Plusaanbod Non-Fictie - 000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000"

Transcriptie

1 Plusaanbod Non-Fictie Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Is preventie vandaag goed voor morgen? Dit boek reikt kritische analyses, tips en handvatten aan om op een constructieve, e-ffectieve en ethisch verantwoorde manier met preventie aan de slag te gaan. Wie rond preventie werkt, wordt geconfronteerd met nieuwe trends, uitdagende mogelijkheden en weerbarstige knelpunten. Over het muurtje kijken en expertise bijtanken kan dan helpen om de juiste beslissingen te nemen. In dit boek delen auteurs hun kennis en ervaring vanuit verscheidene sectoren. Er komen bijdragen aan bod vanuit de welzijnssector, de gezondheidszorg, de onderwijssector, de bijzondere jeugdzorg, de drugshulpverlening, het stedelijk lokaal beleid, opvoedingsondersteuning en de criminologie. Zowel praktijkwerkers, beleidsactoren en wetenschappers belichten en ontrafelen boeiende, levende thema's over preventie. Van emancipatorische tot evidencebased preventie, van de probleemanalyse tot de implementatie van preventie, van het risico op overdaad aan preventie tot de zoektocht naar proportionele preventie. Kortom, een rijk gevuld boek voor ieder die van ver of dichtbij met preventie te maken krijgt. SISO : 003 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Lima, Manuel The book of trees The book of trees : visualizing branches of knowledge / Manuel Lima ; editor: Sara E. Stemen. - New York : Princeton Architectural Press, [2014] pagina's : illustraties ; 26 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN Our critically acclaimed bestseller Visual Complexity was the first in-depth examination of the burgeoning field of information visualization. Particularly noteworthy are the numerous historical examples of past efforts to make sense of complex systems of information. In this new companion volume, The Book of Trees, data viz expert Manuel Lima examines the more than eight hundred year history of the tree diagram, from its roots in the illuminated manuscripts of medieval monasteries to its current resurgence as an elegant means of visualization. Lima presents two hundred intricately detailed tree diagram illustrations on a remarkable variety of subjects-from some of the earliest known examples from ancient Mesopotamia to the manuscripts of medieval monasteries to contributions by leading contemporary designers. A timeline of capsule biographies on key figures in the development of the tree diagram rounds out this one-of-a-kind visual compendium. SISO : 031 Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 1

2 Plusaanbod Non-Fictie Ora Ora et Labora Ora et Labora : twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk / redactie Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek en Gerrit Schutte. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Serta historica ; IX) ISBN Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid, devotie, bevinding, meditatie en contemplatie, de navolging van Christus. Deze bundel toont twaalf zeer verschillende vrouwen en mannen uit de veertiende tot twintigste eeuw, voorbeelden van vormen van christelijke spiritualiteit in de praktijk. SISO : 235 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Bartlett, Robert Why can the dead do such great things? Why can the dead do such great things? : saints and worshippers from the martyrs to the Reformation / Robert Bartlett. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2013]. - XVIII, 787 pagina's, 8 ongenummerde pagina's platen : illustraties, kaarten ; 25 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN From its earliest centuries, one of the most notable features of Christianity has been the veneration of the saints - the holy dead. This sweepingly ambitious history from one of the world's leading medieval historians tells the fascinating story of the cult of the saints from its origins in the secondcentury days of the Christian martyrs to the Protestant Reformation. Drawing on sources from around the Christian world, Robert Bartlett examines all of the most important aspects of the saints - including miracles, relics, pilgrimages, shrines, and the saints' role in the calendar, literature, and art. As this engaging narrative shows, a wide variety of figures have been venerated as saints: men and women, kings and servant girls, legendary virgins and highly political bishops - and one dog. The book explores the central role played by the bodies and body parts of saints, and the special treatment these relics received: how they were treasured and enshrined, used in war and peace, and faked and traded. The shrines of the saints drew pilgrims, sometimes from hundreds of miles, and the book describes the routes, dangers, and rewards of pilgrimage, including the thousands of reported miracles. SISO : : 27 Religie Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 2

3 Plusaanbod Non-Fictie Collignon, Gerard Spreek jij mijn taal? Spreek jij mijn taal? : meer resultaat uit coaching met het Process Communication Model / Gerard Collignon, Pascal Legrand, John Parr ; vertaling [uit het Engels]: Piter van der Woude ; redactie: Process Communication Nederland, Patricia Antersijn, Edith Doosje. - [Gieten] : b:k light, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Parlez-vous personality? Dicover the PCM coaching model Oorspronkelijke Franse titel: Coacher avec la Process Communication / Geŕard Collignon, Pascal Legrand. - Dunod (2nd edition in the original French language, with a copyright dated 2010). - Met literatuuropgave. ISBN Wie met mensen werkt weet: om de ander écht te bereiken, is het nodig zijn taal te spreken. Maar hoe doe je dat? Het Process Communication Model is een direct toepasbare methode om als coach, trainer of leidinggevende die taal te leren herkennen en daarop in te spelen. PCM gaat uit van zes persoonlijkheidstypen, die iedereen in bepaalde mate in zich heeft. Op basis daarvan reageer je naar de buitenwereld, volgens verrassend voorspelbare patronen. Zowel in positief als in negatief gedrag. Wie die patronen eenmaal herkent, zowel bij zichzelf als de ander, kan die kennis effectief toepassen in elke situatie. Met name in de coachingspraktijk of op de werkvloer biedt PCM handvatten om lastige contacten succesvol om te zetten in constructieve relaties. Dus beter contact met cliënten, collega's en werknemers. PCM is ontwikkeld door Dr. Taibi Kahler en behoort in de Verenigde Staten en Frankrijk al tot een van de meest effectieve communicatiemodellen, toegepast in allerlei werkvelden. Van politiek tot gezondheidszorg, van onderwijs tot bedrijfsleven. Process Communication Nederland gelooft dat PCM plezier in het leven brengt. Het is een ideaal instrument om je eigen stress te managen en een waardevolle tool voor iedereen die met mensen omgaat. Voor coaches biedt het extra verdieping in patronen. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Simon, Leslie Everybody hurts Everybody hurts : an essential guide to emo culture / Leslie Simon & Trevor Kelley. - New York : Harper Entertainment, [2014]. - XII, 234 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN What is emo? For starters it's a form of melodic, confessional, or EMOtional punk rock. But emo is more than a genre of music-it's the defining counterculture movement of the '00s. EVERYBODY HURTS is a reference book for emo, tracing its angsty roots all the way from Shakespeare to Holden Caufield to today's most popular bands. There's nothing new about that perfect chocolate and peanut butter combination--teenagers and angst. What is new is that emo is the first cultural movement born on the internet. With the development of early social networking sites like Make Out Club (whose mission is to unite "like-minded nerds, loners, indie rockers, record collectors, video gamers, hardcore kids, and artists through friendship, music, and sometimes even love") outcast teens had a place to find each other and share their pain, their opinions, and above all, their music-which wasn't available for sale at the local record store. Authors Leslie Simon and Trevor Kelley lead the reader through the world of emo including its ideology, music, and fashion, as well as its influences on film, television, and literature. SISO : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 3

4 Plusaanbod Non-Fictie Bekker, Jan Jeugdbeleid in transitie Jeugdbeleid in transitie : de rol en invloed van sociale professionals op politiekbestuurlijke beleidsvorming / Jan Bekker en Toby Witte. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Hoe kunnen (toekomstige) sociale professionals richting geven aan het sterk decentraliserende jeugdbeleid? Jeugdbeleid in transitie biedt kennis over het huidige en toekomstige jeugdbeleid en de bijhorende werkdomeinen en maakt de relatie tussen overheid en uitvoerders van jeugdbeleid inzichtelijk. Het boek gaat in op de samenhang van werkdomeinen binnen jeugdbeleid en biedt vernieuwende instrumenten voor beleidsmatig werken, methodisch werken, participatie, ketenaanpak en sturing van beleid. Jeugdbeleid in transitie bestaat uit drie delen.. Door het hele boek heen vindt de (toekomstige) sociaal werker methodieken, instrumenten en opdrachten. Jeugdbeleid in transitie richt zich op professionals in de sociale sector die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsbeleid en op sociale opleidingen die studenten voorbereiden op het nieuwe werken zoals Pedagogiek, SPH, MWD, CMV en Social Work. Daarnaast biedt het relevant materiaal voor (toekomstige) leraren en is het, gezien de hoge actualiteitswaarde, interessant voor bestuurskundigen en politicologen. Drs. Jan Bekker is docent en onderzoeksbegeleider bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. SISO : 323 : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Jansen, Herman De gemeente als kinderpsychiater? De gemeente als kinderpsychiater? : transitie van de jeugd-ggz: kans of bedreiging? / Herman Jansen. - Eerste druk. - [Eindhoven] : Pepijn, pagina's ; 21 cm ISBN Op 18 februari 2014 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz. Dit boekje geeft een genuanceerd beeld van hoe door deskundigen met uiteenlopende belangen over de transitie van de jeugd-ggz - en de daarbij horende bezuiniging van vijftien procent - wordt gedacht. Het toont een beeld van reële verwachtingen maar ook angsten, gebaseerd op feiten, ideeën en ervaringen uit het verleden. Het laat de uitdagingen zien waar gemeenten en ggz-professionals voor staan. SISO : 323 : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 4

5 Plusaanbod Non-Fictie Participatiewet Participatiewet Participatiewet : zoals deze gaat luiden op 1 januari 2015 : tekst en toelichting. - [Editie] 2015 / drs. W.F.A. Eiselin. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 22 cm. - Verschijnt jaarlijks. - Voortzetting van: Tekst en toelichting Wet werk en bijstand, ISSN ISBN Deze editie geeft goed weer hoe de Participatiewet eruit zal gaan zien op basis van de informatie die daarover op 10 mei het moment waarop dit boek werd afgerond - beschikbaar was Dit nieuwe boek bevat: belangrijke stelselherziening, integraal alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten, artikelsgewijze toelichting, jurisprudentie en circulaires SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Ferguson, Niall The great degeneration The great degeneration : how institutions decay and economics die / Niall Ferguson. - New York : Penguin Books[, pagina's : illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London : Allen Lane, Met literatuuropgave. ISBN What causes rich countries to lose their way? Symptoms of decline are all around us today: slowing growth, crushing debts, increasing inequality, aging populations, antisocial behavior. But what exactly has gone wrong? The answer, Niall Ferguson argues in The Great Degeneration, is that our institutions-the intricate frameworks within which a society can flourish or failare degenerating. With characteristic verve and historical insight, Ferguson analyzes the causes of this stagnation and its profound consequences for the future of the West. The Great Degeneration is an incisive indictment of an era of negligence and complacency-and to arrest the breakdown of our civilization, Ferguson warns, will take heroic leadership and radical reform. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 5

6 Plusaanbod Non-Fictie Futures Futures of democracy Futures of democracy / Bas Leijssenaar, Judith Martens & Evert van der Zweerde (eds.). - Eindhoven : Wilde Raven, pagina's ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Futures of Democracy discusses democratic theory in a future-oriented way. It develops a different - democratic, if you like - format for academic writing on this subject. Comments and discussion have been integrated in the margins of the book's essays and dialogues, inviting you to critically engage with its contents. Who are 'the people' in democracy? How should power be exercised in democracy? How to democratize transnational regimes? Are Islam and democracy mutually exclusive? How to reconcile taking long term decisions for the common good with short term individual preferences? These and other questions are addressed by authors from varying academic disciplines. This book is a creative exercise in democratic writing, with marginalia, crowd sourcing and some agonistic, collective editorializing, all open to view. The aim is to offer readers an experience of something like democratic reading. An exciting experiment that will invigorate democratic theory and perhaps even democratic practices, too. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 6

7 Plusaanbod Non-Fictie Cursus Cursus belastingrecht Cursus belastingrecht. - Editie / mr. dr. K.M. Braun, redacteur, prof. dr. A.J. van Doesum, D. Euser Msc, drs. O.L. Mobach, prof. dr. G.J. van Norden, mr. C.A. Peeters. - Deventer : Gouda Quint, XLIII, 717 pagina's ; 22 cm. - Omzetbelasting. - Verschijnt 1 per jaar. - Ook o.d.t.: Studenteneditie... Cursus Belastingrecht. ISBN Deze studenteneditie is een speciaal met het oog op het onderwijs samengestelde, verkorte uitgave van de losbladige Cursus Belastingrecht, deel Inkomstenbelasting. In deze editie is een aantal onderdelen uit de losbladige uitgave (vrijwel) onverkort opgenomen, terwijl andere leerstukken kort zijn samengevat. Verschillende andere gedeelten, die voornamelijk van belang zijn voor de praktijk, komen in het geheel niet in deze studenteneditie voor. De keuze van de (al dan niet verkort) opgenomen leerstukken is gebaseerd op het belang van het betreffende onderdeel voor onderwijsdoeleinden. Het verkrijgen van inzicht in de structuur van de fiscale wetgeving en in de rol van richtinggevende jurisprudentie staat daarbij voorop. Dit uitgangspunt brengt mee dat het voor de praktijk aanbeveling verdient gebruik te maken van het hoofdwerk Cursus Belastingrecht (verschenen via internet, als vast boekwerk en als losbladige uitgave). SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Geithner, Timothy F. Stress test Stress test : reflections on financial crises / Timothy F. Geithner. - London : Random House Business Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN From the former Treasury Secretary, the definitive account of the unprecedented effort to save the U.S. economy from collapse in the wake of the worst global financial crisis since the Great Depression. On 26 January, 2009, during the depths of the financial crisis and having just completed five years as President of the Federal Reserve Bank of New York, Timothy F. Geithner was sworn in by President Barack Obama as the seventy-fifth Secretary of the Treasury of the United States. Now, in a strikingly candid, riveting, and historically illuminating memoir, Geithner takes readers behind the scenes during the darkest moments of the crisis. Swift, decisive, and creative action was required to avert a second Great Depression, but policy makers faced a fog of uncertainty, with no good options and the risk of catastrophic outcomes. SISO : Verenigde Staten : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 7

8 Plusaanbod Non-Fictie Financie le De financie le functie De financie le functie ; Serie financieel management. - Vierde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Integrale bedrijfsanalyse / Drs. Henk Schilstra. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN Integrale Bedrijfsanalyse is een ècht 'doe-boek' waarmee je via opdrachten systematisch leert een integrale bedrijfsanalyse uit te voeren vanuit een financieel perspectief. Ook leer je daarover snel te rapporteren. Je kunt er prima zelfstandig mee aan de slag. De nieuwe druk bespreekt de actualiteit van corporate governance en risicomanagement.nieuw toegevoegd zijn de concepten zoals het Ashridge mission model en de krachtenveldanalyse. Inclusief actuele ontwikkelingen en voorbeelden uit de overname- en fusiemarkt. Met een actuele en uitgebreide database met bedrijfsinformatie. Op de ondersteunende website vind je handige online tools zoals Excelanalysemodellen met bedrijfsinformatie voor de opdrachten en links naar websites. Het boek behandelt de elementaire theorie van de bedrijfsanalyse, inclusief de invloed van actuele economische ontwikkelingen. Je krijgt een duidelijk beeld van de brede context van de financiële functie. Ook werkt het aan je vaardigheden zoals je analytisch vermogen en je vaardigheden om financiële data te interpreteren. Daar kun jij je voordeel mee doen, op je tentamens en in de latere beroepspraktijk! Waarom kiezen voor Integrale Bedrijfsanalyse:compact en compleet overzicht elementaire theorie; -een ècht do-book - ideaal voor zelfstudie! met handige online tools - uitgebreide online ondersteuning. SISO : 362 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Financie le De financie le functie De financie le functie ; Serie financieel management. - Vierde druk, herziene editie. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Risicobeheer / Drs. T. Ammeraal. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN Ondernemen in de huidige onrustige economie is een risicovolle aangelegenheid. Hoe beperk je de risico's zoveel mogelijk? Risicobeheer geeft je een glashelder antwoord op deze en vele andere vragen. De herziene editie biedt bij elk hoofdstuk cases met vragen. De teksten zijn aangepast aan recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Met de unieke code bij het boek krijg je toegang tot de ondersteunende website Daar staan de opgaven en meerkeuzevragen bij elk hoofdstuk, toetsvragen en een Excel-uitwerksjabloon. Handige, tijdbesparende tools die het studeren een stuk gemakkelijker maken. Deze toonaangevende uitgave vertelt je alles over de belangrijkste aspecten van risicomanagement. Een ideale voorbereiding op de realiteit waar financiële risico's aan de orde van de dag zijn. Met deze uitgave investeer je bovendien in een optimale voorbereiding op je tentamens. Een maximaal rendement halen - in je studie en later in de praktijk - dáár staat deze uitgave voor. Risicobeheer leert je hoe je risico's kan herkennen en verantwoorde keuzes kan maken bij de beheersing ervan. Het biedt je inzicht in de reikwijdte, de beperkingen en de kosten van de verschillende instrumenten. Invalshoek daarbij is het veel gehanteerde COSO-raamwerk. Compleet met een schat aan praktijkvoorbeelden en herkenbare cases. SISO : 362 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 8

9 Plusaanbod Non-Fictie Handboek Handboek jaarrekening... Handboek jaarrekening... / Ernst & Young Accountants, Directoraat Vaktechniek. - [Editie] [Deventer] : Kluwer, pagina's ; 24 cm. - Verschijnt 1x per jaar. ISBN Dit Handboek Jaarrekening 2014 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2014 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Voorts wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en overige organisaties. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken, door middel van een heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen, door het verbeteren van de leesbaarheid van de regels, door het geven van interpretaties, door het leggen van verbanden, door het geven van vele voorbeelden, door het analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving, en door het maken van vergelijkingen tussen Nederlandse weten regelgeving en IFRS. Alle redactieleden zijn verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP. SISO : 363 Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Doeleman, H.J. One paper strategie One paper strategie : a3 approach: integration of transformational leadership into management control systems / Henk Doeleman, Manon Diepenmaat. - Deventer : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN Who doesn t want to have an annual plan o none A3 paper sheet? More focus, more commitment and less paperwork in the key of the A3 approach. The A3 approach enables managers to realize their plan more effective and with support of all people involved. The A3 approach helps managers to create a more result-focused an concrete annual plan. The EFQM Excellence Model guarantees attention to all enable and result areas of an organization. No unneeded paperwork, no complex formats, only a more professional and efficient monitoring of achieved results. The A3 approach is based on three pillars: A3 annual plan: an annual plan on one A3 paper sheet. A3 management dialogue: a more systematic dialogue: a more systematic dialogue between managers from different management levels about actual developments, successes and points of worry. The A3 annual plan provides the agenda. Policy will be deployed to and connected with action. A3 digital: facilitates en provides in actual management information, synchronized with themes of the A3 annual plan. SISO : 366 : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 9

10 Plusaanbod Non-Fictie Moeskops, Odette Doorbreken van organisatiepatronen Doorbreken van organisatiepatronen / Odette Moeskops. - Heemstede : RoodPurper Publicaties, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN Organisatieadviseur Odette Moeskops heeft in dit boek haar kennis en ervaring gebundeld. In een tiental hoofdstukken wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke traditie waaruit het systeempsychodynamisch perspectief voortkomt en worden theoretische kernconcepten toegelicht. Daarnaast bespreekt zij veel voorkomende patronen in praktijksituaties. Daarmee is 'Doorbreken van organisatiepatronen' een uniek boek in het Nederlands taalgebied. Extra aantrekkelijk in een tijd waarin de neuropsychologie steeds meer wetenschappelijke evidentie aanlevert over processen die weliswaar vaak onbewust verlopen maar desalniettemin van groot sturend belang blijken. Door de opzet die Moeskops heeft gekozen - en door het feit dat elk hoofdstuk ook op zichzelf kan worden gelezen - is dit boek voor verschillende doelgroepen interessant: voor wetenschappers, voor organisatieadviseurs, voor managers, voor deelnemers aan (professional) masteropleidingen en niet in de laatste plaats voor ieder ander die geboeid is door het fenomeen van (ogenschijnlijk) ongrijpbare onderstromen in organisaties. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Evers, Gerard H.M. Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning : theorie, instrumenten en praktische aanpak / Dr. Gerard H.M. Evers. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Strategische personeelsplanning (SPP) en in het kielzog daarvan thema s als talentmanagement, succession planning en flexibiliteit zijn niet meer weg te denken van de agenda van lijnmanagement en HR. Strategische personeelsplanning is geen rocket science. Wel vraagt het om goed nadenken over het inhoudelijke concept met de bijbehorende tools en technieken, de benodigde data en het vereiste draagvlak en daarmee het proces van SPP. In het boek Strategische Personeelsplanning ontrafelt Gerard Evers SPP en knipt SPP op in acht bouwstenen. Steeds wordt aangegeven wat de achterliggende technieken en tools kunnen zijn, welke gegevens nodig zijn en welke rol de verschillende factoren (lijnmanagement, HR, planning en control) daarin spelen. In het boek gaat het niet alleen om wetenschappelijke theorie, maar ook over praktijktoepassingen en ervaringen. Daarbij is gebruikgemaakt van de diverse projecten die de auteur de laatste jaren heeft uitgevoerd bij uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland. Een praktische aanpak, met veel cijfervoorbeelden is daarvan het resultaat. Tegelijkertijd wordt ook de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer bediend. Theoretische doorkijkjes zijn en blijven van belang voor de verdere ontwikkeling van dit onderwerp. Daarmee is het boek ook goed te gebruiken in opleidingstrajecten en cursussen. SISO : : 11 Bedrijf en Beroep Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 10

11 Plusaanbod Non-Fictie Verkeer Verkeer en vervoer in hoofdlijnen Verkeer en vervoer in hoofdlijnen / redactie Bert van Wee en Jan Anne Annema. - Derde, herziene druk. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, register. ISBN Beginners. Franstalig oefenboek op niveau A1, voor in de les of thuis 11 thematische hoofdstukken 201 oefeningen 40 lessen bilan aan het eind van elk hoofdstuk schema's met werkwoordvervoegingen audio-cd. SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 11

12 Plusaanbod Non-Fictie Houweling, A.R. Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid : geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving / Prof. mr. A.R. Houweling, Mr. M.J.M.T. Keulaerds. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 21 cm ISBN Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Dit boek bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW zoals deze deels vanaf 1 januari 2015, deels vanaf 1 juli 2015 en deels vanaf 1 april 2016 eruit zal komen te zien, inclusief de reeds aangekondigde reparatiewetgeving.gewijzigde wetteksten zijn daarbij voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de Wet werk en zekerheid zullen worden gewijzigd. Verder zijn de artikel(led)en van een margewoord voorzien en is bij de verschillende artikelen ook de datum van inwerkingtreding vermeld, voor zover deze datum een andere is dan 1 juli Ten slotte is de reparatiewetgeving steeds aan het einde van een artikel in een omlijnd tekstblok beschreven.met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van het ontslagrecht en de regelgeving omtrent flexibele arbeid. Een absolute must have voor een ieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Vanderhallen, M. Toga's in de verhoorkamer Toga's in de verhoorkamer : de invloed van rechtsbijstand op het politieverhoor / Miet Vanderhallen, Alexandra de Jong, Hans Nelen, Taru Spronken. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Het zal niet lang meer duren of ook in Nederland is wettelijk geregeld dat verdachten het recht hebben om zich in alle gevallen tijdens het politieverhoor door een raadsman te laten bijstaan. Dat is een gevolg van jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor (waarvan de zogeheten Salduz-zaak de bekendste is). In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek dat tot doel had om te achterhalen in welke mate en op welke wijze de aanwezigheid van de advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor van invloed kan zijn op de dynamiek, de resultaten en de plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek. Het onderzoek was toegespitst op de situatie in Engeland & Wales, België en Nederland. In het boek wordt de mythe dat de introductie van de rechtsbijstand de waarde en plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek fundamenteel zal veranderen, ontzenuwd. De auteurs betogen dat het in de lijn van verwachting ligt dat na een periode van gewenning de politie en de advocatuur zich zullen professionaliseren en herpositioneren ten opzichte van elkaar. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 12

13 Plusaanbod Non-Fictie Noorloos, Marloes van Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' : een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen / Marloes van Noorloos. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, XXI, 139 pagina's ; 24 cm. - Keerzijde titelpagina vermeldt: 2014 WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. - Met literatuuropgave. ISBN De strafrechtelijke aanpak van uitlatingen over religieuze groepen staat al jaren in de belangstelling: zie bijvoorbeeld het Wildersproces en de Deense cartoonrel. In januari 2014 werd het verbod op godslastering na meer dan tachtig jaar uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt. Daarmee is de vraag naar de reikwijdte van andere uitingsdelicten, zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137c en 137d Wetboek van Strafrecht), nog relevanter geworden. De Eerste Kamer verzocht de regering, toen het verbod op godslastering werd afgeschaft, te onderzoeken of 'als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof' onder de bestaande uitingsdelicten kan vallen, of het nodig is om burgers te beschermen tegen zulke uitlatingen en of dat niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Dit onderzoek is het resultaat daarvan. Het onderzoek gaat in op juridische en rechtstheoretische vragen over belediging van geloof. Kan het beledigen van een religie, een god of een profeet ('indirecte belediging') worden gelijkgesteld aan belediging van de aanhangers van die religie? Kunnen zulke uitlatingen strafrechtelijk worden verboden, en wat is daarbij de rol van grond- en mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het verbod op discriminatie? SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Stapel Stapel & De Koning studie-editie Stapel & De Koning studie-editie. - Twaalfde druk. - Amsterdam : Stapel & de Koning, [2014] pagina's : illustraties ; 30 cm. - Deel 1: Inleiding recht/staatsrecht, strafrecht en strafvordering / mr. Joseph Molenaar MA, Aart Sterk ; illustraties: Koos Heemskerk. - Met register. ISBN Joseph Molenaar is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie strafrecht en criminologie. Hij heeft bovendien een studie op het gebied van internationaal recht afgerond aan de Universiteit van Essex. Thans werkt Joseph Molenaar als juridisch docent aan de School voor Politiekunde te Amsterdam. Aart Sterk is inspecteur van politie. Hij is sinds 1978 werkzaam bij de politie en is op verschillende afdelingen werkzaam geweest. Hij is freelance docent Boaen beveiligingsopleidingen en schrijft hiervoor ook de lesmaterialen. SISO : : 10 Mens en Maatschappij Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 13

14 Plusaanbod Non-Fictie Cursus Cursus belastingrecht Cursus belastingrecht. - Editie / prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, redacteur, mr. dr. N.C.G. Gubbels. - Deventer : Kluwer, XXIII, 368 pagina's ; 25 cm. - Schenk- en erfbelasting. - Verschijnt jaarlijks. ISBN In deze studenteneditie is een integrale overdruk opgenomen van de Cursus Belastingrecht, onderdeel Schenk- en Erfbelasting. Het boek is door zijn opzet niet alleen geschikt voor het onderwijs, maar ook voor gebruik in de notariële en fiscale praktijk. SISO : Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 14

15 Plusaanbod Non-Fictie Blackburn, Simon Mirror, mirror Mirror, mirror : the uses and abuses of self-love / Simon Blackburn. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2014]. - XI, 209 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN Everyone deplores narcissism, especially in others. The vain are by turns annoying or absurd, offending us whether they are blissfully oblivious or proudly aware of their behavior. But are narcissism and vanity really as bad as they seem? Can we avoid them even if we try? In Mirror, Mirror, Simon Blackburn, the author of such best-selling philosophy books as Think, Being Good, and Lust, says that narcissism, vanity, pride, and self-esteem are more complex than they first appear and have innumerable good and bad forms. Drawing on philosophy, psychology, literature, history, and popular culture, Blackburn offers an enlightening and entertaining exploration of self-love, from the myth of Narcissus and the Christian story of the Fall to today's selfesteem industry. A sparkling mixture of learning, humor, and style, Mirror, Mirror examines what great thinkers have said about self-love--from Aristotle, Cicero, and Erasmus to Rousseau, Adam Smith, Kant, and Iris Murdoch. It considers today's "me"-related obsessions, such as the "selfie," plastic surgery, and cosmetic enhancements, and reflects on connected phenomena such as the fatal commodification of social life and the tragic overconfidence of George W. Bush and Tony Blair. SISO : 417 : 01 Geestelijk leven Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 15

16 Plusaanbod Non-Fictie Reyns, Betty Matchen met MI Matchen met MI / Betty Reyns, Kristel de Kaart ; redactie: Bazalt. - 4e druk. - Rotterdam : Bazalt, pagina's : illustraties ; 30 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Sommige leerlingen hebben een speciale aanpak nodig om leerproblemen de baas te kunnen. Die speciale zorg krijgt over het algemeen de vorm van het precies uitleggen en oefenen van de leerstof, waarmee de leerling het moeilijk heeft. Dat is prima. Er is echter ook nog een ander spoor: via de uitwerking van Meervoudige Intelligentie is te achterhalen op welke gebieden het betreffende kind sterk is. Vanuit deze sterk intelligentie zijn activiteiten in te zetten die een optimale match mogelijk maken tussen nog niet goed beheerste leerstof en een sterke kant van de leerling. Juist omdat de kracht van het kind wordt aangeboord geeft dit vaak verbluffende resultaten. Het is niet persé een alternatief voor de gebruikelijke aanpak, ze kunnen uitstekend gecombineerd worden! Dit boek wil leraren, intern begeleiders, mentoren en leerlingen zelf aan ideeën en strategieën helpen die helpen die het meest effectief zijn voor de indivuele leerling. In het boek worden per intelligentie de diverse mogelijkheden voor de praktijk beschreven. SISO : 478 : 05 Opvoeding en Onderwijs Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 16

17 Plusaanbod Non-Fictie Ellenberg, Jordan How not to be wrong How not to be wrong : the hidden maths of everyday life / Jordan Ellenberg. - London : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The maths we learn in school can seem like an abstract set of rules, laid down by the ancients and not to be questioned. This title shows us, maths touches on everything we do, and a little mathematical knowledge reveals the hidden structures that lie beneath the world's messy and chaotic surface. SISO : : 13 Wetenschap en Techniek Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 17

18 Plusaanbod Non-Fictie Paä bo, Svante Neanderthal man Neanderthal man : in search of lost genomes / Svante Paä bo. - New York : Basic Books, a member of the Perseus Books Group, [2014]. - IX, 275 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What can we learn from the genomes of our closest evolutionary relatives? Neanderthal Man tells the story of geneticist Svante Pääbo's mission to answer this question, and recounts his ultimately successful efforts to genetically define what makes us different from our Neanderthal cousins. Beginning with the study of DNA in Egyptian mummies in the early 1980s and culminating in the sequencing of the Neanderthal genome in 2010, Neanderthal Man describes the events, intrigues, failures, and triumphs of these scientifically rich years through the lens of the pioneer and inventor of the field of ancient DNA. We learn that Neanderthal genes offer a unique window into the lives of our hominin relatives and may hold the key to unlocking the mystery of why humans survived while Neanderthals went extinct. Drawing on genetic and fossil clues, Pääbo explores what is known about the origin of modern humans and their relationship to the Neanderthals and describes the fierce debate surrounding the nature of the two species' interactions. His findings have not only redrawn our family tree, but recast the fundamentals of human history[..] A riveting story about a visionary researcher and the nature of scientific inquiry, Neanderthal Man offers rich insight into the fundamental question of who we are. SISO : Niveau/leeftijd : I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Os, Jim van Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ : de DSM-5 voorbij! / dr. Jim van Os. - Derde druk. - Leusden : Diagnosis Uitgevers, juni pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Kritiek op de DSM-5 is gemakkelijk. En tegenwoordig ook tamelijk breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begepen hoe de DSMmethodiek kan leiden tot overbehandeling. En natuurlijk is het ook verleidelijk om de bijdrage van de DSM aan het kapitalistische spel tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici ter discussie te stellen. Dit boek is zeker ook kritisch. Maar de auteur zoekt de nuance in de zin dat elk van zijn stellingen wetenschappelijk wordt onderbouwd. In zijn analyses toont Jim van Os bijvoorbeeld ook aan dat veel patiënten juist worden ónderbehandeld. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten vaak niet boven water. Zo blijven patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou staan. Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke diagnostiek. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht voor de patiënt. Revolutionair is wel dat de persoonlijke diagnostiek uitgaat van een participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfkwantificatie in het dagelijks leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht op persoonlijke ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid besloten ligt.. SISO : : 02 Lichaam en Gezondheid Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 18

19 Plusaanbod Non-Fictie Williams, Mark Cry of pain Cry of pain : understanding suicide and the suicidal mind / professor Mark Williams. - Updated and expanded edition. - London : Piatkus, [2014]. - XXI, 279 pagina's ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN Suicide presents a real and often tragic puzzle for the family and friends of someone who has committed or attempted suicide. 'Why did they do it?' 'How could they do this?' 'Why did they not see there was help available? For therapists and clinicians who want to help those who are vulnerable and their families, there are also puzzles that often seem unsolvable. What is it that causes someone to end his or her own life, or to harm themselves: is it down to a person's temperament, the biology of their genes, or to social conditions? What provides the best clue to a suicidal person's thoughts and behaviour? Each type of explanation, seen in isolation, has its drawbacks, so we need to see how they may fit together to give a more complete picture. Cry of Pain examines the evidence from a social, psychological and biological perspective to see if there are common features that might shed light on suicide. Informative and sympathetically written, it is essential reading for therapists and mental health professionals as well as those struggling with suicidal feelings, their families and friends. SISO : : 02 Lichaam en Gezondheid Winkelprijs : Bibliotheekprijs : Kipp, Ronald W. Alpine skiing Alpine skiing : outdoor adventures / Ronald W. Kipp. - Champaign, IL : Human Kinetics, [2012]. - X, 213 pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Outdoor adventures). - Met literatuuropgave. ISBN In Alpine Skiing, Ronald Kipp, alpine sport education manager for the U.S. Ski and Snowboard Association, introduces novice skiers to the basics of the sport, assists intermediate skiers in refining skills, and advises experts in specialized situations. He prepares you for your adventure with information on conditioning, selecting equipment, and familiarizing yourself with the skiing environment. You ll then find easy to follow instruction on skiing fundamentals, such as the wedge turn, the christie and edging skills, parallel turns, and dynamic parallel skiing. You will find additional guidance on the more challenging moguls, powder skiing, tree skiing and racing slopes. Throughout the book Kipp shares consumer, technique, and safety tips collected from his years of experience as both a skier and an instructor. He also provides valuable information on travel and trip planning, including choosing a ski area and accommodations, packing, and flying with your gear. Lists of websites will help you find ski instructors and organizations, shop for equipment and gear, and plan trips around the world. SISO : : 09 Sport en Spel I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 19

20 Plusaanbod Non-Fictie Williams, Tony Rugby skills, tactics & rules Rugby skills, tactics & rules / Tony Williams & Frank Bunce. - Third edition, first printing. - Buffalo, New York : Firefly Books, pagina's : foto's ; 26 cm. - Met index. ISBN New Zealand's All Blacks rugby team has been the most consistently successful in the history of the sport. It is the team to beat year in, year out, and the value of New Zealand coaches is recognized worldwide. Rugby Skills, Tactics and Rules teaches the basics of rugby the hard-hitting New Zealand way. Illustrated throughout with action photographs of star players, the text is written by experts with considerable experience at the international level, including former All Black center Frank Bunce. This new edition of the best-selling Rugby Skills, Tactics and Rules presents the latest information on all aspects of the game. It features exciting images from the World Cup and captions that describe the skills and tactics used by champion teams. Features include: Tactics and skills for beginners, experienced players and coaches Over 150 color photographs with captions explaining player positions and strategies Basic and specialized skills Coaching, including training, team patterns and motivation Set plays, passes and moves Fascinating trivia and amusing stories from around the world Glossary, 32-page rules section, updated addresses and websites. This action-packed book has everything a player, coach or fan needs to enjoy the thrilling game of rugby. SISO : : 09 Sport en Spel I Winkelprijs : Bibliotheekprijs : NBD Biblion 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc.

1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc. 1 Radicalisering, extremisme en terrorisme in de klas. Over dialoog, normen & waarden, burgerschapsvorming etc. Terrorism and extremism is a necessary and fundamental component that should be addressed

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Deelsessie Cruyff Courts DEELSESSIE CRUYFF COURTS PROGRAMMA Host: Hidde van Warmerdam Ilja van Holsteijn De toekomst van de Cruyff Courts John Sibeko

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie