Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef het aantal goede antwoorden aan dat bij de vraag staat aangegeven, maar niet méér dan om wordt gevraagd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Informatiesystemen

3 Vraag 1 Wat is de juiste definitie van Business Intelligence? a het snel kunnen vergaren, analyseren, interpreteren en communiceren van interne en externe informatie b het juiste beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie voor de organisatie Vraag 2 Er zijn diverse kwaliteitseisen die aan een informatiesysteem worden gesteld. Onder welke kwaliteitseis valt gebruiksvriendelijkheid? a betrouwbaarheid b continuïteit c effectiviteit d efficiëntie Vraag 3 Bij een bank is een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen voor het verhandelen van aandelen. In de praktijk is het al diverse keren voorgekomen dat grote partijen aandelen werden aangekocht tegen een hogere prijs dan het systeem vooraf aangaf, omdat de prijs inmiddels was gestegen. Aan welk kwaliteitscriterium voldoet dit nieuwe systeem niet? Vraag 4 Er zijn diverse mogelijkheden om informatiesystemen te beveiligen. Welke maatregel wordt door de volgende tekst omschreven? Technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. a Firewall b Deep Packet Inspection c Digitale certificaten en public key encrypties d Antivirus software Vraag 5 Hieronder volgt een beschrijving van een aanpak voor het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem: Een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen met als doel het opsporen van fouten om de kwaliteit van het product te verhogen. Hoe wordt deze aanpak genoemd? a walkthrough b testen c review d inspectie Voorbeeldexamen Informatiesystemen 3 / 16

4 Vraag 6 Binnen systeemontwikkeling wordt aangeraden een informatieanalyse uit te voeren. Welke 2 doelstellingen horen bij de fase van informatieanalyse? Let op, er zijn 2 antwoorden juist! a analyseren van het probleem dat een organisatie met het informatiesysteem wil oplossen. b analyseren of de organisatie de veranderingen die het informatiesysteem zal veroorzaken kan verwerken. c analyseren welke informatie nodig is om uitvoerverzamelingen te verkrijgen. d analyseren aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen. e analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van objecten. Vraag 7 Hieronder staan een aantal beschrijvingen van datamodelleringstechnieken. Geef bij iedere beschrijving aan welke techniek het hier betreft. Sleep de technieken naar de juiste beschrijving. a Entity Relationship Diagram (ERD) b toestandsdiagram c toegangspadanalyse d normaliseren e interactieanalyse Beschrijving Techniek Koppelen van het gegevensmodel aan het procesmodel Gegevensverzamelingen verfijnen en in groepen verdelen Beschrijven welke entiteittypen achtereenvolgens moeten worden benaderd om de gewenste informatie te verkrijgen Beschrijven van de samenhang tussen entiteiten Modelleren van de levenscyclus van entiteittypen Vraag 8 Langs welke stappen komt het gegevensontwerp tot stand? a procesanalyse, analyse gegevensstromen, analyse gegevensverzamelingen b procesanalyse, gegevensanalyse, interactieanalyse c objectenanalyse, relatieanalyse, attribuutanalyse Voorbeeldexamen Informatiesystemen 4 / 16

5 Vraag 9 Van welke methode is sprake bij objectgeoriënteerd ontwerpen? a gestructureerde methode gericht op het modelleren van processen. b ontwerpmethode waarin processen en gegevens worden gecombineerd, zonder deze afzonderlijk te modelleren. c methode die gebruik maakt van structuurschema s om het gehele systeem op een topdown manier in kaart te brengen. d Methode om in een zeer korte tijd werkende systemen op te leveren. Vraag 10 Systeemontwikkeling bestaat uit een aantal fasen. Eén van deze fasen is het opstellen van een technisch ontwerp. Welke activiteit is onderdeel van de fase Technisch ontwerp? a ontwerpen van de gegevensstructuur b ontwerpen van beeldscherm layouts c bepalen systeemconcept d creëren van databases Voorbeeldexamen Informatiesystemen 5 / 16

6 Vraag 11 Een opstartende webwinkel voor schilderijen heeft een aantal eisen opgesteld waaraan de website moet voldoen. Een van de eisen is dat de klant een bestelling kan plaatsen via het winkelwagentje. Welke van onderstaande functionele specificaties beschrijft dit requirement correct? a b c d e Voorbeeldexamen Informatiesystemen 6 / 16

7 Vraag 12 De onderstaande ontwikkelaanpakken vallen onder de fast-cycletechnieken met als doel het systeemontwikkelproces te versnellen. Welke aanpak heeft de volgende kenmerken? definiëren van deelprojecten werken met korte iteraties gebruik van voortdurende feedback a Agile ontwikkeling b Component-based Development c Joint Application Development d Rapid Application Development Vraag 13 Vul het ontbrekende begrip in. Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de. Vraag 14 Een ontwerpeis van een nieuw informatiesysteem is: een factuur moet binnen twee minuten kunnen worden afgedrukt. Wat voor type requirement(eis) is dit? a niet-functionele requirement b functionele requirement c kwantificering van een requirement Vraag 15 Een groothandel wil een online bestelsysteem laten bouwen voor een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee winkels 24/7 orders kunnen doorgeven. Welke benadering is geschikt als uitgangspunt voor de ontwikkelmethode? a event-benadering b bottom-up benadering c data-benadering Vraag 16 Een verzekeraar wil een nieuw online front-office offertesysteem introduceren ter vervanging van de verwerking van papieren aanvragen. De directie wil inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van dit nieuwe systeem. Welk budgetteringsmodel zal de directie dit financiële inzicht geven? a TCO (Total Cost of Ownership) b ROI (Return On Investment) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 7 / 16

8 Vraag 17 Een organisatie laat een aparte interface van het CRM systeem voor de klantenservice ontwikkelen. De specificaties van de schermen worden door middel van prototyping met de gebruikers vastgesteld. Het project staat onder grote tijdsdruk. Met welke verantwoorde maatregel van de projectleider kan het proces van prototyping binnen een week worden afgerond? a De projectleider schrapt de iteratieslagen. b De gebruiker beperkt het aantal gebruikers tot de paar meest deskundige. c De projectleider beperkt zich tot het demonstreren van de gespecificeerde interface aan de gebruikers. d De projectleider stelt de maximale tijd voor de gebruikers op maximaal 1 week en stopt dan. Vraag 18 Wat wordt bij een regressietest gedaan? a beoordelen van de prestaties van het informatiesysteem bij verschillende werklasten b vergelijken van de testresultaten van vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen c testen van de werking van de aangepaste onderdelen van de softwaremodules na onderhoud d testen van de belangrijkste functies van het informatiesysteem na onderhoud Vraag 19 Wat zijn correcte voorbeelden van de begrippen Informatie en Data? Sleep de voorbeelden naar de juiste begrippen. Voorbeeld Informatie Data een serie van niet-willekeurige symbolen, getallen, waarden of woorden een telefoonboek een verzameling van niet-willekeurige feiten een opgeslagen gebeurtenis of feit verwerkte data die betekenisvol is geworden een opgeslagen serie feiten verkregen door observatie of door onderzoek gegevens die verwerkt zijn voor een doel gegevens die geïnterpreteerd en begrepen zijn door de ontvanger Vraag 20 Welke vorm van beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden? a applicatiebeheer b functioneel beheer c informatiebeheer d technisch beheer Voorbeeldexamen Informatiesystemen 8 / 16

9 Vraag 21 Na implementatie worden in een rapport verkeerde bedragen afgedrukt. Welke vorm van onderhoud zorgt voor herstel hiervan? a adaptief onderhoud b correctief onderhoud c perfectief onderhoud d preventief onderhoud Vraag 22 Het taakgebied functioneel onderhoud bestaat uit de taken met betrekking tot het onderhoud van procedures, specificaties en definities waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Welke 2 taakvelden zijn onderdeel van functioneel onderhoud? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a acceptatie b functioneel systeembeheer c gebruiksanalyse d gegevensdefinitie beheer e inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens f onderhoud handmatige procedures Vraag 23 De IT-afdeling meldt aan een helpdeskmedewerker dat een incident is opgelost. Wat is een correcte volgende actie van de helpdeskmedewerker? a het afsluiten van het incident b het controleren of de IT-afdeling het incident goed heeft opgelost c het terugkoppelen van de oplossing aan de aanmelder Vraag 24 Hieronder staan enkele voorbeelden van vragen of problemen die gebruikers kunnen melden. Welke 2 vragen/problemen horen thuis bij gebruikersondersteuning? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Bij het inloggen start mijn mailprogramma niet meer op. b De printer op de vierde verdieping is vastgelopen. c Het lijkt er op dat mijn computer hangt. d Hoe kan ik het abonnement van een wanbetaler per direct beëindigen? e Ik wil graag een nieuw scherm omdat die van mij van het bureau is gevallen. f Kan ik een overzicht krijgen met cliënten, verdeeld naar leeftijd? Voorbeeldexamen Informatiesystemen 9 / 16

10 Vraag 25 Er zijn verschillende methodieken om wijzigingsbeheer in te richten. Welke 3 van onderstaande methodieken is hiervoor geschikt? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a ASL b ISO c ISO d ITIL e INK f ISO 9001 Vraag 26 In welke eenheid wordt in de systeemontwikkeling de kwaliteit van software uitgedrukt? a aantal testruns per acceptatietest b aantal foutmeldingen gedeeld door het totaal aantal gebruikers (aantal licenties) c gebruikerstevredenheid (gemeten op een schaal van 0-100) d aantal fouten per duizend regels code Vraag 27 In het V-model voor systeemontwikkeling worden analyse en ontwerpactiviteiten gerelateerd aan testactiviteiten. Plaats de activiteiten (gebruikers)acceptatietest, systeemtest en unittest op de juiste plaats in het V-model. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 10 / 16

11 Vraag 28 Wat is de functie van middleware? a Het corrigeren bij onjuiste invoer van gegevens. b Het onderhouden van gegevens in databases. c Het faciliteren van de communicatie tussen applicaties. Vraag 29 Grote informatiesystemen worden opgebouwd uit vele software modules tijdens de implementatiefase. Hoe heet het proces van het samenvoegen van object modules? a Change b Compile c Build d Release Vraag 30 Gedurende de ontwikkeling van informatiesystemen komen bij verschillende testen allerlei fouten aan het licht. Welke werkwijze voorkomt dat elke fout leidt tot herstelwerkzaamheden aan het informatiesysteem? a inrichten van wijzigingenbeheer b classificeren van fouten c wijzigingen uitleveren in releases d fouten uitleveren in patches Vraag 31 Een verzekeraar heeft concrete plannen om een nieuw pakket aan verzekeringen in de markt te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk op korte termijn een nieuw front office offertesysteem operationeel te hebben. De concurrent zit de betreffende verzekeraar op de hielen. Het management twijfelt nog over de keuze van de methode voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem. Welke 2 eigenschappen van RAD maakt deze methode bijzonder geschikt voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Verbeteringen of toevoeging van functionaliteit vindt plaats binnen een volgende iteratie. b Betrokkenen worden gestimuleerd om samen te werken en snelle en effectieve beslissingen te nemen. c Objecten worden gegroepeerd in reeksen softwarecomponenten die worden gecombineerd tot de applicatie. d Workflows worden gereorganiseerd en er worden stappen gecombineerd om dubbele taken te elimineren. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 11 / 16

12 Vraag 32 In het testplan voor een bepaalde applicatie staan de moduletesten beschreven. Er is een outputvoorspelling voor de printmodule gemaakt. Bij het testen van deze printmodule gebruikt men een testset die men zelf mag samenstellen. Bij het uitvoeren van de test blijkt dat de outputvoorspelling geheel uitkomt. Is met deze uitkomst aangetoond dat de printmodule de gewenste uitwerking heeft? a Ja, omdat bij het samenstellen van de testset alle bekende varianten zijn meegenomen. b Nee, omdat bij het samenstellen van de testset alleen bekende varianten zijn meegenomen. Vraag 33 Een groothandel heeft een nieuwe logistiek systeem voor magazijnbeheer laten ontwikkelen. In het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn worden de goederen bij binnenkomst met een QR code gelabeld waardoor deze bij de orderverzameling automatisch kunnen worden gevolgd. Het MT heeft als eis dat zijn klanten geen last van de invoering mogen ondervinden. Wat is voor deze groothandel een geschikte strategie voor de invoering van het logistieke systeem? a Een directe overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. b Een parallelle overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. c Een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Bepaalde productgroepen worden voorzien van de labels. Vraag 34 Hoe worden de kosten en baten van een systeemontwikkelingsproject in een informatieplan beschreven? a gedetailleerd b globaal Vraag 35 Voorafgaand aan de start van een nieuw systeemontwikkelingsproject wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Op welke vraag wordt in het vooronderzoek onder meer een antwoord gezocht? a Welke architectuurprincipes liggen ten grondslag aan het informatiesysteem? b Welk probleem lost dit project op? c Welke eisen stellen de gebruikers aan formulieren en beeldschermindeling? d Welke functies zullen met de hand worden uitgevoerd en welke worden geautomatiseerd? Voorbeeldexamen Informatiesystemen 12 / 16

13 Vraag 36 Een apotheker wil een informatiesysteem waarmee etiketten gemaakt kunnen worden die op te verstrekken medicijnen geplakt kunnen worden.op deze etiketten worden onder meer verstrekkingsdatum, patiëntnaam, dosering en uiterste houdbaarheidsdatum afgedrukt. Welke 2 onderdelen moet dit informatiesysteem bevatten? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a invoerfunctie patiëntgegevens b invoerfunctie medicijngegevens c mutatiefunctie patiënt- en medicijngegevens d invoerfunctie medicijnverstrekking e printer voor het afdrukken van etiketten Vraag 37 Er zijn drie activiteiten binnen een informatiesysteem die samen de informatie produceren die organisaties nodig hebben. Wat zijn deze 3 basisactiviteiten? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a input b output c communicatie d analyse e verwerking f evaluatie Vraag 38 Om informatiesystemen volledig te kunnen gebruiken moet een manager alle dimensies begrijpen met betrekking tot drie aspecten van informatiesystemen. Welk aspect ontbreekt in dit figuur? Vul het ontbrekende aspect in. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 13 / 16

14 Vraag 39 Welke actoren horen bij de hieronder genoemde systemen? Sleep elke actor naar het juiste systeem. Actoren: Sociale actor Rationele actor Formele actor Systeem Actor B-systeem I-systeem D-systeem Vraag 40 In een organisatie wordt gewerkt met zeer vertrouwelijke gegevens. Men wil voorkomen dat ongeautoriseerde medewerkers toegang krijgen tot deze gegevens. Welke 3 maatregelen helpen om de informatiesystemen te beveiligen tegen deze bedreiging? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a analyse van logfiles b authenticatie c encryptie d firewall e inbraakdetectiesysteem f off-site back-up opslag Vraag 41 Wat is de definitie van het kwaliteitsaspect betrouwbaarheid binnen de informatieverzorging? a Het beperken van raadplegen of muteren van gegevens of programmatuur tot personen die daartoe bevoegd zijn. b Het juist, volledig, tijdig en geoorloofd verwerken van gegevens. c Tegen zo min mogelijk inspanningen (kosten) het gewenste resultaat bereiken. d Er zorg voor dragen dat de informatieverzorging optimaal bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Vraag 42 Wat is OLAP? a een hulpmiddel voor de analyse en interpretatie van gegevens in een datawarehouse b een datawarehouse met gegevens uit diverse bronsystemen afkomstig c een manier om queries en rapportages te maken op ad hoc basis Vraag 43 Een gebruiker belt de helpdesk: een door de gebruiker regelmatig gebruikte applicatie wil niet meer starten. De helpdeskmedewerker voert de gegevens van de gebruiker, de applicatie en het probleem in zijn helpdesksysteem in. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 14 / 16

15 Welke van de volgende acties van de helpdeskmedewerker is de juiste? a de gebruiker vertellen dat de melding direct wordt opgelost b doorsturen van de melding naar de IT-afdeling c oplossen van de melding d urgentie van de melding bepalen Vraag 44 Wat is een doelstelling van functioneel beheer voor de korte termijn? a dat de capaciteit van het systeem voldoet aan de eisen van de organisatie b dat overlappende applicaties uitgefaseerd worden c dat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de informatiesystemen d dat een release wordt afgerond met bijbehorende informatie over de wijziging Vraag 45 Wat zijn 2 activiteiten van het proces wijzigingsbeheer zoals uitgevoerd door functioneel beheer? a het aanbrengen van wijzigingen voor de oplossing van problemen b het monitoren van de uitvoering van wijzigingen c het wijzigen van IT-diensten, inclusief architectuur, processen, beleid en documenten d het plannen van wijzigingen in releases e het programmeren van wijzigingen in de functionaliteit f het registreren van verstoringen in de werking van het informatiesysteem die kunnen leiden tot wijzigingsverzoeken Vraag 46 Bij welke software kan men op afstand meetings houden en schermen delen? a enterprise systeem b multimedia systeem c productivity tool d supply chain management system e utility programma Vraag 47 Hieronder staan een aantal generaties en programmeertalen. Sleep de programmeertalen naar de juiste generatie. Programmeertalen: 1 Assembleertalen 2 Component baseddevelopment 3 Hogere programmeertalen 4 Object oriented Generatie Programmeertaal Tweede generatie Derde generatie Vijfde generatie Zesde generatie Voorbeeldexamen Informatiesystemen 15 / 16

16 Vraag 48 Wat is een functie van de Supply Chain Management systemen? a toegang geven tot de verschillende gekoppelde apparaten b ondersteunen van de samenwerking en de communicatie tussen medewerkers c plannen van de logistiek naar afnemers buiten de eigen organisatie d plannen van mensen en machines in een productiebedrijf e sturen van dossiers en bijbehorende taken door een organisatie Vraag 49 De directeur van een groothandel in levensmiddelen heeft een webshop laten bouwen waarop cateringbedrijven hun bestellingen kunnen plaatsen. Medewerkers van de groothandel voeren aanvullende gegevens in en maken de bestellingen klaar. Daarna wordt de informatie doorgezet naar het systeem van de gecontracteerde vervoerder die de distributie verzorgt. Wat zijn de 2 rollen van het vervoersbedrijf ten aanzien van het informatiesysteem van de webshop? Let op: er zijn 2 antwoorden juist. a belanghebbende b eigenaar c gebruiker d klant Vraag 50 Een keten met drie kledingzaken wil diverse informatiesystemen invoeren, waaronder een webshop en een financieel pakket. Men heeft echter niet de ruimte en de kennis om een server te plaatsen en te beheren. Van welke technologieën kan de organisatie gebruik maken om de gewenste systemen in te voeren? Let op: er zijn 2 antwoorden juist. a client / server netwerk b cloud computing c grid computing d software as a service e service oriented architecture f virtualisatie Einde examen Voorbeeldexamen Informatiesystemen 16 / 16

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie