DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!"

Transcriptie

1 DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door Ruigrok NetPanel, in samenwerking met Floor Hallema en eye

2 DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Auteurs: drs. Floor Hallema drs. Marja Ruigrok Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door Ruigrok NetPanel, in samenwerking met Floor Hallema en eye

3 INHOUD 1 INLEIDING 4 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 6 3 RESULTATEN Verschil hype en trend Wel en geen trend Informeren over trends Trends spelen rol bij strategische beslissingen Duurzaamheid, digitalisering en zingeving Imago trendwatcher ambigue Werk van de trendwatcher Lezing trendwatcher Inspiratie bieden en concreet toepasbaar Top 5 invloedfactoren keuze trendwatcher Redenen om trendwatcher in te schakelen Redenen om geen trendwatcher in te schakelen Inschakelen van trendwatchers Waar vindt men de trendwatcher? Waarvoor ingezet? Redelijk tevreden Effectiviteit werk trendwatcher In de toekomst weer? Andere manieren gebruik trendwatchers De oude garde het meest populair Kwaliteiten genoemde trendwatchers Zweef niet te veel 19 4 CONCLUSIES 20 BIJLAGEN 21 Trendwatching Ruigrok NetPanel 3

4 1 INLEIDING Achtergrond De trends vliegen ons om de oren 1 : Abundance, Creative destruction, From cheap to free, Online oxygen, Upgradia, Transumerism, Female fever, Daily lubricants, Customer made, Super transparency, Excitement & involvement, Demassificatie, Vergrijzing & ontgroening, Zeggen is niet doen, Informatie als nieuwe valuta, Kennisgap doelgroepen, Goodbye mainstream, Goodbye privacy, Infopayment, Sharing en geen owning, Nieuwe betutteling, User focus, Co creation, Van klanttevredenheid naar klantloyaliteit, Purpose aligment, Worknetting, Team up & get out, New human value, Medewerker = merk, HRM = marketing, Personal branding, High tech wordt high touch, High touch wordt high tech, Virtuele emotie, Digital discrepancy, Maatschappelijke dichotomisering, Innovation graveyard, Angst als driver, EVAlutie, Web 2.0, Belevingseconomie, Menselijke maat, Bijdragen, Familiegevoel, Creativiteit, Creativiteit = status, Nieuwe elite, Terugkeer ethiek, Religie et cetera. Steeds meer bedrijven nemen beslissingen op basis van belangrijke trends. Trendwatchers kunnen hier een belangrijke slag slaan, mits zij een concrete vertaalslag van de algemene trend naar de specifieke behoefte van de organisatie weten te maken. Zweverigheid, arrogantie en vaagheid zijn uit den boze. Dit blijkt uit een online onderzoek van Ruigrok NetPanel onder 447 respondenten naar het gebruik en de beleving van trends en trendwatchers door bedrijven. Indeling van het rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken. Hierna volgen de conclusies en bijlagen. 1 Met dank aan de genomineerde trendwatchers en de uitgave MDG Trendkompas Trendwatching Ruigrok NetPanel 4

5 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Methode van onderzoek Online onderzoek is een snelle en betrouwbare manier van kwantitatieve dataverzameling. Met online onderzoek zijn in korte tijd veel respondenten te bereiken, waarna de onderzoeksgegevens direct in bestandvorm beschikbaar zijn. Voor de respondenten is een online vragenlijst een aantrekkelijke manier om mee te werken aan een onderzoek. Respondenten kunnen de vragenlijst invullen wanneer het hen goed uitkomt. Door middel van een routing krijgen respondenten alleen die vragen te zien die voor hen bedoeld zijn. Samen met een duidelijke lay-out zorgt dit voor een gebruiksvriendelijke vragenlijst. 2.2 Respondenten De link naar het online onderzoek is verstuurd naar Reclameweek- en eye-lezers waarvan het mailadres bekend was. Naast de mailing was de vragenlijst benaderbaar via de website van het Trendwatcher van het jaar event ( In totaal hebben 447 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. n=447 2 Kenmerken: Vrouw (57%), Man (43 %); Het grootste deel van de respondenten is tussen de 25 t/m 44 jaar (72%); Een kwart van de respondenten werkt bij een organisatie van meer dan 300 werknemers; Men is vooral werkzaam in de Communicatie, Marketing & Reclamebranche (36%), verder is men werkzaam in de Journalistiek (11%), Zakelijke dienstverlening (9%), Detailhandel consumentenproducten (6%), Overheid & Non profit (6%) en Mode & Textiel (4%); Binnen het werk is men de meeste tijd bezig met activiteiten op het gebied van marketing en communicatie (47%); 2 Bij een steekproefgrootte van n=447 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 4,6%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45,4% en de 54,6% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 2,0%. Trendwatching Ruigrok NetPanel 5

6 41% heeft een uitvoerende functie, 24% management (middenkader), 22% een directiefunctie, 8% hoger management (54 % van de respondenten heeft dus een hogere functie); 37% is medebeslisser en 27% eindbeslisser. 32% beslist niet, maar adviseert wel. 2.3 Vragenlijst De vragenlijst bestond uit diverse blokken: Achtergrondkenmerken Trends (welke zijn belangrijk, wat is het verschil tussen een hype en een trend?) Informatieproces over trends Rol van trends binnen strategische beslissingen Imago en bekendheid trendwatchers Motivatie inschakelen trendwatcher en tevredenheid na het inschakelen De volledige vragenlijst is opgenomen in de bijlage. 2.4 Uitvoering De online vragenlijst heeft opengestaan van 21 mei tot en met 6 juni In totaal hebben 447 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Trendwatcher van het jaar verkiezing op 26 juli Daarnaast is een artikel verschenen in de eye van juli Trendwatching Ruigrok NetPanel 6

7 3 RESULTATEN 3.1 Verschil hype en trend Om de trenddeskundigheid van de respondenten zelf te meten is gevraagd of er een verschil is tussen een trend en een hype. Men is massaal geslaagd. Jazeker!, zeggen de respondenten (97%). Namelijk: Een hype is een korte opleving. Een trend speelt zich over langere termijn af en Een hype is een kortstondig iets, losstaand. Een trend heeft veel verstrekkende gevolgen en brengt een definitieve verandering met zich mee. De belangrijkste trends volgens de respondenten liggen op dit moment op het gebied van het milieu, bewustzijn, duurzaamheid, digitalisering en socialisering: Aandacht voor het milieu, klimaatverandering, duurzaamheid, bewustzijn, wellness, gezondheid; Cross media, digitalisering, user generated content; Nieuw engagement, meer samen doen (familie, vrienden) socialisering, communities; Zoektocht naar de basis, oorspong, authenticiteit; En: vergrijzing, kleinschaligheid, individualisering Wel en geen trend Specifiek is gevraagd of bepaalde bewegingen nu een trend of een hype zijn. Hieruit blijkt dat biologische voeding, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wellness als trends worden gezien. Over web 2.0, twijfelt men nog een beetje. De terugkeer van de legging, de come back van de jaren 80 en Second Life zijn eerder hypes, volgens de respondenten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 7

8 3.2 Informeren over trends Hoe men zich informeert over trends staat in de grafiek hieronder. Informeren over trends Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Door het volgen van het nieuws (tv, kranten, internet) Via magazines en vakbladen (zoals eye) Door om me heen te kijken op straat en in mijn persoonlijke leven 88% 87% 86% Via e-zines, sites of blogs over trends 68% Door vrienden en bekenden 60% Door te luisteren naar mijn intuïtie 52% Door zelf wereldlijke onderwerpen te analyseren en verbanden te leggen Door het bezoeken van events Door de informatie op de website van een trendwatcher Door communities op het web Door een boek van een trendwatcher te lezen Door degelijk onderzoek te doen Door een lezing van een trendwatcher bij te wonen 41% 37% 33% 32% 25% 24% 21% Door het inschakelen van een professionele trendwatcher 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Men informeert zichzelf over trends met name via het nieuws, algemene media zoals kranten, tv, internet (88%) en specifieke media zoals magazines en vakbladen (87%), door zelf om zich heen te kijken in het persoonlijk leven (86%), via sites en blogs over trends (68%), via vrienden en bekenden (60%), door te luisteren naar de eigen intuïtie (52%) en door zelf wereldlijke zaken te analyseren en verbanden te leggen (41%). In veel mindere mate informeert men zich direct via trendwatchers en hun middelen en media, zoals websites (33%), boeken (25%), lezingen (21%) of inhuren van een trendwatcher (6%). 3.3 Trends spelen rol bij strategische beslissingen Het blijkt dat trends aandacht genieten bij bedrijven. Bij 87% spelen trends wel eens een rol bij strategische beslissingen binnen de organisatie waar men werkzaam is. Dit geldt voor zowel grote als kleine organisaties. Bij slecht 6% van de organisaties spelen trends geen belangrijke rol. Beslissingen die door bedrijven op basis van trends zijn genomen liggen met name op het gebied van communicatie (60%), marketing (58%), en product- en dienstontwikkeling (54%). Daarna wordt nog eens 22% van de trendgestuurde beslissingen genomen op het gebied van mediabeleid. Trendwatching Ruigrok NetPanel 8

9 3.3.1 Duurzaamheid, digitalisering en zingeving 72% noemt een trend die zakelijk gezien belangrijk was voor hun organisatie. Meerdere malen genoemd zijn onder andere: Duurzaamheid, eco-trend, duurzaam ondernemen; Technologisering, digitalisering, web 2.0, User generated content; Gezonde voeding, gezondheid/ schoon drinkwater, gezondheid en beweging, biologische voeding, take away; Individualisering; Groeiend belang zingeving. 3.4 Imago trendwatcher ambigue Het imago van de trendwatcher en het vak trendwatchen kan een positieve boost gebruiken. Dit blijkt uit de antwoorden op de vraag aan de respondenten: Wat is het eerste dat in je opkomt als je aan een trendwatcher denkt?: Een goeroe met een hippe bril die een beetje gewichtig loopt te doen, Iemand die gebakken lucht verkoopt, Een amateurfilosoof en Een kletsmajoor met intuïtie. De volgende stellingen tonen motivaties voor de scepsis over trendwatchen: Iedereen die een beetje verstand van mode heeft noemt zich tegenwoordig trendwatcher. Dit brengt de geloofwaardigheid van het vak in gevaar (69% is het (zeer) eens met deze stelling). Trendwatchen is een nietszeggend containerbegrip : de term is te algemeen om te weten wat het inhoudt (38% is het (zeer) eens met deze stelling). Gelukkig voor de trendwatchers en het vak heerst daarnaast ook een ander, serieuzer beeld: Een persoon die door middel van grondig onderzoek voorspelt hoe trends zich de komende jaren (min 1 tot max 50) gaan ontwikkelen; Geëngageerd persoon, voortdurend oog voor de omgeving, op zoek naar duiding van actuele gedragingen in de maatschappij; Iemand die in staat is om ontwikkelingen die een rol gaan spelen vroeg te signaleren en te communiceren; Iemand die verbanden legt tussen verschijnselen en daarmee de beïnvloedende factoren zichtbaar maakt; Trendwatching Ruigrok NetPanel 9

10 Volgens de helft van de respondenten (51%) wordt het vak trendwatchen vaak onderschat. En een kleine meerderheid (58%) vindt dat niet zomaar iedereen kan trendwatchen. Vrouwen vinden dit vaker dan mannen (63% tegen 52%). 28% vindt wel dat iedereen kan trendwatchen. Er is licht animo voor een keurmerk voor trendwatchers (45%). Vrouwen (49%) zijn hier een grotere voorstander dan mannen (39%). Uit de stellingen blijkt behoefte aan een verdere professionalisering van het vak. Trends zullen in de toekomst een steeds grotere invloed hebben op organisaties (64% is het (zeer) eens met deze stelling). 11% is het hiermee oneens. Organisaties zullen in de toekomst vaker gebruik maken van professionele trendwatchers (48% is het (zeer) eens met deze stelling). 12% is het hiermee oneens. Trendwatchen zou een serieus vak moeten worden in marketing- en communicatieopleidingen (67% is het (zeer) eens met deze stelling). 10% is het hiermee oneens. 3.5 Werk van de trendwatcher Volgens de respondenten komt een trendwatcher op de volgende manieren aan zijn of haar bevindingen: Hoe komt een trendwatcher volgens jou aan zijn/haar bevindingen? Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Door gewoon goed om zich heen te kijken 79% Door het kennen en lezen van verschillende bronnen 76% Door zijn/haar zesde zintuig voor belangrijke maatschappelijke bewegingen Gebruik van netwerk 69% 66% Door grondig research 66% Door veel te reizen 47% Door dingen uit de duim te zuigen 7% Anders, namelijk... 6% Weet ik niet / Geen mening 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Trendwatching Ruigrok NetPanel 10

11 De belangrijkste bronnen van een trendwatcher zijn: gewoon goed om zich heen kijken (79%), kennen en lezen van verschillende bronnen (76%), zesde zintuig voor belangrijke maatschappelijke bewegingen (69%), gebruik van netwerk (66%) en grondig research doen (66%). Daarnaast wordt veel reizen genoemd (47%). Slechts 7% denkt dat een trendwatcher aan zijn/ haar bevindingen komt door dingen uit de duim te zuigen Lezing trendwatcher Bij de meerderheid van de organisaties wordt er wel eens iemand op uitgestuurd om een lezing van een trendwatcher bij te wonen. Deze worden weliswaar als entertainend ervaren, maar niet specifiek nuttig. En daar ligt nu net de behoefte. 65% van de respondenten zegt dat hij/zij, of iemand anders binnen de organisatie, wel eens een lezing van een trendwatcher heeft bezocht. 43% hiervan zelfs meerdere keren. Een lezing kan weliswaar als boeiend of entertainend worden ervaren, maar dat wil niet zeggen dat de organisatie er praktisch zelf ook wat aan heeft. Hoe heb jij, of heeft jouw organisatie deze (laatste) lezing/seminar ervaren? Basis: Allen die trendwatcher lezing hebben bezocht - in percentages (n=291) Ruigrok NetPanel Het was nuttig voor onze organisatie 35% Boeiend, maar voor ons specifiek niet relevant 31% Entertainend, meer niet 24% Veel poeha en dikdoenerij 11% We kregen waar voor ons geld 10% We vonden het veel te duur 9% Het bleek niet interessant voor onze organisatie 4% Anders, namelijk... 13% Weet ik niet / Geen mening 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ruim een derde (35%) heeft het bezoek als nuttig voor hun organisatie ervaren. Bijna een derde (31%) vond het boeiend, maar voor ons specifiek niet relevant. En een kwart (24%) vond de lezing Entertainend, meer niet. Eén op de tien organisaties (11%) die een trendwatcher lezing/ seminar hebben bijgewoond vindt het veel poeha en dikdoenerij. Trendwatching Ruigrok NetPanel 11

12 Een aantal respondenten licht hun ervaring als volgt toe: Een veel te algemeen verhaal niet toegespitst op de kansen die de trends bieden voor het publiek; Vertaalslag naar de praktijk miste, trendanalyses komen pas tot leven, als je ze koppelt aan de eigen vraagstukken; Tsja... leuk en zeker interessant maar weinig houvast om er echt iets mee te doen. 23% van de organisaties heeft nog nooit een lezing/ seminar van een trendwatcher bezocht. Redenen hiervoor zijn: Zie(n) er het nut niet van in (21%) Veel te duur (17%) Wisten niet van het bestaan (15%) Inspiratie bieden en concreet toepasbaar De volgende grafiek laat zien aan welke voorwaarden het werk van een trendwatcher tenminste moet voldoen om nuttig te zijn voor organisaties. Aan welke voorwaarden moet het werk van een trendwatcher tenminste voldoen om interessant/nuttig te zijn voor jouw organisatie? (top 10) Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Inspiratie bieden 63% Inzicht tonen in de marktontwikkelingen 54% Het vroegtijdig aankaarten van een belangrijke trend 47% Op (nieuwe) interessante doelgroepen wijzen 38% Concreet toepasbaar zijn voor strategie 33% Concreet toepasbaar zijn voor marketingcommunicatie Concreet toepasbaar/bruikbaar zijn voor productontwikkeling Klankbord zijn voor de strategie van het bedrijf Een veelzijdigheid aan bronnen hanteren Bijdragen aan verbetering en vooruitgang 28% 26% 26% 25% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Belangrijk nut van een trendwatcher voor een organisatie is inspiratie bieden (63%) en inzicht tonen in de marktontwikkelingen (54%). Daarnaast vindt men het vroegtijdig aankaarten van een belangrijke trend (47%) en op (nieuwe) interessante doelgroepen wijzen (38%) belangrijke voorwaarden voor het werk van een trendwatcher om nuttig te zijn. Trendwatching Ruigrok NetPanel 12

13 Verder is concreet een codewoord: het werk van een trendwatcher moet concreet toepasbaar zijn voor strategie (33%), marketingcommunicatie (28%) en productontwikkeling (26%) Top 5 invloedfactoren keuze trendwatcher Als bedrijven voor de keuze staan een trendwatcher in te schakelen, zullen de volgende factoren invloed hebben op de uiteindelijke keuze voor een bepaalde trendwatcher: Deskundigheid (44%) Praktische inzetbaarheid van zijn/haar theorie (41%) De mate waarin de trendwatcher met ons meedenkt (28%) Geloofwaardigheid (24%) Persoonlijke klik (23%) Prijs valt met 21% net buiten de top vijf, maar speelt wel een rol bij de keuze voor een bepaalde trendwatcher Redenen om trendwatcher in te schakelen De belangrijkste positieve punten van het inschakelen van een trendwatcher zijn volgens de respondenten: inspiratie, nieuwe inzichten, concrete input voor product en strategie ontwikkeling en bedrijfsprocessen. Enkele sprekende citaten: Vooral veel inspiratie; Het stelt je in staat om meer gericht met het product bezig te zijn en te anticiperen op de markt; Als je de trends kent, kan je hierop inspelen met het assortiment; Je staat als bedrijf vooraan in de rij der innovatieven; Kapstok om beslissingen aan op te hangen; duidelijkheid in vaak duister vaarwater; Het voorkomt roest en houdt mensen scherp; Kan helpen om interne processen te doorbreken; Out of the box denken; Tijdig je strategische plannen bijstellen en je organisatie hierop inrichten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 13

14 3.5.5 Redenen om geen trendwatcher in te schakelen De belangrijkste redenen om geen trendwatcher te zullen inschakelen geeft onderstaande grafiek weer. Wat zou de belangrijkste motivatie van jouw organisatie zijn, om geen trendwatcher in te schakelen? Basis: Allen - in percentages (n=447) Ruigrok NetPanel Gebrek aan budget 55% Scepsis ten opzichte van de mogelijke effectiviteit en het succes voor onze organisatie 45% Geen relevantie (we houden onszelf al voldoende bezig met trends) 25% Niet aan de mogelijkheid denken 18% Gebrek aan kennis over trendwatchen in het algemeen 17% Geen relevantie (we houden ons helemaal niet bezig met trends) 10% Een slechte ervaring met een trendwatcher 6% Anders, namelijk... 4% Weet ik niet / Geen mening 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gebrek aan budget (55%) en scepsis ten opzichte van de mogelijke effectiviteit en het succes voor de organisatie (45%) zijn de belangrijkste redenen om geen trendwatcher in te schakelen. Daarnaast vullen meerdere respondenten aan: Al te vaak gehoord, algemene bewoordingen en adviezen. De trend is vaak al bekend en niet vernieuwend; Consequenties lastig te vertalen naar (en door) eigen organisatie; De bril van een trendwatcher is ook maar een mening, als de trendwatcher er naast zit kan het veel geld kosten; Je denkt zelf niet meer na en volgt de grote massa. Je bent niet uniek; Dat je concurrent hetzelfde doet en met dezelfde conclusies komt?; Zelf in huis hebben van mensen met trendwatch-achtige kwaliteiten. Trendwatching Ruigrok NetPanel 14

15 3.6 Inschakelen van trendwatchers 19% van de organisaties heeft wel eens een externe trendwatcher ingeschakeld. Grote organisaties huren echter beduidend vaker trendwatchers in dan kleine. Zo heeft 33% van de bedrijven met 101 of meer werknemers wel eens een trendwatcher ingeschakeld, tegen 9% van bedrijven met 10 of minder werknemers. De laatste trendwatcher die men heeft ingehuurd zijn onder andere (op volgorde van meest genoemd): Adjiedj Bakas Carl Rohde Young Works Mieke de Bock Hilde Roothart Justine Marseille Waar vindt men de trendwatcher? De organisaties (19%) die wel eens een trendwatcher hebben ingeschakeld hebben deze (de meest recente) op de volgende manieren gevonden: Door middel van publicaties van deze trendwatcher (21%); Getipt door andere organisatie (16%); Goede presentatie bijgewoond (13%). Verder vindt men de trendwatcher veelal via het persoonlijke netwerk, via via of persoonlijk contact Waarvoor ingezet? De ingehuurde trendwatcher is praktisch vooral ingezet voor inzicht in het wel en wee van een bepaalde doelgroep/consumenten (49%) en brainstorm (48%). Daarnaast is hij of zij betrokken bij productontwikkeling (24%) en voor het theoretische kader van de communicatiestrategie (22%). Verder blijkt dat inspiratie een heel belangrijke reden is om een trendwatcher in te schakelen. Deze inspiratie had men onder andere nodig voor: strategische oriëntatie, campagnes en marketingcommunicatie, aanpassen beleid, productontwikkeling, inzicht in demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en de horizon verbreden. Trendwatching Ruigrok NetPanel 15

16 3.6.3 Redelijk tevreden Is je organisatie tevreden met het werk dat de (laatste) trendwatcher leverde? Basis: Allen die wel eens trendwatcher hebben ingeschakeld - in percentages (n=85) Ruigrok NetPanel 44% 32% 2% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Deels Nee Weet ik niet / Geen mening Volgens 44% van de respondenten is hun organisatie tevreden met het werk dat de laatst ingehuurde trendwatcher leverde. 32% is slechts deels tevreden. De belangrijkste reden om niet helemaal tevreden te zijn met het werk van de ingehuurde trendwatcher ligt veelal in het niet concreet aansluiting vinden met de behoefte vanuit de organisatie: We konden het werk niet concreet inzetten voor ons product of dienst; Te algemeen, niet vernieuwend en daardoor niet bruikbaar; De informatie was te bedreigend; Te vaag en werd daardoor niet serieus genomen; Korte termijn processen overschaduwden uiteindelijk het lang termijn proces Effectiviteit werk trendwatcher De effectiviteit van de trendwatcher op het succes van de organisatie, de dienst of het product blijkt voornamelijk uit de positieve invloed van het werk op interne processen of uit testen. Enkele citaten: Bezinning op strategie Hogeschool Zuyd; Dat zijn input bij ons tot zinnige output leidde; Enthousiasme van medewerkers om met de informatie aan de slag te gaan; Trendwatching Ruigrok NetPanel 16

17 Door het meten van de effecten van onze voorlichtingsboodschappen op de doelgroepen, die door de trendwatcher geïdentificeerd zijn; Iedereen was gechoqueerd. Mensen hadden stof tot nadenken; Het ontwikkelde product bleek foutloos bij introductie In de toekomst weer? Het merendeel van de organisaties die wel eens een externe trendwacher hebben ingeschakeld zal dit in de toekomst weer doen (69%). 9% zal dit zeker niet meer doen. Van de organisaties die wel eens een trendwatcher hebben ingeschakeld (n=85), zal 24% anderen zeker aanraden om een trendwatcher in te schakelen en 40% zal dit waarschijnlijk doen. 12% van deze organisaties zal dit waarschijnlijk, of zeker niet doen Andere manieren gebruik trendwatchers 26% van alle organisaties maakt wel eens op een andere manier, dan het concreet inhuren, gebruik van een trendwatcher. Dit doet men onder andere door: blogs afgrazen, boeken en internetsites over trends. Hoe kleiner de organisatie, hoe vaker men op een andere manier dan inhuren gebruik maakt van trendwatchers. 38% 10 werknemers of minder 24% 11 t/m 100 werknemers 18% 101 werknemers of meer Trendwatching Ruigrok NetPanel 17

18 3.6.7 De oude garde het meest populair Alhoewel nieuwe trendwatchers aardig aan de weg timmeren, is de oude garde het meest populair onder de respondenten. 44% van de respondenten weet een trendwatcher te noemen die men goed vindt. In volgorde van meest genoemd: Welke trendwatcher vind je goed? (meest genoemd/ genomineerd TvhJ2007) Basis: Allen die antwoord hebben gegeven (n=397) - in absolute aantallen Ruigrok NetPanel Lidewij Edelkoort 70 Adjiedj Bakas 47 Carl Rhode 29 Reinier Evers/ Trendwatching.com 27 Faith Popcorn 22 Hilde Roothart 22 Frankwatching Lidewij Edelkoort (70x) Adjiedj Bakas (47x) Carl Rhode (29x) Reinier Evers / Trendwatching.com (27x) Faith Popcorn (22x) Hilde Roodhart (22x) Frankwatching (4x) Trendwatching Ruigrok NetPanel 18

19 3.6.8 Kwaliteiten genoemde trendwatchers Is in staat onverwachte verbanden te leggen, positieve visie op de maatschappij; De psychologische aanpak, de duidelijke uitleg en het vroeg levenswijzen signaleren; Doen goed onderzoek en beweren niet zomaar iets; Gedegen integrale analyses; Het boek wat hij heeft geschreven is een duidelijke afspiegeling van de samenleving. Herkenbaar; Ik vind haar wel scherp op het gebied van mode; Omdat hij heel breed en zonder teveel commercieel belang analyseert wat er in de (digitale) wereld gebeurt; Omdat ze trends niet in de oppervlakkige zin benaderen, maar de werkelijke relevantie proberen bloot te leggen en deze te vertalen naar economisch gebruik ervan. Verder gaan dan de 'geinige, ludieke' voorspellingen dus Zweef niet te veel De respondenten hebben nog een aantal gouden tips voor de trendwatchers. Uit de gouden tips blijkt wederom de behoefte aan concreet toepasbare vertalingen naar trends voor organisaties en cijfermatig onderbouwd materiaal, of andere vormen van degelijk onderzoek. Vaagheid, arrogantie en zweverigheid is uit den boze. Als je het "te dik" aanzet word je ongeloofwaardig; Bedenk waar bedrijven zo snel mogelijk geld kunnen verdienen en hoeveel; Blijf met je beide benen op de grond en gebruik vooral je boerenverstand; Doe minder uit de hoogte en zorg dat je voorspelde trends aantoonbaar waargemaakt worden; Gebruik je eigen stijl en handtekening. Met goede research en analytisch vermogen is het nog maar een kwestie van kort en duidelijk weergeven in je eigen woorden; Maak altijd een praktische vertaalslag. Luchtfietserij is er genoeg; Maak de praktische toepasbaarheid groter, desnoods per branche; Onderbouwing en bewijsvoering worden belangrijker; Verdiep je grondig in de organisatie waar je voor aan de slag gaat; Wees betrouwbaar en kom met gedegen methodologisch onderzoek; Wees concreet. Trendwatching Ruigrok NetPanel 19

20 4 CONCLUSIES Er is zeker hoop dat trendwatchers en organisaties elkaar steeds beter zullen verstaan. Bedrijven die al eens een trendwatcher hebben ingehuurd zullen dit in de toekomst waarschijnlijk weer doen. Indien trendwatchers een concrete, toepasbare vertaalslag weten te maken naar organisaties of klant zal het ambigue imago van het vak verdwijnen. Trendwatching Ruigrok NetPanel 20

21 BIJLAGEN Trendwatching Ruigrok NetPanel 21

22 TRENDWOORDENLIJST* Abundance materiële verzadiging, schaarste in tijd Creative destruction combinatie van low cost en high style From cheap to free verlaagde overhead maakt kwaliteit betaalbaar Online oxygen internet als eerste levensbehoefte Upgradia nieuw kwaliteitsniveau: über premium Transumerism tijdelijke luxe die normaal niet haalbaar is Female fever vrouwen als aparte en koopkrachtige doelgroep Daily lubricants inspelen op behoefte aan tijd, gemak of comfort Customer made consumer generated content, ook wel: prosumer Super transparancy prijzen en kwaliteit zijn voor iedereen inzichtelijk en vergelijkbaar Excitement & involvement materieel verwend en dus op zoek naar een meer persoonlijke ervaring Demassificatie individualisering bij keuzeprocessen Vergrijzing & ontgroening groeiende groep Zeggen is niet doen discrepantie tussen wat klant zegt en doet Informatie als nieuwe valuta bedrijven betalen voor klantinformatie (infopayment) Kennisgap doelgroepen verschillende kennisniveaus Goodbye mainstream - individualisering Goodbye privacy afnemende anonimiteit Sharing en geen owning huren, lenen en delen Nieuwe betutteling bemoeienis van de overheid, zoals obesitas User focus aandacht integraal gedrag consument en niet alleen merkbeleving Co creation samen met de doelgroep creëren Van klanttevredenheid naar klantloyaliteit tevreden is niet persé loyaal Purpose aligment van afgebakende transacties naar het delen van kansen en risico s Worknetting opkomst netwerkeconomie Team up & get out tijdelijke, intieme, samenwerkingsverbanden New human value, medewerker = merk HRM = marketing werknemers bepalen beeld van de werkgever Personal branding meer de vent dan de tent High tech wordt high touch menselijke factor van belang in techniek High touch wordt high tech rationalisering, robotisering en automatisering Virtuele emotie online beleving Digital discrepancy groeiende kloof tussen wat technisch mogelijk is en wat de consument aankan Maatschappelijke dichotomisering enerzijds ontwikkeling naar digitalisering en virtualisatie, anderzijds herleving van menselijk, authentiek contact Innovation graveyard door gebrek aan marktpenetratie stopt de nieuwe innovatie al voordat de vraag kan ontstaan Angst als driver inspelen op gevoel van onveiligheid Trendwatching Ruigrok NetPanel 22

23 EVAlutie - bedrijven die er het best in slagen hun marketing op vrouwen te richten, worden marktleider zijn in iedere belangrijke sector Web De tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Web 2.0 is een verzameling websites, waarmee mensen gemakkelijk informatie kunnen delen, kunnen communiceren en samenwerken Belevingseconomie beraken in plaats van bereiken Menselijke maat belang kleinere sociale cirkels en aanpakken Bijdragen meedenken, mee creëren, maatschappelijk verantwoord bezig zijn Familiegevoel sociale cirkels Creativiteit = status Nieuwe elite aansprekende figuren Terugkeer ethiek * Met dank aan MDG Trendkompas 2007 en de genomineerde trendwatchers. Trendwatching Ruigrok NetPanel 23

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Template voor Website evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Algemeen (vaste sectie)...2

Template voor Website evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Algemeen (vaste sectie)...2 Template voor Website evaluatie geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 Algemeen (vaste sectie)...2 02 Inhoud (vaste sectie)...4 03 Bruikbaarheid (vaste sectie)...7 04 Vormgeving

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2 Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 Inhoud (vaste sectie)...2 02 Sprekers/ trainers/ organisatie (vaste sectie)...3 03 Organisatie (vaste sectie)...4

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica Trend 2014 Trendwatching S t u d e n t s Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B n u m b e r s 521469 522206 11 April 2014 Mark jacobs Veronica Trendwatching trends SIGNALEREN D.M.V MARKTONDERZOEK. EEN TRENDWATCHER

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Digitale Gebruiker

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Digitale Gebruiker FD Mediagroep en de De nieuwsmerken Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en Fondsnieuws bieden aantrekkelijke websites die onmisbare content bieden voor zakelijk succes. Deze journalistieke websites

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Hoe sportief is uw organisatie?

Hoe sportief is uw organisatie? Nationaal HR onderzoek Hoe sportief is uw organisatie? door en Hilversum, mei 2006 SportiefLeven.nl P&Oactueel Marco Schreurs (Oprichter) Seb van der Kaaden (Uitgever) Calandstraat 14 Postbus 16500 1222

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Online onderzoek Uw evenement

Online onderzoek Uw evenement Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een evenement onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen vragenlijst.

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

IK BEN GEEN DOELGROEP

IK BEN GEEN DOELGROEP Het Artikel IK BEN GEEN DOELGROEP Doelgroepen en individualisering Door: Jan Heij 481248 29 november 2012 Voor: Arthur Bennis en Job Vogel Hogeschool Arnhem en Nijmegen DMEC ODC-DT Inleiding De presentatie

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1-

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Samengevat Ongeveer 7 op 10 werkende Vlamingen (67%) vindt dat zijn/haar job hen gelukkig

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online shoppen ODETTE VLEK KJELL MASSEN AMSTERDAM, OKTOBER 2012 2 ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek

Nadere informatie

Surf Plank. Doe jij offline? Doen wij online. made with

Surf Plank. Doe jij offline? Doen wij online. made with Surf Plank Doe jij offline? Doen wij online. made with Inhoud 1. Wat doe jij? 2. Wat doen wij? 3. Hoe werken wij? 4. Wat kost dat? 5. Referentie 6. Maak een afspraak Wat doe jij? De meeste bedrijven beginnen

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2011 (NOA) Hoe zoeken mensen naar een nieuwe baan? Welke media raadplegen zij? Welke rol speelt internet? Het NOA stelt deze en

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

INSIGHTSCAN VNO-NCW WEST - ONDERNEMERS ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 2016 MeMo². All rights reserved.

INSIGHTSCAN VNO-NCW WEST - ONDERNEMERS ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 2016 MeMo². All rights reserved. INSIGHTSCAN VNO-NCW WEST - ONDERNEMERS ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 2016 MeMo². All rights reserved. Voor meer informatie over de onderzoeksmethode, zie disclaimer. INTRODUCTIE & METHODOLOGIE InsightScan

Nadere informatie

Webinar: Wat is Social Media Monitoring?

Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Het webinar start om 16.00 uur Geluid: zet het geluid van de computer aan op de juiste volume Stel uw vragen via de chatfunctie @ValueProof Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie