Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Croho-nummer: Hobéon Certificering BV Datum: 17 december 2010 Auditteam: F.M. Brouwer E. Schoonman J.H. ten Brinke L.M.A. Brinkman Secretaris: B. Verstegen

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 2 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 6 4. VORIGE ACCREDITATIE 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 13 Facet 2.1. Eisen hbo 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 15 Facet 2.3. Samenhang programma 17 Facet 2.4. Studielast 19 Facet 2.5. Instroom 21 Facet 2.6. Duur 23 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 24 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 29 Facet 3.1. Eisen hbo 29 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 30 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 33 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 33 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 37 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 37 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 38 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 41 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 41 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 49 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners 51 BIJLAGE II Kwantitatieve gegevens van de opleiding 53 BIJLAGE III Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren 57 BIJLAGE IV Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels Hobéon 63 BIJLAGE V Geraadpleegde documenten 65

6

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo-bacheloropleiding Communicatie, verzorgd door Fontys Hogescholen, croho-nummer in al haar varianten en locaties te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Algemene gegevens Naam van de instelling: Naam van het instituut : Naam van de opleiding: Varianten van de opleiding: Locatie van de opleidingen: Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Communicatie Communicatie Voltijd/deeltijd Eindhoven Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 17 juni 2010 Datum adviesrapport: 17 december 2010 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: F. M. Brouwer, voorzitter. Mevrouw Brouwer werkte bij een aantal hogescholen in verschillende beleidsfuncties en beleidsterreinen. Sinds de start van het accreditatiestelsel heeft het accent van haar werk gelegen op kwaliteit en accreditatie. Vanaf 2002 was zij senior-adviseur Onderwijs en Kwaliteit, regisseur voor de interne kwaliteitszorg en de accreditatietrajecten van de opleidingen van De Haagse Hogeschool en adviseur kwaliteitszorg voor het College van Bestuur. Sinds 2008 is zij senior-adviseur bij de Hobéon Groep, met als aandachtsgebieden kwaliteitszorg & certificering en management consult. Drs J.H. ten Brinke, werkvelddeskundige, is directeur Corporate Communications & Branding APG. Dhr. ten Brinke is van verschillende grote bedrijven directeur communicatie geweest en is ook lid van een groot aantal besturen en verenigingen, zoals bestuur Logeion, beroepsvereniging voor communicatie, Werkgroep PR/PA, branchevereniging VB, Curatorium Bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie UvA en Programmaraad VO/HO Deltapunt Techniek. Drs. E. Schoonman, vakdeskundige, is directeur/eigenaar en zelfstandig consultant op het gebied van strategische advisering, publieke opinie onderzoek en monitoring, issuesmanagement en advisering draagvlak, zichtbaarheid en reputatie, public affairs en mediabeleid, integriteitbeleid en ethiek, corporate social responsibility en stakeholdermanagement. Zij was jarenlang docent/gecommitteerde aan de School voor Journalistiek van de Hogeschool Utrecht en heeft daarnaast als auditor voor de NVAO gewerkt. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 1

8 L.M.A van den Brink, derdejaars studente Communicatie Hogeschool Utrecht en lid van de MR. Drs. B. Verstegen, secretaris, is meer dan tien jaar opleidingsmanager van diverse opleidingen aan de Hogeschool Utrecht geweest en was daar integraal verantwoordelijk. Daarnaast heeft hij sinds 2002 bijgedragen aan de ontwikkeling van accreditatietrajecten binnen de HU en leidde hij een twintigtal interne audits. Sinds 2009 werkt hij bij Hobéon Samenvattende beoordeling Algemeen beeld De Fontys Hogeschool Communicatie maakt deel uit van de Fontys Hogescholen, bestaande uit 29 instituten. De Fontys Hogeschool Communicatie biedt één opleiding aan: Communicatie en deze leidt op voor de bachelor of Communications. De opleiding wordt in Eindhoven aangeboden in zowel voltijd als deeltijd. De opleiding kent twee specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Twee facetten van dit onderwerp worden als goed beoordeeld voor deze opleiding, wat een kwalificatie goed voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit wordt als extra aantekening bij het oordeel gevoegd. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de landelijk geformuleerde eindkwalificaties als uitgangspunt genomen om een opleiding neer te zetten die een eigen profilering heeft. Landelijk heeft deze uitwerking het oordeel good example gekregen. De profilering kenmerkt zich door het in de volle breedte volgen van de beleidscyclus enerzijds en een verdieping op het creatieve vlak anderzijds. De profilering wordt door het werkveld herkend en erkend en door studenten gewaardeerd. Het panel is van mening dat de opleiding van bachelorniveau is. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het programma van de opleiding Communicatie kenmerkt zich door een hoge praktijkgerichtheid. Er wordt al in het eerste jaar met echte opdrachten en opdrachtgevers gewerkt. Het programma, opgezet rond de beleidscyclus, vertoont een goede samenhang, zowel verticaal als horizontaal. Ook wat betreft programmaonderdelen, eindtermen en de manier waarop getoetst wordt, heeft de opleiding een samenhangende manier van werken laten zien waardoor het panel tot een positief eindoordeel gekomen is. De afstemming tussen vormgeving en inhoud heeft het auditpanel met een goed gewaardeerd omdat de opleiding het werkveld zowel in de vormgeving (opdrachtgever) als de inhoud (op te leveren producten) een consistente rol toekent. De opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk zowel wat eindtermen als werkvormen betreft. Recentelijk heeft de opleiding maatregelen genomen die door een verdere scheiding van beoordeling en begeleiding resulteren in een nog betere borging van de toetskwaliteit. Het auditpanel heeft met deze maatregelen zijn instemming betuigd en beoordeelt de werking van de examen- en toetscommissie als valide. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 2

9 Het auditpanel beoordeelt het personeel als toegewijd en kundig. Toch merkt het panel op dat uit een aantal CV s van docenten een zekere afstand tot het werkveld blijkt. Met de opleiding is het panel erover eens dat na de omvangrijke onderwijsvernieuwing, die veel inspanning gekost heeft, de tijd nu aanbreekt voor verdieping. De opleiding zelf heeft plannen om via de lectoraten de actuele kennis van docenten te vergroten. Het panel geeft de suggestie om daarnaast, via het systematisch inzetten van docentstages, docenten nauwer in contact te brengen met de actuele stand van zaken in het werkveld. De verdere kwaliteit van het personeel wordt door studenten als goed beoordeeld. Samen met de inspanningen die de opleiding zich getroost om de personele kwaliteit voortdurend te verbeteren leidt dit tot de waardering goed voor het facet kwaliteit personeel. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Over de materiële voorzieningen in algemene zin was het auditpanel tevreden. Als kritische noot merkt het panel op dat de informatievoorziening aan studenten moet verbeteren. De opleiding heeft dat zelf onderkend en maatregelen benoemd en genomen. De studieloopbaanbegeleiding is adequaat opgezet. Wat uitvoering betreft zijn de verschillen tussen slb ers onderling aanleiding voor een matige studenttevredenheid. Het panel heeft, zeker gezien de eerste evaluatieresultaten, vertrouwen in de voorgestelde en deels gerealiseerde verbeteringen. Onderwerp Interne kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de laatste jaren slagen gemaakt in het verder ontwikkelen van het kwaliteitszorgsysteem. Naast de ontwikkelingen op hogeschoolniveau heeft de opleiding door bijvoorbeeld de Spiegelbijeenkomsten, waarin met studenten evaluaties verder besproken worden om ze te verduidelijken, een goed beeld van verbeterpunten. Een heldere prioritering van verbetermaatregelen heeft het auditteam wel tijdens de audit gehoord; in de Management Review was dit punt minder expliciet naar voren gekomen. Onderwerp Resultaten: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het eindniveau loopt algemeen gesproken in de pas met wat voor een hbo-bachelor gebruikelijk is. De verschillen tussen zowel het niveau als de scope van afstudeeropdrachten zijn echter groot. Het panel geeft de opleiding de suggestie om helder te beschrijven wat de eisen aan een acceptabele afstudeeropdracht zijn. Verschillen in niveau en onderzoeksmethodologie komen duidelijk tot uitdrukking in de beoordeling. De cohortrendementen van de voltijd zijn volgens het auditpanel in orde; de rendementen van de deeltijd zijn aan de lage kant, zeker vergeleken met andere deeltijdopleidingen. Het auditpanel suggereert de opleiding om een goede analyse te maken van de lage rendementen voor de deeltijdopleiding en op grond hiervan maatregelen te treffen om het rendement te verhogen. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 4

11 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie (VBI) is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo opleiding Fontys Hogeschool Communicatie, verzorgd door Fontys Hogescholen, Croho nummer De opleiding wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het NVAO Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). De audit heeft plaatsgevonden op 17 juni Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door F.M. Brouwer, voorzitter; drs. E. Schoonman; drs J.H. ten Brinke; L.M.A van den Brink en drs. B. Verstegen. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter F. M. Brouwer werkvelddeskundige Drs. J.H. ten Brinke vakdeskundige Drs. E. Schoonman student L.M.A van den Brink Studente Communicatie Hogeschool Utrecht secretaris drs. B. Verstegen werkveld vak / discipline X X X X onderwijs X X kwaliteitszorg /audit X X studentperspectief X In Bijlage III vindt u de cv s van de auditoren. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 5

12 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING De Fontys Hogeschool Communicatie maakt deel uit van de Fontys Hogescholen, bestaande uit 29 instituten. Deze instituten verzorgen ruim 200 bacheloropleidingen in verschillende varianten: voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Ook biedt Fontys 36 masteropleidingen aan en verzorgt cursussen en trainingen. De Fontys organisatie kent twee sturingslagen: de Raad van Bestuur en de directeuren van instituten. De Raad van Bestuur stuurt op hoofdlijnen; de directeuren dragen integrale managementverantwoordelijkheid. Profiel van de opleiding De Fontys Hogeschool Communicatie biedt één opleiding aan: Communicatie en deze leidt op voor de bachelor of Communications. De opleiding wordt in Eindhoven aangeboden in zowel voltijd als deeltijd. De opleiding kent twee specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. De specialisatie Communicatie Creatief wordt alleen in voltijd aangeboden. De verdeling van de studenten over beide specialisaties ligt in de eindfase 4 : 1 (CM : CC). De opleiding bestaat uit een major en een vrij te kiezen minor. De opleiding heeft het landelijk profiel verder ingekleurd met een brede basis (Communicatie Management waar adviesvaardigheden een centrale rol spelen) en een verdieping van de creatieve vaardigheden. In Communicatie Creatief worden deze vaardigheden nog verder ontwikkeld; de basis is daar minder breed. Aan de negen landelijk vastgestelde eindcompetenties heeft de opleiding een extra eindcompetentie toegevoegd: reflectie op persoonlijk en professioneel handelen. Beroepenveld De bacheloropleiding Communicatie leidt op voor een veelvoud aan beroepen en functies in de communicatiebranche. De opleiding ziet in het beroepenveld een toenemende vraag naar communicatiedeskundigheid. Ook wordt communicatie steeds vaker als een strategische factor in het organisatiebeleid gezien. Het beroepenveld professionaliseert zich verder waardoor steeds meer professionals met minimaal hbo-opleiding werkzaam zijn. Trendonderzoek bevestigt deze waarneming. Interne organisatie De opleiding Communicatie heeft gekozen voor een organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke teams. Deze zijn per 1 augustus 2008 ingevoerd. Er zijn in totaal vijf teams: drie onderwijsuitvoeringsteams (propedeuse, hoofdfase en eindfase), een team dat de onderwijsuitvoering ondersteunt en een team dat verantwoordelijk is voor de zakelijke dienstverlening en relatiebeheer. Een zesde team lectoraat is in oprichting. De directeur en de teamleiders, aangevuld met de kwaliteitszorgcoördinator en de coördinator onderwijsontwikkeling vormen het strategisch overleg. Binnen de teams, bestaande uit onderwijsgevend en/of onderwijsondersteunend personeel, vindt regelmatig teamoverleg plaats. Andere gremia zijn: de opleidingscommissie, bestaande uit een gelijk aantal medewerkers en studenten, de instituutsmedezeggenschapsraad, bestaande uit vier medewerkers en vier studenten en de Raad van Advies, samengesteld uit externe leden. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 6

13 4. VORIGE ACCREDITATIE 1. Inleiding Bij brief van 14 oktober 2004 heeft dr. F.C. van Rijswijk, lid van de Raad van Bestuur van de Fontys Hogeschool te Eindhoven, bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een aanvraag om accreditatie, als bedoeld in artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hierna WHW (Stb.2002, 302), voor de opleiding hbo-bachelor Communicatie ingediend. Ter ondersteuning van de aanvraag heeft Fontys Hogeschool een rapport overgelegd van een door haar ingeschakelde Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI): Netherlands Quality Agency (NQA). Het rapport van NQA, hierna VBI-rapport, heeft de NVAO ontvangen op 18 oktober De visitatie van de opleiding heeft plaatsgevonden op 16 en 17 maart Het VBI-rapport is opgebouwd aan de hand van het Accreditatiekader hoger onderwijs hbo-bachelor van de NVAO, Strcrt. 2003, 120, hierna: het Accreditatiekader. 2. Bevindingen Op grond van het toepasselijke Accreditatiekader wordt een opleiding beoordeeld aan de hand van zes onderwerpen, te weten: doelstellingen van de opleiding, programma, inzet van personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Ad: Doelstellingen opleiding De eindkwalificaties waren goed geformuleerd op hbo-niveau en sloten aan bij de Dublin Descriptoren. De opleiding heeft bij de vaststelling ervan meer dan in de landelijke eindtermen aandacht geschonken aan de beroepshouding. De opleiding kiest voor een brede inzetbaarheid van de afgestudeerden. Deze keuze werd echter door alumni, en studenten ervaren als weinig concreet. Het panel constateerde dat dit in de opzet van een nieuw curriculum werd opgevangen door het aanbieden van mogelijkheden tot specialisatie. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Programma Het panel waardeerde de mix van theorie, praktijkopdrachten en onderzoek en stages. Het constateerde dat kennisontwikkeling via toegepast onderzoek voldoende plaatsvond, maar via vakliteratuur matig was. De opleiding moest actuele vakliteratuur, en ook haar contacten met het werkveld directer met het curriculum verbinden. Er was tevredenheid over de aansluiting van het programma op de eindkwalificaties, maar ook bleek de nood aan meer verdieping en specialisatie. Het nieuwe curriculum beloofde hierin verbetering, ook wat betreft de relatie tussen eindkwalificaties, leerdoelen en onderwijseenheden. De samenhang binnen thema s was voldoende, maar was tussen thema s niet altijd expliciet. In ieder geval moest de spreiding van de studielast in de propedeuse worden onderzocht. Het panel had geen duidelijk didactisch concept in het schriftelijk materiaal aangetroffen, maar erkende dat het concept van de learning community impliciet aanwezig was. Het panel stelde vast dat de werkvormen wel afgestemd zijn op de eindkwalificaties. Het toetsingsbeleid scoorde onvoldoende: de manier van toetsing hing teveel af van de individuele docenten en was voor studenten vaak niet individueel genoeg. Daarom werd een plan tot verbetering van de toetspraktijk opgesteld. De NVAO stelde vast dat het panel bij verschillende facetten een kritische noot plaatste, en te kennen gaf dat verbeteringen wenselijk zijn. De facetten instroom en duur werden als goed werden beoordeeld. Het facet toetsing kreeg een gemotiveerde onvoldoende. Na onderlinge weging van alle facetten werd het onderwerp programma positief bevonden. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 7

14 Aangezien de geplande verbeteringen aan het curriculum en de toetsingsmethode aan het panel werden toegelicht, beoordeelde de NVAO het onderwerp voldoende. Ad: Inzet personeel Het personeelsplan, het personeelsbestand en hun achtergrond werden beoordeeld als voldoende en ook de studenten waren tevreden over de lesgevers. Het panel wees echter op een geplande inkrimping van het personeelsbestand en de mogelijke impact daarvan op werkdruk en studiebegeleiding. Er werd ook melding gemaakt van een meer structurele scholingsbehoefte onder docenten. De opleiding had reeds scholingsplannen opgemaakt, maar nog niet tot uitvoering gebracht. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Voorzieningen De materiële voorzieningen werden door het panel ruim, modern en van voldoende kwaliteit geacht. De uitvoering van de studiebegeleiding verliep nog moeizaam. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Kwaliteitszorg De opleiding hanteerde de PDCA-kwaliteitscyclus, maar zou deze nog kunnen verbeteren door op meer structurele manier met input om te gaan. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Resultaten De rendementscijfers waren eerder laag dan hoog, vooral in de deeltijdopleiding, en het panel wees op een matige analyse van dit gegeven. Het behalen van de eindtermen, en het voldoen aan het hbo-niveau werden op een gedegen manier getoetst. Ook het werkveld was tevreden over de kwalificaties van de afgestudeerden. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. 3. Verbetermaatregelen van de opleiding. De opleiding Communicatie heeft veel geïnvesteerd in het tot stand brengen van een nieuw curriculum. Het vernieuwde curriculum van de opleiding Communicatie kenmerkt zich door een hoge praktijkgerichtheid. Er wordt al in het eerste jaar met echte opdrachten en opdrachtgevers gewerkt. Het programma, opgezet rond de beleidscyclus, vertoont een duidelijke samenhang, zowel verticaal als horizontaal. Ook wat betreft programmaonderdelen, eindtermen en de manier waarop getoetst wordt, laat de opleiding een samenhangende manier van werken zien. De opleiding heeft eveneens de toetsing aanzienlijk verbeterd. Recentelijk heeft de opleiding maatregelen genomen die door een verdere scheiding van beoordeling en begeleiding resulteren in een nog betere borging van de toetskwaliteit. Daarnaast heeft de opleiding een op de doelgroepen afgestemde studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. Zowel opzet als uitvoering zijn verbeterd. De opleiding pakt kwaliteitszorg op een structurele manier aan en voert verbetermaatregelen op een goede manier uit. Ook op dit onderwerp heeft de opleiding zich sterk ontwikkeld. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 8

15 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: Goed Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Aansluiting landelijke eindkwalificaties De eindkwalificaties bacheloropleiding Communicatie zijn gebaseerd op de landelijke beroepsprofielen die zijn vastgesteld door de Beroepsvereniging voor Communicatie en de Vereniging voor Overheidscommunicatie van Hierin worden Beroepsprofiel B- Communicatiemedewerker en Beroepsprofiel C - Senior Communicatiemedewerker beschreven. Een werkgroep van het Landelijk Overleg Communicatieopleidingen heeft op basis van dit landelijk profiel een negental beroepscompetenties beschreven. De opleiding heeft daar een tiende competentie aan toegevoegd. Deze tien competenties dienden als uitgangspunt voor het herontwerp van het curriculum in het kader van de invoering van een major-minormodel in het studiejaar De negen landelijk vastgestelde competenties vormen de ruggengraat van de beleidscyclus waarbinnen de communicatieprofessional zijn taken uitvoert. De negen landelijk vastgestelde competenties zijn: Issuesignalering en onderzoeksvoorbereiding; Onderzoeken; Advisering; Communicatiebeleidsontwikkeling; Opstellen van een communicatieplan; Ontwerpen van een campagne; Realiseren van een communicatieproject; Realiseren van communicatiemiddelen; Representatie organisatie. De opleiding heeft toegevoegd: Reflectie op persoonlijk en professioneel handelen. Wijze van totstandkoming eindkwalificaties opleiding Nadat de landelijke beroepscompetenties vastgesteld waren, heeft de opleiding op een duidelijke manier het kennisfundament, gerelateerd aan de beroepscompetenties, beschreven. Hiertoe heeft de opleiding in het werkveld eerst onderzoek gedaan welke kennis relevant is voor de uitoefening van het vak. Dit document is in 2005 als good example gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst van communicatieopleidingen. De opleiding onderhoudt via de Raad van Advies en via deelname aan de regionale kenniskring van jonge communicatieprofessionals voeling met het beroepenveld. De positionering van de opleiding is in de Raad van Advies uitvoerig besproken en is door de Raad van Advies geaccordeerd. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 9

16 Opleidingsprofiel De opleiding kent twee voltijdse specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. In de deeltijd wordt alleen Communicatie Management aangeboden. Communicatie Management sluit aan op het genoemde beroepsprofiel-b met accenten uit het beroepsprofiel-c, met name waar het gaat om strategieontwikkeling. De specialisatie Communicatie Creatief sluit aan op het beroepsprofiel-b met een focus op conceptontwikkeling en copywriting. Onderhoud eindkwalificaties De opleiding bespreekt met de Raad van Advies, waarin vertegenwoordigers van het beroepenveld zitting hebben, op strategisch niveau de positionering van de opleiding in het licht van ontwikkelingen in de markt. Daarnaast vraagt de opleiding de Raad om advies betreffende bijstelling van de eindkwalificaties. De beroepsvereniging heeft nieuwe beroepsniveauprofielen geformuleerd. Deze profielen zullen na vaststelling door de beroepsvereniging in de zomer van 2010 leidend zijn voor het curriculum van de opleiding. Overwegingen De opleiding heeft de doelstellingen naar behoren geformuleerd en via het beroepenveld gevalideerd. Het gegeven dat de geformuleerde eindkwalificaties van de opleiding landelijk gezien als good example gewaardeerd worden is voor het panel aanleiding om dit facet met een goed te beoordelen. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

17 Facet 1.2. Niveau: Bachelor De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Oordeel: Voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Toetsing van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren De opleiding heeft de Dublin Descriptoren duidelijk gekoppeld aan de tien eindkwalificaties. Dit is als volgt gebeurd: Kennis en inzicht. De opleiding heeft in een zogenaamd kennisfundament (de Body of Knowledge) vastgelegd welke kennisinhouden relevant zijn voor welke competenties. De opleiding gebruikt hiervoor specifieke literatuur en zorgt ervoor dat deze up-to-date blijven. Naast kennis is inzicht een vereiste om de kennis op een juiste manier toe te passen. Toepassing van kennis en inzicht. In de operationalisering van de toepassing van kennis en inzicht komt de koppeling met kennisintensieve beroepsproducten expliciet aan de orde. Om hun beroepsproducten te realiseren ontwikkelen studenten noodzakelijkerwijs een professionele houding. Deze producten vormen een adequaat antwoord op de voorgelegde communicatievraagstukken. De student moet daartoe een analyse maken en op grond van deze analyse een goed beargumenteerde oplossing presenteren. Oordeelsvorming. Onderzoek naar alle relevante aspecten uit de context van een voorgelegd communicatievraagstuk vormt een integraal onderdeel van het leerproces. Oordeelsvorm over de relevantie van een aspect is daarom direct aan de orde. Zo dienen studenten bij het analyseren van de invloed van maatschappelijke issues op het communicatiebeleid van een organisatie alle relevante actoren en factoren in beeld te brengen. In hun afweging dienen studenten sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten te betrekken. Studenten moeten in staat zijn relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren, een afgewogen oordeel te vormen op basis van gegevens, met meewegen van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie. Communicatie gaat over openbaarheid en openbaar maken. De focus ligt op het (leren) overbrengen van informatie op een duidelijke manier voor een niet gespecialiseerd publiek. Als voorbeeld van de koppeling van eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren volgen hier de aan communicatie gerelateerde eindcompetenties: ontwikkelen van een communicatieplan, ontwerpen van een campagne, realiseren van een communicatieproject, realiseren van communicatiemiddelen en representatie van de organisatie. Leervaardigheden. Binnen het onderwijs dat de opleiding aanbiedt is er in alle fases aandacht voor de persoonlijke en professionele groei van de student. Begeleid door een studieloopbaanbegeleider ontwikkelt de student het vermogen te blijven leren en is aan het eind van de studie klaar voor een vervolgopleiding die een hoge autonomie veronderstelt. Overwegingen Het panel is van mening dat dit facet uitgewerkt is conform het gebruikelijke voor een hbobachelor en waardeert dat met een voldoende. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is o Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: Goed Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: Voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Kennisontwikkeling Vakliteratuur De eerste twee jaar van het curriculum ligt de focus op het internaliseren van het kennisfundament, zoals de opleiding dat heeft vastgelegd. De studenten volgen kernmodules, zoals Communicatietheorie en bestuderen zelfstandig vakliteratuur. Deze literatuur is vastgelegd in de modulebeschrijvingen en bestaat uit boeken, readers en verwijzingen naar relevante internetsites. Materiaal uit de beroepspraktijk Studenten werken regelmatig aan praktijkopdrachten en beroepsproducten. In alle fasen van de opleiding werken studenten met echte klantvragen en zorgt de opleiding voor actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk. Zo moeten studenten in de propedeuse bijvoorbeeld een individuele communicatieopdracht uitvoeren waarbij ze zelf een opdrachtgever benaderen die behoefte heeft aan een nieuwe communicatiemix. Ook voeren studenten opdrachten uit tijdens de beroepsopleidende stage en nemen deel aan de adviesbureaus in de hoofdfasen waar ze verschillende opdrachten parallel uitvoeren. In het zesde semester worden studenten uitgedaagd om zelf cases in te brengen in de werkcolleges. Interactie met de beroepspraktijk De opleiding draagt er op een goede manier zorg voor dat de beroepscompetenties ontwikkeld worden in een zo realistisch mogelijke beroepscontext. De student krijgt veelvuldig verschillende praktijkopdrachten. Alle opdrachten worden uitgewerkt volgens de beleidscyclus. Dit houdt in dat alle opdrachten starten met analyse en onderzoek. Daarna volgt een advies over de ontwikkeling van communicatiebeleid en de inzet van communicatiemiddelen. Daarnaast leren studenten beroepsproducten te maken die een beginnende communicatieprofessional moet kunnen maken. De opleiding biedt voltijdstudenten twee stages aan: een beroepsopleidende stage en een afstudeerstage. Tijdens de beroepsopleidende stage staat de beleidsuitvoering centraal en doet de student kennis op van bedrijfsprocessen, planning en uitvoering. De deeltijdstudenten voeren in plaats van een beroepsopleidende stage in jaar 2, 3 en 4 praktijkopdrachten uit, bij voorkeur gerelateerd aan de werkkring van de deeltijdstudent. Met de afstudeerstages lossen studenten actuele communicatievraagstukken op via analyses, onderzoeken, (beleids)adviezen en communicatieplannen. Toegepast onderzoek Vanaf de eerste opdracht in de propedeuse is er aandacht voor methoden van onderzoek en onderzoekstechnieken. Het curriculum kent vijf modulen die erop gericht zijn studenten de relevante methodische kennis over onderzoeken aan te leren. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

20 De opleiding participeert in onderzoeksprogramma s vanuit het multidisciplinaire Fontys Future Media Lab. In 2010 start het lectoraat Media: Narratie & Interactie. Tevens worden op kleine schaal vormen van toegepast onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bedrijfsleven. Beroepsvaardigheden Het panel vindt dat de te ontwikkelen beroepsvaardigheden op een goede, praktische manier zijn omschreven in een vaardigheids- en houdingsdocument. Dit document wordt elke vier jaar geactualiseerd. De beroepsvaardigheden worden getraind in vaardighedencursussen. In een later deel van de hoofdfase wordt er bij de begeleiding expliciet aandacht besteed aan hogere beroepsvaardigheden als managementvaardigheden en adviesvaardigheden. Actualiteit van het programma De opleiding heeft voor de onderwijsontwikkeling een coördinator Onderwijsontwikkeling en een commissie Onderwijsontwikkeling aangesteld. De coördinator stelt verbeteracties op het gebied van onderwijsontwikkeling voor. Hij neemt deel aan de bijeenkomsten met de Raad van Advies en neemt daarvandaan nieuwe inzichten en ontwikkelingen mee naar de Commissie Onderwijsontwikkeling. Daarnaast evalueert de opleiding regelmatig de actualiteit via alumnionderzoeken en de HBO-Monitor (zie ook facet 5.1). De te ontwikkelen beroepsvaardigheden worden eens per vier jaar geactualiseerd. In gesprekken met studenten en werkveldvertegenwoordigers tijdens de audit kwam naar voren dat de actualiteit voldoende is. Hoewel cases niet elk jaar vernieuwd worden is de actualiteit herkenbaar. Overwegingen Het panel concludeert dat zowel het huidige kennisfundament als vaardigheidsfundament voldoende actueel is. De gebruikte literatuur is naar de mening van het panel weliswaar voldoende actueel maar niet gericht op vernieuwing en innovatie. Het panel adviseert de opleiding om de relevantie van de gebruikte literatuur te definiëren in termen van vernieuwing en innovatie en volgens deze definities de gebruikte literatuur periodiek te evalueren en indien nodig aan te passen. Het panel is tevreden over de praktijkopdrachten en de beroepsproducten. Het auditpanel concludeert dat het belangrijkste item van dit facet, de relatie met de beroepspraktijk, goed is. Om het hele facet een goed te geven is teveel van het goede. Dus krijgt dit facet een voldoende. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie

Adviesrapport Accreditatie Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management (voltijd/deeltijd) en Associate Degree Facility Management (deeltijd) Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd - deeltijd Associate Degree-programma Communicatie Eventmanagement Voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE Raad van bestuur Saxion Hogescholen Enschede Postbus 70000 7500 KB ENSCHEDE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT Hogeschool Schoevers T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan 101 3526 KR UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht;

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht; se accr editat eorgan sat e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 sooo B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Adviesrapport bacheloropleiding HBO-ICT voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Eindhoven

Adviesrapport bacheloropleiding HBO-ICT voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Eindhoven Adviesrapport bacheloropleiding HBO-ICT voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Eindhoven Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

Besluit. Raad van bestuur Avans Hogeschool Postbus AS S-HERTOGENBOSCH

Besluit. Raad van bestuur Avans Hogeschool Postbus AS S-HERTOGENBOSCH Raad van bestuur Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS S-HERTOGENBOSCH Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Informatica

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Voltijd, duaal Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Voltijd, duaal Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Voltijd, duaal Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie