Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2"

Transcriptie

1 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: Website: Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2 Even voorstellen Mijn naam is Nely Aaldenberg en met ingang van dit nieuwe schooljaar heb ik een vaste aanstelling gekregen aan obs Kloosterveen. Ook in de tweede helft van het vorige schooljaar ben ik al binnen de school werkzaam geweest, maar dan op tijdelijke basis. Dit beviel uitstekend en toen er dan ook een vacature kwam, heb ik daar op gereageerd en gelukkig met succes. Het komende schooljaar ga ik werken in de groepen 4, 7 en 8; een leuke afwisselde baan. Ik ben al heel wat jaren werkzaam binnen het onderwijs en heb dan ook op verschillende scholen gewerkt, o.a. gedurende lange tijd op de Meander, school voor speciaal basisonderwijs. Ik heb er veel zin in en hoop er samen met kinderen, ouders en collega s een fijne tijd van te maken. Info-avond klassenouders 27 september a.s. om uur vindt een informatie-bijeenkomst voor klassenouders plaats. Alle klassenouders worden hiervoor uitgenodigd. Er zal worden uitgelegd wat de taken van de klassenouders zijn en wat er van u als klassenouder wordt verwacht. Dieren in de winter: gr. 3c en 3d Door een vergissing zijn de lessen Dieren in de winter bij de kinderboerderij voor de groepen 3c en 3d niet op de jaarkalender afgedrukt. Deze groepen krijgen echter op dezelfde datum, woensdag 18 januari 2012, net zoals de groepen 3a en 3b, deze les. Krentenbaard Er zijn kinderen op school die krentenbaard hebben. Hieronder vindt u informatie van de GGD. Wat is krentenbaard? Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig voorkomende besmettelijke aandoening van de huid die veroorzaakt wordt door een stafylokok- of streptokokbacterie. De infectie komt meestal voor in het gezicht rond de neus of mond, vandaar de naam krentenbaard. De aandoening komt vooral bij kinderen voor. Wat zijn de ziekteverschijnselen? De infectie begint soms op een plaats waar de huid al beschadigd is. Er ontstaan (groepjes) rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral rond de neusgaten en mond. Soms ook op armen en benen waar de plekken groter kunnen zijn. De bultjes worden blaasjes waarin gelig vocht zit. Als de blaasjes opengaan ontstaan natte plekjes en geelbruine korstjes. De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel uitbreiden. De huid kan pijnlijk zijn en jeuken. Na besmetting duurt het 4 tot 14 dagen voordat er verschijnselen van krentenbaard optreden. Kloosterkrant pagina 1

2 Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten? Veel mensen dragen de bacterie in de neus of keel bij zich zonder zelf ziek te zijn. De bacterie kan verspreid worden door hoesten en niezen. Mensen kunnen ook besmet raken door direct contact met vocht uit de blaasjes van iemand met krentenbaard. Dat gebeurt vooral bij kinderen omdat zij elkaar veel aanraken. Door te krabben aan de krentenbaardplekken kan de bacterie op de handen en op speelgoed terechtkomen, hierdoor kunnen andere kinderen besmet raken. Ook kunnen kinderen zichzelf opnieuw besmetten door aan de plekken te krabben. Krentenbaard is niet meer besmettelijk als de blaasjes zijn opgedroogd of 2 dagen na het starten van een behandeling met antibiotica. Wie kunnen ziek worden en wie lopen extra risico? Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen. De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al beschadigd is door bijvoorbeeld insectenbeten, eczeem, waterpokken of schaafwondjes. Kun je maatregelen nemen om een krentenbaardinfectie te voorkomen? Goede hand- en hoesthygiëne helpt om infecties met krentenbaard te voorkomen. Vermijd daarom contact met de plekken en was de handen met zeep na contact met iemand met krentenbaard. Gebruik bij voorkeur wegwerphanddoekjes en als dat niet kan gebruik dan een aparte handdoek en verschoon die dagelijks. Was de handen ook na contact met speelgoed van kinderen met krentenbaard. Maak speelgoed dat in de mond gestopt kan worden goed schoon. Probeer te voorkomen dat een kind aan de krentenbaardplekken gaat krabben. Voor een goede hoesthygiëne: houd de hand voor de neus en mond bij het hoesten en niezen en leer ook kinderen dat te doen. Maak daarbij gebruik van wegwerpzakdoekjes. Is krentenbaard te behandelen? Krentenbaard is goed te behandelen. Complicaties komen zelden voor. Bij klachten die passen bij krentenbaard wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts. Wanneer de krentenbaard beperkt blijft tot enkele plekjes kan volstaan worden met een lokale behandeling met een antibioticazalf. Als de behandeling niet aanslaat of bij meer uitgebreide vormen van krentenbaard kan daarnaast een antibioticakuur gegeven worden. Met de juiste behandeling geneest krentenbaard snel en zonder littekens. De besmettelijkheid is verdwenen wanneer de blaasjes opgedroogd of ingedroogd zijn of 2 dagen na start van een behandeling met de juiste antibiotica. Tegen de ziekte ontstaat geen immuniteit, mensen kunnen meerdere keren krentenbaard krijgen. Kan iemand met krentenbaard naar dagverblijf, school of werk? Iemand met krentenbaard kan gewoon naar dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. Iemand is al besmettelijk voor anderen voordat er verschijnselen optreden. De bacterie kan ook verspreid worden door iemand zonder klachten. Thuisblijven met krentenbaard helpt dus niet om verspreiding van de huidaandoening te voorkomen. Informeer wel de leiding van een kindercentrum of school omdat het om een besmettelijke aandoening gaat. De leiding kan dan andere ouders informeren zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van krentenbaard bij hun kind. De GGD kan adviseren een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of tot na de start van de behandeling. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kind met uitgebreide en grotere wonden of wanneer er veel kinderen met krentenbaard in één groep zijn. GGD Drenthe Team Infectieziekten Overcingellaan LA Assen Tel Mail: Kloosterkrant pagina 2

3 Gezocht: algemeen bestuurslid Oudervereniging De Oudervereniging: lijkt het je wat? Lijkt het je leuk om samen met het schoolteam en de bestuursleden van de Oudervereniging leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren en actief betrokken te zijn bij onze school? Dan is nu je kans, we zijn namelijk op zoek naar 1 nieuw bestuurslid! Wat wordt er verwacht van een bestuurslid? De bestuursleden van de Oudervereniging helpen het schoolteam bij de organisatie van activiteiten, zoals het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest en de Avondvierdaagse. Ook is er altijd een afvaardiging van de Oudervereniging aanwezig bij de ouderpanelavonden en informatieavonden voor nieuwe leerlingen. Alhoewel we de activiteiten van het jaar verdelen onder de bestuursleden en daarom werken met activiteitencommissies vergt de Oudervereniging de nodige tijd en energie. Dat is niet erg, want het is enorm leuk om te doen en het plezier van de kinderen tijdens de verschillende activiteiten geeft veel voldoening! Naast de maandelijkse vergadering met het bestuur, het aanwezig zijn bij een informatie- en/of ouderpanelavond, wordt van je verwacht dat je je actief inzet voor de commissie waar je deel van uitmaakt. Dit begint met vergaderingen, het organiseren van de activiteit, duidelijke en tijdige communicatie omtrent de activiteit richting alle partijen (schoolteam, leerlingen en ouders) alsook het aanwezig zijn bij de activiteit om alles in goede banen te leiden en bij te springen waar nodig. Voor dit laatste geldt, activiteiten zijn (bijna) altijd overdag! Daarom zullen wij met ingang van dit schooljaar meer gebruik gaan maken van ouderhulp per commissie. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen hebben, neem dan contact op met Marit Bloem, voorzitter ( ) of Christa Meijering, secretaris ( ), zij staan je graag te woord. De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is woensdag 28 september. Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur, willen wij ook graag actieve vaders oproepen hun belangstelling kenbaar te maken. Mochten zich meer personen aanmelden, zal er een verkiezing gehouden worden. Hartelijke groet, De Oudervereniging Kloosterkrant pagina 3

4 Uitnodiging zakelijke ouderavond op maandag 10 oktober Hierbij nodigen wij u uit voor de zakelijke ouderavond van de Oudervereniging OBS Kloosterveen op maandag 10 oktober a.s. De jaarstukken liggen vanaf woensdag 5 oktober ter inzage op school (kamer van de directeur) en op 10 oktober, vanaf uur, voorafgaand aan de vergadering. De avond begint om uur. Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag van de Oudervereniging over het afgelopen schooljaar 4. Financieel jaarverslag Oudervereniging en verslag kascommissie 5. Benoeming leden nieuwe kascommissie Vaststellen ouderbijdrage lopend schooljaar 7. Voorstellen nieuwe penningmeester Oudervereniging 8. Afsluiting waarbij u informatie kunt krijgen over de met de Daltonbijdrage aangeschafte materialen Als u aanwezig wilt zijn bij de zakelijke ouderavond, dan verzoeken wij u dit voor vrijdag 30 september te laten weten aan de Oudervereniging. U kunt een mailtje sturen naar vermeld hierbij duidelijk uw naam en het aantal personen dat zal komen. Mochten er minder dan 15 aanmeldingen zijn, dan gaat de zakelijke ouderavond niet door. De jaarstukken zullen dan alleen bij de directeur ter inzage liggen. In de Kloosterkrant van 5 oktober kunt u lezen of de zakelijke ouderavond door gaat of niet. Hartelijke groet, De Oudervereniging Kinderboekenweek 5 t/m 15 oktober De 57e Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober Het motto is Superhelden! Over dapper durven zijn. Ook op onze school besteden we aandacht aan de kinderboekenweek. Er worden tafels met boeken ingericht. Iemand van de bibliotheek komt vertellen over boeken. En ook in de klassen wordt aan dit thema gewerkt. De start van de kinderboekenweek is op woensdag 5 oktober. Alle kinderen mogen die ochtend als superheld op school komen. Dit kan zijn als Pipi Langkous, Mega Mindy, Batman, Harry Potter enz. Kloosterkrant pagina 4

5 Groep 1a Het schooljaar is weer gestart en de kinderen van groep 1a zijn net vier jaar geworden. Zij kwamen op een nieuwe school, in een nieuwe klas met een nieuwe juf. In de eerste twee weken van dit schooljaar hebben we kennis met elkaar, de klas en de school gemaakt. Iedereen had er reuze veel zin in en veel te vertellen. We hebben al een aantal regels en afspraken geleerd en ook hebben we gegymd in het speellokaal. Het spelletje vos kom uit je hol vond iedereen toch wel erg spannend. De kinderen hebben al een taakje gemaakt. Ze hebben een ik - tekening gemaakt en ze konden precies opnoemen wat ze dan moesten tekenen. Er staan ons nog leuke dingen te wachten. We gaan werken over de herfst en Elmer. Dinsdag 27 september gaan we het kabouterpad lopen. Samen gaan we er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken!!! De kinderen van groep 1a en juf Marcella Agenda 23 september: stratenvolleybal Kloosterveen 26 september: 3a+3b: kunstmenu literatuur 26 september: uur: MR vergadering 27 september: 1a,b+c: Kabouterpad 27 september: uur info-avond klassenouders 28 september: ontruimingsoefening 29 september: 1d+1e: Kabouterpad 3 oktober: 3c+4c: kunstmenu literatuur 4 oktober: 5c+5d: ontdektocht herfst 5 oktober: start kinderboekenweek (t/m 14 oktober) Kloosterkrant 3 6 oktober: uur: info-avond nieuwe leerlingen uur: OV vergadering Groepen 4: dieropdrachtkaarten 7 oktober: Kloostershow gr. 3c+5c uur: ouders gr. 3c uur: ouders gr. 5c Website: Kloosterkrant pagina 5

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie