Richtlijn voor het trainen met een myo- electrische prothese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn voor het trainen met een myo- electrische prothese"

Transcriptie

1 Richtlijn voor het trainen met een myoelectrische prothese Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek Hanneke Bouwsema, Corry K. van der Sluis, Raoul M. Bongers Centrum voor Bewegingswetenschappen / Afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, RuG Juli 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht revalidatie Aspecten die bijdragen aan de training Leervermogen Préprothesefase Training van de andere arm met een armprothesesimulator Prothesefase Achtergrondinformatie Trainingsaspecten Prothesespecifieke trainingsaspecten Leervermogen Préprothesefase Training van de andere arm met een armprothesesimulator Prothesefase Evaluatie 24 Referenties 26

3 Inleiding Waarom is een richtlijn met wetenschappelijk aangetoonde trainingsaspecten nodig? Twintig tot veertig procent van de cliënten met een armamputatie gebruikt in het dagelijks leven geen prothese. Dit komt onder andere door dat een laag functioneel gebruik en gebrek aan voldoende toegepaste training. 1,2 Om het prothesegebruik te verhogen is een goede training belangrijk, waarbij de vaardigheden zo goed mogelijk worden aangeleerd in de kliniek en daarna thuis goed toegepast kunnen worden. Revalidatiecentra gebruiken vaak eigen protocollen die zijn ontwikkeld uit klinische ervaringen (best practice). 3 Zo heeft elk centrum een eigen trainingsprogramma. Maar tot op heden is het niet bekend wat de meest efficiënte manier van trainen is en de vraag naar een wetenschappelijk gefundeerd trainingsprogramma wordt steeds groter. 414 Deze richtlijn is opgezet met onder andere resultaten uit onderzoek van het Centrum van Bewegingswetenschappen in samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, financieel gesteund door de firma Otto Bock. Toepassing van motorische leerprincipes. In deze richtlijn worden motorische principes toegepast waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze motorisch leren bevorderen *. Door deze principes te gebruiken in het revalidatieproces wordt het motorisch leren gemaximaliseerd. Hoewel het gebruik van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de klinische prothesiologiepraktijk nog niet standaard is, kan dit een grote bijdrage leveren aan de revalidatie van cliënten. 815 Algemene aspecten in de prothesetraining. Het accepteren en gebruiken van een prothese wordt verhoogd door onder andere een goede prothesetraining 1618, het snel aanmeten van de prothese 1,13,1921 en het voorlichten van cliënten 22. Daarnaast zijn de volgende algemene aspecten belangrijk bij training: Oefenen: de mate van verbetering in prestaties hangt af van de hoeveelheid oefening 23,2423 Optimaliseren: behandeltijd is vaak beperkt, optimaliseer daarom het leren tijdens de sessies Generaliseren: revalidatie is succesvol als de geleerde vaardigheden thuis kunnen worden toegepast Doelen stellen: door het stellen van doelen samen met de cliënt wordt efficiëntie, effectiviteit en de motivatie verhoogd tijdens de revalidatie 25,26 Doel van de richtlijn. Deze richtlijn biedt specifieke handvatten voor het trainen van de controle van de armprothese. Andere aspecten van amputatie en prothesegebruik (zoals pijn management, stompmanagement, cliënteneducatie, prothesevoorschriften, wennen aan de prothese en algemene oefeningen voor de fysieke gesteldheid) worden niet behandeld. De richtlijn is algemeen opgesteld; per cliënt zal de training op individueel niveau verder ingevuld moeten worden waarin de behoeften, verwachtingen en doelen van de cliënt meegenomen worden. Doelpopulatie. Het programma richt zich in eerste instantie op mensen met een transradiale amputatie die gebruik gaan maken van een myoelektrische armprothese, maar het programma kan, met aanpassingen, ook worden toegepast bij andere amputatieniveaus en/of andere prothesetypen. Opzet van de richtlijn. De richtlijn is opgedeeld in twee delen, een overzicht met specifieke trainingsaspecten en deel met achtergrondinformatie over de trainingsaspecten. De drie fasen in het revalidatieproces van een armprothesegebruiker worden in de richtlijn gevolgd. De préprothesefase start meteen na de amputatie, gevolgd door de prothesefase na het aanmeten van de prothese, en het revalidatieproces wordt afgesloten met evaluatie. Wanneer de richtlijn wordt gevolgd in meerdere revalidatiecentra worden niet alleen prothesegebruikers tot een zo hoog mogelijk functioneel niveau gebracht, maar kan ook dataverzameling en metingen over meerdere centra tegelijkertijd plaatsvinden. Dit bevordert het doen van onderzoek en het krijgen van nieuwe inzichten op het gebied van de prothesiologie. * Niet alle leerprincipes in deze richtlijn zijn onderzocht en gevalideerd met prothesegebruikers, aangezien er nog maar weinig onderzoek is gedaan in het veld van de prothesiologie. Van een deel zijn alleen resultaten bekend uit onderzoek met nietgeamputeerden en/of andere patiënten populaties. Aangenomen wordt echter, dat de bevindingen uit deze onderzoeken ook toegepast kunnen worden bij prothesegebruikers. 3

4 Overzicht revalidatie 4

5 Aspecten die bijdragen aan de training Pas onderstaande trainingsaspecten toe bij alle Trainingssessies Houd aandacht voor het gebruik van de stomp bij activiteiten zodat een uitsluitend eenhandige werkwijze wordt tegengegaan. Dit werkt nadelig voor de acceptatie en het gebruik van de prothese. Coördinatie Focus op een vloeiende controle van de spiersignalen. Laat de spieren zo snel mogelijk achter elkaar aan spannen zodat er geen tijd tussen zit. Dit verbetert de timing en zorgt voor een vloeiender en snellere beweging. Train bijvoorbeeld het opeenvolgen van handopening en handsluiting door nadruk te leggen op het direct starten van de handsluiting na het hand openen. Bij reiken en grijpen: train het gelijktijdig eindigen van het reiken naar een object en het grijpen van een object door de hand tijdens het reiken al te laten sluiten. Kijken naar de hand Tijdens de training zal de cliënt altijd eerst naar de prothesehand kijken. Wanneer cliënt ervaren raakt met de prothese probeer dan het kijken naar de prothese te verminderen: Train terwijl er niet rechtstreeks naar de prothesehand gekeken wordt. Train door de cliënt te laten wegkijken van de prothesehand, of door de prothesearm af te dekken. Grijpkracht controle Voor een goede grijpkrachtcontrole is een goede proportionele controle nodig. Focus daarom in préprothesefase ook op het trainen van de proportionele controle. Neem in het hele revalidatieproces ruim de tijd voor het leren van de krachtcontrole. Verbetering in controle van de grijpkracht kost veel tijd. Train het vastgrijpen van verschillende flexibele objecten, start daarbij met indirect grijpen. Train de mate van indrukking van niet ingedrukt tot volledig ingedrukt. Specifiek en functioneel Zorg voor een goede basis, maar train zo snel mogelijk in een meer functioneel en specifieke omgeving. Dit motiveert de cliënt. Probeer de basiscontrole trainingen zo kort mogelijk te houden en verder te gaan in meer motiverende functionele oefeningen, zoals in een spelsituatie of dagelijkse handelingen. Variatie Breng veel variatie aan in de training: train in verschillende snelheden, in verschillende houdingen, met verschil in timing, met objecten in verschillende vormen, structuren, grootte en indrukbaarheid. Neem tijd voor herstel Train in sessies met rustperiodes van in ieder geval 24 uur tussen de sessies. Twee keer op 1 dag trainen heeft geen meerwaarde voor het leren. Herhaal veel Hoe vaker een handeling geoefend wordt, des te beter zal het resultaat zijn. Train in een gebloktherhaalde structuur Herhaal eerst één oefening tot deze goed gaat. Ga vervolgens door naar een tweede oefening en oefen deze tot het goed gaat. Oefen vervolgens beide taken achter elkaar, waardoor een gebloktherhaald schema ontstaat voor de training. 5

6 Geef instructies met een externe focus Geef instructies gericht op de effecten van de beweging op de omgeving en niet op bewegingen van het lichaam zelf. [bij het oefenen in het aanspannen van de twee spiergroepen met spiersignaal op het beeldscherm] GOED: het ene spiersignaal is al mooi hoog, probeer eens of het andere signaal ook hoger kan > focus op het resultaat op het scherm FOUT: probeer je spieren nog meer aan te spannen > focus op het lichaam Gebruik feedback op resultaat van de oefening Richt feedback op het resultaat van de beweging, niet de beweging zelf. Geef alleen positieve feedback. 6

7 Leervermogen Elke cliënt heeft een uniek trainingsschema, aangepast aan het motorisch leervermogen van de cliënt. Wat getraind moet worden, het aantal sessies en de hoeveelheid herhalingen die nodig zijn voor een cliënt hangt af van het motorisch leervermogen af. Het diagram kan gebruikt worden om te zien wat geschikt is voor de cliënt. Doel Vaststellen hoe goed de cliënt is in het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden Er zijn nog geen duidelijke criteria voor wanneer een cliënt snel of langzaam leert. Ervaring van de therapeut kan helpen om te bepalen hoe goed de cliënt in staat is om de gevraagde vaardigheden uit te voeren en de snelheid van het leren van de vaardigheden. Bij een snel lerende cliënt kan daarbij een hogere eindscore aangehouden worden zodat deze cliënt zo optimaal mogelijk getraind wordt (bijvoorbeeld 95% correct uitgevoerde handelingen en veel herhalingen), terwijl bij minder vaardige cliënten een lager percentage volstaat indien de 90% niet haalbaar is. 7

8 Préprothesefase Doelen De cliënt zo goed mogelijk voorbereiden op het gebruik van een myoelectrische prothese Controle krijgen over de spiersignalen vanuit de stompmusculatuur Hoogte van de signalen Proportionele controle: langzaam en snel aanspannen van de spieren Cocontractie: aanspannen en ontspannen van spiergroepen afzonderlijk en bewuste cocontractie van beide spiergroepen Openen en sluiten van de hand Proportionele controle: verschillende snelheden van openen en sluiten Oefen het schakelen tussen instellingen van de hand (zoals openensluiten naar polsrotatie) Spelletje is leuk en motiveert cliënt Bijvoorbeeld het autospel van PAULA: beweeg figuur met spiercontracties door gaten in de muren Varieer in moeilijkheidsniveau Train het openen en sluiten van de hand Train grootte handopening ten opzichte van een object Oefen positioneren van de hand ten opzichte van objecten Proportionele controle: varieer snelheid van openen en sluiten Oefen krachtcontrole met indrukbare voorwerpen Schakel tussen instellingen van de hand (zoals openen- sluiten naar polsrotatie In dit voorbeeld wordt de PAULA software van Ottobock gebruikt. Zie achtergrondinformatie voor meer systemen Duur van de training De training opbouwen op geleide van de spiervermoeidheid. Opbouwen van 5 minuten tot 30 minuten per therapiesessie. Wanneer is het doel bereikt? Bij het goed uitvoeren van 90% of meer van de gevraagde taken 8

9 Training van de andere arm met een armprothesesimulator Intermanuele transfer Door training met een simulator aan de gezonde arm vindt Intermanuele transfer plaats. Door dit effect worden de prestaties aan geamputeerde arm hoger wanneer later met de prothese dezelfde motorische vaardigheid geoefend wordt. Doelen Verhogen van startniveau en versnellen van het leerproces van vaardigheden voor toekomstige prothese Cliënt bekend laten raken met mogelijkheden en onmogelijkheden van een prothese Train het openen en sluiten van de hand Train grootte handopening ten opzichte van een object Oefen positioneren van de hand ten opzichte van objecten Proportionele controle: varieer snelheid van openen en sluiten Oefen krachtcontrole met indrukbare voorwerpen Duur van de training 30 minuten per keer. Train in 3 aparte sessie vroeg in het revalidatieproces. De training herhalen op 3 dagen voorafgaand aan de protheseverstrekking 9

10 Prothesetraining Compensatiegedrag Let op de mate van compensatie. Functionele compensatie zal altijd plaatsvinden door de eigenschappen van de prothese. Train daarom niet op het volledig verwijderen van de compensaties, corrigeer alleen teveel compensatie om overbelasting en blessures te voorkomen. Denk aan prépositionering van de prothesehand. Dit is afhankelijk van de taak, er is geen algemene stand van de hand die overal toepasbaar is. Doel prothesetraining De cliënt naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneel gebruik en acceptatie van de prothese brengen Prothese een geïntegreerd onderdeel laten zijn van het dagelijks leven Doel basiscontrole prothesefuncties Toepassen van de geleerde vaardigheden tijdens de stompmusculatuurtraining in het prothesegebruik Doel objecttraining Het kunnen toepassen van de actieve functies van de prothesehand in doelgerichte taken Doel ADL training Het toepassen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven Training is hetzelfde als bij de stompmusculatuurtraining, alleen nu met een prothese in plaats van met electroden. Kijk daarom voor training bij de préprothesefase 10

11 Prothesetraining Indirect grijpen is het overgeven van een object van de nietaangedane hand naar de prothesehand Duur van de training 30 minuten per sessie Wanneer is het doel bereikt Bij het goed uitvoeren van 90% of meer van de gevraagde taken 11

12 Prothesetraining Bedenk en pas zelf situaties toe die belangrijk zijn voor de cliënt en aansluiten bij de doelen van de cliënt. Verwacht niet dat alle taken met de prothese uitgevoerd kunnen worden. De prothese is de nietdominante hand geworden, en verricht veelal de ondersteunende functies. Dat neemt niet weg dat de cliënt wel de mogelijkheid heeft om de prothese actief in te zetten tijdens deze activiteiten Voorbeelden van te schetsen situaties: o Tafeldekken: tafelkleed uitvouwen op tafel. Borden en bekers uit keukenkastje pakken en op tafel zetten, bestek uit la pakken en neerleggen Slaapkamer de cliënt staat op. Taken en handelingen kunnen hierbij zijn o Kleren aantrekken, zoals broek met rits, vest aantrekken met knopen, schoenen veteren o Opmaken van het bed, gordijnen opendoen Badkamer zelfverzorging van de cliënt o Tandenpoetsen: openen tube tandpasta, tandpasta op tandenborstel, tandenpoetsen, tandenborstel uitspoelen onder kraan o Gezicht reinigen met washand o Haren verzorgen: kammen, föhnen, gelpot pakken, openen, gel in haar smeren, gelpot dichtdoen Keuken het bereiden van een maaltijd o Het bakken van een ei: pan uit keukenkastje op het vuur, eieren uit koelkast in de pan, bord uit keukenkastje pakken, gebakken ei op bord o Brood smeren: bord en brood uit kast pakken, boterham op bord leggen, boter en jam uit koelkast pakken, mes uit de la pakken, boter en jam op brood smeren, brood in stukken snijden. o Drinken uit koelkast pakken, beker uit keukenkastje, pak/fles openmaken, drinken inschenken, pak sluiten Bijkeuken o Wasgoed uit wasmachine halen en in wasmand stoppen, wasmand optillen, naar lijn brengen, was op lijn hangen met wasknijpers. Was van lijn halen en in wasmand leggen. o Strijkplank: wasmand naar strijkplank brengen. Kledingstuk eruit pakken, strijken en opvouwen Werk o Brief: enveloppe pakken, openen, brief eruit halen, brief openvouwen en lezen o Op de laptop werken: word programma openen en tekst typen Hobby en/of vrije tijd o Ketting maken: kralen en draad pakken. Kralen aan draad rijgen, knoop in draad leggen. Ketting omdoen o Knutselen: figuur tekenen op papier en uitknippen met schaar; iets creëren met hout: uitzagen en in elkaar timmeren met hamer en spijkers o Tuinieren: gras maaien, gras bijknippen met tuinschaar, gras bij elkaar harken/vegen, opvegen met blik en veger o Vul dit ook in voor sporten Eetkamer In Appendix A zijn deze situaties opgenomen en is elke situatie verdeeld in verschillende acties die worden geoefend tijdens de situatie, zoals indirect grijpen of krachtcontrole. Zo kunnen specifieke taken worden uitgezocht waar de cliënt op kan trainen om een bepaald aspect te verbeteren. Heeft de cliënt bijvoorbeeld moeite met grijpkrachtcontrole, oefen dan taken waarin dit aan bod komt. 12

13 Achtergrondinformatie bij het trainingsprogramma

14 Trainingsaspecten Bepaalde aspecten kunnen bijdragen aan motorisch (her)leren, en daarmee aan het functionele gebruik van een prothese. Een aantal zijn naar voren gekomen uit onderzoek met prothesegebruikers, zoals de coördinatietraining, krachttraining en het kijkgedrag. Andere aspecten gelden voor training in het algemeen, zoals taakspecifiek en functioneel trainen, variëren, rust, herhaling, presentatie van taken, instructies en feedback De belangrijkste trainingsaspecten worden in deze achtergrondsectie verder uitgewerkt. Prothese specifieke trainingsaspecten Houd aandacht voor het gebruik van de stomp Het is belangrijk om na de amputatie de stomp te blijven gebruiken om het ontwikkelen van een uitsluitend eenhandige werkwijze zoveel mogelijk tegen te gaan. Eenhandig werken kan het leren gebruiken en het accepteren van de prothese moeilijker maken. Stimuleer daarom het gebruik van de stomp, bijvoorbeeld in tweehandige taken. Natuurlijk moet een therapeut wel aandacht besteden aan het ontwikkelen van bepaalde eenhandige vaardigheden zodat een cliënt zich zelfstandig met één hand kan redden bij bepaalde handelingen. Coördinatietraining in reiken en grijpen Bewegingen met een armprothese zijn in verschillende studies onderzocht. 46,3139 Er is met bewegingsregistratiesystemen in detail gekeken naar het reiken en grijpen met een prothese om te zien of er specifieke componenten zijn waarop een trainingsprogramma zich zou kunnen richten. 40 De onderzoeken lieten zien dat reiken en grijpen bij prothesegebruikers langer duurt en minder snel gaat dan met een gezonde hand. Ook is te timing van de verschillende bewegingen anders bij myoelectrische protheses. Dit is vooral terug te zien in de reikbeweging (het bewegen van de hand naar het object) en de grijpbeweging van de hand (het openen en sluiten van de hand om het object vast te pakken). In het volgende figuur is het reiken en grijpen getekend van een gewone hand (links) en een myoelectrische prothesehand (rechts). Het reiken (boven) wordt weergegeven in de snelheid van de beweging, en het grijpen (onder) wordt weergegeven als de afstand tussen de duim en Hand Myo-electrische prothese wijsvinger zodat de handopening 120 te zien is. Snelheid van de beweging (cm/s) Hand opening (cm) Tijd (s) Reiken Grijpen hand opening Plateau hand sluiting Tijd (s) In het figuur is duidelijk te zien dat de beweging trager is en meer tijd kost met een prothese dan met de gewone hand. Met de gewone hand wordt het reiken en het grijpen vloeiend uitgevoerd en eindigen het reiken en het grijpen gelijktijdig. Bij de prothese zijn het reiken en grijpen minder goed getimed. In het figuur is duidelijk dat de prothesehand pas later start met openen tijdens het reiken en de hand sluit pas als de reikbeweging is afgelopen. 14

15 Ook is er bij de prothese een plateau te zien tussen handopening en handsluiting, terwijl dit plateau niet aanwezig is in een gezonde hand. Daar volgen het openen en sluiten elkaar vloeiend op. De slechtere timing van het reiken en grijpen en ook de handopening en sluiting met de prothesehand komt deels door het gebrek aan gevoel met een prothese. De gebruiker krijgt daardoor geen feedback over de handeling en om er zeker van te zijn dat de hand echt het object vastpakt duren alle processen langer. 31,38,39 De duur van het plateau tussen handopening en handsluiting zegt iets over het niveau van de prothesegebruiker. 31 De betere prothesegebruikers hebben kortere plateaus, en maken daardoor meer vloeiender en snellere bewegingen met de prothese. Uit de studies naar de bewegingen met een armprothese komen twee concrete adviezen voor het revalidatieproces: Train het opeenvolgen van handopening en handsluiting. Dit zorgt voor een verbeterde timing tussen de twee elementen waardoor de duur van plateaufase korter wordt en de beweging vloeiender en sneller wordt. Laat de cliënt achter elkaar hand openen en hand sluiten oefenen, met de nadruk op het direct volgen van de handsluiting op de handopening. Dit kan tijdens het hele revalidatieproces geoefend worden. Train het gelijktijdig eindigen van het reiken en grijpen. Dit zorgt voor een betere timing van de reik en grijpbeweging waardoor ook een natuurlijker bewegingspatroon ontstaat. Oefenen de start van het sluiten van de hand al tijdens de reikbeweging naar het object toe waardoor de hand al bezig is met sluiten wanneer deze bij het object aankomt. Het einde van de grijpbeweging en de reikbeweging gaan dan meer samenvallen. Dit kan tijdens het hele revalidatieproces geoefend worden, maar het beste tijdens de prothesetraining. Kijken naar de hand Bij prothesegebruik is het grootste gedeelte van de sensorische informatie zoals proprioceptie en tactiele informatie verloren. Alleen visuele informatie, door te kijken, is nog volledig beschikbaar. Prothesegebruikers kijken daarom vaak naar de prothesehand tijdens het reiken en grijpen 31, terwijl met een gezonde hand vrijwel niet naar de hand gekeken wordt maar naar het object dat gepakt moet worden. 41 De hoeveelheid tijd die een prothesegebruiker naar de hand kijkt, is een maat voor het niveau van functioneren. 31 Hoe minder naar de prothesehand gekeken wordt, des te beter is de algemene prestatie van de prothesegebruiker. Het kijkgedrag kan gebruikt worden als maat voor het niveau van de prothesegebruiker. In het begin van de revalidatie zal er veel gekeken worden naar de hand, en gedurende de revalidatie zal dit verminderen als de gebruiker meer controle krijgt over de prothese. Door te trainen op het minder kijken naar de hand zou het leerproces versneld kunnen worden. De cliënt wordt dan gedwongen om de prothese aan te sturen zonder de visuele controle. Trainen op het kijken naar de hand kan als toevoeging gebruikt worden tijdens de training wanneer de basis is gelegd met de training. Train basiscontrole signalen, reiken en grijpen met de prothese door naar een vast punt te kijken in het perifere blikveld in plaats van direct naar de hand te kijken Train zonder visuele informatie door de cliënt weg te laten kijken tijdens de oefening of door de arm af te dekken Noot: De prothesegebruiker blijft wel afhankelijk van alleen de visuele informatie. Verwacht niet dat een cliënt alle handelingen kan uitvoeren zonder naar de hand te kijken. 15

16 Grijpkracht controle van de hand Een goede controle van de grijpkracht met een prothesehand is een van de moeilijkste onderdelen van de revalidatie, en is daarom een van de hoogste doelen in het revalidatieproces. 19 Een goede controle van de grijpkracht is nodig in het dagelijks leven, zodat objecten niet stuk worden geknepen of kapot vallen. Een hogere score op een klinische test voorspelt vaak een betere krachtcontrole van prothesegebruikers. 31,42 Het leren van de grijpkracht is een geleidelijk proces dat veel tijd in beslag neemt. 42 Daarom moet er ruim de tijd worden genomen en veel op geoefend worden tijdens de revalidatie. De basis van de controle kan tijdens de préprothesefase geoefend worden met de proportionele controle. Een goede proportionele controle van het spiersignaal zorgt voor een goede grijpkrachtcontrole met de prothese. Train met objecten van verschillende texturen, flexibiliteit en stijfheid. Laat de objecten grijpen terwijl ze niet ingedrukt mogen worden, maar train ook verschillende mate van indrukkingen. Het is belangrijk om in de prothesetraining te starten met indirect grijpen. 42 Door het object over te geven vanuit de eigen, gezonde hand heeft de cliënt wel informatie over de eigenschappen van het object zoals de flexibiliteit. Daarnaast kan het object makkelijker gepositioneerd worden en vastgegrepen worden met de prothesehand. Ga dan over naar direct grijpen met de prothesehand. Nu moet naast het correct sluiten van de prothesehand ook aandacht worden besteed aan het juist positioneren van de prothesehand. Een goed middel om de cliënt bewust te maken van het verband tussen aanspanning van de stompspieren en de hoeveelheid knijpkracht is het geven van feedback. Dit kan auditief door een geluid of visueel via een display waarmee de grijpkracht aangegeven wordt. Kijk bij feedback om meer informatie. Algemene trainingsaspecten Taak specifiek en functioneel trainen Train taken die specifiek geschikt zijn voor het gebruik van de prothese en train zo veel mogelijk functionele taken of handelingen uit het dagelijks leven. Dit zorgt ervoor dat de representatie in de hersenen en de vaardigheden voor deze taken verhoogt. 25,43 Variatie Variatie in taken is belangrijk om de geleerde vaardigheden breder toe te kunnen passen dan alleen in de getrainde taken. Dit wordt generalisatie genoemd. 24,26 Het leren van een vaardigheid wordt dan gezien als het oplossen van een algemeen probleem, waarbij de hersenen bij elke poging een oplossing zoeken, in plaats van een beweging simpel te herhalen vanuit het geheugen. 44 Breng variatie aan door te trainen met objecten van verschillende vormen, grootte, gewicht 45 Pas variatie in training toe met objecten van verschillende vormen, groottes, gewicht, 45 en indrukbaarheid. Train de bewegingen in verschillende snelheden, op verschillende afstanden, in verschillende richtingen en met verschil in timing. Tijd voor herstel Regelmatig trainen met rustperiodes tussen de trainingssessies verhoogt de prestatie en is effectiever dan lang achter elkaar oefenen. 24,26 16

17 Neem tijd tussen de trainingssessies van ten minste 24 uur. Het is beter de trainingen uit te spreiden over een aantal weken dan veel trainingen op één dag voor een aantal dagen achter elkaar. Herhaling Herhaling in het oefenen is ook belangrijk voor de effectiviteit. Hoe vaker een taak geoefend wordt, des te beter is de prestatie 23,24,46,47 en wordt de vaardigheid bekrachtigd. Hoe veel herhaling hangt af van de taak. Maar je bent nooit compleet uitgeleerd Geblokteherhaalde training Geblokt trainen is het oefenen van één taak tot een bepaald niveau voordat wordt overgegaan op een volgende taak. Dit leidt tot snelle verbetering tijdens het trainen. 48,49 Dit motiveert en verhoogt de acceptatie van een prothese. Om de vaardigheden te kunnen generaliseren naar andere situaties is gebloktherhaalde training belangrijk. Hierbij worden verschillende blokken met verschillende achter elkaar geplakt en dat schema herhaald (zie figuur). 25,42,50 Bijvoorbeeld train oppakken van een cilinder 10x (blok 1). Train vervolgens oppakken van een kubus 10x (blok 2). Train vervolgens oppakken van een bal 10x (blok 3). Herhaal daarna blok 1, 2 en 3. Instructies met externe focus Een externe focus waarbij de aandacht wordt gericht op het resultaat van de beweging in de omgeving vergroot het leerproces, in tegenstelling tot een interne focus met aandacht gericht op het lichaam. Dit komt doordat een externe focus zorgt voor onbewuste, automatische leerprocessen, terwijl aandacht op de bewegingen van het lichaam zelf een bewuste controle geeft waardoor er geen automatisering plaats vindt. 25 Geef bijvoorbeeld de instructie om een flexibel object zo min mogelijk in te drukken in plaats van de instructie om zo zacht mogelijk de hand te sluiten en/of te knijpen. Zo gaat de instructie over de omgeving (extern) in plaats van het lichaam zelf (intern). Feedback Het geven van feedback door de therapeut is belangrijk voor het motorisch leren. De twee belangrijkste vormen van feedback zijn intrinsieke en extrinsieke feedback. Intrinsieke feedback is de sensorische en perceptuele informatie die een persoon zelf al heeft, zoals tastzin. Extrinsieke feedback is een aanvulling en komt uit de omgeving. De therapeut kan deze extrinsieke feedback gebruiken om de intrinsieke feedback die deels afwezig is met een prothese aan te vullen. 28 Positief geformuleerde feedback is motiverend voor de cliënt en heeft positieve effecten op het leren. 25 Geef feedback over het eindresultaat. Dit levert betere resultaten op dan wanneer 17

18 informatie gegeven wordt over hoe de cliënt de beweging heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld: geef aan hoeveel een voorwerp is ingedrukt in plaats van aan te geven dat de hand te hard geknepen heeft. De nadruk ligt hierbij op het object in plaats van het lichaam zelf. Zie ook instructies met externe focus. Feedback kan in verschillende vormen gegeven worden, denk aan visuele feedback 51 via een beeldscherm of door gebruik van spiegels, auditieve feedback met geluiden, of verbale feedback. 52 Feedback kan bijvoorbeeld goed gegeven worden om de cliënt bewust te maken van de verhouding tussen de aanspanning van spieren en de hoeveelheid knijpkracht in de hand. Auditieve feedback of visuele feedback kunnen het leren helpen door bijvoorbeeld geluid luider te laten worden bij harder knijpen of een signaal omhoog te laten gaan op een beeldscherm Serious (applied) gaming In een spel in een virtuele omgeving kunnen de beschreven trainingsaspecten makkelijk toegepast worden. Denk aan het aanbieden van variatie, het geven van feedback of het veranderen van de moeilijkheidsgraad. Het spelelement motiveert cliënten, jong en oud, terwijl ze onbewust goed aan het trainen zijn. Virtuele spellen kunnen veel aspecten trainen zoals het leren controleren van spiersignalen, het leren gebruiken van verschillende functies in de prothese, of het leren doseren van grijpkracht. Helaas zijn de ontwikkelingen op het gebied van virtuele trainingen alleen nog getest in laboratoria en moeten echte spellen voor het trainen met een armprothese nog op de markt gebracht worden. Een eerste stap is gezet met commerciële software van prothesefabrikanten (zie training van de stompmusculatuur). Deze software bevat echter alleen simpele virtuele omgevingen, geen echte spelsituaties. Hopelijk komen in de toekomst meer spellen op de markt waarmee trainingen uit te voeren zijn. Duur van de revalidatie De duur van de revalidatie hangt van veel variabelen af zoals amputatieniveau, type prothese, behoeften van de cliënt, de leerbaarheid en de motivatie. 71 Er is geen duidelijke maat hoeveel training nodig is voor het leren omgaan met de prothese. Dit verschilt per cliënt. Leren is ook nooit helemaal afgelopen, zelfs in eenvoudige taken vindt altijd verbetering plaats in het uitvoeren. 46 Geef dit mee aan de cliënt. Een aantal handvatten die helpen om het niveau van de cliënt zijn: Kijk naar de verandering in het leren over de tijd. Verbetering in vaardigheid gaat in het begin snel, later gaat het minder snel en vlakt de leercurve af. 42,46,72,73 Kijk naar het kijkgedrag van de cliënt. Hoe minder naar de prothese wordt gekeken tijdens het uitvoeren van een taak, des te vaardiger is de cliënt. Kijk naar de timing en vloeiendheid van de bewegingen. Wanneer een reik en grijpbeweging vloeiender en sneller wordt uitgevoerd is de gebruiker vaardiger. Let hierbij op het direct opeenvolgen van de handopening en handsluiting en het samenvallen van het einde van het reiken en grijpen. Kijk naar de krachtcontrole: een vaardiger gebruiker is in staat om flexibele objecten niet of minder in te drukken. Als algemene richtlijn voor het behalen van een bepaald niveau binnen welke training dan ook is het goed uitvoeren van ten minste 90% van de gevraagde taken 18

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Ferry de Bruin Masterscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider RU prof. dr. Frits W. Vaandrager Begeleider IT&T ing.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit 26.1 Organisatie revalidatieproces 26.2 Wat maakt revalidatie effectief? 26.3 Revalidatie is een continu leerproces 26.4 Betekenis van neurologische

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN 8-7-2015 SHORTTRACK 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 Nederland schaatsland... 5 Kampioen word je niet vanzelf... 5 Doestelling... 5 Achtergronden...

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 4 2011 Ge zult niet schaden Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld Gaming in de fysiotherapie Hulp of hype? - Fit Voor Werk, de multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie