Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef het aantal goede antwoorden aan dat bij de vraag staat aangegeven, maar niet méér dan om wordt gevraagd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Informatiesystemen

3 Vraag 1 Wat is de juiste definitie van Business Intelligence? a het snel kunnen vergaren, analyseren, interpreteren en communiceren van interne en externe informatie b het juiste beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie voor de organisatie Vraag 2 Er zijn diverse kwaliteitseisen die aan een informatiesysteem worden gesteld. Onder welke kwaliteitseis valt gebruiksvriendelijkheid? a betrouwbaarheid b continuïteit c effectiviteit d efficiëntie Vraag 3 Bij een bank is een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen voor het verhandelen van aandelen. In de praktijk is het al diverse keren voorgekomen dat grote partijen aandelen werden aangekocht tegen een hogere prijs dan het systeem vooraf aangaf, omdat de prijs inmiddels was gestegen. Aan welk kwaliteitscriterium voldoet dit nieuwe systeem niet? Vraag 4 Er zijn diverse mogelijkheden om informatiesystemen te beveiligen. Welke maatregel wordt door de volgende tekst omschreven? Technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. a Firewall b Deep Packet Inspection c Digitale certificaten en public key encrypties d Antivirus software Vraag 5 Hieronder volgt een beschrijving van een aanpak voor het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem: Een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen met als doel het opsporen van fouten om de kwaliteit van het product te verhogen. Hoe wordt deze aanpak genoemd? a walkthrough b testen c review d inspectie Voorbeeldexamen Informatiesystemen 3 / 16

4 Vraag 6 Binnen systeemontwikkeling wordt aangeraden een informatieanalyse uit te voeren. Welke 2 doelstellingen horen bij de fase van informatieanalyse? Let op, er zijn 2 antwoorden juist! a analyseren van het probleem dat een organisatie met het informatiesysteem wil oplossen. b analyseren of de organisatie de veranderingen die het informatiesysteem zal veroorzaken kan verwerken. c analyseren welke informatie nodig is om uitvoerverzamelingen te verkrijgen. d analyseren aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen. e analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van objecten. Vraag 7 Hieronder staan een aantal beschrijvingen van datamodelleringstechnieken. Geef bij iedere beschrijving aan welke techniek het hier betreft. Sleep de technieken naar de juiste beschrijving. a Entity Relationship Diagram (ERD) b toestandsdiagram c toegangspadanalyse d normaliseren e interactieanalyse Beschrijving Techniek Koppelen van het gegevensmodel aan het procesmodel Gegevensverzamelingen verfijnen en in groepen verdelen Beschrijven welke entiteittypen achtereenvolgens moeten worden benaderd om de gewenste informatie te verkrijgen Beschrijven van de samenhang tussen entiteiten Modelleren van de levenscyclus van entiteittypen Vraag 8 Langs welke stappen komt het gegevensontwerp tot stand? a procesanalyse, analyse gegevensstromen, analyse gegevensverzamelingen b procesanalyse, gegevensanalyse, interactieanalyse c objectenanalyse, relatieanalyse, attribuutanalyse Voorbeeldexamen Informatiesystemen 4 / 16

5 Vraag 9 Van welke methode is sprake bij objectgeoriënteerd ontwerpen? a gestructureerde methode gericht op het modelleren van processen. b ontwerpmethode waarin processen en gegevens worden gecombineerd, zonder deze afzonderlijk te modelleren. c methode die gebruik maakt van structuurschema s om het gehele systeem op een topdown manier in kaart te brengen. d Methode om in een zeer korte tijd werkende systemen op te leveren. Vraag 10 Systeemontwikkeling bestaat uit een aantal fasen. Eén van deze fasen is het opstellen van een technisch ontwerp. Welke activiteit is onderdeel van de fase Technisch ontwerp? a ontwerpen van de gegevensstructuur b ontwerpen van beeldscherm layouts c bepalen systeemconcept d creëren van databases Voorbeeldexamen Informatiesystemen 5 / 16

6 Vraag 11 Een opstartende webwinkel voor schilderijen heeft een aantal eisen opgesteld waaraan de website moet voldoen. Een van de eisen is dat de klant een bestelling kan plaatsen via het winkelwagentje. Welke van onderstaande functionele specificaties beschrijft dit requirement correct? a b c d e Voorbeeldexamen Informatiesystemen 6 / 16

7 Vraag 12 De onderstaande ontwikkelaanpakken vallen onder de fast-cycletechnieken met als doel het systeemontwikkelproces te versnellen. Welke aanpak heeft de volgende kenmerken? definiëren van deelprojecten werken met korte iteraties gebruik van voortdurende feedback a Agile ontwikkeling b Component-based Development c Joint Application Development d Rapid Application Development Vraag 13 Vul het ontbrekende begrip in. Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de. Vraag 14 Een ontwerpeis van een nieuw informatiesysteem is: een factuur moet binnen twee minuten kunnen worden afgedrukt. Wat voor type requirement(eis) is dit? a niet-functionele requirement b functionele requirement c kwantificering van een requirement Vraag 15 Een groothandel wil een online bestelsysteem laten bouwen voor een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee winkels 24/7 orders kunnen doorgeven. Welke benadering is geschikt als uitgangspunt voor de ontwikkelmethode? a event-benadering b bottom-up benadering c data-benadering Vraag 16 Een verzekeraar wil een nieuw online front-office offertesysteem introduceren ter vervanging van de verwerking van papieren aanvragen. De directie wil inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van dit nieuwe systeem. Welk budgetteringsmodel zal de directie dit financiële inzicht geven? a TCO (Total Cost of Ownership) b ROI (Return On Investment) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 7 / 16

8 Vraag 17 Een organisatie laat een aparte interface van het CRM systeem voor de klantenservice ontwikkelen. De specificaties van de schermen worden door middel van prototyping met de gebruikers vastgesteld. Het project staat onder grote tijdsdruk. Met welke verantwoorde maatregel van de projectleider kan het proces van prototyping binnen een week worden afgerond? a De projectleider schrapt de iteratieslagen. b De gebruiker beperkt het aantal gebruikers tot de paar meest deskundige. c De projectleider beperkt zich tot het demonstreren van de gespecificeerde interface aan de gebruikers. d De projectleider stelt de maximale tijd voor de gebruikers op maximaal 1 week en stopt dan. Vraag 18 Wat wordt bij een regressietest gedaan? a beoordelen van de prestaties van het informatiesysteem bij verschillende werklasten b vergelijken van de testresultaten van vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen c testen van de werking van de aangepaste onderdelen van de softwaremodules na onderhoud d testen van de belangrijkste functies van het informatiesysteem na onderhoud Vraag 19 Wat zijn correcte voorbeelden van de begrippen Informatie en Data? Sleep de voorbeelden naar de juiste begrippen. Voorbeeld Informatie Data een serie van niet-willekeurige symbolen, getallen, waarden of woorden een telefoonboek een verzameling van niet-willekeurige feiten een opgeslagen gebeurtenis of feit verwerkte data die betekenisvol is geworden een opgeslagen serie feiten verkregen door observatie of door onderzoek gegevens die verwerkt zijn voor een doel gegevens die geïnterpreteerd en begrepen zijn door de ontvanger Vraag 20 Welke vorm van beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden? a applicatiebeheer b functioneel beheer c informatiebeheer d technisch beheer Voorbeeldexamen Informatiesystemen 8 / 16

9 Vraag 21 Na implementatie worden in een rapport verkeerde bedragen afgedrukt. Welke vorm van onderhoud zorgt voor herstel hiervan? a adaptief onderhoud b correctief onderhoud c perfectief onderhoud d preventief onderhoud Vraag 22 Het taakgebied functioneel onderhoud bestaat uit de taken met betrekking tot het onderhoud van procedures, specificaties en definities waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Welke 2 taakvelden zijn onderdeel van functioneel onderhoud? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a acceptatie b functioneel systeembeheer c gebruiksanalyse d gegevensdefinitie beheer e inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens f onderhoud handmatige procedures Vraag 23 De IT-afdeling meldt aan een helpdeskmedewerker dat een incident is opgelost. Wat is een correcte volgende actie van de helpdeskmedewerker? a het afsluiten van het incident b het controleren of de IT-afdeling het incident goed heeft opgelost c het terugkoppelen van de oplossing aan de aanmelder Vraag 24 Hieronder staan enkele voorbeelden van vragen of problemen die gebruikers kunnen melden. Welke 2 vragen/problemen horen thuis bij gebruikersondersteuning? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Bij het inloggen start mijn mailprogramma niet meer op. b De printer op de vierde verdieping is vastgelopen. c Het lijkt er op dat mijn computer hangt. d Hoe kan ik het abonnement van een wanbetaler per direct beëindigen? e Ik wil graag een nieuw scherm omdat die van mij van het bureau is gevallen. f Kan ik een overzicht krijgen met cliënten, verdeeld naar leeftijd? Voorbeeldexamen Informatiesystemen 9 / 16

10 Vraag 25 Er zijn verschillende methodieken om wijzigingsbeheer in te richten. Welke 3 van onderstaande methodieken is hiervoor geschikt? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a ASL b ISO c ISO d ITIL e INK f ISO 9001 Vraag 26 In welke eenheid wordt in de systeemontwikkeling de kwaliteit van software uitgedrukt? a aantal testruns per acceptatietest b aantal foutmeldingen gedeeld door het totaal aantal gebruikers (aantal licenties) c gebruikerstevredenheid (gemeten op een schaal van 0-100) d aantal fouten per duizend regels code Vraag 27 In het V-model voor systeemontwikkeling worden analyse en ontwerpactiviteiten gerelateerd aan testactiviteiten. Plaats de activiteiten (gebruikers)acceptatietest, systeemtest en unittest op de juiste plaats in het V-model. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 10 / 16

11 Vraag 28 Wat is de functie van middleware? a Het corrigeren bij onjuiste invoer van gegevens. b Het onderhouden van gegevens in databases. c Het faciliteren van de communicatie tussen applicaties. Vraag 29 Grote informatiesystemen worden opgebouwd uit vele software modules tijdens de implementatiefase. Hoe heet het proces van het samenvoegen van object modules? a Change b Compile c Build d Release Vraag 30 Gedurende de ontwikkeling van informatiesystemen komen bij verschillende testen allerlei fouten aan het licht. Welke werkwijze voorkomt dat elke fout leidt tot herstelwerkzaamheden aan het informatiesysteem? a inrichten van wijzigingenbeheer b classificeren van fouten c wijzigingen uitleveren in releases d fouten uitleveren in patches Vraag 31 Een verzekeraar heeft concrete plannen om een nieuw pakket aan verzekeringen in de markt te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk op korte termijn een nieuw front office offertesysteem operationeel te hebben. De concurrent zit de betreffende verzekeraar op de hielen. Het management twijfelt nog over de keuze van de methode voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem. Welke 2 eigenschappen van RAD maakt deze methode bijzonder geschikt voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Verbeteringen of toevoeging van functionaliteit vindt plaats binnen een volgende iteratie. b Betrokkenen worden gestimuleerd om samen te werken en snelle en effectieve beslissingen te nemen. c Objecten worden gegroepeerd in reeksen softwarecomponenten die worden gecombineerd tot de applicatie. d Workflows worden gereorganiseerd en er worden stappen gecombineerd om dubbele taken te elimineren. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 11 / 16

12 Vraag 32 In het testplan voor een bepaalde applicatie staan de moduletesten beschreven. Er is een outputvoorspelling voor de printmodule gemaakt. Bij het testen van deze printmodule gebruikt men een testset die men zelf mag samenstellen. Bij het uitvoeren van de test blijkt dat de outputvoorspelling geheel uitkomt. Is met deze uitkomst aangetoond dat de printmodule de gewenste uitwerking heeft? a Ja, omdat bij het samenstellen van de testset alle bekende varianten zijn meegenomen. b Nee, omdat bij het samenstellen van de testset alleen bekende varianten zijn meegenomen. Vraag 33 Een groothandel heeft een nieuwe logistiek systeem voor magazijnbeheer laten ontwikkelen. In het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn worden de goederen bij binnenkomst met een QR code gelabeld waardoor deze bij de orderverzameling automatisch kunnen worden gevolgd. Het MT heeft als eis dat zijn klanten geen last van de invoering mogen ondervinden. Wat is voor deze groothandel een geschikte strategie voor de invoering van het logistieke systeem? a Een directe overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. b Een parallelle overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. c Een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Bepaalde productgroepen worden voorzien van de labels. Vraag 34 Hoe worden de kosten en baten van een systeemontwikkelingsproject in een informatieplan beschreven? a gedetailleerd b globaal Vraag 35 Voorafgaand aan de start van een nieuw systeemontwikkelingsproject wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Op welke vraag wordt in het vooronderzoek onder meer een antwoord gezocht? a Welke architectuurprincipes liggen ten grondslag aan het informatiesysteem? b Welk probleem lost dit project op? c Welke eisen stellen de gebruikers aan formulieren en beeldschermindeling? d Welke functies zullen met de hand worden uitgevoerd en welke worden geautomatiseerd? Voorbeeldexamen Informatiesystemen 12 / 16

13 Vraag 36 Een apotheker wil een informatiesysteem waarmee etiketten gemaakt kunnen worden die op te verstrekken medicijnen geplakt kunnen worden.op deze etiketten worden onder meer verstrekkingsdatum, patiëntnaam, dosering en uiterste houdbaarheidsdatum afgedrukt. Welke 2 onderdelen moet dit informatiesysteem bevatten? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a invoerfunctie patiëntgegevens b invoerfunctie medicijngegevens c mutatiefunctie patiënt- en medicijngegevens d invoerfunctie medicijnverstrekking e printer voor het afdrukken van etiketten Vraag 37 Er zijn drie activiteiten binnen een informatiesysteem die samen de informatie produceren die organisaties nodig hebben. Wat zijn deze 3 basisactiviteiten? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a input b output c communicatie d analyse e verwerking f evaluatie Vraag 38 Om informatiesystemen volledig te kunnen gebruiken moet een manager alle dimensies begrijpen met betrekking tot drie aspecten van informatiesystemen. Welk aspect ontbreekt in dit figuur? Vul het ontbrekende aspect in. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 13 / 16

14 Vraag 39 Welke actoren horen bij de hieronder genoemde systemen? Sleep elke actor naar het juiste systeem. Actoren: Sociale actor Rationele actor Formele actor Systeem Actor B-systeem I-systeem D-systeem Vraag 40 In een organisatie wordt gewerkt met zeer vertrouwelijke gegevens. Men wil voorkomen dat ongeautoriseerde medewerkers toegang krijgen tot deze gegevens. Welke 3 maatregelen helpen om de informatiesystemen te beveiligen tegen deze bedreiging? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a analyse van logfiles b authenticatie c encryptie d firewall e inbraakdetectiesysteem f off-site back-up opslag Vraag 41 Wat is de definitie van het kwaliteitsaspect betrouwbaarheid binnen de informatieverzorging? a Het beperken van raadplegen of muteren van gegevens of programmatuur tot personen die daartoe bevoegd zijn. b Het juist, volledig, tijdig en geoorloofd verwerken van gegevens. c Tegen zo min mogelijk inspanningen (kosten) het gewenste resultaat bereiken. d Er zorg voor dragen dat de informatieverzorging optimaal bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Vraag 42 Wat is OLAP? a een hulpmiddel voor de analyse en interpretatie van gegevens in een datawarehouse b een datawarehouse met gegevens uit diverse bronsystemen afkomstig c een manier om queries en rapportages te maken op ad hoc basis Vraag 43 Een gebruiker belt de helpdesk: een door de gebruiker regelmatig gebruikte applicatie wil niet meer starten. De helpdeskmedewerker voert de gegevens van de gebruiker, de applicatie en het probleem in zijn helpdesksysteem in. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 14 / 16

15 Welke van de volgende acties van de helpdeskmedewerker is de juiste? a de gebruiker vertellen dat de melding direct wordt opgelost b doorsturen van de melding naar de IT-afdeling c oplossen van de melding d urgentie van de melding bepalen Vraag 44 Wat is een doelstelling van functioneel beheer voor de korte termijn? a dat de capaciteit van het systeem voldoet aan de eisen van de organisatie b dat overlappende applicaties uitgefaseerd worden c dat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de informatiesystemen d dat een release wordt afgerond met bijbehorende informatie over de wijziging Vraag 45 Wat zijn 2 activiteiten van het proces wijzigingsbeheer zoals uitgevoerd door functioneel beheer? a het aanbrengen van wijzigingen voor de oplossing van problemen b het monitoren van de uitvoering van wijzigingen c het wijzigen van IT-diensten, inclusief architectuur, processen, beleid en documenten d het plannen van wijzigingen in releases e het programmeren van wijzigingen in de functionaliteit f het registreren van verstoringen in de werking van het informatiesysteem die kunnen leiden tot wijzigingsverzoeken Vraag 46 Bij welke software kan men op afstand meetings houden en schermen delen? a enterprise systeem b multimedia systeem c productivity tool d supply chain management system e utility programma Vraag 47 Hieronder staan een aantal generaties en programmeertalen. Sleep de programmeertalen naar de juiste generatie. Programmeertalen: 1 Assembleertalen 2 Component baseddevelopment 3 Hogere programmeertalen 4 Object oriented Generatie Programmeertaal Tweede generatie Derde generatie Vijfde generatie Zesde generatie Voorbeeldexamen Informatiesystemen 15 / 16

16 Vraag 48 Wat is een functie van de Supply Chain Management systemen? a toegang geven tot de verschillende gekoppelde apparaten b ondersteunen van de samenwerking en de communicatie tussen medewerkers c plannen van de logistiek naar afnemers buiten de eigen organisatie d plannen van mensen en machines in een productiebedrijf e sturen van dossiers en bijbehorende taken door een organisatie Vraag 49 De directeur van een groothandel in levensmiddelen heeft een webshop laten bouwen waarop cateringbedrijven hun bestellingen kunnen plaatsen. Medewerkers van de groothandel voeren aanvullende gegevens in en maken de bestellingen klaar. Daarna wordt de informatie doorgezet naar het systeem van de gecontracteerde vervoerder die de distributie verzorgt. Wat zijn de 2 rollen van het vervoersbedrijf ten aanzien van het informatiesysteem van de webshop? Let op: er zijn 2 antwoorden juist. a belanghebbende b eigenaar c gebruiker d klant Vraag 50 Een keten met drie kledingzaken wil diverse informatiesystemen invoeren, waaronder een webshop en een financieel pakket. Men heeft echter niet de ruimte en de kennis om een server te plaatsen en te beheren. Van welke technologieën kan de organisatie gebruik maken om de gewenste systemen in te voeren? Let op: er zijn 2 antwoorden juist. a client / server netwerk b cloud computing c grid computing d software as a service e service oriented architecture f virtualisatie Einde examen Voorbeeldexamen Informatiesystemen 16 / 16

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Examen ISyF Information Systems Foundation

Examen ISyF Information Systems Foundation Examen ISyF Information Systems Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 september 2006 1 juli 2003 Doelgroep Information Systems Foundation richt zich op starters in de IT. De module richt zich op mensen

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

EXIN Application Management Foundation

EXIN Application Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Application Management Foundation with reference to ASL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen Servicedocument Basisexamen Informatiesystemen Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Workshop Leren van fouten

Workshop Leren van fouten Workshop celine.christensen@afm.nl danny.van.dijk@afm.nl Waar denk je aan bij leren van fouten? Pak je telefoon Ga naar menti.com Toets in code: 161931 Beantwoord de vraag Uitgangspunten bij fouten: Als

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Ontwerp. <naam applicatie>

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie