Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje 2013-2014"

Transcriptie

1 Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alles rondom het kind 5 a. Het volgen van de ontwikkeling 5 b. Samenstelling van de groepen 5 c. Accommodatie en materiaal 5 d. Dagelijkse gang van zaken 5 e. Een aantal praktische zaken op alfabet 6 3. Algemene zaken 10 a. Bestuur 10 b. Inschrijving 10 c. Financiën 10 d. Klachten 14 2

3 1. Inleiding Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelgroep het Toermalijntje. Het Toermalijntje is de geïntegreerde peuterspeelgroep van basisschool De Toermalijn. De peuterspeelgroep is gevestigd op beide locaties van de Toermalijn. Via dit informatieboekje samen met het pedagogisch beleidsplan proberen we ons op een zo juist mogelijke manier aan u te presenteren: wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor? Op de peuterspeelgroep nemen we een stukje van de opvoeding van thuis over. Het is meer dan alleen gezellig met kinderen bezig zijn. We creëren een sfeer, benaderen peuters vanuit een bepaalde houding en bieden activiteiten aan vanuit een bepaald idee. Met dit informatieboekje willen we u van een aantal praktische zaken op de hoogte brengen. Onze peuterspeelgroepen zijn gehuisvest in een lokaal van basisschool de Toermalijn op de locatie Emmastraat en in een lokaal op de Toermalijn op de locatie Schaepmanlaan. Onze speelgroep is verbonden aan de school. Dit betekent dat de peuterleidsters tot het schoolteam behoren. Het heeft echter nog een ander groot voordeel. We hebben de mogelijkheid om een ononderbroken ontwikkeling neer te zetten van 2 tot 12 jaar. Daarnaast worden lijnen binnen de peuterspeelgroep, kleutergroepen en hogere groepen veel korter. We kunnen gemakkelijker observeren, kinderen doorpraten, informatie uitwisselen etc. Dit zijn allemaal zaken waar uw kind van profiteert. De Verordening peuterspeelzaalwerk kent drie ambitieniveaus voor peuterspeelgroepen: a. Ambitieniveau 0: semi-professionele peuterspeelgroep b. Ambitieniveau 1: reguliere peuterspeelgroep c. Ambitieniveau 2: VVE peuterspeelgroep Het Toermalijntje is een peuterspeelgroep met ambitieniveau 1: Reguliere peuterspeelzaal: Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en doorverwijzen Bij dit ambitieniveau wordt, naast het spelen en ontmoeten, expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters, het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden en het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. De peuterspeelgroep heeft een duidelijke rol in de sluitende aanpak nul- tot zesjarigen en de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Op de peuterleeftijd maken kinderen een stormachtige ontwikkeling door. Binnen dit ambitieniveau wordt aantoonbaar aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de zintuigen en de motoriek en de cognitieve ontwikkeling. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op de stimulering van de ontwikkeling thuis. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Gebleken is dat daarvoor in de leeftijd van nul tot vier jaar de basis wordt gelegd. De in deze fase opgelopen achterstand in de ontwikkeling van het kind is naarmate de tijd vordert steeds moeilijker en tegen steeds hogere inspanningen en kosten in te lopen. Binnen dit ambitieniveau wordt naast ontwikkeling de nadruk gelegd op het signaleren van taal- en ontwikkelingsachterstanden. 3

4 Personeel Het uitvoerende werk op de groep wordt op dit ambitieniveau gedaan door twee beroepskrachten. De beroepskrachten hebben minimaal een opleiding op MBO 3 niveau. Soms zijn er op de peuterspeelgroep stagiaires. Deze pedagogisch medewerkers in opleiding zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn altijd boventallig aanwezig. 4

5 3. Alles rondom het kind a. Het volgen van de ontwikkeling Op het Toermalijntje gebruiken we het peutervolgsysteem van Pravoo. Minimaal één keer per jaar krijgen ouders de gelegenheid tot een oudergesprek naar aanleiding van het peutervolgsysteem, dit zal zijn in de maanden januari en/of juni. Als ouders tussendoor vragen hebben over de ontwikkeling of het functioneren van hun kind, kunnen zij hiervoor altijd bij de leidsters terecht. Tijdens elk bezoek van het kind aan de peuterspeelzaal is er nadien kort de gelegenheid om met de leidster te spreken. Er kan ook een afspraak voor een gesprek gemaakt worden. Indien de leidster een ouder wil spreken over de ontwikkeling of het functioneren van een kind, zal zij hiervoor een afspraak maken met de ouders. b. Samenstelling van de groepen Op onze peuterspeelgroep zitten kinderen van 2 tot 4 jaar bij elkaar in de groep. Deze opbouw heeft als voordeel dat de integratie van de jongste peuters geleidelijk door het jaar heen plaats vindt. De wat langer op de peuterspeelzaal aanwezige kinderen worden zo het voorbeeld voor de nieuwe kinderen. Er zitten maximaal 14 kinderen in een groep. Ouders kiezen zelf op welk dagdeel/welke dagdelen ze hun kind willen plaatsen, mits er voldoende ruimte is op de betreffende dag. De kinderen bezoeken de peuterspeelgroep onder begeleiding van twee leidsters, die beiden gediplomeerd zijn. Om de peuters alvast kennis te laten maken met de Toermalijn en om de doorgaande leerlijn te garanderen brengen de peuters regelmatig een bezoek aan een van de kleutergroepen op de eigen locatie. De peuters en kleuters zitten dan samen in de kring, spelen samen in de hoeken of werken samen aan een activiteit. c. Accommodatie en materiaal Op beide locaties bevindt de peuterspeelgroep zich in een lokaal van basisschool de Toermalijn. De peuterspeelgroepruimte is ingericht conform de wettelijke eisen. De materialen in het lokaal zijn specifiek afgestemd op de mogelijkheden en behoeftes van peuters. De buitenruimte van de kleuters is dezelfde als die van de peuters. Voor de peuterspeelgroep hebben we eigen buitenspeelmateriaal en wordt gebruik gemaakt van materiaal van de kleuters wanneer dit ook geschikt is voor peuters. Om de ontwikkeling van peuters te stimuleren wordt er gewerkt in thema s die aansluiten bij het voorstellingsvermogen en de ontwikkeling van de peuter. Gedurende enkele weken is een thema actueel en worden de activiteiten er op afgestemd. Voor de thema s wordt gebruik gemaakt van de methode Puk & Ko. d. Dagelijkse gang van zaken Een dagdeel op de peuterspeelgroep ziet er als volgt uit: 5

6 Het kind komt binnen met de ouder. Nadat de jas is weggehangen wordt het meegebrachte drinken in de bak gezet. Het kind is vrij in het kiezen van een activiteit. Dit kan zijn een puzzeltje maken, een boekje lezen of bijvoorbeeld in de poppenhoek spelen. De ouder begeleidt hier bij. Daarna wordt er afscheid genomen van de ouder. De kinderen gaan spelen en de leidsters helpen de kinderen hierbij. Na het voorlezen of zingen wordt er binnen gespeeld of, als het weer het toelaat, gaan de kinderen lekker buiten spelen. Er kan ook in de peuterspeelgroep of in het speellokaal een activiteit gedaan worden zoals een kringspel, een dansje of iets dergelijks. Na het spelen wordt er in de kring gegeten en gedronken. Daarna wordt er geknutseld. Aan het einde van de ochtend worden de kinderen weer opgehaald door de ouder. Per locatie kan de dagindeling iets verschillen. e. Een aantal praktische zaken op alfabet Afscheid nemen Vanzelfsprekend kunt u bij binnenkomst even met uw kind spelen en afscheid van uw kind nemen. Het is het beste voor uw kind als u het afscheid niet te lang laat duren. Allergieën/eetgewoontes Wanneer uw kind een voedselallergie heeft, of bepaalde eetgewoontes, geeft u dit dan door aan de leidsters. Ook wanneer er het een en ander verandert. Bereikbaarheid Het is voor ons en de kinderen prettig wanneer wij u telefonisch kunnen bereiken, bijvoorbeeld wanneer uw kind plotseling ziek is of erg verdrietig. Mocht u een keer ergens anders zijn, wilt u dan uw mobiele nummer of een ander nummer achterlaten bij de peuterleidsters. Binnenkomst Op de locatie Schaepmanlaan gaat om 8.30 uur de deur open. Ouders kunnen dan met hun kind(eren) alvast naar binnen en samen spelen of een boekje lezen. Het is wel de bedoeling dat ouders bij hun kind(eren) blijven tot de leidsters er om 8.45 uur zijn. Op de locatie Emmastraat gaat de deur om 8.40 uur open. Vanaf dat moment zijn de leidsters in het lokaal. Ouders kunnen tot 8.55 uur bij hun kind(eren) blijven om samen te spelen, een werkje te doen of een boekje te lezen. Buiten spelen 6

7 Er mag geen speelgoed meegenomen worden om buiten mee te spelen; denk hierbij aan rolschaatsen, fietsen e.d. Wanneer we naar buiten gaan, spelen we met de materialen die op school aanwezig zijn. Eigen verjaardag Wanneer uw kind jarig is, is het erg leuk om dit op de peuterspeelzaal te vieren. Wilt u dan wel van tevoren de datum doorgeven waarop u de verjaardag van uw kind wilt vieren? Ouders mogen bij die viering aanwezig zijn. Uw kind mag in de klas trakteren, het liefst een gezonde en niet te grote traktatie. De kinderen gaan niet met traktaties de andere klassen rond. De peuterleidsters zullen u laten weten op welk moment van de ochtend de verjaardag gevierd gaat worden. Eten en drinken Elke dag rond uur drinken de kinderen en eten ze gezellig een koekje met elkaar. U mag uw kind melk of sap meegeven om te drinken. Koolzuurhoudende dranken mogen niet. Wilt u uw kind een beker met drinken meegeven voorzien van zijn/haar naam. Bij binnenkomst kunnen de kinderen hun beker in het daarvoor bestemde mandje zetten. Een koek hoeft uw kind niet mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Hoofdluis Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, dan dient u dit zo snel mogelijk te behandelen. Wij geven aan andere ouders door dat er hoofdluis is gesignaleerd. Wanneer u zich inschrijft bij de peuterspeelzaal dient u voor uw kind een luizencape aan te schaffen. Deze kunt u voor 6,00 kopen bij de leidsters. Informatie naar u toe Belangrijke mededelingen worden bij de deur of op het mededelingenbord in de klas opgehangen. Ook krijgt uw kind informatie, formulieren en/of brieven mee naar huis. Indien er iets niet duidelijk is, dan kunt u dat altijd aan één van de leidsters vragen. Kleding Wanneer uw kind naar de peuterspeelgroep gaat, is het prettig hem/haar te kleden in kleding die tegen een stootje kan. Bij regenachtig weer kunnen de laarzen in de gang worden gezet. Uw kind kan dan voor binnen pantoffels of andere schoenen aantrekken. Aangezien de kinderen wel eens rennen of springen, mogen ze niet op hun sokken binnen spelen. Meenemen Wanneer u uw kind naar de peuterspeelgroep brengt, wilt u dan voor hem/haar extra luiers, billendoekjes en een extra set kleren meenemen? Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. 7

8 Namen Wilt u op de beker, de rugzak, de jas en andere spullen van uw kind zijn/haar naam zetten. Dit om vergissingen te voorkomen. Oudercommissie Per oktober 2012 heeft onze peuterspeelgroep officieel de overgang gemaakt van peuterspeelzaal naar peuteropvang. De reden hiervoor is een verandering in het vergoedingenbeleid van de gemeente. In de dagelijkse praktijk zal er niets veranderen, de veranderingen zijn vooral administratief. Wat wel nieuw voor ons is, is dat wij nu als peuteropvang organisatie verplicht zijn een oudercommissie in te stellen. In de oudercommissie heeft een aantal ouders van leerlingen van het Toermalijntje zitting. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar met het bevoegd gezag over verschillende thema s die de peuterspeelzaal aan gaan. Sinds oktober 2012 zijn wij dan ook druk bezig om een oudercommissie op te richten. Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de Oudercommissie van het Toermalijntje, dan kunt u dit laten weten aan de peuterleidsters. Risico-inventarisatie Jaarlijks wordt er in de peutergroepen een inventarisatie gehouden met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsrisico's. Deze zogenaamde risico-inventarisatie gaat uit van normen én van het (soms onvoorspelbare) gedrag van kinderen. Jaarlijks stelt de GGD vast of deze inventarisatie op de juiste wijze en volledig is uitgevoerd. De risico-inventarisaties en een afschrift van het inspectierapport van de GGD liggen op de locatie ter inzage. Speciale meldingen Wanneer u iets wilt melden aan één van de peuterleidsters, doet u dit dan bij voorkeur wanneer u uw kind weer komt ophalen. Bij binnenkomst hebben ze al hun aandacht nodig voor de kinderen. Taal De ontwikkeling van de taalvaardigheid is een belangrijk aspect van de peuterspeelgroep. Vooral voor peuters met een andere moedertaal, is het vergroten van de Nederlandse woordenschat extra belangrijk. Het beheersen van de Nederlandse taal maakt voor hen de overgang naar de basisschool gemakkelijker. Om verwarring bij de kinderen te voorkomen, vragen wij u om op school altijd in het Nederlands met uw kind(eren) en met andere ouders te praten. Zo leren de kinderen dat de school een plek is waar Nederlands wordt gesproken. Thema s Binnen de peuterspeelgroep wordt er vaak gewerkt met bepaalde thema s. Wanneer uw kind thuis iets heeft wat aansluit bij het bewuste thema, mag het dit als aanvulling meenemen. Vergeet niet het meegebrachte te voorzien van de naam van uw kind. Verjaardagen Wanneer papa, mama, opa of oma jarig is, mag uw kind een cadeautje maken. U kunt deze verjaardag op de speciale kalender in de klas invullen of doorgeven aan één van de leidsters. 8

9 Vrij vragen voor vakantie of verlof Kinderen op de peuterspeelgroep zijn nog niet leerplichtig en dus niet verplicht om aanwezig te zijn. We stellen het echter wel op prijs als u het van tevoren aan ons doorgeeft wanneer uw kind afwezig zal zijn. Website Ziekmeldingen Wanneer uw kind ziek is of niet kan komen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de peuterleidsters of aan één van de leerkrachten van de basisschool. Wij willen graag weten of een kind komt of niet. Zindelijk Wanneer u bezig bent om uw kind zindelijk te maken, willen we daar op de peuterspeelgroep graag aan meewerken. Uw kind moet dan wel een oefenbroekje en een onderbroek in plaats van een romper aan hebben. Zo maar U bent na schooltijd altijd van harte welkom in de peutergroep om werkjes te bewonderen. 9

10 4. Algemene zaken a. Bestuur Peuterspeelgroep Het Toermalijntje is geïntegreerd in katholieke basisschool De Toermalijn. De Toermalijn is één van de acht scholen van SKOBA, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink. Dhr. F. Kolen is de directeur van de basisschool, mevr. J. van Laar de coördinator van de peutergroepen. b. Inschrijving U kunt uw kind inschrijven voor de locatie Emmastraat of voor de locatie Schaepmanlaan. Kinderen komen minimaal 1 en maximaal 4 ochtenden naar de peuterspeelgroep. U kunt uw kind inschrijven middels een inschrijfformulier. Hieronder een overzicht van de openingsdagen en tijden: Locatie Emmastraat: Maandagochtend uur Dinsdagochtend uur Vrijdagochtend uur Locatie Schaepmanlaan: Maandagochtend uur Dinsdagochtend uur Woensdagochtend uur Donderdagochtend uur We hanteren de tijden van een gewone reguliere peuteropvang. Uitschrijving Minimaal 4 weken voordat uw peuter de peuterspeelgroep niet meer zal bezoeken, dient u op te zeggen. U doet dit door het ingevulde uitschrijfformulier bij de leidsters in te leveren. Dit formulier kunt u opvragen bij de peuterleidster. Wanneer uw peuter 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, moet u ook opzeggen. Opzeggen kan per iedere gewenste dag van de maand. Als uw kind vier jaar wordt, bent u niet verplicht uw kind aan te melden op de Toermalijn. U kunt aanmelden op de basisschool van uw keuze. Wij zouden het echter wel erg plezierig vinden als uw kind op de Toermalijn zou komen. U heeft de sfeer al kunnen proeven en een idee kunnen krijgen hoe we met elkaar werken. Natuurlijk hopen we dat onze wijze van werken u aanspreekt, maar mocht dat niet zo zijn, dan bent u vrij om voor iets anders te kiezen. c. Financiën 10

11 Tijdens de schoolvakanties is de peuterspeelgroep gesloten. U bent vrij om zelf te beslissen voor hoeveel dagdelen u uw kind aanmeldt. Wel raden we u aan uw kind voor minimaal twee dagdelen aan te melden. Ook de keuze voor de dagdelen is vrij, mits er op die dagdelen nog voldoende ruimte is. Sinds oktober 2012 vallen de Zwijndrechtse peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor hebben wij twee verschillende soorten peuterplaatsen. U komt ofwel in aanmerking voor de ene dan wel voor de andere soort peuterplaats. De eerste peuterplaats is de peuteropvangplaats. U komt hiervoor in aanmerking wanneer beide ouders werken of wanneer u tot een zogenaamde doelgroep behoort (informatie hierover kunt u vinden op De tweede peuterplaats is de gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats. U komt hiervoor in aanmerking wanneer een van beide ouders niet werkt of wanneer u een alleenstaande ouder zonder werk bent. 1. De peuteropvangplaats Wanneer beide ouders werken of wanneer u behoort tot een zogenaamde doelgroep heeft u bij plaatsing van uw kind op een peuteropvang recht op een kinderopvangtoeslag via de Wet Kinderopvang. Ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor deze Kinderopvangtoeslag hebben geen recht op een gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats. De Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt betaald door de Belastingdienst. Indien u recht heeft op Kinderopvangtoeslag ontvangt u van ons een contract op basis waarvan u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst op Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt u gevraagd om het LKR-nummer (Landelijke Registratie Kinderopvang). Het LKR-nummer van het Toermalijntje, locatie Schaepmanlaan is: Het LKR-nummer van het Toermalijntje, locatie Emmastraat is: We raden u aan om de Kinderopvangtoeslag bijtijds aan te vragen, daar de verwerking van uw aanvraag bij de Belastingdienst zo n 6 weken kan duren. Wij berekenen op school in 2014 een contractbedrag van 6,70 per uur. Van dit contractbedrag krijgt u op uw eigen rekening een deel terug van de Belastingdienst. Het contractbedrag wordt per maand geïncasseerd via een automatische incasso. U krijgt van ons een contract op basis van 40 weken. De schoolvakanties hoeft u namelijk niet te betalen. Deze 40 weken betaalt u in 12 gelijke delen. U betaalt dus iedere maand een zelfde bedrag. De door de Belastingdienst vastgestelde teruggave wordt ook in twaalf gelijke delen uitgekeerd. U ontvangt van ons een rekenhulp. Hierop kunt u zien hoeveel het u bij een bepaald inkomen netto kost om uw kind naar het Toermalijntje te laten komen. 11

12 Het is niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag op de rekening van het Toermalijntje te laten storten, zodat u dan alleen het netto maandbedrag betaalt. De kinderopvangtoeslag wordt altijd op uw eigen rekening gestort. 2. De gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats Deze plaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente en zijn alleen voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Op het inschrijfformulier kunt u zien wat u per maand betaalt. De ouderbijdrage wordt over 11 maanden geïncasseerd. De vakantieweken zijn hier al in verwerkt. U betaalt dus elke maand eenzelfde bedrag. In de zomervakantie betaalt u 1 maand niet. Voor een gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats dient u bij de belastingdienst een IB-60 formulier aan te vragen over het meest recente jaar. Op een IB-60 formulier staan uw inkomensgegevens zoals bekend bij de Belastingdienst. U dient deze aan te vragen voor beide ouders/verzorgers. Uit het formulier moet blijken dat 1 van beide ouders niet werkt (bij 2-ouder gezin) of dat u niet werkt (bij 1-ouder gezin). Het IB-60 formulier/de IB-60 formulieren levert u gelijktijdig met het inschrijfformulier in. Wanneer u geen IB-60 formulier(en) inlevert, dan zijn wij genoodzaakt het reguliere peuteropvangtarief van 6,70 (prijspeil 2014) per uur in rekening te brengen. Het bedrag dat u voor peuterspeelzaal het Toermalijntje moet betalen is afhankelijk van twee zaken: a) het aantal dagdelen dat u gebruik wilt maken van de peuterspeelzaal; b) het gezamenlijke bruto- gezinsinkomen. Laag: bruto gezamenlijk gezinsinkomen onder ,00.* Midden: bruto gezamenlijk gezinsinkomen tussen ,00 en ,00. Hoog: bruto gezamenlijk gezinsinkomen tussen ,00 en ,00 Hoger: bruto gezamenlijk gezinsinkomen boven , dagdeel: 14,75 per maand 0 2 dagdelen: 29,50 per maand 0 3 dagdelen: 44,25 per maand 0 4 dagdelen: 59,00 per maand 0 1 dagdeel: 16,75 per maand 0 2 dagdelen: 33,50 per maand 0 3 dagdelen: 50,25 per maand 0 4 dagdelen: 67,00 per maand 0 1 dagdeel: 22,75 per maand 0 2 dagdelen: 45,50 per maand 0 3 dagdelen: 68,25 per maand 0 4 dagdelen: 91,00 per maand 0 1 dagdeel: 34,50 per maand 0 2 dagdelen: 69,00 per maand 0 3 dagdelen: 103,50 per maand 0 4 dagdelen: 138,00 per maand * Bij een inkomen onder ,00 per jaar komt u in aanmerking voor overheidssubsidie. U betaalt dan geen eigen bijdrage. 12

13 Schippersouders Deze uitleg geldt niet voor schippersouders. Voor hen is er de mogelijkheid om per peuterspeelzaalbezoek te betalen. Dit gaat via een strippenkaartsysteem. De peuter moet wel bij onze peuterspeelzaal ingeschreven worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de peuterleidsters. Schippersouders ontvangen bij inschrijving een brief met uitleg. Algemene voorwaarden: - De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden; - De peuterspeelgroep hanteert de schoolvakanties. Bij een gesubsidieerde plaats: U betaalt 11 maanden. In de zomervakantie valt er 1 maand af. - Bij inschrijving betaalt u eenmalig 7,00 administratiekosten; - De verschuldigde bijdrage wordt automatisch per maand (achteraf) door onze Stichting Katholieke Peuterspeelzalen Bernardus Alfrink geïncasseerd. U dient hiervoor bijgevoegd inschrijfformulier/ toetsingsformulier te hebben ingeleverd; - Indien niet afgeschreven kan worden, ontvangt u een aanmaning. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning voldaan te zijn. - Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt, zijn we genoodzaakt voor de eerste herinneringsnota 3,00 administratiekosten te berekenen. Na 14 dagen ontvangt u een tweede herinnering waar we 6,00 administratiekosten voor berekenen; - Indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichting, zijn we genoodzaakt uw peuter te weigeren op de speelzaal. - Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd wanneer u het daarvoor bestemde formulier invult en inlevert bij de peuterleidsters. De wijziging kan op iedere gewenste dag van de maand ingaan. Invullen van het inschrijfformulier Door de gegevens die u invult op het nieuwe inschrijfformulier en door meeleveren van het IB-60 formulier kunnen wij zorgen dat u voor de goede peuterplaats u in aanmerking komt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het IB-60 formulier/de IB-60 formulieren dan wel voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Voor vragen over de inschrijving kunt u terecht bij mevrouw J. van Laar. Voor vragen over de Kinderopvangtoeslag of het IB-60 formulier kunt u bellen met de Belastingdienst ( ) of kijkt u op de site d. Klachten 13

14 Een klacht kunt u allereerst bespreken met de leidsters. Komt u er niet uit, dan kunt u de klacht bespreken met de coördinator van de peuterspeelgroep, mevr. J. van Laar. Zij is op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, heeft u de mogelijkheid om zich - afhankelijk van de aard van de klacht - te wenden tot de ZcKK (Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang) te Rotterdam. 14

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over de peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage Informatieboekje van Peuterspeelschool De Plantage Dit boekje informeert u over de huisregels van ; Peuterspeelschool De Plantage. De leidsters op de Dreumeldoos zijn: Kitty Delsink Migo Kitty werkt op

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017 INFORMATIEBOEKJE Stichting Peuterspeelzaal t Hummeltje Prins Bernhardstraat 42 2825 BE Berkenwoude Uitgave 2017 Vooraf Alle informatie betreffende Peuterspeelzaal t Hummeltje vindt u in dit boekje. De

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuteropvang

Informatieboekje. Peuteropvang Informatieboekje Peuteropvang Inleiding Hierbij bieden wij u ons informatieboekje aan. Het informeert u over de gang van zaken op de peuteropvang. U heeft uw kind aangemeld voor de peuteropvang. Een belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers.

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Fides Peuterwerk Peuterwerk Peuterwerk van Fides biedt een uitdagende omgeving, waarin peuters op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Uw peuter wordt daarbij ondersteund door deskundige

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders Beste peuterouders, WELKOM IN DE PEUTERSPEELZAAL VAN WAALSDORP! Uw kind gaat nu starten of is

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL INFORMATIE brochure STICHTING PEUTERSPEELZALEN VEGHEL Als kinderen zich ontwikkelen tot peuter komt het moment dat zij hun leefwereld willen uitbreiden; een peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheid. De

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De Peutersoos... 4 De leidsters... 5 Het bestuur... 5 Huisregels... 7 De tijden.... 7 Ziekte/afwezigheid.... 7 Opzegtermijn..... 7 Eten & kleding... 8 Nieuwsbrief...

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Kindgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geboortedatum Geslacht BSN Nationaliteit jongen / meisje De Rakkertjes Hageroos 1 4102 JN Culemborg T 0345-535952 info

Nadere informatie

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG.

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Voor contact: SPGG Postbus 173 4190 CD GELDERMALSEN www.spgg.nl Administratie: Tel:

Nadere informatie

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje - 1 Peuterspeelzaal t Hummeltje Rhenoyseweg 34a 4152 EL Rhenoy 0345-680805 ; hethummeltje@tele2.nl Peuterspeelzaal t Hummeltje Geachte ouders en verzorgers,

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem Inhoud Bij het huisbezoek ontvangt u nog: een inkomensopgaveformulier / plaatsingsovereenkomst een formulier voor de berekening van de ouderbijdrage een lijst met namen van de leiding en de oudercommissie

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER

STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Informatieboekje STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Beste ouders, November 2016 Voor u ligt het informatieboekje van de Stichting Peuterspeelzalen Schermer. Met dit boekje willen wij u een zo duidelijk

Nadere informatie

Informatieboekje Peuteropvang Klavertje Vier. www.pszklavertjevier.nl

Informatieboekje Peuteropvang Klavertje Vier. www.pszklavertjevier.nl Belangrijke informatie 2015 2016 Informatieboekje Peuteropvang Klavertje Vier www.pszklavertjevier.nl Inhoudsopgave Peuteropvang, wat is dat?... 3 Observatiemethode Kijk!... 3 Praktische informatie Openingstijden...

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Voorscholen & Peuterspeelzalen

Voorscholen & Peuterspeelzalen Voorscholen & Peuterspeelzalen Voorscholen & Peuterspeelzalen COLOFON: uitgave Combiwel postbus 95304 1090 HH amsterdam t. 020-575 47 00 welkom@combiwel.nl www.combiwel.nl Fotografie: Gerrit van Boxtel

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar;

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar; Reglement peuterspeelzalen en peuteropvang SKA De Cirkel A ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. De peuterspeelzaal is een openbare instelling die toegankelijk is voor alle peuters vanaf twee jaar tot vier jaar, waarvan

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal.

Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal. Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal.net Onze visie Peuterspeelzaal Rozenstraat is niet zomaar een kinderopvang.

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Peuterspeelzaal Kabouter Puntmuts Debussylaan TE Rotterdam

INFORMATIEBOEKJE. Peuterspeelzaal Kabouter Puntmuts Debussylaan TE Rotterdam INFORMATIEBOEKJE Peuterspeelzaal Kabouter Puntmuts Debussylaan 11 3055 TE Rotterdam 06-22134144 www.puntmutshillegersberg.wordpress.com Informatieboekje Stichting Peutergroep Hillegersberg 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Inhoudsopgave 1 Welkom / Voorwoord Blz. 2 2 Openingstijden 3 3 Groepen en leidsters 3 4 Ruimte en spel 3 5 Dagindeling 4 6 Activiteiten 4 7 Kwaliteit en veiligheid 4 8 Pedagogisch beleid 5 9 Brengen en

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep Help mij het zelf doen - Maria Montessori Welkom bij de peutergroepen van Waalsdorp Beste peuterouders, Uw kind gaat nu starten of is al gestart in de

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie Welkom Informatieavond Peuteropvang Duiven Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen Monique van Berkom, plaatsing en administratie Teams van de peuterspeelzalen Programma Aanleiding Aanbod Peuteropvang

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Doel van deze ouderavond Informatie geven over de komende veranderingen per 1 januari 2018. Wat verandert er en wat blijft gelijk voor ouders

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien Welkom Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort Ineke Arts, sectormanager Erik Stevens, financien Monique van Berkom, plaatsing en administratie Programma Inleiding Aanbod Peuteropvang Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatieboekje De Peuterhoek 1

Inhoudsopgave. Informatieboekje De Peuterhoek 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 WAAROM NAAR DE PEUTERSPEELZAAL?... 2 ALGEMENE INFORMATIE... 2 Geschiedenis... 2 Doel... 3 ORGANISATIE... 3 1. Het bestuur... 3 2. Oudercommissie... 3 3. Leidsters... 3 4. Groepsindeling...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Informatieboek je Inhoudsopgave ʻt Peuterplein 4 Doelstelling 4 De stichting Peuterspeelzalen Bodegraven - ʻt Peuterplein 4 Geschiedenis en ontwikkeling Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen

Inschrijfformulier Peuterspeelzalen Algemene gegevens Door Mikado in te vullen Ontvangstdatum inschrijfgeld Gegevens ingevoerd d.d. Tariefgroep Gegevens van de ouders Voorletter en achternaam 1e ouder (rekeninghouder)---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Jip en Janneke. April 2012

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Jip en Janneke. April 2012 Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Jip en Janneke April 2012 INHOUDSOPGAVE: Inleiding blz.2 1. Visie en doelstelling 1.1 De functie van de peuterspeelzaal blz.3 1.2 Onze visie op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Leidster: Atie Jonker, Tel: 0299-673012. Leidster: Sylvia Appelman, Tel: 072-5022939. Leidsters: Esther van Harskamp, Tel: 072-5710840

Leidster: Atie Jonker, Tel: 0299-673012. Leidster: Sylvia Appelman, Tel: 072-5022939. Leidsters: Esther van Harskamp, Tel: 072-5710840 INFORMATIEBOEKJE STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van de Stichting Peuterspeelzalen Schermer. Middels dit boekje willen wij u een zo duidelijk mogelijk

Nadere informatie

INFORMATIE. brochure. Hoera: naar de peuterspeelzaal! Stichting Peuterspeelzalen Veghel. Ontdekken en leren. Spelen en bewegen.

INFORMATIE. brochure. Hoera: naar de peuterspeelzaal! Stichting Peuterspeelzalen Veghel. Ontdekken en leren. Spelen en bewegen. INFORMATIE brochure Stichting Peuterspeelzalen Veghel Ontdekken en leren Spelen en bewegen Taal en tellen Muziek en zingen Knutstelen en voorlezen Hoera: naar de peuterspeelzaal! De peuterspeelzaal Creëren

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie