ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Stichting Haags Filmhuis Spui AT Den Haag Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma 6 2. Educatie en kennisoverdracht 9 3. Marketing en communicatie 11 Bijlage 1 Overzicht speciale programma's, festivals, evenementen 14 en volwasseneneducatie 2012 Bijlage 2 Overzicht cross over programma Bijlage 3 Overzicht samenwerkingspartners Bijlage 4 Overzicht van alle educatieve activiteiten voor jeugd en jongeren in Bijlage 5 Overzicht vertoonde titels 2012 (Filmhuis Den Haag en Theater Dakota) 28 Bijlage 6 Overzicht verhuringen & horeca-activiteiten Bijlage 7 Bedrijfsvoering 34 Bijlage 8 Kwantitatieve gegevens Bijlage 9 Knipselkrant Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

3 FILMHUIS DEN HAAG De doelstelling van Filmhuis Den Haag luidt: "Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de filmkunst". Daaruit vloeien de volgende taakstellingen voort: de vertoning van films met een bijzondere cinematografische, historische of maatschappelijke waarde, die niet of in onvoldoende mate zijn opgenomen in het reguliere filmaanbod in Den Haag; het levend houden van de filmgeschiedenis; aandacht geven aan de plaats en de betekenis van cinematografie in breder cultureel en maatschappelijk verband. Filmhuis Den Haag heeft daartoe in 2012 de beschikking over vijf filmzalen met een totale capaciteit van 332 stoelen, ruimte voor installaties en evenementen op het gebeid van beeldcultuur en nieuwe media, zaal 7 voor presentaties, workshops en tentoonstellingen, een café-restaurant, een bibliotheek/archief, een entreegebied met open balie en kantoren. Daarnaast programmeert Filmhuis Den Haag de filmzaal in 'Filmhuis Den Haag in Theater Dakota'. Deze zaal telt 64 stoelen. In 2012 belichtte Filmhuis Den Haag letterlijk en figuurlijk alle soorten film. De succesvolle kwaliteitsfilm die als venster op de wereld (of spiegel van de maatschappij) fungeert, maar ook de experimenten die daaraan vooraf zijn gegaan of onderdeel van uitmaken. Met wereldcinema, documentaires, kinderfilm, het cinematografisch erfgoed, klassiekers, (landen)festivals, filmeducatie en film beschouwd in relatie tot andere disciplines, treedt Filmhuis Den Haag ook buiten de geijkte paden van puur vermaak. Filmhuis Den Haag ademt film. Gevestigd in het centrum van de stad en met een filiaal in de wijk Escamp staat het Filmhuis in het brandpunt van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Omdat film universeel is en vrijwel alle onderwerpen beslaat, creëert Filmhuis De Haag de mogelijkheden om vanuit één bepaalde kunstdiscipline alle facetten van onze wereld te ontdekken. Filmhuis Den Haag is niet alleen een plek waar gedachten samenkomen, maar ook een waar mensen visies uitwisselen, waar ontmoetingen en beelden letterlijk betekenis krijgen door context en duiding. Filmhuis Den Haag is het Haagse centrum voor filmeducatie en mediawijsheid. Met debatten, lezingen, inleidingen, cursussen en workshops waar de vraag wat is film steeds opnieuw aan de orde komt - biedt Filmhuis Den Haag reflectie en verdieping en geeft inzicht in de werking, invloed en impact van film, media en beeldcultuur. Filmhuis Den Haag is hét centrum voor uitgaan, leren, delen, beleven en zelf aan de slag gaan. Met een uiteenlopend aanbod van programma's en activiteiten wil Filmhuis Den Haag alle lagen en leeftijden van de gemeenschap van Den Haag en omstreken verrijken en inspireren. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

4 INLEIDING In het voorliggende activiteitenverslag geeft Filmhuis Den Haag een overzicht van zijn programmering, educatie en kennisoverdracht, marketing & communicatie en de bedrijfsvoering in het jaar Het activiteitenplan 2012 vormde de leidraad voor de activiteiten, evenals de speerpunten uit de meerjarenbeleidsplannen en Was een goed jaar voor Filmhuis Den Haag: vanwege de bezoekersaantallen, het gevarieerde aanbod, de voltooide digitalisering en het solide financiële resultaat. Zo is in het verslagjaar het bezoekersaantal van Filmhuis Den Haag licht gestegen tot Het aantal reguliere bezoekers bleef vrijwel gelijk, de groei was vooral te danken aan een recordaantal scholieren (13.243) dat deelnam aan een van de vele educatieve programma's. Het stemt ons vrolijk dat vooral het Haagse Voortgezet Onderwijs het Filmhuis een favoriete plek blijkt om zich te laven aan film- en media-educatie. In het verslagjaar vond voor het eerst een gering deel van de educatieve programma's plaats in het cultuurverzamelgebouw aan de Zuidlarenstraat 57. In samenwerking met Theater Dakota is Filmhuis Den Haag in januari alhier gestart met filmvertoningen en met het aanbieden van filmeducatie. Deze uitbreiding is nadrukkelijk bedoeld als een service naar ons publiek in Escamp. De vertoningen in Filmhuis Den Haag in Theater Dakota trokken minder dan de geprognosticeerde bezoekersaantallen maar leverde wel een bijdrage aan het totale resultaat. Voor scholen in de buurt scheelde het volgen van film en media-educatie van Filmhuis Den Haag in Theater Dakota substantieel in reistijd en reiskosten. In het aanbod van Filmhuis Den Haag was wederom volop aandacht voor premières en documentaires. Tot de succesvolste films van 2012 behoorden The Artist, Amour, Dans la Maison, Carnage, Shame, Wuthering Heigts, De rouille et d'os, Cave of the Forgotten Dreams en A Royal Affair. In het najaar is van 2012 is gestart met de vertoning van Nederlandse familiefilms. Titels als Koning van Katoren en Kauwboy passen uitstekend in het oeuvre van Filmhuis Den Haag en hebben er aan bijgedragen dat we ander publiek, hebben kunnen laten kennismaken met Filmhuis Den Haag. Los van de premières en documentaires organiseerde Filmhuis Den Haag in 2012 een groot aantal festivals en speciale programma s met zeer uiteenlopende thema s. Zoals ook in voorgaande jaren kwamen veel van deze programma s tot stand met talloze partnerorganisaties, waaronder ambassades en consulaten. Zo werd A Good Man van Bob Hercules & Gordon Quinn getoond in het kader van het Holland Dance Festival en het programma Film & Klassieke muziek in samenwerking het Barok Orkest Den Haag. Een aantal festivals en speciale programma's viel bijzonder in de smaak bij het publiek: Het Nordic Cinema festival (georganiseerd in het kader van het Deense voorzitterschap van de E.U.), Het Eastern Neighbours Film festival, het Fantastisch Kinderfilmfestival en Movies That Matter. Maar ook het Nederland-Turkije filmprogramma, The Best of IDFA, de vertoningen van stille film met live muziek, The Arabs Womens Day en het verdiepende aanbod van lezingen, Q&A's met regisseurs en cursussen konden rekenen op ruime publieke belangstelling. Noemenswaardig voor 2012 waren verder het zeer tot ieders verbeelding sprekende retrospectief Hollywood Blondes. Dit door Filmhuis Den Haag samengestelde programma over de blondines van weleer, rouleerde ruim twee maanden langs zestien filmtheaters in het land. Ook het project To Become, Shift, Transfer and Erase Janet Leigh is memorable. Kunstenaar-filmmaker Jeroen Offerman ontleedde in zijn installatie één van de meest beroemde scenes uit de filmgeschiedenis: de douchescene uit Psycho van Alfred Hitchcock. Tot slot kan de installatie Cinechine niet onvermeld blijven. Mariska de Groot, die in 2012 haar Masterstudie aan de afdeling ArtScience van de KABK afronde won met deze installatie de Filmhuis Den Haag BNG Workspace Projectprijs. Met haar betoverende machine, gebaseerd op het aloude filmprincipe van optisch geluid, toonde ze hoe licht omgezet kan worden in geluid. Zoals gepland is in het verslagjaar de digitalisering van Filmhuis Den Haag volledig afgerond. Alle cabines zijn aangepast aan de nieuwe wijze van film vertonen en uitgerust met digitale 4K-projectoren; de beste die momenteel verkrijgbaar zijn. Zoals verwacht is in rap tempo de hele filmsector digitaal geworden. Er is sinds de laatste maanden van 2012 geen actuele film meer te krijgen op het oude 35mm formaat. Dat geldt uiteraard niet voor het historische materiaal. Voor de vertoning van oudere films blijven twee cabines van Filmhuis Den Haag uitgerust met 35mm projectoren. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

5 De investeringen gemoeid met de digitalisering waren fors. Doordat Filmhuis Den Haag een aantal opeenvolgende jaren heeft kunnen anticiperen op deze uitgaven is deze noodzakelijke investering zonder problemen gerealiseerd. Daarbij hebben we geen concessies hoeven doen aan de kwaliteit van de apparatuur, noch ons afhankelijk hoeven maken van afdrachtsconstructies. En dat is van cruciaal belang. Filmhuis Den Haag acht het essentieel om in optimale kwaliteit en in volledige vrijheid te vertonen wat belangrijk is: kwetsbare, relevante en commercieel onrendabele films. Zonder het cultureel ondernemerschap en een gezonde bedrijfsvoering uit het oog te verliezen gaat het ons om aanvullende programmering op het commerciële aanbod in Den Haag. Dat is ons bestaansrecht Was ook het jaar waarin we te horen hebben gekregen dat de Gemeente Den Haag Filmhuis Den Haag de komende jaren wil blijven steunen. Dat geeft ons de kans om onze koers aan te houden en maakt dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien Samenvattend kijkt Filmhuis Den Haag terug op een goed jaar, waarin Filmhuis Den Haag opnieuw een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven in Den Haag en een uiteenlopende publieksgroep een venster op de wereld heeft geboden. Maart 2013 Géke Roelink, directeur Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

6 1. PROGRAMMA Het programma van Filmhuis Den Haag bestaat uit verschillende onderdelen: premières en prolongaties, documentaires, familie, jeugd- en kinderfilms en de speciale programma's, festivals en evenementen. Daarnaast organiseert Filmhuis Den Haag lezingen, debatten, educatieve programma's voor jong en oud, filmseries en tentoonstellingen, en toont het installaties op het grensvlak van film, muziek en beeldende kunst. Premières en documentaires In 2012 heeft Filmhuis Den Haag de programmering voortgezet van premières, documentaires en prolongaties van niet-commerciële films. Het aantal filmvoorstellingen is in 2012 nauwelijks gestegen, evenals het aanbod van 'echte' filmhuisfilms: 114 premières in 2010, 115 in 2011, 117 in Slechts bij hoge uitzondering werden films gelijktijdig met Pathé vertoond. Ook voor de vertoning van documentaires was in 2012 veel aandacht. De meest succesvolle documentaire was Cave of forgotten dreams met 1470 bezoekers. De top 10 van premières in 2012: * The Artist: 8642 bezoekers * Amour : 7329 * Jagten: 5188 * Dans la maison: 5178 * Tous Ensemble: 4403 * A Royal Affair: 4008 * Carnage: 3839 * De Rouille et d'os: 3406 * Shame: 3061 * On the Road: 3033 Speciale programma's, festivals en evenementen Het uitgangspunt bij de ontwikkeling en programmering van de speciale programma's is het bieden van films in een context en aandacht voor inbedding ervan in de stad én in het land. De nadruk ligt op voldoende variatie in het aanbod, gericht op verschillende publieksgroepen. Vanuit deze visie is ook in 2012 een aantal aansprekende, afwisselende en inspirerende programma's georganiseerd, met ruimte voor verleden, heden en nieuwe ontwikkelingen. Filmhuis Den Haag heeft een aantal projecten zelf ontwikkeld, een aantal in samenwerking met andere instellingen, en heeft daarnaast geparticipeerd in initiatieven van anderen. Retrospectieven Op nationaal niveau heeft Filmhuis Den Haag een uitstekende reputatie opgebouwd in het landelijk aanbieden van speciale programma's. In 2012 was dat het retrospectief Hollywood Blondes (dat rouleerde langs 16 filmtheaters in het land). Voor dit programma werd samenwerking gezocht met het Nederlandse hoofdkantoor van 20 th Century Fox (voor de Marilyn Monroefilms), twee belangrijke Engelse archieven: Hollywood Classics en Park Circus, het Filmmuseum in Brussel, Bennies Fifties in Scheveningen, Vedett Blond Premiumbier en de Printservice in Den Haag. Venster op de Wereld Filmhuis Den Haag wil de blik van haar publieksgroepen verbreden. Daarom werden ook in 2011 weer diverse landenfestivals georganiseerd, waaronder het Franstalige Ciné Premières, FilmIsreal, het Koerdisch Filmfestival, Cinema Arabe, Nordic Cinema, het Indian Filmfestival The Hague, het Eastern Neighbours Film Festival en een programma met Turkse films i.k.v. 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije. Met de landenfestivals spreekt Filmhuis Den Haag ook expats aan en levert een bijdrage aan het internationale karakter van Den Haag. Eén van de vele hoogtepunten in 2012 was wederom het Movies that Matter Festival. Dit internationale film- en debatfestival vertoond films van bevlogen filmmakers, films die ogen openen voor de wereld om ons heen, die informeren, inspireren en soms ook choqueren. Het festival is een ontmoetingsplaats waar het publiek met politici, journalisten, filmmakers en mensenrechtenactivisten uit de hele wereld in gesprek kan gaan. Het biedt uitgebreide Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

7 verdiepingsprogramma's met interviews, inleidingen, discussies en workshops. Het festival is voor de stad van recht en vrede een grote aanwinst. Themaprogramma's Naast retrospectieven en landenfestivals organiseert Filmhuis Den Haag diverse themaprogramma's. Een terugkerend programma is de filmreeks Zwijgende Film & Levende Muziek en de cursus Filmgeschiedenis (of zit dit al bij educatie?) Een greep uit de rest van het aanbod van themaprogramma's in 2011: * Writers Unlimited * Arab women's day * International Film Festival Rotterdam Preview * The best of IDFA * Gay & Lesbian Summer Tour * Hoogtepunten seizoen september 2011 t/m april 2012 * Cinema Curioso (een excursie door de krochten van de cinema langs hilarische miskleunen uit de filmgeschiedenis) Voor een volledig overzicht zie Bijlage 1 Overzicht speciale programma's, festivals, evenementen en volwasseneneducatie 2012 Programma's voor de jeugdige bezoekers Filmhuis Den Haag heeft een uitgebreid aanbod voor de jeugdige bezoeker met als doel deze bezoekers (en hun families) de kans te geven film in de volle breedte te beleven en de drempel voor toekomstige bezoek te beslechten. In het verslagjaar toonde Filmhuis Den Haag wederom kinderfilms voor de leeftijd 4 tot en met 12 jaar. Sinds het najaar is dit aanbod uitgebreid met Nederlandse jeugd en familiefilm. In de vakanties zijn er speciale evenementen voor kinderen georganiseerd: Het Fantastisch Kinderfilmfestival en De betovering. In samenwerking met Cinekid en Filmatelier Den Haag zijn er workshops op maat ontwikkeld, die aansloten bij het thema van de kinderfilm. Voor die iets oudere jeugd maakte Filmhuis Den Haag gebruik van de expertise van MovieZone. Ook de cross over programmering richtte zich met o.a. TodaysArt, Cinema Curioso en Upload Cinema specifiek op jongeren. Met een uitgebreid educatief aanbod wordt een een groot aantal kinderen en jongeren via scholen bereikt (zie hoofdstuk 2.Educatie en kennisoverdracht). Wat is film? Cross over programma Film als medium is constant in beweging: ontwikkelingen binnen de kunst, muziek, ontwerp, CGI (computer generated images), en digitale en sociale media als YouTube en Facebook beïnvloeden film en worden door film beïnvloed. Film is breder en wijdvertakter dan de klassieke projectie op groot doek in een donkere filmzaal: het kan ook de vorm aannemen van een installatie, een live performance, of bewegend beeld op internet. In het cross over programma -in 2012 voor het eerst geïntegreerd in het totale programma en zichtbaar in alle openbare ruimtes van het filmhuis- stond de relatie tussen film en andere (kunst) disciplines centraal en werd film in zijn verschillende verschijningsvormen belicht. Dat resulteerde in verrassende mix van activiteiten en aanbod, variërend van gedurfde restaurantinrichting tot live performances en kunstzinnige installaties. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

8 Bijzonder waren de prijswinnende projecten in het kader van de Filmhuis Den Haag BNG Workspace prijs. In de installaties van Yasmijn Karhof en Mariska de Groot werden ieder op een geheel eigen wijze aandacht besteed aan de veelzijdigheid van het medium film. Maar ook The Accidental Champion was memorable. Kunstenaar/verhalenverteller Abner Preis presenteerde in een speciaal voor Filmhuis Den Haag gemaakte voorstelling een unieke combinatie van film, live performance en live muziek. Tijdens het Nordic Cinema festival werd het restaurant van het Filmhuis door Studio Oatmeal volgens Ikeaconcept gehackt : bezoekers konden zelf met Ikea-spullen hun eigen tafeltje opsieren en door het hele pand waren door diverse ontwerpers gehackte Ikea-ontwerpen te zien. Alle gerenommeerde, internationale design- tijdschriften besteedden aandacht aan het ontwerp. Voor een volledig overzicht van het crossover programma: Bijlage 2 Overzicht cross over programma Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

9 2. EDUCATIE EN KENNISOVERDRACHT Het educatieve aanbod van Filmhuis Den Haag omvat activiteiten voor vier verschillende doelgroepen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs (MBO, HBO en WO) en het individuele reguliere publiek (volwasseneneducatie). Daarnaast vinden tijdens schoolvakanties activiteiten plaats voor individuele jeugdige bezoekers en voor de buitenschoolse opvang. De verdieping en uitbreiding van het aanbod en de verankering ervan in het onderwijs, gekoppeld aan een nauwe samenwerking met culturele partners en scholen is in 2012 verstevigd en geïntensiveerd. Basisonderwijs Met het programma En nu naar de film!, dat in samenwerking met het Koorenhuis wordt georganiseerd, bereikt Filmhuis Den Haag jaarlijks het overgrote deel van de 8e groepen uit het Haagse basisonderwijs. In 2012 is een mooi nieuw project voor het basisonderwijs ontwikkeld i.s.m. Cinekid, Kosmoplis Den Haag en het Haags Kinderkabinet. Ook heeft het Filmhuis veel op locatie gewerkt o.a. voor de BSO Laura Dak met een uitgebreid workshoptraject i.s.m. Cinekid. Voortgezet onderwijs De intensieve samenwerking met het Johan de Witt College is voortgezet en heeft zich uitgebreid naar alle vestigingen van het JWC. Filmhuis Den Haag fungeert in dit project als klaslokaal en ontwikkelde een doorlopende leerlijn film-/mediaeducatie op maat ter vervanging van de lessen kunsteducatie op school. Leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar volgen, op locatie in het Filmhuis, een volledig lesprogramma beeldende kunst. De introductieles Filmanalyse heeft de vorm van een workshop. In de vervolglessen leren de scholieren de principes van filmmaken. Bij het educatieve aanbod ligt de nadruk op de combinatie tussen leren film kijken (passieve filmbeleving, reflectie op film) en filmmaken (actieve filmbeleving). Verdieping van het educatieve aanbod wordt gerealiseerd door onder meer de participatie in de ontwikkeling van langer lopende leerlijnen, differentiatie in het aanbod en door de uitbreiding van het aanbod met nieuwe activiteiten. Filmhuis Den Haag biedt diverse digitale media workshops, die in samenwerking met Digital Playground worden gerealiseerd. Dit digitale media aanbod is zeer in trek bij het onderwijs. Met het Gemeentemuseum Den Haag en het Museum voor Communicatie als vaste partners is het aanbod van workshops verrijkt met twee workshops die inzoomen op actuele thema's en onderwerpen zoals het gebruik van social media, privacy op het internet etc. Alle filmpjes die door de leerlingen zijn gemaakt, dingen mee naar de prijzen van het jaarlijkse Digital Playground Filmfestival ( andere foto). Tijdens het drukbezochte festival werden, als bij een heuse Oscaruitreiking, prijzen uitgereikt in de categorie beste acteur, beste actrice, beste script, beste camera/montage, beste animatie, aanmoedigingsprijs en beste film. Hiermee draagt Filmhuis Den Haag bij aan talentontwikkeling. Ook in 2012 is de workshops Watch That Sound over beeld en geluid opgenomen in het educatieve programma van Filmhuis Den Haag. Leerlingen maken in dit programma op een originele en aansprekende manier kennis met de wereld van muziek en (film)beeld. In het kader van het Hollywood Blondes Retrospectief is voor leerjaar 2,3,4 van het voortgezet onderwijs een speciaal film-/workshop-programma ontwikkelt vanuit het thema vooroordelen. Het educatieve programma bij het Hollywood Blondes programma behandelde zowel de blonde Hollywood actrices, als vooroordelen en stereotypen in breder verband en de gevolgen van deze beeldvorming. Wat zijn (waren) de bestaande vooroordelen ten opzichte van haar- en huidskleur? Wat zegt haarkleur over ons en de maatschappij en hoe vertaalt zich dit naar film? Voor het educatieprogramma werkte Filmhuis Den Haag samen met Movies that Matter. MBO en HBO In 2012 is goed contact onderhouden met de MBO- en HBO-opleidingen, waaronder de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Bij diverse filmvertoningen is ter verdieping een aanvullende Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

10 workshop filmanalyse gegeven. Het individuele reguliere publiek (volwasseneneducatie) Voor volwassenen bood Filmhuis Den Haag een scala aan inleidingen, lezingen en debatten, als verdieping of introductie bij films en filmprogramma's. Zo werden verschillende maatschappelijke thema's uitgediept in de reeks Film & Debat. Een greep uit het aanbod van 2012: Het Movies that Matter Festival bood een uitgebreid verdiepingsprogramma met symposia, lezingen, debatten en inleidingen om aandacht te vestigen op mensenrechten en de menselijke waardigheid. In het najaar heeft Filmhuis Den Haag de verdiepende cursus filmanalyse georganiseerd. Tijdens zes avonden werden aan de hand van uiteenlopende fragmenten, verschillende onderdelen van film uitgelicht, waaronder camera/montage, licht, geluid. Het oeuvre van zowel bekende als minder bekende cineasten is aan bod gekomen. Zie Bijlage 1 voor een overzicht speciale programma's, festivals, evenementen en volwasseneneducatie 2012 Individuele jeugdige bezoekers Tijdens de schoolvakanties was er het bestaande aanbod van workshops, zoals de Cinekid-workshops en de workshop klei-animatie-filmmaken. In de herfstvakantie was Filmhuis Den Haag een van de locaties van het tien dagen durende Festival De Betovering, het jaarlijkse kunstfestival voor kinderen tussen 2 en 13 jaar. Zie Bijlage 5 voor een overzicht van alle educatieve activiteiten voor jeugd en jongeren in Bibliotheek & archief Filmhuis Den Haag beschikt over de op één na grootste vakbibliotheek/archief van Nederland (foto). Daarin staan ruim boeken, 40 meter tijdschriften over film, meer dan 300 ordners met zo'n filmrecensies uit de periode 1935 tot heden, honderden hangmappen met (reclame)drukwerk en knipsels over films en filmgerelateerde onderwerpen, een uitgebreide fotocollectie en een verzameling van bijna 600 films en documentaires op dvd. Bibliotheek en archief zijn bedoeld voor zowel intern als extern gebruik. Om het gebruik te verbeteren en te stimuleren, wordt sinds 2007 gewerkt aan de catalogisering en ontsluiting van de collectie. Inmiddels is het grootste deel van het materiaal systematisch opgeborgen en een deel van de collectie (boeken, dvd's) is digitaal ontsloten. Knipsels en recensies worden wekelijks aangevuld. In 2012 is de ontsluiting van het omvangrijke fotoarchief afgerond. Dit archief verwierf Filmhuis Den Haag enkele jaren geleden van de voormalige Haagsche Courant. In 2012 werd het publiek van Filmhuis Den Haag op een laagdrempelige manier in aanraking gebracht met stukken uit de bibliotheekcollectie, door bij speciale programma's deze in vitrines tentoon te stellen. De bibliotheek is op aanvraag te bezoeken. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

11 3. MARKETING EN COMMUNICATIE Ook in 2012 was Filmhuis Den Haag de enige culturele instelling in de stad die dagelijks geopend was. Iedereen is er welkom. Uit de toestroom van de bezoekers kan afgeleid worden dat het Filmhuis een groot draagvlak geniet en dat het stevig verankerd in de omgeving, ook vanwege de vele samenwerkingsverbanden (zie bijlage 3). Kernfuncties en doelgroepen Het toegankelijke medium film bood ook in 2012 talloze mogelijkheden om een breed en uiteenlopend publiek bij elkaar te brengen, te informeren, verleiden, ontroeren en te laten reflecteren. Vanuit het oogpunt van marketing zijn vier kernfuncties gedefinieerd, gerelateerd aan doelgroepen: Uitgaan Publiek dat voornamelijk komt voor de wereldcinema en de klassiekers, dat (op merendeels passieve wijze) geniet van een film, aangevuld met aangenaam verblijf in het café/restaurant (circa 75% van het publiek); Leren en beleven Deelnemers van het educatieve aanbod voor (school)groepen en individuele bezoekers (circa 10% van het publiek); Participeren, delen en zelf aan de slag gaan Publiek dat participeert in debatten, lezingen, vraaggesprekken en workshops, of dat zijn eigen filmavond samenstelt met cinema on demand (circa 10% van het publiek); Experimenteren Publiek en makers die geïnteresseerd zijn in de cross over programma's, nieuwe ontwikkelingen en/of actief zijn in de voorhoede van de beeldcultuur (circa 5% van het publiek). Marketing- en communicatiestrategie Deze kernfuncties zijn, behalve bij het bepalen van de balans in het programma, ook het vertrekpunt geweest voor een cross mediale marketing- en communicatiestrategie. In 2012 lag de nadruk van de marketing op publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. De marketing- en communicatiestrategie bestond uit: Profilering (corporate communicatie): neerzetten van Filmhuis Den Haag als een Haagse instelling voor iedereen; algemene info voor nieuwe doelgroepen. Werving (programmamarketing en -communicatie): specifiek publiek wordt geïnformeerd over aanbod dat voor hen interessant is; bestaande doelgroepen worden aangezet tot herhalingsbezoek. Verdieping (achtergrondinformatie): publiek dat het Filmhuis fysiek bezoekt, krijgt kennis aangereikt en wordt geïnformeerd over de achtergronden van het programma. Middelenmix Bij de uitvoering van deze strategie maakt Filmhuis Den Haag gebruik van een breed scala aan communiatiemiddelen- en kanalen. Daarbij is de meeste aandacht uitgegaan naar de werving van een uiteenlopend publiek en het verleiden van potentieel publiek tot een bezoek. Het programma van Filmhuis Den Haag (de 'filmladder') is wekelijks verspreid onder verschillende regionale (De Posthoorn, Haags Nieuwsblad, Den Haag Centraal, AD) en nationale media; Wekelijks ontvingen een kleine belangstellenden het programma van Filmhuis Den Haag per . De website ( vormt een belangrijke bron van informatie voor het publiek, met meer dan bezoeken per maand; Het Filmhuis Magazine verscheen zes keer, in een oplage van stuks per editie; De stroom van persberichten weet in 2012 weer regelmatig de regionale en landelijke media over te halen te schrijven over Filmhuis Den Haag; Er is communicatiemateriaal ontwikkeld en verspreid in de regio groot-den Haag, voor zowel eigen branding campagnes als voor de premièrefilms en de Speciale Programma's. Het betreft affiches, brochures, flyers, banieren en Magazines. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

12 Met een aantal commerciële samenwerkingspartners (NL70, Filmagenda, Filmkrant, PS Cultuurtram) zijn advertentie-afspraken gemaakt voor 2012, met als voornaamste doel exposure in het culturele veld. Ook met een aantal niet-commerciële organisaties is samengewerkt: HOF, Ooievaarspas, ACKU, Haagse Studentenpas; Deelname aan en aanwezigheid op verschillende collectieve marketingevenementen zoals het Haags UIT Festival, de ooievaarsdagen, de Expat Fair etc. Speciale programma's, festivals en evenementen Bij grote projecten van Filmhuis Den Haag zelf, zoals Hollywood Blondes (zie ook hieronder), Nordic Cinema en het Eastern European Film Festival werden intensieve en geïntegreerde campagnes opgezet, met affiches, flyers, speciale magazines, advertenties, een online campagne en door het genereren van free publicity. De kleinere programma's, zoals onder meer CinePremiere en Haagse Hoogtepunten vonden hun weg naar het publiek vrijwel volledig door het genereren van free publicity en dankzij goede samenwerking met de organisaties waarmee samengewerkt werd. Daarnaast was het actief te betrekken van publiek bij de activiteiten van/in het Filmhuis aandachtspunt. Voorbeelden van het laatstgenoemde zijn onder meer de verkiezing van de Haagse Hoogtepunten door het Haagse publiek zelf. Hollywood Blondes Om dit door Filmhuis Den Haag zelf samengestelde, door heel Nederland roulerende programma, onder de aandacht te brengen van de media werden persberichten en zichtdvd's van de films verstuurd. Alle landelijke media die voor de filmhuizen van belang zijn, schreven over de programma's: NRC, de Volkskrant, De Filmkrant, Het Parool en het Algemeen Dagblad. Ondersteunend stonden er advertenties in onder meer De Filmkrant, de Filmagenda, De Groene Amsterdammer en in de Daily Tiger (dagkrant van het International Film Festival Rotterdam). Om de programma's bij het publiek onder de aandacht te brengen en een inhoudelijke context te bieden, werd onder meer een speciaal katern in de Filmkrant vervaardigd met een verantwoording, achtergrondinformatie, biografieën en uitgebreide filmbeschrijvingen. Het katern werd in een oplage van verspreid in de Filmtheaters en als separaat magazine verspreid in Den Haag. Er werden affiches ontworpen en verspreid in de Haagse regio. Via de deelnemende theaters kwam het materiaal terecht in de steden waar de programma's plaatsvonden. Daarnaast was uitgebreide informatie over het programma's te vinden op de website en in de wekelijkse nieuwsbrief; de Vrienden van Filmhuis Den Haag zijn uitgenodigd voor de opening; middels een korte trailer maakten bezoekers kennis met het programma en het pand is opgesierd met een geveldoek. Verschuiving naar online communicatie en communities In 2012 is een begin gemaakt met de verschuiving van aandacht voor gedrukte media naar aandacht voor online communicatie-middelen. Het Filmhuis is in toenemende mate zichtbaar op social media, met 2150 volgers op Facebook en 997 personen op Twitter aan het eind van het jaar. Daarnaast is gestart met het definiëren van communities die we aan ons willen binden of die zich al aan ons verbonden hebben. Communities worden vooral via digitale media benaderd. Vrienden & Cineville De belangrijkste community voor Filmhuis Den Haag zijn de Vrienden. De Vrienden dragen Filmhuis Den Haag een warm hart toe. Met hun financiële bijdragen steunen zij het Filmhuis. In ruil hiervoor hebben Vrienden een streepje vóór. De Vrienden werden in 2012 regelmatig uitgenodigd voor speciale gelegenheden. De aanwas van nieuwe Vrienden vond plaats door speciale acties en campagnes. Eind 2012 bedroeg het aantal Vrienden van Filmhuis Den Haag ca personen. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

13 In oktober 2012 is Cineville geïntroduceerd, een unlimitedpas voor kwaliteitsfilm. De specifieke marketing van Cineville heeft er in 2012 voor gezorgd dat een geheel nieuwe community (gemiddelde leeftijd 27 jaar) de weg naar Filmhuis Den haag heeft gevonden. Samenwerking Op het gebied van marketing en communicatie zijn de bestaande samenwerkingsverbanden voortgezet en daar waar mogelijk geïntensiveerd, zoals met regionale pers- en mediarelaties, filmdistributeurs was het eerste jaar dat Filmhuis Den Haag de filmzaal in Theater Dakota programmeerde. Hiermee komt Filmhuis Den Haag substantieel tegemoet aan de hierboven beschreven voornemens. Uit publieksonderzoek (uitgevoerd door Buurtanker Escamp) blijkt dat de bevolking van Escamp graag naar de film gaat, mits er een bioscoop in de eigen wijk gevestigd is. De bewoners van Escamp gaan om verschillende redenen nu niet naar de binnenstad voor bioscoopbezoek. Filmhuis Den Haag in de media Een selectie uit de vele uitgebreide artikelen in de media over de programma's van Filmhuis Den Haag in 2012 kunt u in Bijlage 8 terugvinden. Kinderen, jeugd en jongeren Filmhuis Den Haag spant zich actief in om kinderen, jeugd en jongeren te bereiken, enerzijds via het educatieve programma voor het onderwijs en de buitenschoolse opvang en anderzijds door het bezoek 'in de vrije tijd' te stimuleren. Het bereiken van de jonge doelgroepen via het onderwijs en het filmeducatie-aanbod wordt behandeld in hoofdstuk 2 van dit activiteitenplan. Behalve met het Koorenhuis werkt Filmhuis Den Haag samen met diverse grote buitenschoolse opvang-organisaties zoals Triodus en DAK. Door de programmering van kinder-, jeugd- en familiefilms gedurende een langere periode, speciale activiteiten in de schoolvakanties en de organisatie van speciale filmprogramma's wil Filmhuis Den Haag kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar beter bedienen en bereiken. Bij het stimuleren van het bezoek 'in de vrije tijd' is de juiste benadering van kinderen, jeugd en jongeren met voor hen aantrekkelijk aanbod belangrijk. Zo bezoekt een grote groep cultureel geïnteresseerde jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar Filmhuis Den Haag nu (nog) niet, om uiteenlopende redenen. Om hen over de streep te trekken is het gericht aanspreken van deze doelgroep noodzakelijk. Dit wil Filmhuis Den Haag doen met zowel het bestaande aanbod (onder meer MovieZone) als door het ontwikkelen van nieuw aanbod speciaal vóór, mét en dóór jongeren. Daarvoor zijn nieuwe netwerken, samenwerkingen en programma-ontwikkeling nodig en het gebruik van onder jongeren populaire communicatiekanalen (zoals Hyves en Facebook). Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

14 BIJLAGE 1 Overzicht speciale programma's, festivals, evenementen en volwasseneneducatie 2012 Gedurende het hele jaar MOVIES THAT MATTER ON TOUR Maandelijks film- en debatprogramma over mensenrechten, in samenwerking met Movies that Matter en Amnesty International, Groep Den Haag. Aantal titels: 7 Aantal voorstellingen: 7 Aantal bezoekers: 301 ZWIJGENDE FILM & LEVENDE MUZIEK Klassiekers uit de periode vóór 1930 die live begeleid worden op piano en/of andere instrumenten. Aantal titels: 9 Aantal voorstellingen: 9 Aantal bezoekers: 363 FILM EN DEBAT Actuele films met aansluitend een debat, georganiseerd in samenwerking met debatorganisatie Het Portaal uit Rotterdam. Aantal titels: 2 Aantal voorstellingen: 2 Aantal bezoekers: 158 CURSUS FILMGESCHIEDENIS Cursus filmgeschiedenis in kader van Nordic Cinema (zie aldaar), gegeven door een medewerker van Filmhuis Den Haag. Aantal titels: 4 Aantal voorstellingen: 4 Aantal bezoekers: 60 CURSUS FILMGESCHIEDENIS OP FILM Van de gebroeders Lumière tot Hollywood; van Burkina Faso tot China en van de musical tot de postmoderne nouvelle violence van Quentin Tarantino. Mark Cousins' vijftien uur durende documentaire The story of film: an odyssey is een zeer ambitieuze, toegankelijke reis door de geschiedenis van de film, over alle continenten en langs alle opmerkelijke filmmakers van de afgelopen honderd jaar. De reeks is afgesloten met een documentaire die de best bezochte titel is uit de geschiedenis van Filmhuis Den Haag, Être et avoir van Nicolas Philibert. Aantal titels: 16 Aantal voorstellingen: 7 Aantal bezoekers: 224 Eénmalige projecten PREVIEW IFFR Voorpremière van een film van het International Film Festival Rotterdam 2012, met een inleiding. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 43 WRITERS UNLIMITED (FILMS) I.h.k.v. Writers Unlimited drie films met inleidingen en/of nagesprekken. Aantal titels: 3 Aantal voorstellingen: 3 Aantal bezoekers: 194 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

15 WRITERS UNLIMITED Internationaal literatuurfestival met o.a. diverse optredens van schrijvers, dichters, muzikanten en performers en films in FHDH en Theater aan het Spui. Aantal programma's in Filmhuis Den Haag: 12 Aantal bezoekers in Filmhuis Den Haag: rond de 450. HOLLAND DANCE FESTIVAL Een documenatiare over een choreograaf. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 12 BEST OF IDFA ON TOUR Vier films die op het afgelopen IDFA met succes hebben gedraaid. Aantal titels: 4 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 99 ARAB WOMEN S DAY In het kader van Internationale Vrouwendag aandacht voor de positie van de Arabische vrouw, georganiseerd door het Arabisch Huis voor de Kunsten. Aantal titels: 4 Aantal voorstellingen: 2 Aantal bezoekers: 136 FILM ISREAL Het jaarlijks terugkerende festival met de nieuwste films uit Israel. Aantal titels: 8 Aantal voorstellingen: 8 Aantal bezoekers: 355 MOVIES THAT MATTER FESTIVAL Movies that Matter Festival in Den Haag is het internationale film- en debatfestival over recht en vrede in de Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is hét Nederlandse festival van de geëngageerde film. Het festival biedt een podium aan toegankelijke, actuele filmproducties van bevlogen filmmakers. Films over mensenrechten en menselijke waardigheid die een venster bieden op de wereld. Uit het jaarlijks toenemende aantal geëngageerde films vertoont het festival een selectie van recente producties die opvallen vanwege hun filmische kwaliteit, dringende inhoud en overduidelijke urgentie. UITGELICHT / KABK Programma met korte films van studenten van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, afdelingen Beeldende Kunst en Grafisch ontwerpen. Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 70 FANTASTISCH KINDERFILMFESTIVAL Dit festival biedt kinderen tot en met 12 jaar de mogelijkheid om, afgestemd op leeftijd, interesse en kennis, ervaring op te doen met de wonderlijke mogelijkheden van beeld en geluid. Op fantasievolle wijze worden kinderen verleid om in een andere wereld te stappen en daarin verhalen te beleven. Met deze benadering wil het festival hen inspireren om film niet alleen passief te beleven, maar vooral ook om hun eigen fantasie aan het werk te zetten. Naast filmvoorstellingen worden diverse doe-activiteiten georganiseerd. Aantal titels: 10 Aantal voorstellingen: 10 / Aantal bezoekers: 417 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

16 FESTIVAL DE BETOVERING Dit festival in de herstvakantie combineert dagelijkse voorstellingen van twee films voor de geijkte leeftijdscategorieën 4+ en 8+ met bijpassende workshops, respectievelijk Cinekid workshop stopmotion (5 dagen) en Wat is film? (4 dagen). Daarnaast is in Theater Dakota een film vertoond. Aantal titels: 2 Aantal voorstellingen: 18 Aantal bezoekers: CINEMA CURIOSO De vierde aflevering van dé excursie door de krochten van de cultcinema. Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: GAY & LESBIAN WINTER TOUR Twee films, een met een homo, een met een lesbisch thema. Aantal titels: 2 Aantal voorstellingen: 2 Aantal bezoekers: 72 NORDIC CINEMA In het kader van het Deense voorzitterschap van de E.U. presenteerde Filmhuis Den Haag een kinderfilmprogramma met 11 megatoppers uit de laatste 30 jaar, een vierdelige cursus Nordic filmgeschiedenis, drie zwijgende films met levende muziek, twee films van en met Sigur Rós, de geschiedenis van de 'Nordic' popmuziek inclusief clips, twee gloednieuwe speelfilms, en een historisch overzicht van de Deense cinema. Plus een gratis openluchtvoorstelling. Het restaurant van Filmhuis Den Haag werd vormgegeven met een knipoog naar Ikea: Ikha, onder het motto Hackat välkommen. Cijfers van alleen het historisch overzicht van de Deense cinema: Aantal titels: 9 Aantal voorstellingen: 17 Aantal bezoekers: 184 Het totaalcijfer voor de manifestatie is MEER. DAG VAN EUROPA N.a.v. de Dag van Europa en i.s.m. het European Parliament een speciale vertoning. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 65 CINEMA FOR PEACE Vertoning van twee films in samenwerking met Cinema for Peace ter gelegenheid van het afscheid van Moreno Ocampo als aanklager van het International Criminal Court. Aantal titels: 2 Aantal voorstellingen: 2 Aantal bezoekers: 120 KOERDISCH FILMFESTIVAL Driedaags programma met Koerdische films en enkele debatten in samenwerking met Stichting Mooi. Aantal titels: 5 Aantal voorstellingen: 5 Aantal bezoekers: 58 GAY & LESBIAN SUMMER TOUR Recente films met homo en lesbische thema's in het kader van de Roze week. Aantal titels: 10 Aantal voorstellingen: 32 Aantal bezoekers: 1410 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

17 HAAGSE HOOGTEPUNTEN Hoogtepunten van het afgelopen seizoen(omer 2011 t/m voorjaar 2012) door de bezoekers zelf gekozen. Aantal titels: 11 Aantal voorstellingen: 33 Aantal bezoekers: 717 WORLD CINEMA AMSTERDAM ON TOUR Een film uit het door Rialto te Amsterdam georganiseerde programma World cinema on tour. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 24 ZOMERCONFERENTIE MONTESQUIEU INSTITUUT In het kader van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut met het thema 'De andere kloof, de kloof tussen beeld en werkelijkheid' werd de film Alles van waarde vertoond, gevolgd door een debat, georganiseerd door het Montesquieu Instituut met filmmaker Frans Bromet, zijn dochter Laura Bromet en Mariëtte Hamer. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 61 INDIAN FILM FESTIVAL THE HAGUE Het IFFTH presenteert een overzicht van de nieuwste, los van Bollywood geproduceerde, onafhankelijke Indiase cinema. Ook aandacht voor films van Indiase cineasten in het buitenland: de diaspora cinema. In 2012 was er extra aandacht voor Shyam Benegal die wel de pionier van de parallelle cinema genoemd wordt, een term die hij zelf afwijst: Je zegt niet: ik ga een artfilm maken met commerciële ingrediënten, maar "Ik maak films op basis van gevoeligheden, en begrijp deze labels niet." Velen zien Shyam Benegal, na Satyajit Ray, als de belangrijkste en invloedrijkste regisseur van de Indiase cinema. Aantal titels: 8 Aantal voorstellingen: 12 Aantal bezoekers: 224 HOLLYWOOD BLONDES Onder deze titel toerde een door Filmhuis Den Haag georganiseerd landelijk retrospectief over Hollywood Blondes met films, lezingen en een tentoonstelling langs vijftien filmtheaters. In augustus 2012 is het precies 50 jaar geleden dat een van de grootste iconen van de 20ste eeuw overleed: Marilyn Monroe. Een prachtige aanleiding om de essentie van het blond-zijn in Hollywood goed in kaart te brengen met een overzicht van 20 films waarin blonde actrices de hoofdrol spelen. De blondines zijn onderverdeeld in drie archetypen: Sexy (o.a. Jean Harlow, Mae West en Marilyn Monroe, cool (o.a. Grace Kelly, Kim Novak en Deborah Kerr), next-door (o.a. Doris Day, Ginger Rogers en Mitzi Gaynor). In augustus werd de aftrap gedaan met de vertoning van vijf films met Marilyn Monroe. Aantal titels: 20 Aantal bezoekers: 1437 LANCERING CINEVILLE Vertoning van de spraakmakende film The beasts of the southern wild in het kader van de lancering van Cineville. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 79 LANCERING WE WANT CINEMA Vertoning van de film Het domino effect in het kader van de lancering van We want cinema. Aantal titels: 1 Aantal voorstellingen: 1 Aantal bezoekers: 20 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

18 EASTERN NEIGHBOURS Na vier edities in Utrecht is het Eastern Neighbours Film Festival in 2012 naar Filmhuis Den Haag gekomen. Steevast worden films speciaal geïmporteerd en worden gasten uitgenodigd uit Oost- en Zuidoost-Europese landen (Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Oostenrijk, Turkije, Montenegro, Oekraïne, Albanië). Doel van het festival is Nederland op een informele manier in contact te brengen met films die niet op reguliere wijze te zien zijn en bovendien een te brug slaan tussen de Nederlandse cultuur en die van diverse landen. Bezoekers van het ENFF krijgen naast speelfilms ook documentaires en korte films te zien, nieuw en oud. Een aantal documentaires was ook in het Nutshuis te zien. Aantal titels: 17 + meer dan 17 korte films Aantal voorstellingen: 29 Aantal bezoekers: 900 TURKIJE ON TOUR In het kader van 400 jaar politieke betrekkingen Nederland-Turkije. Aantal titels: 3 Aantal voorstellingen: 3 Aantal bezoekers: 31 CINÉ PREMIÈRES Recente Franse en/of Franstalige films, in samenwerking met het Centre Culturel en ForumImages te Groningen, met enige avant-premières èn vooral films die de Nederlandse distributie onterecht niet gehaald hebben. Special: twee zwijgende films van Germaine Dulac, met live muziek van een kwartet Special: twee befaamde documentaires van Chris Marker (n.a.v. het overlijden van deze cineast) Aantal titels: 14 Aantal voorstellingen: 14 Aantal bezoekers: 509 FILM EN KLASSIEKE MUZIEK N.a.v. het 10-jarig lustrum van de New Dutch Academy in Den Haag, een programma met films waarin klassieke (barok)muziek een belangrijke hoofdrol speelt. Met inleidingen door dirigent en artistiek leider Simon Murphy. Aantal titels: 2 Aantal voorstellingen: 4 Aantal bezoekers: 79 DREILEBEN In samenwerking met het Goethe Instituut zijn digitale kopieën geïmporteerd van de inmiddels wereldberoemde trilogie van Duitslands meest getalenteerde filmmakers. Aantal titels: 3 Aantal voorstellingen: 3 Aantal bezoekers: 110 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

19 BIJLAGE 2 Overzicht cross over programma 2012 Jeroen Offerman: To Become, Shift, Transfer, Copy and Erase Janet Leigh Kunstenaar en filmmaker Jeroen Offerman ontleedt met dit project één van de meest beroemde scenes uit de filmgeschiedenis: de douchescene uit Psycho (Alfred Hitchcock, 1960). In een zelfgebouwde filmset wordt de scene met steeds andere acteurs (m/v!) zo exact mogelijk nagespeeld, waardoor het personage en de acteur niet meer samenvallen. Zowel de filmset als de filmscenes die daarin zijn opgenomen werden vertoond. Bezoekersaantal: 247 Doelgroep: geïnteresseerden in (media)kunst en algemeen cultureel geïnteresseerden Nordic Cinema Dit jaar aandacht voor de bloeiende filmcultuur uit Denemarken, aangevuld met Scandinavische kinderfilms, film en levende muziek, en kunst gebaseerd op de Zweedse succesformule van Ikea. Het restaurant van het Filmhuis werd door Studio Oatmeal volgens Ikea-concept gehackt : bezoekers konden zelf met Ikea-spullen hun eigen tafeltje opsieren. Door het hele pand waren door diverse ontwerpers gehackte Ikea-ontwerpen te zien. De Noorse filmcultuur is nauw verbonden met de muziek en kunst uit die regio. In het programma daarom twee films van de IJslandse formatie Sigur Rós, en videokunst met de voor het Noorden typerende liefde voor het landschap, melancholie en een absurd gevoel voor humor. Bezoekersaantal restaurant en expositie: niet te peilen Bezoekersaantal films Sigur Ros: 2 voorstellingen, 67 bezoekers Doelgroep: reguliere Filmhuis-publiek en speciaal in muziek en muziekfilm geïnteresseerden BNG Workspace Projectprijsvraag 2012 BNG Workspace is de jaarlijkse projectprijsvraag van Filmhuis Den Haag waarbij de grenzen van film worden verkend. In 2012 waren er ruim 80 inzending van creatieven uit zeer verschillende disciplines. Een professionele jury koos hieruit twee winnaars, die hun voorstel in Filmhuis Den Haag hebben uitgevoerd. In 2012 gaan de winnende projecten op tournee naar diverse andere locaties in Nederland. Bezoekersaantal jurering en prijsuitreiking: 30 Doelgroep: culturele professionals en algemeen geïnteresseerden BNG Workspace 12 Mariska de Groot: Cinechine Mariska de Groot voltooide dit jaar haar Masterstudie aan de afdeling ArtScience van de KABK en won tegelijkertijd de BNG Workspace Projectprijs met haar voorstel voor Cinechine: een geluids- en lichtmachine gebaseerd op het aloude filmprincipe van optisch geluid. Bij optisch geluid valt er licht door kleine perforaties aan de zijkant van de filmstrook. Het lichtpatroon wat onstaat wordt opgevangen door een lichtgevoelige luidspreker, en zo onstaat het geluid. Bezoekersaantal: 717 Soort bezoekers: geïnteresseerden in mediakunst en algemeen cultureel geïnteresseerden BNG Workspace 12 Yasmijn Karhof: Inner Space / Outer Space Yasmijn Karhof (1974) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, Cooper Union en aan de Rijksakademie. Karhofs films hebben een gevoelige, melancholische sfeer: ze lijken alledaags, maar gaandeweg ontstaat een surreële, vervreemdende sfeer. De installatie Inner Space/ Outer Space bestaat uit een filmscherm met aan weerszijden dezelfde vrouw. Karhof wekt de suggestie dat je haar beter zou kunnen leren kennen. Maar een ontmoeting blijft uit. Karhof presenteert ons een flard van een mensenleven, maar zij laat ons ook de kunstmatige en ongrijpbare illusie zien van het medium film. Bezoekersaantal: niet te bepalen, vond plaats in nieuwe projectruimte naast zaal 1 Doelgroep: geïnteresseerden in mediakunst, algemeen cultureel geïnteresseerden en regulier publiek Winterrestaurant Na het grote succes van het IKHA-restaurant tijdens Nordic Cinema is Studio Oatmeal gevraagd om ook de inrichting van het winterrestaurant in zaal 5 vorm te geven. Geïnspireerd door de nu zo populaire 3D-techniek maakte Oatmeal een over all inrichting die in 3D te bekijken is, compleet met brilletjes. Bezoekersaantal: niet te bepalen / Doelgroep: bezoekers van het restaurant Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

20 Workspace 11 tour Maurice Bogaert: The Apartment en Dan Walwin: tele- bij 21Rozendaal, Concordia, Enschede tentoonstelling, 27 september t/m 11 november Rozendaal is de tentoonstellingsruimte van Concordia Kunst & Cultuur en een nieuwe, vaste partner voor de Workspace-tour. De ruimte expositieruimte in de wijk Roombeek, waarzich veel culturele initiatieven hebben gevestigd, leent zich uitstekend voor het presenteren van (meerdere) grote installaties. Bezoekersaantal: 561 Dan Walwin: tele- bij PAKT, Amsterdam tentoonstelling, 1 t/m 22 december 2012 PAKT is een onafhankelijke tentoonstellingsruimte in Amsterdam die zich richt op jong talent en een experimentele houding van de kunstenaars stimuleert. PAKT organiseert vooral grote solo presentaties. Bezoekersaantal: 125 Maurice Bogaert: The Apartment en Dan Walwin: tele- bij Pictura, Dordrecht tentoonstelling, 12 januari t/m 10 februari 2013 Teekengenoostchap Pictura is een eigentijdse kunstinstelling en een ontmoetingsplek voor een breed in kunst geïnteresseerd pubiek. Het programma bestaat uit tentoonstellingen, (experimentele) cross-over projecten tussen beeldende kunst, muziek, dans en andere kunstdisciplines en andere culturele activiteiten zoals debatten en kunstenaarsgesprekken. Bezoekersaantal: nog niet bekend Maurice Bogaert: The Apartment bij Platform57 in Escamp, Den Haag tentoonstelling: 17 feb t/m 31 maart 2013 Platform57 is de organisatie voor beeldende kunst binnen Zuid57, het nieuwe kunst- en cultuurhart van Escamp waar Filmhuis Den Haag een filmzaal programmeert. Platform57 wil de bewoners van Escamp, van Den Haag en daarbuiten een andere kijk op de wereld bieden door een programma aan te bieden met hedendaagse ruimtelijke kunst die vragen stelt over en reflecteert op de samenleving van nu en de ontwikkelingen die daarbinnen plaatsvinden. Bezoekersaantal: project is nog niet afgerond Upload Cinema Maandelijks themaprogramma van webfilms op het witte doek Bezoekersaantal: 5 avonden, 138 bezoekers Doelgroep: jongeren, algemeen cultureel geïnteresseerden Uitgelicht Filmprogramma's met korte films van studenten van de afdelingen Beeldende Kunst, Fotografie en Grafisch Ontwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Bezoekersaantal: 2 avonden, 153 bezoekers Soort bezoekers: jongeren, jonge makers Go Short Maandelijks een nieuwe korte film als voorfilm bij één van de premièrefilms, van Nederlandse en internationale makers, uit de collectie van het kortfilmfestival Go Short. Bezoekersaantallen: februari: maart: 819 april: 969 mei: 653 juni: 328 augustus: september: 637 oktober: november: 1838 december: 3193 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal

Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal Voortgezet onderwijs MOVIEZONE WAAR ALLES OM FILM DRAAIT Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal MOVIEZONE WAAR ALLES OM FILM DRAAIT moviezone.nl/educatie MovieZone met de klas Moviezone.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer 1 INLEIDING Filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een zo groot

Nadere informatie

FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG

FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG 201111 FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG MAART 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pagina 2 Doelstelling pagina 3 Inleiding pagina 4 1. Programma pagina 5 Premières Speciale programma's, festivals en

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 Activiteitenplan 2014 1 INHOUDSOPGAVE Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma, educatie & kennisoverdracht 5 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap 8 Bijlage

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie.

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie. NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad FILMHUIS MECHELEN De betere film in de binnenstad GESCHIEDENIS Waar komen we vandaan? WAAR KOMEN WE VANDAAN? Een korte geschiedenis van het filmhuis Opgericht in 1976 Naar voorbeeld van Nederlandse filmhuizen

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015 Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam Het festival in cijfers IFFR 2015 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede

Nadere informatie

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ...

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ... NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie film & business arrangementen 2015 meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie Inhoud 3 Welkom 4 Gouden Kalveren Arrangement 5 Gouden Kalveren Deel Arrangement 6 Rode Loper Première Arrangement 2 7

Nadere informatie

KIDSBIOS DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping?

KIDSBIOS DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping? DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL KIDSBIOS BA S I S O N D ERWIJS NFF Educatie Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival organiseert het

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING RON GOOSSENS, LOW-BUDGET STUNTMAN. NFF Educatie.

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING RON GOOSSENS, LOW-BUDGET STUNTMAN. NFF Educatie. NFF DOCENTENHANDLEIDING RON GOOSSENS, LOW-BUDGET STUNTMAN Filmvertoning Voortgezet Onderwijs NFF Educatie 20-29 SEPT 2017 Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in

Nadere informatie

Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Muziek maken met apps waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie 3. Communicatie 4. Verdiepingsprogramma 5. Evaluatie 6. Een draaiboek

1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie 3. Communicatie 4. Verdiepingsprogramma 5. Evaluatie 6. Een draaiboek Movies that Matter ontwikkelde een handleiding voor de organisatie van een filmvertoning met verdiepingsprogramma. Deze handleiding biedt informatie over: 1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie

Nadere informatie

2017 IN FOCUS Jaarplan en Begroting stichting Focus Filmtheater Arnhem

2017 IN FOCUS Jaarplan en Begroting stichting Focus Filmtheater Arnhem Jaarplan & Begroting 2017 1 Stichting Focus Filmtheater Arnhem stelt zich tot doel de belangstelling voor film- en beeldcultuur bij een zo groot en divers mogelijk publiek te stimuleren door een bloeiend

Nadere informatie

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo < A r tfac tor y > N a a s t e e n s t e r k b a s i s p a k ke t, t i j d vo o r t a l e n t! Enter de wereld van de digitale kunst en media Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo Fa s t L

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS ... NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS ... NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS. Filmvertoning Voortgezet Onderwijs NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie

Nadere informatie

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Eind januari bracht het Platform Onderwijs2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. Het rapport bevat veel bruikbare ideeën en aandacht

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie film & business arrangementen 2015 meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie Inhoud 3 Welkom 4 Openings Arrangement 5 Gouden Kalveren Arrangement 6 Rode Loper Première Arrangement 2 7 Familie Arrangement

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2016

BELEIDSPLAN 2013 2016 BELEIDSPLAN 2013 2016 "If it can be written, or thought, it can be filmed." (Stanley Kubrick, filmmaker 1928 1999) 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. 1.2. pagina 2 BELEIDSPLAN 2013 2016 Filmhuis Den

Nadere informatie

WAAR STAAT HET NFF VOOR

WAAR STAAT HET NFF VOOR WAAR STAAT HET NFF VOOR Het Nederlands Film Festival zet zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van de Nederlandse film en de Nederlandse filmcultuur in brede zin. Dat doet het festival door aandacht

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

The John Adams Institute

The John Adams Institute The John Adams Institute Beleidsplan 2014-2017 The John Adams Institute Herenmarkt 97 1013 EC Amsterdam +31 (0)20 6247280 info@john-adams.nl dd 20 September 2013 Het John Adams Institute biedt sinds 1987

Nadere informatie

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN Filmvertoning Primair Onderwijs NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Jaarplan lumen in 2017

Jaarplan lumen in 2017 Jaarplan lumen in 2017 Filmhuis Lumen staat bekend om een uitgebreid en divers filmaanbod: van kleine kwetsbare films tot arthouse-blockbusters en alles wat zich daartussen bevindt. Belangrijk bij alles

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

FILM & BUSINESS ARRANGEMENTEN. Nederlands Film Festival 2014 2014 MEER DAN FILM 24 SEP T/M 3 OKT 2014

FILM & BUSINESS ARRANGEMENTEN. Nederlands Film Festival 2014 2014 MEER DAN FILM 24 SEP T/M 3 OKT 2014 FILM & BUSINESS ARRANGEMENTEN MEER DAN FILM Nederlands Film Festival 2014 2014 MEER DAN FILM 1 24 SEP T/M 3 OKT 2014 Inhoud 3 Welkom 4 Gouden Kalveren Arrangement 5 Rode Loper Première Arrangement 6 Op

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

KIDSBIOS DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping?

KIDSBIOS DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping? DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL KIDSBIOS BA S I S O N D ERWIJS NFF Educatie Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival organiseert het

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

13 filmtheaters in Amsterdam

13 filmtheaters in Amsterdam MEDIAKIT 2010 13 filmtheaters in Amsterdam content- en mediapartners Het aanbod van Cineville 550 voorstellingen per week 400 speciale voorstellingen per jaar (festivals, retrospectieven, Q&A s,...) 13

Nadere informatie

Projectinformatie MONGENS EN JEISJES. Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie MONGENS EN JEISJES. Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie MONGENS EN JEISJES Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Mongens en Jeisjes waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U

ons kenmerk ECSD/U v n i c Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 0 10 2 6 8 3EDIJK 2 9 OKT 2015 informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Filmtheaters:digitaliserings-

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Internationaal Filmfestival van

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Mediakaart adverteren IFFR 2015

Mediakaart adverteren IFFR 2015 Mediakaart adverteren IFFR 2015 Facts & Figures IFFR 1 1. Bereik IFFR en profiel bezoeker 3 2. Drukwerk bereik 4 A. Advertentie in IFFR-programmabijlage in de Volkskrant 4 B. Advertentie in de Daily Tiger

Nadere informatie

& het ROC Een programma over beeldvorming

& het ROC Een programma over beeldvorming & het ROC Een programma over beeldvorming Informatie voor docenten van het ROCvA Educatie JHM 1 februari 2011 Inhoud Korte omschrijving en praktische informatie 3 Gastles - opzet 5 Museumbezoek - informatie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Festival International du Film

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015 Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving Jaarverslag 2015 Voorwoord Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! HANDLEIDING PRIKKELENDE EN LAAGDREMPELIGE LESSUGGESTIES VOOR HET BASISONDERWIJS 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT destijlflyer_achterkant.pdf

Nadere informatie

JONGEREN PROGRAMMA DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL SEP NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping?

JONGEREN PROGRAMMA DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL SEP NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop. Meer verdieping? DOCENTENHANDLEIDING LESMATERIAAL JONGEREN PROGRAMMA NFF Educatie Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival organiseert het NFF een aantrekkelijk

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR.

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR. Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam 2018 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede programma vol bijzondere, originele

Nadere informatie

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR.

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR. Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam 2018 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede programma vol bijzondere, originele

Nadere informatie

Respons. Wie doet wat waar?

Respons. Wie doet wat waar? Wie doet wat waar? Amsterdam 2008 Alhoewel aan de gegevens in deze uitgave de uiterste zorgvuldigheid is besteed, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Hotel Stories tovert het hotel vol dingen. om tot een hotel vol mensen en hun verhalen

Hotel Stories tovert het hotel vol dingen. om tot een hotel vol mensen en hun verhalen Hotel Stories in CODA Museum is een beleving die begint bij ieders persoonlijke ervaring in en met het hotel. Een hotel is een plek waar je overnacht omdat je in een andere stad, in een ander land of op

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Openbare bibliotheek: verschuiving naar nieuwe media De dalende trend in ledental van de bibliotheek heeft zich, na een licht herstel in 2002,

Nadere informatie

Focus Filmtheater Arnhem ZAALHUUR. authentiek sfeervol persoonlijk

Focus Filmtheater Arnhem ZAALHUUR. authentiek sfeervol persoonlijk Focus Filmtheater Arnhem ZAALHUUR authentiek sfeervol authentiek, sfeervol, authentiek Bent u op zoek naar een mooie, sfeervolle locatie voor een vergadering, workshop, lezing, presentatie of een feestelijke

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht is volop in beweging.

Nadere informatie

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater voor kinderen

Nadere informatie

Educatie in EYE. 4-12 jaar. Primair onderwijs, Speciaal onderwijs. en Buitenschoolse opvang

Educatie in EYE. 4-12 jaar. Primair onderwijs, Speciaal onderwijs. en Buitenschoolse opvang Educatie in EYE 4-12 jaar Primair onderwijs, Speciaal onderwijs en Buitenschoolse opvang Educatie in EYE 4-12 jaar Bezorg uw leerlingen een leuk dagje uit! EYE nodigt u uit in de wereld van de film. Bij

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK 67 STATISTISCH JAARBOEK 2002 6 ontwikkeling ontspanning 68 Ontwikkeling, ontspanning Bibliotheek: minder volwassen leners, minder boeken, meer andere media Het aantal leners dat bij de bibliotheek in Hengelo

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie