FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004"

Transcriptie

1 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV.

2 Inhud Blz. 1. Inleiding Objectief van dit dcument Link met delstelling MKDV Structuur van dit dcument Gebruikte werkmethde m dit dcument p te stellen Belang van de menselijke aspecten bij implementatie van MKDV vr zwel de gehele FOD Financiën als vr het MKDV prgramma Strategische visie vr het pzetten van Cntact Centers Gehanteerd beslissingsmdel Beslissingscriteria binnen elk van de beslissingsassen Geselecteerd basisscenari Organisatie Resultaten Cperfin studie Cntact Center bij DCU / DSU Persnlijk Onthaal in de lijn Plaats van Prtaal Observaties bij de resultaten van de Cperfin STUDIE Aanbevelingen van Delitte in het kader van MKDV Vrgestelde rganisatie MKDV Vrgestelde rganisatie vr Cntact Center Vrgestelde rganisatie vr Persnlijk Onthaal Vrgestelde rganisatie vr Prtaal Inpassen MKDV in FOD Financiën Functiestructuur en prfielen Leidinggevende functies Operatinele functies Ondersteunende functies VTE s Recrutering en Selectie Situering Recruteringsprces Selectieprces Aanbevlen selectiemiddelen Inzetten en Herschuiven Situering Inzetten Werkrsters van het Cntact Center / Persnlijk Onthaal Werkschema s en staffing van de ambtenaren in het Cntact Center / Persnlijk Onthaal Herschuiven Ontwikkelen en Behuden Situering Prces van MKDV pleidingen MKDV Initiële pleiding 41 Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 2

3 MKDV Permanente pleiding Uitveren en Belnen Situering Verlning Perfrmantie pvlgen Transitie Situering Transitieprces Veranderingsmanagement Belang van het veranderingsmanagement Overzicht van de aanpak in verband met het veranderingsmanagement Uitwerking van de buwstenen vr het veranderingstraject Assumpties Leiderschap en cultuur Cmmunicatie Organisatie & Planning Recrutering & Selectie Ontwikkelen & Behuden Inzetten & Herschuiven / Uitveren & Belnen / Transitie P&0 Prcessen ter ndersteuning van MKDV Vrgestelde aanpak vr het Prject Team Bijlagen Lexicn Functiemschrijvingen vr peratinele functies binnen MKDV Junir Infrmatie ambtenaar Infrmatie ambtenaar Senir Infrmatie ambtenaar Teamchef in de staf Afdelingshfd in de staf De technische cmpetenties van (junir / senir) infrmatie ambtenaar Ve rfijnde generieke cmpetenties vr Teamchef en Afdelingshfd 76 Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 3

4 Dit dcument maakt deel uit van de pleveringen in het kader van het Bijznder Bestek Multi-kanaal dienstverlening (MKDV), lt 1: Uitvering van een vrafgaande studie. In dit bestek is wat MKDV met nastreven pgesplitst in vijf werkstrmen: Prces & Organisatie Mensen Technlgie Infrastructuur Security & Cntrl Dit dcument mvat de uitwerking van alle werkpakketten (WP) en pleveringen vr de werkstrm mensen zals beschreven in het Bijznder Bestek. Inschatten van Change Leadership (WP 10) met als plevering De Change Leadership strategie Zie hfdstuk 10: Veranderingsmanagement Aanpak cmmunicatieplan Definiëren van HR prfielen en aantal VTE s (WP 11) met als plevering Identificatie van functiemschrijvingen en cmpetenties Matrix met functieprfielen Matrix met prfielen en VTE Zie hfdstuk 4, nderdelen 4.4 Functiestructuur & prfielen en 4.5 VTE s Ontwikkelen van een trainingsstrategie vr eindgebruikers (WP 12) met als plevering De matrix met trainingsnden per functiemschrijving De trainingsstrategie Zie hfdstuk 7: Ontwikkelen en Behuden Definiëren van veranderingen in de Human Resurces (HR) plitiek (WP 13) met als plevering De beschrijving van de impact van een burgergerichte rganisatie en cultuur p de HR prcessen Overzicht van de HR capaciteiten m dergelijke cultuurverandering te ndersteunen. Zie hfdstuk 4, nderdeel Ondersteunende functies en hfdstuk 10: Veranderingsmanagement Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 4

5 In dit dcument wrdt een ttaal beeld geschetst van de menselijke aspecten vr het tekmstige MKDV prgramma. Het is echter duidelijk dat de implementatie van MKDV gefaseerd zal gebeuren. In een apart dcument zal de gefaseerde implementatie meer specifiek wrden mschreven. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 5

6 Alvrens er wrdt ingaan p de menselijke aspecten die een MKDV prgramma met bevatten, wrdt eerst de ambitie en de lange termijn visie van het MKDV prgramma tegelicht 1 (zie Figuur 1). &' $ "! # %! (, * + "),! Figuur 1: MKDV algemeen verzicht De vrnaamste ambities en lange termijn delstellingen van het MKDV prgramma zijn de vlgende: Het identificeren, registreren en meten van de verschillende algemene en specifieke interacties, gegenereerd dr de delgrepen via de verschillende kanalen, en dit p een gestructureerde manier; Het leveren van antwrden vr interacties waarvr de verschillende kanalen de juiste infrmatie ter beschikking hebben nder de vrm van FAQ 2 ; Het pzetten van een ticketing systeem, dat het mgelijk maakt m p basis van het begrip van de interactie, en in verleg met de burger, eventueel na het ter beschikking stellen van meer infrmatie/details een lijst van activiteiten te definiëren die ndig zijn m een juist en cnsistent antwrd te geven p interacties die niet nmiddellijk beantwrd kunnen wrden. Het bjectief van dit systeem is m de vraag neer te leggen bij de bevegde dienst uit de Frnt Office f de Back Office (afdeling, team f persn) die het best geplaatst is m de activiteit te realiseren; Het definiëren van een standaard antwrdtermijn (SLA) vr elke activiteit die afhankelijk is van een interventie van de Back Office, en dit vr elk type van interactie; 1 Zie k dcument Aanpak MKDV - Visie 2 Frequently Asked Questins f meest gestelde vragen in het Nederlands. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 6

7 Het vlgen van de evlutie van de realisatie van de activiteiten en het identificeren van de afwijkingen ten pzichte van de gedefinieerde antwrdtermijnen; Het verzekeren van een cherente integratie tussen de verschillende kanalen die ter beschikking wrden gesteld aan de burger. Tijdens het beschrijven van de plevering Mensen werden deze ambities steeds in acht genmen. Ok werden ze beschreven met een vlledige t-be situatie in het achterhfd, m z te passen in de tekmstige realisatie van de algemene Cperfin delstellingen. Dit wil zeggen dat er wrdt uitgegaan van het bestaan van cncepten als het enig dssier, een wrk management mdule, enz. Bij het uitwerken van MKDV wrdt steeds uitgegaan van drie verschillende kanalen: Cntact Center Persnlijk Onthaal Prtaal Met de term Frnt Office wrdt het Cntact Center, het Persnlijk Onthaal en het Prtaal bedeld. Met de term Back Office wrdt de FOD Financiën rganisatie bedeld die de drie verschillende kanalen ndersteunt. Bij het uitwerken van MKDV wrdt er verder k uitgegaan dat er twee types van interacties zullen zijn binnen de drie kanalen. Het eerste type is de algemene interactie waarbij algemene vragen behandeld wrden die niet dssiergebnden zijn. Het tweede type zijn de specifieke interactie waarbij vragen behandeld wrden die dssiergebnden zijn. Verdere infrmatie betreffende de verschillende interacties wrdt beschreven in de plevering Prcesbek MKDV. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 7

8 ! "## Dit dcument geeft in een eerste hfdstuk (Inleiding) de definitie, structuur en gebruikte werkmethde vr de pstelling van dit dcument. Vervlgens wrdt k het belang van de menselijke aspecten vr MKDV en vr de FOD Financiën tegelicht. Immers, het werken in een Cntact Center (CC) f Persnlijk Onthaal (PO) heeft een aantal typische kenmerken. In een tweede hfdstuk wrdt de strategische visie vr wat betreft het Cntact Center tegelicht en wrdt het basisscenari vr het pzetten van de Cntact Centers gekzen. Het Persnlijk Onthaal wrdt hier niet behandeld aangezien de strategische visie niet verandert ten pzichte van Cperfin. In hfdstuk drie wrdt verder ingegaan p het aspect Organisatie. De resultaten van de Cperfin studie wrden verder aangevuld met specifieke aanbevelingen in het kader van MKDV. Tevens wrden in dit hfdstuk de functieprfielen besprken. Vr de bepaling van het aantal VTE s wrdt er verwezen naar een andere plevering. In de hfdstukken vier tt en met acht wrden de verschillende cmpnenten van de HR Levenscyclus 3 uitgeklaard en specifiek gemaakt vr MKDV. De verschillende cmpnenten van de levenscyclus (hiernder afgebeeld in Figuur 2) zijn respectievelijk: Recrutering en Selectie; Inzetten en Herschuiven; Ontwikkelen en Behuden; Uitveren en Belnen; Transitie. HR Dienstverleningsmdel (self-service, service center en surcing) HR Strategie, Uitveren/ Belnen Rekruteren/ Selecteren Inzetten/ Herschuiven Ontwikkelen/ Behuden Transitie Kennisbeheer Figuur 2: Levenscyclus gedefinieerd dr de afdeling Persneel & Organisatie binnen FOD Financiën. In het vrlaatste hfdstuk wrdt het veranderingsmanagement tegelicht. Een juiste begeleiding van de rganisatie, het lijnmanagement en de medewerkers is van essentieel belang m de implementatie van MKDV succesvl te laten verlpen. Ten sltte wrdt dit dcument afgeslten met een bijlage die een lexicn van de gebruikte afkrtingen bevat en een detail van de functieprfielen vr de peratinele en de leidinggevende functies zals bepaald in Cperfin. Tevens wrdt hier een verzicht gegeven van de technische cmpetenties vr bepaalde functies. 3 De levenscyclus is een begrip gedefinieërd dr de afdeling Persneel & Organisatie binnen FOD Financiën. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 8

9 $ #%#&' Dit dcument is het eindresultaat van vier wrkshps mtrent de menselijke aspecten van MKDV. De eerste wrkshp handelde ver het selecteren van het basisscenari vr het Cntact Center. De tweede wrkshp beschreef de levenscyclus van Persneel & Organisatie vr een Cntact Center en Persnlijk Onthaal. Tijdens de derde wrkshp is vrnamelijk de discussie die in Wrkshp 2 werd aangegaan verder gezet en is summier ingegaan p de beheften van Persneel & Organisatie vr het ndersteunen van een Cntact Center f Persnlijk Onthaal. In de laatste wrkshp werd het veranderingstraject vr FOD Financiën vr de menselijke aspect in kaart gebracht. Tijdens deze wrkshps werd niet specifiek ingegaan p de menselijke aspecten vr het Prtaal. In dit dcument cncentreren we ns p de menselijke aspecten vr alle kanalen binnen MKDV: het Cntact Center, Persnlijk Onthaal en Prtaal. De planning van de verschillende wrkshps vr het tt stand kmen van dit dcument wrden vrgesteld in nderstaande figuur (Figuur 3). &)% & )%-% % ' +/- 0%.% &)%- 5! 6)% +/.7-0%.8% 3 4. &)%-1 5'% % 6) % +/- 0%.%12 3 4/-0 &)-))..5. &)-)).1 &)%-7 9-% 6 +/0-0%.%12 3 4/-0 &)-)).2! # : #, ; # Bij deze wrkshps waren vlgende persnen betrkken: Figuur 3: Planning van de wrkshps. MKDV Prject team: Dirk Vyverman, Francise Gerckens, Christiane Verlent, Abdelwahad Harag, Kurt Pieters, Francis Peeters, Philippe Schwarzenberger, Magali Durieux, Katelijne Seneca, Philippe Cult Business Experts: Jean-Paul Dbbelaere, Michel Sanders, Julien Bruckaert Persneel & Organisatie: Mnique Peeters, Katlijn Perneel, Andrée Dhmen, Brigitte Cassart Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 9

10 ( )'' #*%& ++,#& '## De intrductie van het MKDV prgramma zal implicaties hebben p alle mensen die werkzaam zijn in de lijndiensten van FOD Financiën. Alle ambtenaren zullen immers dr het prces van ticketing betrkken wrden bij de betere dienstverlening die aan de burger aangebden wrdt. Daarmee is het MKDV prgramma bij uitstek geschikt m als een srt hefbm prgramma te dienen dat mdel staat vr het bewerkstellingen van een burgergerichte cultuur binnen de hele FOD Financiën. Het ged uitwerken van de menselijke aspecten is de sleutel tt het succes van het MKDV prgramma. Via MKDV begt de FOD Financiën de burger beter van dienst te zijn dr een gede dienstverlening via de kanalen Prtaal, Cntact Center en Persnlijk Onthaal. Waar enerzijds bij dienstverlening via het prtaal de menselijke aspecten minder dminant zijn, zijn ze anderzijds het meest belangrijke aspect bij het pzetten en den functineren van een Cntact Center en Persnlijk Onthaal. De ervaring leert dat het grtste deel van zwel de ksten als van de beheersmatige uitdaging wrdt bepaald dr het aspect mensen bij het pzetten van een Cntact Center. Ok vr het ged pzetten van een Persnlijk Onthaal is het menselijke aspect drslaggevend m een burgergericht klimaat te creëren en een efficiënte en effectieve dienstverlening te garanderen. Dit hangt in grte mate samen met de kerneigenschappen van een jb in Cntact Center en Persnlijk Onthaal die andere eigenschappen heeft dan de klassieke jb in de ambtenarij. Enkele belangrijke eigenschappen zijn: Hge verwachtingen van de burger. Het werkritme wrdt bepaald dr de nden van de burger. Dynamisch tt stresserende mgeving. Mderne, hg technlgische mgeving. Er wrdt gewerkt met een veelheid aan werkschema s m de bereikbaarheid vr de burger te verzekeren. De werkplanning gebeurt strak en pr-actief. Er is een vlakke structuur. Er wrdt gewerkt met kleine perfrmante teams. Teamcaching is zeer belangrijk. De werkcultuur is nadrukkelijk perfrmantie gericht; dit niet mwille van de cntrle, maar eerder in functie van de individuele ntwikkeling, de permanente caching en service verbetering. Dé kernkarakteristiek van werken in een Persnlijk Onthaal is het fysieke, directe cntact met de burger die een zeer hge service verwachting heeft. De service is er sterk persnlijk en de afstand is klein. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 10

11 "-./- "01 " /0-/0-0-." Bij de strategische uitwerking van MKDV wrdt er vanuit gegaan dat de inplanning van het Persnlijk Onthaal in de pijlers is bepaald binnen FOD Financiën. Daarm wrdt er in dit dcument niet verder ingegaan p de inplanning van Persnlijk Onthaal. Bij het uitwerken van MKDV dient er wel te wrden bepaald he het Cntact Center gebeuren in de praktijk zal wrden pgezet. Een aantal scenari s zijn mgelijk. In de wrkshps werd het beste scenari vr het pzetten van een Cntact Center binnen FOD Financiën bepaald. &# Om het meest aangewezen basisscenari vr een Cntact Center te bepalen wrdt er berep gedaan p een mdel met vijf beslissingsassen. In de nderstaande figuur wrdt dit mdel grafisch weergegeven. )!" " ( $ % &! $ - $ # $ %& ' $ % " Figuur 4: Vrstellen van de beslissingsassen vr het definiëren van de basisscenari s vr het pzetten van een Cntact Center. Om het basisscenari te selecteren dient men p elke as een psitinering te bepalen. Het mdel bevat twee belangrijke srten assen: de primaire en secundaire assen. De primaire assen geven beslissingen weer die genmen meten wrden in verband met de cmplexiteit van de activiteiten en het niveau van internatinalisatie. De secundaire assen verduidelijken de beslissingen die genmen meten wrden in verband met de graad van centralisatie, niveau van externaliteit en de lcalisatie ten pzichte van de Back Office. Elk van de assen wrdt hiernder tegelicht. De cmplexiteit van de activiteiten heeft betrekking p de meilijkheid van de uit te veren activiteiten. Deze activiteiten kunnen Eenvudig Cmplex Al dan niet dssiergebnden zijn. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 11

12 Het niveau van internatinalisatie heeft betrekking p de lcalisatie van het Cntact Center. Dit kan gevestigd zijn in het Binnenland Buitenland De graad van decentralisatie 4 van het Cntact Center mvat verschillende pties. De FOD Financiën kan pteren vr 1 Centraal Cntact Center (bijvrbeeld gevestigd in Brussel) 3 Cntact Centers (bijvrbeeld gevestigd in Vlaanderen, Wallnië en Brussel) 6 tt 14 Cntact Centers (bijvrbeeld gevestigd vlgens de reginale gebieden) Een virtueel Cntact Center, waarbij alle ambtenaren p hun rsprnkelijke lcatie blijven werken Op het niveau van externalisatie (insurcing versus utsurcing) kan men pteren m Het Cntact Center zelf te beheren en gebruik te maken van interne staf Het Cntact Center zelf te beheren en gebruik te maken van interne en externe staf Het Cntact Center gedeeltelijk zelf te beheren en gedeeltelijk uit te besteden Het Cntact Center uit te besteden en gebruik te maken van interne en externe staf Het Cntact Center uit te besteden en enkel gebruik te maken van externe staf De beslissingsas die de lcalisatie ten pzichte van de Back Office weergeeft kan bij het definiëren van een basisscenari verschillende pties mvatten. Het Cntact Center kan gevestigd zijn Nabij de Back Office Ls van de Back Office Een schematisch verzicht van de pties per beslissingsas wrdt in de nderstaande figuur (Figuur 5) weergegeven. -$ ; $! # 9., '6%9) ", # -$ + ' 9 < < :, * $ * $!9) < < $ < Figuur 5: Vrstellen van de pties per beslissingsas In het vlgende punt (2.2) wrdt mschreven welke beslissingscriteria werden gehanteerd m tt het geselecteerd vrkeursscenari te kmen zals beschreven in Met decentralisatie wrdt bedeld dat een Cntact Center ver verschillende fysieke lcaties wrdt verspreid. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 12

13 )## Om tt een beslissing in verband met de verschillende pties per beslissingsas te kmen is het essentieel m enkele criteria te verwegen. Enkele van de belangrijkste criteria die men per beslissingsas in verweging kan nemen zijn weergegeven in nderstaande figuur (Figuur 6). Deze werden in de wrkshps verlpen m tt het geselecteerd basisscenari te kmen. * +, $ +-. * $ *!,$ %% / 0 1 *,2-- +$ + *, -++ * 3 4 * %% # % * 5 -! $ + * 6- $ - * 5 %- 0+ $ * + 0 * +, $ $ / 0 1 ' ,0 $.. $ $ +, $ (6 * 8$. %%% * + * + )3 *, *, *., 9: Figuur 6: Beslissingscriteria per beslissingsas. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 13

14 ! ## De uitwerking van het vijf-assenmdel aan de hand van de beslissingscriteria heeft in de werkgrep geleid tt het vlgende resultaat: De beslissingen p de primaire assen liggen vast. Bij de cmplexiteit van de activiteiten blijkt uit de heveelheid van de verschillende materies en uit de functiemschrijvingen van de MKDV-functies dat de uit te veren taken cmplex zullen zijn. De algemene vragen zijn cmplex dr de breedte van de materie en de specifieke vragen zijn cmplex drdat ze dssiergebnden zijn. Het niveau van de internatinalisatie staat k vast en mvat de vestiging van een Cntact Center in het binnenland (België). De beslissingen p de secundaire assen dienen te wrden bepaald. Niveau van decentralisatie: Om de beslissing te nemen in verband met het niveau van decentralisatie 5 wrden hiernder de vr- en nadelen genteerd. Vrdelen vr het pteren vr één gecentraliseerd Cntact Center is dat het bestuur geharmniseerd kan blijven, dat het kennisbeheer gecentraliseerd blijft, er een flexibelere uitwisseling en rtatie mgelijk is en dat de (infrmele) infrmatiedrstrming waarschijnlijk beter verlpt. Vrdelen vr het pteren vr een aantal decentrale Cntact Centers is dat het praktisch beter beheersbaar is 6 en dat ambtenaren dichter bij huis kunnen werken. Dit heeft een gunstig effect p zwel de beschikbaarheid van het persneel als het pmaken van flexiblele werkschema s en laat mgelijks langere peningstijden te. Op basis van de vr- en nadelen betreffende een Centraal f Decentraal Cntact Center zals hierbven vastgesteld, lijkt het meest pprtuun m te werken met een scenari van drie Cntact Centers (1 per gewest), beheerd en aangestuurd vanuit één Crprate level en waarbij er in de praktijk wrdt gewerkt vanuit drie peratinele Cntact Centers. Hierdr cmbineert men de vrdelen van centralisatie met die van een decentrale dienst. Z biedt men een grt aantal mensen de mgelijkheid m dicht bij huis te werken (en heeft men waarschijnlijk meer kandidaten) en is het mgaan met een niet al te grte grep mensen per Cntact Center beter beheersbaar. Niveau van externaliteit: Bij het verlpen van de pties binnen deze beslissingsas wrden de vrdelen wanneer men pteert m het Cntact Center in eigen beheer te huden en m persneel zwel intern als extern te recruteren hiernder verduidelijkt. Een belangrijk punt is dat het vr de FOD Financiën belangrijk is m een Cntact Center zelf te kunnen beheren (Insurcing). Externe persnen aanwerven is belangrijk m een ptimale dienstverlening aan de burger te kunnen verlenen, zeker in de begin fase van de prichting van het Cntact Center en Persnlijk Onthaal. Externe persnen brengen immers kanaalspecifieke cmpetenties mee. Anderzijds zijn k interne persnen ndig want deze beschikken ver heel specifieke kennis van FOD Financiën. Niveau van lcalisatie: Bij het verwegen van de pties gaat de vrkeur uit naar een Cntact Center met nabijheid tt de Back Office. De vrdelen van nabijheid tt de Back Office zijn de tenemende visibiliteit en interactie tussen Frnt Office en Back Office. Tevens kan deze ptie een hefbm zijn vr het realiseren van een nieuwe cultuur binnen de hele FOD Financiën. 5 Met decentralisatie wrdt bedeld dat een Cntact Center ver verschillende fysieke eenheden wrdt verspreid 6 In een latere fase wrdt verwacht dat er meer dan 500 mensen in het Cntact Center gebeuren actief zullen zijn. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 14

15 Samengevat: In de wrkshps werd het vlgende basisscenari geselecteerd: 3 Cntact Centers: 1 per gewest; waarbij het Cntact Center gebeuren best centraal wrdt beheerd en aangestuurd maar vanuit 3 verschillende sites wrdt gerund. Insurcing: Aanbevlen wrdt het Cntact Center in eigen beheer te huden Bij de recrutering wrdt uitgegaan van een mix van interne en externe staf Het Cntact Center gebeuren wrdt best pgezet in de nabijheid van de Back Office Het finale resultaat staat verzichtelijk weergegeven in vlgende Figuur 7. 1,,*#$ '6%9) Figuur 7: Gekzen basisscenari vr het pzetten van het Cntact Center gebeuren. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 15

16 !. /"/-!.0'# In de Cperfin studie in het rganisatiebek 7 zijn rsprnkelijk twee Cntact Centers vrzien. Een eerste Cntact Center is in deze studie bepaald nder Belastingen en Invrdering (B&I) in de stafdienst Dienstverlening Cördinatie en Uitvering (DCU). Het tweede Cntact Center is in die studie geplaatst nder de entiteit Patrimniumdcumentatie (PD) nder de stafdienst van Dienstverlening Strategie en Uitvering (DSU). Vr Thesaurie werd tt p heden geen Cntact Center vanuit een stafdienst gedefinieerd. Onderstaande figuur (Figuur 8) geeft het uitgetekende rganigram van FOD Financiën weer zals beschreven dr Cperfin. De rde pijl geeft aan waar de Cntact Centers zijn ingetekend. 6)% Figuur 8: Plaats van Cntact Centers en Persnlijk Onthaal in het rganigram van FOD Financiën uitgetekend tijdens Cperfin. Het Persnlijk Onthaal is gerganiseerd nder de verschillende pijlers in de lijn. Dit wil zeggen dat elke pijler zijn eigen Persnlijk Onthaal functie dient te rganiseren en in te vullen. In Figuur 8 geeft de grene pijl aan waar het Persnlijk Onthaal is ingetekend. 7 Het rganisatiebek is één van de pleveringen die tt stand kwam tijdens Cperfin. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 16

17 Tijdens de Cperfin studie wrdt gespecificeerd dat de uitbating van de verschillende virtuele dienstverleningskanalen gecentraliseerd dient te wrden. De plaats en beheersfunctie mtrent het Prtaal gebeuren is tijdens Cperfin tegewezen aan dienst DCU en DSU. De inhud kan echter k aangeleverd wrden dr andere entiteiten. Mmenteel zit het beheer in verband met het Prtaal verspreid ver de rganisatie en is het prtaal gestructureerd vlgens internet cellen die gerelateerd zijn aan de verschillende websites van de FOD Financiën. Deze zijn tevens gerganiseerd naar pijlers te. Verder infrmatie mtrent de visie p het Prtaal kan gevnden wrden in het dcument Visie p het internet kanaal. Analyse van de huidige structuur leidt tt een aantal vaststellingen. 1. Beide entiteiten, B & I zwel als PD, hebben een eigen Cntact Center uitgetekend. De sil psplitsing van de entiteiten wrdt drgetrkken en leidt tt het pzetten van twee aparte Cntact Centers. Dit kan leiden tt een significante vermeerdering van zwel de beheersmatige ksten, als van de technische, prcesmatige en culturele aspecten van het Cntact Center gebeuren binnen FOD Financiën. Tevens zu het kunnen dat daardr de service aan de burger incherent en incnsistent wrdt aangebden. 2. Het Persnlijk Onthaal in de lijn wrdt vanuit de pijlers gerganiseerd. Het wrdt fwel per pijler, fwel in cmbinatie van enkele pijlers gerganiseerd. Ok hier dreigt de strategie van een betere dienstverlening incnsistent geïmplementeerd te wrden. Deze aanpak kan immers leiden tt een waaier van kleine, ngecördineerde, enge nthaalfuncties die nvldende een gestandaardiseerde, hgwaardige dienstverlening aan de burger garanderen. 3. Het Prtaal als kanaal werd binnen Cperfin ingetekend vanuit de entiteiten, net zals de Cntact Centers. Ok hier kan dit leiden tt een significante vermeerdering van zwel de beheersmatige ksten, als van de technische en prcesmatige aspecten. Tevens zu het kunnen dat daardr de service aan de burger incherent en incnsistent wrdt aangebden. 4. Er is geen integratie van Cntact Centers, Persnlijk Onthaal en Prtaal tt één cherente multi-kanaal dienstverlening. Drdat het Cntact Center- en Prtaal gebeuren ntdubbeld in de staf N-1 zetelt en het Persnlijk Onthaal verspreid zit ver de pijlers wrdt de dienstverleningsstrategie p geen enkele wijze geïntegreerd en verkepeld. Dit kan met zich meebrengen dat de burger in zijn cntact met de FOD Financiën pmerkelijke verschillen in dienstverlening zu kunnen waarnemen, zwel binnen de kanalen als tussen de kanalen. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 17

18 ! /&# Gebaseerd p bvenstaande bservaties bij de resultaten van de Cperfin studie en in functie van de delstelling van MKDV kunnen er een aantal specifieke aanbevelingen wrden gemaakt. Deze aanbevelingen zullen zwel wrden gemaakt vr wat betreft de rganisatie van MKDV in het algemeen als vr wat betreft elk kanaal in het bijznder. Binnen de resultaten van Cperfin werd geen specifieke geïntegreerde rganisatie van MKDV vrgesteld. Hiernder vlgen enkele aanbevelingen die als leidende principes kunnen dienen bij het pmaken van de MKDV rganisatie. Vr het welslagen van het MKDV prgramma is het belangrijk dat dit dienstverlenend mdel geïntegreerd wrdt en blijft binnen de FOD Financiën. Om de burger standaard een hgwaardige service te bieden is het belangrijk het Cntact Center gebeuren (mmenteel gerganiseerd per entiteit), het Prtaal gebeuren (eveneens gerganiseerd per entiteit) en het Persnlijk Onthaal gebeuren (mmenteel gerganiseerd per pijler), vanuit één dienst aan te sturen. Dit zal leiden tt: Optimale bewaking van de kwaliteit van de service aangebden ver de kanalen heen Een ptimaal beheer Éénduidige prcessen Ged beheer van ksten Overzichtelijk en ptimaal inzetten en aansturen van mensen. MKDV als zdanig is een ambitieus prgramma vr de FOD Financiën, net mdat het entiteits- en pijlerverschrijdend dient te wrden pgezet. Een geïntegreerd MKDV mdel vergt dan k duidelijk en verantwrdelijk leiderschap. Dit kan het best wrden uitgewerkt dr het uittekenen van één leidinggevende functie vr het gehele MKDV prgramma. De belangrijkste taken van deze MKDV leidinggevende is het uitwerken van de MKDV delstellingen in lijn met het FOD Financiën beleid, de eindverantwrdelijkheid dragen vr MKDV en het verzekeren dat MKDV de verschillende entiteiten ptimaal ndersteunt. Vr het peratinele beleid kan de MKDV leidinggevende het best wrden bijgestaan dr een Cntact Center leidinggevende, een Persnlijk Onthaal leidinggevende en een Prtaal leidinggevende. Het inveren van een aparte leidinggevende per kanaal is zeer belangrijk m de cnsistentie en de cherentie binnen elk kanaal en tussen de verschillende kanalen te ptimaliseren. De Cperfin rganisatie met entiteitspecifieke Cntact Centers en pijlerspecifieke Persnlijke Onthalen kan erte leiden dat de ambtenaren in de eerste lijn slechts een beperkt aantal vragen van de burger kunnen beantwrden. In principe zullen de eerstelijnsfuctinarissen enkel vragen dienen te beantwrden die vereenkmen met hun technische cmpetenties. Maar in het geval van verbelasting (vb. piekmmenten) is het wenselijk dat ze k andere vragen, die buiten hun technische cmpetentie vallen, kunnen beantwrden. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 18

19 Het verdient daarm de vrkeur m bij de implementatie van MKDV te vrzien dat elke eerstelijnsfunctinaris beschikt ver entiteitverschrijdende, plyvalente technische basiscmpetenties. Deze basiscmpetenties, die hem in staat meten stellen m alle meest gestelde vragen te beantwrden middels het ged gebruiken van de MKDV applicaties, kunnen wrden verwrven tijdens de initiële pleiding. Dit principe det p geen enkele wijze afbreuk aan de specifieke technische cmpetenties van een functinaris. Uiteraard blijven die behuden en dienen de applicaties en de dienstverlening zdanig te zijn pgezet dat de functinaris vrnamelijk wrdt aangesprken p entiteitspecifieke f pijlerspecifieke technieken en materies. De kern waar het m gaat is dat de burger bij elke functinaris gehlpen kan wrden bij het stellen van basisvragen, f dr elke functinaris crrect kan drverwezen wrden bij iets cmplexere vragen. Hieruit vlgt dat de generieke cmpetenties en de algemene kennis betreffende de rganisatie van de functinarissen in de eerste lijn zeker even belangrijk zullen zijn als de technische cmpetenties naar kennis en materie te. MKDV wrdt gedreven dr de nden van de burger en dient hierp dan k snel en adequaat te kunnen reageren. Daarm is het belangrijk dat er vldende ndersteuning is vr MKDV. Vr het ged functineren van MKDV is het essentieel m permanente ndersteuning te verzekeren p het vlak van: Prces en relaties: m de prcessen p te zetten, te standaardiseren en aan te passen wanneer ndig en de relaties met de verschillende andere afdelingen (Back Office, cmmunicatie, marketing, ) binnen de FOD Financiën te nderhuden Financiën en Budget: Beheer van MKDV financiën en budgetten Administratie en Lgistiek: Verzrgen van de administratie en de lgistiek. Eventueel kan hier k een rl Applicatie Administratr vrzien wrden. Deze functie vrziet ndersteuning vr de administratieve wijzigingen in de applicatie. Dit mvat nder andere het definiëren van brchures en frmulieren, het definiëren van de thema structuur vr de classificatie van de vragen, de - en brief sjablnen en dergelijke. Tevens zal deze functie instaan vr het wijzigen van gebruikers, indien dit niet zu behandeld wrden binnen het Identity Management prgramma met een integratie naar MKDV. P & O / Opleiding: Beheer van alle zaken verbnden met Persneel & Organisatie en de pleidingen in het bijznder ICT: Opzetten en beheer van de technlgische infrastructuur en de applicaties Planning: Opmaken en beheren van de werkrsters FEO: Functinele Expertise en Ondersteuning Bepaalde ndersteuning van MKDV kan het best wrden verzrgd vanuit de bestaande stafdiensten nder N. Met name alle P&O / pleidingsndersteuning (stafdienst P&O) en alle ICT ndersteuning (stafdienst ICT). Ok de stafdiensten FEO nder N-1 dienen MKDV te ndersteunen. Alle P&O, ICT f FEO functies die MKDV ndersteunen blijven dus hiërarchisch rapprteren aan hun stafdienst maar werken nauw samen met de functinele eenheden die ze ndersteunen. Eventueel kunnen antennes van deze stafdiensten in de peratinele units ndersteuning verlenen, maar k zij blijven rapprteren aan hun rsprnkelijke stafdienst. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 19

20 Belangrijk daarbij is dat de stafdiensten de ndersteuning aanbieden vlgens wel mschreven service niveaus (SLA 8 s) m ervr te zrgen dat p geen enkel genblik de service aan de burger niet verleend kan wrden dr nvldende ndersteuning vanuit de staf. Alle andere ndersteunende functies (Financiën & Budget; Administratie & Lgistiek; Planning; Prces & Relaties) kunnen het best wrden tegewezen binnen de MKDV dienst zelf. Zij werken vltijds vr MKDV en rapprteren k aan een MKDV leidinggevende. De belangrijkste leidende principes die hierbven werden gefrmuleerd, zitten vervat in nderstaand rganigram (Figuur 9). 4 =+: 4; 4 /1 84% < ;+ 3 = 3 /1 6)% Figuur 9: Organisatiemdel van MKDV. Telichting Figuur 9 : MKDV wrdt als één geïntegreerde rganisatie weergegeven dat vanuit een centraal ( Crprate level ) wrdt aangestuurd mwille van schaalvrdelen en cnsistentie. De MKDV mgeving wrdt geleid dr een MKDV manager die één leidinggevende per kanaal aanstuurt. De Cntact Center manager heeft de peratinele leiding ver de verschillende fysieke Cntact Center Units. De Persnlijk Onthaal manager verzrgt de peratinele leiding van het Persnlijk Onthaal dat ng steeds behrt tt de lijn. De Prtaal manager verzrgt het inhudelijke beheer en de rganisatie van het Prtaal. Daarnaast wrdt de MKDV manager bijgestaan dr verschillende ndersteunende functies. Hiernder wrdt dieper ingegaan p de rganisatie van de verschillende kanalen. 8 SLA: Service Level Agreement. Dit zijn de vrpgestelde service niveaus die behaald dienen te wrden. Vertruwelijk FOD Financiën Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 20

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag Aan: Betreft: Cördinatiegrep CAO Prvincies Advies werkgrep Waarderen en Belnen 1. Waarm-vraag De werkgrep baseert haar advies p een uitgebreide discussie ver de vraag: Waarm zijn wijzigingen in afspraken

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW Verklaring vr een eenzijdige verbintenis ten pzichte van de klant van de HVW 1 HOOFDSTUK 1 ONZE MISSIE Wij, de Hulpkas vr werklsheidsuitkeringen, zijn een penbare instelling

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan Richtlijnen met betrekking tt de ISMS (Infrmatin Security Management System) Richtlijnen met betrekking tt de Versin cntrl please always check if yu are using the latest versin. : Dc. Ref. :isms.052.security

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie