Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst"

Transcriptie

1 14

2 Colofon uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 2015 Hoekschewaards Landschap 1

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Hoekschewaards landschap. In dit jaarverslag staan de resultaten van de werkzaamheden en onderzoeken die in de verschillende werkgroepen hebben plaats gevonden. Achter al de genoemde cijfers en resultaten liggen vele vrijwilligersuren geleverd door mensen die de Hoeksche Waard een warm hart toedragen. Afgelopen jaar blijkt uit de financiële cijfers dat HWL een gezonde vereniging is en het ledenaantal laat een groei zien. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel en er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen waardoor er ook dit jaar weer nieuwe werkgroepen zijn ontstaan. Inmiddels heeft de vereniging 48 werkgroepen waar meer dan 450 vrijwilligers actief zijn. Een van deze werkgroepen is het bestuur waarin de vertegenwoordiging van de onderdelen van de vereniging bij elkaar komt en de verbinding wordt gemaakt. De genoemde groep mensen heeft hiermee een extra taak die door hen op een goede wijze wordt vertaald in het gezond houden van de vereniging Hoeksche Waard. Het zal u dan ook niet verwonderen dat het tot stand komen van dit jaarverslag een gezamenlijke actie is van alle vrijwilligers met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van de genoemde bestuursleden. Dit jaar wil ik dan ook namens alle belanghebbende en lezers van dit jaarverslag de genoemde bestuursleden bedanken voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Veel leesplezier, Els van Veen Voorzitter Hoekschewaards landschap. 2

4 Inhoudsopgave 1 Taken Organisatie Bestuur, leden en vrijwilligers Educatie De werkgroepen Jeugd Jeugd noord Jeugd oost Jeugd zuid Excursies Cursussen Lezingen Oeverloop Natuurfotografie Buitenschoolse jeugdactiviteiten Natuur en Milieu Educatie (NME) Biologisch onderzoek Vogels Weidevogels Roofvogels Uilenwerkgroep Vlinders en libellen Planten Paddenstoelen Paddenstoelen Werkgroep Zoogdieren Werkgroep Aqua Terreinbeheer Algemeen De Heemtuin in Piershil Boombeheer Boombeheer Belang knotbomen Onderhoud noodzaak Organisatie Knotbomen bestand Werkzaamheden De werkgroep Fruit en Sap Beleidsbeïnvloeding Samenstelling en doelstelling Bijeenkomsten en deelnames Ruimte

5 7.4 Natuur Symposium Werkgroep Promotie bezoekerscentra Bezoekerscentra Functie Beheer Openstelling en bezoekers Activiteiten 2014 in de bezoekerscentra Onderhoud van de gebouwen De tuinen Arrangementen Communicatie en Voorlichting Inleiding Werkgroep Redactie Waardzegger Werkgroep webredactie / agendacommissie Werkgroep Voorlichting Werkgroep Markten Werkgroep Documentatiecentrum Werkgroep Kompas-rubriek Werkgroep ICT-groep Werkgroep Promotie Toelichting op de jaarcijfers Rekening van baten en lasten Balans Financieel verslag over het verenigingsjaar

6 1 Taken Het werk van HWL bestaat uit de volgende taakvelden: Educatie. Opleiding, vorming en beleving van het landschap zijn kernwoorden bij het taakveld "Educatie " Lezingen, excursies en cursussen worden met regelmaat georganiseerd door verschillende werkgroepen. Doelgroepen kunnen per activiteit verschillen. De jeugd is een belangrijke doelgroep. Biologisch onderzoek. De werkgroepen op het gebied van vogels, planten, vlinders, libellen, paddenstoelen en zoogdieren doen onderzoek naar flora en fauna in de Hoeksche Waard. Terreinbeheer. Het beheren van natuurterreinen is een taakveld waarvoor HWL een aparte rechtspersoon, de Stichting Natuurbeheer HWL in het leven heeft geroepen. De terreinen zijn voor een klein deel eigendom van HWL. Verder gaat het om pacht en beheer op basis van overeenkomsten. Boombeheer. Onder dit taakveld vallen het onderhoud en aanplant van knotbomen en hoogstamfruitbomen. Beleidsbeïnvloeding. Overheidsplannen voor de streek worden beoordeeld en van commentaar voorzien door de werkgroep Milieu & Planologie. Getracht wordt natuur, milieu en landschap zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ook worden eigen plannen ontwikkeld. Exploitatie bezoekerscentra. HWL exploiteert twee bezoekerscentra. Het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt aan het Zalmpad 11 te Oud-Beijerland en het Nationaal Landschap Centrum aan de Veerweg 1C in Numansdorp. Voor het Nationaal Landschap Centrum maakt HWL gebruik van een aparte rechtspersoon, de Stichting Natuurbehoud HWL. Communicatie en voorlichting. Voorlichting, publiciteit, interne en externe communicatie zijn kernwoorden voor het taakveld "Communicatie". Als regel is er bij communicatie ook een educatieve functie. Er is dus een nauwe relatie met het taakveld Educatie. Het werk van HWL wordt uitgevoerd in werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen taken en specialisatie. Ruim 400 vrijwilligers waren in 2014 actief in dienst van natuur, milieu en landschap. 5

7 2 Organisatie ALGEMEEN'BESTUUR Dagelijks Bestuur Els van Veen Guus van der Pal Bob Wiggers Educatie Hilde Visscher Biologisch onderzoek Dick van Houwelingen Terreinbeheer Cees Mesker Boombeheer Flip Scherbeijn Milieu & Planologie Henk Malta Bezoekerscentra Hugo Jan Dulfer Communicatie Dick Bussing 6

8 2.1 Bestuur, leden en vrijwilligers Alle zeven afdelingen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de vereniging, waar ook de afstemming tussen diverse activiteiten plaatsvindt. De dagelijkse leiding berust bij het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en de secretaris. Iedere afdeling heeft op haar beurt een aantal werkgroepen, welke per afdeling in een organogram worden weergegeven. Gelieerd aan de vereniging functioneren twee stichtingen, waarin een deel van de activiteiten worden uitgevoerd. Met de Stichting Natuurbeheer Hoekschewaards Landschap wordt het beheer van natuurterreinen uitgevoerd. De exploitatie van het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp vindt plaats in de Stichting Natuurbehoud Hoekschewaards Landschap. Conform de statuten is het bestuur van de vereniging en de stichtingen gelijk. In 2014 had het bestuur van HWL de volgende samenstelling: Voorzitter Secretaris Penningmeester Educatie Biologisch onderzoek Terreinbeheer Boombeheer Milieu & Planologie Bezoekerscentra Communicatie en voorlichting Els van Veen Bob Wiggers Guus van der Pal Hilde Visscher Dick van Houwelingen Cees Mesker Flip Scherbeijn Henk Malta Hugo-Jan Dulfer Dick Bussing Het Algemeen Bestuur van HWL vergaderde in 2014 dertien maal. Hiervan is er één een thematische bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering bekeek het bestuur aan de hand van een paar thema s in hoeverre HWL in deze tijd functioneert volgens de Statuten van 40 jaar geleden. Op 19 april is de 31e Algemene Ledenvergadering gehouden. De kascontrolecommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering aan de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2014 en dit advies werd opgevolgd. Voor de volgende bestuursleden liep de zittingsperiode af: Mevrouw G. Quist, de heren D. van Houwelingen en R.H. Wiggers. Mevrouw G. Quist en mevr. M. van Geugten treden af als bestuurslid. De heren D. Van Houwelingen en R.H. Wiggers stelden zich herkiesbaar. Vanwege het tussentijds aftreden van mevrouw van Geugten als secretaris wordt deze functie overgenomen door de heer R.H. Wiggers. Diens portefeuille Bezoekerscentra wordt overgenomen door de heer H.J. Dulfer. Het bestuur kreeg van de leden ook dit maal groen licht voor het voorgestelde beleid. Tijdens het lopend jaar is een tiende bestuurder toegevoegd aan het bestuur mevrouw G. Cagé. Zij zal zich bezighouden met het fruitbomen beheer en tevens assisteren bij administratieve zaken voor de Stichting natuurbeheer Een elfde aspirant bestuurslid, mevr. T. Zuidgeest, is in het lopende jaar om privé redenen teruggetreden. 7

9 Hieronder is de ontwikkeling van de afgelopen zeven jaar zowel in cijfers als grafisch weergegeven. Gemeente Binnenmaas Oud-Beijerland Korendijk Cromstrijen Strijen Buiten H.W Totaal Het aantal vrijwilligers per afdeling is hieronder in een tabel weergegeven. De optelsom geeft niet het aantal vrijwilligers weer, omdat vrijwilligers in diverse werkgroepen of afdelingen actief zijn. Eind 2014 bedraagt het totaal aantal vrijwilligers 474. afdeling aantal Educatie 126 Biologisch onderzoek 203 Terreinbeheer 18 Boombeheer 228 Milieu & Planologie 13 Bezoekerscentra 85 Communicatie en Voorlichting 52 8

10 3 Educatie Educatie Hilde Visscher Jeugd noord Lenie van Ommen Excursies Marianne vd Waal Cursussen Joost Kievit Lezingen Gerda Quist Oeverloop Bob Wiggers Natuurfotografie Marjon Kunst Buitenschoolse jeugdactiviteiten Hilde Visscher Jeugd oost An Kievit Jeugd zuid Ineke Koevoets 9

11 Educatie van Hoekschewaards Landschap bestaat uit negen werkgroepen: drie voor schooleducatie jeugd, excursies, lezingen, oeverloop, cursussen, buitenschoolse jeugdactiviteiten en natuurfotografie. De educatie is tevens IVN(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) afdeling. Dit is een landelijke vereniging die zich vooral bezighoudt met natuur- en milieueducatie. IVN verzorgt o.a. ondersteuning bij de natuurgidsencursus, bijscholing voor IVN natuurgidsen (jeugd-) natuuractiviteiten begeleiders en geeft landelijke ondersteuning voor bv scharrelkids activiteiten zoals de slootjesdagen De werkgroepen schooleducatie jeugd bereikten in leerlingen een toename van 548 t.o.v ( 7057) van basisscholen uit de Hoeksche Waard en enkele scholen uit de omgeving. Als er mogelijkheden zijn kunnen wij hun verzoeken honoreren deelnemen. Dit is alleen mogelijk dank zij onze zeer gemotiveerde, hard werkende vrijwilligers in Numansdorp, Oud-Beijerland en s-gravendeel. Scholen reageren erg enthousiast op onze activiteiten soms worden er aanvragen voor extra gastlessen gedaan. Indien mogelijk voldoen we hieraan. Onze vrijwilligersgroepen kunnen wel extra mensen gebruiken. Hier wordt hard aan gewerkt o.a. door het geven van een schoolbegeleiders cursus. We zijn kritisch naar ons zelf en staan open voor opbouwende kritiek. Elk jaar worden bestaande veldlessen geëvalueerd en zo nodig verbeterd of worden er nieuwe lessen ontwikkeld. Naast de schooleducatie wordt er met een kleine groep mensen heel veel gedaan voor jeugd in hun vrije tijd. U ziet hen bv tijdens de markten en de jeugdnatuurdag. Educatie is niet alleen iets voor jeugd. Ook volwassenen kunnen binnen deze tak veel beleven. De werkgroep cursussen had een druk jaar. Dat bomen het hart hebben gestolen van heel veel mensen is duidelijk. Er moesten zelfs mensen op een wachtlijst. Het aanbod van de werkgroep excursies is zeer divers ook zij waren hard toe aan uitbreiding en gelukkig zijn er twee mensen bijgekomen die zelf ook gids zijn. De werkgroep lezingen heeft pareltjes in het programma. Houdt de agenda in het oog zou ik willen zeggen. Hier zijn ook de locaties van tentoonstellingen van de fotowerkgroep op aangegeven. De oeverloop is een begrip binnen onze vereniging en ver daarbuiten `burgemeester Bob heeft hier de touwtjes goed in handen. Educatie kan terug kijken op een goed jaar. Er zijn wat extra handen bijgekomen het enthousiasme blijft en we zien de toekomst positief tegemoet. De contacten met scholen en gemeenten verlopen goed en we hebben volop plannen. De kerstactie van basisschool de tandem gaf ons een extra opsteker. We zullen hun gift met zorg besteden. Een gedetailleerd verslag per afdeling volgt hieronder De werkgroepen Jeugd Deze werkgroep bestaat uit drie afdelingen: Noord: in Oud-Beijerland bij het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, Zuid: in Numansdorp bij het Nationaal Landschap Centrum; Oost: in s-gravendeel en Strijen in een door HWL beheerd natuurterrein in de buurt van de school. Alle drie dienen hetzelfde doel, namelijk kinderen te leren hoe waardevol de natuur is, ze via verwondering en plezier interesse, respect en liefde voor de 10

12 natuur bij te brengen. Het totaal aantal leerlingen dat in 2014 de veldlessen volgde in de drie afdelingen was Jeugd noord Vrijwilligers: Annette van Bokkem, Geneviève Pronk,Carla Noordman,Jan Vermeer, Mira Hardenbol, Henk Noordwijk,Kees Plomp,Lenie van Ommen en Reina Schol. Jaaroverzicht 2014 aantal kinderen per gemeente per les. Binnenmaas 38 veldlessen 866 Cromstrijen 7 veldlessen 185 Korendijk 12 veldlessen 286 Oud-Beijerland 93 veldlessen 2219 Uitgesplitst in onderwerp ziet het overzicht van de veldlessen er als volgt uit: 25x Braakballen pluizen 10x Herfststertocht 15x Kabouterpad 11x Kijk en Doepad 5x Mei maakt je blij 11x Ontdekkingstocht rond Klein Profijt 22x Stippenpad 22x Struinen op De Staart 10x Trek in de herfst 3x Vogels kijken 16x Zomerstertocht In 2014 hebben we: * Afscheid genomen van Hans Dries * Trek in de herfst in gebruik genomen * Kabouterpad verhuisd naar Klein Profijt met vaste palen * Is basisschool de Tandem een kerstactie gestart voor ons, eindbedrag ruim 1600 euro te besteden aan o.a. de kleine beestjestuin. Genevieve is aanspreekpunt. Hieronder het overzicht van de tentoonstellingen geplaatst in Vogels in de winter 6 jan-24 feb Onder de Wieken, Nw- Beijerland Vroeg voorjaar 24 feb-24 mrt Onder de Wieken, Nw- Beijerland Laat voorjaar 7 apr- 21 apr De Dubbeldekker, Numansdorp Laat voorjaar 6 mei- 19 mei De Klinker, Oud-Beijerland Laat voorjaar 19 mei- 7 juni Sab. v Egmond, Oud- Beijerland Herfst 22 sep-3 okt De Ark, Oud-Beijerland Herfst 3 okt 27 okt De Klinker, Oud-Beijerland Herfst 27 okt- 10 nov De Wegwijzer, Piershil Vogels id 10 nov- 24 nov De Zevensprong Noord O-Bld winter 11

13 Uitgeleende leskisten in 2014, helaas minder dan in Leskist Kikpad, uitgeleend aan peuterspeelzaal Klavertje vier te 'sgravendeel 175 kinderen. Leskist Kikipad, uitgeleend aan peuterspeelzaal Nieuw-Beijerland 48 kinderen. Leskist Kimipad uitgeleend aan kinderdagverblijf Kivido en Speelokee. Aantal leerlingen? Vlinderkast uitgeleend aan kinderdagverblijf Simenotje, dit keer niet voor vlinders, maar voor wandelende takken. De kist staat daar nog steeds. De leskist natuurlijke schoolomgeving heeft op tentoonstelling gestaan bij de gemeente Binnenmaas. Deze kist is helaas niet compleet terug gekomen en kunnen we nu niet meer uitlenen 3.3 Jeugd oost Vrijwilligers: An Kievit, Margriet Barendregt, Monique van den Bosch, Koos Stoop, Linda v./d Burgh, Linda Tak en Leen de Zeeuw In de polder Groot Koninkrijk krijgen zij in voorjaar/zomer assistentie van de rattenvangers van Rijkswaterstaat, die over de bisamrat komen vertellen. Omdat de werkgroep geen onderdak heeft in de vorm van een bezoekerscentrum, worden de lessen altijd buiten gegeven, van voorjaar t/m herfst. Gegeven veldlessen in 2014: In 2014 waren er minder kinderen voor de veldlessen ten gevolge van de bevolkingskrimp in Strijen. De brand in Moerdijk heeft letterlijk roet in het eten gegooid voor de slootpaden.. Deze konden geen doorgang hebben. Het pad voor de groepen 3 en 4 is aangepast. Voor het overige zijn de paden onveranderd. Aantal deelnemers `s Gravendeel 1465 en Strijen Binnen deze werkgroep is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Jeugd zuid Vrijwilligers: Anneke Orgelist,Hilde Visscher,Ineke Koevoets,Marjolein Verboon ( slapend lid ), Mayke Mulder, Mieke Ravesteijn, Ton Hoffers, Vincent Koenhein Wij zijn blij met twee nieuwe vrijwilligers: Peter Rijndertse en Marianne Booms NIEUWE PADEN ONTWIKKELD EN GEWIJZIGD Nieuwe les ontwikkeld Het wordt zomer in het bos in 2 niveaus. Dit vervangt het een beetje stoffig geworden boekje Zomersterpad. Hiervoor : het terrein voorgelopen, veel ideeën bedacht en uitgewerkt, boekjes gemaakt en gekopieerd voor elke vrijwilliger en voor reserve in de leskist, gidsenboekjes gemaakt (dit zijn boekjes met antwoorden en tips voor de begeleiders van HWL). De kabouterpaden (zomer en herfst zijn verschillend) geschikt gemaakt om in het vervolg in de tuin van het HWL te kunnen doen. Nieuwe opdrachten gemaakt en uitgewerkt zodat het kabouterpad bij slecht weer ook binnen kan worden gedaan. 12

14 OVERIGE ACTIVITEITEN: Actief zoeken naar vrijwilligers : Hilde en Ineke hebben met medewerking van Reina en Els van Veen een cursus ontwikkeld met als doel nieuwe vrijwilligers te werven voor jeugdeducatie voor de basisscholen. Er waren niet veel deelnemers maar toch een leuk resultaat: Marianne Booms gaat ervaring opdoen in zowel Oud Beijerland als Numansdorp, Marianne van Kasteel sluit zich aan bij de werkgroep buitenschoolse activiteiten en Herman Roekx kan worden ingezet bij gerichte onderwerpen. Nieuwe inhoud voor de mappen van de vrijwilligers. In deze mappen zitten alle in gebruik zijnde boekjes en werkbladen, handleidingen voor de vrijwilligers bij lessen waarbij dit nodig kan zijn en informatie over onderwerpen die in de lessen worden behandeld. Deze mappen waren niet goed bijgehouden. Ineke heeft de hele inhoud vernieuwd en Peter heeft deze inhoud voor iedereen gekopieerd. 2 x vergadering met lunch : zoals gebruikelijk is er na de lente en na de zomer een evaluatievergadering gehouden waarbij de gedraaide paden onder de loep worden genomen. Iedereen neemt iets lekkers mee en we besloten deze vergaderingen weer met een heerlijke lunch. Uilen, muizen en braakballen : de hele groep heeft meegedaan met een minicursus van 2 ochtenden. Buiten de opgedane kennis was dit ook weer een leuk teambuilding moment. SCHOLING Anneke Peter en Hilde cursus zoogdieren HWL. Anneke en Hilde cursus Libellen HWL. Ineke, Marianne en Hilde cursus bomen HWL. Alle vrijwilligers braakballen pluizen. Voor vrijwilligers die zich in bepaalde onderwerpen verder willen verdiepen staan alle Ton Lommers boekjes en alle In Beeld boekjes ter beschikking. KOSTEN/BATEN Gefactureerd: 6 klassen uit Willemstad klassen uit Barendrecht 70,-- 1 klas uit Fijnaart 35,-- 1 klas uit Oude Tonge 35,-- Boetes 70,-- Uitgaven De gewone uitgaven voor postzegels, cartridges en vervanging/reparatie materialen. Extra : 2 veilig verkeer mannetjes om neer te zetten wanneer we het ruige gebiedje dat achter de tuin van het NLC bij de opdrachten gebruiken. Over deze weg rijdt niet veel verkeer maar veiligheid gaat voor alles. Lamineerapparaat voor A-3 papier. Inzetbaarheid vrijwilligers Peter Rijndertse heeft zich aangemeld als vrijwilliger en gaat het komend jaar nog als extra kracht ingezet worden om ervaring op te doen, daarna draait hij zelfstandig mee. 13

15 Mayke Mulder stopt haar activiteiten per als begeleider in het veld maar blijft gelukkig wel helpen met de overige werkzaamheden. Marianne Booms kiest uit het rooster activiteiten en data die haar uitkomen en gaat dit jaar ook als extra kracht meedraaien. BEZIGHEDEN WAAR (bijna) NIEMAND BIJ STIL STAAT: (maar die best even genoemd mogen worden) Net na de aanvang van het nieuwe schooljaar worden de (door Leny) gemaakte boekjes en inschrijfformulieren naar de scholen gezonden. Om porto uit te sparen worden veel enveloppen door onze vrijwilligers naar de scholen gebracht en een week later weer opgehaald. Zoals elk jaar had Anneke weer een hele klus met het maken van de roosters: rekening houdend met de wensen van zowel scholen als vrijwilligers. Voor de aangevraagde lessen wordt per les een bevestiging gemaakt met als bijlage het betreffende lesboekje/werkblad. Ook deze bevestigingen worden zo mogelijk bij de scholen afgeleverd (in totaal gaan er dus vrijwilligers in totaal 3 x naar de scholen). Om de leskisten up to date te houden worden ze per seizoen ingepakt De materialen worden gecontroleerd en zo nodig vervangen of gerepareerd. Denk aan : voor de opdracht maak een vogelnest moeten nestmaterialen verzameld en geknipt, strookjes karton gesneden en beplakt met dubbelzijdig plakband (voor 125 kinderen) voor Het wordt zomer. (natuurverzameling); 40 Vlinders gekopieerd, geknipt, verzwaard en gelamineerd voor Het wordt zomer. (vlinders vangen); Spulletjes verzameld voor Het wordt zomer (geintjes in de terreintjes); een sjoelbak gepimpt voor een kabouteropdracht, na elk seizoen alle loeppotjes, plastic bakken, schepjes, netten enz. schoonmaken, kleurplaatjes kopiëren en per stuk uitknippen voor opdracht Beleef de Lente : Maak een Schilderij. Hommelnest aanvragen, plaatsen en weer opruimen enz. enz. Met de gemeente Numansdorp contact leggen om houtsnippers op het bospad te krijgen zodat de kinderen en begeleiders redelijk over het pad naar het bos kunnen lopen. Per seizoen een nieuwe voorstelling op de grote kasten maken. Per seizoen de kasten, laden en het magazijn opruimen. En vast nog vele werkzaamheden die me nu niet te binnen schieten. 14

16 3.5 Excursies De werkgroep excursies heeft als hoofdtaak het plannen en organiseren van publieksexcursies in de Hoeksche Waard. Ook het regelen van excursies op aanvraag is een taak van de werkgroep. De planners stellen het activiteitenprogramma samen en zoeken de gidsen daarbij. Deze planners trachten een aantrekkelijk en afwisselend programma op te stellen in zoveel mogelijk verschillende plaatsen en gebieden en met de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat kunnen dorpswandelingen, busexcursies, fietstochten, wandelingen in natuurgebieden of bezoeken aan een boerenbedrijf zijn. Cultuurhistorie, natuur en land- en tuinbouw van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard komen zo allemaal aan bod. Het streven is om elke gids 2x per jaar in te zetten. Het team planners bestaat begin 2014 uit 7 personen: Gerda Quist(aanspreekpunt), Bep Odems, Marianne van der Waal, Evelien Brouwer, Aad Bruijnzeel, Koos Valkenburg en Jan Uljee. Zij komen elke 3 maanden bij elkaar voor overleg. Koos Valkenburg heeft zich vanwege gezondheidsredenen teruggetrokken uit de werkgroep en Gerda Quist is langdurig afwezig vanwege ziekte.in december hebben Manon Sterken en Coby van den Bos aangegeven dat zij in 2015 het team planners komen versterken. Excursies 2014 Er was een ruim aanbod aan publieksexcursies. De coördinerende gids maakt een persbericht over zijn/haar excursie en stuurt dat naar de Web-redactie. Dat persbericht wordt gepubliceerd op de site van HWL en verstuurd naar abonnees van de nieuwsbrief van HWL. Tevens wordt het aangeboden aan huis-aan-huisbladen en kranten en het wordt op Face-book en Twitter gezet. Datum Excursie Aantal deelnemers Zo 19 januari 2014 Wintergasten Oeverlanden Hollands Diep 17 Za 8 februari 2014 Dorpswandeling Oud-Beijerland 5 Za 22 februari 2014 Dorpswandeling Historisch Heinenoord 23 Zo 2 maart 2014 Moderne veehouderij/fokkerij 18 Zo 23 maart 2014 Ganzen en Trekvogels in het Oudeland van Strijen Za 5 april 2014 Culturele Dorpswandeling Mijnsheerenland 48 Ma 21 april 2014 Paaswandeling met eieren zoeken 25 Za 24 mei 2014 Wandeling in feestelijk Goudswaard 25 Zo 25 mei 2014 Fietstocht+ Vogeltjes M art 11 Do 29 mei 2014 Dauwtrappen 30 Do 29 mei 2014 Op de boerderij en in de sloot(honderden deelnemers) Zo 22 juni 2014 Midzomerwandeling 38 Do 17 juli 2014 Akkerranden in de polder 28 Za 2 aug 2014 Tuinvlindertelling 1 Zo 31 aug 2014 Polderrondje Groot Koninkrijk 6 Ma 15 sept 2014 Boomgaard excursie met appels plukken 17 Za 4 oktober 2014 Trekvogels met bezoek aan de trektelpost 18 Zo 19 okt 2014 Paddestoelen in het Veerbos 29 Zo 9 nov 2014 Puttershoek + b Eeckelaer+ wijnproeverij 65 Zo 30 nov 2014 Waterbeleving bij de Binnenmaas 1 Zo 14 dec 2014 Fiets-wandeltocht Torensteepolder 3 Di 30 dec 2014 Oliebollenwandeling Esscheplaat Gratis, 6 nieuwe leden Totaal

17 In 2014 werden er 22 excursies uitgevoerd met in totaal 478 deelnemers. De opbrengst voor de vereniging was 1245,86 19 januari Wintergasten in de Oeverlanden Hollands Diep Excursies op aanvraag Er kwam 3x een verzoek voor een excursie op aanvraag. Deze zijn alle drie uitgevoerd. Op 26 maart een Dorpswandeling door Oud-Beijerland voor 21 personen. Op 8 juni een excursie in de Oeverlanden Hollands Diep voor 30 personen Op 20 september weer een excursie in de Oeverlanden voor 55 deelnemers. Totaal 106 deelnemers. Opbrengst 240,- Dat brengt het totale aantal deelnemers op 584 en de opbrengst op 1485,86 Ter vergelijking: In 2013 waren er 23 excursies met 458 deelnemers en was het totaalbedrag x een excursie op aanvraag met totaal 118 deelnemers. Opbrengst Totaal aantal deelnemers 576, opbrengst in 2013 op mei Vogeltjes M art 30 december Oliebollenwandeling Evaluaties Na elke excursie wordt door de coördinerende gids een evaluatieformulier ingevuld. Hierop wordt het aantal deelnemers, het geïnde bedrag, een kort verslag en eventuele 16

18 aanbevelingen voor de volgende keer ingevuld. Uit deze evaluaties blijkt dat het altijd weer een verrassing is hoe een excursie verloopt. Hoeveel mensen komen er? Hoe is het weer? Spreekt het onderwerp aan? Er is vaak geen peil op te trekken. Maar er kunnen 30 of net zo goed 4 deelnemers verschijnen. Conclusie: improvisatietalent vereist als je gids bent. In 2014 was de Wandeling in Puttershoek met wijnproeverij op de Eeckelaer met 65 deelnemers de verrassing van het jaar. Het bezoek aan een gebied of locatie waar men normaal geen toegang heeft trekt veel mensen, dat blijkt ook uit de wandeling in Mijnsheerenland met bezoek aan Het Hof van Moerkerken met 48 deelnemers en de Oliebollenwandeling op de Esscheplaat met 60 deelnemers. Gidsendag in Noord-Kennemerland In september kwam een groep IVNers uit Bergen een weekend doorbrengen in de HW. De werkgroep arrangementen had voor deze mensen een mooi programma in elkaar gezet waar zij erg van hebben genoten. Meerdere van onze gidsen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Als tegenprestatie boden de IVN gidsen aan om voor ons een dag te organiseren in het mooie gebied Noord-Kennemerland. Van dat aanbod maakten we graag gebruik Het was een prachtige dag waar we allemaal erg van hebben genoten. Ten eerste is het interessant om kennis te maken met zo n heel ander gebied dan onze HW en ten tweede is het erg leuk om weer eens lekker bij te kletsen met je collega-gidsen. 1 november Gidsendag op het strand van Bergen aan Zee Actieve gidsen Vijf gidsen hebben zich als gids afgemeld. De meeste om gezondheidsredenen. Ook heeft een aantal gidsen aangegeven tijdelijk niet actief te willen/kunnen zijn. 55 gidsen zijn momenteel actief voor HWL. Plannen voor 2015 De excursies tot aan de zomervakantie staan gepland. Succesvolle excursies worden nog eens herhaald en er worden nieuwe excursies uitgedacht. Ook ideeën van gidsen voor nieuwe excursies worden zeer op prijs gesteld. Om het contact met de gidsen onderling te onderhouden zal er dit jaar een Gidsenavond georganiseerd worden. 17

19 3.6 Cursussen De werkgroep Cursussen bestond in 2014 uit 6 vrijwilligers. Koos Valkenburg moest vanwege zijn gezondheid een stap terug doen, maar gelukkig kan hij wel actief blijven als lid van de werkgroep. Het is een kleine werkgroep en versterking is welkom. Bij de ontwikkeling van cursussen wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van de betreffende werkgroepen en of andere organisaties. Het doel van de werkgroep is tweeledig: 1. Versterking van HWL organisatie door b.v. vrijwilligers op te leiden voor het werk binnen HWL. 2. Onderwerpen gelieerd aan de HWL doelstellingen in de vorm van een cursus aanbieden aan het publiek. Het opleiden van mensen met eigen cursussen vormt van oudsher een belangrijke impuls voor het werk van HWL. Vrijwilligers krijgen de nodige kennis en vaardigheden aangereikt en via het groepsproces in een cursus ervaart men het positieve sociale aspect van het vrijwilligerswerk bij HWL. Inmiddels is gebleken dat via de diverse cursussen ook veel nieuwe leden worden geworven. In 2014 werd tweemaal de introductiecursus HWL georganiseerd. In 2 avonden en een zaterdagochtend met een excursie naar een HWL terrein krijgen de deelnemers informatie over ons Nationaal Landschap en het werk van HWL daarin. De cursus is toegespitst op het werk van vrijwilligers. Er wordt een lijst bijgehouden van mensen die interesse hebben in de cursus en bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus georganiseerd. In 2014 nam een dertigtal mensen deel. De cursus levert structureel nieuwe vrijwilligers op. In het voorjaar van 2014 werd in samenwerking met de Vlinderwerkgroep een Libellencursus georganiseerd. In 2 theorieavonden en een excursie werden de in de Hoeksche Waard voorkomende libellen besproken. De cursisten kregen ook een naslagwerk aangeboden. Er waren 26 deelnemers. Samen met de Zoogdierenwerkgroep werd een zoogdierencursus ontwikkeld en georganiseerd. De cursus was gericht op versterking van de werkgroep Zoogdieren. In 8 bijeenkomsten werden de in de Hoeksche Waard voorkomende zoogdieren besproken. Ook de wijze waarop zoogdieren kunnen worden geïnventariseerd kwam hierbij aan de orde. Eind oktober werd de cursus afgesloten en kregen de 20 deelnemers een certificaat uitgereikt. Met scouting Oud-Beijerland werd een natuurcursus ontwikkeld en georganiseerd voor scouts. In vier themabijeenkomsten kregen de kinderen van alles te horen over natuur en landschap in de Hoeksche Waard. De thema s waren water, dijken, boerenland en bos. De bijeenkomsten waren op verschillende locaties in de streek. Er namen 28 zogenaamde welpen deel aan de cursus. In december werd de cursus afgesloten met een feest, waarbij de burgemeester van Oud-Beijerland de natuurinsignes uitreikte aan de scouts. Begin

20 wordt de cursus geëvalueerd en wordt bezien of deze ook aan andere scoutinggroepen wordt aangeboden. Begin van het jaar werd een cursus fruitbomen snoeien georganiseerd. Op een theorie en praktijkbijeenkomst kregen de deelnemers de kennis en vaardigheden van het snoeien aangereikt. De belangstelling was groot. Een dertigtal deelnemers volgde de cursus en er is een wachtlijst. In 2014 wordt een meer uitgebreide cursus over dit onderwerp gegeven. Samen met vrijwilligers van planten werkgroep en knotgroep werd een bomencursus ontwikkeld en georganiseerd. In 7 bijeenkomsten passeerden de belangrijkste boomsoorten die in de Hoeksche Waard voorkomen de revue. Herkenning van bomen, onderhoud en de functie van bomen in de natuur waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Er was uitgegaan van maximaal 25 deelnemers, maar er kwam het dubbele aantal aanmeldingen. Besloten werd dan ook om twee cursussen te organiseren. Op 26 november werd de cursus afgesloten en kregen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Met de werkgroep Jeugdeducatie werd een schoolgidsencursus georganiseerd. In drie avonden en twee stages kwamen de specifieke aspecten van de jeugdeducatie voor de scholen aan de orde. De cursus leverde enkele nieuwe vrijwilligers op. In 2014 werd hard gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van een natuurgidsencursus. In een projectgroep en werkgroep werd gewerkt aan de inhoud en de organisatie. Docenten werden geworven en in november vond een informatieavond plaats voor adspirant cursisten. Er zijn voldoende aanmeldingen om te kunnen starten. In 2015 krijgt dit verder zijn beslag. In 2015 staan de volgende cursussen in de planning: Een natuurgidsencursus Een cursus fruitbomen snoeien Twee introductiecursussen Een schoolgidsencursus Mogelijk komt er ook nog een bomencursus. Bezien wordt of de natuurcursus voor scoutinggroepen een vervolg krijgt. 3.7 Lezingen De werkgroep Lezingen bestaat uit Willem Star, Elze Grootenboer, Hugo Jan Dulfer en Gerda Quist. Het streven om minstens één lezing per maand te organiseren werd in 2014 niet gehaald. Dit jaar zijn er 5 lezingen gehouden. De eerste twee maanden van het jaar werden door de werkgroep gebruikt om beter en langer van te voren te plannen, ook in verband met publicatie in de Waardzegger. Het valt niet altijd mee om voldoende sprekers te vinden die voor een geringe vergoeding een lezing willen verzorgen. Afwisselend is er op maandagavonden een lezing met het accent op natuur in Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, op zondagmiddagen in het Nationaal Landschap Centrum, waar de onderwerpen meestal een relatie hebben met het nationaal landschap Hoeksche Waard. 19

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieuvereniging

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieuvereniging Jaarverslag 2011 Natuur en Milieuvereniging Jaarverslag Hoekschewaards Landschap 2011 Colofon uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, mei 2012 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl vormgeving Jan van

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Bereikmetingen IVN Limburg 2013

Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Rapportage bereikmeting Limburgse IVN afdelingen Bestuur IVN District Limburg, 20 januari 2015 Inhoud Samenvatting... 1 Bereik per regio of afdeling... 1 Nadere toelichting...

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2015/2016 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2015/2016 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK December 2015 ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK Deze enquête is gericht aan alle leden en donateurs van de natuurvereniging IVN Nijkerk. Het doel van de enquête is IVN Nijkerk inzicht te geven in welke richting

Nadere informatie

Nieuwsbrief peuterspeelzaal

Nieuwsbrief peuterspeelzaal Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2013 van Stichting Spelenderwijs met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters. Graag brengen we u op de hoogte van de laatste

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken 5-10-2013 ivn alphen aan den rijn 1 Over IVN Landelijke Organisatie Doelstelling Organisatie IVN Alphen aan

Nadere informatie

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen Sinds 1 januari 2016 moeten ANBI'S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave: Inhoud Naam van de vereniging... 2 RSIN-nummer...

Nadere informatie

DECEMBER groet, namens alle vrijwilligers, Isabel van Beckum, Voorzitter

DECEMBER groet, namens alle vrijwilligers, Isabel van Beckum, Voorzitter DECEMBER 2016 Beste leden, Met pakjesavond net achter de rug breekt voor ons vaak een wat rustiger tijd aan. De meeste kinderen krijgen volop nieuw speelgoed en al dat nieuws moet een plekje krijgen in

Nadere informatie

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud Beleidsplan IVN West-Friesland 2017 2020 Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud 1. Inleiding IVN West-Friesland is een financieel gezonde vereniging met bijna 300 leden gericht op Natuureducatie

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau vanuit het vakantiehuis A l'abri in Brisy

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau vanuit het vakantiehuis A l'abri in Brisy Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau vanuit het vakantiehuis A l'abri in Brisy 1 Inhoudstafel I. Fauna II. Habitats III. Wildcraft & Oriëntatie IV. Kunstenaarshoek V. Outdoor Bijlage I: Activiteiten

Nadere informatie

Aanbod NME voorjaar 2014

Aanbod NME voorjaar 2014 Aanbod NME voorjaar 2014 Natuur- en milieueducatie (NME) Heemtuin Muntendam biedt een aanvulling op het reguliere schoolprogramma. We richten ons in de lessen vooral op zaken die in de klas minder snel

Nadere informatie

Datum Startlocatie Tijd Thema Opmerking Januari

Datum Startlocatie Tijd Thema Opmerking Januari Wandelarrangement Maeszicht: Gratis flesje water en een knapzak voor onderweg Kom wandelen in Nationaal Park De Maasduinen. De Maasduinen vormen de langste rivierduinengordel van Nederland en zijn ontstaan

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau vanuit de Jeugherberg van Malmedy 1 Inhoudstafel I. Fauna II. Habitats III. Wildcraft & Oriëntatie IV. Kunstenaarshoek V. Outdoor Bijlage I: Activiteiten / Seizoenen

Nadere informatie

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau

Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau Activiteiten o.l.v. Gidsen van Gidsenbureau vanuit MASSEMBRE 1 Inhoudstafel I. Fauna II. Habitats III. Wildcraft & Oriëntatie IV. Kunstenaarshoek V. Outdoor Bijlage I: Activiteiten / Seizoenen Bijlage

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 17-09-2013 Agendapunt 5 Steller / afdeling E. Leuver / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 1 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Samenvatting en conclusies Respons Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en

Nadere informatie

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving De oogst van twee jaar Groen en Doen Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en ons landschap te beschermen

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 1 2013 Was een moeilijk Kerkuilen jaar In dit jaar waren er 7 broedparen op Texel 3 minder dan in 2012. In het begin van het jaar was het erg stil op Texel wat betreft kerkuilen.

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens te publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave. Inhoudsopgave Naam

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Op speurtocht in De Maashorst

Op speurtocht in De Maashorst Op speurtocht in De Maashorst Verslag veldlesproject 2016 Met het veldlesproject "Op speurtocht in De Maashorst" krijgen schoolkinderen een unieke natuurbelevenis op een plek waar hard wordt gewerkt aan

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Monitoring met vrijwilligers

Monitoring met vrijwilligers Monitoring met vrijwilligers Samen voor meer biodiversiteit Michel Brands Bert Lemmens Aanleiding Bestuurlijk de behoefte om effecten van natuur- en landschapsbeleid meetbaar te maken. Middelen hiervoor

Nadere informatie

groep aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli

groep aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli Lesaanbod 2016-2017 Bokkesprong Les groep aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli Kleine beestjes 1/2 X X X Alles voor een pannenkoek 1/2 X X Melk 3/4 X X X In de sloot, uit de sloot 3/4 X X

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!!

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! PASSEN DEZE ACTIVITEITEN BIJ DIE VAN UW REGIO? GEEF ZE OP VOOR WWW.LANDSCHAPS VEILING.NL ONTVANG STEUN, WORD ZICHTBAAR & BEREIKBAAR! Landschapsveiling.nl

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Brochure met de educatieve mogelijkheden van MEC Roosendaal

Brochure met de educatieve mogelijkheden van MEC Roosendaal Brochure met de educatieve mogelijkheden van MEC Roosendaal MEC Roosendaal Coördinatoren: Maggy van den Aker en Michèle Knippenberg info@mecroosendaal.nl 1/14 INLEIDING Natuur en milieu educatie (NME)

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering

Welkom op de Algemene Ledenvergadering Welkom op de Algemene Ledenvergadering 1 Het programma voor vanavond Voor de pauze De Algemene Ledenvergadering Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze Spreker Freek van Leeuwen uit Zoeterwoude Spreker

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

MR vergadering Rapport mee naar huis Alle groepen 6 februari Maandviering Groep 1/2 en 3/4

MR vergadering Rapport mee naar huis Alle groepen 6 februari Maandviering Groep 1/2 en 3/4 NIEUWSFLITS 28 januari Meester Tom afwezig 30 januari Meester Jorg afwezig Groep 6/7 2 februari 5 februari MR vergadering Rapport mee naar huis Alle groepen 6 februari Maandviering Groep 1/2 en 3/4 Biebuitleen

Nadere informatie

De Ronde Venen, januari 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, januari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze

Nadere informatie

Struintochten op de landtong Rozenburg. Verslag 2009

Struintochten op de landtong Rozenburg. Verslag 2009 Struintochten op de landtong Rozenburg Verslag 2009 Paul Grootenboer ARK Natuurontwikkeling november 2009 in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam Inleiding Naast het geven van veldlessen aan basisscholen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Struintochten op de Landtong Rozenburg Jaarverslag

Struintochten op de Landtong Rozenburg Jaarverslag Struintochten op de Landtong Rozenburg Jaarverslag 2014 1 De Landtong Rozenburg wordt steeds drukker! Meer en meer mensen ontdekken de veelzijdigheid en de schoonheid van de Landtong. Er is ook steeds

Nadere informatie

Lang leve de buitenkids!

Lang leve de buitenkids! Contact Bezoekerscentrum Oisterwijk Natuurmonumenten van Tienhovenlaan 5 5062 SK Oisterwijk Tel. 013-5231800 @ i bc.oisterwijk@natuurmonumenten.nl www.natuurmonumenten.nl facebook.com/natuurmonumenten

Nadere informatie

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers Nieuws brief Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de De Biesboschonderzoekers De laatste paar maanden hebben we weer interessante activiteiten ondernomen. Hiervan eerst weer wat korte verslagen.

Nadere informatie

Verslag 9e jaarvergadering 2012 op Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn.

Verslag 9e jaarvergadering 2012 op Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn. Verslag 9e jaarvergadering 2012 op 22-1-2013 Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn. Agenda Opening Algemene mededelingen werkgroep Wintertellingen Broedvogeltellingen Zwaluwwerkgroep Uilenwerkgroep Excursies

Nadere informatie

Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn

Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn Kerngegevens van IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn De vereniging maakt deel uit van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Opgemaakt op 21 juni 2015 Uittreksel Kamer van Koophandel Gegevens

Nadere informatie

IVN Weert e.o. Beleidsplan

IVN Weert e.o. Beleidsplan IVN Weert e.o. Beleidsplan 2017 2021. Samenvatting De hoofdzaken van het afdelingsbeleid voor de komende jaren zijn: - Waar mogelijk aansluiten bij het beleid van de landelijke vereniging IVN en Regio

Nadere informatie

Wilgenhof. Lesaanbod

Wilgenhof. Lesaanbod Lesaanbod 2016-2017 Wilgenhof Les groep aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli Alles voor een pannenkoek 1/2 X X Beestenboel 1/2 X X X Melk 3/4 X X In de sloot, uit de sloot 3/4 X X X Amfibieën

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Doelgroep: Midden- en bovenbouw basisonderwijs: groep 5-8 Jaargetijde: Herfst, winter, lente en een stukje zomer. Plaats:

Nadere informatie

Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard Definitief pagina 1

Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard Definitief pagina 1 pagina 1 Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard tussen waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. DE ONDERGETEKENDEN: 1. Waterschap

Nadere informatie

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Beste leerkracht, Inschrijfformulier 2015-2016 Voor aanvragen van Natuur en Milieu Educatie lessen en leskisten van en Voor het schooljaar 2015-2016 kunt u weer een keuze maken uit een rijk aanbod van

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Inleiding Aan het eind van het jaar kijk ik dankbaar terug op een half jaar Odensehuis in de Hoeksche Waard. Het bezoekers aantal neemt toe

Nadere informatie

Onderdeel Jaarverslag 2015

Onderdeel Jaarverslag 2015 Onderdeel Jaarverslag 2015 IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Afdeling De Ronde Venen & Uithoorn p.a. NME-centrum De Woudreus Pieter Joostenlaan 28a 3648 XR Wilnis ivnrvu@online.nl www.ivn/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Nadere informatie

IVN Jeugdnatuurgroep jaarverslag 2016

IVN Jeugdnatuurgroep jaarverslag 2016 IVN Jeugdnatuurgroep jaarverslag 2016 9 januari In dit nieuwe jaar weer van start met de jeugd, nadat we in december 2015 als IVN jeugdgroep genomineerd werden voor de vrijwilligersprijs bij de groepen.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06. Woensdag 11 november 2015

Nieuwsbrief 06. Woensdag 11 november 2015 Nieuwsbrief 06 Woensdag 11 november 2015 Agenda: Woensdag 11 november: Sint-Maarten Maandag 16 november: Eco-bakken worden weer geleegd Dinsdag 17 november: MR-vergadering Dinsdag 24 november: 19.30 21.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Verslag broedseizoen 2014 * Broedresultaten steenuil 2014 * Terugmeldingen geringde vogels * Oorkonde vijf jaar broeden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Pareltjes van de afdelingen. Noord-Holland en Utrecht

Pareltjes van de afdelingen. Noord-Holland en Utrecht Pareltjes van de afdelingen Noord-Holland en Utrecht Provinciale Ledendag 28 november 2015 IVN Eemnes Weidevogelles Sinds 2014 met groep 5 en 6 op pad Inleiding in de klas en met verrekijker het veld in

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 3 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2013 Assistent-ringers Braakballen! LOVO Opvallende zaken Veilige drinkbak voor de steenuil in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Voorjaar 2017 Vogelnestjes bouwen. De trekvogels komen weer terug en gaan hier weer hun nestjes bouwen.

Nadere informatie

Verslag veldlessen koedood

Verslag veldlessen koedood Verslag veldlessen koedood april - juni 2012 10 juli 2012 Paul Grootenboer ARK Natuurontwikkeling Inleiding Het Barendbos in de Zuidpolder, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde, is al een paar jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Januari 2014. Cursus fruitbomen snoeien start in januari. Zwerfvuil ruimen in maart

NIEUWSBRIEF. Januari 2014. Cursus fruitbomen snoeien start in januari. Zwerfvuil ruimen in maart NIEUWSBRIEF Januari 2014 Cursus fruitbomen snoeien start in januari Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig. Heeft u (hoogstam)fruitbomen en weet u niet hoe deze gesnoeid moeten worden? Natuuren Milieuvereniging

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Leerlingen met docent Jacco Regtop van NovaCollege trots bij hun verhoogde groenbakken.

Leerlingen met docent Jacco Regtop van NovaCollege trots bij hun verhoogde groenbakken. Leerlingen met docent Jacco Regtop van NovaCollege trots bij hun verhoogde groenbakken. Jaarverslag 2016 Stichting ZaaiGoed heeft een goed jaar gehad! 1. Projecten A; Groen doet Goed B; Zintuigentuin 2.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Hoe kun je via cursussen vrijwilligers rekruteren?

Hoe kun je via cursussen vrijwilligers rekruteren? Hoe kun je via cursussen vrijwilligers rekruteren? Totaal deelnemers procent uit middenkust 2011 Vogels op het Strand 23 74 2012 Paddestoelen 17 53 Natuur in de Tuin 14 71 2013 Vogels op het Strand 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray INHOUDSOPGAVE Voorwoord Activiteitenoverzicht Evaluatieformulieren activiteiten Jaarrekening 2014 Bijlage: Financieel jaaroverzicht 1 Voorwoord Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur

Nadere informatie

Milieu Educatie Centrum De Bevelanden

Milieu Educatie Centrum De Bevelanden Milieu Educatie Centrum De Bevelanden AANBOD 2017... ontdek, leter en genie r! van de natuu AANBOD NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 2017 Goes, 2017 Beste organisator van naschoolse activiteiten op de Bevelanden,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

Bij het verschijnen van dit jaarverslag, bestond de ouderraad uit:

Bij het verschijnen van dit jaarverslag, bestond de ouderraad uit: Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van De Rotonde. De ouderraad bestaat formeel uit vijf ouders van huidige leerlingen van De Rotonde. Dit is niet ons maximum, we stellen het juist zeer op prijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen... 3. Schoolreisjes en excursies. Programma voor groep 1+2...5. Programma voor groep 3+4...

Inhoudsopgave. Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen... 3. Schoolreisjes en excursies. Programma voor groep 1+2...5. Programma voor groep 3+4... Inhoudsopgave Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen..... 3 Schoolreisjes en excursies..... 4 Programma voor groep 1+2......5 Programma voor groep 3+4......6 Programma voor groep 5+6..7 Programma voor groep

Nadere informatie

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 1. Inleiding: Het jaar 2013 stond in het teken van consolidatie, d.w.z.: - we zijn doorgegaan met bestaande activiteiten; - we hebben

Nadere informatie