Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders"

Transcriptie

1 Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1

2 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie, p basis van de binnen het prject GROOTER pgestelde kwalificatieprfielen. Opdrachtgever Landelijk Overleg Cördinerend Gemeentesecretarissen (Veiligheidsberaad) Ministerie van Veiligheid en Justitie Opdrachtnemer Dhr. M. Dewachter, adjunct cördinerend gemeentesecretaris, Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant Onderwijskundige ndersteuning Mw. M. Dekker-Regelink en mw. A. Znneveld, PLATO (Universiteit Leiden) Expertteam m.b.t. de kwalificatieprfielen Mw. M. Delfgaauw, cördinatr risic- en crisiscmmunicatie, NCC, Ministerie van Veiligheid en Justitie Mw. M. Draisma, cmmunicatieadviseur, gemeente Sittard-Geleen Mw. D. Leppens, cmmunicatieadviseur, Brandweer Brabant-Nrd Dhr. P. Niekerk, cmmunicatieadviseur, gemeente Almere Mw. S. van Petten, cördinerend ambtenaar penbare veiligheid, Veiligheidsregi Gelderland-Zuid Mw. M. Pst, senir cmmunicatieadviseur, Plitie Gelderland-Zuid Mw. L. Schtman, senir cmmunicatieadviseur, Veiligheidsregi Rtterdam-Rijnmnd Mw. C. Smeets, teammanager Cmmunicatie, gemeente Maastricht Met dank aan dhr. W. Jng, adviseur crisisbeheersing, Nederlands Gentschap van Burgemeesters Expertteam m.b.t. de pleidingskaders Mw. M. Delfgaauw, cördinatr risic- en crisiscmmunicatie, NCC, Ministerie van Veiligheid en Justitie Mw. D. Leppens, cmmunicatieadviseur, Brandweer Brabant-Nrd Mw. S. van Petten, cördinerend ambtenaar penbare veiligheid, Veiligheidsregi Gelderland-Zuid Mw. L. Schtman, senir cmmunicatieadviseur, Veiligheidsregi Rtterdam-Rijnmnd Adres Waar in dit dcument hij staat geschreven wrdt bedeld: hij/zij. Waar zijn staat wrdt bedeld zijn/haar. Waar hem staat wrdt bedeld hem/haar. Vr de leesbaarheid is steeds vr de verkrte vrm gekzen. Datum: Januari 2013 Versie: 1.1 Status: Definitief Prjectgrep GROOTER 2

3 Inhudspgave Inleiding 4 1. Opleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur BT 6 2. Opleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur ROT Opleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur CPI Opleidingskader vr de functie hfd taakrganisatie Cmmunicatie Opleidingskader vr de functie teamleider Pers- en publieksvrlichting Opleidingskader vr de functie mgevingsanalist Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media 58 Bijlage 1. Lijst met afkrtingen 66 3

4 Inleiding In dit dcument wrden de kaders geschetst vr pleidingen vr de vlgende sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie: 1. Cmmunicatieadviseur BT 2. Cmmunicatieadviseur ROT 3. Cmmunicatieadviseur CPI 4. Hfd taakrganisatie Cmmunicatie 5. Teamleider Pers- en publieksvrlichting 6. Omgevingsanalist 7. Redacteur web en scial media Deze pleidingskaders zijn mede gebaseerd p de kwalificatieprfielen die in het prject GROOTER vr de genemde functies zijn pgesteld. De (vrlpige) pleidingsstructuur vr crisiscmmunicatiefunctinarissen nder bevlkingszrg wrdt weergegeven p de vlgende bladzijde. 4

5 Nt: Dit betreft de Basispleiding Bevlkingszrg uit GROOT. Is de functinaris niet afkmstig uit de gemeentelijke klm maar uit een hulpverleningsdienst, dan betreft dit de Basispleiding Crisisbeheersing uit CENS2. 5

6 1. Opleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur BT In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is de functie cmmunicatieadviseur BT 1. Aan de basis van een pleidingskader ligt een kwalificatieprfiel van de betreffende functie. Dit dcument beschrijft het pleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur BT. Beschrijving van de functie cmmunicatieadviseur BT 1.1. Kwalificatieprfiel Vr deze functie is een kwalificatieprfiel beschikbaar: zie het dcument Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie - Kwalificatieprfielen van het prject GROOTER (januari 2013) Cntext Taakrganisatie Cmmunicatie Analyse en advies / Pers- en publieksvrlichting (Reginaal) Beleidsteam Cmmunicatieadviseur BT HOOFD COMMUNICATIE Reginaal Operatineel Team Cmmand Plaats Incident Cmmunicatieadviseur ROT Stafsectie Bevlkingszrg Cmmunicatieadviseur CPI ANALYSE EN ADVIES AANPAK TEAMLEIDER ANALYSE EN TEAMLEIDER PERS- EN ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR PUBLIEKSVOORLICHTING OMGEVINGSANALISTEN PERS- EN COMMUNICATIEADVISEUR PUBLIEKSVOORLICHTERS CONTACTPERSOON CALAMITEITENZENDER REDACTEUREN WEB EN SOCIAL MEDIA 1 BT: beleidsteam (gemeentelijk f reginaal) 6

7 De cmmunicatieadviseur BT is lid van het (gemeentelijk f reginaal) beleidsteam en maakt deel uit van de taakrganisatie Cmmunicatie. Hij adviseert en infrmeert het BT ver de (strategische) cmmunicatieaanpak, mede p basis van het adviesrapprt mgevingsanalyse. Verder adviseert hij de burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi ver het vervullen van zijn rl als begbeeld en burgervader. De cmmunicatieadviseur BT: - ntvangt peratinele leiding van de burgemeester f vrzitter van de veiligheidsregi; - ntvangt functinele leiding van het hfd taakrganisatie Cmmunicatie 2 ; - stemt de cntactmmenten af met / geeft genmen besluiten dr aan het HT Cmmunicatie; - is vr het HT Cmmunicatie het aanspreekpunt vr de besluitvrming ver cmmunicatie; - is vr leden van het beleidsteam het aanspreekpunt vr de crisiscmmunicatie Kerntaken De cmmunicatieadviseur BT heeft de vlgende kerntaken: 1. Adviseren en infrmeren van het beleidsteam ver de (strategische) cmmunicatieaanpak 2. Adviseren van het beleidsteam ver cmmunicatieve implicaties van wat ter tafel kmt tijdens de vergadering van het beleidsteam 3. Adviseren van de burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi ver het vervullen van zijn rl als begbeeld en burgervader (betekenisgeving) 4. Infrmeren van het hfd taakrganisatie ver de besluiten van het beleidsteam Uitwerking kerntaken cmmunicatieadviseur BT 1. Adviseren en infrmeren van het beleidsteam ver de (strategische) cmmunicatieaanpak Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur BT: Wijst het beleidsteam p de kaders (strategie en delstellingen) en mandaten waarbinnen de cmmunicatieperatie plaatsvindt (infrmatievrziening, schadebeperking, betekenisgeving). Deelt infrmatie ver het mgevingsbeeld. Meldt welke cmmunicatieactiviteiten al zijn ndernmen en welke in vrbereiding zijn. Adviseert en infrmeert ver de cmmunicatieaanpak p basis van een actueel adviesrapprt mgevingsanalyse. Is in staat te anticiperen p de nieuwsstrm en nieuwsgaring van de buitenwereld. Meldt p welke van de cmmunicatiedelstellingen het accent ligt. Bepaalt f er aanvullende besluiten van het BT ndig zijn ten aanzien van de cmmunicatieaanpak. Adviseert welke rl en bijdrage van de BT-leden wrdt verwacht in de cmmunicatieperatie. 2. Adviseren van het beleidsteam ver cmmunicatieve implicaties van wat ter tafel kmt tijdens de vergadering van het beleidsteam Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur BT: Adviseert ver cmmunicatieve implicaties van strategische infrmatie, knelpunten en dilemma s. Vertaalt BT-besluiten in verleg met het HT naar inzetpdrachten vr de taakrganisatie. 3. Adviseren van de burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi ver het vervullen van zijn rl als begbeeld en burgervader (betekenisgeving) Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur BT: Adviseert en faciliteert de burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi bij de vrbereiding en uitvering van pers- en publieksptreden. Frmuleert kernbdschappen (p basis van het Benemen, Aansluiten, Meenemen-principe) vr de 2 Afgekrt: HT Cmmunicatie 7

8 burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi. Adviseert de burgemeester en/f vrzitter van de veiligheidsregi ver de cmmunicatie tijdens prtcllaire bijeenkmsten. Weet parallellen te trekken tussen vergelijkbare incidenten. 4. Infrmeren van het hfd taakrganisatie ver de besluiten van het beleidsteam Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur BT: Deelt infrmatie en (in verleg met het HT) inzetpdrachten binnen de taakrganisatie Kwaliteiten (inclusief berdelingscriteria) Om succesvl in de genemde taken te kunnen functineren, zijn nderstaande kwaliteiten met bijbehrende berdelingscriteria het meest relevant: Meest relevante kwaliteiten vr de cmmunicatieadviseur BT (met pririteitsvlgrde) 1. Met plitiek bestuurlijk inzicht 2. Overtuigend 3. Stressbestendig 4. Onafhankelijk 5. Cmmunicatief Deze kwaliteiten wrden als vlgt ingevuld: Met plitiek bestuurlijk inzicht (Anticiperen p,) nderkennen/herkennen en begrijpen van plitiek-bestuurlijke prcessen en besluitvrming die van invled zijn p de vrliggende crisis. De cmmunicatieadviseur BT: Berdelingscriterium Kent bestuurlijk krachtenveld, belangen, standpunten Begrijpt en herkent welke feiten beleidsmatig relevant zijn Infrmeert degenen p bestuurlijk niveau die geïnfrmeerd meten wrden Overtuigend Verkrijgen van instemming, enthusiasme en medewerking vr bepaalde delen, plannen f ideeën, zdat deze wrden geaccepteerd f gedragen (znder hiërarchische macht f sancties). De cmmunicatieadviseur BT: Berdelingscriterium Treedt standvastig p bij verschillende f tegengestelde meningen, belangen f verwachtingen Wisselt invledstijl m zwaarwegende belangentegenstellingen/cnflicten te verbruggen Enthusiasmeert anderen vr zijn standpunten, k wanneer sprake is van fundamentele verschillen van inzichten f cnflictsituaties, en hudt de relatie daarbij in stand

9 Stressbestendig Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Gede prestaties blijven leveren nder druk, bij tegenslag f tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden. De cmmunicatieadviseur BT: Berdelingscriterium Handelt in lastige situaties rustig en relativerend, ndanks nzekerheid en meilijke mstandigheden Vermindert druk dr verzicht te creëren Blijft nder druk/tegenslag/tegenstand gecncentreerd en gede prestaties leveren Geeft bij (tijds)druk vrrang aan de juiste zaken Laat zich niet meeslepen dr emtie Onafhankelijk Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen. Eigen standpunten innemen en verdedigen. De cmmunicatieadviseur BT: Berdelingscriterium Tnt vertruwen in eigen kunnen Hudt bij druk vast aan persnlijke vertuiging, znder star te wrden Neemt verantwrde risic s Vraagt p het juiste mment feedback en hulp Cmmunicatief Ideeën, meningen en infrmatie aan anderen verdragen in duidelijke taal, nn-verbale cmmunicatie en/f p schrift. Tactvl en effectief reageren p beheften en gevelens van anderen, taal en terminlgie aanpassen aan verschillende niveaus. De cmmunicatieadviseur BT: Berdelingscriterium Deelt relevante infrmatie Besteedt aandacht aan verbale en nn-verbale signalen Luistert, vat samen en vraagt dr Geeft aandacht en ruimte Frmuleert krt, bndig en t-the-pint Cntrleert f de bdschap is vergekmen als bedeld Kppelt besluiten terug 1.5. Keuzes en dilemma s Cmmunicatieadviseur BT Keuzes Maakt een keuze in de priritering van werkzaamheden. Maakt een keuze in welke infrmatie hij deelt met het BT ( nice t knw en need t knw ). Maakt een keuze in de wijze / het mment waarp hij het BT adviseert. Geeft tijdig aan wanneer hij afgelst met wrden. Kan gecnfrnteerd wrden met het ntbreken van randvrwaarden (faciliteiten en dergelijke), waardr een berep wrdt gedaan p het imprvisatievermgen van de cmmunicatieadviseur BT. Maakt een keuze in de nderwerpen en taken waarmee het BT zich met bezighuden (niet verliezen in peratinele zaken). 9

10 Dilemma s Kan gecnfrnteerd wrden met tegengestelde (plitiek-bestuurlijke) belangen in het BT (bijvrbeeld cmmerciële belangen, juridische belangen, pspringsbelangen, maatschappelijke infrmatiebehefte, schadebeperking). Kan gecnfrnteerd wrden met beperkte / niet gevalideerde / tegenstrijdige / geen infrmatie (gebrekkige f nvlledige mgevingsanalyse). Kan gecnfrnteerd wrden met tegengestelde pdrachten van de peratineel leidinggevende en de regulier leidinggevende. Kan gecnfrnteerd wrden met een verschil in de peratinele beleving versus de plitieke werkelijkheid. Kan gecnfrnteerd wrden met nbekwame medewerkers van de taakrganisatie en BT-leden. Kan gecnfrnteerd wrden met tegenstrijdigheden in de besluitvrming, bijvrbeeld p basis van plitiek gemtiveerde keuzes, waardr de cmmunicatiebd- schap bemeilijkt wrdt Kan gecnfrnteerd wrden met het niet accepteren van cmmunicatiekaders en - mandaten dr het BT, waardr vertraging ptreedt in het cmmunicatieprces. Kan gecnfrnteerd wrden met een gebrek aan persnlijk draagvlak bij de vrzitter van het BT-verleg. Kan gecnfrnteerd wrden met tegenstrijdigheden in visie en infrmatie. Beschrijving van de pleiding cmmunicatieadviseur BT 1.6. Titel van de pleiding Cmmunicatieadviseur Beleidsteam Opzet De pleiding maakt deel uit van een geheel van pleidingen met betrekking tt bevlkingszrg. Het deel van die pleidingsstructuur dat betrekking heeft p crisiscmmunicatie, is weergegeven in de inleiding van dit dcument Opleidingskaders. In het prject GROOTER wrdt de (cncept)pleidingsstructuur vr de ttale bevlkingszrg nader uitgewerkt Delgrep Delgrep van deze pleiding is: cmmunicatieadviseurs BT Instrmeisen vr de pleiding M.b.t. wenselijke algemene kennis en vaardigheden: - werk- en denkniveau: HBO+/WO. M.b.t. wenselijke eerder gevlgde pleidingen: in ptima frma: - een cmmunicatiepleiding (buiten GROOT/GROOTER); - Basispleiding Bevlkingszrg, delgrep leidinggevenden/sleutelfunctinarissen, uit GROOT (vr 10

11 cmmunicatieadviseurs BT vanuit de gemeentelijke klm). Basispleiding Crisisbeheersing, delgrep leidinggevenden/sleutelfunctinarissen, uit CENS2 (vr cmmunicatieadviseurs BT vanuit een hulpverleningsdienst); - Prcespleiding Crisiscmmunicatie. M.b.t. de verige randvrwaarden 3 : - stressbestendigheid 4 ; - geen 9-tt-5-mentaliteit 5 ; - aantnbare aanwijzing dr gemeente f hulpverleningsdienst, m de functie en de daarbij behrende pleidingen in de crisiscmmunicatierganisatie te mgen uitveren Minimumeisen m.b.t. de pleiding De pleiding met minimaal vlden aan de vlgende eisen: - Inhud Onder de kp Beschrijving van de functie cmmunicatieadviseur BT is de landelijke invulling van deze functie weergegeven. In de pleiding leert de deelnemer in principe kerntaak 1, 2 en 3 (zie paragraaf 1.3) uit te veren met de daarvr bendigde (kern)kwaliteiten (zie paragraaf 1.4) en uitgaande van de aangegeven cntext (zie paragraaf 1.2), mede aan de hand van de vr de functie specifieke keuzes en dilemma s (zie paragraaf 1.5). Met andere wrden: in de pleiding dient de deelnemer de betreffende landelijke, functiespecifiek ingevulde cmpetenties te ntwikkelen, zdat hij kan mgaan met de aangegeven keuzes en dilemma s. Vr wat betreft kerntaak 4 en de bijbehrende cmpetentie geldt, dat deze niet uitgebreid in de functiegerichte pleiding Cmmunicatieadviseur Beleidsteam aan de rde heven te kmen. Deze kerntaak kmt namelijk al vldende aan de rde in de prcespleiding Crisiscmmunicatie, die de cmmunicatieadviseur BT k dient te vlgen. In de functiegerichte pleiding met wel aan de rde kmen dat kerntaak 4 k tt de kerntaken van de functinaris behrt en wat deze glbaal inhudt, maar de kerntaak heft niet verder uitgewerkt te wrden; daarvr kan wrden verwezen naar de betreffende prcespleiding. Naast de landelijke invulling van de functie, dient in de pleiding z ndig k de lkale en reginale invulling aan de rde te kmen. Het gaat hierbij m eventuele lkale/reginale aanvullingen p de landelijke invulling. Bijvrbeeld: He wrdt de functie lkaal/reginaal ingevuld? He rganiseert men hier de prcessen? In welk team zit men? Op welke lcatie? He vindt de aansturing plaats? Wat is het mandaat / wat zijn de bevegdheden? He en met welke partijen vindt infrmatie-uitwisseling plaats? Het is de verantwrdelijkheid van de regi m aan de dcent mee te geven, dat en he de lkale en reginale invulling in de pleiding wrdt meegenmen. - Opleidingsinstituut Het pleidingsinstituut dient een rechtspersn te zijn. - Dcent De dcent dient minimaal hetzelfde werk- en denkniveau te hebben als de deelnemers aan de pleiding (zie paragraaf 1.9). De dcent dient zicht te hebben p het werkveld van de deelnemers aan de pleiding. De dcent dient aantnbare kennis en ervaring te hebben met betrekking tt de aangegeven kernkwaliteiten vr deze functinarissen (zie paragraaf 1.4). 3 Deze randvrwaarden zijn in het dcument Kwalificatieprfielen gedefinieerd als randvrwaarden vr de inzetbaarheid in de functie. Derhalve wrden ze hier k al als instrmeis vr de pleiding gehanteerd. 4 Deze randvrwaarde dient dr het pleidingsinstituut als instrmeis te wrden aangegeven, maar heft niet als instrmeis te wrden getetst. 5 Idem 11

12 - Didactiek De pleiding met cmpetentiegericht wrden pgezet. Bij cmpetenties gaat het m het geïntegreerd kunnen uitveren van bepaalde taken, in een bepaalde cntext, met bepaalde kwaliteiten. Vanwege deze cmpetentiegerichtheid is in de pleiding een mix van theretische en praktische werkvrmen ndig, waarbij de berepspraktijk als uitgangspunt dient. De cmpetenties meten in nderlinge relatie met elkaar beprefd wrden in situaties, die den denken aan en vergelijkbaar zijn met de daadwerkelijke werksituatie Dr pleidingsinstituut aan te geven aspecten Ter erkenning van de pleiding dient het pleidingsinstituut dat deze pleiding wil aanbieden keuzes te maken en te te lichten m.b.t. de vlgende nderdelen: - Opbuw van de pleiding Uit welke nderdelen (nderwerpen) zal de pleiding bestaan? De inhud van de nderdelen met helder zijn aangegeven. - Uitwerking van de leerdelen per nderdeel van de pleiding Per nderdeel dient het pleidingsinstituut de leerdelen aan te geven: wat meten de deelnemers na deelname aan het betreffende nderdeel bereikt hebben? De leerdelen meten duidelijk en relevant zijn en tezamen (minimaal) de in dit prfiel aangegeven eindtermen dekken. - Werkvrmen/leermethden Welke mix van werkvrmen/leeractiviteiten/ervaringen wrdt gebruikt m de leerdelen te bereiken? Vanwege de cmpetentiegerichtheid meten gevarieerde werkvrmen wrden ingezet: theretisch, praktisch en gecntextualiseerd. - Greperingsvrmen He wrdt de deelnemersgrep ingedeeld? Mgelijkheden zijn: klassikaal; in kleine grepjes; individueel. - Opdrachtvrmen binnen de pleiding Na aflp van de pleiding kan de deelnemer bij een tetsende instantie een preve van bekwaamheid afleggen. De pleiding dient hierp vr te bereiden. Dit kan k dr binnen de pleiding reeds vrbereidende pdrachten p de preve van bekwaamheid p te nemen. Het pleidingsinstituut dient daarm aan te geven welke pdrachtvrmen/studietaken binnen de pleiding wrden ingezet, afgestemd en vrbereidend p de tetsvrmen die in de preve van bekwaamheid wrden gehanteerd. - Mnitring en evaluatie He hudt het pleidingsinstituut vinger aan de pls ver de vrtgang van de deelnemers ten aanzien van de eindtermen, he wrdt feedback gegeven en he wrdt de pleiding geëvalueerd? - Uitwerking van de studielast In paragraaf 1.14 is een indicatie van de ttale studielast vr deze pleiding weergegeven. Het pleidingsinstituut dient de verdeling hiervan ver cntacturen en zelfstudie-uren aan te geven. - Organisatie van de pleiding Hierbij wrden de meer praktische kanten van de pleiding aangegeven, bijvrbeeld: lcatie; (studie)materialen zals mdules, handuts, beken, preftetsen en practicummaterialen; cmmunicatie; planning in de tijd; deelnemersksten Eindtermen Na het vlgen van de pleiding dient de deelnemer aantnbaar de bedelde cmpetenties te beheersen, mede in relatie tt de aangegeven keuzes en dilemma s. Dat wil zeggen: hij met in staat de aangegeven kerntaken in de aangegeven cntext uit te veren met de daarvr bendigde aangegeven kernkwaliteiten, mede in relatie tt de aangegeven keuzes en dilemma s. De eindtermen mvatten zwel de landelijke invulling van de functie, als z ndig k de lkale en reginale invulling. Verder geldt met betrekking tt de eindtermen, vrtbuwend p paragraaf 1.10, het vlgende nderscheid: 12

13 - 1, 2 en 3 en de bijbehrende cmpetenties dienen vldende uitgebreid aan de rde te kmen in de functiegerichte pleiding Cmmunicatieadviseur Beleidsteam. Deze kerntaken en bijbehrende cmpetenties behren dus tt de eindtermen van de functiegerichte pleiding. - 4 en de bijbehrende cmpetentie heven niet uitgebreid (maar slechts glbaal) aan de rde te kmen in de functiegerichte pleiding Cmmunicatieadviseur Beleidsteam. Deze kerntaak kmt al vldende aan de rde in de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie. Deze kerntaak en bijbehrende cmpetentie zijn dus geen (uitgebreid) nderdeel van de eindtermen van de functiegerichte pleiding, maar behren met name tt de eindtermen van de genemde prcespleiding. NB. In de preve van bekwaamheid na deze functiegerichte pleiding wrdt het vlgende getetst: - de eindtermen van de functiegerichte pleiding, dus de eindtermen m.b.t. kerntaak 1, 2 en 3 en de bijbehrende cmpetenties; - tevens: de eindtermen m.b.t. kerntaak 4 en de bijbehrende cmpetentie, die met name tt de inhud van de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie behren. Deze eindtermen wrden in deze preve van bekwaamheid getetst, ndanks het feit dat kerntaak 4 en de bijbehrende cmpetentie dus geen (uitgebreid) nderdeel zijn van de eindtermen van de functiegerichte pleiding. Ze zijn echter wel nderdeel van de eindtermen van de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie en meten vr het vervullen van de functie cmmunicatieadviseur BT k aantnbaar en geïntegreerd beheerst wrden. In de preve van bekwaamheid na de functiegerichte pleiding met de functinaris dus laten zien de eindtermen m.b.t. alle betreffende kerntaken te beheersen. Daarnaast zijn de in paragraaf 1.9 genemde instrmeisen (m.b.t. wenselijk werk- en denkniveau, wenselijke eerder gevlgde pleidingen en verige randvrwaarden) een vrwaarde vr het vlgen van de pleiding, en daarmee dus k indirect vr het afleggen van de preve van bekwaamheid. In de preve van bekwaamheid dient daarm k impliciet getetst te wrden, f de functinaris aan deze instrmeisen vldet Tetsing Na aflp van de pleiding kan de deelnemer bij een tetsende instantie een preve van bekwaamheid afleggen. Daarin wrdt getetst f de deelnemer de aangegeven eindtermen (uitgeznderd de lkale/reginale invulling daarvan) beheerst. Tetsing van de beheersing van de lkale en reginale invulling (zie paragraaf 1.10) kan niet plaatsvinden vanuit een centrale preve van bekwaamheid. De preve van bekwaamheid richt zich p de landelijk geldende aspecten. Het beheersen van de lkale/reginale invulling dient tijdens de pleiding dr de dcent zelf te wrden getetst. De dcent dient vervlgens aan de tetsende instantie dr te geven, f de deelnemer vldet aan de lkale/reginale eisen. Is dit het geval, dan kan de deelnemer de centrale preve van bekwaamheid afleggen Studielast Een indicatie van de cntacturen vr deze pleiding is: 4 dagdelen. Het exacte aantal cntacturen hangt met name af van de invulling van de werkvrmen in de pleiding: smmige werkvrmen vergen meer tijd, andere minder tijd. De regi bepaalt met het pleidingsinstituut de mvang van de exacte studielast. Eventueel in te plannen zelfstudie-uren meten in verhuding staan tt het aantal cntacturen Minimum- en maximumaantal deelnemers Het minimum- en maximumaantal deelnemers per pleiding hangt af van de wijze waarp de pleiding wrdt ingericht. Hierbij gelden verschillende eisen: - Vr grepswerk/werkgrepen: ngeveer deelnemers (p 1 dcent). 13

14 Dit betreft bijeenkmsten waarin de deelnemers in therie met de stf mgaan en daar allen actief (cgnitief) aan meten meeden, bijvrbeeld dr het bespreken van casussen f stellingen. - Vr echt praktische werkzaamheden: ngeveer 5 8 deelnemers (p 1 dcent). Dit betreft bijeenkmsten waarin de deelnemers zelf actief en praktisch aan cncrete taken werken vr een gezamenlijk eindprduct. - Vr klassieke lesgrepen/hrclleges: vanaf ngeveer 25/30 deelnemers. Dit betreft bijeenkmsten waarbij sprake is van infrmatieverdracht van de dcent naar de deelnemers (eenrichtingsverkeer). 14

15 2. Opleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur ROT In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is de functie cmmunicatieadviseur ROT 6. Aan de basis van een pleidingskader ligt een kwalificatieprfiel van de betreffende functie. Dit dcument beschrijft het pleidingskader vr de functie cmmunicatieadviseur ROT. Beschrijving van de functie cmmunicatieadviseur ROT 2.1. Kwalificatieprfiel Vr deze functie is een kwalificatieprfiel beschikbaar: zie het dcument Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie - Kwalificatieprfielen van het prject GROOTER (januari 2013) Cntext Taakrganisatie Cmmunicatie Analyse en advies / Pers- en publieksvrlichting (Reginaal) Beleidsteam Cmmunicatieadviseur BT HOOFD COMMUNICATIE Reginaal Operatineel Team Cmmand Plaats Incident Cmmunicatieadviseur ROT Stafsectie Bevlkingszrg Cmmunicatieadviseur CPI ANALYSE EN ADVIES AANPAK TEAMLEIDER ANALYSE EN TEAMLEIDER PERS- EN ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR PUBLIEKSVOORLICHTING OMGEVINGSANALISTEN PERS- EN COMMUNICATIEADVISEUR PUBLIEKSVOORLICHTERS CONTACTPERSOON CALAMITEITENZENDER REDACTEUREN WEB EN SOCIAL MEDIA De cmmunicatieadviseur ROT is lid van het reginaal peratineel team en maakt deel uit van de taakrganisatie Cmmunicatie. Hij adviseert en infrmeert het ROT ver de (peratinele en tactische) aspecten van de cmmunicatieaanpak, mede p basis van het adviesrapprt mgevingsanalyse. 6 ROT: reginaal peratineel team 15

16 De cmmunicatieadviseur ROT: - ntvangt peratinele leiding van de peratineel leider ROT; - ntvangt functinele leiding van het hfd taakrganisatie Cmmunicatie 7 ; - stemt de cntactmmenten af met / geeft genmen besluiten dr aan het HT Cmmunicatie; - is vr het HT Cmmunicatie het aanspreekpunt vr de besluitvrming ver cmmunicatie; - is vr leden van het ROT het aanspreekpunt vr de crisiscmmunicatie Kerntaken De cmmunicatieadviseur ROT heeft de vlgende kerntaken: 1. Adviseren en infrmeren van het reginaal peratineel team ver de (peratinele en tactische) aspecten van de cmmunicatieaanpak p basis van het adviesrapprt mgevingsanalyse 2. Actief halen en brengen van infrmatie tijdens de vergadering van het reginaal peratineel team en adviseren ver de cmmunicatieve implicaties 3. Infrmeren van het hfd taakrganisatie ver de besluiten van het reginaal peratineel team Uitwerking kerntaken cmmunicatieadviseur ROT 1. Adviseren en infrmeren van het reginaal peratineel team ver de (peratinele en tactische) aspecten van de cmmunicatieaanpak p basis van het adviesrapprt mgevingsanalyse Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur ROT: Wijst het ROT p de kaders (strategie en delstellingen) en mandaten waarbinnen de cmmunicatieperatie plaatsvindt (infrmatievrziening, schadebeperking, betekenisgeving). Deelt infrmatie ver het mgevingsbeeld. Meldt welke cmmunicatieactiviteiten al zijn ndernmen en welke in vrbereiding zijn. Adviseert en infrmeert ver de cmmunicatieaanpak p basis van een actueel adviesrapprt mgevingsanalyse. Meldt p welke van de cmmunicatiedelstellingen het accent ligt. Bepaalt f aanvullende besluiten en bijdragen (duiding) van het BT ndig zijn ten aanzien van de cmmunicatieaanpak. Weet parallellen te trekken tussen vergelijkbare incidenten. 2. Actief halen en brengen van infrmatie tijdens de vergadering van het reginaal peratineel team en adviseren ver de cmmunicatieve implicaties Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur ROT: Schetst de infrmatiebehefte van de buitenwereld. Verzamelt peratinele infrmatie ten beheve van de delstellingen infrmatievrziening en schadebeperking. Verzamelt peratinele infrmatie ten beheve van kernbdschappen en handelingsperspectieven. Berdeelt de impact van peratinele besluiten p hun cmmunicatieve gevlgen en randvrwaarden. 3. Infrmeren van het hfd taakrganisatie ver de besluiten van het reginaal peratineel team Werkzaamheden De cmmunicatieadviseur ROT: Deelt (in verleg met het HT) infrmatie, besluiten en inzetpdrachten binnen de taakrganisatie. 7 Afgekrt: HT Cmmunicatie 16

17 2.4. Kwaliteiten (inclusief berdelingscriteria) Om succesvl in de genemde taken te kunnen functineren, zijn nderstaande kwaliteiten met bijbehrende berdelingscriteria het meest relevant: Meest relevante kwaliteiten vr de cmmunicatieadviseur ROT (met pririteitsvlgrde) 1. Onafhankelijk 2. Overtuigend 3. Analytisch 4. Met plitiek bestuurlijk inzicht 5. Cmmunicatief 6. Stressbestendig Deze kwaliteiten wrden als vlgt ingevuld: Onafhankelijk Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen. Eigen standpunten innemen en verdedigen. De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Tnt vertruwen in eigen kunnen Hudt bij druk vast aan persnlijke vertuiging, znder star te wrden Neemt verantwrde risic s Overtuigend Verkrijgen van instemming, enthusiasme en medewerking vr bepaalde delen, plannen f ideeën, zdat deze wrden geaccepteerd f gedragen (znder hiërarchische macht f sancties). De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Treedt standvastig p bij verschillende f tegengestelde meningen, belangen f verwachtingen Wisselt invledstijl m zwaarwegende belangentegenstellingen/cnflicten te verbruggen Enthusiasmeert anderen vr zijn standpunten, k wanneer sprake is van fundamentele verschillen van inzichten f cnflictsituaties, en hudt de relatie daarbij in stand Analytisch Systematisch nderzeken (en allceren/tewijzen) van prblemen en vragen. Ontleden van relevante infrmatie, achtergrnden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en verzien van relaties tussen rzaak en gevlg. De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Maakt nderscheid tussen feitelijke infrmatie en aannames Maakt nderscheid tussen relevante en irrelevante infrmatie Legt verbanden p basis van beschikbare infrmatie Verzamelt en raadpleegt infrmatie en bepaalt wie de prbleemhebber is Past scenaridenken te vr de lange termijn (meer dan 12 uur vruit) Werkt systematisch Signaleert (ptentiële) knelpunten Schetst verschillende plssingsrichtingen, die realistisch en haalbaar zijn Geeft infrmatiestrmen duidelijk en gestructureerd weer Bedenkt wie welke infrmatie ndig heeft en geeft infrmatie dr Tetst (vrgenmen) besluit/advies p praktische uitverbaarheid 17

18 Met plitiek bestuurlijk inzicht (Anticiperen p,) nderkennen/herkennen en begrijpen van plitiek-bestuurlijke prcessen en besluitvrming die van invled zijn p de vrliggende crisis. De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Kent bestuurlijk krachtenveld, belangen, standpunten Begrijpt en herkent welke feiten beleidsmatig relevant zijn Cmmunicatief Ideeën, meningen en infrmatie aan anderen verdragen in duidelijke taal, nn-verbale cmmunicatie en/f p schrift. Tactvl en effectief reageren p beheften en gevelens van anderen, taal en terminlgie aanpassen aan verschillende niveaus. De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Deelt relevante infrmatie Besteedt aandacht aan verbale en nn-verbale signalen Luistert, vat samen en vraagt dr Geeft aandacht en ruimte Frmuleert krt, bndig en t-the-pint Cntrleert f de bdschap is vergekmen als bedeld Kppelt besluiten terug Stressbestendig Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Gede prestaties blijven leveren nder druk, bij tegenslag f tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden. De cmmunicatieadviseur ROT: Berdelingscriterium Handelt in lastige situaties rustig en relativerend, ndanks nzekerheid en meilijke mstandigheden Vermindert druk dr verzicht te creëren Blijft nder druk/tegenslag/tegenstand gecncentreerd en gede prestaties leveren Geeft bij (tijds)druk vrrang aan de juiste zaken Laat zich niet meeslepen dr emtie 2.5. Keuzes en dilemma s Cmmunicatieadviseur ROT Keuzes Maakt een keuze in de priritering van werkzaamheden. Maakt, indien de taakrganisatie ng niet is ingezet, een keuze welke cmmunicatiemiddelen wrden pgestart en ingezet. Maakt een keuze in welke infrmatie hij deelt met het ROT ( nice t knw en need t knw ). Maakt een keuze in de wijze / het mment waarp hij het ROT adviseert. Geeft tijdig aan wanneer hij afgelst met wrden. Kan gecnfrnteerd wrden met het ntbreken van randvrwaarden (faciliteiten en dergelijke), waardr een berep wrdt gedaan p het imprvisatievermgen van de adviseur ROT. Maakt een keuze in de nderwerpen en taken waar het ROT zich mee bezig met huden (geen betekenisgeving). 18

19 Dilemma s Kan gecnfrnteerd wrden met tegengestelde belangen in het ROT (bijvrbeeld cmmerciële belangen, juridische belangen, pspringsbelangen, maatschappelijke infrma- tiebehefte, schadebeperking). Kan gecnfrnteerd wrden met beperkte / niet gevalideerde / tegenstrijdige / geen infrmatie (gebrekkige f nvlledige mgevingsanalyse). Kan gecnfrnteerd wrden met tegengestelde pdrachten van de peratineel leidinggevende en de regulier leidinggevende. Kan gecnfrnteerd wrden met nbekwame medewerkers van de taakrganisatie en ROT-leden. Kan gecnfrnteerd wrden met tegenstrijdigheden in de besluitvrming, waardr de cmmunicatiebdschap bemeilijkt wrdt. Kan gecnfrnteerd wrden met het niet accepteren van cmmunicatiekaders en - mandaten dr het ROT, waardr er vertraging ptreedt in het cmmunicatieprces. Kan gecnfrnteerd wrden met een gebrek aan persnlijk draagvlak bij de peratineel leider. Kan gecnfrnteerd wrden met tegenstrijdigheden in visie en infrmatie. Beschrijving van de pleiding cmmunicatieadviseur ROT 2.6. Titel van de pleiding Cmmunicatieadviseur Reginaal Operatineel Team Opzet De pleiding maakt deel uit van een geheel van pleidingen met betrekking tt bevlkingszrg. Het deel van die pleidingsstructuur dat betrekking heeft p crisiscmmunicatie, is weergegeven in de inleiding van dit dcument Opleidingskaders. In het prject GROOTER wrdt de (cncept)pleidingsstructuur vr de ttale bevlkingszrg nader uitgewerkt Delgrep Delgrep van deze pleiding is: cmmunicatieadviseurs ROT Instrmeisen vr de pleiding M.b.t. wenselijke algemene kennis en vaardigheden: - werk- en denkniveau: HBO+/WO. M.b.t. wenselijke eerder gevlgde pleidingen: in ptima frma: - een cmmunicatiepleiding (buiten GROOT/GROOTER); - Basispleiding Bevlkingszrg, delgrep leidinggevenden/sleutelfunctinarissen, uit GROOT (vr cmmunicatieadviseurs ROT vanuit de gemeentelijke klm). Basispleiding Crisisbeheersing, delgrep leidinggevenden/sleutelfunctinarissen, uit CENS2 (vr cmmunicatieadviseurs ROT vanuit een hulpverleningsdienst); - Prcespleiding Crisiscmmunicatie. 19

20 M.b.t. de verige randvrwaarden 8 : - stressbestendigheid 9 ; - geen 9-tt-5-mentaliteit 10 ; - aantnbare aanwijzing dr gemeente f hulpverleningsdienst, m de functie en de daarbij behrende pleidingen in de crisiscmmunicatierganisatie te mgen uitveren Minimumeisen m.b.t. de pleiding De pleiding met minimaal vlden aan de vlgende eisen: - Inhud Onder de kp Beschrijving van de functie cmmunicatieadviseur ROT is de landelijke invulling van deze functie weergegeven. In de pleiding leert de deelnemer in principe kerntaak 1 en 2 (zie paragraaf 2.3) uit te veren met de daarvr bendigde (kern)kwaliteiten (zie paragraaf 2.4) en uitgaande van de aangegeven cntext (zie paragraaf 2.2), mede aan de hand van de vr de functie specifieke keuzes en dilemma s (zie paragraaf 2.5). Met andere wrden: in de pleiding dient de deelnemer de betreffende landelijke, functiespecifiek ingevulde cmpetenties te ntwikkelen, zdat hij kan mgaan met de aangegeven keuzes en dilemma s. Vr wat betreft kerntaak 3 en de bijbehrende cmpetentie geldt, dat deze niet uitgebreid in de functiegerichte pleiding Cmmunicatieadviseur Reginaal Operatineel Team aan de rde heven te kmen. Deze kerntaak kmt namelijk al vldende aan de rde in de prcespleiding Crisiscmmunicatie, die de cmmunicatieadviseur ROT k dient te vlgen. In de functiegerichte pleiding met wel aan de rde kmen dat kerntaak 3 k tt de kerntaken van de functinaris behrt en wat deze glbaal inhudt, maar de kerntaak heft niet verder uitgewerkt te wrden; daarvr kan wrden verwezen naar de betreffende prcespleiding. Naast de landelijke invulling van de functie, dient in de pleiding z ndig k de reginale invulling aan de rde te kmen. Het gaat hierbij m eventuele reginale aanvullingen p de landelijke invulling. Bijvrbeeld: He wrdt de functie reginaal ingevuld? He rganiseert men hier de prcessen? In welk team zit men? Op welke lcatie? He vindt de aansturing plaats? Wat is het mandaat / wat zijn de bevegdheden? He en met welke partijen vindt infrmatie-uitwisseling plaats? Het is de verantwrdelijkheid van de regi m aan de dcent mee te geven, dat en he de reginale invulling in de pleiding wrdt meegenmen. - Opleidingsinstituut Het pleidingsinstituut dient een rechtspersn te zijn. - Dcent De dcent dient minimaal hetzelfde werk- en denkniveau te hebben als de deelnemers aan de pleiding (zie paragraaf 2.9). De dcent dient zicht te hebben p het werkveld van de deelnemers aan de pleiding. De dcent dient aantnbare kennis en ervaring te hebben met betrekking tt de aangegeven kernkwaliteiten vr deze functinarissen (zie paragraaf 2.4). - Didactiek De pleiding met cmpetentiegericht wrden pgezet. Bij cmpetenties gaat het m het geïntegreerd kunnen uitveren van bepaalde taken, in een bepaalde cntext, met bepaalde kwaliteiten. Vanwege deze cmpetentiegerichtheid is in de pleiding een mix van theretische en praktische werkvrmen ndig, 8 Deze randvrwaarden zijn in het dcument Kwalificatieprfielen gedefinieerd als randvrwaarden vr de inzetbaarheid in de functie. Derhalve wrden ze hier k al als instrmeis vr de pleiding gehanteerd. 9 Deze randvrwaarde dient dr het pleidingsinstituut als instrmeis te wrden aangegeven, maar heft niet als instrmeis te wrden getetst. 10 Idem 20

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de functie omgevingsanalist

6. Opleidingskader voor de functie omgevingsanalist 6. Opleidingskader vr de functie mgevingsanalist In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is de functie mgevingsanalist.

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI 3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

1. Communicatieadviseur BT

1. Communicatieadviseur BT 1. Communicatieadviseur BT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

7. Redacteur web en social media

7. Redacteur web en social media 7. Redacteur web en social media In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie redacteur

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT

1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT 1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie.

Nadere informatie

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN 6. Omgevingsanalist In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie omgevingsanalist. Aan de

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT

2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT 2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

2. Communicatieadviseur ROT

2. Communicatieadviseur ROT 2. Communicatieadviseur ROT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Kwalificatieprofielen

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Kwalificatieprofielen Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie Project GROOTER Kwalificatieprofielen 1 Colofon Dit document beschrijft de kwalificatieprofielen voor zeven sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie,

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek politieopleidingen 2015

Plan van aanpak onderzoek politieopleidingen 2015 Plan van aanpak nderzek plitiepleidingen 2015 Vastgestelde versie 1 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding nderzek... 3 1.2. Cntext nderzek... 3 2. Afbakening... 4 2.1. Selectie pleidingen... 4 2.2. Scan

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Werkboek COMPETENTIEGERICHT OEFENEN

Werkboek COMPETENTIEGERICHT OEFENEN Werkboek COMPETENTIEGERICHT OEFENEN Versie 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Doel van het Werkboek 9 1.2 Doelgroep 9 1.3 Opbouw van het Werkboek 10 1.4 Gebruik Werkboek 10 1.5 Status Werkboek 10 1.6 Invoering

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie