RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND"

Transcriptie

1 PLAN REGIO VVV Hart van Noord-Holland 2012 VAN TRADITIONELE AANBODGERICHTE VOLGER NAAR VRAAGGERICHTE INTERACTIEVE AANJAGER ONDER DE NAAM RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND HOLLAND MARCEL SERLIER DIRECTEUR RVVV Januari

2 Focus 2012 RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND Basisstrategiekeuze Differentiatiestrategie met als doel unieke toegevoegde waarde te bieden aan alle in- en externe stakeholders door te excelleren in: 1. Nieuwe media 2. Relatiemanagement: employee/ customer advocacy 3. Flexibel inzetbare distributiekanalen 4. Operaties Groeistrategiekeuze Marktontwikkeling: B2C richting groeimarkt België en de upper quality seekers en B2B door strategische samenwerking aan te gaan met de gemeenten, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, RVVV Kop van Noord-Holland, branchevreemde bedrijven en Leisure Board. Uitkomsten gekozen strategieën voor probleemstelling 1. RVVV s doelstellingen worden in 2015 gerealiseerd: a. aantal bezoekers online 1,7 miljoen; aantal fysieke VVV-kanalen locaties 19 groeidoelstelling 33% behaald (2010 1,3 miljoen en 10 VVV locaties, waarvan 4 toplocaties) b. 50% van de partnerbijdragen besteden aan destinatiemarketing: promotie en productontwikkeling van de regio en het bedrijfsleven RVVV heeft een strategisch Plan gemaakt voor dat als leidraad fungeert voor het jaarplan RVVV zet in op: 1. Reorganisatie 2. Visie Informatietaak 3. Visie Destinatiemarketing 4. Speerpunten (nieuwe media, flexibel inzetbare distributiekanalen, relatiemanagement en operaties) 5. Strategische samenwerking met RVVV Kop Herpositionering: B2B: van een afwachtende in offline investerende organisatie naar een initiërende, in nieuwe media uitblinkende marketingaanjager en -uitvoerder. B2C: van een aanbodgerichte, offline opererende distributeur van traditionele content naar een vraaggerichte, inspirerende onen offline distributeur van interactieve content. 2

3 Strategisch Plan RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND TRANSFORMEERT NAAR EEN NIEUW INTERACTIEF, VRAAGGERICHT BUSINESSMODEL DE RVVV heeft gekozen voor een combinatie van differentiatiestrategie tegie (basis) en marktontwikkeling (groei). Deze strategie is onderscheidend, realiseert alle doelstellingen en is acceptabel voor alle stakeholders. De toegevoegde waarde richting consument, bedrijfsleven en overheden eden wordt verbeterd door het excelleren in met name nieuwe media, relatiemanagement, de distributie via verscheidene kanalen van vraaggerichte interactieve content onder VVV-label en het multipliereffect door het bundelen van gelden overheden, bedrijfsleven, RVVV, Leisure Board en NBTC waarbij de RVVV als aanjager fungeert. Het nieuwe MISSIEMODEL: RVVV Hart van Noord-Holland, de aanjager op het gebied van destinatiemarketing en de innovator op het gebied van toeristische informatie door: 1. het optimaal verzamelen, bundelen, verrijken en distribueren van voor de klant persoonlijke en user-generated informatie via de meest efficiënte en innoverende distributie- en promotiekanalen 2. het toeristisch en recreatief aangesloten bedrijfsleven, gemeenten en Provincie promoten op de Nederlandse, Duitse en Belgische toeristische markt met on- en offline promotiemiddelen en via productontwikkeling Welke overtuigingen en gedragsnormen? De kernwaarden zijn persoonlijk, betrouwbaar, toegankelijk, zelfbewust, inspirerend en interactief. Financiële doelen: een solvabiliteit van 33% (EV/TV) en een liquiditeit van 1,5 (current ratio) een rentabiliteit voor belasting van 1% van het totaal vermogen ROS Kerntaak Infotaak (VVV distributiekanalen en reserveringen) van 4%; Kerntaak destinatiemarketing maximaal een verlies van per jaar Inkomsten stijgen van 2011 tot % meer dan de uitgaven Inkomstenverdeling 50% B2B en 50% B2C Personeelskosten maximaal 57% van de totale kosten Groeidoelen: schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico 33% uitbreiding van fysieke en online distributiekanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV vestigingen en 4 VVV Agentschappen en 1,3 miljoen bezoekers Marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis 50% partnerbijdragen investeren in destinatiemarketing 3

4 Organisatiestructuur RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND OVERWEEGT HUISVESTINGS- EN PERSONELE BEZUINIGINGEN IN 2012 In de nieuwe organisatiestructuur staan de 2 kerntaken en de speerpunten centraal. Het aantal MT leden is teruggebracht van 7 naar 3: een directeur, een zakelijk manager en een financieel manager. Directeur/bestuurder: Nieuwe Media/Relatiemanagement Aansturing afdeling Marcom nieuwe media en gehele organisatie Kerntaak 1. Infotaak: Zakelijk Manager Distributiekanalen/ Relatiemanagement Aansturing vestigingen, relatiemanagers en reserveringsmedewerker Financiële Administratie & personeel: Financieel Manager Operaties Aansturing medewerkers Kerntaak 2. Destinatiemarketing: Directeur/bestuurder Aansturing marketing- en nieuwe mediamedewerkers Raad van Toezicht (7 personen): is vernieuwd/verjongd 2012: nieuw te werven: retail en marketing Raad van Advies: is op 2 na geheel vernieuwd met 9 personen in 2012 vanuit nieuwe strategie en op basis van loyaliteit in Euro s en waardering Bezuinigingen: huisvesting backoffice en personeel uitwerken personele scenario s s vanaf

5 Speerpunten SPEERPUNT 1: RVVV HEEFT EURO GEÏNVESTEERD IN DE TE LANCEREN NIEUWE (MOBIELE) WEBSITE 3.0 IN 2012 Nieuwe Media vormt het 1 e speerpunt in de nieuwe strategie van de RVVV omdat dit één van de belangrijkste behoeften is van de doelgroepen consument, overheden en bedrijfsleven. Doelstelling: marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft bezoekers en het aantal innovaties per jaar. Doel Rol RVVV : 33% stijging aantal unieke bezoekers uitgaande van 1,3 miljoen in 2010 en 1 innovatie per jaar : Initiator in samenwerking met RVVV Kop, overheden en bedrijfsleven teneinde de nieuwe rol te bevestigen en schaalvoordelen te behalen Speerpunten 2012: 1. Productontwikkeling: - Realiseren nieuwe user generated (mobiele) website - Lancering app Mijn VVV - Lancering van minimaal 3 I-tours - Laden partnerpakketten met producten nieuwe media 2. Oprichting Kennisplatform Nieuwe Media: - Raad van Toezicht en Advies worden uitgebreid met experts - 1 regionale presentatie RVVV met speerpunt nieuwe media en toonaangevende sprekers 3. Cocreatie bij productontwikkeling en implementaties Interactie met consument, bedrijfsleven, waaronder de Rabobank, de Westfriese Omringdijk en de gemeente Alkmaar en Bergen (vraaggericht) resulterend in minimaal 2 nieuwe producten in 2012: I-tours en Mijn VVV 5

6 SPEERPUNT 2: DISTRIBUTIEKANALEN: OP WEG NAAR VIER TOPLOCATIES IN ALKMAAR, BERGEN, CASTRICUM EN HOORN RVVV zet in op continuering contracten met ANWB in Bergen, Castricum en Hoorn, strategische samenwerking in Alkmaar met een branchevreemde organisatie, uitbreiding VVV agentschappen en VIP s en sterk verbeterde en vernieuwde online kanalen Doel : 33% stijging aantal bezoekers en aantal kanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV winkels en 4 agentschappen en 2,1 miljoen bezoekers waarvan 40% offline ( ) in 2011 Speerpunten Rol RVVV : Initiator van het nieuwe VVV vestigingsconcept (www.vvvvestigingsconcept.nl) in samenwerking met VVV Nederland en de overheden Speerpunten 2012: 1. Nieuwe Visie ontwikkelen voor Infotaak - Opzet businessmodel Couleur locale verbeteren - Handhaven VVV-ANWB Castricum - Investeren in de vier toplocaties - Opening van 1 nieuw agentschap - Introductie 5 VIP s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper) - Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels - Onderzoek naar mobiele VVV unit 2. Financieel - Realisatie begroting, speerpunt eigen drukwerk - Verhoging omzet webshop met 10% - Aangaan van 2 strategische samenwerkingsverbanden voor de locaties in Alkmaar, Castricum en Egmond met als doel het verhogen van het rendement in de winkels het nieuwe VVV vestigingsconcept 6

7 Doel : - 32% stijging totaalbedrag bedrijfsleven partnerships in ,5% stijging totaalbedrag subsidie infotaak overheid - Bijdragen bedrijfsleven en overheid in promotie handhaven op hetzelfde niveau als in 2009 i.v.m. bezuinigingen - 25% ambassadeurs in Vergaande strategische samenwerking met RVVV Kop Speerpunten 2012: SPEERPUNT 3: RELATIEMANAGEMENT KRIJGT VORM VANWEGE NIEUWE MEDIA PAKKETTEN IN 2012 EN DE AANSTELLING VAN 2 ACCOUNTMANAGERS Relatiemanagement richting bestaande en met name nieuwe stakeholders (marktontwikkeling) neemt een belangrijke plaats in gedurende de komende jaren. Persoonlijk contact, interactie, cocreatie en vraaggericht handelen zijn daarbij de assets. RVVV s gehele organisatie is betrokken o.l.v. de directeur. Doel 2012: euro 1. Organisatie: - Benoemen van 2 accountmanagers (0,8 fte) - Samenstellen verkoopplan inclusief targets, bonus en frequentie - Jaarrond facturering partnership - Onderzoek CRM systeem 2. Acquisitie - Nieuwe doelgroepen werven: toeristisch bedrijfsleven, branchevreemde bedrijven, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, hoteliers.com, Seat me (restaurants) en strategische partners voor de VVV locaties - Acquisitie ex-partners - Upgrading, retentie en share of wallet huidige partners naar duurder pakket en aanpassen huidige partnerpakketten 3. Productontwikkeling Pakketten laden met nieuwe mediaonderdelen, waaronder nieuwe website en webshop Speerpunten 7

8 Doel : 1. maximaal 57% personeelskosten in minimaal 70% FTE s is multifunctioneel inzetbaar Speerpunten 2012: SPEERPUNT 4: OPERATIES VORMT DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN DE OVERIGE SPEERPUNTEN Operaties hebben betrekking op de juiste inzet van de productiecapaciteit, de afstemming van producten en diensten op de wensen van de klant, het interactieve content management agement systeem, de voorraadbeheersing en facilitaire zaken 1. Personeel: - Invoeren POP traject - Uitvoering flexibel roosteren (CAO VVV Nederland) - Training medewerkers in relatiemanagement - Training Succes met Elkaar MT leden - Introduceren urenregistratie 2. Voorraadbeheersing: Onderzoek kassa- & voorraadsysteem voor Afstemming producten en diensten op wensen klant - 4 keer per jaar controle juistheid en up-to-date infocontent - Klantenbeoordeling introduceren op nieuwe website - Onderzoek Customer Relations Management systeem (CRM) = klantensysteem Speerpunten 4. Financieel / investeringen: - Aanschaf I-pad/notebook t.b.v. relatiemanagement - Wifi internet points in VVV Vestigingen - Updaten hardware o.b.v. capaciteit, ouderdom, mobiliteit - Goedkopere huisvesting backoffice 8

9 Jaarplan ACTIVITEITENPLAN 2012 ACTIVITEIT WAT WIE DEADLINE Strategie Uitvoeren en implementeren strategie MT Gehele jaar Infotaak Destinatiemarketing Nieuwe Media Opstellen en uitvoeren nieuwe visie Infotaak Doelstelling kerntaak informatie: ROS 4% Nieuwe database doorvoeren (NDTRC) Opstellen en uitvoeren nieuwe visie destinatiemarketing 50% partnerbijdrage vanaf 2013 Doelstelling kerntaak destinatiemarketing: max. -/ euro Lanceren website, mobiele website, Mijn VVV, een vernieuwd reserveringsysteem en I-tours Lancering vernieuwde webshop Organisatie Kennismiddag nieuwe media Realiseren doelstellingen Relatiemanagement Realiseren doelstellingen Initiëren ambassadeurs B2C Opstellen verkoopplan Distributiekanalen Handhaven VVV-ANWB Castricum Investeren in de vier toplocaties Opening van 1 nieuw agentschap Introductie 5 VIP s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper) Sandra Sandra/ Sandra /Sandra Sandra/ Sandra Sandra Sandra 1 april 1 juli 31 oktober 1 mei 1 juli 26 april Gehele jaar 1 mei 1 november 1 oktober 1 oktober 9

10 Jaarplan ACTIVITEITENPLAN 2012 ACTIVITEIT WAT WIE DEADLINE Operaties Goedkopere huisvesting backoffice Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels Invoeren POP traject Training medewerkers in relatiemanagement Training Succes met Elkaar MT leden Introduceren urenregistratie Solvabiliteit en liquiditeit per balansdatum optimaliseren Reorganisatie Opstellen scenario s 2013 Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met RVVV Kop vanaf 2013 /Ronald Ronald MT Ronald/Sandra MT Ronald/Sandra Ronald MT MT 1 mei 1 mei 1 juni 1 juni 3 mei 1 november 10

11 Financiële verantwoording BEGROTING 2012 Jaar Begroting Opbrengsten CO en Internet Informatie Destinatiemarketing TOTAAL Lasten Personeelskosten Promotie, product, internet Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige kosten Rentebaten TOTAAL RESULTAAT voor belasting

STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015. van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager

STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015. van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager STRATEGISCH MARKETINGPLAN REGIO VVV HART VAN NOORD-HOLLAND 2011-2015 van traditionele aanbodgerichte volger naar interactieve vraaggerichte aanjager Intro INHOUDSOPGAVE Externe Analyse 03-07 Vertrekpunten

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht. Verbinden met impact

Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht. Verbinden met impact Jaarplan 2015 Vrienden UMC Utrecht Verbinden met impact 1 Koers Vrienden UMC Utrecht in 2015 Centraal thema 2015: verbinding met impact Vrienden UMC Utrecht is het sociale hart van het ziekenhuis. Alle

Nadere informatie

Eindrapport Project. ProReBo. Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels. Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M.

Eindrapport Project. ProReBo. Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels. Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M. Eindrapport Project ProReBo Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Opdracht: Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M. Fischer 1-2 Think Logical B.V.,

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie