Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity"

Transcriptie

1 Non-Fictie Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. - Insbruck : StudienVerlag, [2015] pagina's ; 25 cm. - (European history and public spheres ; volume 6). - Met literatuuropgave. ISBN : 037 : : Historically, an important role of museums has been to contribute to national homogenization. The book specifically deals with how the Swedish museum sector of culture and history addresses new demands from a society that is profoundly characterized by migration and cultural diversity. Besides the museums' representations of migration and cultural diversity, the book also examines how changes in the museum sector relate to general policy developments in the fields of culture, integration and minorities. The book also discusses whether and how museums are open for dialogue and collaboration with migrants and ethnic minorities and the kinds of problems museums encounter in their efforts to be more inclusive. Christina Johansson is a senior lecturer in International Migration and Ethnic Relations at Malmö University and has for several years been affiliated to the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres in Vienna. In addition to her studies of how museums address issues of migration and diversity, she has published extensively on the relations between state, nation, migration policy and the representation of migration. She is currently engaged in a research project concerning the collaboration between museums and schools to educate schoolchildren about diversity. 1

2 Non-Fictie Strijd De strijd van gelijkheid en vrijheid De strijd van gelijkheid en vrijheid / redactie: Jasper Doomen, Afshin Ellian. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 13 Wetenschap en Techniek : : Moeten alle mensen gelijk worden behandeld? En alle opvattingen? Een bevestigend antwoord op deze vragen ligt voor de hand. De realiteit is echter complex en eenvoudige stellingnames voldoen vaak niet, zeker als ook vrijheid, een belangrijke waarde in een liberaal-democratische staat, een plaats moet krijgen. Moet het vrouwen worden toegestaan om een boerka te dragen? Mag een religie worden beschimpt? Moeten religieuze opvattingen op dezelfde manier worden behandeld als andere opvattingen? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting? Wat zijn de rechten van minderheden? Hoe moet met dieren worden omgegaan? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in deze bundel, waarin deskundigen met verschillende achtergronden hun licht laten schijnen op belangrijke maatschappelijke kwesties. De relevantie daarvan is niet beperkt tot het huidige tijdsgewricht, maar er is wel bijzondere aandacht voor actuele vraagstukken. Door deze vanuit uiteenlopende invalshoeken aan de orde te laten komen, wordt voorkomen dat één bepaalde opvatting leidend wordt en wordt er voor gezorgd dat scherpe stellingen niet geschuwd worden Verhoeven, Nel Doing research Doing research : the hows and whys of applied research / Nel Verhoeven. - Fourth edition. - Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. - 1e dr.: Amsterdam : Boom, (De onderzoekspraktijk). - Om de website behorende bij deze uitgave te bekijken zijn er activeringscodes beschikbaar. Vertaald uit het Nederlands. - First edition: Amsterdam : Boom Academic, Met index, literatuuropgave. ISBN Doing Research is an introduction to research methods and statistics. It answers questions like: what does 'doing research' mean exactly, how do you set up a research project, which steps should you take, how do you collect data and what are the pitfalls? This fourth edition clarifies the complex process of doing research, both applied and academic. It explains the basic skills required for conducting research. All stages of the research process are covered step-by-step: from setting up a research project through collecting data and analyzing the results, to drawing conclusions and writing a research report. Many up-to-date examples are used to establish the link to everyday practice. Doing Research is suitable as an introduction for students in higher education, but it can also be used as a reference book for applied research. New in this fourth edition is the online research tool. As a student, you can use this tool to set up and carry out the entire research project according to the phases in the book. This tool enables you to consult your supervisor, regardless of time and location. The student tracking system that is included facilitates research supervision. You can access this tool on You will also find more in-depth material, questions and answers, design cases, example datasets and an introduction to SPSS on this companionsite. 2

3 Non-Fictie Loonstra, C.J. Praktisch arbeidsrecht Praktisch arbeidsrecht / Prof. mr. C.J. Loonstra. - Tweede druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktisch recht). - 1e druk Eerste druk: Groningen : Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : InPraktisch Arbeidsrecht worden alle aspecten van het arbeidsrecht volledig behandeld. Hierbij is gekozen voor een chronologische opzet: onderwerpen komen in het boek in dezelfde volgorde aan bod als in de praktijk. Praktisch Arbeidsrechtricht zich op studenten van hbo-opleidingen waar Recht gegeven wordt. Anders dan gebruikelijk is voor studieboeken over het arbeidsrecht, is in dit boek gekozen voor een chronologisch perspectief: eerst komt het arbeidsovereenkomstenrecht aan de orde, vervolgens het collectief arbeidsrecht en tot slot het medezeggenschapsrecht. Hierdoor herkennen studenten relevante arbeidsrechtelijke vragen eerder. Ieder deel is opgesplitst in verschillende korte hoofdstukken, waarbij per hoofdstuk steeds één onderwerp behandeld wordt. Elk hoofdstuk start met een begincasus, die aan het eind van het hoofdstuk wordt beantwoord. Verder bevat ieder hoofdstuk diverse tussen- en eindvragen, waarop de antwoorden aan het einde van het boek volledig zijn uitgeschreven. Dit maakt Praktisch Arbeidsrecht uitermate geschikt voor zelfstudie. In deze tweede editie van Praktisch Arbeidsrecht is de Wet werk en zekerheid geheel verwerkt, zowel wat betreft het flexrecht (met name deel 2) als het ontslagrecht (deel 3) en het WW-recht (deel 3). Als gevolg hiervan is deel 3 grotendeels opnieuw geschreven. Praktisch Arbeidsrecht is eveneens beschikbaar als e-book Andriessen, I. Op afkomst afgewezen Op afkomst afgewezen : onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt / Iris Andriessen, Barbara van der Ent, Manu van der Linden, Guido Dekker ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, juni pagina's : figuren, tabel ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ). - ISSN van de serie: ISSN Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Den Haag is een diverse stad: er wonen mensen met 140 verschillende etnische achtergronden. Daarnaast kent de stad een hoge werkloosheid, met name onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. In hoeverre speelt discriminatie hierbij een rol? Om dit te onderzoeken lieten we fictieve sollicitanten die alleen in etnische achtergrond verschilden reageren op bestaande vacatures. De vraag was of Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en Marokkaans-Nederlandse sollicitanten met een gelijkwaardig cv evenveel kans hadden op succes als autochtone sollicitanten. Nadat de omvang van discriminatie bij gelijkwaardige sollicitaties was vastgesteld, werd er aan de sollicitaties van de Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en van de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten extra informatie toegevoegd. In de helft van de gevallen werd extra werkervaring en relevante cursussen toegevoegd. In de andere helft van de gevallen werd in de sollicitatie expliciet opgenomen dat de sollicitant met niet-westerse achtergrond zich identificeerde als Nederlander en zich sterk betrokken voelde bij Nederland. Deze toevoegingen dienden om te achterhalen of vooral associaties van risico's voor werkgevers reden zijn achter discriminatie op de arbeidsmarkt, of dat het vooral gaat om de perceptie dat sollicitanten met een niet-westerse achtergrond sociaal en cultureel heel anders zijn. 3

4 Non-Fictie Tomassen-Van der Lans, M. Het verplichte ouderschapsplan Het verplichte ouderschapsplan : regeling en werking / M. Tomassen-van der Lans. Den Haag : Boom Juridische uitgevers, X, 359 pagina's : illustraties ; 25 cm. (Familie & recht ; 14). - Bevat ook Engelse tekst. - Omslag vermeldt tevens: NIGL. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 324 : 10 Mens en Maatschappij : : Per jaar worden naar schatting 55 duizend kinderen geconfronteerd met een scheiding van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk het voortduren van conflicten tussen ouders schadelijk is voor veel van deze kinderen. Het verplichte ouderschapsplan is in 2009 in de wet opgenomen om deze conflicten tussen ouders na een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen, door ouders te verplichten om gezamenlijk afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding voor de kinderen. De veronderstelling is dat gezamenlijke afspraken beter worden nageleefd dan een regeling die door de rechter is opgelegd. Dit boek presenteert de resultaten van een onderzoek naar de regeling van het verplichte ouderschapsplan. De auteur evalueert de regeling op basis van dit onderzoek en geeft een aantal suggesties voor verbetering van de wetgeving. Daarbij zijn de juridische aspecten van de regeling onderzocht. Daarnaast is empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het verplichte ouderschapsplan en is door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek een analyse gemaakt van bestaande regelingen in het buitenland die hetzelfde doel en dezelfde kenmerken hebben als het Nederlandse ouderschapsplan. In het laatste deel van het boek wordt een aantal voorstellen gedaan voor een alternatieve regeling Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland : inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling / Inger Plaisier (red.), Mirjam de Klerk (red.) ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, juni pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ). - ISSN van de serie: ISSN Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Twintig jaar geleden werd voor het laatst onderzoek gedaan naar het aantal ouderen in Nederland dat slachtoffer was van al dan niet opzettelijke mishandeling: verbaal, fysiek of seksueel geweld, financieel misbruik en/ of verwaarlozing door bekenden van wie zij afhankelijk zijn, zoals partners, familieleden of zorgprofessionals. Ouderenmishandeling is niet eenvoudig te onderzoeken. Het onderwerp is moeilijk bespreekbaar en slachtoffers zijn soms lastig bij een onderzoek te betrekken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft, op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), actuele kennis over de omvang en aard ervan in Nederland bijeengebracht. Het resultaat is deze bundel met bijdragen van diverse onderzoeksinstellingen. De verschillenden onderzoeken belichten het fenomeen elk vanuit een ander perspectief. Hoewel we nog weinig kunnen zeggen over het huidige aantal slachtoffers van ouderenmishandeling in ons land, laat de bundel wel zien hoe de wijze van onderzoek invloed heeft op het aantal slachtoffers dat je vindt. Zo kan deze bundel een vertrekpunt worden voor vervolgonderzoek. 4

5 Non-Fictie Gunsteren, Herman van Pleinburgers Pleinburgers : de opkomst van een nieuwe politieke (f)actor / Herman van Gunsteren. Amsterdam : Van Gennep, april pagina's ; 19 cm ISBN : : 8.90 : 8.65 De laatste jaren zien we steeds vaker mensen die op het centrale plein van hun stad of land bijeenkomen om politieke besluiten en toestanden te betwisten. In Bangkok, Kiev of Istanbul zijn de pleinen het toneel geworden van burgers die zich verzetten tegen democratisch genomen besluiten. Met welk recht doen ze dat? Is het niet voldoende dat in een democratie regeringen weggestemd kunnen worden? En als de bijeenkomsten aanhouden: hoe gaan burgers en autoriteiten met elkaar om? Hoe kunnen ze voldoende vertrouwen vinden om afspraken te maken? Op welke wijze kan aan de bijeenkomsten een einde worden gemaakt? Pleinburgers is een fascinerende verkenning van een nieuw fenomeen door een vooraanstaand politiek filosoof. Een eerste antwoord op vragen die voor een vitale democratie van cruciaal belang zijn. 5

6 Non-Fictie Marijs, A.J. Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving : een bedrijfsanalyse / A.J. Marijs, W. Hulleman. Zesde druk. - Groningen : Noordhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Serie algemene economie en bedrijfsomgeving. [Meso-economie en bedrijfsomgeving]). Eerste druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Meso-economie en bedrijfsomgeving is de enige geïntegreerde methode voor bedrijfstakanalyse waarin een verband wordt gelegd tussen de bedrijfstakomgeving en de bedrijfsbeslissingen. Het boek richt zich op hbostudenten die zich voorbereiden op een kaderfunctie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Dit boek biedt een overzichtelijk kader voor de analyse van de concurrentie in bedrijfstakken en geeft inzicht in de consequenties van deze analyse voor het ondernemingsbeleid. Daarbij wordt de stof duidelijk gekoppeld aan de beroepsuitoefening en geïntegreerd met andere economische en bedrijfskundige vakken. Studenten kunnen zo het vak Algemene Economie praktisch toepassen in het analyseren van een concrete bedrijfstak. Het boek is met name geschikt voor hbo-opleidingen als Accountancy, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie. Het doel van deze volledig geactualiseerde zesde editie van Meso-economie en bedrijfsomgeving is tweeledig. In de eerste plaats biedt het een kader voor het analyseren van de intensiteit van de concurrentie in de verschillende bedrijfstakken. In de tweede plaats geeft het boek inzicht in de factoren die de concurrentiepositie van individuele ondernemingen bepalen. Ook beschikbaar als e-book Amen, Saeed Trading Thalesians Trading Thalesians : what the ancient world can teach us about trading today / Saeed Amen. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, XV, 193 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What can the ancient world teach us about modern money markets? How can we use examples from the ancient world, philosophers and writers to better understand the markets? Just as historians such as Herodotus living in ancient Greece examined the past, can traders look to their past to learn something new? In this exciting new book, Saeed Amen looks to the ancient world to help us better understand modern money markets, demonstrating what ancient philosophers can teach us about trading markets today, and showing readers how to maximize their returns. Based on the rationale that if your primary objective is purely to make money from trading quickly, you can make decisions that perversely increase the likelihood of losing; this book demonstrates how successful trading can actually be achieved as a byproduct of good trading. Relating concepts from the ancient world, such as water and risk, diversified knowledge, Herodotus and historical bias to the modern world money markets, Amen demonstrates that by focusing on goals that go beyond making money, lateral thinking, targeting risk adjusted returns, and keeping drawdowns in check, investors will indirectly make more money in the long run. 6

7 Non-Fictie Bitcoins Bitcoins Bitcoins : civiele en fiscale aspecten in beeld / met een inleiding van: prof. mr. R.A. Wolf ; en bijdragen van: drs. J. Boersma, prof. mr. W.A.K. Rank, M.A. Plooij MA MSc, mr. J. Baukema, M.L. Veldhuijzen LLM, R. van den Berg LLM, E.A. van Goor LLM, prof. mr. R.A. Wolf. - Deventer : Wolters Kluwer, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (ZIFOreeks ; 17). - Teksten in het Nederlands en Engels. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Voor het ZIFO in ieder geval voldoende aanleiding om een debatmiddag over dit onderwerp te organiseren. Dit evenement vond plaats op 20 november Deze bundel vormt de weergave van hetgeen op deze middag is besproken, bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen. Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers,talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Het stelt zich ten doel om actuele, voor de rechtspraktijk relevante onderwerpen te behandelen op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht, in het bijzonder die welke (nog) niet in wetgeving zijn vervat of waarvoor wetgeving of wetswijziging in voorbereiding is. Hierbij stelt het ZIFO de maatschappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in welke richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen. In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO Janssen, Roel The art of audit The art of audit : eight remarkable government auditors on stage / written by Roel Janssen. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Commissioned by the Netherlands Court of Audit. - Met literatuuropgave. ISBN Accountability, good government and public trust are intricately linked. Supreme Audit Institutions fulfil an exceptional role in the public domain, checking if governments spend their money properly. They are like 'watchdogs' for citizens and parliaments with the purpose of auditing public expenditure and examining the effectiveness of policies. They aim to strengthen the trustworthiness of government institutions, all the more so in fragile democracies. They do so, for instance, in striving to disclose cases of corruption, not just in the highest echelons of government, but also in everyday petty bribery. And they can be found counting houses, roads and water taps, to see if government's promises are being kept. On the occasion of the retirement of Saskia J. Stuiveling as the president of the Netherlands Court of Audit, eight (former) heads of audit institutions talk candidly about their work and innovations in the area of public auditing, about how the financial crisis affected their profession, about the advent of open data and about the need for new skills to audit the oil industry. 7

8 Non-Fictie Levitt, Steven D. When to rob a bank When to rob a bank : a rogue economist's guide to the world / Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op vooromslag: The Freakopedia. ISBN : 351 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Why don't flight attendants get tipped? If you were a terrorist, how would you attack? And why does KFC always run out of fried chicken? Over the past decade, Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner have published more than 8,000 blog posts on Freakonomics.com. Now the very best of this writing has been carefully curated into one volume, the perfect solution for the millions of readers who love all things Freakonomics. Discover why taller people tend to make more money; why it's so hard to predict the Kentucky Derby winner; and why it might be time for a sex tax (if not a fat tax). You'll also learn a great deal about Levitt and Dubner's own quirks and passions. Surprising and erudite, eloquent and witty, Freaks and Friends demonstrates the brilliance that has made their books an international sensation Kim, Gene The Phoenix Project The Phoenix Project : a novel about IT, DevOps, and helping your business win / Gene Kim, Kevin Behr & George Spafford. - Portland, Oregon : It Revolution Press, [2014]. 382 pagina's : illustratie ; 23 cm. - Omslag vermeldt: Revised with new resource guide. - Met literatuuropgave. ISBN Bill is an IT manager at Parts Unlimited. It's Tuesday morning and on his drive into the office, Bill gets a call from the CEO. The company's new IT initiative, code named Phoenix Project, is critical to the future of Parts Unlimited, but the project is massively over budget and very late. The CEO wants Bill to report directly to him and fix the mess in ninety days or else Bill's entire department will be outsourced. With the help of a prospective board member and his mysterious philosophy of The Three Ways, Bill starts to see that IT work has more in common with manufacturing plant work than he ever imagined. With the clock ticking, Bill must organize work flow streamline interdepartmental communications, and effectively serve the other business functions at Parts Unlimited. In a fast-paced and entertaining style, three luminaries of the DevOps movement deliver a story that anyone who works in IT will recognize. Readers will not only learn how to improve their own IT organizations, they'll never view IT the same way again. 8

9 Non-Fictie Kinley, Nik Changing employee behaviour Changing employee behaviour : a practical guide for managers / Nik Kinley, Shlomo Ben-Hur. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XIII, 240 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : An important part of every manager's job is changing people's behavior: to improve someone's performance, get them to better manage relationships with colleagues, or to stop them doing something. Yet, despite the fact that changing people's behavior is such an important skill for managers, too many are unsure how to actually go about it. This book reveals the simple, but powerful techniques for changing behavior that experts from a range of disciplines have been using for years, making them available to all managers in a single and comprehensive toolkit for change that managers can use to drive and improve the performance of their staff. Based on research conducted for this book, it introduces practical techniques drawn from the fields of psychology, psychotherapy, and behavioral economics, and show how they can be applied to address some of the most common, every-day challenges that managers face Wright, Lance HR in the boardroom HR in the boardroom : the HR professional's guide to earning a place in the Csuite / Lance Wright. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, IX, 241 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN If 'people are our greatest asset', why are those responsible for them so rarely invited to sit at the very top table? This book provides a unique insight into the role of the senior HR executive in the C-Suite. Wright, a seasoned HR leader who has been there and done that at the very highest level, sets out the skill set needed to transition from a senior specialist in HR to a CSuite executive delivering strategic impact. He then shows how senior HR executives can build strong working relationships with the CEO, the executive team, and other members of the board of directors. With global case studies, sage advice based on first-hand experience and interviews with HR professionals from a range of industries and locations, Wright shows you how to earn, and keep, a seat in the board room. 9

10 Non-Fictie Visser, H.M. Werken met logistiek Werken met logistiek / H.M. Visser, A.R. van Goor. - Zevende druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina`s : illustraties ; 25 cm. - (Serie Werken met logistiek. [Werken met logistiek]). - 1e druk: Houten : Stenfert Kroese, Met literatuuropgave, register. ISBN : 369 : : : : IV : : Werken met logistiek is in de laatste twintig jaar uitgegroeid tot hét standaardwerk voor de kennismaking met het logistieke vakgebied. Het is een compleet handboek voor studenten en professionals. Dit boek bestaat uit drie delen: in het eerste deel komt de vraaggestuurde logistiek aan de orde, in het tweede deel is er aandacht voor logistieke deeltrajecten en in het derde deel komt de verbreding van de logistiek aan bod. De auteurs besteden niet alleen aandacht aan de traditionele trajecten binnen productie en distributie, maar ook aan zaken als inkooplogistiek en reverse logistics. Recente praktijkvoorbeelden uit de industrie, handel en zakelijke dienstverlening helpen bij het verduidelijken van de theorie. Werken met logistiekkan gebruikt worden in zowel de propedeuse als hoofdfase van hbo-opleidingen met Logistiek in het curriculum. De cases en voorbeelden in deze zevende editie zijn geactualiseerd en nieuwe, actuele onderwerpen zijn toegevoegd, waaronder de studie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) naar Logistiek Twee nieuwe hoofdstukken zijn in het boek opgenomen: 'Logistiek en e-commerce' en 'Haven- en vervoerslogistiek'. Werken met logistiek is eveneens beschikbaar als e-book Berg, Inge Basisboek marketing 1 Basisboek marketing 1 : voor mbo / Inge Berg ; redactie Evelien van Dijk. - Tweede druk, eerste oplage. - [ Amersfoort] : ThiemeMeuelenhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Basisboeken). - Eerste druk: Met register. ISBN De serie Rendement is ontwikkeld voor de commerciële opleiding binnen de sector economie van het middelbaar beroepsonderwijs. De serie bestaat uit een reeks basis- en profielboeken die onder andere geschikt zijn voor de opleidingen marketing, communicatie, evenementenorganisatie en junior accountmanagement. Kenmerkend voor Rendement is de duidelijke en hledere structuur en de aansluiting bij de vernieuwde kwalificatiedossiers. Rendement is rijk aan voorbeelden en opdrachten die aansluiten bij de toekomstige beroepspraktijk. De uitgave Basisboek Marketing 1 is het basisboek voor iedere mbo student, die de basisprincipes van marketing wil begrijpen en beheersen en deze vervolgens kan toepassen in een snel veranderende marketing omgeving. Alles komt aan bod: van productmix tot e-marketing. 10

11 Non-Fictie Memelink, Rein Statistiek voor marktonderzoek Statistiek voor marktonderzoek : praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek / Rein Memelink. - Derde herziene druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Eerste druk: Groningen [etc.] : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Statistiek voor marktonderzoek behandelt statistiek als instrument om kwantitatief marktonderzoek uit te voeren. Naast uitleg over statistiek, bevat het veel praktische aanwijzingen en tips voor studenten. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het analyseren en beschrijven van steekproefgegevens. Het tweede deel behandelt het generaliseren van steekproefgegevens naar een populatie. Voor de verwerking van onderzoeksgegevens worden SPSS, Excel en internetcalculators gebruikt. Inzicht verwerven gaat in dit boek boven het uit het hoofd leren van formules. Er wordt dan ook niet dieper op de materie ingegaan dan noodzakelijk is voor de beroepspraktijk en het verwerven van de competentie marktonderzoek bij een hbo-diploma. Het boek richt zich op hbo-studenten van economische en communicatieopleidingen. Deze derde editie is volledig herzien en de cases zijn geactualiseerd. Het hoofdstuk met algemene uitleg over SPSS is verwijderd, omdat deze uitleg al terug te vinden is in het zusterboek SPSS voor Marktonderzoek. Korte uitvoeringsaanwijzingen voor het maken van tabellen, grafieken en statistische toetsen in Excel zijn toegevoegd. Het hoofdstuk over toetsing is ingekort, waardoor het beter is afgestemd op de wensen van opleidingen. Statistiek voor marktonderzoek is eveneens beschikbaar als e-book Midde, R.F.M. van Marketingmanagement Marketingmanagement / auteurs: Rick van Midde en Lex Kroes ; redactie: Edu'Actief b.v ; inhoudelijke redactie: R. van Midde ; illustraties: Edu'Actief b.v. - Eerste druk, eerste oplage. - Meppel : Edu'Actief, [2015] pagina's : illustraties ; 30 cm. (Scoren.info. [Bronnenboeken]). - Om de website behorende bij de uitgave te bekijken zijn er licenties beschikbaar. - Met index. ISBN In het boek Marketingmanagement komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: marktontwikkelingen, externe en interne analyse, strategische beslissingen, productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid. Marketingmanagement kan gebruikt worden binnen de opleidingen: junior accountmanager, vestigingsmanager groothandel, assistent manager internationale handel. Marketingmanagement is een bronnenboek bestemd voor het tweede en derde leerjaar en wordt geleverd met een licentie. Deze licentie geeft u 1 jaar toegang tot de ondersteunende website waar u opdrachten en extra lesmateriaal vindt. 11

12 Non-Fictie Stone, Adam N. Unbrandable Unbrandable : how to succeed in the new brand space / Adam N. Stone. - London : Thames & Hudson, pages ; 24 cm. - Werkelijke weergave op de titelpagina: Unbrandable : #HowToSucceedInTheNewBrandSpace #AdamNStone. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : IV : : Collectively, brands are perhaps the most powerful force in the world. That was also once true of dinosaurs. What is the new brand space that is emerging? What do the new consumers - the 'Unbrandables' - want? And how should brands behave? Helping to set the agenda are what Adam N. Stone designates the 'Unbrandables', consumers who are sensitive to inauthenticity, hostile to relentless materialism, and suspicious of products they do not want or that are bad for the environment. Then there are the 'Unbranded' brands, such as Nudie Jeans of Sweden and In-N-Out Burger in California, showing that honesty, transparency and a genuine concern for the planet and their customers' needs are essential when it comes to connecting with a more sceptical audience. 'Unbrandable' provides advertising and marketing professionals with an invaluable guide to this new landscape. The book examines what it means to be Unbrandable, for both consumers and producers, and how companies can thrive by taking a more creative, authentic approach to promoting their goods. Each section of the book focuses on a brand that works, an industry professional who demonstrates the new approaches, an individual who can articulate better than any focus group what the new consumer wants, or a place - Berlin and Sao Paulo among them - that itself flourishes on Unbrandable principles Hlynsky, David Window-shopping through the Iron Curtain Window-shopping through the Iron Curtain / David Hlynsky. - London : Thames & Hudson, pagina's : foto's ; 25 cm ISBN Communist shop windows may long have passed from history into irony, but their distinctive style, handmade charm and implicit critique of modern commercial culture have won them a new generation of fans. This is a wonderfully deadpan celebration of a unique commercial aesthetic that flourished under the crumbling totalitarian Communist regimes of 20thcentury Europe. More than 170 images, mainly shop window displays, shot by artist David Hlynsky during the final years of the collapsing Soviet empire in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, Bulgaria, East Germany and Russia, using a Hasselblad camera to capture the slow, undramatic moments of daily life on the streets. The photographs are accompanied by essays by art historian Martha Langford and cultural studies specialist Jody Berland, as well as Hlynsky's own account of his time as a flâneur in the shopping plazas of the collapsing Soviet empire, 'a vast ad-hoc museum of a failing utopia' that in 1989 began to close for ever. David Hlynsky is Senior Lecturer in Arts, Culture and Media at the University of Toronto. He was founding editor of the alternative photography magazine image nation, and his own photographic work has appeared in many exhibitions and public collections worldwide. 12

13 Non-Fictie Hotel Hotel asset management Hotel asset management : principles & practices / edited by Greg Denton, MAI, Lori E. Raleigh, & A.J. Singh, Ph.D. - Second edition. - Lansing, Michigan : American Hotel & Lodging Educational Institute, [2009]. - X, 402 pagina's : illustraties ; 23 cm. Omslag vermeldt: HAMA, Hospitality Asset Managers Association. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : : : 377 : 15 Verkeer en Vervoer I : : The Hotel Asset Management book takes a look at the challenges and opportunities hotel owners, lodging industry real estate professionals, and hotel company executives face today. The first segment, Foundations and Principles covers the historical context, evolution, and development of the hotel asset management profession; the structural elements of the asset management cycle, and principles of the planning process. The second segment, Strategies and Tools to Manage the Investment consists of ten chapters that provide guidelines for asset managers to improve their effectiveness. And lastly, Emerging Trends consists of mini-chapters on topics that are currently impacting and shaping the practice of asset management Bleijenberg, A.N. Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk / Arie Bleijenberg ; eindredactie Ymkje de Boer. - Delft : Eburon, april pagina's : illustraties ; 27 cm. - Rugtitel: Nieuwe mobiliteit. ISBN Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto. We zijn een 'autosamenleving' geworden. Maar de auto heeft ons ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. Hoe zal onze mobiliteit zich de komende decennia ontwikkelen? Komt er misschien een einde aan het 'autotijdperk'? En hoe ziet duurzame mobiliteit eruit? In 'Nieuwe mobiliteit' ontkracht Arie Bleijenberg vanzelfsprekendheden. Subsidies voor openbaar vervoer en elektrische auto's zijn geen effectief middel om milieuvervuiling te verminderen. Het oplossen van files is geen goed kompas voor een sterke economie. Bleijenberg ontvouwt een brede en verassende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit bepalen. Arie Bleijenberg is ruim 25 jaar betrokken bij de mobiliteitsproblematiek. Door zijn werk als onderzoeker, adviseur en bij de overheid, in combinatie met zijn inzet voor maatschappelijke organisaties, heeft hij vanuit verschillende invalshoeken kunnen kijken naar de complexe samenhang tussen mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 13

14 Non-Fictie Malsch, Marijke Kijken, luisteren, lezen Kijken, luisteren, lezen : de invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren / M. Malsch, R. Kranendonk, J. de Keijser, H. Elffers, M. Komter, M. de Boer. - [Apeldoorn] : Politie & Wetenschap, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Politiewetenschap ; nr. 79). - In opdracht van: Programma Politie & Wetenschap. - Op achterzijde omslag: Stapel & De Koning. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Beeld en geluid spelen de laatste jaren een steeds grotere rol in het strafproces. Verdachtenverhoren bij de politie worden nu regelmatig opgenomen. Opgenomen verhoren kunnen worden bekeken of beluisterd, bijvoorbeeld op de zitting door de rechter. Beeld en geluid geven betere mogelijkheden om het verhoor te controleren dan een schriftelijk procesverbaal. Beeld kan non-verbaal gedrag zien, en dat kan bepaalde suggesties wekken. Het heeft invloed op emoties en die het oordeel over de schuld van de verdachte kunnen beinvloeden. In dit boek wordt een onderzoek naar het toenemende gebruik van beeld en geluid in het strafproces besproken, uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Leiden. In het onderzoek zijn opnamen van verdachtenverhoren vergeleken met de processen-verbaal. De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt: analyse van 55 processen-verbaal uit verschillende perioden, interviews met rechercheurs, officieren van justitie, advocaten en rechters, en een experiment onder studenten Alexander, Michelle The new Jim Crow The new Jim Crow : mass incarceration in the age of colorblindness / Michelle Alexander. - Revised edition. - New York : The New Press, XVII, 312 pagina's ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN Once in a great while a book comes along that changes the way we see the world and helps to fuel a nationwide social movement. The New Jim Crow is such a book. Praised by Harvard Law professor Lani Guinier as "brave and bold," this book directly challenges the notion that the election of Barack Obama signals a new era of colorblindness. With dazzling candor, legal scholar Michelle Alexander argues that "we have not ended racial caste in America; we have merely redesigned it." By targeting black men through the War on Drugs and decimating communities of color, the U.S. criminal justice system functions as a contemporary system of racial control-relegating millions to a permanent second-class status-even as it formally adheres to the principle of colorblindness. In the words of Benjamin Todd Jealous, president and CEO of the NAACP, this book is a "call to action." This book was also selected by Mark Zuckerberg's bookclub. 14

15 Non-Fictie Koens, M.J.C. Kind en scheiding Kind en scheiding / mr. M.J.C. Koens en mr. A.P. van der Linden ; met medewerking van mr. P.A.J.Th. van Teeffelen. - 4e gewijzigde druk. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 22 cm. - (Monografiee n (echt)scheidingsrecht ; 8). - Op omslag: Editie e druk: Den Haag : Koninklijke Vermande, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In Kind en scheiding worden de schijnwerpers gericht op de juridische gevolgen van echtscheiding in relatie tot de kinderen. Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en kinderen betreft ingrijpend gewijzigd. Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- en verzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht, de informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de kinderen betreffende en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van de kinderen, zijn in het geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het (homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van de nieuwe partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. In de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden Beck-Soeliman, M.S. Migratierecht in de praktijk Migratierecht in de praktijk / Mr. M.S. Beck-Soeliman, S.A. Alisentono MSc, Mr. G.J.W.M. Kipping L.L.M. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Migratierecht in de praktijk is een handboek voor instanties en instellingen die in de praktijk met het migratierecht te maken hebben. Het biedt de hoofdlijnen van het migratierecht aan en gaat in op jurisprudentie. Migratierecht is een rechtsgebied dat altijd in beweging is. Dit rechtsgebied kenmerkt zich door een sterke vervlechting van internationaal en nationaal recht waardoor er een geheel aan regelgeving bestaat die lastig te doorgronden is. Daarnaast wordt het migratierecht beïnvloed door de politiek en is de maatschappelijke druk vaak aanwezig. Denk aan het generaal pardon voor (minderjarige) asielzoekers en de invloed van Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt. Mede door Europese richtlijnen en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie heeft dit gevolgen voor het migratierecht in Nederland. Hierdoor is migratierecht een lastig rechtsgebied. Migratierecht in de praktijk is een gedegen handboek dat alle onderdelen van het migratierecht behandelt. In de verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op toegang, visa, regulier verblijf, asiel, toezicht, handhaving, terugkeer, nationaliteit en inburgering. Migratierecht in de praktijk is zeer geschikt voor studenten die over een basiskennis van bestuursrecht beschikken en zich willen verdiepen in het migratierecht. 15

16 Non-Fictie Van Camp, Tinne Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd / Tinne Van Camp, Lijne Vloeberghs en Pieter Tijtgat, m.m.v. Els Dammekens, Christophe Lafosse en Bert de Smedt. - Eerste druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek). - Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk. Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige 'neuromythes', maar geeft ook een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren. Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat (differentiatie) en (inter)actief leren. Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde Tjin A Djie, Kitlyn Beschermjassen op school Beschermjassen op school : aandacht voor verschil in het onderwijs / Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, pagina's : schema ; 24 cm ISBN Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maakt het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen. Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer. Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil - bij de ander en bij zichzelf - is essentieel in deze tijd. Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen - van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs - brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan. 16

17 Non-Fictie Bass, Len DevOps DevOps : a software architect's perspective / Len Bass, Ingo Weber, Liming Zhu. - New York : Addison-Wesley, [2015]. - XVIII, 332 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (The SEI series in software engineering). - Met literatuuropgave, index. ISBN : 521 : 14 Computers : : : : 16 Natuur en Milieu I : : Devops promises to accelerate the release of new software features and improve monitoring of systems in production, but its crucial implications for software architects and architecture are often ignored. In DevOps: A Software Architect's Perspective, three leading architects address these issues headon. The authors review decisions software architects must make in order to achieve DevOps' goals and clarify how other DevOps participants are likely to impact the architects's work. They also provide the organizational, technical, and operational context needed to deploy DevOps more efficiently, and review DevOps' impact on each development phase. The authors address cross-cutting concerns that link multiple functions, offering practical insights into compliance, performance, reliability, repeatability, and security. This guide demonstrates the authors' ideas in action with three real-world case studies: datacenter relpication for business continuity, management of a continuous deployment pipeline, and migration to a microservice architecture De Cleene, M. Risicoplanten voor dieren Risicoplanten voor dieren / Marcel De Cleene, prof. dr ; met medewerking van prof. dr. apr. Siska Croubels. - Gent : Academia Press, [2015]. - V, 1165 pagina's : foto's ; 18 cm ISBN Katten worden soms vergiftigd door dieffenbachia's, lelies en philodendrons. Vee sterft nadat het van tuinafval heeft gegeten. Staldieren eten gifplanten die per ongeluk in hun voeder zijn terechtgekomen. Bij stormweer komen bladeren en/of vruchten van giftige bomen en struiken op een graasweide terecht en gebeuren er dan intoxicaties. Dieren breken uit en kunnen zo eten van giftige tuin- of bosplanten waar ze normaal gezien niet aankunnen. Het zijn enkele voorbeelden van schijnbaar onschuldige handelingen met soms fatale gevolgen. Een juiste voorlichting over plantenvergiftiging bij dieren is meer dan ooit belangrijk. Dit boek is een nuttig instrument dat plantaardige vergiftigingen leert herkennen en ook een eventuele behandeling aanbiedt. Het verstrekt de nodige informatie om de plant te benoemen en dierenartsen te helpen bij het stellen van hun diagnose. De plantenselectie is ruim. Ze is gebaseerd op wilde en gecultiveerde planten die voorkomen in Nederland en België. De auteur baseert zich op goed gedocumenteerde vergiftigingsgevallen bij dieren, zowel in binnen- als in buitenland. Marcel De Cleene schreef een actueel en onmisbaar naslagwerk voor de professionele dierenarts en voor iedereen die met het welzijn van de dieren is begaan (dierenverzorgers, asielhouders, manegehouders, enz.). 17

18 Non-Fictie Beauty Beauty level Beauty level / [auteur: Bespeak B.V ; eindred: Visavi B.V.]. Beauty level / Bespeak, Amersfoort. Basics. - Vijfde, herziene druk. - Amersfoort : Visavi B.V., pagina's : illustraties ; 29 cm. - 2: Kennis van het lichaam : alles over anatomie, fysiologie en pathologie, tips voor gezond eten. - Met index. ISBN : : 04 Uiterlijk : IV : : : : IV : : Beauty Level is dé leermethode voor (Allround) Schoonheidsspecialisten. De methode bestaat uit zes theorieboeken (Basics), vier werkboeken en een online leeromgeving. Beauty Level Basics 2 bevat kennis van het lichaam: de anatomie, fysiologie en pathologie. Alle kennis van het lichaam die een schoonheidsspecialist nodig heeft om een behandeling uit te voeren komt aan bod Mollema, Jelle Schorem Schorem / Jelle Mollema ; boekconcept Jelle Mollema & Michiel Houdijk ; teksten Eric Corton (voorwoord), Robert-Jan Rietveld (epiloog), Bor Rooyackers (dialogen) ; fotografie Jelle Mollema. - Eerste druk. - Rotterdam : Trichis Publishing, april ongenummerde pagina's ; 28 cm ISBN Geen gezeik; knippen en scheren! Stap terug in de tijd, stap binnen bij Schorem Haarsnijder en Barbier in Rotterdam. Nu is er het boek. Met in-your-face fotografie en ongelogen dialogen. Fotograaf Jelle Mollema volgde de barbiers en haarsnijders twee jaar lang op de voet. In hun eigen etablissementen op de Nieuwe Binnenweg, na werktijd in de kroeg, onderweg naar muziekfestivals, op tattooconventions en wachtend op een vrijkomende collega aan de poort van de Schiegevangenis. Mollema's indringende fotografie laat een bijzondere wereld zien. Een bebaarde mannenwereld waarin veel geluld, maar weinig gezegd wordt. Een wereld waarin vrouwen alleen welkom zijn in de gesprekken van de barbiers en hun gasten. De dialogen in het boek zijn opgetekend door Bor Rooyackers. Met een voorwoord van Eric Corton. 18

19 Non-Fictie Nail Nail level Nail level / [auteur: Bespeak B.V ; eindred: Visavi B.V.]. Nail level / Bespeak, Amersfoort. Basics. - 1e dr. - Amersfoort : Visavi, p : ill ; 29 cm. - 2: Styling en design : alles over acryl- en geltechnieken, aan de slag met stiletto's en 3D, creatief met airbrush en handpainting, de perfecte wedstrijdnagel. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 04 Uiterlijk : IV : : Nail Level is de leermethode beginners en gevorderden in de nagelbranche. De methode bestaat uit twee theorieboeken en een online leeromgeving. Het tweede boek gaat in op de complexere behandelingen die een nagelspecialist kan uitvoeren. Nagelversteviging en -verlengingen en nail art worden behandeld in het boek. Daarnaast komen de specialistische behandelingen als 3D-art en stilettonagels uitgebreid aan bod. 19

20 Non-Fictie Pryke, Paula Wedding flowers Wedding flowers / Paula Pryke ; photography by Tim Winter. - New York : Rizzoli, pagina's : foto's ; 28 cm. - Met index. ISBN : : 08 Hobby's : IV : : An essential book packed with exquisite photographs and amazing floral displays for planning every aspect of the wedding day and beyond, from London's leading floral designer. Paula Pryke taps into the desire of every bride to make her wedding day special, and the choice of flower color, fragrance, and display is one of the most effective and fun ways to do so. She gives the bride the confidence and ability to design her own floral theme and work with a florist to execute it, or perhaps even undertake some of the arrangements herself for a truly personal touch. The book explores wedding traditions as well as suggestions on how a modern bride can depart from them. It addresses every type of seasonal concern; distinguishes decorative, ceremony, and reception flowers; provides great ideas for floral accessories. With step-by-step instructions throughout, the book demonstrates how brides, bridesmaids, friends, and family can make some of Pryke's most popular wedding flower arrangements themselves. Paula Pryke has had over twentyfive years of experience at creating beautiful weddings. Her work has been featured regularly in all the leading magazines. Her highly successful Flower School was launched in London in 1994 and attracts students from all over the world. Always a trendsetter, Pryke continues to innovate with this latest title. 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers minderjarigheid ouderlijk gezag over de erfopvolger van de Koning voor de situatie

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie