EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer , gevestigd te Amsterdam, aan de Kabelweg 21. Faillissementsnummer : C 13/13/252 F Datum uitspraak : 26 maart 2013 Curator : mr. S.I.P. Schouten, AMS Advocaten N.V. Postbus 69111, 1060 CD Amsterdam telefoon: , telefax: Rechter-commissaris : mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming : SBI-code: organisatie- adviesbureaus. SBI-code: 8220 Callcenters Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 6 Datum verslag : 26 april 2013 Verslagperiode : 26 maart 2013 tot en met 25 april 2013 Bestede uren in verslag periode : 54 uur en 54 minuten Bestede uren totaal : 54 uur en 54 minuten Saldo faillissementsrekening : nihil ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Dialing The Numbers Houten, beiden alleen en zelfstandig bevoegd. Enig aandeelhouder, alsmede bestuurder van The Powerfoon is de heer H.L. de Lint. 1/7

2 HW de Lint (privé) The Powerfoon MTTM Group Dialing The Numbers MTTM Partners Zakelijke Telefonie.nl Zakelijke Nummers.nl Bedrijfsinfo.nl DTN hield zich kort gezegd bezig met het verstrekken van opleidingen en cursussen op het gebied van communicatie management en persoonlijke effectiviteit en het verlenen van diensten op de zakelijke markt van callcenters. 1.2 Winst en verlies 2011: : ,- 1.3 Balanstotaal 2011: : Lopende procedures Niet geconstateerd. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen worden met een zo kort mogelijke termijn beëindigd. 1.6 Huur DTN huurde een bedrijfsruimte aan de Kabelweg 21 te Amsterdam. De huur is reeds voor datum faillissement (namelijk op 7 maart 2013) door DTN opgezegd. Het gehuurde dient conform deze opzegging per 30 juni 2013 aan de verhuurder te worden opgeleverd. De curator is met de verhuurder in 2/7

3 overleg over voortijdige oplevering, hetgeen een beperking van de boedelkosten met zich mee zou brengen. DTN huurde tevens twee parkeerplaatsen, eveneens aan de Kabelweg 21 te Amsterdam. Uit de stukken, welke door de verhuurder zijn aangeleverd, is nog niet geheel duidelijk geworden of de huur van de twee parkeerplaatsen reeds voor datum faillissement door DTN zijn opgezegd. De curator zal dit nader onderzoeken en de huur van de twee parkeerplaatsen zo nodig alsnog opzeggen. De huurprijs voor de bedrijfsruimte, alsmede de huur voor de twee parkeerplaatsen bedroeg in totaal 4.597,3 (incl. BTW en servicekosten). 1.7 Oorzaak faillissement De onderneming van DTN exploiteerde een callcenter dat zich bezig hield met zowel inbound als outbound services. DTN is al drie jaar verliesgevend. Naar zeggen van het bestuur is dit, alsmede de slechte(re) economische omstandigheden de oorzaak van het faillissement van DTN. Voorafgaand aan het faillissement is de onderneming reeds feitelijk gestaakt. De opdrachten die werden ontvangen van ondernemingen waaraan DTN was verbonden in hetzelfde concern, werden sindsdien uitbesteed aan andere, externe, partijen. De overige klanten hebben hun werkzaamheden wegens het staken van de activiteiten door DTN eveneens voorafgaand aan het faillissement reeds elders ondergebracht. De oorzaak van het faillissement ligt dan ook (mede) in het feitelijk staken van de onderneming begin maart De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 29 maart Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3/7

4 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De inventaris van DTN is voorafgaand aan het faillissement in opdracht van het aan DTN gelieerde The Power Foon uit de bedrijfsruimte weggehaald en extern opgeslagen. Omdat The Power Foon eerst eigendom op de inventaris stelde te hebben, heeft de curator na verkregen toestemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag tot afgifte op deze inventariszaken gelegd. Nadien heeft The Power Foon in overleg met de curator het huurcontract voor de externe berging waar de inventaris zich in bevond overgedragen aan de curator. Omdat daarmee feitelijk is voldaan aan de vordering tot afgifte, heeft de curator geen vordering in de hoofdzaak hoeven in te stellen. The Power Foon stelt nog wel eigenaar te zijn van enkele zaken die zich tussen de inventaris bevinden, maar heeft daartoe geen sluitend bewijs aangeleverd. 3.6 Verkoopopbrengst De inventaris zal via een online veiling te gelde worden gemaakt. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de hoogte van de door de belastingdienst ingediende vordering is er sprake van bodemvoorrecht. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Andere activa 3.10 Beschrijving 3.11 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er is bij de eigen aangifte een debiteurenoverzicht aangehecht. Uit dit overzicht blijkt dat de omvang van bedraagt. Deze debiteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven. Daarnaast is er sprake van rekening-courantvorderingen op aan DTN gelieerde ondernemingen. Deze rekening-courant standen worden nog onderzocht. 4.2 Opbrengst 4/7

5 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend wegens een door DTN verstrekte hoofdelijkheid ten aanzien van de volgende vorderingen van de bank op het aan DTN gelieerde MTTM Partners N.V.: - -courant schuld; Leasecontracten Niet geconstateerd. 5.3 Beschrijving zekerheden Ter meerdere zekerheid van de vorderingen van ING Bank N.V. zijn volgens haar opgaaf (onder meer) de volgende zekerheden gevestigd: - een compte-jointe en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door onder meer DTN; - een eerste pandrecht op de boekvorderingen, voorraden en bedrijfsuitrusting. De rechtsgeldigheid van het pandrecht wordt nog door de curator onderzocht. ING Bank N.V. heeft nog niet alle ter zake relevante informatie aangeleverd. 5.4 Separatistenpositie Zie hierboven onder Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er heeft zich inmiddels één partij gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Er hebben zich nog geen partijen met een recht van reclame gemeld. 5.8 Retentierechten Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht gemeld. 6. Doorstart/voortzetten Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten van DTN. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 5/7

6 7.2 Depot jaarrekeningen 2010: 26 april : 18 maart : 18 maart Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m , Preferente vordering fiscus Preferente vordering UWV Vooralsnog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9. Procedures De curator is kort na datum faillissement in kort geding gedagvaard door een werknemer die doorbetaling van loon en wedertewerkstelling eist. Deze werknemer stelt dat zijn oproepcontract ex artikel 7:610a BW is geconverteerd in een vast dienstverband omdat zijn werkzaamheden een structureel karakter hadden gekregen. Deze werknemer wilde de uitkomst van zijn bij het UWV ingediende aanspraken op de 6/7

7 loongarantieregeling niet afwachten, en stelde deze vordering op de boedel in. De vorderingen tot wedertewerkstelling en betaling van de loonachterstanden tot de faillietverklaring zijn vlak voor het kort geding ingetrokken, maar de vordering ter zake het loon over de opzegtermijn niet. Met toestemming van de rechter-commissaris is er verweer tegen deze vordering gevoerd. De mondelinge behandeling is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, sector kanton, aangehouden tot 16 mei 2013 in afwachting van nadere communicatie met het UWV over diens afwikkeling van de vordering van deze werknemer. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak In de volgende verslagperiode zal de curator de vereffening van de boedel voortzetten, waaronder de debiteurenincasso en de afwikkeling van de inventaris Indiening volgend verslag Over drie maanden. Amsterdam, 26 april 2013 mr. S.I.P. Schouten, curator 7/7

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie