Sessie veranderingsmanagement. EMK Experimenteel modulair kader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie veranderingsmanagement. EMK Experimenteel modulair kader"

Transcriptie

1 Sessie veranderingsmanagement EMK Experimenteel modulair kader

2 Uit de praktijk: ENKELE UITGANGSPUNTEN EN VASTSTELLINGEN

3 Spanningsveld van verandering Project Management (lineair) Menselijke kant van verandering (cyclisch) 26/03/2014 3

4 De een praat over hoe, de ander over het waarom, de ander over het wat Vuilnisbak communicatie Er wordt een inspraakmoment georganiseerd over iets dat al vast ligt Wie weet er eigenlijk waarom juist deze verandering? 26/03/2014 4

5 Pocket veto Macht van de werknemer it s power exerted through inaction: Ik kom wel naar je vergadering en ik blijf mijn ding doen 26/03/2014 5

6 Weerstand Culturele weerstand: Bij ons is het helemaal anders of Dat komt weer van Brussel zeker? of Zoiets werkt niet in een dienst als de onze. Praktische weerstand: Zal mijn uurrooster nog hetzelfde zijn na de invoering van of Gaat dat de werkdruk niet nog verhogen? Een mens is verbonden met verschillende groepen en entiteiten met elk eigen waarden, normen, gewoonten en opvattingen die door de individuele groepsleden gehanteerd worden ten opzichte van de veranderingen die op hen afkomen. Mensen maken bij elke verandering of vernieuwing voor zichzelf een kostenbatenanalyse van wat er te gebeuren staat. Of dit al dan niet positief uitdraait bepaalt hun bereidheid om aan de verandering mee te werken. Psychologische weerstand: Waren mijn dossiers dan niet goed genoeg in het verleden of zo?. Wanneer u als leidinggevende van uw medewerkers een verandering vraagt, hebben zij vaak het gevoel dat u door uw vraag het oude verwerpt. Het is dan ook belangrijk om in veranderingsprocessen het nieuwe expliciet niet boven, maar naast het oude te stellen.

7 performantie Emoties bij verandering: vooral bij het gevoelde verliesaspect! SHOCK & ONTKENNING AANVAARDING WOEDE tijd ONDERHANDELEN UITTESTEN DEPRESSIE

8 performantie Emoties bij verandering: vooral bij het gevoelde verliesaspect! SHOCK & ONTKENNING AANVAARDING WOEDE tijd ONDERHANDELEN UITTESTEN DEPRESSIE

9 performantie Emoties bij verandering: vooral bij het gevoelde verliesaspect! Geduld en respect Feiten in herinnering brengen Positieve bekrachtiging Geen triomfalisme ( zie je wel ) Voorbije inspanning niet minimaliseren SHOCK & ONTKENNING WOEDE Laten stoom afblazen Niet in conflict gaan AANVAARDING tijd ONDERHANDELEN UITTESTEN Kans geven tot quick wins Feliciteren Naar de toekomst richten Vastberadenheid DEPRESSIE Empathie (niet te weinig, niet te veel) Begeleiden, tot inzicht brengen, helpen nadenken

10 Erkenning voor inzet in het oude Type of instruction % of effective learning Lecture 4,5 Reading 11 Audiovisuele media 22 Demonstration 32 Practical exercices 75 Instruction to teach the subject to others 82 Uitgangspunt: Pleidooi voor gerichte participatie Minder stress (gevoel van controle), minder angst Hogere betrokkenheid, draagvlak Huidige participatieverwachtingen Gebruik aanwezige expertise 26/03/

11 Verschil in onzekerheid : Onderzoek rond communicatie 3 types van onzekerheid bij medewerkers Onzekerheid rond de strategie Onzekerheid rond de implementatie Onzekerheid over de eigen job

12 Uit de praktijk: STAPPENPLAN: AAN DE SLAG

13 4C model van change-coach (www.changecoaching.eu) Consciousness commitment Competence continuity Is men bewust van het probleem, van de mogelijkheden, de aanleiding? Beseft hij/zij het? Hoe maak ik mensen bewust van de noodzaak Wil de persoon er iets aan doen? Zit hij/zij in zijn/haar weerstand? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe creëer ik een draagvlak? Hoe krijg ik echt commitment van? Kan de persoon het? Hoe zorg ik ervoor dat de mensen het kunnen gebruiken? Leren te gebruiken? Kan hij het volhouden? Hoe zorg ik ervoor dat levend blijft?

14 Bewust van de noodzaak tot veranderen Bewust van de noodzaak van veranderen Bewust van de voordelen en de nadelen 1. Consciousness (ik besef) Bewust impact van de verandering Bewust van mijn mogelijke rol in de verandering Bewust van verwachtingen in mij

15 Waarom wat hoe en wie

16 Argument Het ontstaan van het waarom - Vanuit de aantrekkelijke toekomst - Vanuit de analyse van het heden/verleden - Wat als we niet veranderen? - Vanuit een wettelijk kader Belang van het waarom: Inhoudelijke lijn Draagvlak motieven zijn belangrijker dan uitkomsten Message house: DOEL Cijfers/feiten 26/03/2014 Vrij naar: interne communicatie bij veranderingen, Huid Koeleman, & Regel jij het draagvlak, Monica Wigman,

17 Doel van de verandering Consciousness Opdracht: maak een messagehouse Argumentatie: waarom? Relevante cijfers/feiten Vrij naar: interne communicatie bij veranderingen, Huid Koeleman, & Regel jij het draagvlak, Monica 26/03/2014 Wigman,

18 Regularisering projectmatig aanbod Aanzet flexibelere financiëring Rationalisering uitbreidingsbeleid Opstart integrale jeugdhulp Positieve resultaten 5 jaar experiment multif. centra Visie vanuit de Staten Generaal Jeugdhulp Flexibele cliënttrajecten op maat, met steeds klemtoon op het werken met, het betrekken van de context van de minderjarige Criteria rondzendbrief d.d. 18 juli 2012

19 Opdracht 1: maak een messagehouse op voor uw organisatie (denk aan interne en externe motivatoren)

20 Ontwerp van het wat - Doel - Door wie beslist - Kwantificeer waar mogelijk - Krijtlijnen en beslissingen Het raamwerk van de verandering Wat van huidige organisatie moet behouden blijven? Aan wat moet het nieuwe voldoen? Welke middelen/over welke tijd? Welke partners? 26/03/

21 Ontwerp van het wat - Doel - Door wie beslist - Kwantificeer waar mogelijk - Krijtlijnen en beslissingen Het raamwerk van de verandering bv: Men kan kiezen om dicht aan te blijven leunen bij de oorspronkelijke manier van werken Men kan ook een grondige herstructurering doorvoeren Een transparant en duidelijk beeld: Wat zijn de krijtlijnen? 26/03/

22 Ontwerp van het wat Een transparant en duidelijk beeld - Krijtlijnen en beslissingen Welke modules worden er aangeboden? Welke trajecten zijn er mogelijk binnen de eigen organisatie? Zijn er teams anders samengesteld? Worden de financiële middelen op een andere manier aangewend? Wat is de invloed van een eventuele afbouw/ombouw/uitbreiding op het aanbod;? 26/03/

23 Opdracht 2: concretiseer de wat van de verandering: Wat is het doel? Wat is het raamwerk?

24 Ontwerp van de hoe s Maak een duidelijk onderscheid tussen de drie hoe s management of the new management of the transition management of the continuity

25 Ontwerp van de hoe s Maak een duidelijk onderscheid tussen de drie hoe s Hoe werken we in een experimenteel modulair kader? (management of the new?) Hoe managen we de overgang? (management of the transition) Hoe managen we het huidige? (management of the continuity)

26 Opdracht 3: omschrijf de uitgangspunten die niet ter discussie staan betreffende de drie hoe s.

27 In kaart brengen WIE de betrokkenen zijn Wie heeft er invloed op het welslagen van de verandering? Wie gaat er impact voelen van de verandering? Mate van gevoelde impact Mate van invloed op welslagen 26/03/

28 Opdracht 4: lijst de betrokkenen op en zet ze in de grid

29 Naam stakeholder Impact van de innovatie voor de eigen job Consciousness

30 WIE in detail Weerstands-inschatting Stijl Verliesaspect Onzekerheid Culturele Psychologische Praktische Weerstand Stijl Innovator Pragmaticus Analist Communicator Emotionele reactie na verliesaspect - Shock - Woede - Onderhandelen - Depressie - Uittesten - aanvaarden Strategische Implementatie Job Onzekerheid 26/03/

31 Opdracht 5: maak een fiche van de belangrijkste spelers

32 Draagvlak Interesse 2. Commitment (Ik wil) Betrokkenheid Engagement

33 Draagvlak door gerichte co-creatie 26/03/

34 Stap 1 De ontwerpfase door de beslissingsnemers Het raamwerk Mate van participatie Minimaal management of the new/ transition/ continuity Impactinschatting Mate van impact Bv. directie Mate van invloed 26/03/

35 Stap 2: communiceren! vorm lezing 4,5 Zelf lezen 11 Audio-visueel 22 effect Liever de ellendige zekerheid dan de ellende van de onzekerheid communiceren over waarom, wat, mate van participatie, tijdslijn, krijtlijnen 3 hoe s Mate van impact Groepsdiscussie Praktische oefening Zelf uitleggen aan een ander Mate van invloed 26/03/

36 Stap 3: ontwerpen De ontwerpfase: Mate van impact Ontwerpen van de drie hoe s binnen de krijtlijnen Mate van invloed 36

37 Stap 4: validatie Afchecken en goedkeuring door beslissingnemers Mate van impact Afchecken bij beslissingnemers: goedkeuring Mate van invloed 26/03/

38 informatie Opleiding coaching 3. Competence (ik kan) stappenplan handleiding intervisie

39 Stap 5 Tijdens de transitiefase Mate van impact Aandacht voor informatie, communicatie, opleiding en coaching Inlichten Advocaat, ondersteuner, communicator, liaison, weerstand opvangen Mate van invloed 26/03/

40 Wat te doen? Geef richting Competence (ik kan) Geef duidelijke objectieven Verhoog kennis en vaardigheden met betrekking tot nieuwe of aangepaste processen, hoe te werken met nieuwe technologieën of hoe zich aan te passen in zijn/haar nieuwe rol

41 Het volhouden 4. Continuity (ik doe het en blijf het doen) Het Zichtbaarheid gebruiken

42 Continuity (ik doe het en blijf het doen) Wat te doen? Maak een planning per stakeholder op: voor wie en wat Doelen en prioriteiten Scoreboard Meet en volg op Geef feedback en vier succes Corrigeer als nodig Ontwikkel talent- en kennismanagement: Ontwerp systemen om continu processen en prestaties te evalueren en te verbeteren Denk aan timing en transfer

43 Opdracht 6: maak een concreet stappenplan op (stap 1 tot en met stap 5)

44 Opdracht 7: bereid een sessie voor met je/een team (bv: inlichten over wat en waarom/ samen ontwerpen van de hoe s

45 Uitwerken van een interventie: Keuze stakeholder Belang van plaats in het scenario Definieer doelstelling Grootte groep, tijdskader Data: Doel/aanpak/timing/akkoord

46 Uitsmijter: VERSCHIL TUSSEN MENSEN

47 Verschil in stijl Het whole brain model van Ned Herman 26/03/

48 Een kleine oefening Analytisch Administratief Conceptueel denken Ideeën uitdrukken Integreren Schrijven Technisch Implementeren Plannen Relationele vaardigheden Problemen Oplossen Vernieuwing Lesgeven Organiseren Creatieve aspecten Financiële aspecten 48

49 Kruis de items aan die je hebt geselecteerd op de vorige pagina, omcirkel en onderlijn de items zoals op de vorige pagina. Kan je hier een trend zien? Analytisch Technische aspecten Problemen Oplossen Financiële aspecten Concepteel denken Integreren Vernieuwing Creatieve Aspecten Administratief Implementeren Plannen Organiseren Ideeën uitdrukken Schrijven Relationele vaardigheden Lesgeven 49

50 Wat heb ik nodig? Geef me details, logica ANALYST Maak me enthousiast INNOVATOR ORGANISATOR Wees pragmatisch COMMUNICATOR Laat me voelen dat je me begrijpt 50

51 Hoe neem ik beslissing? analytisch, objectief, alles uitzoeken ANALYST ORGANISATOR gefundeerd planmatig middelen i.f.v. doel 51 intuïtief visionair van buiten cirkel INNOVATOR COMMUNICATOR overleg Inlevend win-win

52 Hoe kunnen anderen me motiveren? Appreciatie voor mijn werk, respect voor details ANALYST ORGANISATOR To the point communicatie, me zelf laten beslissen Meegaan met enthousiasme, belangstelling tonen INNOVATOR COMMUNICATOR Open en warme dialoog, persoonlijke attentie 52

53 Hoe ga ik om met verandering? Ik hou alles liefst bij t oude Ik kick op verandering ANALYST ORGANISATOR Ik neem berekend risico 53 INNOVATOR COMMUNICATOR Ik kies voor verandering in harmonie met anderen

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Terreinverkenning DOSSIER

Terreinverkenning DOSSIER DOSSIER Terreinverkenning Wat betekent het om vandaag leider te zijn? Wat is nodig om nu en in de toekomst organisaties te leiden? Langs alle kanten horen we dat we in complexe tijden leven, waar veranderingen

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie