Plusaanbod Non-Fictie - 000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000"

Transcriptie

1 Plusaanbod Non-Fictie Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Is preventie vandaag goed voor morgen? Dit boek reikt kritische analyses, tips en handvatten aan om op een constructieve, e-ffectieve en ethisch verantwoorde manier met preventie aan de slag te gaan. Wie rond preventie werkt, wordt geconfronteerd met nieuwe trends, uitdagende mogelijkheden en weerbarstige knelpunten. Over het muurtje kijken en expertise bijtanken kan dan helpen om de juiste beslissingen te nemen. In dit boek delen auteurs hun kennis en ervaring vanuit verscheidene sectoren. Er komen bijdragen aan bod vanuit de welzijnssector, de gezondheidszorg, de onderwijssector, de bijzondere jeugdzorg, de drugshulpverlening, het stedelijk lokaal beleid, opvoedingsondersteuning en de criminologie. Zowel praktijkwerkers, beleidsactoren en wetenschappers belichten en ontrafelen boeiende, levende thema's over preventie. Van emancipatorische tot evidencebased preventie, van de probleemanalyse tot de implementatie van preventie, van het risico op overdaad aan preventie tot de zoektocht naar proportionele preventie. Kortom, een rijk gevuld boek voor ieder die van ver of dichtbij met preventie te maken krijgt. SISO : 003 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Lima, Manuel The book of trees The book of trees : visualizing branches of knowledge / Manuel Lima ; editor: Sara E. Stemen. - New York : Princeton Architectural Press, [2014] pagina's : illustraties ; 26 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN Our critically acclaimed bestseller Visual Complexity was the first in-depth examination of the burgeoning field of information visualization. Particularly noteworthy are the numerous historical examples of past efforts to make sense of complex systems of information. In this new companion volume, The Book of Trees, data viz expert Manuel Lima examines the more than eight hundred year history of the tree diagram, from its roots in the illuminated manuscripts of medieval monasteries to its current resurgence as an elegant means of visualization. Lima presents two hundred intricately detailed tree diagram illustrations on a remarkable variety of subjects-from some of the earliest known examples from ancient Mesopotamia to the manuscripts of medieval monasteries to contributions by leading contemporary designers. A timeline of capsule biographies on key figures in the development of the tree diagram rounds out this one-of-a-kind visual compendium. SISO : 031 Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 1

2 Plusaanbod Non-Fictie Ora Ora et Labora Ora et Labora : twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk / redactie Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek en Gerrit Schutte. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Serta historica ; IX) ISBN Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid, devotie, bevinding, meditatie en contemplatie, de navolging van Christus. Deze bundel toont twaalf zeer verschillende vrouwen en mannen uit de veertiende tot twintigste eeuw, voorbeelden van vormen van christelijke spiritualiteit in de praktijk. SISO : 235 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Bartlett, Robert Why can the dead do such great things? Why can the dead do such great things? : saints and worshippers from the martyrs to the Reformation / Robert Bartlett. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2013]. - XVIII, 787 pagina's, 8 ongenummerde pagina's platen : illustraties, kaarten ; 25 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN From its earliest centuries, one of the most notable features of Christianity has been the veneration of the saints - the holy dead. This sweepingly ambitious history from one of the world's leading medieval historians tells the fascinating story of the cult of the saints from its origins in the secondcentury days of the Christian martyrs to the Protestant Reformation. Drawing on sources from around the Christian world, Robert Bartlett examines all of the most important aspects of the saints - including miracles, relics, pilgrimages, shrines, and the saints' role in the calendar, literature, and art. As this engaging narrative shows, a wide variety of figures have been venerated as saints: men and women, kings and servant girls, legendary virgins and highly political bishops - and one dog. The book explores the central role played by the bodies and body parts of saints, and the special treatment these relics received: how they were treasured and enshrined, used in war and peace, and faked and traded. The shrines of the saints drew pilgrims, sometimes from hundreds of miles, and the book describes the routes, dangers, and rewards of pilgrimage, including the thousands of reported miracles. SISO : : 27 Religie Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 2

3 Plusaanbod Non-Fictie Collignon, Gerard Spreek jij mijn taal? Spreek jij mijn taal? : meer resultaat uit coaching met het Process Communication Model / Gerard Collignon, Pascal Legrand, John Parr ; vertaling [uit het Engels]: Piter van der Woude ; redactie: Process Communication Nederland, Patricia Antersijn, Edith Doosje. - [Gieten] : b:k light, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Parlez-vous personality? Dicover the PCM coaching model Oorspronkelijke Franse titel: Coacher avec la Process Communication / Geŕard Collignon, Pascal Legrand. - Dunod (2nd edition in the original French language, with a copyright dated 2010). - Met literatuuropgave. ISBN Wie met mensen werkt weet: om de ander écht te bereiken, is het nodig zijn taal te spreken. Maar hoe doe je dat? Het Process Communication Model is een direct toepasbare methode om als coach, trainer of leidinggevende die taal te leren herkennen en daarop in te spelen. PCM gaat uit van zes persoonlijkheidstypen, die iedereen in bepaalde mate in zich heeft. Op basis daarvan reageer je naar de buitenwereld, volgens verrassend voorspelbare patronen. Zowel in positief als in negatief gedrag. Wie die patronen eenmaal herkent, zowel bij zichzelf als de ander, kan die kennis effectief toepassen in elke situatie. Met name in de coachingspraktijk of op de werkvloer biedt PCM handvatten om lastige contacten succesvol om te zetten in constructieve relaties. Dus beter contact met cliënten, collega's en werknemers. PCM is ontwikkeld door Dr. Taibi Kahler en behoort in de Verenigde Staten en Frankrijk al tot een van de meest effectieve communicatiemodellen, toegepast in allerlei werkvelden. Van politiek tot gezondheidszorg, van onderwijs tot bedrijfsleven. Process Communication Nederland gelooft dat PCM plezier in het leven brengt. Het is een ideaal instrument om je eigen stress te managen en een waardevolle tool voor iedereen die met mensen omgaat. Voor coaches biedt het extra verdieping in patronen. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Simon, Leslie Everybody hurts Everybody hurts : an essential guide to emo culture / Leslie Simon & Trevor Kelley. - New York : Harper Entertainment, [2014]. - XII, 234 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN What is emo? For starters it's a form of melodic, confessional, or EMOtional punk rock. But emo is more than a genre of music-it's the defining counterculture movement of the '00s. EVERYBODY HURTS is a reference book for emo, tracing its angsty roots all the way from Shakespeare to Holden Caufield to today's most popular bands. There's nothing new about that perfect chocolate and peanut butter combination--teenagers and angst. What is new is that emo is the first cultural movement born on the internet. With the development of early social networking sites like Make Out Club (whose mission is to unite "like-minded nerds, loners, indie rockers, record collectors, video gamers, hardcore kids, and artists through friendship, music, and sometimes even love") outcast teens had a place to find each other and share their pain, their opinions, and above all, their music-which wasn't available for sale at the local record store. Authors Leslie Simon and Trevor Kelley lead the reader through the world of emo including its ideology, music, and fashion, as well as its influences on film, television, and literature. SISO : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 3

4 Plusaanbod Non-Fictie Bekker, Jan Jeugdbeleid in transitie Jeugdbeleid in transitie : de rol en invloed van sociale professionals op politiekbestuurlijke beleidsvorming / Jan Bekker en Toby Witte. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Hoe kunnen (toekomstige) sociale professionals richting geven aan het sterk decentraliserende jeugdbeleid? Jeugdbeleid in transitie biedt kennis over het huidige en toekomstige jeugdbeleid en de bijhorende werkdomeinen en maakt de relatie tussen overheid en uitvoerders van jeugdbeleid inzichtelijk. Het boek gaat in op de samenhang van werkdomeinen binnen jeugdbeleid en biedt vernieuwende instrumenten voor beleidsmatig werken, methodisch werken, participatie, ketenaanpak en sturing van beleid. Jeugdbeleid in transitie bestaat uit drie delen.. Door het hele boek heen vindt de (toekomstige) sociaal werker methodieken, instrumenten en opdrachten. Jeugdbeleid in transitie richt zich op professionals in de sociale sector die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsbeleid en op sociale opleidingen die studenten voorbereiden op het nieuwe werken zoals Pedagogiek, SPH, MWD, CMV en Social Work. Daarnaast biedt het relevant materiaal voor (toekomstige) leraren en is het, gezien de hoge actualiteitswaarde, interessant voor bestuurskundigen en politicologen. Drs. Jan Bekker is docent en onderzoeksbegeleider bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. SISO : 323 : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Jansen, Herman De gemeente als kinderpsychiater? De gemeente als kinderpsychiater? : transitie van de jeugd-ggz: kans of bedreiging? / Herman Jansen. - Eerste druk. - [Eindhoven] : Pepijn, pagina's ; 21 cm ISBN Op 18 februari 2014 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz. Dit boekje geeft een genuanceerd beeld van hoe door deskundigen met uiteenlopende belangen over de transitie van de jeugd-ggz - en de daarbij horende bezuiniging van vijftien procent - wordt gedacht. Het toont een beeld van reële verwachtingen maar ook angsten, gebaseerd op feiten, ideeën en ervaringen uit het verleden. Het laat de uitdagingen zien waar gemeenten en ggz-professionals voor staan. SISO : 323 : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 4

5 Plusaanbod Non-Fictie Participatiewet Participatiewet Participatiewet : zoals deze gaat luiden op 1 januari 2015 : tekst en toelichting. - [Editie] 2015 / drs. W.F.A. Eiselin. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 22 cm. - Verschijnt jaarlijks. - Voortzetting van: Tekst en toelichting Wet werk en bijstand, ISSN ISBN Deze editie geeft goed weer hoe de Participatiewet eruit zal gaan zien op basis van de informatie die daarover op 10 mei het moment waarop dit boek werd afgerond - beschikbaar was Dit nieuwe boek bevat: belangrijke stelselherziening, integraal alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten, artikelsgewijze toelichting, jurisprudentie en circulaires SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Ferguson, Niall The great degeneration The great degeneration : how institutions decay and economics die / Niall Ferguson. - New York : Penguin Books[, pagina's : illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London : Allen Lane, Met literatuuropgave. ISBN What causes rich countries to lose their way? Symptoms of decline are all around us today: slowing growth, crushing debts, increasing inequality, aging populations, antisocial behavior. But what exactly has gone wrong? The answer, Niall Ferguson argues in The Great Degeneration, is that our institutions-the intricate frameworks within which a society can flourish or failare degenerating. With characteristic verve and historical insight, Ferguson analyzes the causes of this stagnation and its profound consequences for the future of the West. The Great Degeneration is an incisive indictment of an era of negligence and complacency-and to arrest the breakdown of our civilization, Ferguson warns, will take heroic leadership and radical reform. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 5

6 Plusaanbod Non-Fictie Futures Futures of democracy Futures of democracy / Bas Leijssenaar, Judith Martens & Evert van der Zweerde (eds.). - Eindhoven : Wilde Raven, pagina's ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Futures of Democracy discusses democratic theory in a future-oriented way. It develops a different - democratic, if you like - format for academic writing on this subject. Comments and discussion have been integrated in the margins of the book's essays and dialogues, inviting you to critically engage with its contents. Who are 'the people' in democracy? How should power be exercised in democracy? How to democratize transnational regimes? Are Islam and democracy mutually exclusive? How to reconcile taking long term decisions for the common good with short term individual preferences? These and other questions are addressed by authors from varying academic disciplines. This book is a creative exercise in democratic writing, with marginalia, crowd sourcing and some agonistic, collective editorializing, all open to view. The aim is to offer readers an experience of something like democratic reading. An exciting experiment that will invigorate democratic theory and perhaps even democratic practices, too. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 6

7 Plusaanbod Non-Fictie Cursus Cursus belastingrecht Cursus belastingrecht. - Editie / mr. dr. K.M. Braun, redacteur, prof. dr. A.J. van Doesum, D. Euser Msc, drs. O.L. Mobach, prof. dr. G.J. van Norden, mr. C.A. Peeters. - Deventer : Gouda Quint, XLIII, 717 pagina's ; 22 cm. - Omzetbelasting. - Verschijnt 1 per jaar. - Ook o.d.t.: Studenteneditie... Cursus Belastingrecht. ISBN Deze studenteneditie is een speciaal met het oog op het onderwijs samengestelde, verkorte uitgave van de losbladige Cursus Belastingrecht, deel Inkomstenbelasting. In deze editie is een aantal onderdelen uit de losbladige uitgave (vrijwel) onverkort opgenomen, terwijl andere leerstukken kort zijn samengevat. Verschillende andere gedeelten, die voornamelijk van belang zijn voor de praktijk, komen in het geheel niet in deze studenteneditie voor. De keuze van de (al dan niet verkort) opgenomen leerstukken is gebaseerd op het belang van het betreffende onderdeel voor onderwijsdoeleinden. Het verkrijgen van inzicht in de structuur van de fiscale wetgeving en in de rol van richtinggevende jurisprudentie staat daarbij voorop. Dit uitgangspunt brengt mee dat het voor de praktijk aanbeveling verdient gebruik te maken van het hoofdwerk Cursus Belastingrecht (verschenen via internet, als vast boekwerk en als losbladige uitgave). SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Geithner, Timothy F. Stress test Stress test : reflections on financial crises / Timothy F. Geithner. - London : Random House Business Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN From the former Treasury Secretary, the definitive account of the unprecedented effort to save the U.S. economy from collapse in the wake of the worst global financial crisis since the Great Depression. On 26 January, 2009, during the depths of the financial crisis and having just completed five years as President of the Federal Reserve Bank of New York, Timothy F. Geithner was sworn in by President Barack Obama as the seventy-fifth Secretary of the Treasury of the United States. Now, in a strikingly candid, riveting, and historically illuminating memoir, Geithner takes readers behind the scenes during the darkest moments of the crisis. Swift, decisive, and creative action was required to avert a second Great Depression, but policy makers faced a fog of uncertainty, with no good options and the risk of catastrophic outcomes. SISO : Verenigde Staten : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 7

8 Plusaanbod Non-Fictie Financie le De financie le functie De financie le functie ; Serie financieel management. - Vierde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Integrale bedrijfsanalyse / Drs. Henk Schilstra. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN Integrale Bedrijfsanalyse is een ècht 'doe-boek' waarmee je via opdrachten systematisch leert een integrale bedrijfsanalyse uit te voeren vanuit een financieel perspectief. Ook leer je daarover snel te rapporteren. Je kunt er prima zelfstandig mee aan de slag. De nieuwe druk bespreekt de actualiteit van corporate governance en risicomanagement.nieuw toegevoegd zijn de concepten zoals het Ashridge mission model en de krachtenveldanalyse. Inclusief actuele ontwikkelingen en voorbeelden uit de overname- en fusiemarkt. Met een actuele en uitgebreide database met bedrijfsinformatie. Op de ondersteunende website vind je handige online tools zoals Excelanalysemodellen met bedrijfsinformatie voor de opdrachten en links naar websites. Het boek behandelt de elementaire theorie van de bedrijfsanalyse, inclusief de invloed van actuele economische ontwikkelingen. Je krijgt een duidelijk beeld van de brede context van de financiële functie. Ook werkt het aan je vaardigheden zoals je analytisch vermogen en je vaardigheden om financiële data te interpreteren. Daar kun jij je voordeel mee doen, op je tentamens en in de latere beroepspraktijk! Waarom kiezen voor Integrale Bedrijfsanalyse:compact en compleet overzicht elementaire theorie; -een ècht do-book - ideaal voor zelfstudie! met handige online tools - uitgebreide online ondersteuning. SISO : 362 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Financie le De financie le functie De financie le functie ; Serie financieel management. - Vierde druk, herziene editie. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Risicobeheer / Drs. T. Ammeraal. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN Ondernemen in de huidige onrustige economie is een risicovolle aangelegenheid. Hoe beperk je de risico's zoveel mogelijk? Risicobeheer geeft je een glashelder antwoord op deze en vele andere vragen. De herziene editie biedt bij elk hoofdstuk cases met vragen. De teksten zijn aangepast aan recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Met de unieke code bij het boek krijg je toegang tot de ondersteunende website Daar staan de opgaven en meerkeuzevragen bij elk hoofdstuk, toetsvragen en een Excel-uitwerksjabloon. Handige, tijdbesparende tools die het studeren een stuk gemakkelijker maken. Deze toonaangevende uitgave vertelt je alles over de belangrijkste aspecten van risicomanagement. Een ideale voorbereiding op de realiteit waar financiële risico's aan de orde van de dag zijn. Met deze uitgave investeer je bovendien in een optimale voorbereiding op je tentamens. Een maximaal rendement halen - in je studie en later in de praktijk - dáár staat deze uitgave voor. Risicobeheer leert je hoe je risico's kan herkennen en verantwoorde keuzes kan maken bij de beheersing ervan. Het biedt je inzicht in de reikwijdte, de beperkingen en de kosten van de verschillende instrumenten. Invalshoek daarbij is het veel gehanteerde COSO-raamwerk. Compleet met een schat aan praktijkvoorbeelden en herkenbare cases. SISO : 362 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 8

9 Plusaanbod Non-Fictie Handboek Handboek jaarrekening... Handboek jaarrekening... / Ernst & Young Accountants, Directoraat Vaktechniek. - [Editie] [Deventer] : Kluwer, pagina's ; 24 cm. - Verschijnt 1x per jaar. ISBN Dit Handboek Jaarrekening 2014 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2014 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Voorts wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en overige organisaties. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken, door middel van een heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen, door het verbeteren van de leesbaarheid van de regels, door het geven van interpretaties, door het leggen van verbanden, door het geven van vele voorbeelden, door het analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving, en door het maken van vergelijkingen tussen Nederlandse weten regelgeving en IFRS. Alle redactieleden zijn verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP. SISO : 363 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Doeleman, H.J. One paper strategie One paper strategie : a3 approach: integration of transformational leadership into management control systems / Henk Doeleman, Manon Diepenmaat. - Deventer : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN Who doesn t want to have an annual plan o none A3 paper sheet? More focus, more commitment and less paperwork in the key of the A3 approach. The A3 approach enables managers to realize their plan more effective and with support of all people involved. The A3 approach helps managers to create a more result-focused an concrete annual plan. The EFQM Excellence Model guarantees attention to all enable and result areas of an organization. No unneeded paperwork, no complex formats, only a more professional and efficient monitoring of achieved results. The A3 approach is based on three pillars: A3 annual plan: an annual plan on one A3 paper sheet. A3 management dialogue: a more systematic dialogue: a more systematic dialogue between managers from different management levels about actual developments, successes and points of worry. The A3 annual plan provides the agenda. Policy will be deployed to and connected with action. A3 digital: facilitates en provides in actual management information, synchronized with themes of the A3 annual plan. SISO : 366 : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 9

10 Plusaanbod Non-Fictie Moeskops, Odette Doorbreken van organisatiepatronen Doorbreken van organisatiepatronen / Odette Moeskops. - Heemstede : RoodPurper Publicaties, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN Organisatieadviseur Odette Moeskops heeft in dit boek haar kennis en ervaring gebundeld. In een tiental hoofdstukken wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke traditie waaruit het systeempsychodynamisch perspectief voortkomt en worden theoretische kernconcepten toegelicht. Daarnaast bespreekt zij veel voorkomende patronen in praktijksituaties. Daarmee is 'Doorbreken van organisatiepatronen' een uniek boek in het Nederlands taalgebied. Extra aantrekkelijk in een tijd waarin de neuropsychologie steeds meer wetenschappelijke evidentie aanlevert over processen die weliswaar vaak onbewust verlopen maar desalniettemin van groot sturend belang blijken. Door de opzet die Moeskops heeft gekozen - en door het feit dat elk hoofdstuk ook op zichzelf kan worden gelezen - is dit boek voor verschillende doelgroepen interessant: voor wetenschappers, voor organisatieadviseurs, voor managers, voor deelnemers aan (professional) masteropleidingen en niet in de laatste plaats voor ieder ander die geboeid is door het fenomeen van (ogenschijnlijk) ongrijpbare onderstromen in organisaties. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Evers, Gerard H.M. Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning : theorie, instrumenten en praktische aanpak / Dr. Gerard H.M. Evers. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Strategische personeelsplanning (SPP) en in het kielzog daarvan thema s als talentmanagement, succession planning en flexibiliteit zijn niet meer weg te denken van de agenda van lijnmanagement en HR. Strategische personeelsplanning is geen rocket science. Wel vraagt het om goed nadenken over het inhoudelijke concept met de bijbehorende tools en technieken, de benodigde data en het vereiste draagvlak en daarmee het proces van SPP. In het boek Strategische Personeelsplanning ontrafelt Gerard Evers SPP en knipt SPP op in acht bouwstenen. Steeds wordt aangegeven wat de achterliggende technieken en tools kunnen zijn, welke gegevens nodig zijn en welke rol de verschillende factoren (lijnmanagement, HR, planning en control) daarin spelen. In het boek gaat het niet alleen om wetenschappelijke theorie, maar ook over praktijktoepassingen en ervaringen. Daarbij is gebruikgemaakt van de diverse projecten die de auteur de laatste jaren heeft uitgevoerd bij uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland. Een praktische aanpak, met veel cijfervoorbeelden is daarvan het resultaat. Tegelijkertijd wordt ook de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer bediend. Theoretische doorkijkjes zijn en blijven van belang voor de verdere ontwikkeling van dit onderwerp. Daarmee is het boek ook goed te gebruiken in opleidingstrajecten en cursussen. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 10

11 Plusaanbod Non-Fictie Verkeer Verkeer en vervoer in hoofdlijnen Verkeer en vervoer in hoofdlijnen / redactie Bert van Wee en Jan Anne Annema. - Derde, herziene druk. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, register. ISBN Beginners. Franstalig oefenboek op niveau A1, voor in de les of thuis 11 thematische hoofdstukken 201 oefeningen 40 lessen bilan aan het eind van elk hoofdstuk schema's met werkwoordvervoegingen audio-cd. SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 11

12 Plusaanbod Non-Fictie Houweling, A.R. Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving / Prof. mr. A.R. Houweling, Mr. M.J.M.T. Keulaerds. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 21 cm ISBN Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW zoals deze deels vanaf 1 januari 2015, deels vanaf 1 juli 2015 en deels vanaf 1 april 2016 eruit zal komen te zien, inclusief de reeds aangekondigde reparatiewetgeving.gewijzigde wetteksten zijn daarbij voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de Wet werk en zekerheid zullen worden gewijzigd. Verder zijn de artikel(led)en van een margewoord voorzien en is bij de verschillende artikelen ook de datum van inwerkingtreding vermeld, voor zover deze datum een andere is dan 1 juli Ten slotte is de reparatiewetgeving steeds aan het einde van een artikel in een omlijnd tekstblok beschreven.met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van het ontslagrecht en de regelgeving omtrent flexibele arbeid. Een absolute must have voor een ieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Vanderhallen, M. Toga's in de verhoorkamer Toga's in de verhoorkamer : de invloed van rechtsbijstand op het politieverhoor / Miet Vanderhallen, Alexandra de Jong, Hans Nelen, Taru Spronken. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Het zal niet lang meer duren of ook in Nederland is wettelijk geregeld dat verdachten het recht hebben om zich in alle gevallen tijdens het politieverhoor door een raadsman te laten bijstaan. Dat is een gevolg van jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor (waarvan de zogeheten Salduz-zaak de bekendste is). In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek dat tot doel had om te achterhalen in welke mate en op welke wijze de aanwezigheid van de advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor van invloed kan zijn op de dynamiek, de resultaten en de plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek. Het onderzoek was toegespitst op de situatie in Engeland & Wales, België en Nederland. In het boek wordt de mythe dat de introductie van de rechtsbijstand de waarde en plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek fundamenteel zal veranderen, ontzenuwd. De auteurs betogen dat het in de lijn van verwachting ligt dat na een periode van gewenning de politie en de advocatuur zich zullen professionaliseren en herpositioneren ten opzichte van elkaar. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 12

13 Plusaanbod Non-Fictie Noorloos, Marloes van Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' : een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen / Marloes van Noorloos. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, XXI, 139 pagina's ; 24 cm. - Keerzijde titelpagina vermeldt: 2014 WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. - Met literatuuropgave. ISBN De strafrechtelijke aanpak van uitlatingen over religieuze groepen staat al jaren in de belangstelling: zie bijvoorbeeld het Wildersproces en de Deense cartoonrel. In januari 2014 werd het verbod op godslastering na meer dan tachtig jaar uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt. Daarmee is de vraag naar de reikwijdte van andere uitingsdelicten, zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137c en 137d Wetboek van Strafrecht), nog relevanter geworden. De Eerste Kamer verzocht de regering, toen het verbod op godslastering werd afgeschaft, te onderzoeken of 'als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof' onder de bestaande uitingsdelicten kan vallen, of het nodig is om burgers te beschermen tegen zulke uitlatingen en of dat niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Dit onderzoek is het resultaat daarvan. Het onderzoek gaat in op juridische en rechtstheoretische vragen over belediging van geloof. Kan het beledigen van een religie, een god of een profeet ('indirecte belediging') worden gelijkgesteld aan belediging van de aanhangers van die religie? Kunnen zulke uitlatingen strafrechtelijk worden verboden, en wat is daarbij de rol van grond- en mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het verbod op discriminatie? SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Stapel Stapel & De Koning studie-editie Stapel & De Koning studie-editie. - Twaalfde druk. - Amsterdam : Stapel & de Koning, [2014] pagina's : illustraties ; 30 cm. - Deel 1: Inleiding recht/staatsrecht, strafrecht en strafvordering / mr. Joseph Molenaar MA, Aart Sterk ; illustraties: Koos Heemskerk. - Met register. ISBN Joseph Molenaar is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie strafrecht en criminologie. Hij heeft bovendien een studie op het gebied van internationaal recht afgerond aan de Universiteit van Essex. Thans werkt Joseph Molenaar als juridisch docent aan de School voor Politiekunde te Amsterdam. Aart Sterk is inspecteur van politie. Hij is sinds 1978 werkzaam bij de politie en is op verschillende afdelingen werkzaam geweest. Hij is freelance docent Boaen beveiligingsopleidingen en schrijft hiervoor ook de lesmaterialen. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 13

14 Plusaanbod Non-Fictie Cursus Cursus belastingrecht Cursus belastingrecht. - Editie / prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, redacteur, mr. dr. N.C.G. Gubbels. - Deventer : Kluwer, XXIII, 368 pagina's ; 25 cm. - Schenk- en erfbelasting. - Verschijnt jaarlijks. ISBN In deze studenteneditie is een integrale overdruk opgenomen van de Cursus Belastingrecht, onderdeel Schenk- en Erfbelasting. Het boek is door zijn opzet niet alleen geschikt voor het onderwijs, maar ook voor gebruik in de notariële en fiscale praktijk. SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 14

15 Plusaanbod Non-Fictie Blackburn, Simon Mirror, mirror Mirror, mirror : the uses and abuses of self-love / Simon Blackburn. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2014]. - XI, 209 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN Everyone deplores narcissism, especially in others. The vain are by turns annoying or absurd, offending us whether they are blissfully oblivious or proudly aware of their behavior. But are narcissism and vanity really as bad as they seem? Can we avoid them even if we try? In Mirror, Mirror, Simon Blackburn, the author of such best-selling philosophy books as Think, Being Good, and Lust, says that narcissism, vanity, pride, and self-esteem are more complex than they first appear and have innumerable good and bad forms. Drawing on philosophy, psychology, literature, history, and popular culture, Blackburn offers an enlightening and entertaining exploration of self-love, from the myth of Narcissus and the Christian story of the Fall to today's selfesteem industry. A sparkling mixture of learning, humor, and style, Mirror, Mirror examines what great thinkers have said about self-love--from Aristotle, Cicero, and Erasmus to Rousseau, Adam Smith, Kant, and Iris Murdoch. It considers today's "me"-related obsessions, such as the "selfie," plastic surgery, and cosmetic enhancements, and reflects on connected phenomena such as the fatal commodification of social life and the tragic overconfidence of George W. Bush and Tony Blair. SISO : 417 : 01 Geestelijk leven Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 15

16 Plusaanbod Non-Fictie Reyns, Betty Matchen met MI Matchen met MI / Betty Reyns, Kristel de Kaart ; redactie: Bazalt. - 4e druk. - Rotterdam : Bazalt, pagina's : illustraties ; 30 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Sommige leerlingen hebben een speciale aanpak nodig om leerproblemen de baas te kunnen. Die speciale zorg krijgt over het algemeen de vorm van het precies uitleggen en oefenen van de leerstof, waarmee de leerling het moeilijk heeft. Dat is prima. Er is echter ook nog een ander spoor: via de uitwerking van Meervoudige Intelligentie is te achterhalen op welke gebieden het betreffende kind sterk is. Vanuit deze sterk intelligentie zijn activiteiten in te zetten die een optimale match mogelijk maken tussen nog niet goed beheerste leerstof en een sterke kant van de leerling. Juist omdat de kracht van het kind wordt aangeboord geeft dit vaak verbluffende resultaten. Het is niet persé een alternatief voor de gebruikelijke aanpak, ze kunnen uitstekend gecombineerd worden! Dit boek wil leraren, intern begeleiders, mentoren en leerlingen zelf aan ideeën en strategieën helpen die helpen die het meest effectief zijn voor de indivuele leerling. In het boek worden per intelligentie de diverse mogelijkheden voor de praktijk beschreven. SISO : 478 : 05 Opvoeding en Onderwijs Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 16

17 Plusaanbod Non-Fictie Ellenberg, Jordan How not to be wrong How not to be wrong : the hidden maths of everyday life / Jordan Ellenberg. - London : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The maths we learn in school can seem like an abstract set of rules, laid down by the ancients and not to be questioned. This title shows us, maths touches on everything we do, and a little mathematical knowledge reveals the hidden structures that lie beneath the world's messy and chaotic surface. SISO : : 13 Wetenschap en Techniek Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 17

18 Plusaanbod Non-Fictie Paä bo, Svante Neanderthal man Neanderthal man : in search of lost genomes / Svante Paä bo. - New York : Basic Books, a member of the Perseus Books Group, [2014]. - IX, 275 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What can we learn from the genomes of our closest evolutionary relatives? Neanderthal Man tells the story of geneticist Svante Pääbo's mission to answer this question, and recounts his ultimately successful efforts to genetically define what makes us different from our Neanderthal cousins. Beginning with the study of DNA in Egyptian mummies in the early 1980s and culminating in the sequencing of the Neanderthal genome in 2010, Neanderthal Man describes the events, intrigues, failures, and triumphs of these scientifically rich years through the lens of the pioneer and inventor of the field of ancient DNA. We learn that Neanderthal genes offer a unique window into the lives of our hominin relatives and may hold the key to unlocking the mystery of why humans survived while Neanderthals went extinct. Drawing on genetic and fossil clues, Pääbo explores what is known about the origin of modern humans and their relationship to the Neanderthals and describes the fierce debate surrounding the nature of the two species' interactions. His findings have not only redrawn our family tree, but recast the fundamentals of human history[..] A riveting story about a visionary researcher and the nature of scientific inquiry, Neanderthal Man offers rich insight into the fundamental question of who we are. SISO : Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Os, Jim van Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ : de DSM-5 voorbij! / dr. Jim van Os. - Derde druk. - Leusden : Diagnosis Uitgevers, juni pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Kritiek op de DSM-5 is gemakkelijk. En tegenwoordig ook tamelijk breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begepen hoe de DSMmethodiek kan leiden tot overbehandeling. En natuurlijk is het ook verleidelijk om de bijdrage van de DSM aan het kapitalistische spel tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici ter discussie te stellen. Dit boek is zeker ook kritisch. Maar de auteur zoekt de nuance in de zin dat elk van zijn stellingen wetenschappelijk wordt onderbouwd. In zijn analyses toont Jim van Os bijvoorbeeld ook aan dat veel patiënten juist worden ónderbehandeld. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten vaak niet boven water. Zo blijven patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou staan. Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke diagnostiek. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht voor de patiënt. Revolutionair is wel dat de persoonlijke diagnostiek uitgaat van een participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfkwantificatie in het dagelijks leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht op persoonlijke ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid besloten ligt.. SISO : : 02 Lichaam en Gezondheid Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 18

19 Plusaanbod Non-Fictie Williams, Mark Cry of pain Cry of pain : understanding suicide and the suicidal mind / professor Mark Williams. - Updated and expanded edition. - London : Piatkus, [2014]. - XXI, 279 pagina's ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN Suicide presents a real and often tragic puzzle for the family and friends of someone who has committed or attempted suicide. 'Why did they do it?' 'How could they do this?' 'Why did they not see there was help available? For therapists and clinicians who want to help those who are vulnerable and their families, there are also puzzles that often seem unsolvable. What is it that causes someone to end his or her own life, or to harm themselves: is it down to a person's temperament, the biology of their genes, or to social conditions? What provides the best clue to a suicidal person's thoughts and behaviour? Each type of explanation, seen in isolation, has its drawbacks, so we need to see how they may fit together to give a more complete picture. Cry of Pain examines the evidence from a social, psychological and biological perspective to see if there are common features that might shed light on suicide. Informative and sympathetically written, it is essential reading for therapists and mental health professionals as well as those struggling with suicidal feelings, their families and friends. SISO : : 02 Lichaam en Gezondheid Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Kipp, Ronald W. Alpine skiing Alpine skiing : outdoor adventures / Ronald W. Kipp. - Champaign, IL : Human Kinetics, [2012]. - X, 213 pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Outdoor adventures). - Met literatuuropgave. ISBN In Alpine Skiing, Ronald Kipp, alpine sport education manager for the U.S. Ski and Snowboard Association, introduces novice skiers to the basics of the sport, assists intermediate skiers in refining skills, and advises experts in specialized situations. He prepares you for your adventure with information on conditioning, selecting equipment, and familiarizing yourself with the skiing environment. You ll then find easy to follow instruction on skiing fundamentals, such as the wedge turn, the christie and edging skills, parallel turns, and dynamic parallel skiing. You will find additional guidance on the more challenging moguls, powder skiing, tree skiing and racing slopes. Throughout the book Kipp shares consumer, technique, and safety tips collected from his years of experience as both a skier and an instructor. He also provides valuable information on travel and trip planning, including choosing a ski area and accommodations, packing, and flying with your gear. Lists of websites will help you find ski instructors and organizations, shop for equipment and gear, and plan trips around the world. SISO : : 09 Sport en Spel I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 19

20 Plusaanbod Non-Fictie Williams, Tony Rugby skills, tactics & rules Rugby skills, tactics & rules / Tony Williams & Frank Bunce. - Third edition, first printing. - Buffalo, New York : Firefly Books, pagina's : foto's ; 26 cm. - Met index. ISBN New Zealand's All Blacks rugby team has been the most consistently successful in the history of the sport. It is the team to beat year in, year out, and the value of New Zealand coaches is recognized worldwide. Rugby Skills, Tactics and Rules teaches the basics of rugby the hard-hitting New Zealand way. Illustrated throughout with action photographs of star players, the text is written by experts with considerable experience at the international level, including former All Black center Frank Bunce. This new edition of the best-selling Rugby Skills, Tactics and Rules presents the latest information on all aspects of the game. It features exciting images from the World Cup and captions that describe the skills and tactics used by champion teams. Features include: Tactics and skills for beginners, experienced players and coaches Over 150 color photographs with captions explaining player positions and strategies Basic and specialized skills Coaching, including training, team patterns and motivation Set plays, passes and moves Fascinating trivia and amusing stories from around the world Glossary, 32-page rules section, updated addresses and websites. This action-packed book has everything a player, coach or fan needs to enjoy the thrilling game of rugby. SISO : : 09 Sport en Spel I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 20

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie