Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus kerst 1992

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992"

Transcriptie

1 Jaargang 12 nr 2 cursus kerst 1992 Uit de school: In Blaupraet nummer 1 meldde ik de werk-hervattingsplannen van mw. v.d. Dunk en het daaraan gekoppelde vertrek van mw. Kuiper. Zowel het plezierige: de werkhervatting van mw. von der Dunk als het onplezierige: het vertrek van mw. Kuiper vonden vrijwel conform de planning plaats. Irma, ook vanaf deze plaats: bedankt voor je inzet. Plezier in je volgende baan in Zoetermeer. Van mw. Obbink kregen we helaas het bericht dat ze het -waarschijnlijk geruime tijd- kalm aan moet doen. Heel vervelend, vooral ook voor mw. Obbink zelf. De betreffende leerlingen hebben een uitvoerige brief mee gekregen over de vervanging van haar lessen engels door mw.(drs. E.) de Klerk. Elles, welkom. Mw. Obbink doet op school heel veel meer dan het geven van haar lessen. Ze is actief op het gebied van de coördinatie van studievaardigheden. Dat maar liefst 15 docenten hiervoor een cursus gaan volgen, is vooral aan haar te danken. Ook is mw. Obbink leerlingbegeleidster van H4 en H5. Hier van belang is dat dhr. Verhoef gaat vervangen in H4. Natuurlijk laat hij wel weer een (half) lege plek achter in de brugklas, maar die wordt opgevangen door een (nog) grotere inzet van dhr. Groothuis, dhr. Klop en mw. van Wijk. Wat gebeurde er nog meer op Blaucapel? Vlak voor de herfstvakantie vierden we het eerste deel van ons Lustrumfeest. Vlaggen, hoogwerkers, een foto van de hele schoolbevolking, een logo-wedstrijd, winnaar Christiaan die liever op de grond bleef, zus Danielle die toen met de helikopter mee mocht: U weet er waarschijnlijk al alles van. Eén verhaal is bijzonder genoeg om te melden. Dhr. Klop had alle contracten met de helikoptermaatschappij geregeld. Dat was dik in orde. De helikopter landde op ons sportveld, functioneerde als windmachine om de getal-fiches uit te laten waaien en vertrok met de al genoemde Danielle. Vanaf het dak had een fotograaf van het UN een foto genomen en die stond 's avonds in de krant. Laat nu de eigenaar van de helikopter die krant lezen en er op die manier achter komen dat zijn vlieger neveninkomsten vergaarde. Boontje kwam (zo voor het laatst) om zijn loontje. De musical was op donderdag- en vrijdagavond een groot succes voor iedereen. Het cabaret werd vooral door de bovenbouwleerlingen heel leuk gevonden. Op de fancy-fair moest de winst per pannekoek verdiend worden. Het was leuk en bracht maar liefst ƒ op. Dhr Oost, onze president-curator, wist bij het bestuur gedaan te krijgen dat dat er nog eens de helft bijlegde en dus kan er een ƒ naar de St. Joseph Secundary School in Oeganda. Op de reünie was het drukker dan ooit. We mochten dhr. Kalff uit Roden als oudste deelnemer begroeten. Hij nam -met succes- deel aan het eerste eindexamen in Nu wachten we in spanning of er op 20 januari, of anders op 3 februari, of anders op 10 februari als laatste mogelijkheid, sneeuw ligt in de Ardennen of de Hartz. 3

2 Dan staan we met maar liefst 600 leerlingen en docenten op de langlaufski's. Ik ben benieuwd. Lustrumcommissie, dank alvast voor het eerste (wel heel grote) deel van jullie werkzaamheden. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november volgden 14 collega's een cursus over de omgang met allochtone leerlingen. Een prima praktijkgerichte benadering door de Hogeschool Midden Nederland. Op mij maakte vooral een leesoefening grote indruk. We kregen een stuk tekst waaruit een aantal woorden was weggelaten. Dat moest een situatie benaderen waarin leerlingen ook verkeren wanneer ze een taal nog niet geheel beheersen. Voordat ik wist wat er stond moest ik een taalbeheersing hebben van maar liefst 80%. Zo'n oefening stimuleert wel tot eenvoudiger taalgebruik, bovendien tot wat meer begrip voor de problemen van je medemens, dat is zeker. Weet u nog dat we op 24 september staakten? Dat ging over de aanvangssalarissen in het onderwijs, maar m.n. ook over geruchten dat kleine scholen gekort zouden worden op de hoeveelheid lessen die gegeven mocht worden (vrij vertaald: grotere groepen). Blaucapel telt ruim 900 leerlingen, maar volgens geruchten die nu de ronde doen gaan alle scholen met minder dan 1500 leerlingen er op achteruit. Ik heb die 24ste dan wel niet gestaakt, maar 's middags was ik wel in Galgewaard. Gelukkig. Het heeft helaas niet geholpen, maar dat is een andere zaak. Wordt vervolgd. Blaucapel maakt zich op om volgend jaar aan de slag te gaan met de basisvorming. Zoals al eerder gezegd: een prima moment om weer eens over het waarom, maar m.n. ook over het hoe van je onderwijs na te denken. Tot nu toe verloopt dit proces -mee dank zij onze uitstekend werk verrichtende commissie BAVO- heel plezierig. Zo moesten we op de laatste ADV "beslissen" over de urentabel voor de eerste drie leerjaren van de toekomst. De eensgezindheid was groot, een stemming over het voorstel was niet eens nodig. Houden zo. Nog twee en een halve week en het is kerstvakantie. Wat moet er voor die tijd nog veel: St. Nicolaas als gewichtig man is op adequate wijze afgeleverd. De eerste week SO zit er op. We hebben kerst gevierd met de onder- en met de bovenbouw. Op die bovenbouw-bijeenkomst (donderdagavond 17 december uur) bent u ook van harte welkom. U moet echt eens komen. Kunt u meezingen met het Kerstlied 1992 van Len op de voortreffelijke muziek van Wout. Wat Peter gedaan heeft met de tekst kunt u op de voorpagina zien, ik weet het nog niet. Het lied zelf staat ongetwijfeld afgedrukt in dit nummer van Blaupraet. Joegoslavië, Duitsland en nog veel meer haat-haarden klinken er in door. Praat er thuis maar eens over door, dan hoeft Gods wereld heel even niet de adem in te houden. Ik wens ieder, misschien juist wel door die gesprekken, toch een goede kerst en een begin waarbij in elk geval de voornemens medemenselijk zijn. Snijders Brugnieuws 2 We worden beroemd. Natuurlijk zullen we bescheiden blijven. Dat is immers één van de charmes van deze school. Maar toch... we worden beroemd. En terecht. Die roem danken we aan de prestaties die brugklassers leverden bij de voorrondes van de nationale spellingwedstrijd die de Tros uitzond. Linda en 4

3 Remco uit B1e mochten zelfs naar de finale. Anderhalve week later was Blaucapel weer op de televisie, nu dank zij Anita uit B1b die heeft meegedaan aan Kinderen voor Kinderen 13, u weet wel, die cd die u onlangs kocht of anders zeer binnenkort gaat aanschaffen. Momenteel worden t.v.-opnamen gemaakt voor het programma van Peter Jan Rens over kinderwensen. Inderdaad, ik bedoel één van de drie beste jeugdprogramma's. Daar doet Arjan (B1a) aan mee. We hebben nog overwogen om de naam van de school te veranderen in De Sterrenslag. Maar ja, die bescheidenheid van ons... Een probleem. Ik ben er altijd zo trots op van vrijwel alle leerlingen uit de brugklas te weten welke naam bij welk gezicht past. Er moet natuurlijk wel een aanleiding zijn om wat meer met een klas of een paar leerlingen te maken te krijgen. Maar dit jaar... Het verloopt allemaal zo soepel. Eigenlijk begin ik u kwalijk te nemen dat u ons zulke aardige kinderen hebt gestuurd. zo leer ik het nooit. Ja, die enkeling via de televisie. Gelukkig worden er de laatste weken iets vaker kinderen uitgestuurd, maar het lijstje strafklanten is was in november nooit zo kort als dit jaar. Problemen met de resultaten? In twee klassen moeten we het goed in de gaten houden, maar over het geheel genomen... Helemaal niet gek. Toch mogen de begeleiders niet op hun lauweren gaan rusten. Dat kan ook niet. Door de ziekte van Duck Obbink gaat Klaas Verhoef als interim-begeleider naar H4. De belangen van B1e blijft hij behartigen. Maar 1a en 1d verliezen hem als begeleider. Barend Klop, mentor van 1a, wordt nu ook leerlingbegeleider van die klas. In 1d zullen Herry Groothuis en ik die taak gaan delen. Op 6 oktober konden we elkaar ontmoeten tijdens de eerste ouderavond, waar de klassedocent antwoord trachtte te geven op vragen die bij u leefden en soms ook antwoord gaf op vragen die niet werden gesteld. Op- en aanmerkingen van uw kant werden niet alleen voor kennisgeving aangenomen, we hebben er echt iets mee proberen te doen. Hopelijk heeft u dat gemerkt. Als u vindt van niet, dan moet u ons dat vooral laten weten. Eind september al zaten de docenten van uw zoon of dochter bij elkaar om te vertellen wat zij tot nog toe van de klas vonden. Tijdens de eerste officiële rapportvergaderingen van eind november werden de rapportcijfers vastgesteld en werden duidelijke afspraken gemaakt over leerlingen. Voor de leerlingbegeleiders betekent dat: veel persoonlijke gesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders, brieven versturen of de telefoon grijpen, zo mogelijk extra hulp regelen, desnoods voorwaarden stellen. De meesten van u hebben inmiddels de mentor op bezoek gekregen. Hopelijk heeft die nadere kennismaking aan het doel beantwoord. Voor ons betekent dit vooral dat je je een gezicht kunt voorstellen: u als u over school praat, en wij als we het over ouders hebben. Dat maakt contact tusen school en thuis makkelijker, persoonlijker en prettiger, vindt u ook niet? Nu heeft iedere mentor weer eigen besognes, en zo is de één al wat verder met de bezoekjes dan de ander, maar... zij/hij komt. Als u het te lang vindt duren, dan belt u hem of haar gewoon op. Andere ontmoetingen vonden plaats tijdens de tafeltjesavond, een soort stoelendans voor grote mensen, die net lang genoeg duurt om de zaak van dochter of zoon met de vakdocent op een rijtje te zetten. Anders dan anders. Sinterklaas bracht dit jaar geen avondbezoek aan de brugklassers, maar deed dat 's middags. Of hiermee een nieuwe trend is ingezet, weten we niet. U leest momenteel namelijk iets dat in november geschreven is. Elders in de Blaupraet kunt u meer lezen over de kerstviering voor de school. 5

4 Over de toekomst is al het nodige gezegd. In de loop van januari gaan de mensen van de brugklas weer hard aan de slag voor de nieuwe leerlingen van volgend jaar, en daarbij doen we er ons uiterste best voor om ons dagelijkse begeleidingswerk voor honderd procent waar te blijven maken. Begin februari mag u een tussenrapport verwachten, medio maart worden de 'paas'-rapporten uitgedeeld, eind maart vindt de tweede tafeltjesavond plaats. Tenslotte wens ik u toe dat ook u de tijd in uzelf kunt vinden om er een waarachtig Kerst-Feest van te maken. Len Borgdorff Agenda Sinterklaas heeft naast eenvoudige geschenken als mountainbikes, synthesizers en PC-'s ook minder gewenste zaken als slechte rapporten uitgedeeld en de eindexamenkandidaten zijn en worden tot voorbij de jaarwisseling met de neus op de SchoolOnderzoekfeiten gedrukt. Soms is het leven van een leerling niet meer zo ondraaglijk licht. wo 16 dec Docentenspreekuur klas 1 en 3 do 17 dec Kerstviering bovenbouw vr 18 dec Huiswerkvrij en Kerstviering onderbouw En dan is er kerstvakantie, van zaterdag 19 december '92 t/m zondag 3 januari '93, waarna het schoolleven opnieuw losbarst. ma 4 jan Huiswerkvrij di 5 jan Einde goede voornemens? vr 8 jan Einde Schoolonderzoek I di 12 jan Ouderavond 2e klas do 14 jan ADV vr 15 jan Examenwerk 90/91 ophalen in 002 wo 20 jan Langlaufdag (geen sneeuw: dan 3/2) School Informatiemarkten vr 22 jan FC-avond wo 27 jan Schaatsdag voor klas 1, 2 en 3 do 28 jan Ouderavond V4 vr 29 jan Uitreiking SO-I cijfers (H/V) za 30 jan Open Huis Was januari de maand van het schaatsen en skiën, februari is die van de luistertoets: In de eerste week MAVO en VWO, in de tweede week HAVO en alweer MAVO. Parallel hieraan hebben de MAVO-kandidaten ook nog hun eerste SchoolOnderzoekperiode. In de derde week komen 8e-groepers van de basisschool op bezoek. wo 3 feb 1e reserve Langlaufdag (nog geen sneeuw: dan 17/2) vr 5 feb Uitreiking 3e termijn-rapport (2-5) di 16 feb Ouderavond V3 wo 17 feb 2e reserve Langlaufdag 6

5 do 18 feb Open Huis En dan is er weer vakantie, van zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari. Maart is de maand van de rapporten; de lestijden zijn dan weer even verkort tot 40 minuten, althans in de 2e en een stuk van de derde week. In de 4e week gaan de examenkandidaten op voor hun tweede serieuze test. ma 1 mrt Huiswerkvrij wo 3 mrt ADV vr 5 mrt Uitreiking SO-I.2 cijfers (M) *ma 8 mrt Rapportvergaderingen t/m wo 17 mrt *do 11 mrt Beroepenvoorlichting M3 (na M3 geen les) *di do 16 mrt 18 mrt Algemene Ouderavond? Studieverlof H5,V6 Beroepenvoorlichting V5 (vanaf V5 geen les) vr 19 mrt Uitreiking 2e rapport (klas 2, 4 en 5) Studieverlof H5,V6 Kop inleveren Blaupraet 3 FC-avond ma 22 mrt Start SO II HAVO en VWO; t/m 8 april wo 24 mrt Studieverlof M4 Docentenspreekuur klas 2, 4 en 5 do 25 mrt Studieverlof M4 Beroepenvoorlichting H4 (vanaf H4 geen les) vr 26 mrt Start SO-II MAVO; t/m 8 april Publicatie 2e rapport klas 1 en 3 zo 28 mrt Begin zomertijd De maand april begint traditioneel hilarisch. Of dat dit jaar ook zo is? In elk geval is er 1 april voor de ouders de gelegenheid de docenten op de man/vrouw af te vragen hoe er over hun kind gedacht wordt. In alle ernst. do 1 apr Docentenspreekuur klas 1 en 3 vr 2 apr FC-avond - Toneelavond? ma 5 apr Uitreiking Blaupraet 3 wo 7 apr Paasviering bovenbouw do 8 apr Huiswerkvrij 10.00/11.00 Paasviering onderbouw De aandachtige lezer heeft het nu wel begrepen: dan is het, toe maar, weer vakantie, van vrijdag 9 april t/m zondag 18 april. A. van Os Een gesprek in het Nederlands Een leraar nederlands, natuurlijk van een andere school, bezoekt een andere leraar nederlands (natuurlijk al helemaal van een andere school). Er ontspint zich het volgende gesprek in de merkwaardige taal die neerlandici af en toe gebruiken in hun zogeheten 'tekstverklaringen'. B Uitnodiging om binnen te komen. A Gelukwens met geboortedag. 7

6 B Uiting van vreugde over komst. Aanbod om voor te gaan. Uitnodiging om te gaan zitten. A Betuiging van dank. Aanbod van cadeautje. B Kraaiend geluid. Tegenwerping dat bezoeker het niet had moeten doen. A Aansporing om uit te pakken. B Uitroep van verrassing over de inhoud. Nabootsing van blijdschap. Argument dat het in elk geval heel nuttig zal zijn. Stilte. (Regel wit.) B Verzoek om informatie over wenselijkheid van taart. A Vragend voornaamwoord soorten taart? B Algemene mededeling plus voorbeelden. A Verwijswoord naar derde voorbeeld: mokkapunt. B Vragend voornaamwoord iets drinken? A Vragend voornaamwoord opsomming dranksoorten. B Opsomming dranksoorten. A Ontkennende vraag sherry? B Minachtende opmerking uilezeik. A Berusting; verzoek om alcoholvrije licht-alcoholhoudende drank. B Instemmende opmerking; oorzakelijk verband met verkeersveiligheid. (Regel wit) A Opgewekte mededeling over gezelligheid. B Relativering. A Positieve opmerking over inrichting woning. B Verwijzing naar uitverkoop. (Regel wit) A Vragend voornaamwoord leeftijd? B Bepaald hoofdtelwoord. A Uiting van ongeloof. Verzoek om herhaling. B Verwijzing naar vorige alinea. A Licht spottende opmerking. B Uitroep van hilariteit. Herhaalde bevestiging. Schertsende dreiging met geweld. A Verzoek om informatie hoe lesgeven nu gaat. B Algemene mededeling plus argumenten: 1. ontbreken van werklust bij jeugdige personen 2.ontbreken van hersenen 3.ontbreken van goede manieren. A Verzoek om mij de bek niet open te breken. B Illustratie met anekdote over de spelling van het woord 'individualisme'. A Uitroep van ontzetting. B Citaat van een zin uit een opstel. A Conclusie dat de jeugd steeds dommer wordt. B Verzuchting dat vroeger alles veel beter was. A Retorisch verzoek om mij wat te vertellen. B Klacht over tijdgeest. A Berustende verzuchting. B Klacht over onderwijsbeleid, geformuleerd in eigen woorden. A Algemene mededeling zonder voorbeelden. B Klacht over schoolhoofd, geformuleerd in heel veel eigen woorden. A Nietszeggende algemene opmerking zonder argumentatie. B Klacht over persoon van schoolhoofd. A Opmerking dat schoolhoofd goede persoonlijke vriend is. (Regel wit. Pijnlijke stilte.) B Verontschuldiging: tekst vorige alinea bedoeld voor vermaak. Punten afgetrokken voor foutieve formulering. 8

7 Poes komt langs en geeft gast een kopje. Van maximaal 10 woorden. A Conclusie dat het al laat is. Verzuchting maar weer eens op te stappen. B Tegengesteld verband met pas korte aanwezigheid. Uitnodiging tot blijven. A Tegenwerping: andere afspraak. B Aanbod om uitgeleide te doen. A Onoprechte mededeling dat heel gezellig was. B Onverstaanbaar gemompel: gauw eens overdoen. Uitroep tot wederziens. Aanhalingstekens sluiten. Dick Berents Dekanaat "Een jaartje iets anders" De leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 maken dit jaar weer een keuze, nl. welke vervolgstudie/-opleiding zij gaan volgen. Sommigen weten al jaren precies wat zij willen, anderen daarentegen aarzelen nog, weten eigenlijk nog niet wat zij willen. Voor deze mensen is het goed te bedenken dat de inschrijvingsduur aan een H.B.O. of Universiteit tegenwoordig beperkt is. Voor de Universiteit of H.B.O. geldt een inschrijvingsduur van zes jaar. Daarna kun je je niet meer inschrijven als student en kom je niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. Het is dus van groot belang dat je je niet "zomaar" ergens voor inschrijft. Immers, eenmaal ingeschreven, gaat je studieklok tikken. Een alternatief voor deze mensen zou kunnen zijn "een jaartje iets anders". Er zijn legio manieren om een jaar zinvol te vullen zonder je inschrijvingsduur op te maken. Een baantje via uitzendbureaus, een jaar au pair in het buitenland. Misschien een zogenaamd sociaal diakonaal jaar (s.d.j.). werken in een kibboetz, "community-work" in Engeland, enz. enz. Tijdens zo'n jaar heb je de tijd om na te denken over je beroepskeuze, en kun je je eigen mogelijkheden (en onmogelijkheden) leren ontdekken. In ieder geval ben je na zo'n jaar een aantal levenservaringen rijker geworden. Voor de jongens echter zit er het probleem van militaire dienst. Algemeen bekend is dat je uitstel van militaire dienst krijgt als je voor het 21e jaar begonnen bent met een vervolgstudie of opleiding. Echter, mits je je studietraject niet onderbroken hebt. Dit is een bepaling die sinds januari 1989 van kracht is. Wat houdt dit in? Het houdt in dat je als je als jongen na de middelbare school eerst een jaar "iets anders" gaat doen, je studietraject onderbreekt. En hiermede vervalt je recht op uitstel van militaire dienst. M.a.w. jongens lopen dus het risico om, na een jaartje "iets anders" gedaan te hebben, tijdens hun studie opgeroepen te worden voor militaire dienst. Wat nu te doen? Je kunt overwegen om het jaar "iets anders" te gebruiken om vervroegd in militaire dienst te gaan. Je moet dit dan wel aanvragen, en wel een jaar van te voren. Zekerheid dat jouw verzoek ingewilligd wordt, heb je overigens niet. Een andere mogelijkheid is om ondanks alles toch een jaar "iets anders" te gaan doen en zo bewust het risico te lopen tijdens de studie/opleiding opgeroepen te worden. Soms gebeurt het dat een bepaalde lichting niet nodig is, maar de kans daarop is natuurlijk erg klein. Alleen als je kunt aantonen dat het jaar "iets anders" een noodzakelijke 9

8 voorbereiding vormt op de vervolgstudie/-opleiding kan -maar zeker is dit niet- dit geaccepteerd worden als het voortzetten van het studietraject. Kortom, allemaal erg vervelend en onzeker. Voor verdere informatie kunnen jullie altijd terecht bij het bureau Studentenzaken van de Rijksuniversiteit te Utrecht. kiezen in V3 en V4 Een overzicht van de gang van zaken bij het kiezen streaming of vakkenpakket in VWO 3 en 4 is de leerlingen meegegeven tegelijk met het kerstrapport. Maar rapporten worden wel eens niet afgegeven. Een zelfde lot is soms ook de leerling meegegeven brieven beschoren, daarom hier een afdruk: streamkeuze-procedure in VWO 3 Dit jaar moet door de leerlingen een keuze gemaakt worden in welke "stream" zij volgend jaar in VWO 4 onderwijs gaan volgen. Een keuze die wat betreft school op de volgende wijze begeleid wordt: - In februari ontvangen ouders en leerlingen een informatieboekje. Hierin is informatie samengebracht die van belang is voor het maken van de juiste keuze. - Met de leerlingen zal in klasseverband uitvoerig ingegaan worden op al die aspecten die te maken hebben met "streamkeuze". - Aan de leerlingen wordt dan gevraagd een voorlopige keuze te doen. - Aan de docenten wordt advies gevraagd, m.n. de docenten van de vakken Latijn, Grieks, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Het zijn n.l. deze vakken die vooral stream-bepalend zijn. - Op dinsdag 16 februari a.s. zal een ouderavond gehouden worden met als belangrijkste agendapunt: streamkeuze. - Na maart zullen de gesprekken gaan plaatsvinden met elke leerling. Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen worden voor deze gesprekken uitgenodigd. - In deze gesprekken wordt dan op grond van alle beschikbare gegevens de definitieve streamkeuze vastgesteld. N.B. Een bevordering naar VWO 4 wordt nauwelijks of niet beinvloed door de streamkeuze. pakketkeuze-procedure in VWO 4 Dit jaar moet door de leerlingen een vakkenpakket gekozen worden. Dit vakkenpakket bestaat uit 7 vakken waarin examen gedaan gaat worden. Indien de capaciteit en motivatie aanwezig is naar het oordeel van de docenten, kan er ook in 8 vakken examen gedaan worden door een leerling. De procedure die gevolgd wordt om tot deze keuze te komen is de volgende: - in de maand november hebben de leerlingen in VWO 4 een studie- en beroependag gehad. Deze werd, in samenwerking met het dekanaat, verzorgd door het bureau voor studie- en beroepskeuze Middelland. - in januari a.s. ontvangen ouders en leerlingen een informatie-boekje. Hierin is informatie opgenomen die van belang is voor het maken van de juiste keuze. - aan de leerlingen wordt gevraagd een voorlopige keuze te doen en deze in te leveren bij de dekaan. - Met de leerlingen zal in klasseverband uitvoerig ingegaan worden op al die aspecten die te maken hebben met de "pakketkeuze". - aan de docenten wordt advies gevraagd. - op donderdag 28 januari a.s. zal een ouderavond gehouden worden met 10

9 als belangrijkste agendapunt: de pakketkeuze. - in de maand maart/april zullen de gesprekken plaats vinden met elke leerling. Ook de ouders/ verzorgers van de leerlingen worden voor deze gesprekken uitgenodigd. - in deze gesprekken wordt dan op grond van alle beschikbare gegevens de definitieve pakketkeuze gedaan. N.B. Een bevordering naar VWO 5 gebeurt niet op basis van de pakketkeuze, maar op basis van de resultaten in alle vakken die in VWO 4 gevolgd worden. Rob Volkers, dekaan VWO Studeren: een kostbare zaak H4, H5, V5 en V6 Ook dit jaar zullen leerlingen in H 5 en V 6 eindexamen doen. De meesten zullen hun diploma behalen en daarna verder willen gaan leren. De vraag "welke studie of opleiding is voor sommige leerlingen nog steeds niet te beantwoorden. De oplossing is niet om dan maar met een studie of opleiding te beginnen en te zien of deze wel of niet bevallen zal. Want studeren is tegenwoordig een kostbare zaak. In het algemeen namelijk kan worden gesteld dat de studie gefinancierd wordt door "Groningen" voor de studieduur die er officieel voor staat plus een jaar. Dit wordt wel de studieklok genoemd. Op het moment dat je begonnen bent met een studie, gaat je studieklok tikken. Stel nu dat je ontdekt halverwege het eerste jaar dat je "verkeerd" zit en dat te besluit een andere studie te gaan volgen, dan betekent dit dat je de nieuwe studie zonder enige vertraging binnen de daarvoor gestelde termijn moet afronden. Doe je dit niet, dan moet je in toenemende mate zelf voor de kosten gaan opdraaien. Als je dan bedenkt dat je voor aanvullende financiering een lening aan moet gaan en dat deze lening op het moment van aangaan rentedragend is en wel tegen de dan geldende rent' dan wordt dat al gauw een kostbare zaak. Ook de "truc" om als havoleerling via een propaedeuse HBO toegang te verkrijgen tot de Universiteit, is op deze wijze een riskante, kostbare zaak geworden. Conclusie: zorg er dus voor dat de eerste keuze ook de juiste is. Wat te doen als je nog steeds niet weet wat te gaan studeren? Onder andere het volgende: - loop bij de dekanen binnen en vraag informatiemateriaal over mogelijke studies en opleidingen.ook het weten wat je perse niet wil, kan je leiden tot een zicht op wat je uiteindelijk wel wil. - doe eens de test 'studiewijzer'; dit is een uitgebreide studie-en interessetest die op school aanwezig is en op de computer gedaan kan worden. - ga hoe dan ook actief aan de gang om duidelijkheid te krijgen, o.a.door open dagen te bezoeken en wacht niet af en laat het niet op zijn beloop. Natuurlijk, je aandacht is misschien meer bij andere zaken, bijv. de schoolresultaten, het eindexamen, maar onvermijdelijk komt het ogenblik waarop je aan een vervolgopleiding/-studie moet beginnen. En daar moet je nu al tijd en aandacht in investeren, wil je straks niet met lege handen staan. Want bedenk wel: studeren is een kostbare zaak Rob Volkers, dekaan VWO 11

10 Van de dekaan De schoolverlatersbrief 1992 (arbeidsvoorziening)= De uitstroom van schoolverlaters van het volledig dagonderwijs van 15 jaar en ouder is teruggelopen van (1988) naar (1992). Tot het jaar 2000 zal het afnemen tot circa De vraag naar schoolverlaters handhaafde zich in 1990 en 1991 op ongeveer á De vraag overtrof het aanbod. De werkloosheid van schoolverlaters kan worden gekarakteriseerd als intredewerkeloosheid. Circa 50% vindt binnen 3 maanden werk. Ruim 70% vindt binnen 6 maanden werk. Ongeveer 90% vindt binnen 12 maanden werk. Ongeveer 98% heeft werk binnen 24 maanden. De gemiddelde baanzoekduur van schoolverlaters was in 1990 ongeveer 5 maanden. Een relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt nemen in: leao en lhno sociaal-culturele opleidingen op MBO-niveau kunstopleidingen op HBO- en WO-niveau letterenopleidingen op HBO- en WO-niveau sociologie en psychologie op WO-niveau Een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt nemen in: technische opleidingen op alle niveaus haven-, vervoers- en communicatieopleidingen op alle niveaus verpleegkunde, ziekenverzorging op MBO- en HBO- niveau (para)medische opleidingen op MBO- en WO-niveau economisch administratieve opleidingen op HBO- en WO- niveau In het leerlingwezen is het arbeidsmarktperspektief gunstig voor: installatietechniek bouwtechniek metaaltechniek land- en tuinbouw handel elektrotechniek wegvervoer slagers horeca schilders Vrouwelijke schoolverlaters ondervinden iets meer problemen dan mannen om werk te vinden. Allochtonen zoeken aanzienlijk langer naar werk dan autochtonen. Buiten het westen van Nederland ligt de zoekduur naar werk veel hoger, oplopend van 13% in het zuiden, via 22% in het oosten tot 65% in het noorden. Met het oplopen van de leeftijd neemt ook de zoekduur toe. Samenvattend: De toekomstperspektieven om (snel) een baan te vinden zijn meestal gunstig tot na het jaar Individueel kan dat echter verschillen, Felix Metselaar Wat onbegrijp'lijk is kerst 1992 Aan de naargeestige novembermaand zal het niet gelegen hebben. Die hebben we ieder jaar voor kerst. De discussies over basisvorming verliepen in een sfeer die vele scholen ons zullen benijden. De energie die vier van de vijf leden van de aulacommissie in de musical 12

11 hadden gestoken, is er met flinke winst uitgekomen. Waarom zijn we dan zolang somber blijven doen over kerst? Of, om termen van Jo Kapteijn te gebruiken, waarom wordt het kyrie zo lang aangehouden en komt het gloria er zo bij mondjesmaat uit? Het antwoord heet Joegoslavië, racisme, Somalië, Bijlmer en passiviteit. Je zou ook kunnen zeggen: wat is die wereld aan Kerst toe! Intussen is de voorbereiding van kerst op school verder gegaan. We proberen een kader te vinden voor de stilte van een heilige nacht, iets van het bedoelde licht zichtbaar te maken. Hoe ga je om met dit onbegrijpelijke godsgeschenk? Dit feest van geen grote woorden en geen machtsvertoon. Er komt een bijeenkomst en die noemen we viering, met recht. We zingen ervan, we denken erover en we zien een toneelbewerking van een kerstverhaal van Godfried Bomans. Sinds de musical weten we immers extra goed dat we een stel prima acteurs op school hebben en die doen ook mee aan deze viering. Vandaar onze uitnodiging voor de kerstvieringen. Ouders en de leerlingen van de klassen drie en hoger zijn hartelijk welkom op donderdag 17 december om uur. Dus ook ouders van de lagere klassen ontmoeten we daar graag. Voor de leerlingen van klas één en twee zijn er vieringen op de vrijdagmorgen erna. de aulacommissie Blaucapel en de basisvorming In een vorig nummer brachten wij U op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de Basisvorming op onze school. Nu volgt een korte voortgangsrapportage, maar we kunnen U vooraf geruststellen: de zwangerschap verloopt voorspoedig. Uitdaging Zoals U weet dienen de scholen voor voortgezetonderwijs, met ingang van de volgende cursus, de komende brugklassers de Basisvorming aan te bieden. Deze Basisvorming brengt een inhoudelijke verandering van de leerstof met zich mee. Tevens wordt meer de nadruk gelegd op vaardigheden; de leerling dient niet alleen kennis te verwerven maar moet daar meer nog dan nu het geval is, ook wat mee leren doen. Een en ander ontslaat de school echter niet van de plicht de leerling het einddiploma Mavo, Havo of VWO te laten halen, binnen dezelfde termijn als die daaar nu voor geldt. De voorbereidingen worden gecoordineerd door een projectgroep die dit jaar uit vier collega's bestaat namelijk de heren Borgdorff, Berents, Bleekemolen en Kool. Naast dit viertal opereert nog een groep van collega's die elk een andere sectie vertegenwoordigen. drie stappen Als eerste stap goldt een herorientatie over de vraag hoe wij onze toekomstige brugklassers gaan groeperen. Deze overwegingen hebben geleid tot het instellen van drie verschillende typen brugklas. Voor het tweede leerjaar hebben zij tot gevolg dat in naast mavo en vwo klassen ook havo/vwo klas zullen bestaan waarin leerlingen zitten voor wie een meer uitgestelde determinatie zinvol is. Tevens zal via een systeem van steun en verrijkingsuren gepoogd worden om de mogelijke overstap door een leerling van het ene schooltype naar het andere te 13

12 vergemakkelijken. De tweede stap was het vaststellen van aan nieuwe lessentabel voor de eerste drie leerjaren waarin de Basisvorming gegeven gaat worden. Na een proces waarin uitgebreid inspraak mogelijk was kon de docentenvergadering enkele weken geleden unaniem zijn goedkeuring hechten aan het uiteindelijke voorstel van de schoolleiding. De derde stap bestaat uit het herschrijven van de vakwerkplannen voor iedere sectie. Via het aanbod van de ondersteunende instanties hebben de secties kennis genomen van de " nieuwe" inhoud van hun vak, dat in verschillende gevallen helemaal zo nieuw niet blijkt te zijn. De secties moeten voor een doortimmerd programma zorgdragen, dat binnen het aantal uren uit de nieuwe lessentabel kan worden aangeboden. Hiervoor is veel overleg nodig met sectiegenoten maar ook met collega's die verwante stukken stof aanbieden. op schema Blaucapel ligt op schema. Het onderwijs op Blaucapel is in beweging. We zijn er zeker van dat er een verantwoord programma komt dat staat als een huis. Hans Kool Tussen de Tonnen. Marian Heite is negen jaar voorzitter van de Ouderraad van Blaucapel geweest. Zij volgde Ton Herstel op en werd zelf door Ton Knoester opgevolgd. We hadden met haar en Ton Knoester een gesprek over hun ervaringen in deze functie. Dat er over negen jaar meer te vertellen is dan over enkele maanden is duidelijk. We hopen dat we Ton niet tekort hebben gedaan. Jullie zijn in de Ouderraad (OR) van Blaucapel (BC) gegaan en zijn voorzitter geworden. Waarom? Marian: Wat onze kinderen doen interesseert ons in alle opzichten. Mijn man was in de oudercommissie van de basisschool gestapt. We vonden dat 't nu mijn beurt was. Gelijk toen de oudste naar BC ging ben ik in de OR gestapt. Al op de tweede vergadering bleek dat Ton Herstel wegging en er een nieuwe voorzitter moest komen. Toen er niemand wilde kreeg ik dat zo in m'n schoenen geschoven. Ton dacht dat ik dat wel aan kon. 'k Vond het wel eng in het begin. Ton Herstel kan ontzettend makkelijk praten. Die stijl was ik niet gewend. Ton: Toen er mensen voor de OR nodig waren vond Henk van Heeringen, toen lid van de OR, dat dat iets voor mij was. Ik werd algemeen-adjunct. Toen Marian er mee op ging houden liep het een beetje spaak omdat er geen candidaat voor voorzitter kwam. Nu zijn in het dagelijks bestuur ook de andere vacatures vervuld en ben ik toch voorzitter geworden. Hoe is dat, voorzitter van de OR zijn? Marian: Ik heb in de afgelopen jaren ervaren dat je eigenlijk van alles doet. Dat komt omdat, hoe langer je in de OR zit, hoe meer jouw gezicht het gezicht van de OR wordt. Je leert steeds meer mensen kennen en ze weten jou ook te vinden als er wat is. Vooral de laatste jaren zijn er heel wat telefoontjes gepleegd. Je krijgt een soort vertrouwenspositie. Wat ik zelf heel leuk heb gevonden, is dat je op school een bepaalde 'plek' kreeg, 't werd zolangzamerhand een beetje een tweede huis. Ton: Dat zal voor mij anders zijn. Mijn aard is ook anders. Ik ben nog te kort 14

13 voorzitter om uit ervaring te spreken. Maar ik heb wel al gemerkt dat je wat bekender wordt. De mensen hebben je gezien achter die microfoon bij de ouderavonden. Ze beginnen me aan te spreken of te bellen. Waarom hebben jullie eigenlijk voor BC gekozen? Marian: Onze zóón heeft destijds voor BC gekozen. We kwamen van buiten Utrecht en moesten vrij snel voor een school kiezen en we wilden binnen het Christelijk onderwijs blijven. Bij de open dagen viel voor onze zoon het 'De Bruijne' af en werd BC al bij het zien van het open gebouw en het grote sportveld favoriet. Hij is er altijd met veel plezier naar toe gegaan. Ton: BC lag erg voor de hand omdat er veel achtste groepers van de lagere school waar onze dochter op zat naar toe gingen. De school heeft een goede naam, levert een goed 'eindproduct'. En één van onze beste vrienden geeft er les. De voorkeur ging naar Christelijk Onderwijs. In het voortgezet onderwijs blijven zo normen en waarden aangereikt die redelijk tijdloos zijn. Dat heeft een positief effect. 't Is een goede keus geweest. Een voorzitter heeft meestal bepaalde plannen bij haar/zijn aantreden. Is dat bij jullie ook zo? Marian: Wat me in ieder geval helder voor ogen stond was dat ik kindoverschrijdend bezig wilde zijn. Dus geen gevraag over het eigen kind, een enkel cijfer.. daar hadden ze nog wel een handje van in de periode dat ik in de Oudercommissie kwam. Je bent als ouder bezig voor de schóól. Verder lagen er destijds voor mij al een aantal zaken die nog geregeld moesten worden, zoals de buitenlandse reisjes en alcohol in school. Die reisjes werden veranderd omdat men ouders niet wilde verplichten om heel veel geld op tafel te leggen. Voor één kind kan dat misschien, maar voor grote gezinnen wordt dat heel begrotelijk. Toen zijn de keuze-kampen ontstaan. Later is het dagje Parijs er oogluikend bij gekomen. Als er een reis vanuit school wordt gemaakt vind ik dat het als een soort project moet gebeuren. Met een leerdoel dat aansluit op de stof. Elke leerling moet eraan mee kunnen doen en elk onderdeel van de scholengemeenschap zal iets dergelijk moeten hebben. Of zoiets als de Langlauf-dag dat vanuit school voor alle leerlingen wordt georganiseerd. Ton: Dat is zo. 't Mag geen exclusief clubje worden dat op reis gaat. Je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar als je zoiets als school niet aanbiedt heeft het aan de andere kant wel invloed op de 'marktwaarde' van de school. In het spanningsveld van het onderwijsaanbod spelen dergelijke zaken wel mee en daar moet je ook op letten. Zijn er ook onderwerpen die in de afgelopen jaren regelmatig in de vergaderingen terug kwamen? Marian: Ja zeker. Bijvoorbeeld de berekening van het cijfer voor het eindrapport. Die 1-1-2, en dergelijke. Ook alcohol in school, schoolkampen. 't Is wel zo dat er telkens ánders over gesproken wordt. 't Is de laatste jaren veel opener geworden. Vroeger was het meer aanvallend. Ton: De overgang van het 'conflict-model' naar het 'harmonie-model'. Dat heb ik ook ervaren. Vanuit de school wordt naar de OR ook veel opener over allerlei zaken gesproken. Kan je wat zeggen over dingen die gebeurd zijn tijdens jouw voorzitterschap? Marian: Ik vind het heel goed dat de OR zo bij elkaar is gebleven, ook nadat de Medezeggenschapsraad (MR) tot stand is gekomen. Dat vind ik heel belangrijk. De OR heeft veel meer een functionele taak naar de ouders en naar de docenten toe dan de MR. Verder, de invoering van een discussie-onderwerp in elke OR- 15

14 vergadering. Dat heeft heel positief gewerkt. Ook ervaar je een duidelijk gevoel van verbondenheid met ouders, 't is onze school. Ton: Je voelt je mee verantwoordelijk. Als je kind thuis komt met een opmerking dat het waardeloos was die dag, dan vind je dat niet leuk. 't Is ook een beetje mijn school. Medezeggenschap in zo'n zelf ingesteld instituut als de OR is vaak beter dan in een raad waarin je gedwongen wordt om een bepaalde actie te ondernemen waar je soms helemaal niet achter staat. In de OR is een open discussie met elkaar over van alles mogelijk. Marian, je bent nog in het curatorium gegaan als ouder-curator. Marian: Ja, eigenlijk voor een groot deel uit nieuwsgierigheid. Voor ik bij BC weg zou gaan maakte dit voor mij het beeld compleet. Om te weten hoe het dáár toe gaat. Ik ben zelf directeur van een basisschool en heb dus enig zicht op de wirwar die van het ministerie komt. Maar ik vind dat BC daar heel goed mee om gaat. Ook in andere zaken. Voorzichtig, maar heel duidelijk. Wat ik daar ook heel leuk in vind, is dat al die secties van school op bezoek komen. Ton, hoe ga jij het aanpakken nu het roer in jouw handen is? Ton: Ik zal dezelfde lijnen aanhouden, er zal inhoudelijk niet veel veranderen. Ik heb wel een andere betrokkenheid. Marian komt uit het onderwijs zelf. Ik zat in het bestuur van scholen, werkte er niet zelf in. Zo'n algemeen onderwerp of iets van de docenten per vergadering blijft zeker gehandhaafd. Dat geeft een beeld van waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld ook, hoe loopt het nu met het leerlingenstatuut. We hebben over de inhoud ervan ook in de OR gesproken. Bepaalde dingen zullen weer boven tafel gehaald worden om te zien hoe het verder is gegaan. Ook is de positie van MR ten opzichte van OR een belangrijk item. Vooral nu in school veel zal veranderen door de invoering van de basisvorming en het formatie-budget-systeem is het goed om een en ander op de rij te zetten. Ook moeten we weer eens naar het huishoudelijk reglement van de OR kijken. Voor Marian komt er tijd vrij, door Ton moet er tijd ingeruimd worden. Hoe loopt dat momenteel? Marian: Ik had BC willen inruilen voor een studie pedagogiek. Dat was de opzet. Maar door de baan van mijn man en de ziekte van mijn moeder is dat in het water gevallen. Verder ben ik nog voorzitter van de werkgroep erediensten van de kerk. Dat houd ik naast het curatorium angstvallig vast om niet te verzanden in alleen werksfeer en thuissituatie. Ton: Ik heb een drukke baan. Dan heb je niet zo gek veel ruimte voor nog meer activiteiten ernaast. Vroeger was er dan dat schoolbestuur en ik heb nogal veel meegesjouwd met de korfbalclub. En verhuizen is ook erg tijdrovend. Het blijft ons onduidelijk hoe ze het regelen. Maar het blijkt goed te gaan en ze hebben er plezier in. Wat ze beiden wel beaamden was dat het prettig zou zijn als de dagen wat langer en de nachten wat korter zouden worden gemaakt en als je 's avonds om 11 uur nog net zoveel energie zou hebben als 's morgens om 8 uur. Tineke Rigters en Gerda Veenstra Uit de ouderraad Wijziging samenstelling Ouderraad opsomming in het programma-boekje: Toevoegen: De dames J.M. Bout-Hughes (Vogelwikke 11, 3738 TS Maartensdijk) 1992/1993 ten opzichte van de 16

15 L. Koeman (Burg. v.d. Voort van Zijplaan 29, 3571 VS Utrecht) C.O. Landolf (Jasmijnstraat 32, 3551 SR Utrecht) A. Tijmes-Hielema (G. v. Walenborchstraat 60, 3515 BV Utrecht) I. v.d. Wulp (Marshof 3, 3738 XB Maartensdijk) en de heren W.K. de Boer (1e Brandenburgerweg 21, 3721 MB Bilthoven) E. Dalmeijer (Boomklever 16, 3738 SG Maartensdijk) H.J. van Kranen (Anne Franklaan 24, 3721 PK Bilthoven) I. Snoek (Aurorastraat 20, 3581 LV Utrecht). Weglaten: De dames E.W. Anthony-Sigarlakie (Utrecht), A.B.E.C. Giard-Wagenmaker (Utrecht) en de heren H.F. Bos (Houten), K.J.M. Mortelmans (De Bilt). Oproep Op 31 maart, 1 april, 2 april, 5 april t/m 8 april 1993 is de ouderraad weer aktief met het koffieschenken voor de examenkandidaten, die dan met het mondeling schoolonderzoek bezig zijn. In een speciaal daarvoor ontruimd lokaal wordt koffie/thee geschonken voor de examenkandidaten. Elke ochtend van en elke middag van uur zijn er dan twee ouders aanwezig om hiervoor te zorgen. Op de ouderavond van de examenklassen in oktober jl.hebben enkele ouders zich opgegeven om hieraan hun medewerking te verlenen. Hoewel u misschien denkt: dat duurt nog zo lang, dat komt nog wel, zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u zich alvast hiervoor zou willen opgeven, het bespaart ons veel werk en echt het is heel leuk om te doen. Voor alle duidelijkheid: het is niet beslist nodig dat uw kind in de examenklas zit! Op de intekenlijsten was het ook mogelijk zich op te geven om koffie rond te brengen op het Centraal Examen, op 13 mei en 14 mei, 17 t/m 19 mei, 24 t/m 27 mei Op deze dagen is er assistentie voor het rondbrengen van koffie/thee van ons gevraagd. Dit zal ongeveer 1 uur per morgen of middag in beslag nemen. Ook hiervoor hebben zich al enkele mensen opgegeven, helaas nog lang niet genoeg. U kunt zich opgeven d.m.v. een briefje of telefoontje aan onderstaande ouderraadsleden. Alvast hartelijk bedankt. Gerda Veenstra Janny Ruitenbeek Spoorlaan 19 A. Einsteinweg ka Hollandsche Rading 3731 ct De Bilt tel tel Spellen "En Lonneke, vertel jij eens hoe je 'psychologie' spelt." "Met een Griekse y." "Voluit Lonneke, aan één enkele y hebben we niets. Jammer, maar het gaat natuurlijk wel van je tijd af. Je hebt nog drie seconden." "P, S, Y, C, H, O, L, O, G" "Jammer, je tijd is op, weg wezen." "En jij, Hugo, hoe schrijf je 'speldenkussen?" Tempo graag. "Eh, S, P, E, L, D, E,... N, K, U, S, S, N." Aha, jongeman, daar hebben we je tuk: de 'n' is goed maar een 'eetje' te weinig. 17

16 Fout. Weg wezen". Andere spellingskunstenaars waren al van het toneel verwijderd, omdat ze niet vlug genoeg de lettertjes op de speciaal voor de gelegenheid geïnstalleerde computers konden tikken, als was het een wedstrijd in tekstverwerking voor typistes. De trouwe kijker weet wel beter: het betrof hier die mensonterend wrede TROS-spellingswedstrijd. De ongelukkigen werden vervolgens nog eens lastig gevallen met een diepteintervieuw van de verschrikkelijke Ivo Niehe: "Vind je het jammer dat je verloren hebt?" "Heb je hier iets voor moeten leren?" "Had je het leuker gevonden als je gewonnen had?" "Wat zullen ze thuis nou zeggen?" "Kop op joh, ik wist ook niet dat je 'speldenkussen' met een 'k' speldt, of is het 'speld' zonder 't'?" "Het leven is nou eenmaal geen spelletje." Gesteld dat wij dergelijke barbaarse meet-methoden toepasten? U zou toch nog geen drie seconden aarzelen en uw kind van school halen, de zich docent noemende kinderbeul een oorvijg toedienend? Waarom niet een ouderwets dictee met de eenvoudige regel: winnaar is wie de minste fouten maakt? Omdat het er niet toe doet, wat je doet of zegt, maar hoe het eruit ziet. Het moet blitsen en flitsen. De 'epideiktische ziekte' heet dat tegenwoordig, ontstaan in reclamebelust Amerika, en via de presidentsverkiezingen is ook doorgedrongen tot de CDA-gelederen; voorman Brinkman gaat tegenwoordig geschminkt en wel naar bed. Het woord zelf al is een show op zich. En krijgen we dit lege-huls-gedoe nu ook op school? Blijven nu voortaan bebrilde jongetjes en bebeugelde meisjes zitten, omdat ze beoordeeld worden naar hun uiterlijk en niet naar hun prestaties? En gaan al die mooie meiden van de musical nu over? Natuurlijk niet, beste ouders, zo zijn wij niet. Eerder gaat een kameel door het oog van een naald dan dat zo'n blitsmeid een voldoende scoort. Die willen wij namelijk zo lang mogelijk hier houden. Want het is natuurlijk wel een lust voor het oog. De Blauwe Kapelaan Zelfkennis Regelmatig organiseert de school voor leerlingen een aulabijeenkomst. Een docent behandelt dan een thema, vaak ontleend aan de bundel 'Zoutkorrel', die we ook gebruiken om de dag mee te beginnen. Op maandag 30 augustus koos de docent zelf een thema voor de klassen 4, 5 en 6. Het leek de redactie van Blaupraet een goed idee, dit verhaal op te nemen om de ouders een indruk te geven van de aulabijeenkomsten. En om de inhoud. Het thema van deze week is: "Wie zoet is krijgt lekkers", maar daar wil ik het nu niet over hebben. Er zijn belangrijker zaken. Wie gisteren het nieuws heeft gezien, heeft kunnen opmerken dat er niets maar dan ook niets positiefs in voorkwam. Alleen maar angst, honger, geweld, bedreiging, moord e.d. Wat voor waanzinnige wereld is dit waarin wij leven? Een paar voorbeelden van krant en t.v. Ze gaat 's ochtends zoals elke dag op de fiets naar school. Ze hoopt dat de lessen snel voorbij zullen gaan zodat het vlug avond wordt. Ze heeft n.l. een feestje vanavond. Als de lessen voorbij zijn wordt ze door 2 meisjes van haar school aangesproken: 18

17 of ze even met hen mee wil gaan, er valt wat te bespreken. Ze voelt er niet veel voor, heeft weinig tijd. Maar de 2 meisjes nemen daar geen genoegen mee en dwingen haar met hen mee te gaan. Ze nemen haar mee naar een park. Daar aangekomen, duwen ze haar de struiken in, binden haar armen vast. Uiteindelijk snijden de meisjes haar polsen door. Het feestje ging 's avonds niet door. Leeftijd: 15 jaar plaats: Amsterdam. De volgende dag staat dit gebeuren in de krant. Als Afrikaan woont hij al jaren in een duitse stad. Hij studeert daar en is van plan na zijn studie terug te gaan naar z'n eigen land. Nog een paar jaar en dan is het zover. Voor zover dat kan voelt hij zich wel thuis in deze stad, heeft zelfs vrienden gemaakt. Regelmatig bezoekt hij het buurtcafé. Ook vanavond heeft hij dit café bezocht, Hij gaat vroeg naar huis want er is nog veel te doen. Op weg naar z'n kamer loopt hij een groepje jongeren tegemoet - hij gaat wat opzij, maar heel bewust versperren zij hem de weg. Voor hij het weet, wordt hij tegen de grond geslagen. Terwijl hij daar ligt, gaat het slaan verder. Hij wordt nu ook getrapt. Er is zelfs een die met een sprong boven op z'n hoofd beland met z'n soldatenkistjes. De Afrikaan is dood. De jongens lopen door. De volgende dag is het nieuws in de krant en op t.v. In het dorp waar ze woont, is ze ook geboren. Haar ouders woonden er, haar grootouders ook. Ze is getrouwd met een dorpsgenoot en heeft een paar kinderen. Het leven gaat z'n dorpsgangetje, zoals dat alleen maar op het platteland kan. Voor een buitenstaander saai, maar als je er mee opgegroeid bent heel vanzelfsprekend en vertrouwd. Er woedt oorlog in het land, ze begrijpt er niet veel van. Wat willen die mensen toch. Dan op een ochtend wordt er aan haar deur geklopt. Ze wordt met haar dochter en zoon meegenomen en afgevoerd naar een kamp. Daar worden vrouwen regelmatig misbruikt door bewakers. Ook zij. Van andere vrouwen hoort ze dat haar man bij thuiskomst gevangen genomen is - dat hij afschuwelijk gemarteld is totdat ze hem doodgeschoten hebben. Op de televisie doet ze haar verhaal; terwijl ze haar verhaal doet staren haar kinderen voor zich uit - in hun ogen is elk teken van leven geweken. Zo zou ik wel dagen kunnen doorgaan. Kranten en t.v. uitzendingen leveren dagelijks een nieuwe stroom met dit soort informatie. Klopjachten op buitenlanders in Duitsland, hongerende mensen in Somalië, moord en doodslag in Zuid-Afrika en ga zo maar door. Doet dit ons iets? Het lijkt er wel op. Telkens klinkt er verontwaardiging, protest en afschuw. Langzamerhand komen ook de demonstraties op gang. Allemaal voelen we mee met de slachtoffers, het zijn mensen net als wij. 's ochtends opgestaan, niets vermoedend en 's avonds als slachtoffer in het nieuws. Het lijkt alsof er niets tegen te doen is. Want een demonstratie is nog niet gehouden of het volgende asielzoekerscentrum vliegt in de brand, een wapenstilstand is nog niet gesloten of het volgende dorp wordt platgebombardeerd. Als ik weer zo'n t.v. uitzending heb gezien, kan ik verdoofd voor me uit zitten staren: wat is dit voor een waanzinnige wereld waar ik deel van uitmaak. Alleen maar leed, ellende en slachtoffers. Het lijkt me belachelijk om met school bezig te zijn, te corrigeren, huiswerk te maken, je druk te maken over ditjes en datjes. Soms wil ik wel eens doen alsof ik van niets weet, de andere kant uitkijken, geen krant lezen, geen journaal zien. Maar dat werkt niet echt, want ik weet dat het allemaal toch gebeurt en echte rust geeft deze struisvogelpolitiek me niet. Op school praten we over de dingen van school, over hoeveel weken nog voor het weer vakantie wordt en ondertussen gebeuren er de vreselijkste dingen. Ik kan er niet bij, ik kan het niet rijmen. Ik wil dat de wereld veilig is, dat het fijn is om 19

18 te leven, dat er geen oorlog is, maar vrede, dat mensen in vrede met elkaar leven. Maar als ik naar buiten kijk, de wereld in, zie ik alleen maar het tegendeel. En het ergste is, dat al die ellende veroorzaakt wordt door mensen. We hebben het niet over natuurrampen, maar over rampen die mensen veroorzaken. "De mens is de mens een wolf" is een oudgezegde en inderdaad, we vreten elkaar op. En het trieste is dat wij ons daar bij neer lijken te leggen. Een fatalisme van "Zo is dat nu eenmaal", "je kunt daar nu eenmaal niets aan doen". Sommigen vinden dat de V.S. er iets aan moeten doen, anderen dat God er iets aan moet doen, want zelf voelen wij ons als individu machteloos. En zo zijn wij machteloos getuige van een ellende die alleen maar groter wordt. Maar zijn wij wel machteloos? Het antwoord is pijnlijk, maar wel duidelijk: nee, wij zijn niet machteloos. Pijnlijk, omdat wij toch belangrijk zijn, al willen we liever niet. Maar als we kijken naar die ellende in de wereld, dan zijn er niet alleen slachtoffers, maar ook daders. Er is geen slachtoffer zonder dader. En net zoals een slachtoffer een mens is als wij, zijn ook de daders mensen net als wij. Ook Hitler is geboren, heeft ouders gehad, heeft huiswerk gemaakt. Ook de soldaat in Joegoslavië heeft in de wieg gelegen, ooit z'n eerste wankelende stapjes gezet. Ze ademen net als wij. Geen van hen heeft vroeger bedacht "later ga ik als ik groot ben, mensen vermoorden, vrouwen verkrachten. Niemand heeft dat bedacht, maar inmiddels hebben ze het wel gedaan. Het is gewoon ongemerkt zover gekomen, ergens zijn zij ongemerkt een weg in geslagen waardoor ze nu doen wat ze doen. Het zijn geen buitenaardse wezens die tekeergaan in Joegoslavië, in Duitsland, in Somalië, in Zuid-Afrika en ga zo de aarde maar rond. Het zijn mensen net als wij hier. Ook wij kunnen als wij niet opletten, zonder dat we het in de gaten hebben, een weg opgaan die ons uiteindelijk tot daders zal maken. Er schuilt niet alleen in ons een slachtoffer, maar ook een dader. En het is onze taak om die dader in onszelf op het spoor te komen. Als je daar op gaat letten kom je hem al heel gauw tegen. Immers wij maken toch generaliserende opmerkingen over de buitenlanders, nog een stap en... Wij willen toch dat onze welvaart niet vermindert ook al weten we dat deze welvaart gebaseerd is op de armoede van de derde wereld, wij dringen toch voor een duwen toch anderen weg, als er iets te halen is, nog een, wij voelen ons toch met ons clubje lekker sterk tegenover degene die er niet bij mag horen. enz. enz. In hoeveel van wat wij doen zit niet de toekomstige dader verborgen? Daarom moeten we blijven kijken naar de ellende in krant en op t.v., niet alleen om mede te lijden met de slachtoffers, maar ook te letten op de daders, Want zij zien er angstaanjagend net zo uit als wij. Machteloos zijn wij dus zeker niet als het gaat om een betere wereld waar we van dromen. Onze macht zit hem in wakker zijn, waakzaam zijn t.o.v. onszelf. Zodat we niet ongemerkt de weg inslaan die ons zal maken tot daders. Als we wakker zijn hebben we de mogelijkheid te zeggen: Nee, ik doe niet mee. Op een tempel in Griekenland, gewijd aan de God van Licht en Vrede, stond de vermaning gebeiteld: "Ken U zelf". Daarin, in dit "Ken U zelf", ligt jouw en mijn verantwoordelijkheid en macht er toe bij te dragen dat er ander nieuws kan komen in krant en op t.v. Rob Volkers 20

19 Muziek op Blaucapel Kerst Zoals elders in dit nummer vermeld, vieren we Kerst met de bovenbouw op donderdagavond 17 december om u. en met de onderbouw op vrijdagmorgen 18 december om u. en om u. Met het leerlingenkoor en -orkest zijn we hard aan 't repeteren voor deze bijeenkomsten. Ouders die vocaal aan één of meer van deze vieringen willen meewerken zijn weer van harte welkom. Ik besef dat dit bericht u laat bereikt. Toch hoop ik op een aantal ouders en misschien ook docenten, die tot nu toe verhinderd waren. We repeteren op woensdagavond 16 december om u. in lokaal 401 tot ongeveer u. U vindt het kerstlied in dit nummer. Muziekavond De muziekavond valt dit jaar op donderdag 29 april, de dag voor koninginnedag en dus ook voor een lang vrij weekend. Leerlingen die iets van hun muzikale prestaties willen laten horen kunnen contact opnemen met één van de muziekdocenten. Onze voorkeur gaat uit naar groepswerk, al mag ook een solist zich melden. Aan de ouders van leerlingen en aan de docenten wil ik kwijt, dat we ook dit jaar weer met een ouder-docentenkoor willen meewerken aan de muziekavond. In 7 repetities studeren we aantal werken in. U hoeft geen zangervaring te hebben om mee te doen, al is het natuurlijk meegenomen als u het wel hebt. We repeteren op dinsdagavonden van u. tot u.precies. Zo houden we nog een stukje avond over. Wij hebben er weer zin in. Hebt u dat ook, grijp dan nu uw agenda. De data zijn: 9-3/16-3/23-3/30-3/6-4/20-4/27-4. De uitvoering is op 29 april om u. in school. We hopen op uw komst. Steph Breukel Wout van Veen Those were the days that were Wat is een commissie die een jaar lang zeer regelmatig vergadert zonder een laatste evaluatievergadering? Niets toch? Die hebben we als lustrumcommissie dan ook gehouden. Tijdens die vergadering hebben we met een redelijke mate van tevredenheid teruggeblikt op de viering van het lustrum, onderwijl genietend van de 'taart der dankbaarheid' van ons curatorium. Er waren enkele schoonheidsfoutjes die we konden indelen bij 'eens en niet weer'. Daarnaast hebben we toch van veel dingen genoten: een leuke openingsstunt, de KNOCK-OUT SHOW, de musical, het cabaret, de inventieve manier waarop zoveel leerlingen ruim fl.2600 bij elkaar brachten voor onze zusterschool in Afrika en tenslotte, op zaterdag, een zeer drukke en geanimeerde reünie. In de categorie 'nu en volgende keer weer' hebben we in ieder geval geplaatst de grote bereidwilligheid waarmee allerlei mensen ons hebben geholpen. Zonder die hulp en extra inzet van Manon, Bram, Henk, Klaas, Rien, Herry, Margrethe, Betsy, Guus, Paul, Jo, Elias, Ben, Fred, Henk, Bart, Philip, Bep, Bert, Jan, Otto, Peter, en..., en... Ik kan nog 5 regels vol typen, maar dan heb ik waarschijnlijk nog niet iedereen genoemd. Ik stop dus maar. Zoals Donovan vroeger zong van de Universal Soldier, zo moeten wij maar denken aan de 'Universal Contributor'. Het aantal 21

20 mensen dat, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de lustrumviering is niet precies aan te geven. Groot. Veel. Namens de lustrumcommissie wil ik al die helpers hartelijk danken. Eén groep wil ik echter per se noemen: de feestcommissie. Een geweldig stel dit jaar.als blijk van waardering willen we hen graag het officiële feestcommissieuniform aanbieden. Martin, Frank en Frank, Barbara, Mirjam, Anthony, Alexander, Marie-Susan, Henri, Bram, Jan, Connie,...heel erg bedankt! Het feest is trouwens nog niet afgelopen. Ik hoop dat we het in januari met een geslaagde langlaufdag echt kunnen afsluiten. Namens de lustrumcommissie, Cor de Rooy 12e jaargang nr. 2 Blaupraet is het contactblad van docenten, leerlingen en oudercommissie van College Blaucapel - Utrecht. Blaupraet verschijnt vier keer per jaar (oktober, december, april en juni). REDACTIE A. van Os T. Peterson C.A.E. Rigters D.A. Berents (eindredactie en layout) DRUK A.L. van Vliet

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie