BELGIË PREVIEW CONSTRUCT. 9 maart 2011 Jaargang 1, Editie 1. Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat 10 keer per jaar verschijnt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIË PREVIEW CONSTRUCT. 9 maart 2011 Jaargang 1, Editie 1. Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat 10 keer per jaar verschijnt."

Transcriptie

1 BELGIË PREVIEW CONSTRUCT 9 maart Jaargang, Editie Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat keer per jaar verschijnt.

2 Bouwconjunctuur vooruitzichten Nieuwbouw - Vergunde en opgeleverde woningen Aantal, %-wijziging t.o.v. vorig jaar ,% 7,%,8%,7%,% -,8% -,% -,8%,%,9%,% 7,% -9,% -6,7% -,6%,%,6% 6,%,%,6% Opgeleverd Opgeleverd voorspeld Vergund Nieuwbouw - Vergunde en opgeleverde utiliteitsgebouwen Aantal, %-wijziging t.o.v. vorig jaar,% 7,%,8%,7%,% -,8% -,% -,8% Bron: ADSEI, Essencia,%,9%,% 7,% -9,% -6,7% -,6%,%,6% 6,%,%,6% In ontwikkeling Bouwconjunctuur vooruitzichten In verwachten we dat de opgeleverde nieuwbouw woningen een stijging gaan kennen van slechts,% omdat een aantal kernvoorwaarden voor een sterk groeiende nieuwbouw woningbouw sector niet zijn ingevuld. Vooreerst heeft de regering (van lopende zaken) geen nieuwe steunmaatregelen uitgevaardigd m.b.t. de bouw van nieuwbouw woningen. Daarnaast staat de uitvoering van de reeds toegekende vergunningen onder druk doordat gezinnen geconfronteerd worden met een stijgende hypothecaire rente, stijgende bouwprijzen en een stijgende inflatie. Hierdoor worden de beschikbare besteedbare middelen van de gezinnen om een hypothecair krediet af te lossen kleiner. Het voorjaar van vertoont een sterke bouwactiviteit. In de loop van het tweede trimester zal deze echter beginnen te dalen, waardoor het najaar van zwak zal eindigen. Dit komt hoofdzakelijk door de terugval van de bouwvergunningen in de tweede helft van. Voor de volgende jaren verwachten we sterkere groeicijfers in de woningbouw nieuwbouw. De economie zal verder groeien. Daardoor zal de overheid budgettaire ruimte hebben om een aantal steunmaatregelen te nemen en zullen gezinnen meer ruimte hebben om te investeren in een nieuwbouw woning. Voorspellingen omtrent de opgeleverde nieuwbouw utiliteitsgebouwen en de opgeleverde "vergunde" renovaties van woongebouwen worden later toegevoegd aan dit document. Opgeleverd Opgeleverd voorspeld Vergund Renovatie - Vergunde en opgeleverde woningen Aantal, %-wijziging t.o.v. vorig jaar ,% 7,%,8%,7%,% -,8% -,% -,8% Bron: ADSEI, Essencia,%,9%,% 7,% -9,% -6,7% -,6%,%,6% 6,%,%,6%..... In ontwikkeling Opgeleverd Opgeleverd voorspeld Vergund Bron: ADSEI, Essencia - Pagina van

3 Boordtabel, Woningbouw Eenheid Actuele waarde Datum Waarde Vorige waarde Datum - Waarde - Bruto Binnenlands Product en investeringsklimaat Bruto Binnenlands Product % groei,9% 9 -,6% Bruto investeringen in woongebouwen % groei -,% 9 -,% Bruto bedrijfsinvesteringen % groei -,% 9-7,7% Bruto overheidsinvesteringen % groei -,8% 9,9% Ondernemersvertrouwen Algemeen Index feb/,8 jan/, Bouwsector - Aanneming Index feb/, jan/ -,6 Productie van bouwmaterialen en vlakglas Index feb/ 8, jan/ -,9 Consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen Index feb/, jan/ -, Economische vooruitzichten volgende maanden Index feb/, jan/ -, Aanvragen hypothecair krediet Nieuwbouw Aantal (') dec/ 6,7 nov/,8 Renovatie Aantal (') dec/ 88,9 nov/ 8,7 Aankoop Aantal (') dec/, nov/,7 Rente Gewogen hypothecaire rente % jan/,7% dec/,67% Verkopen Bouwgronden Aantal (') sep/ 8, jun/ 8, Eengezinswoningen Appartementen Aantal (') Aantal (') sep/ sep/ 8, 9, jun/ jun/ 8, 9, Aantal nieuwbouw woningen - voortschrijdend jaar Bouwvergunningen Aantal (') nov/ 9,8 nov/9 6,7 Opleveringen Aantal (') mrt/, mrt/ 7,6 Aantal nieuwbouw woongebouwen - voortschrijdend kwartaal Bouwvergunningen Aantal (') nov/ 8,7 aug/, Opleveringen Aantal (') mrt/ 9,9 dec/,9 Trend Verwachting Trend Verbetering Lichte daling Verslechtering Verwachting Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend - Pagina van

4 Conjunctuurindicator: Bruto Binnenlands Product en investeringsklimaat Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen Kettingeuro's (milj. - ref = 8), %-wijziging t.o.v. vorig jaar Bruto investeringen in woongebouwen Kettingeuro's (milj. - ref = 8), %-wijziging t.o.v. vorig jaar ,%,8%,%,%,7%,8%,8% -,7%,%,7%,9%,%,%,% ,%,% 8,%,9% 6,%,% -,6% -,% -,%,9%,7%,8%,%,% BBP BBP Voorspeld Investeringen in woongebouwen Investeringen in woongebouwen voorspeld, Essencia Het Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen vertoonde in 9 een daling van,7% ten gevolge van de wereldwijde economische crisis. In is de Belgische economie gegroeid met,%. De reden van deze groei is hoofdzakelijk te wijten aan een sterk gestegen uitvoer en geenszins aan de investeringen in woongebouwen (-,%), bedrijfsinvesteringen (-,8%) en overheidsinvesteringen (-,6%). Voor wordt een lagere groei verwacht van,7% doordat de wereldeconomie wat vertraagt. Voor de volgende jaren (t.e.m. ) wordt de groei verder gezet, getrokken door een stijging van de binnenlandse vraag. De investeringen in woongebouwen kenden in nog een geschatte terugval van,%. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de terugval in het uitvoeren en opleveren van nieuwbouw woningen. De woningbouwrenovatie had een positieve invloed op dit cijfer. Voor verwachten we een groei van,9% door een opleving van de nieuwbouw woningbouw. Ook de komende jaren zal er een gestage groei zijn van de woningbouwsector (nieuwbouw en renovatie), maar de verwachte groei is duidelijk minder dan de sterke jaren t.e.m. 7. De bedrijfsinvesteringen kenden in een lichte terugval van,%. Doordat de economie (onder stimulus van de uitvoer) een groei kende zijn een aantal bedrijfssectoren terug gaan investeren. Voor de komende jaren worden er sterkere groeicijfers verwacht doordat meer en meer bedrijven hun capaciteitsbezetting zien stijgen en derhalve gaan investeren in capaciteitsuitbreiding. De overheidsinvesteringen, hoofdzakelijk een indicator voor infrastructuurwerken, kenden in nog een lichte terugval van,8%. In wordt een stijging verwacht van 7,% vanwege de opkomstzijnde gemeente- en provincieraadsverkiezingen van. Na verkiezingen is er meestal een terugval van de overheidsinvesteringen. Essencia verenigt voor de berekening van de voorspellingen omtrent het Bruto Binnenlands Product en het investeringsklimaat de voorspellingen van de Nationale Bank van, het Instituut voor de Nationale Rekeningen, het Federaal Planbureau en de commerciële banken BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Dexia Bank en ING. Bruto bedrijfsinvesteringen Kettingeuro's (milj. - ref = 8), %-wijziging t.o.v. vorig jaar Bruto overheidsinvesteringen Kettingeuro's (milj. - ref = 8), %-wijziging t.o.v. vorig jaar ,7%,9%,6%,% -,8%,%,%,% -,8% 7,%,6% -6,% -,%,% Overheidsinvesteringen Overheidsinvesteringen voorspeld, Essencia -,7% -,% 8,%,%,% 7,9%,% -7,% -,%,%,9%,%,%,9% Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen voorspeld, Essencia, Essencia - Pagina van

5 Conjunctuurindicator : Ondernemersvertrouwen en Consumentenvertrouwen Ondernemersvertrouwen: Algemeen Ondernemersvertrouwen: Handel Ondernemersvertrouwen Handel Vraag Ondernemersvertrouwen: Bouwsector - Aanneming Bouw Vraag Het algemeen ondernemersvertrouwen stijgt reeds voor de achtste maand op rij na een lichte terugval in de lente van. In februari bereikt de conjunctuurindicator een waarde van,8. Dit doordat het ondernemersvertrouwen in de handel en de bouw verder steeg. In de verwerkende nijverheid stagneerde het vertrouwen. De dienstverlenende bedrijven vertoonden een lichte daling. Voor de eerste maal sinds 8 is het ondernemersvertrouwen in de verschillende sectoren positief. Het vertrouwen is gemeten eind januari / begin februari en meet nog niet het conjunctureel vertrouwen tijdens / na de crisissen in het Midden-Oosten. De verwachting is dan ook dat het vertrouwen in de volgende periode(s) zal dalen. Het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid, waaronder ook de producerende bedrijven van bouwmaterialen horen, bleef constant en heeft in februari een waarde van,. De verwachtingen m.b.t. de toekomstige vraag is gedaald. Er zijn echter nog altijd 9,% meer respondenten die verwachten dat de vraag zal stijgen dan respondenten die verwachten dat de vraag zal dalen. Het ondernemersvertrouwen in de handel is verder gestegen en bevindt zicht in februari op een historisch hoog niveau van punten, evenals de toekomstige verwachtingen omtrent de vraag (.9). In de sector "Diensten aan bedrijven" is er een fase van stabilisatie. De voorbije maanden schommelt de indicator rond de punten. Ook is er geen duidelijke tendens omtrent de toekomstige verwachtingen van de vraag. Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector, dewelke hoofdzakelijk de uitvoerende bedrijven zijn, i.e. aanneming, vertoont in februari een sterke stijging naar punten. Het ontbreken van winterse omstandigheden in januari en de invloed van de sterke stijging van de bouwvergunningen spelen hier zeker een rol. De bouwondernemer voorziet reeds enkele maanden een stijging van de vraag. Voorlopig verwachten we nog een stijging van deze indicator vanwege de goede activiteit in het voorjaar. Het consumentenvertrouwen heeft een waarde van + in februari. Dit is de eerste maal sinds 7 dat het vertrouwen positief staat. Globaal stijgt het vertrouwen reeds vanaf begin 9. De verwachtingen omtrent een toekomstige positieve economische ontwikkeling staan reeds een hele tijd rond een positieve gemiddelde waarde van, en wijst er op dat de consument nog steeds de toekomst positief inziet. Ook hier moet wel vermeld worden dat de meting vóór de onrusten in het Midden-Oosten was. Derhalve verwachten we een lichte daling in de komende periode. Ondernemersvertrouwen: Verwerkende nijverheid Consumentenvertrouwen Vertrouwen Verwerkende nijverheid Ondernemersvertrouwen: Diensten aan bedrijven Vraag Verwerkende nijverheid Vraag Vooruitzichten volgende maanden - Pagina van

6 Conjunctuurindicator: Ondernemersvertrouwen in de Bouwsector - Aanneming Ruwbouw woongebouwen en niet-woongebouwen Bouwinstallatie en afwerking van gebouwen Dakbedekking en bouw van dakconstructies Woongebouwen Niet-woongebouwen Bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Dakbedekking en bouw van dakconstructies Conjunctuurindicator: Ondernemersvertrouwen Verwerkende nijverheid - Bouwmaterialenproductie en productie van vlakglas Productie van bouwmaterialen en vlakglas Productie van bouwmaterialen en vlakglas Productie van bouwkeramiek en glasindustrie Productie bouwkeramiek Glasindustrie Kleinijverheid en productie van betonproducten Kleinijverheid Betonproducten Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector werd in februari vooral gestuurd door het positieve vertrouwen in de ruwbouw van woongebouwen en niet-woongebouwen met respectievelijk waarden van, en 7. De sterke stijging in de woningbouw komt na een zwakke maand januari waarbij de wintereffecten van de maand december een zeer sterke rol speelden. De stijgende trend in de ruwbouw van woongebouwen is reeds bezig sinds het begin van 9, dit in tegenstrijd met de dalende aantallen van opgeleverde woningen. Dit kan enkel verklaard worden door een stijging van de renovaties in nieuwbouw woningen. Het vertrouwen van de sectoren "bouwinstallatie" en "afwerking van gebouwen" stagneren op dit moment. De sector van de dakbedekking en de bouw van dakconstructies heeft een historisch hoog vertrouwen dewelke zich waarschijnlijk situeert in de sector van de renovatie en veroorzaakt wordt door de ingezette trend van dakrenovaties en verbetering van de dakisolatie. De bouwmaterialenproductie maakt deel uit van de sector van de verwerkende nijverheid. In het algemeen staat het ondernemersvertrouwen van de productie van bouwmaterialen en vlakglas op 8 punten in februari. Dit is voor de eerste maal een duidelijke positieve waarde in de sector sinds midden 7. De verwachting is dat de indicator stabiliseert op dit niveau. Het ondernemersvertrouwen in de sector van de productie van bouwkeramiek staat op 9 punten. De productie van betonproducten (6) en de kleinijverheid (,) komen eveneens op positief sinds een lange periode van negatieve vertrouwenscijfers. In de glasindustrie zijn er evenveel respondenten met een positief als met een negatief vertrouwen. Ook hier is het duidelijk dat de sectoren die eveneens actief zijn in de renovatiebouw eerder geprofiteerd hebben van de positieve evolutie in dit bouwsegment. - Pagina 6 van

7 Conjunctuurindicator: Vastgoed Verleden hypothecaire kredieten Aantal (x.) Nieuwbouw Renovatie Aankoop Aankoop en renovatie, CKP Verleden hypothecaire kredieten Gemiddeld Bedrag (x. ) Nieuwbouw Renovatie Aankoop Aankoop en renovatie, CKP Conjunctuurindicator: Prijsindices Prijs Gewapend Staal en I-waarde Index Prijsindex Gewapend Staal I-Waarde, NCB, Grymafer, Essencia Nog nooit zijn er zoveel hypothecaire kredieten verleend (in aantal) dan in. Zowel voor de aankoop van een woning, voor nieuwbouw, als voor de renovatie van een woning is er een stijging. De hypothecaire kredieten voor renovatie zijn het sterkst gestegen, wat duidt op het feit dat een grondige renovatie van de woning belangrijker wordt. De stijging van de hypothecaire kredieten voor nieuwbouw van een woning toont de herleving van de sector aan (in navolging van de stijging van de bouwvergunningen). De invoering van de maatregel m.b.t. de "Groene Kredieten met interestbonificatie" hebben een positief effect gehad op het aantal kredieten. De vraag naar leningen voor woningfinanciering wordt verwacht constant te blijven. Het gemiddeld bedrag voor een hypothecair krediet daalt zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie van een woning. Wat opvalt, is het feit dat de daling van het gemiddeld bedrag voor nieuwbouw woningen overeenkomt met het tijdstip dat de gewogen hypothecaire rente begint te stijgen. Voorlopig heeft de stijging van de hypothecaire rente nog geen negatieve invloed op het aantal verleden kredieten. De daling van het gemiddeld bedrag kan veroorzaakt zijn door de "Groene Kredieten met interestbonificatie" die opgenomen konden worden tot een maximaal bedrag van.. De verkopen van onroerend goed vertoonde t.e.m. het derde kwartaal van een lichte stijging. De gepubliceerde notarisbarometer van het vierde kwartaal vertoont een stijging voor het vierde kwartaal, waardoor we kunnen aannemen dat de cijfers voor het vierde kwartaal nog positiever gaan uitvallen. Er is geen echte stijging waar te nemen voor de verkoop van bouwgrond. Dit wijst er op dat de scherpe stijging van bouwvergunningen toegewezen moet worden aan eigenaars die reeds lang in het bezit zijn van de bouwgrond. Gaan deze eigenaars effectief overgaan tot uitvoering van de werken of gaan ze nog wachten? Werden ze enkel aangetrokken door de stimulus van het verlaagde BTW-tarief? De I-waarde (de indicator voor de prijs van de bouwmaterialen) staat op een historisch hoog (7, in januari ) niveau (na een eenmalige piek van 77,7 in juni 8). De piek in 8 werd zeer sterk veroorzaakt door de stijging van de staalprijzen op hetzelfde moment. Ook de stijging van de consumptieprijsindex, en daaraan gekoppeld, de lonen (S-waarde), zijn in die periode een grote oorzaak. De huidige hoge I-waarde kan ook verklaard worden door de stijging van de staalprijzen, maar ook door een voorjaarsprijsaanpassing van de bouwmaterialen. De consumptieprijsindex (indicator voor inflatie) heeft in een sterke stijging ondergaan. De verwachting is dat onder druk van de sterk stijgende energieprijzen deze stijging zich zal doorzetten in. Dit zal dan een verhoging veroorzaken van de S-waarde wegens de koppeling van de lonen aan de index. Om de inflatie onder controle te houden zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk de rente verhogen, waardoor ook de hypothecaire rente zal stijgen. Verkopen Onroerend goed Aantal (x.) Appartementen Eéngezinswoningen Bouwgrond Hypothecaire rente Percent (%) 9 8 Bron: ADSEI Referte-Index A Gewogen Hypoth. Rente OLO jaar S-waarde en Consumptieprijs Index (S-waarde x, CBFA S-Waarde Consumptieprijsindex, NCB - Pagina 7 van

8 Bronnen : ADSEI, Essencia Nieuwbouw woningen Bouwvergunningen Conjuncturele evolutie in. woningen Maand Gemiddelde maanden, 7,,8,7, -,8 -, -,8, Wijziging - van jaren (%) Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen Wijziging - van maanden (%) De bouwvergunningen voor de nieuwbouw woningbouw vertonen in november een daling van % i.v.m. dezelfde periode vorig jaar. Het is duidelijk dat de trend van de laatste vier maanden negatief is. Dit komt na een periode van maanden die uitzonderlijk positief waren doordat velen een bouwvergunning aangevraagd hebben voor einde maart i.f.v. het opheffen van de maatregel m.b.t. het verlaagd BTW-tarief voor de eerste.. In het algemeen is er cumulatief t.e.m. november een stijging van,6% t.o.v. dezelfde periode in 9. De verschillende gegevens tonen aan dat de bouwvergunningen een zeer sterke stijging kenden in Oost- en West Vlaanderen, gevolgd door de provincies Antwerpen en Waals Brabant. De stijging is het sterkst bij de open- en half open eengezinswoningen (+,8%) in vergelijking met de appartementen (+8,%). De opgeleverde woningen (t.e.m. maart ) vertonen nog niet een gelijkaardige stijging als de bouwvergunningen, maar het is duidelijk dat de werken voor deze toegekende vergunningen reeds in uitvoer zijn. We verwachten dan ook in de lente en zomer van een piek aan opleveringen. Dit zou betekenen dat de bouwactiviteit in het voorjaar in de woningbouw nieuwbouw zeer positief zal zijn, maar dat er een verzwakking zal optreden in de lente van. Voor het najaar zijn de verwachtingen voorlopig minder goed voor de bouwactiviteit. De opleveringen kennen reeds een eerste piek in het arrondissement Leuven. De opleveringen van eengezinswoningen kenden in maart een stijging van 9%. Appartementen blijven nog achter met een daling van 9% t.o.v. dezelfde maand in. Opgeleverde woningen Conjuncturele evolutie in. woningen Maand Gemiddelde maanden,,,,, Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen Opgeleverde woningen per jaar Aantal - - -,9,, 7,, -9, -6,7 -,6 -, Aantal / km² Wijziging - van jaren (%) Wijziging - van maanden (%) - Pagina 8 van

9 Bronnen : ADSEI, Essencia Nieuwbouw woningen Bouwvergunningen Aantal woningen Wijziging (in %) Wijziging in % ( maanden) ()-() Maand Huidig jaar maanden Maand Huidig jaar maanden NOV () ()-() ()-() NOV () ()-() ()-() ,%,6% 6,6% Vlaams Gewest ,8% 6,7%,6% West-Vlaanderen ,9% 6,%,% Oost-Vlaanderen ,8%,9% 6,% Antwerpen ,8%,%,9% Vlaams-Brabant ,% -6,6% -8,8% Limburg ,% 7,6%,% Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,% -,% -8,% Waals Gewest ,%,%,% Henegouwen ,% 8,6%,% Namen ,% -,7% -,% Waals-Brabant ,%,%,% Luik ,%,% 7,7% Luxemburg ,7%,%,% Opgeleverde woningen Aantal woningen Wijziging (in %) Maand Huidig jaar maanden Maand Huidig jaar maanden MRT () ()-() ()-() MRT () ()-() ()-() ,% -,% -,% Vlaams Gewest ,% -9,6% -,8% West-Vlaanderen ,6% -,% -,9% Oost-Vlaanderen ,7% -,% -6,7% Antwerpen ,% -,% -,% Vlaams-Brabant ,%,6%,6% Limburg ,9% -,8% -,7% Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,% -,% -6,% Waals Gewest ,% -6,7% -,% Henegouwen ,6% -,8% -,7% Namen ,9% -,% -,6% Waals-Brabant 7. -6,% -,% -,% Luik ,%,6% -,6% Luxemburg 7.7 -,% -7,% -,7% Wijziging in % ( maanden) ()-() - Pagina 9 van

10 Bronnen : ADSEI, Essencia Bouwvergunningen Nieuwbouw woningen Bouwvergunningen Nieuwbouw appartementen Conjuncturele evolutie in. woningen,,,, Maand,7,8, Gemiddelde maanden -, -,,8 -,, ,,,, - Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen Conjuncturele evolutie in. woningen,,,, Maand 9, 9,9 6,7 Gemiddelde maanden 9, 8, -,8 -, -6, ,,,, Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen Wijziging - van jaren (%) Wijziging - van maanden (%) Wijziging - van jaren (%) Wijziging - van maanden (%) Opgeleverde woningen Nieuwbouw woningen Opgeleverde woningen Nieuwbouw appartementen Conjuncturele evolutie in. woningen,,, Maand Gemiddelde maanden,,, Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen Conjuncturele evolutie in. woningen,,,, Maand Gemiddelde maanden,,, Vergelijking met zelfde maand vorige jaar in. woningen - - -, 7,8,6 -,6 -, -,9 -, ,7 6,6, -7,9 -,7 -,6-8, Wijziging - van jaren (%) Wijziging - van maanden (%) Wijziging - van jaren (%) Wijziging - van maanden (%) - Pagina van

11 Bronnen : ADSEI, Essencia Marktsegmenten Bouwvergunningen Aantal gebouwen Wijziging (in %) Aantal gebouwen ( maanden) Maand Huidig jaar maanden Maand Huidig jaar maanden % NOV () ()-() ()-() NOV () ()-() ()-() Gebouwen (totaal) ,8%,9%,% Woningen (totaal) ,%,% 6,% Appartement Appartementsgebouwen ,% 6,6%,% Open Appartementen ,% 8,%,9% % Half open Eengezinswoningen ,9%,6%,7% Gesloten Open ,%,%,% % % Andere Half open ,%,6%,% % Gesloten ,%,7%,% Andere 8 -,% -8,% -,6% Aantal woningen ( maanden) 9% % 7% % Appartement Open Half open Gesloten Andere % Opgeleverde gebouwen / woningen Aantal gebouwen / woningen Wijziging (in %) Maand Huidig jaar maanden Maand Huidig jaar maanden MRT () ()-() ()-() MRT () ()-() ()-() Gebouwen (totaal) ,% -,% -8,6% Woningen (totaal) ,% -,% -,% Appartementsgebouwen ,7% -9,% -,% Appartementen ,7% -8,% -,6% Eengezinswoningen ,9% -,% -7,6% Open ,% -,% -8,6% Half open.7.976,%,7% -,% Gesloten 7. 8,%,7% -6,% Andere 9 7 -,7% -,9% -9,% Aantal gebouwen ( maanden) % % % % % Aantal woningen ( maanden) 9% Appartement Open Half open Gesloten Andere % 8% % Appartement Open Half open Gesloten Andere % - Pagina van

12 - Geraadpleegde bronnen Februari Bouw & Wonen 8// Belgische kantorenmarkt zit in slop En publicaties van: // Behoefte aan meer nieuwe, betaalbare en duurzame woningen Beroepsvereniging van het krediet // Sector bouwproducten groeit en werft weer aan BNP Paribas Fortis // Belgisch vastgoed: op korte termijn geen relance verwacht Dexia Bank // Nooit meer krediet verleend dan in Federaal Planbureau // Veel Vlaamse architectenbureaus voelen de economische crisis ING Bouwkroniek // VCB vraagt verlenging van uitvoeringstermijnen Instituut voor de Nationale Rekeningen // Confederatie Bouw vreest achteruitgang in tweede helft van KBC Bank 7// Logische daling vergunde nieuwe woningen in derde kwartaal Nationale Bank // // Vlaming mag er niet langer van dromen om nog huiseigenaar te worden Limburgse bouwkmo's zijn toch al wat optimistischer gestemd De Standaard // 6// 6// 7// 7// 7// 8// Politieke crisis verklaart maar kwart rentestijging Hoge inflatie niet te verantwoorden Woningprijzen vervijfvoudigen in jaar Bouwgrond in jaar tijd driemaal zo duur Vastgoed weer duurder en sneller verkocht Belg verhuist vaker dan twintig jaar geleden Belg blijft volop sparen en bouwen Conjunctuur verbetert Inflatie klimt tot,9 procent Over tien jaar bouwen we alleen nog passiefwoningen De Tijd Essencia Trends // // // 9// 8// // // 9// 6// 7// 8// // // // // // 9// // 6// 6// 7// 7// 8// // // // // // 8// Investeringen in Vlaanderen weer op precrisisniveau Lafarge verwacht herleving vraag naar cement Bouw stut vertrouwen Belgische ondernemer Financiële sector vraagt verlenging Groene Kredieten was een recordjaar voor hypothecaire kredieten Het Belgisch BBP gaat in een groei van % gehad hebben Daling van de bouwvergunningen zet zich verder Consumenten kijken positief naar de toekomst Het ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid stijgt sterk Betaalbaarheid woningen is geen probleem Vlaamse economie behoort tot middenmoot Krappe arbeidsmarkt bedreigt economische groei BNP Paribas Fortis ziet woonkredieten met derde toenemen Hypothecair krediet op recordniveau Olietaks bedreigt herstel Aannemers worden optimistischer Remedies voor een starre huisvestingsmarkt Belg wordt minder honkvast Leegstand winkelpanden neemt toe met een kwart Belgische consument wordt optimist Belgisch ondernemersvertrouwen blijft toenemen Vastgoedsector moet op dieet meest kwetsbaar voor stijgende olieprijzen Philippe Muyters: "Snellere bouwvergunningen zijn een must" Inflatie piekt tot,9 procent Vlaanderen realiseerde.6 sociale wooneenheden in - Pagina van

BELGIË PREVIEW CONSTRUCT. 16 mei 2011 Jaargang 1, Editie 3. Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat 10 keer per jaar verschijnt.

BELGIË PREVIEW CONSTRUCT. 16 mei 2011 Jaargang 1, Editie 3. Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat 10 keer per jaar verschijnt. BELGIË PREVIEW CONSTRUCT 6 mei Jaargang, Editie Preview Construct is een uitgave van Essencia BVBA dat keer per jaar verschijnt. Preview Construct - Productfiche Een totaal-overzicht van de Belgische bouwconjunctuur

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Johan Van Gompel 9 mei 216 Economische groei Herstel Belgische economisch activiteit in lijn met die in Duitsland Reëel

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33 NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T2 2017 Barometer 33 INHOUD: In het kort... 2 Vastgoedactiviteit in België... 2 Prijsevolutie van het residentieel vastgoed in België... 2 Op macro economisch niveau...

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Barometer West-Vlaamse bouwondernemers vierde kwartaal 2015 West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Verlaging loonkost nu nodig om binnenlandse jobs te behouden De bouwbarometer die Bouwunie elk

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN!

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! De balans 2008 ziet er nog goed uit De productie heeft stand gehouden... Volgens de ramingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : ZONDER UITZONDERING NEGATIEVE EVOLUTIES VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 28 VERKORTE VERSIE 1 Opmaak maart 29. Provinciehuis

Nadere informatie

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 02/12 04/12 06/12 08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/13 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 Persconferentie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

verslag crb 2012-0124

verslag crb 2012-0124 verslag crb 212-124 Verslag over de conjunctuur in de bouwsector in 211 en de vooruitzichten voor 212 CRB 212-124 GU/NB 23 januari 212 bijzondere raadgevende commissie voor het Bouwbedrijf Verslag over

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

conjunctuur vooruitzichten

conjunctuur vooruitzichten De economische conjunctuur Balans en vooruitzichten 2007 I 78 Het dynamisme van de bouw De economie in het algemeen heeft in 2007 heel goede prestaties neergezet. Dit geldt ook voor de bouw die, volgens

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen pagina 1 van 5 Intro Minder woningen verkocht Prijsontwikkeling ERA-KU Leuven Vastgoedindex geeft inzicht in de werkelijke prijsontwikkeling De negatieve invloed van lawaai op de prijs van een woning Reistijden

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

ECONOMISCHE ACTIVITEIT

ECONOMISCHE ACTIVITEIT UNIZO KMO-Barometer UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be mail kmo-barometer@unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

VERSLAG CRB 2012-0732

VERSLAG CRB 2012-0732 VERSLAG CRB 212-732 De conjunctuur in de bouwsector in 211 en de vooruitzichten voor 212 CRB 212-732 GU/NB 9 juli 212 Bijzondere raadgevende commissie voor het Bouwbedrijf Verslag over de conjunctuur

Nadere informatie

BOUWBAROMETER 7. Bouwbarometer bereikt triest laagterecord

BOUWBAROMETER 7. Bouwbarometer bereikt triest laagterecord 3 Het jaar 2012 was een crisisjaar. De Belgische economie kende een nulgroei. De economische stilstand startte begin 2011 en zet zich ook begin 2013 verder. Met een dergelijk lange periode van negatieve

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij meerderheid van aannemers daalt orderboek voor huizen en flats VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij 54% van de aannemers ligt het aantal orders voor nieuwe huizen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen: een econometrische analyse

De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen: een econometrische analyse De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen:

Nadere informatie

Economische conjunctuur

Economische conjunctuur Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. Ontstaat door veel vraag naar producten Trend (Gemiddelde groei over groot aantal jaren) laagconjunctuur

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België November 211 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven Woningprijzen in Vlaanderen Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven De ontwikkeling van de woningprijs Een indruk van de achterliggende factoren Paul de Vries Voorstellen Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie Wat is de POL? Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders Op

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Het CPB heeft haar vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk neerwaarts aangepast. Het bbp daalt volgens het CPB dit jaar met 3,5 procent en

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie