najaarsaanbieding 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "najaarsaanbieding 2012"

Transcriptie

1 u i t g e v e r ij c o u t i n h o c najaarsaanbieding 2012 nieuwe titels herziene titels

2 nieuwe titels najaar 2012 Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden Simon Burgers Strategisch en operationeel salesmanagement Handboek voor het hoger economisch onderwijs René van Hoften Leraar, jij maakt het verschil! De leerkracht als succesfactor Lucie Nijmeijer-Snellers Congruente overheidscommunicatie Aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter Culturele diversiteit in de gezondheidszorg Kennis, attitude en vaardigheden Ivan Wolffers, Anke van der Kwaak & Nel van Beelen (red.) 2 van

3 herzieningen najaar 2012 Uitgesproken Hongaars Mária Ballendux-Bogyay Taal, een zaak van alle vakken Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool Wim van Beek & Marianne Verhallen Sociaal werk in Nederland Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden Jan Bijlsma & Hay Janssen De essentie van China Communicatie Zakendoen Marketing Jeanne Boden Overtuigende teksten Onderzoek en ontwerp Hans Hoeken, Jos Hornikx & Lettica Hustinx Grammaire Plus Praktische grammatica van het Frans Bep Vlugter, Petra Sleeman & Els Verheugd 3 van

4 nieuwe titels najaar 2012 Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden Simon Burgers mbo, hbo ca. 140 pp. ca 19,50 isbn nur 624 verschijnt november 2012 Is het nou de interview of het interview? Een grote huis of een groot huis? Het gebruik van een verkeerd lidwoord en de bijbehorende verbuiging komt steeds meer voor. Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals verkeerde verbuigingen als gevolg van sms-taal (jou boek; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een streepje in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens). Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het juiste gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Dit boek is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het schrijven van goed Nederlands. Het is in het bijzonder nuttig voor studenten in het hoger onderwijs die hun taalniveau moeten opkrikken. Daarnaast is het is geschikt voor middelbare scholieren die zich willen voorbereiden op een taaltoets aan het begin van hun vervolgstudie. Simon Burgers is docent Communicatie aan de Haagse Hogeschool. uitgebreid studiemateriaal Taalproblemen van nu legt telkens een taalkwestie uit aan de hand van duidelijke voorbeelden. Daarna volgt een oefening. Op de bijbehorende website staan vervolgoefeningen die bedoeld zijn om het goede taalgebruik in te slijpen. 4 van 14

5 nieuwe titels najaar 2012 Strategisch en operationeel salesmanagement Handboek voor het hoger economisch onderwijs René van Hoften hbo, wo 592 pp. ca. 49,50 isbn nur 801 verschenen Veel studenten van commercieel-economische opleidingen komen na hun opleiding terecht in een salesfunctie. Dit boek biedt een uitgebreide inleiding in de sales volgens de gefaseerde managementcyclus, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. In deel 1, de analysefase, wordt uitgelegd hoe je kunt vaststellen welke interne sterktes en zwaktes zich op salesterrein voordoen, en welke externe kansen en bedreigingen er bestaan. In deel 2, de beslisfase, komt aan de orde hoe de gegevens van deze analyses kunnen resulteren in een salesoptie. Deel 3, de implementatiefase, behandelt wat je op korte termijn moet doen om de gekozen salesoptie te realiseren. Ten slotte wordt in deel 4, de evaluatiefase, uitgelegd hoe je kunt meten of met de gekozen optie en implementatie de verkoopdoelen zijn bereikt. Aan de hand van de lesopdrachten en casuïstiek aan het eind van elk hoofdstuk leert de student een strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven. Op de bijbehorende website wordt aanvullend materiaal aangeboden, zoals een inventarisatieschema waarmee de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht, extra rekenvoorbeelden en casuïstiek. Strategisch en operationeel salesmanagement is geschikt voor studenten van commercieel-economische opleidingen op hbo-niveau. René van Hoften is hoofddocent op het gebied van marketing- en salesmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en is auteur van diverse boeken op het terrein van verkoop, marketing en reclamepsychologie. extra studiemateriaal 5 van 14

6 nieuwe titels najaar 2012 Leraar, jij maakt het verschil! De leerkracht als succesfactor Lucie Nijmeijer-Snellers pabo, professionals ca. 240 pp. ca. 24,00 isbn nur 841 verschijnt oktober 2012 Een leraar die met succes een klas runt, klaart een stevige klus. Hoe doet hij dat? Leraar, jij maakt het verschil! is een toegankelijk praktijkboek ter ondersteuning van leerkrachten (in opleiding). De focus ligt op het ontwikkelen van een positieve, flexibele houding. De auteur beschrijft vanuit haar eigen ervaring als leraar en coach strategieën om moeilijke situaties meester te worden en reikt handvatten aan om effectiever en met meer plezier te werken. Het boek beschrijft situaties die stof bieden tot reflectie en discussie, zodat de leraar meer zicht krijgt op het eigen handelen en dat van anderen. Dit alles helpt bij het ontwikkelen van een professionele houding voor de klas. De vele voorbeelden en tips maken dit boek tot een praktische gids die elke leraar gelezen zou moeten hebben. Leraar, jij maakt het verschil! behandelt de praktische dilemma s waar (startende) leraren in het basisonderwijs dagelijks mee te maken krijgen vanuit vier perspectieven: de leerling, de leraar, leerlingen en leraar als groep, en de ouders. Daarmee is dit een uniek boek, dat bij uitstek geschikt is om pabostudenten en startende leerkrachten te ondersteunen. Lucie Nijmeijer-Snellers werkt ruim dertig jaar in het onderwijs, waarvan het grootste deel in het basisonderwijs. Twee dagen per week geeft ze les in groep zeven. Daarnaast is ze als coach en lerarenbegeleider verbonden aan de Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente en heeft een eigen praktijk voor coaching en advies, Perspectief. 6 van 14

7 nieuwe titels najaar 2012 Congruente overheidscommunicatie Aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter hbo, wo, professionals ca. 230 pp. ca. 27,50 isbn nur 810 verschijnt september 2012 Als communicatieadviseur in overheidsdienst is het je taak om overheid en burgers echt met elkaar in contact te brengen. Congruente overheidscommunicatie biedt een leidraad voor effectieve overheidscommunicatie die aansluit bij de behoeften van burgers. Eerst beschrijft het de geschiedenis van overheidscommunicatie en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die haar beïnvloeden. Daarna geeft het een advies om overheidscommunicatie vanuit een nieuw paradigma vorm te geven. Tot slot worden de consequenties daarvan voor de communicatieaanpak geschetst. Dit boek is geschreven voor (toekomstige) communicatieprofessionals die overheidscommunicatie als hun vak beschouwen. Daarnaast is het geschikt voor bestuurders en ambtenaren om hen bewust te maken van wat zij van hun communicatieprofessionals mogen en kunnen verwachten. Hans Siepel heeft diverse (overheids)communicatiefuncties bekleed. Frank Regtvoort heeft voor het (overheids) communicatievak studieprogramma s en -materiaal ontwikkeld. Gerald Morssinkhof doceert en schrijft over de ontwikkeling van het vak communicatie en over mensen, organisaties en hun verbinding met de samenleving. Floor de Ruiter is partner van De Transformatie Groep en expert op het gebied van organisatie- en communicatiecultuur. 7 van 14

8 nieuwe titels najaar 2012 Culturele diversiteit in de gezondheidszorg Kennis, attitude en vaardigheden Ivan Wolffers, Anke van der Kwaak & Nel van Beelen (red.) wo, hbo ca. 320 pp. ca. 39,50 isbn nur 882 verschijnt september 2012 In de gezondheidszorg treden regelmatig misverstanden op in de communicatie en interactie tussen professionals en patiënten. Complicerende factor daarbij is dat de gezondheidzorg steeds diverser wordt: zowel zorgprofessionals als patiënten verschillen in achtergronden, cultuur of land van herkomst. Voor professionals in de zorg zijn culturele vaardigheden daarom onmisbaar. Culturele diversiteit in de gezondheidszorg begint met de rol van migratie, de communicatie tussen verschillende culturele groepen, de principes van insluiting en uitsluiting van bepaalde groepen en de rol van zingeving en religie. De auteurs presenteren een model voor het interpreteren van etnische verschillen in gezondheid. In het tweede deel wordt vervolgens een aantal situaties nader besproken, onder andere de huisartspraktijk, de apotheek, de psychiater, en de rol van Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (vetc ers). Daarnaast is er aandacht voor de reproductieve en seksuele gezondheid van patiënten. Ten slotte komt specifiek de gezondheid van allochtone kinderen, jongeren en ouderen aan de orde. Het boek sluit af met een stand van zaken in de interculturalisatie in de zorg. Culturele diversiteit in de gezondheidszorg is bedoeld om studenten van medische opleidingen inzicht te geven in de rol van (culturele) diversiteit binnen de gezondheidszorg. Ook is het geschikt voor professionals in de zorg. Ivan Wolffers is schrijver, arts en hoogleraar. Anke van der Kwaak is senior adviseur gezondheid bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Nel van Beelen is freelance redacteur/tekstschrijver. 8 van 14

9 herzieningen najaar 2012 Uitgesproken Hongaars Mária Ballendux-Bogyay volksuniversiteit, zelfstudie derde, herziene druk ca. 90 pp. ca. 39,50 isbn nur 630 verschijnt september 2012 uitspraakoefeningen, leesteksten en uitwerkingen Het Hongaars is een taal die totaal anders klinkt dan het Nederlands, en die je hier bovendien niet zo vaak tegenkomt. Daarom is deze uitspraakcursus voor veel cursisten Hongaars een zeer welkom hulpmiddel. Uitgesproken Hongaars is een uitspraakcursus die hoort bij de Taalcursus Hongaars van dezelfde auteur en bestaat uit een boek en een website. Het boek bevat de uitwerkingen van alle oefeningen in de taalcursus, op de website staan uitspraakoefeningen, luisterteksten en conversatievoorbeelden van de Taalcursus Hongaars. Samen met de Taalcursus Hongaars vormt Uitgesproken Hongaars een complete cursus voor iedereen die Hongaars wil leren, onder leiding van een docent of door zelfstudie. Deze derde druk is geactualiseerd en aangepast aan de herziene uitgave van de Taalcursus Hongaars. Verder staan de uitspraakoefeningen, de luisterteksten en conversatievoorbeelden op de website. De mp3-bestanden zijn te downloaden en te branden op een cd. Mária Ballendux-Bogyay was jarenlang als docente Hongaars verbonden aan de Volksuniversiteit van Amsterdam. Zij is reeds jaren als freelancemedewerkster werkzaam voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen waar ze trainingen geeft over de Hongaarse (zaken)cultuur. Ze geeft ook trainingen over de Nederlandse (zaken)cultuur aan Hongaren in Hongarije die met Nederlanders samenwerken. 9 van 14

10 herzieningen najaar 2012 Taal, een zaak van alle vakken Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool Wim van Beek & Marianne Verhallen pabo tweede, herziene druk 142 pp. 31,50 isbn nur 842 verschenen voorbeeldlessen met behulp van videoregistraties Kinderen die sterk zijn in taal behalen op school goede resultaten, niet alleen bij taal, maar ook bij de andere vakken. Dit boek laat zien hoe er beter onderwijs ontstaat als leerkrachten taallessen en zaakvaklessen bij elkaar brengen. De kinderen steken zo meer op van de zaakvakles én komen steeds een stap verder in hun taalontwikkeling. In Taal, een zaak van alle vakken beschrijven de auteurs de theorie waarbij ze direct de koppeling maken met de praktijk. Ze presenteren een eenvoudig lesmodel, herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen. Of het nu gaat om een les in de onderbouw over tijgers, in de middenbouw over magneten, of in de bovenbouw over tropische grondstoffen; elke leerkracht kan zelf geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs realiseren. De nieuwe tweede druk wordt ondersteund door een website in plaats van een dvd. Hierop wordt het lesmodel in verschillende voorbeeldlessen in beeld gebracht, met behulp van videoregistraties. Ook zijn er lesmaterialen beschikbaar. Wim van Beek is verbonden aan de pabo van Hogeschool Inholland, locatie Haarlem. Marianne Verhallen was docent aan de pabo en de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft trainingen en ondersteunt schoolteams die hun taalresultaten willen verbeteren. Bij Uitgeverij Coutinho was ze medeauteur van Taalontwikkeling op school en Met woorden in de weer. 10 van 14

11 herzieningen najaar 2012 Sociaal werk in Nederland Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden Jan Bijlsma & Hay Janssen hbo tweede, herziene druk 304 pp. 28,50 isbn nur 740 verschenen extra studiemateriaal Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat is echter het resultaat van een lange geschiedenis, waarin het sociaal werk vele gezichten heeft gekend. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst. Sociaal werk in Nederland beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door verheffen en verbinden, twee pijlers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma s van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen. Sociaal werk in Nederland is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. De ontwikkelingen rond de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn verwerkt en er is een hoofdstuk over ouderenzorg toegevoegd. Het hoofdstuk over de geschiedenis van de jeugdzorg is aangevuld met een paragraaf over preventie en in het hoofdstuk over de geschiedenis van de psychiatrie is er aandacht voor de introductie van de nieuwste DSM-versie. Jan Bijlsma is verbonden aan de School of Social Work van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 11 van 14

12 herzieningen najaar 2012 De essentie van China Communicatie Zakendoen Marketing Jeanne Boden hbo tweede, herziene druk 286 pp. 27,50 isbn nur 812 verschenen Lange tijd was China een land ergens in het verre Oosten waar niemand een precies beeld van had. Vandaag haalt China dagelijks het nieuws: de invloed en de aantrekkingskracht van China lijken grenzeloos. Hoe is het echter gesteld met onze kennis van het land? Hoe scherp is het beeld dat we hebben? Hoe is dat beeld ontstaan en waarop is het gebaseerd? De essentie van China helpt mensen die China willen doorgronden op gang en biedt een leidraad voor iedereen die in interactie treedt met Chinezen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel belicht de Chinese cultuur en maatschappij met onderwerpen als geografie, bevolking, geschiedenis, taal, cultuurverschillen met het Westen, filosofie en politiek. Het tweede deel gaat over zakendoen en marketing in China. Aan de orde komen bedrijfscultuur, arbeidsmarkt, economie, wetgeving, netwerken, strategisch denken en communicatie. Praktische voorbeelden en toelichtingen van ervaringsdeskundigen wisselen de theorie af. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Vooral recente politieke en economische ontwikkelingen zijn verwerkt. Ook is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over marketing. Jeanne Boden is doctor in de sinologie en directeur van ChinaConduct, een opleidingscentrum en adviesbureau voor de Chinese zakelijke markt (www.chinaconduct.com). 12 van 14

13 herzieningen najaar 2012 Overtuigende teksten Onderzoek en ontwerp Hans Hoeken, Jos Hornikx & Lettica Hustinx wo, hbo tweede, herziene druk 275 pp. 29,50 isbn nur 810 verschenen Hoe komt het dat woorden gedrag kunnen beïnvloeden? En waarom mislukt dat vaak? Overtuigende teksten biedt een overzicht van theorieën over de invloed van taal, tekst en beeld binnen het overtuigingsproces en van het empirisch onderzoek hiernaar. De auteurs koppelen onderzoek naar de invloed van deze boodschapkenmerken aan verschillende verwerkingsprocessen. Ook besteden zij aandacht aan automatisch en beredeneerd gedrag en de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Tot slot gaan zij in op het ontwerpen en pretesten van persuasieve teksten, waarbij zij een overzicht geven van methoden en instrumenten die je kunt inzetten om relevante informatie over de doelgroep te verzamelen. Elk hoofdstuk sluit af met praktische opgaven. Overtuigende teksten is geschreven voor studenten aan communicatieopleidingen en studenten Nederlands en taalwetenschap. Daarnaast biedt het boek tal van praktische inzichten aan professionals, zoals tekstschrijvers of mensen in de reclamewereld. Deze herziene druk is geactualiseerd. Bovendien is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over instrumenten voor het ontwerpen en pretesten van persuasieve teksten. De auteurs van dit boek zijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans Hoeken is hoogleraar persuasieve communicatie. Jos Hornikx en Lettica Hustinx zijn beiden universitair docent. Allen doen onderzoek naar de invloed van taal, tekst en beeld op het overtuigingsproces. 13 van 14

14 herzieningen najaar 2012 Grammaire Plus Praktische grammatica van het Frans Bep Vlugter, Petra Sleeman & Els Verheugd hbo, universiteit, professionals vijfde, herziene druk 423 pp. 54,50 isbn nur 633 verschenen Met Grammaire Plus kunnen studenten in hoog tempo hun vaardigheid in de Franse taal uitbreiden. Het boek is een echte leergrammatica die expliciet rekening houdt met de problemen waarop juist Nederlandstaligen stuiten bij het leren van Frans. Een groot aantal voorbeelden maakt de stof toegankelijk. In Grammaire Plus wordt gewerkt op twee verschillende niveaus. De onderdelen met een hogere moeilijkheidsgraad zijn gemarkeerd, zodat de studenten er al dan niet voor kunnen kiezen om dieper in de stof te duiken. Bij dit boek hoort een interactief oefenprogramma. Dit programma sluit volledig aan op het boek en studenten kunnen er zelfstandig mee werken. Het programma voorziet in feedback op de gegeven antwoorden. Ook kunnen studenten het goede antwoord of een korte uiteenzetting van de betreffende regel opvragen. Hiermee is Grammaire Plus niet alleen zeer geschikt voor klassikaal onderwijs, maar ook voor zelfstudie. Grammaire Plus is bestemd voor studenten Frans aan universiteiten, hbo s, vertaalopleidingen en taleninstituten en voor iedereen die zijn Frans wil opfrissen of perfectioneren. Bep Vlugter was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Petra Sleeman en Els Verheugd zijn werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, waar zij zich bezighouden met taalkunde en taalverwerving Frans. uitgebreid studiemateriaal Bij deze vijfde druk staat het oefenprogramma op een website in plaats van op een cd-rom. Verder zijn enkele correcties in het boek doorgevoerd. 14 van 14

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15 2007 hbo uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden Inhoud Introductie 3

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie