Workshop: Oneigenlijk gebruik belastingverdragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop: Oneigenlijk gebruik belastingverdragen"

Transcriptie

1 Workshop: Oneigenlijk gebruik belastingverdragen Lustrumcongres R.F.V. Christiaanse- Taxateur Ongewenste belastingontwijking? 21 juni 2013 Prof.mr.dr. Arnaud de Graaf

2 Stellingen I. De OESO hee* in het kader van het BEPS project het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belas>ngverdragen als een belangrijk aandachtspunt geïden>ficeerd waar een interna>onale oplossing voor moet komen. Een interna>onale oplossing in de vorm van een op Amerikaanse leest geschoeide LOB of een doorwerking van na>onale an>- misbruikbepalingen zoals voorgestaan door Duitsland schaadt het 'Nederlandse' bedrijfsleven. II. Voor de uitleg van een interna>onale oplossing voor het tegengaan van oneigenlijk verdragsgebruik zou Nederland zich hard moeten maken voor een onakankelijke en bindende arbitragecommissie.

3 Oneigenlijk gebruik belas1ngverdragen 1. Actualiteit 2. Oorzaak oneigenlijk gebruik 3. Oplossingen 4. An>misbruikbepalingen in recente Nederlandse belas>ngverdragen

4 Actualiteit Aandacht voor oneigenlijk gebruik door: - NGO s - Nederlandse parlementariërs - Andere landen - Interna>onale organisa>es, o.a. OECD en EU Commissie

5 Actualiteit Toekenning voordeel van na>onale regelgeving en verdragstoepassing aan brievenbusvennootschappen? Mo>e TK ( ): verzoek substance- eisen mbt brievenbusvennootschappen en de naleving er van tegen het licht te houden (mo>e Braakhuis (GL) en Groot (PvdA)) Brief Weekers ( ) als reac>e op mo>e: bepalingen in Nederlandse belas>ngverdragen en aanvullende na>onale regelingen zijn voldoende om misbruik te beperken. Ook aankondiging HFC- opdracht voor SEO- onderzoek naar belang van deze sector voor Nederlandse economie

6 Actualiteit G20, , Los Cabos...We reiterate the need to prevent base erosion and profit shi*ing and we will follow with ajen>on the ongoing work of the OECD in this area G20 Finance Ministers Mee>ng, , Mexico Stad We also welcome the work that the OECD is undertaking into the problem of base erosion and profit shi*ing and look forward to a report about progress of the work at our next mee>ng UK Germany Joint Statement, Britain and Germany back the OECD BEPS ini>a>ve of the OECD EC Ac>on Plan, (mededeling en 2 aanbevelingen): Ac>eplan tegen belas>ngfraude en - ontduiking COM(2012) 722 Aanbeveling over agressieve fiscale planning C(2012) 8806: Bepaling in belas>ngverdragen om geen voorkoming te geven indien geen heffing in andere staat Gemeenschappelijke algemene an>misbruikmaatregen

7 Actualiteit G20 Finance Ministers Mee>ng, , Moskou we welcome the OECD report on addressing base erosion and profit shi*ing and acknowledge that an important part of fiscal sustainability is securing our revenue bases. We are determined to develop measures to address base erosion and profit shi*ing, take necessary collec>ve ac>ons and look forward to the comprehensive ac>on plan the OECD will present to us in July. G20 Finance Ministers Mee>ng, , Washington We welcome the progress made in the development of an ac>on plan on tax base erosion and profit shi*ing by the OECD and look forward to a comprehensive proposal and a substan>al discussion at our next mee>ng in July.

8 Six key pressure areas 1. Interna>onal mismatches in en>ty and instrument characterisa>on including, hybrid mismatch arrangements and arbitrage; 2. Applica>on of treaty concepts to profits derived from the delivery of digital goods and services; 3. The tax treatment of related party debt- financing, cap>ve insurance and other intra- group financial transac>ons; 4. Transfer pricing, in par>cular in rela>on to the shi*ing of risks and intangibles, the ar>ficial splisng of ownership of assets between legal en>>es within a group, and transac>ons between such en>>es that would rarely take place between independents; 5. The effec)veness of an)- avoidance measures, in par)cular GAARs, CFC regimes, thin capitalisa>on rules and rules to prevent tax treaty abuse; 6. The availability of harmful preferen>al regimes. 8

9 OECD CFA Ac1on plan Development of a comprehensive ac>on plan on BEPS with proposals to develop: Instruments to put an end to or neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements and arbitrage. Improvements or clarifica>ons to transfer pricing rules to address specific areas where the current rules produce undesirable results from a policy perspec>ve. Updated solu>ons to the issues related to jurisdic>on to tax, in par>cular in the areas of digital goods and services. More effec)ve an)- avoidance measures, as a complement to the previous items. Rules on the treatment of intra- group financial transac>ons, such as those related to the deduc>bility of payments and the applica>on of withholding taxes. Solu>ons to counter harmful regimes more effec>vely, taking into account factors such as transparency and substance. 9

10 Actualiteit Mo>e TK ( ): ac>eve inzet van NL om samen met andere landen belas>ngontwijking aan te pakken (mo>e- Klaver (GL)) Brief Weekers ( ) als reac>e: niet eenzijdig hogere eisen stellen aan schakelvennootschappen. Is interna>onaal probleem en verlangt een interna>onale aanpak. Eenzijdige oplossing schaadt Nederlandse concurren>eposi>e en het bedrijfsleven Weekers >jdens AO TK ( ): Is er sprake van volstrekt substanceloze ac>viteiten, dan kom ik daarvoor niet in de benen. Dat interesseert mij niet. Wat mij wel interesseert, zijn reële banen en reële ac>viteiten. Wat dat betre* zie ik uit naar de resultaten van het onderzoek dat is gestart door HFC.

11 Actualiteit Verdragsopzegging door Mongolië ( ). Gevolg verdrag eindigt miv Achtergrond Turquoise Hill Resources Ltd. Turquoise Hill Resources Ltd. 100% Dividend Oyu Tolgoi Netherlands BV 66% Dividend 66% Dividend Oyu Tolgoi LLC Oyu Tolgoi LLC

12 Actualiteit Mo>e TK : Nederland geen belas>ngparadijs (mo>e- Van Vliet (PVV)) Samson >jdens College Tour : Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belas>ngparadijs is; dat we te weinig belas>ng heffen op bedrijven hier niks doen, maar alleen hun geld langssluizen )

13 Actualiteit SEO rapport Uit de schaduw van het bankwezen ( ) Inzichten over economisch belang van BFI s zijn oa: 3 tot 3,4 miljard per jaar bijdragen in de vorm van belas>ngen (2,3 miljard euro), loonkosten en diensten (direct en indirect) werkgelegenheid verschaffing *e Totale dividend-, rente-, en royaltystromen bedroegen in 2010 ongeveer 153 miljard euro (inkomend) en 125 miljard euro (uitgaand). Weekers >jdens NOB- congres ( ) over het Nederlandse fiscale ves>gingsklimaat: U zult mij in werkelijkheid nooit van z n leven betrappen met brievenbuszaad, zoals de NOB- cartoon suggereert. Ik zie echt een stuk liever een rokende schoorsteen dan een hol klinkende brievenbus. Maar ik pas er natuurlijk ook voor om maatregelen te nemen die onze kwetsbare economie zouden kunnen schaden.

14 Wat is binnenkort nog te verwachten? 1. Weekers hee* een kabinetsreac>e toegezegd op het SEO- rapport. Bovendien zal in deze toegezegde brief ook een risico- analyse worden gegeven over het toezicht op de naleving van de substance- eisen 2. Rapport naar risico s van onbedoeld gebruik van Nederlandse belas>ngverdragen met ontwikkelingslanden. Aanbestede opdracht door Ploumen (Minister van Buitenlandse handel en OS) en Weekers aan IBFD 3. Publica>e OECD Ac>on plan na OECD CFA- mee>ng van ivm G20 vergadering van te Moskou

15 2. Wat is oorzaak oneigenlijk gebruik Nederlandse verdragen? 1. Na>onale substance- eisen voor schakelvennootschappen zijn licht : Dividenddoorstromers: feitelijke ves>ging of oprich>ng naar Nederlands recht è binnenlandse belas>ngplicht Rente- en royaltydoorstromers, eisen mbt Substance, DVL- besluit IFZ2004/126M: geen dual resident ( ½ volledig bevoegde bestuurders in NL woonach>g + boekhouding in NL + (hoofd)bankrekening in NL Risico, art. 8c Vpb: EV is 1% van leningsom cq 2 mio Indien niet voldaan aan beide eisen, dan geen zekerheid vooraf, spontane inlich>ngenuitwisseling en geen bronbelas>ngverrekening. Weekers >jdens AO over verbetering handhaving subtance- eisen: merendeel DVL vraagt geen zekerheid vooraf. Bovendien geen handhavingscapaciteit

16 Wat is oorzaak oneigenlijk gebruik Nederlandse verdragen? 2. Voorwaarden voor verdragstoegang zijn licht : Persoon Inwoner Uiteindelijk gerech>gdheid, alleen voor dividend-, rente- en royaltybepaling (niet vervreemdingswinstar>kel)

17 Uiteindelijk gerech1gde Begrip opgenomen vanaf 1977 in arj OMV, echter geen defini>e, Uitleg in OESO- commentaar: 1977: geen vermindering indien sprake is van tussenpersoon, zoals vertegenwoordiger of gemach>gde 2003: geen vermindering indien stroman of doorstromer Kern: ten eigen gunste ontvangen, feitelijke beschikkingsmacht Uitspraken van buitenlandse rechters: o.a. Indofood en Prévost OESO discussiedocumenten teneinde verduidelijk begrip beneficial owner it does not deal with other cases of treaty shopping and must not, therefore, be considered as restricting in any way the application of other approaches to addressing such cases.

18 3. Mogelijkheden bronstaten tegengaan oneigenlijk gebruik 1. Verdragsdoorwerking na>onale defini>es 2. Doorwerking na>onale wetsontduikingsconcepten via interpreta>e (par. 9.4 OMC op art. 1) 3. Treaty override 4. Fraus tractatus 5. Specifieke verdragsbepaling

19 4. An1misbruikbepaling in verdrag Op diverse momenten, o.a. NFV 2011, is aangegeven dat NL al>jd bereid is gerichte en propor>onele an>misbruikbepalingen in verdragen op te nemen Vorm van an>misbruikbepaling? Brief Weekers : 1. Van toepassing verklaren van na>onale leerstukken ( NFV 2011), zoals - art. 27 NL/HK art. 27 NL/Panama art. 23 NL/D Art. 23 NL/China

20 4. An1misbruikbepaling in verdrag 2. Specifieke verdragsbepaling: - Person based- benadering (LOB- ach>ge bepaling) - Transac>on based- benadering (main purpose- toets) - Combina>e van beide benaderingen, zoals in: - Dividendar>kel in verdragen met Hongkong en Panama

21 Stellingen

Tax lab 17 April 2014

Tax lab 17 April 2014 Responsible Tax Tax lab 17 April 2014 Agenda Introduction Treaty abuse Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances Hybrid mismatches Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch

Nadere informatie

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan

BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan Mirko Marinc en Gooike van Slooten Introductie BEPS The BEPS Project COHERENCE

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen. CPB Policy Brief 2013/07. Arjan Lejour Maarten van t Riet. Dit is een uitgave van:

Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen. CPB Policy Brief 2013/07. Arjan Lejour Maarten van t Riet. Dit is een uitgave van: Nederland Nederland belastingparadijs? doorsluisland! Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 September 2013 ISBN 978-90-5833-610-1 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

Master TEW/HIR. Tax Managment. smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.70 EUR

Master TEW/HIR. Tax Managment. smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.70 EUR Master TEW/HIR Tax Managment smvt Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 189 3.70 EUR Tax Management Lesnota s/samenvatting Gedoceerd door prof. Van Stappen Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Marijn van Daelen en Jos de Groot Samenvatting Sinds 2004 vraagt de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code) beursgenoteerde organisaties

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Implementation of High Nature Value farmland in agri-environmental policies

Implementation of High Nature Value farmland in agri-environmental policies Alterra is part of the international expertise organisation Wageningen UR (University & Research centre). Our mission is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3571

ZITTING 1953 1954 3571 ZITTING 1953 1954 3571 Nota's op 13 Augustus 1954 te 's-cjravenhage gewisseld tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering inzake legering van Amerikaanse troepen in Nederland. BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Monitoring en observatoria van voedselprijzen. Een verkenning van kosten en effecten

Monitoring en observatoria van voedselprijzen. Een verkenning van kosten en effecten Monitoring en observatoria van voedselprijzen Een verkenning van kosten en effecten Monitoring en observatoria van voedselprijzen Een verkenning van kosten en effecten Elsje Oosterkamp Katja Logatcheva

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Netiquette of Wetiquette

Netiquette of Wetiquette Netiquette of Wetiquette Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Simone van der Hof Bert-Jaap Koops Robert

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework - In Practice -

Tax Risk Control Framework - In Practice - Baker & McKenzie Workshops Ahead of Tax Tax Risk Control Framework - In Practice - Hans de Jong Herman Huidink Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University Former Head of Tax MNC s Partner Baker

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen

Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen Carolien de Lauwere, Aart van den Ham, Joan Reijs, Alfons Beldman, Gerben Doornewaard, Anne Charlotte Hoes en Bert Philipsen Adviseurs over verduurzaming

Nadere informatie