Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere."

Transcriptie

1 Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. by Albert Einstein

2 MANAGEMENTSAMENVATTING LogiXperience LogiXperience wil dé permanente ontmoetingsplaats zijn waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op de logistiek en Supply Chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht. LogiXperience organiseert inspirerende (thema)sessies met partners met als doel business development. Partnerships LogiXperience heeft vier verschillende typen partnerships. Het gaat hierbij om Basic, Standard, Professional, en Exclusive. De typen partnership onderscheiden zich in het organiseren van sessies, inzicht in lead details en prominente exposure. Activiteiten LogiXperience organiseert sessies welke geschikt zijn voor groepen van 15 tot 70 personen. Het organiseren van een exclusieve individuele sessie (relatie- of klantendag) behoort tot de mogelijkheden Lead generation Partners kunnen online, via de LX Portal, inzicht krijgen in aanvullende bezoekersinformatie als naam, functie, profiler-functie (directie, management of operationeel) en . Exposure LogiXperience partners krijgen de beschikking over een marketing toolkit waarmee op eenvoudige wijze extra exposure gegenereerd kan worden. Voor slechts een beperkt aantal partners biedt LogiXperience de mogelijkheid tot een exclusief partnership. Deze 'Exclusive partners' krijgen exposure in alle nieuwsbrieven, op alle evaluatieformulieren en tijdens alle reguliere sessies. Zo komt uw organisatie onder de aandacht van alle bezoekers van LogiXperience. B2B connectivity LogiXperience heeft het LogiXperience Dataframework opgezet. Dit framework maakt het mogelijk om ICTsystemen met elkaar te verbinden en is gebaseerd op de wereldwijde open standaard ISA-95. Partners kunnen toegang krijgen tot het framework waardoor zij hun applicatielandschap kunnen uitbreiden en hun marktpositie kunnen verstevigen. Partners kunnen ondersteuning krijgen bij de integratie. Bijdrage Een partnership heeft initieel een looptijd van 2 jaar. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd met één jaar. Bij de typen Standard, Professional, en Exclusive is de bijdrage gerelateerd aan de omzet. BIJDRAGE BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Partnership per jaar 1.250,- v.a ,- v.a ,50 v.a ,- (Max. 5-7 partners) Voordelen partnership Een partnership met LogiXperience biedt voordelen. De belangrijkste voordelen worden hieronder kort beschreven. Het sterke gelijkgestemde partnernetwerk is een solide basis voor samenwerking, onderzoek en innovatie De thematische demonstraties zorgen voor gerichte bezoekers en naamsbekendheid De geïntegreerde beleving draagt bij aan het verbeteren van begrip en imago van logistiek en supply chains in het algemeen Deelname aan LogiXperience leidt tot marktontwikkeling en business development Toegang tot en deelname aan het LogiXperience Dataframework Direct contact met de (potentiële) eindgebruiker zorgt voor directe martkfeedback

3 Inleiding LogiXperience LogiXperience, hét experience center op het gebied van logistiek en supply chain, is een fysiek en virtueel platform waar toegepaste kennis samenkomt met onderzoek, ontwikkeling en onderwijs. Het hele speelveld van de logistiek wordt op geïntegreerde wijze gepresenteerd: zowel supply chain management, transportmodaliteiten als warehousing en productie maken onderdeel uit van de ervaring. Tijdens een bezoek aan het experience center loopt de bezoeker door een levensgrote interactieve omgeving waarin u logistieke processen kunt zien en ontdekken. LogiXperience draagt bij aan de ontwikkeling van de logistieke sector. Logistiek is door de Nederlandse overheid aangewezen als een van de negen topsectoren. LogiXperience, als permanente interactieve, inspirerende demonstratieomgeving voor state of the art technische en conceptuele logistieke innovaties, wordt in de ontwikkeling van de sector als een belangrijke schakel gezien. Voor meer informatie over de plannen om de topsector logistiek verder te ontwikkelen, download de Human Capital Agenda Topsector Logistiek op Missie en visie LogiXperience wil dé permanente ontmoetingsplaats zijn waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op de logistiek en Supply Chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht. Vanuit deze missie is de ambitie van LogiXperience om in Europa vooraanstaand te zijn op het vlak van kennisdeling. Vraag en aanbod van oplossingen en diensten worden op een toegankelijke wijze bij elkaar gebracht, het continu versterken van onderlinge samenwerking en het permanent aanbieden van oplossingen, diensten en faciliteiten zijn daarbij de middelen. LogiXperience wil wereldwijd uitblinken op het gebied van zowel proven als innovatieve concepten. LogiXperience bestaat uit twee entiteiten, namelijk een stichting en een besloten vennootschap. De stichting heeft een sociaal maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk en de besloten vennootschap heeft een commerciële doelstelling. De stichting richt zich met name op het leveren van een positieve bijdrage imago, beeldvorming, onderzoek en onderwijs. Partnership LogiXperience heeft vier verschillende typen partnerships. Het gaat hierbij om Exclusive, Professional, Standard en Basic partners. Basic partners Basic partners zijn organisaties en/of instellingen die LogiXperience willen ondersteunen en deel uit willen maken van dit innovatieve platform. Standard partners Standard partners zijn organisaties en/of instellingen die naast het ondersteunen van LogiXperience ook meer lead generation willen door sessies (mede) te organiseren. Professional partners Professional partners zijn organisaties en/of instellingen die naast het (mede) organiseren van sessies ook lead generation willen maximaliseren door het aanschaffen van lead details via de online LX Portal. Exclusive partners Exclusive partners zijn organisaties en/of instellingen die logistiek binnen haar sector, branche en/of geografisch gebied strategisch willen ontwikkelen en hiervoor LogiXperience maximaal willen inzetten. Exclusive partners krijgen maximale prominente exposure, een exclusieve individuele sessie en kunnen lead details aanschaffen via de online LX Portal.

4 Activiteiten LogiXperience organiseert sessies welke geschikt zijn voor groepen van 15 tot 70 personen. Bezoekers van deze sessies worden uitgenodigd door LogiXperience en/ of haar partners. Daarnaast organiseert LogiXperience sessies speciaal voor partners. Bij alle activiteiten verzorgt LogiXperience de organisatie en benodigde faciliteiten zodat u als partner zich volledig op de inhoud en het netwerken kunt richten. Oriëntatiedemonstraties De bezoekers krijgen, afhankelijk van de programmering, een standaard case (L-Pad of Eetbare bloem 2020) inzicht in de gerelateerde hoofdgebieden supply chain management processen, transportmodaliteiten en warehouse processen. De oriëntatiesessie kenmerkt zich door de vele onderwerpen welke aanbod komen en de inspirerende wijze waarop deze worden afgesloten door middel van een cliffhanger. De cliffhanger zorgt er voor dat de bezoeker meer informatie wenst. Een bezoeker kan dit aangeven op het evaluatieformulier. Themasessies Een themasessie kenmerkt zich door een specifiek logistiek of supply chain thema wat sector- en of branche gericht is en wordt inhoudelijk verzorgd door een aantal gelijkgestemde partners. Verdiepingssessies De bezoekers krijgen, in logisch vervolg op een oriëntatiesessie, een uitgebreider inzicht in één van de onderwerpen uit de oriëntatiedemonstraties. De verdiepingssessie kenmerkt zich door het meer inhoudelijke karakter. Exclusieve individuele sessie Partners hebben de mogelijkheid om een eigen exclusieve sessie te organiseren, bijvoorbeeld een relatiedag of klantendag. Tijdens deze sessie kan gebruikt gemaakt worden van LogiXperience faciliteiten zoals registratie via website, ontvangst, naambadges en catering. Het programma kan naar eigen wens worden ingevuld. Business Development sessie Partners hebben de mogelijkheid om periodieke business development sessies te bezoeken. Deze sessies zijn gericht op het maximaal benutten van het LogiXperience netwerk of het opzetten van een themasessie. Daarnaast wordt aan de hand van de zelf ontwikkelde, LogiXperience Marketing toolkit, toegelicht hoe de partner LogiXperience kan gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Business Development sessies worden ook gebruikt om specifieke aan Stichting LogiXperience gerelateerde onderwerpen te bespreken zoals imago, onderwijs en of arbeidsmarktpolitiek. Mogelijk is dit het vertrekpunt voor het aansluiten bij of initiëren van nieuwe projecten. Afhankelijk van het type partnership mogen partners deelnemen aan de verschillende activiteiten, zie onderstaand overzicht. BUSINESS DEVELOPMENT SESSIES BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Business Development Sessie Themasessie (1 slot per kwartaal) x Extra Themasessie slot x 1.250, , ,- Exclusieve individuele sessie Op aanvraag v.a ,- v.a ,- 1 inclusief Een sessie bestaat uit maximaal 4 workshops en iedere workshop is één slot. Een sessieslot wat niet wordt gebruikt binnen het kwartaal komt te vervallen en kan worden meegenomen naar een volgend kwartaal.

5 Lead generation Een van de voordelen van een partnership met LogiXperience is marktontwikkeling en business development. Om te zorgen dat partners kunnen beschikken over actuele bezoekersinformatie heeft LogiXperience de LX Portal gelanceerd. Iedere partner krijgt toegang tot de portal. Binnen de LX Portal is het mogelijk om per toekomstige sessie in te zien welke organisaties reeds zijn aangemeld. Deze online sessie details geven per organisatie weer hoeveel bezoekers per functieniveau (directie, management of operationeel) zijn ingeschreven. Bezoekers voorafgaand aan een sessie benaderen? Het is mogelijk om details te kopen via credits. Het functieniveau bepaalt het aantal te betalen credits voor deze online lead details. Het type partnership bepaalt de mogelijkheden binnen de LX Portal. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de mogelijkheden. SALES LEAD GENERATION BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE LX Portal Online sessie details x Online lead details demo demo Aantal credits per jaar Upgrade mogelijkheid credits x x Upgraden van het aantal credits behoort tot de mogelijkheden bij Professional en Exclusive partners. Zie onderstaand de tarieven exclusief btw. CREDITS 1 55, , , ,- Credits zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar. Daarnaast zijn credits geldig tot en met 31 december van het lopende jaar. Exposure Een partnership met LogiXperience levert exposure op. Naast zichtbaarheid tijdens de demonstratiesessies en naamsbekendheid bij bezoekers is direct contact met potentiële eindgebruikers mogelijk. Ook wordt van iedere partner een logo op de LogiXperience website geplaatst. LogiXperience biedt mogelijkheden om op andere manieren exposure te genereren. Logo s kunnen prominent op de website, nieuwsbrief en evaluatieformulieren worden geplaatst. Ook het uitreiken van items in de goodiebags behoort tot de mogelijkheden. Ieder type partnership biedt verschillende mogelijkheden voor exposure, zie onderstaand overzicht. MARKETING EXPOSURE BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Logo op website Fysieke / virtuele demonstratie x Logo prominent op website x x x Logo prominent in nieuwsbrief x x x Logo prominent op evaluatieformulieren x x x Goodiebag folder per sessie x 1 1 Extra goodiebag item per sessie x x 5 credits / sessie

6 B2B Connectivity - Dataframework LogiXperience organiseert in samenwerking met aangesloten partners verschillende sessies. Tijdens deze sessies worden fysieke en virtuele demonstratieopstellingen van business partners gebruikt om op inspirerende wijze de verschillende onderwerpen aan bod te laten komen. Deze demonstratieopstellingen worden zoveel mogelijk op geïntegreerde wijze gedemonstreerd. LogiXperience heeft hiervoor het LogiXperience Dataframework opgezet. Dit framework is gebaseerd op de wereldwijde open standaard ISA- 95. LogiXperience organiseert introductiesessies voor partners om meer inzicht te geven in de ISA-95 standaard en het LogiXperience Dataframework. Partners die reeds voldoen aan de ISA-95 standaard kunnen direct koppelen met het LogiXperience Dataframework. Partners die hier nog niet aan voldoen kunnen ondersteuning krijgen bij het koppelen aan het LX Framework.. Het type partnership bepaalt de mogelijkheden met betrekking tot het LogiXperience Dataframework. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de mogelijkheden. B2B CONNECTIVITY FRAMEWORK BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE LX Dataframework intro sessie x LX Dataframework access x LX Dataframework integratie x 2.250, , ,- Voordelen partnership Een partnership met LogiXperience biedt voordelen. De belangrijkste voordelen worden hieronder kort beschreven. Het sterke gelijkgestemde partnernetwerk is een solide basis voor samenwerking, onderzoek en innovatie De thematische demonstraties zorgen voor gerichte bezoekers en naamsbekendheid De geïntegreerde beleving draagt bij aan het verbeteren van begrip en imago van logistiek en supply chains in het algemeen Deelname aan LogiXperience leidt tot marktontwikkeling en business development Toegang tot en deelname aan het LogiXperience Dataframework Direct contact met de (potentiële) eindgebruiker zorgt voor directe martkfeedback

7 Samenvatting en kosten Prijzen zijn exclusief btw. BUSINESS DEVELOPMENT SESSIES BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Business Development Sessie Themasessie (1 slot per kwartaal) x Extra Themasessie slot x 1.250, , ,- Exclusieve individuele sessie Op aanvraag v.a ,- v.a ,- 1 inclusief SALES LEAD GENERATION BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE LX Portal Online sessie details x Online lead details demo demo Aantal credits per jaar Upgrade mogelijkheid credits x x MARKETING EXPOSURE BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Logo op website Fysieke / virtuele demonstratie x Logo prominent op website x x x Logo prominent in nieuwsbrief x x x Logo prominent op evaluatieformulieren x x x Goodiebag folder per sessie x 1 1 Extra goodiebag item per sessie x x 5 credits / sessie B2B CONNECTIVITY FRAMEWORK BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE LX Dataframework intro sessie x LX Dataframework access x LX Dataframework integratie x 2.250, , ,- PRIJZEN BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Partnership per jaar 1.250,- CREDITS Tarief 2013 OMZETCATEGORIE + 25% Omzet EMEA [mln] ,- (Max. 5-7 partners) Tarief ,- A < 0, , ,- B < , ,- C < , ,- D < ,- E < ,- F > ,- wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde geconsolideerde bruto jaaromzet binnen Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) over de drie voorafgaande boekjaren van de partner. De looptijd van een partnership met LogiXperience is initieel 2 jaar. Na deze 2 jaar kan het partnership telkens met 1 jaar worden verlengd.

8 Enkele praktische zaken Enkele praktische zaken bij deelname voor hieronder beschreven. Standard, Professional en Exclusive partners kunnen onderwerpen inbrengen (eventueel met andere partners) voor een thema- of verdiepingssessie. Standard, Professional en Exclusive partners kunnen in overleg met LogiXperience een eigen besloten thema- of verdiepingssessie voor relaties en/of medewerkers organiseren. Standard, Professional en Exclusive partners kunnen als initiator of medeorganisator deelnemen in een thema- of verdiepingsessie. LogiXperience draagt zorg voor de deelnemers- en bezoekersregistratie en stelt deze beschikbaar via de LX portal LogiXperience draagt zorg voor het houden van enquêtes onder de bezoekers van sessies om de kwaliteit te meten ten einde sessies (door) te ontwikkelen en te onderhouden LogiXperience draagt zorg voor publicitaire uitingen voor sessies en LogiXperience in het algemeen. Voor het optimaal bereiken van de doelgroep(en) en vergroten van het bereik heeft de inzet van de partner een significante invloed. Bijvoorbeeld door het inzetten van het netwerk van de partner. LogiXperience stelt hiervoor haar eigen ontwikkelde martketing toolkit ter beschikking voor partners. Vervolgstappen Als uw organisatie besluit om deel te nemen aan LogiXperience zijn de vervolgstappen als volgt: Afronden formaliteiten (accorderen samenwerkingsovereenkomst) Aanstellen één definitief contactpersoon voor LogiXperience Toezenden van Marketing toolkit door LogiXperience Uitwisselen van logo s voor online publiciteit Opzetten en uitwerken thema- en/of verdiepingssessie(s) Uitwerken demonstratie en eventueel implementatieplan Implementatie in bestaande demonstratie Inplannen deelname aan Business Development sessie Inplannen deelname aan LX Dataframework intro sessie (indien van toepassing)

9 Offerte aanvragen? Stuur onderstaand formulier volledig ingevuld retour om een offerte voor deelname te ontvangen. Organisatie (gegevens zoals ingeschreven in handelsregister) (Handels)naam Adres Postcode Plaats Land Rechtsvorm Bankrekeningnr IBAN-code KvK-inschrijvingsnummer BTW-identificatienummer BIC-code Rechtsgeldigde vertegenwoordiger / bestuurder Aanhef Achternaam Voorletters Tussenvoegsel Categorie A B C D E F Omzet * [in miljoen ] < 0,5 < 1 < 5 < 15 < 50 > 50 Tarief , , , , , ,- Aankruisen wat van toepassing is X X X X X X *) wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde geconsolideerde bruto jaaromzet binnen Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) over de drie voorafgaande boekjaren van de partner. Partnership Type partnership BASIC STANDARD PROFESSIONAL EXCLUSIVE Partnership per jaar 1.250,- + 25% ,- (Max. 5-7 partners) Aankruisen wat van toepassing is X X X X Contactpersoon Aanhef Achternaam Functie Telefoon Voornaam Tussenvoegsel Mobiel Plaats Datum Opmerkingen Stuur dit formulier volledig ingevuld retour naar of LogiXperience B.V., Noorderpoort 59, 5916 PJ Venlo. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een offerte voor deelname aan LogiXperience. Op al onze aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, facturen en transacties zijn de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van LogiXperience B.V. van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer en te downloaden via

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Coöperatie informatie

Coöperatie informatie 2014 Coöperatie informatie ICSE Coöperatief U.A. 10-2-2014 INHOUDSOPGAVE COÖPERATIE INTRODUCTIE... 2 COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP... 2 ONDERNEMEN ALS ZELFSTANDIG PROFESSIONAL... 2 ONDERNEMEN ALS PROFESSIONAL...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd.

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd. Uw klant zit in ons netwerk... Cross- Media Toolkit Customer Talk...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Bijgespijkerd Events E vents Inhoud Uw klant zit in ons netwerk 3 Ons Team 4 Customer Talk 5 Bijgespijkerd

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd.

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd. Uw klant zit in ons netwerk......vind m met onze! Bijgespijkerd Bijgespijkerd Events E vents Inhoud Uw klant zit in ons Netwerk 2 Uw klant zit in ons Netwerk 3 Ons Team 4 5 Bijgespijkerd 7 Diverse publicaties

Nadere informatie

Draaiboek EasyEvent. Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt

Draaiboek EasyEvent. Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Draaiboek EasyEvent Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Voorwoord Samen met Microsoft naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Een evenement is een uitstekend

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen

Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen Effectieve internet marketing en social media voor verenigingen 1 Het besturen van een vereniging vergt effectieve interne- en externe communicatie. Internet speelt daarbij een rol die steeds belangrijker

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie