Werken aan Energietransitie in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan Energietransitie in Nederland"

Transcriptie

1 Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in Amsterdam op 4 en 5 november 2010 Deelnemers & Sponsors 2 Executive Summary Topics for integration into existing Dutch transition activities 3 1. Inleiding internet energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland 5 2. Doel 5 3. Methodiek 6 4. Samenvatting internet energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland 7 5. Samenvatting aspecten 8 6. Samenvatting uitspraken 11 Synmind B.V. Ir. F.W. (Pim) Braat Dr. Ir. O. Bruinsma december Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

2 Deelnemers en Sponsors Het internet energiedebat Werken aan Energietransitie is mogelijk gemaakt door: GasTerra, initiatiefnemer van de GasTerra Transitie Jaarprijs voor hogescholen KNCV, de vereniging voor studenten, (young) professionals en werknemers in de chemie, Life Sciences en chemische technologie. Industrielinqs pers en platform, partner in kenniscommunicatie voor een duurzame industrie Synmind, leverancier van gestructureerde internet dialogen aan Nieuwe Professionele Leiders en Organisaties Bijna 200 deelnemers hebben zich voor het internet debat ingeschreven, waarvan er 56 (28%) daadwerkelijk aan de dialoog hebben deelgenomen. De deelnemers hebben op persoonlijke titel deelgenomen en zijn vanwege hun professionele achtergrond in een zestal klankbordgroepen (panels) gegroepeerd: 1. Overheid, 2. Politiek, 3. Bedrijfsleven, 4. Onderwijs, Onderzoek en Young Professionals, 5. ZZP en Anders. 6. Internationaal. Alhoewel de dialoog gesloten is, is de site https://ssa.synmind.com waar de discussie zich afspeelde nog tot het einde van december 2010 toegankelijk voor de deelnemers aan de discussie. Een verbatim verslag van de discussie is op verzoek beschikbaar. 2 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

3 Executive Summary Topics for integration into existing Dutch energy transition activities The internet energy debate Working on Energy Transition in the Netherlands ran parallel to the conference Energy for Next Generations Sustainable Solutions in Amsterdam (November 2010). The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. This executive summary is based on an interpretation of the results of the above mentioned internet debate and addresses the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the transition platforms as initiated by the Dutch ministries involved: 1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up 2) The goal of energy transition develop systems to replace systems 3) The organisation of energy transition articulate user requirements and conditions 4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models Ad 1) The definition of Energy Transition Energy Transition means transition away from fossil fuel, based on three major concerns, dependencies on foreign suppliers, climate change and the depletion of fossil fuels; in that order. Transition means being more connected with one's community and crafting a world that is more equitable than the one we have now. Energy transition means the use of an adaptable energy mix during a pathway to a sustainable or clean-tech economy. Transition is about being prepared -- making our nation or community resilient for sudden shocks and changes to the larger economic and energy systems. Transition isn't just another organization or cause. The purpose of Transition is to bring together individuals and existing organizations to work together to transform our community from the bottom up. This is an interesting process because of its focus on trans-formative changes in ways that are as peacefully, equitable and intelligently as possible as became clear from the discussions. 3 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

4 Ad 2) The goal of Energy Transition The goal of the energy transition process in the Netherlands based on suggestions from the seven transition platforms is four fold (SEO report: Een schone toekomst.) : 1) a 50% reduction in CO2 output to be realized in a growing economy in ) an increase in the rate of energy saving to 1.5 2% per year 3) the energy system, i.e. the adaptable energy mix, getting progressively more sustainable 4) new business creation. These goals, which are ambitious, require thinking on a grand scale. The key, as also indicated by some participants, is to understand that in a major infrastructural shift technologies do not replace other technologies. Rather systems replace systems. Ad 3) The organization of Energy Transition At the heart of the energy transition process in the Netherlands are 7 so called transition platforms. In these platforms individuals from the private and the public sector develop together common ambitions for particular areas: pathway and transition experiments. As can be deduced from the participants contributions in the internet debate concerning the coordination of the energy transition activities, the lack of overall clear cut structure, compared for instance with energy transition structures in several German states, is obvious from the discussion. The focus within the transition platforms appears to be on the nascent technologies but should also include the demand side. User requirements articulation could be a valuable option to be explored in view of the absence of localized large energy generating enterprises. Ad 4) Energy transition systems thinking. The recognition of the systemic nature of a technological transformation is required, as only economically competitive networks are viable. From the current discussion it is obvious that such thinking is lacking to a large extent. In other words, when government support is also directed at nascent business models ( see China and Wind energy) - not just at nascent technologies - more impact or progress is to be expected compared to the current pace of energy transition. 4 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

5 1. Inleiding. Internet energiedebat Werken aan energietransitie in Nederland Deelnemers aan de conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions en overige belangstellenden werden met hun unieke expertise en achtergrond van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het internet energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland dat gehouden werd in de periode van 20 oktober t/m 21 november Volgens de aankondiging van de conferentie zullen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties zich de komende decennia gezamenlijk in moeten zetten om in het jaar 2050 een duurzame energievoorziening te realiseren en de actieve stellingname en bijbehorende argumentatie bij het energiedebat zullen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. De toekomst van Nederland staat op het spel gezien de omvang van de probleemstelling en de relatief korte duur waarin de energietransitie daadwerkelijk vorm gegeven moet worden. Een zeer bijzondere uitdaging is er voor de Young Professionals, die hun carriere gaan maken in de komende 40 jaar. 2. Doel van het energiedebat: Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp Werken aan Energietransitie in Nederland en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden? Welke technologieën worden wanneer belangrijk? Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan? Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficiënt en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden? Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan Werken aan Energietransitie in Nederland vorm gegeven kan worden. Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. 5 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

6 3. Methodiek Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van Werken aan Energietransitie in Nederland is beoogd het gemeenschappelijk inzicht van de deelnemers te vergroten: 1) Energietransitie: De probleemstelling (5 uitspraken) 2) Energietransitie: denken en kennisoverdracht (5) 3) Energietransitie in de tijd als functie van sociaal-economische en technologische keuzes (7) 4) Organisatie Energietransitie (7) 5) Economische aspecten van Energietransitie (5) 6) Energietransitie per Gebruikersgroep (1) 7) International learning and Energy transition in the Netherlands (6) Tijdens de looptijd van het internet energiedebat hebben deelnemers via hun PC en de beveiligde internet site - inzicht gekregen in elkaar s standpunten en argumentatie en de mogelijkheid om daar op te reageren. De aspecten en bijbehorende uitspraken zijn tot stand gekomen op basis van inleidende gesprekken over de conferentie. Het onderwerp wordt van meerdere kanten bekeken zodat een dieper inzicht kan worden verkregen in de noodzaak, de aard, de richting en het tempo van Werken aan Energietransitie in Nederland. De Synmind gestructureerde dialoog methodiek combineert een gestructureerde benadering van een complex onderwerp met de kort en bondig onderbouwde mening van de deelnemers - experts, belanghebbenden en belangstellenden - over belangrijke aspecten van het complexe onderwerp. Deelnemers kunnen voor achtergrond informatie web-links bijsluiten. Het systeem staat het inkopieren van teksten of documenten echter niet toe. Professionals bestuurders, beleidsmakers, business managers en project managers van professionele organisaties - krijgen op deze nieuwe manier van bestuurlijk werken sneller en dieper inzicht in de contouren en hiaten van een complex onderwerp, waardoor betere oplossingen en beslissingen met meer draagvlak mogelijk worden. De analyse is gebaseerd op de verschillen en overeenkomsten tussen de argumenten van de onderscheiden deelnemers. Patronen van argumentatie blijken te ontstaan bij vijf deelnemers of meer per klankbordgroep. Het aantal panels is in principe onbeperkt. Voor de meeste uitspraken is een 9-punts (0-8) schaal gekozen om een zo groot mogelijke variabiliteit in argumentatie mogelijk te maken. 0: geheel mee oneens 4: half mee (on)eens 8:geheel mee eens 6 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

7 4. Samenvatting Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland is een complexe opgave. Het gehouden debat geeft enerzijds aanwijzingen voor de omvang en het kader van deze uitdaging anderzijds richtingen waarin oplossingen gezocht kunnen worden. - Deelnemers lijken het principe van de noodzaak tot energietransitie te ondersteunen. Het ontbreken van een duidelijk gedeelde pragmatische probleemstelling zal het Werken aan Energietransitie in Nederland onnodig bemoeilijken en leiden tot extra onnodige inspanningen. - Er is een belangrijke rol weggelegd voor brede morgen toe te passen kennisoverdracht aan en opvoeding van alle burgers van alle leeftijden. - Hoe de energiemix er in 2030 of 2050 uitziet komt niet duidelijk uit de verf. Enerzijds is er geen duidelijkheid aan de vraagkant ( groeit het verbruik of gaat energiebesparing werken?). Anderzijds is er geen duidelijk beeld van de aanbodkant. Bestaand fossiel zal de transitie vertragen maar gewenst duurzaam heeft zich nog niet bewezen als op prijs en kwaliteit concurrerend alternatief. Deze versimpeling van de discussie fossiel versus duurzaam gaat voorbij aan de rol van mogelijke transitie brandstoffen als gas en kernenergie. Of aan andere alternatieven. Het gevaar van ongebreidelde ongedefinieerde energie over-/onder- produktie dreigt bij gebrek aan vraagarticulatie en bijbehorende randvoorwaarden. - De overheid (en de rest van Nederland) is voor levering sterk afhankelijk van internationale energiemaatschappijen, die vanuit een europees-internationaal perspectief een brede energiemix aanbieden. Het is onduidelijk welke energietransitie overwegingen bij dit aanbod een rol spelen. Ook is onduidelijk welke rol er is weggelegd voor bestaande en mogelijk nieuwe lokale energieproducenten. - Er is ruimte en de noodzaak om nieuwe interdisciplinair gevoede en concurrerende business systemen te ontwikkelen. - Er zijn vele mogelijkheden voor energietransitie en energiebesparing bij de productie en bij de toepassingen van energie. 7 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

8 5. Samenvattingen per aspect: Aspect 1: Energietransitie de probleemstelling De definitie van Energietransitie ontbreekt, maar deelnemers hebben automatisch aangenomen, dat hier sprake is van een te ondernemen fundamentele verandering in de energievoorziening en het energieverbruik in de wereld en in Nederland - op sociaaltechnologisch en maatschappelijk niveau. De meningen waarom energietransitie moet plaats vinden varieren extreem! - van heel logisch (er komt een einde aan een eindige oplossing) tot heel praktisch (er zijn betere oplossingen, je kunt het beter eerst - voor iets anders gebruiken), van bezorgd (de oplossing raakt op korte termijn op, we kunnen onze kinderen niet met de huidige oplossing laten zitten, we gaan steeds meer gebruiken, we hebben straks- niet voldoende, er zijn te weinig modern- opgeleide young professionals) tot bedreigend (de huidige oplossing bedreigt het klimaat, het buitenland consumeert de huidige oplossing sneller dan wij, er is te weinig toegankelijk, de huidige oplossing wordt onbetaalbaar, we worden afhankelijk van het buitenland). Ook is er ruimte voor doemscenarios: peakoil, interrupties in supply, remmende werking van bestaande belangen, belemmeringen voor nieuwe initiatieven, zwabberende overheidssteun, natuurlijke wispelturigheid van duurzame energie bronnen, de onbetaalbaarheid van duurzaamheid, de westerse en binnenkort ook niet-westerse? levensstijl, geographische politieke conflicten) of voor voor de huidige generatie - geruststellende scenarios (er is voldoende fossiel, energiebesparingsscenario s zullen de vraag afremmen, er komt een europese/internationale oplossing, stem links, stem rechts). Ondanks of misschien door al deze verschillende redenen lijken de deelnemers het principe van de noodzaak van energietransitie te ondersteunen. De mate waarin, de snelheid waarmee en de realiteit varieert echter sterk. Het ontbreken van een duidelijke gedeelde probleemstelling zal het Werken aan Energietransitie in Nederland bemoeilijken (met extra politieke - kosten?). De naam van de conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions lijkt te suggereren, dat het probleem desalniettemin straks is opgelost. Wie definieert (of googled ) een positieve en pragmatische probleemstelling voor Werken aan Energietransitie in Nederland? Aspect 2 Energietransitie: Denken en kennisoverdracht Denken en kennisoverdracht op het gebied van energietransitie wordt belangrijk gevonden. De mogelijkheid van een nieuw elan voor het onderwijs wordt gesignaleerd: - voor energietransitie zijn bredere technologische opleidingen op verschillend niveau nodig, met naast β- ook α- en γ-aspecten - voor energietransitie zou het onderwijs zich moeten richten op geintegreerde oplossingen voor morgen in plaats van op bestaande technologieën - onderwijs zou pro-actiever kunnen zijn, zodat de politici van morgen beter opgeleid worden, waardoor zij beter gefundeerde keuzes kunnen maken. 16-jarigen en young professionals, die aan het begin van een opleiding c.q. loopbaan staan en aktief mee willen doen aan Werken aan Energietransitie in Nederland kunnen in de gedetailleerde discussie vele motiverende argumenten vinden. 8 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

9 Aspect 3 Energietransitie in de tijd als functie van sociaal-economische en technologische keuzes De verwachting van het merendeel van de deelnemers is dat het energieverbruik in de periode niet zal afnemen, dat Duurzame Energie een belangrijk aandeel in de energiemix van primaire energiebronnen zal innemen, dat dit ook geldt voor aardgas (met name in 2030) en dat ook kernenergie deel van de mix uit zal maken. Als voorwaarde wordt gezien, dat politieke, sociale en economische barrières in de komende jaren geslecht gaan worden! Aspect 4 De organisatie van Werken aan Energietransitie in Nederland De conclusie is dat iedereen, jong en oud, bij het onderwerp betrokken is als gebruiker, als bespaarder, als politiek stemmer of als (potentieel) beleidsbepaler, kennisuitwisselaar, producent of leverancier. Sommigen hebben meer invloed dan anderen. Het is in het belang van allen - de samenleving als iedereen binnen hetzelfde kader (met dezelfde snelheid) in dezelfde richting probeert te werken. Dit geldt voor elk niveau waarop de mens actief is als individu, als samenlevingsverband, als gemeente, als bedrijf, als provincie, als land, als wereld. Voor dit internet debat is bewust het niveau Nederland gekozen. Er is dus behoefte aan een kader en een richting voor Nederland. Hieruit kunnen dan nieuwe samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke doelen, technologische, maatschappelijke en commerciele innovaties voortkomen. En er is dan een gemeenschappelijk inzicht in welke ontwikkelingen ondersteund dan wel afgeremd moeten worden. Ook is er dan een kader en een richting om internationaal en lokaal aan de slag te kunnen gaan. Sommige voorgestelde internationale oplossingen zijn zeer grootschalig (smart grid van Scandinavië tot Afrika) en zullen van buitenaf een effect hebben op de Nederlandse markt. Andere oplossingen gaan veel meer uit van lokale zelfvoorziening in binnenlandse grote steden/regios, die leren van andere lokale buitenlandse initiatieven. Essentieel lijkt het te zijn om activiteiten interdisciplinair en met kennis van zaken aan te pakken met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, onderzoek & onderwijs, politiek en de burger. Aspect 5 - Economische aspecten van Energietransitie Business-as-usual en onzekerheid over alternatieve oplossingen zullen een vertragend en mogelijk verlammend effect hebben op commerciele energietransitie initiatieven en stimulerende beleidsmaatregelen van technologische of maatschappelijke aard. Het stimuleren van informatieoverdracht over succesvolle (technologische, maatschappelijke, commerciele, buitenlandse) ontwikkelingen draagt bij aan de maatschappelijke bewustwording en aan een energietransitie visie bij politici, waardoor relevante randvoorwaarden voor energietransitie beleidsimpulsen beter gedefinieerd kunnen worden. 9 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

10 Aspect 6 Energietransitie per gebruikersgroep Op alle gebieden waar energie nodig is en verbruikt wordt zijn mogelijkheden voor (grootschalige en kleinschalige) energiebesparing en energietransitie en soms zelfs energieproductie. De onder aspect 4 gesignaleerde behoefte voor een kader en en een richting zal ontwikkelingen in al deze sectoren positief kunnen aansturen. Aspect 7 International Learning and energy transition in the Netherlands The trends in this discussion pointed in the same direction as the trends discovered in the first 6 aspects. 10 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

11 6. Samenvatting internet energiedebat per uitspraak. Aspect 1: Energietransitie: de probleemstelling. Uitpraak 1.1: Inzetten op energietransitie is essentieel gezien de afgenomen voorraad fossiele brandstoffen in De mate waarin de deelnemers het met deze uitspraak eens zijn varieert van 'grotendeels mee oneens' tot 'grotendeels mee eens'. Argumentatie: Er is een relatie tussen de prijs van fossiele brandstoffen en haar productie omvang en dus de CO2 uitstoot. Gezien de groei scenario's in oost-aziatische economieën op basis van fossiele brandstoffen is het tijdig aanpassen van onze (NL) energievoorziening wijs; enerzijds gezien de verwachte competitie en het generen van meer vrijheidsgraden voor de petrochemische industrie, en anderzijds door ervaringen op te doen met potentieel toekomstige duurzame energie dragers in combinatie met energiebesparende technieken: een voorloper functie. Twee panels, Overheid en Bedrijfsleven, waarderen deze uitspraak met grotendeels mee oneens op basis van nadruk op relatie voorraad, prijs en besparingspotentieel. De andere drie panels waarderen de uitspraak met grotendeels mee eens. De conclusie: Er zijn meerdere redenen dan alleen de afnemende hoeveelheid fossiele brandstoffen om energietransitie te bevorderen. Uitspraak 1.2: Inzetten op energie transitie is noodzakelijk om de CO2 uitstoot te beperken. Deelnemers zijn het hier 'grotendeels mee eens'. Argumentatie: Ondanks het feit dat er meerdere aspecten zijn verbonden aan de relatie gebruik fossiele brandstoffen, uitstoot en klimaat, is er bij de panels consensus over de inzet van energietransitie in het licht van nadelige invloeden op het klimaat. Minderheid opinies wijzen op de onzekere relatie tussen CO2 en klimaatverandering en de natuurlijke uitstoot van CO2 en aerosolen door de vele vulkanen, maar ontkennen niet de zin van energie transitie. De conclusie: De uitstoot van broeikas gassen wordt gezien als een belangrijke factor voor energie transitie. 11 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

12 Uitspraak 1.3: De groeiende energiebehoefte vraagt om een actieve energietransitie. Deelnemers zijn het met deze uitspraak 'grotendeels tot geheel mee eens'. Argumentatie: Een niet actieve energietransitie heeft weinig zin. In het licht van een populatie die groeit naar 9 miljard individuen is verspilling geen optie; duurzame vormen van energie opwekking en gebruik zijn gewenst en noodzakelijk, zie competitie tussen naties en het huidige gebrek aan grootschalige alternatieven; zie ook argumentatie bij 1.1. Door de zich wijzigende politiek en bijbehorende sociale-economische systemen en de percepties daarvan (gedrag/markt) is actieve energietransitie noodzakelijk. Het adagium is duurzaam. Zie het energietransitiemodel als een eerste poging hier handen en voeten aan te geven. De conclusie: De combinatie van energie besparende maatregelen en technieken en slimme duurzame technieken vormt de basis voor energietransitie. Uitspraak 1.4 : Actieve inzet van energie transitie is niet noodzakelijk omdat de huidige energievoorziening al zeer efficiënt is. Deelnemers zijn het met deze uitspraak vrijwel 'geheel mee oneens'. Argumentatie: Efficiëntie (opwekking en markt) en effectiviteit (duurzame ontwikkeling) kunnen vanzelfsprekend beter. Er zijn teveel (transmissie) verliezen. De combinatie van efficiëntie en effectiviteit op het gebied van technologie met verminderde of geen uitstoot, beleid, energieprijs en distributie (centraal-de-centraal) vormt een basis voor een actieve inzet van energietransitie. Enkele richtingen worden aangegeven: co-productie (stroom), energie besparingen door techniek en bewustwording bij gebruikers. De conclusie: De huidige energievoorziening wordt als inefficiënt en niet duurzaam gezien. 12 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

13 Uitspraak 1.5: Er zijn al voldoende Young Professionals om belangrijke bijdragen te leveren aan een succesvolle energie transitie. De mate waarin de deelnemers instemmen met deze uitspraak ligt tussen geheel tot grotendeels mee oneens. Argumentatie: Energietransitie behoeft alfa, bèta en gamma kennis velden ingebed in een systeem waarin ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden een rol spelen. De bèta omvang Young Professionals in Nederland wordt als te gering gezien, en het aantal opleidingen en leraren te beperkt. Door het leggen van internationale dwarsverbanden, met bijvoorbeeld: Renewable Energy Management opleidingen in Duitsland kunnen de benodigde kennis velden doelgericht worden gebundeld. Moderne kennis netwerken kunnen hierbij een rol spelen. De conclusie: Het probleem is een gebrek aan (bèta)young Professionals in combinatie met een doelgericht energietransitie systeem. 13 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

14 Aspect: 2. Energietransitie: denken en kennisoverdracht Uitspraak 2.1: Chemische technologie vormt de meest voor de hand liggende opleiding voor de energietransitie specialist. Deelnemers zijn het grotendeels oneens met deze uitspraak. Argumentatie: Voor een energietransitie naar een energievoorziening gebaseerd op schone hernieuwbare energietechnologie zijn alle disciplines nodig. Naast de bèta wetenschappen zullen sociale wetenschappen zich bezighouden met de wijze van energie verbruik, gedragsveranderingen; economische wetenschap gericht op nieuwe vormen van financiering, internalisering van externe kosten en het zichtbaar maken van sociaal-economische baten en kosten en het aanbieden van strategische keuzes voor duurzame centrale en de-centrale oplossingen. TUE en TUD beginnen zich te richten op Sustainable Energy Technology, waarin chemische technologie een rol speelt. De conclusie: Chemische technologie vormt een onderdeel van een opleiding, training en uitvoering energietransitie programma. Daarbij richt chemische technologie zich grotendeels op bestaande technologie en dat wordt als onvoldoende beschouwd (Panel Young Professionals). Een deel van het panel ZZP en Anders ziet dat anders: het is zinvol om chemische technologie centraal te stellen vanwege haar multidisciplinaire en generalistisch karakter. Uitspraak 2.2: Het is belangrijk om energietransitie ontwikkelingen op internationaal niveau uit te voeren. Deelnemers zijn het grotendeels eens met deze uitspraak Argumentatie: Op systeem (klimaat en oplossing) niveau is Nederland grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen om ons heen; dit op basis van schaal (kosten, geen versnippering) en kennis uitwisseling. Op individuele onderdelen bv: energie-arme kas, elektrische mobiliteit, kunnen we het alleen af. Dit wordt gestuurd door de benodigde financiering, lokaal aanwezige kennis en durf. Minderheid standpunt: regelgeving: internationaal; implementatie vooral op lokale schaal. Zie vooral de links in het Panel Onderwijs, Onderzoek en Young Professionals voor de regionale energietransitie experimenten. De conclusie: De vraagstelling is dubbel; afhankelijk van de schaal en staat van technologie zijn internationaal als lokaal/regionaal initiatieven te ontplooien. Dit geeft het centrale probleem van de gehele discussie weer: Er is (nog) geen eenduidige richting voor implementatie en regelgeving. 14 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

15 Uitspraak 2.3: De huidige opleiding van energietransitie specialisten vereist aanpassingen en nieuwe R&D gebieden. Deelnemers zijn het grotendeels eens met deze uitspraak. Argumentatie: Het vraagstuk is zo complex dat oplossingen van gisteren slecht bruikbaar zijn. Alleen een geïntegreerde benadering en aanpak heeft zin; vereist dus een andere opleiding of combinaties van opleidingen, kennis verwerving en energie behoefte analyses. De conclusie: De huidige opleidingen(!) vereisen continue aanpassing. Aangezien de toekomstige energie mix zowel lokaal en nationaal, laat staan internationaal nog niet bekend is. Uitspraak 2.4: Aangezien de politiek keuzes van energietransitie routes bepaalt heeft het onderwijs slechts een volgende rol. De waardering van deze uitspraak varieert grotendeels mee oneens tot half mee (on)eens. Argumentatie: Integratie van het transitiedenken (een proces van maatschappelijk denken dat over meerdere generaties plaatsvindt) zou een pro-actieve rol moeten spelen in het onderwijs (pro-contra debat). Op zo n wijze ontstaat er een relevante wisselwerking met de politiek en haar beslissingen. De conclusie: Het onderwijs kan zich niet permitteren een volgende rol te vervullen. Politici wel. Uitspraak 2.5: De jaarlijkse GasTerra Transitie jaarprijs voor Young Professionals draagt substantieel bij aan de dialoog over energie transitie. De mate waarin de deelnemers instemmen met deze uitspraak ligt tussen deels mee oneens en deels mee eens. Argumentatie: Panel bedrijfsleven en ZZP beschouwen de prijs als een goed initiatief om de discussie over energietransitie te stimuleren op basis van wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het panel Onderwijs, Onderzoek en YP s (waardering 2.5) vindt de prijs hooguit een leuk initiatief of heeft er niet van gehoord. De conclusie: Het is niet duidelijk hoe substantieel de bijdrage van de GasTerra Transitie jaarprijs is. 15 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

16 Aspect 3: Energietransitie in de tijd als functie van sociaaleconomische en technologische keuzes. Uitspraak 3.1: Het is realistisch dat in 2030 de nationale energiebehoefte fors is afgenomen. Deelnemers zijn met deze uitspraak deels tot grotendeels mee oneens. Argumentatie: De energie behoefte op individueel niveau is sterk gekoppeld aan de westerse levensstijl. Die zal zich verder ontwikkelen en hooguit stabiliseren. Aan de andere kant dragen bevolkingskrimp en efficiënter omgaan met fossiele energie dragers bij aan stabilisatie. De Nederlandse energie behoefte groeit de laatste 10 jaar op jaar basis nauwelijks ( 1 a 2% per jaar). De conclusie: Het is niet realistisch dat in 2030 de nationale energiebehoefte fors is afgenomen. Uitspraak 3.2: Het is realistisch dat in 2050 de nationale energiebehoefte fors is afgenomen. Deelnemers zijn het met deze uitspraak half tot deels mee eens. Argumentatie: In deze periode van 40 jaar spelen een aantal ontwikkelingen een rol: duurdere energie prijzen, bevolkingskrimp, zuinigere apparaten en woningen. De conclusie: Het is realistisch dat in 2050 de nationale energiebehoefte is afgenomen. In welke mate is onbekend en op basis van welke energie mix is ook niet benoemd. Uitspraak 3.3: Het is realistisch in 2030 dat de bijdrage van duurzame energie significant is toegenomen. Deelnemers zijn het met deze uitspraak half tot grotendeels mee eens. Argumentatie: Op basis van de verwachting dat het gebruik van fossiele brandstoffen dan is afgenomen zal het aandeel duurzame energie zijn gestegen. Er zal dus een verschuiving plaats vinden. Het tempo van zo n verschuiving wordt bepaalt door het subsidie beleid van de overheid. Er zijn geen technologische belemmeringen. Zie ontwikkelingen in Duitsland: Erneuerbaren Energien Gesetzt: in 2000: 4% duurzame elektriciteit opwekking; 2009: 17% duurzame elektriciteit opwekking. Verwachting rond 2050: omstreeks 80% duurzame elektriciteit opwekking. De conclusie: De technieken zijn aanwezig over de politieke wil (bijv. CO2 heffing) zijn er onzekerheden. 16 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

17 Uitspraak 3.4: Het is realistisch in 2050 dat de bijdrage van duurzame energie significant is toegenomen. Deelnemers zijn het met deze uitspraak grotendeels tot geheel mee eens. Argumentatie: Door het verder afgenomen gebruik van fossiele energiebronnen het optreden van een verdere verschuiving richting duurzame technologieën.. Door het slechten van politieke, sociale en economische barrières zal deze periode van 40 jaar eindigen met een groot aandeel van geïmplementeerde duurzame energie projecten. De conclusie: Het is realistisch dat in 2050 de bijdrage van duurzame energie significant is toegenomen (min %van het totale verbruik)). Ook hier is de aard van de energie mix niet duidelijk. Uitspraak 3.5: Het is realistisch dat in 2030 aardgas een significante bijdrage zal leveren aan de energievoorziening. Deelnemers zijn het met deze uitspraak deels tot grotendeels mee eens. Argumentatie: Gas en duurzaam zijn vrienden. Deze energiedrager is relatief schoon (minder uitstoot dan kolen/olie) en flexibel in te zetten in tijd en ruimte bij duurzame vormen van energie opwekking. Hier is aardgas een onderdeel van een duurzame energiemix, en zal een tussenfase vormen naar een volledige duurzame energie opwekking. De conclusie: Het is realistisch dat aardgas in 2030 een significante bijdrage zal leveren aan de energievoorziening. Uitspraak 3.6: Het is realistisch dat in 2050 aardgas een significante bijdrage zal leveren aan de energievoorziening. Deelnemers zijn het met deze uitspraak grotendeels tot half mee oneens. Argumentatie: Panels overheid en bedrijfsleven baseren zich op uitputting van NL gasvelden en onzekere aanvoer uit het oosten.(waardering 2). De beide andere panels (waardering 4 5) gaan uit van een dalend aandeel van aardgas, niet meer als verwarming maar als flexibele ondersteuning van energieopwekking in combinatie met duurzame energie opwekking. Er wordt gewezen op grote shalegas voorraden in Polen. De conclusie: Aardgas levert een verminderde bijdrage (vergeleken met 2030) aan de energiemix. 17 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

18 Uitspraak 3.7: Het is realistisch dat in 2050 kernenergie een belangrijk aandeel aan de energievoorziening levert. Deelnemers zijn het met deze uitspraak grotendeels tot half mee oneens. Argumentatie: Enerzijds zien deelnemers uit alle panels kernenergie als een onderdeel van de energie mix ( 4 e generatie, schoon en met weinig kernafval, halfwaarde tijden nemen af); zie Frankrijk) Anderzijds zal het aandeel niet veel toenemen gezien de toename over die 40 jaar van duurzame energie. De conclusie: Het is realistisch dat in 2050 kernenergie een aandeel aan de gehele nationale energievoorziening levert. 18 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

19 Aspect 4: Organisatie Energietransitie Uitspraak 4.1: Het Ministerie van Onderwijs, als nationale overheid, is de natuurlijke leider in het energietransitie proces. Deelnemers zijn het met deze uitspraak geheel tot grotendeels mee oneens. Argumentatie: Systeem transities zoals energietransitie zijn horizontaal georganiseerd en moeten dus in ieder geval door meerdere departementen worden gedeeld als een netwerk organisatie. Zo n overheidsorganisatie moet alleen voorwaarden scheppen. Zo n netwerk organisatie dient ook internationaal georiënteerd te zijn. In het Ministerie van Onderwijs zit te weinig kennis en interesse. De conclusie: Het Ministerie van Onderwijs is niet de natuurlijke leider in het energietransitie proces. Uitspraak 4.2: Lagere overheden zullen een verwaarloosbare rol spelen in het energietransitie proces. Deelnemers zijn het met deze uitspraak grotendeels tot half mee oneens. Argumentatie: Grotendeels mee oneens is gebaseerd op de noodzakelijke lokale steun voor lokale producenten, communicatie met de burger, implementatie van regionale en lokale projecten en de discussie daarover (gemeenteraad). Dus belangrijk bij de-centrale implementaties. Zie Distributed Energy in Munchen. Half mee (on)eens is gebaseerd op de internationale aspecten van energietransitie en het geringe vermogen van lokale overheden iets op dit gebied van de grond te krijgen. Conclusie: Lagere overheden zullen een rol spelen in het energietransitie proces op het gebied van lokale communicatie en implementatie. 19 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

20 Uitspraak 4.3: Het MKB zal een verwaarloosbare rol spelen in het energietransitie proces. Deelnemers zijn het met deze uitspraak grotendeels tot half mee oneens. Argumentatie: De rol van het MKB is vooral gelegen in haar innovatie kracht en bij opschaling van pilot projecten. Er zijn veel spelers in de smart industrie. Zie bijvoorbeeld aktiviteiten in de Agro industrie (intelligente kassen). De conclusie: Het MKB gaat een prominente rol spelen bij de ontwikkeling van de voor de transitie benodigde innovaties en experimentele toepassingen. Uitspraak: 4.4 De burger speelt een verwaarloosbare rol in het energietransitie proces. Deelnemers zijn het met deze uitspraak geheel tot grotendeels mee oneens. Argumentatie: De burger speelt een zeer belangrijke rol bij de acceptatie van bepaalde technologieën of onderdelen van een energiemix. Bovendien kiest de burger regering en parlement. De rol van de burger wordt in de tijd steeds belangrijker. De conclusie: De burger speelt een grote rol in het voorbereidende stadium van energietransitie. Uitspraak 4.5: Belangen van grote bedrijven vormen gewild of ongewild de grootste blokkade voor energietransitie. De waardering voor deze stelling varieert tussen half mee (on)eens en grotendeels mee eens. Argumentatie: De grote bedrijven hebben niet het alleen recht op deze blokkade en pad afhankelijkheden. De belangen van grote bedrijven zijn groot en daardoor zijn ze voorzichtig en hebben verstrengelingen met de Rijksoverheid. Er ontstaat dan een tunnel visie. Aan de andere kant zijn grote bedrijven actief op energie besparingsgebied. De conclusie: Dialoog tussen burger en grote bedrijven lijkt de meest effectieve weg om deze blokkades te verkleinen. 20 Synmind B.V. Leidsevaart Haarlem +31 (0)

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda ICT, Domotica en Smart Living Strategische Agenda Deze Strategische Agenda is opgesteld door het Domotica Platform Nederland, Stichting Smart Homes en TNO, na overleg met verschillende partijen uit de

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt Verkenning van mogelijkheden om de haalbaarheid van de verkeersveiligheidsdoelstellingen te vergroten

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie EOS LT 03029, werkpakket 4 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in opdracht van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor

Nadere informatie