SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015"

Transcriptie

1 SAP HANA Enterprise Cloud Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015

2 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden verveelvoudigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. SAP en andere SAP-producten en -diensten die in dit materiaal worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen. Zie voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken. Tenzij anderszins wordt bepaald in een separate schriftelijke overeenkomst tussen SAP of een aan SAP gelieerde onderneming en uw bedrijf, (1) gelden voor uw gebruik van deze SAP-site en van alle informatie, al het materiaal, alle content en/of alle services die op of via SAP-sites worden verstrekt de Gebruiksvoorwaarden die te vinden zijn op (ii) wordt/worden dergelijk(e) informatie, materiaal, content en services verstrekt in de toestand waarin ze zich bevinden ("as is"), zonder verklaringen of garanties van welke aard van SAP maar ook, tenzij anderszins wordt bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, (iii) wijst SAP elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor informatie, content en/of services die wordt/worden verstrekt op webpagina's van derden waaraan een SAP-site is gekoppeld, en (iv) vindt het Gebruik van al het voornoemde op eigen risico plaats, aangezien SAP uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor welke gebruiksvorm dan ook van de hand wijst.

3 Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden VIJF CATEGORIEËN voor HEC-standaardservices: Inbegrepen in de vergoeding De service is optioneel maar alleen SAP kan de taak uitvoeren omdat de klant niet de vereiste fysieke of logische toegang heeft, bijvoorbeeld om de opslagruimte uit te breiden. Vrijwel al deze services zijn rechtstreeks gerelateerd aan of ondersteunen werkzaamheden rond de toepassing. Bovendien zijn ze AMS-gerelateerd. Soms levert HEC een aantal van deze services in de vorm van support voor de primaire functionele of AMS-activiteit. De klant kan deze taken zelf uitvoeren, SAP AMS inzetten of een eigen externe systeemintegrator inzetten. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten, zoals een upgrade van een toepassing, een archiveringstaak, een prestatierapport enz. "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt. Als hierboven, maar voor toepassingsactiviteiten die doorlopend of repetitief van aard zijn, zoals bewaking, bijzonder onderhoud, enz. Met uitzondering van de optionele Serveringebruikstelling van HEC worden al deze services geleverd door AMS. "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt. Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Hierbij gaat het meestal om activiteiten waarvoor alleen de klant de vereiste toegang heeft en die door de klant moeten worden beheerd, zoals de toegang van het eigen personeel tot de SAP Support Desk, de telecomaanbieder, enz. In sommige, minder gebruikelijke gevallen heeft SAP op zakelijke gronden besloten de service niet aan te bieden. Deze categorie omvat meestal een mix van klantspecifieke services, dus het is van belang alleen te vermelden wat van toepassing is. Voor klanten zonder Serveringebruikstelling of Sybase IQ is dit bijvoorbeeld niet relevant! "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt.

4 A - Servicebeheer Accountbeheer SM1 Plannings- en service-evaluatiebesprekingen houden (voor zover nodig) SM2 Capaciteit van systeemlandschap beheren en resourcegebruik (bijvoorbeeld opslagcapaciteit, geheugen en CPU's) bewaken en rapporteren om operationele problemen te voorkomen SM3 Capaciteitsplan ontwikkelen op basis van gewijzigde eisen (gebruikers, nieuwe toepassingen, enz.); noodzaak van servicewijzigingen en -uitbreidingen evalueren op basis van resourcegebruik, trends en bedrijfsprognoses van klant SM4 Escalaties beheren SM5 Evaluatie uitvoeren en suggesties formuleren indien groot aantal HECsupportaanvragen wordt gedaan Beheer van serviceverzoeken: technische support SM6 Gedefinieerd traceringssysteem gebruiken om technische verzoeken in te voeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden en bij te werken SM7 Serviceaanvragen beheren - Aanvragen in door SAP gedefinieerd aanvraagtraceringssysteem ontvangen en bevestigen - Ernst/prioriteit van aanvragen en vereiste inspanningen/goedkeuringen evalueren - Goedkeuring van aanvragen coördineren - Aanvragers inlichten over goed-/afkeuring - Planning van aanvragen coördineren - Voltooiing van aanvragen melden Voor zover nodig, max. één per kwartaal; service wordt alleen tijdens kantooruren geleverd Service wordt alleen tijdens kantooruren geleverd Wijzigingsverzoeken of -orders conform in de Overeenkomst gedefinieerd proces Beheer van OSS/Support Portal SM12 OSS-gebruikers aanmaken/wijzigen/verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SM13 Autorisaties toekennen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SM14 Ontwikkelaarskeys aanvragen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Ontwikkelaarskeys voor beheerdoeleinden (bijvoorbeeld voor implementatie van patches en SAP Notes) dienen door klant aan SAP te worden verstrekt. SM15 Objectkeys aanvragen en beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Incidentbeheer SM16 24x7x365 incidenten ontvangen via een callcenter Support in Engels is 24x7 beschikbaar; support in ondersteunde andere talen is alleen tijdens kantooruren beschikbaar en voor zover expliciet overeengekomen met klant SM17 Incidenten verwerken - Incidenten kwalificeren en prioriteren - Incidentoplossingen initiëren - Voortgang van incidentoplossingen traceren - Incidenten escaleren volgens gedefinieerd escalatieproces - (Tijdelijke) oplossingen voor incidenten bepalen - (Tijdelijke) oplossingen implementeren - Incidentoplossingen verifiëren - Klant informeren over incidentoplossingen SM18 Oplossing goedkeuren/accepteren en opgeloste status van incident bevestigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden 4 van 19

5 B - Infrastructuur In het deel "B - Infrastructuur" worden de infrastructurele services beschreven die worden geleverd voor componenten die als onderdelen van systemen met HEC-hosting worden gebruikt; de services rond de "serveringebruikstelling" (ook wel IaaS genoemd) worden gedetailleerd beschreven in het desbetreffende deel. Datacenterbeheer IM1 Datacenterbeheer HEC wordt uitgevoerd in faciliteiten waarvan SAP eigenaar of medehuurder is. Netwerkbeheer IM2 Verbinding tussen gehost systeemlandschap en SAP's supportinfrastructuur Service wordt gestart na formele transitie naar SAP bewaken IM3 Systemen in HEC-klantlandschap splitsen in meer dan één netwerksegment Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Er worden extra kosten in rekening gebracht volgens specificatie in desbetreffende Servicebeschrijving Hardwaretechnische werkzaamheden Voor hardware die door SAP wordt beheerd IM4 Geldige onderhoudsovereenkomsten met leveranciers aanhouden Voor zover noodzakelijk in kader van algehele systeem-sla IM5 Proactieve supportcapaciteit van leveranciers gebruiken om potentiële storingen te helpen identificeren IM6 Hardwareonderhoud plannen (in kader van geplande activiteiten of naar aanleiding van hardwarestoringen) IM7 Operationele hardware bewaken (beschikbaarheid, kritische operationele parameters) IM8 Schijfcapaciteit bewaken Aanvullende vergoedingen bij extra capaciteit IM9 Servercapaciteit bewaken Aanvullende vergoedingen bij extra capaciteit IM10 Netwerkgebruik bewaken IM11 Infrastructuur-/hardware-/systeemaanvragen: commerciële wijzigingsaanvragen inzake hardware-upgrades, uitbreidingen, enz. verwerken Afhankelijk van redelijkheid van doorlooptijd; Klant dient aanvraag met voldoende details via traceringssysteem te verstrekken; er worden aanvullende vergoedingen in rekening gebracht; service wordt uitsluitend tijdens kantooruren verstrekt (geldt alleen voor commerciële deel; technische implementatie wordt gepland op basis van contractbepalingen) IM12 Computercapaciteit (geheugen en CPU) schalen Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Toegenomen gebruik van resources leidt conform contract tot aanvullende vergoedingen Opslagbeheer IM13 Gegevensbestanden, bestandssystemen en schijven conform normen en best practices beheren IM14 Opslagcapaciteit schalen Toegenomen gebruik van resources leidt conform contract tot aanvullende vergoedingen Besturingssysteem IM15 Besturingssysteemgebruikers en -groepen aanmaken en onderhouden Alleen toegankelijk voor SAP; geen geprivilegieerde toegang tot besturingssysteem voor klant IM16 Klant informeren over beveiligingsincidenten IM17 Parameters van besturingssysteem configureren IM18 Problemen met besturingssysteem oplossen en systeemlog/bestandssystemen bewaken IM19 Met leveranciers samenwerken om problemen met besturingssysteem op te lossen IM20 Swap- en pagingruimte bewaken IM21 Geheugenbelasting bewaken IM22 Clusters beheren Indien cluster deel uitmaakt van contractueel overeengekomen oplossing IM23 Patches doorvoeren in besturingssysteem IM24 Upgrades doorvoeren voor besturingssysteem Compatibiliteit van SAP-software dient in elk geval in stand te worden gehouden; afhankelijk van downtimegoedkeuring door klant Opstarten/afsluiten van systeem IM25 Hardware en besturingssysteem volgens planning opstarten/afsluiten IM26 Hardware/besturingssysteem na storing herstarten Back-up/herstel IM27 Back-ups maken van bestandssystemen en databases Conform SAP-normen of specifieke voorwaarden van HEC-overeenkomst IM28 Back-upprocessen bewaken IM29 Back-up-/herstelprocedures periodiek testen Heeft tot doel procedures te verifiëren die voor HEC en operationele paraatheid worden gebruikt; tests worden niet voor afzonderlijke systemen maar voor representatieve scenario's uitgevoerd IM30 Gegevens herstellen (bestandssystemen, databases) voor zover noodzakelijk na systeemstoringen Er worden extra kosten in rekening gebracht indien herstel noodzakelijk is vanwege fouten van klant IM31 Gegevens herstellen (bestandssystemen, databases) op verzoek van klant (om Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Er worden extra kosten in rekening gebracht andere redenen dan naar aanleiding van systeemstoringen) IM32 Bij aanvragers melden dat herstel is voltooid 5 van 19

6 IM33 Aan gebruikers melden dat herstel is voltooid Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM34 Logische integriteit en consistentie van herstelde informatie valideren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Integratie van infrastructuur IM35 Active Directory van klant integreren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Alleen voor SAPGUI-protocol; voor https dienen aanvullende certificaten te worden gebruikt, hetgeen niet in deze taak is inbegrepen IM36 Single Sign On implementeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP SSO-implementatieservices die als adviesproject door SAP Consulting worden worden geleverd; details hangen af van scoping en adviesovereenkomst IM37 Toegang verschaffen tot systemen/resources binnen infrastructuur van klant Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Indien vereist voor nakoming van contractuele verplichtingen Mogelijkheden voor bestandsoverdracht IM38 CIFS-share (ook wel Samba-share genoemd) beschikbaar stellen op LINUX Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd IM39 Gebruikers en toegang beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM40 Mappenstructuur op shares aanmaken en onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM41 Bijgewerkte virusbescherming beschikbaar houden op eindgebruikersapparatuur die Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden verbinding maakt met aangeboden shares IM42 Virusbescherming implementeren op server IM43 Back-ups maken van gegevens op shares Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant dient ervoor te zorgen dat gegevens die naar CIFS-shares worden geüpload voldoende beveiligd worden bewaard aan de klantzijde; van shares zelf worden geen back-ups gemaakt 6 van 19

7 C - Databasebeheer SAP HANA De HEC-services die in deze versie van het document met HEC-rollen en -verantwoordelijkheden worden gespecificeerd, omvatten standaard de functies van SAP HANA SPS08. Dit betekent dat hogere releases van SAP HANA in HEC worden ondersteund maar uitsluitend voor de functies die al beschikbaar waren in SAP HANA SPS08. Er is geen HEC-ondersteuning voor aanvullende functies van SAP HANAreleases boven SAP HANA SPS08. Aanvullende en uitgebreide services voor dergelijke nieuwe functies en hun beschikbaarheid in HEC worden per geval door SAP geëvalueerd en bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de inspanningen en kosten die dit vergt. DB1 DB2 Uitbreidingen van bestandssystemen plannen en uitvoeren, bijvoorbeeld voor backupactiviteiten Gebruik van databaseresources (geheugen, CPU's, opslag) bewaken om problemen bij technische werkzaamheden te detecteren Uitgevoerde gegevens komen terecht in capaciteitsbeheer; aanbevelingen voor optimalisatie zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB3 Tabelgroei bewaken om operationele problemen proactief te voorkomen en ervoor te zorgen dat service binnen contractueel vastgelegde omvangsgrenzen blijft functioneren Aanbevelingen voor inperking van gegevensgroei zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB4 Tabellen splitsen/in evenwicht brengen Als gevolg van sterke tabelgroei DB5 Migratie tussen databases op basis van rijen en kolommen uitvoeren Uitvoerende partij dient te worden overeengekomen door SAP en klant; migratie van grotere SAP-tabellen dient te worden uitgevoerd door SAP; klant kan werkzaamheden aan klanttabellen uitvoeren, indien gewenst; extra downtime dient te worden goedgekeurd door klant DB6 Database bewaken om technische problemen te detecteren; technische databasestoringen analyseren en oplossen DB7 Log- en traceringsbestanden van HANA opschonen (traces, statistische bestanden, enz.) om capaciteit vrij te maken en HANA-systeem schoon en in goede staat te houden DB8 SAP HANA-configuratieparameters onderhouden/wijzigen op basis van SAPnormen Inclusief XS-engine en -aanbevelingen DB9 Database starten/stoppen DB10 Aanvullende SAP HANA-node toevoegen om SAP HANA-capaciteit te vergroten Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Uitsluitend voor HANA-scaleoutconfiguraties DB11 Stand-bydatabases beheren (HANA-systeemreplicatie) om beschikbaarheid te vergroten Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien exclusief beschikbare stand-bydatabases expliciet als onderdeel van oplossing in contract worden genoemd. Niet in scope voor architectuur met meerdere nodes DB12 Software en client van SAP HANA-database bijwerken Aanvullende downtime voor onderhoud is vereist DB13 SAP HANA Studio bijwerken en onderhouden Geldt voor aan SAP HEC-zijde geïnstalleerde SAP HANA Studio; klant gebruikt mogelijk SAP HANA Studio-instances voor eigen doeleinden, waarvoor klant dan verantwoordelijk is. DB14 SAP HANA Transport Management instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden DB15 Aanvullende SAP-tools implementeren/onderhouden (bijvoorbeeld SAP HANA Analytics Foundation Browser) Afhankelijk van vereisten van klant; alleen voor tools in HANA-context die door SAP worden geleverd; tools van derden vallen hier niet onder DB16 Zware SQL-instructies identificeren, analyseren en optimaliseren om prestaties van Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Afhankelijk van beschikbaarheid van personeel toepassing te verbeteren worden DB17 Systeemproblemen oplossen (bijvoorbeeld geblokkeerde transacties) teneinde normale werking van SAP HANA te herstellen DB18 Gebruikers voor HANA-modellering in SAP HANA Studio aanmaken/wijzigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DB19 Gebruikers, rollen en rechten beheren voor niet-technische gebruikers Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DB20 Gebruikers, rollen en rechten beheren (technische gebruikers en beheerders) Technische gebruikers: bijvoorbeeld gebruikers die worden geleverd en gebruikt door SAP HANA DB21 Databaseback-ups uitvoeren (regelmatige volledige back-ups en logback-ups) Conform HEC-back-upbeleid DB22 SAP HANA na technische problemen herstellen Herstel op verzoek van klant, met aanvullende vergoedingen Databasebeheer (andere databases dan SAP HANA) DB22 Gebruik van databaseresources (geheugen, CPU's, opslag) bewaken om problemen bij technische werkzaamheden te detecteren Uitgevoerde gegevens komen terecht in capaciteitsbeheer; aanbevelingen voor optimalisatie zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB23 Databases uitbreiden om capaciteit te vergroten Toegenomen gebruik wordt in rekening gebracht zoals contractueel overeengekomen DB24 Tabeluitbreidingsparameters bewaken om problemen te voorkomen 7 van 19

8 DB25 Database bewaken om technische problemen te detecteren; technische databasestoringen analyseren en oplossen DB26 Periodieke statistische databasecollectors inplannen om statistische prestatiegegevens te genereren DB27 Databaselogs reorganiseren om ruimte vrij te maken DB28 Databaseparameters onderhouden/wijzigen Op basis van aanbevelingen en best practices van de leverancier DB29 Database starten/stoppen DB30 Optimalisatiestatistieken genereren en controleren om databaseprestaties op peil te Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen houden DB31 Upgrades van databasesoftware uitvoeren Compatibiliteit van SAP-software dient in elk geval in stand te worden gehouden; afhankelijk van downtimegoedkeuring door klant DB32 Databasepatches uitvoeren Extra downtime kan noodzakelijk zijn; afhankelijk van goedkeuring door klant DB33 Databaseback-ups uitvoeren (regelmatige database- en logback-ups) Conform HEC-back-upbeleid DB34 Database na technische problemen herstellen Na technische problemen; bij herstel op verzoek van klant gelden aanvullende vergoedingen DB35 Klant assisteren bij optimalisatie van SQL-instructies (indexen, Select-instructies, enz.) ter verbetering van toepassingen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Afhankelijk van beschikbaarheid van personeel worden 8 van 19

9 D - Basiswerkzaamheden Eventdetectie en -melding ("bewaking") OP1 Waarschuwingsconsole(s) bewaken in verband met eventmelding OP2 Events detecteren conform bewakingsvoorschriften Bewakingsvoorschriften worden gedefinieerd op basis van HEC-rollen en - verantwoordelijkheden en SLA's OP3 Events loggen OP4 Op events reageren conform meldings- en escalatieprocedures SAP-versie-upgrades OP5 Upgradeplanning ontwikkelen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP6 Voorbereidingen, controles uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP7 Voorbereidingen uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP8 Database-uitbreidingen uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Toegenomen gebruik van infrastructuur brengt verhoging van servicevergoeding met zich mee OP9 Openstaande reparaties vrijgeven vóór upgrades Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP10 Upgrade van database uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP11 Technische upgrade van gehoste SAP-software uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP12 Wijzigingen doorvoeren (SPDD, SPAU) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP13 Toepassingsupgrade testen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP14 Functionele wijzigingen in maatwerkobjecten en -toepassingen doorvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP15 Basisfunctionaliteit testen Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd SAP-beveiligingsbeheer OP16 Rollen, profielen, autorisaties enz. definiëren, onderhouden, evalueren en controleren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP17 OP18 Gebruikers van klant beheren (bijvoorbeeld profielen, rollen, autorisaties, stamgegevens en wachtwoorden van gebruikers aanmaken, wijzigen, verwijderen en onderhouden) Profielen, rollen, autorisaties, stamgegevens en wachtwoorden van gebruikers in client 000 onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP19 Klant toegang geven tot client 000 Uitsluitend met beperkt en voorgedefinieerd profiel; beperkte gebruikersset beschikbaar; service wordt alleen op verzoek geleverd Homogene systeemkopie voor systemen die zich al in HEC bevinden OP20 Homogene systeemkopie uitvoeren (planning, voorbereidingen, controles, Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd databaseback-up, databaseherstel, technische nabewerkingstaken, test van technische systeemfunctionaliteit) OP21 Nabewerkingstaken uitvoeren (toepassing) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP22 Toepassing testen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden Wijzigingsbeheer OP23 Toepassingen aanpassen, configureren, onderhouden, ondersteunen en storingsvrij Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden houden OP24 Wijzigingsverzoeken plannen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP25 SAP Notes toepassen op door SAP ondersteund softwaresysteem (voor zover Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Afbakening tussen "toepassing" en "technisch" wordt gedefinieerd in vereist om toepassingsproblemen op te lossen) worden document met HEC-rollen en -verantwoordelijkheden; oplossen van problemen die volgens dit document onder verantwoordelijkheid van SAP vallen, wordt geacht "technisch" te zijn en Notes worden toegepast zoals in respectieve taak wordt gedefinieerd. Onderwerp van desbetreffende Notes kan uitsluitend als ruwe indicatie dienen aangezien slechts onderselectie van BC-*-onderwerpen door HEC-standaardservice wordt gedekt. HECservice is meestal van toepassing op BC-CST en BC-DB. OP26 SAP Notes toepassen op door SAP ondersteund softwaresysteem (voor zover vereist om problemen met technische SAP-componenten op te lossen) Afhankelijk van ernst van reparatie en uitsluitend indien geen geschikt Support Package beschikbaar is; afbakening tussen "toepassing" en "technisch" wordt gedefinieerd in document met HEC-rollen en - verantwoordelijkheden; oplossen van problemen die volgens dit document onder verantwoordelijkheid van SAP vallen, wordt geacht "technisch" te zijn en Notes worden toegepast zoals in respectieve taak wordt gedefinieerd. Onderwerp van desbetreffende Notes kan uitsluitend als ruwe indicatie dienen aangezien slechts onderselectie van BC-*-onderwerpen door HECstandaardservice wordt gedekt. HEC-service is meestal van toepassing op BC-CST en BC-DB. 9 van 19

10 OP27 SAP-taalpakketten importeren Uitsluitend initiële import; doorlopend onderhoud (bijvoorbeeld fill-uptaken) is niet inbegrepen OP28 Patches implementeren voor systeemsoftware die op niveau van Aanvullende systeemdowntime kan noodzakelijk zijn besturingssysteem draait, bijvoorbeeld SAP-kernel Uitvoerbeheer OP29 Printers in SAP-oplossing aanmaken, wijzigen en verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden SAP ondersteunt alleen printertypen die in door SAP gepubliceerde richtlijnen worden genoemd OP30 Uitvoerverzoeken met fouten analyseren (transactie SP01) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP31 SAP-spoolsysteem reorganiseren om systeem schoon te houden Via SAP-standaardbatchtaak OP32 Afdrukformulieren ontwerpen en implementeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP33 SAP-printers blokkeren/deblokkeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP34 Consistentie van spoolertabel controleren om afdrukproblemen te voorkomen Via SAP-standaardbatchtaak OP35 Virtuele spool configureren (load balancing tussen spoolprocessen) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP36 Technische spool- en afdrukproblemen oplossen (in SAP-systeem) Problemen die buiten SAP-systeem/oplossingsscope worden veroorzaakt, dienen door klant te worden opgelost Proactieve services OP37 SAP EarlyWatch Alert-rapporten analyseren om tot constateringen en Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen aanbevelingen te komen voor aspecten die binnen servicescope van SAP HEC vallen (technische werkzaamheden) OP38 SAP-servicesessies voorbereiden door RTCCTTOOL te onderhouden Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen; activiteiten die binnen SAP Solution Manager van klant moeten worden uitgevoerd, vallen onder verantwoordelijkheid van klant OP39 Servicesessies analyseren die worden uitgevoerd op systemen die binnen SAP Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen HEC draaien om tot constateringen en aanbevelingen te komen voor aspecten die binnen servicescope van SAP HEC vallen (technische werkzaamheden) OP40 Resultaten van SAP-servicesessies implementeren Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen binnen contractuele scope en voor gebieden die onder verantwoordelijkheid van SAP vallen OP41 Prestatieproblemen bij eindgebruikers identificeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP42 Toepassingsprestatieanalyses uitvoeren (bijvoorbeeld ABAP) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden OP43 Kritische bedrijfstransacties bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP44 Klantcode evalueren en optimaliseren om prestaties en stabiliteit van systeem te verbeteren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden OP45 EarlyWatch-rapporten analyseren en wijzigingen voorstellen voor SAP-toepassing Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen (buiten technische omvang van HEC-standaardservice) OP46 Gegevensarchivering instellen en doorlopend uitvoeren om grip te houden op Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen gegevensgroei en omvang van database Systeeminstallatie OP47 Oplossingslandschap installeren conform werkomschrijving en op basis van SAPen HEC-normen/best practices Indien nieuw systeem wordt ingesteld als kopie van bestaand systeem in HEC, valt dit onder algemene instellingen en worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor deze "systeemkopie". Dit geldt niet voor onboarden van systemen in HEC, hetgeen separaat wordt afgehandeld in kader van service "Onboarding en migratie". Scope wordt bepaald door algemene rollen en verantwoordelijkheden volgens specificatie in HEC Service-catalogus OP48 Geïnstalleerde systemen technisch configureren (installatietechnisch nabewerken): planning van standaardbatchtaken/back-ups enz. OP49 Geïnstalleerde systemen integreren in operationele SAP HEC-omgeving OP50 Bewaking van HEC-systemen mogelijk maken OP51 Systeem met andere systemen en toepassingen integreren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP52 Instellingen bewaken met Solution Manager van klant in HEC Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Instelling van bewakingsagents en configuratie; omvat geen werkzaamheden binnen Solution Manager-systeem van klant zelf OP53 Toepassingsconfiguratie (configuratie na installatie) van geïnstalleerde systemen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden SAP levert systemen die technisch op SAP NetWeaver-niveau zijn geconfigureerd en gereed zijn voor gebruik. Voor oplossingen (bijvoorbeeld SAP BW, SAP CRM, SAP EP) of klant specifieke configuratietaken zijn niet inbegrepen en dienen door klant te worden uitgevoerd 10 van 19

11 OP54 OP55 OP56 OP57 OP58 Calamiteitenherste Instellingen voor herstel bij calamiteiten implementeren conform architectuurblauwdruk en contractspecificaties Procedures voor herstel bij calamiteiten ontwikkelen (alleen voor datacenter en technische systeeminfrastructuur) Architectuur voor herstel bij calamiteiten doorlopend beheren: bewaking van gegevensreplicatie naar secundaire locatie, inclusief oplossen van problemen Architectuur voor herstel bij calamiteiten doorlopend beheren: onderhoud en wijzigingsbeheer voor systemen op secundaire locatie om systeemconsistentie te waarborgen, inclusief oplossen van problemen Procedures voor herstel bij calamiteiten ontwikkelen en onderhouden voor gebieden en aspecten van service die onder verantwoordelijkheid van klant vallen (toepassingslaag, klantinfrastructuur, verbinding met HEC, interfaces, organisatorische maatregelen/processen, enz.) Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien herstel bij calamiteiten in contract/werkomschrijving/orderformulier is opgenomen Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien herstel bij calamiteiten in contract/werkomschrijving/orderformulier is opgenomen Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien herstel bij calamiteiten in contract/werkomschrijving/orderformulier is opgenomen Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien herstel bij calamiteiten in contract/werkomschrijving/orderformulier is opgenomen OP59 Tests voor herstel bij calamiteiten uitvoeren (alleen voor datacenter en technische systeeminfrastructuur) Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesysteem, op verzoek; max. één keer per kalenderjaar; uitsluitend indien herstel bij calamiteiten in contract/werkomschrijving/orderformulier is opgenomen; klant dient ondersteuning te bieden bij bepaalde technische aspecten, bijvoorbeeld op gebied van interfaces, verbindingen, enz. OP60 Productiefailover uitvoeren in geval van officieel geconstateerde calamiteit Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Een "calamiteit" is een catastrofale gebeurtenis die op grote schaal schade/vernieling veroorzaakt en gewoonlijk niet beperkt blijft tot één specifiek systeem of landschap maar gevolgen heeft voor grotere delen van een infrastructuur; herstel bij calamiteiten is daarom geen maatregel om de uitval van geïsoleerde systemen als gevolg van hardware- of software-incidenten op te lossen; wordt uitsluitend uitgevoerd voor productiesystemen en alleen indien herstel bij calamiteiten is opgenomen in contract/werkomschrijving/orderformulier.. OP61 Tests voor herstel bij calamiteiten uitvoeren (toepassingslaag, klantinfrastructuur, Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden interfaces, organisatorische maatregelen, enz.) Beheer van Wide Area Network OP62 Netwerkinfrastructuur leveren voor datacenter/locatie van klant Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP63 Netwerkinfrastructuur leveren voor datacenter van SAP, zodat door klant verstrekte Klant dient conform richtlijnen van SAP op eigen locatie voor compatibele telecomapparatuur kan worden aangesloten netwerkinfrastructuur te zorgen OP64 Juiste omvang vaststellen van netwerkverbinding tussen klant en HEC-sites en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden deze verbinding inkopen; telecomprovider/isp beheren E - NetWeaver ABAP-werkzaamheden Algemene werkzaamheden AO1 Beschikbaarheid bewaken van SAP-instance AO2 Technische problemen met SAP-instance oplossen Alleen voor technische problemen; toepassingsproblemen dienen door klant te worden opgelost AO3 SAP-systeemlog analyseren en technische storingen die onder service vallen Assistentie van klant kan noodzakelijk zijn oplossen AO4 SAP-processen bewaken om problemen met systeembewerkingen te voorkomen AO5 Updateprocessen voor SAP-software bewaken om problemen met systeembewerkingen te voorkomen SAP informeert klant over problemen met updateproces; door SAP Enterprise Support aangeboden RCA-methoden kunnen worden gebruikt om toepassingsgerelateerde grondoorzaken voor updates te vinden AO6 Updatebeëindigingen analyseren, beslissingen nemen met inachtneming van Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Heeft betrekking op toepassingsproblemen en -consequenties consequenties en passende maatregelen bepalen AO7 Beëindigde updates opschonen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden AO8 Blokkeringen analyseren, beslissingen nemen met inachtneming van consequenties Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden en passende maatregelen bepalen AO9 Blokkeringen controleren/wissen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden AO10 Op ABAP-dumps controleren om ernstige systeemproblemen op te sporen Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen; SAP informeert klant over ernstige toepassingsproblemen die door klant dienen te worden opgelost; dumps die onder verantwoordelijkheid van SAP vallen, worden door SAP opgelost AO11 SAP-aanmeldgroepen beheren Klant mag deze activiteit uitvoeren; indien SAP wordt verzocht deze taak uit te voeren, dient ontwerp/definitie door klant te worden verstrekt 11 van 19

12 AO12 Problemen met SAP-systeemprestaties oplossen Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen en voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door technische problemen binnen de HEC-servicescope en waarbij de systeemprestaties buiten de gebruikelijke en te verwachten patronen vallen (bijvoorbeeld zoals deze in het verleden in vergelijkbare belastingssituaties zijn vastgesteld) AO13 SAP-systeemprofielparameters onderhouden AO14 Tools implementeren/bijwerken om gereedheid voor SAP-supportservices te waarborgen AO15 Archiveren (archiveringsstrategie definiëren en archiveringsproces uitvoeren en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden bewaken) AO16 Webserviceruntime beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden AO17 Technische RFC-verbindingen (TA SM59) met door SAP beheerde systemen configureren Technische RFC-verbinding = generieke RFC-verbinding die vereist is voor alle systemen op basis van HEC, bijvoorbeeld voor HECbewakingsconfiguratie AO18 RFC-verbindingen (TA SM59) voor door klant beheerde technische systemen en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden eventuele toepassingsgerelateerde RFC-verbindingen configureren SAP-clientwerkzaamheden AO19 Client kopiëren/verwijderen binnen één SAP-systeem (inclusief analyseren en oplossen van technische problemen) Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Bovenlimiet van 300 GB; boven deze grens worden vanwege technische beperkingen uitsluitend systeemkopieën uitgevoerd AO20 Client exporteren/importeren tussen SAP-systemen (inclusief analyseren en oplossen van technische problemen) Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Bovenlimiet van 300 GB; boven deze grens worden vanwege technische beperkingen uitsluitend systeemkopieën uitgevoerd AO22 Functionele fouten (toepassingen, databasetabellen/-velden, enz.) onderzoeken en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP oplossen worden Interfacebeheer AO23 Batchinvoersessies aanmaken, uitvoeren, bewaken en storingsvrij houden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden AO24 Interfaces en aan interfaces gerelateerde functies configureren, bewaken en storingsvrij houden (bijvoorbeeld IDOC's, interfacescripts en -taken, Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden qrfc/trfc/bgrfc, ALE-scenario's enz.) Taakplanning AO25 AO26 Standaardbatchtaken van SAP-systeem inplannen (via SM36 --> standaardtaken), controleren en bewaken om onderhoud van SAP-systeem op basis van best practices mogelijk te maken Toepassingsbatchtaken beheren: - Productietaakplanning en afhankelijkheden definiëren op basis van bedrijfsbehoeften - Taken plannen - Taken bewaken - Resultaten controleren om voltooiing en nauwkeurigheid van taken vast te stellen - Problemen oplossen - Planning aanpassen naar aanleiding van storingen en vertragingen Conform SAP-richtlijnen die worden gedefinieerd in SAP Note 16083; aanvullende SAP-standaardtaken dienen te worden geëvalueerd en overeengekomen met klant Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Wijzigingsbeheer AO27 SAP Transport Management System (STMS) configureren en onderhouden; Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden transportroutes instellen AO28 Transportorders verzenden en vrijgeven Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Voordat klant kritische transporten importeert, dient zij SAP te informeren; transporten dienen als geplande activiteiten te worden uitgevoerd AO29 Transporten uitvoeren om objecten tussen SAP-systemen te verplaatsen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden AO30 Problemen met SAP Transport Management System oplossen Geldt alleen voor technische transportproblemen, niet voor problemen als gevolg van transportcontent, zoals geblokkeerde objecten AO31 Functionele transportproblemen oplossen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor transportcontent AO32 SAP Support Packages toepassen om laatste software-updates in de systemen te Aanvullende systeemdowntime kan noodzakelijk zijn implementeren AO33 Aanbevolen SAP Enhancement Packages toepassen om laatste verbeteringen en Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd aanvullende functionaliteit in de systemen door te voeren AO34 Repositoryobjecten aanpassen in kader van softwarewijzigingen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden AO35 Objectwijzigingen testen en accepteren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden 12 van 19

13 E - SAP J2EE-werkzaamheden Zie relevante onderwerpen (bijvoorbeeld SAP PI, SAP EP voor productspecifieke rollen en verantwoordelijkheden) SAP J2EE AJ1 Technische problemen met SAP J2EE oplossen Alleen voor technische problemen; toepassingsproblemen dienen door klant te worden opgelost AJ2 SAP J2EE: Java-toepassingen aanpassen/configureren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden AJ3 Patches in SAP J2EE doorvoeren om softwareniveau actueel te houden Aanvullende systeemdowntime kan noodzakelijk zijn F - Serveringebruikstelling (ook IaaS genoemd) Service waarbij serverplatform wordt ingericht, bijvoorbeeld om niet-saptoepassingen (IaaS) te installeren en te draaien; geldt niet voor serverinfrastructuur waarop SAP-systeemlandschap draait Beveiligingsplanning SP1 Communicatievereisten voor toepassingen definiëren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP2 Communicatie- en beveiligingsvereisten bepalen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP3 Beveiligingsbeleid opstellen en onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP4 Beveiligingsstrategie en implementatieplannen vaststellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP5 Beveiligingsstrategieën bewaken en evalueren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Hardwaretechnische werkzaamheden SP6 Geldige onderhoudsovereenkomsten met leveranciers aanhouden, voor zover nodig SP7 Proactieve supportcapaciteit van leveranciers gebruiken om potentiële storingen te helpen identificeren SP8 Hardwareonderhoud plannen (voor hardwarestoringen en geplande wijzigingen) SP9 Hardwareonderhoud plannen conform aanbevelingen van leveranciers SP10 Hardware bewaken Serverbeheer SP11 Omvang van serverinfrastructuur bepalen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Virtuele machines worden geleverd volgens specificatie in werkomschrijving/orderformulier; klant dient erop toe te zien dat omvangsbepaling accuraat is en geleverde virtuele machines aan vereisten van beoogde use case voldoen SP12 Serverinfrastructuur leveren SP13 Licenties voor besturingssysteem leveren Licenties worden geleverd en in rekening gebracht door SAP SP14 Basisbesturingssysteem installeren Ondersteunde besturingssystemen: SUSE LINUX (meest actuele versie) MS Windows Server (meest actuele versie) SP15 Patches en beveiligingsupdates voor besturingssysteem installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Server wordt met laatste beschikbare beveiligingspatchniveau geleverd; klant is na overdracht verantwoordelijk voor updates; kan mogelijk aan SAP worden na implementatie van gewijzigd infrastructuurconcept, maar hiervoor is geen bevestigde planning beschikbaar SP16 Antivirussoftware en virusdefinitie-updates installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor installatie van antivirussoftware en dagelijkse uitvoering van virusdefinitie-updates; kan mogelijk aan SAP worden na implementatie van gewijzigd infrastructuurconcept, maar hiervoor is geen bevestigde planning beschikbaar SP17 Licenties voor antivirussoftware leveren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Kan mogelijk aan SAP worden na implementatie van gewijzigd infrastructuurconcept, maar hiervoor is geen bevestigde planning beschikbaar SP18 Hardware volgens planning opstarten/afsluiten SP19 Hardware na storing herstarten SP20 Vereisten voor hardwarebewaking definiëren Op hypervisorniveau SP21 Bewakingsvereisten voor besturingssysteem definiëren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Geen bewaking van besturingssysteem onder service Opslagbeheer SP22 Schijven conform normen beheren Alleen eerste installatie en beheer van NAS-opslag; capaciteit volgens contract SP23 Gegevensbestanden/bestandssystemen beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP24 Omvang(suitbreidingen) van opslagruimte voor back-ups aanvragen; back-ups selecteren en uitvoeren conform behoeften van toepassing/klant en backupgegevens in aangewezen opslagruimte opslaan; onderhoud van opslagruimte voor back-ups waarborgen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP25 NFS- of SMB-share beschikbaar stellen als opslagruimte voor back-ups die door klant zijn gedefinieerd; omvang van opslagruimte voor back-ups wordt bepaald op basis van specificaties van klant in contract SP26 Opslagcapaciteit schalen Opslagcapaciteit op verzoek van klant vergroten; aanvullende vergoedingen vereist Toepassingsbeheer SP27 Toepassingsvereisten definiëren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP28 Klantspecifieke toepassingslicenties leveren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant dient ervoor te zorgen dat zij over geldige licenties beschikt voor gebruik van geïnstalleerde software in omgeving als SAP HEC 13 van 19

14 SP29 Toepassingen installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP30 Toepassingswerkzaamheden uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SP31 Patches en beveiligingsupdates installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor software lifecycle management SP32 Toepassingen bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Herstel bij calamiteiten SP33 VM en gerelateerde opslagruimte beschikbaar stellen in secundair datacenter; volledige toegangsrechten (roottoegang) verstrekken aan VM Alleen voor IaaS-servers die expliciet in contract worden vermeld als relevant voor DR SP34 Toepassing instellen op exclusief beschikbare VM in secundair datacenter; bestandssysteemreplicatie tussen primair en secundair datacenter via WANnetwerk van klant configureren; replicatiestatus bewaken en noodzakelijke operationele activiteiten verrichten Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden 14 van 19

15 F - Add-ons van partners Add-ons van partners Klant dient voor passende licentiëring van respectieve add-on voor HEC te zorgen PA1 Installatie Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PA2 Configuratie Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PA3 Toepassingen bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PA4 Patches doorvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PA5 Problemen met toepassing oplossen, inclusief contact met supportorganisatie van Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden partner F - Business Connector Werkzaamheden BC1 Beschikbaarheid en back-endverbinding bewaken BC2 Technische problemen oplossen Toepassingsproblemen dienen door klant te worden opgelost BC3 BC-patches doorvoeren Aanvullende systeemdowntime kan noodzakelijk zijn BC4 Message Store reorganiseren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Service wordt alleen tijdens kantooruren geleverd worden F - SAP CO-PA Accelerator Werkzaamheden CP1 Initiële gegevenslaadprocedure bepalen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden CP2 Initiële gegevenslaadprocedure uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden CP3 CO-PA aanpassen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP In ERP-back-endsysteem; SAP assisteert op verzoek van klant worden CP4 DB-verbinding met HANA instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP In ERP-back-endsysteem; SAP assisteert op verzoek van klant worden CP5 CO-PA-taken voor gegevensreplicatie instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP In ERP-back-endsysteem; SAP assisteert op verzoek van klant worden CP6 CO-PA-taken voor gegevensreplicatie bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden F - Gegevensservices Werkzaamheden DS1 DS- en BOE-services voor contractuele SLA's starten/stoppen DS2 DS- en BOE-databasesoftware en -client bijwerken Downtime kan noodzakelijk zijn DS3 Gebruikers voor DS aanmaken/wijzigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden DS4 Gebruikers en rechten beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden DS5 Gegevensservicetaken aanmaken/wijzigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DS6 Gegevensservicetaken inplannen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DS7 Databaseverbindingen voor DS aanmaken/configureren (bijv. ODBC) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DS8 Taken bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DS9 Repositoryback-ups maken voor DS en BOE DS10 Batchtaakhistorie verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden DS11 Controleren of taak- en toegangsservers actief zijn DS12 Verouderde repositoryinhoud verwijderen DS13 Problemen met DS-taken oplossen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden DS14 Prestaties tunen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen worden F - SCIC-werkzaamheden Werkzaamheden SC1 Technische installatie van SCIC uitvoeren SC2 Initiële instelling en configuratie van SCIC uitvoeren SC3 Initiële SCIC van bronsysteem instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Bijvoorbeeld secundaire databaseverbinding/rfc instellen SC4 LiveCache-replicatietaken in bronsysteem instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden SC5 SCIC starten/stoppen SC6 LiveCache-replicatietaken in klantsysteem bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden SC7 Lifecycle van SCIC beheren (besturingssysteempatches/support Packages) Geldt niet voor klantbronsysteem SC8 Aangepaste KPI's aanmaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden 15 van 19

16 SC9 Eindgebruikers beheren met HANA Studio Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden SC10 Beschikbaarheid van SCIC bewaken Op basis van URL: als aanmeldscherm wordt weergegeven, wordt systeem beschikbaar geacht F - SAP BI4.X Werkzaamheden BI1 BO-services met optimale prestaties bewaken BI2 Omvang van BusinessObjects-installatiemappen bewaken: Logging, Data, File Store BI3 Back-ups uitvoeren (volledige content/biar) BI4 Alle repositoryfouten detecteren, repareren en comprimeren BI5 Tomcat-cache opschonen BI6 Web Intelligence-cache opschonen BI7 Logbestanden opschonen BI8 Voor Repository Diagnostic Tool aangemaakte lege directory's opschonen BI9 Web Application Server herstarten BI10 Upgrades/patches doorvoeren voor BO-server BI11 Programmaobjectacties: importeren en uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor resultaten van acties die gevolgen kunnen hebben voor serversoftware, inclusief toepassingssoftware en besturingssysteemcomponenten, en die gevolgen hebben voor gedefinieerde SLA's of schendingen van gedefinieerde servicevoorwaarden tot gevolg hebben F - SAP PI Implementatie van SAP PI PI1 Door SAP geleverde adapters en softwarecomponenten installeren PI2 Door externe partijen geleverde adapters installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Dient adaptersoftware en licenties beschikbaar te stellen worden PI3 Vereiste systeemverbindingen met partnersystemen configureren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden Op basis van nacalculatie bij wijzigingen van netwerkinstellingen (routers, firewalls, toegangslijsten) Klant dient netwerkverbindingen met doelsystemen beschikbaar te stellen SAP PI-werkzaamheden PI4 Basisbewaking van PI uitvoeren Uitsluitend technische systeembewaking, exclusief PI-specifieke functies PI5 Toepassingsspecifieke PI-functies bewaken, bijvoorbeeld berichten, wachtrijen enz. Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI6 Verwerking van berichten in PI bewaken (succes en prestaties) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI7 Communicatiekanalen, wachtrijen en achterstanden van PI bewaken (AEX) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI8 BPM-processen bewaken (succes en prestaties) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI9 Adapters configureren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden PI10 Onjuiste berichten verwerken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI11 Berichten archiveren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP Klant dient uiteindelijk te overwegen of oude berichten moeten worden worden gearchiveerd of verwijderd. Archiveringsoplossing en -opslagruimte zijn niet inbegrepen. PI12 PI-integratiescenario's configureren en documenteren, berichtkoppelingen ontwikkelen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden PI13 Wijzigings- en releasebeheer: PI-transporten uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI14 Rollen/autorisaties onderhouden (behalve SAP en initiële beheerdersrol bij klant) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI15 Configuratienormen en ontwikkelrichtlijnen opstellen en onderhouden, bijvoorbeeld Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP naamconventies worden PI16 Planning bijwerken/upgraden; uitvoeren tot update van regressietests Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden PI17 Beveiliging: clientcertificaten onderhouden voor externe partners Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden PI18 Gebruikers en rollen/autorisaties onderhouden (behalve voor SAP en initiële beheerdersrol bij klant) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI19 Onderhoud van PI/BPM/AEX plannen, instellen en bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI20 Archivering van PI-berichten plannen, instellen en bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI21 Parameterisering en configuratie van PO/PI/AEX aanpassen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden 16 van 19

17 PI22 Clientcertificaten onderhouden voor externe partners Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI23 System Landscape Directory (SLD) onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI24 Contentupdate van SAP-basistoepassing doorvoeren voor Enterprise Service Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Repository (ESR) PI25 Fouten afhandelen en grondoorzaken analyseren bij verwerking van berichten met Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden fouten in PI (AEX) PI26 Gereedheid van PI/PO/AEX na wijzigingen (upgrades, patches, Notes) controleren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI27 Vereiste systeemverbindingen met partnersystemen configureren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PI28 Transport van PI-objecten beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Voor PI-scenario's 17 van 19

18 F - Real Time Offer Management Werkzaamheden RT1 RTOM-services starten/stoppen RT2 RTOM-patches doorvoeren Downtime is noodzakelijk als RTOM-service minder dan twee nodes gebruikt en in alle gevallen als wijziging/upgrade van DB-schema noodzakelijk is RT3 Beschikbaarheid en verbinding met DB- en CRM-systeem bewaken Beschikbaarheid en verbindingen (met DB/CRM) RT4 Problemen oplossen Alleen voor technische problemen; toepassingsproblemen dienen door klant te worden opgelost F - Enterprise Portal Werkzaamheden EP1 Toepassingsservices bewaken voor Portal, Unifiers, Unification Server, PCD, TREX, CM, Database, SAP J2EE, IIS en ITS SAP bewaakt alleen toepassingsservices; klant is verantwoordelijk voor bewaking van portalcontent EP2 Portal, Unifiers, Unification Server, PCD, TREX, CM, Database, SAP J2EE, IIS en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden SAP installeert alleen basisversie van SAP Enterprise Portal ITS onderhouden EP3 LDAP (Novell, ADS, Iplanet en andere) onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP4 Logs van portalsysteem analyseren en geconstateerde storingen verhelpen SAP informeert klant over noodzaak van assistentie EP5 Systeemlandschap onderhouden, externe systemen verbinden, bijvoorbeeld SAP Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Conform overeenkomst met SAP, poortverbinding vereist EP6 Gegevensbron definiëren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP7 Gebruikers koppelen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP8 Rollen/kanalen/iPanels toewijzen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP9 Content beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP10 Stamgegevens van portalgebruikers instellen en onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP11 Stamgegevens van portalgebruikers blokkeren en verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP12 Geblokkeerde portalgebruikers vrijgeven Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP13 Licentienemerspecifieke portalautorisatieprofielen definiëren en wijzigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP14 Contentrepository beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP15 TREX-indexen beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP16 Taxonomieën beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP17 Status van TREX-wachtrijen bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP18 Documenten met fouten uit TREX-wachtrijen verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP19 Patches doorvoeren voor: Portal, CM, TREX, Unification Server, SAP Unifier, Java Aanvullende downtime kan noodzakelijk zijn Servlet Engine EP20 POE aanpassen en upgraden, inclusief alle componenten Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden J2EE-wachtwoorden instellen, Java-poort configureren, servicepacks toevoegen EP21 iviews bewaken Server bewaken (alleen uptime en beschikbaarheid), inclusief iviews, rollen, pagina's EP22 Pagina's, rollen en statische html-content upgraden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP23 Java-services bewaken en onderhouden Licentienemer is verantwoordelijk voor ontwikkeling van nieuwe Javaservices en aanpassing van bestaande Java-services EP24 Beveiligingsconcept voor toepassing definiëren en implementeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden EP25 Beveiligingsconcept voor infrastructuur definiëren en implementeren F - Sybase IQ (gebruikt als gegevenspersistentie voor NLS of achiveringsoplossingen van derden) Database-installatie/configuratie IQ1 Systeemvereisten controleren/voorbereiden (BW-release, SAP Notes, bron- /doelinstellingen) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden IQ2 Sybase IQ-database installeren IQ3 Initiële configuratie-/parameterinstellingen doorvoeren IQ4 Beveiligingsinstellingen doorvoeren IQ5 Bewaking instellen IQ6 Verbinding tussen BW/NLS en Sybase IQ initialiseren Klant dient dit aan BW-zijde te controleren Databasewerkzaamheden 18 van 19

19 IQ7 Database starten/stoppen IQ8 Databasecapaciteit beheren IQ9 Reorganiseren/statistisch bijwerken IQ10 DBCC (dababaseconsistentiecontrole) uitvoeren IQ11 Technische databaseproblemen oplossen IQ12 Back-up instellen IQ13 Back-up herstellen IQ14 Databaseverbinding bewaken Klant dient verbinding aan BW-zijde te controleren Lifecyclebeheer IQ15 Databasepatches installeren IQ16 Databaseversie upgraden Toepassing IQ17 Gegevensarchiveringsverzoeken aanmaken/inplannen/herstellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden IQ18 Query's verwerken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden IQ19 Add-ons van partners in back-endsystemen installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IQ20 Server voor archiveringsoplossing in gebruik stellen Indien extra server vereist is voor partneroplossing: zie onderwerp Serveringebruikstelling in dit document voor meer informatie IQ21 Partnersoftware installeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant dient ervoor te zorgen dat zij over geldige licenties beschikt voor gebruik van geïnstalleerde software in omgeving als SAP HEC IQ22 Partnersoftware configureren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IQ23 Beheerde services voor partnersoftware uitvoeren (probleemverwerking) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden F - SNC-werkzaamheden Installatie en configuratie SN1 SCN configureren en aanpassen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SN2 Toepassingsspecifieke bewaking uitvoeren (bijvoorbeeld CIF, qrfc, Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden toepassingslog) SN3 Mailserver configureren in NetWeaver Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SN4 Toegestane adressen van afzenders onderhouden voor uploaden van Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden bestanden SN5 Mailverkeer bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Beperkingen SN6 cfolders-functionaliteit Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Uitsluitend inbegrepen indien uitdrukkelijk genoemd in werkomschrijving/orderformulier SN7 SAP Event Management-functionaliteit Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Uitsluitend inbegrepen indien uitdrukkelijk genoemd in werkomschrijving/orderformulier SN8 Microblog-functionaliteit Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Uitsluitend inbegrepen indien uitdrukkelijk genoemd in werkomschrijving/orderformulier F - PPM-operationele werkzaamheden Installatie en configuratie PP1 Toepassingsspecifieke bewaking uitvoeren (bijvoorbeeld CIF, qrfc, toepassingslog Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP2 Beveiligingslijsten definiëren voor kantoorcontroles Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP3 Documentbeheer op HTTP-basis activeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP4 MS Project integreren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP5 Mailserver configureren in NetWeaver Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP6 Toegestane adressen van afzenders onderhouden voor uploaden van bestand Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP7 Mailverkeer bewaken Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden PP8 Handmatige periodieke taken voor projectbeheer en portfoliobeheer uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden PP9 Periodieke taken voor projectbeheer en portfoliobeheer plannen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden Beschreven handmatige periodieke taken voor projectbeheer en portfoliobeheer zoals gedefinieerd in technische werkzaamhedenhandleiding voor PPM 6.0 Beschreven geplande periodieke taken voor projectbeheer en portfoliobeheer zoals gedefinieerd in technische werkzaamhedenhandleiding voor PPM 6.0 Scope voor periodieke taken dient te worden gedefinieerd in basisproject aangezien sommige taken scenarioafhankelijk zijn. 19 van 19

SAP HANA Enterprise Cloud

SAP HANA Enterprise Cloud SAP HANA Enterprise Cloud HEC voor projecten: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden. Versie, januari 2017

SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden. Versie, januari 2017 SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden Versie, januari 2017 2017 SAP SE. Alle rechten voorbehouden 2017 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Service Level Agreement Classification: Extern Inhoudsopgave 1 Service Level Agreement... 3 2 Overzicht... 4 2.1 Achtergrond en doel van de SLA... 4 2.2

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Client Management en Universal Printing Solutions

Client Management en Universal Printing Solutions Client Management en Universal Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Perceptive Process Mining

Perceptive Process Mining Perceptive Process Mining Nieuw in deze versie Process Mining Version: 2.5 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: mei 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro AdBackup 6.21 - Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro Pagina 1 van 8 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. BACK-UP EN HYPER-V GRANULAIR

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Privileged Access Management Gids voor bijwerken

Privileged Access Management Gids voor bijwerken Privileged Access Management Gids voor bijwerken TC:5/6/ Inhoudsopgave Bomgar software voor Privileged Access Management bijwerken 3 Een enkele Bomgar Box automatisch bijwerken 5 Eén enkele Bomgar Box

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie