Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt."

Transcriptie

1 Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Datum: 1 april 2015 Door: Chris Bruijnes, directeur bestuurder stichting MKB Steunpunt Energie en Chemie.

2 Algemeen Innovatief Ondernemen is een initiatief vanuit de topsectoren Energie en Chemie. Zij geeft invulling aan de behoefte aan ondersteuning voor het MKB inzake innovaties en daaraan gekoppelde bedrijfsontwikkeling. Innovatief Ondernemen richt zich specifiek op het werkterrein waar geen commerciële dienstverlening beschikbaar is. Aanvullend aan de algemene informerende en verwijzende functie van de Kamer van Koophandel is zij gericht op het verbinden en ondersteunen van MKB bedrijven in relatie tot kennis, kansen en mogelijkheden voor innovatie en valorisatiethema s. Innovatief Ondernemen onderhoudt nauwe en intensieve banden met de TKI s in de Topsectoren Chemie en Energie. Daarnaast werkt zij vanuit haar netwerkfunctie als complementaire partij samen met bestaande MKB ondersteunende activiteiten, zowel regionaal, landelijk. Denk daar bij zowel aan het Incubator Netwerk, KIC s, TNO. ECN, etc. als internationaal. Innovatief Ondernemen is een not-for-profit organisatie en werkt vanuit een backoffice in het midden van het land. Voor de invulling van de vacatures wordt gezocht naar gedreven en ervaren medewerkers die in staat zijn MKB ondernemers efficiënt en met kennis van zaken in hun innovatieen valorisatie processen te helpen door hen vanuit de vraag te koppelen aan kennispartijen en collega ondernemers. Werkveld: Het werkveld bestrijkt de bedrijfstakken chemie en niet traditionele energie. Innovatief Ondernemen is de externe gehanteerde titel van het MKB Steunpunt Energie en Chemie (statutaire naam) en heeft een stichtingsvorm. De Algemeen Directeur/Bestuurder is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit personen die nauw zijn verbonden met de Topsectoren Energie en Chemie. De organisatie wordt gevormd uit professionals die binnen hun takenpakket een eigen verantwoordelijkheid hebben. De resultaten van het steunpunt zullen worden gemeten aan KPI s die zijn gekoppeld aan kennisoverdracht, het effectief ondersteunen van MKB bedrijven in het absorberen en vertalen van innovatieve kennis naar bedrijfsactiviteiten en vice versa, het versterken van samenwerkingsstructuren binnen ketens en clusters en participatie in innovatieve projecten. Aanstelling Het betreft hier aanstellingen in tijdelijke dienst tot (in de regel) maximaal 3 jaar. Innovatief Ondernemen wil met deze posities mensen de kans geven in een uiterst breed netwerk zich zeer kansrijk door te ontwikkelen en de opgedane ervaringen van Innovatief Ondernemen mee te nemen in een volgend beroep. Er zijn meerdere posities voor de functie van Innovatiemanager en Medewerker Communicatie. De arbeidsvoorwaarden zijn in wording, maar bestaan in ieder geval uit: - een marktconform salaris, incl. 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar - een pensioenregeling - een mobiliteitsregeling (OV en/of leaseauto) - scholing in overleg met de directeur Reacties Sollicitaties kunnen in de vorm van een motivatie van maximaal 2 A4 en CV per tot 10 mei 2015 gericht worden aan: Chris Bruijnes, directeur-bestuurder MKB Steunpunt Energie en Chemie mob:

3 Innovatiemanager m/v (0,8 1 fte); Werkervaring: 5+ jaarrelevante werkervaring Opleiding: minimaal HBO in bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde of combi bedrijfskunde + technische opleiding Functiebeschrijving De Innovatiemanager moet minimaal op één van de werkterreinen (chemie en/of energie) een goede algemene kennis hebben en bij voorkeur een diepere kennis op een deelonderwerp dat overeenkomt met het werkveld van één van de betrokken TKI s uit de Topsectoren Chemie en Energie. De taak is het ondersteunen van MKB bedrijven door de vraag te articuleren, hen in contact te brengen met innovatieve technologieën, door hen met gebruikmaking van het netwerk te assisteren bij het implementeren van deze kennis en kansen in de bedrijfsvoering. Bij start-ups het ondersteunen van de MKB ondernemer bij het leggen van de contacten en bij het ontwikkelen en implementeren van een haalbaar en effectief businessplan. Hierbij wordt een goede samenwerking gefaciliteerd tussen de MKB ondernemer, kennisinstellingen en de TKI s. Daarbij aansluiten op de prioriteiten binnen het Topsectorenbeleid voor de betrokken topsectoren. Assisteren, begeleiden en enthousiasmeren van deelname van MKB bedrijven in consortia voor verdere kennisontwikkeling. Hieronder vallen ook projecten in het kader van ketensamenwerking. De activiteiten bestaan onder andere uit: Het mee-ontwikkelen en uitvoeren van een innovatiebevorderend activiteitenplan dat substantiële delen van de MKB doelgroep weet te bereiken en bewegen, dit in goede en nauwe samenwerking met andere spelers in de innovatieversterking Het aangaan van gesprekken met bedrijven om de vraag en behoefte scherp te krijgen; Het bieden van overzicht en inzicht in marktmogelijkheden, technologie roadmaps, waar MKB ondernemingen hun activiteiten mee kunnen versterken; Het houden van overzicht over nieuwe technologische innovaties die binnen de TKI s en binnen kennisinstellingen worden ontwikkeld en die relevant kunnen zijn voor MKB bedrijven. Match-making en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en (potentieel) geïnteresseerde MKB ondernemingen en vice versa (dus: marktbehoefte overbrengen naar de kennisinstellingen) Het assisteren bij het zoeken naar de juiste samenwerkingspartners, zowel publiek als privaat Het begeleiden van MKB bedrijven bij het ontwikkelen van op de innovaties afgestemde bedrijfsplannen die passen binnen deze netwerken in samenwerking met externe deskundigen Het leggen van contacten op EU en IEA niveau voor MKB relevantie ondersteuning van ontwikkelingen (o.a. door het bevorderen van deelname aan EU- en andere internationale programma s en netwerken zoals Technology Roadmaps) Het (mede) organisatie van evenementen. De Innovatiemanager rapporteert aan de Algemeen Directeur.

4 Kwaliteiten en competenties We verwachten dat de kandidaat een uitstekende netwerker is met een aantal jaren ervaring in business development binnen een van de twee sectoren. De kandidaat heeft een breed overzicht en kennis van de innovatieve trends die spelen binnen één van de relevante sectoren en heeft een goede kennis van de marktomstandigheden. De kandidaat spreekt de taal van de MKB ondernemer, is communicatief sterk, is resultaat gericht en realiseert zich dat MKB ondernemingen een korte doorlooptijd verwachten (van kennis naar markt), de administratieve lastendruk willen beperken en speelt daar maximaal op in.

5 Adviseur Financiering m/v (0,8 1 fte) Werkervaring: 5+ jaar relevante werkervaring Opleiding: bij voorkeur academisch, bijvoorbeeld technische bedrijfskunde Functiebeschrijving De Adviseur Financiering draagt zorg voor een degelijk inzicht in de nationale en internationale kansen die de verschillende technologie programma s bieden voor Nederlandse MKB bedrijven. De ontwikkelingen op dat terrein worden intensief gevolgd en op toegankelijkheid voor Nederlandse MKB bedrijven getoetst. Focus op EU programma s zoals Horizon 2020, maar ook interregionale programma s, subsidie arrangementen en algemene internationale Technology Roadmaps en SET plannen. Daarnaast heeft de Adviseur Financiering het overzicht van toegang tot (start-)kapitaal voor MKB-bedrijven. Uit dit nationale en internationale overzicht dient zeer kritisch te worden gedistilleerd wat er voor verschillende sectoren binnen het Nederlandse MKB aan kansen en mogelijkheden liggen. Deze informatie moet op een zeer overzichtelijke manier beschikbaar worden gemaakt ten behoeve van het Nederlandse MKB. Instrumenten uit de activiteiten van Innovatief Ondernemen kunnen worden ingezet om de aldus verkregen kansen beschikbaar te maken voor brede communicatie naar de doelgroep. De medewerkers van Innovatief Ondernemen zullen frequent op de hoogte moeten worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en zullen met een toegesneden toolkit op pad moeten kunnen gaan. Een beroep dat zij doen voor de ondersteuning en het verder helpen van individuele MKB bedrijven zal met voorrang worden opgepakt. De activiteiten bestaan onder andere uit: Het bijhouden van voor Nederlandse MKB bedrijven relevante ontwikkelingen op het gebied van nationale en internationale technologie en subsidie programma s Het ontwikkelen in samenspraak met de directeur en uitvoeren van een effectieve MKB-gerichte strategie om de financieringsmogelijkheden van de MKB doelgroep bij innovatie- en valorisatieprocessen te verbeteren Het produceren van periodieke compacte en toegankelijke overzichten ten behoeve van het MKB Het actief (mede) organiseren van kennisoverdrachtbijeenkomsten op dit onderwerp als onderdeel van de netwerktaken van Innovatief Ondernemen Het ondersteunen van de collega s met het beantwoorden van individuele MKB vragen op dit domein De Adviseur Financiering rapporteert aan de Algemeen Directeur. Kwaliteiten en competenties Voor deze functie vragen we een senior met een sterke affiniteit op het grensvlak technologie / bedrijfskunde. Het vraagt om een gestructureerde aanpak. De kandidaat is voldoende toegerust om uit een complexe nationale en internationale technologie agenda een overzichtelijke en compacte samenvatting te produceren die geschikt is voor bredere communicatie naar MKB bedrijven. Hij is in staat deze samenvatting te vertalen in kansen voor de geïnteresseerde MKB ondernemers.

6

7 Medewerker Communicatie m/v (0,8 1 fte); Werkervaring: 5+ jaar relevante werkervaring Opleiding: relevante HBO-communicatieopleiding, seniorniveau Functiebeschrijving De Medewerker Communicatie heeft een belangrijke rol in een netwerkorganisatie zoals Innovatief Ondernemen. Er wordt een planmatige aanpak verwacht van de verschillende communicatietaken, zoals het verzorgen van actuele communicatie boodschappen (via nieuwsbrieven, soc. media), het plannen en (laten) organiseren van special events, netwerkbijeenkomsten en kennisoverdracht activiteiten gericht op de doelgroep. Van de communicatiemedewerker wordt verwacht dat hij/zij de collega s goed ondersteunt. De verschillende ondersteunende activiteiten zullen gezamenlijk worden gepland. De Medewerker Communicatie neemt daarvoor het initiatief. Daarmee is de functie veelzijdig en wordt een grote mate van flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid verwacht. De activiteiten bestaan onder andere uit: Het verzorgen van een permanente voor de doelgroep relevante informatievoorziening via nieuwsbrieven, social media et cetera. De informatie-input zelf moet ook structureel worden ingericht door goed gebruik te maken van andere netwerken en bronnen in het ecosysteem van Innovatief Ondernemen, inclusief regionale, nationale en internationale bronnen. Het organiseren (of laten organiseren) van bijeenkomsten in allerlei vorm (kennisoverdracht, netwerk, match-making, thema s, etc) zowel nationaal als regionaal. Samenwerking met andere partijen op onderwerpen en thema s is uitermate belangrijk. Het inrichten en (laten) beheren van een web-omgeving die, gericht op MKB ondernemers, een platform en netwerkomgeving biedt voor de sectoren chemie en energie. Dit in aanvullingen op de websites die er zijn vanuit de betrokken TKI s en Topsectoren. Overige voorkomende communicatiewerkzaamheden De Medewerker Communicatie rapporteert aan de Algemeen Directeur. Kwaliteiten en competenties Voor deze functie vragen we senior kandidaten met minimaal 5 jaar ervaring. Het is een breed pakket van communicatietaken dat van essentieel belang is voor de effectiviteit van de rest van de organisatie. Daarom wordt een goed strategisch inzicht gevraagd en zal de kandidaat overzicht houden op de verschillende onderdelen en de verschillende dossiers goed managen. Uiteraard heeft de kandidaat zijn/haar sporen verdiend in het communicatie vak.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie