Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid"

Transcriptie

1 Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: Geert Warringa

2 Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

3 1 Inleiding In het advies van de klankbordgroep Windmolenpark Lage Weide 8 mei 2013 is gevraagd om een nadere onderbouwing van de vermeden kosten klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid. In dit document wordt hieraan tegemoet gekomen. 2 Vermeden klimaatmaatregelen De kosten van vermeden klimaatmaatregelen zijn gebaseerd op de nationale preventiekostencurve weergegeven in het optiedocument energie en emissies 2010/2020 van het ECN en het MNP (ECN en MNP 2006). Voorbeelden van maatregelen in de curve zijn windenergie op zee, de bouw van nieuwe kerncentrales, recycling van kunststoffen, biomassacentrales en energiebesparing van huishoudelijke apparaten. De nationale kostencurve is weergegeven in figuur 1. Figuur 1 Nationale preventiekostencurve Op basis van deze curve zijn de kosten van maatregelen om de doelstelling in 2020 te behalen geraamd tussen de 20 en 50 per ton. Deze kostenramingen zijn vergeleken met de resultaten van een impact assessment door de Europese Commissie (EC, 2007). Hierin zijn de kosten geraamd van 15 /ton CO2 in 2010 tot 65 /ton CO2 in 2030 (van lange termijn stabilisatie van klimaatverandering op 2º C). Mede op basis van deze assessment lijken de door ECN en MNP verwachte marginale preventiekosten van 20 /ton CO2 en 50 /ton CO2 aannemelijk. Als centrale waarde wordt in het handboek schaduwprijzen CE (2010) een waarde aanbevolen van 25 per ton in 2010, oplopend naar 40 per ton in Ter vergelijking, deze waarden zijn lager dan gehanteerd in de recente MKBA decentrale energieopwekking in VNG (2013) ( 50 per ton). De kostencurve van ECN en MNP is opgesteld in 2006 (meest recente informatie beschikbaar), kunnen (enigszins) gedateerd zijn en kennen een Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

4 onzekerheidsmarge. In de gevoeligheidsanalyse is daarom de invloed op het resultaat bepaald als de kosten van vermeden klimaatmaatregelen 50% lager zijn. Ook is weergegeven bij welke kosten van vermeden klimaatmaatregelen het MKBA resultaat voor windenergie omklapt (van positief naar negatief). Vanuit het perspectief van de gemeente Utrecht blijft het resultaat positief voor alle windalternatieven als de kosten dalen tot nul. Vanuit nationaal perspectief moeten de kosten dalen van 66% (alternatief 1) tot 99% (alternatief 5b) voor een negatief resultaat. Ondanks de onzekerheidsmarges rondom de kosten van vermeden klimaatmaatregelen concluderen we daarom dat het positieve MKBA resultaat voor windenergie robuust is. 3 Voorzieningszekerheid Duurzame energie heeft als voordeel ten opzichte van fossiele energie dat de afhankelijkheid afneemt en de gemiddelde productiekosten vooraf beter zijn in te schatten. Immers, het grootste deel van kosten van duurzame energie (grotendeels investeringskosten) is bekend, terwijl de kostprijs van kolen- en gascentrales sterk afhankelijk is van onzekere en (op lange termijn) onvoorspelbare brandstofprijzen. Onvoorspelbare en wisselende prijzen brengen onzekerheid met zich mee en hebben een negatief effect op economische groei (zie Awerbuch and Sauter (2006), SEO (2012), VNG (2013). De gevolgen van de twee oliecrises uit de jaren zeventig zijn evidente voorbeelden. Ook in financiële markten speelt het gegeven dat zekerheid de voorkeur krijgt boven onzekerheid. Investeerders zijn bijvoorbeeld bereid een lagere rente te accepteren op Nederlandse staatsobligaties dan op Griekse obligaties. De rente is lager, maar de opbrengst zekerder. Een analogie kan worden getrokken met duurzame energie versus fossiele energie. Wind is duurder, maar de kostprijs is beter voorspelbaar. De voorspelbaarheid van de kostprijs en de daling van de afhankelijkheid van fossiele bronnen levert maatschappelijke voordelen op (Awerbuch en Sauter 2006). Het ECN heeft deze voordelen bevestigd in een studie voor het Nederlandse elektriciteitspark (ECN 2006): Results suggest that, in both scenarios, policy variants with high promotion of renewable energy generation are attractive from a socio-economic perspective. Portfolio (cost) risk can be reduced significantly (i.e. by up to 20%) through diversification with a key role for renewables. Awerbuch en Sauter (2006) hebben het positieve effect gekwantificeerd. Zij komen op basis van een statistische analyse tot de conclusie dat een stijging van 10% duurzame energie leidt tot $49 mln tot $90 mln minder verlies aan economische output. Het welvaartseffect bedraagt daarmee zo n $ 200 per kw geinstalleerd vermogen windmolens of zonnepanelen. Concreet voor Lage Weide betekent dit dat het welvaartseffect van voorzieningszekerheid (in contante waarde) 2,1 mln (alternatief 5b) tot 5,6 mln (alternatief 1) bedraagt. Ter vergelijking, in de MKBA decentrale duurzame elektriciteit (VNG 2013) zijn de maatschappelijke baten van voorzieningszekerheid berekend door de risico-opslag op de discontovoet met 1% te verlagen. Dit houdt in dat de baten van windenergie door voorzieningszekerheid een hogere waardering krijgen dan de kosten (door een lagere risico-premie). Als we die benadering hadden toegepast in de MKBA, was de batenpost 2,5 mln (alternatief 5b) tot 6,3 mln (alternatief 1) geweest Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

5 4 Referenties Awerbuch and Sauter, 2006 Shimon Awerbuch and Raphael Sauter Exploiting the oil-gdp effect to support renewables deployment In: Energy Policy, Vol. 34, no.17(2006); p CE 2010 S.M. (Sander) de Bruyn, M.H. (Marisa) Korteland, A.Z. (Agnieszka) Markowska, M.D. (Marc) Davidson, F.L. (Femke) de Jong, M. (Mart) Bles, M.N. (Maartje) Sevenster Handboek Schaduwprijzen Waardering en weging van emissies en milieueffecten Delft, CE Delft, maart 2010 EC, 2007 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Limiting global climate change to 2 degrees Celsius - The way ahead for 2020 and beyond (COM/2007/0002 final) Brussel : Commission of the European Communities, 2007 ECN 2006 J.C. Jansen L.W.M. Beurskens X. van Tilburg Application of portfolio analysis to the Dutch generating mix. ECN-C February 2006 ECN en MNP (2006) B.W. Daniels, J.C.M. Farla. Optiedocument energie en emissies 2010/2020. Energieonderzoek Centrum Nederland. Milieu- en Natuurplanbureau. Maart ECN en SEO (2012) Bert Tieben (SEO), Jarst Weda (SEO), Michiel Hekkenberg (ECN), Koen Smekens (ECN), Paul Vethman (ECN) Kosten en baten van CO2 reducerende maatregelen. Bert Daniels (ECN) mei 2012 ECN-E VNG, 2013 Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse Den Haag : Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

6 Nadere onderbouwing vermeden klimaatmaatregelen en voorzieningszekerheid

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen September 2005 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 SEPTEMBER 1999 ECN-C--99-053 DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 J.R. Ybema P. Kroon T.J. de Lange G.J. Ruijg ECN-C--99-053 1 Abstract The Dutch Government aims to increase the contribution

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 2 APRIL 2008 INHOUD 21 jaar milieueconomie in Nederland OVERHEID 2.1 Consequenties van het Europese klimaat- en energiebeleidspakket

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Emissiereductie kan en moet sneller en goedkoper De huidige energiemix is inefficiënt Met 46 mln ton per jaar

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur;

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; CPB Achtergronddocument 21 mei 2014 Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; Lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak- Zoommeer en de

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling

Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling S.M. Lensink (ECN) J.A. Wassenaar (KEMA) M. Mozaffarian (ECN) A.E. Pfeiffer (KEMA) S.L. Luxembourg (ECN)

Nadere informatie

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 EEN RAPPORT OVER DE HAALBAARHEID EN DE INVULLING VAN DEZE DOELSTELLING Auteur: Vak: Opleiding: Instelling: Scriptie begeleider: Tweede begeleider: T. Berg (2503121) Bachelorthesis

Nadere informatie

Geachte Statenleden, Idée fixe: Windenergie is goed, dus het moet!

Geachte Statenleden, Idée fixe: Windenergie is goed, dus het moet! Omstreeks 2050 zal, volgens het TEA (International Energy Agency), het huidige volgens het TEA voornamelijk geleverd worden door goedkope steenkool. De uitstoot van CO2 energievermogen van 17 TW (1TW =1

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie