Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag"

Transcriptie

1 Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag O N D E R Z O E K D O O R J. A. L. E n g el Turbulente huidige situatie Onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de infrabranche Kostprijsleiderschap versus totale ontzorging De invloed van (on)gestructureerde informatie

2 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Enkele citaten uit het onderzoek Het missen van sterk geautomatiseerde processen zal in de toekomst als disqualifier gelden voor mijn opdrachtgevers. Mijn klant keert terug naar haar Core-Business en stoot hiermee werkzaamheden af naar de markt. De markt vraagt om totaal ontzorging, van ontwerp tot realisatie. Het is vechten binnen de keten om uit de positie van capaciteitsleverancier te blijven. De markt vraagt om het gebruikersgemak dat men van thuis gewend is (consumerization of IT). Standaardiseren komt de communicatie binnen de sector ten goede. De overheid streeft naar uniformiteit binnen de Infrabranche. Any time, any place, any device. Flexibiliteit, gebruikersgemak en functionaliteit zijn de saleutelwoorden. 2 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

3 Acto Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2. De huidige situatie Top 8 marktontwikkelingen Gehanteerde systemen De invloed van ongestructureerde gegevens op uw primaire proces 3. De gewenste situatie 4. Marktbehoefte 5. Masterplan 6. Onze filosofie Bijlagen auteur J.A.L. Engel (Joost) account manager T (033) F (033) M (06) E Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 3

4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Verantwoording Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:... en door vele anonieme respondenten! 4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

5 Managementsamenvatting Begin 2011 heeft u meegedaan aan het onderzoek naar de infrabranche. Tezamen hebben wij de ontwikkelingen & trends, de marktbehoefte en de toepassing van verschillende systemen binnen de infra branche in kaart gebracht. Een inventarisatie van ontwikkelingen & trends op de infrabranche levert op: Druk op marges Klant vraagt totale ontzorging Nieuwe contractvormen Groeiende informatiebehoefte Transparantie Best of breed Consumerization of IT Focus op rendementsbepalende pro ces sen. De inventarisatie van welke systemen u gebruikt ter ondersteuning van uw processen heeft de onderstaande verdeling tussen gestructureerde en ongestructureerde gegevens opgeleverd (62% / 38%). Het werken met ongestructureerde gegevens brengt diverse risico s en inefficiënties met zich mee. Een overzicht hiervan is opgenomen in deze rapportage. Het simpelweg implementeren van software is nooit de oplossing en daar is uw branche geen uitzondering in. Echt profijt gaat u ervaren op het moment dat u alle beschikbare informatie binnen uw processen gestructureerd weet vast te leggen. Dit heeft echter niets met techniek te maken, maar des te meer met hoe uw werknemers gewend zijn om te werken. De ontwikkelingen binnen de infrabranche zijn geen op zichzelf staande ontwikkelingen, maar houden nauw verband met elkaar. Afhankelijk van uw positionering (kostprijs-leiderschap of totaalontzorger) hebben ontwikkelingen verschillende verhoudingen tot elkaar. Of en hoe u inspeelt op de ontwikkelingen, is afhankelijk van uw bedrijfsvisie en koers. Wanneer uw werknemers hun informatie per proces centraal vastleggen (gestructureerd), heeft u de juiste basis om procesautomatiseringen te gaan implementeren. In deze rapportage komen de verschillende beschikbare tools niet aan bod. Uw ERPpartner kan u voorlichten welke tools u welke voordelen kunnen bieden. De mate waarin u invloed ondervindt van de marktontwikkelingen, bepalen grotendeels uw behoeftes. Onafhankelijk hieraan is de behoefte naar een uniforme wijze van werken en de behoefte naar gestructureerde gegevens op basis waarop u kunt sturen. Een inventarisatie van de algemene marktbehoefte op de infrabranche levert op: Risicomanagement Informatieontsluiting Meerjarenonderhoudsplanning Document-managementsystemen Mobiele toepassingen Uniformiteit. Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 5

6 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De Huidige Situatie Huidige / gewenste situatie - Versie 1c Markt Markt Portfolio Producten Diensten Portfolio Producten Diensten Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Huidige situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Gewenste situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit De huidige en gewenste situatie zijn inmiddels veel gehoorde termen. De analyse geeft de gap weer tussen uw huidige situatie en uw gewenste situatie. Op basis hiervan zijn concrete actiepunten te benoemen hoe men tot de gewenste situatie wenst te komen. Dit model heeft aan de basis van ons onderzoek gestaan. Top 8 marktontwikkelingen De huidige situatie in de infrabranche is relatief turbulent te noemen. Verschillende verstrekkende ontwikkelingen spelen zich binnen uw branche af. De door ons geïnventariseerde ontwikkelingen zijn: 1. Druk op marges De interne kostprijs komt steeds dichter bij uw commerciële kostprijs te liggen. Uit onderzoek van Ernst & Young valt te concluderen dat dit geen tijdelijk karakter heeft, maar een macro-economische verandering met een permanent karakter is. 2. Klantvraag naar totale ontzorging Uw klant vraagt in toenemende mate naar een totaaloplossing. Zelf keert zij terug naar haar core business, stoot daarmee verschillende activiteiten af en laat deze door de markt oppakken. U bent in toenemende mate verantwoordelijk voor het gehele proces van vooranalyse tot beheer. 3. Nieuwe contractvormen Naarmate u meer verantwoordelijkheden op u neemt (totale ontzorging van uw klant) en u dus ook meer risico draagt, veranderen de contractvormen waarop u werkt. Daarnaast zien wij een duidelijke verschuiving binnen de branche van ontwerp en realisatie naar service & onderhoud. 4. Groeiende informatiebehoefte Binnen de branche is een duidelijke behoefte naar het kunnen delen en beschikbaar stellen van informatie. Het aantal stakeholders binnen projecten wordt steeds omvangrijker. Bovendien wil uw klant op gezette tijden inzicht hebben in voor hem relevante informatie. 5. Focus op rendementsbepalende processen Termen als Lean en Six Sigma zijn inmiddels breed bekend. Binnen alle branches wordt scherp gekeken naar de procesgang en dan met name die van de rendementsbepalende processen. Ook binnen uw branche is er een verhoogde focus op deze processen. 6 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

7 De gebruikelijke efficiëntie van een proces is gemiddeld slechts 10%. Vrij vertaald houdt dit in dat in 90% van de doorlooptijd van het proces er geen voor de klant te percipiëren waarde wordt toegevoegd. De trend is dan ook dat processen lean gemaakt worden: het wegsnijden van processtappen die geen waarde toevoegen en die niet essentieel zijn voor de continuïteit van de onderneming. Hierdoor worden doorlooptijden korter, de processnelheid gaat omhoog en de efficiëntie verbetert. 6. Transparantie Anno 2011 berusten samenwerkingsverbanden met name op een vertrouwensband. Het scheppen van transparantie is een mogelijkheid tot het creëren van vertrouwen. Ook interne transparantie biedt u voordelen. Informatie is breed beschikbaar en deelbaar. Verschillende business units, projectteams, of zelfs individuele functionarissen kunnen onderling worden gebenchmarked om de collectieve performance te helpen verhogen. 7. Best of Breed Selectiecriteria veranderen niet alleen bij uw klant, maar ook bij u. Bij de klant draait het niet langer om prijs, maar met name om toegevoegde waarde en de terugverdientijd van de investering (ROI). Ook de infrabranche selecteert op basis van de best passende oplossing per gebied, gelet op toegevoegde waarde en terugverdientijd van het systeem. 8. Consumerization of IT De verwachting van de gebruiker van zakelijke software is steeds verder gericht op het gemak, de keuzevrijheid en flexibiliteit die hij van huis uit gewend is. Gehanteerde systemen Naast het in kaart brengen van de marktontwikkelingen is het tevens van belang om kritisch te kijken naar de huidige manier van werken. Uit ons onderzoek valt te concluderen dat er binnen de infrabranche in grote mate gebruik wordt gemaakt van ongestructureerde gegevens. De onderstaande grafiek geeft per proces weer hoe de verhouding is verdeeld tussen gestructureerde informatie (informatie binnen databases) en ongestructureerde informatie (MS Office-bestanden). Het gebruik van ongestructureerde gegevens binnen uw rendementsbepalende processen kan tot verhoogde risico s leiden. Een inventarisatie van risico s / verspillingvormen levert op: Eilandvorming tussen functionarissen. Bestanden / informatie worden lokaal opgeslagen (C-schijf). Beperkte doorgave van beschikbare informatie. Geen standaardisatie van gegevens mogelijk. Informatieverlies binnen uw onderneming. Indicatieve Management Informatie i.p.v. harde cijfers. Beperkte transparantie. Verhoogde kans op faalkosten. Verhoogde afhankelijkheid t.o.v. elkaar. Verhoogde beheerkosten, actueel houden van losse bestanden is arbeidsintensief. Het zoeken en vinden van de juiste informatie duurt langer. Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 7

8 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De invloed van ongestructureerde gegevens op uw primaire proces Naar aanleiding van het hoge gebruik van ongestructureerde gegevens binnen uw primaire proces hebben wij gekeken naar de te verwachten invloed die dit heeft op de verschillende processtappen. CR M De verdeling tussen ongestructureerde en gestructureerde informatie bedraagt In essentie mist u de helft van de klantinformatie die binnen uw onderneming beschikbaar is. Een gestructureerd CRM-systeem heeft als voordelen: Heldere informatie over prospects Inzicht in de pipeline Workload-inventarisatie Afzet/omzet per segment Calculatie 30% calculeert binnen uw branche met ongestructureerde gegevens. Gestructureerd calculeren biedt als voordelen: Centraal updaten van prijzen en aanbod via Middelen Basis Bestand (MBB) Actuele interne kostprijsberekening mogelijk Bewaking van projecten mogelijk Goede overdracht van gegevens naar volgend proces Prestatiegoedkeuring Ruim 42% van uw branche geeft aan op een ongestructureerde manier om te gaan met de prestatiegoedkeuring. Statusbewaking van de goedkeuring wordt hiermee arbeidsintensiever. Inkopen / bestellen 95% van uw branche koopt via gestructureerde gegevens in bij haar leveranciers. Uw branche geeft hiermee aan haar externe verplichtingen goed te structureren en beheren. Tevens creëert u hier een stuk rendement, inkooprendement. Administratie Als u binnen de verschillende processen met gestructureerde gegevens werkt, wordt administreren een stuk minder arbeidsintensief. Tevens bent u dan in staat om: Het rendement te bepalen (tot op heden, van projecten, per klant) Dashboard Managementinformatie (DMI) op te leveren Tijdig bij te sturen bij complicaties Werkvoorbereiding Binnen uw werkvoorbereiding zet u uw calculatie als het ware uit in de tijd. Het gestructureerd calculeren biedt u in het volgende proces (Werkvoorbereiding) een meerwaarde: Beperkte kans op fouten Gemakkelijk doorzetten van veranderingen Digitale werkbonnen aanmaken Beperkte controlewerkzaamheden Verhoogde flexibiliteit bij herplannen Verlaagde faalkosten 8 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

9 De Gewenste Situatie Huidige / gewenste situatie - Versie 1c Markt Markt Portfolio Producten Diensten Portfolio Producten Diensten In de gewenste situatie sluit uw portfolio naadloos aan Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Huidige situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Gewenste situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit op uw organisatie / procesgang en heeft u die tools ter beschikking die u het beste Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit ondersteunen. Binnen de infrabranche zien we twee voornaamste bedrijfspositioneringen. Enerzijds blijft een deel van de markt zich richten op kostprijsleiderschap, anderzijds beweegt een deel van de markt met de klantvraag naar totale ontzorging mee. Ongeacht uw positioneringkeuze heeft u dezelfde gewenste situatie. U wilt immers in beide situaties inzicht in uw onderneming, afdeling en werknemers. U wilt inzicht in uw operationele en financiële risico s. De mate waarin u de verschillende behoeftes voelt, kan per positionering verschillen. Kostprijsleiderschap Totale ontzorging Leveren van capaciteit Focus op beheersen van interne kostprijs Focus op processen, zo lean mogelijk inrichten Automatiseren van rendementsbepalende processen (Planning, Werk voor bereiding, Uitvoering) (ERP-backbone) Automatiseren van uw buitendienst Verticaal uitbreiden van ERP-backbone met aanvullende modules Informatieontsluiting stakeholders Behoefte / Gap 1. Uniformiteit in: Processen (Lean maken) Gegevens (Gestructureerd) Branche 2. Informatiebehoefte intern Kostprijsopbouw Interne kosten Managementinformatie 3. Informatieontsluiting extern Werknemers Klanten Leveranciers Projectpartners 4. Risicomanagement O p e r a t i o n e e l Financieel 5. Lange-termijninzicht 6. Mobiele toepassingsmogelijkheden Leveren van concept totale ontzorging Focus op het leveren van toegevoegde waarde Portfolio uitdiepen naar totaal aanbod (Design, Build, Finance, Maintanance, Operate) Focus op processen, zo lean mogelijk inrichten Focus op Service & Onderhoud Automatiseren van rendementsbepalende processen (ERP-backbone) Verticaal uitbreiden van ERP-backbone met aanvullende modules Automatiseren van uw buitendienst Informatieontsluiting stakeholders Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 9

10 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Marktbehoefte 1. Uniformiteit Processen Het hanteren van uniforme processen biedt verschillende voordelen. De doorlooptijd van processen wordt verkort, de interne kostprijs verlaagd, waardoor uw efficiëntie en uw concurrentiepostie verbetert. Gegevens Het centraal en uniform vastleggen van uw gegevens (Gestructureerde gegevens) biedt u verschillende voordelen ten opzichte van uw huidige situatie. Gegevens zijn te vergelijken, snel te raadplegen, altijd up-to-date en centraal beheerd en beschermd. Branche Nederland telt 410 gemeenten, 12 provincies en 22 waterschappen. In totaal zijn dit bijna 450 beheerders van infrastructurele werken. De Infra Autoriteit Randstad richt zich op het uniformeren en opschalen van deze beheerders voor het behalen van diverse voordelen. 2. Informatiebehoefte intern De interne informatiebehoefte is altijd groeiende, communicatie is immers de sleutel tot succesvolle projecten. Duidelijke communicatie draagt bij aan een goede afstemming van activiteiten, voorkomt hier mee knelpunten in planningen en dringt zo de faalkosten van uw projecten terug. Het vastleggen van de gegevens binnen uw bedrijfsvoering wordt hiermee dus steeds belangrijker en essentiëler. Essentieel om zicht te houden op de interne kostprijs, de kostprijsstuwers, inefficiënties binnen uw processen en om tijdig bij te kunnen sturen. 3. Informatieontsluiting extern Zoals gesteld, het delen van informatie wordt steeds belangrijker. Transparantie wordt vandaag de dag meer gevraagd dan ooit tevoren. Naast uw klant zijn er diverse stakeholders die graag door u worden geïnformeerd; denk hierbij aan leveranciers, werknemers en projectpartners. 4. Risicomanagement Door het verschuiven van risico s van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer en de voelbare invloed van de economische recessie ontstaat er een verhoogde vraag naar financiële en operationele risico managementmodules. Het inzichtelijk hebben van werkelijke kosten t.o.v. geraamde kosten en het overzicht behouden op financieringen tussen projectpartners dragen bij aan het beheersbaar maken van financiële risico s. 5. Inzicht op lange termijn Doordat u als opdrachtnemer steeds vaker verantwoordelijk bent voor het onderhoud en beheer van objecten, is er een duidelijke behoefte ontstaan naar meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP). De soft ware hiervoor stelt u in staat om een object op een bepaald onderhoudsniveau te houden conform uw SLA s met uw klant, waarbij u alle kosten over een vastgestelde termijn inzichtelijk heeft. 6. Mobiele toepassingen Binnen de infrabranche wordt in toenemende mate gevraagd naar verschillende mobiele toepassingsmogelijkheden. Buitendienstmedewerkers beschikken over state of the art elektronica waarmee zij gemakkelijk op internet kunnen. Het koppelen en beschikbaar maken van informatie voor de buitendienst kan tal van administratieve handelingen voorkomen, zoals in het geval van de digitale werkbon. 10 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

11 Masterplan Nu u zicht heeft op de kloof tussen uw huidige situatie en gewenste situatie, bent u in staat om concrete activiteiten te benoemen om tot de gewenste situatie te komen. Vervolgens kunt u verschillende tools toepassen om uw werkzaamheden nog efficiënter te ondersteunen. Acto Informatisering maakt gebruik van het Masterplan-concept. In samenspraak met onze klanten stellen wij een overzicht op van activiteiten. Vervolgens zetten we deze uit in de tijd en ontstaat er een Masterplan (zie het fictieve voorbeeld hieronder). Langs zo n Masterplan kunt u zich professionaliseren en uw bedrijfsprocessen optimaliseren. Voorafgaand hieraan vindt een procesanalyse plaats, zodat de vinger op de juiste zere plaats gelegd wordt. Het ervaren van druk op marges kan immers voortkomen uit verschillende oorzaken. Wellicht heeft u beperkt zicht op de interne kosten, of ligt er een verbeterpotentieel bij de projectbewaking, of wellicht kunt u nog beter gebruik maken van de binnen uw onderneming aanwezige potentie. Drie voorbeelden waaruit druk op marges kan ontstaan. De stelselmatige benadering leidt ertoe dat uw organisatie stapsgewijs went aan de nieuwe manier van werken. Bovendien kunt u de toegevoegde waarde (resultaat) van elke implementatie direct terug zien. ERP-systemen zijn al lang niet meer nieuw. Alle toevoegingen aan en rond de ERP-backbone ook niet. De functionaliteit van deze toevoegingen echter wel. Om te bepalen welke tools u een meerwaarde kunnen bieden kunt u contact opnemen met Acto of uw eigen ERP-partner. Inmiddels draait het om twee eigenschappen met betrekking tot programmatuur: 1. Gebruiksvriendelijkheid Infrastructurele inrichting van de software Inrichting van de schermen Beperking van het totaal aantal schermen Any time, any place, any device principe 2. De juiste correlatie leggen tussen alle beschikbare gegevens Die informatie waarop u kunt sturen Werkelijk toegevoegde waarde bieden Genereren van voortschrijdend inzicht Masterplan Performanceverbetering 2016 Nieuw Project definiëren 2015 Uitbouwen functionaliteit buitendienst -Gekoppelde rit en km registratie 2014 Uitbouwen functionaliteit geïntegreerde systemen -Risicomanagement-modules -Interfaces verschillende systemen 2013 Automatiseren buitendienst -Mobiele Servicebon -Interneturenverantwoording Q Informatieontsluiting vorm geven -Rolgebonden portaaltechnieken -Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) Q2/Q Automatiseren van rendementsbepalende processen -Dashboard Management Informatie -Interneturenverantwoording binnendienst Q Procesoptimalisatie door: -Beperken van verspilling (Rework, Overprocessen en Talent) -Gebruik gestructureerde data Q Masterplan -Procesoptimalisatievoorstellen -Begroting Procesanalyse Hoe ziet de huidige situatie er uit? Hoe ziet de gewenste situatie er uit? Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart? 11

12 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Onze filosofie Binnen Acto Informatisering zijn wij ons ervan bewust dat op zichzelf staande software voor u geen meerwaarde betekent. Onze visie is dan ook dat alleen intensief samenwerken (met leveranciers, klanten, brancheverenigingen en binnen de keten) kan leiden tot een totaal ontzorging op basis van Best Practices. Onze ondersteuning is dan ook niet gericht op systemen. Allereerst maken wij samen met onze klant een inventarisatie van de huidige situatie. Hieruit worden concrete actiepunten benoemd om tot de gewenste situatie te komen. Naar de gewenste situatie (waar staat uw onderneming over vijf jaar) wordt stapsgewijs toegewerkt. Het in één keer implementeren van een alles dekkend systeem is immers nooit de oplossing tot een rendementsverhogende manier van werken. Stapsgewijs wordt de gestructureerde manier van werken bij u geïntroduceerd en geïmplementeerd. Hieruit ontstaat de basis waarop u verder kunt bouwen met verschillende tools. Als totaalontzorger verzorgen wij het volledige traject van vooranalyses, integratie, implementatie tot beheer & onderhoud met een scherp zicht op de Total Costs of Ownership (TCO). Succespeilers Kennis. Wij beschikken over ruime kennis van bedrijfsprocessen en uw branche. Onze directie, business consultants, accountmanagers en salesmanagers fungeren als klankbord voor uw vragen. Ervaring. Ruim dertig jaar aan ervaring maakt ons een bewezen sterke speler. Kunde. De combinatie tussen jarenlange ervaring en gedegen marktkennis zorgt er voor dat wij bekwaam zijn op het gebied van Softwareontwikkeling / Innovaties, Implementatie, Opleiding, Nazorg en ICT-beheer. Technologie Wij leveren een solide ERP-backbone op basis van Microsoft Dynamics AX. Onze oplossing is specifiek gericht op de installatie-, infra- en bouwbedrijven ter ondersteuning van de project- en serviceprocessen. Onze oplossing is daarbij gericht op de rendementsbepalende en de rendementscontrolerende processen en op het leveren van management informatie. Als integrator van Best Practice Solutions dragen wij bij aan de totaalontzorging van onze klanten. Onze software heeft een stabiele integratie met Best Practice Solutions (Best of Breed) op de gebieden van: - Mobiel werken - Calculeren - Meerjarenonderhoudsplanning - Document Management Systemen - Elektronische factuurverwerking Onze output: - Managementinformatie - Proces-, gedrag- en risico-indicatoren - Interne horizontale transparantie - Interne verticale transparantie 12 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

13 Bijlagen Enquêteresultaten De onderstaande grafieken geven de basisinformatie weer over de respondenten aan het onderzoek. Op basis van een spiegeling tussen de respondent gegevens en de branchegegevens kan worden geconcludeerd dat met name de grootste ondernemingen uit de infra branche hebben bijgedragen aan het onderzoek. Gezamenlijk genereren zij 30-35% van de totale omzet binnen uw branche. 1. Functieniveau 2. Bedrijfshoofdactiviteit 3. Omzet in miljoen euro 4. Aantal werknemers 5. Aantal vestigingen Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 13

14 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De onderstaande tabel geeft weer met welke systemen uw branche welke processen ondersteunt. P R O C E S S E N CRM Calculatie Inkoop/ Bestellen Werkvoorbereiding Prestatiegoedkeuring Prestatieverklaring Administratie Mobiele toepassingen, o.a.: - GoConnect It - PCA Mobile - IT Mobile 3,5% 0% 2,5% 3,5% 0% 0% 0% % G E A U T O M A T I S E E R D MS Office MS Word / MS Excel / MS PowerPoint / MS Outlook ERP-systemen, o.a.: - Van Meijel - 4PS - Bouwinfosys - SAP - Baan - Acto - MS NAV - MS AX 49% 28,5% 34,5% 42% 5,4% 43,5% 13,2% 47,5% 45% 52,5% 51% 91,9% 53,2% 78,9% Technische systemen, o.a.: - Bakker & Spees - KPD Automatisering 0% 26,5% 10,5% 3,5% 2,7% 3,3% 7,9% 14 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

15 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 15

16 Copyright juni 2011, Acto Informatisering B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acto Informatisering B.V. 4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart MEER INFORMATIE? Acto Informatisering B.V. Amsterdamseweg 51a 3812 RP Amersfoort Postbus BP Amersfoort t (033) f (033) e i Onderzoekssverslag Infrabranche in kaart 2011a

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 2016 BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 1 Integrale software oplossing voor de bouw op basis van Microsoft Dynamics BouwVision ERP xrm Mobile Portals www.bouwvision.nl BouwVision, software voor bouwers

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Inleiding. Even voorstellen. Agenda. Low Cost IS High Value. Service Track. Welkom

Inleiding. Even voorstellen. Agenda. Low Cost IS High Value. Service Track. Welkom Welkom Service Track Low Cost IS Brainstorm mee aan de hand van uw eigen serviceprocessen en ontdek hoe u door low cost, high value creëert! René Koch, Acto Informatisering BV pag. 1 Agenda Call Desk Voorbereiding

Nadere informatie

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY Onze voorraad wordt nu realtime bijgewerkt. En met voicepicking hebben we de uitlevergraad fors verbeterd.

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Onze Lean reis Door: Kees Vonk Secretaris-directeur Wie zijn wij? Waterschap Rivierenland is 1 van de 24 waterschappen in Nederland - 201.000 ha - 36 gemeenten - 950.000 inwoners

Nadere informatie

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s ndividueel bekijk alleen dat wat u zelf wilt zien n control

Nadere informatie

Bouwbedrijven en automatisering

Bouwbedrijven en automatisering Bouwbedrijven en automatisering Presentatie 2010-11-10 Automatisering is geweldig toch? Bloemen en automatisering? Bouwautomatisering? Project success Standish Report Project success rates zijn gestegen

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak

Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak De implementatie van Microsoft Dynamics CRM bij Careon Levensloop bewijst dat CRM snel, flexibel en tegen lage

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

(Online) Verkoop & CRM. Woensdag 9 maart 2016

(Online) Verkoop & CRM. Woensdag 9 maart 2016 (Online) Verkoop & CRM Woensdag 9 maart 2016 Agenda Introductie Verkoop proces en CRM SAP B1 app Online? Vragen Introductie Marit Polman Xander van t Hof Jan Willem de Bruijn SAP B1 tips https://www.linkedin.com/today/author/13543797?trk=prof-sm

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Accelereren om te presteren

Accelereren om te presteren Accelereren om te presteren Topprestaties met CarIT van VCD Automotive Maak kennis met dé totaaloplossing voor de automotive branche Uw bedrijfsprocessen op peil met CarIT DMS en CRM CarIT in een notendop

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie