STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie"

Transcriptie

1 STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie

2 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie : handel - administratie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/12 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur bedrijfscommunicatie Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Verantwoording van de opleiding en relevantie van het opleidingsprofiel 14 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming opleiding Globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Eindtabel vertaalslag opleidingsprofiel optie Bedrijfskunde Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming Relevantie van het opleidingsprofiel voor de herschikking van de kwalificatiestructuur 26 4 DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 28 5 BIBLIOGRAFIE 28 6 LIJST VAN MEDEWERKERS 30

4 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding : communicatiebeheer Optie : bedrijfscommunicatie Sectorcommissie : handel - administratie. 1.2 Opdracht Opdrachtgever De opdrachtgevers zijn de Vlaamse Onderwijsraad in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapsminister van Onderwijs, de heer L. Van den Bossche Doelstellingen Vertaling van de eerder opgestelde beroepsprofielen Communicatiebeheer naar opleidingsprofielen. De opleidingsprofielen worden opgesteld vanuit volgende basisideeën: flexibel inspelen op de realiteit en de noden van de beroepspraktijk persoonlijkheidsontwikkeling een alsmaar sterker wordende internationale context de financiële en beheersrealiteit van de fusiehogescholen. 1.3 Ontwikkelingsproces We wensten met dezelfde basisgroep te werken als bij het opstellen van de beroepsprofielen. Concreet betekent dit dat alle zes communicatieopleidingen uitgenodigd werden aan de werkzaamheden deel te nemen. Vijf van de zes opleidingen gingen hierop in. Sneuvelteksten werden geschreven, in groep besproken en bijgestuurd. We volgden - in zoverre deze niet helemaal haaks stond op de realiteit van het beroeps- en opleidingsveld - de procedure van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. De beroepsprofielen Communicatiebeheer, die opgesteld werden in samenspraak met vertegenwoordigers van het beroepenveld, vormden de belangrijkste inhoudelijke leidraad. De opleidingsprofielen voor de drie opties binnen de opleiding Communicatiebeheer (Bedrijfscommunicatie, Pers & Voorlichting, Public Relations) werden tegelijkertijd ontwikkeld. Dat stond een voortdurend wikken en wegen toe van onder-

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE linge overeenkomsten en verschilpunten, met een betere profilering van de drie opties als gunstig gevolg. Concreet vonden er voor de drie opties werkgroepvergaderingen plaats op 19 december 1996, 23 januari, 27 februari, 13 maart, 6 mei, 13 en 20 mei Legitimatie Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE 3 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE c.q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur bedrijfscommunicatie De veelheid van beroepen - zowel in de algemene communicatiesector als in de specifieke sector van Bedrijfscommunicatie - staat niet toe deze te herleiden tot slechts één of enkele beroepen. Het beroepenveld wordt het meest overzichtelijk door ze te clusteren in themagroepen van samenhangende activiteiten. Daarbij kan een functie of een beroep bestaan uit een combinatie van diverse delen van clusters, waarbij het accent op twee of drie clusters ligt Cluster 1: communicatiemanagement Management adviseren over het communicatiebeleid en mee dit beleid formuleren. Mee de identiteit van de organisatie formuleren en het management hierover adviseren. verantwoordelijke beurzen verantwoordelijke DM-communicatie verantwoordelijke evenementen verantwoordelijke merchandising senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie verantwoordelijke verkoop account director account manager reclameverantwoordelijke verantwoordelijke sales promotion verantwoordelijke sponsoring verantwoordelijke verpakking Cluster 2: onderzoek Activiteiten die te maken hebben met publieksgroepenonderzoek, management van onderzoek, analyse van onderzoeksgegevens, en met uitvoering van onderzoek: onderzoeksbeleid opstellen, budget vaststellen en management adviseren voor onderzoek. Onderzoeksopdracht formuleren, onderzoeksbureaus inschakelen voor uitvoering en selecteren. Onderzoek laten uitvoeren en onderzoeksresultaten analyseren. adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker marketingcommunicatieonderzoeker senior advisor 1 Werkgroep Communicatiebeheer - Vlaamse Onderwijsraad. Beroepsprofielen Communicatiebeheer, Brussel, september 1996

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE verantwoordelijke marketingcommunicatie key account supervisor Cluster 3: kwaliteitsbewaking en klachtenbehandeling Opstellen van richtlijnen voor klachtenbehandeling, verzorgen van klachtenbehandeling, verzorgen van klachtenbehandeling en mensen te woord staan. Kwaliteitsprocedures formuleren en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten controleren. assistent-projectleider beurzen projectleider beurzen verantwoordelijke beurzen account executive bij een DM-adviesbureau telesales executive telesales supervisor verantwoordelijke DM-communicatie account executive bij een evenementenbureau verantwoordelijke evenementen account executive bij een adviesbureau inzake 'in store communication' verantwoordelijke merchandising account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie commercieel binnendienstwerker filiaalhouder/leider key account executive verantwoordelijke verkoop account director account executive bij een reclameadviesbureau account manager assistent account executive bij een reclameadviesbureau reclameverantwoordelijke account executive bij een SP-adviesbureau verantwoordelijke SP verantwoordelijke sponsoring account executive bij een verpakkings- of designbureau verantwoordelijke verpakking Cluster 4: afdelings/projectmanagement Budgetten opstellen voor de afdeling of voor een project, financiële verslagen en evaluatierapporten maken. Nieuwe mensen selecteren, de werkzaamheden van de medewerkers beoordelen en functioneringsgesprekken voeren. verantwoordelijke beurzen verantwoordelijke DM-communicatie verantwoordelijke evenementen verantwoordelijke merchandising verantwoordelijke marketingcommunicatie verantwoordelijke verkoop account director reclameverantwoordelijke verantwoordelijke sponsoring verantwoordelijke verpakking.

8 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Cluster 5: klanten/relatiebeheer Relatiebestanden aanleggen, onderhouden. Klanten ontvangen enz... Relatiegeschenken selecteren, aankopen en verstrekken. account executive bij een DM-adviesbureau telesales executive telesales supervisor verantwoordelijke DM-communicatie account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie marketingcommunicatieassistent marketingcommunicatiemedewerker verantwoordelijke marketingcommunicatie commercieel binnendienstmedewerker commercieel medewerker filiaalhouder/leider key account executive key account supervisor medewerker verkoopadministratie account executive bij een evenementenbureau account executive bij een adviesbureau inzake 'in store communication' account executive bij een reclameadviesbureau assistent account executive bij een reclameadviesbureau account executive bij een SP-bureau account executive bij een verpakkings- of designbureau Cluster 6: print/av/multimediaproducties Beleid formuleren, het budget voor producties opstellen en het management hierover adviseren. Opdrachten voor drukkers vastleggen, drukproeven beoordelen en de planning bewaken. Contacten onderhouden met vormgevers en drukkers. AVmiddelen selecteren en anderen hierover adviseren. assistent-projectleider beurzen projectleider beurzen verantwoordelijke beurzen verantwoordelijke DM-communicatie verantwoordelijke evenementen verantwoordelijke merchandising adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatieassistent marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie filiaalhouder/leider reclameverantwoordelijke verantwoordelijke SP.

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Cluster 7: sponsoring Het sponsorbeleid formuleren, budgetten vastleggen en de doelstellingen van het sponsorbeleid evalueren. Het sponsorbeleid uitvoeren, contacten onderhouden met gesponsorden en verzoeken om sponsoring onderzoeken. account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie verantwoordelijke sponsoring Cluster 8: sales promotion, beurzen en evenementen Het opstellen van beleidsplan voor evenementen en beurzen. Criteria voor locaties vastleggen en locaties selecteren. Het management adviseren bij het opstellen van een sales promotionplan. Sales promotionbureaus selecteren en inhuren. assistent-projectleider beurzen projectleider beurzen verantwoordelijke beurzen account executive bij een evenementenbureau verantwoordelijke evenementen account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie account executive bij een SP-adviesbureau verantwoordelijke SP Cluster 9: displays = instrument winkelcommunicatie en merchandising Opdracht verlenen tot het ontwikkelen van displays, de voorstellen beoordelen en een selectie maken. Acties samenstellen inzake displays en het gebruik van displays controleren. assistent-projectleider beurzen projectleider beurzen verantwoordelijke beurzen account executive bij een evenementenbureau verantwoordelijke evenementen account executive bij een adviesbureau inzake 'in store communication', verantwoordelijke merchandising account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker account executive bij een verpakkings- of designbureau verantwoordelijke verpakking Cluster 10: direct marketing Een beleidsplan voor direct- en telemarketing maken, management adviseren bij opstellen van dit plan. Criteria opstellen voor de selectie van het direct marketingbureau, een directmarketingbureau selecteren en direct marketing uitvoeren.

10 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE 7 account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie DMadviesbureau telesales executive telesales supervisor verantwoordelijke DM-communicatie account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatieassistent marketingcommunicatiemedewerker marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie Cluster 11: mediaplanning De mediaplanner informeren en een mediaplanner selecteren. Het mediaplan beoordelen op grond van vooraf opgestelde criteria en evalueren. Management adviseren bij het maken van het mediaplan en het vastleggen van de mediastrategie. account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker marketingcommunicatieonderzoeker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie account executive bij een reclameadviesbureau account director account manager mediaplanner/buyer reclameverantwoordelijke Cluster 12: reclamemanagement en reclamestrategiebepaling Het reclamebudget opstellen met budgetten voor verschillende campagnes. Concepten vormen voor reclamecampagnes en opdracht formuleren voor een bureau, een reclamebureau inhuren, producten beoordelen en advies geven aan management. De opdrachtgever adviseren bij bepalen strategie. Mede de reclamedoelstelling formuleren en reclamedoelgroepen bepalen. account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie account director account manager reclameverantwoordelijke Cluster 13: reclamecampagnes Reclamecampagnes beoordelen, de effectiviteit van een propositie meten. Een creatief concept beoordelen en management hierover adviseren. adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker marketingcommunicatieonderzoeker

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie account director account manager reclameverantwoordelijke Cluster 14: new business Aantrekken van nieuwe accounts, presentaties geven bij opdrachtgevers en onderzoek doen naar mogelijke nieuwe accounts. accounts executive bij een DM-adviesbureau telesales executive telesales supervisor account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie marketingcommunicatiemedewerker verantwoordelijke marketingcommunicatie commercieel medewerker filiaalhouder/leider key account executive key account supervisor verantwoordelijke verkoop account director account executive bij een reclameadviesbureau account manager assistent account executive bij een reclameadviesbureau reclameverantwoordelijke account executive bij een SP-adviesbureau verantwoordelijke SP Cluster 15: verkoop Verkoopgebied formuleren, verkoopprestaties meten, verkoopstrategie bepalen en targets vastleggen. account executive bij een adviesbureau voor marketingcommunicatie adviseur marketingcommunicatie junior advisor marketingcommunicatiemedewerker marketingcommunicatieonderzoeker senior advisor verantwoordelijke marketingcommunicatie filiaalhouder/leider key account supervisor verantwoordelijke verkoop Geraadpleegde beroeps- en opleidingsprofielen Centrum innovatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, Eindrapport Communicatie. Beroepsprofielen, Ontwikkelingen en Trends, november Vlor-werkgroep Communicatiebeheer, Beroepsprofielen Communicatiebeheer (alle opties),. Brussel, Vlor, september Vlor-werkgroep Communicatiebeheer, Opleidingsprofiel Pers & Voorlichting, Vlor-werkgroep Communicatiebeheer, Opleidingsprofiel Public Relations, 1997

12 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE 9 gesprekken tijdens de Vlor-vergaderingen met diverse deskundigen (lijst zie pagina 29) informatie uit tientallen personeelsadvertenties Visie Een beperkte maar representatieve staalkaart van communicatiebranches geeft de voornaamste trends aan. Die staat toe de in deze bundel beschreven opleidingsprofielen te kaderen binnen de economische conjunctuur aan het einde van de twintigste eeuw Reclamesector Volgens het Marketing Book 1996 was in 1994 promotie goed voor 43,36% van het totale bedrag dat door Belgische bedrijven in marketing werd geïnvesteerd. Dat stelt een bedrag van om en bij de 59 miljard voor. Aan marktonderzoek wordt volgens dezelfde bron naar schatting zo n 3,3 miljard besteed. De investeringen in advertenties en reclamespots lopen in België op tot zo n slordige 45 miljard. De multinationale groepen hebben daarin een dominerende positie. Direct Marketing is goed voor zo n 3,7 miljard. Maar de in Direct Marketing geïnvesteerde bedragen blijven alsmaar stijgen in vergelijking met de andere reclamekanalen. De globale reclame-investeringen blijven overigens alsmaar groeien: jaarlijks 6 tot 11%, tussen 1990 en Audiovisuele sector Het doorbreken van het monopolie van de openbare televisieomroep door nieuwe landelijke zenders enerzijds, en de opkomst van regionale televisies anderzijds, zorgden enkele jaren geleden voor een explosieve groei van deze sector. Niet in het minst door de vele nieuwe productiehuizen, satellieten van de nieuwe zenders. Die plotse groei is ondertussen alweer achter de rug. Nu is er eerder sprake van een zekere verzadiging in de sector. Al zoekt men ook hier een nieuwe adem in alles wat naar multimedia ruikt. Op radiovlak blijft de openbare omroep met zijn verschillende doelgroepgerichte zenders het goed doen. De bloei van de lokale radio s in de loop van de jaren tachtig heeft zijn beste tijd gehad. Al veroverden ze een positie als vaste waarde in het medialandschap, met beperkte bijhorende tewerkstelling Geschreven pers Deze sector blijft sinds de oorlog maar evolueren in de richting van concentraties, en er zijn de regelmatig terugkerende berichten over noodlijdende kranten die bij collega-uitgeverijen hun heil gaan zoeken. Dit betekent evenwel niet dat de hele perssector zich in een fase van achteruitgang bevindt. Al dan niet geslaagde gerichtheid op doelpublieken met bijhorende inhouden en vormen bepalen sterk de schommelingen in de kranten- en tijdschriftenmarkt. Bovendien zit de sector in een hoogtechnologische stroomversnelling. Er wordt volop geëxperimenteerd met de aanmaak en de commercialisering van digitale media. Elke grote uitgeverij heeft zijn multimedia-afdeling. In de States komt één afstuderende journalist op twee terecht bij een 'digitaal medium'. Daarnaast bestaat een groeiende bedrijfspers, met periodieken voor interne en/of externe doeleinden.

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Nieuwe media We haalden die nieuwe media al eerder aan binnen dit hoofdstuk. Ze leiden hoe langer hoe meer hun eigen leven, daarin begeleid door groepen mensen die ze technisch en/of inhoudelijk leven inblazen. Er ontstaan nieuwe beroepen zoals 'webmasters' en 'infografici'. Internet had in miljoen abonnees. Voor de eeuwwisseling worden 500 miljoen aansluitingen voorspeld. Vandaar de toenemende belangstelling voor 'cybermarketing'. Ook CD-ROM- en CD-I-producties worden bedacht en begeleid door professionals met een communicatieachtergrond. Zo bieden de nieuwe media nieuwe perspectieven voor al wat met communicatie, al dan niet commercieel, te maken heeft. De voorspellingen van tewerkstelling in deze sector liggen hoog. Samengevat kunnen we zondermeer optimistisch zijn over de toekomst van de communicatiesector en de tewerkstelling daarin. Al is het duidelijk dat de gehanteerde methoden en technologieën er bliksemsnel evolueren. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Studiegebied : Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding : Communicatiebeheer Opties : Bedrijfscommunicatie Pers & Voorlichting Public Relations Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde is er vanwege de globaliteit van de basisopleiding Communicatiebeheer een beperkte verwantschap met de basisopleiding Secretariaatsbeheer en de meeste opties binnen Bedrijfsbeheer. Op dezelfde manier zijn er in beperkte mate aansluitingen bij het studiegebied Wetenschappen en Technologie, en dan meer bepaald bij de basisopleidingen Audiovisuele Techniek en Grafische Bedrijven. Wat de basisopleiding Bedrijfsbeheer, optie Marketing betreft is er iets meer verwantschap. Toch is er nauwelijks sprake van overlapping. Binnen de optie bedrijfscommunicatie beperkt de marketingcommunicatie zich tot de communicatieve dimensie van het marketinggebeuren. Het is er een gespecialiseerd deelgebied van. Omdat communicatie steeds meer een professionele en geïntegreerde aanpak vergt, wint commerciële communicatie aan belang. Het moet kaderen in het globale communicatiebeleid van de organisatie en hoort volkomen thuis in de basisopleiding Communicatiebeheer.

14 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Diploma's en getuigschriften Voor de drie opties van Communicatiebeheer wordt de graad van gegradueerde in communicatiebeheer verleend. Daarnaast bestaat aan de universiteiten de licentie Communicatiewetenschap Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s Reeks De trendbreuk in is uitsluitend te wijten aan de overgang van de tweejarige naar de driejarige cyclus, waardoor het grootste deel van de betreffende studentenbevolking een jaar later afstudeerde. Voor het overige steeg het aantal afstuderenden op tien jaar tijd van 227 (in ) naar 705 (in ), om nadien een lichte daling te kennen. Deze cijfers betreffen het aantal gediplomeerden voor de volledige opleiding Communicatiebeheer, voor de drie opties samen. De onderlinge verhouding is verderop aangegeven in punt Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland De communicatiegerichte opleidingen in het buitenland zijn in zowat elk land op een andere leest geschoeid: verschillende benamingen, verschillende afbakeningen van beroepenvelden, verschillende niveaus, verschillende studieduur, enzovoort. Dat maakt het onmogelijk terzake een totaalbeeld te schetsen Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Afgestudeerden van de basisopleiding Communicatiebeheer, optie Bedrijfscommunicatie, zijn niet gebonden aan de Vlaamse arbeidsmarkt. De geografische spreiding van de communicatiegerichte beroepen bestrijkt het hele land, met als

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE enige klemtoon de relatieve concentratie ervan in en rond middelgrote en grote steden. Een redelijke minderheid van de afgestudeerden gaat aan de slag in andere dan puur communicatiegerichte sectoren, waarbij van een bepaalde geografische spreiding helemaal geen sprake meer kan zijn Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De opleiding Communicatiebeheer, optie Bedrijfscommunicatie, wordt in de volgende scholen aangeboden: provincie stad hogeschool Antwerpen Antwerpen Hogeschool Provincie Antwerpen Mechelen Katholieke Hogeschool Mechelen Vlaams-Brabant Brussel Erasmushogeschool Limburg Hasselt Hogeschool Limburg Oost-Vlaanderen Gent EGON-hogeschool West-Vlaanderen Kortrijk Hogeschool West-Vlaanderen (VAH) Infrastructuur Uit de doorlichtingsverslagen kunnen we naast de klassieke klaslokalen en auditoria volgende infrastructuur synthetiseren: computer- en multimediaklassen, talenpractica, grafische studio, audiovisuele studio (met materiaal voor fotografie en videoproductie), montagekamer, mediatheek, polyvalente projectruimtes (met telefoon, fax, computer, printer,...). Het betreft voor een groot deel lokalen waar de traditionele klasindeling tussen ruimte van de lesgever en de studenten doorbroken is.

16 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie t.o.v. de opleiding Optiekeuze % 22% Pers & Voorlicht Bedrijfscommunic Public Relations 67% Optiekeuze % 27% 60% Sinds de basisopleiding Communicatiebeheer bestaat in de huidige vorm (driejarige opleiding, drie opties) neemt de optie Bedrijfscommunicatie minstens 60% van de studenten voor haar rekening. Ongeveer een kwart van de studenten situeert zich in de optie Pers & Voorlichting. Public Relations heeft in onze recentste gegevens 13% van de afstuderenden Communicatiebeheer Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten volgens de gekozen optie c.q. opleiding Dit kan niet worden ingevuld aangezien het eerste jaar communicatiebeheer een gemeenschappelijk jaar is, zonder indeling per optie Reële studieduur Uit de statistische jaarboeken kunnen we onmogelijk de cijfergegevens over de loopbaan van de studenten halen. Een individuele studie bij de hogescholen die de opleiding Communicatiebeheer, optie Bedrijfscommunicatie, aanbieden is evenmin haalbaar.

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Zoals aangegeven in is een dergelijke profilering niet mogelijk gezien de diversiteit van de communicatieopleidingen in het buitenland. 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding Zoals eerder aangegeven kent de communicatiesector een explosieve groei. De tewerkstelling van de afgestudeerden Communicatiebeheer (80 à 90%) bewijst het bestaan van de arbeidsmarkt. Dezelfde trends tonen zich minstens even sterk in het buitenland. Lange tijd was reclame de belangrijkste vorm van commerciële communicatie. In de loop van de jaren tachtig en negentig hebben zich evenwel een aantal evoluties voorgedaan die maakten dat een groot aantal andere communicatievormen een sterke ontwikkeling kenden. Tegelijkertijd ontstond de behoefte tot een coherent communicatiebeleid te komen. Dit verklaart de snelle groei van de (geïntegreerde) commerciële communicatie. We bespreken hier: het toenemend belang van communicatie binnen de marketing de grotere diversiteit van communicatievormen de noodzaak van een geïntegreerde communicatieaanpak Het toenemend belang van communicatie binnen de marketing Producten gaan steeds meer op elkaar gelijken waardoor communicatie moeilijker maar ook steeds belangrijker wordt. Vroeger was reclame voeren relatief eenvoudig. Men zocht naar een eigenschap in het product waarvan men wist dat ze door de consument zeker op prijs werd gesteld en waarvan men eveneens wist dat de concurrentie ze niet kon claimen. Die eigenschap bracht men zo indringend mogelijk over bij de doelgroep. Reclame beperkte zich tot het creatief formuleren van de USP (Unique Selling Proposition). Die redenering gaat vandaag steeds minder op. De meeste producten zijn 'me too'- producten, die zich niet betekenisvol van de concurrentie onderscheiden. Daardoor wint communicatie aan belang. Vandaag wordt het verschil niet langer gemaakt in de fysieke realiteit van het product maar wel in de psychologische perceptie ervan. Alleen wat gecommuniceerd wordt bestaat! Een merk dat een bepaalde eigenschap sterker communiceert dan de concurrentie, zal de indruk wekken die eigenschap in sterkere mate te bezitten. Bij gebrek aan unieke eigenschappen streeft men dus naar unieke percepties. We evolueren van het tijdperk van de Unique Selling Proposition naar dat van de Unique Selling Perception.

18 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE De grotere diversiteit van communicatievormen Reclame- impact daalt Het reclamevolume is gestegen en daardoor ontstaat er meer 'ruis'. Uit onderzoeken blijkt dat de gemiddelde consument iedere dag met meer dan duizend boodschappen wordt geconfronteerd. Door die grote hoeveelheid 'reclamedecibels', is de consument minder ontvankelijk voor een campagne. Als iedereen gebruik maakt van reclame, is het logisch dat veel fabrikanten uitkijken naar andere middelen. In een markt van 'me too' -producten, is de grootste valkuil die van de 'me too' -communicatie. Nieuwe instrumenten bieden interessante mogelijkheden om een andere koers dan de concurrentie te varen Reclametarieven gaan de hoogte in De tarieven van een aantal reclamemedia gingen de voorbije jaren flink de hoogte in. Het was dus logisch dat adverteerders naar andere communicatievormen uitkeken Nood om meer op persoonlijke en interactieve manier met de consument te communiceren In vele sectoren groeit de behoefte op een meer individuele en interactieve manier met de consument in contact te komen. Tegelijkertijd is het door de stormachtige ontwikkeling van de informatica mogelijk gedetailleerde en actuele databestanden aan te leggen. Dit verklaart de geweldige groei van direct marketingcommunicatie Macht van de distributie Een andere evolutie is de toenemende macht van de distributie. Die sector kenmerkt zich door een sterke concentratie. In België staan zes distributiegroepen in voor de helft van de voedingsdetailhandel. Het ligt voor de hand dat de fabrikanten een zware strijd leveren om in het assortiment van de distributiebedrijven te worden opgenomen. Maar daar houden ze het niet bij. Omdat het gros van de aankoopbeslissingen in de winkel zelf wordt genomen, streven ze eveneens naar een gunstige schappositie (d.i. 'de strijd om het schap'). Ook voor het organiseren van promoties en het plaatsen van displays zijn fabrikanten erg afhankelijk van de handel. Met consumentenmarketing alleen redt een fabrikant het niet meer. Door een uitgekiend 'trade marketing' -beleid moet hij ook de voorkeurspositie bij de handel verwerven. Van een sterk merk is alleen maar sprake als het zowel bij de consument als bij de handel geliefd is. Een belangrijke brok van het communicatiebudget richt zich op de medewerking van de distributie (winkelreclame, displayvergoeding enz.) Dreiging die uitgaat van generieke producten Bij dit alles komt dat de distributie met eigen merken (winkelmerken) voor de dag komt. Met reusachtige communicatiebudgetten bouwen zij aan een sterk imago voor hun eigen assortiment. Fabrikanten moeten voor zichzelf vaststellen hoe ze op die winkelmerken reageren. Ze kunnen leverancier worden van een winkelmerk of ze kunnen hun eigen merk blijven commercialiseren. Kiezen ze voor dit laatste, dan is hun enige overlevingskans het opbouwen van een sterke breinpositie bij de consument. Kunnen ze in de ogen van de consument geen wezenlijk onderscheid met het winkelmerk opbouwen, dan zal de lagere prijs van het distributiemerk de doorslag geven. Deze evoluties hebben een aantal gevolgen:

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE In de eerste plaats wint communicatie aan belang binnen de marketing. Het is een essentieel element in het voortbestaan van merken. Alleen met een sterke breinpositie kan een merk zich handhaven. In de tweede plaats is de context waarin gecommuniceerd moet worden, vaak zo complex geworden, dat reclame alleen niet in staat is de communicatiedoelstellingen te halen. Dat verklaart waarom andere communicatievormen een geweldige ontwikkeling kenden. Dat was het geval voor: direct marketingcommunicatie sales promotion sponsoring evenementen winkelcommunicatie beurzen verpakking De grotere diversiteit van vormen vraagt om een geïntegreerde communicatieaanpak De grootste valkuil waarin de communicatieverantwoordelijke kan lopen, is het onsamenhangend gebruik van deze instrumenten. Het kan niet zijn dat de boodschap die bijvoorbeeld de sponsoringactiviteit uitstraalt haaks staat op die van de reclame. Om een sterk merkimago uit te stralen moet er consistentie in de boodschappen zijn. Dit betekent dat alle communicatieactiviteiten moeten kaderen in een globale visie. Het vertrekpunt van elke communicatie is het globale marketingcommunicatieplan. Uit onderzoeken blijkt dat boodschappen uit verschillende communicatievormen elkaar onderling kunnen versterken als die instrumenten goed op elkaar werden afgestemd. Er ontstaat dan een synergetisch effect.

20 OPLEIDINGSPROFIEL BEDRIJFSCOMMUNICATIE 17 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming opleiding Studiegebied : Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding : Communicatiebeheer Optie : Bedrijfscommunicatie 3.2 Globale omschrijving van de optie c.q. opleiding De optie Bedrijfscommunicatie biedt binnen de opleiding Communicatiebeheer in de eerste plaats een brede communicatiegerichte studie. Daarnaast gaat ze specifiek in op het werkterrein van de commerciële communicatie, waarvan de afbakening in hoofdstuk 3.7 gestructureerd is. Bedrijfscommunicatie biedt de studenten communicatiestrategieën en -technieken met betrekking tot merken en producten. Zij staat in functie van commerciële doeleinden. Zij richt zich overwegend tot consumenten en andere afnemers. Dergelijke commerciële communicatoren werken zelden uitsluitend in een kantooromgeving, en spelen vaak en graag op verplaatsing. Ze zijn vaardig in minstens vier talen en hanteren vlot de meest gangbare buroticatoepassingen. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het hier ontwikkelde opleidingsprofiel sluit naadloos aan bij de 'Beroepsprofielen Communicatiebeheer' (optie Bedrijfscommunicatie), zoals samengesteld in september 1996 door de Vlor-werkgroep Beroepsprofielen Communicatiebeheer. De werkgroep rond de beroepsprofielen raadpleegde de bestaande vakliteratuur en deed een beroep op een twintigtal mensen uit de communicatiesector. Aansluitend bij de 'Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs' kunnen we stellen dat we géén smalle, specifieke opleiding beogen 2. Er zijn vele tientallen beroepen in de sector van Bedrijfscommunicatie. Het is zinloos voor elk van die beroepen een specifiek opleidingsprofiel te schrijven: 2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dpt. Onderwijs, Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs, Brussel, 1996

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

internationale bedrijfscommunicatie

internationale bedrijfscommunicatie internationale bedrijfscommunicatie LEIDRAAD VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Internationale bedrijfscommunicatie ten Leidraad bij internationaal ondernemen Internationale bedrijfscommunicatie is een uitgave

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Thierry Van Zeebroeck

Thierry Van Zeebroeck Thierry Van Zeebroeck 2010 Let s crossmedia of hoe uw reclamegeld beter besteden Thierry Van Zeebroeck Vormgeving en zetwerk: Top Creation (www.topcreation.be) Niets uit deze uitgave mag door middel van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie