DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!"

Transcriptie

1 DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door Ruigrok NetPanel, in samenwerking met Floor Hallema en eye

2 DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Auteurs: drs. Floor Hallema drs. Marja Ruigrok Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door Ruigrok NetPanel, in samenwerking met Floor Hallema en eye

3 INHOUD 1 INLEIDING 4 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 6 3 RESULTATEN Verschil hype en trend Wel en geen trend Informeren over trends Trends spelen rol bij strategische beslissingen Duurzaamheid, digitalisering en zingeving Imago trendwatcher ambigue Werk van de trendwatcher Lezing trendwatcher Inspiratie bieden en concreet toepasbaar Top 5 invloedfactoren keuze trendwatcher Redenen om trendwatcher in te schakelen Redenen om geen trendwatcher in te schakelen Inschakelen van trendwatchers Waar vindt men de trendwatcher? Waarvoor ingezet? Redelijk tevreden Effectiviteit werk trendwatcher In de toekomst weer? Andere manieren gebruik trendwatchers De oude garde het meest populair Kwaliteiten genoemde trendwatchers Zweef niet te veel 19 4 CONCLUSIES 20 BIJLAGEN 21 Trendwatching Ruigrok NetPanel 3

4 1 INLEIDING Achtergrond De trends vliegen ons om de oren 1 : Abundance, Creative destruction, From cheap to free, Online oxygen, Upgradia, Transumerism, Female fever, Daily lubricants, Customer made, Super transparency, Excitement & involvement, Demassificatie, Vergrijzing & ontgroening, Zeggen is niet doen, Informatie als nieuwe valuta, Kennisgap doelgroepen, Goodbye mainstream, Goodbye privacy, Infopayment, Sharing en geen owning, Nieuwe betutteling, User focus, Co creation, Van klanttevredenheid naar klantloyaliteit, Purpose aligment, Worknetting, Team up & get out, New human value, Medewerker = merk, HRM = marketing, Personal branding, High tech wordt high touch, High touch wordt high tech, Virtuele emotie, Digital discrepancy, Maatschappelijke dichotomisering, Innovation graveyard, Angst als driver, EVAlutie, Web 2.0, Belevingseconomie, Menselijke maat, Bijdragen, Familiegevoel, Creativiteit, Creativiteit = status, Nieuwe elite, Terugkeer ethiek, Religie et cetera. Steeds meer bedrijven nemen beslissingen op basis van belangrijke trends. Trendwatchers kunnen hier een belangrijke slag slaan, mits zij een concrete vertaalslag van de algemene trend naar de specifieke behoefte van de organisatie weten te maken. Zweverigheid, arrogantie en vaagheid zijn uit den boze. Dit blijkt uit een online onderzoek van Ruigrok NetPanel onder 447 respondenten naar het gebruik en de beleving van trends en trendwatchers door bedrijven. Indeling van het rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken. Hierna volgen de conclusies en bijlagen. 1 Met dank aan de genomineerde trendwatchers en de uitgave MDG Trendkompas Trendwatching Ruigrok NetPanel 4

5 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Methode van onderzoek Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek zijn in korte tijd veel respondenten te bereiken, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Voor de respondenten is een online vragenlijst een aantrekkelijke manier om mee te werken aan een onderzoek. Respondenten kunnen de vragenlijst invullen wanneer het hen goed uitkomt. Door middel van een routing krijgen respondenten alleen die vragen te zien die voor hen bedoeld zijn. Samen met een duidelijke lay-out zorgt dit voor een gebruiksvriendelijke vragenlijst. 2.2 Respondenten De link naar het online onderzoek is verstuurd naar Reclameweek- en eye-lezers waarvan het mailadres bekend was. Naast de mailing was de vragenlijst benaderbaar via de website van het Trendwatcher van het jaar event (http://www.trendwatchervanhetjaar.nl). In totaal hebben 447 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. n=447 2 Kenmerken: Vrouw (57%), Man (43 %); Het grootste deel van de respondenten is tussen de 25 t/m 44 jaar (72%); Een kwart van de respondenten werkt bij een organisatie van meer dan 300 werknemers; Men is vooral werkzaam in de Communicatie, Marketing & Reclamebranche (36%), verder is men werkzaam in de Journalistiek (11%), Zakelijke dienstverlening (9%), Detailhandel consumentenproducten (6%), Overheid & Non profit (6%) en Mode & Textiel (4%); Binnen het werk is men de meeste tijd bezig met activiteiten op het gebied van marketing en communicatie (47%); 2 Bij een steekproefgrootte van n=447 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 4,6%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45,4% en de 54,6% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 2,0%. Trendwatching Ruigrok NetPanel 5

6 41% heeft een uitvoerende functie, 24% management (middenkader), 22% een directiefunctie, 8% hoger management (54 % van de respondenten heeft dus een hogere functie); 37% is medebeslisser en 27% eindbeslisser. 32% beslist niet, maar adviseert wel. 2.3 Vragenlijst De vragenlijst bestond uit diverse blokken: Achtergrondkenmerken Trends (welke zijn belangrijk, wat is het verschil tussen een hype en een trend?) Informatieproces over trends Rol van trends binnen strategische beslissingen Imago en bekendheid trendwatchers Motivatie inschakelen trendwatcher en tevredenheid na het inschakelen De volledige vragenlijst is opgenomen in de bijlage. 2.4 Uitvoering De online vragenlijst heeft opengestaan van 21 mei tot en met 6 juni In totaal hebben 447 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Trendwatcher van het jaar verkiezing op 26 juli Daarnaast is een artikel verschenen in de eye van juli Trendwatching Ruigrok NetPanel 6

7 3 RESULTATEN 3.1 Verschil hype en trend Om de trenddeskundigheid van de respondenten zelf te meten is gevraagd of er een verschil is tussen een trend en een hype. Men is massaal geslaagd. Jazeker!, zeggen de respondenten (97%). Namelijk: Een hype is een korte opleving. Een trend speelt zich over langere termijn af en Een hype is een kortstondig iets, losstaand. Een trend heeft veel verstrekkende gevolgen en brengt een definitieve verandering met zich mee. De belangrijkste trends volgens de respondenten liggen op dit moment op het gebied van het milieu, bewustzijn, duurzaamheid, digitalisering en socialisering: Aandacht voor het milieu, klimaatverandering, duurzaamheid, bewustzijn, wellness, gezondheid; Cross media, digitalisering, user generated content; Nieuw engagement, meer samen doen (familie, vrienden) socialisering, communities; Zoektocht naar de basis, oorspong, authenticiteit; En: vergrijzing, kleinschaligheid, individualisering Wel en geen trend Specifiek is gevraagd of bepaalde bewegingen nu een trend of een hype zijn. Hieruit blijkt dat biologische voeding, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wellness als trends worden gezien. Over web 2.0, twijfelt men nog een beetje. De terugkeer van de legging, de come back van de jaren 80 en Second Life zijn eerder hypes, volgens de respondenten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 7

8 3.2 Informeren over trends Hoe men zich informeert over trends staat in de grafiek hieronder. Informeren over trends Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Door het volgen van het nieuws (tv, kranten, internet) Via magazines en vakbladen (zoals eye) Door om me heen te kijken op straat en in mijn persoonlijke leven 88% 87% 86% Via e-zines, sites of blogs over trends 68% Door vrienden en bekenden 60% Door te luisteren naar mijn intuïtie 52% Door zelf wereldlijke onderwerpen te analyseren en verbanden te leggen Door het bezoeken van events Door de informatie op de website van een trendwatcher Door communities op het web Door een boek van een trendwatcher te lezen Door degelijk onderzoek te doen Door een lezing van een trendwatcher bij te wonen 41% 37% 33% 32% 25% 24% 21% Door het inschakelen van een professionele trendwatcher 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Men informeert zichzelf over trends met name via het nieuws, algemene media zoals kranten, tv, internet (88%) en specifieke media zoals magazines en vakbladen (87%), door zelf om zich heen te kijken in het persoonlijk leven (86%), via sites en blogs over trends (68%), via vrienden en bekenden (60%), door te luisteren naar de eigen intuïtie (52%) en door zelf wereldlijke zaken te analyseren en verbanden te leggen (41%). In veel mindere mate informeert men zich direct via trendwatchers en hun middelen en media, zoals websites (33%), boeken (25%), lezingen (21%) of inhuren van een trendwatcher (6%). 3.3 Trends spelen rol bij strategische beslissingen Het blijkt dat trends aandacht genieten bij bedrijven. Bij 87% spelen trends wel eens een rol bij strategische beslissingen binnen de organisatie waar men werkzaam is. Dit geldt voor zowel grote als kleine organisaties. Bij slecht 6% van de organisaties spelen trends geen belangrijke rol. Beslissingen die door bedrijven op basis van trends zijn genomen liggen met name op het gebied van communicatie (60%), marketing (58%), en product- en dienstontwikkeling (54%). Daarna wordt nog eens 22% van de trendgestuurde beslissingen genomen op het gebied van mediabeleid. Trendwatching Ruigrok NetPanel 8

9 3.3.1 Duurzaamheid, digitalisering en zingeving 72% noemt een trend die zakelijk gezien belangrijk was voor hun organisatie. Meerdere malen genoemd zijn onder andere: Duurzaamheid, eco-trend, duurzaam ondernemen; Technologisering, digitalisering, web 2.0, User generated content; Gezonde voeding, gezondheid/ schoon drinkwater, gezondheid en beweging, biologische voeding, take away; Individualisering; Groeiend belang zingeving. 3.4 Imago trendwatcher ambigue Het imago van de trendwatcher en het vak trendwatchen kan een positieve boost gebruiken. Dit blijkt uit de antwoorden op de vraag aan de respondenten: Wat is het eerste dat in je opkomt als je aan een trendwatcher denkt?: Een goeroe met een hippe bril die een beetje gewichtig loopt te doen, Iemand die gebakken lucht verkoopt, Een amateurfilosoof en Een kletsmajoor met intuïtie. De volgende stellingen tonen motivaties voor de scepsis over trendwatchen: Iedereen die een beetje verstand van mode heeft noemt zich tegenwoordig trendwatcher. Dit brengt de geloofwaardigheid van het vak in gevaar (69% is het (zeer) eens met deze stelling). Trendwatchen is een nietszeggend containerbegrip : de term is te algemeen om te weten wat het inhoudt (38% is het (zeer) eens met deze stelling). Gelukkig voor de trendwatchers en het vak heerst daarnaast ook een ander, serieuzer beeld: Een persoon die door middel van grondig onderzoek voorspelt hoe trends zich de komende jaren (min 1 tot max 50) gaan ontwikkelen; Geëngageerd persoon, voortdurend oog voor de omgeving, op zoek naar duiding van actuele gedragingen in de maatschappij; Iemand die in staat is om ontwikkelingen die een rol gaan spelen vroeg te signaleren en te communiceren; Iemand die verbanden legt tussen verschijnselen en daarmee de beïnvloedende factoren zichtbaar maakt; Trendwatching Ruigrok NetPanel 9

10 Volgens de helft van de respondenten (51%) wordt het vak trendwatchen vaak onderschat. En een kleine meerderheid (58%) vindt dat niet zomaar iedereen kan trendwatchen. Vrouwen vinden dit vaker dan mannen (63% tegen 52%). 28% vindt wel dat iedereen kan trendwatchen. Er is licht animo voor een keurmerk voor trendwatchers (45%). Vrouwen (49%) zijn hier een grotere voorstander dan mannen (39%). Uit de stellingen blijkt behoefte aan een verdere professionalisering van het vak. Trends zullen in de toekomst een steeds grotere invloed hebben op organisaties (64% is het (zeer) eens met deze stelling). 11% is het hiermee oneens. Organisaties zullen in de toekomst vaker gebruik maken van professionele trendwatchers (48% is het (zeer) eens met deze stelling). 12% is het hiermee oneens. Trendwatchen zou een serieus vak moeten worden in marketing- en communicatieopleidingen (67% is het (zeer) eens met deze stelling). 10% is het hiermee oneens. 3.5 Werk van de trendwatcher Volgens de respondenten komt een trendwatcher op de volgende manieren aan zijn of haar bevindingen: Hoe komt een trendwatcher volgens jou aan zijn/haar bevindingen? Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Door gewoon goed om zich heen te kijken 79% Door het kennen en lezen van verschillende bronnen 76% Door zijn/haar zesde zintuig voor belangrijke maatschappelijke bewegingen Gebruik van netwerk 69% 66% Door grondig research 66% Door veel te reizen 47% Door dingen uit de duim te zuigen 7% Anders, namelijk... 6% Weet ik niet / Geen mening 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Trendwatching Ruigrok NetPanel 10

11 De belangrijkste bronnen van een trendwatcher zijn: gewoon goed om zich heen kijken (79%), kennen en lezen van verschillende bronnen (76%), zesde zintuig voor belangrijke maatschappelijke bewegingen (69%), gebruik van netwerk (66%) en grondig research doen (66%). Daarnaast wordt veel reizen genoemd (47%). Slechts 7% denkt dat een trendwatcher aan zijn/ haar bevindingen komt door dingen uit de duim te zuigen Lezing trendwatcher Bij de meerderheid van de organisaties wordt er wel eens iemand op uitgestuurd om een lezing van een trendwatcher bij te wonen. Deze worden weliswaar als entertainend ervaren, maar niet specifiek nuttig. En daar ligt nu net de behoefte. 65% van de respondenten zegt dat hij/zij, of iemand anders binnen de organisatie, wel eens een lezing van een trendwatcher heeft bezocht. 43% hiervan zelfs meerdere keren. Een lezing kan weliswaar als boeiend of entertainend worden ervaren, maar dat wil niet zeggen dat de organisatie er praktisch zelf ook wat aan heeft. Hoe heb jij, of heeft jouw organisatie deze (laatste) lezing/seminar ervaren? Basis: Allen die trendwatcher lezing hebben bezocht - in percentages (n=291) Ruigrok NetPanel Het was nuttig voor onze organisatie 35% Boeiend, maar voor ons specifiek niet relevant 31% Entertainend, meer niet 24% Veel poeha en dikdoenerij 11% We kregen waar voor ons geld 10% We vonden het veel te duur 9% Het bleek niet interessant voor onze organisatie 4% Anders, namelijk... 13% Weet ik niet / Geen mening 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ruim een derde (35%) heeft het bezoek als nuttig voor hun organisatie ervaren. Bijna een derde (31%) vond het boeiend, maar voor ons specifiek niet relevant. En een kwart (24%) vond de lezing Entertainend, meer niet. Eén op de tien organisaties (11%) die een trendwatcher lezing/ seminar hebben bijgewoond vindt het veel poeha en dikdoenerij. Trendwatching Ruigrok NetPanel 11

12 Een aantal respondenten licht hun ervaring als volgt toe: Een veel te algemeen verhaal niet toegespitst op de kansen die de trends bieden voor het publiek; Vertaalslag naar de praktijk miste, trendanalyses komen pas tot leven, als je ze koppelt aan de eigen vraagstukken; Tsja... leuk en zeker interessant maar weinig houvast om er echt iets mee te doen. 23% van de organisaties heeft nog nooit een lezing/ seminar van een trendwatcher bezocht. Redenen hiervoor zijn: Zie(n) er het nut niet van in (21%) Veel te duur (17%) Wisten niet van het bestaan (15%) Inspiratie bieden en concreet toepasbaar De volgende grafiek laat zien aan welke voorwaarden het werk van een trendwatcher tenminste moet voldoen om nuttig te zijn voor organisaties. Aan welke voorwaarden moet het werk van een trendwatcher tenminste voldoen om interessant/nuttig te zijn voor jouw organisatie? (top 10) Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Inspiratie bieden 63% Inzicht tonen in de marktontwikkelingen 54% Het vroegtijdig aankaarten van een belangrijke trend 47% Op (nieuwe) interessante doelgroepen wijzen 38% Concreet toepasbaar zijn voor strategie 33% Concreet toepasbaar zijn voor marketingcommunicatie Concreet toepasbaar/bruikbaar zijn voor productontwikkeling Klankbord zijn voor de strategie van het bedrijf Een veelzijdigheid aan bronnen hanteren Bijdragen aan verbetering en vooruitgang 28% 26% 26% 25% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Belangrijk nut van een trendwatcher voor een organisatie is inspiratie bieden (63%) en inzicht tonen in de marktontwikkelingen (54%). Daarnaast vindt men het vroegtijdig aankaarten van een belangrijke trend (47%) en op (nieuwe) interessante doelgroepen wijzen (38%) belangrijke voorwaarden voor het werk van een trendwatcher om nuttig te zijn. Trendwatching Ruigrok NetPanel 12

13 Verder is concreet een codewoord: het werk van een trendwatcher moet concreet toepasbaar zijn voor strategie (33%), marketingcommunicatie (28%) en productontwikkeling (26%) Top 5 invloedfactoren keuze trendwatcher Als bedrijven voor de keuze staan een trendwatcher in te schakelen, zullen de volgende factoren invloed hebben op de uiteindelijke keuze voor een bepaalde trendwatcher: Deskundigheid (44%) Praktische inzetbaarheid van zijn/haar theorie (41%) De mate waarin de trendwatcher met ons meedenkt (28%) Geloofwaardigheid (24%) Persoonlijke klik (23%) Prijs valt met 21% net buiten de top vijf, maar speelt wel een rol bij de keuze voor een bepaalde trendwatcher Redenen om trendwatcher in te schakelen De belangrijkste positieve punten van het inschakelen van een trendwatcher zijn volgens de respondenten: inspiratie, nieuwe inzichten, concrete input voor product en strategie ontwikkeling en bedrijfsprocessen. Enkele sprekende citaten: Vooral veel inspiratie; Het stelt je in staat om meer gericht met het product bezig te zijn en te anticiperen op de markt; Als je de trends kent, kan je hierop inspelen met het assortiment; Je staat als bedrijf vooraan in de rij der innovatieven; Kapstok om beslissingen aan op te hangen; duidelijkheid in vaak duister vaarwater; Het voorkomt roest en houdt mensen scherp; Kan helpen om interne processen te doorbreken; Out of the box denken; Tijdig je strategische plannen bijstellen en je organisatie hierop inrichten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 13

14 3.5.5 Redenen om geen trendwatcher in te schakelen De belangrijkste redenen om geen trendwatcher te zullen inschakelen geeft onderstaande grafiek weer. Wat zou de belangrijkste motivatie van jouw organisatie zijn, om geen trendwatcher in te schakelen? Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Gebrek aan budget 55% Scepsis ten opzichte van de mogelijke effectiviteit en het succes voor onze organisatie 45% Geen relevantie (we houden onszelf al voldoende bezig met trends) 25% Niet aan de mogelijkheid denken 18% Gebrek aan kennis over trendwatchen in het algemeen 17% Geen relevantie (we houden ons helemaal niet bezig met trends) 10% Een slechte ervaring met een trendwatcher 6% Anders, namelijk... 4% Weet ik niet / Geen mening 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gebrek aan budget (55%) en scepsis ten opzichte van de mogelijke effectiviteit en het succes voor de organisatie (45%) zijn de belangrijkste redenen om geen trendwatcher in te schakelen. Daarnaast vullen meerdere respondenten aan: Al te vaak gehoord, algemene bewoordingen en adviezen. De trend is vaak al bekend en niet vernieuwend; Consequenties lastig te vertalen naar (en door) eigen organisatie; De bril van een trendwatcher is ook maar een mening, als de trendwatcher er naast zit kan het veel geld kosten; Je denkt zelf niet meer na en volgt de grote massa. Je bent niet uniek; Dat je concurrent hetzelfde doet en met dezelfde conclusies komt?; Zelf in huis hebben van mensen met trendwatch-achtige kwaliteiten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 14

15 3.6 Inschakelen van trendwatchers 19% van de organisaties heeft wel eens een externe trendwatcher ingeschakeld. Grote organisaties huren echter beduidend vaker trendwatchers in dan kleine. Zo heeft 33% van de bedrijven met 101 of meer werknemers wel eens een trendwatcher ingeschakeld, tegen 9% van bedrijven met 10 of minder werknemers. De laatste trendwatcher die men heeft ingehuurd zijn onder andere (op volgorde van meest genoemd): Adjiedj Bakas Carl Rohde Young Works Mieke de Bock Hilde Roothart Justine Marseille Waar vindt men de trendwatcher? De organisaties (19%) die wel eens een trendwatcher hebben ingeschakeld hebben deze (de meest recente) op de volgende manieren gevonden: Door middel van publicaties van deze trendwatcher (21%); Getipt door andere organisatie (16%); Goede presentatie bijgewoond (13%). Verder vindt men de trendwatcher veelal via het persoonlijke netwerk, via via of persoonlijk contact Waarvoor ingezet? De ingehuurde trendwatcher is praktisch vooral ingezet voor inzicht in het wel en wee van een bepaalde doelgroep/consumenten (49%) en brainstorm (48%). Daarnaast is hij of zij betrokken bij productontwikkeling (24%) en voor het theoretische kader van de communicatiestrategie (22%). Verder blijkt dat inspiratie een heel belangrijke reden is om een trendwatcher in te schakelen. Deze inspiratie had men onder andere nodig voor: strategische oriëntatie, campagnes en marketingcommunicatie, aanpassen beleid, productontwikkeling, inzicht in demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en de horizon verbreden. Trendwatching Ruigrok NetPanel 15

16 3.6.3 Redelijk tevreden Is je organisatie tevreden met het werk dat de (laatste) trendwatcher leverde? Basis: Allen die wel eens trendwatcher hebben ingeschakeld - in percentages (n=85) Ruigrok NetPanel 44% 32% 2% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Deels Nee Weet ik niet / Geen mening Volgens 44% van de respondenten is hun organisatie tevreden met het werk dat de laatst ingehuurde trendwatcher leverde. 32% is slechts deels tevreden. De belangrijkste reden om niet helemaal tevreden te zijn met het werk van de ingehuurde trendwatcher ligt veelal in het niet concreet aansluiting vinden met de behoefte vanuit de organisatie: We konden het werk niet concreet inzetten voor ons product of dienst; Te algemeen, niet vernieuwend en daardoor niet bruikbaar; De informatie was te bedreigend; Te vaag en werd daardoor niet serieus genomen; Korte termijn processen overschaduwden uiteindelijk het lang termijn proces Effectiviteit werk trendwatcher De effectiviteit van de trendwatcher op het succes van de organisatie, de dienst of het product blijkt voornamelijk uit de positieve invloed van het werk op interne processen of uit testen. Enkele citaten: Bezinning op strategie Hogeschool Zuyd; Dat zijn input bij ons tot zinnige output leidde; Enthousiasme van medewerkers om met de informatie aan de slag te gaan; Trendwatching Ruigrok NetPanel 16

17 Door het meten van de effecten van onze voorlichtingsboodschappen op de doelgroepen, die door de trendwatcher geïdentificeerd zijn; Iedereen was gechoqueerd. Mensen hadden stof tot nadenken; Het ontwikkelde product bleek foutloos bij introductie In de toekomst weer? Het merendeel van de organisaties die wel eens een externe trendwacher hebben ingeschakeld zal dit in de toekomst weer doen (69%). 9% zal dit zeker niet meer doen. Van de organisaties die wel eens een trendwatcher hebben ingeschakeld (n=85), zal 24% anderen zeker aanraden om een trendwatcher in te schakelen en 40% zal dit waarschijnlijk doen. 12% van deze organisaties zal dit waarschijnlijk, of zeker niet doen Andere manieren gebruik trendwatchers 26% van alle organisaties maakt wel eens op een andere manier, dan het concreet inhuren, gebruik van een trendwatcher. Dit doet men onder andere door: blogs afgrazen, boeken en internetsites over trends. Hoe kleiner de organisatie, hoe vaker men op een andere manier dan inhuren gebruik maakt van trendwatchers. 38% 10 werknemers of minder 24% 11 t/m 100 werknemers 18% 101 werknemers of meer Trendwatching Ruigrok NetPanel 17

18 3.6.7 De oude garde het meest populair Alhoewel nieuwe trendwatchers aardig aan de weg timmeren, is de oude garde het meest populair onder de respondenten. 44% van de respondenten weet een trendwatcher te noemen die men goed vindt. In volgorde van meest genoemd: Welke trendwatcher vind je goed? (meest genoemd/ genomineerd TvhJ2007) Basis: Allen die antwoord hebben gegeven (n=397) - in absolute aantallen Ruigrok NetPanel Lidewij Edelkoort 70 Adjiedj Bakas 47 Carl Rhode 29 Reinier Evers/ Trendwatching.com 27 Faith Popcorn 22 Hilde Roothart 22 Frankwatching Lidewij Edelkoort (70x) Adjiedj Bakas (47x) Carl Rhode (29x) Reinier Evers / Trendwatching.com (27x) Faith Popcorn (22x) Hilde Roodhart (22x) Frankwatching (4x) Trendwatching Ruigrok NetPanel 18

19 3.6.8 Kwaliteiten genoemde trendwatchers Is in staat onverwachte verbanden te leggen, positieve visie op de maatschappij; De psychologische aanpak, de duidelijke uitleg en het vroeg levenswijzen signaleren; Doen goed onderzoek en beweren niet zomaar iets; Gedegen integrale analyses; Het boek wat hij heeft geschreven is een duidelijke afspiegeling van de samenleving. Herkenbaar; Ik vind haar wel scherp op het gebied van mode; Omdat hij heel breed en zonder teveel commercieel belang analyseert wat er in de (digitale) wereld gebeurt; Omdat ze trends niet in de oppervlakkige zin benaderen, maar de werkelijke relevantie proberen bloot te leggen en deze te vertalen naar economisch gebruik ervan. Verder gaan dan de 'geinige, ludieke' voorspellingen dus Zweef niet te veel De respondenten hebben nog een aantal gouden tips voor de trendwatchers. Uit de gouden tips blijkt wederom de behoefte aan concreet toepasbare vertalingen naar trends voor organisaties en cijfermatig onderbouwd materiaal, of andere vormen van degelijk onderzoek. Vaagheid, arrogantie en zweverigheid is uit den boze. Als je het "te dik" aanzet word je ongeloofwaardig; Bedenk waar bedrijven zo snel mogelijk geld kunnen verdienen en hoeveel; Blijf met je beide benen op de grond en gebruik vooral je boerenverstand; Doe minder uit de hoogte en zorg dat je voorspelde trends aantoonbaar waargemaakt worden; Gebruik je eigen stijl en handtekening. Met goede research en analytisch vermogen is het nog maar een kwestie van kort en duidelijk weergeven in je eigen woorden; Maak altijd een praktische vertaalslag. Luchtfietserij is er genoeg; Maak de praktische toepasbaarheid groter, desnoods per branche; Onderbouwing en bewijsvoering worden belangrijker; Verdiep je grondig in de organisatie waar je voor aan de slag gaat; Wees betrouwbaar en kom met gedegen methodologisch onderzoek; Wees concreet. Trendwatching Ruigrok NetPanel 19

20 4 CONCLUSIES Er is zeker hoop dat trendwatchers en organisaties elkaar steeds beter zullen verstaan. Bedrijven die al eens een trendwatcher hebben ingehuurd zullen dit in de toekomst waarschijnlijk weer doen. Indien trendwatchers een concrete, toepasbare vertaalslag weten te maken naar organisaties of klant zal het ambigue imago van het vak verdwijnen. Trendwatching Ruigrok NetPanel 20

21 BIJLAGEN Trendwatching Ruigrok NetPanel 21

22 TRENDWOORDENLIJST* Abundance materiële verzadiging, schaarste in tijd Creative destruction combinatie van low cost en high style From cheap to free verlaagde overhead maakt kwaliteit betaalbaar Online oxygen internet als eerste levensbehoefte Upgradia nieuw kwaliteitsniveau: über premium Transumerism tijdelijke luxe die normaal niet haalbaar is Female fever vrouwen als aparte en koopkrachtige doelgroep Daily lubricants inspelen op behoefte aan tijd, gemak of comfort Customer made consumer generated content, ook wel: prosumer Super transparancy prijzen en kwaliteit zijn voor iedereen inzichtelijk en vergelijkbaar Excitement & involvement materieel verwend en dus op zoek naar een meer persoonlijke ervaring Demassificatie individualisering bij keuzeprocessen Vergrijzing & ontgroening groeiende groep Zeggen is niet doen discrepantie tussen wat klant zegt en doet Informatie als nieuwe valuta bedrijven betalen voor klantinformatie (infopayment) Kennisgap doelgroepen verschillende kennisniveaus Goodbye mainstream - individualisering Goodbye privacy afnemende anonimiteit Sharing en geen owning huren, lenen en delen Nieuwe betutteling bemoeienis van de overheid, zoals obesitas User focus aandacht integraal gedrag consument en niet alleen merkbeleving Co creation samen met de doelgroep creëren Van klanttevredenheid naar klantloyaliteit tevreden is niet persé loyaal Purpose aligment van afgebakende transacties naar het delen van kansen en risico s Worknetting opkomst netwerkeconomie Team up & get out tijdelijke, intieme, samenwerkingsverbanden New human value, medewerker = merk HRM = marketing werknemers bepalen beeld van de werkgever Personal branding meer de vent dan de tent High tech wordt high touch menselijke factor van belang in techniek High touch wordt high tech rationalisering, robotisering en automatisering Virtuele emotie online beleving Digital discrepancy groeiende kloof tussen wat technisch mogelijk is en wat de consument aankan Maatschappelijke dichotomisering enerzijds ontwikkeling naar digitalisering en virtualisatie, anderzijds herleving van menselijk, authentiek contact Innovation graveyard door gebrek aan marktpenetratie stopt de nieuwe innovatie al voordat de vraag kan ontstaan Angst als driver inspelen op gevoel van onveiligheid Trendwatching Ruigrok NetPanel 22

23 EVAlutie - bedrijven die er het best in slagen hun marketing op vrouwen te richten, worden marktleider zijn in iedere belangrijke sector Web De tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Web 2.0 is een verzameling websites, waarmee mensen gemakkelijk informatie kunnen delen, kunnen communiceren en samenwerken Belevingseconomie beraken in plaats van bereiken Menselijke maat belang kleinere sociale cirkels en aanpakken Bijdragen meedenken, mee creëren, maatschappelijk verantwoord bezig zijn Familiegevoel sociale cirkels Creativiteit = status Nieuwe elite aansprekende figuren Terugkeer ethiek * Met dank aan MDG Trendkompas 2007 en de genomineerde trendwatchers. Trendwatching Ruigrok NetPanel 23

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

WINST OM TROTS OP TE ZIJN

WINST OM TROTS OP TE ZIJN WINST OM TROTS OP TE ZIJN 2012 RAPPORT datum oktober 2012 betreft rapport contactgegevens Firma Fair Focus Annelies Putman Cramer apcnl@hotmail.com Noordam & De Vries Ioana Biris i.biris@noordamdevries.nl

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de 1 Lars van rossum Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de verdwenen details vullen we aan met herinneringen,

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie