VERTROUW OP JE IDEEËN NIEUWE STIJL ANTOINET WIJNAKKER, SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR. Ondersteunt professionals in het sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERTROUW OP JE IDEEËN NIEUWE STIJL ANTOINET WIJNAKKER, SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR. Ondersteunt professionals in het sociaal domein"

Transcriptie

1 NIEUWE STIJL Ondersteunt professionals in het sociaal domein 31 JANUARI 2014 JAARGANG 20 ANTOINET WIJNAKKER, SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR VERTROUW OP JE IDEEËN 8 Andries Baart: Wees aanklampbaar 11 Gebrek aan visie op sociale wijkteams 32 Als je baan op de tocht staat

2 25 maart 2014 Carlton President Maarssen 22 ste editie Congres Actualiteiten Schuldhulpverlening INSCHRIJVEN Schuldhulpverlening binnen het sociaal domein In het sociaal domein moeten drie decentralisaties worden doorgevoerd op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie vanaf Op ieder van die terrein komen schuldproblemen voor. De gemeente heeft een spilfunctie. Uitgangspunt is integrale zorg: het leven van de debiteur moet op de rails worden gezet met aandacht voor zijn vaardigheden, werk, en de daarbij noodzakelijke ondersteuning. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen daarbij worden gevormd. Maak vóór 1 februari 2014 gebruik van de vroegboekkorting! 22 ste editie congres Actualiteiten Schuldhulpverlening Tijdens de alweer 22 ste editie van dit unieke congres geeft Erica Schruer een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zowel in termen van beleid, bij schuldeisers en in de incassowereld. Nadja Jungmann neemt u mee in het vraagstuk rondom preventie. Wat weten we over de effectiviteit van schuldpreventie en hoe kunnen we preventie zien als centraal thema binnen de decentralisaties? Na het bezoeken van deze dag is uw kennis weer up-to-date. Daarnaast weet u hoe u de hulpverlening aan mensen in schuldproblemen zo goed mogelijk kan worden ingericht. Initiatiefnemers: Punten in aanvraag:

3 INHOUD ACTUEEL 5 REDACTIONEEL 7 IN DE PRAKTIJK: ARMOEDE, DAT GAAT VANZELF 8 INTERVIEW: ANDRIES BAART Het lijkt helder: zorg en welzijn dichtbij, op maat, vanuit de cliënt. Maar gaat het werken? Hoogleraar Baart twijfelt. 11 ONDERZOEK: gebrek aan visie op sociale wijkteams 14 KOMT EEN KIND BIJ DE DOKTER De zorg voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking valt vanaf volgend jaar onder de verant woordelijkheid van de gemeente. Ze hebben hun professionele hulp vaak hard nodig. Hoe zorg je voor goede ondersteuning van deze kinderen en hun omgeving? 17 DIGITALIA 18 INTERVIEW: MARJET VAN HOUTEN Arbeidsmatige dagbesteding dreigt het kind van de transitierekening te worden, vreest Marjet van Houten van Movisie. 20 HET KEUKENTAFELGESPREK: met Nico Boogaards 22 TRANSITIES Nederland kan leren van eigen kracht in ontwikkelingslanden; Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl doen nog weinig voor cliënt. 24 VENRAY IN VERANDERING: hoe de gemeente haar jeugdzorg leert kennen. 27 INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN: De Waarheid van TUSSEN DE OREN 30 ANTOINET WIJNAKKER IS SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR 2013 Soms hebben mensen ondersteuning nodig. Daar zijn wij voor. 32 ONZEKERHEID OP DE WERKVLOER: HOUD IK MIJN BAAN? Reorganisaties en ontslagrondes brengen veel onzekerheid met zich mee. 36 MEDIA 38 INTERVIEW: ALICE DE BOER EN MIRJAM DE KLERK Vrijwilligerswerk en mantelzorg hebben de toekomst. Wil het kabinet. De samenleving zoekt naar een antwoord. 40 UPS EN DOWNS VAN EEN BURGERINITIATIEF Vertegenwoordigers van de gemeente dragen weinig bij aan bewoners initiatieven. DoorDeWijks bestaat drie jaar. 42 AGENDA EN COLOFON 31 januari

4 ACTUEEL Vrijwilligersacademie Amsterdam en Hospice De Luwte vallen in de prijzen Oranje Fonds Jeannette Schols Het Oranje Fonds heeft op 13 december 2013 de Helffer Kootkar Prijs uitgereikt aan twee organisaties. Hospice De Luwte in Soest ontving ,- en Stichting Vrijwilligersacademie uit Amsterdam ,-. Tien genomineerden stuurden een plan in voor methodiekontwikkeling of onderzoek op het gebied van informele zorg. Hospice De Luwte zal een methodiek ontwikkelen om vrijwilligers voor te bereiden op en toe te rusten voor levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken. De jury kende de prijs toe omdat deze zorg in hospices, weinig structureel verankerd is. Een goede methodiek kan daarom breed ingezet worden. De vrijwilligersacademie zal met de prijs een onderzoek laten uitvoeren naar de beste methoden voor de inzet van vrijwillige buurthulpnetwerken en de rol van ICT bij dit vraagstuk. Deze kennis draagt bij aan het efficiënt en toekomstbestendig maken van lokaal zorgvrijwilligerswerk, een ontwikkeling die voor heel Nederland van belang is. De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft samen met partner organisaties professionele trainingen, themabijeenkomsten en masterclasses aan Amsterdamse vrijwilligers in zorg en welzijn. Door de combinatie van leren en praktijkervaring hebben vrijwil ligers direct veel baat bij de training. Kennis en ervaring is van toepassing in het (vrijwilligers)werk en dagelijks leven. Door het ruilen van de expertise is er een duidelijke meerwaarde, voor vrijwilligers én hun organisaties. De Vrijwilligersacademie verbindt niet alleen kennis maar ook organisaties. Dat is in het kader van de brede Wmo-doelstelling een constructief uitgangspunt. Bij het maken van dit nummer was directeur Karin Hanekroot ook nog genomineerd door Het Parool voor de titel van Amsterdammer van het Jaar. De Helffer Kootkar Prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren. Het wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die door ziekte, gebrek, of sociale en culturele achtergrond een marginale positie in de samenleving hebben. De prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds. NIEUWE STIJL Meest gelezen blog De blog van Mellouki Cadat (Movisie) werd de afgelopen maand het meest gelezen op zorgwelzijn.nl: In Amsterdam Oost doen burgers het zelf. De bewoners wachten niet op een aanbod van de overheid. Ze willen geen betutteling, ze willen het zelf doen. Ze weten dat veel burgers die zorg nodig hebben onzichtbaar blijven voor zorgaanbieders. En ook welke potentie aanwezig is in de wijk. Ze laten zien dat buurtbewoners zelf heel goed in staat zijn om lokaal zorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, samen met sociale professionals, ambtenaren en vooral ook raadsleden. Zoals u reeds heeft gezien, heeft Zorg+Welzijn een transformatie doorgemaakt. Niet alleen de formule en de vormgeving gingen op de schop, ook de redactie werd uitgebreid om de lezer, de professional in het sociaal domein, beter van dienst te kunnen zijn in deze roerige tijden. Op de foto de vernieuwde redactie (v.l.n.r.) Herman Keppy (eindredacteur), Marike Vroom (algemeen hoofdredacteur Welzijn), Alexandra Sweers (webredacteur), Carolien Stam (redacteur) en Piet-Hein Peeters (hoofdredacteur). Claudia Kamergorodski Lees de blog op januari 2014

5 Volg Zorg + Welzijn Zorg en Welzijn verhoogt pensioenen Als eerste grote pensioenfonds gaat Zorg en Welzijn de pensioenen (licht) verhogen. RTL Z meldde in januari dat na berekeningen alle pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari met 0,94 procent omhoog gaan. Eind januari besluit het bestuur van Zorg en Welzijn, het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, definitief over de indexering. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het pensioen en de pensioenopbouw van 2,5 miljoen medewerkers en oud-medewerkers in de sectoren zorg en welzijn. Op jaarbasis krijgen zij op een pensioen van euro 94 euro meer als de verhoging doorgaat. Het bestuur van het pensioenfonds heeft december vorig jaar al aangekondigd dat zij de pensioenen graag wil verhogen (indexeren) op basis van de algemene loonontwikkeling in de sector zorg en welzijn. Elk jaar besluit het bestuur of en in hoeverre dat kan. Daarbij kijken ze naar de huidige financiële situatie en de te verwachten ontwikkelingen. Omdat het herstelplan in 2013 afliep, neemt het bestuur dit besluit eind januari 2014, als de dekkingsgraad van 31 december 2013 bekend is. Deze moet volgens het herstelplan dan ten minste 104,3 procent zijn. Als dat niet het geval zou zijn, moet pensioenfonds Zorg en Welzijn een premieverhoging en een verlaging van de pensioenen aankondigen. Asscher pakt werkstress aan Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baan onzekerheid en agressie op de werkvloer. Zorg en onderwijs zijn de sectoren waarin werknemers een hoog risico lopen. Minister Asscher wil deze werkstress aanpakken. Asscher trekt 1 miljoen euro uit voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting om verzuim en uitval terug te brengen. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico s, zo blijkt uit werkgeversen werknemersenquêtes en cijfers van het CBS. Vanaf april 2014 gaat Asscher ANP Foto/Robin Utrecht samen met werkgevers en werknemers vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door PSA. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat werkstress en de gevolgen daarvan bij veel bedrijven nog onvoldoende bespreekbaar zijn. Dat moet volgens hem veranderen. Er moet extra aandacht komen voor de balans tussen werk en privé, de positie van mantelzorgers, en flexwerkers die vaak te maken hebben met een hoge werkdruk en een onzeker perspectief. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao s worden vastgelegd. REDACTIONEEL PIET-HEIN PEETERS Nieuw EEN DIK HALF JAAR GELEDEN sprak ik voor een artikel in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken met een aantal jongerenwerkers. Onderwerp: de nieuwe sociale professional. Wetenschappers en beleidsmakers hadden vastgesteld waar de sociale professional anno nu aan moet voldoen. Versterkt zelfregie, gaat op mensen af, stimuleert verantwoordelijk gedrag, verheldert vragen en behoeften, stuurt op participatie, beweegt zich binnen uiteenlopende systemen, benut professionele ruimte, verbindt gezamenlijke en individuele aanpak, doorziet verhoudingen en nog zo wat. Ik dacht: schaap met vijf poten. De reacties van de jongerenwerkers waren nogal ontnuchterend. Kern: Zo werken we allang. Ze haalden er nog net niet hun schouders bij op. Mensen die werken in wat tegenwoordig het sociaal domein heet, krijgen met niet aflatende regelmaat nieuwe ideeën op hun bord. Er staan inmiddels dan ook veel bomen in het bos. Zoals een van die mannen grijnzend opmerkte: moet ik van die slimme mensen nou achter de voordeur komen of meer ruimte geven aan Eigen Kracht? Het maffe was dat de jongerenwerkers constateerden dat de belangrijkste eigenschap er niet eens bij stond: kan contact maken. Daar begint het in de relatie met de jongere. Ik vermoed dat dit geldt voor iedere cliënt van een sociale professional. Maakt contact. Ik vind dat dat ook de essentiële kwaliteit van dit vernieuwde blad moet zijn. Maar dan met al die professionals die in de komende jaren én de verzorginggsstaat redden én zichzelf verregaand overbodig maken én mensen met problemen vooruit helpen. Die kunnen wel een goed maandblad gebruiken. 31 januari

6 ACTUEEL Geld minder statussymbool voor jongeren COLUMN #OMG ALEXANDRA SWEERS is Z+W-redacteur en verbaast zich regelmatig over het sociaal domein. Zelfbewustzijn, eigenzinnigheid en authenticiteit zijn de nieuwe statussymbolen onder jongeren. Ze vervangen oude symbolen als geld en macht. Dit meldt YoungWorks, het bureau voor jongerencommunicatie. Jaarlijks brengt dat de jongerentrends in kaart. Het doen en laten van jongeren van nu kenmerkt zich door een tweestrijd: diepgaande ambities en idealen botsen met de oppervlakkige verleidingen in het leven van alledag. Het bureau ziet een opkomst van de zogenaamde slashies : jongeren die 1001 dingen tegelijk doen om hun droom te verwezenlijken. Jongeren van nu zijn positief, ondanks de crisis. Ze zijn ambitieus en geloven Delicious Flickr Facebook Slash Dot Reddit sterk in zichzelf, zo stellen de onderzoekers. Een eigen bedrijf en altijd je eigen boontjes kunnen doppen leveren status op in onzekere tijden. Ouders hebben deze generatie gevoed met zelfvertrouwen: alles kan, zolang je maar je best doet. Daarom willen jongeren op alle terreinen gelukkig zijn: studie, werk, vriendschap, familie en liefde. Maar deze zelfmaakbaarheid oefent ook een hoge druk op jongeren uit. Zelfbewustzijn, eigenzinnigheid en authenticiteit vervangen de oude statussymbolen zoals geld en macht. Geluk zit voor jongeren steeds minder in materiële zaken. Ze streven naar intrinsiek geluk en dat gaat gepaard met een gezonde en bewuste leefstijl en bezinning. Twitter Retweet Snoozing Memories MySpace StumbleUpon Studenten van de communicatie-opleiding van de Hogeschool Utrecht hebben onlangs een Facebook-pagina gelanceerd om aandacht te vragen voor verschillende manieren van zintuigactivering, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hiermee willen zij dit onderwerp bekender maken. Mixx Skype De studenten denken dat mensen met dementie en/of Alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel, en hun naasten hier erg mee zullen worden geholpen. De Facebook-pagina heet Snoozing Memories en is te vinden op FriendFeed YouTube Digg Technorati LinkedIn Gratis geld DERTIEN NOTOIRE DAKLOZEN in Londen kregen van de Britse overheid ieder 3000 pond (zo n 3600 euro). Zonder verplichtingen. Ze werden wel gevraagd: Wat denk je dat goed voor je is? En nee, het geld ging dus niet op aan blikken bier, drugs en hamburgers. Ze smeten het niet over de balk, maar gingen er juist heel bedachtzaam mee om. Ze accepteerden hulp, kickten af, volgden cursussen en maakten toekomstplannen. Na een jaar was er zelfs nog geld over. De beste manier om geld te besteden aan arme mensen is het ze gewoon geven. Gewoon gratis geven. Want gratis geld brengt arme mensen verder in hun leven dan jarenlang aanmodderen in hulptrajecten met allerlei verplichtingen, las ik in een artikel van Rutger Bregman op decorrespondent.nl. (Lees die site!) 1,3 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Wat als zij, ondanks alle prikkels van Jetta Klijnsma, gewoon niet in staat zijn zichzelf te helpen? Gerenommeerd psycholoog Eldar Shafir zegt in een interview tegen Bregman: Schaarste neemt bezit van je geest. Wat eten we vanavond, hoe betaal ik het schoolgeld, hoe betaal ik de huur? Dit soort zorgen slokt al je eigen kracht op, waardoor er geen ruimte is voor een langetermijnvisie. Uit onderzoek blijkt bovendien dat je door armoede zo n 13 punten aan IQ verliest. Je wordt dus dommer door een schraal banksaldo en jezelf uit deze situatie participeren is veel te ingewikkeld. Ik ben opgevoed met het credo: Geen werk, geen geld; no work, no pay. Het zomaar weggeven van geld ligt voor mij dus een beetje gevoelig. Maar het is wel een interessante kijk op de maatschappij. Ik stel voor het gratisgeld-concept te testen in het Utopia van John de Mol. Dan hebben we tenminste een reden om toch te kijken januari 2014

7 IN DE PRAKTIJK Carolien Stam De werkelijkheid van kwetsbare mensen ARMOEDE, GAAT VANZELF ELKE WEEK kom ik hier met knikkende knieën binnen. Adriane, 59 jaar, bezoekt nu anderhalve maand wekelijks de voedselbank. Ze zit wat onwennig om zich heen te kijken, naar de andere gezinnen die deze week twee tassen met boodschappen uitgereikt krijgen. Het voelt heel vervelend, ik schaam me verschrikkelijk. Er ligt een kerststol bovenop haar boodschappentas. Kerstdiner? Wij eten een gehaktbal met sperzieboontjes. Of boerenkoolstamppot. Als er geen vlees meer is, doe ik er een hardgekookt ei bij. Nee, we gaan niet weg, we hebben geen kinderen. Ze hebben het altijd goed gehad, zij en haar man. Geen geldproblemen, altijd genoeg op tafel, vijf jaar geleden verhuisd naar een mooie nieuwbouwwoning. Adriane werkt nog vijf dagen in de week. Maar sinds haar man twee jaar geleden met pensioen is gegaan, slaat het noodlot toe. Het bleek dat het beveiligingsbedrijf, waar hij 31 jaar werkte, nauwelijks pensioen had opgebouwd voor hem. En dan kom je ineens geld tekort, steeds meer. De huur is te hoog. Gas, water en elektriciteit zijn zo veel duurder geworden. Alle prijzen gaan maar omhoog. We konden het niet meer bolwerken. Probeer je een regeling te treffen voor schulden bij de energiemaatschappij of bij de zorgverzekering. Ik hang uren aan de telefoon met zo n mevrouw. Als ik de telefoon neerleg, denk ik: En ben ik nu verder gekomen? De definitieve klap komt als bij haar man kanker wordt geconstateerd. Hij belandt in het ziekenhuis: Ik was bezig met die ziekte, had nergens anders aandacht voor. Ik ben het overzicht kwijtgeraakt over onze financiële situatie. Nu zitten we bij de voedselbank. Ik besteed 35 euro per week aan andere noodzakelijke dingen, vlees voor het hondje of de eigen bijdrage voor de medicijnen die we beiden nodig hebben. Het moeilijkst? Dat is om naar de voedselbank te gaan, daar zijn Adriane en haar man het over eens. Soms ga ik naar een winkel om iets te halen wat we in huis nodig hebben. Als je dan je bankpas in dat dingetje stopt, denk je: Maar hopen dat er genoeg op de rekening staat. Gaat dat apparaat af: piep. piep, piep. Laat maar zitten, zeg ik dan met een rode kop tegen de kassière. Hoe we het volhouden? Adriane kijkt vragend om zich heen. Kijk naar deze mensen. Er zijn gezinnen met kinderen die het veel erger hebben. Je legt je erbij neer, dat gaat vanzelf. En de mensen van de voedselbank hier zijn geweldig. Moet je kijken wat we allemaal meekrijgen. En er staat elke week iets lekkers klaar als we hier komen. Nee, je mag pas klagen als je in de winter buiten in een tent zit. Adriane en haar man hebben inmiddels hulp van een budgetbeheerder. Geweldige jongen, naar hem kun je echt iedereen sturen. Wat kan hij wat wij niet kunnen? Nou, hij weet bij instanties binnen te komen via deuren die wij nooit zullen ontdekken. Wat me echt aan het hart gaat, zegt Adriane s echtgenoot ineens, is dat ik nooit iets extra s voor mijn vrouw kan doen. Vroeger nam ik regelmatig een bloemetje mee. Nu kan dat niet eens met de feestdagen. Je relatie lijdt onder de omstandigheden. We zijn al negen jaar niet op vakantie geweest, terwijl het ons wel goed zou doen er eens uit te zijn. Maar dat zit er effe niet in. Kijk, we zijn op elkaar aangewezen. Nu, tijdens deze winteravonden is het best moeilijk, je komt nergens meer want het is vroeg donker. Wij moeten het van de zomer hebben, dan pak je de fiets en ga je gewoon even ergens naar toe. De naam van Adriane is gefingeerd. Meer weten over budgetbeheer, kom naar het 22e Congres Actualiteiten Schuldhulpverlening - 25 maart Carlton President, Maarssen. Zie 31 januari

8 8 31 januari 2014

9 INTERVIEW Piet-Hein Peeters Claudia Kamergorodski Andries Baart, hoogleraar presentie en zorg ZIJN PROFESSIONALS AANKLAMPBAAR? In theorie en op papier is het helder: zorg en welzijn dichtbij, op maat, vanuit de cliënt. Maar gaat het in de praktijk zo werken? Andries Baart twijfelt. Ik vraag me af of dit transitiebeleid echt bedoeld is om mensen te helpen. H et is voor een hoogleraar presentie en zorg een opvallende werkomgeving. Een bedrijfsverzamelgebouw in de Utrechtse wijk Kanalen eiland. Het voormalige ROC-gebouw ligt tussen de corporatieflats en stukjes gemeentegroen. Diverse start-ups en kleine maatschappelijk verantwoorde ondernemingen huizen er én het kantoor van stichting Presentie waar Andries Baart de oprichter van is. Baart, lange man, zachtaardig, open, zit er aan een grote, robuuste vergadertafel, enige computers op bureaus tegen de ramen. Hij sprak begin december op het Welzijnsdebat van Zorg+Welzijn. Einde van de dag, Baart vergat ook nog eens de tijd, maar de deelnemers ervoeren zijn bijdrage als een verademing en beloonden zijn verhaal met een 9. Baart is als weinig anderen in staat de essentie van het werk van professionals in het sociaal domein te verwoorden. Of zoals het in zijn al veelvuldig geprezen presentietheorie staat: de presentie zoekt de trouwe nabijheid en de relatie met de ander die op hulp en steun is aangewezen als plek om te bepalen wat er gedaan zal worden (...) Deze manier staat minder in het teken van stoerdoen, scoren en oplossen dan van samen werken aan een bevredigende relatie tot je leven of dat leven nu lukt, vastzit of afloopt. Als we niets meer kunnen doen voor de ander, kunnen we altijd nog bij hem of haar blijven. Met de transities in het sociaal domein en kernwoorden als dichtbij en maatwerk lijkt het er nu op dat Baarts al meer dan een decennium oude pleidooi eindelijk door beleidsmakers wordt erkend. U moet een gelukkig man zijn? Baart lacht: Ja, ik vind dat er in het beleid nu woorden gebruikt worden die impliciet erkennen waar ik jarenlang voor gepleit heb, termen als leefwereld, maar of de praktijk daar werkelijk mee gaat corresponderen? U twijfelt? Bijvoorbeeld omdat die hele transitie gerealiseerd moet worden door een bepaald slag professional. Zijn die er? Worden ze goed ondersteund, goed opgeleid? Is de aansturing passend? Weten ze waar ze oog voor moeten hebben? Waar moeten professionals oog voor hebben? Wat betekent het als je in beleid zegt dicht bij cliënten te willen gaan werken? Je kunt als professional heel dicht bij mensen zijn en toch totaal niet aanspreekbaar. Kan een cliënt je bijvoorbeeld aan de mouw trekken als het hem of haar past. Ik ken hier in Utrecht een corporatie die een winkeltje in de wijk heeft gemaakt met heel precieze openingstijden, dan kun je net zo goed in een torenflat kantoor houden. De professional moet beschikbaar zijn? Ik noem het liever aanklampbaar. Iemand moet een hand op je arm kunnen leggen en zeggen: ik heb wat, luister eens effe. Je moet als professional je werk, je organisatie inrichten naar het ritme van de mensen voor wie je werkt. En dat ziet u te weinig? Al die professionals die nu die slag moeten maken, komen ergens vandaan. We lijken dat maar gewoon vergeten. Vele professionals in het sociaal domein hebben jarenlang gewerkt volgens de regels van de bureaucratie, volgens productieafspraken, waren 31 januari

10 gehoorzaam aan de baas. En tegen die mensen zeg je nu ga de leefwereld in, stem af op die mensen en o ja, we willen nog wel een paar resultaten. Dat gaat dus niet zomaar. Reflectieruimte Baart vindt, in navolging van SCP-directeur Kim Putters, dat professionals in het sociaal domein scharrelruimte moeten krijgen. Hij betwijfelt zeer of er nu echt ruimte is om als werker te ontdekken hoe de wereld van hun cliënten nu echt werkt. Waar willen die bewoners mee bezig zijn, wat zijn hun klachten, waar zit hun energie? Krijgen de professionals ruimte om te leren? Baart ziet het zelden. Hij ziet wel beleid waarin bepaald is waar burgers aan toe zijn, wat ze meer zouden moeten doen en wat professionals daarvoor moeten leveren. Burgers maken voor allerlei initiatieven tijdelijke groepjes die dus ook weer uit elkaar vallen. Dan wil een buurt bijvoorbeeld een barbecue organiseren. Veel mensen leveren een bijdrage en na de barbecue houdt het weer op. Nou, daar kan de beleidswereld dus niets mee. Die vindt dat het duurzaam moet worden of zo. Een belangrijke vraag binnen deze transities is of beleidsmakers, bestuurders, professionals werkelijk het ritme en de logica van de leefwereld willen respecteren. Al dat beleid is toch bedoeld om mensen te helpen? Is dat zo? Niet? Ik denk dat beleid met name een geordende samenleving in stand wil houden. Dat de buurt veilig blijft, er geen rotzooi op straat ligt, mensen een beetje naar elkaar omkijken, dat er continuïteit is. Dat is heel begrijpelijk, maar dan wil je nog niet dat het goed gaat met mensen zelf. Wat is belangrijker: die sociale ordening of recht doen aan en werken vanuit de leefwereld van mensen zelf? Kan dat samengaan? Of is het eerste strijdig met het tweede? Daar moeten we echt over nadenken. Volgens mij staat dat niet in het gemiddelde lokale beleidsstuk over de transities. Inderdaad, inderdaad! We hebben goede intenties, we willen die leefwereld in, maar Degenen die er doorheen komen, zeggen dat ze eindelijk het werk doen waarvoor ze oorspronkelijk gekozen hebben dat is een cultuuromslag van heb ik jou daar. In werken, in aansturen, in beleidsontwikkeling. Ik zou willen dat professionals de komende jaren worden afgerekend op de vraag of ze die slag inderdaad kunnen maken, of ze het willen, of ze het doen. En niet meteen op resultaten die uit die nieuwe werkwijze moeten voortvloeien. Professionals moeten de tijd krijgen na te denken over hun nieuwe werkstijl, te experimenteren, ze hebben reflectieruimte nodig. Dus geen targets voor het aantal gerealiseerde burgerinitiatieven? Bijvoorbeeld ja. Want dan stuur je professionals aan met de logica van het produceren. Maar je moet ze voorlopig, en misschien wel heel lang, aansturen op de logica van afstemmen, van dichterbij komen. Je ziet nu dat gemeentes hun vragen in aanbestedingen uitzetten, dat betekent dus productieafspraken en productieafspraken gaan niet gepaard met lerende professionals. Veeleisend Vraag is wel of professionals het zelf eigenlijk wel willen. Zich aanpassen aan de leefwereld en het ritme van hun cliënten. Aanklampbaar zijn. Baart betwijfelt of professionals het nu al kunnen, maar is hij sowieso niet te veeleisend? Is de moderne professional wel zo idealistisch als Baart lijkt te wensen? Als ik u hoor, moet ik aan de klassieke huisarts denken die 24/7 beschikbaar was voor zijn patiënten. Dat kun je tegen woordig toch niet vragen van professionals? Ik vind inderdaad dat professionals veel radicaler moeten afstemmen op de mensen voor wie ze er zijn. Maar je moet in dat afstemmen wel jezelf laten zien. Je zegt tegen die mensen: we gaan ervoor, maar ik bewaak ook mijn eigen tijd. We hebben hier onderzoek naar gedaan en telkens weer blijkt dat mensen dat heel goed begrijpen. Sterker nog, ze zeggen moet jij onderhand niet naar huis? De logica die jij als professional in de relatie brengt, krijg je terug. De door u gevraagde stijl van werken lijkt hoe dan ook zeer veeleisend Er is onderzoek gedaan naar verpleegkundigen die zwaar werk hebben, bijvoorbeeld bij stervende kinderen en die zijn af en toe echt verdrietig. Branden die professionals nou vaker af? Nee, integendeel. Ze huilen wel vaker, de tong hangt soms op de schoenen, maar ze houden ook meer van hun werk. Ze houden meer van hun werk? Ja, want het is de zin van hun werk. Als ze hun ervaringen maar kunnen delen met anderen. Bij Vlaamse verpleegkundigen in de palliatieve zorg is een nagesprek standaard onderdeel van het werk. Dan gaat het over al die deuken en krassen. Dat hoort er wel bij. Baart is even stil. Trommelt met een paar vingers op de tafel. Dan: Weet je, ik gun het professionals. Als je de stap naar de leefwereld van je cliënten maakt, dan is dat in eerste instantie wellicht een verzwaring van het werk. Je moet het uitzoeken, de routine wordt eruit gehaald, je wordt aangeklampt. Dan lopen de ziektecijfers ook even op en verlies je een aantal mensen. Maar degenen die daar doorheen komen, zeggen dat ze eindelijk het werk doen waarvoor ze oorspronkelijk gekozen hebben. Meer lezen van Andries Baart? Op staat de uitgebreide versie van het vraaggesprek. Baart gaat onder meer in op het keukentafelgesprek en de gebrekkige professionele autonomie van sociale professionals januari 2014

11 ONDERZOEK José van der Waerden ANP Foto/Lex van Lieshout GAAT HET OM MENSEN HELPEN OF OM MKBA S? Doel en effect van sociale wijkteams vaak onduidelijk Gemeenten rekenen sociale wijkteams vooral af op kostenvermindering. Of ze inhoudelijk effectief zijn, wordt nauwelijks aangetoond. Vaak ontbreekt vooraf een heldere, concrete visie op de doelen van de wijkteams. De beleidsnota s zijn te algemeen en missen een lokale inkleuring, aldus Vasco Lub en Silke van Arum. Veel nota s blinken uit in tekstuele verwarring en contradicties. D e inzet van sociale wijkteams lijkt hét antwoord op de transities in het sociaal domein. Vrijwel elke gemeente is ermee bezig, in papieren beleidsnota s of stap voor stap in de praktijk. De verwachtingen zijn hooggespannen. Rechtvaardigen praktijkervaringen dit, zijn beleidsdoelstellingen realistisch of is er vooral sprake van wishful thinking? Hoe potentieel effectief zijn sociale wijkteams? Vasco Lub en Silke van Arum deden er voor Movisie onderzoek naar. Hun kritische bevindingen komen op een saillant moment, want 2014 is een cruciaal jaar in de aanloop naar de decentralisaties: de laatste ambtelijke voorbereidingen, contracten met zorg- en welzijnspartijen en besluitvorming in gemeenteraden. We zijn zeker kritisch, maar met een constructief doel, vertelt Vasco Lub. 31 januari

12 ONDERZOEK Er is veel meer open discussie nodig over sociale wijkteams. Hier en daar hoor je wel voorzichtige waarschuwingen over valkuilen, maar dat is vooral achter de coulissen. Burgerkracht Vasco Lub en Silke van Arum analyseerden eerst gemeentelijke beleidsnota s over sociale wijkteams. Een aantal zaken viel op. Gemeenten blijken de teams vooral te zien als hét middel om burgerkracht aan te boren. Dat verbaasde ons, aldus Lub, wij dachten dat sociale wijkteams een antwoord zijn op het niet slagvaardig opereren van professionals. Dat ze moeten voorkomen dat er bij gezinnen twintig verschillende mensen over de vloer komen. Maar hierover hebben we weinig teruggevonden. Verder wordt het stimuleren van burgerkracht weinig concreet uitgewerkt, constateren de onderzoekers. Lub: In de nota s staan veel algemene formuleringen. Dat mensen dingen zelf moeten doen, over creatief kijken naar de eigen omgeving, over co-productie, enzovoorts. Duidelijke kaders en beschrijvingen ontbreken. Waar begint en eindigt Over het onderzoek: Vasco Lub (Bureau voor Sociale Argumentatie) en Silke van Arum (Movisie) onderzochten veronderstellingen over de werkzaamheid van sociale wijkteams: Stap 1: een analyse van 32 gemeen telijke beleidsnota s over sociale wijkteams (de theorie); Stap 2: toetsing van de praktijk aan de hand van quickscans en MKBA s, opgesteld door gemeenten en/of landelijke kenniscentra. Het onderzoek is te lezen op burgerkracht, in welke situaties kan iets wel en niet? Wie zijn betrokken bij co-producties, wie heeft een mandaat bij doorverwijzing? Het blijft vaag. Opmerkelijk is de afwezigheid van een lokale inkleuring, toch de kern van de decentralisaties. Specifieke doelgroepen of problemen in de eigen gemeente worden zelden benoemd. Contradicties Een andere observatie is dat in de beleidsnota s veel als vaststaand feit wordt gepresenteerd. Leden van sociale wijkteams zijn specialistische generalisten. Schapen met vijf poten die blijkbaar voldoende beschikbaar zijn, want nergens staat wat er moet gebeuren om ze te creëren. Wel blinken veel nota s uit in tekstuele verwarring en contradicties. Vaak blijft onduidelijk of het sociale wijkteam zich richt op lichte of juist zware gevallen, of de professionals vraaggericht werken of via een erop af -instelling, of de teamleden generalisten of spe cialisten zijn, en welke professionals er nou precies inzitten. Zeker bij iets nieuws als sociale wijkteams is een beleidsnota belangrijk, benadrukken de onderzoekers. Dat moet voor alle betrokkenen een anker zijn, een heldere basis om op terug te kunnen vallen. Bij te veel algemeenheden en onduidelijkheid loop je het risico op willekeur. De een legt het beleid zus uit, de ander zo. En als de doelen niet helder zijn, waar reken je een sociaal wijkteam dan op af? Systeemgericht Ook van de evaluaties over bestaande wijkteams werden Lub en Van Arum niet vrolijk. Erg gericht op systeem en financiën, verzucht Lub. De quickscans lezen als beleidsnota s. Het gaat vooral over het samenwerken van de professionele organisaties. Er staat heel weinig in over de gevolgen voor de leefwereld van de burgers. Wat gebeurt er nou echt, wat ervaren burgers, waar lopen leden van een wijkteam tegenaan? Het is jammer dat die inhoudelijke analyse ontbreekt. Lub en Van Arum pleiten voor diepgaand onderzoek naar deze aspecten. Moeilijk? Lub denkt van niet. Eén rapport vermeldde dat er 40 procent minder huisuitzettingen waren. Meer niet. Komt dat door de sociale Wat gebeurt er nou echt, wat ervaren burgers, waar lopen leden van een wijkteam tegenaan? wijkteams? Dat wil je weten. Toen ik doorvroeg, werden daar verschillende argumenten voor aangedragen. Zet die dan in zo n rapport! Geef aan wat werkt en waarom het werkt. Anderen kunnen daar hun voordeel mee doen. Waar de onderzoekers zich vooral zorgen over maken is de wijze waarop tot nu toe de effectiviteit van sociale wijkteams zijn beoordeeld. Een populair meetinstrument is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Daarin staat bijvoorbeeld dat er een x-aantal minder doorverwijzingen zijn, waarmee een x-bedrag is bespaard. Het zegt niets over het effect op het leven van burgers. Als minder doorverwijzen de graadmeter is voor een positief effect, loop je het risico dat hulpbehoevende mensen verdwijnen in een zwart gat. Want je weet niet wat er met zo n gezin gebeurt. Ronduit kwalijk vindt hij dat er in MKBA s soms gestoeid wordt met aannames en prognoses. Een beleidstheorie wordt dan omgerekend naar een praktijkrealiteit in euro s. Er ontstaat daardoor een vertekend beeld. Voorbij hollen Nogmaals benadrukt Vasco Lub dat de onderzoekers sociale wijkteams niet willen afvallen. Het kan best een goed idee zijn, maar het lijkt erop dat gemeenten zichzelf voorbij hollen. Er is te weinig inzicht in de sterke kanten en de faalfactoren. Het gaat om een ingewikkelde verandering en een kwetsbare doelgroep. Dan wil je het toch op een doordachte manier invoeren? januari 2014

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening.

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. De ontwikkelingen in het welzijnswerk en de maatschappelijk dienstverlening gaan niet alleen razendsnel maar schetsen ook een radicaal

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie