13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR"

Transcriptie

1 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong & E. Mot (1996). Berekende bijstand: een onderzoek t.b.v. de interdepartementale werkgroep heroverweging bijstandsregelingen naar de haalbaarheid van een objectief verdeelmodel in de financiering van de gemeentelijke ABW-uitgaven. Leiden: LESTER/SEO. Adema, W. (2006). Social Assistance Policy Development and the Provision of a Decent Level of Income in Selected OECD Countries. Paris: OECD. Aigner, D.J., C.A.K. Lovell & P. Schmidt (1977). Specification and estimation of frontier production, profit and cost functions. Journal of Econometrics, 25, Albeda, W. (1967). Een actief arbeidsmarktbeleid. De Economist, 115, 5, Alford, J. & O. Hughes (2008). Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management. American Review of Public Administration, 28, 2, Algemeen Ketenoverleg (2007). Doorpakken en veranderen: Suwi-ketenprogramma Den Haag. Algemene Rekenkamer (2005). Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid: handreiking. Den Haag. Allers, M.A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. Groningen: Coelo. Auer, P., U. Efendioğlu & J. Leschke (2005). Active labour market policies around the World: coping with the consequencies of globalisation. Geneva: ILO. Arents, M., L. van Geffen, J. van Velden & C. Zoon (2004). Organiserend vermogen voor regionaal arbeidsmarktbeleid: succesfactoren en handreikingen. Rotterdam: Ecorys/Deloitte. Argyris, C. (1973). Intervention Theory and Method: A behavioral Science View. Addison-Wesley Publishing Company. Armstrong, H. & J. Taylor (2000). Regional economics and policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers. Arts, W. & J. Gelissen (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social Policy, 12, 2, Ashworth, R., G. Boyne & R. Delbridge (2007). Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. Journal of Public Administration Research & Theory, 19, B Barro, R.J. & X. Sala-i-Martin (1991). Convergence across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, Battese, G.E. & T.J. Coelli (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with an application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3, 33,

2 Battese, G.E. & T.J. Coelli (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20, Baydar, O, M. Rienstra, N. Sluiter & E. Vieveen (2008). Uitstroom naar werk vanuit de bijstand , ten behoeve van de kernkaart. Den Haag: CBS. Brandt, N. J. Burniaux & R. Duval (2005). Assessing the OECD Jobs Strategy: past developments and reforms. Paris: OECD. Bekkum, R. van (1996). Tussen vraag en aanbod: op zoek naar de identiteit van de arbeidvoorzieningsorganisatie. Den Haag: SDU. Beljon, J. (1978). Bijstandsdichtheid van gemeenten, een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke kenmerken op de hoogte van de bijstandsdichtheid van gemeenten. Den Haag: Ministerie van CRM. Berg, M.R. van den, P.A. Risseeuw & O. Scheikh (2007). Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2006: resultaten op hoofdlijnen. Amsterdam: SEO. Berkel, R. van & V. Borghi (2007). New modes of governance in activation policies. International Journal of Sociology and Social policy, 27, 7/8, Berkhout, P., N. Niessen, W. Etty, R. van Lustgraaf & A. Op het Veld (2008). Evaluatie Verdeelmodel Wet werk en bijstand. Amsterdam: SEO/AEF. Berry, F.C. (1994). Sizing Up State Policy Innovation Research. Policy Studies Journal, 22, Berry, C.R. & E.L. Glaeser (2005). The divergence of human capital levels across cities. Papers in Regional Science, 84, 3, Black, D.A., J.A. Smith, M.C. Berger & B.J. Noel (2003). Is the threat of reemployment services more effective than the services themselves? Evidence from random assignment in the UI System. The American Economic Review, 93, 4, Bochove, A. van, J. Bos, A.J.E. Edzes & J.D. Gardenier (2007). De mythe van de schaal: over plaats, rol en schaalgrootte van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Borghi, V. & R. van Berkel (2007). Contextualizing new modes of governance. International Journal of Sociology and Social Policy, 27, 9/10, Bosselaar, H., D. Bannink, C. van Deursen & W. Trommel (2007). Werkt de WWB? Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Utrecht: Meccano i.s.m. de Universiteit Twente en BSZ beleidsonderzoek. Brandt, N., J. Burniaux & R. Duval (2006). Assessing the OECD Jobs strategy: past developments and reforms. Paris: OECD. Bredgaard, T., L. Dalsgaard & F. Larsen (2003). An alternative approach for studying public policy: the case of municipal implementation of active labour market policy in Denmark. Aalborg: Aalborg University. Brief J. Linthorst, d.d. 15 mei Adviesaanvraag optimalisatie SUWI-keten. Broersma, L., A.J.E. Edzes & J. van Dijk (2009a). Have Dutch Municipalities Become More Efficient in Managing the Costs of Social Assistance Dependency? Paper prepared for European Congress of the Regional Science Association, august 2010, Jönköping/Sweden. Broersma, L., A.J.E. & J. van Dijk (2009b). The effects of Municipal Policy Strategies on In- and Outflow of Social Assistance in The Netherlands, Paper prepared for European Congress of the Regional Science Association, august 2009, Lodz/Poland. Broersma, L & J. Oosterhaven (2009). Regional labour productivity in The Netherlands: evidence of agglomeration and congestion effects. Journal of Regional Science, 49, 3,

3 Broersma, L. & J. van Dijk (2002). Regional labour markets dynamics in the Netherlands. Papers in Regional Science, 81, Broersma, L., J. Koeman & C.N. Teulings (2000). Labour supply, the natural rate and the welfare state in the Netherlands: the wrong institutions at wrong point in time. Oxford Economic Papers, 52, Brouwer, P., C. van Gaalen, M. Jansen, A. te Peele & F. Westhof (2004). WIW-monitor: jaarrapport EIM/SGBO. Bruijnzeel, L., P. Hillhorst & T. Thissen (2007). Schakelen en verbinden: naar een dienst van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Bunt, S., M. Grootscholte, D.R. Kemper & C. van der Werf (2008). Work First en Arbeidsmarktperspectief: onderzoek naar de werking van Work First. Den Haag: RWI. Bunt, S., M. Grootscholte & D.R. Kemper (2007). De WWB gewogen: gemeenten aan het woord. Een onderzoek in het kader van de evaluatie van de WWB. Leiden: Research voor Beleid. C Carcillo, S. & D. Grubb (2006). From inactivity to Work: the role of active labour market policies. Paris: OECD. CBS/SCP (2007). Armoedemonitor Den Haag: CBS/SCP. CBS (2007). Ontheffing van de arbeidsverplichting: een onderzoek naar de mate waarin mensen in de bijstand (binnen selecte groep gemeenten) ontheffing hebben van de arbeidsverplichting. Voorburg: CBS. CBS (2005). Richtlijnen voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), versie Voorburg: CBS. Cebeon (2007). Plausibiliteitsonderzoek objectief verdeelmodel inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Amsterdam: Cebeon. Child, J. (1997). Strategic Choice in the analysis of Action, Structure, Organizations and Environment: retrospect and prospect. Organization Studies, 18, 1, Coelli, T.J. (1996a). A guide to DEAP version 2.1.: a data envelopment (computer) program. CEPA Working papers No. 8. University of New England, Artmidale, Australia. Coelli, T.J. (1996b). A guide to FRONTIER version 4.1.: a computer program for stochastic frontier production and cost function estimation. CEPA Working papers No. 7. University of New England, Artmidale, Australia. Coelli, T.J. (1999). Frontier A maximum likelihood estimator for the parameters of frontier regression models. Cohen, M.D., J.G. March & J.P. Olson (1973). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1, Commissie Arbeidsparticipatie (2008). Naar een toekomst die werkt. Den Haag. Commissie Fundamentele herbezinning WSW (2008). Werken naar vermogen. Den Haag. Commissie Gemeentewet en Grondwet (2007). De eerste overheid. Den Haag: VNG. Commissie Toekomst Lokaal Bestuur (2006). Wil tot verschil: gemeenten in Den Haag. Commissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet (Commissie Van Dijk) (1995). Arbeidsvoorziening in perspectief. Den Haag: VUGA. Cornelissen, E., T. Brandsen & E. Dané (2007). Handreiking Achter de Voordeur : een verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke Achter de voordeur -projecten. Rotterdam: SEV. 231

4 Cox, R. (2004). The Path-dependency of an Idea: Why Scandinavian Welfare States Remain Distinct. Social policy and Administration, 38, 2, Cremers, M.W.J., V.H.P. Backerra & H.M.F.G.M. Faun (2007). Afstand tot werk of afstand tot de arbeidsmarkt. Maastricht: E,til. D Dam, M. van (1992). Regio zonder regie: verschillen in en effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Groningen: ICS. Dam, M. van & S.A.H. Denters (1993). De effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Beleidswetenschap, 7, Davidse, E. (2007). The new Work and Social Assistance Act (WWB): Systemchange and initial results.eu Peerreview: Discussionpaper. De Levita, B. & F. Oort (2008). Doorgroeien: onderzoek naar borging en verankering van handhaven in de WWB. Amsterdam: Radar. De Volkskrant (2007). Kan Amsterdam zijn bijstand nog uitkeren: vier vragen. 1 juni Dijk, J. van et al. (2008). Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid. Den Haag: NICIS. Dijk, J. van (2001). Arbeidsmarkt en regio. Groningen: RUG. Dijks, J.J.J. van, A.J.A. Godfroij, J. Th. Plasmans, B.L. Smoor & P.J. van Ginneken (1978). Naar een gemeentelijke sociale dienst nieuwe stijl: conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek. Tilburg: IVA. Dijkstra, G.A.Q.J., W.J. Feil, W.S.A. Franssen, D.W. Hommes & H.M.P. Torremans (2001). Evaluatieonderzoek WIW/WSW: de regiefunctie van gemeenten. Den Haag: SZW. DiMaggio, P. (1998). The new institutionalisms: avenues of collaboration. Journal of institutional and Theoretical Economics, 154, DiMaggio, P.J. & W.W. Powell (1991). The Iron Cage Revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The University of Chicago Press. Divosa (2009). Meer dan ooit: sociale diensten en participatiebevordering. Utrecht: Divosa. Divosa (2008). Worstelen met invloed; Vier jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Divosa (2007). Verschil maken: drie jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Divosa (2006). Meer perspectief voor mensen: twee jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. London: Sage publications. Dostal, J. M. (2008). The Workfare Illusion: Re-examining the Concept and the British Case. Social Policy & Administration, 42, 1,

5 E Echtelt, P. van (2010). Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden. Den Haag: Sociale en Cultureel Planbureau. Edzes, A.J.E., L. Broersma & J. van Dijk (2009). Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten. Den Haag: NICIS. Edzes, A.J.E. (2008). De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24, 1, Edzes, A.J.E. & M. Moes (2007). Investeren of herstellen. In: Doorten, I. & R. Rouw (red.). Opbrengsten van sociale investeringen. Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. Edzes, A.J.E., J.D. Gardenier, P. Vrieze & T. Horsten (2006). Schaalvraagstukken rond werk en bijstand: een overzicht. Groningen: CAB. Edzes, A.J.E., M. Moes & E. Westerhof (2005). WWB monitor: één jaar Wet werk en bijstand, mei Groningen: CAB. Edzes, A.J.E. & A.C. Glebbeek (1992). De arbeidsvoorzieningswet: beleidstheorie en evaluatie. Sociaal Maandblad Arbeid, 47, 5, Engelen, M., S. Bunt & L. Samsom (1999). Activeringsinstrumenten in de bijstandswet: hoofdrapport. Leiden: Research voor Beleid. Esping-Andersen, G. (1990). The three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press. Elhorst, P., L. Broersma, A.S. Zijlstra & J. Oosterhaven (2007). Regionale arbeidsmarktdynamiek: werkloosheid, centraal overleg en infrastructuur. Groningen: RUG. Engelen, M, S. Bunt & L. Samson (1999). Activeringsinstrumenten in de bijstand: hoofdrapport. Leiden: Research voor Beleid. Enquêtecommissie parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (Commissie Buurmeijer) (1993). Samenvatting van het rapport. Den Haag. F Fenger, M. (2002). Sturing van samenwerking: institutionele veranderingen in het beleid voor werk en inkomen. Friedman, M. (1992). Do Old Fallacies Ever Die? Journal of Economic Literature, 30, 4, Frumkin, P. & J. Galaskiewicz (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 14, 3, G G4/G27 (2009). Bidbook Toekomst stedelijk economisch beleid. Geerdsen, L.P. (2006). Is there an threat effect of labour market programmes? A study of ALMP in the Danish UI system. The Economic Journal, 116, 3,

6 Gelderblom, A., J. de Koning & K. Lachhab (2007). Effecten van zachte kenmerken op de re-integratie van de WWB, WW en AO populatie: een literatuurstudie. Rotterdam: SEOR. Gemeente Groningen (2005). Een werkend netwerk: activerend arbeidsmarktbeleid gemeente Groningen Gemeente Dordrecht (2007). Naar een regionaal actieplan integraal arbeidsmarktbeleid. Gemeente Eindhoven (2007). Eindhoven Één in werk: actieplan. Gestel, N. van, P. de Beer & M. van der Meer (2009). Het hervormingsmoeras van de sociale zekerheid: veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press. Gestel, N. van (1994). De onzichtbare overheid: naar nieuwe vormen van sturing, het voorbeeld van de Arbeidsvoorzieningswet. Delft: Eburon. Geuns, R. van & M. van Gent (2007). The new Work and Social Assistance Act (WWB). EU Peer review: discussion paper. Glebbeek, A.C., A.J.E. Edzes, A. van Bruggen & H. Oosten (1998). Het beleid van de regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. In: Sol, E & A.C. Glebbeek e.a. (1998). Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur: de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. Glebbeek, A.C. (2005). De onrealistische evaluatie van arbeidsmarktbeleid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 21, 1, Gier, E. de (2007). Overpeinzingen bij een activerende participatiemaatschappij. Inaugerele rede. Nijmegen. Gilsing, R. (2009). De beleidstheorie van decentralisatie en het belang van democratische zelfsturing.in: Keuzenkamp, S. (2009). Decentralisatie en de bestuurskracht van gemeenten. Den Haag: SCP. Goudriaan, R., L.J.M. Aarts & P.J.M. Wilms (2001). Naar een operationeel verdeelmodel met beperkte herverdeeleffecten. Den Haag: APE. Goudswaard, A. (2003). Flexibele arbeid duurzame arbeid?: stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van arbeid. Hoofddorp: TNO Arbeid. Goudswaard, K.P. & G.J.J. Heerma van Voss (2006). Handhaving in de sociale zekerheid. In: Michiels, F.C.M.A. & E.R. Muller (red.). Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. Graaf-Zijl, M. de, Groot, I. & J.P. Hop (2006). De weg naar werk: onderzoek naar doorstroom tussen WW, bijstand en werk, vóór en na de SUWI-operatie. Amsterdam: SEO. Graversen, B.K. & J.C. van Ours (2009). How a mandatory activation program reduces unemployment durations: The effects of distance. Bonn: IZA. Graversen, B.K. & J.C. van Ours (2008). How to help unemployed find jobs quickly: experimental evidence from a mandatory activation program. Journal of public economics, 92, Groot, I., M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms & W. Zwinkels (2008). De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB. Amsterdam: SEO. Groot, I., M. van Gent, D. de Graaf & P. Hop (2006). Uit de bakken, aan de bak: houdt het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB voldoende rekening met de samenstelling van de bijstandspopulatie. Amsterdam: SEO. 234

7 H Hagoort, K. & F. van der Linden (2006). Re-integratie door gemeenten: Uitkomsten 2005 en toelichting. Den Haag: CBS. Hall, P.A. & P.C.R. Taylor (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political studies, 44, Have, K. ten (1995). Personeels- en opleidingsbeleid in een isolement. Markt, organisatie en personeel in de industrie. Tilburg: Tilburg University Press. Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy. McGraw-Hill. Hensen, M. & R. de Vries (2004). Geografical mobility and education-job mismatches. Maastricht: ROA. Hillhorst, P. (2005). Machteloosheid van eigen makelij. Utrecht: Divosa. Hillhorst, P. (2007). Na de machteloosheid van eigen makelij. In: Bruijnzeel, L., P. Hillhorst & T. Thissen. Schakelen en verbinden: naar een dienst van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Hoeben, J., H. Nieuwenhuijssen, P. Voogd & H. de Wolf (2002). De invloed van conjunctuur en beleid op de Abw: een analyse op macroniveau. Den Haag: SZW. Hood, C.A. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 69, I Inspectie voor Werk en Inkomen (2009). Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2008a). Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2008b). Handhaving: preventie boven repressie. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2007). Gemeentelijke afdoening: de laatste schakel in de handhavingsketen. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2006). De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2005). Invulling beleidsvrijheid van gemeenten: verkennende studie. Den Haag: IWI. Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2005). Regionaal economische beleid in de toekomst, Den Haag. Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2001). Aan de slag: eindrapport van de werkgroep Toekomst van het arbeidsmarktbeleid. Den Haag. Interdepartementaal Beleidsonderzoek financieringssysteem algemene bijstandswet (Commissie Etty) (1996). Financieringssysteem algemene bijstandswet. Den Haag. 235

8 J Jansen, C., H. Smit, N. Brusse & M. Pat (2004). Rapportage ID-monitor: Jaarrapportage Rotterdam: Ecorys-NEI. Johnes, G. & J. Johnnes (1993). Measuring the research performance of UK economics departments: an application of data envelopment analysis. Oxford Economic Papers, 45, Jong, de W., H. van Maanen, F. van der Linden & A. Dill-Fokkema (2008). Aan het werk met re-integratie: geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. Den haag: CBS. Jong, de W., H. van Maanen & E. Vieveen (2008). Met en zonder re-integratieondersteuning naar werk (voorlopige cijfers 2007). Den Haag: CBS. K Kemper, R., L. de Ruig & S. de Visser (2009). Aan de slag met loonwaardemeting: inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten. Leiden: Research voor Beleid. Keuzenkamp, H.A., M.H.C. Kok & E. Brouwer (2000). Verklaren en verdelen: eindrapport van het onderzoeksproject van een potentieel verdeelmodel naar een toepasbaar verdeelmodel. Den Haag: APE. Kluve, J. et al. (2007). Active labour market policies in Europe: performances and perspectives. Essen: Springer. Kok, J. (red.) (2009). Kennis voor beleid en uitvoering van sociale zekerheid. UWV. Kok, L., Groot, I. & D. Güler (2007). Kwantitatief effect WWB. Amsterdam: SEO. Kok, L., J.A. Korteweg & M. van der Meer (2004). Evaluatie sluitende aanpak Amsterdam: SEO. Koning, J. de, J. Gravesteijn-Ligthelm, A. Gelderblom, O. Tanis & E. Maasland (2008). Re-integratie door gemeenten: zelf doen, uitbesteden of samenwerken? Rotterdam: SEOR. Koning, J. de eds. (2007). The evaluation of active labour market policies: measures, public private partnerships and benchmarking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Koning, J. de, A. Gelderblom, K. Zandvliet & L. van den Boom (2005). Effectiviteit van re-integratie: de stand van zaken, literatuuronderzoek. Rotterdam: SEOR. Koning, J. de (2003). Wat niet weet, wat niet deert: over de decentralisatie en uitbesteding van het arbeidsmarktbeleid. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Koning, P.W.C., C.N. Teulings & G.J. van den Berg (2002). Hoe arbeidsmarktbeleid te waarderen? ESB, 87, Kraaijestein, M. (1995). Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: Rotterdam: Erasmus Universiteit. Kuhry, B. & J.J.J. Jonker (2009). Maten voor gemeenten 2009: een analyse van de prestaties van de lokale overheid. Den Haag: SCP. Kuipers, S. (2006). Crisis als katalysator. Hervormingen in de Belgische en de Nederlandse sociale zekerheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 22, 3,

9 L Lammers, C. (1989). Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties. Utrecht: VUGA. Lødemel, I. and H. Trickey (2001). An Offer You Can t refuse: Workfare in International Perspective. Bristol: Policy Press. Lundin, M. & P. Skedinger (2000). Decentralisation of active labour market policy: the case of Swedish local employment service committees. Stockholm: Office of labour market policy evaluation. M Mahoney, J. (2000). Path dependency in historical sociology. Theory and Society, 29, Mallee, L., J.W.M. Mevissen, J.E. Soethout & H.A. Weening (2006). De re-integratiemarkt geijkt: evaluatie introductie marktwerking bij re-integratie van niet-werkenden. Amsterdam: Regioplan. March, J. & J. Olson (1984). The new institutionalism: organizational factors in political life. American Political Science Review, 78, Martin, J.P. & D. Grubb (2001). What works and for whom: a review of OECD countries experiences with active labour market policies. Stockholm: Office of labour market policy evaluation. Meester, W.J. & P.H. Pellenbarg (1986). Subjectieve waardering van bedrijfsvestigingsmilieus in Nederland. Girug/Sociaal-geografische reeks, nr. 39. Mevissen, J.W.M. (1992). Interactie met beleid: een verkenning van het arbeidsmarktgedrag van overheid en ondernemingen. Amsterdam: Swetz & Zeitlinger. Meyer, J.W. & B. Rowan (1991). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991) The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The university of Chicago Press. Meyer, J.W. & W.R. Scott (1983). Organizational environments: ritual and rationality. Beverly Hills/London/ New Delhi: Sage. Ministerie van Binnenlandse Zaken (2006). De gemeente als regisseur: lokale daadkracht mobiliseren. Den Haag. Ministerie van Economische Zaken (2004). Pieken in de delta: gebiedsgerichte economische perspectieven. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010). Arbeidsmarktbrief: Op weg naar herstel, maart Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2009). Actieplan Jeugdwerkloosheid. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008a). Beleidsdoorlichting re-integratie. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008b). Kerncijfers Wet werk en bijstand: resultaten na de evaluatie. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007). Meta-analyse Afhakers aan de poort. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007a). Kabinetsstandpunt Evaluatie WWB. Den Haag SZW. 237

10 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007b). Meta-analyse Afhakers aan de poort. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2006). WWB verordeningen geordend. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005a). Adviesaanvraag regionaal arbeidsmarktbeleid, d.d. 22 december Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005b). Hoogwaardig handhaven: gemeenten uit de startblokken. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005c). Integrale rapportage handhaving Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005d). Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer betreffende Verdeelmodellen Wet werk en bijstand, 9 mei Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001). Naar een werkende re-integratiemarkt. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000). Lijnen naar de toekomst: evaluatie Algemene Bijstandswet Den Haag: SZW. Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Moes, M. et al. (2004). Monitor re-integratie Oost-Groningen: rapport tussenmeting juni Groningen: CAB. Moes, M., M. Tuinstra, A.J.E. Edzes & A. Jansen (2004). Handreiking uit- en aanbesteding van re-integratieactiviteiten. Den Haag: SZW. Montfort, P. (2008). Convergence of EU-regions: Measures and evolution. Brussels: European Union. Montfort, A. & R. Hulst (2005). Gaat het samen beter? Intergemeentelijke samenwerking bij uitvoering Werk en Bijstand. Amsterdam: Vrije Universiteit. Morgan, G. (1986). Beelden van organisaties. London: Sage. Muffels, R. et al. (2004). De transitionele arbeidsmarkt: naar een nieuwe sociaaleconomische dynamiek. Tilburg: OSA. N Ederveen, S., J. Gorter, R. de Mooij & R. Nahuis (2002). Funds and Games: The economics of European Cohesion Policy. The Hague: CPB Nativel, C., P. Sunley & R. Martin (2002). Localising welfare-to-work? Territorial flexibility and the new deal for young people. Environment and Planning C: Government and Policy, 20, Nee, V. (1998). Sources of the New Institutionalism. In: Brinton, M.C. & V. Nee (eds.). The New Institutionalism in sociology. New York: Russel Sage Foundation. Nieuwkerk, T. van & B. Wiendels (2003). Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid: gericht op participatie voor iedereen. Den Haag: VNG. North, D.C. (1994). The historical evolution of polities. International Review of Law and Economics, 14, NRC Handelsblad (2010). Re-integreren is geen dwangarbeid. 8 februari

11 O OECD (2009a). Employment Outlook Paris: OECD. OECD (2009b). Regions at a glance Paris: OECD. OECD (2003). Managing decentralisation: a new role for labour market policy. Paris: OECD. OECD (2000). Employment Outlook Paris: OECD. OECD (1999). The local dimension of welfare-to-work: an internation survey. Paris: OECD. OECD (1998). Local management for more effective employment policies. Paris: OECD. Olieman, R., E.F. van Bokhoven, J. de Koning & E. van Dongen (1996). Naar een nieuwe financiering van de bijstand. Rotterdam: NEI. Olieman, R., J. de Koning, J. de Voogd & N.B.J.G. t Hoen (1992). Lokale sturingsmogelijkheden inzake bijstandsafhankelijkheid. Den Haag: VUGA. Olson, M. (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Harvard University Press. Onderzoekscommissie Toepassing Abw (Commissie Van der Zwan) (1993). Het recht op bijstand, naar een beheerst proces bij de toekenning van de bijstand. Den Haag: VUGA. Ours, J.C. van (2007). Compulsion in active labour market programs. Tilburg: CentER. P Perrow, C. (1984). Complex organizations: a critical essay, third edition. New York: Random House. Pröpper, I., H. Kessens & E. Westeijn (2005). Trendstudie: samenwerking decentrale overheden. Vught: Partners + Pröpper. Pröpper, I., B. Litjens & E. Weststeijn (2004). Lokale regie uit macht of onmacht: Onderzoek naar de optimalisering van de regiefunctie. Vught: Partners + Pröpper. Pellenbarg, P., P. van Steen & L. Wissen (2005). Ruimtelijke aspecten van bedrijvendynamiek in Nederland. Assen: Van Gorcum. Pellenbarg, P.H. (1985). Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke kognitie. Girug/Sociaal-geografische reeks, nr. 33. Piek, P. & B. Fermin (2008). Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra. Hoofddorp: TNO. Pröpper, I., H. Kessens & E. Westeijn (2005). Trendstudie: samenwerking decentrale overheden. Vught: Partners + Pröpper. Q Quah, D. (1996). Empirics for economic growth and convergence. European Economic Review, 40, Quah, D. (1993). Galton s Fallacy and Test of the Convergence Hypothesis. The scandinavian Journal of Economics, 95, 4,

12 R Raad voor het Openbaar Bestuur (1998). De regiefunctie in gemeenten: pre-advies. Den Haag: RBO. Raad voor Werk en Inkomen (2009). Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling. Den Haag: RWI. Raad voor Werk en Inkomen (2006a). De regio centraal: advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten. Den Haag: RWI. Raad voor Werk en Inkomen (2006b). Samenwerking tussen gemeenten en de vraagzijde van de arbeidsmarkt.denhaag:rwi Raad voor Werk en Inkomen (2004). Advies Ketensamenwerking en informatisering SUWI. Den Haag: RWI. Rieken, J. (1999). Liberalisering en zelfsturing: krijtlijnen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw. Den Haag: Koninklijke Vermande. Rienstra, M., I. Bottelberghs & A. de Rijk (2008). Afbouw gesubsidieerde arbeid. Den Haag/Heerlen: CBS. Rosholm, M. & M. Svarer (2008). The Threat Effect of Active Labour Market Programmes. Journal of Economics, 110, 2, S Sala-i-Martin, X.X. (1996). Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. European Economic Review, 40, Schmid, G. (1998). Transitional labour markets: a new European employment strategy. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schreyögg, G. & J. Sydow eds. (2010). The hidden dynamics of path dependency: institutions and organizations. New York: Palgrave macmillan. Scott, W.R. (2001). Institutions and organizations: 2nd edition. Sage Publications. Scott, W.R & J.W. Meyer (1991). The organization of societal sectors: prepositions and early evidence. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The University of Chicago Press. Serrano Pascual, A. (ed.) (2004). Are activation policies converging in Europe: the European employment strategy for young people. Brussels: ETUI. Simon, H.A. (1976). Administrative Behaviour: a Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, third edition. New York: The Free Press. Sociaal en Cultureel Planbureau (1998). Sociaal Cultureel Rapport: 25 jaar veranderingen. Den Haag: SCP. Sociaal Economische Raad (1985). Advies Arbeidsvoorzieningswet. Den Haag: SER. Soethout, J.E., R.C. van Waveren & C.E. Wissink (2007). Wet Werk en Bijstand: cliënten aan het woord, eindrapport. Amsterdam: Regioplan Sol, C.C.A.M. & M. Westerveld (2005). Contractualism in employment services: a new form of welfare state governance. The Haque: Kluwer Law International. Sol, C.C.A.M., J. Castonguay, H. van Lindert & Y. van Amstel (2007). Work First werkt: op weg naar evidence based-work first. Utrecht: Divosa. 240

13 Sol, C.C.A.M. (2000). Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland: de rol van de overheid en de sociale partners. Den Haag: SDU. Sol, C.C.A.M. & A.C. Glebbeek (1998). Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. Stegeman, H. & A. van Vuren (2006). Wet Werk en Bijstand: een eerste kwantificering van effecten. Den Haag: Centraal Planbureau. Strumpf, K.S. (2002). Does government decentralization increase policy innovation. Journal of Public Economic Theory, 4 (2), Struyven, L. & G. Steurs (2003). The competitive market for employment services in the Netherlands. Paris: OECD. Suijker, F.W. (2007). Verdubbeling van de instroom in de WAJONG: oorzaken en beleidsopties. Den Haag: CPB. T Taylor, F.W. (1916). The principles of Scientific Management. New York/London: Harper & Brothers Publishers. Ter Bogt, H.J. (2008a). Recent and future management changes in local government: continuing focus on rationality and efficiency? Financial accountability & Management, 24, 1, Ter Bogt, H.J. (2008b). Management Accounting Change and New Public Management in Local Government: A Reassessment of Ambitions and Results. Financial Accountability & Management, 24, 3, Ter Bogt (1997). Neo-institutionele economie, management control en verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Capelle aan den IJssel: Labyrint Publication. Tergeist, P. & D. Grubb (2006). Activation strategies and the performance of employment services in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. Paris: OECD. Terpstra, J. (1997). Bijstandsmoraal in beweging ( ): een onderzoek naar de lokale vormgeving van sociaal burgerschap. Den Haag: VUGA. Terpstra, P.R.A. (1986). Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid. Groningen: Geografisch Instituut/RUG. Teulings, C., R. van der Veen & W. Trommel (1997). Dilemma s van de sociale zekerheid: een analyse van tien jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Den Haag: Vuga. TNO/SEO (2008). Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau. Den Haag: SZW. Torfing, J. (2001). Path dependent Danish Welfare reforms: The contribution of the new institutionalisms to understanding evolutionary change. Scandinavian Political Studies, 24, 4, Trommel, W. (2009). Gulzig bestuur. Oratie. Vrije Universiteit Amsterdam. Trouw (2007). Op zoek naar de bijstandsfraudeurs, d.d. 22 september 2007, p. 7. Tweede Kamer der Staten Generaal (2006). Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen. Vergaderjaar , , nr Tweede Kamer der Staten Generaal (2003a). Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) Memorie van Toelichting. Vergaderjaar , , nr

14 Tweede Kamer der Staten Generaal (2003b). Sociale Nota Vergaderjaar , , nr. 3. Tweede Kamer der Staten Generaal (2001). Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen: Memorie van Toelichting. Vergaderjaar , , nr. 3. Tweede Kamer der Staten Generaal (2001). Sociale Nota Vergaderjaar , , nr. 2. Tweede Kamer der Staten Generaal (1999). Wet Financiering Abw, Ioaw, Ioaz: Memorie van Toelichting. Vergaderjaar , , nr. 3. Tweede Kamer der Staten Generaal (1998). Sociale Nota Vergaderjaar , , nr. 2. Tweede kamer der Staten generaal (1996). Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden): memorie van toelichting. Vergaderjaar , , nr. 3. Tweede Kamer der Staten Generaal (1995). Sociale Nota Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten Generaal (1994). Stroomlijning van gesubsidieerde arbeid. Vergaderjaar ,24347,nr.2. Tweede Kamer der Staten Generaal (1993). Beleidsbrief Abw. Vergaderjaar , , nr. 14. U UWV (2008). UWV Kwartaalverkenning 2008-II. Amsterdam: UWV. UWV (2007). De groei van de WAJONG-instroom: een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek WAJONG Amsterdam: UWV. V Veen, R. van der (1999). Institutionele verandering, sociale bescherming en sociale ongelijkheid. Vijftien jaar herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. In: G. Engbersen, J.C. Vrooman en E. Snel (red.). Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press. Veen, R.J. van der (1990). De sociale grenzen van beleid een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het stelsel van sociale zekerheid. Leiden: Stenfert Kroese. Verhoest,K. (2005). Effects of Autonomy, Performance Contracting and Competition on the performance of a Public Agency: a case study. Policy Studies Journal, 33, 2, Verhoest, K., B. Verschuere & G. Bouckeart (2007). Pressure, legitimicy, and innovative behaviour of public organizations. Governance, 20, 3, Vermeulen, W. (2006). Regional dispartities in a small country: An analysis of regional unemployment and participation differentials in the Netherlands from 1975 to Den Haag: Centraal Planbureau. Verner, D. & E. Tebaldi (2004). Convergence, Dynamics and Geography of Economic Growth: The case of Municipalities in Rio Grande do Norte, Brazil. World Bank Policy Research Working Paper

15 Verveen, E., Z. Berdowski &. M. van der Aalst (2005). Varianten voor een verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB: eindrapport. Leiden: Research voor Beleid. Visscher, C.M., R.S. Halbersma, R. Goudriaan, L.J.M. Aarts (2004). Objectief verdeelmodel WWB: plausibiliteit van de verdelende werking. Den Haag: APE. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2009a). Ledenbrief Verkenning crisismaatregelen arbeidsmarkt, d.d. 4 maart Den Haag: VNG. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2009b). Brief aan ministerie van BZK Aangepaste lijst inventarisatie gemeentelijke projecten, d.d. 9 maart Den Haag: VNG. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2009c). Lijst ambassadeurgemeenten, stand van zaken op 8 februari Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2008). Regionaal arbeidsmarktbeleid: de stand van zaken bij gemeenten, voorjaar Den Haag: VNG. Vereniging van Nederlandse Gemeenten/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007). Bestuursakkoord, d.d. 4 juni Den Haag. Vereniging van Nederlandse Gemeenten/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2004). Gezamenlijke beleidsagenda gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Den Haag. Vlek, R. (1997). Inactieven in actie: belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek Groningen: Wolters-Noordhof. Vrooman, J.C. (2009). Rules of relief: Institutions of social security and their impact. The Haque: SCP. W Weber, M. (1946). The theory of Social and Economic Organization. Edited with an introduction by Talcott Parsons. New York: Oxford University Press. Weggemans, J.H. & C.W. Bajema (1995). In dienstverband: kengetallen personeelsbestand sociale diensten. Groningen: CAB. Wilthagen, T. (2003). De overgankelijke arbeidsmarkt en het (on)vergankelijke sociale recht. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Windmuller, J.P., C. de Galan & A.F. van Zweeden (1983). Arbeidsverhoudingen in Nederland. Utrecht: Het Spectrum. Witteloostuijn. A. van & J. Oosterhaven (2006). Van eigenwijsheid naar eigen wijsheid: Over de economische toekomst van het Noorden. Groningen: RUG. Wolfson, D.J. (2005). Transactie als bestuurlijke vernieuwing: op zoek naar samenhang in beleid en uitvoering. Den Haag: WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006). De verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1997). Van verdelen naar verdienen: afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw. Den Haag: SDU Uitgevers. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1994). Belang en beleid: naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen. Den Haag: SDU. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1987). Activerend arbeidsmarktbeleid. Den Haag: SDU. 243

16 244

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28 719 Reïntegratiebeleid 32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 Nr. 76 Brief van de staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Re-integratiebeleid: Wat zijn de resultaten en wat zijn ze waard?

Re-integratiebeleid: Wat zijn de resultaten en wat zijn ze waard? Tijdschrift voor Openbare Financiën 40 Re-integratiebeleid: Wat zijn de resultaten en wat zijn ze waard? M. Buurman Samenvatting Recent publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een

Nadere informatie

Datum 17 februari 2011 Betreft Toezeggingen netto effectiviteit re-integratie/motie Azmani-Koser Kaya

Datum 17 februari 2011 Betreft Toezeggingen netto effectiviteit re-integratie/motie Azmani-Koser Kaya > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Werk en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten

Werk en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten Werk en bijstand Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten i Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door NICIS Institute in Den Haag Omslagontwerp, vormgeving en typografie: Marc Setz Copyright Shaker Publishing

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

Publicaties Patricia van Echtelt

Publicaties Patricia van Echtelt Publicaties Patricia van Echtelt 2016 Versantvoort. M. en P. van Echtelt (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Second Opinion SEO-studie 'De weg terug; epiloog'

Second Opinion SEO-studie 'De weg terug; epiloog' CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : De heer J.P.C.M. van Zijl (RWI) Second Opinion SEO-studie 'De weg terug; epiloog' 1 Verzoek RWI In het najaar van 2005 bracht de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten 1

De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten 1 De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten 1 Arjen Edzes* De Wet werk en bijstand (2004) prikkelt gemeenten om op een doelmatiger manier uitvoering te geven aan de bijstandsverlening. Dit artikel gaat in op

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Vaktermen in het Engels van A-Z

Vaktermen in het Engels van A-Z Vaktermen in het Engels van A-Z distance to the labour market Chain Consultation Committee General Surviving Relatives Act General Old Age & Pensions Act labour assessor, occupational assessor, occupational

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Curriculum Vitae dr Arjen Edzes (Last update: January 7th 2014)

Curriculum Vitae dr Arjen Edzes (Last update: January 7th 2014) Curriculum Vitae dr Arjen Edzes (Last update: January 7th 2014) Personal details Date and place of birth: May 14, 1965 in Hardenberg (Netherlands) Nationality: Netherlands Marital status: Married (two

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

De transitionele arbeidsmarkt in Gelderland

De transitionele arbeidsmarkt in Gelderland De transitionele arbeidsmarkt in Gelderland In opdracht van SER Gelderland Mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland Drs. J. D. Gardenier MBA Oktober 2008 CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Anne C. Gielen Department Algemene Economie Universiteit van Maastricht 28 September 2007 1/22 Dynamiek op de arbeidsmarkt Demografische,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Mobiliteit: Egbert Jongen CPB*

Mobiliteit: Egbert Jongen CPB* Mobiliteit: Wat economen willen (en weten) Egbert Jongen CPB* *Deze presentatie is op persoonlijke titel Overzicht presentatie Wat economen weten Wat economen willen Het Oostenrijkse systeem Wat economen

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst

Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst Frank A.G. den Butter Frank A.G. den Butter VU/RITM NGSZ bijeenkomst Op-Weg-Naar-Huis Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand? UWV,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Multilevel governance en werkgelegenheidsbeleid

Multilevel governance en werkgelegenheidsbeleid Multilevel governance en werkgelegenheidsbeleid Achtergrondnota bij de sessie over werkgelegenheidsbeleid tijdens de Multilevel Governance Conference 2 december 2010 - Luik Ludo Struyven (HIVA, KU Leuven)

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind?

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind? Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid Onbekend maakt onbemind? Rika Verpoorten, Mieke Beckers, Gert Verschraegen Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven Dag van de Sociologie,

Nadere informatie

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Journal articles Veen, A.P. (Tom) van. (2010). The adverse effects of government spending on private consumption in New Keynesian Models. Metroeconomica,

Nadere informatie

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk OVAL ledenbijeenkomst 6 juni 2017 Green Village, Nieuwegein Dr. Irmgard Borghouts van de Pas i.borghoutsvdpas@uvt.nl borghouts01 Introductie

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering Lex Burdorf Hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004 Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen Mark van Rijn 14 October 2004 Een jaar geleden... Heineken verwijderd uit DJSI STOXX Positie binnen FTSE4Good onder druk Heineken scoort laag

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling?

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Mara Yerkes Institute for Social Science Research The University of Queensland m.yerkes@uq.edu.au Een essentiële functie van de verzorgingsstaat

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

AOW leeftijd, een public finance perspectief

AOW leeftijd, een public finance perspectief AOW leeftijd, een public finance perspectief Casper van Ewijk AOW seminar, Amsterdam 20 november 2017 Vraagstelling Financierbaarheid en AOW leeftijd Verschillende invalshoeken (Intergenerationele) herverdeling

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Naar een inclusieve regio

Naar een inclusieve regio Naar een inclusieve regio 1 Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017 (per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar) 2 2 Dr. Arjen Edzes University of Groningen, Department of Economic Geography,

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal?

Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal? 2 Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal? Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten RAPPORT Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten Opdrachtgever FNV Datum Maart 2011 Auteur Drs. W.S. Zwinkels Roodenburgerstraat 22 2313 HK Leiden M 06-49 80 44 33 E wim.zwinkels@epsilon-research.nl

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Inzichten van de OESO in Metropoolvorming

Inzichten van de OESO in Metropoolvorming Inzichten van de OESO in Metropoolvorming Dr. Noé van Hulst Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO Den Haag, 23 juni 2014 Inhoud Wat is en doet de OESO? OESO en regionale ontwikkeling

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven Europese Agenda Stad Nicolaas Beets Speciaal Gezant voor de Europese Agenda Stad Eindhoven 23 mei 2017 https://english.eu2016.nl/documents/videos/2016/05/30/urban-agenda Europese Agenda Stad De Europese

Nadere informatie

3 Doelen advies. 3.1 Noodzakelijke aanvullende veranderingen

3 Doelen advies. 3.1 Noodzakelijke aanvullende veranderingen 3 Doelen advies Verbeteringen zijn nodig in de keten van werk naar werk, van werkloosheid naar werk en in de polisvoorwaarden van de WW. In paragraaf 3.1 schetst de raad de volgens hem benodigde aanvullende

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen!

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Sport en Detentie Kris Hermans Coördinator Sport De Rode Antraciet vzw De Rode Antraciet vzw Start 1 november 2002 2004 VFFW gaat op in De Rode Antraciet

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN CONTACT DETAILS Office Address Bergische Universität Wuppertal Rainer-Gruenter-Str. 21, FN01 42119 Wuppertal Germany Phone: +49 (0)202-439-1383 Fax: +49 (0)202-439-1384

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden/Den Haag, 2016 Inleiding De Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service Reform

Nadere informatie

Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau

Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau Paul Besseling Programmaleider Mobiliteit en Infrastructuur Centraal Planbureau Overzicht Bruinsma et. al. (2001) onderzochten de indirecte effecten van Schiphol. Het blijkt dat vooral in de VS bij ex

Nadere informatie