Catalogus Hoger economisch onderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl"

Transcriptie

1 Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs

2 Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger- en het volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho wil het onderwijs faciliteren. We doen dit door de docent te ondersteunen in zijn lespraktijk en de student te helpen bij het behalen van goede studieresultaten. Daarvoor ontwikkelen we kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij richten wij ons op betaalbare producten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, didactiek en uitvoering. Voorwoord Economische, juridische en communicatieopleidingen in het hoger onderwijs ontwikkelen zich voortdurend. Er zijn vakinhoudelijke ontwikkelingen zoals de verschuiving van offline naar online marketingcommunicatie, didactische ontwikkelingen zoals de toenemende aandacht voor leesvaardigheid binnen juridische opleidingen en onderwijsontwikkelingen zoals de invoering van de BBA-standaard. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven die meebewegen met die ontwikkelingen. Zo hebben wij onder andere studiemateriaal ontwikkeld voor het lezen van juridische teksten en is er in de herziene druk van Basisboek marketingcommunicatie ruimschoots aandacht voor social media en andere online communicatiemiddelen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van studenten, docenten en professionals ontwikkelt Uitgeverij Coutinho lesmateriaal in samenwerking met het onderwijs en het werkveld. Hebt u ideeën voor nieuw lesmateriaal of vragen over onze uitgaven, aarzel dan niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Uitgeverij Coutinho Wouter Nalis Uitgever Bookshelf: Educatieve e-books Creëer een rijke, geïntegreerde digitale leeromgeving voor u en uw studenten. Vanaf studiejaar zijn de meeste actuele hbo-boeken van Uitgeverij Coutinho beschikbaar als e-book via het Bookshelf platform. Op vindt u eenvoudig een overzicht van de beschikbare titels. Met Bookshelf hebben u en uw studenten altijd en overal toegang tot digitale studieboeken: op pc, laptop, tablet en smartphone. En dat is niet het enige voordeel. Met Bookshelf integreert u eenvoudig aanvullende lesstof in het studieboek, maakt u notities en deelt u deze met studenten en verrijkt u de lesstof met multimediale content. Bovendien kunt u inzicht krijgen in het gebruik van de lesstof door studenten. Bookshelf kan ook worden geïntegreerd met de Elektronische Leeromgeving van uw school. De mogelijkheden worden dan nog groter. Zo kunt u toetsen afnemen bij uw studenten en de cijfers koppelen aan cijferlijsten en kunt u uw boekenlijst direct beschikbaar maken in de ELO. Meer informatie over alle toepassingen? Wij lichten u deze graag persoonlijk toe. Inhoud Nieuw & Herzien 04 NT2 22 Economie 05 Beleid 24 Entertainment & Leisure 11 Onderzoeksvaardigheid 25 HRM 14 Schrijfvaardigheid 26 Recht 16 Spreekvaardigheid 29 Communicatie 19 Algemene voorwaarden 30 2 Journalistiek 21 3

3 Nieuw & Herzien Economie NIEUW & HERZIEN Strategisch en operationeel salesmanagement Strategisch en operationeel marketingmanagement NIEUW HERZIEN Handboek voor het hoger economisch onderwijs Handboek voor het hoger economisch onderwijs Strategisch en operationeel marketingmanagement Handboek voor het hoger economisch onderwijs René van Hoften Zie pagina 5 Meesterlijk schrijven Vaardig in de juridische praktijk Jacob Eikelboom & Monique de Graaf Zie pagina 16 Basisboek marketingcommunicatie Esther de Berg Zie pagina 6 Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge & Marco Oteman Zie pagina 7 Basisboek kwantitatieve methoden Statistiek met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen Zie pagina 8 René van Hoften Veel studenten van commercieel-economische opleidingen komen na hun opleiding terecht in een salesfunctie. Dit boek biedt een uitgebreide inleiding in de sales volgens de gefaseerde managementcyclus, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. In deel 1, de analysefase, wordt uitgelegd hoe je kunt vaststellen welke interne sterktes en zwaktes zich op salesterrein voordoen, en welke externe kansen en bedreigingen er bestaan. In deel 2, de beslisfase, komt aan de orde hoe de gegevens van deze analyses kunnen resulteren in een salesoptie. Deel 3, de implementatiefase, behandelt wat je op korte termijn moet doen om de gekozen salesoptie te realiseren. Ten slotte wordt in deel 4, de evaluatiefase, uitgelegd hoe je kunt meten of met de gekozen optie en implementatie de verkoopdoelen zijn bereikt. René van Hoften Strategisch en operationeel marketingmanagement leert de student stap voor stap een marketingplan te schrijven. De rode draad hierin is de managementcyclus (interne/externe analyse, beslisfase, implementatiefase en evaluatiefase) en de toepassing daarvan op internationale, industriële en dienstenmarketing. Vernieuwend in deze uitgave is het onderscheid tussen strategische keuzemodellen en strategische analysemodellen. Daarnaast wordt ingespeeld op de groei van het aantal zzp ers in Nederland door businessmodellen voor kleine ondernemers op te nemen. Ook is er uitgebreid aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van waardecreatie, webshops, online marketing en neuromarketing. In elk hoofdstuk vindt de student vele aansprekende voorbeelden en cases. Bestuursrecht Vaardig in het juridische werkveld mr. T.A. Karssen Zie pagina 18 Journalistiek van nu Maatschappijgericht en multimediaal Harrie Kiekebosch m.m.v. Willem Zeijl Zie pagina 21 Basisboek entertainmentmarketing Media, muziek, film, games en evenementen Henk Penseel (red.) Zie pagina 11 De kunst van cultuurmarketing Ruurd Mulder Zie pagina 11 Aan de hand van de lesopdrachten en casuïstiek aan het eind van elk hoofdstuk leert de student een strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven. Op de bijbehorende website wordt aanvullend materiaal aangeboden, zoals een inventarisatieschema waarmee de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht, extra rekenvoor beelden en casuïstiek. De website bij het boek biedt docentenondersteuning en studiemateriaal met onder andere extra cases, analysehulpmiddelen en uitleg over marketingkengetallen. Strategisch en operationeel marketingmanagement is geschreven voor tweede- en derdejaars studenten in het hoger economisch onderwijs, zoals commerciële opleidingen en communicatie-opleidingen. René van Hoften is hoofddocent marketing- en salesmanagement bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij is tevens auteur van diverse uitgaven over sales, marketing en reclame. Ook werkt hij als adviseur op het gebied van neurobranding. Start.nl deel 1 + deel 2 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst Zie pagina 22 Arbeidsrecht Vaardig in het juridisch werkveld mr. T.A. Karssen Zie pagina ca. 590 pp. ca. 49,50 ISBN De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Petra Poelmans & Olav Severijnen Zie pagina 26 Tekststructuur Effectiever en efficiënter schrijven Freerk Teunissen & Aleid van der Vooren Zie pagina 26 Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie Mythen, misverstanden en mogelijkheden Bert Pol & Christine Swankhuisen Zie pagina 19 Presentation Techniques Manon van der Laaken & Bob van der Laaken Zie pagina , pp. ISBN WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN RONDOM NIEUWE EN HERZIENE UITGAVEN OP UW VAKGEBIED? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op 4 5

4 Economie Economie BASISBOEK MARKETING- COMMUNICATIE ESTHER DE BERG Welke communicatie-instrumenten kan een organisatie inzetten? Wordt er voor reclame of sponsoring gekozen? Welke media passen daarbij? Basisboek marketingcommunicatie biedt de informatie die nodig is om dit soort vragen te beantwoorden. Basisboek marketingcommunicatie geeft een actueel overzicht van alle mogelijke instrumenten en media binnen de marketingcommunicatie. In het boek komen nieuwe en traditionele media geïntegreerd aan bod. Elk hoofdstuk gaat in op een marketingcommunicatie-instrument (bijvoorbeeld reclame, direct marketing of public relations) en de daarbij passende media. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan marketingcommunicatieplannen en consumentengedrag. In aparte hoofdstukken gaan zij in op mediaplanning en de kosten van de inzet van diverse communicatiemiddelen. Op de bijbehorende website staan bovendien leerdoelen, kennisvragen en casussen. INFORMATIE SAMENGEVAT Dit is marketing! Loek ten Berge & Johan van Kooten, m.m.v. Esther de Berg Dit is marketing! geeft een overzicht van het hele vakgebied. Allereerst wordt het marketingvak besproken in een breed verband in de organisatie. Vervolgens besteden de auteurs aandacht aan de marketinganalyse. Alle in- en externe invloedsfactoren passeren de revue. Tot slot wordt beschreven hoe het beleid aan de hand van de vier marketinginstrumenten product, prijs, plaats en promotie, kan worden geoperationaliseerd. De laatste ontwikkelingen op het gebied van e-marketing zijn in de theorie verwerkt. Met behulp van uitgebreide casuïstiek en oefenmateriaal kunnen studenten zich de stof eigen maken. Dit is marketing! is een ideaal boek voor inleidende colleges bij vele opleidingen. De stof volgt nauwgezet de exameneisen (taxonomie) voor het vak Nima-A Marketing. 2012, 2e druk 310 pp. 44,50 ISBN Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge, Marco Oteman, m.m.v. Johan van Kooten Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. Het boek is opgebouwd rond het 7S-model van McKinsey. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd, worden leerdoelen geformuleerd en komen actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal aan bod. De auteurs behandelen de onderwerpen in samenhang met andere domeinen binnen de bedrijfskunde en de economie, en creëren zo een breed en geïntegreerd beeld van de organisatiekunde. Deze vijfde druk is geheel geactualiseerd. Er is meer aandacht voor performance- en kwaliteitsmanagement en tevens wordt aandacht besteed aan de nieuwe theorie van Business Model Canvas. In deze tweede herziene druk loopt social media als een rode draad door het boek en is het geen apart hoofdstuk meer. Er is meer aandacht voor online consumentengedrag (zoals facial coding) en de cookiewetgeving. Ook zijn de kostenoverzichten voor marketingcommunicatie geactualiseerd en is de website uitgebreid met oefenmateriaal. Verschenen: 2014, 2e druk Aantal pagina s: 416 Prijs: 49,50 ISBN: De essentie van administratieve organisatie Wim Fennis & Jan-Pieter Schilderinck VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk 6 Public relations Hoofdstuk 7 Winkelcommunicatie Hoofdstuk 8 Evenementen De essentie van administratieve organisatie biedt een begrijpelijke en overzichtelijke inleiding op het vakgebied administratieve organisatie (AO). Met dit boek wordt AO toegankelijk voor alle hbo-studenten die hiermee in hun studie te maken krijgen. Het boek bespreekt in drie delen alle functionele processen van de drie belangrijkste bedrijfstypen: handelsondernemingen, industriële ondernemingen en dienstverlenende ondernemingen. De theorie wordt helder uitgelegd en toegelicht met praktische voorbeelden en schema s. Aan de hand van vragen en cases bij elk hoofdstuk kunnen studenten hun kennis toepassen. Behalve aan de theorie besteden de auteurs telkens aandacht aan het belang van processen en hun praktische toepassing. 2013, 5e druk 260 pp. ISBN Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Begrippenlijst Sponsoring Mediaplanning Kosten vraag een beoordelingsexemplaar aan Deze uitgave wordt herzien in het voorjaar van pp. ISBN GA VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ONZE UITGAVEN NAAR 6 7

5 Economie Economie Basisboek kwantitatieve methoden Wiskunde en financiële rekenkunde met Exceltoepassingen Basisboek kwantitatieve methoden Statistiek met Exceltoepassingen Interculturele samenwerking in organisaties Crisismanagement Organisaties bij crises en calamiteiten Donald van As & Jaap Klouwen Donald van As & Jaap Klouwen Herman Blom Arthur Zanders In Basisboek kwantitatieve methoden Wiskunde en financiële rekenkunde staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen. In het derde hoofdstuk worden nog enkele andere verbanden verkend en toegepast, zoals de kwadratische functies en trapfuncties. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan financiële rekenkunde. Van alle opgaven zijn de antwoorden en de uitwerkingen beschikbaar. Deze uitgave wordt herzien in het voorjaar van Het Basisboek kwantitatieve methoden Statistiek bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel. Hierbij worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor centrummaten, onderlinge afwijking en vorm. Daarna bespreken de auteurs combinatoriek, elementaire kansrekening, het theoretische begrip kansvariabele, de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling. Het boek besluit met de lineaire regressieanalyse. Van alle opgaven zijn de antwoorden en de uitwerkingen beschikbaar. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Er wordt onder andere aandacht gegeven aan indexcijfers, covariantie en het gebruik van de twee bekendste typen grafische rekenmachines. In de Nederlandse samenleving komen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar tegen. Soms leven zij daadwerkelijk samen, vaak ook lijken ze langs elkaar heen te leven. En soms leiden vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende tot spanningen. Dit heeft geresulteerd in een integratiedebat en een bezinning op de eigen identiteit. Interculturele samenwerking in organisaties beschrijft en analyseert deze verschijnselen vanuit de gedachte dat er voordeel te halen is uit culturele diversiteit. Er worden concrete technieken gepresenteerd waarmee (toekomstige) professionals hun vaardigheden om intercultureel samen te leven en werken kunnen verbeteren. De theorie en de technieken worden verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk van de hbo-opleiding en de stage- of beroepspraktijk. Verder bevat het boek reflectievragen en opdrachten. Met Crisismanagement komen managers en bestuurders van bedrijven en de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. In de eerste hoofdstukken wordt een theoretische basis gelegd met behulp van de inzichten over crisismanagement. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten tijdens een crisis aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering van crisismanagement besproken. In het boek zijn praktische modellen en voorbeelden opgenomen. Op de website staat casuïstiek over crisissituaties vanuit de verschillende sectoren met bijbehorende vragen. Crisismanagement is bedoeld voor studenten van de opleidingen integrale veiligheid, bestuurskunde, bedrijfskunde en management & organisatie pp. 21,50 ISBN , 2e druk 288 pp. ISBN pp. ISBN , 2e druk 248 pp. 25,00 ISBN Statistische toetsen in economische toepassingen Praktische bedrijfseconomie Basisbegrippen en vaardigheden De essentie van China Communicatie Zakendoen Marketing Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen Naar een succesvol MVO-beleid Jaap Klouwen Joop van Wijk Jeanne Boden Pierre Winkler In het boek Statistische toetsen in economische toepassingen behandelt de auteur basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. De lezer leert statistische conclusies te trekken en te interpreteren, zoals die voorkomen in krantenartikelen, op internet en in vaktijdschriften. In de eerste drie hoofdstukken komen betrouwbaarheidsinter vallen en statistische toetsen aan de orde. De vier daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan specifieke toetsen en/of toepassingen uit de economie: bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en commerciële economie. Verder besteedt de auteur ruim aandacht aan het gebruik van de grafische rekenmachine en toont hij hoe Excel behulpzaam kan zijn bij allerlei statistische berekeningen. Aan de hand van opgaven aan het eind van elk hoofdstuk kan de student de theorie toepassen in de praktijk. Van alle opgaven zijn de antwoorden en de uitwerkingen beschikbaar. Bedrijfseconomie blijkt een lastig vak te zijn voor beginnende studenten in het hoger onderwijs, niet omdat de theorie zo moeilijk is, maar vanwege de toepassing ervan in vaak complexe vraagstukken. In dit boek wordt de theorie van de bedrijfseconomie beknopt uiteengezet, aan de hand van een casus. Vervolgens kunnen de studenten met dezelfde casus aan de slag. Door intensief te oefenen met de cijfers komen zij erachter hoe ze die kunnen lezen, interpreteren, gebruiken en betekenis geven. Dit boek is vooral gericht op het zich eigen maken van de basisbegrippen en basishandelingen bij de oplossing van bedrijfseconomische vraagstukken. Lange tijd was China een land ergens in het verre Oosten waar niemand een precies beeld van had. Vandaag haalt China dagelijks het nieuws: de invloed en de aantrekkingskracht van China lijken grenzeloos. Hoe is het echter gesteld met onze kennis van het land? Hoe scherp is het beeld dat we hebben? Hoe is dat beeld ontstaan en waarop is het gebaseerd? De essentie van China helpt mensen die China willen doorgronden op gang en biedt een leidraad voor iedereen die in interactie treedt met Chinezen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel belicht de Chinese cultuur en maatschappij met onderwerpen als geografie, bevolking, geschiedenis, taal, cultuurverschillen met het Westen, filosofie en politiek. Het tweede deel gaat over zakendoen en marketing in China. Aan de orde komen bedrijfscultuur, arbeidsmarkt, economie, wetgeving, netwerken, strategisch denken en communicatie. Praktische voor beelden en toelichtingen van ervaringsdeskundigen wisselen de theorie af. In Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen worden praktische modellen en methodes besproken om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op verschillende beleidsterreinen succesvol vorm te geven. De auteur laat zien hoe een organisatie MVO als businessinstrument kan inzetten en de zorg voor mens en milieu kan combineren met een sterkere marktpositie en hoger rendement. Bij het boek is een website beschikbaar met een uitgebreide verzameling cases, interviews, aanvullende verdiepingsstof en didactische ondersteuning voor docenten pp. 24,50 ISBN pp. 18,00 ISBN , 2e druk 288 pp. 27,50 ISBN pp. 16,50 ISBN

6 Economie Entertainment & Leisure Bedrijfseconomie voor de collectieve sector Toegepaste micro-economie Basisboek entertainmentmarketing De kunst van cultuurmarketing Media, muziek, film, games en evenementen Nico Mol Frank Dietz (red.), Wim Heijman & Peter Marks Henk Penseel (red.) Ruurd Mulder Vroeger werden er nauwelijks overeenkomsten gesignaleerd tussen de collectieve sector en het bedrijfsleven, inmiddels is de bedrijfseconomische benadering een belangrijk gezichtspunt geworden in de openbare financiën. Bedrijfseconomie voor de collectieve sector is een studieboek over de toepassing van bedrijfseconomische methoden en technieken in de collectieve sector. Het boek verkent niet alleen de mogelijkheden maar ook de grenzen van die toepassing. Bij het boek hoort een uitgebreid digitaal werkboek met bij de leerstof behorende vragen, cases en uitwerkingen pp. Ruimtelijke economische dynamiek Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy en Sjef van Hoof ISBN Wat gebeurt waar? En waarom daar? zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio s en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de evolutionaire wisselwerking tussen bedrijven en hun regionale omgeving. Ruimtelijke economische dynamiek geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën in de economische geografie. Deze theorieën hebben betrekking op uiteenlopende, praktische onderwerpen, zoals de keuze van bedrijven voor een locatie, de rol van de overheid bij het bevorderen van de welvaart in een regio, de verschillen in concurrentiekracht van landen en regio s, de invloed van citymarketing op de economische groei van steden, en legio andere onderwerpen. De theorie wordt met tal van voorbeelden toegelicht. De wereld van de micro-economie wordt door studenten vaak als zeer abstract ervaren. Dit boek slaat een brug tussen de abstracte manier waarop de micro-economie de maatschappelijke vraagstukken analyseert en de concrete belevingswereld van studenten. De theorie wordt direct toegepast op voorbeelden uit de actualiteit zoals prijsverhogingen in de horeca, de verzelfstandiging van de NS, rekeningrijden en handel in emissierechten. De theorie wordt in heldere taal en met behulp van grafische voorstellingen uiteengezet. Wiskundige analyses worden vermeden. De leerdoelen zijn duidelijk omschreven en vragen en opdrachten stimuleren tot een actieve omgang met de studiestof. Bij deze uitgave hoort een website met extra materiaal. Deze uitgave wordt herzien in het voorjaar van pp. De economische manier van denken Geert Woltjer 44,00 ISBN Om een economische theorie echt te doorgronden, moet je hem toepassen op de werkelijkheid. Dat is het uitgangspunt van deze inleiding in de economie. Het boek draait dan ook niet om economische modellen die ver van de realiteit staan, maar om de toepassing van economische denkwijzen op voorbeelden uit de geschiedenis. Met behulp hiervan maakt de auteur inzicht lijk hoe verschillende economische ontwikkelingen met elkaar samenhangen, hoe verschillende theorieën zich tot elkaar verhouden en hoe economische wetmatigheden geleid hebben tot de huidige Nederlandse samenleving. Het boek is een toegankelijke inleiding voor studenten aan het hoger onderwijs. Basisboek entertainmentmarketing biedt een compleet overzicht van de Nederlandse entertainmentbranche en hanteert hierbij marketing als rode draad. De uitgave bestaat uit drie delen. Deel 1 geeft een overzicht van de Nederlandse entertainmentmarkt en gaat tevens in op de geschiedenis daarvan. In deel 2 worden de specifieke marketingvereisten beschreven voor de verschillende branches: muziek, film, games, multimedia en evenementen. Deel 3 gaat in op de strategische ontwikkelingen in de entertainmentwereld en de rol van marketing daarin. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Er zijn nieuwe paragrafen, onder andere over dienstenmarketing en op diverse plekken is aandacht voor social media en het gebruik ervan als tweede scherm. INHOUDSOPGAVE: Deel 1: Deel 2: Deel 3: 9. De entertainmentmarkt De entertainmentmarkt in perspectief De Nederlandse entertainmentmarkt Het medialandschap in perspectief: radio en tv Het medialandschap in perspectief: gedrukte en andere media De entertainmentbranches Focus op muziek Focus op film, video en dvd Focus op games en multimedia Focus op evenementen Strategische ontwikkelingen Strategische ontwikkelingen Kijk voor de volledige inhoudsopgave op Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op: de concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm, de overheid is voorzichtig met het verstrekken van subsidies en het publiek bezuinigt op kunst en cultuur. Daarom is het van groot belang dat de culturele sector verder professionaliseert op het gebied van marketing en promotie. In De Kunst van cultuurmarketing brengt de auteur het marketingvak en de wereld van kunst en cultuur nader tot elkaar. Het boek biedt de kennis die nodig is om gangbare marketingtheorieën toe te passen op de creatieve sector. Dit gebeurt aan de hand van actuele voorbeelden en zowel klassieke als actuele cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen. Deze tweede druk is geactualiseerd. Er zijn illustraties toegevoegd en er is aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van online marketing, mobiele marketing en sociale media. vraag een beoordelingsexemplaar aan 2012, 3e druk 184 pp. 23,50 ISBN , 3e druk 347 pp. ISBN , 2e druk 463 pp. 59,00 ISBN , 2e druk 320 pp. 37,50 ISBN

7 Entertainment & Leisure Entertainment & Leisure De imagineer Ontwerp beleving met betekenis Basisboek eventmanagement Van concept naar realisatie Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Media- en entertainmentrecht Gabriëlle Kuiper & Bert Smit Gabriëlle Kuiper (red.) John E. Moreu Gerben Kor & Wouter Koster De imagineer gaat over de imagineer en zijn werkmethode. In drie delen wordt de manier van werken uitgelegd, onderbouwd en vervolgens verdiept. In deel 1 staat de context centraal waarbinnen de imagineer opereert. De auteurs bespreken de belangrijkste theorie achter de veranderende economie en de relevantie van imagineering. Deel 2 richt zich op de imagineer zelf, zijn werkproces en ontwerpmethodiek. Deel 3 vormt de inspiratie voor het eigenlijke werk: aan de hand van oefeningen gaat de lezer op zoek naar zijn eigen imagineeringskracht. De auteurs verbinden de theorie van imagineering steeds met de praktijk. Elk hoofdstuk begint met een casus en eindigt met opdrachten en leestips. Daarnaast worden in kader- teksten voorbeelden gegeven. De imagineer is geschreven voor alle bacheloropleidingen waarin branding en beleving een belangrijke rol spelen. De afgelopen jaren heeft de organisatie van events in Nederland een enorme vlucht genomen. De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn steeds hoger geworden en de vraag naar gekwalificeerde eventmanagers is in snel tempo gegroeid. Het Basisboek eventmanagement bevat alle benodigde kennis voor de (toekomstige) eventmanager. Het bestaat uit vier delen. Deel 1 is een inleidend deel over de context en definities. In deel 2 worden de eigenschappen en taken van de eventmanager behandeld. Deel 3 behandelt de belangrijkste partners, de opdrachtgever en de toeleveranciers. En in deel 4 wordt een blik geworpen op de toekomst van eventmanagement. Ter verdieping zijn tevens columns van Jeroen Busscher en artikelen van professionele eventmanagers over hun praktijkervaringen opgenomen. De hoofdstukken en artikelen worden afgesloten met opdrachten, waardoor de bestudeerde stof direct aan de praktijk getoetst kan worden. In dit boek komen alle facetten van de theorie en de praktijk van professioneel conferencemanagement aan bod. De auteur bespreekt verschillende soorten bijeenkomsten met daarbij de rol van opdrachtgevers en initiatiefnemers, deelnemers, organisatoren en dienstverleners. Aan de orde komen onder andere de product- en dienstelementen, financiën, marketing en promotie, communicatietechnologie en congrestechnieken. Het uitgangspunt van Conferencemanagement is dat de theorie noodzakelijk is, maar dat je het in de praktijk moet leren. Om die reden koppelt de auteur de theoretische achtergronden van congres- en vergadermanagement aan praktische uitwerkingen. Bij dit boek hoort een ondersteunende website met aanvullend studiemateriaal, zoals vragen en opdrachten, verwijzingen naar onderzoeksrapporten, statistieken en nieuwe ontwikkelingen. In Media- en entertainmentrecht geven de auteurs een overzicht van de juridische kwesties die spelen in de media- en entertainmentbranche. Dit boek is bedoeld voor mensen zonder juridische voorkennis die zich de basis van dit rechtsgebied eigen willen maken. De praktijk staat centraal. De eerste hoofdstukken behandelen het auteursrecht en het contractenrecht. Daarna volgt een uitleg over de wettelijke kaders waarbinnen de media opereren. In de overige hoofdstukken worden specifieke gebieden van media en entertainment behandeld: muziek, televisie, film, podiumkunsten en digitale media. Op de bijbehorende website zijn relevante wetsartikelen en actuele cases te vinden. Het boek ademt creativiteit en geeft voorbeelden van het formuleren van het verhaal bij een merk of product. De inspiratie en de energie die het boek bevat, vormen de grote kracht... Maar dit boek verheft verbeelding tot een van de belangrijkste succesfactoren en voegt daarmee iets toe aan het traditionele merkenbeleid NBD Biblion, februari pp. Het event als strategisch marketinginstrument ISBN pp. Management voor de culturele sector 32,00 ISBN pp. Leisure! Inleiding in de vrije tijd 27,50 ISBN Dorothé Gerritsen & Ronald van Olderen Annette van der Zee (red.) Martijn Mulder INHOUDSOPGAVE: Deel 1: Deel 2: Deel 3: Veranderende focus in de westerse economie Van doelgroep naar volggroep Van brand marketing naar identity branding Een betekenisvolle belevenis Denken in businessmodellen Het idioom van de imagineer Het werkproces van de imagineer Ontwerpmethodiek van de imagineer Warming-up voor je rechtsbreinige kant Ik de imagineer leer mensen, emoties en gedrag kennen Ik de imagineer werk aan mijn eigen signatuur Het event als strategisch marketinginstrument beschrijft hoe events ingezet kunnen worden als strategisch onderdeel van marketing. De inleidende hoofdstukken behandelen de ontwikkeling van de beleveniseconomie en bespreken events en eventmarketing. Vervolgens komen de verschillende gebieden van marketing aan bod waarbinnen belevenis een rol speelt, zoals branding en relatie- en citymarketing. De laatste hoofdstukken behandelen de stap van strategie naar concept, en bespreken eventontwerp en touchpoints. Het boek sluit af met een hoofdstuk over effectmeting en evaluatie. Samen met Eventmanagement van Gabriëlle Kuiper biedt dit boek een complete verdieping voor hbo ers die zich bezighouden met events. Management voor de culturele sector beschrijft de economische en managementkant van het werken in de culturele sector. Het boek biedt een overzicht van belangrijke thema s waar de (aankomend) manager in de kunst- en cultuursector mee te maken krijgt, zoals cultureel ondernemerschap, project- management, strategisch management, hrm, financiën en marketing(communicatie). Voorbeelden en praktijkcases illustreren hoe belangrijke theorieën worden toegepast in de praktijk van de cultuursector. Mede door de samenvattingen per hoofdstuk, (discussie) opdrachten en een uitgebreide begrippenlijst is dit boek een ideale inleiding voor hbo-studenten die een opleiding, minor, of afstudeervariant in kunst- en cultuurmanagement volgen. Rockfestivals, tentoonstellingen, reizen, congressen, pretparken, sportwedstrijden: het aanbod voor vrijetijdsbesteding is groot. De vrijetijdsconsument wordt steeds veeleisender: Leisure is big business. Leisure! geeft een overzicht van het vakgebied van de professionals die de veeleisende consument tevreden moeten stellen door een passend aanbod te creëren en organiseren. In deel 1 zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden en hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen. Deel 2 behandelt ons vrijetijdsgedrag: Wat betekent vrije tijd in onze maatschappij? Hoe besteden verschillende groepen hun vrije tijd? Wat is de invloed van de overheid? Deel 3 is gewijd aan de vrijetijdssector zelf. De auteur belicht de huidige staat van de sector, de partijen die actief zijn aan de aanbodkant van de vrije tijd, en gaat in op de economische aspecten van de sector. Ook komen de ruimtelijke aspecten van vrije tijd aan bod pp. 38,50 ISBN pp. 37,50 ISBN pp. 34,50 ISBN pp. 24,50 ISBN

8 Entertainment & Leisure HRM HRM Musiconomie Zelfstandig ondernemen voor musici en artiesten Arteconomie Zelfstandig ondernemen voor beeldend kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en fotografen De wereld van arbeidsbemiddeling De verdeling van arbeid Een verkenning van vraag en aanbod, beleid en sociale zekerheid Ton Lamers & Rebecca Nagel Ton Lamers & Rebecca Nagel Ilonka Dorrepaal & Mirjam Weima-Oberink Siep van der Werf Musici en andere artiesten moeten meer in huis hebben dan creativiteit en talent. Voor het succesvol runnen van hun beroepspraktijk is ook bedrijfseconomisch inzicht een vereiste. Musiconomie bespreekt de economische, fiscale en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de artiest, de musicus en de docent. Aan bod komen onder andere belastingzaken, zelfstandigheid, samenwerkingsvormen, auteursrecht, overeenkomsten en administratie. Kortom, alles wat kunstenaars moeten weten om zelfstandig hun beroep te kunnen uitoefenen en in financiële onderhandelingen goed beslagen ten ijs te komen. De bijbehorende website biedt een platform voor communicatie tussen auteurs en lezers en geeft ook een actueel beeld van de vaak veranderende regelgeving en de uitvoering daarvan. Analoog aan Musiconomie bespreekt Arteconomie de economische, financiële en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de beeldend kunstenaar, fotograaf, ontwerper en vormgever. Aan bod komen onder andere belastingzaken, verzelfstandiging, overeenkomsten, rechtsvormen, auteursrecht en administratie. Kortom, alles wat beeldend kunstenaars moeten weten om zelfstandig een onderneming te kunnen opzetten en inrichten. De bijbehorende website biedt een platform voor communicatie tussen auteurs en lezers en geeft ook een actueel beeld van de vaak veranderende regelgeving en de uitvoering daarvan. De wereld van arbeidsbemiddeling geeft een compleet overzicht van de dagelijkse praktijk van de arbeidsbemiddelaar. De auteurs schetsen een beeld van de arbeidsmarkt en beschrijven de werkwijze van alle soorten bemiddelingsbureaus. Er is zowel aandacht voor aanbodgerichte als vraaggerichte bemiddeling. Bij de aanbodgerichte bemiddeling beschrijven de auteurs uitgebreid de Integrale Traject Bemiddeling: een methodiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te laten keren in het arbeidsproces. In het deel over vraaggerichte arbeidsbemiddeling komen de volgende onderwerpen aan bod: het bemiddelingsproces, de daarbij horende commerciële activiteiten, en de arbeidsmarktcommunicatie. Het boek sluit af met een hoofdstuk over wet- en regelgeving. Met de wijzigingen in de sociale zekerheid verandert ook het takenpakket van medewerkers in het hrm en in de hulp- en dienstverlening. Zij krijgen steeds meer de taak mensen te helpen zich te ontwikkelen binnen hun positie of te begeleiden naar een nieuwe baan. Om op deze veranderende eisen van de arbeidsmarkt voorbereid te zijn, is het belangrijk een goed beeld te hebben van de werking van de arbeidsmarkt, het beleid en de sociale zekerheid. De verdeling van arbeid biedt een interdisciplinaire verkenning van deze terreinen. De auteur geeft voorbeelden om theorie en praktijk te verbinden, en studievragen en opdrachten ter verdieping. Met website musiconomie.nl Met website arteconomie.nl 2013, 4e druk 167 pp. 18,50 ISBN pp. 17,50 ISBN pp. 32,50 ISBN , 3e druk 272 pp. 26,00 ISBN Onbegrensd werken Arbeid en hrm in de 21e eeuw Personeelsmanagement nader becijferd Arbeidsverhoudingen in beweging Veranderen met verstand en gevoel Uitdagingen voor de personeelsmanager Een inleiding in de kunst van organisatieverandering Karin Potting & Ton Korver Karin Potting Christine Baaijens & Joop Schippers Rob Kayzel Onbegrensd werken schetst hoe we sinds de opkomst van de globalisering en het internet werken en leven in een wereld die razendsnel verandert. Het boek gaat tevens in op de consequenties hiervan voor de wijze waarop onze arbeidsmarkt functioneert. De auteurs bespreken belangrijke veranderingen, zoals het minder belangrijk worden van fysiek klantencontact, de traditionele communicatiemiddelen die plaatsmaken voor nieuwe media en traditionele organisatievormen en arbeidsrelaties die onder druk komen te staan. Ook gaan ze uitgebreid in op de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de arbeidsverhoudingen en stellen ze het nieuwe werken en de beloning daarvan aan de orde. Onbegrensd werken is geschikt voor studenten human resource management (hrm), sociaal juridische dienstverlening (sjd) en management economie en recht (mer). Personeelsmanagement nader becijferd laat zien hoe organisaties de financiële consequenties van hun personeelsbeleid kunnen berekenen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de kosten van dit beleid, als aan de opbrengsten. Het boek is heel praktisch van opzet. Elk hoofdstuk begint met een praktijksituatie en sluit af met een samenvatting en begripen kennisvragen. Aan de hand van een gefingeerd bedrijf leert de student onder meer om een strategisch personeelsmanagementplan op te stellen met duidelijke financiële consequenties. Binnen organisaties bestaat er een voortdurende wisselwerking tussen de werknemers, de werkgever en de omgeving van de organisatie. Bij het op elkaar afstemmen van wat er op het gebied van arbeid binnen en buiten de organisatie gebeurt, speelt de personeelsmanager een belangrijke rol. Arbeidsverhoudingen in beweging belicht niet alleen de verschillende facetten van het werkveld van de hrm-medewerker, maar ook het veranderende takenpakket van het hrm zelf. In het boek worden verschillende thema s uitgewerkt, waaronder de opkomst van deeltijdwerk, de voortschrijdende arbeidsparticipatie van de vrouw, de organisatie van het scholingsbeleid binnen organisaties en leeftijdsbewust personeelsmanagement. Dit boek biedt een handzaam overzicht van deze thematiek aan zowel studenten human resources management, organisatie en (juridische) dienstverlening als mensen werkzaam in het personeelsmanagement. In Veranderen met verstand en gevoel wordt organisatieverandering belicht vanuit twee invalshoeken. Ten eerste vanuit de opvatting dat bij (organisatie)veranderingen rationaliteit en emotie, verstand en gevoel evenveel aandacht verdienen. En ten tweede dat de betrokkenen, begeleiders, stuurders en adviseurs, daarbij geconfronteerd worden met praktische en psychologische dilemma s waarop ze een antwoord moeten vinden. Hoe, dat wordt in dit boek uitgewerkt aan de hand van vele sprekende voorbeelden. De lezer kan aan de slag met uitgebreide studieopdrachten en cases om zich op zelfstandige wijze te scholen in het hanteren van veranderingsprocessen pp. 27,50 ISBN , 3e druk 277 pp. 29,00 ISBN pp. 19,50 ISBN , 2e druk 250 pp. 23,50 ISBN

9 Recht Recht Meesterlijk schrijven Vaardig in de juridische praktijk Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen Gespreksvoering in de juridische praktijk Conflicthantering en mediation Jacob Eikelboom & Monique de Graaf mr. Mitsy le Fèbre & drs. Daisy van der Wagen-Huijskes Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon (red.) Govert Apol, Simone Kalff, Linda Reijerkerk & Marion Uitslag Schrijven is, naast lezen en spreken, een belangrijke competentie in de juridische praktijk. Meesterlijk schrijven biedt ondersteuning bij het schrijven van toegankelijke juridische teksten. Na een inleidend hoofdstuk over het schrijfproces komen diverse zakelijke brieven en berichten aan bod. Vervolgens is er een apart hoofdstuk over de verschillende tekstsoorten: beschikking, bezwaarschrift, overeenkomst, ingebrekestelling, betoog, verweerschrift, beleidsnota en rapportage. Voor elke tekstsoort zijn aanleiding, doel, opbouw, afstemming op de lezer, standaardzinnen en een voorbeeld uitgewerkt. Met behulp van checklists kunnen studenten schrijfproducten van henzelf en van anderen beoordelen. Het slothoofdstuk gaat over het werken met formats. Bij dit boek hoort een website met checklists en formats, casussen en opdrachten en oefeningen spelling, stijl, argumentatie en juridische conventies. Tijdens en na de studie biedt Meesterlijk schrijven een prima ondersteuning bij het schrijven van toegankelijke juridische teksten. Met recht begrepen! is de leesvaardigheidstraining voor juristen die er nog niet was: meer dan 45 (juridische) teksten over onderwerpen uit het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht in combinatie met oefeningen tekstbegrip, samenvatten, vatten van de juridische kern, verwijswoorden en woordenschat. Door deze diversiteit aan teksten en oefeningen leren toekomstige juristen begrijpen wat er staat, structuur herkennen, hoofd- en bijzaken onderscheiden en de juridische kern vatten. De methode Met recht begrepen! biedt een volledige module leesvaardigheid voor studenten in de verschillende rechtenopleidingen. Gespreksvoering in de juridische praktijk biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Het bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden die horen bij de verschillende gesprekssituaties, zoals vergaderen, solliciteren, adviseren, een slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering. Ook komen thema s als diversiteit, omgaan met lastige doelgroepen en motivatietechnieken aan bod. De juridische aspecten van het betreffende gesprekstype worden steeds in een afzonderlijke paragraaf uitgelicht. Hierbij komen de wet- en regelgeving, afspraken en privacy van betrokken partijen aan bod, maar ook de verschillende juridische situaties waarin dat type gesprek gevoerd wordt. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en wordt afgesloten met een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren. De checklists uit het boek zijn ook in pdf-formaat te downloaden. 2012, 2e druk 308 pp. 32,50 ISBN Veel hbo-studenten zullen in hun latere beroepspraktijk met conflictsituaties te maken krijgen. Met Conflicthantering en mediation kunnen ze zich hierop voorbereiden. De auteurs bespreken hoe ze de aard en ernst van een conflict kunnen inschatten en er worden ook een aantal technieken besproken die beroepskrachten zelf kunnen toepassen om escalatie van een conflict te voorkomen. Ten slotte kunnen studenten met behulp van uitgebreide casuïstiek en specifieke opdrachten per hoofdstuk zich de stof goed eigen maken. 2010, 2e druk 218 pp. 21,50 ISBN Gewogen betogen Juridisch argumenteren in de praktijk Willem-Jan van Gendt & Ron Ritzen Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom nieuwe en herziene uitgaven op uw vakgebied? pp. 28,50 ISBN WILT U ALS DOCENT EEN BEOORDELINGSEXEMPLAAR OP UW VAKGEBIED AANVRAGEN? Ga dan naar , pp. ISBN In Gewogen betogen staan in plaats van de argumentatieleer de argumentatievaardigheden centraal. Daarnaast maken de auteurs een onderscheid tussen algemeen maatschappelijk argumenteren en juridisch argumenteren en bespreken zij typisch juridische redeneerwijzen. De volgende onderwerpen komen aan bod: beschrijven van gedragingen die tot een conflict leiden, selecteren van relevante feiten, formuleren van juridische vragen en van juridische constructen, bepalen van argumentatieve ruimte en het vaststellen van een argumentatieve strategie. Daarnaast wordt ingegaan op het vermijden van logische, psychologische en juridische valkuilen. Juristen met weinig kennis van de argumentatieleer, maar ook neerlandici die weinig juridisch onderlegd zijn, kunnen met dit boek goed uit de voeten dankzij de uitgebreide handleiding met achtergrondinformatie, lessuggesties en opdrachten pp. 26,00 ISBN Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

10 Recht Communicatie Arbeidsrecht Vaardig in het juridisch werkveld Bestuursrecht Vaardig in het juridisch werkveld Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie Risico- en crisiscommunicatie Mythen, misverstanden en mogelijkheden mr. T.A. Karssen mr. T.A. Karssen Bert Pol & Christine Swankhuisen Frank Regtvoort & Hans Siepel Arbeidsrechtboeken zijn vaak theoretisch en behandelen de wet artikel voor artikel. Arbeidsrecht - vaardig in het juridisch werkveld kiest voor een praktische behandeling van alle juridische aspecten waarmee iemand in zijn werkzame leven te maken krijgt. De uitgave heeft niet de wet, maar de toepassing van het arbeidsrecht als leidraad. De auteur gaat in op zowel het algemene arbeidsrecht (voor de private sector) als het ambtenarenrecht (voor de overheidssector). Ze bespreekt de verschillende aspecten waar iemand tijdens zijn werkzame leven mee te maken krijgt. Eerst wordt het aangaan van het dienstverband behandeld, met onderwerpen als de flexibele arbeidsrelaties, de personeelsadvertentie en de aanstellingskeuring. Daarna komen zaken aan de orde die gedurende het dienstverband spelen, bijvoorbeeld de arbeidstijden, het stakingsrecht en de medezeggenschap. Ten slotte wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst besproken. Veel bestuursrechtboeken zijn theoretisch en houden de volgorde van wetsartikelen aan. Deze uitgave heeft de praktische toepassing van het bestuursrecht als leidraad. De opbouw van het boek volgt niet de wet, maar de belangrijkste rechtsthema s in de verhouding tussen burger en bestuursorgaan. Het gaat in op zowel het materieel als formeel bestuursrecht (bestuursprocesrecht). Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie geeft inzicht in de (on)mogelijkheden van communicatie voor overheidsdoeleinden. De eerste twee hoofdstukken geven een beschrijving en analyse van de huidige situatie van de overheidscommunicatie. De hoofdstukken drie tot en met negen gaan over de mogelijkheden van overheidscommunicatie. Tot slot worden in de hoofdstukken tien tot en met twaalf drie onderwerpen belicht die in de praktijk van de overheidscommunicatie actueel zijn: communicatie met (groepen) burgers, de mogelijkheden en gevaren van internet en de overheid als merk. Deze editie is geheel geactualiseerd. Er zijn nieuwe inzichten en theorieën verwerkt en de casuïstiek is vervangen door recent voorbeeldmateriaal. In Risico- en crisiscommunicatie bespreken de auteurs fundamentele veranderingen die zich de laatste decennia in onze samenleving voltrokken, inventariseren ze de risico s waaraan we blootstaan en schetsen ze de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd. Tegen deze achtergrond wordt een nauwgezet beeld gegeven van de uitgangspunten en rollen van de risico- en crisiscommunicatie en de werkzaamheden van de communicatieprofessional. Daarbij biedt het boek inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden van de overheid en het bedrijfsleven. Met dit boek kunnen studenten en professionals de kennis en inzichten verwerven die in deze tijd nodig zijn om effectief en efficiënt over risico s en crises te communiceren. Actuele voorbeelden en oefeningen maken het een praktische uitgave. Er is digitale ondersteuning in de vorm van zelftoetsen en voorbeeldtentamens. 2013, 2e druk 224 pp 24,50 ISBN , 3e druk 248 pp. 27,00 ISBN Deze derde druk is volledig geactualiseerd volgens de nieuwste wet- en regelgeving. Er zijn nieuwe hoofdstukken opgenomen, waaronder Bedingen in een arbeidsovereenkomst. Congruente overheidscommunicatie Communicatieonderzoek Een strategisch instrument Aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter Marius Hogendoorn Bestuursrecht bestaat uit drie delen: verhouding tot bestuursorganen, handhaving en rechtsbescherming. Elk deel omvat een aantal hoofdstukken met diverse praktische voorbeelden. Ieder hoofdstuk sluit af met vragen om de kennis te toetsen en opdrachten die gericht zijn op het hanteren van de rechtsregels in de praktijk. Bij deze uitgave is een website met materiaal voor zowel docenten als studenten. Als communicatieadviseur in overheidsdienst is het je taak om overheid en burgers echt met elkaar in contact te brengen. Congruente overheidscommunicatie biedt een leidraad voor effectieve overheidscommunicatie die aansluit bij de behoeften van burgers. Eerst beschrijft het de geschiedenis van overheidscommunicatie en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die haar beïnvloeden. Daarna geeft het een advies om overheidscommunicatie vanuit een nieuw paradigma vorm te geven. Tot slot worden de consequenties daarvan voor de communicatieaanpak geschetst. Dit boek is geschreven voor (toekomstige) communicatieprofessionals die overheidscommunicatie als hun vak beschouwen. Daarnaast is het geschikt voor bestuurders en ambtenaren om hen bewust te maken van wat zij van hun communicatieprofessionals mogen en kunnen verwachten. Communicatieonderzoek is bedoeld ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid van mensen in de communicatiepraktijk. De auteur behandelt in de eerste plaats de beleidsmatige dimensie van communicatieonderzoek en het rendement van de verkregen informatie. Vervolgens geeft hij een overzicht van de vele mogelijkheden die communicatieonderzoek biedt. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de meest bekende vormen van onderzoek, zoals pretesten, mediumbereikonderzoek en klantentevredenheidsonderzoek. Met website communicatieonderzoek.nl 2013, 3e druk 272 pp. ISBN pp. 27,50 ISBN pp. 27,50 ISBN , 6e druk 288 pp. 32,50 ISBN

11 Communicatie Journalistiek Overtuigende teksten Onderzoek en ontwerp Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief Journalistiek van nu Maatschappijgericht en multimediaal Radiojournalistiek Hans Hoeken, Jos Hornikx & Lettica Hustinx Marie-Thérèse Claes & Marinel Gerritsen Harrie Kiekebosch m.m.v. Willem Zeijl Lieneke van Schaardenburg Hoe komt het dat woorden gedrag kunnen beïnvloeden? En waarom mislukt dat vaak? Overtuigende teksten biedt een overzicht van theorieën over de invloed van taal, tekst en beeld binnen het overtuigingsproces en van het empirisch onderzoek hiernaar. De auteurs koppelen onderzoek naar de invloed van deze boodschapkenmerken aan verschillende verwerkingsprocessen. Ook besteden zij aandacht aan automatisch en beredeneerd gedrag en de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Tot slot gaan zij in op het ontwerpen en pretesten van persuasieve teksten, waarbij zij een overzicht geven van methoden en instrumenten die je kunt inzetten om relevante informatie over de doelgroep te verzamelen. Elk hoofdstuk sluit af met praktische opgaven. In Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief wordt een overzicht gegeven van theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt daarbij is een vergelijking van Nederland en Vlaanderen. Deze twee culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en met Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen. Dit boek bespreekt tevens hoe je je interculturele communicatieve competentie kunt ontwikkelen en hoe je met de cultuurschok kunt omgaan. Het sluit af met een hoofdstuk over interculturele communicatie in een zakelijke context. Met docentenondersteuning Journalisten krijgen steeds meer een dubbele rol. Enerzijds moeten zij nieuwsfeiten omzetten in snelle, lezersgerichte teksten, video s en foto s en anderzijds vraagt de maatschappij meer en meer om duiding. Studieboeken gaan nog altijd vooral over traditionele journalistiek, maar de opleidingen vragen om een basisboek dat alle (nieuwe) vormen van journalistiek behandelt. Journalistiek van nu voldoet aan die vraag. Dit is het eerste basisboek dat maatschappijgerichte journalistiek centraal stelt: een combinatie van traditionele en populaire journalistiek, aangevuld met civic journalism en verspreid via verschillende kanalen (crossmediaal). Journalistiek van nu bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat in op het veranderende journalistieke vak. Deel 2, dat het begrip nieuws behandelt, gaat onder andere over: bureauredactie, selecteren van nieuws, tekstschrijven, vorm, opbouw en achtergrondjournalistiek. Wetten en regels rond journalistiek staan in deel 3. Radiojournalistiek is het eerste Nederlandse basisboek voor radiojournalistiek. Het leert de journalist (in spe) alles over het vak van bureauredacteur en verslaggever voor de radio. Radio is snel, kan emoties direct overbrengen en is tegelijk ook anoniem en intiem. Bij radionieuws heb je te maken met meerdere deadlines per dag. Hoe ga je als journalist met deze zaken om? Radiojournalistiek leert de lezer de benodigde vaardigheden in praktijk te brengen. Het behandelt de functies en kenmerken van de radiojournalistiek en gaat vervolgens in op korte termijnvormen van radiojournalistiek, zoals het nieuwsbericht en het studiogesprek, en langere termijnvormen, zoals de reportage en het langere interview. Met docentenondersteuning 2012, 2e druk 276 pp. ISBN , 3e druk 294 pp. ISBN pp. ISBN pp. 24,50 ISBN Werkboek communicatieplanning Het communicatieplan: stappen, kernvragen en elementen Werkboek communicatieadvies Fasen, rollen en kernvragen Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs Interviewen Onthullend en respectvol Peter t Lam Peter t Lam Henk Donkers, Selma Markhorst & Marij Smits Michelle van Waveren Het opstellen van communicatieplannen behoort tot het vaste takenpakket van communicatieprofessionals. In het Werkboek communicatieplanning wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe zij te werk kunnen gaan. Een goed communicatieplan bevat een duidelijke systematiek die doelen, doelgroepen en middelen met elkaar verbindt. Het kent ook een analyse en een strategie die aangeeft welke aanpak de voorkeur verdient. Daarnaast moeten opdrachtgevers, uitvoerders en andere betrokkenen uit dit plan kunnen opmaken wie wat wanneer gaat doen en hoeveel het gaat kosten. Met behulp van dit werkboek leren studenten om zo n plan op te stellen op basis van het Centraal Schema Communicatieplanning. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden, kaderteksten, cases, oefeningen en hulpvragen. Wie zich wil oriënteren op het geven van communicatieadvies komt doorgaans uit bij literatuur waarin óf alleen communicatie óf alleen advisering aan bod komt. In dit werkboek brengt de auteur beide begrippen samen. Hij brengt communicatie- advisering in kaart aan de hand van ervaringen van professionals en richtlijnen van beroepsorganisaties en opleidingen. Ook komen het werkveld van de communicatie en het begrip advisering in algemene zin aan bod, wat uitmondt in een praktisch schema voor communicatieadvies. Vervolgens laat de auteur aan de hand van casussen zien wat goed advies is op diverse communicatiegebieden. Ten slotte komen praktische aspecten van advisering aan bod, zoals het adviesgesprek en de implementatie van het advies. Helder journalistiek schrijven is een ambacht. Met dit boek leren studenten en afgestudeerden begrijpelijk, toegankelijk en aantrekkelijk schrijven over uiteenlopende onderwerpen. De theorie komt aan bod waar dat nodig is, maar de nadruk ligt op vaardigheden. De auteurs gaan in op taakomschrijving, focus, nieuwswaarde, informatievergaring onder andere via interviewen en tekststructuur. Ook leggen zij uit hoe je doelgroepgericht schrijft en hoe je je verhaal afstemt op het medium waarin het wordt gepubliceerd. De kenmerken van de belangrijkste journalistieke genres, zoals nieuws- en opinieartikelen en achtergrondverhalen, komen uitgebreid aan bod. Vraaggesprekken op radio en televisie wekken soms de indruk dat goed interviewen een kwestie is van doordrammen, klemzetten en afdwingen. Hoe je ook zonder harde vraagtechnieken kritisch kunt zijn en op een respectvolle manier onthullende informatie naar boven kunt halen, staat in dit boek centraal. De auteur baseert zich daarbij op interviews met onder anderen Maartje van Weegen, Paul Witteman en Frènk van der Linden (die als bijlage zijn opgenomen). De nadruk ligt in dit boek op het gesprek, niet op de uitwerking. Verschillende interviewtechnieken, zowel voor de gedrukte als voor de uitgezonden media, worden met elkaar vergeleken. Met docentenondersteuning 2008, 2e druk 112 pp. 13,50 ISBN pp. 13,50 ISBN pp. 23,50 ISBN pp. 24,00 ISBN

12 Journalistiek NT2 NT2 Werkboek journalistieke genres Willem Bekius In dit boek behandelt de auteur vijftien journalistieke genres, waaronder het nieuwsbericht, het portret, de reportage, het achtergrondverhaal en de column. Elk genre wordt besproken aan de hand van vier vragen: Wat voor soort tekst is het? Welk doel heeft de tekst? Hoe kan de tekst kritisch bekeken worden? Wat levert een beschouwing volgens het Journalistieke Stappenplan op? In dat Journalistieke Stappenplan komen de voorbereiding, het verzamelen van de gegevens, het bepalen van de vorm en de presentatie van het eindproduct aan de orde. Het boek is geïllustreerd met voorbeelden en voorzien van veel praktische tips pp. START.NL Dutch for beginners 17,00 ISBN Internationale studenten en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De communicatieve methode Start.nl voorziet hierin. Start.nl heeft twee delen, die elk bestaan uit een zeer uitgebreide website en een werkboek. De methode is gebaseerd op drie pijlers: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. De hoofdstukken beginnen met een digitale voorbereiding. Cursisten gaan aan de slag met animatiefilmpjes, audiofragmenten en bijbehorende luister- en spreekopdrachten, en oefenen met grammatica en woordenschat. Vervolgens kunnen ze in de les verder met de opdrachten in het werkboek. Na elke les zijn er oefeningen beschikbaar op de website om de geleerde grammatica en woordenschat in te slijpen. Elk hoofdstuk besteedt aandacht aan de Nederlandse cultuur en sluit af met een test. In Start.nl deel 1 wordt gewerkt naar niveau A1 van het ERK. Dit deel omvat tien hoofdstukken met taalhandelingen als jezelf voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen. Een bedrijfsblad maken Van idee tot realisatie Rob Visser Bedrijfsbladen vormen een essentieel onderdeel van de bedrijfscommunicatie, en dat geldt zowel voor de interne als de externe communicatie. In dit boek wordt uiteengezet hoe die rol kan worden vormgegeven. In tien stappen wordt gewerkt van het eerste idee tot de uiteindelijke realisatie, waarbij de opdracht gever, de doelgroep en de bladformule steeds het uitgangspunt blijven. Aan bod komen de inhoudelijke vormgeving van een bedrijfsblad, alle praktische randvoorwaarden, de meest gebruikte journalistieke genres, en kwesties als dilemma s rond openheid. Het boek is een complete leidraad voor iedereen die overweegt met een bedrijfsblad te beginnen of het bestaande blad te verbeteren pp. Start.nl - deel 1 Dutch for beginners Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten pp. Start.nl - deel 2 Dutch for beginners 19,50 ISBN KATJA VERBRUGGEN & WELMOED HOOGVORST In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen 24,50 ERK A0 > A1 ISBN NEDERLANDS IN GANG NEDERLANDS IN ACTIE NEDERLANDS OP NIVEAU Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Nederlands in gang, Nederlands in actie en Nederlands op niveau zijn drie delen van een totaalmethode NT2. Deze delen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De methode is ontwikkeld voor buitenlanders die in Nederland wonen en anderstaligen in het buitenland. Het materiaal, de werkvormen, de opdrachten en de werkwijze zijn gericht op zelfstandig werkende, hoger opgeleide volwassenen. In deze methode staat de toepassing van het Nederlands centraal. De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod, steeds met het accent op interactie. Er wordt expliciet aandacht besteed aan woordenschatverwerving en de grammatica wordt op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd. In Nederlands in gang werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Verdeeld over achttien hoofdstukken komen alledaagse situaties aan bod. Bij alle onderdelen ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijkse leven. Op de bijgeleverde audio-cd s staan dialogen. Op de website zijn onder andere luisteroefeningen, liedjes, beeldmateriaal en woordenlijsten beschikbaar. In Nederlands in actie wordt gewerkt van niveau A2 naar B1. De thema s in Nederlands in actie zijn werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst. Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Het thema gezondheid is vervangen door het thema economie. Het vocabulaire is uitgebreid, er zijn meer schrijfopdrachten en de grammatica is aangepast. Het vocabulaire en de teksten zijn te beluisteren via de website. Nederlands op niveau werkt van niveau B1 naar B2 en biedt daarmee voldoende kennis en vaardigheden om te slagen voor het Staatsexamen NT2 Programma II. In het boek wordt gebruikgemaakt van originele bronnen, zoals internetteksten, literatuurfragmenten en tv-programma s. Bij dit boek wordt de dvd met audiovisueel materiaal meegeleverd. In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen Nederlands in gang Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach online studiemateriaal, audio-cd s pp. Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach online studiemateriaal, dvd voor docenten 2012, 3e druk 287 pp. Nederlands op niveau Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen 39,50 ERK A0 > A2 ISBN ,50 ERK A2 > B1 ISBN Start.nl deel 2 sluit aan op deel 1 en werkt van ERK-niveau A1 naar A2. De hoofdstukken behandelen taalhandelingen als praten over eten en gezondheid, vertellen over een vakantie en naar persoonlijke informatie vragen. Start.nl is voor cursisten, maar ook voor docenten een prettige en goed doordachte methode. De onderwerpen zijn aantrekkelijk en actueel en de uitgebreide website is een uitstekende stimulans voor zelfstudie. Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten pp. 24,50 ISBN ERK A1 > A2 Berna de Boer & Birgit Lijmbach online studiemateriaal, dvd pp. 39,50 ERK B1 > B2 ISBN

13 Beleid Onderzoeksvaardigheid De bestuurlijke kaart van Nederland Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Instellingen, besluitvorming en beleid Praktijkonderzoek voor bachelors Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Wiskunde voor statistiek Een voorbereiding G.E. Breeman, W.J. van Noort & M.R. Rutgers Anna van der Vleuten (red.) Jef Mertens W.M. Franken & R.A. Bouts De bestuurlijke kaart van Nederland schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. In de eerste hoofdstukken komen de politiek-bestuurlijke instituties op nationaal of rijksniveau aan de orde, gevolgd door de ministeries. Daarna wordt aandacht besteed aan de provincies en de gemeenten, gevolgd door een bespreking van de rechterlijke macht, het functionele bestuur en de maatschappelijke omgeving van het bestuur. Ook komt de internationale context waarbinnen het openbaar bestuur functioneert aan de orde. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie beschrijft en analyseert de Europese samenwerking zodat niet alleen duidelijk wordt hoe de bestuurlijke kaart eruitziet, maar ook waarom deze er zo uitziet. Het boek start met een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking. Vervolgens komen in deel I de verschillende Europese instellingen aan bod. In deel II staat Europees beleid centraal en in deel III worden andere dimensies van de EU belicht, zoals de rol van Nederland in de EU en de kloof tussen de burger en Brussel. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie richt zich op hbo- en wo-studenten van de opleidingen bestuurskunde, politicologie, economie, Europese studies en journalistiek. Studeren aan het huidige, competentiegerichte hbo vraagt van studenten specifieke kennis en vaardigheden. Vooral het projectmatig opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek en het schrijven van de scriptie blijken veel studenten niet vanzelf te kunnen. Praktijkonderzoek voor bachelors behandelt in tien stappen de competenties die zij hiervoor nodig hebben. Het is daarmee een leidraad voor hbo-studenten die hun studie tot een goed einde willen brengen. De auteur behandelt niet alleen de regels voor praktijkonderzoek, maar ook het hele traject: van de onderzoeksopzet tot en met de scriptie waarmee de student als bachelor afstudeert. Het boek is geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten binnen drie opleidingsclusters: Organisatie, bedrijf en bestuur, Mens en maatschappij, en Techniek en natuur. Veel studenten in de sociale wetenschappen worden geconfronteerd met een vak waarvoor zij onvoldoende voorkennis hebben: statistiek. Het ontbreekt hun vooral aan de wiskundige kennis die daarvoor nodig is. Met Wiskunde voor statistiek kunnen zij die deficiëntie wegwerken. Het behandelt de stof in drie stappen: eerst wordt bekende stof opgehaald, vervolgens stimuleren de auteurs het exacte denken en ten slotte introduceren zij een aantal relevante begrippen. Zo biedt dit boek alle stof die nodig is om het vak statistiek met succes te kunnen volgen. 2012, 5e druk 240 pp. 28,50 ISBN , 3e druk 316 pp. 32,50 ISBN , 2e druk 174 pp. 18,50 ISBN , 2e druk 135 pp. 16,50 ISBN Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Remko Iedema & Patricia Wiebinga Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar onze website Snel afstuderen!* Stap voor stap naar een geslaagde scriptie Erik Feijen & Pepijn Trietsch Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom nieuwe en herziene uitgaven op uw vakgebied? De organisatie en het functioneren van de overheid wordt intensief bestudeerd in de politicologie en de bestuurskunde. Ook bij andere opleidingen is er vaak aandacht voor organisatie, beleid en besluitvorming van de Nederlandse overheid. Profiel van de Nederlandse overheid biedt hiervoor de basiskennis. In het eerste deel wordt een aantal basisbegrippen besproken, zoals overheid en beleid. Het maken van beleid staat centraal in deel twee. Hoe een overheid beslissingen neemt, komt in het derde deel aan de orde, en in deel vier wordt besproken hoe de overheid is georganiseerd. De theorie wordt toegelicht met overzichtelijke schema s, praktijkvoorbeelden en korte samenvattingen. Hoe doe ik resultaatgericht onderzoek? Hoe maak ik een planning die echt werkt? Hoe schrijf ik een heldere tekst die staat als een huis? Hoe krijg ik een goed scriptiecijfer? Dit zijn allemaal vragen waar je als schrijver van een bachelorof masterscriptie mee kunt worstelen. Snel afstuderen! geeft je praktische technieken waarmee je stap voor stap lastige scriptieproblemen kunt overwinnen. Trucs, stappenplannen en checklists die je direct in kunt zetten. En die zich in de praktijk hebben bewezen bij het succesvol afronden van scripties op vrijwel alle vakgebieden. Snel afstuderen! gaat over de inhoud van je scriptie, hoe je van een vaag idee tot een heldere tekst komt. Maar ook over het proces en je motivatie, hoe je doorbijt als het even tegenzit bijvoorbeeld, en hoe je je begeleider tevreden houdt. Met website snelafstuderen.nl Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief 2010, 6e druk 248 pp. 22,50 ISBN pp. 16,00 ISBN

14 Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Offertes schrijven die scoren Schrijven met effect Stijlcursus doeltreffend formuleren Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep Petra Poelmans & Olav Severijnen Mariët Hermans Mariët Hermans Wilma van der Westen Dit boek gaat over de verslaglegging van een onderzoek en over de vormgeving van een onderzoeksverslag aan de hand van de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association zijn inmiddels wijdverspreid overgenomen, maar tot nu toe ontbrak het aan een versie die toegesneden was op de Nederlandse onderwijscontext. Naast regels voor literatuurverwijzingen in de tekst en titelomschrijvingen in de literatuurlijst, komen onder andere ook de regels omtrent de structuur van een verslag en het gebruik van tabellen en grafieken aan de orde. Ook wordt ingegaan op het uitvoeren van goed onderzoek. Aan de hand van veel voorbeelden laten de auteurs zien hoe studenten de regels in de praktijk kunnen toepassen. Ondernemers zijn voortdurend bezig om opdrachten binnen te halen. Een belangrijk middel daarbij is een wervende offerte. Hoe kun je een offerte zo schrijven dat een klant jou de opdracht gunt? In Offertes schrijven die scoren laat de auteur zien hoe je offertes schrijft die zich onderscheiden van die van de concurrenten. Het accent ligt daarbij op maatwerkoffertes voor diensten en producten. Offertes worden in dit boek in de bredere context van het commerciële traject geplaatst. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen, veel voorbeelden en opdrachten om te toetsen of de stof begrepen is. De uitwerking van deze opdrachten is achter in het boek te vinden. Met Schrijven met effect leren cursisten zo te schrijven dat hun teksten het gewenste effect hebben op de lezer. Stapsgewijs ontwikkelen ze vaardigheid in helder, kernachtig en levendig schrijven. Ook biedt het boek praktische adviezen voor een handige schrijfaanpak, zodat ze voortaan met meer plezier en gemak een schrijfklus afronden. In de hoofdstukken worden kleine stukjes theorie afgewisseld met voorbeelden en oefeningen. Door het uitgebreide oefenmateriaal kunnen de cursisten zich de stof snel eigen maken. Schrijven met effect is bedoeld voor iedereen die geregeld zakelijke teksten schrijft. De cursus is ook geschikt voor zelfstudie. Goed geschreven biedt een aanpak die studenten in staat stelt hun schrijfvaardigheid te verbeteren en hun algemene taalvaardigheid te ontwikkelen. Het is een praktische invulling van taalvaardigheidsontwikkeling in het kader van taalbeleid in het hoger onderwijs. De studenten leren een goede tekst op te zetten, te structureren en zorgvuldig te formuleren met behulp van analyse en revisie en door feedback van de docent. Maar vooral leren ze om het schrijfproces zelf ter hand te nemen en bij te sturen voordat ze het eindproduct afleveren. Deze werkwijze sluit aan bij onderwijsvormen zoals leren leren, zelfstandig leren en competentieleren pp. 12,50 ISBN , 2e druk 224 pp. 22,50 ISBN , 4e druk 258 pp. 24,50 ISBN , 2e druk 215 pp. 24,00 ISBN Taalproblemen van nu Tekststructuur Welgespeld De kleine schrijfgids* Uitleg, oefeningen en antwoorden Effectiever en efficiënter schrijven Werkwoordspelling voor hoger onderwijs Adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling Simon Burgers Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma Wilma van der Westen Mariët Hermans Is het een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek? Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een koppelteken in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens). Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Daarnaast komen woordvolgorde, alineagebruik en tekstopbouw aan bod; onderwerpen die eveneens nodig zijn om de taalniveaus 3F en 4F (commissie Meijerink) of B2 en C1 (ERK) te bereiken. Effectief en efficiënt schrijven gaat verder dan een actieve schrijfstijl en mooie tussenkopjes. Een goede tekst is aantrekkelijk voor de lezer, sluit aan bij zijn wensen en is helder. Schrijven is ordenen en structureren. Veel studenten hebben daar moeite mee, terwijl zij vaak verslagen moeten maken. Tekststructuur belicht het schrijfproces met aansprekende voorbeelden en een directe toon. Dit interactieve boek laat gebruikers met meer gemak schrijven. Door de overzichtelijke opbouw is er op verschillende manieren met Tekststructuur te werken, zowel individueel als in groepsverband. Het eerste deel gaat over kernzinnen, alinea s en basisuitspraken, oftewel: structuur van teksten en het effect daarvan op de lezer. Het tweede deel richt zich op de manier waarop een schrijver grip krijgt op zijn materiaal: ordening aanbrengen, informatie structureren en selecteren. Via korte, activerende opdrachten op de website ontdekken gebruikers wat structuur met hun teksten doet. Dit boek richt zich op zakelijke teksten, maar is inzetbaar voor allerlei soorten teksten. Foutloos spellen blijkt voor veel studenten in het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend. Voor de meesten van hen vormt de werkwoordspelling het grootste struikelblok. Recent psycholinguïstisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet komt door het foutief toepassen van de regels, maar door de werking van het woordgeheugen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van het aanleren van werkwoordspelling. In Welgespeld worden de regels uiteengezet voor diegenen die ze nog niet beheersen, én worden de hardnekkige fouten van gevorderde spellers aangepakt met behulp van de nieuwe didactische inzichten. Bij deze uitgave zijn de volgende bestanden beschikbaar: een alfabetische lijst van veelvoorkomende sterke en onregelmatige werkwoorden voor studenten en een lesschema voor docenten. De kleine schrijfgids is een handzame gids met daarin makkelijk opzoekbaar, helder en beknopt, alle antwoorden op taalvragen. Het boek bevat adviezen voor het formuleren van duidelijke zinnen en het kiezen van de juiste woorden in artikelen, verslagen en brieven. Ook komen de meest voorkomende fouten in stijl en zinsbouw aan de orde, en onderwerpen als signaalwoorden en omgaan met afkortingen. Aan spellingsregels besteedt de auteur in een apart hoofdstuk aandacht. Een kort overzicht van het correct gebruik van leestekens maakt deze kleine schrijfgids compleet. Deze uitgave is conform de officiële spelling van 2006 van de Nederlandse Taalunie pp. 19,50 ISBN voorjaar 2014 ca. 120 pp. ca. 19,50 ISBN pp. 20,00 ISBN , 6e druk 136 pp. 13,50 ISBN

15 Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfgids voor economen Zakelijk schrijven Presentation Techniques Susanne Gerritsen Judith ter Horst & Ad Molenaar Manon van der Laaken & Bob van der Laaken Van economen wordt verwacht dat zij teksten van hoog niveau kunnen produceren. Dit begint al tijdens de studie met wetenschappelijke teksten zoals essays en scripties, en gaat verder in de beroepspraktijk met rapporten, verslagen en analyses. De Schrijfgids voor economen is een hulpmiddel bij het schrijven van zulke teksten. In dit boek wordt het schrijfproces van begin tot eind doorgenomen met als uitgangspunt de normen die gelden binnen het economisch vakgebied. De verschillende stappen zijn geïllustreerd met schema s en veel praktische voorbeelden uit de economie. Het laatste hoofdstuk van het boek bestaat uit een checklist waarin de eerder besproken taalkundige en technische aspecten nog eens kort de revue passeren en het geeft aanwijzingen en tips voor de opmaak van een tekst. Met docentenondersteuning Hoe schrijf je een doeltreffende zakelijke tekst? Dit boek presenteert de kennis die hiervoor nodig is. De lezer leert effectief zakelijk te schrijven met behulp van casuïstiek, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Zakelijk schrijven is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 behandelt het tekstplan en aan de hand daarvan alle fases in het schrijfproces. Deel 2 besteedt aandacht aan de lezer, de doelgroep van een tekst. Elk medium moet optimaal afgestemd zijn op deze doelgroep, en dit brengt eigen conventies voor het taalgebruik met zich mee. Verschillende soorten schriftelijke media komen hier aan de orde, van tot beleidsrapport. Deel 3 bevat de gereedschappen die je kunt gebruiken om correct te schrijven: regels voor zinsbouw, woordkeuze, uiterlijke structuur en argumentatie en voor interpunctie. Met Presentation Techniques kunnen studenten en afgestudeerden zich voorbereiden op het geven van presentaties in een internationale context. De auteurs gaan in op algemene presentatietechnieken, zoals het inzetten van lichaamstaal en stemgebruik en het hanteren van visuele hulpmiddelen, maar ook op het voorbereiden en structureren van de presentatie. Daarbij gaan ze steeds uit van presentaties in een academische context en behandelen ze ook specifieke onderzoeksaspecten, zoals het presenteren van tabellen en grafieken. Het boek is in het Engels geschreven en biedt waar dat relevant is Engelse uitdrukkingen en idioom aan. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. De voorbeelden en illustraties zijn vervangen en er is een nieuwe paragraaf over Prezi, een online presentatietool, toegevoegd. 2006, 3e druk 218 pp. 18,50 ISBN pp. 21,50 ISBN , 2e druk 127 pp. 16,00 ISBN Beleidsnota s die (door)werken Handleiding voor geslaagde beleidsvoorbereiding Adviseren met perspectief Rapporten en presentaties maken Overtuigend presenteren R. Hoppe, M. Jeliazkova, H. van de Graaf & J. Grin Louise Cornelis Mark Pluymaekers Om beleid uit te stippelen moeten ambtenaren beleidsnota s maken die liefst niet in de spreekwoordelijke la verdwijnen, maar doorwerken in de praktijk. Van doorslaggevend belang is dat beleidsmakers niet vanuit hun bestuurlijke ivoren toren denken, maar zich afvragen wat hun doelgroep beweegt. De schrijvers laten zien hoe beleidsmakers interactie en communicatie met doelgroepen en uitvoerders kunnen opzetten om tot technisch haalbare oplossingen te komen die voldoende draagvlak hebben. Maar bovenal is dit boek een gereedschapskist met methodieken waaruit elke beleidsontwerper zijn eigen selectie kan maken. Tegen het einde van het adviestraject moet er iets tastbaars komen. Iets dat bij de klant achterblijft nadat de adviseur is vertrokken: een rapport, een presentatie, op zijn minst een brief of memo. Dat document bevat een volledig en helder overzicht van de resultaten, het getuigt van een klantgerichte aanpak, het overtuigt en zet aan tot actie. Met dit boek kun je leren hoe je zo n kwalitatief hoogwaardig eindproduct maakt. Adviseren met perspectief is bedoeld voor professionals, zoals consultants, interne adviseurs en stafmedewerkers. Daarnaast richt het boek zich op studenten aan opleidingen zoals economie of communicatie, die geregeld verslagen moeten schrijven, presentaties moeten houden en adviezen moeten formuleren. In Overtuigend presenteren worden verschillende technieken besproken die je kunt gebruiken om iets teweeg te brengen bij je publiek. Denk hierbij aan het gebruiken van een herkenbaar plot, het verwerken van emotie in je verhaal of het inzetten van de expertise van je publiek. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap. Je leert hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie. Er is veel aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen. Uiteraard wordt PowerPoint besproken, maar ook het gebruik van voorwerpen of metaforen komt aan de orde. Op de bijbehorende website staan voorbeelden van goede presentaties en aanvullende adviezen. 2004, 3e druk 158 pp. 18,00 ISBN , 2e druk 134 pp. 19,50 ISBN pp. 19,50 ISBN

16 Algemene voorwaarden beoordelen en bestellen Prijsinformatie De prijzen die in deze catalogus staan vermeld, zijn geldig tot 1 januari 2015 (zetfouten voorbehouden). Bij uitgaven die op het moment van publicatie van deze folder nog niet zijn ver schenen, staat een circaprijs vermeld; voor deze uitgaven geldt dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. Van uitgaven die niet onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, dienen de prijzen opgevat te worden als adviesprijzen. Bestelinformatie Onze boeken zijn verkrijgbaar via iedere reguliere en internetboekhandel in Nederland en België of via Docentenservice U kunt bij onze klantenservice terecht via of telefonisch via op werkdagen tussen 8.30 uur en uur voor al uw vragen over: aanvragen beoordelings- of docentexemplaren prijzen beschikbaarheid van uitgaven informatie over herzieningen nieuwe projecten Websites Bij veel uitgaven van Uitgeverij Coutinho is online materiaal beschikbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld docentenhandleidingen, uitwerkingen van opgaven, extra opdrachten en interactieve toetsen zijn. Kijk op voor meer informatie. Educatief adviseur Voor advies over onze uitgaven en vragen met betrekking tot presentaties op scholen kunt u terecht bij onze educatief adviseur: Maarten de Jong via Uw mening over de beoordeelde uitgave Uitgeverij Coutinho is bijzonder geïnteresseerd in uw mening over onze uitgaven. Daarom ontvangt u bij uw aangevraagde beoordeling s- of docentexemplaar een korte enquête. Uw antwoorden worden bij de ontwikkeling van nieuwe uitgaven en/of herzieningen gebruikt, zodat de uitgaven beter op uw onderwijs aansluiten. Wij stellen het daarom bijzonder op prijs wanneer u de enquête wilt retourneren. Beoordelings-/docentexemplaren Wanneer u als docent een boek wilt beoordelen op geschiktheid voor gebruik in uw onderwijs, dan kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Staat een boek op de literatuurlijst en u beschikt als docent- gebruiker nog niet over een eigen exemplaar, dan kunt u een docentexemplaar aanvragen. Op onze website vindt u het aanvraagformulier voor een beoordelings- of docentexemplaar. Er worden voor zendingen in Nederland geen porto - of administratiekosten berekend. Verder gelden onderstaande voorwaarden. Bent u als docent werkzaam op een hbo, universiteit of volksuniversiteit? Dan kunt u een gratis beoordeling s- of docentexemplaar aanvragen. Daarvoor geldt dat het boek voor uw vakgebied relevant moet zijn. Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp er) of als docent werkzaam bij een ROC of taalinstituut? Dan ontvangt u een beoordelings- of docentexemplaar gratis of met korting, volgens de onderstaande tabel. DOCENT BIJ ROC EDUCATIE / NT2 ROC OVERIG TAALINSTITUUT OF ZZP ER 1. Titels uit de Wegwijsserie worden wel gratis verstrekt aan roc s. 2. Alleen wanneer u, door middel van een kopie van de boekenlijst, aan kunt tonen dat de uitgave voorgeschreven literatuur is voor cursisten. 3. Nederlands in gang, Nederlands in actie, Nederlands op niveau, Taaltalent - deel 1,2 & 3, Start.nl - deel 1 & 2 worden gratis verstrekt. Bent u als docent werkzaam in België? Voor u gelden andere voorwaarden. U kunt contact opnemen met onze Belgische vertegenwoordiger EPO: Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren. In dat geval nemen wij contact met u op. * Van sommige uitgaven worden geen beoordelings- of docentexemplaren verstrekt. Het betreft voornamelijk docentenhandleidingen, cdroms en boeken die primair bedoeld zijn voor de docent. Deze uitgaven zijn gemerkt met een *. Privacy BEOORDELINGS- EXEMPLAAR 50% KORTING 1, 3 GRATIS 2 GEEN KORTING 1 50% KORTING 3 DOCENT- EXEMPLAAR GRATIS 2 50% KORTING 3 Uitgeverij Coutinho respecteert uw privacy en stelt groot belang in het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uitgeverij Coutinho houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens

17 UITGEVERIJ COUTINHO HEEFT UITGAVEN OP HET GEBIED VAN: Bestuur, Beleid & Recht Economie & Communicatie Gezondheidszorg NT2 & Inburgering Onderwijs Sociale wetenschappen Talen Taal- & Cultuurwetenschappen Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar Hebt u een vraag? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en uur Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Uitgever Economie & Communicatie Wouter Nalis E Promotie en verkoop voor België EPO Afdeling Verkoop Lange Pastoorstraat Berchem-Antwerpen T +32 (0) E Wilt u advies over onze uitgaven of een presentatie op uw school? Neem contact op met onze educatief adviseur. Maarten de Jong

inhoud algemene ontwikkeling 20 economie 3 talen 22 entertainment & leisure 8 onderzoeksvaardigheid 27 hrm 11 schrijfvaardigheid 29 recht 13

inhoud algemene ontwikkeling 20 economie 3 talen 22 entertainment & leisure 8 onderzoeksvaardigheid 27 hrm 11 schrijfvaardigheid 29 recht 13 inhoud economie 3 entertainment & leisure 8 hrm 11 recht 13 communicatie 15 journalistiek 18 algemene ontwikkeling 20 talen 22 onderzoeksvaardigheid 27 schrijfvaardigheid 29 spreekvaardigheid 32 registers

Nadere informatie

Economie & communicatie

Economie & communicatie Economie & communicatie catalogus uitgeverij coutinho 2011 Economie Entertainment & leisure Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling Talen Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling. Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling. Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Economie & communicatie catalogus uitgeverij coutinho 2012 Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling Talen Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

economie & communicatie

economie & communicatie uitgeverij coutinho catalogus www.coutinho.nl economie & communicatie 2010 economie hrm communicatie journalistiek algemene ontwikkeling talen vaardigheden uitgeverij coutinho c economie & communicatie

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

najaarsaanbieding 2012

najaarsaanbieding 2012 u i t g e v e r ij c o u t i n h o c najaarsaanbieding 2012 nieuwe titels herziene titels www.coutinho.nl nieuwe titels najaar 2012 Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden Simon Burgers Strategisch

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

inhoud bestuurskunde & politicologie 3 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 recht 9 spreekvaardigheid 20 ruimtelijke wetenschappen 11

inhoud bestuurskunde & politicologie 3 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 recht 9 spreekvaardigheid 20 ruimtelijke wetenschappen 11 inhoud bestuurskunde & politicologie 3 recht 9 ruimtelijke wetenschappen 11 sociologie & filosofie 13 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 spreekvaardigheid 20 registers 21 prijsinformatie De

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Competenties van de educatief auteur

Competenties van de educatief auteur Competenties van de educatief auteur Het beroep educatief auteur Een educatief auteur schrijft leermateriaal. Vaak geeft hij of zij daarnaast ook les op een school. Toch is educatief schrijven een ander

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren Beneluxconferentie dr Manon C.P. Ruijters MLD Apeldoorn 17 oktober 2013 Ecologisch? Ecologie is verbindingen en samenhang diversiteit interacties tussen organismen en hun omgeving

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie