Register Archievenblad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register Archievenblad, 2001-2010"

Transcriptie

1 Register Archievenblad, Naam: Voorletters en co-auteur Titel artikel Smit F. Het nieuwe Overzicht van Archieven en Collecties van het Gemeentearchief Amsterdam Ketelaar E. Archivistiek in Amerika (3) Beekhuis M. Codehater (column) Erkelens N., Kretzschmar, E. en Loef, M. Open die archieven! Berghoef J. Fragmenten van een werkweek Vries J. de Friese (overheids)archieven op internet Kok M. Section Architectural Records Hermans R. Project Friesland: samenwerking tussen de erfgoedkoepels in de praktijk Jamar J. en Pennings, J. Een bezoek aan het Nationaal Archief in Ottawa zondag 20 maart 2011 Pagina 1 van 93

2 Teuling A. den Duurzaamheid van grootboekadministraties: een onderzoeksverslag Egeter van Kuyk R. Bericht uit Tirana. De radio- en televisiearchieven in Albanië Slager K. Een Zeeuwse eeuw op geluidsband Sanders J. Naar een toegang zonder drempels: met Diana op jacht Verhoeven G. Archivaris zoekt stuk (column) Schie H. van ISAD(G) - De Standaard voor archivistische beschrijving Holthuizen F. Filmmagie in Limburg: vijf jaar LiFVA Woelderink B. Bagatellen Slooten T. van Fragmenten van een werkweek Dijkstra J. De ontwikkeling van het gemeentelijk archiefbeheer in de provincie Groningen Beekhuis M. Een ezel stoot zich in het gemeen (column) zondag 20 maart 2011 Pagina 2 van 93

3 Bruggeman M. Archieven in Latijns-Amerika in problemen Vermeire N. Verscheidene intriges aan de Inias hoven Prins J.E.J. Overheidsinformatisering & recht Wijngaard M. van den Fragmenten van een werkweek Ketelaar E. Archivistiek in Amerika (4) Verhoeven G. Het bestel (column) Pennings J. Fragmenten van een werkweek Ketelaar E. Archivistiek in Amerika (5) Tol J. van PIVOT: de vlegeljaren voorbij Haan M. de Domino-effect van de regionale historische centra Krikhaar F. Op weg naar het publiek zondag 20 maart 2011 Pagina 3 van 93

4 Thomassen T. Archiefopleiding krijgt nieuwe structuur Horsman P. Op weg naar Wenen Heel C. van Fragmenten van een werkweek Horik R. van EVA is een plaatje Scheurkogel H. Archivistiek B: een opleiding in voltijd én deeltijd Beekhuis M. De methode 'Maxima' (column) Waalwijk H. Eén archiefterminologie voor het Nederlandse taalgebied Bekker H. Archieven op het verkeerde spoor Heidebrink I. Een archieftentoonstelling in Indonesië Noordermeer T. Koninklijke Bibliotheek ontwikkelt Depot van Nederlandse Elektronische Publicaties Velthuys- Bechthold P. Sweet memories of Maryland zondag 20 maart 2011 Pagina 4 van 93

5 Peijnenburg J. van Fragmenten van een werkweek Anckaer J. De archieven van scheepswerk Cockerill Yards in het Stadsarchief Antwerpen Verhoeven G. Archief te koop (column) Boer S. de De afdeling Bedrijfshistorie van de Rabobank Buuren W. van Sportarchieven als cultureel erfgoed Arendsen M. Kloosterarchieven weerspiegelen kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen Potters M. Een sprookje hersteld. Over de inventarisatie van het bouwdossier van kasteel De Haar Ketelaar E. Nederlandse archieven in Moskou. Winterslaap ten einde Rigter D. Werken met particuliere archieven: een impressie Ruitenberg N. Aan de slag. De inventarisatie van familie- en huisarchieven in het Rijksarchief in Gelderland Carasso D. Publieke acquisitiecampagne in Overijssel zondag 20 maart 2011 Pagina 5 van 93

6 Diebels P. Studiedag sportarchieven. Naar één landelijk registratiepunt voor sportarchieven Hermans R. Op zoek naar een nieuw bestel Heidebrink I. en Pennings, J. KVAN-archiefreis. Toscane smaakt naar meer Heidebrink I. en Pennings, J. Zesde Europese archiefconferentie te Florence. Uitwisseling van informatie, kennis en ervaring Ketelaar E. Vrijstelling aanmelding Wet bescherming persoonsgegevens Lulofs M. Carln integreert de klassieke inventaris in moderne ontsluitingstechnieken Jonker A. Muur rond Stasi-archief Beekhuis M. Broodje halfom (column) Jamar J. Het Nationaal Archief in Indonesië Fasel A. De sollicitatie Zoodsma L. Fragmenten van een werkweek zondag 20 maart 2011 Pagina 6 van 93

7 Jamar J. STAP, ABS-Archeion en nog meer Otten J. Fragmenten van een werkweek Kok M. en Tonckens, L. Digitale omgevingsgeschiedenis in Gelderland Plantinga S. Pennenlikkerij in Perpignan Vos M. Blauwdrukken voor morgen Bruijne M. de Dag van de Brabantse Film. Van passieve naar actieve acquisitie Veen H. van der Open Monumentendag Verhoeven G. Ontgroening (column) Jeurgens C. Turkse Dordtenaren. Cultuur-historisch erfgoed van nieuwkomers Beekhuis M. De laatste (column) Deserno I. Congres Society of American Archivists. A Global Archival Odyssey zondag 20 maart 2011 Pagina 7 van 93

8 Tuskan E. Archiefinventarissen IISG op internet Sicking L. De archieven van het Europees Parlement Hermans R. Erfgoed van migranten Strijbosch A. Fragmenten van een werkweek Teuling A. den Duurzaamheid van grootboekadministraties: enkele recente ontwikkelingen Hovy L. Sporen nalaten of uitwissen? Het bewaren van persoonsgegevens Biemans J. Het Stadsarchief 's-hertogenbosch en het Jeroen Boschjaar Leechburch Auwers M. De vorming van het regionaal Historisch Centrum Amstelland & Meerlanden. Het geheel Dokter B. Van SteigerM tot BronnenuitAmsterdam Noordam C. Wil de echte archivaris nu opstaan? Vancoppenoll e C. Toepassing van het Contextmodel. Het fonds van sekwesterarchieven herondekt zondag 20 maart 2011 Pagina 8 van 93

9 Bos-Rops Y. Het einde van een traditie; 82 jaar archiefexamens in Nederland Schönfeld C. en Jansen, A. Effectieve Digitale Duurzaamheid... niet alleen in Amsterdam Archivo P. Fragmenten van een werkweek Verhoeven G. Máxima (column) Wijngaard M. van den Stadsarchief Breda werkt mee aan Lespakket over Industrialisatie Keijzer A.K. e.a. Het Archipol-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke partijen Keysper C. Fragmenten van een werkweek Dings W. Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen met sluiting bedreigd Vogel J. en Zoodsma, L. Virtuele tochten Kennemerland. Migranten, trekvaarten en stoomgemalen Tol J. van op de kaart Schot F. en Bruijne, M. de Kwaliteitsverbetering met een handvest dienstverlening. Kokkerellen in Tilburg en zondag 20 maart 2011 Pagina 9 van 93

10 Bruin G. de Conservering van archieven in tropische zones Hoving F. Subsidie voor project 'Toegang op personen (TOP) Kok M. De eerste (column) Laeven T. DIVA-Competentieprofielen beschikbaar op internet Jonker A. Onvermogen op niveau Bruijne M. de Scheepsladingen met VOC-documenten Noordam C. De Haagse informatieschil en de omkering van de ijsbergratio Wassink J. Fragmenten van een werkweek Ekama van Dorsten N.J. Inzoomen op 'De Woonomgeving' Taekema J. en Rademaker, E.L. Archieven in de Cultuurwijzer Lucassen J. Historisch erfgoed van minderheden zondag 20 maart 2011 Pagina 10 van 93

11 Holtrop P. De Nederlanders en hun kerk in Sint-Petersburg Braad R. Fragmenten van een werkweek Beek P. van en Veen, H. van Kengetallen in het Archiefwezen Diepen A. van Van Turkse supermarkt tot Marokkaanse vrouwenorganisatie Scheurkogel H. De archivaris: welk beroep, welke opleiding? Koningsbrugge H. van Nederlands historische bronnen in Rusland Verhoeven G. Rad van fortuin (column) Jochems M. Gemeentearchief, musea en openbare bibliotheek Apeldoorn: samen iets Aparts Böschen P. Impressies van het congres 'De archiefopleidingen onder de loep' Hoving F. Fragmenten van een werkweek Visser W. de DIVA-enquête: archieven en onderwijs zondag 20 maart 2011 Pagina 11 van 93

12 Braad R. Interview met Ariela Netiv: 'Werken in de Raad voor Cultuur nog boeiender dan ik had Goossens P Hinderwetvergunningen; een inventarisatieproject in Eindhoven Geraedts F. Roeien tegen de stroom in; archiefontwikkeling in Bangladesh Kok M. Beleefbaar Archief (column) Brood P. Werk in uitvoering: Na 200 jaar een nieuw begin voor het Nationaal Archief Verhoeven G. Geruchten en reputaties (column) Berg T. van den Fragmenten van een werkweek Boselie P. Een metamorfoze voor Sittardse literaire collecties Dijk M. van De eerste keer doet altijd pijn: ervaringen met een overgebracht digitaal archief Steijlen F. Het archief van het Commissariaat Ambonezenzorg Mini-symposium EAD (Encoded Archival Description) zondag 20 maart 2011 Pagina 12 van 93

13 Bervoets J. Werk in uitvoering: Het archief als drama Broek G. van den Iconiciteit en nieuwe media Ekama van Dorsten N.J. De kleur van Nederland: Kadaster 1832 op internet Barbier S. Thema 'Archief en emotie': 'U bent de eerste die normaal tegen me doet.'belangstelling voor Baruch J. Thema 'Archief en emotie': Emoties? Wat koop je ervoor? Bongaardt W. van den Thema 'Archief en emotie': Niets kwaads in de zin Schipper S. Thema 'Archief en emotie': Met de dood voor ogen. Een archief over de processen van twee leeftink I. en Waarden-Koets, A. van Thema 'Archief en emotie': 'Ik voelde me weer even thuis.' Tentoonstellingen en emotie in het Plantinga S. Fragmenten van een werkweek Kaajan D. Thema 'Archief en emotie': Het belang van particuliere archieven van politici Bos-Rops Y. Thema 'Archief en emotie': De emoties van Hendrik van Wijn zondag 20 maart 2011 Pagina 13 van 93

14 Japin A. Thema 'Archief en emotie': De zwarte met het witte hart Kappelhof T. en Rigter, D. Op zoek naar het persoonlijke. Persoonsdossiers: een onoplosbaar probleem? Kok M. Het pufje (column) Resida W. Thema 'Archief en emotie': 'La Folia' of de Gekte van Spanje' in het Gelders Archief Verhoeven G. Vakpromotie (column) Hennekam E. Fragmenten van een werkweek Liempt A. van Zonder archieven absoluut geen andere tijden Böschen P. en Bruijne, M. de Een Haarlemse schatkelder. De collectie van Museum Joh. Enschedé Jonker R. PDF en XML: twee standaarden Zwol T. van Doe je digitale warming-up! Onderzoek naar digitaal bewaren van tekstdocumenten en e- Reinders A. en Tol, J. van De Handelingenbank. Een applicatie voor geautomatiseerd beheer en toegankelijk maken zondag 20 maart 2011 Pagina 14 van 93

15 Glaudemans A. Over oude en nieuwe archiefwetenschap Braad R. Archiefkaart.nl. De bezoekerspas voor alle archieven? Heuvelmans L. DIVA-conferentie: de wereld van migranten en archieven Kok M. De herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil (column) Ketelaar E. Archief en recht na 35 jaar Dingemans R. Archief en recht - recht en archief Haan M. de en Hokke, E. Archiefopleiding: Archiefstage: de verbindende schakel Brunt A. Fragmenten van een werkweek Webbink D. en Dijksterhuis, T. Deventer digitaliseert cultuurhistorische collecties Visser W. de DIVA: Archieven en minderheden Eerden R. van Fragmenten van een werkweek zondag 20 maart 2011 Pagina 15 van 93

16 Visser W. de Kennismaking met het archief Verhoeven G. RA RA, wie ben ik (column) Noordam C. De archivaris en de (Archief)wet Keverling Buisman F. Enkele dilemma's voor de archivaris Martin J. Archief en educatie: Een Naam en een Gezicht Heemskerk W. Archieven en diefstal Waard K. de Flevoland Boven Water Boudrez F. Digitaal archiveren in Vlaanderen Schmitz B. Kan de geschiedenis ons iets leren? (column) Schot F. Kwaliteitshandvest: Werken aan kwaliteit van dienstverlening. Beloften doen en waarmaken Horsman P. Archieven in de negentiende eeuw zondag 20 maart 2011 Pagina 16 van 93

17 Kunst R. Het oude paradigma en de nieuwe archivaris (I) Boekhorst A. Informatiemanagement: Van feiten tot kennis. Een kennismaking Hollander R. den Bruisend RMC-najaarsevenement. Afstand tussen archief en bedrijfsproces is aan het Bruijne M. de De kaarten op tafel Verheijen F. en Blomsma, M. Archieven en educatie: 'Dit moet erger zijn dan de bieb' Vries B. de Openbaarheid in de praktijk Ree G. van der Openbaarheid en archieven Carasso D. Archieven en private financiering Heuvelmans L. De archiefschat Ketelaar E. Sinds wanneer zijn archieven erfgoed? Oomen J. Amicitia: ICT-doorbraakproject voor en door audiovisuele archieven zondag 20 maart 2011 Pagina 17 van 93

18 Vuuren R. van Kwaliteit van genealogische zoeksystemen op internet. De digitale voorouder Boekhorst A. Informatiemanagement: Van feiten tot kennis. Informatiecontinuüm Steenbakkers J.F. Digitaal en toch duurzaam Butter H., Weijde, C. van en Rijnierse, K. Praktijkervaringen bij de liquidatie van Arbeidsvoorziening. Gevaren voor digitale Kunst R. Het oude paradigma en de nieuwe archivaris (II) Broek J. van den De archiefschat Looper B. De archivaris en het raadsel van de verdwenen archieven Hollestelle L. ISIS: een archiefdienst zonder muren Spork R. Enthousiaste reacties van bezoekers op archiefkaart Heezik N. van en Houtman, F. Praktisch archiveren is procesgebonden selecteren Boekhorst A. Informatiemanagement: Van feiten tot kennis. Argief trappe na zondag 20 maart 2011 Pagina 18 van 93

19 Hennekam E. Archieven en journalistiek Rapp A. Nieuwe uitwerkingen voor oorkonde-edities Doorenbosch P. Gedigitaliseerd erfgoed voor een breed publiek en onderwijs. Het Geheugen van Nederland Gibbes F.E. en Scriwanek, M.E. Kennismaking met het Nationaal Archief van de Nederlandse Antillen Braad R. De archiefschat Bervoets J. Gevraagd: een gids voor Babylonië Boekhorst A. Van feiten tot kennis. Informatiemanagement Dorsten N. J. Ekama van Sittards Claustrum ontsloten Sijnke P. Van foute schilders en oude kerken Hokke E. en Houtman, F. Blijvend beschikbaar: de archivering van websites Heezik N. van en Houtman, F. Cultuurhistorie en infrastructurele nieuwbouw zondag 20 maart 2011 Pagina 19 van 93

20 Brouwer F. Crash-couse Archivistiek in Suriname Schrover M. Het bevolkingsregister als bron voor migratieonderzoek Marks A. De archiefschat Zandhuis I. De praktijk: Het gebruik van Encoded Archival Description bij het Nationaal Archief Ketelaar E. De nieuwe Master Archiefwetenschap Metselaars H. Convenant Archieven werpt eerste vruchten af Amstel J.K. Ploos van De archiefschat Kunst R. Het oude paradigma en de nieuwe archivaris (III) Koops R. en Velzen, T. van Uitgevaren voor de Kamers, mensen overzee Otten B.A. Kennismanagement vraagt om informatievoorziening via functieprofielen Boekhorst A. Van feiten tot kennis. Intussen bij de (boven)buren zondag 20 maart 2011 Pagina 20 van 93

21 Jongbloed H. Overbrenging archief van het kabinet van de Minister-President ( ): mijlpaal en Stoppelenburg N. Van Buchel op internet: een zeventiende-eeuws handschrift als database Verhoeven G. De instelling voorbij? Boudrez F. DAVID-conferentie: e-archiving for posterity Dorsten N. J. Ekama van Laat zien die geschiedenis! Schenk M. De archiefschat Vuuren R. van Stambooming: digitale genealogie in de toekomst Boekhorst A. Van feiten tot kennis. Varia Spork R. Het Gemeentearchief Rotterdam en de elektronische dienstverlening Mandemakers K. Een database van negentiende- en twintigsteeeuwse levensgeschiedenissen. Historische Laarschot H. van de Met Archieven, Boeren en Cultuurhistorie naar een gerevitaliseerd platteland. Het ABC van de zondag 20 maart 2011 Pagina 21 van 93

22 Looper B. De boer in de mens (column) Rommes R. Runderpest in Utrechtse archieven Beck C. Boeren in het verzet Nijskens N., Kruyff, L. en Vreeken, T. De culinaire band met onze voorouders. Vergeten groenten zijn de spiegel van onze Kloosterboer T. Boerderijgegevens en de oude Hanzestad Deventer Neugebauer S. De emancipatie van de Nederlandse plattelandsvrouwen Boekhorst A. Van feiten tot kennis. Boerderij Bockxmeer A. van E.J. Roskam Hzn., F.E. Posthuma, het Nederlandsch Agrarisch Front en de Holthuizen F. Hedendaagse presentaties van oude agrarische filmbeelden Cruyningen P. van Boerderijen en Archieven Klerk A. de De archiefschat zondag 20 maart 2011 Pagina 22 van 93

23 Schie H. van Nationaal Archief: De Landbouwarchieven in Den Haag Bervoets J. Over de woorden en de dingen, of meer licht voor René Kunst Boekhorst A. Van feiten tot kennis. Verbazing Coster W. Een multi-culinaire geschiedenis. Hollandse Nieuwe in Zwolle Hennekam E. KNAG-expedities naar Nieuw-Guinea Beks G. Inlichtingen uit de Oost, perscensuur en Nieuw- Guinea. Onderzoeksjournalistiek in de praktijk Camps R. De archiefschat Doe E. van der Het archief van de Marine Inlichtingendienst als cultureel-antropologische bron. Onbekend Valk G. Recht versus recht (column) Klijn E. Beeldbanken in vogelvlucht. Zien en gezien worden Schot F. Het wenselijke met het mogelijke verbinden. Handvest Dienstverlening zondag 20 maart 2011 Pagina 23 van 93

24 Looper B. Een nieuwe sekte (column) Smit F. Ontsluiting van archieven en collecties met behulp van ScopeArchive. Wat te doen met Horsman P. 'Al die oude rommel verbranden'. Onderzoek naar de gemeentelijke registratuur Doe E. van der Het archief van de Marine Inlichtingendienst als cultureel-antropologische bron. Onbekend Pelzers E. Verzekerd van vrijwilligers, vrijwilligers verzekerd Oldersma L. De archiefschat Looper B. De Woonomgeving: poëtisch archief Hofland P. 'Streetwise'... dankzij het Gemeentearchief Delft Booy F De archiefschat Derwael J., Smet, S. de, Drossens, P., Leloup, G., Sas, B. en IAVA: een initiatief voor het Vlaamse overheidsarchief Valk G. Eerherstel voor de middelbare archiefopleiding (column) zondag 20 maart 2011 Pagina 24 van 93

25 Hijden P. van der Nieuwe wegen voor oude verhalen Teuling A. den Papier voor blijvend te bewaren archiefbescheiden Hoving F. Het Digitaal Genootschap van het Verleden ofwel Napster voor historici. Vraag en aanbod Prins D. Doopsgezinde gemeente Haarlem kiest eigenzinnige weg in beheer kerkarchief. Apart Bogaarts J. Digitaal archief Arbeidsvoorziening overgebracht naar het Nationaal Archief Kunst R. Het oude paradigma en de nieuwe archivaris (IV) Strijkers H. Voor het voetlicht: Bernard Woelderink Bos-Rops Y. Over verzamelen en integriteit Looper B. Afscheid van een tijdperk (column) Dane J. Het erfgoed van de Nederlandse psychologie Danschutter T. de Erfgoededucatie en historische verenigingen. Met een foto op stap in Drenthe zondag 20 maart 2011 Pagina 25 van 93

26 Böschen P. Hoe redden wij onze collecties? Visser W. de Cultureel erfgoed en het basisonderwijs Haan M. de Afstudeerprojecten Archivistiek Beentjes G. en Schaap, M. De 'Noord-Hollandse doos': een nieuwe, flexibele maatverpakking voor boeken en Heuvel D. van den De archiefervaring Drie R. van Heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie Ketelaar E. De waarde(n) van archieven Strijkers H. Voor het voetlicht: mr. Otto Schutte Bos-Rops Y. Over het overdragen van een archiefstuk Valk G. Eerherstel voor de middelbare archiefopleiding (column) Matthijssen H. Pilotproject regionaal-historische samenwerking Rotterdam van start zondag 20 maart 2011 Pagina 26 van 93

27 Schot F. Kwaliteit van dienstverlening Heiden K. van der NAGO: herberg voor ontwerpersarchieven Roosenboom H. Erfgoed, onderwijs en internet: datbewarenwe.nl Boender B. Verzuiling en samenwerking bij kerkelijke archieven Looper B. De archiefervaring Holthuizen F. Audiovisuele kerncollectie Limburg veiliggesteld Kremer T. Bewaartermijnen personeelsdossiers, te belangrijk om aan het ABP over te laten? Strijkers H. Voor het voetlicht: mw. drs. Coos Wentholt Bos-Rops Y. Over gemakkelijke oplossingen Looper B. Psychogenealogie (column) Marks A. START: het archief van architect Rem Koolhaas tentoongesteld zondag 20 maart 2011 Pagina 27 van 93

28 Scheurkogel H. Archiefopleiding: Gerrit Valk op de sofa van het verleden Schot F. Kwaliteit van dienstverlening: Publieksmonitor archieven moet leiden tot grotere Carasso D. Zoo was Artis Foto's uit de collectie van het Nationaal Archief in Artis Woltjer P. en Koster, K. Rijp voor de praktijk: automatische classificatie van documenten Hekker B. De documentatiecollectie van het Universiteitsmuseum Groningen Doedens A. De archiefervaring Visser W. de Zaterdag 30 oktober 2004: Landelijke Archievendag Hennekam E. en Barbier, S. Journalistiek en archiefonderzoek. Spitten in archieven Mes V. Archief in Vorm Strijkers H. Voor het voetlicht: Tamara Groot. Winnaar van de F.J. Duparc-prijs Bos-Rops Y. Over 'niet moeilijk' doen zondag 20 maart 2011 Pagina 28 van 93

29 Valk G. Het archivarisambt als venster op de wereld (column) Mes V. Het gebruik van standaardnamen en - afkortingen in bronvermeldingen bij Noordam C. Foto's op internet: het beginsel van openbaarheid versus het auteursrecht Voorburg R. en Goutier, H. Naar archivering van websites Visser W. de Landelijke archievendag opent de Week van de Geschiedenis Hokke E. Mag 't een eisje meer zijn? Introductie van softwarespecificaties voor records Haagsma I. Historisch kaartmateriaal van Wetterskip Fryslân. Van de kelders naar kwaliteitsscans Leeuw E. de De archiefervaring Vis R., Gun, J. van der, Beekhuis, M., en Valk, G. Reacties op 'Eerherstel voor de middelbare archiefopleiding' Gasenbeek B. Het Humanistisch Archief: beheerder van nationaal cultureel erfgoed Strijkers H. Voor het voetlicht: Charles Jeurgens. Hoogleraar Archivistiek Universiteit Leiden zondag 20 maart 2011 Pagina 29 van 93

30 Bos-Rops Y. Over archivarissen en maatschappelijke verantwoordelijkheid Looper B. Archiefrel (column) Zondag M. De cd: mogelijkheden en beperkingen Vermeer T. Reacties op 'Eerherstel voor de middelbare archiefopleiding' Braad R. Idealen in realiteit. Een impressie van de KVANstudiedagen Schot F. Kwaliteit van dienstverlening: Sectie Kwaliteitszorg opgericht Noordam C. De Haagse virtuele studiezaal Visser W. de Logo voor Landelijke Archievendag Most W. van der De archiefervaring Strijkers H. KVAN Studiedagen: De ledenvergadering van DIVA Tieleman J. KIT-Bibliotheek zet koloniale collectie weer op de kaart zondag 20 maart 2011 Pagina 30 van 93

31 Bos-Rops Y. Over cadeautjes Valk G. De toekomst van de KVAN (column) Heeren C. Toezicht op het beheer van de nietovergedragen archieven: van wettelijke Strijkers H. Voor het voetlicht: Het nieuwe pad van de gebroeders Otten Willemsen G. NiNsee: een dynamisch slavernijmonument Koops R. 2 juli juli Het jaar van het Zeeuwse slavernijverleden Schot F. Kwaliteit van dienstverlening: Meetbare resultaten belangrijk bij kwaliteitszorg Spork R. Landelijke archievendag: Open dag bij het Gemeentearchief Rotterdam Willemen B. De archiefervaring Loef M., Schoonheim, F. en Vaarwerk, B. te De verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in De late twintigste eeuw Fioole C. Hoe vindt de krijgsmacht zijn weg? zondag 20 maart 2011 Pagina 31 van 93

32 Weertman D. Het Misha Mengelberg/Piet Noordijk Kwartet in het Nederlands Jazz Archief Strijkers H. Voor het voetlicht: Rudi van Maanen, Adjunctgemeentearchivaris Leiden en bijzonder Bos-Rops Y. Over diefstal en waakzaamheid Bos-Rops Y. Tweede Ketelaarlezing gewijd aan 'hergebruik' Looper B. Bach in Zwolle (column) Korver W. de Het grootste poparchief van Nederland voor iedereen toegankelijk Haye R. de la De reconstructie van de oudste muziek van Nederland Ven C. van der SNAAI-leden bezoeken Koninklijk Huisarchief Brooijmans K. Nederland Muziek Instituut: het geheugen voor componerend en musicerend Nederland Bakker M. Fonos.nl: audio-conservering bepaald door de klant Strijkers H. Een 'muzikaal'bedrijfsarchief. Het archief van de firma M.J.H. Kessels, Koninklijke Nederlandsche zondag 20 maart 2011 Pagina 32 van 93

33 Breij M. Muziekarchieven in Nederland: bronnen voor onderzoek Braad R. Landelijke Archievendag: Heerlense archiefmedewerkers in concert! Boender B. DigiCULT: waakhond voor ICT en erfgoed Dijk M. van De archiefschat Wijk F. van 'De waarheid lievende schort zijn oordeel op tot dat alles op een richtige evenaar gewoogen is'. Noordam C. ICA-Congres Wenen: voor gezelligheidsdieren en vergadertijgers Bos-Rops Y. Nog eens over diefstal Strijkers H. Voor het voetlicht: dr. Jan Peijnenburg: Priester en archivaris Valk G. De toekomst van de KVAN II (column) Giskes J. Muziek in het Gemeentearchief Amsterdam. Een thema met oneindig veel variaties Boselie P. ICA-Congres: Een nieuwe manier van ruilhandel bij Stadsarchief Sittard-Geleen zondag 20 maart 2011 Pagina 33 van 93

34 Dijk J. van Het archief van de CPN in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Hokke E. 'What's in a name?' ISAAR standaard voor het beschrijven van archiefvormers Hout A. in 't Tsjechië en de archieven. Over de vraag hoe 'Europees' het Tsjechische archiefwezen is Biemans J. en Laar, R. van de Landelijke Archievendag: Typisch Bosch! Kramer E. De archiefschat Otten B. Een virtueel Nationaal Bedrijfsarchief: realistisch of een utopie? Neuheuser P. Schimmels als gezondheidsrisico. Een nieuwe Duitse richtlijn voor de omgang met microbieel Kruijtzer G. en Nadri, G.A. De archiefschat Bos-Rops Y. Over integere archiefstukken Looper B. De laatste inventaris? (column) ICA-congres Wenen: indrukken van twee congresgangers zondag 20 maart 2011 Pagina 34 van 93

35 Geraedts F. ICA-congres: Archiefbeheer in Leidschendam- Voorburg en Bangladesh Gorsel M. van ICA-Congres: We are all recordmanagers Schram F. Het nieuwe openbaarheidsdecreet en toegang tot de officiële archieven Braad R. Voor het voetlicht: Harry Strijkers: Archivaris bij het Centraal Archief DSM te Heerlen Inklaar F. Archiefonderzoek voor basisschoolleerlingen. De huizendetectives Braad R. Warme internationale belangstelling voor de historische cartografie Salverda J. Zorg(en) voor en over een goed archiefbeheer. Een vergelijkend onderzoek naar het Bos-Rops Y. Over grenzen aan dienstverlening Valk G. Open huis in archievenland? (column) Spanings R. Gemeentearchief Kampen inventariseert bedrijfsarchief. Kanis & Gunnik... méér dan Strijkers H. Voor het voetlicht: Régis de la Haye: Van archivaris tot diaken zondag 20 maart 2011 Pagina 35 van 93

36 Hoedt M. ten Audiovisuele archieven: Digitalisering en audiovisuele archieven. Documentalist wordt Impressies van de Landelijke Archievendag Impressies van de Landelijke Archievendag Visser W. de en Boender, B. Landelijke archievendag: Nederlanders ontdekken het archief tijdens de eerste Ketelaar E. In memoriam Bernard Slicher van Bath ( ) Bunskoeke D. De archiefschat Kremer T. De vleespotten van Brussel: enkele tips voor archivarissen Böschen P. Een toekomst voor het onderzoeksarchief Bos-Rops Y. Over (royale) openbaarheid Looper B. Dubbel leven (column) Strijkers H. Voor het voetlicht: Noor Erkelens-Buttinger. Voormalig provinciaal inspecteur der archieven Holtman M. Googelen door inventarissen zondag 20 maart 2011 Pagina 36 van 93

37 Haan M. de Archiefschool verhuist naar Amsterdamse gracht Blom R. en Stelling, T. Niet voor God en niet voor het vaderland en nauwelijks in de archieven te vinden! Böschen P. Verslag van de Rijksarchiefinspectie over het toezicht Boogaard J. van den De archiefschat Schot F. Archiefsites: de ontwikkeling van etalage tot zoekmachine Horsman P. en Pompe, K. Het project E-depot bij het Gemeentearchief Rotterdam Dijk R. van De archiefschat Strijkers H. Een archiefcalamiteitenplan: géén ver-van-onsbed-show! Laeven T. Hoeksteen voor leren, werken en groei. Nut en noodzaak van het nieuwe beroepsprofiel van de Haan M. de Nieuwe lichting archivarissen Valk G. De grootste archivaris aller tijden (column) zondag 20 maart 2011 Pagina 37 van 93

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Archiveren is vooruitzien. visie van brain en kvan op de koers en de inrichting van het archiefwezen

Archiveren is vooruitzien. visie van brain en kvan op de koers en de inrichting van het archiefwezen Archiveren is vooruitzien visie van brain en kvan op de koers en de inrichting van het archiefwezen Introductie Bewijsstuk, geheugensteun, bron van informatie, lering en vermaak, symbool van het verleden:

Nadere informatie

Een vak met een zeldzame dynamiek

Een vak met een zeldzame dynamiek Een vak met een zeldzame dynamiek Mensen in de documentaire informatievoorziening Inhoudsopgave Waarom een boek? 5 Respect voor het vak 9 Wilbert Hoffstädt Er zit een zeldzame dynamiek in dit vak. 17

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Het feest der herkenning;

Het feest der herkenning; Het feest der herkenning; meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2013-2016 I Voortbouwen op de schouders van reuzen Het Utrechts Archief beheert de grootste collectie gedrukte bronnen, archief- en beeldmateriaal

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

Dood of springlevend?

Dood of springlevend? tijdschrift voor bibliotheek & archief 2011 8 De Paris Principles Dood of springlevend? Digitale data raadpleegbaar houden: meer dan het behoud van data De Bibus. Stilstaan bij het eerste jaar onderweg

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2014 Inhoud 2014 1 Inleiding 2 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertransport uit Kamp Vught 5 Naar de Boeren. Kinderevacuaties in de Hongerwinter

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT

ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede November 2009 nr. 4 ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT DE WERELD ALS WERKTERREIN VOOR CAREL MAASLAND Verpleegkundigen moeten leiden, niet lijden I

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

UWV. magazine. Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een zbo? Interview: Jobs Cohen

UWV. magazine. Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een zbo? Interview: Jobs Cohen N 2 Juni 2014 UWV magazine Lees op www.uwv.nl/ uwvmagazine over werkloosheid onder allochtonen Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

programma OOSTENDE-WESTHOEK cursussen lezingen projecten uitstappen workshops BELGIE - BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 BC 6503

programma OOSTENDE-WESTHOEK cursussen lezingen projecten uitstappen workshops BELGIE - BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 BC 6503 BELGIE - BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 BC 6503 www.inflandersfield.be - Kelsey_lovefusion, Steve_Tango, Robert Bejil, ed_needs_ abicycle (flickr.com) - Andriy Solovyov (dreamstime.com) cursussen lezingen

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

Peter Visser van LeaseVisie Auto delen wordt steeds normaler VOORJAAR 2015

Peter Visser van LeaseVisie Auto delen wordt steeds normaler VOORJAAR 2015 VOORJAAR 2015 Peter Visser van LeaseVisie Auto delen wordt steeds normaler Hair Science Institute Extra haar Gerard Joling zorgde voor omzetgroei Oprichter Forza Asset Management De markt dwong ons om

Nadere informatie

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma:

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma: juni 2009 Rob Boomsma: Doorpakken op Utrecht Bereikbaar Ledenmagazine van Internationaal toptalent zoekt bedrijven Financieel management in tijden van recessie Tauw en Landschap Overijssel slaan handen

Nadere informatie