Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda"

Transcriptie

1 Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo van Lenthe (OS) Derk de Graaf (OS) Xavier Oosterling Ivar van der Raadt Annemieke Yperlaan Sijbrand van der Tang Joël Tahitu Hugo Smink Jochem van der Fliert Tjitske Willemsma Erik van Nistelrooij Astrid Neefs Ester van de Ven Benthe Bemelman Kirsty MacGillavry Benjamin Ziepert Nadja Zwilling Nicole Megens Nienke van Norel Joanne Amse Joyce Ribbers 1. Opening en vaststellen agenda Arianne Colenbrander hamert en opent de vergadering om.. Arianne Colenbrander neemt de agenda door. Deze ziet er als volgt uit: 1 Opening en vaststellen agenda Binnengekomen stukken Mededelingen Notulen Wissel ALV februari Verdeling afstudeermaanden Bestuur a. Presentatie voorstel verdeling afstudeermaanden b. Goedkeuren voorstel verdeling afstudeermaanden Investering deel eigen vermogen a. Presentatie voorstel investering deel eigen vermogen b. Stemming voorstel deel eigen vermogen W.v.t.t.k. Rondvraag Sluiting Niemand heeft dingen toe te voegen. Arianne Colenbrander hamert en keurt de agenda goed. 1

2 . Binnengekomen stukken Arianne Colenbrander vraagt aan Wendy Duurland of er nog binnengekomen stukken zijn. Wendy Duurland zegt dat er drie verzoeken binnengekomen zijn tot het machtigen van het stemmen. Benthe Bemelman machtigt Kirsty MacGillavry om voor haar te stemmen. Ook Ester van de Ven machtigt Kirsty MacGillavry om voor haar te stemmen. Peter Wolbers machtigt Elizabeth Izaks om voor hem te stemmen. Daarbij meldt Wendy Duurland dat er een stuk is binnengekomen van Ester van de Ven over de studiereis E-motion. Wendy Duurland leest het stuk voor. Het stuk zag er als volgt uit: Beste leden, Zoals in de vorige ALV afgesproken, zou het Bestuur meer duidelijkheid geven over het overschot van de studiereis E-Motion. Aangezien deze reis voor ons bestuursjaar heeft plaatsgevonden, is dit in handen geweest van voorgaande besturen en hebben wij er als bestuur nauwelijks te maken mee gehad. Op verzoek van de ALV wilden wij wel navragen aan de penningmeester van de commissie (Bianca Borgelink) wat er destijds met het overschot van deze commissie is gebeurd. In een heeft Bianca laten weten dat iedere deelnemer ( in totaal),0 euro heeft terug gekregen en dat er 00 euro is blijven staan voor de volgende studiereis. In totaal dus een bedrag van, euro. De laatste begroting die ik van haar heb gekregen, liet echter zien dat er 0, euro als overschot was. Dit zou kunnen betekenen dat de laatste begroting/resultatenrekening die ik van Bianca heb gekregen, een nieuwe versie kent met een ander overschot, of dat Bianca ergens een fout heeft gemaakt en het overschot toch iets anders is verdeeld. Om duidelijkheid te krijgen over dit overschot, heb ik de afgelopen twee maanden erg vaak contact proberen te zoeken met Bianca, zowel telefonisch als per . In deze twee maanden heb ik haar echter geen één keer kunnen bereiken en ook op haar reageert ze niet. Omdat deze gehele situatie voor ons bestuursjaar heeft plaatsgevonden, kunnen wij de vraag van de ALV enkel beantwoorden met hulp van deze commissie. Ook navraag bij de voorzitter van E-Motion leverde me niets op, hij wist me niet te vertellen hoe het zat met het overschot. Hij heeft echter wel contact gekregen met Bianca en doordat het zo lang geleden is dat de boekhouding is gemaakt, wist zij niet meer wat het precieze overschot was en hoe dit overschot is besteed. De boekhouding is inmiddels overgedragen aan de nieuwe penningmeester van de nieuwe studiereis, waardoor Bianca geen inzicht meer heeft in hoe zij dit overschot precies heeft besteed. Voor ons als oud-bestuur is dit het antwoord dat we jullie tot dusver kunnen geven. Graag zouden we toestemming krijgen om de situatie zo te houden als deze is, omdat het - voor zover wij weten - niet te achterhalen is wat er precies met het overschot van de studiereis E- motion is gebeurd, behalve dat elke deelnemer,0 euro van het overschot heeft terug gehad en dat de rest - waarvan we dus weten dat het zowel 00,- en, kan zijn - is doorgegaan naar studiereis Acacia. We kunnen deze situatie zien als een wijze les voor de toekomst; een les dat de begroting van de studiereis van het begin af aan inzichtelijk moet zijn, zodat onduidelijkheden eerder door de ALV kunnen worden opgemerkt en dat hier sneller om opheldering kan worden gevraagd. Dit inzichtelijk maken kan in de vorm van het toevoegen van de begrotingen

3 en resultatenrekeningen van de studiereiscommissies aan de (half)jaarverslagen van de besturen, hier is het Bestuur naar aanleiding van de HALV al mee begonnen. Met vriendelijke groet, Ester van de Ven Namens het e Bestuur der S.v. Communiqué Arianne Colenbrander vat samen dat het oud bestuur dus vraagt om de situatie zo te laten omdat er geen duidelijkheid gegeven kan worden. Jochem van de Fliert vraagt of hij er nog wat aan mag toevoegen. Hij zegt dat hij wel direct contact heeft kunnen krijgen met Bianca Borgelink via Facebook. Hij zegt dat hij sinds dit weekend een aantal bestanden binnen gekregen heeft die hij nog naast elkaar kan leggen. Hij had op dit moment nog geen tijd gehad om daar naar te kijken, maar hij wil nog wel beloven daar even naar te kijken om te kijken of hij er nog nieuwe informatie of een verklaring uit kan vinden. Als dat ook niet lukt wil hij zich graag houden bij de tekst van Ester van de Ven. Hij vat vervolgens nog één keer samen dat hij de bestanden van Ester van de Ven en Bianca Borgelink naast elkaar gaat leggen om te kijken of het hetzelfde is. Hij zegt dat als er nog wat uit komt men het zal horen en dat anders de situatie zo blijft zoals het is. Arianne Colenbrander zegt dat het handig is om er een deadline aan te stellen. Jochem van de Fliert zegt dat hij het binnen twee weken uitgezocht heeft. Arianne Colenbrander vat samen dat Jochem van de Fliert binnen twee weken iedereen die aanwezig was op de ALV opheldering geeft over de situatie. Jochem van de Fliert zegt dat hij een mailtje naar het bestuur stuurt met of hij wat heeft kunnen vinden. Als dat zo is kan het bestuur deze informatie doorspelen naar de leden. Arianne Colenbrander vraagt of iedereen het daar mee eens is. Joanne Amse vraagt of ze daar nog iets aan mag toevoegen. Joanne Amse zegt dat zover ze weet de studiereis E-motion de bankrekening met een saldo van hetzij 0,- hetzij 0,- bijdrage aangeleverd, niet die,-. Dit zal ze ook na gaan kijken en binnen twee weken doorgeven aan het bestuur. Annemieke Yperlaan vraagt of het nu dus mogelijk is dat, zonder mensen te beschuldigen, iemand 0,- in eigen zak gestoken heeft. Arianne Colenbrander beaamt dit en zegt dat het geld kwijt is. Erik van Nistelrooij zegt dat je dat toch via de bankrekening kan zien waar dat geld heen is gegaan. Annemieke Yperlaan zegt dat zelfs als dat geld gepind is, je kunt zien dat is opgenomen en als het naar iemand is overgemaakt dat je ook kunt zien dat het naar iemand is overgemaakt. Ze zegt dat er altijd bankafschriften terug te vinden zijn. Jochem van de Fliert zegt dat Bianca Borgelink heel secuur is geweest in het maken van de afschrijvingen. Hij zegt dat hij weet dat Bianca Borgelink heel goed werk heeft geleverd maar hij zegt dat hij het met Annemieke Yperlaan eens is dat dat getal inderdaad blijft staan en dat er nog een keer naar gekeken moet worden. Joanne Amse zegt dat ze de map van Bianca Borgelink in bezit heeft en deze aan Jochem van de Fliert zal overdragen zodat hij dan verder kan kijken welke bankafschriften er van E-motion in zitten. Astrid Neeft zegt dat het nu wel duidelijk mag zijn dat er een controleorgaan moet komen op de financiën van de studiereiscommissie. Ze zegt dat er nu eindelijk een keer een aanleiding voor is. Arianne Colenbrander vraagt aan Astrid Neefs of ze voorstelt een kascontrole commissie op te richten voor de studiereiscommissie. Annemieke Yperlaan stelt een taakuitbreiding voor de huidige kascontrolecommissie voor. Erik van Nistelrooij zegt dat hij het er wel mee eens is. Tjitske Willemsma zegt dat ze het er ook mee eens is.

4 Arianne Colenbrander vat samen dat de ALV hierbij besluit dat Jochem van de Fliert opheldering gaat zoeken en dat de kascontrolecommissie vanaf nu ook de begroting van de studiereiscommissie gaat controleren. Nicole Megens vraagt of het niet handig is vast te stellen wanneer ze dat dan gaan doen. Ze zegt dat één keer per maand misschien een beetje overdreven is maar dat één keer per jaar bijvoorbeeld wel weer heel weinig is. Annemieke Yperlaan zegt dat bij een Bestuur hele duidelijke punten zijn wanneer er gecontroleerd moet worden maar dat je dat bij een studiereiscommissie niet hebt. Astrid Neefs benadrukt dat de studiereis een aparte stichting is en dat er dus officieel hier niks over te beslissen valt. Ze zegt dat ze wel vindt dat het moet en dat er wel inzicht in moet komen maar dat officieel gezien niemand daar iets over te zeggen heeft. Joanne Amse zegt dat ze die discussie al eerder gehad hebben. Astrid Neefs zegt dat dit zo is. Joanne Amse stelt voor dat de KasCo een adviserende en toezichthoudende functie zou kunnen krijgen, zonder daarbij enig stemrecht te hebben. Ze denkt dat een inzichttermijn van drie maanden schappelijk zal zijn en dat als er grotere wijzigingen zijn de studiereiscommissie dat aangeeft aan de KasCo en daarbij advies vraagt. Arianne Colenbrander vraagt of de Kasco het daar mee eens is. Tjitske Willemsma vraagt of het dan op initiatief van de studiereiscommissie gebeurt. Astrid Neefs beaamt dit en voegt hieraan toe dat er vaste momenten bij moeten komen zoals voor de reis en na de reis. Tjitske Willemsma voegt daar nog het moment halverwege de planning aan toe, als er dingen bekend worden. Tjitske Willemsma zegt dat ze niet helemaal weet wat er nodig is, dat ze niet zo bekend is met de studiereis. Astrid Neefs zegt dat het haar handig lijkt het bij het opstellen van de eerste begroting te doen, vlak voor de reis, vlak na de reis en bij het afsluiten van de begroting. Tjitske Willemsma vindt dit goed en zegt dat het dan op initiatief van de penningmeester van de studiereis moet, dat die de KasCo uitnodigt om ernaar te kijken. Jochem van de Fliert vraagt of dit op een bepaalde manier geformuleerd zal kunnen worden en dat weg te hameren of het gewoon vanaf nu zo te doen. Arianne Colenbrander stelt voor om het te hameren. Arianne Colenbrander zegt dat we vanaf nu besluiten de begroting van de studiereiscommissie inzichtelijk te maken en dat de kascontrole commissie bij het maken van de eerste begroting, voor de reis, na de reis en bij de afsluiting van de begroting de begroting van de studiereiscommissie gaat controleren. Joanne Amse voegt er aan toe dat het met een adviserende functie is, op verzoek van de studiereiscommissie. Arianne Colenbrander vraagt of er mensen tegen deze beslissing zijn. Deze zijn er niet. Arianne Colenbrander hamert en keurt het besluit goed. Arianne Colenbrander vraagt aan Wendy Duurland of er verder nog binnengekomen stukken zijn. Wendy Duurland zegt dat deze er niet zijn.. Mededelingen Arianne Colenbrander vraagt of er nog mededelingen zijn. Ester van de Ven zegt dat ze eerder weg moet. Ook Joyce Ribbers zegt dat ze eerder weg moet. Benthe Bemelman moet ook eerder weg.. Notulen Wissel-ALV februari Arianne Colenbrander geeft aan dat nu de notulen van de afgelopen Wissel-ALV pagina voor pagina doorgenomen zullen worden. Eventuele opmerkingen kunnen direct gemaakt worden. Arianne Colenbrander

5 heeft alle pagina s van de notulen doorgenomen, maar er zijn geen opmerkingen. Arianne Colenbrander hamert en keurt de notulen goed.. Verdeling afstudeermaanden Bestuur Arianne Colenbrander s presentatie Sheet programma Ik zal nu het programma van deze ALV toelichten. Allereerst zal de verdeling voor de afstudeermaanden worden besproken, waarna het voorstel voor de investering van het eigen vermogen besproken zal worden. Sheet verdeling afstudeermaanden In ons beleidsplan hebben wij aangegeven een verdeling te maken van het aantal afstudeermaanden dat wij in het jaar gaan krijgen. In deze presentatie zal de verdeling worden gepresenteerd en toegelicht. Sheet opbouw presentatie Deze presentatie zal als volgt opgebouwd zijn: eerst zullen de afstudeermodellen worden besproken, daarna zal de verdeling van de basismaanden worden besproken, waarna ook de verdeling van de kopmaanden wordt besproken. Nadat deze verdelingen zijn gepresenteerd, zullen de redenen voor de verdeling worden gepresenteerd, waarna er gelegenheid is voor vragen. Sheet afstudeermaandenmodellen Tot voor kort werd het verdelen van de afstudeermaanden onder de studieverenigingen geregeld via het Overleg Studieverenigingen, maar vanaf september zal het verdelen centraal geregeld worden. Dit betekent dat het model van het Overleg Studieverenigingen maar tot augustus zal gelden. In dit model zijn er basismaanden en kopmaanden begroot. Vanaf september zal het verdelen van de afstudeermaanden centraal geregeld worden, met een model die voor alle verenigingen van de Universiteit Twente zal gelden. De vormgeving van dit model is tot nu toe nog onbekend en er kan dus ook nog niet veel gezegd worden over het aantal maanden dat Communiqué volgens dit model gaat krijgen. Er kan echter wel met enige zekerheid gezegd worden dat in dit nieuwe model alleen bestuurders gecompenseerd worden en dat grote commissies, zoals de studiereiscommissie en de symposiumcommissie, ergens anders hun maanden moeten aanvragen. Dit zal waarschijnlijk via een aparte pot met incidentele maanden gebeuren. Omdat er nog te weinig bekend is over het nieuwe, universiteitsbrede model, zal er alleen een verdeling worden gemaakt op basis van de begroting en het model van het Overleg Studieverenigingen. Sheet verdeling basismaanden In het model van het Overleg Studieverenigingen wordt er onderscheid gemaakt tussen basismaanden en kopmaanden. Basismaanden zijn maanden die je na je bestuursjaar krijgt, ongeacht wat je in dat jaar hebt gedaan. Kopmaanden worden na het bestuursjaar uitgerekend en worden verdeeld aan de hand van een aantal voorwaarden, waaronder het aantal woorden in de Impuls en het aantal activiteiten die je hebt georganiseerd. Er zijn in het model van het Overleg Studieverenigingen basismaanden begroot, die wij zeker gaan ontvangen. Van deze maanden gaat nog

6 / deel naar het Bestuur, omdat hun bestuursjaar tot en met februari liep. Zij hebben dus nog recht op twee afstudeermaanden. Ook gaat er van de maanden 1. maanden af, omdat deze is begroot voor de almanak van het Bestuur. Ook deze maanden gaan nog naar het vorige bestuur. Dit zorgt ervoor dat er nog.1 maanden overblijven voor het Bestuur, die ook naar dit bestuur zullen gaan. Sheet verdeling kopmaanden voorwaarden De kopmaanden is een iets ingewikkelder verhaal. Om kopmaanden te kunnen krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je hier in de tabel. Aan een aantal voorwaarden voldoen wij niet zoals reizen en een agenda, daarom staat daar niet van toepassing. Een aantal dingen zijn wel van toepassingen, zoals het jaarboek. Daarvoor moet je ten minste 0 inhoudelijke pagina s hebben, maar omdat we besloten hebben de maanden daarvan van de basismaanden af te halen, houden we daar verder geen rekening mee bij het berekenen van de kopmaanden. Voor het blad, de Impuls, moeten we woorden in totaal hebben. Dat betekent dat we.000 woorden per editie moeten hebben. Voor de inhoudelijke activiteiten moeten we in totaal punten halen om te voldoen aan de voorwaarden. Een lezing of een workshop is bijvoorbeeld 1 punt en wat grotere activiteiten zoals een workshop buiten de Universiteit Twente is punten. Tot en met augustus zullen wij hier punten voor hebben behaald. Voor activiteiten moeten we in totaal 0 punten halen. Voor alle activiteiten krijg je punten, behalve voor borrels, daarvoor krijg je 1 punt. Tot en met augustus berekend hebben wij hiervoor 1 punten behaald. Zoals jullie kunnen zien zitten we aardig op de goede weg. De punten die zijn begroot zijn tot en met december, dus als we zo doorgaan zouden we tot in december dit aantal punten moeten behalen Nu is het echter zo dat er binnen het Overleg Studieverenigingen nog onduidelijkheid is over hoe het moet zitten omdat de maanden gelden tot en met augustus, maar de punten zijn begroot tot en met december. Zij weten nog niet goed hoe dit opgelost moet worden, maar het wordt in ieder geval opgelost. Maar omdat we nog niet zeker weten hoe dit allemaal gaat zitten, kunnen wij ook nog geen uitspraken doen over het aantal kopmaanden dat we gaan ontvangen, ook omdat dit afhankelijk is van wat andere studieverenigingen doen. Als wij gewoon op deze manier doorgaan maar een andere studievereniging, bijvoorbeeld Dimensie, veel meer activiteiten dan begroot gaat organiseren zullen zij meer kopmaanden ontvangen en wij minder dus ik zou hier nog geen uitspraken over kunnen doen over hoeveel maanden Communiqué zal krijgen. We hebben al wel overlegd met elkaar en we hebben besloten om ook de kopmaanden die wij gaan verdienen allemaal terug te laten vloeien naar het Bestuur. De redenen hiervoor zal ik zo bespreken. Sheet beweegredenen Er zijn een aantal redenen te noemen voor het feit dat de commissies waarbij bekend is dat je er studievertraging mee oploopt, geen maanden krijgen. De studiereiscommissie is al vanaf het bestuursjaar aan het werk. De commissie heeft van het Bestuur twee maanden per fulltimer gekregen. Dit is al een kwart van het aantal maanden waar wij als bestuur naar streven. In vergelijking met de tijd die de studiereiscommissie kwijt is aan Communiqué en de tijd dat het bestuur hieraan kwijt is, is een goed aantal. Daarom is besloten het bij dit aantal maanden te houden.

7 De symposiumcommissie is de tweede commissie waarbij je studievertraging op kan lopen. De laatste jaren viel de studievertraging van de commissieleden echter mee en daarom is besloten om ook aan deze commissie geen maanden te geven. Wel zijn wij van mening dat er voor de commissies een aantal maanden aangevraagd kan worden uit de eerder besproken pot incidentele maanden. Hoeveel maanden er dan voor de studiereiscommissie en de symposiumcommissie aangevraagd kunnen worden, is nog onzeker. Een andere reden die ons ertoe heeft laten besluiten geen maanden aan commissies te geven is het feit dat er na september gezocht moet worden naar een nieuw bestuur. Met alle overheidsmaatregelen als de harde knip en de langstudeerdersboete, wordt het lastig om nieuwe bestuurders te vinden. Om ervoor te zorgen dat het doen van een bestuursjaar toch enigszins aantrekkelijk is en blijft, streven wij ernaar om zoveel mogelijk maanden voor het bestuur te houden. Vragen (per sheet) Sheet programma Er zijn geen vragen over deze sheet. Sheet afstudeermaanden Er zijn geen vragen over deze sheet. Sheet opbouw presentatie Er zijn geen vragen over deze sheet. Sheet afstudeermaandenmodellen Er zijn geen vragen over deze sheet Sheet verdeling basismaanden Er zijn geen vragen over deze sheet. Sheet verdeling kopmaanden voorwaarden Astrid Neefs zegt dat ze twee vragen heeft. Allereerst zegt Astrid Neefs dat het bestuur zegt dat ze niet weten hoeveel ze zullen krijgen, maar dat ze wel een verwachting hebben en dat die over het algemeen wel behoorlijk klopt. Astrid Neefs vraagt aan Arianne Colenbrander wat ze verwacht. Arianne Colenbrander zegt dat ze daar echt niks over kan zeggen omdat het vooral bij de kopmaanden er heel erg van zal afhangen wat andere studieverenigingen zullen gaan doen. Astrid Neefs zegt dat ook andere studieverenigingen hun doelen bekend hebben. Arianne Colenbrander beaamt dit, maar zegt dat het kan zijn dat sommige studieverenigingen veel meer doen dan hun begroting en dat ze daarom ook meer maanden zullen krijgen. Arianne Colenbrander zegt dat ook al gaan we aan die en 0 punten voldoen, ze nog niet kan zeggen dat we daadwerkelijk de begrote maanden zullen gaan krijgen. Astrid Neefs vraagt of ze uit gaat van maanden. Arianne Colenbrander zegt dat ze dit niet doet. Het ligt er echt aan wat andere studieverenigingen gaan doen. Jochem van de Fliert vraagt of ze dan in deze berekeningen uit gaat van punten tot en met augustus. Arianne Colenbrander zegt dat het zo is, maar dat het er echt nog aan ligt wat andere studieverenigingen gaan doen. Astrid Neefs zegt dat er gewoon een bepaalde pot is met afstudeermaanden dat verdeeld wordt aan de hand van het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd. Astrid Neefs zegt dat er bij reizen niet van toepassing staat, maar dat ze wel voor september op reis gaan. Arianne Colenbrander zegt dat dit gaat om ander soort reizen dan studiereizen. Studiereizen zijn in het model anders begroot. Astrid Neefs vraagt of die er niet tussen staat. Arianne

8 Colenbrander zegt dat deze hier inderdaad niet tussen staat. Astrid Neefs vraagt of deze er niet tussen hoort. Arianne Colenbrander zegt dit kan maar dat ze dit eigenlijk niet zou weten. Arianne Colenbrander zegt dat er voor de studiereis punten zijn inbegroot maar dat ze niet weet hoe zich dit verhoudt tot maanden. Jarmo van Lenthe vraagt of het een drieweekse reis is. Arianne Colenbrander zegt dat dit zo is. Hij zegt dat je hier punten voor krijgt verdeeld over twee jaar. Kirsty MacGillavry zegt dat het dan neerkomt op tussen de en de maanden. Astrid Neefs vraagt aan Jarmo van Lenthe of ze het jaar dan in augustus afsluiten. Jarmo van Lenthe zegt dat ze er nog naar aan het kijken zijn omdat de Universiteit Twente het hele model weer heeft omgegooid. Ze moeten nu dus nog gaan kijken hoe het met jaarboeken zit en bladen die nog in het najaar zullen gaan uitkomen. Er wordt naar gekeken of de activiteiten nog door geteld zullen worden tot december. Jarmo van Lenthe kan er op dit moment nog niks over zeggen. Astrid Neefs vraagt of er voor de activiteiten die na augustus gaan plaatsvinden niks meer wordt gekregen. Jarmo van Lenthe zegt dat het er dus aan ligt of er wel of niet wordt doorgeteld tot december. Omdat veel verenigingen er met bijvoorbeeld een jaarboek al wel rekening mee hebben gehouden denkt hij dat er wel op aangestuurd wordt het tot december te laten doortellen, maar dat hij er dus nog niks met zekerheid over kan zeggen. Jochem van de Fliert vraagt of het om of maanden per commissielid van de studiereis gaat. Arianne Colenbrander zegt dat dit niet zo is, maar dat dit het totaal aantal maanden voor de commissie is. Jarmo van Lenthe zegt dat in het model van het Overleg Studieverenigingen de vereniging punten krijgt en dat de vereniging deze maanden zelf moet verdelen onder de commissies. Jochem van de Fliert vraagt of er dan nog iets verandert. Jarmo van Lenthe zegt dat er niets verandert maar dat ze het model zo hebben aangepast dat er een bepaald deel voor de bestuurders is, dat zijn maanden per bestuurder. Deze maanden worden apart in het model verwerkt waardoor je punten automatisch minder waard worden, want die maanden zijn er al vanaf getrokken. Daardoor krijg je ook de vermenigvuldigingsfactor van 0,. Maar uiteindelijk ligt het toch aan de vereniging zelf om de maanden te verdelen. Astrid Neefs vraagt of ze er vanuit kan gaan dat het bestuur tot augustus, maanden per neus krijgt. Arianne Colenbrander beaamt dit. Astrid Neefs vraagt aan Jarmo van Lenthe of het vanuit het nieuwe model over een half jaar berekend wordt. Jarmo van Lenthe zegt dat de bestuurders in het nieuwe model waarschijnlijk maanden per bestuurden zullen gaan krijgen met een maximum van bestuurders. Daarnaast is er een incidentele pot bedacht van 00 maanden in totaal die verdeeld moet worden over alle koepels. Commissies als een studiereiscommissie kunnen daar hun maanden incidenteel aanvragen. Astrid Neefs vraagt of het bestuur uiteindelijk uitkomt op, maanden per persoon. Arianne Colenbrander zegt dat dit niet zo is, omdat het model dat Jarmo van Lenthe net uitgelegd heeft, geldt voor een heel jaar, dus dat het Bestuur voor een half jaar nog maar maanden zullen krijgen. Astrid Neefs vraagt of het dan, maanden per persoon zullen zijn. Astrid Neefs vraagt of het bestuur dan dus nu voorstelt al deze maanden naar zichzelf door te laten vloeien. Ze vindt, maanden vrij veel. Nadja Zwilling zegt dat ze, maanden juist heel weinig vindt voor een jaar bestuur. Ze zegt dat als je een jaar fulltime bestuur doet het echt niet meer dan redelijk is. Jochem van de Fliert en Tjitske Willemsma zeggen dat ze het ook heel redelijk vinden. Kirsty MacGillavry zegt dat ze het niet extreem veel vindt. Astrid Neefs zegt dat het inderdaad niet extreem is maar dat de

9 studiereis en het symposium er niks meer van krijgen en dat het dan afwachten is wat de incidentele pot brengt. Daarbij zegt Astrid Neefs dat de huidige studiereis niet eens meer onder de pot incidentele maanden kan vallen omdat die al voor augustus is georganiseerd. Annemieke Yperlaan zegt dat ze twee puntjes heeft. Ze vraagt of het bestuur heeft gekeken wat er op basis van voorgaande jaren aan kopmaanden is binnengekomen. Ze zegt dat ze denkt dat die getallen namelijk onder de lagen. Kirsty MacGillavry zegt dat dit zo is. Arianne Colenbrander zegt dat het dus bijna zeker is dat ze geen kopmaanden gaan krijgen. Annemieke zegt daarbij dat er sinds haar bestuursjaar tabellen zijn bijgehouden en dat het vorig jaar zelfs in het jaarverslag stond. De punten zijn bijgehouden met de activiteiten en hoeveel punten je daarvoor krijgt. Annemieke Yperlaan vraagt of het bestuur daar naar gekeken heeft. Arianne Colenbrander zegt dat ze niet naar die stukken heeft gekeken. Annemieke Yperlaan zegt dat dit wel een goed idee is, omdat je dan weet of je er nog even hard aan moet gaan trekken. Astrid Neefs zegt dat dat ook het uiteindelijke doel was van het aantal afstudeermaanden inzichtelijk maken, dat je precies weet hoeveel activiteiten je moet gaan organiseren. Kirsty MacGillavry zegt dat dat er dus al is. Ze zegt dat het Bestuur voor het Bestuur heeft in begroot zodat ze weten waar ze aan gaan moeten trekken. Ze zegt dat dit ook inzichtelijk is dus wat dat betreft is het niet iets nieuws wat je hoeft te maken, want het bestaat allemaal al. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dat niet bedoelt, maar ze vraagt aan Arianne Colenbrander of ze er voor zichzelf al naar gekeken heeft zodat je niet hoeft te gokken hoeveel maanden je gaat krijgen. Als je bijvoorbeeld al twee jaar achter elkaar hebt waarbij er 0 punten gehaald zijn dan kun je eigenlijk met veel zekerheid zeggen dat je dat dit jaar ook weer gaat doen. Sophia Steuter zegt dat dat nou precies in die tabel staat. Als we bijvoorbeeld kopmaanden willen behalen moeten we.000 woorden per editie van de Impuls hebben. We zitten nu na twee edities iets onder de woorden dus we moeten er de volgende keer er iets meer hebben, maar we zitten redelijk goed op schema. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dit wel snapt, maar ze vindt dat die 1 maanden geen gok kan zijn. Arianne Colenbrander zegt dat het bestuur wel geteld heeft welke activiteiten ze gaan organiseren, bijvoorbeeld de CWaccie feesten. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dat wel snapt maar dat Arianne Colenbrander zegt dat ze niet zeker is of ze die 0 punten überhaupt gaan halen maar als je naar de afgelopen twee jaren kijkt kun je daar wel wat over zeggen. Sophia Steuter zegt dat ze dat wel weet en dat het bestuur ook wel weet waar ze naar moeten streven en dat ze goed op weg zijn om die 0 punten te halen, maar dat het bestuur dus niet weet of ze daar uiteindelijk kopmaanden voor gaan krijgen. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dit ook wel snapt, maar dat Arianne Colenbrander net zei dat ze niet eens wist of ze die 0 punten ging halen. Verder zegt Annemieke Yperlaan dat ze, maanden per bestuurder ook niet heel weinig vindt. Ze vraagt aan Astrid of ze nu twee maanden voor de studiereiscommissie gekregen hebben. Kirsty MacGillavry antwoordt hierop dat ze twee maanden per fulltimer gekregen hebben. Annemieke Yperlaan vraagt hoeveel fulltimers er zijn. Kirsty MacGillavry zegt dat er zeven commisieleden zijn maar dat twee commissieleden een functie delen dus dat zij parttimers zijn die dan ook hun maanden delen. Ze zegt dat ze er vanuit het bestuursjaar hebben gehad. Annemieke Yperlaan vraagt of het meer dan twee maanden studievertraging gaat kosten. Astrid Neefs en Joanne Amse zeggen dat dit zo is. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dat niet gelooft. Joanne Amse zegt dat ze vanuit de

10 opleiding een tijdslimiet van één jaar gekregen hebben waarbij ze de studiereis op moesten zetten. Daarbij zegt ze dat ze de twee externen pas het tweede half jaar erbij gekregen hebben en dat de studiereis deelnemers heeft. Er zijn dus factoren die ervoor gezorgd hebben dat deze studiereis in korte termijn veel meer heeft moeten doen dan de vorige studiereiscommissie. Marlot Buschmann zegt dat het bestuur ook niet even veel afstudeermaanden krijgt als dat ze er tijd aan kwijt is. Annemieke Yperlaan zegt dat ze de verdeling scheef zou vinden als er nu nog meer maanden naar de studiereiscommissie zouden gaan. Astrid Neefs zegt dat ze ook niet bedoelt dat deze maanden perse naar de studiereis zouden moeten gaan. Annemieke Yperlaan zegt dat ze, maanden voor een bestuursjaar te weinig vindt. Annemieke Yperlaan vraagt of er doordat het jaarboek pagina s heeft er niet meer punten verkregen worden. Arianne Colenbrander zegt dat het zou kunnen maar ze dat niet zeker weet. Ze heeft namelijk navraag gedaan bij Benthe Bemelman en zij wist niet zeker of bijvoorbeeld fotopagina s ook tellen als inhoudelijke pagina. Er volgt vervolgens een discussie waar uitkomt dat pagina s met alleen maar foto s niet meetellen als inhoudelijke pagina. Arianne Colenbrander zegt dat die pagina s van het jaarboek dus nog niet helemaal kloppen aantal maanden niet uit de slof schiet. Als het aantal maanden ineens veel meer wordt, zegt ze dat ze het er niet meer mee eens is. Arianne Colenbrander vraagt of ze bedoelt dat we nog meer dan kopmaanden gaan krijgen. Astrid Neefs beaamt dat. Arianne Colenbrander zegt dat dat sowieso niet zal gaan gebeuren. Astrid Neefs zegt dat Arianne Colenbrander net nog zei dat ze er niks over kon zeggen. Arianne Colenbrander zegt dat ze wel zeker is dat we niet meer dan kopmaanden zullen gaan krijgen. Kirsty MacGillavry benadrukt dat het gewoon echt afhankelijk is van wat andere studieverenigingen zullen gaan doen. Je streeft wel naar maar het is bijna elk jaar gebleken dat het bestuur het doel qua kopmaanden niet haalt. Astrid Neefs zegt dat ze dit ook wel gelooft, maar dat het er gewoon om gaat dat als het er veel meer worden ze het er niet meer mee eens is omdat het nu een begroting is op basis van giswerk. Arianne Colenbrander zegt dat dit ook zo is, omdat het gewoon allemaal nog niet zeker is. Astrid Neefs stelt voor om opnieuw te vergaderen als het er meer worden. Arianne Colenbrander vraagt of iedereen het ermee eens is dat deze verdeling zo wordt goedgekeurd, mits het er niet meer worden. Dan zal dit in een nieuwe ALV worden besproken. Astrid Neefs benadrukt dat het om de maanden tot augustus gaat. Arianne Colenbrander vraagt of er nog meer vragen zijn over deze sheet. Deze zijn er niet. Arianne Colenbrander hamert en keurt het voorstel goed. Sheet beweegredenen Er zijn geen vragen over deze sheet. Arianne Colenbrander vraag of er bezwaren zijn tegen het goedkeuren van de verdeling zoals deze er nu uit ziet. Astrid zegt van niet, mits het 0 1. Investering deel eigen vermogen Sheet voorstellen Tijdens de vorige ALV is besloten dat de winst van naar het eigen vermogen gaat. Ook is er toen opgemerkt dat ons eigen vermogen erg hoog is, namelijk even hoog als de hele begroting. Daarom hebben we

11 met personen nagedacht over mogelijkheden om een deel van het eigen vermogen te investeren. Hier zijn ideeën uitgekomen en deze wil ik nu stuk voor stuk behandelen. Ik wil wel even benadrukken dat het niet noodzakelijk is dat we geld investeren. Als we vinden dat geen van de ideeën zinvol of noodzakelijk is voor Communiqué, kunnen we ook besluiten om het geld niet te investeren. Wij als werkgroep vinden het leuke ideeën en ze zouden op zich allemaal uitgevoerd kunnen worden. De ideeën zijn: investeren in het symposium, aanschaffen van sportshirtjes, aanschaffen van een laptop, het aanschaffen van een koffiezetapparaat en investeren in de huisstijl. Sheet symposium Ik wil beginnen met het symposium. Het symposium wordt binnen Communiqué als een waardevol evenement gezien. Veel leden komen naar het symposium. Wij als Bestuur hebben als beleid om te professionaliseren en het symposium is ook een mogelijkheid hiervoor. Wij willen voorstellen om tenminste de komende jaar de bijdrage vanuit Communiqué met 00 euro te verhogen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de commissie ook minstens 00 euro aan sponsorgeld ophalen. Door de bijdrage te verhogen, willen we de commissie stimuleren om uit te pakken met het symposium en is er ook een budget voor sprekers. Als dit plan wordt aangenomen, is er dus 000 euro nodig die georganiseerd gaan worden door de Sportcie. Door de shirts kan Communiqué zich profileren tijdens deze activiteiten en hierdoor heeft Communiqué een professionelere uitstraling. Het voorstel is om 0 shirtjes aan te schaffen. Eventueel zou er een heel tenue aangeschaft kunnen worden. Ons voorstel is om een budget te geven van 00 euro, waarna er gekeken wordt wat hiervan gekocht kan worden. Er kan eventueel nog een sponsor gezocht worden die hun logo op het shirtje kunnen zetten. Sheet laptop Het derde voorstel is om een laptop voor Communiqué aan te schaffen. Op dit moment is er wel een laptop, maar deze wordt nauwelijks gebruikt omdat deze verouderd is. Een laptop is zeker van toegevoegde waarde en is te gebruiken tijdens het maken van notulen tijdens de ALV, tijdens het notuleren van bestuursvergaderingen en tijdens de boekenverkoop. Op dit moment moet iemand van het bestuur haar eigen laptop meenemen, wat toch niet de bedoeling zou moeten zijn. Als er een laptop aangeschaft zou worden, zou deze ook gebruikt kunnen worden tijdens vergaderingen van grotere commissies, zoals de symposiumcommissie. Ook kan een laptop bijdragen aan de professionalisering van Communiqué, bijvoorbeeld als een bestuurslid ergens een presentatie moet houden. Via de UT kan een laptop gekocht worden, hier is een goedkope en duurdere versie. De goedkope kost rond de 00 euro en de duurdere rond de 00 euro. Sheet sportshirtjes Het tweede voorstel is het aanschaffen van sportshirtjes. Deze hebben we momenteel niet, maar deze kunnen goed gebruikt worden tijdens het jaarlijkse StAftoernooi, de Batavierenrace en de wellicht bij activiteiten 0 1 Sheet koffiezetapparaat Het vierde voorstel is een koffiezetapparaat. Vaak wordt er in de Communiquékamer een hele pot koffie gezet, terwijl er maar 1 kopje nodig is. Ook gebeurt het vaak dat leden snel een kopje koffie willen, maar dat ze geen tijd hebben om deze te zetten. Om deze redenen is het

12 handig om een koffiezetapparaat te hebben, waardoor er koffie gezet kan worden per kopje. Hiermee wordt tijd bespaard en wordt er ook niet onnodig een halve pot koffie weggegooid. Daarbij kunnen er meer bezoekers naar de kamer getrokken worden, bijvoorbeeld leden die voor of tussen een college snel koffie willen, maar ook mensen die vaak koffie halen buiten de Communiquékamer, waardoor zij wellicht lid willen worden bij Communiqué. De mogelijkheden van een koffieapparaat zijn erg divers. Er kan gekozen worden voor een luxe koffiezetapparaat, dit zorgt wel voor veel meer koffiekosten. We hebben hiervoor geïnformeerd bij Douwe Egberts. De aanschaf van het simpelste apparaat kost al 00 euro, en de koffiekosten per kopje zullen ook te veel stijgen. Een goedkoper alternatief kan een Senseo zijn. Ook dit gaat zorgen voor meer koffiekosten, maar deze zijn beter te overzien. Ook de kosten voor de aanschaf van een Senseo liggen aanzienlijk lager dan die van een luxe koffiezetapparaat. De kosten voor de aanschaf van een luxe koffiezetapparaat variëren sterk, de kosten voor de aanschaf van een Senseo liggen onder de 0 euro. We zouden er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld maanden een Senseo apparaat te proberen, zodat we kunnen kijken of die aanslaat en om zo de kosten per kopje te bekijken. Sheet huisstijl Het vijfde voorstel is investeren in de huisstijl. Van veel leden horen we dat het logo verouderd is en dat ze willen zien dat de huisstijl geüpdatet wordt. Een huisstijl is wel het visitekaartje van een vereniging en moet daarom wel representatief zijn. We kunnen er nu voor kiezen om de huisstijl te veranderen, we zouden er ook voor kunnen kiezen om te onderzoeken of de huisstijl representatief is. De kosten voor de verandering van de huisstijl zijn namelijk wel aardig hoog, namelijk 00 euro. We hebben dan namelijk veel dingen nieuw nodig, zoals briefpapier, enveloppen en pennen. Een deel van deze kosten kan betaald worden via kamerbenodigdheden, maar het budget hiervoor is 00 euro. Een groot deel van deze kosten blijft dus nu nog open staan. Als we een nieuwe huisstijl willen, zouden we dit kunnen doen door middel van een wedstrijd onder de studenten waardoor we geld uitsparen. Vragen (per sheet) Sheet voorstellen Er zijn geen vragen over deze sheet. Sheet sympoium Kirsty MacGillavry vraagt of het plan is dat er 00,- wordt bijgedragen mits er 00,- aan sponsorgeld wordt binnengehaald. Ze zegt dat het wel even duurt voordat de commissie die 00,- aan sponsorgeld binnenheeft. In dit tussentijd moeten de sprekers en dergelijke ook geregeld worden, dus tegen die tijd staat het symposium al best wel op pootjes. Ze zegt dat je er dan pas aan het einde 00,- bij krijgt en ze vraagt zich af wat je daar dan mee gaan doen, aangezien alles tegen die tijd al geregeld is. De vorige symposiumcommissie heeft namelijk ook geld uitgegeven aan een blauwe loper omdat ze gewoon geld over hadden. Kirsty MacGillavry vraagt of je dat geld niet op een veel te laat moment krijgt. Elizabeth Izaks zegt dat ze een goed punt heeft. Wel zegt ze dat ze gehoord heeft van de symposiumcommissie dat ze bepaalde sprekers gewoon niet kunnen regelen omdat ze niet genoeg geld hebben. Kirsty MacGillavry zegt dat er vorig jaar geld over was. Ester van de Ven zegt dat er dan vooral sprekers komen die hun eigen bedrijf komen promoten en geen sprekers die echt een goede workshop geven. Kirsty MacGillavry zegt dat ze dat ook allemaal wel snapt, dat je dan

13 betere sprekers kan binnenhalen, maar dat ze gewoon denkt dat dit geld te laat komt. Nicole Megens stelt voor dat de commissie die 00,- gewoon krijgt, maar dat het besteed moet worden aan sprekers. Astrid Neefs zegt dat je met het geld het symposium ook interessanter kunt maken voor bedrijven. Op de huidige netwerkborrel gaan de sprekers met elkaar kletsen en gaan dan weer weg, maar dit zou je veel interessanter kunnen maken. Kirsty MacGillavry vraagt of ze een soort bedrijvenmarktje bedoelt. Astrid Neefs zegt van wel. Astrid Neefs zegt dat je door dit geld aan het eind uit te keren met meer onzekerheden aan het werk bent, maar het is nooit dat je al je geld al binnen hebt op het moment dat je aan de slag gaat. Nicole Megens zegt dat als je al 00,- begroot hebt aan sprekers dat je daar al vanaf het begin gebruik van kan maken. Nu heb je de sprekers al lang vast staan en dan denk je aan het eind Oh ik heb nog 00,-. Astrid Neefs zegt dat je bij een begroting altijd onzekerheden hebt. Kirsty MacGillavry zegt dat ze een onzekerheid van 00,- nogal ruim vindt. Jochem van de Fliert zegt dat deze hele formulering niet klopt. Als je 00,- wilt bijdragen vanuit je bestuur en je wil 00,- sponsorgeld binnenhalen is er een soort pilot die je runt. Je kunt niet zeggen als je 00,- sponsorgeld binnenhaalt schappen we die 00,- ook, want dat is hoe het er nu staat en dan valt je symposium in duizend. Je moet zeggen, we begroten dit, we doen dit, we stellen de sponsoring hierop in en we motiveren die mensen om het binnen te halen. Elizabeth Izaks zegt dat het ook meer het idee was om een voorwaarde te stellen zodat de commissie niet denkt van we hebben het geld toch al. Jochem van de Fliert zegt dat het ook heel goed is om een doel te stellen. Erik van Nistelrooij zegt dat hij het dan persoonlijk een heel grof bedrag vindt, als je het zomaar zou geven. Benthe Bemelman vraagt of het bedrag verhoogt wordt tot 00,- of dat er nog 00,- bij komt. Elizabeth Izaks zegt dat er nog bijkomt. Joanne Amse zegt dat ze 00,- alleen al vanuit Communiqué heel erg veel vindt. Er volgt geroezemoes vanuit de zaal waaruit de vraag komt hoeveel geld er überhaupt geïnvesteerd kan worden. Elizabeth Izaks zegt dat dit 000,-. Erik van Nistelrooij zegt dat hij het uitgangspunt wat beter wil formuleren. Het komt nu over of we gewoon even 000,- willen gaan besteden, maar dat is echt niet de bedoeling. Hij zegt dat hij zag dat we relatief veel financiële middelen hadden. Hij zegt dat hij toen vond dat, ook in het kader van de professionalisering, hier best wat van kan worden geïnvesteerd. Hij zegt dat de commissie toen bijvoorbeeld aan het symposium gedacht heeft. Zo kan het symposium naar een hoger plan getrokken worden en krijg je geen workshops waarbij bedrijven bijvoorbeeld hun eigen systeem komen testen. Maar het idee was ook dat we het geld niet zomaar zouden gaan afgeven, want dan stimuleer je de commissie niet meer om nog sponsorgeld binnen te halen. Dat betekent dus niet dat de commissie besloten heeft om zomaar even 000,- van het eigen vermogen te investeren. Die mogelijkheden zouden er in nood misschien wel zijn maar het moet nooit je uitgangspunt zijn om dat uit te gaan geven. Je moet er ook nog rekening mee houden dat mocht er bijvoorbeeld geen bestuur komen of dat er grote uitgaven nodig zijn, dat er voldoende back-up is. Erik van Nistelrooij zegt dat het uitgangspunt dus zeker niet zo mag zijn dat we maar even 000,- gaan investeren. Sophia Steuter vraagt aan Erik van Nistelrooij of hij een bedrag zou kunnen noemen dat we zouden kunnen investeren zonder risico s te lopen. Erik van Nistelrooij zegt dat als je een investering doet, je altijd risico loopt. Erik van Nistelrooij zegt dat het nu op hem zo overkomt of de instelling is van die 000,- kunnen we vrij investering

14 omdat er toch geen risico is. Hij zegt dat we beter vanuit het idee kunnen redeneren dat als we het symposium bijvoorbeeld een boost willen geven, dat daar ruimte voor is. Joanne Amse vraagt waarop die 00,- voor het symposium is gebaseerd. Erik van Nistelrooij zegt dat deze 00,- is gebaseerd op de huidige begroting van het symposium. Deze begroting was zover hij zich kon herinneren ongeveer 000,- dus de commissie dacht dat dit een substantiële injectie was waardoor je betere sprekers of workshops zou kunnen regelen. Joanne Amse zegt dat als je het symposium naar een hoger niveau wil trekken, ook je aantal deelnemers omhoog moet, dus ook het aantal deelnemers buiten CW. Ze zegt dat ze het huidige plan nog te vaag vindt om hier zo ja op te zeggen. Er moet echt een goed plan komen om waarin staat waar dat geld precies heen gaat. Kirsty MacGillavry zegt dat dat misschien überhaupt wel een betere voorwaarde is. Dat er een plan komt waar ze het geld aan willen besteden. Annemieke Yperlaan zegt dat je dan ook wel een beetje risico s mag nemen. Je weet dat je een commissie aanneemt, omdat je er vertrouwen in hebt dat ze een professioneel symposium willen neerzetten. Als je daar nu zo voor kiest dan weet je toch ook gewoon dat ze dit geld niet aan bijvoorbeeld pennen gaan uitgeven. Joanne Amse zegt dat je ook weet dat de vorige commissie geld over had en daar een blauwe loper heeft neergelegd dus ze vindt dat er zeker op toegezien moet worden. Annemieke Yperlaan zegt dat dat iets was dat de commissie op het allerlaatste moment moest kiezen. Astrid Neefs vindt het een taak van de bestuursverantwoordelijke om erop toe te zien dat het geld goed besteed wordt. Kirsty MacGillavry zegt dat een nieuw bestuur ook een beleidsplan moet schrijven. Een symposiumcommissie kan dan toch ook een plan schrijven, vindt ze. Ze zegt dat ze het er mee eens is dat er geld word gegeven aan het symposium om het een boost te geven, maar dat ze dan wel met een goed plan mogen komen hoe ze het geld gaan besteden. Ze zegt dat ze daar meer dan recht op heeft. Kirsty MacGillavry vermeldt daarbij dat als ze inzicht wil hebben in het geld van de studiereis, dat dat dan ook zo mag zijn bij het symposium. Astrid Neefs vraagt dus nu of het zo is dat het voorstel is om 00,- aan de symposiumcommissie te geven onder de voorwaarde dat zij een plan schrijven hoe zij het symposium gaan professionaliseren. Elizabeth Izaks vraagt zich af wie dat plan moet gaan goedkeuren. Erik van Nistelrooij antwoordt dat het bestuur dat moet doen. Erik van Nistelrooij vraagt of het dan die 00,- wordt of dat het bedrag wordt verlaagd. Astrid zegt dat het twee jaar lang 00,- van Communiqué wordt. Nicole Megens stelt voor om het eerst één jaar te proberen om te kijken of het geld te veel of te weinig is en het daaraan aanpassen. Tjitske Willemsma zegt dat het ook een percentage kan zijn. Dat het geld dat wordt gegeven aan de symposiumcommissie gebaseerd is op hun begroting. Dat zij bijvoorbeeld een plan opstellen voor het symposium, en dat Communiqué dat met bijvoorbeeld % gaat verhogen. Astrid Neefs zegt dat het daar in principe inderdaad ook op gebaseerd is. Benjamin Ziepert zegt dat als ze een begroting maken en ze daar later nog % bij op krijgen, ze extra geld hebben dat ze niet hebben inbegroot. Astrid Neefs zegt dat als je tegen een symposiumcommissie verteld dat ze geld van Communiqué mogen inbegroten met een maximum van 00,- euro dat je er zeker op kan rekenen dat de commissie die 00,- inbegroot. Hugo Smink vraagt of die 00,- uit de lucht gegrepen is. Elizabeth Izaks zegt dat dit gebaseerd is op de begroting van het vorige symposium.

15 Hugo Smink vraagt zich af als je dit vergelijkt met andere studieverenigingen die normaal gesproken altijd hele grote symposia organiseren, of dit bedrag dan toereikend is. Astrid Neefs zegt dat dit niet te vergelijken is. Dat zijn technische studies die er zowat geld voor krijgen. Erik van Nistelrooij zegt dat het originele plan is dat we het symposium iets gaan ondersteunen. Hij zegt dat misschien daar iedereen het al wel niet mee eens is en dat het symposium het maar zelf uit moet zoeken. Astrid Neefs benadrukt dat we nog bij het vragenmoment zijn voor elke sheet en dat we hier nog geen dingen gaan beslissen. Erik van Nistelrooij zegt dat dan nu het idee duidelijk is wat het idee achter het plan voor het symposium is. Elizabeth Izaks vraagt of er dan verder nog vragen zijn. Joël Tahitu vraagt zich af in hoeverre je met 00,- de professionaliteit van het symposium kan verhogen en of het dan de moeite is om voor bijvoorbeeld iets betere sprekers wel 00,- uit te trekken. Marlot Buschmann zegt dat er ook gedacht kan worden aan een andere locatie. Astrid Neefs voegt hieraan toe dat je het ook aantrekkelijker kunt maken voor bedrijven zodat het ook voor studenten nog aantrekkelijk is om op die borrel bijvoorbeeld eventuele stageopdrachten te regelen doordat andere mensen hier nu ook op afkomen, niet alleen studenten. Annemieke Yperlaan vraagt zich af of het ligt aan de inhoud die we tot nu toe gehad hebben, of aan de opzet van het symposium. Astrid Neefs zegt dat ze denkt dat het aan beide ligt. Tjitske Willemsa zegt dat er überhaupt weinig mensen van buiten zijn benaderd, dat de promotie naar buiten nog veel te laag ligt. Ze zegt dat ze denkt dat het niet ligt aan het bedrag wat erin is geïnvesteerd. Annemieke Yperlaan zegt dat het vorige symposium juist heel snel vol zat met heel veel mensen die ze niet kende van de studie. Nadja Zwilling zegt dat ze niet mee kon doen omdat er allemaal externe mensen waren. Annemieke Yperlaan zegt dat als het qua colleges beter geregeld was, er meer mensen van CW gezeten hadden. Astrid Neefs vraagt hoe ze het inhoudelijk gezien zag. Annemieke Yperlaan zegt dat ze het inhoudelijk gezien allemaal super interessant vond maar dat ze wel college had op die dag. Doordat ze zich door haar colleges pas op het allerlaatste moment kon inschrijven, kon ze niet doen wat ze het meest interessant vond. Astrid Neefs zegt dat als je meer geld hebt, je ook de inschrijvingslimiet omhoog kan doen. Annemieke Yperlaan zegt dat daarmee het probleem niet wordt weggenomen dat de opleiding het symposium niet interessant genoeg vindt om er een collegevrije dag voor in te roosteren. Elizabeth Izaks vraagt zich af of dit niet iets is wat de symposiumcommissie nu moet regelen en wat we niet nu hoeven te bespreken. Annemieke Yperlaan zegt dat dat ook al drie jaar niet is gelukt. Er is altijd wel iets dat de opleiding er tussendoor steekt. Annemieke Yperlaan zegt dat het wel een groot probleem is wat je niet oplost met 00,-. Sophia Steuter zegt dat het ook niet de bedoeling is om de opleiding om te kopen. Annemieke Yperlaan zegt dat ze dit ook wel snapt, maar vraagt zich af of het dan wel echt aan de inhoud of de opzet van het symposium ligt, dat dingen niet perfect lopen. Annemieke Yperlaan vraagt zich af of je met 00,- de problemen die er zijn kunt oplossen. Astrid Neefs zegt dat ze daarom dus een plan moeten schrijven. Sijbrand van der Tang zegt dat hij twee vragen heeft. Het eerste is dat men het de hele tijd heeft over meer externen aantrekken. Hij vraagt zich af wat hij daaronder moet verstaan, of het bijvoorbeeld meer Communicatiewetenschap studenten uit andere steden zijn. Elizabeth Izaks zegt dat het gaat om de mensen waar wij als Communicatiewetenschappers iets aan hebben. Mensen waarbij je een

16 stage kunt regelen bijvoorbeeld. Sijbrand van der Tang zegt dat dat gaat om de sprekers, maar er wordt ook de hele tijd gesproken over meer externe bezoekers aantrekken, dat het grootser moet worden aangepakt en dergelijke. Elizabeth Izaks zegt dat daarmee mensen vanuit het communicatie bedrijfsleven worden bedoelt. Ten tweede zegt Sijbrand van der Tang dat het bestuur bezig is met een vijfjarenplan. Hij vraagt zich af in hoeverre die bijdrage van twee jaar een incidentele bijdrage is ten opzichte van de toekomst. Het symposium dat na dat derde jaar is, werkt namelijk wel weer met een kleinere bijdragen namelijk. Astrid Neefs zegt dat daar ook al over nagedacht is. Ze zegt dat het idee is om het in twee jaar professioneler te maken, zodat het voor het bedrijfsleven interessanter wordt. Ook voor sponsoren wordt het zo interessanter om het symposium te sponsoren, in de hoop dat het dan in de toekomst makkelijker zal verlopen met de sponsoring. Ze zegt dat je dat natuurlijk niet met zekerheid kan zeggen, maar ze denkt dat als je een dusdanig professioneler symposium organiseert, het wel zal helpen. Sijbrand van der Tang zegt dat hij denkt dat het dan heel belangrijk is om Joël Tahitu s punt te onderzoeken in hoeverre de 00,- een meerwaarde is voor je professionalisering van een symposium. Jochem van de Fliert zegt dat we best een keer een pilot kunnen runnen. Gewoon die 00,- een keer investeren, wel met een plan, zodat we daarna kunnen kijken hoe het ons verging en wat het heeft opgeleverd. Hij vindt dat het gewoon een keer geprobeerd moet worden. Tjitske Willemsma is het hier wel mee eens, maar dan echt één jaar met een goede evaluatie. Benjamin Ziepert heeft nog een vraag aan de KasCo. Hij zegt dat hij ziet dat het eigen vermogen van Communiqué.000,- is. Hij vraagt hoeveel Communiqué nodig heeft als risicoreserve. Erik van Nistelrooij zegt dat ze hebben gekeken naar als er bijvoorbeeld een jaar geen bestuur zou zijn en wat ander zaken, dat er ongeveer.000,- nodig zou zijn. Benjamin Ziepert vraagt of er dan 000,- uitgegeven zou kunnen worden. Erik van Nistelrooij zegt dat het niet gaat om het bedrag, maar om je middelen. Jochem van de Fliert voegt hieraan toe dat als je bijvoorbeeld een laptop koopt, je je eigen vermogen niet verliest. Erik van Nistelrooij benadrukt dat het eigen vermogen geen bedrag is, maar een waarde voor je bezittingen. Elizabeth Izaks vraagt of er verder nog vragen zijn. Deze zijn er niet. Sheet sportshirtjes Nicole Megens zegt dat ze het een goed idee vindt, maar dat ze een sponsor op de shirts lelijk vindt. Jochem van de Fliert zegt daarbij dat het probleem is dat je deze shirts dan als het goed is de komende jaar houdt, daarom vindt hij het verstandig om er alleen de naam van de opleiding op te zetten, want daarom konden die vorige shirts niet meer gebruikt worden en daarbij goed bij te houden wie die shirts heeft. Tjitske Willemsa vraagt hoeveel shirts er dit jaar nodig zijn. Ze zegt dat het namelijk te laat is om deze shirtjes nog voor het Staf-toernooi en de Batavierenrace te drukken. Tjitske Willemsa vraagt zich af of die shirts überhaupt gebruikt worden dit jaar. Elizabeth Izaks zegt dat het ook meer een investering in de toekomst is en dat het niet perse nodig is dat we deze shirtjes meteen gaan gebruiken. Ze vraagt of het dan niet verstandiger is om bijvoorbeeld volgend jaar de begroting van de Batavierenrace of het StAf-toernooi te verhogen. Ze zegt dat je het dan gewoon kunt inbegroten zodat het niet van het eigen vermogen afgehaald hoeft te worden. Elizabeth Izaks zegt dat het dan de vraag is of je de begroting wel rond gaat krijgen. Astrid Neefs zegt dat je dan

17 inderdaad het geld ergens anders moet gaan weghalen, terwijl je het nu eigenlijk gewoon hebt. Tjitske Willemsa vindt dat je ook niet zomaar eigen vermogen kunt gaan uitgeven. Het wordt nu gepresenteerd alsof we geld over hebben. Erik van Nistelrooij zegt dat als je dit zo zou gaan doen, je dit jaar eigenlijk verlies maakt. Tjitske Willemsa vraagt of het dan dit jaar wel nodig is. Ze vraagt waar het dit jaar voor wordt gebruikt. Erik van Nistelrooij zegt dat het voor het StAf-toernooi en de Batavierenrace inderdaad te laat is, maar dat er wel een sportcommissie komt en dat je ook bij andere toernooitjes één team kunt uitstralen. Tjitske Willemsma zegt dat je het dan beter kunt boeken onder verenigingskleding, omdat de sportcommissie meer kleding nodig heeft. Dan maak je waarschijnlijk ook iets verlies, maar ze zegt dat ze het heel raar vindt om iets als investering van het eigen vermogen te presenteren. Jochem van de Fliert zegt dat hij het ook wat chiquer vindt om het te boeken op verenigingskleding. Elizabeth Izaks benadrukt dat het ook gewoon ideeën zijn en dat over hoe het geboekt gaat worden zeker nog overlegd kan worden met de KasCo. Erik van Nistelrooij zegt dat er iets in zit door het onder de post verenigingskleding te boeken. Het effect blijft namelijk gewoon hetzelfde. Tjitske Willemsa zegt dat je gewoon moet kijken hoeveel je er dit jaar nodig hebt en dat de rest dan volgend jaar besteld kan worden. Annemieke Yperlaan zegt dat het goedkoper is om de shirts tegelijk te bestellen dan er bijvoorbeeld elke keer tien te bestellen. Tjitske Willemsa zegt dat dat waar is, maar zegt dat het dan gewoon op dit jaar geboekt moet worden. Wellicht draai je dan iets verlies, maar het is niet erg om een keer een paar honderd euro verlies te draaien. Elizabeth Izaks vraagt of er verder nog vragen zijn. Deze zijn er niet Sheet laptop Nicole Megens zegt dat ze denkt dat dit overbodig is omdat je zo n laptop niet eens drie keer per jaar gebruikt. Elizabeth Izaks zegt dat dit niet waar is, je hebt sowieso elke week bestuursvergadering. Nicole Megens zegt dat je dan ook gewoon je eigen laptop mee kunt nemen. Sophia Steuter zegt dat het ook best schraal is als een extern persoon langs komt en die achter je computer moet gaan zitten als je iets wil laten zien. Sophia Steuter zegt dat je nou eenmaal niet altijd je laptop bij je hebt en het ook niet de bedoeling mag zijn dat je die altijd mee moet nemen. Sophia Steuter zegt dat Wendy wel elke week haar laptop mee moet nemen en als ze bijvoorbeeld een keer haar oplader vergeten is we wel een probleem hebben. Kirsty MacGillavry zegt dat dit net als de vissen in hun beleidsplan is. Kirsty MacGillavry zegt dat ze niet snapt hoe dit bij kan dragen aan de professionaliteit van de vereniging. Ze snapt niet dat het erg kan zijn om je eigen laptop mee te nemen. Wendy Duurland zegt dat het daar niet om gaat. Ze zegt dat je werkt voor Communiqué en dat je dan niet hoeft te verwachten dat je wel je eigen spullen meeneemt. Kirsty MacGillavry zegt dat er een laptop is, ondanks dat die traag is. Arianne Colenbrander zegt dat die laptop niet meer te gebruiken is. Jochem van de Fliert zegt dat er nog een laptop is. Veel mensen denken dat die laptop van de studiereiscommissie is, maar die laptop is gewoon van Communiqué. Maar dat houdt niet tegen dat de studiereiscommissie die waarschijnlijk altijd nodig heeft. Dan kun je er dus voor kiezen om die laptop door de studiereiscommissie te laten overkopen of er nog een laptop bij te kopen. Kirsty MacGillavry zegt dat ze snapt dat de studiereis er een nodig heeft, maar niet dat het bestuur niet hun eigen laptop mee wil nemen. Erik van Nistelrooij vraagt aan Kirsty MacGillavry waarom de studiereis er dan wel een nodig heeft maar het bestuur niet. Kirsty MacGillavry zegt dat het bestuur ook een eigen computer heeft waar ze

18 bestanden kunnen opslaan en de studiereis niet. De studiereis heeft wel allemaal gezamenlijke bestanden waar ze in moeten kijken en daarom is het handig dat de studiereis een laptop heeft, volgens Kirsty MacGillavry. Astrid Neefs zegt dat die laptop daarnaast mee op reis gaat en je niet je persoonlijke laptop mee zou willen nemen op reis. Erik van Nistelrooij zegt dat hij vindt dat bij bijvoorbeeld een ALV en de boekenverkoop, Communiqué moet faciliteren dat dat kan. Erik van Nistelrooij zegt dat Wendy Duurland nu haar eigen laptop mee heeft moeten nemen en hij vindt dat Communiqué hiervoor moet zorgen. Kirsty MacGillavry zegt dat hiervoor ook eenmalig de laptop van de studiereis gebruikt zou kunnen worden. Erik van Nistelrooij zegt dat dat ook een goede oplossing zou zijn. Joanne Amse zegt dat ze het niet handig vindt als er allemaal Communiqué bestanden staan op een laptop die mee gaat op reis. Daarnaast vindt Joanne Amse dat het bestuur gewoon een heel goed punt heeft. Ze zegt dat het van de zotte is, dat als je werkt voor Communiqué je wel je eigen laptop mee moet nemen. Kirsty MacGillavry zegt dat er vroeger ook nooit problemen van gemaakt werden dat er een eigen laptop meegenomen moest worden. Astrid Neefs zegt dat ze het ging altijd zo geen argument vindt. Wendy Duurland benadrukt dat ze er ook zeker geen probleem van maakt dat ze haar eigen laptop mee moet nemen en dat het gewoon een voorstel van de commissie is, wat ze heel handig zou vinden. Erik van Nistelrooij zegt dat hij vindt dat Communiqué hier sowieso in moet faciliteren. Als dat op de laptop van de studiereis kan, dan moeten we het daarmee doen want het is natuurlijk onzin als er twee zijn terwijl dat niet nodig is. Tjitske Willemsma stelt voor om dadelijk gewoon te gaan stemmen. Ze zegt dat de verschillende punten nu wel duidelijk zijn. Daarbij zegt ze dat er een potje reservering computersoftware is. Ze zegt dat een laptop een ideaal iets is om daaruit te betalen en het dus helemaal niet uit het eigen vermogen hoeft. Elizabeth Izaks vraagt of er verder nog vragen zijn. Deze zijn er niet. Joanne Amse en Nienke Norel verlaten de zaal. Sheet koffiezetapparaat Hugo Smink zegt dat hij thuis nog een Senseo apparaat thuis heeft staan waar hij niks mee doet. Deze mag wat hem betreft in de Communiquékamer staan. Hugo Smink zegt verder dat het koffiezetapparaat dat we nu hebben prima is en dat hij alleen een keer grondig schoon gemaakt moet worden. Elizabeth Izaks zegt dat het apparaat inderdaad prima is, maar dat het er meer om gaat dat mensen steeds een hele pot koffie moeten zetten terwijl ze maar één kopje koffie willen. Joël Tahitu zegt dat als je met mensen in de Communiquékamer gaat zitten je niet Senseo s gaat zetten. Hugo Smink zegt dat het ook en en is. Kirsty MacGillavry vraagt of er goed is gekeken of het echt goedkoper is. Ze kan zich namelijk niet voorstellen dat die koffiepads goedkoper zijn dan zo n pak koffie dat je bij de Makro of Sligro kan kopen. Astrid Neefs zegt dat het goedkoper is dan zo n luxe apparaat omdat je dan koffie moet afnemen bij de leverancier. Kirsty MacGillavry zegt dat ze zich gewoon afvraagt of er genoeg geld voor is. Ze zegt dat ze niet precies weet hoe het zit maar ze denkt wel dat het handig is als het even wordt uitgezocht. Annemieke Yperlaan zegt dat als je nu een beslissing maakt om zo n luxe koffiezetapparaat aan te schaffen, dat je niet alleen nu investeert, maar

19 dat je vanaf nu in de begroting elk jaar de koffiekosten omhoog moet gooien. Ze zegt dat het aan de andere kant, als het meer leden trekt, het misschien ook wel weer waard is. Erik van Nistelrooij zegt dat op eigenlijk alle flyers van Communiqué staat kom langs voor een vers kopje koffie maar dat dat er eigenlijk nooit is. Annemieke Yperlaan zegt dat het niet de eerste keer is dat er naar gekeken wordt, zij hebben er namelijk ook al naar gekeken, maar het is gewoon wel echt heel veel duurder. Jochem van de Fliert zegt dat Stress is overgestapt op koffiekannen van de UT. Hij vraagt zich af of dat een optie is. Astrid Neefs zegt dat de kannen koffie,0 per kan zijn en als je het bij zelf-service wil zelfs,0 per kan. Jochem zegt dat hij dat niet bedoelt, hij bedoelt die enorme bussen. Astrid Neefs zegt dat het idee van verse koffie dan ook een beetje weg is. Erik van Nistelrooij stelt voor om als proef Hugo Smink zijn Senseo te nemen om te kijken of het überhaupt positief wordt ontvangen door de leden. Nicole Megens vraagt of er is gekeken naar andere studieverenigingen, hoe zij dat doen. Elizabeth Izaks zegt dat dat gebeurd is, maar dat bij hen veel meer koffie wordt gedronken dan bij ons. Nicole Megens vraagt of bij het Externe Betrekkingen-overleg ook niet een gezamenlijk koffiecontract onder de studieverenigingen aan de orde is geweest. Marlot Buschmann beaamt dit, maar zegt dat het meer geld kost dan wat we nu kwijt zijn. Elizabeth Izaks vraagt of er verder nog vragen zijn over deze sheet. Deze zijn er niet Sheet huisstijl Nadja Zwilling vraagt of het onderzocht is dat mensen het logo echt verouderd vinden, omdat ze het persoonlijk best een mooi logo vindt. Elizabeth Izaks zegt dat ze het veel horen, maar dat ze ook zei dat het inderdaad eerst onderzocht kan worden. Nadja Zwilling zegt dat er in haar bestuur ook zo n idee was om een wedstrijd te organiseren maar dat het was afgeblazen omdat het gewoon geen goed idee was. Ze zegt dat ze denkt dat het nog steeds geen goed idee is. Nadja Zwilling zegt dat daarbij het logo van Communiqué juist heel herkenbaar is en ze ziet niet in waarom we daaraan zouden gaan sleutelen. Jochem van de Fliert zegt dat je het wel los kan zien. Hij zegt dat je aan de ene kant een heel herkenbaar logo hebt maar hij zegt ook dat je qua kleur bijvoorbeeld het witte facet kan houden maar dat je de rest vrij kunt invullen. Kirsty MacGillavry zegt dat kleur niet is opgenomen in de huisstijl. Ze zegt dat als je bijvoorbeeld het briefpapier groen met witte bogen zou willen hebben, je dat ook kunt bestellen. Marlot Buschmann zegt dat het niet zomaar uit de lucht gegrepen is dat het logo niet mooi is. Ze heeft het ook van andere verenigingen gehoord. Kirsty MacGillavry zegt dat andere verenigingen zichzelf altijd geweldig en beter vinden. Erik van Nistelrooij zegt dat je ons logo eens naast de logo s van andere studieverenigingen moet leggen. Hij zegt dat we een communicatieopleiding zijn, maar dat ons logo er het meest karig uitziet. Tjitske Willemsa zegt dat ze dit ook vindt. Joël Tahitu vraagt waar die 00,- op gebaseerd is. Hij denkt namelijk dat je het daarmee niet gaat halen. Elizabeth Izaks zegt dat het zo uitgerekend is. Astrid Neefs zegt dat je ook al een vast bedrag hebt inbegroot voor kantoorartikelen. Joël Tahitu vraagt of er gedacht is aan

20 verenigingskleding. Astrid Neefs zegt dat de commissies ook variëren per jaar. Kirsty MacGillavry zegt dat ze puur uit interesse een vraag heeft. Ze vraagt of er gepeild is of er mensen zin hebben om mee te doen aan zo n wedstrijd. Ze zegt dat ze weet dat er een aantal mensen binnen Communiqué goed zijn met grafische dingen, maar ze vraagt of er überhaupt gepeild is of een wedstrijd de juiste manier hiervoor is. Elizabeth Izaks zegt dat het nog niet is gedaan, maar dat ook zeker nog niet is vastgesteld dat het een wedstrijd moet zijn, maar dat het gewoon één van de ideeën is. Hugo Smink zegt dat er toevallig een huisstijlspecialist op de vakgroep zit genaamd Wendy Bolhuis. Hij zegt dat het misschien leuk is om een keer met haar om tafel te gaan zitten, om er bijvoorbeeld een opdracht van te maken. Elizabeth Izaks zegt dat er inderdaad een onderzoek gedaan zou kunnen worden of het vernieuwen van de huisstijl überhaupt nodig is. Annemieke Yperlaan zegt dat het nadeel is dat nu de meeste TCW dingen eindelijk weg zijn. Er staan eindelijk overal CW op. Daarbij zijn er de afgelopen tijd allemaal nieuwe dingen besteld die dan weggegooid zouden moeten worden. De camera valt op dit moment uit en er wordt een korte pauze ingelast. Benthe Bemelman, Ivar van der Raadt, Derk de Graaf, Joël Tahitu, Joanne Amse en Ester van de Ven verlaten de zaal. Arianne Colenbrander zegt dat ze graag wil overgaan op de stemming. Astrid Neefs zegt dat er nog een discussie gaande was. Sijbrand van der Tang zegt dat hij nog een punt heeft dat hij wil toevoegen aan het kopje huisstijl. Hij zegt dat hij de mening van de ALV over de huisstijl in principe irrelevant vindt omdat hij zegt dat juist dit onderwerp, de huisstijl, iets is waar Communicatiewetenschapstudenten goed in zijn. Hij zegt dat er daarom een onderzoek onder de leden moet worden gedaan met een steekproef die groot genoeg is. Hij vindt niet dat of personen mogen beslissen dat er even 00,- doorheen wordt gehamerd. Jochem van de Fliert zegt dat hij het met Sijbrand van der Tang eens is, maar dat aan de andere kant in principe ook alle leden de kans hebben om hier aanwezig te zijn. Sijbrand van der Tang benadrukt dat juist dit iets is waar we significant iets over kunnen zeggen omdat dit het werkterrein van Communicatiewetenschapstudenten is en hij zegt dat hij vindt dat we daar gebruik van moeten maken. Sheet vragen? Er zijn geen vragen over deze sheet. Stemming Arianne zegt dat er nu per voorstel gestemd wordt. Hier zal worden gekeken welke voorstellen goedgekeurd zouden worden. Daarna wordt er gekeken of het zo is dat alle voorstellen die erdoor gekomen zijn, ook daadwerkelijk allemaal geïmplementeerd kunnen worden. Erik van Nistelrooij vraagt of er ook precies wordt gezegd waar je voor stemt. Arianne Colenbrander vraagt of hij bedoelt dat ook de voorwaarden bij een voorstel worden genoemd. Erik van Nistelrooij zegt dat dit zo is. Arianne Colenbrander zegt dat dit gaat gebeuren. Nicole Megens vraagt of het mogelijk is om nog andere ideeën aan te dragen dan de ideeën die zojuist geopperd zijn. Arianne Colenbrander zegt dat ze nog wel een idee aan mag dragen. Nicole Megens zegt dat er bij Communiqué nooit een Euroreis georganiseerd wordt. Ze zegt dat het

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie