Interne communicatie en het nieuwe werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne communicatie en het nieuwe werken"

Transcriptie

1

2 Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker

3 Voorwoord Dit is een onderzoek naar het belang van interne communicatie bij organisaties die de principes van het nieuwe werken toepassen. Het is een verkennend onderzoek waarin ik doormiddel van interviews en literatuur beschrijf hoe organisatiekenmerken invloed hebben op de functies van interne communicatie en hoe verschillende communicatieprofessionals hier praktisch invulling aan geven. Het is een blik op de communicatiepraktijk van nu en een vooruitblik op hoe dit er over een paar jaar uit kan zien. Voor mij was het een interessante exercitie. Ik heb met mensen mogen spreken die jaren ervaring hebben in het communicatie vak en hun visie wilden delen. Daarmee hoop dat het ook voor u een interessant stuk is om te lezen. Ik hoop dat het iets toevoegt aan manier waarop we naar communicatie en organisatie kijken en dat het iets bijdraagt aan hoe we dat de komende jaren zullen doen. Wanneer u vooral geïnteresseerd bent in het nieuwe werken, raad ik u hoofdstuk 4, 5, 7, 8 en 9 aan. Daarin vindt u de beschrijving van deze manier van organiseren en de interne communicatie bij deze organisaties. Wanneer u breder geïnteresseerd bent in de verbanden tussen organisatiekenmerken (al dan niet van het nieuwe werken organisaties) en de invulling van interne communicatie, zijn de hoofdstukken 2, 3 en 6 wellicht ook interessant. Hierin beschrijf ik interne communicatie algemener en bekijk ik een aantal communicatiepraktijken waar we veel van kunnen leren. De overige hoofdstukken vormen de omlijsting die nodig is om het tot een onderzoek te maken. Ik wens u veel leesplezier en ik sta altijd open voor contact over de onderwerpen van dit onderzoek. Herm van Veen, 6 juli

4 Inhoudsopgave I. Inleiding en aanleiding 5 II. Probleemstelling 6 II.I Probleemstelling 6 II.II Leeswijzer 7 III. Onderzoeksontwerp 8 III.I Het onderzoeksdomein 8 III.II Data inzamelingsmethoden 8 III.III Literatuuronderzoek 8 III.V Kwalitatief onderzoek 9 III.IV Meetinstrumenten en analysemethoden Wat is communicatie? Inleiding Transportgedachte Interactie denken Convergentie denken Conceptualisatie van Van Putte Conclusie Wat is interne communicatie? Inleiding Organisatie en organisatiekenmerken De relatie communicatie en organisatie Conclusie Wat is de functie van interne communicatie? Inleiding Vaststellen functies Beschrijven functies Conclusie Wat is het nieuwe werken? Inleiding Definitie Context Principes van het nieuwe werken Toegepast op de vijf kenmerken van een organisatie Conclusie Welke invloed heeft het nieuwe werken op de interne communicatie? Inleiding Organisatiekenmerken van het nieuwe werken 36 3

5 5.3 Conclusie Hoe wordt interne communicatie in de praktijk georganiseerd? Inleiding Universiteit van Utrecht NedTrain Hogeschool Utrecht Pon (of PAIN) Conclusie Hoe ziet het nieuwe werken er in de praktijk uit? Inleiding Microsoft Rabobank Organisatiekenmerken Conclusie Hoe ziet het nieuwe communiceren er in de praktijk uit? Inleiding Rabobank Microsoft Conclusie Conclusie Aanbevelingen aan het vakgebied Samenvattingen Nederlandse samenvatting English summary Bronvermelding Bijlagen Vragenlijst oude werken organisaties interviews Interview Universiteit van Utrecht Interview NedTrain Interview Hogeschool Utrecht Interview Pon (of PAIN) Vragenlijst interviews nieuwe werken organisaties Interview Rabobank Interview Microsoft 101 4

6 I Inleiding en aanleiding Werken waar en wanneer je maar wilt. Een manager die je coacht terwijl je zelf je manier van werken vaststelt. Toegang hebben tot de kennis van al je collega s en werken op basis van een arbeidsrelatie die bij jou past. Dat zijn de ideeën achter het nieuwe werken. Volgens sommigen de manier om tot effectief kenniswerken te komen, volgens anderen een mooi marketingplaatje dat nooit helemaal werkelijkheid zal worden. Voor mij een interessant fenomeen dat ik graag wat beter wilde bekijken. Want wat is dan de rol van de interne communicatie adviseur als: technologie zo geavanceerd wordt dat medewerkers elkaar altijd kunnen bereiken en zich verbinden in online netwerken, als documenten allemaal in een cloud staan en iedereen daar bij kan, als je samen met je manager uitvogelt welk resultaat behaald moet worden en je zelf kijkt hoe je daar komt, als je een arbeidsrelatie aangaat voor een bepaalde klus en als helemaal duidelijk is waarom je je verbindt aan een organisatie. Wat is dan de rol van de interne communicatie adviseur? Dat vroeg ik me af en dat heb ik samengevat in de hoofdvraag: Betekent het nieuwe werken het einde van de interne communicatieafdeling? Hier bleek niet zomaar een eenduidig en sluitend antwoord op te geven. Want het is complexer dan de vraagstelling in eerste instantie doet vermoeden. We hebben hier namelijk niet met vaststaande gegevens te maken, maar met organisaties die allemaal verschillen, met interne communicatie afdelingen die overal een andere functie hebben en met het nieuwe werken dat steeds van vorm varieert. Ik neem u graag mee op een spannende en interessante ontdekkingstocht. Om tot nieuwe inzichten te komen verkennen we o.a. de begrippen communicatie en interne communicatie, bekijken we het fenomeen organisatie, ontdekken we de principes van het nieuwe werken en trekken we onze conclusies. Gaat u mee? 5

7 II Probleemstelling II.I Probleemstelling Doel van het onderzoek Dit onderzoek komt niet voort uit een concrete vraag van een organisatie, zoals bij veel HBO onderzoeken wel het geval is. Het komt voort uit een persoonlijke interesse. Ik wil met dit onderzoek verkennen wat de taken van de interne communicatieafdeling (of adviseurs) zijn bij het nieuwe werken. Ik wil onderzoeken of ze nog een functie hebben en waar het speerpunt van hun activiteiten ligt of zou moeten liggen, als dat het geval is. Hoofdvraag Betekent het nieuwe werken het einde van de interne communicatieafdeling? Deze vraag is bewust zo scherp mogelijk gesteld. Op deze manier kunnen we de kern van het onderzoek bij alles wat we bekijken in ons achterhoofd houden, om uiteindelijk tot een duidelijk antwoord te komen. In de conclusie willen we echter meer dan alleen een ja of een nee vinden. We kijken daarom ook naar wat er verdwijnt, wat er blijft en wat er wellicht bij komt. Deelvragen In een HBO onderzoek wordt zowel de literatuur als de praktijk onderzocht. Dit is in de deelvragen zoveel mogelijk gescheiden. We kijken eerst naar de literatuur van daaruit wordt het kader voor het praktijkonderzoek opgezet. Vervolgens kunnen we op een degeijke manier naar de praktijk kijken en de theorieën toetsen en aanvullen. De acht deelvragen zijn: 1. Wat is communicatie? 2. Wat is interne communicatie? 3. Wat is de functie van interne communicatie? 4. Wat is het nieuwe werken? 5. Welke invloed heeft het nieuwe werken op de interne communicatie? 6

8 6. Hoe wordt interne communicatie in de praktijk georganiseerd? 7. Hoe ziet het nieuwe werken er in de praktijk uit? 8. Hoe ziet het nieuwe communiceren er in de praktijk uit? II.II Leeswijzer Voor het beantwoorden van elke deelvraag is een apart hoofdstuk gereserveerd. Hierin vindt u steeds een korte inleiding waarin u verteld wordt wat u kunt verwachten. Aan het einde van het hoofdstuk grijpt de conclusie daarop terug en wordt bovendien de deelvraag beantwoord. De hoofdstuknummering komt overeen met het nummer van de deelvraag. We beginnen met vijf deelvragen die we vanuit de literatuur zullen beantwoorden en daarna kijken we in deelvraag 6,7 en 8 naar de praktijk. Vervolgens zal de conclusie worden beschreven. Maar voordat we hier mee kunnen starten, zal het eerstvolgende hoofdstuk ons meer duidelijkheid geven over het onderzoeksontwerp. Hier zal worden uitgelegd waar de gegevens vandaag komen en hoe dit is gebeurd. 7

9 III Onderzoeksontwerp III.I Het onderzoeksdomein De hoofdvraag Betekent het nieuwe werken het einde van de interne communicatieafdeling? beslaat een groot domein. Het antwoord op deze vraag pretendeert iets te zeggen over alle organisaties die de principes van het nieuwe werken toepassen, terwijl deze organisaties heel verschillend zijn. En zelfs wanneer we hier een antwoord op vinden zeggen we enkel iets over de early adaptors van het nieuwe werken. Er zou een beeld kunnen ontstaan dat niet opgaat voor de organisaties die de komende jaren volgens in het toepassen van deze principes. Het onderzoek kan zich daarom niet beperken tot casussen van het nieuwe werken, maar zal ook moeten kijken naar de trends die waar te nemen zijn. Het zal daarin de literatuur niet onaangeroerd laten, maar wil tegelijkertijd ook kijken naar organisaties die nog volgens het oude werken werken. Vragen die we hen zouden kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: Welke veranderingen in hun interne communicatie verwachten zij wanneer ze het nieuwe werken zouden gaan toepassen? Tegen welke obstakels loopt de interne communicatieafdeling nu op en zal dat verdwijnen wanneer de manier van organiseren veranderd? Het onderzoeksdomein van dit onderzoek beslaat dus alle organisaties die zo groot zijn dat ze een aparte interne communicatieafdeling of adviseur in dienst hebben. III.II Data inzamelingsmethoden De gegevens voor dit onderzoek zullen worden verzameld doormiddel van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek. Vanuit de literatuur verkennen we de begrippen waar we mee te maken hebben en creëren we een kader om naar de praktijk te kijken. Vervolgens kijken we naar een aantal casussen om onze theorieën te toetsen en de ontbrekende informatie aan te vullen. III.III Literatuuronderzoek Met de eerste vijf deelvragen bevragen we de literatuur op de belangrijkste begrippen in ons onderzoek, te beginnen met communicatie. Hier bestaan zoveel 8

10 verschillende definities voor dat het belangrijk is er grondig naar te kijken en tot een keuze te komen. Als we die basis hebben staan kunnen we kijken naar het begrip interne communicatie. Hier komt het begrip organisatie bij kijken. In deelvraag 2 zal daarom ook een antwoord gevonden moeten worden op de vragen: Hoe kunnen we naar organisaties kijken in dit onderzoek? En wat is relatie tussen communicatie en organisatie. Vervolgens kijken we in deelvraag 3 naar de functies van interne communicatie. Dan rest ons alleen nog het begrip het nieuwe werken. Dit begrip onderzoeken we in deelvraag 4, we bekijken de context en bakenen het af. Daarna beredeneren we welke organisatiekenmerken met het nieuwe werken gepaard zullen gaan. In deelvraag 5 kijken we wat de literatuur zegt over de verbanden tussen de organisatiekenmerken en de functies van interne communicatie. Op die manier kunnen we vanuit de literatuur beredeneren wat de invloed van het nieuwe werken is op de functies van interne communicatie. Literatuur over communicatie, organisatie en het nieuwe werken Hieruit komt voort dat voor dit onderzoek literatuur nodig is over communicatie en interne communicatie, over het beschrijven van organisaties en over het nieuwe werken. Literatuur vinden over het eerste onderwerp zou vanuit mijn communicatieopleiding geen probleem moeten zijn. Ik wil hiervoor de bekende Nederlandse communicatiewetenschappers raadplegen. Dan kun je denken aan Van Putte, Van Ruler, Rijenders en Koeleman. Belangrijke buitenlandse auteurs zullen in de discussies die zij beschrijven wel worden meegenomen en zijn voor dit onderzoek vooral relevant op algemene punten. Met het nieuwe werken beschrijven we verder voornamelijk de Nederlandse situatie. Voor mijn deskresearch heb ik toegang tot de bibliotheek van de UvA waar ik ook scripties over organisatie- en communicatievraagstukken kan raadplegen. Door hun bronnen te raadplegen kan ik ook op organisatiekundig vlak gemakkelijk de juiste auteurs vinden. Literatuur over het nieuwe werken is nog schaars. Googelen op dit onderwerp laat zien dat er slechts enkele boeken over zijn verschenen, hier zal ik dus niet snel iets over het hoofd zien. III.V Kwalitatief onderzoek Om de praktijk te bevragen gebruiken we kwalitatief onderzoek. In deze onderzoeksmethode draait het (volgens Boeije, 2005) om: De beleving van de onderzochten. De alledaagse omgeving, zo naturalistisch mogelijk onderzoek doen Een open onderzoeksprocedure De onderzoeker als instrument Werken met teksten die uitgebreide en gedetailleerde omschrijvingen omvatten Verklaringen van betrokkenen en vanuit theoretische en maatschappelijke achtergronden. 9

11 Deze vorm van onderzoek wordt toegepast om een situatie te begrijpen en om vanuit de beleving va de onderzochten meer te kunnen zeggen over de achtergrond. Voor de laatste drie deelvragen is het niet alleen van belang te weten hoeveel fte er in verschillende organisaties voor interne communicatie is, maar ook waarom. We zijn niet alleen op zoek naar wat de interne communicatie afdeling doet, maar ook waarom zij juist deze taken uitvoeren. Er zitten voor en nadelen aan deze methode (bron website rijksoverheid): Voordelen Er kan worden doorgevraagd naar het waarom of naar motieven. De geïnterviewde kan doorgaans meekijken naar het onderzoek; dat kan veel inzicht opleveren. De respondent krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Nadelen De resultaten zijn hooguit indicatief, niet representatief. De onderzoeker moet de resultaten zelf op waarde schatten. De manier van vragen is niet sterk gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden niet altijd eenduidig zijn. Omdat de vragenlijst niet dwingend is maar richtinggevend, kan er worden ingegaan op onverwachte situaties. De resultaten zijn 'levensecht' omdat ze goed in een kader geplaatst kunnen worden. In het onderzoek kunnen we niet zomaar de ene situatie op de andere situatie leggen. Het is indicatief dat wil zeggen, er wordt in bepaalde situaties die we willen bekijken gekozen voor bepaalde oplossingen. Daarmee kunnen we niet zeggen dat het overal zo zal zijn. Verder moeten we meenemen dat we te maken hebben met de beleving van de geïnterviewde. Om dat op waarde te kunnen schatten is het goed zijn of haar positie in het bedrijf te kennen. De voordelen van deze onderzoeksmethode zijn echter groter dan de nadelen. We kunnen doorvragen, we kunnen ingaan op onverwachte situaties, op specifieke aspecten van een organisatie, de geïnterviewde kan meekijken en kan ook zelf belangrijke aspecten aandragen. Half gestructureerde interviews Voor dit onderzoek zijn half gestructureerde interviews het meest geschikt. In deze vorm zet men de vragen van te voren op papier, zodat in elk gesprek dezelfde onderwerpen aanbod komen, maar er is ook ruimte om door te vragen. Elk interview zal worden samengevat en teruggekoppeld om zo de geïnterviewde de kans te geven eventuele verkeerde interpretaties en onjuistheden te voorkomen. 10

12 We hebben gezien dat het belangrijk is te letten op de achtergrond en de positie van de persoon die we willen interviewen. Het is daarom het meest wenselijk met de communicatiemanager van de organisaties te spreken Deze persoon zal zowel de vragen over de organisatie als de communicatie kunnen beantwoorden. Bovendien gaat zijn beleving verder dan één afdeling. Hij staat in contact met verschillende lagen en afdelingen van de organisatie en beschikt als spil in het web over veel informatie. Steekproef We kunnen niet van alle organisaties die het nieuwe werken toepassen de communicatiemanager spreken. En bij organisaties die het oude werken toepassen is dit al helemaal onmogelijk. Hier moeten keuzes in gemaakt worden. Microsoft ligt voor de hand, dit is in Nederland het bedrijf dat het verst is met het toepassen van de principes van het nieuwe werken. De Rabobank is een interessante aanvulling vanwege hun organisatiestructuur. Dit zijn bovendien de enige twee nieuwe werken organisaties waarvan de communicatiemanager bereid waren mee te werken, in tegenstelling tot vele andere organisaties. De keuze voor organisaties die het oude werken toepassen is lastiger. Hierin zijn veel meer mogelijkheden. In het onderzoek zal een keuze worden gemaakt vanuit de functies van interne communicatie. Wanneer we de functies hebben vastgesteld kunnen we bij elke functie een organisatie zoeken waarin dit sterk naar voren komt. III.IV Meetinstrumenten en analysemethoden We stellen vanuit de literatuur vast welke informatie we nodig hebben. Hierop baseren we de vragenlijsten. De interviews zullen worden opgenomen en na afloop worden samengevat. Dit wordt, zoals beschreven, door de geïnterviewde gecontroleerd. Uiteindelijk zullen we 6 interviews hebben waarin heel veel informatie te vinden is over de organisaties en hun interne communicatie (afdeling). Voor het onderzoek zijn de interviews om drie redenen van belang. Ze beschrijven allereerst de praktijk. Dat maakt dat de theorieën beter te begrijpen zijn. De theoriën kunnen worden getoetst aan de praktijk. Uitspraken die we in de eerste vijf deelvragen doen kunnen we in de laatste drie deelvragen controleren. En tenslotte kunnen de verbanden tussen de organisatiekenmerken en de invulling van de communicatiekenmerken worden geanalyseerd. We hebben gezien dat we hier geen één op één verbanden uit kunnen halen, maar het geeft wel weer voor welke uitdagingen verschillende communicatie professionals staan. We kunnen dan vervolgens een goede inschatting maken of deze zullen verdwijnen of juist sterker zullen worden bij het nieuwe werken. 11

13 1 Wat is communicatie? 1.1 Inleiding Al in 1973 constateert Stappers dat het begrip communicatie zoveel en zo verscheiden wordt gebruikt dat het eigenlijk zijn betekenis heeft verloren. Je kunt met communicatie de potentiële, de actuele of de verkregen communicatie bedoelen. En dan kijken we alleen nog maar naar interpersoonlijke communicatie. Het begrip wordt bijvoorbeeld in de natuurkunde en techniek weer anders gebruikt. Het zou wellicht tijd en energie schelen wanneer dit onderzoek de vraag wat is communicatie? oversloeg. Problemen rondom de definiëring zouden dan ver weg zijn. Echter, in het boek Interne communicatie, van theorie naar praktijk, zet Mieke van Putte uiteen dat het wel degelijk belangrijk is eerst met een definitie van communicatie te komen. De belangrijkste reden die ze hiervoor noemt is dat de definitie van communicatie de visie van de auteur laat zien. Daarom zullen in dit hoofdstuk verschillende conceptualiseringen aan bod komen. Aan de hand van het onderzoek hiernaar van Van Putte zien we achtereenvolgens de transportgedachte, het interactie denken, het convergentie denken en haar eigen conceptualisatie de revue passeren. Aan het einde van het hoofdstuk komen we tot een keuze voor een bruikbare conceptualisering en definitie van communicatie. Zo wordt het begrip in elk geval voor dit onderzoek van betekenis voorzien. 1.2 Transportgedachte Allereerst noemt Van Putte het transport - denken. Hierbij wordt communicatie gezien als een vorm van transport waarbij de zender een boodschap transporteert naar een ontvanger. Deze manier van denken kwam op rond de industriële revolutie, een tijd waarin het mensbeeld van de universele mensheid dominant was. De invloed van dit mensbeeld is duidelijk merkbaar. In deze conceptualisering gaat men er min of meer vanuit dat als je er een bepaalde boodschap ingooit er een bepaald effect uit rolt. Deze manier van denken werkt wellicht in de natuurwetenschap, maar is voor communicatieprocessen lastiger vol te houden. Habermas (1981 in Van Putte 1998) noemt dit instrumentele rationaliteit. 12

14 Een andere rationaliteit is de strategische. Hierbij wordt uitgegaan van een strategisch handelend object. Het lijkt op de instrumentele rationaliteit, maar in dit geval heeft de ontvanger meerdere opties en daar moet je als zender op inspelen. Deze conceptualisering wordt als model weergegeven door Shannon en Weaver. Dit is een heel bekend model dat nog steeds veel wordt gebruikt in literatuur over (interne) communicatie. Opvallend is echter dat dit model nooit bedoeld was als model voor menselijke communicatie en daarvoor ook niet geschikt is. Er is meerdere malen geprobeerd om in dit model meer aandacht te creëren voor de ontvanger, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van feedback weer te geven (Eggink, 1983). Van Putte stelt echter dat dit begrip afkomstig is uit de cybernetica en daarmee vooral weergeeft hoe een machine in staat is om bij te sturen om de gewenste effecten te behalen. De zender blijft hiermee een passieve rol spelen: hij reageert op een boodschap en handelt niet op eigen initiatief. Rogers en Kincaid (1981, in Van Putte 1998) stellen dat dit denken over communicatie dat voort komt uit de natuurkunde, niet geschikt is voor een sociaal proces. Water zal onder dezelfde condities steeds hetzelfde reageren op het toedienen van een andere stof. Maar mensen zijn hiervoor te complex om ze op deze manier te bestuderen. Van Putte gaat hierin mee en stelt bovendien dat er teveel uitgegaan wordt van de zender. 1.3 Interactie denken Een tweede conceptualisatie is het interactie - denken. Waar bij het transport denken de zender centraal staat, wisselt de focus bij deze manier van denken over communicatie steeds. Zender wordt ontvanger, ontvanger wordt zender. Er is nu weliswaar aandacht voor beide partijen en ze kunnen van rol wisselen, maar ook bij deze benadering schuilt het gevaar het geheel van communicatie uit het oog te verliezen doordat je steeds focust op de zender. Gerbner (1956 in Van Putte 1998) heeft hier in zijn interactie benadering wel oog voor. Hij benoemt in zijn model zowel zender, als ontvanger, als de context van communicatie. Het gaat hier zijn doel voorbij om dit model uitgebreid te bespreken. Maar het is belangrijk op te merken dat hier voor het eerst de stap gezet wordt communicatie te zien als gecoördineerd handelen. Communicatie wordt een proces dat door twee subjecten wordt uitgevoerd om een gezamenlijk doel te bereiken. Beide partijen hebben hierbij een eigen relatie tot de boodschap. De belangrijkste kritiek op deze manier van denken is dat er weliswaar aandacht is voor de relatie tussen zender en boodschap en ontvanger en boodschap, maar dat de relatie tussen zender en ontvanger vergeten wordt. Het lijkt alsof ze in twee verschillende werelden leven en hierdoor kan in de bestudering de relatie niet meegenomen worden. 13

15 1.4 Convergentie denken Een derde conceptualisatie is het convergentie - denken van Rogers en Kincaid (1981, in Van Putte 1998). De essentie van communicatie is volgens hen het komen tot wederzijds begrip. In hun convergentiemodel wordt informatie met een bepaalde bedoeling gedeeld of uitgewisseld en niet verstuurd zoals in het transportmodel. Communicatie is hierbij een cyclisch proces, waarbij participant A iets uitdrukt, wat door participant B geïnterpreteerd wordt, waarna zijn expressie volgt. Daarna interpreteert participant A weer, enzovoorts. Hierbij kunnen de participanten steeds dichter bij elkaar komen (convergeren). Er ontstaat een wederzijds begrip. Dit kan echter ook de andere kant op (divergeren), waarbij de participanten steeds verder uit elkaar komen te staan en er steeds minder wederzijds begrip is. Wanneer we dit model echter toepassen op een praktijk situatie komen er een aantal problemen bovendrijven (Schreven, 1996, in Van Putte 1998). De uitkomst van wederzijds begrip blijkt in de praktijk minder realistisch dan het model doet vermoeden. En het model blijkt alleen van toepassing op situaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten beide participanten bereid zijn informatie uit te wisselen en niet alleen te verstrekken, moeten ze op elkaar betrokken zijn om convergentie op te laten treden en moeten ze zich bewust zijn van het doel van de informatie uitwisseling. 1.5 Conceptualisatie van Van Putte Als we al deze conceptualisaties zo kritisch bekijken, wat blijft er dan nog over? Het transport denken wordt door Van Putte afgedaan als onbruikbaar voor sociale processen en bij zowel het interactie als het convergentie denken treden allerlei problemen op. Zijn er dan nog andere opties? Van Putte komt zelf tot een conceptualisatie aan de hand van de benadering van Stappers (1983, in Van Putte 1998) en de benadering van Watzlawick (1970, in Van Putte 1998). Stappers maakt onderscheid tussen een communicatieproces, een informatieproces en een communicatiegebeuren. Hij beschrijft deze drie onderdelen apart waardoor er meer aandacht is voor de verschillende aspecten. Bij het communicatieproces gaat het om iemand of een instantie die een ander van informatie wil voorzien. Bij het informatieproces gaat het om de ontvanger en de informatiebron. Het communicatiegebeuren is het geheel hiervan. Centraal in deze benadering staat het uitwisselen van informatie. De zender en ontvanger kunnen van rol wisselen en zijn met elkaar verbonden door de boodschap. Dit lijkt op het transportmodel, maar Stappers zet de boodschap centraal. Dat is niet het geval in de benadering van de gedragscommunicatie (Watzalwick, Beavin & Jackson, 1970, in Van Putte 1998). Hierbij is elk gedrag communicatie. 14

16 Communicatie hoeft in deze benadering niet bedoeld te zijn. Deze benadering is erg breed, maar laat wel zien hoe belangrijk de relatie (of samenhang) tussen de partijen is bij communicatie. Dit komt volgens Van Putte bij Stappers nog te weinig aan de orde en moet wel meegenomen worden omdat het een essentieel onderdeel van communicatie is. Daarmee komt zij tot een vijftal elementen van communicatie. 1. De rol van de zender (Stappers) 2. Een boodschap (Stappers) 3. De rol van de ontvanger (Stappers) 4. De relatie tussen zender en ontvanger (Watzlawick) 5. De context waarbinnen het communicatie gebeuren plaatsvindt (Stappers) Definitie De vijf elementen kun je afzonderlijk bekijken en bieden op deze manier een nuttig model. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Z = zender B = boodschap O = ontvanger i = informationele context r = relationele context s = situatie Met deze elementen komt Van Putte vervolgens tot de volgende definitie: Communicatie is het in een context van informationele, relationele en situationele factoren intentioneel produceren van boodschappen, waarop ontvangst en interpretatie kan volgen. Hiermee wordt de relatie tussen zender(s) en ontvanger(s) vormgegeven. 1.6 Conclusie Voor dit onderzoek blijkt de beschrijving van Van Putte erg bruikbaar. Zij zet de belangrijkste benaderingen op een rijtje zet en haalt daar de elementen uit die we kunnen bestuderen. In het vervolg van dit onderzoek zullen we uitgaan van de definitie van Van Putte. We zullen deze definitie niet steeds herhalen, maar we zullen wel het belang van de verschillende elementen in ons achterhoofd houden. 15

17 2 Wat is interne communicatie? 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk stellen we ons de vraag: wat is interne communicatie? Het meest simpele antwoord dat we hier op kunnen geven luidt: communicatie binnen een organisatie. Maar hierbij lopen we tegen twee problemen aan. Wat is een organisatie? En wat is de relatie tussen communicatie en organisatie? De antwoorden op deze vragen hebben invloed op hoe je interne communicatie ziet. Het is daarom belangrijk dat we hier naar kijken. 2.2 Organisatie en organisatiekenmerken Een organisatie is een verzameling van mensen die samen een doel nastreven met behulp van verschillende middelen. Zo zou je de vele definities van organisatie kunnen samenvatten. Daar zijn zoveel verschillende vormen in mogelijk dat er binnen de wetenschap behoefte ontstond om dit te kunnen beschrijven. Dat begon in de industriële revolutie waarin een heel mechanisch beeld van organisaties leefde. Het scientific management van Taylor beschreef organisaties als losse radertjes die zo goed mogelijk in elkaar moesten passen. Deze klassieke opvatting heeft bijgedragen om de productiviteit van de fabriekswerker te verhogen, maar er bleken ook al snel beperkingen aan deze theorie te zitten. Mensen blijven namelijk mensen en die kun je niet zomaar alles laten doen. De wetenschappelijke benadering van organisaties heeft vervolgens een ontwikkeling doorgemaakt van deze normatieve benadering naar een situationele benadering. Waar in het begin met Taylor als voorbeeld vooral gezocht werd naar wetmatigheden, wordt bij de situationele benadering veel meer gekeken naar de uniciteit van organisaties. Het grote probleem van de situationele benadering bleek echter dat je organisaties niet of nauwelijks meer kon vergelijken. Vanuit dit probleem is vervolgens de contingentiebenadering voortgekomen: Een combinatie waarbij uit wordt gegaan 16

18 van een beperkte generaliseerbaarheid, maar waar wel gezocht wordt naar punten waarop je organisaties kunt vergelijken (Joel Marcus, 2010). Van Putte (1998) maakt voor haar definitie van interne communicatie gebruik van de procescontingentiebenadering. Dit is een aanpassing van de contingentiebenadering. Hierbij noemt zij vier kenmerken aan de hand waarvan je organisaties kunt beschrijven: 1. Strategie en beleid 2. Samenhang 3. Cultuur 4. Omgeving Hierbij merkt ze op dat ze bewust voor het woord samenhang kiest in plaats van structuur in navolging van Kok (1994). Structuur duidt op een opbouw van de organisatie rondom managementvelden, terwijl een organisatie zou moeten worden opgebouwd rondom zijn kernactiviteit: de communicatie. Processen bepalen zo de samenhang, in plaats van de benadering waarbij de structuur de processen bepaalt. Van Putte maakt niet duidelijk waarom ze juist voor deze elementen kiest. Het enige wat ze opmerkt is dat deze elementen zo breed zijn dat ze alle deelaspecten omvatten. Maar in de literatuur komen we bij het integraal systeemmodel wel degelijk elementen tegen die zeer nuttig zijn om mee te nemen en die niet gedekt of in elk geval niet genoeg aandacht krijgen in de beschrijving van Van Putte. Dit heeft een korte uitleg nodig. Intergraal systeemmodel Het integraal systeemmodel valt onder de situationele benadering, waarbij elke organisatie anders is, maar kan ook worden meegenomen in de contingentiebenadering. Het gaat namelijk uit van losse systemen die samen een organisatie vormen. Door deze te beschrijven kunnen organisaties onderling vergeleken worden. Dit systeemmodel kent drie subsystemen (Sven Meijer, 2001). Het sociotechnisch systeem, het open systeem en het politiek systeem. Alle drie de subsystemen hebben oog voor verschillende aspecten. Het Sociotechnisch systeem ziet een technisch en een sociaal aspect in organisaties. Het model van Harrison (1991) noemt hierin vier deelsystemen: 1. organisatiedoelen 2. cultuur 3. technologie 4. structuur Later zijn hieraan nog twee systemen toegevoegd: 17

19 5. strategie 6. mensen Vaststellen organisatiekenmerken Deze vijf systemen lijken op de elementen die Van Putte noemt. We missen echter de organisatiedoelen, de technologie en mensen in haar beschrijving. Je zou mensen onder cultuur kunnen scharen. Daarin komt dat het meest tot uiting en mensen als los systeem is heel lastig te beschrijven in een organisatie. Maar we moeten concluderen dat organisatiedoelen en technologie ontbreken en voor een volledige beschrijving dienen te worden toegevoegd. Verder vind is het voor dit onderzoek werkbaarder om doelstellingen en strategie te benoemen dan strategie en beleid. Dit is vaak goed te benoemen bij organisaties. Terwijl beleid een vager begrip is waar strategie soms ook al onder valt. Bovendien is de benaming samenhang in plaats van structuur van Van Putte mooi, maar werpt het ook problemen op. Het zou misschien zo moeten zijn dat processen de samenhang bepalen, maar in de praktijk is het vaak zo dat de structuur de processen bepaalt. De structuur biedt daarom een beter uitgangspunt als we naar interne communicatie kijken. Het onderzoek zal daarom organisaties beschrijven aan de hand van de volgende elementen: 1. organisatiedoelen en strategie 2. structuur 3. cultuur 4. technologie 5. omgeving Het beschrijven van al deze elementen kan op verschillende manieren. Het belangrijkste is dat ze allemaal invloed op elkaar hebben. Als er één verandert verandert een tweede mee. Daarmee worden organisaties gemaakt door hun unieke combinatie van de elementen. Organisaties puur op structuur met elkaar vergelijken zou te simplistisch zijn. Het is echter wel zo dat één element in een organisatie sterk bepalend kan zijn. We zullen nu kijken hoe we deze vijf elementen kunnen beschrijven voor verschillende organisaties. 1. Organisatiedoelen en strategie De doelen die een organisatie stelt en de manier die bedacht wordt om daar te komen is steeds opnieuw een reactie op de omgeving waarbij eigen sterktes en zwaktes worden meegenomen. Hiervoor is het dus belangrijk dat de omgeving goed in beeld gebracht wordt en dat er gemonitord wordt wat er in huis is. Strategie en ook doelen worden steeds minder vaak als vaststaand gegeven beschouwd. Ze zijn meestal wel redelijk gemakkelijk te beschrijven aan de hand van het mission statement van een organisatie. 18

20 2. Structuur Mintzberg heeft een typologie ontwikkeld waarmee je de structuur van een organisatie kan beschrijven. In elke organisatie zijn vijf delen te onderscheiden. Drie daarvan vallen onder de lijn : de strategische top, het kader (dat zijn de managers die tussen de top en de operationele kern in zitten) en de operationele kern. De andere twee delen staan als het ware naast de lijn. Dat zijn de voorbereidende staf en de ondersteunende staf. Op basis van deze onderdelen en de verdeling daartussen beschrijft Mintzberg vijf typen organisatiestructuren: 1. Ondernemende/simpele structuur. Coördinatie wordt hierbij vrij direct vanuit de top gegeven. Er is weinig tot geen kader. Je kunt hierbij denken aan kleine organisaties. 2. Machinebureaucratie. Coördinatie is hier sterk gestandaardiseerd. De voorbereidende staf is heel belangrijk. Dit zijn wat grotere en vaak ook wat oudere bedrijven die gespecialiseerd zijn in massaproductie of massadienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Spoorwegen. 3. Professionele bureaucratie. In deze structuur is er sprake van een hoge specialisatiegraad. De medewerkers zijn erg zelfstandig en vakbekwaamheid is heel belangrijk. De operationele kern beslist een heleboel zelf. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen waar artsen een groot deel van hun werk zelf bepalen. 4. Divisiestructuur. Wanneer organisaties nog verder gaan specialiseren kun je een indeling krijgen in divisies. Dat zie je bijvoorbeeld bij Philips waar afdelingen geheel eigen taken hebben en zelfstandig werken. Dit zijn eigenlijk structuurreeksen die in de praktijk vaak veel overeenkomsten vertonen met machinebureaucratieën. 5. Adhoccratie. Deze structuur wordt gecreëerd of ontstaat vaak bij creatieve organisaties. Waar veel ad hoc gebeurd. Dit zijn weinig formele, platte organisaties. De belangrijkste beslissingen worden genomen in projectgroepen. In Europa veranderen steeds meer organisaties in zogeheten platte organisaties om sneller in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Geen van deze structuren kun je één op één op een organisatie leggen. Het is vaak een mengeling. Maar het biedt een raster om organisaties in te delen en iets te zeggen over hoe verschillend de rollen van interne communicatie afdelingen binnen een organisatie kunnen zijn. 3. Cultuur Hofstede (in Slob, 2001) omschrijft organisatiecultuur als de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organisatie onderscheidt van de andere. Hij stelt dat waar de culturen van landen tot uiting komen in waarden, dat dit voor organisaties tot uiting komt in praktijken. Hij noemt vervolgens zes dimensies aan de hand waarvan je de cultuur in een organisatie kunt beschrijven is (Hofstede, 2005). 19

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Anna van der Meulen s324307, COV4C Instituut voor Communicatie, Media en IT Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta ORG-ID Colofon Titel Klant Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Projectnummer

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Voorwoord. Renée Godschalk.

Voorwoord. Renée Godschalk. Voorwoord In het kader van mijn afstudeerproject van de master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht is deze scriptie tot stand gekomen. Tijdens mijn vijf maanden durende stage op de afdeling

Nadere informatie

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Hogeschool Windesheim MLI Master Thesis Juli 2013 Annemarie Maas S1048889

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

De werkalliantie in het gedwongen kader

De werkalliantie in het gedwongen kader De werkalliantie in het gedwongen kader Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop reclasseringswerkers een werkalliantie aangaan met cliënten. Auteurs: Clementine Degener Annelies

Nadere informatie

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Titel: Social media & LVB Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Auteurs: Dekker, M. 0939935 Scheepers, L. 0604534

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie