Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten"

Transcriptie

1 Visie op Drachten (centrum) 2.0 Bron: justbeyoy.nl Winkelen doe je in... Drachten

2 Inhoud Toelichting Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 1: Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 2: Visie Noorderpoort Bijlage 3: Visuele inspiratie Veempand en Tussendiepen

3 Toelichting op Visie op Drachten (centrum) 2.0 Als Eérste Lokale Partij (ELP) vinden wij dat dat de " de visie op Drachten" zoals hij nu wordt voorgelegd niet de kwaliteit en inhoud heeft om op deze manier toegevoegd te worden, als herijking van het bestaande detailhandelsvisie Niet alleen omdat er vanuit de ik-vorm wordt geschreven en de visie van Drachten van de raad/gemeente is. Ook de keuzes van leveranciers (in dit geval Philips) niet in een visie mag voor komen en dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemers moet gaan zitten. Bij de presentatie werd door de opsteller van deze visie, Prof Dr. Molenaar, helder aangegeven dat hij niet de bestaande detailhandelsvisies had doorgenomen, om juist niet bevooroordeeld te zijn in het vormen van een visie die hij geeft. In de zelfde zin geeft Prof Dr. Molenaar aan dat de zondagsopening niet is meegenomen, omdat dit politiek in deze collegeperiode niet aan de orde zal komen, wat is dan objectief? In een visie en onderzoek neem je alles mee om een helder beeld te schetsen, waar dan door de politiek keuzes in kunnen worden gemaakt. Of je krijgt een opdracht waar de wenselijkheden van de opdrachtgever getoetst worden op haalbaarheid en verdedigbaarheid. Openingstijden Het punt in het rapport van verruiming van openingstijden kunnen wij ons in vinden, de ondernemers moeten open kunnen als de consument het vraagt, politiek is hier gekozen door het college om op de zondag niet open te mogen. Maar voor Drachten verwijst Prof Dr. Molenaar naar het succes van Veghel geen koopzondag, maar een succes volle koopavond op zaterdag met 15 á 25% omzetstijging. Bij ons bezoek aan Veghel, waar wij met (ELP) verschillende bestuurders maar ook met ondernemers hebben gesproken bleek; 1. er is WEL koopzondag in Veghel 2. er is GEEN koopavond op Zaterdag 3. ondernemers zagen ook GEEN omzetstijging in hun kassa Ook in de genoemde plaatsen Venlo en Den Helder is geen koopavond op zaterdag Dat neemt niet weg, als er in Drachten behoefte is om op zaterdagavond een koopavond te houden dat daar dan ruimte voor moet worden gegeven (info 1).

4 Prikkelen van de zintuigen Het punt dat je zintuigen moet prikkelen, ook daar geloven wij in o.a. 1. groenvoorziening 2. logische looproutes 3. ordelijk centrum en winkels 4. een goede basisverlichting Dat zijn de randvoorwaarden, wat ook de verantwoordelijkheid van de gemeente is. De consument zal verrast moeten worden door continu op thema's in te spelen, die de zintuigen van een consument moeten blijven prikkelen met thema's zoals bv. 1. Sinterklaas 2. Kerst 3. Pasen 4. Moederdag/Vaderdag 5. Peije dei/week 6. Oldtimerdag 7. Culturele dagen en vooral nieuwe impulsen vanuit betrokken partijen. Waarom zouden winkeliers anders ook zoveel tijd en energie steken in het continu wisselen van hun etalages, juist om zintuigen te blijven prikkelen. Door het gebruik van thema's al niet gecombineerd met licht en/of geluid worden de zintuigen geprikkeld en op die manier trigger je de consumenten om naar het centrum te komen. En dan heb je als ondernemer een kans ze te verleiden tot kopen. Een hele dure prachtig verlichte steeg in Veghel was voor de consumenten in Veghel al onderdeel van het straatbeeld en viel als zodanig niet meer op. De kosten van het steegje werden als belachelijk, of termen van gelijke strekking, gevonden. Ook de centrummanager van Den Helder en de vz. van de winkeliersvereniging uit Venlo bleken na telefonisch contact een stuk minder enthousiast dan Prof Dr. Molenaar doet voorkomen in zijn commentaren en gepubliceerde stukken hierover (info 2 Pag. 30) Internet Voor ons is de aanval op of juist de verdediging tegen de internetverkopen geen taak die bij de gemeente thuishoort. De gemeente dient de ondernemers te faciliteren door bv. het aanleggen van een openbaar Wifi-netwerk. Waar voor de invulling een primaire taak van de ondernemers is, ondersteunt door evt. de centrummanager.

5 Samenwerking Het is een terechte conclusie dat een groot deel van de activiteiten ligt bij de ondernemers. Maar succes kan alleen met een goede samenwerking tussen ondernemers (Ha&Ie), OSCD, gemeente en vastgoedeigenaren, deze laatste worden in het rapport niet eens benoemd. Naar ons idee zou je niet moeten gaan voor een zachte sanering, maar zou de centrummanager, een prominente rol moeten krijgen om juist met de eerder genoemde partijen om een actief relocatie beleid te gaan voeren. De realiteit is dat er voor de toekomst minder m2 winkelruimte nodig is of dit nu 10% of mogelijk 20% is? Maar er word ook al 35% genoemd er zullen keuzes gemaakt moeten worden, om een compact en attractief centrum voor de toekomst te waarborgen (info 3). Hiermee onderstrepen wij ook de belangrijkheid van het meenemen van de vastgoedeigenaren en van de centrummanager. De centrummanager moet een duizendpoot zijn zonder verbanden, dienstverband of belangen, bij zowel de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Raadhuisplein Wij blijven van mening dat een goede verbinding tussen Raadhuisplein en Zuiderbuurt van groot belang is, wij vinden ook dat de aangenomen motie uitgevoerd moet worden. De ELP wil visueel aantoonbaar maken wat de mogelijkheden zijn (zie bijlage 1 Pag. 12) door ook met dagwinkels c.q. ateliers een nog natuurlijker overgang te creëren. Een bijkomend voordeel is dat de kosten lager zouden kunnen worden als deze dagwinkels c.q. ateliers verhuurd of verkocht kunnen worden (zoals eerder gepland bij Vogelzang). Hiermee realiseer je een natuurlijker trekkracht van Raadhuisplein en naar de Zuiderbuurt als omgekeerd. Zo ontstaat er een nieuwe 2e assenkruis, wat reeds bij het carillon van toepassing is en als krachtig wordt gevonden. Horeca Nu de vaart bijna klaar is blijkt eens temeer dat dit bij voorkeur een middelpunt kan worden met dag-/koopavondhoreca, waar de Kade dan meer de avond en weekendhoreca zou kunnen invullen. Het begin van de Zuiderbuurt is sterk met het Museumplein, en met het museum. Daarom zien wij echt de noodzaak om ook Vogelzang een andere invulling te geven dan alleen het herinrichten als parkeerplaats, hier zijn ook ideeën toegevoegd aan de visie op Drachten (bijlage 1 pag. 13) Noorderpoort Voor de wijkwinkelcentra sluiten we aan bij de visie, ook wij willen geen uitbreiding van nieuwe winkels, maar succesvolle ondernemers mag je niet de mogelijkheid ontnemen om te groeien. De winkels moeten versterkend werken t.o.v. van elkaar om de kracht van een wijkwinkelcentrum te behouden. Concreet, mag de Jumbo uitbreiden, met als absolute voorwaarde dat de ingang van de jumbo niet verplaatst gaat worden, dit zou dodelijk zijn voor de ondernemers aan de noordkant van het winkelcentrum de Noorderpoort (bijlage 2).

6 Veempand de Tussendiepen Detailhandel op bedrijventerreinen en specifiek in het Veempand lijkt niet verstandig, maar wanneer de Tussendiepen aangemerkt wordt om daar watersport gerelateerde bedrijven te situeren, zou het Veempand mogelijk daar ook een rol in kunnen spelen. Door invulling te geven aan nautische winkels of op gebied van camping en vakantie is het wellicht verstandig om in dit gebied open te staan voor kansen. Een voorbeeld zou een Foodmarkt kunnen zijn, zoals nu al in Breda en Amsterdam is, maar binnenkort ook in Steenwijk situeert. Het lijkt ons verstandig dat zowel de gemeente en Ha&Ie goed kijken of dit nou een kans is of een bedreiging wordt voor het centrum. En om niet achteraf te hoeven constateren dat dit soort nieuwe ontwikkelingen, die een lokaal marktgebied overstijgende aantrekking hebben, zich niet in Drachten hebben gevestigd. Deze ontwikkeling is bij meerder formules gaande. Wij vinden het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar een ruime passantenhaven nabij de Zuiderhogeweg/Tussendiepen voor grotere boten. Om een goede verbinden tussen watersport en Drachten centrum te creëren (bijlage 3). MLK-singel MLK-singel onderschikt stellen aan het centrum ervaren wij als negatief, wij zien liever dat de MLK-singel het centrum versterkt net als in de huidige situatie. En welke toevloeien heeft de periferie van de MLK-singel op het centrum? En biedt de periferie kansen om secundaire klanten tot primaire klanten te verleiden en tertiaire klanten tot secundaire klanten te promoveren? Of is de periferie een one stop gebeuren en heeft het centrum hier geen voordeel of nadeel van? Nulmetingen Het verrichten van een nulmeting is o.a. hiervoor ook belangrijk, en verdient ook grote prioriteit en zou voor ons moeten bestaan uit; 1. klanten herkomstonderzoek 2. klanten tevredenheidsonderzoek. 3. onderzoek reden lage binding en lage toevloeiing. Mogelijk geeft dit wel een heel ander beeld op 1. periferie functie voor het centrum 2. parkeervoorziening (laatste onderzoek erg mager pag.17 parkeeronderzoek) (info 4) 3. wat is de reden van afvloeiing, maar ook waar de afvloeiing heen gaat, wat zijn de concurrenten van Drachten.

7 Evaluatie Wij hebben niet de basis " de 0 meting in augustus" als basis voor het economisch draagvlak kunnen vinden, evaluatie moet gereld plaatsvinden om (bij)sturing te geven aan de toekomstige winkelen in Drachten. Wanneer je visie hebt, heb je ambitie, en ambitie vraagt inzet, doorzettingsvermogen, bevlogenheid, creativiteit, mensenkennis, assertiviteit. Maar boven al dragers, die hun schouders er onder zetten, die geloof hebben in visie en Drachten weer tot de diamant van de wouden, van het noorden te maken. ELP Yntze de Vries Chiel Bolt Sandra de Jong

8 Bronvermeldingen: Info 1: Winkeliers moeten winkeltijden bepalen BNR Vehgel bruist vertraagd #.VGdtovf34Iw.mailto Koopavond Veghel niet naar zaterdag Molenaar; Maak van de zaterdagavond een koopavond RTV Rijnmond Einde aan discussie over koopavond in Veghel Cor Molenaar is beer kwijt Gekker Moet Het Niet Worden Info 2: Masterplan Den Helder 27 mei https://gekkermoethetnietworden.wordpress.com/2014/02/19/huidverkoper-cor-molenaar-isbeer-kwijt/ https://hetnieuwewinkelendenhelder.nl/wp-content/uploads/2014/09/masterplan-den-helder-27- mei-2014.pdf Info 3: Leegstaande winkels: hoe verleid je de klant? (steegje) autoplay= winkels zijn sinds de crisis verdwenen. Erg of niet? RTL Nieuws Hoe erg de leegstand in winkelstraten in jouw gemeente is RTL Nieuws Info 4: Eindrapport parkeerenquêtes Drachten

9 Aanvullende marktontwikkelingen: Bulls & Birds, JeansOnline en Label54 failliet Waalwijk zet streep door het nieuwe winkelen Steden stoppen met nieuwe winkelen / Nieuwe winkelen al passé Nieuwe_winkelen is_al_passe.html 'Nieuwe winkelen' de prullenbak in

10 Bijlage 1 Visie op Drachten (centrum) 2.0 Beleving en inspiratie exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel Prof Dr C.N.A. Molenaar co rmo lenaar.nl 1 juli 2014 Dhr. Y. De Vries Dhr. C. Bolt Mw. S. de Jong 31 december 2014

11 Inhoud Inhoud pagina Achtergrond 3 Bevindingen 7 Winkels 8 Kernwinkelgebied Drachten 11 Klanten trekken en binden 15 Samenwerking 17 Benodigde technologie 19 Samenvatting 21 Evaluatie en meting 22 Onafhankelijkheidsverklaring 24 2

12 Achtergrond Het klantengedrag is de laatste jaren onder invloed van internet veranderd. Vroeger moe ste n klanten naar winkel gaan om te kopen, tegenwoordig kunnen klanten naar de winkel gaan om te kopen. Klanten integreren internet in hun koopgedrag, zowel voor oriëntatie naar producten, informatie over producten, het communiceren met anderen over een mogelijke aankoop. Dit besluitvormingsproces kan getoetst worden in een winkel (showrooming), waarna tot een keuze besloten wordt. De aankoop kan plaatsvinden in de winkel maar vindt ook daarna plaats op internet. Dit proces kan weergegeven worden in een zogenaamde customer journey Het huidige koopproces van klanten voor niet dagelijkse aankopen (non-food). Een integratie van internet, social media en winkels. De klanten volgen een customer journey waarbij internet geïntegreerd is in het koopproces. Onderdelen zijn zowel internet, social media, persoonlijke contacten als mede winkels. Door de mondigheid van klanten en door de vergaande services van internet wordt steeds meer en steeds vaker op internet gekocht. Hierdoor verdwijnt 3

13 omzet uit de fysieke winkels, wat leidt tot toenemende leegstand en tot een herbezinning op winkellocaties en gebieden. Daarnaast is er ook sprake van een marge druk, omdat klanten beter geïnformeerd zijn dan vroeger door internet, en niet meer bereid zijn om te hoge prijzen in de winkel te betalen, hoe reëel deze prijzen ook zijn. Klanten kopen tegenwoordig even gemakkelijk op internet bij een Nederlandse aanbieder zoals Coolblue als bij een buitenlandse aanbieder zoals Zalando of Amazon. Het gevolg is dat de structuur van de retail onder druk komt te staan: veel opruimingen, outletstores en leegstand zijn hier voorbeelden van. Winkelen is een keuze geworden! De omzet ontwikkeling in Nederland van non-food winkels in Bron: GFK Retail en Technology Amstelveen Momenteel wordt ruim 20% van alle niet dagelijkse aankopen op internet gekocht ( in 2014 is de groei 25%, van 17.5% totaal in 2013, naar 22% totaal in 2014). De verwachting is dat deze groei de komende jaren nog door zal zetten. Voorspellingen geven aan dat in 2020 ongeveer 40%-50% van de niet dagelijkse aankopen (non-food) 4

14 op internet gekocht zal worden. Dit vraagt om een herbezinning en aanpassing van de retail structuur, de winkelgebieden en locaties, en van de winkels. Meer dan ooit moet uit gegaan worden van het koopgedrag van klanten en de koopmotieven. De verandering van een aanbod gedreven economie (en retail) naar een vraag gedreven economie (en retail) is een veranderingsproces, dat volop aan de gang is. Dit vraagt om andere vormen van detailhandel, andere locaties maar ook een andere vorm van samenwerking tussen alle partijen. In dit kader wordt gesproken van een participatie maatschappij, dit geldt niet alleen voor personen, maar ook voor de publieke - en private sector. De ontwikkelingen die in de detailhandel gaande zijn kan je als volgend omschrijven: * Van winkel naar web Het aantal fysieke winkels in Nederland is kleiner geworden. Hier staat tegenover dat het aantal webwinkels explosief groeit. De soms in het straatbeeld gemiste winkeldiversiteit en -variatie is ruimschoots te vinden op internet. In ruimtelijke zin mag het winkelbeeld dan eenzijdiger zijn geworden, in virtuele zin zeker niet. * Van klein naar groot Veel kleine speciaalzaken zijn in de afgelopen jaren verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een beperkt aantal formules met grote winkels en een breed, scherp geprijsd assortiment. In alle branches betreden nieuwe formules de Nederlandse winkelmarkt, waartegen de zelfstandige winkelier op de hoek steeds moeilijker kan concurreren. Vooral in de levensmiddelensector is het aanbod van zelfstandige speciaalzaken fors uitgedund. Gevolg is dat het winkelaanbod in kleine kernen zich veelal is gaan beperken tot een supermarkt. * Van massa naar uniek Als een tegenreactie op het verdwijnen van veel lokale ondernemers en de schaalvergroting in de afgelopen jaren is er een toenemende waardering voor en behoefte aan kleinschalige speciaalzaken. De klant wil weg uit het (grijze) midden en gaat op zoek naar uniciteit. De nieuwe winkelier speelt hier op in en zet een unieke winkel neer - met een uniek product en/of een unieke dienstverlening. De aankoop(beleving) krijgt daardoor een toegevoegde waarde, zowel voor de klant als de ondernemer. Er ontstaat een nieuwe generatie zelfstandige detailhandelsondernemers. 5

15 De randvoorwaarden voor een aantrekkelijk centrum zijn: Veelheid van winkels diversiteit aan winkels kwaliteit van het winkelaanbod Bereikbaarheid Parkeergeledenheid Het onderstaande model geeft de elementen aan die op elkaar moeten worden afgestemd om een aantrekkelijk centrum, die toekomst bestendig is voor het winkelaanbod, te realiseren. Zintuigen Groenvoorziening Logische looproutes Ordelijk centrum en winkels Geluid/licht (sfeer) Dynamische sturing met mobiel Technologie Geo-fencing Smart postering Interactie Website services Faciliteiten Online routing winkelcentra Wifi met geo-fencing Thuisbezorgen Koppeling mobiele data Integratie horeca Klantendatabase analyses Communicatie Data gestuurd Loyalitet gestuurd Ad hoc en wekelijk Mobiel gestuurd Organisatie Centrum management Stichting Ondernemers Lokken, binden en faciliteren Observatie en Visieontwikkeling Doel: Centrum aantrekkelijk maken om te verblijven en te kopen Kracht: Historische kern/vaart, leuke looproute en straten en een mooi Raadhuisplein Uitdaging: Als eenheid naar buiten treden, samenwerken: gemeente, horeca, ondernemers vastgoed eigenaren Aantrekken: Eigen inwoners, regio inwoners, toeristen Voordeel: compact centrum, goed bereikbaar, autovrij Motto: Drachten beleef je! 6

16 Bevindingen Een sterke focus op het centrum is belangrijk voor het imago van de stad. Hier trek je bezoekers mee van zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Om de effecten te bereken wordt geadviseerd om een koopstroomanalyse te maken en een economische doelstelling te bepalen. Door de koopstroomanalyse, klantenherkomst- en tevredenheidsonderzoek ieder half jaar te herhalen kan duidelijk de effecten van de acties gemeten worden en indien nodig worden bijgestuurd. De focus van de aanpassingen zijn erop gericht op het centrum leuker te maken door zintuiglijke ervaringen te stimuleren (positief) en bezoekers te trekken door activiteiten van de ondernemers. Drachten Aantrekkelijke centrum Gastvrij voor inwoners, bezoekers en toeristen Gezellig en verrassend Gemotiveerde ondernemers Samenhorigheid Faciliterende en participerende gemeente Bereikbaar/parkeren met positief imago Gezellig, beleven en verblijven Minder winkels nodig in de toekomst Bezoekers zijn nog geen kopers Meer inspiratie en beleving Meer horeca Andere openingstijden Andere looproutes Branchering Epicentrum? Regie voering winkelgebied Samenwerking ondernemers gemeente en vastgoedeigenaren Inspelen op klantgedrag Relatie internet, klantgedrag en winkels Geen uitbreiding buitengebied Rol buurtwinkelcentra voor dagelijkse behoeften Klanten lokken en binden 7

17 Winkels Er is een onderscheid gemaakt tussen dagelijkse boodschappen (food) en de niet dagelijkse boodschappen (non-food). Deze indeling kan voor de niet-dagelijkse boodschappen verder verfijnd worden op basis van koopgedrag en koopmotieven. Het centrum is het aantrekkelijke winkelgebied, het hart van Smallingerland/Drachten. Hier wordt gewinkeld, in de wijken worden de boodschappen gedaan (mission based shopping). In het centrum is een concentratie van horeca, cultuur en winkels om te winkelen. In de wijken zullen de winkelcentra vooral een verzorgend karakter hebben, de dagelijkse boodschappen met wellicht sporadisch een andere winkel. Het hart van de plaats is echter het kernwinkelgebied. Voor Drachten geldt als epicentrum het nieuwe gebied van de Drachtstervaart, voor winkels zal het Raadhuisplein en directe omgeving een centrale locatie zijn. Vanuit deze twee centra moeten zichtlijnen ontwikkeld worden en een concentratie komen van daghoreca. Buiten het centrum zal er sprake zijn van een bewuste keuze door klanten, mission based shopping. Als de winkels aantrekkelijk zijn voor klanten zal men specifiek naar deze winkels blijven gaan. Buiten het centrum en de verzorgende functie in de woonwijken moet uiterst restrictief beleid worden gevoerd voor winkels. De kracht moet komen vanuit het centrum. Het MLK moet haar huidige versterkende functie voor het centrum behouden. Voor de indeling van winkels gelden de navolgende factoren: Noodzaak o f e motie, waarbij bijvoorbeeld de aanschaf van een huis of auto als noodzaak kan worden gezien, maar een tas, een jurk, kinderkleding of elektronica worden vaak op emotie gekocht. Re ge lmati g of in ci den te le aan koop. Bij regelmatige aankoop is de kennis aanwezig bij de klant en de noodzaak voor winkels geringer. Zoals bijvoorbeeld bij boeken, bepaalde elektronica artikelen zoals smartphones, i-pod. F ysie k of vi rtuee l. Virtuele producten zijn downloadbaar en zullen bij voorkeur op internet gekocht worden., Denk hierbij aan muziek, nieuws of vakanties. Fysieke producten kun je meenemen, maar ook voelen en zien. Inspiratie of bewust kopen. Winkelen is inspirational shopping) dit gebeurt in het centrum. Bewust kopen is mission based shopping en betekent doelgericht kopen (zoals boodschappen of bij een specifieke winkel van voorkeur). 8

18 Eigenlijk kan de aantrekkelijkheid van een winkelgebied weergegeven worden met een ijsberg. Boven het water is wat je ziet, maar onder water bepaalt het drijfvermogen van de ijsberg. Dit is ook het geval bij een winkelgebied. De publieke ruimten is wat je ziet, evenals het aanbod van winkels en de looproute (en leegstand). Maar een winkelgebied wordt pas echt aantrekkelijk als er leuke winkels zijn, gemotiveerde ondernemers die klanten binden en motiveren. Ook een integratie met horeca is essentieel voor het drijfvermogen van een winkelcentrum. Op basis van deze indeling moet de kooporiëntatie de basis zijn voor het aanbod van winkels, zowel producten als aankoopmogelijkheden (webshop, winkel of andere mogelijkheden). De indeling van een kernwinkelgebied moet dan ook gebaseerd zijn op kooppatronen, koopgedrag en bereikbaarheid. Branchering is hier een voorbeeld van, maar ook de integratie met horeca en de positionering van aandachttrekkende winkels. 9

19 Door internet zal de omzet en de marge van winkels voor niet dagelijkse aankopen teruglopen. Dit heeft direct effect op het aantal winkels, de leegstand en de motieven voor klanten om naar een kernwinkelgebied gaan. E r zal i n de toe komst be hoe fte zij n aan mi n de r win ke ls. Per branche zal het verschillend zijn maar een verdere krimp in elektronica winkels, boeken- en muziekwinkels, mode, schoenen en speelgoed is duidelijk. Bron: nota detailhandel Amersfoort Er moet een duidelijke focus zijn op een compact centrum, winkels, horeca en cultuur. Wijkwinkelcentra hebben een aanbod aan verzorgende winkels zoals dagelijkse behoeften: supermarkt, drogist, huishoudelijke artikelen. In het centrum wordt gewinkeld. De tai lhan de l b ui te n he t ce n trum e n b ui te n de wi j kce n tra e n di re cte omge vin g moe t voo rko me n worde n of zo mog e li j k afgeb ouwd vi a zac hte sane rin g. Mooie locatie voor daghoreca, sfeer en historisch besef Kernwinkelgebied Drachten 10

20 Kernwinkelgebied Drachten Drachten heeft de juiste maatregelen genomen om juist klanten te trekken door planologische aanpassingen in de publieke ruimte, en de bereikbaarheid te bevorderen. Denk hierbij aan de parkeerfaciliteiten, de bereikbaarheid via openbaarvervoer en eigen transport. Gratis parkeren Kiryat Onnoplein is een onderdeel hiervan. Maar er moet ook een motivatie zijn om naar het centrum te komen. Parkeerplaatsen zijn de toegang tot het centrum. Deze toegang moet duidelijk geaccentueerd worden met bijvoorbeeld verlichting, geluid of andere entourage. De motivatie om naar het centrum te gaan bestaat uit: Aanbod winkel Dag- en avond horeca Sfeer en looproutes Vooral het museum gebied is een mooie plaats voor een concentratie van daghoreca, een historisch punt in Drachten en een doorgang naar de Raadhuisplein en Mediamarkt. Dit plein kan leuker gemaakt worden met een interactieve geluids- en lichtvoorziening waardoor de sfeer verhoogd wordt en het museum wordt uitgelicht. Een licht routingsplan leidt naar het Raadhuisplein en daarvandaan naar de winkelstraat. Het advies is om een goede verbinding te creëren tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt. Door oud en nieuw optimaal op elkaar aan te laten sluiten wordt de eenheid van het centrum behouden en ontstaat er een 2e assenkruis (zie afbeelding) met logische looproutes. Ook hier kan licht en geluid zorgen voor sfeer en veiligheid. Op dit deel van het Raadhuisplein is er ruimte voor klassieke horeca, sfeervol en bindend. 11

21 Huidige situatie Raadhuisplein Vernieuwde en verbrede doorgang met aantrekkelijk kleine winkeltjes geaccentueerd met licht en geluid. Hierdoor aantrekkelijk als doorgang naar en van het Raadhuisplein. 12

22 Een andere opvallende ontwikkeling is het nieuwe watergebied De Drachtstervaart. Een aantrekkelijk gebied voor horeca, voor restaurantjes aangevuld met wat ondersteunende natte horeca. Hierdoor ontstaat een rustmoment maar ook een mogelijkheid om winkeltijden aan te passen bij het emotionele, inspirerende koopgedrag. Het is dan ook van belang om de winkelopenings- en sluitingstijden goed af te stemmen op de detailhandel en en de consumenten, de overheid heeft een faciliterende rol. Vogelzang Aan de zuidkant is het Museumplein en trekker, maar ook aan de noordkant dient een aantrekkelijk ontvangst te zijn voor bezoekers van het centrum. De ingezette ontwikkeling rotonde en het opknappen van Vogelzang dienen een basis te zijn voor de start van het centrum in de Noorderbuurt. De gemeente moet actief deze ontwikkeling vormgeven en doorwerken. Zie bijgevoegde tekeningen als inspiratie en voorbeeld. Vogelzang huidige situatie en aanblik van buiten tijd voor verbetering 13

23 I catcher Noorderbuurt start van het centrum aan de noordzijde 14

24 Klanten trekken en binden Om klanten te trekken en te binden zijn activiteiten nodig van de winkeliers (het drijfvermogen). Cruciaal is de samenwerking tussen winkeliersvereniging, gemeente, OSCD en vastgoedeigenaren. De verwachting is dat het aantal m2 winkeloppervlakte in de toekomst zal afnemen. Om aan de vraag te kunnen voldoen per m2 is het belangrijk om een compact attractief centrum te behouden. Ha&Ie en de gemeente dienen samen te werken, maar ook de vastgoed eigenaren dienen actief betrokken te worden bij relocatie van de winkels. In de te ontwikkelen strategie worden technologie en internet geïntegreerd, maar ook worden webshops aangevallen door een lokale strategie van ondernemers. Dit vraagt om een aanpassing van het serviceniveau van winkels, een verdere integratie en samenwerking tussen de ondernemers, met leveranciers en natuurlijk de gemeente. Ook in de winkel moet internet geïntegreerd zijn en onderdeel zijn van een gezamenlijk platform, ondernemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De samenwerking wordt duidelijk door het aanstellen van een cen trumman age r. Deze centrummanager functioneert vanuit de stichting van ondernemers en is de linking- pin tussen ondernemers, gemeente, leveranciers en vastgoedeigenaren. De centrummanager is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. het ontwikkelen van marketing- en communicatieplannen het beheren van het marketingconcept Drachten het aantrekken van nieuwe winkels en ondersteunen bestaande ondernemers actief beleid maken en uitvoeren op relocatie In alle gevallen dienen de plannen nader uitgewerkt te worden en zeer specifiek te worden toegepast voor Drachten. Een voorbeeld hiervan kan zijn een loyaliteitssysteem dat geïntegreerd is met de horeca, gebaseerd op smartphones. 1 Conform het bestaande marketingplan 15

25 In de te ontwikkelen strategie worden technologie en internet geïntegreerd, maar ook worden webshops aangevallen door een lokale strategie van ondernemers. Doel is om koopstromen om te buigen richting centrum. Dit zijn de koopstromen, die leiden tot een afvloeiing van de bestedingen in het centrum (zoals bestedingen bij andere gemeenten), bestedingen op internet, maar ook het versterken van koopstromen die al leiden tot uitgaven in het centrum. Dit vraagt om een aanpassing van het serviceniveau van winkels, een verdere integratie en samenwerking tussen de ondernemers, met leveranciers en natuurlijk de gemeente. Ook in de winkel moet internet geïntegreerd zijn en onderdeel zijn van een gezamenlijk platform. Op basis van deze doelstelling is een economische onderbouwing te maken die de basis kan zijn voor economische berekeningen over weerbaarheid van het centrum en potentiële omvang van het winkelgebied. Het is van wezenlijk belang om te weten waarom consumenten uit ons potentieel marktgebied van consumenten mogelijk niet kiezen voor Drachten als koopcentrum en wat alternatieven zijn. Als basis is het advies een koopstromen analyse, klantenherkomsten- en tevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Deze analyse is de basis voor de berekening van het te halen economische draagvlak van het winkelgebied en tevens de 0 meting voor de door te voeren activiteiten. Klanten trekken en binden (ondernemers en centrummanager) Door gezamenlijke website Door gezamenlijke communicatie, nieuwsbrief en Door integratie van het internet Acties en on the spot acties: druppelaar Door services: opslag, bezorging, bestelling 16

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie