REIT Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REIT Bulletin 2009-03"

Transcriptie

1 REIT Bulletin Door Kiwa is aangegeven dat er in 2009 regelmatig Bulletins zullen worden opgesteld en naar alle gecertificeerde bedrijven g d om er zodoende zorg voor te dragen dat de bedrijven voldoende zijn geïnformeerd over wijzigingen/aanpassingen van de BRL-K903/07 versie. Alle REIT-Bulletins kunnen ook worden gedownload via De REIT - commissie heeft gevraagd om de volgende onderwerpen met de REIT -installateurs en de branche te communiceren. Wij verzoeken u dit Bulletin te distribueren aan - en te bespreken met alle kwaliteitsverantwoordelijke personen binnen uw organisatie. Dit betreft natuurlijk ook alle monteurs. Kiwa geeft aan, door signalen vanuit de markt, dat dit beter moet gebeuren. Vergeet hierbij niet de verkopers, inkopers, werkvoorbereiders, projectleiders en magazijnmedewerkers. Deze hebben deze kennis ook nodig. Als REIT gecertificeerd tankinstallateur heeft u de verantwoordelijkheid uw medewerkers goed te informeren over nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken. 1. Aangepast Hoofdstuk 13 van de BRL-K903/07 In de REIT vergadering van 10 juni 2009 is een voorstel voor een volledige nieuwe indeling van hoofdstuk 13 accoord bevonden. Dit document is vervolgens ingebracht in de vergadering van het College van Deskundige van 3 juli 2009 en ook dit beslissingsorgaan heeft een accoord gegeven. Hieronder wordt daarom de nieuwe indeling van hoofdstuk 13 aan u kenbaar gemaakt. Kiwa verzoekt u de nieuwe voorschriften te verwerken in uw kwaliteitshandboek en deze kenbaar te maken aan de uitvoerende medewerkers binnen uw organisatie. Voor toepassingen van de genoemde systemen dient U zelf te toetsen of de produkten van uw leveranciers voldoen aan de gestelde voorschriften. De goedgekeurde produkten borgt u in uw bedrijfskwaliteitshandboek van de BRL-K903. Vervolgens dient u aan Kiwa kenbaar maken dat u gekwalificeerd wilt worden voor deelgebied 5, niveaumeet- en/of niveaubewakingssystemen. Op basis van uw aanmelding verzorgt Kiwa een aangepast procescertificaat (kosten hiervan zijn voor de installateur). Op projecten zal tijdens de veldcontroles van Kiwa worden vastgesteld of uw organisatie het een en ander goed heeft ingeregeld. 13. Lekdetectie-, niveaumeet- en niveaubewakingssystemen Lekdetectiesystemen 13.1 Lekdetectiesystemen In aanvulling op de eisen in hoofdstukken 2 t/m 12 gelden de volgende eisen. De eisen in deze paragraaf hebben betrekking op installatiewerkzaamheden voor lekdetectiesystemen, opwaarderen van een lekdetectiesysteem met vloeistof tot een lekdetectiesysteem conform de functionele eisen van de BRL-K910, en het onderhoud Handleiding Bij het installeren van een lekdetectiesysteem dient door de tankinstallateur de montagehandleiding van de betreffende leverancier te worden gevolgd. Deze montagehandleiding dient aan te sluiten op deze BRL. Voor het opwaarderen van een lekdetectiesysteem met vloeistof tot een lekdetectiesysteem conform de functionele eisen van de BRL-K910 geldt een aanvullende procedure welke in overleg tussen de Leverancier/producent van het lekdetectiesysteem en de CI wordt vastgesteld. 1

2 Uitwisselbaarheid Componenten van lekdetectiesystemen van verschillende fabrikanten zijn onderling niet uitwisselbaar. Als verschillende systemen toch gecombineerd worden, dienen de betreffende fabrikanten vooraf goedkeuring te verlenen Herstelwerkzaamheden Herstelwerkzaamheden aan het toegepaste lekdetectiesysteem, leidingsystemen en het periodieke onderhoud dient door een volgens deze BRL gekwalificeerd persoon te worden uitgevoerd Ontwerpfase De tankinstallateur moet tijdens de ontwerpfase zekerstellen, dat het door hem te gebruiken lekdetectiesysteem toepasbaar is op de door hem te plaatsen tankinstallatie. Het productcertificaat volgens BRL-K910 van het lekdetectiesysteem moet dit aangeven Installatiefase De eisen uit de BRL-K910; De montagehandleiding van de fabrikant; Specifieke procedure voor opwaarderen van een lekdetectiesysteem met vloeistof tot een lekdetectiesysteem conform de functionele eisen van de BRL-K910. De proces- en eindcontroles tijdens de uitvoering van de installatiefase moeten tot uiting komen in de controlelijst van de tankinstallateur Kwalificatie De monteur van de tankinstallateur moet voor deze activiteit door de fabrikant aantoonbaar gekwalificeerd zijn. De monteur van de tankinstallatie moet voor deze activiteit door de kwaliteitsverantwoordelijke binnen de onderneming van de tankinstallateur aantoonbaar gekwalificeerd zijn Onderhoudsfase De eisen uit de BRL-K910; De montage-/onderhoudshandleiding van de fabrikant. De proces- en eindcontroles tijdens de uitvoering van de onderhoudsfase moeten tot uiting komen in de controlelijst van de tankinstallateur. Niveaumeet- en niveaubewakingssystemen 13.2 Niveaumeet- en niveaubewakingssystemen In aanvulling op de eisen in hoofdstukken 2 t/m 12 gelden de hieronder vermelde eisen Proceseisen aan de niveaumeetsystemen Voor niveaumeetsystemen zijn de volgende eisen van toepassing: Er dient een verklaring dat het systeem geschikt is voor het opgeslagen medium (materiaal resistentie, fysische eigenschappen produkt) aanwezig te zijn. Het systeem dient geschikt te zijn voor de temperatuur van de opgeslagen vloeistof. Voor vloeibare brandstoffen ten behoeve van vervoer dient de temperatuur classificatie volgens de NEN-EN te worden gehanteerd. Voor chemicaliën dient de temperatuur geschiktheid te worden gegarandeerd door de leverancier van het systeem. Er dient een Installatie- en gebruiksvoorschrift in het Nederlands aanwezig te zijn. De afleesbaarheid op de meet- en regelkamer of op locatie op een toegankelijke plaats geregeld te zijn. De voedings-& signaalkabels en opnemers dienen geclassificeerd te zijn voor de - 2 -

3 betreffende zonering Het systeem dient geen nadelige invloed te hebben op andere voorzieningen in de tank en op de kathodische bescherming Het systeem dient een eigen aansluiting op de tank (mangatdeksel, tanklichaam) te hebben. Deze aansluiting op de tank dient niet onder vloeistofniveau te zijn aangebracht. Aansluiting onder het vloeistofniveau is alleen toegestaan wanneer deze is voorzien van een pocket waarin de opnemer zonder vloeistof verlies kan worden verwijderd of is voorzien van geflensde of gelaste aansluitingen met een kogelafsluiter voor (de)montage. De flensaansluiting moet aan de tank zijn aangelast. Fitverbindingen zijn niet toegestaan. In deze situaties zal altijd een RIE volgens paragraaf 3.6 en moeten worden opgesteld. Alleen bij bovengrondse tanks mogen standpijpen aan de buitenzijde (bypass) worden toegepast uitsluitend wanneer deze zijn voorzien van afsluiters (Block & Bleed) en bestaan uit gelijkwaardig basismateriaal als de tank. De standpijp moet op laagste punt zijn voorzien van een drain (met plug). In deze situaties zal altijd een RIE volgens paragraaf 3.6 en moeten worden opgesteld. Afhankelijk van het systeem mag een binnenpijp/riser worden toegepast. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de stabiliteit van de meetsensor en. Bij die afweging moet rekening worden gehouden met de afstanden tot de vul-/zuig-/peilleidingen. De binnenpijp dient te voorzien zijn van Ø 3 mm drukvereffeningsgaatje Proceseisen aan de niveaubewakingssystemen Voor niveaubewakingssystemen zijn de volgende eisen van toepassing: Er dient een verklaring dat het systeem geschikt is voor het opgeslagen medium (materiaal resistentie, fysische eigenschappen produkt) aanwezig te zijn. Het systeem dient in te schakelen bij 97% van de maximale vullingsgraad. Het systeem dien te voldoen aan de functionele eisen zoals deze gesteld worden in BRL-K636 Het systeem dient geschikt te zijn voor de temperatuur van de opgeslagen vloeistof. Voor vloeibare brandstoffen ten behoeve van vervoer dient de temperatuur classificatie volgens de NEN- EN te worden gehanteerd. Voor chemicaliën dient de temperatuur geschiktheid te worden gegarandeerd door de leverancier van het systeem. Er dient een Installatie- en gebruiksvoorschrift in het Nederlands aanwezig te zijn. De afleesbaarheid op de meet- en regelkamer of op locatie op een toegankelijke plaats geregeld te zijn. De voedings-& signaalkabels en opnemers dienen geclassificeerd te zijn voor de betreffende zonering. Het systeem dient geen nadelige invloed te hebben op andere voorzieningen in de tank en op de kathodische bescherming Het systeem dient een eigen aansluiting op de tank (mangatdeksel, tanklichaam) te hebben. Deze aansluiting op de tank dient niet onder vloeistofniveau te zijn aangebracht. Aansluiting onder het vloeistofniveau is alleen toegestaan wanneer deze is voorzien van een pocket waarin de opnemer zonder vloeistof verlies kan worden verwijderd of is voorzien van geflensde of gelaste aansluitingen met een kogelafsluiter voor (de)montage. De flensaansluiting moet aan de tank zijn aangelast. Fitverbindingen zijn niet toegestaan. In deze situaties zal altijd een RIE volgens paragraaf 3.6 en moeten worden opgesteld. Alleen bij bovengrondse tanks mogen standpijpen aan de buitenzijde (bypass) worden toegepast uitsluitend wanneer deze zijn voorzien van afsluiters (Block & Bleed) en bestaan uit gelijkwaardig basismateriaal als de tank. De standpijp moet op laagste punt zijn voorzien van een drain (met plug). In deze situaties zal altijd een RIE volgens paragraaf 3.6 en moeten worden opgesteld. Afhankelijk van het systeem mag een binnenpijp/riser worden toegepast. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de stabiliteit van de meetsensor en. Bij die afweging moet rekening worden gehouden met de afstanden tot de vul-/zuig-/peilleidingen. De binnenpijp dient te voorzien zijn van Ø 3 mm drukvereffeningsgaatje

4 Handleiding Bij het installeren van een niveaumeet- en niveaubewakingssysteem moet de tankinstallateur de montagehandleiding van de betreffende leverancier opvolgen. De montagehandleiding moet aansluiten op deze BRL Uitwisselbaarheid Componenten van niveaumeet- en niveaubewakingssysteem van verschillende fabrikanten zijn onderling niet uitwisselbaar. Als verschillende systemen toch gecombineerd worden, moet de tankinstallateur goedkeuring hebben van de fabrikanten Herstelwerkzaamheden Herstelwerkzaamheden aan het toegepaste niveaumeet- en niveaubewakingssysteem, leidingsystemen en het periodieke onderhoud dient door een volgens deze BRL gekwalificeerd persoon te worden uitgevoerd Ontwerpfase Bij het ontwerpen van de tankinstallatie dient nagedacht te worden over de toepassing van de gekozen niveaumeet- en niveaubewakingssysteem. Afhankelijk van de beoogde toepassing kan sprake zijn van een niveaumeetsysteem (inhoudsmetingen, wetstock management, e.d.) of een niveaubewakingssysteem (overvulbeveiliging, e.d.). Bij het niveaubewakingssysteem dient er rekening te worden gehouden met de mogelijke risico s die de installatie met zich meebrengt volgens de SIL klassificatie systematiek. Indien sprake is van een niveaumeetsysteem ten behoeve van een opslaginstallatie voor vloeibare brandstoffen ten behoeve van vervoer kan de tankinstallateur, tijdens de ontwerpfase, rekening houden met de eisen van NEN-EN Specification for the automatic performance of tank content gauges Installatiefase De montage handleiding van de fabrikant; De proces- en eindcontroles tijdens de uitvoering van de installatiefase moeten tot uiting komen in de controlelijst van de tankinstallateur Kwalificatie De monteur van de tankinstallateur moet voor deze activiteit door de fabrikant aantoonbaar gekwalificeerd zijn. De monteur van de tankinstallatie moet voor deze activiteit door de kwaliteitsverantwoordelijke binnen de onderneming van de tankinstallateur aantoonbaar gekwalificeerd zijn Onderhoudsfase De montage-/onderhoudshandleiding van de fabrikant. De proces- en eindcontroles tijdens de uitvoering van de onderhoudsfase moeten tot uiting komen in de controlelijst van de tankinstallateur

5 2. logboek Binnen de installatieregeling BRL-K903/07 en PGS 28 en 30 staat beschreven dat na oplevering van een nieuwbouw boven- en ondergrondsetankinstallatie een installatielogboek op locatie afgegeven dient te worden. De handhaver (gemeentelijke) vraagt bij de klant steeds meer om het logboek. Waarom vraagt de handhaver om het logboek, omdat daar alle relevante informatie instaat m.b.t. de tankinstallatie. Vooruitlopend dat de PGS 28 en 30 zal zijn herschreven dient de BRL-K903/07 ook aan deze wettelijke normen moeten voldoen. Dus alle technische details worden dan onderbouwd door het Kiwa installatiecertificaat. De vraag is nu wat moet er allemaal in het logboek aanwezig zijn. We maken een splitsing tussen boven- en ondergrondse tankinstallatie. Ondergrondse tankinstallatie: - Kiwa tankcertificaat - Kiwa installatiecertificaat / is ook het bodemweerstandsrapport (geen checklist installateur, het installatiecertificaat is borging dat de tankinstallatie op dichtheid is gecontroleerd) - bij afwijking tankinstallatie verklaring Kiwa en het Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport. - bodemonderzoek rapport nulsituatie - installatietekening met daarop genoteerd de dekking/afschot t.o.v. vastgesteld referentiepunt - bij chemische installatie separate instructie t.b.v. werkzaamheden/onderhoudt aan de installatie specifiek geschreven voor deze specifieke tankinstallatie - MSDS van het product - ATEX-zonering - bewijs van aanleg vloeistofdicht - de installateur stelt de opdrachtgever op de hoogte van het wettelijke kader m.b.t. onderhoud, zoals: + jaarlijkse controle op basis van het KC 102 document + KB op basis van het KC 103 document + jaarlijks onderhoud lekdetectiesyteem indien van toepassing + jaarlijkse controle aardingvulpunt/manifold Bij herkeuring tankinstallatie dienen de volgende documenten aan het logboek te worden toegevoegd: - Nieuw Kiwa installatiecertificaat - Inspectierapport conform de KC 106 Bovengrondse tankinstallatie: Omdat dit vrij nieuw is, is het verstandig om de opdrachtgever goed op de hoogte te brengen wat ook in de PGS 30 staat beschreven. De opdrachtgever denkt bij bovengrondse tankinstallatie minder snel aan het wettelijke kader waaraan dient te worden voldoen. Als erkend bedrijf is hierin een goede taak om de opdrachtgever de juiste weg te wijzen hierin. - Kiwa tankcertificaat - Kiwa installatiecertificaat - bij afwijking tankinstallatie verklaring Kiwa en de Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport - bij chemische installatie separate instructie t.b.v. werkzaamheden/onderhoudt aan de installatie specifiek geschreven voor deze specifieke tankinstallatie. - tekening / foto's van oplevering ( de kans dat een andere niet gecertificeerde installateur er aan gaat werken is mogelijk) - MSDS van het product - jaarlijkse controle op water en bezinksel (KC 102) voor dieselachtige producten (Water en bezinksel controle is niet van toepassing voor MO en AO) - jaarlijkse controle functioneren van de antihevelklep door de erkende installateur - jaarlijkse controle beschadigingen uitwendige coating - 5 -

6 - jaarlijks controle op functioneren lekdetectiesyteem. - indien van toepassing voor de AO installaties, aangeven als advies dat er wekelijks gepeild dient te worden met daarbij een registratie. In logboek een lijst opnemen t.b.v. registratie. - de opdrachtgever er op attenderen dat rondom de tank een aanrijdbeveiliging nodig is, eis uit de PGS 30. Dit kan via de offerte geregeld worden. Dan offerte in logboek. - de opdrachtgever er op attenderen dat binnen een straal van 10 meter een brandblusser aanwezig dient te zijn. Dit kan via de offerte geregeld worden. Dan offerte in logboek. Bij herstelwerkzaamheden cq keuringen dienen de documenten terug te komen in het logboek. Dit is voor verantwoordelijkheid eigenaar. U, als erkende installateur, dient de klant/opdrachtgever bij opdracht voor de aanleg van een tankinstallatie op de hoogte te stellen van het wettelijke kader, maar de opdrachtgever/eigenaar blijft verantwoordelijk voor alle jaarlijkse onderhoudsaspecten. Het logboek is ook soort onderhoud-/ instructie boekje voor de eigenaar. Andere onderwerpen voor volgende bulletins NSA installaties Keuren compartimententanks PGS 28 en PGS 30 Biobrandstoffen Afwijkende installaties Deelcertificaten Tanks uit europa Chemie-installaties Overvulbeveiligers of geaccepteerd door CI (3 bedrijven) voor afgewerkte olie - 6 -

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 R van Mazijk, Kiwa Nederland BV Partner for progress Portal K903 voor Bevoegd Gezag Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 Inhoud Wat doet Kiwa? Wat is certificatie? BRL-K903 en zijn reikwijdte

Nadere informatie

1. Inleiding Procesbeschrijving...21

1. Inleiding Procesbeschrijving...21 Inhoudsopgave 1. Inleiding...11 1.1. Doelgroep...11 1.2. Toepassingsgebied...11 1.3. Wet Milieubeheer...12 1.3.1. Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BARIM)...12 1.4. Publicatiereeks

Nadere informatie

Deel III: DEELGEBIEDEN

Deel III: DEELGEBIEDEN Wijzigingsblad 04 uitbreiding deelgebied 17, BRL K903/08 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties Datum wijzigingsblad 1 april 2015. Techniekgebied CK-K-T&B05 Installatie tanks en leidingen. Vastgesteld

Nadere informatie

Update drinkwaterbesluit en BRL-903

Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken drinkwaterbesluit en BRL-903 2. Korte stand van zaken mbt drinkwaterbesluit 3. Korte

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties Toelichting op de vervanging van AP08 en de KC s 102 106 door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties 1. Inleiding In wettelijke voorschriften (algemene regels, vergunningen) is er met

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

BRL-K903/08 2011-02-01

BRL-K903/08 2011-02-01 BRL-K903/08 2011-02-01 voor het Kiwa procescertificaat voor Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) Inclusief wijzigingsbladen 2011-12-15, 2013-01-01, 2014-02-14, 2015-04-01 en 2015-09-21

Nadere informatie

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding Dit document is onderdeel van verheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen.

Nadere informatie

Kathodische Bescherming & Corrosie Engineering POSTBUS AA KOLLUM TELEFOON +31 (0)

Kathodische Bescherming & Corrosie Engineering POSTBUS AA KOLLUM TELEFOON +31 (0) Kathodische Bescherming & Corrosie Engineering POSTBUS 6 9290 AA KOLLUM TELEFOON +31 (0)511-45 40 40 WWW.VANDERHEIDE.NL GEADRESSEERDE Hamer Installatietechniek B.V. T.a.v. Dhr. T. Stufken Postbus 525 7300

Nadere informatie

BRL-K901/03 2011-10-15 Beoordelingsrichtlijn

BRL-K901/03 2011-10-15 Beoordelingsrichtlijn 2011-10-15 voor het Kiwa procescertificaat voor Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP) Wijzigingsblad BRL K901/03 Regeling

Nadere informatie

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Comment: Let op! Dit logo verwijderen indien de regeling

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

bij BRL K904/03 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen

bij BRL K904/03 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen bij BRL K904/03 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen bij BRL K904/03 2012 Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen 2013 Copyright, Kiwa Nederland B.V. Niets

Nadere informatie

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken.

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken. Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl brandstofaspecten bij tankstations voor het wegverkeer waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke s, -

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

Praktijkervaringen met de BRL SIKB mei 2017

Praktijkervaringen met de BRL SIKB mei 2017 Praktijkervaringen met de BRL SIKB 7700 16 mei 2017 INHOUD Presentatie Stephan Romers Ronald van Leeuwen Praktijkervaringen Aan de hand van een aantal cases ervaringen met de BRL SIKB 7700 uitwisselen

Nadere informatie

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging:

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. UITSLUITINGEN.... 2 4. RISICO.... 3 5. VERWIJZINGEN... 3 6. MATRIX... 3 7. BESLISSINGSFLOW... 3 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Brochure: Brandstofmanagement Koninklijke Kemper en Van Twist BRANDSTOFMANAGEMENT KONINKLIJKE KEMPER EN VAN TWIST BUNDELT KRACHT & BETROUWBAARHEID

Brochure: Brandstofmanagement Koninklijke Kemper en Van Twist BRANDSTOFMANAGEMENT KONINKLIJKE KEMPER EN VAN TWIST BUNDELT KRACHT & BETROUWBAARHEID 1 BRANDSTOFMANAGEMENT KONINKLIJKE KEMPER EN VAN TWIST BUNDELT KRACHT & BETROUWBAARHEID Over Koninklijke Kemper en Van Twist: MEER DAN 175 JAAR ERVARING Wat weet u over de conditie van uw brandstofinstallatie?

Nadere informatie

CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN VOOR HET DEFINITIEF BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN TANK VOLGENS REIS HBO/DIESEL (BRL-K 902/02) 0.60 m min m.v.

CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN VOOR HET DEFINITIEF BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN TANK VOLGENS REIS HBO/DIESEL (BRL-K 902/02) 0.60 m min m.v. Aannemingsbedrijf Bakker-Straathof bv grond-, weg- en waterbouw milieutechniek tanksanering, grond-en straatwerk, rioleringen, bodem-/ grondwateronderzoek en sanering kiwa gecertificeerd CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

20 oktober 2014. Handleiding. voor de Kiwa-portal voor het aanmelden en maken van tankinstallatiecertificaten volgens de BRL-K903

20 oktober 2014. Handleiding. voor de Kiwa-portal voor het aanmelden en maken van tankinstallatiecertificaten volgens de BRL-K903 20 oktober 2014 Handleiding voor de Kiwa-portal voor het aanmelden en maken van tankinstallatiecertificaten volgens de BRL-K903 20 oktober 2014 Handleiding voor de Kiwa-portal voor het aanmelden en maken

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

Algemeen. Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl

Algemeen. Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. Toegespitst op aspecten waarop certificering, periodieke keuring,

Nadere informatie

Handleiding portal BRL-K903

Handleiding portal BRL-K903 11 augustus 2009 Handleiding portal BRL-K903 voor de Kiwaportal voor het aanmelden van installatiewerkzaamheden en het maken van installatiecertificaten 11 augustus 2009 Handleiding portal BRL-K903 voor

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)

Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) BRL-K903/08 2011-02-01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) Kiwa N.V Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus 70 2280 AB

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag 3-12-2013 (rev.1)

PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag 3-12-2013 (rev.1) PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag 3-12-2013 (rev.1) Brandstof opslag en aflevering benzine -stations (ondergrondse tanks) en kleine installaties (bovengrondse tanks) in het kort Raadpleeg

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

KIWA KC-111/01 7 december 2007. Keuringscriteria. voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties (kunststof en staal)

KIWA KC-111/01 7 december 2007. Keuringscriteria. voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties (kunststof en staal) KIWA KC-111/01 7 december 2007 Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties (kunststof en staal) KIWA KC-111/01 7 december 2007 Keuringscriteria voor de (her)classificatie

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2066203/2912430 op de op 9 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2011

Jaarplan activiteiten in 2011 Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2011 Dit jaarplan is vastgesteld in de Programmaraad Bodembescherming op 23 maart 2011 Jaarprogramma 2011 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Activiteiten

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15 STAP CHECKS DOOR BEVOEGD GEZAG AANDACHTSPUNTEN ADVISERING BRANDWEER opstellen UPD taak houder maak afspraak met brandweer geef geen geen checks, wel houder op juiste spoor zetten hoe en wanneer zij als

Nadere informatie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR57414_1 11 oktober 2016 Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie De raad der gemeente Hefshuizen: op voorstel van burgemeester en wethouders gelet op

Nadere informatie

Hoe betrouwbaar drinkwater veilig stellen?

Hoe betrouwbaar drinkwater veilig stellen? Hoe betrouwbaar drinkwater veilig stellen? OASEN Lexmond, maart / april 2010 Eric van der Blom UNETO-VNI Beleidsmedewerker sanitaire technieken UNETO-VNI: ondernemingsorganisatie voor de installatiebranche

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Tankverzekering

Aanvraagformulier voor Tankverzekering Aanvraagformulier voor Tankverzekering U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats. 2. Uw bedrijf a. Wat zijn

Nadere informatie

SERVICE IN NEDERLAND

SERVICE IN NEDERLAND SERVICE IN NEDERLAND Continuïteit gegarandeerd Alle kennis, ervaring en middelen gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw apparatuur in optimale conditie te houden. De basis van het

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie Kiwa Nederland B.V. 9 april 2013, Unit Drinkwaterinstallaties, Jos van der Westen Partner for progress Congres alternatieve technieken legionellapreventie Certificatie Inhoud Certificatie in het Drinkwaterbesluit

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

AKOESTIEK: α p. m17 m92 m97. Focus D Paneel. Doorsnede van Focus D Systeem. Focus D Systeem. De afzonderlijke panelen kunnen worden gedemonteerd.

AKOESTIEK: α p. m17 m92 m97. Focus D Paneel. Doorsnede van Focus D Systeem. Focus D Systeem. De afzonderlijke panelen kunnen worden gedemonteerd. ECOPHON FOCUS D Voor toepassingen waar een verlaagd plafond zonder zichtbare draagconstructie gewenst is, maar waar de individuele panelen toch gemakkelijk demonteerbaar moeten zijn. Ecophon Focus D wordt

Nadere informatie

Maintenance for Energy. Erkenningsregeling Bodemenergie. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

Maintenance for Energy. Erkenningsregeling Bodemenergie. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Maintenance for Energy Erkenningsregeling Bodemenergie RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Inhoud 1. Wet- en regelgeving 2. Kwaliteitsborging en erkenningsregeling 3. Toezicht & Handhaving 4. Melding

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit

Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit VSK 2012: 7 februari 2012 De zorg voor de kwaliteit van drinkwater Legionellapreventie Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit Will Scheffer Het nieuwe Drinkwaterbesluit vraagt om een strakke regie van de

Nadere informatie

Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen

Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen Het WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen is van toepassing

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 2012-05-15 + Wijzigingsblad 2012-12-15 + Wijzigingsblad 2015-03-15 voor het Kiwa productcertificaat voor stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor

Nadere informatie

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven.

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven. Module: Systeemmontage Vereiste voorkennis: naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4) + technische vooropleiding of vergelijkbaar niveau verkregen door praktijkervaring Niveau cursus: naar inhoud

Nadere informatie

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen. Huidige regelgeving

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen. Huidige regelgeving ygienic esign Norm Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen Huidige regelgeving! Vooral globale invulling Veel eigen interpretaties Veel onbekendheid Praktische invulling Onvoldoende match normen

Nadere informatie

Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel

Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel Technology & Engineering B.V. Consultancy & Training PO Box 9300 6800 SB Arnhem the Netherlands T +31 26 366 2839 F +31 26 366 4347 www.akzonobel.com/te Subject Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel

Nadere informatie

Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen

Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen Een hefbrug is een machine die bedoeld is om voertuigen op hoogte te brengen om vervolgens inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Vindplaats milieuregels Activiteitenbesluit: 4.6.4, artikel

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE 2: CHECKLIST WERKEN MET ZELFBOUW STEIGERS / BORDESTRAP

REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE 2: CHECKLIST WERKEN MET ZELFBOUW STEIGERS / BORDESTRAP Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Voorwaarden 3.2 Werkwijze 4 RAPPORTAGE/UITKOMST 5 REFERENTIES BIJLAGE 1: OPBOUWINSTRUCTIE STAP 1 T/M 8 ZELFBOUW ROLSTEIGERS BIJLAGE

Nadere informatie

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheid op een LPG-tankstation Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheidsbeleid Doel veiligheidsbeleid: Reduceren risico s tot (maatschappelijk) aanvaard niveau (< 1 : 1 miljoen) Wat vormt

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Keuring van drukapparatuur

Keuring van drukapparatuur Keuring van drukapparatuur Apply Veiligheidsdag 15 april 2015 Lieke Koets Drukapparatuur Definitie: Drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages met een ontwerpdruk

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT)

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT) Toezicht ILT Bodemenergie Maarten Busstra (ILT) Programma 1. Rol, positie en werkwijze ILT 2. Inspecties in 2015 & 2016 bij bedrijven die zonder erkenning werken 3. Inspecties vanaf 2016 bij bedrijven

Nadere informatie

bij BRL K902/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel

bij BRL K902/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel bij BRL K902/04 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel bij BRL K902/04 2013 Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel 2013 Copyright, Kiwa

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

Ontwerp installatie oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol (BRL K23003)

Ontwerp installatie oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol (BRL K23003) Ontwerp installatie oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol (BRL K23003) Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn BRL-K23003 is als volgt. De processen zijn

Nadere informatie

bij BRL K905/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging

bij BRL K905/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging bij BRL K905/02 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging bij BRL K905/02 2013 Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging 2013 Copyright, Kiwa Nederland B.V. Niets

Nadere informatie

bodemenergie erkennen en uitbesteden

bodemenergie erkennen en uitbesteden bodemenergie erkennen en uitbesteden Manfred Beckman Lapre Bodem+ SIKB jaarcongres 2015 21-9-2015 Wat is een erkenning? Toestemming van de minister om werkzaamheden te mogen uitvoeren. De minister toets

Nadere informatie

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

16 / vloeistofopslag en toebehoren

16 / vloeistofopslag en toebehoren 16 / vloeistofopslag en toebehoren prijslijst 114-75 PRISMA OPSLAGTANKS KIWA (B) Prisma bovengrondse enkelwandige olieopslagtank. KIWA certificaat volgens, BRL 798-01. Mandeksel vierkant 400x750 mm. 5

Nadere informatie

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Chemicaliën die door de NAM beoordeeld moeten worden 3.2 Gebruik van chemicaliën op NAM locatie 3.2.1 Algemeen 3.2.2

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a snelle en tijdsbesparende toepassingen, b eenvoudige en snelle vervanging

Nadere informatie

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE Voor opslag mazout-diesel-olie en regenwater MILIEUBESCHERMING? NATUURLIJK! IQ BEPROEFDE KWALITEIT HDPE niet gerecycleerd, gecertificeerd materiaal. Spiraalvormige dubbelwandige

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA WB 1.4 F DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van leidingwaterinstallaties in laboratoria.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9326 9 april 2013 Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen De Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie