De evenwichtskunstenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De evenwichtskunstenaar"

Transcriptie

1 De evenwichtskunstenaar Resultaat- en waardengericht leidinggeven Je geeft als teamleider leiding aan een aantal teams in Zorg of Onderwijs en je hebt de volgende ambities: Je wilt een leider zijn die zijn koers laat bepalen door zijn innerlijke stem, zijn intrinsieke motivatie en zijn passie voor goede zorg of goed onderwijs. Je wilt recht doen aan je innerlijk kompas en aan je innerlijk weten en dit als leidraad nemen voor je denken, voelen en handelen. Door zelf het voorbeeld te zijn wil je je medewerkers opvoeden in de geest van de waarden die tot goede zorg of goed onderwijs leiden. De wereld van morgen vraagt om mensen die hun innerlijke waarden als leidraad voor het handelen nemen. Dit zijn universele waarden die in onze genen zitten opgesloten. Mensen die hun innerlijk kompas als uitgangspunt nemen, komen tot creatieve, onconventionele oplossingen en maken als vanzelfsprekend nieuwe stappen in hun denken. Je wilt eraan werken de waarden die in jouw organisatie belangrijk zijn te onderzoeken in hun effect op goede zorg en goed onderwijs. Je wilt je conclusies met collega s delen en initiëren dat er -als daar aanleiding voor isverder mee gewerkt wordt in je organisatie. De organisaties die in staat zijn vanuit heldere waarden hun identiteit zichtbaar en beleefbaar te maken, hebben meer waarde en aantrekkingskracht voor cliënten, stakeholders en medewerkers. Hoe je als leidinggevende vulling geeft aan deze waarden en anderen hiertoe uitnodigt, is van cruciaal belang in een organisatie die met doorleefde waarden wil werken. Je wilt een goede voldoende scoren m.b.t. de resultaten die van je verwacht worden in je functie, maar ook een goede voldoende in de balans werk-privé. Gelukkig wordt het ook in Zorg en Onderwijs steeds meer vanzelfsprekend om concrete resultaatgebieden als focus van het functioneren te beschouwen. Jouw competenties zijn het gereedschap dat bepaalt of je succesvol kan zijn in je resultaatgebied, zodanig dat je je organisatie dient maar ook goed voor jezelf zorgt. In het opleidingstraject resultaat- en waardengericht leidinggeven zijn deze thema s de rode draad.

2 Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in Zorg en Onderwijs op het middenkader niveau die verantwoordelijk zijn voor (teams van) uitvoerende medewerkers. Doelen Leidinggevenden in het middenkader zijn de meest cruciale fakkeldragers van de identiteit van de organisatie. Deze opleiding wil de competenties van de leidinggevende versterken die nodig zijn om de rol van fakkeldrager met succes op zich te kunnen nemen. Een fakkeldrager is iemand die geïnspireerd vorm geeft aan de identiteit van de organisatie en hiermee anderen aansteekt dit ook te doen. Leidinggevenden in het middenkader zijn cruciaal in het (doen) halen van de resultaten die t.a.v. de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering worden gesteld. Deze opleiding wil de competenties van de leidinggevende versterken die nodig zijn om de resultaatgebieden die bij de functie horen met succes te kunnen realiseren. Resultaatgebieden geven aan voor welke concrete resultaten de leidinggevende verantwoordelijk is en op welke gebieden deze resultaten liggen. De kritische succesfactoren om bovengenoemde doelen te kunnen halen, liggen voor een groot deel in de persoon van de leidinggevende zelf. Daarom is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende een voorwaarde voor het verbeteren van zijn resultaat- en waardengerichtheid. De opleiding schenkt veel aandacht aan het ontwikkelen en optimaliseren van persoonlijke competenties. (Mahatma Gandhi) 2 2

3 Visie achter de opleiding Als je kwalitatieve resultaten wilt halen zonder gemeenschappelijke waardeoriëntatie, dan sta je voor een onmogelijke opgave. En als je enkel waarden nastreeft zonder hier resultaten aan te verbinden ontbreekt de doelgerichtheid en dus de zin ervan. Waarden geven richting aan de vorm en inhoud die je wilt geven aan Goede Zorg en Goed Onderwijs Waarden zijn het ankerpunt van groepsleiding en docenten bij de uitvoering Waarden zijn een kompas bij het oordeel van betrokkenen over resultaten en sturen de resultaten in de gewenste richting Als je succesvol wilt zijn als organisatie heb je een stralende kleur nodig; kenmerken en principes waar klanten en medewerkers je op uitkiezen. Je moet er als klant op kunnen vertrouwen dat het hier niet alleen om woorden gaat, maar met name om daden. Dat de daden zijn wat de woorden beloven. Die stralende kleur krijg je als je heel expliciet kiest voor een bepaalde identiteit en de daarmee samenhangende waarden consequent toepast in het vormgeven van alle onderdelen van de organisatie. Waarden en gewenste resultaten zijn onlosmakelijk verbonden en zijn het kompas om vorm te geven aan de identiteit van de organisatie. Degenen die met name onmisbaar zijn om deze identiteit (te doen) realiseren, zijn de leidinggevenden uit het middenkader. Zij staan centraal in het krachtenveld van de organisatie, en dat vraagt Evenwichtskunst. Alleen zo kan je als leidinggevende omgaan met de diverse krachten die je in jezelf en in de omgeving op deze plaats tegenkomt. Alleen zo kan je het juiste midden vinden, van waaruit allen, hoe verschillend dan ook, verenigd zijn en kunnen samenwerken. Hoe groter de diversiteit, des te meer potentie om tot betere kwaliteit te komen. De gemeenschappelijke waarden zijn het bindmiddel en geven vorm, kracht, richting en beweging. 3 3

4 Inhoud van de thema s in de modules 1. Verleden, heden en gewenste toekomst van leidinggevende (basismodule) Wat is mijn achtergrond, waar sta ik nu, waar wil ik naar toe? Kennis maken met de deelnemers en hun organisaties Verleden, heden en toekomst in je biografie Mensbeeld achter de opleiding De tijdgeest -waarnemen - zelfreflectie - varen op innerlijk kompas - bewust van waarden en idealen 2. Resultaat en waardengericht leidinggeven Welke resultaten wil ik halen? Hoe wil ik dat doen? Hoe kijkt mijn organisatie hiernaar? - imaginatie - bewust van waarden en idealen - resultaatgerichtheid - oordeelsvorming - authenticiteit Visie op leiderschap Waarden en beoogde resultaten Innerlijk leiderschap Resultaatgebieden (Kritische)Succesfactoren 3. Visie en Identiteit binnen het werkgebied Hoe geef ik gestalte aan de visie van mijn organisatie op mijn werkgebied? Organisatievisie / visie op werkgebied Aantrekkelijkheid en onderscheidelijkheid van de visie/identiteit Diagnose identiteit op organisatieniveau Speerpunten uit de diagnose Vertaalslag naar doelstellingen van de werkgebieden - inleving in markt en cliënten - kritisch vermogen - bewust van waarden en idealen - gevoel voor wat aan de tijd is - intuïtie 4. Werken volgens gewenste identiteit en visie in de teams Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers in mijn teams kunnen handelen in overeenstemming met de visie en identiteit? - voorleven van de waarden - levend maken en houden van de waarden - inspireren - enthousiasmeren - werken met weerstanden -betrokkenheid Diagnose van identiteitsproces in het team Ontwikkelings- en opleidingsplan teams De voorleeffunctie van de leidinggevende Feedback Levende waarden : waarden in dialoog Inspireren 4

5 5. Tevreden klanten Hoe zorg ik voor tevreden klanten? Diagnose van vraag- aanbod proces in het team Kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn Procesanalyses Klanttevredenheid Klachten Evaluatie Met oplossingen komen - dienstbaar en servicegericht - communicatief - innovatief en creatief - ondernemend - omgevingsgericht - kwaliteitsgericht 6. Goede samenwerking binnen het team Hoe zorg ik in mijn teams voor een samenwerkingsklimaat waarin het collectief en het individu tot hun recht komen? Diagnose van het samenwerkingsproces in het team Cohesie en Los zand Systeemleer - communicatief/humor Typologie van het team - bemiddelaar bij conflicten Procesinterventies - overwicht hebben (Meta)communicatie - helikopterview Vergadertechnieken - met gevoel 7. Coaching Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk uit de verf komen? Ontwikkeling van medewerkers Methodiek om aan verandering te werken Gesprekstechniek Coachingsprofiel Leeftijdsfasen Basispsychologie Medewerkertevredenheid - ontwikkelingsgericht - zien van potentie - dienstbaar aan de ander - interesse in diepere laag -situationeel leidinggeven 8. Kengetallen Hoe interpreteer ik de kengetallen die binnen mijn resultaatgebied vallen? - analytisch vermogen - vasthoudendheid - affiniteit met cijfers -aandacht voor details - accuraat Bekostiging van de zorg/onderwijs Relatie met de zorgkantoren leeftijdsopbouw en ziekteverzuim van het team Analyse van gegevens Succesfactoren 5

6 9. Kosten beheersen in budget en formatie Hoe blijf ik zo creatief mogelijk binnen budget en formatie? Ondernemen d.m.v. game in praktijk brengen van het geleerde uit module 8 - zorgvuldig en secuur - creatief - analytisch vermogen 10. Ondernemerschap Hoe werk ik binnen mijn werkgebied aan vernieuwingen, uitbreidingen en verdere ontwikkelingen? - proactiviteit - creatief, ideeënrijk - rechterhersenhelft denken - out of box denken - nieuwsgierig en geïnteresseerd - initiatief Proactiviteit Ondernemen Stakeholders Innovatie Productontwikkeling 11. Samenwerking in het krachtenveld van de organisatie Hoe zorg ik ervoor dat zoveel mogelijk mensen met me meewerken, en zo min mogelijk mensen tegen me in werken? Krachtenveldanalyse (Meta)communicatie en feedback Conflicten en weerstanden Dialoog Volgen en sturen - verbinden - gespreksvaardig - kan tegen kritiek - open en eerlijk - win win opzoeken - overwicht - draagvlak creëren 12. Waar sta ik nu? (eindmodule) presentatie eindwerkstukken feestelijke afsluiting 6

7 Opzet van de opleiding Intakegesprek Aan de hand van een vooraf door de deelnemer ingevulde vragenlijst over waarden competenties en resultaatgebieden vindt een intake gesprek plaats met de deelnemer en zijn leidinggevende. Hierin maken we kennis en onderzoeken we of het aanbod passend is. Structuur van de dagen We werken 10 maandagen+ avond in een structuur die steeds hetzelfde verloopt (de eerste en de laatste module volgen een ander stramien). tijd programmaonderdeel opleider/inleider 9.00 uur Welkom Danja van der Meer Programma Huiswerkbespreking uur Inleiding in het thema Danja van der Meer of andere inleider uur Competenties die horen bij het thema Don van Zantwijk belicht vanuit de ontwikkeling van de mensheid uur Pauze uur Thema Danja van der Meer of andere inleider uur Werken aan competenties die horen Paul de Ridder bij het thema d.m.v. muzikale ervaringen uur Pauze uur Het vergroten van kennis, inzicht Danja van der Meer vaardigheid en attitude m.b.t. competenties die horen bij het thema uur Werken aan competenties die horen Don van Zantwijk bij het thema d.m.v. kunstzinnige ervaringen uur Einde Competenties die horen bij het thema belicht vanuit ontwikkeling van de mensheid Om meer verdieping te geven aan de thema s die de revue passeren, zit in het programma ruimte om stil te staan bij de kwaliteiten die de mensheid zich door de eeuwen heen verworven heeft. Don van Zantwijk helpt je bewustzijn te krijgen van de grotere verbanden in de ontwikkeling van de mensheid, verschaft je inzicht in de samenhang der dingen en legt van hier uit de relatie naar de ontwikkeling van je kwaliteiten als leidinggevende. Daarmee komt wat je leert in breder perspectief te staan, en wordt je uitgedaagd om out of the box te denken, wat je inhoud als leidinggevende sterk ten goede komt. In de kunstzinnige verwerking wordt deze mentale exercitie verbonden met de wereld van gevoelens en ervaringen. 7 7

8 Werken aan competenties door middel van muzikale ervaringen Paul de Ridder neemt je mee in de muziek, om de thema s die we behandelen, en de competenties die hiermee gemoeid zijn, te verkennen vanuit de wereld van klank en ritme. Paul is erop gericht het thema te benaderen vanuit de kwaliteit van de ervaring. En dan niet een ervaring die op zichzelf staat, maar een ervaring die je deelt met anderen. Samenwerking en het verkennen van de condities die voor samenwerking essentieel zijn- is een steeds terugkerend thema in zijn bijdrage. Maar ook het onderzoeken van de eigen klankkleur, het doen groeien van de eigen stem, het zonder terughouding inbrengen van een eigen geluid, zijn belangrijke gebieden waar hij zich in zijn werk op focust. Werken aan het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheid en attitude van competenties die horen bij het thema In elke themabijeenkomst werken we 2 uur in verschillende werkvormen om meer basis te leggen onder de competenties die je helpen om je resultaten te halen. Begeleiding Onderzoeksopdracht In vier groepen van 3 deelnemers wordt onder begeleiding van een coach 3 maal 0,5 d.d. gewerkt aan de onderzoeksopdracht die onderdeel vormt van het eindwerkstuk. Buddysysteem Binnen de groep worden tweetallen gevormd die elkaars buddy zijn gedurende het opleidingstraject. Zij bespreken samen hun verdiepingsopdrachten en theorieverwerking voor. Zelfwerkzaamheid Er worden ter voorbereiding of verwerking van de modules opdrachten gegeven tot verdere verdieping. Het kan hierbij gaan om theorie, maar ook om verdere uitwerking van vragen of oefeningen. Er wordt van de deelnemer gevraagd een logboek bij te houden van het leerproces. Eindwerkstukken De opleiding wordt afgesloten met twee eindwerkstukken: 1. Een reflectieverslag van het leerproces dat doorlopen is. Aan de hand van dit verslag schrijf je een kort verhaal dat je aan de deelnemersgroep presenteert. 2. Het verslag van een onderzoeksopdracht op het gebied van identiteit en waarden, die je alleen of in kleine groepen uitvoert en presenteert voor deelnemers en relevante betrokkenen. 8 8

9 Organisatie, plaats, tijden, data en kosten Organisatie De organisatie ligt in handen van de Academie voor Verbindingskunst. De opleiding loopt van maart 2012 tot maart 2013, en vindt plaats in Veenendaal. Er wordt in 12 blokken van 1 dag gewerkt. De modules vinden plaats op maandag van uur tot uur. Data Module 1 26 maart 2012 Module 2 2 april 2012 Module 3 23 april 2012 Module 4 14 mei 2012 Module 5 11 juni 2012 Module 6 3 sept Module 7 24 sept Module 8 29 okt Module 9 26 nov Module jan.2013 Module febr.2013 Module maart 2013 Kosten De kosten voor deelname bedragen 2.975, - In dit bedrag zijn inbegrepen syllabi en mappen. De verplichting tot betaling is aangegaan als de deelnemer is toegelaten tot de opleiding en de betreffende organisatie het contract heeft getekend. Een voortijdig vertrek van de cursist uit de organisatie ontslaat de organisatie niet van deze betalingsverplichting. Het cursusgeld dient vooraf te worden voldaan, maar kan indien gewenst over twee boekjaren ( ) worden verspreid. Aanmeldingsprocedure Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan met het aanmeldingsformulier (na deze pagina) Stuur dit formulier met handtekening van jezelf en van je verantwoordelijk manager op naar: Academie voor Verbindingskunst t.a.v. Danja M. van der Meer De Genestetlaan GJ Soest

10 Academie voor Verbindingskunst t.a.v. Danja M. van der Meer De Genestetlaan 26, 3768 GJ Soest Aanmeldingsformulier de Evenwichtskunstenaar Resultaat- en waardengericht leidinggeven Naam deelnemer Adres Pc+woonplaats Telefoon privé Telefoon werk privé werk Werkzaam in organisatie Functie Geboortedatum Functie manager Naam verantwoordelijk manager geeft zich op voor de Evenwichtskunstenaar mrt mrt 2013 handtekening deelnemer handtekening verantwoordelijk manager 10

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Doelgroep: Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays.

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Rummaging. the new way in personal development. Waar kun je uit kiezen? Het programma- aanbod 2014

Rummaging. the new way in personal development. Waar kun je uit kiezen? Het programma- aanbod 2014 Rummaging the new way in personal development Waar kun je uit kiezen? Het programmaaanbod 2014 Je kunt nu online boeken en intekenen op de voor jou meest geschikte data www.ceeswiegel.nl Telefoon: +31654740722

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Meestal zijn we geneigd om te denken in oorzaak en gevolg. Er zijn organisatieproblemen die we niet krijgen opgelost door deze steeds

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven Leidinggeven de baas, 28 maart 2011 Coachend leidinggeven Nynke Jansen TU Doel workshop Definiëren van coachend leidinggeven Reflecteren over jezelf als coach Oefenen van een coachingsgesprek Interactief,

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

Van Egmond Coaching. Voor wie?

Van Egmond Coaching. Voor wie? Van Egmond Coaching Heb je behoefte aan iemand die goed kan luisteren, met je meedenkt, kritisch kijkt, ondersteunend is en je kan helpen bij het doorbreken van vastgelopen situaties? Zoek je voor je instelling

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

FONS WALRAVEN Change Coaching

FONS WALRAVEN Change Coaching In mijn loopbaan heb ik een set competenties opgebouwd, waarmee ik managers en professionals kan ondersteunen aan de menskant van de organisatie. Tot 2006 heb ik dat gedaan bij ABN AMRO, internationale

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn Training Focus Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn De Focus training legt een basis voor permanente educatie met hulp van kennis en vaardigheden met als resultaat om vanuit wijsheid

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

Van Egmond Coaching. Voor wie?

Van Egmond Coaching. Voor wie? Van Egmond Coaching Heb je behoefte aan iemand die goed kan luisteren, met je meedenkt, kritisch kijkt, ondersteunend is en je kan helpen bij het doorbreken van vastgelopen situaties? Zoek je voor jezelf

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Beeldcoaching: Daar kun je wat mee! Beeldcoaching, voorheen SVIB 1, is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Zorg Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 06-42083525 1 Indeling Inleiding..pagina 3 Algemene Leefstijl (3 uur).. pagina 4 Algemene Leefstijl (20 uur) pagina

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging!

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging! Het unieke IN-Placement Programma! Ons IN-Placement programma is een uniek programma waar je in 8 weken erachter komt wie je bent, wat je kan, wat je wil, en wat je nog moet doen om daar te komen. De doeltreffende

Nadere informatie

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend.

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend. Module 1 Coaching, kanker & vermoeidheid Vermoeidheid bij kanker is misschien wel de meest voorkomende klacht van mensen die kanker hebben (gehad). 80-90% van de patiënten herkent vermoeidheid gedurende

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie