13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR"

Transcriptie

1 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong & E. Mot (1996). Berekende bijstand: een onderzoek t.b.v. de interdepartementale werkgroep heroverweging bijstandsregelingen naar de haalbaarheid van een objectief verdeelmodel in de financiering van de gemeentelijke ABW-uitgaven. Leiden: LESTER/SEO. Adema, W. (2006). Social Assistance Policy Development and the Provision of a Decent Level of Income in Selected OECD Countries. Paris: OECD. Aigner, D.J., C.A.K. Lovell & P. Schmidt (1977). Specification and estimation of frontier production, profit and cost functions. Journal of Econometrics, 25, Albeda, W. (1967). Een actief arbeidsmarktbeleid. De Economist, 115, 5, Alford, J. & O. Hughes (2008). Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management. American Review of Public Administration, 28, 2, Algemeen Ketenoverleg (2007). Doorpakken en veranderen: Suwi-ketenprogramma Den Haag. Algemene Rekenkamer (2005). Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid: handreiking. Den Haag. Allers, M.A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. Groningen: Coelo. Auer, P., U. Efendioğlu & J. Leschke (2005). Active labour market policies around the World: coping with the consequencies of globalisation. Geneva: ILO. Arents, M., L. van Geffen, J. van Velden & C. Zoon (2004). Organiserend vermogen voor regionaal arbeidsmarktbeleid: succesfactoren en handreikingen. Rotterdam: Ecorys/Deloitte. Argyris, C. (1973). Intervention Theory and Method: A behavioral Science View. Addison-Wesley Publishing Company. Armstrong, H. & J. Taylor (2000). Regional economics and policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers. Arts, W. & J. Gelissen (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social Policy, 12, 2, Ashworth, R., G. Boyne & R. Delbridge (2007). Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. Journal of Public Administration Research & Theory, 19, B Barro, R.J. & X. Sala-i-Martin (1991). Convergence across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, Battese, G.E. & T.J. Coelli (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with an application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3, 33,

2 Battese, G.E. & T.J. Coelli (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20, Baydar, O, M. Rienstra, N. Sluiter & E. Vieveen (2008). Uitstroom naar werk vanuit de bijstand , ten behoeve van de kernkaart. Den Haag: CBS. Brandt, N. J. Burniaux & R. Duval (2005). Assessing the OECD Jobs Strategy: past developments and reforms. Paris: OECD. Bekkum, R. van (1996). Tussen vraag en aanbod: op zoek naar de identiteit van de arbeidvoorzieningsorganisatie. Den Haag: SDU. Beljon, J. (1978). Bijstandsdichtheid van gemeenten, een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke kenmerken op de hoogte van de bijstandsdichtheid van gemeenten. Den Haag: Ministerie van CRM. Berg, M.R. van den, P.A. Risseeuw & O. Scheikh (2007). Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2006: resultaten op hoofdlijnen. Amsterdam: SEO. Berkel, R. van & V. Borghi (2007). New modes of governance in activation policies. International Journal of Sociology and Social policy, 27, 7/8, Berkhout, P., N. Niessen, W. Etty, R. van Lustgraaf & A. Op het Veld (2008). Evaluatie Verdeelmodel Wet werk en bijstand. Amsterdam: SEO/AEF. Berry, F.C. (1994). Sizing Up State Policy Innovation Research. Policy Studies Journal, 22, Berry, C.R. & E.L. Glaeser (2005). The divergence of human capital levels across cities. Papers in Regional Science, 84, 3, Black, D.A., J.A. Smith, M.C. Berger & B.J. Noel (2003). Is the threat of reemployment services more effective than the services themselves? Evidence from random assignment in the UI System. The American Economic Review, 93, 4, Bochove, A. van, J. Bos, A.J.E. Edzes & J.D. Gardenier (2007). De mythe van de schaal: over plaats, rol en schaalgrootte van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Borghi, V. & R. van Berkel (2007). Contextualizing new modes of governance. International Journal of Sociology and Social Policy, 27, 9/10, Bosselaar, H., D. Bannink, C. van Deursen & W. Trommel (2007). Werkt de WWB? Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Utrecht: Meccano i.s.m. de Universiteit Twente en BSZ beleidsonderzoek. Brandt, N., J. Burniaux & R. Duval (2006). Assessing the OECD Jobs strategy: past developments and reforms. Paris: OECD. Bredgaard, T., L. Dalsgaard & F. Larsen (2003). An alternative approach for studying public policy: the case of municipal implementation of active labour market policy in Denmark. Aalborg: Aalborg University. Brief J. Linthorst, d.d. 15 mei Adviesaanvraag optimalisatie SUWI-keten. Broersma, L., A.J.E. Edzes & J. van Dijk (2009a). Have Dutch Municipalities Become More Efficient in Managing the Costs of Social Assistance Dependency? Paper prepared for European Congress of the Regional Science Association, august 2010, Jönköping/Sweden. Broersma, L., A.J.E. & J. van Dijk (2009b). The effects of Municipal Policy Strategies on In- and Outflow of Social Assistance in The Netherlands, Paper prepared for European Congress of the Regional Science Association, august 2009, Lodz/Poland. Broersma, L & J. Oosterhaven (2009). Regional labour productivity in The Netherlands: evidence of agglomeration and congestion effects. Journal of Regional Science, 49, 3,

3 Broersma, L. & J. van Dijk (2002). Regional labour markets dynamics in the Netherlands. Papers in Regional Science, 81, Broersma, L., J. Koeman & C.N. Teulings (2000). Labour supply, the natural rate and the welfare state in the Netherlands: the wrong institutions at wrong point in time. Oxford Economic Papers, 52, Brouwer, P., C. van Gaalen, M. Jansen, A. te Peele & F. Westhof (2004). WIW-monitor: jaarrapport EIM/SGBO. Bruijnzeel, L., P. Hillhorst & T. Thissen (2007). Schakelen en verbinden: naar een dienst van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Bunt, S., M. Grootscholte, D.R. Kemper & C. van der Werf (2008). Work First en Arbeidsmarktperspectief: onderzoek naar de werking van Work First. Den Haag: RWI. Bunt, S., M. Grootscholte & D.R. Kemper (2007). De WWB gewogen: gemeenten aan het woord. Een onderzoek in het kader van de evaluatie van de WWB. Leiden: Research voor Beleid. C Carcillo, S. & D. Grubb (2006). From inactivity to Work: the role of active labour market policies. Paris: OECD. CBS/SCP (2007). Armoedemonitor Den Haag: CBS/SCP. CBS (2007). Ontheffing van de arbeidsverplichting: een onderzoek naar de mate waarin mensen in de bijstand (binnen selecte groep gemeenten) ontheffing hebben van de arbeidsverplichting. Voorburg: CBS. CBS (2005). Richtlijnen voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), versie Voorburg: CBS. Cebeon (2007). Plausibiliteitsonderzoek objectief verdeelmodel inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Amsterdam: Cebeon. Child, J. (1997). Strategic Choice in the analysis of Action, Structure, Organizations and Environment: retrospect and prospect. Organization Studies, 18, 1, Coelli, T.J. (1996a). A guide to DEAP version 2.1.: a data envelopment (computer) program. CEPA Working papers No. 8. University of New England, Artmidale, Australia. Coelli, T.J. (1996b). A guide to FRONTIER version 4.1.: a computer program for stochastic frontier production and cost function estimation. CEPA Working papers No. 7. University of New England, Artmidale, Australia. Coelli, T.J. (1999). Frontier A maximum likelihood estimator for the parameters of frontier regression models. Cohen, M.D., J.G. March & J.P. Olson (1973). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1, Commissie Arbeidsparticipatie (2008). Naar een toekomst die werkt. Den Haag. Commissie Fundamentele herbezinning WSW (2008). Werken naar vermogen. Den Haag. Commissie Gemeentewet en Grondwet (2007). De eerste overheid. Den Haag: VNG. Commissie Toekomst Lokaal Bestuur (2006). Wil tot verschil: gemeenten in Den Haag. Commissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet (Commissie Van Dijk) (1995). Arbeidsvoorziening in perspectief. Den Haag: VUGA. Cornelissen, E., T. Brandsen & E. Dané (2007). Handreiking Achter de Voordeur : een verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke Achter de voordeur -projecten. Rotterdam: SEV. 231

4 Cox, R. (2004). The Path-dependency of an Idea: Why Scandinavian Welfare States Remain Distinct. Social policy and Administration, 38, 2, Cremers, M.W.J., V.H.P. Backerra & H.M.F.G.M. Faun (2007). Afstand tot werk of afstand tot de arbeidsmarkt. Maastricht: E,til. D Dam, M. van (1992). Regio zonder regie: verschillen in en effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Groningen: ICS. Dam, M. van & S.A.H. Denters (1993). De effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Beleidswetenschap, 7, Davidse, E. (2007). The new Work and Social Assistance Act (WWB): Systemchange and initial results.eu Peerreview: Discussionpaper. De Levita, B. & F. Oort (2008). Doorgroeien: onderzoek naar borging en verankering van handhaven in de WWB. Amsterdam: Radar. De Volkskrant (2007). Kan Amsterdam zijn bijstand nog uitkeren: vier vragen. 1 juni Dijk, J. van et al. (2008). Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid. Den Haag: NICIS. Dijk, J. van (2001). Arbeidsmarkt en regio. Groningen: RUG. Dijks, J.J.J. van, A.J.A. Godfroij, J. Th. Plasmans, B.L. Smoor & P.J. van Ginneken (1978). Naar een gemeentelijke sociale dienst nieuwe stijl: conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek. Tilburg: IVA. Dijkstra, G.A.Q.J., W.J. Feil, W.S.A. Franssen, D.W. Hommes & H.M.P. Torremans (2001). Evaluatieonderzoek WIW/WSW: de regiefunctie van gemeenten. Den Haag: SZW. DiMaggio, P. (1998). The new institutionalisms: avenues of collaboration. Journal of institutional and Theoretical Economics, 154, DiMaggio, P.J. & W.W. Powell (1991). The Iron Cage Revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The University of Chicago Press. Divosa (2009). Meer dan ooit: sociale diensten en participatiebevordering. Utrecht: Divosa. Divosa (2008). Worstelen met invloed; Vier jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Divosa (2007). Verschil maken: drie jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Divosa (2006). Meer perspectief voor mensen: twee jaar Wet werk en bijstand. Utrecht: Divosa. Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. London: Sage publications. Dostal, J. M. (2008). The Workfare Illusion: Re-examining the Concept and the British Case. Social Policy & Administration, 42, 1,

5 E Echtelt, P. van (2010). Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden. Den Haag: Sociale en Cultureel Planbureau. Edzes, A.J.E., L. Broersma & J. van Dijk (2009). Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten. Den Haag: NICIS. Edzes, A.J.E. (2008). De arbeidsmarktpolitiek van gemeenten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24, 1, Edzes, A.J.E. & M. Moes (2007). Investeren of herstellen. In: Doorten, I. & R. Rouw (red.). Opbrengsten van sociale investeringen. Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. Edzes, A.J.E., J.D. Gardenier, P. Vrieze & T. Horsten (2006). Schaalvraagstukken rond werk en bijstand: een overzicht. Groningen: CAB. Edzes, A.J.E., M. Moes & E. Westerhof (2005). WWB monitor: één jaar Wet werk en bijstand, mei Groningen: CAB. Edzes, A.J.E. & A.C. Glebbeek (1992). De arbeidsvoorzieningswet: beleidstheorie en evaluatie. Sociaal Maandblad Arbeid, 47, 5, Engelen, M., S. Bunt & L. Samsom (1999). Activeringsinstrumenten in de bijstandswet: hoofdrapport. Leiden: Research voor Beleid. Esping-Andersen, G. (1990). The three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press. Elhorst, P., L. Broersma, A.S. Zijlstra & J. Oosterhaven (2007). Regionale arbeidsmarktdynamiek: werkloosheid, centraal overleg en infrastructuur. Groningen: RUG. Engelen, M, S. Bunt & L. Samson (1999). Activeringsinstrumenten in de bijstand: hoofdrapport. Leiden: Research voor Beleid. Enquêtecommissie parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (Commissie Buurmeijer) (1993). Samenvatting van het rapport. Den Haag. F Fenger, M. (2002). Sturing van samenwerking: institutionele veranderingen in het beleid voor werk en inkomen. Friedman, M. (1992). Do Old Fallacies Ever Die? Journal of Economic Literature, 30, 4, Frumkin, P. & J. Galaskiewicz (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 14, 3, G G4/G27 (2009). Bidbook Toekomst stedelijk economisch beleid. Geerdsen, L.P. (2006). Is there an threat effect of labour market programmes? A study of ALMP in the Danish UI system. The Economic Journal, 116, 3,

6 Gelderblom, A., J. de Koning & K. Lachhab (2007). Effecten van zachte kenmerken op de re-integratie van de WWB, WW en AO populatie: een literatuurstudie. Rotterdam: SEOR. Gemeente Groningen (2005). Een werkend netwerk: activerend arbeidsmarktbeleid gemeente Groningen Gemeente Dordrecht (2007). Naar een regionaal actieplan integraal arbeidsmarktbeleid. Gemeente Eindhoven (2007). Eindhoven Één in werk: actieplan. Gestel, N. van, P. de Beer & M. van der Meer (2009). Het hervormingsmoeras van de sociale zekerheid: veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press. Gestel, N. van (1994). De onzichtbare overheid: naar nieuwe vormen van sturing, het voorbeeld van de Arbeidsvoorzieningswet. Delft: Eburon. Geuns, R. van & M. van Gent (2007). The new Work and Social Assistance Act (WWB). EU Peer review: discussion paper. Glebbeek, A.C., A.J.E. Edzes, A. van Bruggen & H. Oosten (1998). Het beleid van de regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. In: Sol, E & A.C. Glebbeek e.a. (1998). Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur: de positie van derde-belanghebbenden in een tripartite structuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. Glebbeek, A.C. (2005). De onrealistische evaluatie van arbeidsmarktbeleid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 21, 1, Gier, E. de (2007). Overpeinzingen bij een activerende participatiemaatschappij. Inaugerele rede. Nijmegen. Gilsing, R. (2009). De beleidstheorie van decentralisatie en het belang van democratische zelfsturing.in: Keuzenkamp, S. (2009). Decentralisatie en de bestuurskracht van gemeenten. Den Haag: SCP. Goudriaan, R., L.J.M. Aarts & P.J.M. Wilms (2001). Naar een operationeel verdeelmodel met beperkte herverdeeleffecten. Den Haag: APE. Goudswaard, A. (2003). Flexibele arbeid duurzame arbeid?: stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van arbeid. Hoofddorp: TNO Arbeid. Goudswaard, K.P. & G.J.J. Heerma van Voss (2006). Handhaving in de sociale zekerheid. In: Michiels, F.C.M.A. & E.R. Muller (red.). Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. Graaf-Zijl, M. de, Groot, I. & J.P. Hop (2006). De weg naar werk: onderzoek naar doorstroom tussen WW, bijstand en werk, vóór en na de SUWI-operatie. Amsterdam: SEO. Graversen, B.K. & J.C. van Ours (2009). How a mandatory activation program reduces unemployment durations: The effects of distance. Bonn: IZA. Graversen, B.K. & J.C. van Ours (2008). How to help unemployed find jobs quickly: experimental evidence from a mandatory activation program. Journal of public economics, 92, Groot, I., M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms & W. Zwinkels (2008). De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB. Amsterdam: SEO. Groot, I., M. van Gent, D. de Graaf & P. Hop (2006). Uit de bakken, aan de bak: houdt het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB voldoende rekening met de samenstelling van de bijstandspopulatie. Amsterdam: SEO. 234

7 H Hagoort, K. & F. van der Linden (2006). Re-integratie door gemeenten: Uitkomsten 2005 en toelichting. Den Haag: CBS. Hall, P.A. & P.C.R. Taylor (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political studies, 44, Have, K. ten (1995). Personeels- en opleidingsbeleid in een isolement. Markt, organisatie en personeel in de industrie. Tilburg: Tilburg University Press. Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy. McGraw-Hill. Hensen, M. & R. de Vries (2004). Geografical mobility and education-job mismatches. Maastricht: ROA. Hillhorst, P. (2005). Machteloosheid van eigen makelij. Utrecht: Divosa. Hillhorst, P. (2007). Na de machteloosheid van eigen makelij. In: Bruijnzeel, L., P. Hillhorst & T. Thissen. Schakelen en verbinden: naar een dienst van sociale diensten. Utrecht: Divosa. Hoeben, J., H. Nieuwenhuijssen, P. Voogd & H. de Wolf (2002). De invloed van conjunctuur en beleid op de Abw: een analyse op macroniveau. Den Haag: SZW. Hood, C.A. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 69, I Inspectie voor Werk en Inkomen (2009). Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2008a). Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2008b). Handhaving: preventie boven repressie. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2007). Gemeentelijke afdoening: de laatste schakel in de handhavingsketen. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2006). De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand. Den Haag: IWI. Inspectie voor Werk en Inkomen (2005). Invulling beleidsvrijheid van gemeenten: verkennende studie. Den Haag: IWI. Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2005). Regionaal economische beleid in de toekomst, Den Haag. Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2001). Aan de slag: eindrapport van de werkgroep Toekomst van het arbeidsmarktbeleid. Den Haag. Interdepartementaal Beleidsonderzoek financieringssysteem algemene bijstandswet (Commissie Etty) (1996). Financieringssysteem algemene bijstandswet. Den Haag. 235

8 J Jansen, C., H. Smit, N. Brusse & M. Pat (2004). Rapportage ID-monitor: Jaarrapportage Rotterdam: Ecorys-NEI. Johnes, G. & J. Johnnes (1993). Measuring the research performance of UK economics departments: an application of data envelopment analysis. Oxford Economic Papers, 45, Jong, de W., H. van Maanen, F. van der Linden & A. Dill-Fokkema (2008). Aan het werk met re-integratie: geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. Den haag: CBS. Jong, de W., H. van Maanen & E. Vieveen (2008). Met en zonder re-integratieondersteuning naar werk (voorlopige cijfers 2007). Den Haag: CBS. K Kemper, R., L. de Ruig & S. de Visser (2009). Aan de slag met loonwaardemeting: inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten. Leiden: Research voor Beleid. Keuzenkamp, H.A., M.H.C. Kok & E. Brouwer (2000). Verklaren en verdelen: eindrapport van het onderzoeksproject van een potentieel verdeelmodel naar een toepasbaar verdeelmodel. Den Haag: APE. Kluve, J. et al. (2007). Active labour market policies in Europe: performances and perspectives. Essen: Springer. Kok, J. (red.) (2009). Kennis voor beleid en uitvoering van sociale zekerheid. UWV. Kok, L., Groot, I. & D. Güler (2007). Kwantitatief effect WWB. Amsterdam: SEO. Kok, L., J.A. Korteweg & M. van der Meer (2004). Evaluatie sluitende aanpak Amsterdam: SEO. Koning, J. de, J. Gravesteijn-Ligthelm, A. Gelderblom, O. Tanis & E. Maasland (2008). Re-integratie door gemeenten: zelf doen, uitbesteden of samenwerken? Rotterdam: SEOR. Koning, J. de eds. (2007). The evaluation of active labour market policies: measures, public private partnerships and benchmarking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Koning, J. de, A. Gelderblom, K. Zandvliet & L. van den Boom (2005). Effectiviteit van re-integratie: de stand van zaken, literatuuronderzoek. Rotterdam: SEOR. Koning, J. de (2003). Wat niet weet, wat niet deert: over de decentralisatie en uitbesteding van het arbeidsmarktbeleid. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Koning, P.W.C., C.N. Teulings & G.J. van den Berg (2002). Hoe arbeidsmarktbeleid te waarderen? ESB, 87, Kraaijestein, M. (1995). Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: Rotterdam: Erasmus Universiteit. Kuhry, B. & J.J.J. Jonker (2009). Maten voor gemeenten 2009: een analyse van de prestaties van de lokale overheid. Den Haag: SCP. Kuipers, S. (2006). Crisis als katalysator. Hervormingen in de Belgische en de Nederlandse sociale zekerheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 22, 3,

9 L Lammers, C. (1989). Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties. Utrecht: VUGA. Lødemel, I. and H. Trickey (2001). An Offer You Can t refuse: Workfare in International Perspective. Bristol: Policy Press. Lundin, M. & P. Skedinger (2000). Decentralisation of active labour market policy: the case of Swedish local employment service committees. Stockholm: Office of labour market policy evaluation. M Mahoney, J. (2000). Path dependency in historical sociology. Theory and Society, 29, Mallee, L., J.W.M. Mevissen, J.E. Soethout & H.A. Weening (2006). De re-integratiemarkt geijkt: evaluatie introductie marktwerking bij re-integratie van niet-werkenden. Amsterdam: Regioplan. March, J. & J. Olson (1984). The new institutionalism: organizational factors in political life. American Political Science Review, 78, Martin, J.P. & D. Grubb (2001). What works and for whom: a review of OECD countries experiences with active labour market policies. Stockholm: Office of labour market policy evaluation. Meester, W.J. & P.H. Pellenbarg (1986). Subjectieve waardering van bedrijfsvestigingsmilieus in Nederland. Girug/Sociaal-geografische reeks, nr. 39. Mevissen, J.W.M. (1992). Interactie met beleid: een verkenning van het arbeidsmarktgedrag van overheid en ondernemingen. Amsterdam: Swetz & Zeitlinger. Meyer, J.W. & B. Rowan (1991). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991) The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The university of Chicago Press. Meyer, J.W. & W.R. Scott (1983). Organizational environments: ritual and rationality. Beverly Hills/London/ New Delhi: Sage. Ministerie van Binnenlandse Zaken (2006). De gemeente als regisseur: lokale daadkracht mobiliseren. Den Haag. Ministerie van Economische Zaken (2004). Pieken in de delta: gebiedsgerichte economische perspectieven. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010). Arbeidsmarktbrief: Op weg naar herstel, maart Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2009). Actieplan Jeugdwerkloosheid. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008a). Beleidsdoorlichting re-integratie. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008b). Kerncijfers Wet werk en bijstand: resultaten na de evaluatie. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007). Meta-analyse Afhakers aan de poort. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007a). Kabinetsstandpunt Evaluatie WWB. Den Haag SZW. 237

10 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007b). Meta-analyse Afhakers aan de poort. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2006). WWB verordeningen geordend. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005a). Adviesaanvraag regionaal arbeidsmarktbeleid, d.d. 22 december Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005b). Hoogwaardig handhaven: gemeenten uit de startblokken. Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005c). Integrale rapportage handhaving Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2005d). Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer betreffende Verdeelmodellen Wet werk en bijstand, 9 mei Den Haag: SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001). Naar een werkende re-integratiemarkt. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000). Lijnen naar de toekomst: evaluatie Algemene Bijstandswet Den Haag: SZW. Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Moes, M. et al. (2004). Monitor re-integratie Oost-Groningen: rapport tussenmeting juni Groningen: CAB. Moes, M., M. Tuinstra, A.J.E. Edzes & A. Jansen (2004). Handreiking uit- en aanbesteding van re-integratieactiviteiten. Den Haag: SZW. Montfort, P. (2008). Convergence of EU-regions: Measures and evolution. Brussels: European Union. Montfort, A. & R. Hulst (2005). Gaat het samen beter? Intergemeentelijke samenwerking bij uitvoering Werk en Bijstand. Amsterdam: Vrije Universiteit. Morgan, G. (1986). Beelden van organisaties. London: Sage. Muffels, R. et al. (2004). De transitionele arbeidsmarkt: naar een nieuwe sociaaleconomische dynamiek. Tilburg: OSA. N Ederveen, S., J. Gorter, R. de Mooij & R. Nahuis (2002). Funds and Games: The economics of European Cohesion Policy. The Hague: CPB Nativel, C., P. Sunley & R. Martin (2002). Localising welfare-to-work? Territorial flexibility and the new deal for young people. Environment and Planning C: Government and Policy, 20, Nee, V. (1998). Sources of the New Institutionalism. In: Brinton, M.C. & V. Nee (eds.). The New Institutionalism in sociology. New York: Russel Sage Foundation. Nieuwkerk, T. van & B. Wiendels (2003). Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid: gericht op participatie voor iedereen. Den Haag: VNG. North, D.C. (1994). The historical evolution of polities. International Review of Law and Economics, 14, NRC Handelsblad (2010). Re-integreren is geen dwangarbeid. 8 februari

11 O OECD (2009a). Employment Outlook Paris: OECD. OECD (2009b). Regions at a glance Paris: OECD. OECD (2003). Managing decentralisation: a new role for labour market policy. Paris: OECD. OECD (2000). Employment Outlook Paris: OECD. OECD (1999). The local dimension of welfare-to-work: an internation survey. Paris: OECD. OECD (1998). Local management for more effective employment policies. Paris: OECD. Olieman, R., E.F. van Bokhoven, J. de Koning & E. van Dongen (1996). Naar een nieuwe financiering van de bijstand. Rotterdam: NEI. Olieman, R., J. de Koning, J. de Voogd & N.B.J.G. t Hoen (1992). Lokale sturingsmogelijkheden inzake bijstandsafhankelijkheid. Den Haag: VUGA. Olson, M. (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Harvard University Press. Onderzoekscommissie Toepassing Abw (Commissie Van der Zwan) (1993). Het recht op bijstand, naar een beheerst proces bij de toekenning van de bijstand. Den Haag: VUGA. Ours, J.C. van (2007). Compulsion in active labour market programs. Tilburg: CentER. P Perrow, C. (1984). Complex organizations: a critical essay, third edition. New York: Random House. Pröpper, I., H. Kessens & E. Westeijn (2005). Trendstudie: samenwerking decentrale overheden. Vught: Partners + Pröpper. Pröpper, I., B. Litjens & E. Weststeijn (2004). Lokale regie uit macht of onmacht: Onderzoek naar de optimalisering van de regiefunctie. Vught: Partners + Pröpper. Pellenbarg, P., P. van Steen & L. Wissen (2005). Ruimtelijke aspecten van bedrijvendynamiek in Nederland. Assen: Van Gorcum. Pellenbarg, P.H. (1985). Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke kognitie. Girug/Sociaal-geografische reeks, nr. 33. Piek, P. & B. Fermin (2008). Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra. Hoofddorp: TNO. Pröpper, I., H. Kessens & E. Westeijn (2005). Trendstudie: samenwerking decentrale overheden. Vught: Partners + Pröpper. Q Quah, D. (1996). Empirics for economic growth and convergence. European Economic Review, 40, Quah, D. (1993). Galton s Fallacy and Test of the Convergence Hypothesis. The scandinavian Journal of Economics, 95, 4,

12 R Raad voor het Openbaar Bestuur (1998). De regiefunctie in gemeenten: pre-advies. Den Haag: RBO. Raad voor Werk en Inkomen (2009). Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling. Den Haag: RWI. Raad voor Werk en Inkomen (2006a). De regio centraal: advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten. Den Haag: RWI. Raad voor Werk en Inkomen (2006b). Samenwerking tussen gemeenten en de vraagzijde van de arbeidsmarkt.denhaag:rwi Raad voor Werk en Inkomen (2004). Advies Ketensamenwerking en informatisering SUWI. Den Haag: RWI. Rieken, J. (1999). Liberalisering en zelfsturing: krijtlijnen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw. Den Haag: Koninklijke Vermande. Rienstra, M., I. Bottelberghs & A. de Rijk (2008). Afbouw gesubsidieerde arbeid. Den Haag/Heerlen: CBS. Rosholm, M. & M. Svarer (2008). The Threat Effect of Active Labour Market Programmes. Journal of Economics, 110, 2, S Sala-i-Martin, X.X. (1996). Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. European Economic Review, 40, Schmid, G. (1998). Transitional labour markets: a new European employment strategy. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schreyögg, G. & J. Sydow eds. (2010). The hidden dynamics of path dependency: institutions and organizations. New York: Palgrave macmillan. Scott, W.R. (2001). Institutions and organizations: 2nd edition. Sage Publications. Scott, W.R & J.W. Meyer (1991). The organization of societal sectors: prepositions and early evidence. In: Powell, W.W. and P.J. DiMaggio (1991). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago/London: The University of Chicago Press. Serrano Pascual, A. (ed.) (2004). Are activation policies converging in Europe: the European employment strategy for young people. Brussels: ETUI. Simon, H.A. (1976). Administrative Behaviour: a Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, third edition. New York: The Free Press. Sociaal en Cultureel Planbureau (1998). Sociaal Cultureel Rapport: 25 jaar veranderingen. Den Haag: SCP. Sociaal Economische Raad (1985). Advies Arbeidsvoorzieningswet. Den Haag: SER. Soethout, J.E., R.C. van Waveren & C.E. Wissink (2007). Wet Werk en Bijstand: cliënten aan het woord, eindrapport. Amsterdam: Regioplan Sol, C.C.A.M. & M. Westerveld (2005). Contractualism in employment services: a new form of welfare state governance. The Haque: Kluwer Law International. Sol, C.C.A.M., J. Castonguay, H. van Lindert & Y. van Amstel (2007). Work First werkt: op weg naar evidence based-work first. Utrecht: Divosa. 240

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Van inkomensondersteuning tot Wmo

Van inkomensondersteuning tot Wmo Van inkomensondersteuning tot Wmo Twintig jaar armoedebeleid in Nederland Trudi Nederland Monique Stavenuiter Hugo Swinnen Utrecht, april 2011 2 Inhoud 1 De noodzaak tot vernieuwing 5 2 Van bescherming

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08)

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) Refereed journal articles Ravesteyn, Pascal & Ronald Batenburg (2009), Surveying the Critical Success Factors of BPMsystems Implementation, Accepted

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat De auteurs concluderen dat veel hervormingen meer een afscheid van het verleden waren dan een heldere keuze voor een nieuw model. Als gevolg hiervan leverden de hervormingen vaak niet op wat er tevoren

Nadere informatie

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Literatuur Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Achterberg, T., C. Frederiks, A. Persoon en G. Holleman

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Agglomeratievoordelen en de REOS

Agglomeratievoordelen en de REOS Roderik Ponds & Otto Raspe Agglomeratievoordelen en de REOS Position paper Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Een BOKS-literatuurlijst

Een BOKS-literatuurlijst J. Strikwerda - 1 - Versie d.d. 4 oktober 2006 Een BOKS-literatuurlijst De canon van management consultants J. Strikwerda Z oals in elke professie geldt ook in die van de management consultancy 1 de vraag

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

Bureaucratisering door en met ERP-informatisering

Bureaucratisering door en met ERP-informatisering Bureaucratisering door en met ERP-informatisering EEN LONGITUDINALE CASESTUDY 1 Dr. M.J.G. Govers is universitair docent aan de Universiteit Maastricht en oprichter van Archypel, een organisatie die zich

Nadere informatie

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ferry de Goey, Jacques van Gerwen en Hugo van Driel DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ondernemers en midden- en kleinbedrijf in Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vanaf 1950

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Publications:

Curriculum Vitae. Publications: Curriculum Vitae Summary After a master degree in history, Dr. Frank Jan de Graaf worked freelance as a financial journalist for the main financial-economic media in the Netherlands: NRC Handelsblad, Financieel

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

De invloed en effecten van sociale samenhang

De invloed en effecten van sociale samenhang De invloed en effecten van sociale samenhang Verslag van een literatuurverkenning Astrid Huygen Freek de Meere April 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Wat is sociale samenhang? 7 3 Effecten van sociale samenhang

Nadere informatie

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng innovation for life TNO-rapport TNO 2014 R10281 Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360

Nadere informatie

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen alain hoekstra en muel kaptein 1 Drs. A. Hoekstra is verbonden aan het Bureau Integriteitsbevordering

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Paul C. van Fenema Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen 1 april 2014 Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Rede

Nadere informatie

Evidence based consultancy

Evidence based consultancy Evidence based consultancy EEN HAALBARE KAART? Sinds kort is er sprake van groeiende aandacht voor evidence based management. Wij stellen hier de vraag wat dit betekent in de context van consultancy. Evidence

Nadere informatie

New public management

New public management New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking

Nadere informatie

Criminaliteit en werk

Criminaliteit en werk ARTIKELEN Criminaliteit en werk Een veelzijdig verband Judith van Erp, Victor van der Geest, Wim Huisman & Janna Verbruggen Woning, werk en wijf. In het reclasseringsjargon zijn dit al heel lang de drie

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie