Ramcy Simoons EMPOWERED BY RESPECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ramcy Simoons EMPOWERED BY RESPECT"

Transcriptie

1 Ramcy Simoons EMPOWERED BY RESPECT Het centraal stellen van respect in elke interactie van mijn carrière heeft mij niet alleen maar geleid naar commerciële successen maar juist ook duurzame partnerships met organisaties, instellingen en individuen zonder winstoogmerk. Maakt mij dat de juiste keuze voor u als mijn potentiële nieuwe werkgever? Absoluut, maar ongeacht of de woorden op deze pagina een persoonlijk gesprek opportuun maken of niet, kunt u ervan uitgaan dat mijn respect voor u al geïnitieerd werd aan het begin van het klikpad... VAN RESPECT NAAR PRAKTIJK De afgelopen tijd werden we met z n allen veelvuldig gewezen op het feit dat we respectvol moeten zijn jegens anderen, maar wat betekent dit nu in de praktijk, op de werkvloer, of beter gezegd hoe heb ik de vertaalslag gemaakt? Door simpelweg nooit of te nimmer naast mijn schoenen te gaan lopen, ongeacht functie, prestaties, awards en wat dies meer zij, maar inplaats daarvan een voorbeeldfunctie op het gebied van commitment naar mijn werkgever(s) en collegae in te nemen in de wetenschap dat we met z n allen vooruit moeten. Commitment betekende in de praktijk dat: Ik in de afgelopen 6 jaar in totaliteit welgeteld 3x te laat (minder dan 5 minuten) ben geweest. Ziekmelding(en) in enkel of meervoud op een dusdanig laag niveau zitten dat zelfs onze externe payroll partij dit veld op de salarisstrook definitief heeft verwijderd :) Ik niet te beroerd was om indien nodig vakanties uit te stellen, of zelfs te cancellen in het bedrijfsbelang. Ik me absoluut niet te groot voel om het kantoor schoon te maken, zoals ik vanaf 2007 op eigen inititatief deed en doe, tot verbazing van velen, waaronder klanten die mij de afgelopen jaren vanuit de hoedanigheid als operationeel directeur kennen. Ik sta voor mijn woord en voor mijn team, en als dat betekent dat ik zelfs mijn salarisverhoging moet uitstellen of afwijzen ten gunste van het bedrijfsbelang ik dat zonder enige reservering meteen doe, sterker nog heb gedaan. Past mijn commitment binnen het profiel waarnaar u op zoek bent, dan ben ik voor u de juiste keuze.

2 WERKERVARING Director Operations - FirstFocus Mei heden Vanuit een multidisciplinaire staat van dienst werd het mij als MT-lid de uitdaging gegund om invulling te geven aan meerdere functies binnen de organisatie, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Kwaliteitsmanager Vanuit deze hoedanigheid heb ik de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om: zeker te stellen dat processen worden vastgesteld en onderhouden te rapporteren aan de directie over de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem te adviseren over noodzaak tot verbetering het bewustzijn van de eisen van de klant in alle lagen van FirstFocus te bevorderen Dit resulteert in de volgende taken: ondersteuning geven bij de totstandkoming van procesbeschrijvingen en documenten bewerkstelligen dat nieuwe of gewijzigde, geautoriseerde processen worden ingevoerd behandelen en beoordelen van voorstellen tot wijziging van procesbeschrijvingen in voorkomende gevallen signaleren dat de invoering stagneert uitvoeren of laten uitvoeren van interne audits voorbereiden van het managementreview maandelijks (laten) samenstellen van een klachtenanalyse onderhouden van contacten over kwaliteitsmanagement met klanten, certificerende instellingen en toeleveranciers Daarnaast stel ik in overleg met de directie een jaarplanning op voor het behalen van de beoogde kwaliteitsdoelstellingen, de wijze en het tijdstip van het monitoren van de kwaliteitsnormen en de rapportage hierover. Op basis van de gegevens uit periodieke bewakingsmechanismen als interne audits, rapportages, registraties e.a. vindt een voortdurende analyse van de kwaliteit van de processen en producten plaats. Tot slot verzorg ik de vertaalslag van deze analyse naar meetbare correctieve en preventieve maatregelen en toets ik de effectiviteit hiervan. Recruiter/stagebegeleider Een groeispurt in het klantenportfolio in combinatie met de overname van een SearchBlog leidde ertoe dat de vraagstelling om een continue influx van nieuwe medewerkers, met name studenten opportuun werd. Concreet werd mij gevraagd hiervoor zorg te dragen, waarna ik op meerdere niveaus actie heb ondernomen, waaronder: het aangaan van gesprekken met stagebegeleiders van Hogescholen en Universiteiten in de regio Utrecht hetgeen in eerste instantie resulteerde in de opzet van een gefaseerd plan van aanpak, waarin verwachtingen en incentive te weten het opdoen van praktijkgerichte ervaring bij een van de meest innovatieve online marketing bedrijven in Nederland opgelijnd werden het benaderen van marcom studenten vanuit mijn eigen netwerk De kandidaten die naar voren kwamen uit bovengenoemde inspanningen werden in eerste instantie door mij schriftelijk, telefonisch en in een face to face gesprek getoetst en indien naar mijn mening capabel voorgesteld aan de CCO. Bij aanname werd niet alleen maar het administratieve en/of financiële gedeelte door mij afgehandeld, maar fungeerde ik vanaf dat moment als stagebegeleider in de ruimste zin van het woord. Meer hierover onder het blokje Managing Editor Search Blog op de website. 2

3 Sales / Account Manager Het afsluiten van een nieuwe deal op basis van een win-win situatie, hetzij als hunter of farmer is altijd onderdeel geweest van mijn dna en heeft in de loop der jaren geleid tot een aanzienlijke omzet bijdrage. Bekijk ook eens de Projecten pagina voor een verdere verdieping. Manager Debiteurenbeheer Een ieder die in dit werkveld gewerkt heeft begrijpt dat e.e.a. een sport op zich is dat alleen maar beoefend kan worden indien men niet alleen maar de spelregels kent, maar juist ook oog heeft voor de spelers en op een respectvolle manier kunt komen tot werkbare oplossingen. Facility Manager het vertalen van interne selectiecriteria naar een shortlist van mogelijke kantoorpanden het voeren van gesprekken en prijsonderhandelingen met makelaars en/of vastgoedeigenaren bewaken van de gemaakte afspraken met onderhoudspartijen en leveranciers op kwalitatief, financieel en procesmatig niveau primair aanspreekpunt voor de gebruikers van het kantoor op zowel directie als ook facilitair niveau Managing Editor Search Blog - FirstFocus Februari Mei 2013 In 2011 kreeg ik de opdracht om het desbetreffende blog nieuw leven in te blazen. Probleemstellingen: Hoe zorg ik ervoor dat het bezoekersaantal op kort termijn toeneemt? Hoe zorg ik ervoor voor een influx van nieuwe bloggers? Hoe zorg ik voor de terugkeer van een aantal vaste externe bloggers? Hoe zorg ik ervoor dat het blog weer de grootste europese blog wordt of als zodanig gepercipieerd? De aanpak die ik voorstelde kwam neer op het in kaart brengen van social media (trends) in emerging markets als Indonesie, en BRIC landen, maar dan 'vanuit' het perspectief van marketers en/of afstuderende marketers die oorspronkelijk uit deze landen komen. Vervolgens ben ik gaan praten met verschillende hogescholen en universiteiten, ben daarnaast ook zelf 'de boer opgegaan' hetgeen resulteerde in de selectie van tientallen studenten die elk een of meerdere kwalitatieve bijdrages tot mid 2013 aan het blog geleverd hebben. Doordat het bezoekersaantal toenam werd het blog wederom aantrekkelijk voor een aantal 'oude' externe bloggers. Op dit ogenblik staat het blog 'in de re-design steigers' en zal in 2014 onderhevig worden aan een nieuwe marketing strategie. Bijkomend resultaat is dat 4 marketers door ons in dienst zijn genomen en opgeleid. 1 daarvan was mede door haar onderzoek in de belangstelling gekomen bij Huawei en heeft een topbaan geaccepteerd. 1 is voor haar zelf begonnen als Baidu specialist, 1 is intern doorgegroeid naar junior developer en de ander heeft is onlangs afgestudeerd, orienterend op een nieuwe baan bij een wat grotere organisatie. 3

4 Sales Manager - FirstFocus December Mei 2011 In een vroegtijdig stadium, eigenlijk al in de aanloop naar mijn indiensttreding kwam naar voren dat de omzetgroei al geruime tijd afkomstig was van met name bestaande klanten, hetgeen koude acquisitie activiteiten simpelweg niet opportuun maakten. En hierin lag voor mij een grote kans, des te meer omdat dit werkveld mij enorm aanstond en ik daarnaast jarenlange ervaring had opgedaan met cold calling voor allerlei bedrijven waaronder Vodafone Nederland*, met een achterliggende intentie op direct sales en/of het inplannen van afspraken voor mezelf. Ter illustratie was ik de eerste persoon binnen Vodafone Nederland (inclusief winkels) die binnen 10 minuten van de launch van de eerste echte cameraphone een unit hiervan (telefonisch) had verkocht. Het record voor meeste verkochte units (ongeacht welk type), gemeten over 12 maanden door een Vodafone medewerker stond 5 jaar na dato (ik ben jaren geleden gestopt met het meten hiervan) nog steeds op mijn naam. Concreet heb ik vervolgens een verkoopplan opgesteld, voorgelegd aan zowel CCO als CTO, en na accordering de telefoon ingeklommen om de propositie op kort termijn neer te leggen bij een redelijk onontgonnen collectief van technologische bedrijven (we spreken hier over 2007) federatie.fhi.nl waarmee ik al in een vorige baan veel successen had geboekt. Deze inspanningen leidden op kort termijn tot meerdere uitnodigingen voor de CCO, om namens het federatiebestuur online marketing presentaties op de zowel de algemene als besloten ledenvergaderingen te verzorgen. Op termijn leidde dit weer tot salesafspraken en nieuwe klanten en de rest is history. De core competenties die ik in deze functie heb doorontwikkeld lagen op het gebied van: Zelfmotivatie en versterking van een realistische focus Overdracht van enthousiasme en passie voor het product aan zowel prospects als medewerkers Het omgaan met veranderingen, bijvoorbeeld het niet accepteren dat de kredietcrisis (periode 2008) het einde zou inluiden van een groeiend klantenportfolio Sales Search Specialist - ClearSense Mei Oktober 2007 De inmiddels opgeheven organisatie was destijds onderdeel van European Directories (bekend van merken als Gouden Gids en Telefoongids/DTG) en beleefde eigenlijk haar hoogtijdagen ruim voor de kredietcrisis en ruim voordat de online adverteerder structureel meetbare omzetresultaten als direct gevolg van zijn online activiteiten introduceerde. Als onderdeel van een imposant verkoopapparaat van meer dan 50 buitendienstverkopers, gedreven door dagelijkse verkooptargets en provisie heb ik daar in een korte periode veel gezien en voornamelijk geleerd. Met name over een van de grootste ondernemers valkuilen in mijn optiek, namelijk zolang the sky the limit is migrerende klanteisen ondergeschikt blijven stellen aan het behalen van verkooptargets. En hoewel ik absoluut persoonlijke successen heb geboekt, bijvoorbeeld door het verwelkomen van klanten als een Agri Retail (Welkoop/Boerenbond), MultiRent, AKD Prinsen van Wijmen en vele anderen kan ik melden dat het grootste succes lag in het creëren van een basis voor een toekomstige samenwerking met de CCO van FirstFocus (destijds een van de ingehuurde SEO-trainers). 4

5 Sales Manager Special Projects - Search & Results December Januari 2006 Na een intenstieve sollicitatieprocedure werd ik door de eigenaar aangenomen, niet zozeer omdat ik voldeed aan de geldende checkboxes, maar juist omdat hij in mij een ondernemer herkende die met veel passie en buiten de box denkend bedrijven kon enthousiasmeren. Dit werd dan ook meteen onderdeel van mijn proeftijd, namelijk ervoor zorgen dat 10 bedrijven zich binnen een maand committeren aan de afname van een nog te ontwikkelen gekwalificeerde database genaamd: de laboratorium cd, hierna genoemd lab cd. Propositie - lab cd Gekwalificeerde database van zo n laboratoria in Nedeland, niet alleen maar op het niveau van NAW (KVK) en hier en daar een verouderde naam van een lab. manager maar juist een indepth kwalificatie van toepassingen, m2, inrichting, leveranciers, eigenlijk een 3d kijkje in de keuken, zonder ooit binnengeweest te zijn. Concreet zou dit niet alleen maar een database opleveren dat totaal uniek was op de markt en destijds niet eens leverbaar was door grote leveranciers als bijvoorbeeld een Cendris, maar belangrijker nog was dit gouden informatie voor alle toeleveranciers van deze branche die nu up to date* inzichten konden krijgen t.b.v. hun eigen acquisitie activiteiten. De informatie werd vergaard door telemarketeers (inhouse was er een groot call center), die aan de slag zouden gaan zodra ik de target gehaald had aan de hand van een door mij opgesteld script. Voorbeeld Stel ik ben leverancier van kantoor/labinrichtingen en mij wordt op een presenteerblaadje gekwalificeerde leads aangeboden, inclusief direct benaderbare beslissers en/of zware beïnvloeders... Resultaat verkoopinspanningen Binnen een maand zat ik 80% boven target, dus op die manier was de lab. cd een feit. Klanten Tegen de tijd dat ik uit dienst trad was de lab cd de meest succesvolle verkochte database van de organisatie. Klinkende namen als Randstad, Mallinckrodt Baker, Brunschwig Chemie, Mettler-Toledo, VWR International, Carl Roth, Emergo en vele anderen hebben er aantoonbaar handel uit gehaald en tegelijkertijd enorme besparingen verricht binnen de gealloceerde budgetten voor het acquisitieproces. Sluit mijn werkervaring aan bij uw verwachtingen, dan ben ik voor u de juiste keuze. 5

6 RELEVANTE OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN HBO Sales (E-learning, 2003) Scrum master, PSM I examen Q Incompany trainingen op het gebied van SEO en SEA TOP 5 LINKEDIN ENDORSEMENTS New Business development Online Advertising E-commerce SEO Marketing EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN Fondsenwerving, bijvoorbeeld ten gunste van de voedselbank. Een van de meest recente aanleidingen hiervoor was de conclusie uit de armoedemonitor 2013 van de kinderombudsman dat middels een bevriende artiest onder mijn aandacht werd gebracht. Vervolgens heb ik een facebook campagne bedacht That ain t my kid en zowel artiesten, politici (waaronder een Tjitske Siderius van de SP ) als de media gemobiliseerd. Dit initiatief won snel momentum op, maar ook buiten facebook met als gevolg dat er op 23 november jl. een grootschalige radio uitzending met live Hip Hop artiesten werd ingepland, die allen belangeloos optraden ter bestrijding van de armoede onder nederlandse kinderen. Het geven van seminars over respect, onlangs weer op het Maartenscollege te Haren op verzoek van drs. James Serra (MEd MSc Teacher leader and Science teacher). Een van de redenen waarom ik/wij terug mochten komen was het vernieuwende karakter achter de seminar, namelijk dat de bijbehorende gage rechtstreeks gedoneerd werd aan een goed doel dat de studenten zelf mochten uitkiezen. Participatie 101. Initiator, oprichter van de GR2GR movement (Give Respect 2 Get Respect) dat inmiddels wordt onderschreven door honderden artiesten en organisaties binnen en buiten het Hip Hop genre. Training en coaching van opkomende Hip Hop artiesten Schrijver en uitvoerend artiest TALENKENNIS Engels, uitstekend zowel woord als schrift Duits, voldoende om op zakelijk niveau te communiceren Spaans, het spreken gaat me makkelijker af dan schrijven Frans, voldoende om op zakelijk niveau te communiceren Japans, ik red me wel als ik Tokyo achtergelaten wordt zonder google translate SLOTWOORD Ik bedank u dat u de tijd heeft genomen om mijn CV/en of website te scannen op allerlei criteria. Een ding kan ik u verzekeren is dat ik onder aan de streep de juiste keuze voor u zal zijn. Met vriendelijke groet, Ramcy Simoons 6

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving)

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Door Olivier Arnolds, Eigenaar Datum 1 September 2012 Radarweg 525 1043 NZ Amsterdam 020-4499400

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

If the price is right

If the price is right If the price is right H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! N O V E M B E R 2 0 0 9 6 In gesprek met Jordy Kool & Marjolijn van Berkel, Infotheek ICT Diensten

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie