Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07"

Transcriptie

1 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste jaarverslag gynaecologie/verloskunde verschenen van de maatschap vrouwenartsen Deventer waarin op overzichtelijke wijze verslag gedaan is van de vele werkzaamheden van deze maatschap. Vanaf 1975 wordt naast het overzicht van aantallen operaties en bevallingen een steeds ruimere plaats ingeruimd voor het kritisch reflecteren op gebeurtenissen. De perinatale sterftes hebben daarbij in de loop van de daarop volgende jaren steeds een belangrijke rol gespeeld. In het jaarverslag 2012 zult U zien hoe de ontwikkelingen met betrekking tot perinatale sterfte in de loop der jaren zijn geweest. Het zal u bij het doorlezen van dit verslag niet ontgaan dat 2012 een jaar is geweest waarbij in het Deventer ziekenhuis geen gevallen van à terme sterfte zijn opgetreden, noch overdag, noch buiten kantooruren. Vele andere feiten en gebeurtenissen in de gynaecologie, verloskunde en voortplantingsgeneeskunde staan vermeld in de verslag. Operaties komen, gaan en komen terug, complicaties blijven onverminderd deel uitmaken van de dagelijkse zorg. Bevallingen vinden steeds meer plaats in het ziekenhuis, ook in Deventer. De thuisbevalling vertoont nu ook in onze regio een sterke afname. Nog steeds vinden in het Deventer ziekenhuis vaginale stuitgeboorten plaats. Het zijn enkele onderwerpen die u wellicht uitnodigen verder te lezen en u zelf een beeld te vormen van de kwaliteit van GVV- zorg in het Deventer ziekenhuis. Jaarverslagen waarin conform onze traditie ruim wordt gereflecteerd op alles wat er op ons vakgebied in het afgelopen jaar is gebeurd, kunnen niet gemaakt worden zonder een betrouwbaar registratiesysteem. In het begin van de jaren 90 heeft het maken van het GVV- jaarverslag een stimulans gekregen door een sterk verbeterde beschikking over data. Eerst van de verloskunde, later ook van de oncologie en de voortplantingsgeneeskunde. In de komende jaren zal het elektronisch patiëntendossier het vertrouwde registratiesysteem gaan vervangen en zo nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. Vooral spiegeling met de wereld om ons heen zal hierbij een belangrijke bron van inspiratie worden. Een jaarverslag kan evenmin gemaakt worden zonder betrokken zorgverleners die naast veel inzet in de dagelijkse zorg voor de patiënten, ook diverse bijdragen leveren aan het jaarverslag. Veel dank! Een bijzonder woord van dank aan Henk t Hart, gynaecoloog in Deventer van , voor zijn bijdrage aan de verwerking van de follow- up data van onze oncologische patiënten. Ook een bijzonder woord van dank aan Frans Witte, onze informaticus en software ontwikkelaar, voor zijn niet aflatende inzet om het ons in registratieopzicht zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zijn ogenschijnlijk eenvoudige vragen over de inhoud van de zorg zijn niet alleen nuttig geweest bij het vormgeven van de registratie. Er is getracht van dit 43 e jaarverslag van onze maatschap/vakgroep een document te maken wat uitnodigt tot kritisch lezen en herlezen. Of wellicht alleen om de foto s nog eens te zien. Voor reacties of het aanvragen van een papieren exemplaar van dit jaarverslag kunt u zich (elektronisch) wenden tot 26 januari 2013 Loes van der Leeuw- Harmsen Redacteur Jaarverslag GVV

2 Medewerkers GVV Vakgroep gynaecologen Mevr. dr. A. (Annechien) Bouman Mevr. M.A. (Monique) Huisman Mevr. L. (Loes) van der Leeuw- Harmsen dr. P.J.Q. (Paul) van der Linden J.M. (Jaap) Schierbeek dr. R.H. (Rob) Stigter Mevr. L.F. (Lucet) van der Voet Mevr. A.E. (Annemarie) Weis- Potters Dr. J.J. (Joost) Zwart Hoofd cluster Man, Vrouw, Kind Mevr. J. (Jeanine) Kamp Operationeel Manager Mevr. H.A.G. (Riki) Brinkerink- Kromdijk Secretariaat GVV Mevr. E. (Eva) Beltman Mevr. M. (Marian) Jansen- Kutschruiter Mevr. C. (Claudia) Kappert Mevr. J. (Joke) van het Erve Mevr. R. (Ruth) IsmaΪl- Tilman Verpleegkundigen Voortplantingsgeneeskunde Mevr. C.J.W. (Chantal) de Croon Mevr. Y. (Yvonne) Heerink Mevr. R. (Rosemarie) Hendriks Bekkenfysiotherapeut Mevr. M.T.F. (Marijke) Tijhuis Verpleegkundige Urogynaecologie Mevr. J. (Jopie) Andrea- Donker Assistent- geneeskundigen in opleiding Mevr. J.M. (Justine) Briët tot Mevr. E. (Eva) Stekkinger Mevr. H.M. (Marieke) Knol tot Mevr. dr. N. (Nienke) Folkeringa Mevr. J.L. Bolt (Jannemieke) Bolt per Mevr. I.A.M. (Ilse) Kreuwel per Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot Assistent- geneeskundigen Mevr. H.A.R. (Rie) Klomp tot Klinisch verloskundigen Mevr. M. (Merel) Duin Mevr. A.S. (Alice) van Es- van Beek Mevr. E. (Els) Kruit Mevr. C.S. (Carin) Voortman- Schuite Mevr. M. (Martine) Wagemans Mevr. E. (Esther) Wesselink Polikliniekassistenten Mevr. B. (Brigitte) van Bommel Mevr. M.L. (Margriet) Broekhuijsen- Meenhorst Mevr. L. (Lisa) van Hal Mevr. I. (Ilja) Hofstede Mevr. H.M. (Hanneke) Jansen Mevr. D. (Derry) Melkert Mevr. R. (Rian) Pigge Mevr. G. (Gerda) van Rossum Mevr. A.A.A. (Angelique) Steenbruggen- Petersen Research nurse Mevr. M.J. (Maria) Marang

3 (Spec) verpleegkundigen Mevr. M. (Meander) Ansong- van Leeuwen Hr. G.J. (Gerald) Baan Mevr. L. (Leonie) Baas Mevr. H. (Hennie) Blokzijl Mevr. M. (Martine) Blouw Mevr. M. (Martine) Bremer Mevr. W.J. (Willemien) de Croon- Jutten Mevr. S.D.M. (Susanne) Derks Mevr. J. (Judith) van Doleweerd- Boxum Mevr. N.P. (Nel) Eertink- Monster Mevr. L. (Lydia) de Haan Mevr. H.J. (Mirjam) Heijenk- Doornbos Mevr. D. (Daniëlle) Hendriksen Mevr. D. (Dorien) Heuver- Saalmink Mevr. T. (Tessa) Hoppenbrouwer Mevr. M.B. (Marijke) Horstman- Stek Mevr. A. (Anneke) ten Hove Mevr. F. (Fenna) Huisman Mevr. A.T.M. (Antoinette) Jorink- Bartelink Mevr. P. (Petra) ten Katen Mevr. E.F.H. (Erna) Klein Hofmeijer Hr. J.C.O. (Hans) Kleinsman Mevr. P. (Petra) ten Katen Mevr. E.M.A. (Betty) Kokkeler Mevr. M. (Marry) Kroeskop- de Lange Mevr. G.J. (Truus) van de Laan- Zeelenberg Mevr. W. (Wendy) van Lente- Tielbeek Mevr. B.A.W. (Brigitte) Linthorst Mevr. B. (Bianca) Lubbers Mevr. P.F. (Patricia) Mediati Mevr. M.T.G. (Marjan) Nijboer- Hollegien Mevr. A.J. (Bea) Piel Mevr. L. (Laura) Riphagen Mevr. M. (Marjan) Schriemer- v.d. Velden Mevr. A. (Alda) Teerenstra Mevr. G.J. (Hanneke) te Wechel- Frederiks Mevr. G.J. (Gerda) Wessels- Vlieger Mevr. C.P. (Tineke) Wielhouwer Mevr. M. (Ineke) de Wilde- Groothedde Mevr. M. (Marleen) Wösten Kraamverzorgenden Mevr. R. (Roelien) Dijsselhof Mevr. A. (Anita) de Haan Mevr. R.M. (Ragina) de Haan Mevr. G.H. (Heidi) van de Pieterman- Pott Mevr. K. (Karin) ter Maat- Haase Afdelingsassistenten Mevr. P.B.J. (Patricia) van der Kraats Hr. H. (Henk) Oosterbroek Voedingsassistenten/Roomservice Mevr. W. (Wilma) Ganzevles Mevr. I (Ineke) Ham Mevr, M. (Marlies) Henseleit Mevr. M. (Marja) Koning Mevr. Y. (Yvonne) Ohoiner Mevr. A.K. (Bianca) Pelgrim Mevr. I. (Ingeborg) Rozing Mevr. A. (Anne- Marie) Thijssen Mevr. H.T.M. (Ria) Wallink- Kievitsbosch Mevr. H.B. (Hennie) Wijnbergen- Riksten

4 Gynaecologen van het Deventer ziekenhuis In 1926 vestigde dr G.J. Scholten zich als huisarts in Deventer. Na zijn artsexamen heeft Scholten zich aan de Rotterdamse Vroedvrouwenschool verder bekwaamd in de verloskunde bij prof K. De Snoo, later hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie in Utrecht. In Deventer heeft Scholten furore gemaakt met zijn kunstverlossingen die hij behalve in de thuissituatie ook in het sint Geertruiden ziekenhuis begeleidde. In 1935 heeft van Essen zich gevestigd als eerste officieel erkende gynaecoloog in Deventer. In de jaren na de 2 e wereldoorlog is een 2 e gynaecoloog (de Bruijn) naar Deventer gekomen en begon al spoedig een vorm van samenwerking tussen de gynaecologen van de beide Deventer ziekenhuizen te ontstaan. dr. W. van Essen dr. A.J.J. de Bruijn dr. S.G. Heeres P.D.W. Lamping W. Snethlage dr. S. Stapel dr. B. Donkers H. t Hart Mevr. A. de Bie- Meijerink dr. F.J.M. Huikeshoven dr. J.W. Briët Mevr. dr. J.E. Martens Mevr. L. van der Leeuw- Harmsen 1983 J.M. Schierbeek 1989 Dr. P.J.Q. van der Linden 1996 Dr. R.H. Stigter 2003 Mevr. A. Weis- Potters 2004 Mevr. Dr. A. Bouman 2007 Mevr. L. F. van der Voet 2008 Mevr. M.A. Huisman 2009 Dr. J.J. Zwart 2012

5 Profiel vakgroep GVV Dr. A. Bouman Aandachtsgebied in DZ sedert 2007 Oncologische gynaecologie registratie Endoscopische gynaecologie herregistratie Vulvapathologie BIGnr IVF Lidmaatschap Commissie/functie DZ Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Secretaris vakgroep GVV Werkgroep Gynaecologische Endoscopie Lid beleidsteam oncologie Werkgroep Oncologische Gynaecologie Bestuurslid IFMS Werkgroep Cervix Uteri Interne begeleider IFMS Interne auditor Functie extern Bestuurslid ROGOA Lid KIPcommisie Na- en bijscholing Apeldoorn HPVdiagnostiek in het nieuwe BVO Schiermonnikoog KIP cursus Deventer Lokale perinatale audit Amsterdam Werkgroep gynaecologische tumoren Deventer Training IFMS Deventer Refereeravond TGV Parijs ESGE Deventer Lokale perinatale audit Papendal Gynaecongres Utrecht Hartafwijkingen in de zwangerschap 5 M.A. Huisman Aandachtsgebied in DZ sedert 2009 Oncologische gynaecologie registratie Psychiatrie Obstetrie Pediatrie (POP) BIGnr Lidmaatschap Functie extern Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Organisatie Cobra- dagen Ned Vereniging voor Vulvapathologie Ad- hoc reviewer Journal Reproductive Sciences Werkgroep Oncologische Gynaecologie Werkgroep Psychosomatiek Obstetrie en Gynaecologie Landelijk Kenniscentrum voor Psychiatrie en Zwangerschap KNMG Na- en bijscholing Apeldoorn HPVdiagnostiek in het nieuwe BVO Utrecht BBC kwartaalbijeenkomst Enschede Refereeravond TGV Ede Als de roze wolk wordt overschaduwd Deventer Lokale perinatale audit Noordwijkerhout Cobradagen Den Haag Gynaecongres Hardenberg Refereeravond TGV Deventer Refereeravond TGV Amsterdam Perinatale psychopathologie Deventer Wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek Deventer Lokale perinatale audit Utrecht Werkgroep gynaecologische tumoren 2

6 L. van der Leeuw- Harmsen Aandachtsgebied in DZ sedert 1983 Fertiliteitsbevorderende chirurgie registratie Bekkenbodempathologie herregistratie Informatieverwerking BIGnr Lidmaatschap Functie extern Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Voorzitter st Perinatale Registratie Nederland Int Urogynaecological Association Bestuurslid st VrouwenvoorVrouwen Werkgroep Gynaecologische Endoscopie Werkgroep Bekkenbodem Werkgroep Kindergynaecologie Werkgroep Historie Vereniging Medische en Biologische Informatieverwerking Na- en bijscholing Deventer Lokale perinatale audit Noordwijkerhout Cobradagen Deventer Refereeravond TGV Doorn Contactdag st PRN Arnhem Gynaecongres Nijmegen Post ICS- IUGA Voordracht Deventer Followup van prolapschirurgie in ruraal Nepal Doorn Kwaliteitsaspecten perinatale data Doorn Onderzoek en beslisregels: zo kan het gaan Publicatie Methotrexate or expectant management in women with an ectopic pregnancy or pregnancy of unknown location and low serum hcg concentrations? A randomized comparison. N.M. van Mello; F. Mol; H.R. Verhoeve; M. van Wely; A.H. Adriaanse; E.A. Boss; A.B. Dijkman; N. Bayram; M.H. Emanuel; J. Friederich; L. van der Leeuw- Harmsen; J.P. Lips; M.A. Van Kessel; W.M. Ankum; F. van der Veen; B.W. Mol; P.J. Hajenius. Human Reproduction 2012; doi: /humrep/des373 Dr. P.J.Q. van der Linden Subspecialisatie in DZ sedert 1996 Voortplantingsgeneeskunde registratie Aandachtsgebied herregistratie Endometriose BIGnr Endoscopische chirurgie Lidmaatschap Commissie/functie DZ Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Voorzitter centrale opleidingscommissie American Soc for Reproductive Medicine lid jury Jozefprijs Deventer ziekenhuis Europ Soc of Hum Reprod and Embryology Functie extern Werkgroep Gynaecologische Endoscopie Med spec onderwijsinstituut RUG World Endometriosis Society Lid raad van commissarissen Eno Verzekeringen Werkgroep jonge zwangerschap Voorzitter Concilium Obst et Gynaecologicum Vereniging voor Fertiliteitsstudie Lid RvT stichting kwaliteitszorg Salland Werkgroep IVF Lid bestuur Hendrik van Deventerstichting Orde van Medisch Specialisten ad hoc referee J of Assisted Reprod and Genetics DSRM ad hoc referee BJOG KNMG ad hoc referee Eur J Med Res

7 Dr. P.J.Q. van der Linden Na- en bijscholing Utrecht NVOG BBC- kwartaalbijeenkomst Utrecht NVOG minisymposium Noordwijkerhout Cobradagen Den Haag Gynaecongres Deventer Refereeravond TGV Amersfoort Voorbereiding Voortgangstoets 6 Publicatie Integration of patient characteristics and the results of Chlamydia antibody testing and hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: an individual patient data meta- analysis. Broeze KA, Opmeer BC, Coppus SF, Van Geloven N, Den Hartog JE; Land JA; van der Linden PJQ, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Van der Veen F, Mol BW. Hum Reprod. 2012; 27: Tissue composition of the vaginal wall in women with pelvic organ prolapse. Meijerink AM, Rijssel van RH, van der Linden PJQ. Gynecol Obstet Invest 2012: DOI: / Barriers and facilitators for the implementation of an online health community in addition to usual fertility care practice: a cross- sectional study. Aarts JWM, Faber MJ, den Boogert AG, Cohlen BJ, van der Linden PJQ, Kremer JAM, Nelen WLDM. J Med Internet Res 2012 in press J.M. Schierbeek Aandachtsgebied in DZ sedert 1989 Verloskunde registratie IVF herregistratie Endoscopische chirurgie BIGnr Commissie/functie DZ Lidmaatschap Investerings Advies Commissie Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Lid bestuur Hendrik van Deventerstichting Werkgroep Menopauze Functie extern WerkgroepIVF Lid bestuur Twentse Gynaecologen Vereniging Na- en bijscholing Enschede Refereeravond TGV Hardenberg Refereeravond TGV Almere Echoscopie in Gyn/Obst Deventer Lokale en regionale perinatale audit San Diego ASRM Arnhem 42e Gynaecongres Utrecht Werkgroep IVF 2 Dr. R.H. Stigter Subspecialisatie in DZ sedert 2003 Perinatologie registratie Aandachtsgebied herregistratie Prenatale screening en diagnostiek BIGnr Echoscopie Lidmaatschap Commissie/functie DZ Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie waarnemende opleider Royal College of Obst and Gynaec lid bestuur Verloskundige Werkgroep Deventer Werkgroep Prenatale Diagnostiek Functie extern Werkgroep Echoscopie lid bestuur FETURA North of England Obst and Gynaec Society Ver Fietsende Gynaecologen Nederland

8 Dr. R.H. Stigter Na- en bijscholing Deventer Lokale perinatale audit Kos FMF 11th World Congress in Fetal Medicine Kopenhagen ISUOG World Congress on Ultrasound Utrecht WFE/WPDT Deventer Lokale perinatale audit Arnhem Gynaecongres UMCU/WKZ 2 weken bijscholing perinatologie/ echoscopie UMCU Publicatie Should cervical favourability play a role in the decision for labour induction in gestational hypertension or mild pre- eclampsia at term? An exploratory analysis of the HYPITAT trial. Tajik P, van der Tuuk K, Koopmans CM, Groen H, van Pampus MG, van der Berg PP, van der Post JA, van Loon AJ, de Groot CJ, Kwee A, Huisjes AJ, van Beek E, Papatsonis DN, Bloemenkamp KW, van Unnik GA, Porath M, Rijnders RJ, Stigter RH, de Boer K, Scheepers HC, Zwinderman AH, Bossuyt PM, Mol BW. BJOG Aug;119(9): doi: /j x. Epub 2012 Jun 18. Size and volume charts of fetal kidney, renal pelvis and adrenal gland. van Vuuren SH, Damen- Elias HA, Stigter RH, van der Doef R, Goldschmeding R, de Jong TP, Westers P, Visser GH, Pistorius LR. Ultrasound Obstet Gynecol Dec;40(6): doi: /uog L. F. van der Voet Aandachtsgebied in DZ sedert 2008 Benigne gynaecologie registratie Endoscopische gynaecologie herregistratie Commissie/functie DZ BIGnr Lid commissie minimale invasieve chirurgie Lidmaatschap Functie extern Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Regiovertegenwoordiger consortium benigne gynaecologie KNMG st Antonius zh Nieuwegein promotie- onderzoek Werkgroep Gynaecologische Endoscopie Werkgroep Bekkenbodem Na- en bijscholing Deventer ICH- GCP cursus Deventer 14e voortgangstoets Arnhem NVEC jaarcongres Schiermonnikoog KIPcursus Deventer Lokale perinatale audit Den Haag Essure - usersmeeting Den Haag Gynaecongres Hardenberg Refereeravond TGV Deventer Refereeravond TGV Parijs ESGE Deventer Lokale perinatale audit 2 Voordracht Parijs Results of the SCAR study: prospective cohort study evaluation of niches in relation to gynaecological symptoms

9 A.E. Weis- Potters Aandachtsgebied in DZ sedert 2004 Bekkenbodempathologie registratie Seksuologie herregistratie Commisie/functie DZ BIGnr Voorzitter vakgroep GVV Lidmaatschap Medisch manager Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Lid commissie Ethiek Int Urogynaecological Association Lid OK- commissie Werkgroep Gynaecologische Endoscopie Interne begeleider IFMS Werkgroep Bekkenbodem Int Continence Society Werkgroep Psychosomatiek Obstetrie en Gynaecologie Na- en bijscholing Eindhoven Medsimtraining Noordwijkerhout Cobradagen Utrecht VVAA managementcursus Den Haag Gynaecongres Rotterdam Symposium Werkgroep Bekkenbodem Deventer VWD symposium Utrecht Beweging in Geboortezorg Riel MOET- cursus Deventer Lokale perinatale audit Praag EAGU Voordracht Deventer voorzitter V&VN VOG Regiotour Dr. J.J. Zwart Aandachtsgebied in DZ sedert 2012 Perinatologie registratie Benigne gynaecologie BIGnr Functie extern Lidmaatschap Lid audit commissie Maternale sterfte Ned Ver Obstetrie & Gynaecologie Lid Int Network of Obst Surveillance Systems Werkgroep Perinatologie en Maternale ziekte Lid regioteam perinatale audit Orde van Medisch Specialisten KNMG Na- en bijscholing Ede Ik zie iets bij uw kindje Deventer Lokale perinatale audit Den Haag Gynaecongres Hardenberg Refereeravond TGV Utrecht Voorzitterscursus Perinatale Audit Nederland Parijs European Congress of Perinatal Medicine Deventer Refereeravond TGV Rome FIGO World Congress Obstetrics & Gynaecology Deventer Minisymposium Congenitale hartafwijkingen Parijs Jaarvergadering INOSS

10 Dr. J.J. Zwart Voordracht Parijs How to study severe maternal morbidity: the LEMMoN study Hengelo Placentapathologie in de zwangerschap Deventer De INDEX studie: inleiden of afwachten bij 41 weken Deventer Ernstige maternale morbiditeit: de moedersterfte voorbij Hengelo Perioperatieve zorg in de gynaecologie Rome The clinical benefit of blood transfusion Deventer Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Publicatie The clinical benefit of blood transfusion: a hypothetical experiment based on a nationwide survey of severe maternal morbidity. Hendriks J, Zwart JJ, Briet E, Brand A, van Roosmalen J. Vox Sanguinis 2012 Oct 13. doi: /j x Fatal meningitis during pregnancy in the Netherlands: a nationwide confidential enquiry. Schaap T, Schutte J, Zwart J, Schuitemaker N, van Roosmalen J. BJOG 2012;119: Puerperal uterine inversion in the Netherlands: a nationwide cohort study. Witteveen T, van Stralen G, Zwart JJ, van Roosmalen J. Severe maternal morbidity and mortality from amniotic fluid embolism in the Netherlands. Stolk KH, Zwart JJ, Schutte J, VAN Roosmalen J. Acta Obstet Gynecol Scand doi: /j x. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. Knight M, Berg C, Brocklehurst P, Kramer M, Lewis G, Oats J, Roberts CL, Spong C, Sullivan E, van Roosmalen J, Zwart J. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91: Severe maternal morbidity in ectopic pregnancy is not associated with maternal factors but may be associated with quality of care. van Mello NM, Zietse CS, Mol F, Zwart JJ, van Roosmalen J, Bloemenkamp KW, Ankum WM, van der Veen F, Mol BW, Hajenius PJ. Fertil Steril 2012;97:623-9.

11

12 Opleiding In 2012 is de structuur en continuïteit van de opleiding goed gehandhaafd met een voldoende aantal aios. Daarnaast is er plaats voor één aios voor de tropenopleiding en voor één anios. Alle besprekingen worden nog steeds direct aansluitend aan de overdracht gehouden en wel van 8 tot 9 uur. De aios hebben een duidelijke taak om zorg te dragen voor de bewaking van de verschillende opleidingsmomenten en voor een deel van de invulling. Het schema is dit jaar aangepast om een nog betere aanwezigheid en benutting van de onderwijs momenten mogelijk te maken. De DUWbespreking samen met de urologen is gehandhaafd aan het einde van de middag in een maandelijkse frequentie. Ook het overleg met de verloskundigen uit de eerste lijn is gehandhaafd aan het einde van de middag op verzoek van de deelnemende verloskundigen. Voor een deel wordt dit vervangen door de inmiddels geëffectueerde gezamenlijke intakebesprekingen met de diverse verloskundige praktijken, telkens aan het einde van het spreekuur nieuwe zwangeren in de middag. De perinatologiebespreking met oa bespreking van de casus van perinatale sterfte is uiteraard gehandhaafd. Er wordt nog steeds na één van de ochtendoverdrachten aan de hand van de principes van Evidence Based Medicine een kritische verdieping gezocht in ons handelen. In het ochtendrapport van de maandag wordt getracht telkens een critically appraised topic (CAT) te benoemen, welke aan de hand van een zogenaamde PICO- structuur verder wordt uitgewerkt en wordt besproken op de daarop volgende woensdagochtend(en). Getracht wordt dit ook wat breder te trekken dan alleen betreffende het handelen in de voorafgaande dienst. De maandelijkse Journalclub is goed volgehouden. Er zijn op gestructureerde wijze een aantal artikelen besproken en kritisch geanalyseerd en vaak te licht bevonden. Ook de vraag van de week, waarbij drie tot vier vragen geselecteerd uit de voortgangstoets worden besproken, is gebleven. Het gestructureerde praktische onderwijs (POGA) op één van de donderdagen van de maand betreft naast vooral aspecten van het verloskundig handelen, zoals forceps en stuitbevalling aan de hand van het fantoom, ook hechten en knopen op oefenmatjes en het schatten van bloedverlies aan de hand van geprepareerde matjes en plastic zakken, gevuld met tomatenpulp. De Simendo trainer is naast de aanwezige Tyco trainingsbox een vast onderdeel geworden van het praktische onderwijs. De Simendo- opstelling staat in een gemakkelijk toegankelijke kamer op het OKcomplex en daar wordt onder leiding volgens rooster en docentonafhankelijk getraind. Daarnaast zijn er enkele trainingen gehouden om het protocol schouderdystocie en het protocol fluxus op een MOET achtige manier in teamverband te trainen. Ook bespreking van complicaties krijgt voldoende aandacht in een maandelijkse frequentie. Op het PAlaboratorium is onder leiding van een van de pathologen rond een tevoren gekozen thema gezamenlijk de histologie bekeken gebruikmakend van hun meerkopsmicroscoop. De klinisch chemici hebben een aantal capita selecta behandeld, zoals thalassemie en schildklierproblemen in het theoretische onderwijs van de donderdagochtend. Een bijzonder onderwijsonderdeel is dit jaar een gezamenlijke training betreffende communicatie geweest, waarbij alle medewerkers van afdeling A1, de aios, de gynaecologen en de verloskundigen in drie groepen een halve dag hebben besteed aan onderlinge communicatie en groepsdynamiek olv van een interne en een externe trainer. In februari heeft de jaarlijkse opleidingsevaluatie van de Groningse cluster plaatsgevonden. Het samenvattende oordeel van de opleidingsassistenten was opnieuw goed. Dit jaar was het format zodanig dat gezamenlijk gerapporteerd is over de bevindingen en de verbeterpunten. Hierbij treden de aios als woordvoerder voor beide aspecten op, hetgeen het gezamenlijke belang van de evaluatie nog eens onderstreept. Als pluspunt is met name de supervisie en de gemakkelijke bereikbaarheid daarvan vermeld. Het kluspunt is het verbeteren van het ochtendrapport, dat sindsdien volgens een vast stramien verloopt met een volgorde van vaste items in de overdracht onder voorzitterschap van de daggynaecoloog en met meer ruimte voor discussie maar wel toewerkend naar heldere afspraken ten aanzien van het te volgen beleid. Verder is voortgegaan met de zaken die voortvloeien uit HOOG. Zo gebruiken alle aios het e- portfolio en worden er in toenemende mate OSAT s en KPB s gedaan.

13 Wie kwam er bij, wie ging er weg Op 1 maart is Jannemieke Bolt gestart met haar opleiding in Deventer. Half september is Ilse Kreuwel begonnen in haar eerste jaar van de opleiding. Dr Nienke Folkeringa heeft haar jaar onderbroken voor een zwangerschapsverlof en is in december weer verder gegaan in het zesde jaar van de opleiding. Ook Eva Stekkinger is in haar vijfde jaar van de opleiding. Half juli is Marieke Knol vertrokken na het beëindigen van haar eerste jaar. Zij zet de opleiding voort in het UMCG. Intussen heeft ze op 3 oktober succesvol haar proefschrift getiteld: Determinants of bleeding in obstetrics and gynaecology, verdedigd met een bescheiden bijdrage in de oppositie vanuit Deventer. Justine Briët heeft haar periode van ruim twee jaar in Deventer afgerond en is per 1 november geregistreerd als gynaecoloog. Vooralsnog gaat zij haar loopbaan voortzetten als fellow voor de endoscopische gynaecologie in het Maxima Medisch centrum in Veldhoven. Rie Klomp heeft haar periode als anios afgesloten per 31 december 2012 en is in de najaarsronde geselecteerd voor een opleidingplaats in ons cluster. Zij zal starten in Leeuwarden en volgens planning over enkele jaren voor het laatste deel van haar opleiding weer bij ons terugkeren. Willika Engel heeft haar tropenstage voortijdig afgesloten en is in juli vertrokken. Daarna is er geen tropenaios aangenomen mede door allerlei perikelen rond de vergoeding van anios. De tropenartsen in opleiding gelden arbeidsrechterlijk nog steeds niet als aios en tellen in de aniospool mee. Met de erkenning - na lange tijd - als profielstage ontstaat er een geheel nieuwe situatie en de vakgroep beraadt zich over de toekomst van de tropenstage in Deventer. In 2012 is er slechts één huwelijk en één geboorte (Ate) geweest in het assistenten corps. In november is in een gezellige sfeer weer het jaarlijks opleidingsdiner gehouden met aios, verloskundigen en gynaecologen, met name om ook afscheid te nemen van wat vertrekkende assistenten en om stil te staan bij de gezamenlijke inspanning die wordt geleverd ten behoeve van de opleiding. Ten aanzien van de co- assistenten In 2012 zijn er uiteraard weer co- assistenten geweest vanuit Groningen. Er zijn per tijdvak wisselende aantallen co- assistenten tegelijk werkzaam, maar maximaal 4 tegelijk. Het accent blijft op de polikliniek liggen, waar ook het grootste deel van beoordelingen plaatsvindt met korte momenten op OK en afdeling. Het traditionele verloskunde co- schap is ( helaas) komen te vervallen sinds C2010. Met een duur van het totale co- schap van 4 weken is er slechts een korte kennismaking met de verloskunde voorzien gedurende een week. Dit wordt overigens zeer gewaardeerd en dit jaar is Alice van Es, onze klinisch verloskundige uitgeroepen bij hun jaarlijks evaluatie tot beste docent. De vakgroep zal zich blijven inspannen voor het verzorgen van een nog steeds zeer gewaardeerd co- schap. De vakgroep is genomineerd als beste vakgroep, maar heeft de internisten dit jaar nog voor moeten laten gaan. In 2012 zijn er ook weer drie M3 co- assistenten geweest die een langer durend co- schap hebben gelopen van weken. Er wordt telkens een apart programma voor deze co- assistenten gemaakt, waarbij één van de gynaecologen, bij toerbeurt, als extra stagebegeleider optreedt. Er is mogelijkheid om binnen de 20 weken ook nog een aandachtsgebied te benoemen voor het geheel of voor een deel van de stage. Ook is er ruimte voor M3 wetenschapsstages geweest. In 2012 is een stage ingevuld met onderzoek naar de invloed van prolaps chirurgie op de beleving van seksualiteit. De vakgroep vindt het minder wenselijk wanneer er meer dan twee M3- co s tegelijkertijd zijn, om te kunnen blijven garanderen dat er voldoende leermomenten zijn. Het aanbod is echter ruim en inmiddels wordt al voor 2014 ingepland!

14 Vertrokken Arts- assistenten Arts- assistenten vertrokken werkzaam Mevr. J.M. Briët fellow Maxima Medisch Centrum Veldhoven Mevr. dr. H.M. Knol AIOS cluster Groningen Mevr. W. Engel ANIOS interne geneeskunde B. van der Sluis AIOS cluster Groningen M. Londema tropenarts Mevr. J.A. Kroese AIOS cluster Groningen Mevr. L. Héman tropenarts Zambia Mevr. A. Schreuder AIOS cluster Groningen Mevr. B.A.H. Debruijn gynaecoloog Martini ziekenhuis Groningen Dr. J.J.H. Eijsink AIOS cluster Groningen Mevr. dr. M.T.M. Franssen gynaecoloog UMC Groningen Mevr. S. E. Poulino arts Mevr. M.E.H. Schipper AIOS cluster Groningen Mevr. N.A. Gorter AIOS cluster Groningen J.J. Groenewegen ANIOS kindergeneeskunde Mevr. I. van der Veen AIOS cluster Groningen Mevr. L.H.M. Gerritzen huisarts Mevr. M.A. Huisman gynaecoloog Deventer Ziekenhuis Mevr. M.J.C. Blikman tropenarts Mevr. A. J. van Veen gynaecoloog st Jansdal Harderwijk M.A.C. Versluis AIOS cluster Groningen Mevr. dr. J. Blaauw AIOS cluster Groningen Mevr. L.E. Engels arts Duitsland Mevr. J. Deurman arts Mevr. dr. E. Nijhuis AIOS cluster Groningen Mevr. M. Ladenius AIOS interne geneeskunde J. Honigh huisarts in opleiding Mevr. E.J.C. Kools gynaecoloog ziekenhuis Rijnstate Arnhem Mevr. H.H. Keizer gynaecoloog MC Leeuwarden Mevr. M.H.W. Verhagen huisarts Mevr. M.T. Miedema gynaecoloog ziekenhuis Bethesda Hoogeveen Mevr. M.O. Hüsken huisarts Mevr. A.M. Meutstege huisarts Mevr. dr. J.G. Neve- Dolfing gynaecoloog streekziekenhuis Midden Twente Mevr. dr. A. Bouman gynaecoloog Deventer ziekenhuis Mevr. E.S. Vollaard gynaecoloog ziekenhuis Bethesda Hoogeveen Mevr. W.X.N. Rog- Wanner huisarts Curaçao Dr. L.R.C.W. van Lonkhuijzen fellow oncologie Canada Mevr. E.C.A.M. van Swieten AIOS cluster Rotterdam Mevr. A.C. Venhuizen reumatoloog Mevr. A.F.M. van Os tropenarts Malawi B. Wibbens gynaecoloog ziekenhuis Rivierenland Tiel Mevr. F. Koenders arts Oslo Mevr. J.M.M. Brouwers huisarts Mevr. J. Lefrandt gynaecoloog Royal Womens Hospital Melbourne Mevr. Ch. van der Hoeven arts M. van der Ploeg gynaecoloog Martini ziekenhuis Groningen

15 T. van Koningsveld tropenarts Jemen F. Vork gynaecoloog Diaconessenhuis Leiden J. van t Padbosch tropenarts M.J. Janssen gynaecoloog UMC Nijmegen Mevr. dr. J. Wilpshaar gynaecoloog ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten Mevr. K.S. Dekker gynaecoloog ziekenhuis Twenteborg Almelo W. van Vliet gynaecoloog Meander Medisch Centrum Amersfoort O.I. Vos huisarts Mevr. J.G. van der Stege gynaecoloog Meander Medisch Centrum Amersfoort Mevr. M.A. Brouwer arts maatschappij en gezondheid Mevr. S.G. Gols arts Mevr. B.M.C. Akerboom- Straberger gynaecoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht R.M. van Hasselt huisarts R.M.H.G. Huits internist R.P. Albronda huisarts M.W. Glas gynaecoloog Wilhelminaziekenhuis Assen E.A. de Beijl huisarts J.J.D. Dirken gynaecoloog Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch N.T.J. Schilder huisarts Twello mevr. dr. H.J.G Arts gynaecoloog UMC Groningen mevr. A.E. Weis- Potters gynaecoloog Deventer Ziekenhuis J.V. Oosterhoff docent Opleiding Verloskundigen Groningen mevr. M. ten Have- Berg arts M.A.W. Meuwissen huisarts P. Lofvers huisarts mevr. L. Schalekamp tropenarts Tanzania mevr. L.P. Klinge verpleeghuisarts F.J.P. Höppener arts mevr. C. Drijkoningen kinderarts de Gelderse Vallei Ede mevr. A. Bouwmeester gynaecoloog ziekenhuis Oudenrijn Utrecht dr. M.J.N. Weinans gynaecoloog de Gelderse Vallei Ede mevr. A. Aalbers kinderarts Zevenaar dr. J.A. Kuit gynaecoloog Hofpoort Ziekenhuis Woerden mevr. K.M. Sollie- Szarynska gynaecoloog UMC Groningen mevr. S. van der Meer gynaecoloog MC Haaglanden ś Gravenhage mevr. M. Leijsma reumatoloog Groningen mevr. M.E. Blankestijn fertiliteitsarts Zwolle mevr. M. Oosterveld arts R. van der Sijde gynaecoloog streekziekenhuis midden Twente A.M. Poelmann gynaecoloog Antonius ziekenhuis Sneek A.L. Thurkow gynaecoloog st Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam dr. J.R. Beekhuis gynaecoloog Isala klinieken Zwolle mevr. N.O.M. Troeman gynaecoloog Willemstad Curaçao, np mevr. W. van Dijk huisarts Blokzijl mevr. A.W.F.L. Thomson- Molenaar huisarts Apeldoorn mevr. G.M. Prens- Schoenmaker huisarts Brielle mevr. A. de Bie- Meyerink gynaecoloog Deventer ziekenhuis, np J.H. Brandts gynaecoloog streekziekenhuis Midden Twente, np

16 Research GVV 2012 In het 3 e jaar dat de gynaecologen ondersteuning hebben van een researchverpleegkundige is een verdere toename van het aantal inclusies uit. We participeren in gemiddeld 10 tot 15 studies en daarmee zitten de 16 uur van de researchverpleegkundige vol. Overzicht hebben en houden is een belangrijke voorwaarde om de researchactiviteiten goed te doen. Voor een optimaal gebruik van de tijd van de researchverpleegkundige is het van belang te kijken naar de doorlooptijd van de studies en de planning van nieuwe studies. Toename van het aantal inclusies binnen lopende studies is mogelijk maar vraagt om een breder draagvlak voor de researchactiviteiten in het algemeen. Het implementeren van de researchactiviteiten als volwaardig bedrijfsonderdeel is noodzakelijk. Alle gynaecologen, arts- assistenten en klinisch verloskundigen moeten dan wel goed op de hoogte zijn van de lopende studies in hun eigen aandachtsgebied. Iedereen weet de research verpleegkundige inmiddels te vinden voor inclusies of als vraagbaak. Voor het bewaken van de kwaliteit bij wetenschappelijk onderzoek heeft de RvB van het DZ in 2012 besloten dat iedere medewerker die betrokken is bij de uitvoer van wetenschappelijk onderzoek een Good Clinical Practice cursus moet volgen. Diverse studies zijn gesloten, nieuwe studies zijn opgepakt. De 1 e lijns verloskundigen en de huisartsen zijn bij 2 nieuwe studies betrokken. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking om de studies goed te laten verlopen en ook dit loopt inmiddels naar tevredenheid. De 1 e inclusie in de MIRA studie is dan ook via een huisarts uit onze regio gekomen. Voor alle deelnemende centra worden de studies centraal aangevraagd bij 1 METC waardoor alle centra in een keer toestemming krijgen. De LTC geeft daarna een oordeel over de lokale uitvoerbaarheid binnen het eigen centra. Hierdoor is het mogelijk sneller te participeren in nieuwe studies. Deze snelheid is noodzakelijk voor het actueel houden van de vraagstelling binnen studies en om het beoogde aantal inclusies binnen de gestelde termijn te halen. Als we kijken naar de landelijke inclusiecijfers, draait het DZ heel behoorlijk mee. studie eind totaal start DZ laatste inclusie Lifestyle jan- 10 gesloten Cupido jul Pompoen jun Triple P screening sep Triple P treat okt Pro Twin sep- 10 gesloten Niche 1 1 aug HYPITAT apr Tosti I apr- 11 afgesloten Tosti II 126 feb- 12 Woman jun LapOvCa nov Eurap sep Palm 4 4 Probaat- S aug mei- 11 gestopt Gluco MOMS 2 2 mrt Niche 1 1 aug INDEX 6 6 sept Miso Rest juli non randomisaties MIRA 3 3 okt gluco MOMS 2 2 mrt

17 Lifestyle (interventiebegeleiding bij overgewicht (BMI >29 en <40) en fertiliteitproblematiek versus standaard behandeling). De lifestylestudie is op 13 juni 2012 gesloten. Door het DZ zijn 29 patiënten geïncludeerd waarvan 4 drop out. Landelijk zijn wij op de 8 e plaats geëindigd met includeren, geen slecht resultaat aangezien wij pas later ingestroomd. Voor standaardzorg hebben 14 patiënten geloot en 15 voor interventiebegeleiding. Bij onze patiënten zijn tot nu toe 16 zwangerschappen opgetreden. Bij 1 patiënte was sprake van een gemellizwangerschap, 3 x is een spontane abortus opgetreden en 1 x een EUG. Er zijn inmiddels 11 baby s geboren en alle bevallingen hebben plaatsgevonden in het ziekenhuis (2 x hypertensie, 1 x bekkenklachten, 2 x zwangerschapsdiabetes, 2 x een HP, 2 x een MPV gedaan). Er is 1 kind geboren bij 36.4 week en 1 bij 28.1 week in de 3 e lijn. Inmiddels worden 2 patiënten behandeld voor hun fertiliteit problematiek in de 3 e lijn. Na voltooiing van de lifestylestudie is voor 13 patiënten na 2 jaar het dossier gesloten. Cupido 1 en 2 (Gecombineerde ingreep versus alleen prolapschirurgie bij genitale prolaps en occulte stressincontinentie/ follow up van controle groep). Bij de afsluiting van 2012 zitten er landelijk 224 patiënten in de Cupido 2, 86 in de groep van de gecombineerde ingreep en 138 in de followup groep. In totaal worden er 320 patiënten geïncludeerd in de Cupido studie. Door het DZ zijn 8 patiënten geïncludeerd in de studie. Pompoen (Wat is de toegevoegde waarde van een hysteroscopie en een sis bij postmenopauzaal bloedverlies en een benigne uitslag?). Voor de Pompoen studie moeten 200 patiënten gerandomiseerd worden, de actuele stand op dit moment is 152 studiedeelnemers. Door het DZ zijn 17 patiënten geïncludeerd: 9 patiënten zijn gerandomiseerd voor sis en hysteroscopie, 9 voor expectatief beleid. Bij 1 patiënte is na de sis en hysteroscopie een uterusextirpatie + adnexextirpatie verricht ivm een maligniteit. Triple P (Screening op een verkorte cervix lengte bij 20 weken zwangerschap en preventie van vroeggeboorte dmv vaginale toediening van progesteron bij eenlingzwangerschappen waarbij een cervixlengte van < 30 mm wordt gemeten. De Triple P studie is een landelijke studie waarbij in 1 e instantie mensen gescreend zouden worden op een verkorte baarmoederhals. Later is dit naar beneden bijgesteld op In 2012 is het aantal weer naar boven bijgesteld naar metingen. Op 22 mei 2012 zijn er screeningsmetingen geteld maar zijn de 100 inclusies voor de Treat echter nog niet gehaald. Het aantal inclusies voor behandeling met Progesteron of een Placebo zijn ver achtergebleven bij de verwachting. Er is besloten om met een beperkt aantal centra door te gaan met het screenen van de cervixlengte waaronder het DZ: we hebben er dit jaar 97 voor onze rekening genomen. Bij 29 patiënten is sinds de start van de studie een verkorte baarmoederhals gemeten. Van deze groep zijn 22 patiënten voor een 2 e meting verwezen door FETURA, 2 patiënten wensten geen gebruik te maken van de 2 e meting. Er hebben 9 patiënten geen IC gegeven voor de behandelstudie. Voor de 24 e week heeft 1 patiënte weeën gekregen en is zij doorverwezen naar de 3 e lijn. Zij is niet meer gestart met de studie medicatie en is bij 37.6 wk bevallen per sectio. Bij 8 patiënten is bij de 2 e meting geen verkorte baarmoederhals gezien. Landelijk hebben 71 patiënten met een verkorte baarmoederhals toestemming gegeven voor behandeling met Progesteron of een Placebo. Onze patiënten zijn bevallen bij 39.5, 34.6, 37.5, 41.6, 40.3 en 38 weken zwangerschap. Bij de afsluiting van 2012 zijn 2 patiënten nog niet bevallen. Pro Twin (Het voorkomen van vroeggeboorte bij een meerlingzwangerschap door middel van een pessarium). De Pro Twin is op 2 februari 2012 gesloten. Er zijn landelijk 813 patiënten geïncludeerd. Door het DZ zijn 10 patiënten gerandomiseerd: 5 hebben geloot voor een pessarium. Bij 2 patiënten is het pessarium kort na plaatsen verwijderd ivm klachten. Alle 10 patiënten zijn bevallen. Met pessarium bij 34.7, 35.4, 36.1, 37.0 en 35.4 weken, zonder pessarium bij 35.0, 37.1, 35.6, 36.2 en 36.5 weken. De conclusie van de studie is dat een pessarium alleen zinvol is bij patiënten met een gemellizwangerschap en een cervixlengte < 30 mm. Antarctica studie (het terugplaatsen van een cryo embryo in een natuurlijke cyclus in vergelijk met de terugplaatsing van een cryo embryo in een artificiële cyclus). Ieder paar kan 1 cyclus deelnemen, via randomisatie wordt de behandeling geloot. Eind 2012 nemen 719 paren deel aan de studie. In totaal zullen er 1150 paren geincludeerd worden. Het DZ neemt sinds maart 2011 deel met 12 inclusies, waarvan 1 drop out.

18 HYPITAT- II (het wel of niet inleiden van de baring bij PIH of PE tussen de 34+0 en 37+0 weken zwangerschap). Wij zijn in april 2011 gestart met het includeren in de HYPITAT- II studie en er zijn inmiddels 13 patiënten geïncludeerd. Voor deze studie zijn tot nu toe 667 van de 700 patiënten geïncludeerd. Nog 33 te gaan! Tosti studie - I en II (Training Obstetrische Spoed Teams Interventie). Wat is de kosteneffectiviteit van multidisciplinaire simulatie trainingen van professionals en reduceren deze simulatietrainingen het aantal fouten in acute verloskundige zorgsituaties? Voor de TOST- I is DZ een controlegroep geweest en is zij in september 2011 naar de multidisciplinaire simulatietraining geweest. Vooraf is een in- situ toets gehouden op de afdeling verloskunde. Een jaar lang zijn de complicaties geregistreerd volgens de gevraagde criteria. In de periode tot zijn 116 complicaties geregistreerd. In de periode tot zijn 94 complicaties geregistreerd. Voor beide registraties zijn CRF s aangeleverd. Inmiddels zijn we gestart met het registreren van complicaties voor de TOSTI- II studie. Deze registratiestudie loopt van tot Met 126 complicaties tot zien we een stijging van het aantal complicaties tov de periode voor de scholing. Er is een toename van het aantal klinische partus tov de vorige periode. Woman studie(effectiviteit van behandeling van een zwelling van de binnenste schaamlippen met een ballonnetje, of met een chirurgische ingreep). In juni 2011 zijn we gestart met de Woman studie. Er zijn in totaal 160 inclusies nodig voor deze studie. De teller staat op dit moment op 75, waarvan het DZ er 7 voor haar rekening heeft genomen: 3 patiënten voor de Word katheter en 4 patiënten voor de marsupialisatie. ECV implementatie studie (onderzoek naar de implementatie van uitwendige versie bij stuitliggingen in Nederland). Deze studie loopt in de 1 e en 2 e lijn en heeft als doel het in kaart brengen van belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van uitwendige versie bij stuitliggingen in Nederland. Het betreft een cluster randomised controlled trial, waarbij ons cluster is gerandomiseerd voor de strategie die zich richt op de zorgverlener. Hierbij wordt de zorgverlener extra getraind in het doen van counselingsgesprekken en vindt bijscholing plaats in uitwendige versie en stuitligging. In september 2011 heeft de 0- meting plaats gevonden. Eerst is gekeken naar het aantal versiepogingen in 2008 en 2009 en het slagingspercentage. Daarna is gekeken naar alle stuitpartus in 2008 en 2009 en is gekeken of er een versie is aangeboden en welk resultaat dit heeft opgeleverd. In totaal zijn er 182 stuitpartus geweest. Bij 106 patiënten is een versiepoging gedaan. Bij 22 patiënten is de versie succesvol en konden 10 patiënten hierdoor thuis bevallen. De training voor de counselingsgesprekken en de bijscholing voor deze studie heeft niet plaatsgevonden, de studie is inmiddels gesloten zonder deelname van het DZ. LapOvCa studie (diagnostische laparoscopie ter predictie van de uitkomst van primaire cytoreductieve chirurgie bij patiënten met een vergevorderd stadium ovariumcarcinoom). De LapOvCa studie gebeurt in samenwerking met het AMC. Aan 200 patiënten wordt gevraagd mee te werken aan deze studie. Op dit moment is de LapOvCa studie de meest complexe studie waaraan wij als vakgroep meedoen. Deze studie vraagt om een nauwkeurig timemanagement en samenwerking met meerdere disciplines binnen het ziekenhuis. Er zitten inmiddels 79 patiënten in deze studie, waarvan 2 uit het DZ afkomstig zijn. Beiden hebben geloot voor de aanvullende laparoscopie en zijn in aansluiting op de laparoscopie direct voor debulking gegaan. EURAP studie ( zwangerschapsregistratie bij anti- epilelepticagebruik ). Voor de Eurap studie kunnen patiënten die anti- epileptica gebruiken aangemeld worden bij het UMC Utrecht. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer kinderen geboren van wie de moeder anti- epileptica gebruikt. Het gebruik van anti- epileptica tijdens de zwangerschap gaat gepaard met een verhoogde kans op afwijkingen bij het kind. Om meer zicht te krijgen op het gebruik van anti- epileptica tijdens de zwangerschap worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. Uit onze populatie zijn 3 patiënten aangemeld voor de EURAPstudie bij het UMC Utrecht.

19 Palm studie (management van leveradenomen gedurende de zwangerschap). Deze studie wordt aangestuurd door het Erasmus MC onder verantwoording van de MDL/chirurgie. Vrouwen bij wie het leveradenoom kleiner is dan 5 cm wordt een zwangerschap niet ontraden. In de studie worden zwangeren met een adenoom gevolgd om meer inzicht te krijgen in het verloop en behandeling van leveradenomen in de zwangerschap. Vanaf de 14 e week wordt iedere 6 weken een echo van de lever gemaakt in het centrum waar zij onder controle zijn. Probaat- S (registratiestudie naar vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis en een indicatie voor inleiding). De Probaat- S is een landelijk prospectieve registratiestudie naar de wijze van inleiden bij vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis. Door de hoge snelheid van het aantal inclusies is de studie in oktober 2012 al gesloten. Het DZ heeft in de periode tot CRF s aangeleverd. In deze periode zijn 173 patiënten bevallen met een sectio caesarea in de voorgeschiedenis. Hiervan zijn 44 patiënten ingeleid, 31 patiënten ondergingen een primaire sectio caesarea en 98 patiënten zijn spontaan in partu gekomen. (thuis monitoren van de bloeddruk). Het contract met is op beëindigd. Gluco MOMS (onderzoek naar het effect van het aanvullend gebruik van de glucose sensor bij vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap). In maart 2012 zijn we gestart met de GlucoMOMS. Deze studie vraagt om samenwerking met internisten en diabetesverpleegkundigen. Deze landelijke studie zoekt 300 zwangere vrouwen met ofwel diabetes type I of II of zwangerschapsdiabetes. Vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap maximaal 5 keer 5-7 dagen een glucosesensor geplaatst en houden tijdens de sensorweek een dagboekje bij. Op dit moment hebben 2 vrouwen toestemming gegeven voor de GlucoMOMS, 9 potentials wilden om uiteenlopende redenen niet deelnemen. Er zitten landellijk 59 vrouwen in de GlucoMOMS, nog 241 te gaan. Niche (onderzoek naar de behandeling van een niche in het keizersnedelitteken bij patiënten met bloedingsklachten). We hebben voor de Niche onze 1 e patiënt geïncludeerd voor een afwachtend beleid. Na 3 maanden is er een behandeling van de niche uitgevoerd. Landelijk zijn er in patiënten geïncludeerd. INDEX (onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats van bij 42 weken). Voor de INDEX studie worden 1800 vrouwen gezocht met een fysiologische zwangerschap. De studie wordt samen met de 1 e lijns verloskundigen uitgevoerd. Meerdere verloskundige praktijken in onze regio doen mee en er zijn inmiddels 16 patiënten geïncludeerd door de 1 e lijn en 6 door de 2 e lijn. Patiënten worden gecounseld bij 40 weken en geïncludeerd tussen de 41.0 en Binnen 48 uur na randomisatie wordt gestart met inleiden. Bij afwachtend beleid wordt het 2 e lijns protocol aangehouden. MisoREST (hoe te handelen bij een miskraamrest in de baarmoeder na behandeling met Misoprostol tabletten). We zijn in jullie 2012 gestart en hebben tot nu toe 2 nonrandomisaties voor deze studie gedaan. Bij de researchverpleegkundige zijn 6 potentials aangemeld: bij 3 patiënten is alsnog een curettage gedaan, bij 2 patiënten was het cavum uteri leeg na Misoprostolgebruik en 1 patiënt wilde het spontane beloop van de vruchtrest na Misoprostol afwachten. Landelijk zitten 8 patiënten in de MisoREST studie. MIRA (MIRena spiraal versus endometrium Ablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies). De MIRAstudie wordt in samenwerking met de huisartsen gedaan. Huisartsen die deelnemen aan de MIRA en zelf een Mirena spiraal plaatsen nemen contact op met de researchverpleegkundige om een patiënt aan te melden. Loot de patiënt voor de Mirena dan gaat de patiënt terug naar de huisarts, indien zij loot voor ablatie dan wordt de patiënt doorverwezen naar de gynaecoloog. Er zijn 3 patiënten geïncludeerd voor de MIRAstudie, zij hebben allen geloot voor ablatie van het endometrium. De 1 e huisartsen inclusie landelijk is gedaan door een huisarts uit onze regio! Er zijn 23 inclusies in de MIRA, nog 291 te gaan.

20 Algemene Informatie Kliniek bedden verloskunde wiegen bedden gynaecologie dagbehandeling totaal bedden opnames verloskunde opnames gynaecologie opnames gyn en verl opnames dagbehandeling opnames totaal Polikliniek Totaal polikliniekbezoek nieuw gyn/vpg oud/nieuw gyn/vpg herhaling gyn/vpg ca follow- up nieuw verloskunde oud/nieuw verloskunde herhaling verloskunde verwezen dur partu Staf gynaecologen 1.0 fte gynaecologen 0.9 fte gynaecologen 0.8 fte gynaecologen 0.7 fte gynaecologen 0.6 fte gynaecologen 0.5 fte assistentgeneeskundigen waarvan aios klinisch verloskundigen

Perinatale Zorg in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland Informatie Informatie uit de Perinatale Registratie kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). Een formulier voor een gegevensaanvraag, met vermelding

Nadere informatie

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Onze Lieve etenschap Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Diagnostische tests pagina 5 K war tet onder zoek ers pagina 8 e-b ooks pagina 12 Wer k en volgens G ood clinical

Nadere informatie

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk 5 e JAARGANG, NR. 1, Februari 2010 Kwaliteit Schitteren op je werk In beeld Honderd penoscrotale afwijkingen Kinderziekenhuis Nieuwe OK s in Kaapstad Proefschrift Acute appendicitis in beeld Collega: Anesthesiemedewerker

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Generation R 2004

Jaarverslag Generation R 2004 Het grote onderzoek naar groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam. Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van: Zilveren Kruis Achmea Micronic BV Snijders

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

De pil en ernstige bijwerkingen. Darmresecties tijdens debulking. Buikpijn in zwangerschap. Gemelligraviditeit. Kenya Classic. Volume 126 APRIL 2013

De pil en ernstige bijwerkingen. Darmresecties tijdens debulking. Buikpijn in zwangerschap. Gemelligraviditeit. Kenya Classic. Volume 126 APRIL 2013 De pil en ernstige bijwerkingen Darmresecties tijdens debulking Buikpijn in zwangerschap Gemelligraviditeit Kenya Classic 03 2013 Volume 126 APRIL 2013 Gynaecologie, oncologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2014 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1. Operatiekamers 5 1.2. Polikliniek Anesthesiologie 7 1.3. Anesthesie- en sedatiesessies 7 1.4. Mobiel Medisch Team 8 1.5. Bonaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Wie doet het met wie in de zorg?

Wie doet het met wie in de zorg? Capita selecta: samenwerking en uitbesteding van (medisch) ondersteunende diensten kpmg gezondheidszorg Wie doet het met wie in de zorg? Het jaarlijkse overzicht van bestuurlijke samenwerking tussen Nederlandse

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Programma Gynaecongres. 3 en 4 juni 2010 Chassétheater, Breda

Programma Gynaecongres. 3 en 4 juni 2010 Chassétheater, Breda Programma Gynaecongres 3 en 4 juni 2010 Chassétheater, Breda Het Gynaecongres is geaccrediteerd met 10 punten: Donderdag 3 juni 2010: 6 punten Vrijdag 4 juni 2010: 4 punten 3-4 juni 2010 1 ORGANISATIE

Nadere informatie