Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon . Betreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft"

Transcriptie

1 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon Betreft [.] Oplegging bestuurlijke boete aan Leadprovider B.V. Geachte heer [A], De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Leadprovider B.V. (Leadprovider) een bestuurlijke boete van ,- op te leggen, omdat Leadprovider in de periode van 21 maart 2009 tot en met 12 november 2010 werkzaamheden heeft verricht die kwalificeren als bemiddelen in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Leadprovider beschikte niet over de vereiste vergunning. Nu Leadprovider heeft bemiddeld zonder vergunning heeft zij artikel 2:80, eerste lid, Wft overtreden. Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag liggen aan het besluit. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook de zienswijze van Leadprovider aan bod komt. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt treft u aan in de bijlage. 1. Feiten 1.1 Verloop van het boeteproces Per brief van 12 december 2011 (kenmerk [.]) heeft de AFM een voornemen tot boeteoplegging verstuurd aan Leadprovider. Per brief van 13 december 2011 ([ ]) heeft de AFM de vragenlijst rechtspersonen ten behoeve van de bepaling van de draagkracht nagestuurd. Per van 15 december 2011 heeft de AFM, naar aanleiding van een telefoongesprek met de heer [A] op 14 december 2011, de inhoudsopgave van het boetedossier verstuurd aan Leadprovider. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: [.] Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 26 De heer [A] heeft per van 15 december 2011 in reactie op het telefoongesprek van 14 december 2011 zijn zienswijze gegeven. Per van 16 december 2011 heeft de AFM de ontvangst van de van 15 december 2011 bevestigd. In deze heeft de AFM aangegeven dat als de heer [A] zijn zienswijze nog wil aanvullen, dit kan tot 4 januari 2012, zoals aangegeven in het voornemen tot boeteoplegging en de van de AFM van 15 december De AFM heeft ten aanzien van de opgenomen klachten van de heer [A] over de AFM verwezen naar de klachtenprocedure. Op 21 december 2011 heeft de heer [A] per een aanvulling gestuurd op zijn zienswijze over het voornemen tot boeteoplegging. De AFM heeft op 2 januari 2012 per nogmaals de vragenlijst rechtspersonen ten behoeve van de bepaling van de draagkracht toegestuurd aan de heer [A]. Op 3 januari 2012 heeft de heer [A] namens Leadprovider zijn mondelinge zienswijze gegeven op het voornemen tot het opleggen van een boete. De heer [A] heeft zijn zienswijze ook op schrift gesteld. Per van 5 januari 2012 heeft de AFM van de heer [A] stukken ontvangen ter onderbouwing van de, naar het oordeel van Leadprovider, beperkte draagkracht. Naar aanleiding van een telefoongesprek op 12 januari 2012 met de heer [A] heeft de AFM per van 13 januari 2012 aangegeven te verwachten uiterlijk 22 maart 2012 Leadprovider te kunnen berichten over het voornemen om een boete op te leggen aan Leadprovider. De AFM heeft hierbij opgemerkt dat er vanzelfsprekend bijzondere omstandigheden kunnen voordoen die maken dat van de termijn moet worden afgeweken. 1.2 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit Persoons- en bedrijfsgegevens Leadprovider is in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer en is gevestigd op het adres Steenweg 90, te Zaltbommel. De rechtsvoorganger van Leadprovider is InterMedia Services. De bedrijfsomschrijving van Leadprovider, zoals vermeld in het register van de Kamer van Koophandel, luidt als volgt: E-consultancy en E-marketing ten behoeve van de financiële dienstverleners. [ ] B.V. te Zaltbommel staat vermeld als enig aandeelhouder en bestuurder. ]B.V. ( ]) is in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer ]. De heer [A] staat vermeld als enig aandeelhouder en bestuurder sinds 26 februari ] staat tevens vermeld als bestuurder van [C] B.V. ([C] B.V.). [C] B.V. is in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer ].

3 Pagina 3 van Vergunningaanvraag Leadprovider heeft op 4 september 2009 een vergunningaanvraag ingediend bij de AFM voor het bemiddelen in consumptief krediet, hypothecair krediet, elektronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De heer [A] is enig bestuurder en aandeelhouder van Leadprovider en enig dagelijks beleidsbepaler bij de vergunningaanvraag. Uit het onderzoek dat naar aanleiding van de vergunningaanvraag is verricht door de afdeling Markttoegang van de AFM blijkt - voor zover relevant voor de overtreding - onder meer het volgende. Op 6 september 2007 heeft de AFM het meldingsformulier voor het aanmelden van de rechtsvoorganger van Leadprovider - InterMedia Services - als aangesloten instelling van ] B.V. ontvangen. Bij brief van 27 september 2007 (met kenmerk ]) bevestigt de AFM aan ]B.V. de aanmelding van InterMedia Services als aangesloten onderneming bij ]B.V. Op 11 oktober 2007 heeft de AFM de heer [A], handelend onder de naam InterMedia Services, een brief gestuurd (met kenmerk ]) waarin staat dat de AFM heeft vastgesteld dat InterMedia Services in ieder geval in de periode van 1 december 2006 tot en met 21 augustus 2007 bemiddelingsactiviteiten heeft verricht en daarmee artikel 10 Wet financiële dienstverlening (Wfd) en artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden. InterMedia Services heeft middels de websites / en meer dan alleen contactgegevens ingewonnen en aan financieel dienstverleners doorgegeven. Zij heeft deze activiteiten verricht zonder over de vereiste vergunning te beschikken. De AFM heeft deze overtreding afgedaan met een waarschuwing. Op 31 juli 2008 heeft de AFM van ] B.V. een brief ontvangen waarin staat dat de rechtsvorm en de naam van de eenmanszaak van de heer [A], InterMedia Services, is gewijzigd in een besloten vennootschap, namelijk Leadprovider B.V. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Leadprovider op 26 februari 2008 is opgericht. Op 19 november 2008 heeft de AFM van ] B.V. een formulier ontvangen waarin wordt verzocht om de afmelding van de aangesloten onderneming Leadprovider. Bij brief van 2 oktober 2009 (met kenmerk ]) heeft de AFM bij Leadprovider nadere informatie opgevraagd om tot een oordeel over de vergunningaanvraag te kunnen komen. Bij deze brief is een formulier 'Toelichting op activiteiten' gevoegd, waarin Leadprovider wordt verzocht een toelichting te geven op de activiteiten die na 25 november 2008 zijn verricht. In dit formulier is ook de melding opgenomen dat wanneer Leadprovider al vergunningplichtige activiteiten verricht, deze activiteiten per direct moeten worden gestaakt en dat er geen nieuwe cliënten mogen worden aangenomen.

4 Pagina 4 van 26 Bij brief van 27 oktober 2009 heeft de heer [A] aan de AFM bericht dat de activiteiten van Leadprovider bij overeenkomst van 5 oktober 2009 zouden zijn overgedragen aan [B] B.V. ([B] B.V.). Bij de brief van 27 oktober 2009 is ook het ingevulde formulier "Toelichting op activiteiten" meegezonden. In dit formulier wordt door de heer [A] verklaard dat Leadprovider vanaf 25 november 2008 heeft "bemiddeld in leads". De heer [A] geeft aan dat vanaf 25 november 2008 "er duizenden leads zijn verkocht. Bij brief van 16 april 2010 (met kenmerk: ]) is een voornemen tot afwijzing van de vergunningaanvraag aan Leadprovider verstuurd. Op 10 mei 2010 heeft Leadprovider ten kantore van de AFM haar zienswijze gegeven met betrekking tot het voornemen tot afwijzing van de vergunningaanvraag. Naar aanleiding van deze hoorzitting heeft Leadprovider op 20 mei 2010 een lijst verstrekt van alle websites die leads genereren en toebehoren aan [B] B.V., Leadprovider of [C] B.V. Bij besluit van 28 mei 2010 (met kenmerk: ]) is de vergunningaanvraag van Leadprovider afgewezen, omdat de betrouwbaarheid van de heer [A] naar het oordeel van de AFM niet buiten twijfel staat Onderzoek Bij brief van 29 oktober 2009 (met kenmerk ]) heeft de AFM per aangetekende post een informatieverzoek aan [C] B.V. verzonden met het verzoek informatie te verstrekken over de website Op 6 november 2009 heeft de heer [A] telefonisch contact opgenomen met de AFM. In dit telefoongesprek heeft hij - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende aangegeven. Hij is aandeelhouder van zowel [C] B.V. als [B] B.V. De response van de ingevulde pagina's komt rechtstreeks uit bij de financiëledienstverlener waarvoor het frame is opgezet. Dit betreft altijd vergunninghouders. [B] B.V. werft namelijk leads voor derden en verkoopt deze dus niet aan de hoogst biedende, aldus de heer [A]. [B] B.V. heeft een vergunning van de AFM met het nummer [..]. Op de website zal bij contactgegevens worden gemeld dat het een website van [B] B.V. is. Eveneens op 6 november 2009 heeft de heer [A] de AFM een gestuurd vanaf het adres ] onder meer het volgende inhoudend: Naar aanleiding van ons telefoongesprek waarin ik u gesproken heb over de website hypotheek-weetjes.nl, wil ik u aangeven dat de contactgegevens gewijzigd zijn. De is ondertekend door de heer [A], [B] B.V. In de zat een link naar de contactgegevens op de website Op de website was op dat moment het volgende te lezen: Hypotheekweetjes.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer [.] en is onderdeel van [B] B.V.

5 Pagina 5 van 26 Uit het register van de AFM blijkt dat het vergunningnummer inderdaad toebehoorde aan [B] B.V. [B] B.V. beschikte over een vergunning van de AFM voor Consumptief krediet. Omdat middels de website offertes werden aangeboden voor hypotheken, waarbij voor de aanvraag van deze offerte veel meer gegevens werden gevraagd dan alleen NAW-gegevens, heeft de AFM op 6 november 2009 nogmaals telefonisch contact opgenomen met de heer [A]. In dit telefoongesprek heeft de heer [A] aangegeven dat hij schriftelijk aan de AFM zou bevestigen dat de gegevens die met de website worden gegenereerd, direct bij een andere vergunninghouder (AFM: dan [B] B.V.) uitkomen en dat de heer [A] daar zelf niets mee van doen heeft. Op de website zou de naam van deze vergunninghouder worden aangegeven. Bij , afkomstig van het adres van 6 november 2009 heeft de heer [A] (ondertekend met Leadprovider) aangegeven de contactgegevens op de website wederom te hebben aangepast. De naam [B] B.V. was op de website gewijzigd in [D] B.V. ([D] B.V.). De AFM heeft per kerende aangegeven, dat zij binnen 5 werkdagen een bevestiging van [D] B.V. wil ontvangen dat de website onder haar verantwoordelijkheid valt. De AFM heeft ondanks het verzoek geen bevestiging van [D] B.V. ontvangen. Op 17 maart 2010 heeft de AFM geconstateerd dat bij contact op de website onder meer het volgende stond vermeld: Hypotheek-weetjes.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is gelieerd aan [D] B.V. (vergunningnummer [ ]). De AFM heeft hierop telefonisch contact opgenomen met [D] B.V. en gesproken met de heer [..] (de heer [.]). Naar aanleiding van het verzoek om nadere toelichting, heeft de heer [..] aangegeven dat hij in 2009 leads heeft gekocht van de heer [A] en Leadprovider. Van samenwerking was geen sprake. [D] B.V. wist niet dat op de website wordt gesproken over gelieerd aan. [D] B.V. gaf aan daar niet over te spreken te zijn en een aangetekende brief aan de heer [A] te zullen sturen met het verzoek deze tekst van de website te verwijderen. Bij brief van 31 maart 2010 heeft de heer [ ] onder meer het volgende aan de AFM geschreven: Allereerst hecht ik eraan u nogmaals mede te delen dat [D] B.V. momenteel geen enkel band heeft met hypotheek-weetjes.nl of Leadprovider, de eigenaar van de website. In het verleden hebben wij, overigens naar tevredenheid, internet leads bij Leadprovider afgenomen. Leadprovider had geen toestemming om onze naam of ons vergunningnummer op haar website te gebruiken, laat staan om onder onze naam of vergunningnummer te handelen. Nadat u mij op 17 maart gebeld had, heb ik direct het bericht dat u in bijlage bij dit schrijven aantreft aan de heer [A] van Leadprovider gestuurd. Vervolgens heeft de heer [A] de gegevens direct van de website gehaald. Op 14 april 2010 heeft de AFM geconstateerd dat bij de contactgegevens op de website onder meer het volgende stond vermeld: Hypotheek-weetjes.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is gelieerd aan [E] B.V. (vergunningnummer [ ]). Hierop heeft de

6 Pagina 6 van 26 AFM telefonisch contact opgenomen met [E] B.V. ([E] B.V.) met het verzoek een en ander schriftelijk te verduidelijken. Op 3 mei 2010 heeft [E] B.V. per onder meer als volgt gereageerd: [E] B.V. ontvangt van de website Hypotheek-weetjes.nl aanvragen, welke vervolgens door ons callcenter worden ingepland voor een afspraak. De website is eigendom van dhr. [A]. ( ) Na telefonisch contact te hebben gehad met dhr. [A] blijkt dat de eigen vergunningaanvraag van dhr. [A] reeds door de AFM is bevestigd. Hij heeft ook toegezegd de melding op de website direct aan te passen zodat de eigen vergunning geplaatst wordt, zoals het ook hoort. Bij brief van 4 mei 2010 (met kenmerk: ]) heeft de AFM per aangetekende post een informatieverzoek aan [E] B.V. verstuurd. Bij brief van 4 mei 2010 (met kenmerk: ]) heeft de AFM per aangetekende post een informatieverzoek aan hypotheek-weetjes.nl, ter attentie van de heer [A], verstuurd. Bij brief van 6 mei 2010 heeft [E] B.V. schriftelijk onder meer als volgt gereageerd: [E] B.V. werkt sinds enige jaren samen met Leadprovider (Vreedstraat 6, 5314 BK Bruchem). Leadprovider genereert diverse internetaanvragen op eigen verantwoordelijkheid en initiatief en verkoopt deze vervolgens onder eigen beheer aan diverse financiële partijen in de markt. ( ) [E] B.V. heeft dus géén rechtstreekse samenwerkingsovereenkomst met Leadprovider, noch met aan haar gelieerde websites. De aanwezige melding "[...] en is gelieerd aan [E] B.V. (vergunningsnummer [..]) [...] verbaasd [E] B.V. evenzo. Dhr. [A] heeft medio februari 2010 (schatting) aan dhr. [.] van [E] B.V. gevraagd of hij op de website mocht vermelden dat de betreffende website een samenwerking met[e] B.V. heeft. Aangezien [E] B.V. waarde hecht aan een transparante wijze van werken, is door dhr. [..] aangegeven dat dit geen probleem is. Echter, een dergelijke vermelding van een samenwerking is uiteraard héél iets anders dan vermelden dat de website gelieerd is aan [E] B.V. Inmiddels heeft [E] B.V. dhr. [A] dan ook verzocht de betreffende melding van zijn website te verwijderen. Bij de brief heeft [E] B.V. een voorbeeld meegestuurd van de leads die door hen worden nagebeld. Hierop valt te zien dat vanaf het adres een lead met gewenst hypotheekbedrag, reden aanvraag, bruto jaarinkomen, bkr-registratie en geboortedatum is verzonden aan en Bij brief van 10 mei 2010 (met kenmerk: ]) heeft de AFM per aangetekende post een informatieverzoek aan ] ([...]) verstuurd. Bij brief van 17 mei 2010 heeft de heer [A] schriftelijk onder meer het volgende aangegeven: De website is eigendom van [C] B.V. ( )De leads die via gegenereerd worden lopen volledig via een formulier van Leadprovider dat op de website staat. Het formulier is eigendom van Leadprovider B.V. en de generatie van leads valt

7 Pagina 7 van 26 onder de vergunning van [B] B.V. waarvan ik 49% van de aandelen bezit. ( ) [E] B.V. ontvangt leads die via het formulier van Leadprovider op de website gegenereerd zijn en verrijkt deze leads tot klantafspraken. ( ) [D] B.V. heeft een project samen met Leadprovider B.V. uitgevoerd waarbij de leads die gegenereerd zijn via het formulier van Leadprovider op de website verrijkt zijn voor [.[ tot klantafspraken. ( ) is nog actief want de leads worden gegenereerd via het formulier van Leadprovider en deze leadgeneratie valt onder de vergunning van [B] B.V. zoals beschreven in het kader van de autonome vergunningaanvraag van Leadprovider B.V. Er zijn geen klanten van dit zijn dus klanten van Leadprovider en de lijst hiervan is al eerder verstrekt aan de AFM in het kader van de vergunningaanvraag van Leadprovider. 9. Er wordt door [B] B.V. bemiddeld en [B] B.V. is verantwoordelijk voor de generatie van de leads. Er wordt geen provisie ontvangen voor de leads die via gegenereerd worden, maar een vast bedrag per lead zoals ook omschreven voor Leadprovider. Bij brief van 18 mei 2010 heeft [.] schriftelijk onder meer als volgt gereageerd: Ik sta al lang geregistreerd bij Leadprovider in Bruchem en heb daar weinig mee gedaan. Contactpersoon [.] belt wel eens met een aanbod voor een pilotproject. Via hun Lead ontvangen van hypotheek-weetjes.nl. Ik ken het niet en doe zaken met Leadprovider. Via welke websites zij Leads genereren maakt mij niet uit. Nader onderzoek van het dit jaar telefonisch overeengekomen pilot project (12 leads voor [ ] inclusief btw) geeft aan dat ik 1 lead heb ontvangen van deze website. [..]. Geen afspraak geworden. Geen Leads aangekocht via hun (AFM: Alleen zaken gedaan met Leadprovider. Als bijlage heeft [..] een kopie van de ontvangen leads meegestuurd. Hierop valt te zien dat de [..] meermalen s heeft ontvangen van met onderwerp lead Deze s bevatten leads met gewenst hypotheekbedrag, reden aanvraag, geboortedatum, (gezamenlijk) bruto jaarinkomen en bkr-registratie. Daarnaast heeft [.] eenmaal een met dergelijke informatie ontvangen waarbij in het onderwerp stond: lead Bij brief van 16 juli 2010 heeft de AFM een voornemen [..] tot staken van haar bemiddelingsactiviteiten (met kenmerk ]) aan Leadprovider verzonden. Bij brief van 20 juli 2010 heeft Leadprovider schriftelijk haar zienswijze gegeven op dit voornemen. Leadprovider geeft aan haar werkwijze zodanig te hebben aangepast dat zij in aanmerking komt voor een vrijstelling op basis van artikel 2:80 Wft. Voorts geeft Leadprovider aan: De kern van de wijzigingen is dat Leadprovider B.V. een aantal componenten verhuurt die de infrastructuur mogelijk maken waardoor consumenten zelf een offerteaanvraag kunnen doen bij (intermediairs van) geldverstrekkers en waardoor (intermediairs van) geldverstrekkers de consumenten-gegevens op kunnen halen. Het offerte-aanvraag formulier op de websites bevat nu een keuze-mogelijkheid voor consumenten waarbij ze aan kunnen geven van welke geldverstrekker ze een offerte willen hebben. Bij brief van 6 augustus 2010 heeft de AFM een aanvulling op het voornemen [.] [.] (met kenmerk: ]) aan Leadprovider verstuurd. De AFM heeft Leadprovider onder andere verzocht om opgave te doen van partijen die na 16 juli 2010 financiële leads hebben afgenomen van Leadprovider.

8 Pagina 8 van 26 Bij brief van 19 augustus 2010 heeft Leadprovider op deze aanvulling gereageerd. Leadprovider beschrijft de gewijzigde werkwijze - zakelijk weergegeven - als volgt: Consumenten vullen hun gegevens in op de formulieren die verhuurd zijn (te lezen als gebruikersrecht in de vorm van een licentie) aan (intermediairs van) geldverstrekkers. De server waarop deze gegevens terecht komen is van [ ] en wordt gehuurd door Leadprovider, die vervolgens de serverruimte verhuurd aan (intermediairs van) geldverstrekkers. De (intermediairs van) geldverstrekkers loggen in op de serverruimte die zij van Leadprovider huren en Leadprovider huurt de serverruimte van ]. Op die gehuurde serverruimte kunnen de (intermediairs van) geldverstrekkers de gegevens die de consumenten ingevuld hebben op de door de (intermediairs van) geldverstrekkers gehuurde formulieren gedeeltelijk inzien alvorens ze opgehaald kunnen worden na betaling. De (intermediair van de) geldverstrekker doet een betaling, vanaf een vooraf gestort tegoed, voorafgaand aan het ophalen van de gegevens. In de te betalen som is de huurprijs verwerkt van alle zaken die nodig zijn voor de infrastructuur die Leadprovider ter beschikking stelt. Als de betaling ontvangen is, worden de gegevens geheel automatisch verzonden vanaf een adres dat onderdeel is van de infrastructuur die Leadprovider faciliteert. In de Algemene Voorwaarden op de website van Leadprovider is onder meer het volgende opgenomen: 1.3 Opdrachtgevers huren de benodigde zaken van Leadprovider B.V., welke nodig zijn voor de infrastructuur voor het invullen van gegevens door consumenten en het toegang bieden tot deze gegevens aan (intermediairs van) geldverstrekkers, zijnde de formulieren, filters, serverruimte en het adres via welk de gegevens op de server terecht komen. Opdrachtgevers hebben via hun serverruimte toegang tot de gegevens van consumenten die uitdrukkelijk hebben aangegeven geen voorkeur te hebben voor een specifieke verzekeraar of geldverstrekker maar wel geadviseerd willen worden. Consumentengegevens worden NAWTE gefilterd. 1.4 De bijdrage voor het beschikbaar stellen van de formulieren en serverruimte van Leadprovider B.V. wordt afgerekend op basis van opgehaalde informatie van de serverruimte. Leadprovider stelt zich op het standpunt dat zij met deze werkwijze niet langer valt onder de Wft en dat als de AFM blijft vasthouden aan haar standpunt over de vergunningplichtigheid van de activiteiten van Leadprovider, de AFM Leadprovider een ontheffing dient te verlenen. Op 20 augustus 2010 heeft de AFM Leadprovider per onder andere verzocht de met de klanten gesloten huurovereenkomsten aan de AFM over te leggen. Op 23 augustus 2010 heeft Leadprovider, bij monde van de heer [A], telefonisch aangegeven dat hij in overleg met zijn advocaat heeft besloten geen opgave te doen van de partijen die na 16 juli 2010 financiële leads van Leadprovider hebben afgenomen. Daarnaast heeft de heer [A] aangegeven dat er geen huurovereenkomsten met de klanten worden gesloten. De overeenkomsten tussen Leadprovider en de klant komen als volgt tot stand: op de website van Leadprovider kunnen partijen die interesse hebben in de leads van Leadprovider zich registreren. Daartoe dient een formulier te worden ingevuld dat middels de button registreren en het invullen van een veiligheidscode oproepbaar is. Op dit formulier kan men aangeven in welke leads men geïnteresseerd is en dient het AFM-vergunningnummer te worden ingevuld. Bovenaan het formulier staat vermeld: Registratie is geheel kosteloos en er worden geen abonnementskosten in rekening gebracht. Na registratie kunt u direct starten met het afnemen van leads. U

9 Pagina 9 van 26 bepaalt zelf, nadat u de gegevens van de lead heeft ingezien of u hem wilt afnemen. Nadat de button registreren onder aan dit formulier is ingedrukt en de medewerkers van Leadprovider gecontroleerd hebben of het AFMvergunningnummer correspondeert met de naamstelling en voorkomt in het AFM register, ontvangt de klant de volgende Bedankt voor uw aanmelding, klik op de link die u per is toegezonden om uw inlognaam en wachtwoord te bevestigen, tevens verklaart u daarmee dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. Bij brief van 28 september 2010 (kenmerk ]) heeft de AFM aan Leadprovider een [.. ]. [ ]: - [ ] - [.. ] - [.. ] Op 1 oktober 2010 heeft de raadsman van Leadprovider schriftelijk aan de AFM medegedeeld dat een voorlopige voorziening zal worden aangevraagd. Op 4 november 2010 heeft de voorlopige voorzieningrechter in de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan. Onder verwijzing naar uitspraken van 12 februari 2010 (LJN BL3956) en 2 september 2010 (LJN BN5939) oordeelde de voorzieningenrechter dat, gelet op de wetsgeschiedenis, in dit geval sprake was van werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gericht waren op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst tussen consument en aanbieder. Daarmee was sprake van bemiddelen. Het verzoek tot schorsing [..] is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft wel de begunstigingtermijn (AFM: termijn [.]) tot drie werkdagen na de uitspraak geschorst. Op vrijdag 5 november 2010 heeft de heer [A] gebeld met de AFM. De heer [A] wilde weten of de geboortedatum onder NAW-gegevens valt. Een medewerkster van de AFM heeft aangegeven dat zij daar niet van uitging, maar dat de heer [A] de vraag per aan de AFM moest voorleggen als hij hier zekerheid over wilde hebben. Hierop heeft de heer [A] aangegeven dat hij geen wenste te versturen, maar slechts een schriftelijke bevestiging van de AFM wilde ontvangen. De heer [A] is vervolgens te kennen gegeven dat hij aan het gesprek geen rechten kon ontlenen. De heer [A] heeft, naar later bleek, na dit gesprek een verzonden naar het ondernemersloket van de AFM, waarin hij heeft aangeven dat hem is bevestigd dat de geboortedatum onder NAW-gegevens valt. Naar aanleiding van deze heeft de AFM op maandag 8 november 2010 telefonisch contact opgenomen met de heer [A] om aan te geven dat zijn vraag aan de afdeling Juridische Zaken van de AFM is voorgelegd. Hierop ontstond er een discussie die er toe geleid heeft dat de heer [A] het gesprek heeft beëindigd en heeft aangegeven geen reactie meer per te willen ontvangen over de reikwijdte van de NAW-gegevens.

10 Pagina 10 van 26 Op 12 november 2010 constateerde de AFM dat op websites van Leadprovider nog steeds leads werden geworven met meer dan NAW-gegevens, doordat de geboortedatum werd gevraagd. Daarnaast had de AFM nog geen schriftelijke verklaring, als bedoeld [..], van Leadprovider ontvangen. Leadprovider is er daarom op 12 november 2010 per brief (kenmerk [..]) op gewezen dat zij de [..][..],[..] [..],[...]. Deze brief is Leadprovider bij aangetekende en gewone post alsmede per toegezonden. In reactie op deze brief heeft Leadprovider op 12 november 2010 direct na ontvangst van de brief per telefonisch contact opgenomen met de AFM en daarna in de tijdsperiode 15:48 tot 20:34 uur 7 s aan de AFM verzonden onder meer inhoudende: Vrijdag 12 november :13 uur: Mijn werkwijze is aangepast en ik vraag alleen persoonlijke gegevens. ( ) Vrijdag 12 november :03 uur: Schriftelijke mededeling: wat betreft de geboortedatum die is nu ook van de websites om misverstanden te voorkomen... ( ) Vrijdag 12 november :28 uur: Schriftelijk bewijs is 9 november naar jullie toegezonden maar bij deze nog een keer een bevestiging zie makkelijklenen.com en delaagsterente.info bovendien worden er vanaf 10 november zoals ook in de brief vermeld staat geen financiële gegevens meer verstrekt aan intermediairs en dit gaat ook niet meer gebeuren. Er worden uitsluitend landelijke campagnes ingezet voor banken en verzekeraars die hun eigen landingspage met AFMnummer krijgen. ( ) Vrijdag 12 november :35 uur: Dus de schriftelijke verklaring is 9 november naar jullie verzonden en bij deze nog een keer een verklaring dat ik niet bemiddel, (heb ik overigens nooit gedaan). In het telefoongesprek voorafgaand aan de ontvangst van de s heeft de AFM aangegeven dat de brief van 12 november 2010 aan Leadprovider is verstuurd, omdat de AFM geen schriftelijke verklaringen zoals genoemd in het tweede gedeelte [..] van Leadprovider had ontvangen. Zekerheidshalve is op 15 november 2010 intern nagegaan of binnen de AFM een brief afkomstig van Leadprovider was ontvangen. Dit was niet het geval. De AFM heeft de hierboven aangehaalde s opgevat als een schriftelijke bevestiging dat Leadprovider op 12 november 2010 is gestaakt met het werven van leads met meer dan NAW-gegevens.

11 Pagina 11 van 26 Per brief van 16 december 2010 (kenmerk [..]) heeft de AFM het door Leadprovider ingediende bezwaar [..] ongegrond verklaard en heeft het besluit in stand gelaten. Op 3 maart 2011 heeft de AFM een [..] aan Leadprovider verstuurd (kenmerk [.].). Op 17 maart 2011 werd voornoemde [...] door de AFM retour ontvangen, waarbij op de retourkaart als reden voor de retourzending is gegeven: Geweigerd. Op 11 maart 2011 heeft de AFM een [..] aan Leadprovider gestuurd. Leadprovider heeft tegen de [...] bezwaar gemaakt. Bij besluit van 13 april 2011 heeft de AFM dit bezwaar ongegrond verklaard en de [...] in stand gelaten (kenmerk [..]). Tegen deze beslissing heeft Leadprovider beroep ingesteld. De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december 2011 uitspraak gedaan over het door de heer [A] ingestelde beroep. De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard. 2. Beoordeling 2.1 Wettelijk kader Artikel 2:80, eerste lid, Wft verbiedt het om in Nederland te bemiddelen zonder te beschikken over een daartoe door de AFM verleende vergunning. Bemiddelen is in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als: b. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering;. In de nieuwsbrief van de AFM van 5 september 2006 is al onder de aandacht gebracht dat het doorverwijzen van consumenten (dan wel cliënten) een financiële dienst kan zijn waarvoor een vergunning nodig is. Daarnaast is onder de aandacht gebracht dat het doorgeven van meer dan contactgegevens van een consument aan een aanbieder of andere bemiddelaar, onder bemiddelen valt: Het doorgeven van informatie van een consument aan een aanbieder of andere bemiddelaar die relevant is voor het afsluiten van een financieel product, is bemiddelen in de zin van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Bijvoorbeeld een bemiddelaar in autoverzekeringen met een Wfd-vergunning ontvangt van een autodealer de contactgegevens van de koper, de dagwaarde van de te kopen auto en het aantal schadevrije jaren. De autodealer is daarmee aan het bemiddelen. Hiervoor heeft hij een Wfd-vergunning nodig. De bemiddelaar in autoverzekeringen mag geen zaken doen met de autodealer tenzij de autodealer zelf een Wfd-vergunning heeft. Als de autodealer alleen de contactgegevens van de koper doorgeeft aan de bemiddelaar is dat geen bemiddeling.

12 Pagina 12 van 26 Op 3 maart 2009 heeft de AFM in aanvulling op de Nieuwsbrief van 5 september 2006 een Nieuwsbrief gepubliceerd waarin een en ander nog nader wordt toegelicht: Er is sprake van bemiddelen als een persoon meer dan alleen contactgegevens inwint bij de consument, en een overeenkomst heeft met een aanbieder of bemiddelaar met de strekking dat consumenten (rechtstreeks of met tussenkomst van een derde) in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar. Betaling door de aanbieder of bemiddelaar aan de persoon die de betreffende gegevens inwint, wijst op het bestaan van een overeenkomst. De overeenkomst leidt ertoe dat het inwinnen van de betreffende informatie gericht is op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een consument en de aanbieder of bemiddelaar. Omdat meer dan alleen contactgegevens worden ingewonnen, is sprake van werkzaamheden die gericht zijn op een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst. Wanneer geen sprake is van een overeenkomst, en de persoon die de nadere gegevens inwint meer dan alleen contactgegevens doorgeeft aan een aanbieder of bemiddelaar, is ook sprake van bemiddelen. Per 1 juli 2009 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gewijzigd door middel van de Vierde tranche Awb. 1 Nu het hier gaat om een doorlopende overtreding en de AFM na 1 juli 2009 haar voornemen tot handhavend optreden aan Leadprovider kenbaar heeft gemaakt, is de Vierde tranche Awb van toepassing. 2 Daarnaast is per 1 augustus 2009 de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving in werking getreden. Omdat de geconstateerde overtreding voor deze datum is aangevangen, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet. 3 Met inwerkingtreding van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving is geen gunstiger boeteregime gaan gelden voor Leadprovider. Bij de vaststelling van de overtreding is daarom uitgegaan van het boeteregime dat gold ten tijde van de aanvang van de geconstateerde relevante feiten. 2.2 Zienswijze Leadprovider Leadprovider heeft in de periode 15 december 2011 tot en met 2 januari 2012 schriftelijk en mondeling haar zienswijze gegeven. Samengevat heeft Leadprovider het volgende aangevoerd: a) Leadprovider benadrukt dat altijd is bemiddeld binnen een AFM vergunning, dan wel als aangesloten onderneming. Leadprovider heeft nooit illegaal bemiddeld. De reden dat Leadprovider in de schijnwerpers van de AFM staat is, omdat haar websites zeer hoog in Google staan. In 2009 bereikte Leadprovider met de website hypotheek-weetjes.nl de eerste positie in Google. b) Vanaf het moment dat Leadprovider op de hoogte is gesteld van de vergunningplicht, heeft zij een vergunning aangevraagd. Deze vergunning is tot twee keer toe geweigerd. Gek genoeg vindt de fiscus dat Leadprovider niet heeft bemiddeld. c) De heer [A] heeft een document van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, getiteld Samenwerken met lead generators : wat vindt de rechter ervan? overgelegd. Leadprovider doet een 1 Artikel VI overgangsbepalingen van de Vierde tranche Awb. 2 Artikel IV overgangsbepalingen van de Vierde tranche Awb. 3 Artikel XII overgangsbepalingen van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving.

13 Pagina 13 van 26 vergelijkingspropositie aan consumenten. Het overgelegde document toont naar het oordeel van Leadprovider aan dat er in deze situaties nog geen sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van een overeenkomst en is er dus ook nog geen sprake van bemiddelen. Een vergelijkingspropositie laat namelijk objectief zien wat het aanbod is. De verschillende rentetarieven worden inzichtelijk gemaakt. d) De vergunning is geweigerd omdat de heer [A] niet betrouwbaar zou zijn. Dit is vreemd, want Leadprovider is zelfstandig opgericht en ook hier wordt getoetst op betrouwbaarheid. Daarnaast kan de heer [A] zonder problemen een Verklaring omtrent Gedrag als commercieel medewerker van een hypotheekkantoor krijgen. e) Vervolgens heeft Leadprovider de activiteiten overgedragen aan [B] B.V., de vennootschap van de vriendin van de heer [A]. Vanwege de administratieve druk heeft [B] B.V. besloten zich uit te schrijven bij de AFM. Vanaf dat moment heeft Leadprovider zijn bedrijf ingericht op dezelfde manier als F..X uit [..]. Zij zijn vrijgesteld van een AFM vergunning. Leadprovider heeft getracht dit bij de voorzieningenrechter af te dwingen, maar is in het ongelijk gesteld. f) Na de uitspraak van de voorzieningenrechter geeft Leadprovider niet meer dan NAWTE 4 gegevens door aan AFM geregistreerde partijen. Leadprovider valt daarmee niet langer onder het toezicht van de AFM. In samenspraak met de AFM heeft Leadprovider toen haar websites aangepast. Er is derhalve na de uitspraak van de voorzieningenrechter niet meer bemiddeld. g) De werkwijze op de site was als volgt. Klanten lieten hun gegevens achter, waaronder hun telefoonnummer, waarna zij gebeld konden worden. Dit gebeurde alleen als zij op zoek waren naar een hypotheek. Vervolgens komt de klant in contact met twee AFM geregistreerde partijen, het intermediair en de bank. Hiermee is in de ogen van Leadprovider de keten voldoende gewaarborgd. Leadprovider heeft daarnaast de voorwaarden overgelegd die van toepassing zijn op de werkwijze van Leadprovider. h) Leadprovider heeft alleen zaken gedaan met AFM geregistreerde partijen. Er is nooit een consument gedupeerd, omdat Leadprovider niet inhoudelijk betrokken is bij de totstandkoming van een financiële dienst. Het kan Leadprovider niet worden verweten dat zij altijd de dialoog met de AFM heeft gezocht, heeft geïnvesteerd in een vergunning en een uitspraak van de voorzieningenrechter. i) Leadprovider neemt het de AFM kwalijk dat zij de vreugde van het ondernemen van de heer [A], een hardwerkende ondernemer die keurig zijn belastingen betaald, heeft verstoord. j) Leadprovider merkt op dat zij wel degelijk contact heeft gehad met [E] B.V. en [D] B.V. over het vermelden van het AFM vergunningnummer (zie 4.2 onder 1 van het onderzoeksrapport). De heer [A] heeft vernomen dat beide partijen op een intimiderende wijze zijn benaderd door de AFM. Het is derhalve niet gek dat beide partijen tegenover de AFM verklaren dat het vermelden van het werken onder de AFM vergunning geen onderdeel was van de afspraak met Leadprovider. k) Leadprovider heeft altijd voldaan aan alle informatieverzoeken. Daarnaast heeft zij constant de dialoog gezocht met de AFM om haar activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. Ook heeft zij destijds met [B] B.V. keurig haar financiële bijdrage betaald aan de AFM. 4 NAWTE staat voor naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en adres.

14 Pagina 14 van 26 l) Leadprovider heeft ook een [..] opgelegd gekregen. Zij is het niet eens met de [....] en is hiertegen in beroep gegaan. m) Leadprovider betwist de uitspraak van de AFM dat Leadprovider B.V. klanten tegen opbod verkoopt. De internetformulieren zijn direct verbonden aan AFM geregistreerde partijen. Indien een adviseur niet beschikbaar is worden de aanvragen online op leadprovider.nl geplaatst. Iedere 24 uur worden deze gegevens juist minder waard, waardoor er een break-even moment ontstaat. Zo ontvangt de consument opvolging door een AFM geregistreerde partij, iets waar de consument zelf om gevraagd heeft. n) De heer [A] geeft aan dat hij niet met respect is behandeld door de AFM. Als voorbeeld noemt hij het voornemen tot boeteoplegging dat één dag voor de beroepszitting tegen de [..] is verstuurd. De heer [A] verwijst naar het gesprek met mevrouw [.] van het ondernemersloket van de AFM. Zij heeft destijds aangegeven dat het doorgeven van een geboortedatum wel mag en niet kwalificeert als bemiddelen. De bevestiging dat dit toch niet mag is vervolgens naar een onjuist adres gestuurd, waardoor de heer [A] niet wist dat dit al kwalificeerde als bemiddelen. Er is toen geen daadwerkelijke informatie doorgegeven en dus ook geen sprake van bemiddelen. Toch moet Leadprovider hier een [ ] ([..]). o) Leadprovider heeft stukken overgelegd over citaatrecht en privacywetgeving. Hiermee toont Leadprovider aan dat zij ook aan deze wetgeving voldoet. p) De AFM hoort de belangen van consumenten te behartigen. Leadprovider is van mening dat met het opleggen van een boete geen enkel belang meer is gediend. q) Leadprovider heeft een beroep gedaan op beperkte draagkracht. 2.3 Beoordeling feiten Inleiding De AFM is van oordeel dat Leadprovider met in ieder geval twee ( en van de vijfenvijftig opgegeven websites leads heeft verworven, waarbij meer dan alleen NAW-gegevens werden ingewonnen van consumenten. Leadprovider had daarnaast overeenkomsten gesloten met aanbieders en/of bemiddelaars met de strekking dat consumenten in contact kwamen met die aanbieders en/of bemiddelaars. Leadprovider heeft hierdoor in de periode 21 maart tot en met 12 november 2010 bemiddeld zonder te beschikken over een daartoe vereiste vergunning. Hiermee heeft Leadprovider artikel 2:80 Wft overtreden. Deze paragraaf is als volgt ingedeeld. In paragraaf is de overtreding beschreven, waarna in paragraaf wordt ingegaan op de zienswijze van Leadprovider. 5 De AFM heeft vastgesteld dat Leadprovider vanaf 25 november 2008 heeft bemiddeld zonder te beschikken over de vereiste vergunning. Op grond van artikel 1:87 Wft (oud) geldt een verjaringstermijn van drie jaar. Met de invoering van de Vierde tranche Awb is een verjaringstermijn van vijf jaar gaan gelden (artikel 5:45, eerste lid, Awb). Gelet op de twee verschillende verjaringstermijnen is de AFM, bij het vaststellen van de periode van de overtreding dat ten grondslag wordt gelegd aan de boete, uitgegaan van de voor Leadprovider meest gunstige bepaling.

15 Pagina 15 van Overtreding Leadprovider heeft per brief van 27 oktober 2009 op het formulier Toelichting op activiteiten aan de AFM schriftelijk verklaard dat vanaf 25 november 2008 duizenden leads zijn verkocht. Per van 20 mei 2010 is een overzicht overgelegd met de websites gerelateerd aan [C] B.V., Leadprovider en [B] B.V. De AFM heeft vastgesteld 6 dat in elk geval via de websites en leads zijn verkocht en doorgegeven. De heer [A] heeft op 27 oktober 2009 verklaard dat er vanaf 25 november 2008 duizenden leads zijn verkocht. Hiermee is aangetoond dat Leadprovider zich beroepsmatig heeft beziggehouden met het via haar websites verstrekken van leads. Op de voornoemde websites werden meer dan NAW gegevens ingewonnen van consumenten. Daarenboven had Leadprovider met financiëledienstverleners overeenkomsten gesloten voor het tegen betaling leveren van de leads om zo de consumenten in contact te brengen met de financiëledienstverleners. De werkzaamheden waren gericht op het als tussenpersoon aan consumenten bieden van de mogelijkheid een offerte aan te vragen voor (hypothecaire en/of consumptieve) kredieten en het aan financiëledienstverleners bieden van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een offerte aan die consumenten om een overeenkomst inzake een (hypothecair en/of consumptief) krediet tot stand te brengen. Er was derhalve sprake van betrokkenheid bij de totstandkoming van de overeenkomsten. Leadprovider heeft ook daadwerkelijk leads doorgegeven en daarvoor betalingen ontvangen. Hieronder wordt bovenstaande per website nader toegelicht. Website De website stond geregistreerd op naam van [C] B.V. De heer [A] heeft in een brief van 17 mei 2010 aangegeven dat de leads die via gegenereerd worden, volledig lopen via een formulier dat eigendom is van Leadprovider. Leadprovider heeft dit formulier op de website gezet van [C] B.V. Nu het formulier waarop de gegevens van consumenten ingevuld moesten worden eigendom was van Leadprovider, en Leadprovider feitelijk alle activiteiten met betrekking tot de leadverwerving en verkoop verrichtte, kunnen deze werkzaamheden aan Leadprovider worden toegerekend. Op het formulier op de website dienden onder meer de volgende vragen verplicht beantwoord te worden: - Reden aanvraag? - Woonsituatie? - Geboortedatum? [E] B.V. heeft per brief van 6 mei 2010 informatie verstrekt over de samenwerking met Leadprovider. Er is een voorbeeld meegestuurd van de leads die [E] B.V. heeft ontvangen van Leadprovider. Op deze informatie valt te zien dat vanaf het adres een lead met gewenst hypotheekbedrag, reden aanvraag, bruto jaarinkomen, bkr-registratie en geboortedatum is verzonden aan en De AFM heeft op 10 mei 2010 een informatieverzoek 6 Dit is onder andere vastgesteld op basis van verklaringen van de heer [A], verklaringen van diverse afnemers van leads en prints van de verschillende websites. Verwezen wordt naar de feiten zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van dit besluit.

16 Pagina 16 van 26 aan [ ] ([..]) gestuurd. Per brief van 18 mei 2010 heeft [..] gereageerd op het informatieverzoek van de AFM. Zij heeft ook een kopie van de ontvangen leads meegestuurd. Uit de overgelegde informatie blijkt dat [...] eenmaal een lead heeft ontvangen met daarin onder meer het gewenste hypotheekbedrag, de reden van de aanvraag, de geboortedatum, het bruto jaarinkomen en een bkr-registratie vermeld. In de van deze lead was opgenomen lead Website De website stond geregistreerd op naam van Leadprovider. De AFM heeft op 10 mei 2010 een informatieverzoek aan [..] ([...]) gestuurd. Per brief van 18 mei 2010 heeft [...] gereageerd op het informatieverzoek van de AFM. Zij heeft een kopie van de ontvangen leads meegestuurd. Uit deze overzichten blijkt dat [...] meerdere malen leads heeft ontvangen van met als onderwerp lead De s bevatten leads met daarin onder andere het gewenste hypotheekbedrag, de reden van de aanvraag, de geboortedatum, het bruto jaarinkomen en een bkr-registratie. Ook bij deze site werd dus meer dan NAW-gegevens ingewonnen en doorgegeven Ten aanzien van de zienswijze van Leadprovider Leadprovider heeft in haar zienswijze een tijdslijn geschetst van de activiteiten die zij heeft verricht. Leadprovider is van oordeel dat zij nooit illegaal heeft bemiddeld, omdat zij altijd als aangesloten onderneming werkte dan wel onder de vergunning van een ander werkte. Hieronder wordt de zienswijze van Leadprovider besproken en de reactie van de AFM hierop. 1. [B] B.V. Leadprovider heeft per brief van 27 oktober 2009 aan de AFM bericht dat de activiteiten van Leadprovider bij overeenkomst aan [B] B.V. zijn overgedragen. [B] B.V. beschikte destijds over een vergunning (vergunningnummer [ ]). De heer [A] is voor 49% eigenaar van [B] B.V. Mevrouw [.] is voor de overige 51% eigenaar van [B] B.V. Zowel [B] B.V. als Leadprovider waren destijds beide gevestigd op de Vreedstraat 6 in Bruchem. Dit was ook het woonadres van de heer [A] en mevrouw [ ]. De AFM merkt ten eerste op dat in de overeenkomst gesloten tussen Leadprovider en [B] B.V. is opgenomen dat de websites van Leadprovider zullen worden verhuurd aan [B] B.V. In de overeenkomst staat tevens opgenomen welke werkzaamheden Leadprovider nog wel verricht, namelijk de acquisitie en marketing activiteiten die nodig zijn voor het verkopen van leads en het verzorgen van de facturering voor [B] B.V. De overeenkomst beslaat één pagina, waarin niet staat opgenomen wat de tegenprestatie van [B] B.V. zal zijn voor het huren van de websites van Leadprovider. De overeenkomst dateert van drie dagen na het informatieverzoek van de AFM, waarin Leadprovider is gewezen op het feit dat zij haar activiteiten per direct moet staken als zij vergunningplichtige activiteiten verricht. Uit het voorgaande moet geconcludeerd worden dat feitelijk de werkzaamheden nog werden verricht door Leadprovider. Leadprovider heeft daarom door de opgezette constructie met [B] B.V. niet de illegale werkzaamheden beëindigd. Voorts blijkt uit verklaringen van [D] B.V. en [E] B.V. dat zij in 2009 en 2010 leads hebben afgenomen van Leadprovider en

17 Pagina 17 van 26 daarbij contact te hebben gehad met de heer [A]. Ook hieruit blijkt dus dat Leadprovider feitelijk alle werkzaamheden verrichtte en niet [B] B.V. Terzijde merkt de AFM op dat [B] B.V. beschikte over een vergunning van de AFM voor het bemiddelen in consumptief krediet en levensverzekeringen, al dan niet in combinatie met het bemiddelen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Via de website werden meer dan NAWgegevens ingewonnen voor het opvragen van een offerte van een hypothecair krediet. [B] B.V. beschikte derhalve niet over een vergunning voor de werkzaamheden die werden verricht via de website Leadprovider kon ook om deze reden, door bijvoorbeeld te werken als aangesloten onderneming van [B] B.V., hetgeen overigens niet het geval was, haar werkzaamheden niet verrichten onder de vergunning van [B] B.V. 2. [D] B.V. Op 6 november 2009 heeft de heer [A] via het adres aangegeven de contactgegevens op de website te hebben aangepast. De naam [B] B.V. is gewijzigd in [D] B.V.. In reactie op de mail van de AFM waarin zij verzoekt om een bevestiging dat [D] B.V. akkoord gaat dat de website onder haar verantwoordelijkheid valt, heeft de AFM niets vernomen. De AFM merkt op dat nu de AFM nooit een bevestiging heeft ontvangen van [D] B.V. dat Leadprovider een aangesloten onderneming is, kan aan de vermelding op de website geen waarde worden toegekend. Leadprovider bemiddelde derhalve op 6 november 2009 nog steeds zonder vergunning. Op 17 maart 2010 heeft de AFM geconstateerd dat bij contact op de website onder meer het volgende stond vermeld: Hypotheek-weetjes.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is gelieerd aan [D] B.V. (vergunningnummer [.]). De heer [.] heeft in een telefonisch gesprek met de AFM aangegeven dat hij in 2009 leads heeft gekocht van de heer [A] en Leadprovider. De heer [.[ verwoordt de samenwerking met Leadprovider in zijn brief van 31 maart 2010 als volgt: Allereerst hecht ik eraan u nogmaals mede te delen dat [D] B.V. momenteel geen enkel band heeft met hypotheek-weetjes.nl of Leadprovider, de eigenaar van de website. In het verleden hebben wij, overigens naar tevredenheid, internet leads bij Leadprovider afgenomen. Leadprovider had geen toestemming om onze naam of ons vergunningnummer op haar website te gebruiken, laat staan om onder onze naam of vergunningnummer te handelen. Nu Leadprovider geen toestemming had om onder de vergunning van [D] B.V. te handelen en Leadprovider ook niet is aangemeld als aangesloten onderneming van [D] B.V., moet geconcludeerd worden dat Leadprovider ook gedurende de periode dat [D] B.V. vermeld stond op de website van Leadprovider illegaal heeft bemiddeld.

18 Pagina 18 van [E] B.V. Op 14 april 2010 heeft de AFM geconstateerd dat op de website hypotheek-weetjes.nl vermeld wordt dat zij gelieerd is aan [E] B.V. (vergunningnummer [.]). De AFM heeft vervolgens met [E] B.V. gebeld en gevraagd om een schriftelijke toelichting op de vermelding van de website. Per van 3 mei 2010 en per brief van 6 mei 2010 heeft [E] B.V. gereageerd op de samenwerking met Leadprovider. [E] B.V. heeft onder meer het volgende aangegeven: [E] B.V. werkt sinds enige jaren samen met Leadprovider (Vreedstraat 6, 5314 BK Bruchem). Leadprovider genereert diverse internetaanvragen op eigen verantwoordelijkheid en initiatief en verkoopt deze vervolgens onder eigen beheer aan diverse financiële partijen in de markt. ( ) [E] B.V. heeft dus géén rechtstreekse samenwerkingsovereenkomst met Leadprovider, noch met aan haar gelieerde websites. De aanwezige melding "[...] en is gelieerd aan [E] B.V. (vergunningsnummer [////////// /////////////]) [...] verbaasd [E] B.V. evenzo. Dhr. [A] heeft medio februari 2010 (schatting) aan dhr. [..] van [E] B.V. gevraagd of hij op de website mocht vermelden dat de betreffende website een samenwerking met [E] B.V. heeft. Aangezien [E] B.V. waarde hecht aan een transparante wijze van werken, is door dhr. [..] aangegeven dat dit geen probleem is. Echter, een dergelijke vermelding van een samenwerking is uiteraard héél iets anders dan vermelden dat de website gelieerd is aan [E] B.V. Inmiddels heeft [E] B.V. dhr. [A] dan ook verzocht de betreffende melding van zijn website te verwijderen. Ook hiervoor geldt weer dat Leadprovider alleen op de website mocht vermelden dat er een samenwerking was met [E] B.V. Dit betekent niet dat Leadprovider ook onder verantwoordelijkheid en onder de vergunning van [E] B.V. mocht werken en werkte. De AFM is daarom van oordeel dat Leadprovider ook op 14 april 2010 nog illegaal bemiddelde. 4. Werkwijze van na medio juli 2010 Leadprovider heeft in haar brief van 19 augustus 2010 haar nieuwe werkwijze toegelicht. Leadprovider heeft onder meer verklaard: deze formulieren [AFM: de formulieren van Leadprovider] worden opgesteld en aangepast aan de wensen van de (intermediairs van) geldverstrekkers. De server waar de gegevens op terecht komen is van [.]. Deze server wordt gehuurd door Leadprovider B. V. en Leadprovider B. V. verhuurt vervolgens serverruimte door aan (intermediairs van) geldverstrekkers." "Op die gehuurde serverruimte kunnen de (intermediairs van) geldverstrekkers de gegevens die de consumenten ingevuld hebben op de door de (intermediairs van) geldverstrekkers gehuurde formulieren gedeeltelijk inzien alvorens ze opgehaald kunnen worden na betaling. " "Leadprovider verschaft het platform voor consumenten om hun gegevens bekend te maken aan al dan niet door deze consumenten geselecteerde aanbieders. Indien de consument geen voorkeur aangeeft dan biedt Leadprovider B.V. het platform aan aanbieders om bekend te raken met consumenten die hebben aangegeven open te staan voor een offerte. "

19 Pagina 19 van 26 Ook bij deze werkwijze worden meer dan contactgegevens ingewonnen van consumenten en doorgegeven aan aanbieders of bemiddelaars. Leadprovider heeft een elektronisch formulier opgesteld dat te bereiken is op haar website. Met het formulier kunnen consumenten een offerte aanvragen bij verschillende aanbieders van krediet. Het formulier bevat verplichte velden, waarmee om meer dan contactgegevens wordt gevraagd die relevant zijn voor het afsluiten van een overeenkomst inzake krediet. De consument kan bij het invullen van dit formulier aangeven van welke aanbieder zij een offerte wenst te ontvangen. Indien er een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde aanbieder, worden de ingevulde gegevens (de lead) verzonden naar een digitale ruimte op een server die Leadprovider huurt van [..] en onderverhuurt aan de betreffende aanbieder of bemiddelaar. Leadprovider had met deze financiële dienstverleners overeenkomsten gesloten voor het tegen betaling leveren van de leads. Indien geen bepaalde aanbieder wordt gekozen, wordt de lead naar een digitale verzamelplaats verzonden. De aanbieders kunnen vervolgens op hun 'eigen', gehuurde, digitale ruimte of op de verzamelplaats inloggen om, zo zij dat verkiezen, de lead(s) te downloaden. De leads worden dus niet rechtstreeks naar de betreffende aanbieders verzonden, maar er vindt een tussenstop plaats op de door Leadprovider gehuurde en onderverhuurde digitale ruimte (in ieder geval tot aan betaling door de afnemers van de leads). Met de hierboven beschreven activiteiten, wint Leadprovider meer dan contactgegevens in en geeft zij deze door aan aanbieders. De stelling dat de consument er zelf voor kiest om het formulier op haar eigen computer te downloaden en vervolgens te versturen naar een aanbieder, maakt dit niet anders. Leadprovider heeft immers zelf een formulier opgesteld, waarmee een lead wordt gegenereerd die relevante gegevens bevat voor het aanvragen van een offerte. Het initiatief tot het aanleveren van die relevante gegevens ligt derhalve bij Leadprovider. Het platform dat Leadprovider heeft gecreëerd, heeft verder tot doel dat de leads uiteindelijk terecht komen bij de aanbieders. Dit maakt dat Leadprovider de gegevens ook doorgeeft aan de aanbieders. Dat de aanbieders deze gegevens zelf, technisch gezien, moeten ophalen, is daarbij van ondergeschikt belang. De AFM is derhalve van oordeel dat Leadprovider ook na medio juli 2010 nog illegaal bemiddelde. Dit wordt ook bevestigd in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 4 november 2010 (LJN: BO2894). 5. Uitspraak voorzieningenrechter (4 november 2010) inzake [...] Leadprovider heeft in haar zienswijze aangegeven dat zij na de uitspraak van de voorzieningenrechter van 4 november 2010 niet meer dan NAWTE 7 gegevens doorgeeft aan AFM geregistreerde partijen. Leadprovider zou daardoor naar haar eigen oordeel niet meer onder het toezicht van de AFM vallen. In samenspraak met de AFM zijn toen de websites aangepast, zodat na de uitspraak van de voorzieningenrechter niet meer is bemiddeld. De heer [A] heeft in zijn zienswijze verwezen naar het gesprek met mevrouw [.] van het ondernemersloket van de AFM. Zij zou destijds hebben aangegeven dat het doorgeven van een geboortedatum wel mag en niet kwalificeert als bemiddelen. In reactie op de zienswijze van Leadprovider merkt de AFM het volgende op. Leadprovider heeft na 4 november 2010, [..], ook nog bemiddeld in krediet. De AFM heeft geconstateerd dat op 10 en 11 november 2010 Leadprovider heeft bemiddeld door op haar websites en te vragen naar de geboortedatum van de klant, die wordt ingewonnen mede ten behoeve van de BKR-toets. Nu Leadprovider niet alleen meer dan NAW-gegevens 7 NAWTE staat voor naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en adres.

20 Pagina 20 van 26 inwon, maar er ook sprake was van overeenkomsten die waren afgesloten met aanbieders of bemiddelaars die ertoe strekten dat Leadprovider tegen vergoeding leads aan hen verstrekte, is sprake van bemiddelen. Het is hierbij niet relevant of Leadprovider ook daadwerkelijk de gegevens beschikbaar heeft gesteld aan financiëledienstverleners. De AFM verwijst naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 januari 2012 (LJN: BV1290) waarin de Rechtbank ook tot het oordeel komt dat Leadprovider [.] [.] daarmee heeft bemiddeld zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Zoals de AFM ook al heeft overwogen in haar beslissing op bezwaar van 13 april 2011 (kenmerk [.]) ten aanzien van de beslissing [ [..], mist de stelling van Leadprovider dat een medewerkster van de AFM telefonisch toestemming zou hebben gegeven voor het inwinnen van geboortedata feitelijke grondslag. Mevrouw [ ] heeft duidelijk aangegeven dat de vraag van Leadprovider nog moest worden voorgelegd aan de afdeling Juridische Zaken van de AFM en dat Leadprovider aan het telefoongesprek geen rechten kon ontlenen. Zij heeft daarom ook geweigerd om een schriftelijke bevestiging te geven over de beweerdelijke toestemming. Na telefonisch contact van de AFM met de heer [A] heeft de heer [A] aangegeven geen bevestiging meer te wensen over de reikwijdte van het verbod op bemiddeling, daarmee heeft de heer [A] bewust het risico genomen het begrip bemiddelen onjuist te interpreteren. Daarnaast is in de beslissing op bezwaar van 16 december 2010 (kenmerk [...]) over de [.] ook al opgenomen dat het inwinnen van een geboortedatum ook valt onder bemiddeling. 8 Het beroep op het vertrouwensbeginsel kan daarom niet slagen. 6. Artikel van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan 9 Leadprovider heeft een artikel overgelegd dat is opgesteld door twee advocaten van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Uit dit artikel zou blijken dat Leadprovider niet aan het bemiddelen is nu er nog geen sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van een overeenkomst. De AFM volstaat in dit kader met het verwijzen naar hetgeen hiervoor is opgemerkt over het bemiddelen zonder vergunning door Leadprovider. In het artikel wordt verwezen naar een tweetal uitspraken waarin de rechter oordeelde dat geen sprake was van bemiddelen (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 7 april 2008, LJN BC8951 en Rechtbank Utrecht, 5 november 2008, LJN BG3482). De AFM merkt op dat de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 4 november 2010 inzake Leadprovider, in lijn met het oordeel van de AFM, geoordeeld heeft dat er juist wel sprake was van bemiddeling bij Leadprovider. Daarbij heeft de Voorzieningenrechter expliciet overwogen dat het geval van Leadprovider afwijkt van de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 7 april In afwijking van deze zaak namen consumenten bij Leadprovider niet zelf rechtstreeks contact op met de aanbieders. Nadat consumenten hun gegevens hadden achtergelaten op de website van Leadprovider werden via de website automatisch leads verzonden aan aanbieders. Het is vervolgens aan de aanbieder om contact op te nemen met de consument van zijn voorkeur. Gelet op het voorgaande kan het artikel 8 Zie randnummer 46 van de beslissing op bezwaar van 16 december 2010 (kenmerk [ ]). 9 Te vinden via 10 Zie Rechtbank Rotterdam, 4 november 2010, LJN BO2894, r.o , eerste volzin.

Publicatie bemiddelen September 2014

Publicatie bemiddelen September 2014 Publicatie bemiddelen September 2014 Inleiding Deze publicatie geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1 Consumenten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-258 d.d. 4 juli 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen,

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Augustus 2016 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht [B] AFM DomJur 2011-831 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: AWB 11/3976 VBC-T2 Datum: 1 december 2011 Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisDsAr-14129859 - Datum 22 december 2014 Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Pagina 1

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, beeldschermloep, doelmatigheid, verstrekte informatie Zaaknummer : 2013.00762 Zittingsdatum : 20 november 2013 2013.00762,

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 16. Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 16. Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl. Betreft Openbare versie ------------------ ---------------- ------------------------- Datum Pagina 1 van 16 Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl Betreft Beslissing op bezwaar tegen boeteoplegging

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO De heer Frederik Martin Coenders h.o.d.n. P&C (Planning en Communicatie) Prinses Beatrixplein 28-30 2033 WH HAARLEM Datum 16 september 2009 Pagina 1 van 10 Kopie aan

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling

Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2013/sep) Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling 9 september 2013 Maatregel Update 14 oktober 2013: Het besluit van de

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren Invulinstructie Generieke formulieren Een toelichting bij een groot aantal formulieren Inhoudsopgave Vooraf 3 Overzicht generieke formulieren 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 15 d.d. 18 maart 2009 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur) LJN: BW3414, Gerechtshof Arnhem, 11/00467 en 11/00468 Datum uitspraak: 11-04-2012 Datum publicatie: 20-04-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Omzetbelasting. De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer C.S. Krommenhoek, wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding door N.C.I.C. B.V.

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer C.S. Krommenhoek, wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding door N.C.I.C. B.V. Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2012/mei) AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer C.S. Krommenhoek, wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding door N.C.I.C. B.V. 22 mei 2012 Nieuws Update

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie