Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12

2 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten. Wie zijn wij? Lukassen & Boer B.V. De Wederik SK Papendrecht Postbus CA Papendrecht Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen, pensioenen en andere financiële diensten. Bereikbaarheid U kunt ons op de volgende manieren bereiken: Telefoon: Fax: Internet: In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via de telefoonnummers die op het antwoordapparaat genoemd worden, via de of via onze website Openingstijden Ons kantoor is geopend op de volgende dagen en tijden: Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Zaterdag en zondag gesloten Hoewel u op ieder moment van harte welkom bent om bij ons binnen te lopen adviseren wij u eerst een afspraak te maken. Wij kunnen er dan voor zorgen dat een medewerker met de juiste kennis van zaken voldoende tijd voor u heeft om u goed van dienst te kunnen zijn. versie 3.4 juni 2013 Pagina 2 van 12

3 Onze dienstverlening Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Graag lichten wij onze dienstverlening in dit document verder aan u toe. Wij laten u eerst kennismaken met onze unieke werkwijze met betrekking tot het managen van risico s. Wij richten ons op de risico s die bij openbaring altijd tot verlies zullen leiden en aan verzekeringen gerelateerd zijn. Hierna lichten wij onze andere activiteiten toe met betrekking tot o.a. zakelijk verzekering- en pensioenadvies. Het proces van Risicomanagement Bij risicomanagement beginnen wij met het in kaart brengen van de risico s met betrekking tot directie, medewerkers, automatisering, bezittingen en activiteiten. Daarna volgt een analyse van deze risico s. Op basis van deze analyse geven wij advies dat is gericht op het verminderen, accepteren of overdragen van risico s. Dit advies wordt met onze klant doorgenomen. vervolgens zal u de keuze maken of we een product inzetten voor het verminderen of overdragen van het risico. Uiteraard kan het ook zijn dat de klant een risico accepteert. Omdat bedrijven aan veel veranderingen onderhevig kunnen zijn, is het belangrijk om dit proces regelmatig te herhalen. Hierbij wordt gekeken of de genomen maatregelen nog voldoen. Dit doen wij door in ieder geval jaarlijks met onze klant in gesprek te gaan. Als de ontwikkelingen van een bedrijf dit vereist, zullen wij vaker een bezoek brengen aan de klant. Schema risicomanagement: versie 3.4 juni 2013 Pagina 3 van 12

4 De aanpak van Risicomanagement Een ondernemer moet risico s nemen. Deze zijn inherent aan het bestaansrecht van de onderneming. Deze risico s zijn te verdelen in: 1. risico s die niet te verzekeren zijn;; 2. risico die wel te verzekeren zijn, maar die u niet wilt verzekeren. 3. Risico die wel te verzekeren zijn en die u ook wilt verzekeren. Om erachter te komen hoe met bepaalde risico s om te gaan, worden de risico s geïnventariseerd en vervolgens beoordeeld. U kunt kiezen uit risicobeheersing (bv. maatregelen, reserveringen), risicofinanciering (bv. verzekeringen) of een combinatie hiervan. Dit wordt in het onderstaande schema weergeven: versie 3.4 juni 2013 Pagina 4 van 12

5 De producten van Risicomanagement De producten zorgen ervoor dat, indien een risico zich voordoet, de gevolgen ervan beperkt worden of dat maatregelen preventief werken voorafgaand aan het openbaren van het risico. Door de juiste producten te combineren met elkaar wordt er een synergie aangebracht tussen deze producten (de puzzelstukjes ). Door de risico s goed inzichtelijk te maken, wordt deze synergie bereikt. Bijvoorbeeld: door het inschakelen van bewaking zorgt u ervoor dat het diefstalrisico kleiner wordt. Het afsluiten van een verzekering zorgt er niet voor dat het risico kleiner wordt, maar dat de financiële gevolgen van het risico kleiner worden. De financiële gevolgen van het risico worden overgedragen naar de verzekeraar. Wij vermelden de verzekeringsoplossingen en offertes in een aparte bijlage. Hier wordt ook uw huidige pakket getoetst aan uw risicobehoefte. Zoals al eerder aangegeven, kan het goed zijn dat er verzekeringen overbodig zijn, niet zijn afgesloten of aangepast dienen te worden. Wij vergelijken uw huidige pakket met onze aanbieding, op premie, voorwaarden, clausules, verzekerde bedragen, etc. Investeringen in Risicomanagement De verschillende onderdelen van Risicomanagement worden in een Risicoanalyse uitgewerkt. De kosten voor een Risicoanalyse bedragen tussen de 1.500,00 en 2.500,00. Voor een complexe en/of grotere analyse wordt bij aanvang een vaste prijs afgesproken. Als onderdeel van de Risicoanalyse wordt het nieuw af te sluiten of het huidige verzekeringspakket getoetst. Een onderdeel van de verzekeringspremie bestaat uit provisie, dit zijn onze inkomsten. Voor pensioen hanteren wij een andere beloningsmethode. Hier werken wij zonder provisie en zullen een apart bedrag voor onze diensten met u overeenkomen. Bemiddelen Tevens bemiddelen wij voor het aan u geadviseerde product. Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. Een aantal geadviseerde producten worden door onszelf uitgevoerd, zoals casemanagement. Dit is uitgewerkt in NLG Werkvermogen. versie 3.4 juni 2013 Pagina 5 van 12

6 Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw opstal, aansprakelijkheid, inventaris, etc. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. Levensverzekeringen (o.a. collectief pensioen) Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen of het pensioen van uw medewerkers te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen en pensioenen. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. Onze relatie met aanbieders Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming Ons kantoor behoort t.a.v. de schade- en medewerkerverzekeringen tot de groep van ongebonden selectieve bemiddelaars, wat betekent dat wij vrij zijn (m.a.w. zonder contractuele verplichtingen) de producten van een groot aantal verzekeraars te adviseren, maar een voorkeur hebben deze producten onder te brengen in onze volmacht van een aantal verzekeraars. Volmacht krijgen van verzekeraars houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in veel gevallen namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Van de volgende verzekeraars hebben wij een volmacht: - Nationale Nederlanden - Amersfoortse Verzekeringen - Delta Lloyd Verzekeringen - Avéro Achmea Verzekeringen - De Europeesche Verzekeringen - ASR Verzekeringen en Hypotheken - ARAG Rechtsbijstand - DAS Rechtsbijstand - Elips Met betrekking tot complexe en impactvolle producten (o.a. collectief pensioenadvies) behoren wij tot de groep van ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij vrij zijn (m.a.w. zonder contractuele verplichtingen) de producten van banken/verzekeraars te offreren. versie 3.4 juni 2013 Pagina 6 van 12

7 Hoe zit het met onze beloning? Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan. U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of in een specifiek geval een combinatie van beide. In alle gevallen zullen wij er alles aan doen om een beloning vast te stellen die passend is bij de werkzaamheden die wij voor u verrichten. versie 3.4 juni 2013 Pagina 7 van 12

8 Beloning op basis van provisie Onze beloning is in een aantal gevallen onderdeel van de premie die u betaalt; dit is het geval bij eenvoudige financiële producten. U kunt hierbij denken aan schadeverzekeringen of medewerkersverzekeringen. Indien wij extra diensten aan u leveren, informeren wij u vooraf over de extra kosten. Beloning op basis van declaratie (fee) Onze beloning zal bij complexe financiële producten en of financiële diensten op basis van declaratie of fee met u worden overeengekomen. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit voor u heeft. Beloning op basis van declaratie én provisie Slechts in specifieke situaties kan een combinatie van declaratie en provisie worden overeengekomen. Aanvullende beloningsinformatie Onze beloning gebruiken wij om onze advieskosten te betalen, maar ook om jaarlijks uw producten voor u te kunnen beheren. Hierbij kunt u denken aan incasso van uw premie, beantwoorden van uw vragen, doorgeven van wijzigingen, herstellen van fouten van de maatschappij, veranderingen in de markt toetsen aan uw producten enz. Gezien de complexiteit van de producten en diensten zullen wij u bij pensioen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kapitaalverzekeringen, bankspaarproducten en lijfrenteverzekeringen vóór het afsluiten van het product exact voorrekenen hoe hoog de beloning is. Zowel eenmalig als doorlopend. Beloningsbeleid - de beloning van onze medewerkers Onze medewerkers hebben recht op een faire beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten. Fair wil in dit geval zeggen: marktconform. Jaarlijks wordt door ons de D&O Salarisindicator voor de binnenen buitendienst opgevraagd. Voor iedere functie bij ons geldt een maximumsalaris op basis van wat in de markt gebruikelijk is. Het maximumsalaris wordt bereikt zodra de medewerker aan de vereiste competenties voldoet. Is dit nog niet zo, dan wordt de Relatieve Salaris Positie bepaald en kan de medewerker via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) toegroeien naar het maximum. Jaarlijks bepaalt de directie of de maximumsalarissen worden geindexeerd of niet. Onze medewerkers werken niet op provisiebasis en ontvangen geen vorm van omzet gerelateerde salariscomponenten. Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. versie 3.4 juni 2013 Pagina 8 van 12

9 Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw werkzaamheden, of dat u recent grote investeringen hebt gedaan voor uw bedrijf. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw bedrijfssituatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een fusie, wijziging van het aantal personeelsleden, wijziging aandeelhouders. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Toezicht Het toezicht binnen onze bedrijfstak wordt uitgevoerd door de AFM; zij houdt conform de Wet Financieel Toezicht, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Om te blijven voldoen aan de toezichteisen zijn onze medewerkers voortdurend bezig met het volgen van nieuwe opleidingen en permanente educatie. Ook bezoeken wij jaarlijks seminars, lezingen en vergaderingen om het niveau van ons kantoor voor u te waarborgen. Wij hebben op dit punt nooit concessies gedaan, kwaliteit gaat voor alles! versie 3.4 juni 2013 Pagina 9 van 12

10 Onze kwaliteit Wij gaan niet voor de wettelijke minimaal verplichte opleidingsniveau. Om de kwaliteit van ons advies te kunnen borgen zijn onze medewerkers in bezit van een groot aantal diploma s en certificaten die tot het hoogste niveau reiken! De medewerkers van Lukassen en Boer zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: a. WFT Schade particulieren b. WFT Schade bedrijven c. Assurantie A d. Motorrijtuigverzekering & Schadebehandeling e. Branche brand f. Branche leven g. Branche varia h. Gevolmachtigd agent i. RegisterMakelaar in Assurantiën (RMiA) j. RegisterPensioenAdviseur (RPA) k. RegisterAdviseur in Assurantiën (RAiA) l. Gecertificeerd Financieel Planner (FFP) m. Erkend Hypotheekadviseurs (SEH) Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij maximeren onze aansprakelijkheid tot een bedrag van ,00, zijnde het verzekerd bedrag van onze aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Als u een klacht heeft Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid, Postbus 2509 AG Den Haag (www.kifid.nl). Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Algemene voorwaarden Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij zullen u deze tezamen met de opdrachtbevestiging ter hand stellen. Tevens zijn deze terug te vinden op onze website Wij doen meer voor u Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. versie 3.4 juni 2013 Pagina 10 van 12

11 Bijlage 1 Tarieven per 1 januari 2013 Zakelijke dienstverlening Adviseur bedrijven 160,00 per uur (excl. evt. btw) Pensioenconsultant 192,00 per uur (excl. evt. btw) Pensioenadviseur 160,00 per uur (excl. evt. btw) Financieel planner 160,00 per uur (excl. evt. btw) Reiskosten pensioenconsultant/ pensioenadviseur/financieel planner 0,35 per km + per uur 50% van het reguliere tarief Relatiebeheer pensioen 107,00 per uur (excl. evt. btw) Pensioenspreekuur 107,00 per medewerker (excl. evt. btw) - bij 4 medewerkers of meer 81,00 per medewerker (excl. evt. btw) - reiskosten 52,00 per bezoek Kantoorkosten 69,00 per uur (excl. evt. btw) Risicoanalyse (niet complex) 1.530, ,00 (excl. evt. btw) Risicoanalyse (complex) op aanvraag Provisie 2%-25% van de premie Opdrachtbevestiging Bij complex en impactvolle producten (o.a. collectief pensioen) stellen wij een opdrachtbevestiging op alvorens over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden. Hierin staan de afspraken met u omtrent onze beloning. versie 3.4 juni 2013 Pagina 11 van 12

12 Bijlage 2 Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Wij vinden het van belang u daarover te informeren. De belangrijkste lidmaatschappen zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer (5 ct/min.) of Adfiz. Ons kantoor is lid van Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders (www.adfiz.nl) NVGA Dit is de brancheorganisatie voor gevolmachtigde agenten (www.nvga.nl) Erkenningsregeling RMiA De kwaliteitsnormering voor de Registermakelaars in Assurantiën (www.rmia.nl) Erkenningsregeling RAiA De kwaliteitsnormering voor de Registeradviseurs in Assurantiën (www.raia.nl) Erkenningsregeling RPA De kwaliteitsnormering voor Register Pensioenadviseurs (www.rpa.nl) Erkend Hypotheek adviseurs De kwaliteitsnormering voor hypotheekadviseurs (www.seh.nl) De Federatie Financieel Planners Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen (www.ffp.nl) Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Voor verdere details verwijzen wij u naar pagina 9. Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer versie 3.4 juni 2013 Pagina 12 van 12

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie