A. Emissie Inventaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Emissie Inventaris"

Transcriptie

1 A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: /14

2 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer... 3 Invalshoek A. Inzicht... 4 Emissie-inventaris rapport Inleiding en verantwoording Beschrijving van de organisatie Ontstaan van Gubbels Beheer Producten en diensten van Gubbels Beheer Missie/visie van Gubbels Beheer Aantal FTE s en vestigingen van Gubbels Beheer Verantwoordelijke bij Gubbels Beheer Basisjaar en Rapportage Afbakening Directe en indirecte GHG-emissies Berekende GHG-emissies Verbranding biomassa GHG verwijderingen Uitzonderingen Belangrijkste beïnvloeders Toekomst Significante veranderingen Kwantificeringsmethoden Emissiefactoren Onzekerheden Rapportage volgens ISO Energie audit verslag Inleiding energie audit verslag Emissie-inventaris van Gubbels Beheer Brandstofverbruik...12 Bijlagen zijn op te vragen bij Gubbels Bijlage 1 Onderzoek naar mogelijkheden energie reductie...14 Bijlage 2 Directiebeoordeling...14 Bijlage 3 Kerstpresentatie december Bijlage 4 Nieuwsbrief Bijlage 5 Van Kessel Traxx /14

3 Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer Het bevorderen van duurzaamheid in Nederland via duurzaam aanbesteden vraagt om een samenspel van overheden en marktpartijen. Overheden dienen met het opstellen van de juiste kaders en randvoorwaarden marktpartijen in staat te stellen hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Volgens dit principe is de CO 2 -prestatieladder opgericht door Pro-Rail in De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt (her)gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO 2 -uitstoot (en die van hun leveranciers) te beschrijven en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Gubbels Beheer is één van die bedrijven voor wie de CO 2 -prestatieladder als een kans wordt gezien, namelijk om zich te onderscheiden in de markt. De CO 2 -Prestatieladder kent 4 invalshoeken: A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO 2 -footprint volgens de ISO norm). B. CO 2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen). C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen ). D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO 2 te reduceren. Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren en hoe hoger het gecertificeerde niveau zal zijn. Een hoger niveau biedt uiteindelijk meer gunningvoordeel bij een EMVI-inschrijving. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen en het niveau van het CO 2 bewustcertificaat bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken A t/m D van de ladder. Als er over een onderdeel wordt gesproken, dan wordt bedoeld een invalshoek op een bepaald niveau, bijv. Invalshoek A op niveau 2 van de CO 2 -prestatieladder. 3/14

4 Invalshoek A. Inzicht Emissie-inventaris rapport Inleiding en verantwoording In dit rapport wordt de emissie-inventaris van Gubbels beheer over juli juli 2013 besproken. Dit richt zich dus op invalshoek A (inzicht) van de CO 2 -prestatieladder. De CO 2 -footprint geeft een indicatie van de totale hoeveelheid uitstoot broeikasgassen (de GHG-emissies). Daarnaast geeft het een herverdeling weer van de emissies, de directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO ; 2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen. 2. Beschrijving van de organisatie Copypaste uit handboek CO 2 reductie: 2.1 Ontstaan van Gubbels Beheer Gubbels is een familiebedrijf en is opgericht in Het bedrijf is een all-round organisatie voor wegenbouw en sloopwerken, asbestsaneringen, bodemsaneringen, recycling, grondbank en immobiliseren. 2.2 Producten en diensten van Gubbels Beheer Gubbels beheer bestaat uit de volgende werkmaatschappijen welke de volgende producten/diensten leveren: Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. o De activiteiten binnen deze werkmaatschappij omvatten o.a. het uitvoeren en eventueel ontwerpen van infrastructurele werken, asbestsaneringen, renovatie of (totaal)sloopprojecten. Gubbels Recycling en Transport B.V. o Het scheiden en verwerken van de verschillende materialen op de speciale verwerkingsplaats in Helvoirt en het transport voor projecten van Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. Brabant BreCom B.V. o Brabant BreCom B.V. beschikt over een mobiele breker. Deze geavanceerde machine verkleint op locatie steenachtig materialen zoals puin en asfalt, welke zijn vrijgekomen bij verschillende sloopwerken. Dit noemt men ook wel granulaat /14

5 2.3 Missie/visie van Gubbels Beheer Missie: Het zijn van een klantgerichte, betrouwbare en flexibele zakenpartner in de bouwsector met als sub branche GWW en sloopwerken door middel van het aanbieden van een breed scala aan producten en diensten in met name de regio Zuid-Nederland. Visie: Binnen 5 jaar een omzet behalen van 15 miljoen met een rendement van 8-12%. Daarbij behorende een splitsing naar 3 pijlers met ieder een eigen bedrijfsleider. De pijlers zijn als volgt: - Grond-, weg- en wegenbouw - Sloop- en milieu-werken - Recycling en transport De groei moet stabiel en gecontroleerd plaatsvinden, waarbij het ten alle tijde vanuit het eigen vermogen gebeurt. Gubbels ziet zichzelf in de toekomst als een betrouwbare en complete partner voor al haar opdrachtgevers. 2.4 Aantal FTE s en vestigingen van Gubbels Beheer Gubbels bestaat uit 3 vestigingen te weten in Helvoirt, Vught en Udenhout, met 54 FTE. 3. Verantwoordelijke bij Gubbels Beheer De verantwoordelijke voor de stuurcyclus CO 2 reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Edith Cleijsen, KAMcoördinator. 4. Basisjaar en Rapportage Voor Gubbels Beheer is dit de eerste keer dat er een emissie-inventaris volgens het GHGprotocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het basisjaar tussen juli 2012 tot juli Dit jaar dient tevens als basisjaar voor de CO 2 -reductiedoelstellingen. De emissieinventaris van juli 2013 tot juli 2014 is nog niet beschikbaar waardoor er geen significante verschillen worden benoemd. 5/14

6 5. Afbakening In hoofdstuk 3 van het GHG protocol worden twee methodes beschreven waarop de organizational boundary kan worden bepaald, de aandelen methode (equity share approach) en de aansturingmethode (control approach). Onderstaand wordt de juridische entiteit genoemd die als boundary geldt voor het berekenen van de CO 2 -footprint van Gubbels Beheer, de bijbehorende CO 2 -reductiedoelstellingen en ook als naam zal worden gebruikt op het CO 2 -bewust certificaat. Gubbels Beheer Nieuwkuikseweg LE Helvoirt Gubbels Beheer Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken B.V. Gubbels Recycling & Transport B.V. Brabant BreCom B.V. Dit wil zeggen alle werkzaamheden die door Gubbels Beheer zijn verricht, zoals ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Gubbels Beheer alsmede de werkzaamheden van de dochterondernemingen. De daarbij behorende CO 2 -uitstoot zal als input worden gebruikt voor het berekenen van de CO 2 -footprint. 6/14

7 6. Directe en indirecte GHG-emissies In de hoofdstuk worden de GHG-emissies toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scope 1 en 2 emissies. 6.1 Berekende GHG-emissies De directe en indirecte scope 1 en 2 emissies bedroeg in totaal in het basisjaar 2159,1 ton CO 2. Hiervan werd 2105,4 ton CO 2 veroorzaakt door directe GHG emissies (scope 1) en 53,8 ton CO 2 door indirecte GHG emissies (scope 2). Onderstaande tabellen geven dit weer. Scope 1 Ton CO² Gasverbruik ** 17,7 Brandstofverbruik bedrijfsauto's diesel* 2082,4 Brandstofverbruik bedrijfsauto's LPG* 0,0 Brandstofverbruik bedrijfsauto's benzine* 5,2 Adblue 0,24 Propaangas 1,07 Acetyleen 0,00 Koudemiddelen 0,0 Stadswarmte 0,0 Totaal scope ,61 *Hieronder vallen ook bedrijfsmiddelen **Gasverbruik: op locatie Vught wordt geen gas verbruikt in het basisjaar. Op locatie Udenhout wordt alleen door GRzN/Indumix gas verbruikt. GRzN/Indumix vallen niet onder Gubbels Beheer. Scope 2 Ton CO² Elektraverbruik grijs 46,6 Elektraverbruik groen 0,0 Zakelijke km priveauto's - diesel 6,7 Zakelijke km priveauto's - LPG 0,0 Zakelijke km priveauto's - benzine 0,2 Brandstofverbruik huurauto's - diesel 0,0 Brandstofverbruik huurauto's - LPG 0,0 Brandstofverbruik huurauto's - benzine 0,0 Vliegreizen < 700 0,0 Vliegreizen ,0 Vliegreizen > ,0 Totaal scope 2 53,78 Totaal scope 1 en ,39 ton CO 2 Aantal FTE 54 Ton CO 2 per FTE 40 Deze tabellen zullen jaarlijks, rond de periode december/januari worden geüpdatet. Tevens is een uitgebreide versie van scope 1 en 2 is te vinden in het energie audit verslag. 7/14

8 6.2 Verbranding biomassa Het gebruik van biomassa gebeurt in de vorm van het verbranden van brandhout. Dit gebeurt door middel van het gebruiken van de Gilles houtsnipperketel HPK-RA welke ervoor zorgt dat er weinig tot geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas. Er is in ons basisjaar echter nog geen gebruik gemaakt van de houtsnipperketel. 6.3 GHG verwijderingen Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Gubbels Beheer in het basisjaar Uitzonderingen Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. 6.5 Belangrijkste beïnvloeders Binnen Gubbels Beheer zijn er geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO 2 -footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon al zou zorgen voor een significante verandering in de CO 2 -footprint. 6.6 Toekomst De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het basisjaar juli juli De verwachting is dat deze emissies in het komende jaar samen met de CO 2 - uitstoot met 3% zullen dalen. Op de lange termijn zijn de doelstellingen in het besparingsplan dat, Gubbels Beheer binnen 5 jaar, 10% gaat besparen op haar totale CO 2 -uitstoot. 6.7 Significante veranderingen Er kunnen nog geen significante veranderingen worden weergegeven omdat de gegevens voor het komende jaar nog niet bekend zijn. 8/14

9 7. Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO 2 -uitstoot is er gebruik gemaakt van een op maat gemaakt van een model¹ mede gebruikt door Averesch BV voor het berekenen van haar CO 2 -uitstoot. Dit model is ook van toepassing op Gubbels beheer. In dit model kunnen alle verbruiken in worden gevuld, waarna er vervolgens automatisch de CO 2 -uitstoot van het betreffende basisjaar berekend wordt. De emissiefactoren die hierbij gebruikt zijn, zijn afkomstig uit het handboek van de CO 2 -prestatieladder versie 2.1. In het Energie Meetplan van Gubbels Beheer wordt aangegeven waar de brongegeven per energiestroom vandaan komen. 8. Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van Gubbels Beheer over het basisjaar is gebruik gemaakt van de emissiefactoren uit de CO 2 -prestatieladder versie 2.1 gehanteerd. Deze emissiefactoren zijn opgesteld op nationaal niveau waardoor deze zeer geschikt zijn voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten en het bepalen van de CO 2 -emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de CO 2 -footprint. Tevens zullen deze emissiefactoren altijd up-to-date worden gehouden bij eventuele veranderingen. Er zijn geen removal factors van toepassing. 9. Onzekerheden De weergegeven resultaten moeten worden gezien als de beste schatting mogelijk te maken van de werkelijke waardes. Bijna alle gebruikte gegevens zijn op basis van facturen en/of werkelijke gemeten aantallen. De onzekerheidsmarge is hierdoor zeer gering. ¹ dit model is mede gebruikt door Averesch B.V. 9/14

10 10. Rapportage volgens ISO Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO paragraaf 7.3. In het onderstaande tabel is een cross reference tabel gemaakt van de onderdelen uit ISO en de hoofdstukken in het rapport. ISO GHG report content Beschrijving Hoofdstuk rapport A Reporting organization 2 B Person resposible 3 C Reporting period D Organizational boudaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources of sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculatons L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 9 P Statement in accordance with ISO /14

11 Energie audit verslag 1. Inleiding energie audit verslag Een energie audit verslag is een verslag waarbij er gekeken wordt naar de CO 2 -footprint van Gubbels Beheer. Dit is een overzicht van alle energiestromen met CO 2 -uitstoot van het bedrijf, zoals brandstofverbruik, elektriciteit etc. Er wordt ingezoomd op de grootste energiestroom zodat er achter gekomen kan worden waardoor deze energiestroom zo groot is. Als dit gebeurd is, dan kunnen er na het maken van het energie audit verslag veel effectievere maatregelen worden toegepast om zo een zo hoog mogelijke besparing van de CO 2- uitstoot te genereren. 2. Emissie-inventaris van Gubbels Beheer Hieronder ziet u de CO 2 -footprint ofwel de emissie-inventaris scope 1 en 2 van Gubbels conform ISO Scope 1 Omvang Eenheid Conversiefactor Ton CO² Gasverbruik m³ ,7 Brandstofverbruik bedrijfsauto's diesel* liters ,4 Brandstofverbruik bedrijfsauto's LPG* 0 liters ,0 Brandstofverbruik bedrijfsauto's benzine* liters ,2 Adblue liters 238 0,24 Propaangas 357 kg ,07 Acetyleen 0 kg ,00 Koudemiddelen 0 kg n.v.t. 0,0 Stadswarmte 0 GJ ,0 *Hieronder vallen ook bedrijfsmiddelen Totaal scope ,61 11/14

12 Scope 2 Omvang Eenheid Conversiefactor Ton CO² Elektraverbruik grijs kwh ,6 Elektraverbruik groen 0 kwh 80 0,0 Zakelijke km priveauto's - diesel km's 205 6,7 Zakelijke km priveauto's - LPG 0 km's 175 0,0 Zakelijke km priveauto's - benzine km's 215 0,2 Brandstofverbruik huurauto's - diesel 0 liters ,0 Brandstofverbruik huurauto's - LPG 0 liters ,0 Brandstofverbruik huurauto's - benzine 0 liters ,0 Vliegreizen < km's 270 0,0 Vliegreizen km's 200 0,0 Vliegreizen > km's 135 0,0 Totaal scope 2 53,8 2.1 Brandstofverbruik Totaal scope 1 en ,39 ton CO 2 Te zien in de CO 2 -footprint is dat het brandstofverbruik en dan met name diesel, verreweg de grootste verbruiker is van de totale CO 2 -uitstoot van Gubbels. De reden hiervoor is dat er sprake is van veel vervoer van goederen via o.a. vrachtauto s. Deze activiteiten omvatten zoals u kunt zien 2082,4 ton aan CO 2 -uitstoot. Op de kleinere emissiestromen aardgas, benzine, ad blue, propaangas, elektriciteitsverbruik en zakelijke kilometers daar is niet op ingezoomd. In figuur 1 ziet u een cirkeldiagram waar de CO 2 -uitstoot waaruit duidelijk blijkt dat brandstof de grootste energiestroom is. In figuur 2 vindt u daarna de uitsplitsing van het dieselverbruik. Zoals te zien zijn de vrachtwagens en de loaders de grootste verbruikers. De verklaring hiervoor is simpelweg dat loaders en vrachtwagens meer rijden als kranen. Onder overige worden de puinbreker, de zeef en alle andere machines die aanwezig zijn op het terrein opgenomen. Ook zij verschaffen een groot gedeelte van de CO 2 -uitstoot. 12/14

13 Figuur 1: Verdeling verbruik energiestromen Figuur 2: Brandstof gesplitst naar voertuigcategorie 13/14

14 Bijlagen zijn op te vragen bij Gubbels. Bijlage 1 Onderzoek naar mogelijkheden energie reductie Bijlage 2 Directiebeoordeling Bijlage 3 Kerstpresentatie december 2013 Bijlage 4 Nieuwsbrief Bijlage 5 Van Kessel Traxx 14/14

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B.

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B. 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ict Communication Solutions B.V Arnhem, 18 november 2010 Auteur S,T.M. Stokman-Godschalk KEMA Emission Verification

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie