STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT"

Transcriptie

1 STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en interpretatie van het reglement 2. Kampioenschap 3. Omschrijving 4. Toe te laten auto s 4.1 Algemeen 4.2 Uitrusting/extra voorzieningen 5. Toe te laten equipes 5.1 Equipe 5.2 Inschrijving 5.3 Betalingen 5.4 Documentencontrole 6. Verzekeringen/aansprakelijkheid 6.1 Verzekering van de equipe 6.2 Verzekering van de organisator 6.3 Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal 7. Reclame 8. Algemene bepalingen 8.1 Startvolgorde/rallyborden/wedstrijdnummers 8.2 Verkeer/Assistentie 9. Verloop van de rally 9.1 Algemeen 9.2 Controlekaart 9.3 Routecontroles (RC) 9.4 Passeercontroles (PC) 9.5 Tijdcontroles (TC) 9.6 Route opdrachten 10. Klassementen/prijzen/protest/prijsuitreiking 10.1 Klassementen 10.2 Vragen 10.3 Protesten 10.4 Prijzen 10.5 Prijsuitreiking 11. Samenvatting straffen

2 STAR Rally 2014 Reglement Ontheffing provincie Gelderland: n.n.b. Programma van het evenement Vrijdag 1 augustus 00:00 uur Inschrijving open. Publicatie reglement en routeopdrachten. Woensdag 12 november uur Sluiting inschrijving. Vrijdag 14 november 20:00 uur Publicatie overzichtskaart met: - Vaste routecontroles - GPS coördinaten start en finish KP s - Aanvullende informatie Toezenden acceptatiebrieven en bevestiging startlocatie Maandag 17 november 20:00 uur Publicatie voorlopige startlijst per startlocatie. Zaterdag 22 november 07:30 uur Begin documenten controle. 08:15 uur Einde documentencontrole uur Start van de STAR Rally uur Finish dagdeel 19:01 uur Start avondtraject 21:00 uur Finish voor alle deelnemers Alle tijden onder voorbehoud. 1 ORGANISATIE 1.1 ORGANISATIE Op zaterdag 22 november 2014 organiseert Stichting A-vents de 16 e STAR Rally. Het adres van het wedstrijdsecretariaat vóór 22 november is: STAR Rally De Camp GK Westervoort Tel.: +31 (0) De locaties van de documentencontrole en startlocaties zijn: Van der Valk Hotel Arnhem/Westend Van der Valk Hotel Apeldoorn Van der Valk Hotel Arnhem/Duiven Van der Valk Hotel Tiel De finishlocatie dagdeel en start en finish avondtraject is: Van der Valk Hotel Arnhem/Westend De rally wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - dit reglement en eventueel nog uit te geven bulletins; - de wegenverkeerswetgeving van Nederland. 1.2 ORGANISATIE TEAM Joyce Brinkman, Henk Ledderhof, Go Wammes, René Klement, Jos Jurriens, Folkert Kampen, Hans Brinkman en Roel Rosbag.

3 1.3 OFFICIALS VAN DE RALLY Wedstrijdleider: Route designers: Controleur route: Secretaris: Rekenkamer: Marshals : Infotafel Sport: Infotafel Toer: Henk Ledderhof Henk Ledderhof Hans Brinkman Roel Rosbag Joyce Brinkman Folkert Kamp Nader te benoemen Henk Ledderhof Hans Brinkman 1.4 TOEVOEGING(EN) AAN HET REGLEMENT Een wijziging of toevoeging aan het reglement wordt bekend gemaakt door middel van een bulletin. Deze wordt van te voren gepubliceerd op het internet, op de dag zelf op het informatiebord geplaatst en/of eventueel aan de deelnemers uitgereikt. 1.5 TOEPASSING EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT De wedstrijdleider is tijdens de rally belast met het toepassen van het gestelde in dit reglement en het wedstrijdverloop. Het reglement in de Nederlandse taal is bindend. 2 KAMPIOENSCHAP De STAR Rally is aangemeld voor: - het DHRC Nederlands Kampioenschap Historische Rally s OMSCHRIJVING De STAR Rally is een regelmatigheidsrally voor historische- en klassieke auto s, waarbij snelheid niet bepalend is voor het eindklassement. Doorslaggevend is het uitvoeren van routeopdrachten. De gemiddelde snelheid op de routeopdrachten zal de 50 km/uur niet te boven gaan. Een routeopdracht kan bestaan uit een kaartlees- of regelmatigheidsproef. De route tussen de KP s en de verschillende opdrachten is geheel vrij. Er zijn twee categorieën met elk verschillende routeopdrachten. De totale lengte van de rally voor categorie SPORT is ca. 525 km. De totale lengte van de rally voor categorie TOER is ca. 450 km. 4 TOE TE LATEN AUTO S 4.1 ALGEMEEN Alleen auto s met een bouwjaar voor worden toegelaten. De auto dient voor de duur van de rally te voldoen aan het gestelde in de Wegenverkeerswetgeving. De auto dient over een geldig APK document te beschikken (uitgezonderd auto s die gebouwd zijn vóór ). De auto hoeft niet voorzien te zijn van een autopas. 4.2 UITRUSTING / EXTRA VOORZIENINGEN Uitrusting De auto dient uitgerust te zijn met: een gevulde brandblusser (min. Inhoud 2 kg en geschikt voor vloeistofbranden), een sleepkabel, vloeistofdicht grondzeil, twee veiligheidshesjes en een EHBO doos met BHV e/o HACCP vulling wordt aanbevolen. Afstandmeters Ale types afstandmeters zijn toegestaan. m.u.v. elk soort navigatie apparatuur e/o computers/laptops/tablets, mobile telefoon, ed. Eveneens zijn toegestaan digitale e/o elektronische stopwatch(es), dito kompas en radiografisch gestuurde uurwerken.

4 Verlichting De auto mag aan de voorzijde uitgerust zijn met maximaal zes lampen. (Imitatie-)gasontladingslampen en/of led verlichting is niet toegestaan. De bestraffing staat vermeld onder punt 11. Communicatiemiddelen Het gebruik van communicatiemiddelen is uitsluitend toegestaan in een noodgeval. Tijdens het evenement maakt de organisatie gebruik van een zogeheten sms-dienst. De equipe mag voor het ontvangen van deze berichten, gebruik maken van 1 toestel waarvan het bijbehorende nummer opgegeven wordt d.m.v. inschrijving. Navigatieapparatuur De aanwezigheid en het gebruik van enige vorm van navigatieapparatuur in de auto en/of op de persoon is niet toegestaan. Milieu Het is de equipe verboden om afval achter te laten. Eventueel gemorste vloeistoffen dienen te worden opgeruimd. In geval van nalatigheid zullen de opruimkosten op de equipe verhaald worden. In dit verband is het aanbevolen dat de equipes een lekzeil (minimaal 2x4 meter) of een vloeistofopvangbak bij zich te hebben en onder de auto te leggen in geval van mogelijke vloeistoflekkage en bij alle parkeergelegenheden. 5 TOE TE LATEN EQUIPES 5.1 EQUIPE De equipe dient te bestaan uit een bestuurder en navigator, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Bestuurder en navigator mogen van functie wisselen wanneer beide over een geldig rijbewijs beschikken. 5.2 INSCHRIJVING Categorieën Ingeschreven kan worden in de categorie: SPORT, geschikt voor ervaren deelnemers; TOER, geschikt voor minder ervaren en beginnende deelnemers. Inschrijfprocedure Door middel van de website kan ingeschreven worden. Gegevens betreffende de bestuurder of navigator of de auto kunnen tot het einde van de documentencontrole gewijzigd worden. De inschrijving sluit op woensdag 12 november uur of zoveel eerder als het maximum van 100 deelnemende equipes is bereikt. Acceptatie / weigering van een inschrijving Een inschrijving wordt geaccepteerd en een startnummer wordt toegekend zodra het volledig inschrijfgeld door de organisator ontvangen is. Op vrijdag 14 november worden vanuit de organisator per een acceptatiebrief en bevestiging startplaats gezonden aan de deelnemers. Tevens wordt op de internet site de overzichtskaart van het wedstrijdgebied gepubliceerd. Op maandag 17 november, uur, wordt op de internetsite de voorlopige startlijst per startlocatie gepubliceerd. De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving van één of beide equipeleden of auto, eventueel zonder opgave van de reden, te weigeren.

5 5.3 BETALINGEN Het inschrijfgeld voor categorie SPORT en TOER bedraagt 300,00 per equipe Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank worden overgemaakt: ING bank, rekeningnummer NL 19 INGB , BIC: INGBNL2A, ten name van STAR Rally te Westervoort, met vermelding van de naam van de bestuurder en navigator. Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden aan inschrijvers die niet geaccepteerd worden. Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden: - volledig inschrijfgeld, min 10% in geval de rally niet doorgaat; - volledig inschrijfgeld, min 25% wanneer de inschrijving schriftelijk door de inschrijver wordt ingetrokken vóór woensdag 12 november 2013, 24:00 uur. Daarna zal geen restitutie meer plaats vinden. De organisatie zal 100,-- van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht geen doorgang kan vinden. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. (Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of intrekken van vergunningen en/ of wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE enz.) Indien de rally op de rallydag zelf, noodgedwongen door welke omstandigheid dan ook, moet worden afgebroken zal er geen (deel)restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. 5.4 DOCUMENTENCONTROLE Op zaterdag 22 november zal vanaf 07:30 uur in de voornoemde Van der Valk Hotels de documentencontrole plaats vinden. De organisatie kan de volgende documenten laten controleren: - APK keuringsformulier (voor Nederlandse auto s met een bouwjaar > 1960). - Het kentekenbewijs (ter controle van het bouwjaar van de auto). De equipe dient de ondertekende verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te overhandigen. Zonder deze verklaring wordt de equipe niet tot de start toegelaten. De verklaring wordt gelijktijdig met de acceptatiebrief en bevestiging van de startlocatie per aan de equipe toegezonden en zal door hen zelf geprint moeten worden. Indien er een wijziging heeft plaatsgevonden t.o.v. de inschrijving, in auto of samenstelling van de equipe, moet dit bij de documentencontrole kenbaar worden gemaakt. 6 VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID 6.1 VERZEKERING VAN DE EQUIPE De auto dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), aangevuld met een inzittende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om er voor te zorgen dat de auto ook verzekerd is voor deelname aan regelmatigheidsrally s, zowel qua aard, lengte in kilometers en tijdsduur. 6.2 VERZEKERING VAN DE ORGANISATOR De door de organisatie afgesloten collectieve verzekering voor autosport evenementen die georganiseerd en verreden worden onder haar autoriteit is van toepassing op dit evenement. Het eigen risico voor de equipe is 250,--

6 6.3 VERKLARING VOOR ACCEPTATIE EN AFSTAND VAN VERHAAL Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande verklaring voor acceptatie van de reglementen en afstand van verhaal te ondertekenen. Ik heb het Reglement van de STAR Rally gelezen en verklaar deze te accepteren en na te leven. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan de rally deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen. Ik erken dat ik de aard van het evenement en het mogelijk risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren. De organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van de rally enerzijds niet aansprakelijk zijn tegenover de equipe voor welke schade dan ook die mocht ontstaan door deelneming aan de rally. Terwijl anderzijds de equipe de organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van de rally vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Ik verklaar dat de auto conform de wegenverkeerswetgeving verzekerd is, inclusief deelname aan regelmatigheidsrally s. Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. 7 RECLAME De ruimte op de rallyborden en naast/boven/onder het wedstrijdnummer is gereserveerd voor reclame van de organisator. 8 ALGEMENE BEPALINGEN 8.1 STARTVOLGORDE / RALLYBORDEN / WEDSTRIJDNUMMERS Startvolgorde De startnummers zullen worden toegekend op basis van de volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld. De auto s zullen allen tegelijk worden gestart. Wanneer een equipe zich te laat meldt bij een start, zal deze beschouwd worden te zijn gestart op de ideale starttijd. Alle deelnemers starten op 22 november om 08:30 uur vanaf de hun toegekende startlocatie. Voorkeur van een startlocatie kan aangegeven worden op het inschrijfformulier. Toekenning van de startlocatie gebeurt na ontvangst van het inschrijfgeld en op volgorde van ontvangstdatum. Per startlocatie wordt een evenredig deel van het totaal aantal inschrijvers toegestaan (bijv. bij 100 deelnemers, 25 deelnemers per startlocatie). Waarbij de stelregel vol = vol wordt gehanteerd. Een deelnemer wordt dan ingedeeld bij een startlocatie die geografisch het meest logisch in de buurt van de opgegeven woonplaats van de bestuurder ligt, waarbij ook geldt vol = vol en wordt de equipe ingedeeld bij een startlocatie waar nog ruimte is. Dit is ook het geval indien bij inschrijving geen voorkeur wordt opgegeven, maar dan vervalt de voorrangsregeling van ontvangstdatum van het inschrijfgeld, zoals eerder omschreven. Rallyborden / wedstrijdnummers De rallyborden moeten gedurende de rally duidelijk zichtbaar op de voorzijde en achterzijde van de auto worden aangebracht zonder dat de kentekenplaat bedekt wordt. De wedstrijdnummers dienen, zonder verandering, op beide (voor)portieren van de auto aangebracht te worden. 8.2 VERKEER / ASSISTENTIE Verkeersovertredingen Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan de wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid wordt conform genoemde onder art. 12 bestraft. Gedrag Onsportief gedrag en/of zich schuldig maken aan onverantwoord rijgedrag wordt bestraft. Equipes dienen zich te gedragen op een wijze die de historische rallysport en het evenement niet in diskrediet brengen. De bestraffing staat vermeld onder art. 11.

7 Quiet zones Onder zogenaamde Q-zones vallen alle 30km zones en woonbebouwingen buiten de bebouwde kom. De organisator kan Q-zones inrichten. Het begin wordt aangegeven door een blauw bord met de letter Q. Het einde van een Q-zone wordt aangegeven door een blauw bord met de tekst einde Q- zone. De maximum snelheid in een Q-zone is 30km/uur. Q-zones kunnen ook op de kaartfragmenten worden aangegeven. De bestraffing staat vermeld onder art. 11. Assistentie Enige vorm van georganiseerde assistentie is niet toegestaan, tenzij deze wordt verleend door andere equipes of door de organisator georganiseerde assistentie. 9 VERLOOP VAN DE RALLY 9.1 ALGEMEEN Op zaterdag 22 november 2014 om 08:30 uur starten in de voornoemde Van der Valk Hotels alle deelnemers tegelijk. De deelnemers ontvangen bij de documentencontrole een infoboek, de rallyborden en rallystickers voor op de auto. Even voor 08:30 uur ontvangen de deelnemers een enveloppe met daarin de kaartfragmenten van de KP s behorende bij de betreffende Van der Valk Hotel startlocatie en een (gekleurde) controlekaart. Na het rijden van de proeven, waarvan de volgorde geheel vrij is, dient de deelnemer te gaan naar één van de overige (nog niet aangedane) Van der Valk Hotels al dan niet via een eventuele vaste routecontrole. Tegen inlevering van de controlekaart van de vorige gereden proeven, ontvangen de deelnemers opnieuw een enveloppe met daarin een aantal proeven en een nieuwe controlekaart. Enzovoort, enzovoort. Voor de onherroepelijke finishtijd van uur dienen alle Van der Valk Hotels en eventuele vaste routecontroles te zijn aangedaan. Indien een deelnemer verwacht in tijdnood te komen, dan is hij vrij één of meerdere proeven over te slaan. Echter ontvangt de deelnemer hiervoor wel de maximaal opgelopen strafpunten per proef. De bestraffing staat vermeld onder art. 11. De route tussen de verschillende Van der Valk Hotels en de eventuele vaste routecontroles is geheel vrij evenals de route tussen de verschillende proeven. 9.2 CONTROLEKAART Elke equipe ontvangt op één van de voornoemde Van der Valk Hotels een controlekaart en dient aldaar de controlekaart van de vorige gereden proeven in te leveren. Elke verandering op de controlekaart (knoeien) wordt bestraft, tenzij deze verandering door een marshal is gewaarmerkt. De bestraffing staat vermeld onder art. 11. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om de controlekaart, aan de marshal te overhandigen en te laten invullen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de equipe om de juistheid van de registratie te controleren. 9.3 ROUTECONTROLES (RC) Routecontroles zijn gevestigd in voornoemde Van der Valk Hotels en op plaatsen als aangegeven op de overzichtskaart, de zgn. vaste routecontroles. De zgn. vaste routecontroles moeten aangedaan worden maar het staat de deelnemer vrij om dit tijdens de verbindingstrajecten dan wel tijdens een KP te doen. Het missen van een vaste routecontrole wordt bestraft. De bestraffing staat vermeld onder art PASSEERCONTROLE (PC) Langs de route van de proeven kunnen bemande en/of onbemande passeercontroles geplaatst worden. Bij deze controles moeten de equipes hun controlekaart (laten) afstempelen of zij dienen in het eerstvolgende vrije vakje de betreffende letter of cijfer(s) van de controle te noteren. Zogenaamde zelfstempelcontroles zijn niet door de organisator voorzien van een stempelkussen. Equipes dienen daarom zelf over een stempelkussen te beschikken. Het missen van een passeercontrole wordt bestraft. De bestraffing staat vermeld onder art. 11. Elke proef begint bij een cijfercontrole (ook noteren) en eindigt met een stempelcontrole met hetzelfde cijfer.

8 9.5 TIJDCONTROLE (TC) Er zijn de volgende tijdcontroles: - Start dagdeel om uur - Finish dagdeel om uur Het is de deelnemers toegestaan tot één uur voor de finishtijd ongestraft hun laatste controlekaart in te leveren bij de finishlocatie van het dagdeel. Overschrijding betekent uitsluiting. Het avondtraject mag wel worden gereden echter buiten mededinging. - Start eerste equipe avondtraject uur - Finish avondtraject uur. Maximale vertraging avondtraject is 30 minuten. De bestraffing staat vermeld onder art ROUTE OPDRACHTEN Equipes dienen alle Van der Valk Hotels en eventuele vaste routecontroles aan te doen en dienen de trajecten of proeven af te leggen die worden verstrekt. In een separaat document zijn alle details (systemen) opgenomen die nodig zijn om de betreffende proef te kunnen rijden. Systemen De routeopdrachten voor de proeven kunnen bestaan uit één van de volgende systemen of combinaties van deze systemen: - Bol-pijl - Grensbenadering - Pijlen kortste route - Pijlen één na kortste route - Ingetekende lijn met en zonder barricades - Blinde lijn - Vertakte pijlen - Blokkerende pijlen - T systeem - Vakken langste route - Visgraat Bij een aantal proeven kan worden gevraagd om de door u gereden afstand tussen start en finish op de controlekaart in te vullen. 10 KLASSEMENTEN / PRIJZEN / PROTEST / PRIJSUITREIKING 10.1 KLASSEMENTEN De resultaten worden weergegeven in strafpunten/strafseconden en zullen vastgesteld worden door het samenvoegen van strafpunten/strafseconden die opgelopen zijn tijdens het verrijden van de proeven als mede elke andere straf die mogelijk is opgelopen. Voorlopig klassement Aan het einde van de rally zullen de voorlopige eindklassementen worden gepubliceerd. Over deze klassementen kunnen vragen gesteld worden. De voorlopige eindklassementen worden 30 minuten na publicatie definitief verklaard. Individueel klassement Voor elke categorie zal een eindklassement opgesteld worden. Winnaar in de categorie is degene die het laagst totaal aantal strafpunten heeft. De overige equipes worden in volgorde van de door hen behaalde totaal aantal strafpunten geklasseerd. Algemeen winnaar van de STAR Rally is de winnaar in de categorie Sport. Per categorie wordt ook een prijs uitgereikt aan de beste mixed-equipe (man-vrouw). Ex-aequo In geval dat meerdere equipes de wedstrijd beëindigen met een gelijk totaal resultaat wordt het equipe met het beste resultaat op ex-aequo tijdcontrole van het avondtraject, het hoogst geklasseerd.

9 Mocht dit geen uitsluitsel geven dan zal het resultaat van KP2 (minste afwijking in afstand) aanmerking worden genomen. Indien er nog geen verschil is, is het oudste bouwjaar doorslaggevend VRAGEN Indien er naar aanleiding van dit reglement en/of de routeopdrachten vragen zijn ontstaan, kunnen deze tot 20 november per gesteld worden via het secretariaat van A-vents. Indien er tijdens het evenement vragen zijn ontstaan over de route, kunnen deze aan het eind van het dagdeel op de finishlocatie gesteld worden. Hiervoor worden 2 infotafels ingericht. Voor de categorie Sport zal Henk Ledderhof hier achter plaatsnemen en voor de categorie Toer zal Hans Brinkman hier achter plaatsnemen. De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enige vraag. Wanneer, om welke reden dan ook, één of meerdere controles geannuleerd moeten worden, zal de wedstrijdleider als volgt beslissen: - de betreffende controle(s) zal (zullen) vervallen verklaard worden. - de eventueel opgelopen strafpunt(en) zal (zullen) geannuleerd worden PROTESTEN Situaties waarbij een equipe gehinderd wordt in het realiseren van een routeopdracht kan geen onderwerp zijn van een vraag of een protest of een beroep wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming. Een protest kan slechts door één enkele equipe tegen één enkele equipe of tegen één beslissing van de wedstrijdleiding ingediend worden. Een protest moet schriftelijk binnen 30 minuten na publicatie van het voorlopig eindklassement ingediend worden bij de wedstrijdleider, samen met een bedrag van 125,00. De beslissing van de wedstrijdleider is bindend PRIJZEN Voor de categorie Sport en Toer zijn de volgende prijzen beschikbaar: a. Algemeen winnaar (Sportklasse) twee trophies Bovendien: a. Algemeen klassement, categorie Sport 2 e t/m 5 e plaats: twee STAR trophies b. Algemeen klassement, categorie Toer 1 e t/m 5 e plaats: twee STAR trophies c. Beste mixed equipe, categorie Sport en Toer 1 e plaats: twee STAR trophies De prijzen, genoemd onder c worden niet uitgereikt aan de equipes welke prijzen ontvangen als genoemd onder a en b PRIJSUITREIKING De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het definitief worden van het voorlopig eindklassement op zaterdag 22 november 2014.

10 11 SAMENVATTING STRAFFEN Geen toelating tot de start van de rally Artikel Reden 4.1 Auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving / geproduceerd na Geen geldig APK document (uitgezonderd auto s gebouwd vóór 1960) 4.2 Geen volledige uitrusting in de auto 5.1 Equipe niet in overeenstemming met het inschrijfformulier, tenzij kenbaar gemaakt tijdens documentencontrole 5.2 Inschrijving geweigerd 5.3 Inschrijfgeld niet betaald 10 Documenten niet in orde 10 Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend ingeleverd Strafpunten/strafseconden Artikel Onderwerp Strafpunten/seconden 4.2 Verlichting niet in overeenstemming Gebruik van een communicatiemiddel, per constatering Gebruik van navigatieapparatuur, per constatering Rallyborden/wedstrijdnummers niet juist aangebracht e verkeersovertreding e verkeersovertreding Uitsluiting 8.2. snelheidsovertreding met meer dan 10 km/uur snelheidsovertreding binnen een Q-zone met meer dan 10 km/uur snelheidsovertreding met meer dan 20 km/uur snelheidsovertreding binnen een Q-zone met meer dan 20 km/uur uitsluiting 8.2. snelheidsovertreding met meer dan 30 km/uur uitsluiting 9.1 Het niet verrijden van een proef Het missen van een Van der Valk Hotels locatie Controlekaart veranderd (knoeien) niet gewaarmerkt door een marshal Vaste routecontrole gemist Passeercontrole gemist Afstandopgave per 100 meter verschil 1 Max Finish na uur Uitsluiting 9.5 Meer dan 30 minuten vertraging in het avondtraject Uitsluiting 9.6 Afstandopgave: elke 100 meter afwijking 1 Met een maximum van 100 Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider tot maximaal uitsluiting Artikel Onderwerp 7 Reclame van de organisator geweigerd 8.2 Onsportief gedrag, onverantwoord rijgedrag 8.2 Georganiseerde assistentie

STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT BSHR Goedkeuringsnummer: BSHR/2017/008 Datum: 24-03-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.090 Datum: 28-03-2017 Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland:

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: BETUWE CLASSIC 2013 Reglement KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 17 december 2012 12.00 uur Inschrijving

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

2. SPONSORS De Gelderse Goede Doelen Rally wordt gesponsord door:

2. SPONSORS De Gelderse Goede Doelen Rally wordt gesponsord door: 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum Ostrabeke en Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke. Ed van Dalen +31 (0)6 24343298 Eric de Vries +31

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 10 februari 2013 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Babylon, Pannekeetweg 20, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 31 januari 2016 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Jules, Gildestraat 2, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00 uur Lunch

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit

Nadere informatie

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017 Concept Reglement Versie 07-01-2017 Peugeot Sport Challenge 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Stichting... 2 3. Inschrijving... 2 4. Deelname Peugeot Sport Challenge... 3 5. Veiligheid... 3 6. Evenementen...

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally Van zondag 9 april tot en met donderdag 13 april 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 18-09-2016 Nummer: BSHR/2017/003 Goedgekeurd KNAF op: 17-10-2016 Permit

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

27 augustus Bijzonder Reglement Recreatieklasse

27 augustus Bijzonder Reglement Recreatieklasse 27 augustus 2017 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 8 juli 2017 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Henk Melkert 06-53777073 Cas Segers 06-12412357 Uitzetters: Herry Houg 06-53363539 Richard

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN - NRF Nederlands Kampioenschap voor Klassiekers (NKKLAS) uitgave 2016 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort Eindredactie : Bestuur Gewijzigd : November

Nadere informatie

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2014 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement BLIK I Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Edda Huzid Golf- en Countryclub Hunnenweg 16 3781

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016,

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Introductie Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Namens de Partners van de Tulpenrallye 2016 doet het ons een genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye

Nadere informatie

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 Organisatorisch Reglement De start vindt plaats vanaf S.A.S. gebouw op Landgoed Oud Bussum in Naarden De koffiestop is bij Hotel Heerlickheijd van Ermelo De

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT NATIONALE TEAMRIT KLASSIEK 2017 25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT Telefoon start- en finishtafel: 06-53245755 Dit reglement is goedgekeurd door de NRF onder nummer KLAS-07-17/WdD. NATIONALE TEAMRIT

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2017 versie: 11 januari 2017

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2017 versie: 11 januari 2017 Artikel 1. Nederlands Kampioenschap Historische Rally's Het Nederlands Kampioenschap Historische Rally's, hierna te noemen NK, wordt georganiseerd door de Dutch Historic Rally Club (DHRC). DHRC-leden doen

Nadere informatie

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2016 versie: 8 december 2015

Reglement Nederlands Kampioenschap Historische Rally's 2016 versie: 8 december 2015 Artikel 1. Nederlands Kampioenschap Historische Rally's Het Nederlands Kampioenschap Historische Rally's, hierna te noemen NK, wordt georganiseerd door de Dutch Historic Rally Club (DHRC). DHRC-leden doen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie