Welkom Social Security Day november Uw veiligheid, onze zorg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom Social Security Day november 2014. Uw veiligheid, onze zorg."

Transcriptie

1 Welkom Social Security Day november 2014 Uw veiligheid, onze zorg.

2 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

3 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

4 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

5 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

6 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

7 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

8 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

9 Investment Day Investment Seminar Verplichte MiFID-opleiding Workshop MiFID in de praktijk Masterclasses Conversie Social Security Day Uw veiligheid, onze zorg.

10 Safer Life Uw veiligheid, onze zorg.

11 Inventaris Risico Behoefte Advies Wat heeft de klant? Wat krijgt de klant? Wat wil de klant? Hoe vul ik dit aan?

12 01 Inleiding 02 De maatschappelijke context van de arbeidsongeschiktheid 03 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 04 Najaarscampagne 05 Slot Prof. dr. Yves Stevens Hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid (Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven) Lid Expertencommissie Pensioenhervormingen Uw veiligheid, onze zorg.

13 SOCIALE ZEKERHEID en de MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Prof. dr. Yves Stevens 2014

14 Education is not the filling of a vessel but the kindling of a flame

15 Sociale zekerheid KOSTENCOMPENSATIE Kinderlast Ziekte BESTAANSZEKERHEID SOLIDARITEIT INKOMENSVERVANGING Werkloosheid Ouderdom (overlijden) Arbeidsongeschiktheid Drie aparte stelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren Beheer (sinds 1 januari 1995) in functie van sectorale behoeften en integratie van de tussenkomst van de overheid bijstand

16 Staatstoelagen Alternatieve Financiering RSZ GLOBAAL BEHEER RSZ werknemers werkgevers ziekte pensioenen werkloosheid gezinsbijslagen beroepsziekte arbeidsongeval RIZIV RVP RVA RKW FBZ FAO -HZV - 5 landsbonden ziekenfondsen - Kas NMBS -RVP -(PNB-F) - HVW - 3 Uitbetalingsinstellingen van vakbonden -RKW - Vrije of bijzondere kinderbijslagfondsen FBZ -FAO - Verzekeringsondernemingen s o c i a a l v e r z e k e r d e n

17 comm. vrijst. bijdr. zelfstandigen vennootschappen SVF RSVZ ABSZZ staatstoelagen altern. financ. ziekte pensioenen faillissement gezinsbijslagen RIZIV RSVZ RSVZ RSVZ -HZV - 5 landsbonden ziekenfondsen -RVP (- Hulpkas SVZ) (- SVF) - Hulpkas SVZ -SVF - Hulpkas SVZ -SVF s o c i a a l v e r z e k e r d e n

18 van voor door WERKNEMERS Sociale zekerheid

19 Sinds 1982: geen loongrenzen meer Bijdragen op een onbegrensd loon o o Contra Diefstal Voorheen degressiviteit en meer sociale verzekering Pro Sterke schouders en lasten: solidariteit Social security for the poor is a poor social security

20 Historisch: de bijdragen per sector SECTOR Werknemersbijdrage (%) Werkgeversbijdrage (%) Totaal (%) 1. Ziekte en invaliditeit - geneeskundige verzorging 3,55 3,80 7,35 - invaliditeitsuitkeringen 1,15 2,35 3,50 2. Werkloosheid 0,87 1,46 2,33 3. Pensioenen 7,50 8,86 16,36 4. Kinderbijslag 0,00 7,00 7,00 5. Arbeidsongevallen 0,00 0,30 0,30 6. Beroepsziekten 0,00 1,02 1,02 Totaal (= globale bijdrage) 13,07 24,87 37,86

21 37,86? loonmatigingsbijdrage 7,48% bijdrage fonds voor sluiting van ondernemingen 0,20% of 0,23% bijdrage kinderopvang 0,05% risicogroepen 0,10% bedrijven die 10 of meer werknemers tellen, een bijkomende bijdrage 1,69%! 47

22 Zesde staatshervorming Gevolg overdracht kinderbijslag voor de RSZ 2015: RSZ niet langer bevoegd voor de inning van de bijdragen voor kinderbijslag Gevolg: nieuw geglobaliseerd WG-percentage voor o Voor werkgevers uit de privésector: 24,94%. o Voor werkgevers uit de openbare sector: 24,82% voor contractuele werknemers; 17,82% voor statutaire werknemers En wat gaat Vlaanderen doen voor de KBS?

23 RSZ, jaarverslag 2013.

24 Alternatieve financiering Idee: niet de lonen belasten maar de consument Pros en cons Drieledig o o o 0,5% van alle BTW opbrengsten op de 21% producten Accijns op alcohol en tabak Stukje KI (maar veelal vrijstelling)

25 INLEIDING: ZIEKTE en UITKERINGEN Twee takken Geneeskundige verzorging o Preventief & curatief o Nomenclatuur (bijzonder solidariteitsfonds) o Conventie Uitkeringen : arbeidsongeschiktheid invaliditeit Beide beheer RIZIV Uitvoering o o Private verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) Openbare verzekeringsinstelling (HZIV)

26 Arbeidsongeschiktheid Maatschappelijke achtergrond Bevolking België: (1/1/2014) o BXL: o VL: o WAL: Actieve beroepsbevolking

27 Arbeidsmarkt (duizendtallen, jaargemiddelden) Bevolking op arbeidsleeftijd Beroepsbevolking ,45% Werkgelegenheid Nationale werkgelegenheid Grensarbeiders (saldo) Binnenlandse werkgelegenheid Zelfstandigen Loontrekkenden Werkloosheid

28 Primaire arbeidsongeschiktheid WN

29 Invaliditeit WN

30 Invaliditeit WN

31 Invaliditeit: ziektebeeld + 25,27% + 22,10%

32 Arbeidsongeschiktheid WN Aantal vergoede dagen + 39,22%

33 Primaire arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen + 28,53%

34 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Gemiddelde uitkeringsduur

35 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Invaliditeit per leeftijd grootste groep bij werknemers is jonger

36 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Invaliditeit per leeftijd en geslacht

37 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Evolutie ziektebeeld +18,32% + 9,08%

38 + 26,09%

39 Maatschappelijke verschuivingen? 1. Verstrenging van het vervroegd pensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag o Meer invaliden? Cfr. Nederlands VUT verhaal? o Kwestie van controle? o Kwestie van ander arbeidsmarktbeleid? o Steeds opnieuw: alles hangt aan alles vast 2. Botsende visies over de rol van de sociale zekerheid binnen de maatschappij op moderne(re) en vluchtige(re) vormen van samenleven : o Verantwoordelijkheid van het individu = individualisering o Verantwoordelijkheid van de partners = splitting o Verantwoordelijkheid van de collectiviteit/groep = afgeleide rechten

40 Maatschappelijke verschuivingen? 3. Hoe omgaan met psychosociale risico s? o Sinds 1 september 2014: nieuwe regelgeving omtrent psychosociale risico s op het werk = de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. Voortaan preventie ook situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-outs, stress, angsten, enz. o MMPP: groeiend groep bij de werkzoekende Kastje en muur Waar horen ze wel thuis? Grenzen van het inclusief arbeidsmarktbeleid o Vlaams regeerakkoord (23 juli 2014): geestelijke gezondheidszorg is een belangrijke uitdaging voor de arbeidsmarkt

41 Wat brengt de toekomst?

42

43 01 Inleiding 02 De maatschappelijke context van de arbeidsongeschiktheid 03 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 04 Najaarscampagne 05 Slot Luc Daemen Directeur Leven Uw veiligheid, onze zorg.

44 Huisvesting meer én langer lenen

45 Vergrijzing stijgende levensverwachting een 2 e leven

46 Hoger comfortniveau

47 Carrière flexibiliteit stress combi werk-huishouden-kinderen verhoging pensioenleeftijd

48 Waarborg Arbeidsongeschiktheid Vernieuwingen 1. voorwaarden 2. pricing 3. onderschrijvingsproces

49 Psychische aandoeningen majeure depressie bipolaire stoornis Objectief aantoonbare ziekten standaardwaarborg psychotische stoornis schizofrenie obsessief-compulsieve stoornis veralgemeende angststoornis dissociatieve stoornis anorexia nervosa boulimia nervosa Andere aandoeningen 1x tussenkomst, gedurende maximaal 1 jaar burn-out chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) fibromyalgie psychiatrische complicaties van somatische ziekten functionele psychische stoornissen en hun gevolgen

50 Eigenrisicotermijn bij ziekte na 60 jaar kost behoud ERT 1 maand 1 maand afgekocht 2 maand 3 maand 6 maand 30 jaar 2,08% 2,28% 1,59% 0,80% 0,39% 35 jaar 2,43% 2,70% 1,82% 0,87% 0,36% 40 jaar 2,86% 3,22% 2,10% 0,90% 0,27% 45 jaar 3,64% 4,16% 2,60% 0,96% 0,11% 50 jaar 5,38% 6,21% 3,72% 1,15% 0,00% 55 jaar 11,10% 12,87% 7,47% 2,07% 0,00% Moto Voortaan automatisch meeverzekerd

51 Risicoklasse met bijkomende segmentatiecriteria Duidelijk gedefinieerde beroepen Beroepen met mogelijke manuele arbeid Moeilijker te catalogeren beroepen Type arbeidsongeschiktheid jurist (1) geneesheer (2) bakker (4) loodgieter (5) bedrijfsleider (4) consultant (4) Verzekerde rente Geen manueel werk -2 risicoklasses Eigen risico Opleidingsniveau bachelor of hoger -2 risicoklasses -1 risicoklasse Stand-alone of aanvullende verzekering Minimaal 6 FTE's in dienst -1 risicoklasse Mogelijke evolutie tot klasse 2 klasse 1

52 Risicoklasse met bijkomende segmentatiecriteria Type arbeidsongeschiktheid economische arbeidsongeschiktheid (basis), fysiologische invaliditeit (12 % bijpremie) Verzekerde rente Eigen risico Stand-alone of aanvullende verzekering

53 Risicoklasse met bijkomende segmentatiecriteria Type arbeidsongeschiktheid Verzekerde rente korting van 15 % vanaf korting van 30 % vanaf Eigen risico Stand-alone of aanvullende verzekering

54 Risicoklasse met bijkomende segmentatiecriteria 1 maand afgekocht / 1 maand 2 maand / 1 maand 3 maand / 1 maand 6 maand / 1 maand 12 maand / 1 maand Type arbeidsongeschiktheid Verzekerde rente 25 jaar 108 % 84% 68% 61% 59% 30 jaar 107 % 85% 68% 61% 59% 35 jaar 106 % 85% 68% 62% 59% 40 jaar 106 % 85% 68% 62% 60% Eigen risico Stand-alone of aanvullende verzekering 45 jaar 105 % 85% 69% 62% 60% 50 jaar 105 % 85% 70% 64% 62% 55 jaar 105 % 87% 73% 67% 66%

55 Risicoklasse met bijkomende segmentatiecriteria Type arbeidsongeschiktheid Verzekerde rente Eigen risico Stand-alone of aanvullende verzekering Aanvullende verzekering tot ± 29 % goedkoper

56 Rentebedrag (in EUR) t.e.m. 40 jaar van 41 t.e.m. 50 jaar vanaf 51 jaar Medische acceptatie tot MV MV MO + Labo Financiële acceptatie MV MO + Labo MO + Labo MO + Labo MO + Labo MO + Labo + Cardio Starters MO + Labo MO + Labo + Cardio MO + Labo + Cardio MyBaloise vanaf MO + Labo + Cardio MO + Labo + Cardio MO + Labo + Cardio MV = medische vragenlijst MO = medisch onderzoek Labo = bloed- en urineonderzoek Cardio = elektrocardiogram met gedetailleerd protocol onderschrijvingsproces

57 Medische acceptatie Financiële acceptatie Starters MyBaloise volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd voorstel tot rente: verklaring van de klant over zijn inkomen van de voorbije 3 jaar vanaf rente: kopie van de 2 laatst beschikbare aanslagbiljetten onderschrijvingsproces

58 Medische acceptatie Financiële acceptatie Starters MyBaloise starter? < 3 jaar actief als zelfstandige maximale rente? euro euro voor artsen en tandartsen bij polisopmaak kan een starter de gewenste rente opgeven en medische onderzoeken ondergaan voor deze hogere rente het 4e jaar kan de rente dan zonder medische formaliteiten verhoogd worden op basis van het inkomen van de afgelopen 3 jaar onderschrijvingsproces

59 Medische acceptatie Financiële acceptatie Starters MyBaloise onderschrijvingsproces

60 01 Inleiding 02 De maatschappelijke context van de arbeidsongeschiktheid 03 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 04 Najaarscampagne 05 Slot Frank Cnudde Districtmanager Leven Uw veiligheid, onze zorg.

61 U heeft nog een lange financiële weg af te leggen. Wie gaat u daarbij helpen? Baloise Insurance en uw makelaar maken u financieel wegwijs. Uw veiligheid, onze zorg.

62 1 MAKELAARS support 2 CONSUMENTEN branding 3 KLANTEN lead generation

63 GIDS Sales support ADVIESTOOL PENSIOENSCHATTER Wervend materiaal (POS) Tools

64 KLANTENGIDS KALENDER 2-LUIK Sales support Wervend materiaal (POS) Tools AFFICHE

65 'Nu is het schattig dat mijn zoontje me helpt. Maar ik wil niet dat hij later voor mij moet opdraaien.' 'Ik geef mijn zoon Ik denk advies dat over ik meer vanalles en nog dan wat. 100 Maar jaar voor word! zijn financiën heb ik hem naar een professional gestuurd.' Familie is voor ons heel belangrijk. Iedereen zorgt goed voor elkaar.

66 Wist je dat 20 % van de gepensioneerden een inkomen heeft dat onder de armoedegrens ligt? Breng uw financiële risico's in kaart. Vraag hier naar een plan op maat.

67 Wist je dat 43 % van de 65+'ers moeten bijverdienen om hun levensstandaard te kunnen behouden? Breng uw financiële risico's in kaart. Vraag hier naar een plan op maat.

68 Wist je dat het aantal arbeidsongeschikten de laatste 15 jaar steeg met bijna 60 %? Breng uw financiële risico's in kaart. Vraag hier naar een plan op maat.

69 Sales support Wervend materiaal (POS) Tools themasite baloise.be/saferlife

70 1 MAKELAARS support 2 CONSUMENTEN branding 3 KLANTEN lead generation

71 Websimulator Advertenties (offline media) Bannering (online media) Doel inzicht geven in het inkomensverlies (cf. stap 2 Safer Life) leads genereren Hoe website (geoptimaliseerd voor pc, tablet en smartphone) heel eenvoudig in klantentaal behoefte 'al spelend' ontdekken Social media baloise.be IBP

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 OPTIE IK-WENS-DE-ANALYSE-VIA-MAIL OPTIE IK-WENS-EEN-AFSPRAAK OPTIE TELL-A-FRIEND

85 Inventaris Risico Behoefte Advies Wat heeft de klant? Wat krijgt de klant? Wat wil de klant? Hoe vul ik dit aan?

86 Websimulator Advertenties (offline media) Bannering (online media) Social media Het Laatste Nieuws De Morgen Le Soir Sud presse Vrijuit De Verzekeringswereld Le Monde de l'assurance Principium baloise.be Bond (Gezinsbond) IBP

87 Websimulator Advertenties (offline media) Bannering (online media) Social media baloise.be IBP

88 Websimulator Advertenties (offline media) Bannering (online media) Social media baloise.be IBP

89 Websimulator Advertenties (offline media) Bannering (online media) Social media baloise.be IBP 2-luik websimulator animatie

90 1 MAKELAARS support 2 CONSUMENTEN branding 3 KLANTEN lead generation

91 Direct mail Inhoud nood aan inkomensbescherming check de zekerheid van uw inkomen (websimulator) uw makelaar plant uw financieel geluk variabele brief: < 40 jaar: focus op AO en overlijden > 40 jaar: focus op pensioen Selectie klanten Gezinsplan met Safety Pack = Auto, Brand en? (Mercator en Baloise Insurance), Hexagon (Avéro) en Combipack (Nateus) leeftijd jaar

92 01 Inleiding 02 De maatschappelijke context van de arbeidsongeschiktheid 03 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 04 Najaarscampagne 05 Slot Uw veiligheid, onze zorg.

93 Vereenvoudiging van medische en financiële formaliteiten Veel tendensen en evoluties met impact op de sociale zekerheid Aantrekkelijk nieuw tarief voor goede risico's Actuele waarborgen Gerichte campagne Uitgebreide ondersteuning voor mijn verhaal 26. November

94 Beeld backcover whitepaper Uw veiligheid, onze zorg. Uw veiligheid, onze zorg. Je Makelaar Je beste verzekering

U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst.

U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst. U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst. Ik hoor veel akelige verhalen. Maar de kans dat het noodlot ons gezin treft, is uiteindelijk klein. En als er iets gebeurt,

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Inhoud Wat is de regering Michel-De Wever van plan met onze pensioenen?... 7 Werken tot 67... 7 Afbouw wettelijke pensioenen...13 Invoering

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie