Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst"

Transcriptie

1 14

2 Colofon uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 2015 Hoekschewaards Landschap 1

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Hoekschewaards landschap. In dit jaarverslag staan de resultaten van de werkzaamheden en onderzoeken die in de verschillende werkgroepen hebben plaats gevonden. Achter al de genoemde cijfers en resultaten liggen vele vrijwilligersuren geleverd door mensen die de Hoeksche Waard een warm hart toedragen. Afgelopen jaar blijkt uit de financiële cijfers dat HWL een gezonde vereniging is en het ledenaantal laat een groei zien. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel en er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen waardoor er ook dit jaar weer nieuwe werkgroepen zijn ontstaan. Inmiddels heeft de vereniging 48 werkgroepen waar meer dan 450 vrijwilligers actief zijn. Een van deze werkgroepen is het bestuur waarin de vertegenwoordiging van de onderdelen van de vereniging bij elkaar komt en de verbinding wordt gemaakt. De genoemde groep mensen heeft hiermee een extra taak die door hen op een goede wijze wordt vertaald in het gezond houden van de vereniging Hoeksche Waard. Het zal u dan ook niet verwonderen dat het tot stand komen van dit jaarverslag een gezamenlijke actie is van alle vrijwilligers met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van de genoemde bestuursleden. Dit jaar wil ik dan ook namens alle belanghebbende en lezers van dit jaarverslag de genoemde bestuursleden bedanken voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Veel leesplezier, Els van Veen Voorzitter Hoekschewaards landschap. 2

4 Inhoudsopgave 1 Taken Organisatie Bestuur, leden en vrijwilligers Educatie De werkgroepen Jeugd Jeugd noord Jeugd oost Jeugd zuid Excursies Cursussen Lezingen Oeverloop Natuurfotografie Buitenschoolse jeugdactiviteiten Natuur en Milieu Educatie (NME) Biologisch onderzoek Vogels Weidevogels Roofvogels Uilenwerkgroep Vlinders en libellen Planten Paddenstoelen Paddenstoelen Werkgroep Zoogdieren Werkgroep Aqua Terreinbeheer Algemeen De Heemtuin in Piershil Boombeheer Boombeheer Belang knotbomen Onderhoud noodzaak Organisatie Knotbomen bestand Werkzaamheden De werkgroep Fruit en Sap Beleidsbeïnvloeding Samenstelling en doelstelling Bijeenkomsten en deelnames Ruimte

5 7.4 Natuur Symposium Werkgroep Promotie bezoekerscentra Bezoekerscentra Functie Beheer Openstelling en bezoekers Activiteiten 2014 in de bezoekerscentra Onderhoud van de gebouwen De tuinen Arrangementen Communicatie en Voorlichting Inleiding Werkgroep Redactie Waardzegger Werkgroep webredactie / agendacommissie Werkgroep Voorlichting Werkgroep Markten Werkgroep Documentatiecentrum Werkgroep Kompas-rubriek Werkgroep ICT-groep Werkgroep Promotie Toelichting op de jaarcijfers Rekening van baten en lasten Balans Financieel verslag over het verenigingsjaar

6 1 Taken Het werk van HWL bestaat uit de volgende taakvelden: Educatie. Opleiding, vorming en beleving van het landschap zijn kernwoorden bij het taakveld "Educatie " Lezingen, excursies en cursussen worden met regelmaat georganiseerd door verschillende werkgroepen. Doelgroepen kunnen per activiteit verschillen. De jeugd is een belangrijke doelgroep. Biologisch onderzoek. De werkgroepen op het gebied van vogels, planten, vlinders, libellen, paddenstoelen en zoogdieren doen onderzoek naar flora en fauna in de Hoeksche Waard. Terreinbeheer. Het beheren van natuurterreinen is een taakveld waarvoor HWL een aparte rechtspersoon, de Stichting Natuurbeheer HWL in het leven heeft geroepen. De terreinen zijn voor een klein deel eigendom van HWL. Verder gaat het om pacht en beheer op basis van overeenkomsten. Boombeheer. Onder dit taakveld vallen het onderhoud en aanplant van knotbomen en hoogstamfruitbomen. Beleidsbeïnvloeding. Overheidsplannen voor de streek worden beoordeeld en van commentaar voorzien door de werkgroep Milieu & Planologie. Getracht wordt natuur, milieu en landschap zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ook worden eigen plannen ontwikkeld. Exploitatie bezoekerscentra. HWL exploiteert twee bezoekerscentra. Het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt aan het Zalmpad 11 te Oud-Beijerland en het Nationaal Landschap Centrum aan de Veerweg 1C in Numansdorp. Voor het Nationaal Landschap Centrum maakt HWL gebruik van een aparte rechtspersoon, de Stichting Natuurbehoud HWL. Communicatie en voorlichting. Voorlichting, publiciteit, interne en externe communicatie zijn kernwoorden voor het taakveld "Communicatie". Als regel is er bij communicatie ook een educatieve functie. Er is dus een nauwe relatie met het taakveld Educatie. Het werk van HWL wordt uitgevoerd in werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen taken en specialisatie. Ruim 400 vrijwilligers waren in 2014 actief in dienst van natuur, milieu en landschap. 5

7 2 Organisatie ALGEMEEN'BESTUUR Dagelijks Bestuur Els van Veen Guus van der Pal Bob Wiggers Educatie Hilde Visscher Biologisch onderzoek Dick van Houwelingen Terreinbeheer Cees Mesker Boombeheer Flip Scherbeijn Milieu & Planologie Henk Malta Bezoekerscentra Hugo Jan Dulfer Communicatie Dick Bussing 6

8 2.1 Bestuur, leden en vrijwilligers Alle zeven afdelingen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de vereniging, waar ook de afstemming tussen diverse activiteiten plaatsvindt. De dagelijkse leiding berust bij het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en de secretaris. Iedere afdeling heeft op haar beurt een aantal werkgroepen, welke per afdeling in een organogram worden weergegeven. Gelieerd aan de vereniging functioneren twee stichtingen, waarin een deel van de activiteiten worden uitgevoerd. Met de Stichting Natuurbeheer Hoekschewaards Landschap wordt het beheer van natuurterreinen uitgevoerd. De exploitatie van het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp vindt plaats in de Stichting Natuurbehoud Hoekschewaards Landschap. Conform de statuten is het bestuur van de vereniging en de stichtingen gelijk. In 2014 had het bestuur van HWL de volgende samenstelling: Voorzitter Secretaris Penningmeester Educatie Biologisch onderzoek Terreinbeheer Boombeheer Milieu & Planologie Bezoekerscentra Communicatie en voorlichting Els van Veen Bob Wiggers Guus van der Pal Hilde Visscher Dick van Houwelingen Cees Mesker Flip Scherbeijn Henk Malta Hugo-Jan Dulfer Dick Bussing Het Algemeen Bestuur van HWL vergaderde in 2014 dertien maal. Hiervan is er één een thematische bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering bekeek het bestuur aan de hand van een paar thema s in hoeverre HWL in deze tijd functioneert volgens de Statuten van 40 jaar geleden. Op 19 april is de 31e Algemene Ledenvergadering gehouden. De kascontrolecommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering aan de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2014 en dit advies werd opgevolgd. Voor de volgende bestuursleden liep de zittingsperiode af: Mevrouw G. Quist, de heren D. van Houwelingen en R.H. Wiggers. Mevrouw G. Quist en mevr. M. van Geugten treden af als bestuurslid. De heren D. Van Houwelingen en R.H. Wiggers stelden zich herkiesbaar. Vanwege het tussentijds aftreden van mevrouw van Geugten als secretaris wordt deze functie overgenomen door de heer R.H. Wiggers. Diens portefeuille Bezoekerscentra wordt overgenomen door de heer H.J. Dulfer. Het bestuur kreeg van de leden ook dit maal groen licht voor het voorgestelde beleid. Tijdens het lopend jaar is een tiende bestuurder toegevoegd aan het bestuur mevrouw G. Cagé. Zij zal zich bezighouden met het fruitbomen beheer en tevens assisteren bij administratieve zaken voor de Stichting natuurbeheer Een elfde aspirant bestuurslid, mevr. T. Zuidgeest, is in het lopende jaar om privé redenen teruggetreden. 7

9 Hieronder is de ontwikkeling van de afgelopen zeven jaar zowel in cijfers als grafisch weergegeven. Gemeente Binnenmaas Oud-Beijerland Korendijk Cromstrijen Strijen Buiten H.W Totaal Het aantal vrijwilligers per afdeling is hieronder in een tabel weergegeven. De optelsom geeft niet het aantal vrijwilligers weer, omdat vrijwilligers in diverse werkgroepen of afdelingen actief zijn. Eind 2014 bedraagt het totaal aantal vrijwilligers 474. afdeling aantal Educatie 126 Biologisch onderzoek 203 Terreinbeheer 18 Boombeheer 228 Milieu & Planologie 13 Bezoekerscentra 85 Communicatie en Voorlichting 52 8

10 3 Educatie Educatie Hilde Visscher Jeugd noord Lenie van Ommen Excursies Marianne vd Waal Cursussen Joost Kievit Lezingen Gerda Quist Oeverloop Bob Wiggers Natuurfotografie Marjon Kunst Buitenschoolse jeugdactiviteiten Hilde Visscher Jeugd oost An Kievit Jeugd zuid Ineke Koevoets 9

11 Educatie van Hoekschewaards Landschap bestaat uit negen werkgroepen: drie voor schooleducatie jeugd, excursies, lezingen, oeverloop, cursussen, buitenschoolse jeugdactiviteiten en natuurfotografie. De educatie is tevens IVN(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) afdeling. Dit is een landelijke vereniging die zich vooral bezighoudt met natuur- en milieueducatie. IVN verzorgt o.a. ondersteuning bij de natuurgidsencursus, bijscholing voor IVN natuurgidsen (jeugd-) natuuractiviteiten begeleiders en geeft landelijke ondersteuning voor bv scharrelkids activiteiten zoals de slootjesdagen De werkgroepen schooleducatie jeugd bereikten in leerlingen een toename van 548 t.o.v ( 7057) van basisscholen uit de Hoeksche Waard en enkele scholen uit de omgeving. Als er mogelijkheden zijn kunnen wij hun verzoeken honoreren deelnemen. Dit is alleen mogelijk dank zij onze zeer gemotiveerde, hard werkende vrijwilligers in Numansdorp, Oud-Beijerland en s-gravendeel. Scholen reageren erg enthousiast op onze activiteiten soms worden er aanvragen voor extra gastlessen gedaan. Indien mogelijk voldoen we hieraan. Onze vrijwilligersgroepen kunnen wel extra mensen gebruiken. Hier wordt hard aan gewerkt o.a. door het geven van een schoolbegeleiders cursus. We zijn kritisch naar ons zelf en staan open voor opbouwende kritiek. Elk jaar worden bestaande veldlessen geëvalueerd en zo nodig verbeterd of worden er nieuwe lessen ontwikkeld. Naast de schooleducatie wordt er met een kleine groep mensen heel veel gedaan voor jeugd in hun vrije tijd. U ziet hen bv tijdens de markten en de jeugdnatuurdag. Educatie is niet alleen iets voor jeugd. Ook volwassenen kunnen binnen deze tak veel beleven. De werkgroep cursussen had een druk jaar. Dat bomen het hart hebben gestolen van heel veel mensen is duidelijk. Er moesten zelfs mensen op een wachtlijst. Het aanbod van de werkgroep excursies is zeer divers ook zij waren hard toe aan uitbreiding en gelukkig zijn er twee mensen bijgekomen die zelf ook gids zijn. De werkgroep lezingen heeft pareltjes in het programma. Houdt de agenda in het oog zou ik willen zeggen. Hier zijn ook de locaties van tentoonstellingen van de fotowerkgroep op aangegeven. De oeverloop is een begrip binnen onze vereniging en ver daarbuiten `burgemeester Bob heeft hier de touwtjes goed in handen. Educatie kan terug kijken op een goed jaar. Er zijn wat extra handen bijgekomen het enthousiasme blijft en we zien de toekomst positief tegemoet. De contacten met scholen en gemeenten verlopen goed en we hebben volop plannen. De kerstactie van basisschool de tandem gaf ons een extra opsteker. We zullen hun gift met zorg besteden. Een gedetailleerd verslag per afdeling volgt hieronder De werkgroepen Jeugd Deze werkgroep bestaat uit drie afdelingen: Noord: in Oud-Beijerland bij het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, Zuid: in Numansdorp bij het Nationaal Landschap Centrum; Oost: in s-gravendeel en Strijen in een door HWL beheerd natuurterrein in de buurt van de school. Alle drie dienen hetzelfde doel, namelijk kinderen te leren hoe waardevol de natuur is, ze via verwondering en plezier interesse, respect en liefde voor de 10

12 natuur bij te brengen. Het totaal aantal leerlingen dat in 2014 de veldlessen volgde in de drie afdelingen was Jeugd noord Vrijwilligers: Annette van Bokkem, Geneviève Pronk,Carla Noordman,Jan Vermeer, Mira Hardenbol, Henk Noordwijk,Kees Plomp,Lenie van Ommen en Reina Schol. Jaaroverzicht 2014 aantal kinderen per gemeente per les. Binnenmaas 38 veldlessen 866 Cromstrijen 7 veldlessen 185 Korendijk 12 veldlessen 286 Oud-Beijerland 93 veldlessen 2219 Uitgesplitst in onderwerp ziet het overzicht van de veldlessen er als volgt uit: 25x Braakballen pluizen 10x Herfststertocht 15x Kabouterpad 11x Kijk en Doepad 5x Mei maakt je blij 11x Ontdekkingstocht rond Klein Profijt 22x Stippenpad 22x Struinen op De Staart 10x Trek in de herfst 3x Vogels kijken 16x Zomerstertocht In 2014 hebben we: * Afscheid genomen van Hans Dries * Trek in de herfst in gebruik genomen * Kabouterpad verhuisd naar Klein Profijt met vaste palen * Is basisschool de Tandem een kerstactie gestart voor ons, eindbedrag ruim 1600 euro te besteden aan o.a. de kleine beestjestuin. Genevieve is aanspreekpunt. Hieronder het overzicht van de tentoonstellingen geplaatst in Vogels in de winter 6 jan-24 feb Onder de Wieken, Nw- Beijerland Vroeg voorjaar 24 feb-24 mrt Onder de Wieken, Nw- Beijerland Laat voorjaar 7 apr- 21 apr De Dubbeldekker, Numansdorp Laat voorjaar 6 mei- 19 mei De Klinker, Oud-Beijerland Laat voorjaar 19 mei- 7 juni Sab. v Egmond, Oud- Beijerland Herfst 22 sep-3 okt De Ark, Oud-Beijerland Herfst 3 okt 27 okt De Klinker, Oud-Beijerland Herfst 27 okt- 10 nov De Wegwijzer, Piershil Vogels id 10 nov- 24 nov De Zevensprong Noord O-Bld winter 11

13 Uitgeleende leskisten in 2014, helaas minder dan in Leskist Kikpad, uitgeleend aan peuterspeelzaal Klavertje vier te 'sgravendeel 175 kinderen. Leskist Kikipad, uitgeleend aan peuterspeelzaal Nieuw-Beijerland 48 kinderen. Leskist Kimipad uitgeleend aan kinderdagverblijf Kivido en Speelokee. Aantal leerlingen? Vlinderkast uitgeleend aan kinderdagverblijf Simenotje, dit keer niet voor vlinders, maar voor wandelende takken. De kist staat daar nog steeds. De leskist natuurlijke schoolomgeving heeft op tentoonstelling gestaan bij de gemeente Binnenmaas. Deze kist is helaas niet compleet terug gekomen en kunnen we nu niet meer uitlenen 3.3 Jeugd oost Vrijwilligers: An Kievit, Margriet Barendregt, Monique van den Bosch, Koos Stoop, Linda v./d Burgh, Linda Tak en Leen de Zeeuw In de polder Groot Koninkrijk krijgen zij in voorjaar/zomer assistentie van de rattenvangers van Rijkswaterstaat, die over de bisamrat komen vertellen. Omdat de werkgroep geen onderdak heeft in de vorm van een bezoekerscentrum, worden de lessen altijd buiten gegeven, van voorjaar t/m herfst. Gegeven veldlessen in 2014: In 2014 waren er minder kinderen voor de veldlessen ten gevolge van de bevolkingskrimp in Strijen. De brand in Moerdijk heeft letterlijk roet in het eten gegooid voor de slootpaden.. Deze konden geen doorgang hebben. Het pad voor de groepen 3 en 4 is aangepast. Voor het overige zijn de paden onveranderd. Aantal deelnemers `s Gravendeel 1465 en Strijen Binnen deze werkgroep is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Jeugd zuid Vrijwilligers: Anneke Orgelist,Hilde Visscher,Ineke Koevoets,Marjolein Verboon ( slapend lid ), Mayke Mulder, Mieke Ravesteijn, Ton Hoffers, Vincent Koenhein Wij zijn blij met twee nieuwe vrijwilligers: Peter Rijndertse en Marianne Booms NIEUWE PADEN ONTWIKKELD EN GEWIJZIGD Nieuwe les ontwikkeld Het wordt zomer in het bos in 2 niveaus. Dit vervangt het een beetje stoffig geworden boekje Zomersterpad. Hiervoor : het terrein voorgelopen, veel ideeën bedacht en uitgewerkt, boekjes gemaakt en gekopieerd voor elke vrijwilliger en voor reserve in de leskist, gidsenboekjes gemaakt (dit zijn boekjes met antwoorden en tips voor de begeleiders van HWL). De kabouterpaden (zomer en herfst zijn verschillend) geschikt gemaakt om in het vervolg in de tuin van het HWL te kunnen doen. Nieuwe opdrachten gemaakt en uitgewerkt zodat het kabouterpad bij slecht weer ook binnen kan worden gedaan. 12

14 OVERIGE ACTIVITEITEN: Actief zoeken naar vrijwilligers : Hilde en Ineke hebben met medewerking van Reina en Els van Veen een cursus ontwikkeld met als doel nieuwe vrijwilligers te werven voor jeugdeducatie voor de basisscholen. Er waren niet veel deelnemers maar toch een leuk resultaat: Marianne Booms gaat ervaring opdoen in zowel Oud Beijerland als Numansdorp, Marianne van Kasteel sluit zich aan bij de werkgroep buitenschoolse activiteiten en Herman Roekx kan worden ingezet bij gerichte onderwerpen. Nieuwe inhoud voor de mappen van de vrijwilligers. In deze mappen zitten alle in gebruik zijnde boekjes en werkbladen, handleidingen voor de vrijwilligers bij lessen waarbij dit nodig kan zijn en informatie over onderwerpen die in de lessen worden behandeld. Deze mappen waren niet goed bijgehouden. Ineke heeft de hele inhoud vernieuwd en Peter heeft deze inhoud voor iedereen gekopieerd. 2 x vergadering met lunch : zoals gebruikelijk is er na de lente en na de zomer een evaluatievergadering gehouden waarbij de gedraaide paden onder de loep worden genomen. Iedereen neemt iets lekkers mee en we besloten deze vergaderingen weer met een heerlijke lunch. Uilen, muizen en braakballen : de hele groep heeft meegedaan met een minicursus van 2 ochtenden. Buiten de opgedane kennis was dit ook weer een leuk teambuilding moment. SCHOLING Anneke Peter en Hilde cursus zoogdieren HWL. Anneke en Hilde cursus Libellen HWL. Ineke, Marianne en Hilde cursus bomen HWL. Alle vrijwilligers braakballen pluizen. Voor vrijwilligers die zich in bepaalde onderwerpen verder willen verdiepen staan alle Ton Lommers boekjes en alle In Beeld boekjes ter beschikking. KOSTEN/BATEN Gefactureerd: 6 klassen uit Willemstad klassen uit Barendrecht 70,-- 1 klas uit Fijnaart 35,-- 1 klas uit Oude Tonge 35,-- Boetes 70,-- Uitgaven De gewone uitgaven voor postzegels, cartridges en vervanging/reparatie materialen. Extra : 2 veilig verkeer mannetjes om neer te zetten wanneer we het ruige gebiedje dat achter de tuin van het NLC bij de opdrachten gebruiken. Over deze weg rijdt niet veel verkeer maar veiligheid gaat voor alles. Lamineerapparaat voor A-3 papier. Inzetbaarheid vrijwilligers Peter Rijndertse heeft zich aangemeld als vrijwilliger en gaat het komend jaar nog als extra kracht ingezet worden om ervaring op te doen, daarna draait hij zelfstandig mee. 13

15 Mayke Mulder stopt haar activiteiten per als begeleider in het veld maar blijft gelukkig wel helpen met de overige werkzaamheden. Marianne Booms kiest uit het rooster activiteiten en data die haar uitkomen en gaat dit jaar ook als extra kracht meedraaien. BEZIGHEDEN WAAR (bijna) NIEMAND BIJ STIL STAAT: (maar die best even genoemd mogen worden) Net na de aanvang van het nieuwe schooljaar worden de (door Leny) gemaakte boekjes en inschrijfformulieren naar de scholen gezonden. Om porto uit te sparen worden veel enveloppen door onze vrijwilligers naar de scholen gebracht en een week later weer opgehaald. Zoals elk jaar had Anneke weer een hele klus met het maken van de roosters: rekening houdend met de wensen van zowel scholen als vrijwilligers. Voor de aangevraagde lessen wordt per les een bevestiging gemaakt met als bijlage het betreffende lesboekje/werkblad. Ook deze bevestigingen worden zo mogelijk bij de scholen afgeleverd (in totaal gaan er dus vrijwilligers in totaal 3 x naar de scholen). Om de leskisten up to date te houden worden ze per seizoen ingepakt De materialen worden gecontroleerd en zo nodig vervangen of gerepareerd. Denk aan : voor de opdracht maak een vogelnest moeten nestmaterialen verzameld en geknipt, strookjes karton gesneden en beplakt met dubbelzijdig plakband (voor 125 kinderen) voor Het wordt zomer. (natuurverzameling); 40 Vlinders gekopieerd, geknipt, verzwaard en gelamineerd voor Het wordt zomer. (vlinders vangen); Spulletjes verzameld voor Het wordt zomer (geintjes in de terreintjes); een sjoelbak gepimpt voor een kabouteropdracht, na elk seizoen alle loeppotjes, plastic bakken, schepjes, netten enz. schoonmaken, kleurplaatjes kopiëren en per stuk uitknippen voor opdracht Beleef de Lente : Maak een Schilderij. Hommelnest aanvragen, plaatsen en weer opruimen enz. enz. Met de gemeente Numansdorp contact leggen om houtsnippers op het bospad te krijgen zodat de kinderen en begeleiders redelijk over het pad naar het bos kunnen lopen. Per seizoen een nieuwe voorstelling op de grote kasten maken. Per seizoen de kasten, laden en het magazijn opruimen. En vast nog vele werkzaamheden die me nu niet te binnen schieten. 14

16 3.5 Excursies De werkgroep excursies heeft als hoofdtaak het plannen en organiseren van publieksexcursies in de Hoeksche Waard. Ook het regelen van excursies op aanvraag is een taak van de werkgroep. De planners stellen het activiteitenprogramma samen en zoeken de gidsen daarbij. Deze planners trachten een aantrekkelijk en afwisselend programma op te stellen in zoveel mogelijk verschillende plaatsen en gebieden en met de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat kunnen dorpswandelingen, busexcursies, fietstochten, wandelingen in natuurgebieden of bezoeken aan een boerenbedrijf zijn. Cultuurhistorie, natuur en land- en tuinbouw van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard komen zo allemaal aan bod. Het streven is om elke gids 2x per jaar in te zetten. Het team planners bestaat begin 2014 uit 7 personen: Gerda Quist(aanspreekpunt), Bep Odems, Marianne van der Waal, Evelien Brouwer, Aad Bruijnzeel, Koos Valkenburg en Jan Uljee. Zij komen elke 3 maanden bij elkaar voor overleg. Koos Valkenburg heeft zich vanwege gezondheidsredenen teruggetrokken uit de werkgroep en Gerda Quist is langdurig afwezig vanwege ziekte.in december hebben Manon Sterken en Coby van den Bos aangegeven dat zij in 2015 het team planners komen versterken. Excursies 2014 Er was een ruim aanbod aan publieksexcursies. De coördinerende gids maakt een persbericht over zijn/haar excursie en stuurt dat naar de Web-redactie. Dat persbericht wordt gepubliceerd op de site van HWL en verstuurd naar abonnees van de nieuwsbrief van HWL. Tevens wordt het aangeboden aan huis-aan-huisbladen en kranten en het wordt op Face-book en Twitter gezet. Datum Excursie Aantal deelnemers Zo 19 januari 2014 Wintergasten Oeverlanden Hollands Diep 17 Za 8 februari 2014 Dorpswandeling Oud-Beijerland 5 Za 22 februari 2014 Dorpswandeling Historisch Heinenoord 23 Zo 2 maart 2014 Moderne veehouderij/fokkerij 18 Zo 23 maart 2014 Ganzen en Trekvogels in het Oudeland van Strijen Za 5 april 2014 Culturele Dorpswandeling Mijnsheerenland 48 Ma 21 april 2014 Paaswandeling met eieren zoeken 25 Za 24 mei 2014 Wandeling in feestelijk Goudswaard 25 Zo 25 mei 2014 Fietstocht+ Vogeltjes M art 11 Do 29 mei 2014 Dauwtrappen 30 Do 29 mei 2014 Op de boerderij en in de sloot(honderden deelnemers) Zo 22 juni 2014 Midzomerwandeling 38 Do 17 juli 2014 Akkerranden in de polder 28 Za 2 aug 2014 Tuinvlindertelling 1 Zo 31 aug 2014 Polderrondje Groot Koninkrijk 6 Ma 15 sept 2014 Boomgaard excursie met appels plukken 17 Za 4 oktober 2014 Trekvogels met bezoek aan de trektelpost 18 Zo 19 okt 2014 Paddestoelen in het Veerbos 29 Zo 9 nov 2014 Puttershoek + b Eeckelaer+ wijnproeverij 65 Zo 30 nov 2014 Waterbeleving bij de Binnenmaas 1 Zo 14 dec 2014 Fiets-wandeltocht Torensteepolder 3 Di 30 dec 2014 Oliebollenwandeling Esscheplaat Gratis, 6 nieuwe leden Totaal

17 In 2014 werden er 22 excursies uitgevoerd met in totaal 478 deelnemers. De opbrengst voor de vereniging was 1245,86 19 januari Wintergasten in de Oeverlanden Hollands Diep Excursies op aanvraag Er kwam 3x een verzoek voor een excursie op aanvraag. Deze zijn alle drie uitgevoerd. Op 26 maart een Dorpswandeling door Oud-Beijerland voor 21 personen. Op 8 juni een excursie in de Oeverlanden Hollands Diep voor 30 personen Op 20 september weer een excursie in de Oeverlanden voor 55 deelnemers. Totaal 106 deelnemers. Opbrengst 240,- Dat brengt het totale aantal deelnemers op 584 en de opbrengst op 1485,86 Ter vergelijking: In 2013 waren er 23 excursies met 458 deelnemers en was het totaalbedrag x een excursie op aanvraag met totaal 118 deelnemers. Opbrengst Totaal aantal deelnemers 576, opbrengst in 2013 op mei Vogeltjes M art 30 december Oliebollenwandeling Evaluaties Na elke excursie wordt door de coördinerende gids een evaluatieformulier ingevuld. Hierop wordt het aantal deelnemers, het geïnde bedrag, een kort verslag en eventuele 16

18 aanbevelingen voor de volgende keer ingevuld. Uit deze evaluaties blijkt dat het altijd weer een verrassing is hoe een excursie verloopt. Hoeveel mensen komen er? Hoe is het weer? Spreekt het onderwerp aan? Er is vaak geen peil op te trekken. Maar er kunnen 30 of net zo goed 4 deelnemers verschijnen. Conclusie: improvisatietalent vereist als je gids bent. In 2014 was de Wandeling in Puttershoek met wijnproeverij op de Eeckelaer met 65 deelnemers de verrassing van het jaar. Het bezoek aan een gebied of locatie waar men normaal geen toegang heeft trekt veel mensen, dat blijkt ook uit de wandeling in Mijnsheerenland met bezoek aan Het Hof van Moerkerken met 48 deelnemers en de Oliebollenwandeling op de Esscheplaat met 60 deelnemers. Gidsendag in Noord-Kennemerland In september kwam een groep IVNers uit Bergen een weekend doorbrengen in de HW. De werkgroep arrangementen had voor deze mensen een mooi programma in elkaar gezet waar zij erg van hebben genoten. Meerdere van onze gidsen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Als tegenprestatie boden de IVN gidsen aan om voor ons een dag te organiseren in het mooie gebied Noord-Kennemerland. Van dat aanbod maakten we graag gebruik Het was een prachtige dag waar we allemaal erg van hebben genoten. Ten eerste is het interessant om kennis te maken met zo n heel ander gebied dan onze HW en ten tweede is het erg leuk om weer eens lekker bij te kletsen met je collega-gidsen. 1 november Gidsendag op het strand van Bergen aan Zee Actieve gidsen Vijf gidsen hebben zich als gids afgemeld. De meeste om gezondheidsredenen. Ook heeft een aantal gidsen aangegeven tijdelijk niet actief te willen/kunnen zijn. 55 gidsen zijn momenteel actief voor HWL. Plannen voor 2015 De excursies tot aan de zomervakantie staan gepland. Succesvolle excursies worden nog eens herhaald en er worden nieuwe excursies uitgedacht. Ook ideeën van gidsen voor nieuwe excursies worden zeer op prijs gesteld. Om het contact met de gidsen onderling te onderhouden zal er dit jaar een Gidsenavond georganiseerd worden. 17

19 3.6 Cursussen De werkgroep Cursussen bestond in 2014 uit 6 vrijwilligers. Koos Valkenburg moest vanwege zijn gezondheid een stap terug doen, maar gelukkig kan hij wel actief blijven als lid van de werkgroep. Het is een kleine werkgroep en versterking is welkom. Bij de ontwikkeling van cursussen wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van de betreffende werkgroepen en of andere organisaties. Het doel van de werkgroep is tweeledig: 1. Versterking van HWL organisatie door b.v. vrijwilligers op te leiden voor het werk binnen HWL. 2. Onderwerpen gelieerd aan de HWL doelstellingen in de vorm van een cursus aanbieden aan het publiek. Het opleiden van mensen met eigen cursussen vormt van oudsher een belangrijke impuls voor het werk van HWL. Vrijwilligers krijgen de nodige kennis en vaardigheden aangereikt en via het groepsproces in een cursus ervaart men het positieve sociale aspect van het vrijwilligerswerk bij HWL. Inmiddels is gebleken dat via de diverse cursussen ook veel nieuwe leden worden geworven. In 2014 werd tweemaal de introductiecursus HWL georganiseerd. In 2 avonden en een zaterdagochtend met een excursie naar een HWL terrein krijgen de deelnemers informatie over ons Nationaal Landschap en het werk van HWL daarin. De cursus is toegespitst op het werk van vrijwilligers. Er wordt een lijst bijgehouden van mensen die interesse hebben in de cursus en bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus georganiseerd. In 2014 nam een dertigtal mensen deel. De cursus levert structureel nieuwe vrijwilligers op. In het voorjaar van 2014 werd in samenwerking met de Vlinderwerkgroep een Libellencursus georganiseerd. In 2 theorieavonden en een excursie werden de in de Hoeksche Waard voorkomende libellen besproken. De cursisten kregen ook een naslagwerk aangeboden. Er waren 26 deelnemers. Samen met de Zoogdierenwerkgroep werd een zoogdierencursus ontwikkeld en georganiseerd. De cursus was gericht op versterking van de werkgroep Zoogdieren. In 8 bijeenkomsten werden de in de Hoeksche Waard voorkomende zoogdieren besproken. Ook de wijze waarop zoogdieren kunnen worden geïnventariseerd kwam hierbij aan de orde. Eind oktober werd de cursus afgesloten en kregen de 20 deelnemers een certificaat uitgereikt. Met scouting Oud-Beijerland werd een natuurcursus ontwikkeld en georganiseerd voor scouts. In vier themabijeenkomsten kregen de kinderen van alles te horen over natuur en landschap in de Hoeksche Waard. De thema s waren water, dijken, boerenland en bos. De bijeenkomsten waren op verschillende locaties in de streek. Er namen 28 zogenaamde welpen deel aan de cursus. In december werd de cursus afgesloten met een feest, waarbij de burgemeester van Oud-Beijerland de natuurinsignes uitreikte aan de scouts. Begin

20 wordt de cursus geëvalueerd en wordt bezien of deze ook aan andere scoutinggroepen wordt aangeboden. Begin van het jaar werd een cursus fruitbomen snoeien georganiseerd. Op een theorie en praktijkbijeenkomst kregen de deelnemers de kennis en vaardigheden van het snoeien aangereikt. De belangstelling was groot. Een dertigtal deelnemers volgde de cursus en er is een wachtlijst. In 2014 wordt een meer uitgebreide cursus over dit onderwerp gegeven. Samen met vrijwilligers van planten werkgroep en knotgroep werd een bomencursus ontwikkeld en georganiseerd. In 7 bijeenkomsten passeerden de belangrijkste boomsoorten die in de Hoeksche Waard voorkomen de revue. Herkenning van bomen, onderhoud en de functie van bomen in de natuur waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Er was uitgegaan van maximaal 25 deelnemers, maar er kwam het dubbele aantal aanmeldingen. Besloten werd dan ook om twee cursussen te organiseren. Op 26 november werd de cursus afgesloten en kregen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Met de werkgroep Jeugdeducatie werd een schoolgidsencursus georganiseerd. In drie avonden en twee stages kwamen de specifieke aspecten van de jeugdeducatie voor de scholen aan de orde. De cursus leverde enkele nieuwe vrijwilligers op. In 2014 werd hard gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van een natuurgidsencursus. In een projectgroep en werkgroep werd gewerkt aan de inhoud en de organisatie. Docenten werden geworven en in november vond een informatieavond plaats voor adspirant cursisten. Er zijn voldoende aanmeldingen om te kunnen starten. In 2015 krijgt dit verder zijn beslag. In 2015 staan de volgende cursussen in de planning: Een natuurgidsencursus Een cursus fruitbomen snoeien Twee introductiecursussen Een schoolgidsencursus Mogelijk komt er ook nog een bomencursus. Bezien wordt of de natuurcursus voor scoutinggroepen een vervolg krijgt. 3.7 Lezingen De werkgroep Lezingen bestaat uit Willem Star, Elze Grootenboer, Hugo Jan Dulfer en Gerda Quist. Het streven om minstens één lezing per maand te organiseren werd in 2014 niet gehaald. Dit jaar zijn er 5 lezingen gehouden. De eerste twee maanden van het jaar werden door de werkgroep gebruikt om beter en langer van te voren te plannen, ook in verband met publicatie in de Waardzegger. Het valt niet altijd mee om voldoende sprekers te vinden die voor een geringe vergoeding een lezing willen verzorgen. Afwisselend is er op maandagavonden een lezing met het accent op natuur in Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, op zondagmiddagen in het Nationaal Landschap Centrum, waar de onderwerpen meestal een relatie hebben met het nationaal landschap Hoeksche Waard. 19

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie