FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art Wet jo. art a Uitv. besch. OB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)"

Transcriptie

1 FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art Wet jo. art a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties steeds als ondernemer verricht of afgenomen (dit aspect hoef je dus niet in je antwoord mee te nemen). Opgave 1. Aannemer Jongsma kocht op 1 september 2013 een nieuwe auto, een Mercedes E320 TDi; prijs OB (bedragen afgerond). Jongsma beschikt voor het derde kwartaal 2014 over de volgende gegevens: omzet belast OB, omzet verlegd Bepaal hoeveel OB Jongsma op zijn aangifte over het derde kwartaal 2013 in aftrek mag brengen. Besef dat verlegde omzet gewoon belaste omzet is waarvoor de afnemer de OB moet voldoen. De belaste omzet is dus = Dit is gelijk aan de totale omzet. Jongsma verricht dus uitlsuitend belaste prestaties. Jongsma mag OB in aftrek brengen. Over heel 2013 luidden de cijfers: belaste omzet OB, omzet verlegd Bepaal hoeveel OB Jongsma in verband met de aankoop van de auto eind 2013 nog mag aftrekken cq moet terugbetalen. Zoals gesteld bij antwoord 1. behoort de verlegde omzet tot de belaste omzet. Jongsma verricht in 2013 dus alleen belaste handelingen. De berekening aan het einde van het jaar (art. 12 lid 3 Uitv. besch. OB) luidt dan: 100% x /- 100% x = 0 aanvullende aftrek. Jongsma gebruikt de auto ook voor privédoeleinden. Jongsma voert geen kilometeradministratie. 3. Bepaal hoeveel OB Jongsma terzake het privégebruik van de auto moet aangeven. Doordat Jongsma geen km-administratie voert, kan de omvang van het privégebruik niet worden bepaald. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de correctie dan gelijk is aan 2,7% van de cataloguswaarde van de auto inclusief alle belastingen, dus 2,7% van ( ) = 2.335,50 Eind 2014 beschikt Jongsma over de volgende gegevens: belaste omzet OB, omzet verlegd Bepaal hoeveel OB Jongsma terzake van de auto eind 2014 nog in aftrek mag brengen cq moet terugbetalen. Ook nu verricht Jongsma uitsluitend belaste handelingen. De uitkomst laat zich dan raden: recht op 100%, al geclaimd 100%, verschil 0%. Er hoedft niets te worden gecorrigeerd. Op 1 maart 2015 koopt Jongsma nog een auto. Dez is voor Ypma, zijn uitvoerder. De catalogusprijs is incl OB. Ypma mag de auto privé gebruiken. Ypma schat het privégebruik op km per jaar (incl. woon-werkverkeer), dat is 10% van het jaargebruik. Gelet op W.F. Laman pag. 1 / 7 versie: 5-dec-14 16:56:00

2 het beperkte privégebruik is afgesproken dat Ypma daar geen vergoeding voor verschuldigd is. Ypma zal i.v.m. deze afspraak een km-administratie bijhouden. 5. Hoeveel OB mag Jongsma in verband met de aankoop van de auto in aftrek brengen? Jongsma gebruikt de auto alleen voor belaste handelingen. Voor het zakelijk gebruik is dit zondermeer duidelijk. Voor het privégebruik volgt dit uit art. 4 lid 2 Wet OB. Jongsma mag dus 100% van = in aftrek brengen. versie: 5-dec-14 16:56:00 pag. 2 / 7 blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc

3 In 2015 bedroegen de autokosten: - afschrijving verzekering motorrijtuigenbelasting onderhoud brandstof Hoeveel OB moet Jongsma terzake van het privégebruik op jaarbasis aangeven? De correctie bedraagt in 2015: Investering: 20% x = Kosten: Totaal Waarvan voor privégebruik 850 x 21% = 178,50 De correctie bedraagt 178,50. Eind januari 2015 heeft Jongsma bij de dealer een nieuwe auto besteld. Die wordt op 1 mei 2015 afgeleverd. De oude Mercedes gaat naar Veenstra, aan wie Jongsma al enige tijd geleden een bedrijfsauto had beloofd. Afgesproken is dat Veenstra voor het privégebruik 100 per maand betaalt. 7. Heeft een en ander gevolg voor het recht op aftrek van de in 2013 in aftrek gebrachte investerings-btw? Nee. Het privégebruik is een dienst ex art. 4 lid 2 Wet OB. Als de vergoeding minder is dan de werkelijke waarde, wordt de waarde fictief vastgesteld. Dat is hier het geval. De vergoeding wordt gesteld op 2,7% van = 2.335,50. Zie art. 8 leden 4 en 7 Wet OB jo. art. 5a Uitv. besch. OB. Jongsma is de bijtelling voor zijn privégebruik van de auto beu. Hij besluit vanaf mei 2015 een km-administratie te voeren. Daarvoor heeft hij in de auto speciale registratieapparatuur laten inbouwen. Jongsma woont 16 km van zijn bedrijf en gaat elke middag thuis eten. Jongsma rijdt per jaar km. 8. Mag Jongsma de OB geheel in aftrek brengen? Ja. Jongsma gebruikt de auto uitsluitend voor belaste handelingen. 9. Is Jongsma terzake van het privégebruik van zijn auto OB verschuldigd? Ja. In afwijking van de IB/LB-wetgeving vormt het woon-werkverkeer voor de OB privégebruik. Dus ondanks alle goede bedoelingen en de km-administratie ontspringt Jongsma de dans niet. De correctie is gelijk aan 21% van 20% van de catalogusprijs ex belastingen + 21% van de som van zijn overige autokosten (onderhoud, brandstof) waar OB op zat. blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc pag. 3 / 7 versie: 5-dec-14 16:56:00

4 Opgave 2 Het Pensioenfonds voor het Onderwijs (PvhO) is met een makelaar in gesprek over de aankoop van twee panden. Beide panden staan in Nederland en zijn rond 1970 gebouwd. Gebouw 1 is nadien door een GGD als gezondheidscentrum gebruikt; gebouw 2 is al die tijd als kantoor gebruikt. Gebouw 1 verkeert in slechte staat van onderhoud. PvhO wil gebouw 1 daarom laten slopen en op de vrijkomende grond een appartementengebouw bouwen. Bij gebouw 2 is sloop niet aan de orde maar het gebouw moet wel worden gemoderniseerd. PvhO zal gebouw 2 daarna weer als kantoorruimte verhuren. De koopsom van gebouw 1 bedraagt 1 miljoen, de sloopkosten OB en de bouwkosten van het nieuwe appartementencomplex OB. Het complex telt 104 appartementen. Daarvan zijn de er 32 bedoeld voor de verkoop. PvhO zal de resterende 72 appartementen verhuren. Met het oog op de levering van de 32 appartementen zal PvhO een Vereniging van Eigenaren (VvE) oprrichten. Verder is het haar bedoeling met de VvE een contract te sluiten tot het voeren van het secrtariaat en het verzorgen van de administratie. Gebouw 2 is eigendom van Kantoorgebouw Orion NV. Deze nv is eigendom van Orion Beheer NV. Deze beheersmaatschappij geeft er de voorkeur aan het kantoorgebouw te leveren via de verkoop en levering van de aandelen Kantoorgebouw Orion NV. De koopsom bedraagt 2,5 miljoen. Daarbij wil de verkoper graag opteren voor belaste levering. Gegeven is nog dat de kosten van de verbouwing op 3,5 miljoen OB zijn begroot. PvhO is voornemens de kantoren te zijner tijd met OB te verhuren. Vragen over gebouw 1 1. Is de verkoper terzake van de levering van gebouw 1 OB verschuldigd? Nee. De verkoper verricht een levering ex art. 3 lid 1 latter a Wet OB. De plaats van levering is waar de goederen zich bevinden, in Nederland. De verkoper is ondernemer en er wordt een koopsom betaalt. Derhalve zijn alle elementen voor heffing aanwezig. Toch is geen OB verschuldigd want het pand is meer dan 2 jaar geleden in gebruik genomen. De verkoper verricht derhalve een vrijgestelde levering ex art. 11 lid 1 latter a Wet OB. 2. Is de koper terzake van de verwerving overdrachtsbelasting verschuldigd? Ja. Er is sprake van een verwerving ex art. 2 BRV die niet onder een van de uitzonderingen van art. 3 Wet BRV valt. Verder kan ook geen beroep worden gedaan op een van de vrijstellingen van art. 15 Wet BRV. Dit betekent dat de koper terzake van de verkrijging 6% (art. 13 Wet BRV) over 1 mlj. (art. 9 Wet BRV) aan overdrachtsbelasting verschuldigd is. 3. Wat is de vermoedelijke reden dat de verkoper van gebouw 2 er de voorkeur aan geeft de aandelen van Kantoorgebouw Orion NV te leveren boven de levering van het gebouw (denk aan de Vpb). De vermoedelijke reden is dat de winst behaald met deverkoop van de aandelen onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb) valt. Orion Beheer NV is dus geen Vpb verschuldigd. Bij verkoop van het pand is Kantoorgebouw Orion NV over de opbrengst wel Vpb verschuldigd. 4. Is het bij de levering van de aandelen van Kantoorgebouw Orion NV mogelijk te opteren voor belaste levering? Nee. Bij overdracht van de andelen is Kantoorgebouw Orion NV eigenaar van het gebouw en dat blijft zo. En als er geen onroerende zaak wordt geleverd, kan er ook niet worden geopteerd. 5. Is terzake van de verwerving van de aandelen overdrachtsbelasting verschuldigd? versie: 5-dec-14 16:56:00 pag. 4 / 7 blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc

5 Ja. Op grond van art. 4 Wet BRV wordt de verwerving van de aandelen van de NV belast. De NV bezit alleen een pand. Er wordt dus aan de 50%-eis (deel panden) en de 30%-eis (in NL) voldaan. Verder verwerft de koper alle aandelen, zodat ook aan het bezitsvereiste is voldaan. Daarmee is er sprake van een verwerving ex art. 2 BRV, die niet onder een van de uitzonderingen van art. 3 Wet BRV valt en waarbij geen beroep kan worden gedaan op een van de vrijstellingen van art. 15 Wet BRV. Ervan uitgaande dat de NV voor het overige geen bezittingen heeft, bedraagt de verschuldigde belasting 6% (art. 13 Wet BRV) van 1 mlj. (art. 9 Wet BRV) is overdrachtsbelasting. PvhO verwerft de aandelen Kantoorgebouw Orion NV. Zij besluit het pand voor 1 mlj. van de NV over te nemen en de NV te liquideren. 6. Is terzake van deze levering OB verschuldigd? Nee. De situatie is niet anders dan bij vraag Is terzake van de aankoop van het pand overdrachtsbelasting verschuldigd? Dat hangt er vanaf. Als de doorlevering binnen 6 maanden plaatsvindt, geldt art. 13 Wet BRV. Op grond van dit artikel is dan alleen belasting verschuldigd over de meeropbrengst. En die is er niet. Zou met de levering/verkrijging te lang worden gewacht, dan is PvhO wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De situatie is dan gelijk aan die bij vraag 1. Tijdens de bouw verkoopt PvhO 20 appartementen aan toekomstige bewoners. Het appartementsrecht zo spoedig mogelijk geleverd en voor de afbouw worden aannemingsovereenkomsten gesloten. 8. Is terzake van de verkoop van het appartement OB verschuligd? Ja. Een appartementsrecht is een beperkt zakelijk recht. In art. 3 lid 2 is bepaald dat het vestigen van een beperkt zakelijk als een levering wordt aangemerkt. Het is daarmee een levering ex art. 3 lid 1 letter a Wet OB. De plaats van levering is waar het goed zich bevindt, dus in Nederland. De belasting bedraagt 21% (art. 9 Wet OB) en wordt over de voor het appartementsrecht verschuldigde koopsom berekend (art. 8 Wet OB). Doordat de geleverde zaak nog niet in gebruik is genomen, geldt de vrijstelling van art. 11 lid 1 letter a Wet OB niet. 9. Is terzake van de verkoop van het appartement overdrachtsbelasting verschuldigd? Nee. Er is weliswaar sprake van een verwerving ex art. 2 BRV die niet onder een van de uitzonderingen van art. 3 Wet BRV valt maar de koper een beroep doen op de vrijstelling van art. 15 lid 1 letter a Wet BRV. Terzake van de verkrijging is namelijk ook OB verschuldigd en wel op grond van art. 11 lid 1 letter a ten eerste Wet OB. Het goed is niet als bedrijfsmiddel gebruikt en de koper (particulier + wonen) kan de OB niet in aftrek brengen. Na gereedkomen van de bouw verhuurt PvhO 6 appartementen aan een international die de appartementen gebruikt voor het huisvesten van expats, personeelsleden van buitenlandse vestigingen die tijdelijk voor de Nederlandse vestiging van het concern werken. De overige appartementen verhuurt PvhO aan particulieren. 10. Is over de huur OB verschuligd? Nee. De verhuur is een dienst en wordt verricht waar het goed staat (art. 6b Wet OB), dus in Nederland. De huur vormt de vergoeding. De dienst is echter in art. 11 lid 1 letter b Wet OB vrijgesteld. 11. Kan voor de verhuur van de zes appartementen aan de international voor OB-heffing worden geopteerd? Nee. Enerzijds niet omdat niet geopteerd kan worden voor de verhuur van woonruimten, anderzijds niet omdat de OB bij de huurder onder het BUA valt en dus niet in aftrek kan worden gebracht. De huurder voldoet dan niet aan het 90%-vereiste van art. 11 lid 1 letter 5 ten vijfde Wet OB. 12. Heeft PvhO ten tijde van de bouw recht op aftrek voorbelasting en zo ja, tot welk bedrag? PvhO is ondernemer (gegeven) en heeft dus recht op aftrek een en ander voor zover zij belaste blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc pag. 5 / 7 versie: 5-dec-14 16:56:00

6 prestaties verricht. De 32 van de 104 appartementen worden met OB geleverd, de overige vrij van OB verhuurd. Er is dus sprake van gemengd gebruik. Het recht op aftrek moet dan volgens art. 15 lid 6 jo. art. 12 lid 1 letter c Uitv. besch. OB naar rato van de omzetverhoudingen worden bepaald. Als de omzetverhouding geen juiste weergave is van het feitelijk gebruik, mag het belaste gebruik op grond van art. 12 lid 2 Uitv. besch. OB op andere wijze worden bepaald. Hier kan het beste bij het aantal appartementen worden aangesloten. De aftrek bedraagt dan: 32/104 x ( ) = (Opmerking: OB op kosten die rechtstreeks aan de verkoop kan worden toegerekend - bijv. makelaarskosten en kosten van de notaris - mag voor 100% in aftrek worden gebracht.) Begin 2014 meldt zich een woningcorporatie bij PvhO. Zij wil graag alle verhuurde appartementen van PvhO overnemen. Na enkele maanden onderhandelen zijn partijen het eens en wordt de koop gesloten. Op 1 juli 2014 levert PvhO de appartementen aan de koper. Alle huurcontracten zijn op 1 juli 2013 ingegaan. 13. Is PvhO terzake van de levering OB verschuldigd? Ja. Het oude gebouw is gesloopt en op de vrijgekomen grond is een nieuw gebouw gesticht. Er is dus sprake van een vervaardigde zaak als bedoeld in art. 3 lid 1 letter c Wet OB. Na het splitsen in appartementen bestaat de zaak uit 104 zelfstandige delen. De 72 verhuurde delen zijn allen op 1 juli 2013 voor het eerst in gebruik genomen. Dit betekent dat de levering (art. 3 lid 1 letter a Wet OB) van de appartementsrechten (art. 3 lid 2 Wet OB) plaatsvindt binnen de 2-jaarstermijn als bedoeld in art. 11 lid 1 letter a ten eerste Wet OB. De levering is dan niet vrijgesteld, maar belast. 14. Is de woningcorporatie terzake van de verkrijging overdrachtsbelasting verschuldigd? Nee. Er is weliswaar sprake van een verkrijging ex art. 2 Wet BRV maar de verkrijger kan een beroep doen op de vrijstelling van art. 15 lid 1 letter a Wet BRV. Er is sprake van een levering als bedoeld in art. 11, lid 1 letter a ten eerste Wet OB - zie bij vraag 13 - en de uitzondering op de vrijstelling geldt niet; de verkoper heeft het verkochte wel als bedrijfsmiddel gebruikt maar de koper mag de OB niet in aftrek brengen. De woningcorporatie verhuurt de appartementen immers vrij van OB. 15. Heeft de verkoop en levering nog andere OB-gevolgen bij de koper of verkoper? Ja. De verkoop vindt plaats tijdens de verzieningsperiode. Op grond van art. 13a Uitv. besch. OB moet de verkoper voor het nog niet verstreken deel van de herzieningsperiode het recht op aftrek ineens herzien. Daarbij geldt: levering belast, recht op aftrek OB. Van de herzieningsperiode resteert nog 8,5 jaar. Er bestaat recht op aftrek voor 8,5 x 100% (gebruik) x 10% (per jaar) x = minus de reeds genoten aftrek van 0 is PvhO mag dit bedrag op haar aangifte over de maand juli 2014 / het derde kwartaal 2014 in aftrek brengen. 16. Hoe luiden je antwoorden op de vragen 13, 14 en 15 als de verkoop een jaar later plaats zou vinden? Vraag 13: Nee. De levering vindt dan na ommekomst van de 2-jaarstermijn plaats. De levering is dus vrijgesteld. Er kan niet worden geopteerd voor belaste verhuur (1 e omdat het om woningen gaat, 2 e omdat de woningcorporatie het gekochte vrij van OB zal verhuren). Vraag 14: Ja. Doordat er geen OB verschuldigd is, kan de koper geen beroep doen op de vrijstelling van art. 15 lid 1 letter a Wet BRV. Vraag 15: Nee. Wij moeten er nu vanuit gaan dat de woningen ook tijdens de nog niet verstreken jaren van de herzieningstermijn voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt ( 0 minus 0 blijft 0). Vragen over gebouw Is het bij de levering van gebouw 2 mogelijk te opteren voor belaste levering? Dat hangt er vanaf. Bij overname van de aandelen kan dit niet. Het gebouw is en blijft dan eigendom van de NV. Bij overname van de zaak (het pand) is het afhankelijk van de staat waarin het pand wordt geleverd. Als er een leegstand pand wordt geleverd, kan het wel want PvhO wil de kantoren t.z.t met OB verhuren. Daarmee wordt voldaan aan de eis dat de koper het gekochte voor 90% of meer voor belaste handelingen zal gebruiken (art. 11 lid 1 letter a ten tweede jo. art. 6 Uitv. besch. OB). Opteren is dan mogelijk. Als het pand daarentegen in verhuurde staat wordt geleverd, kan niet worden geopteerd. De reden is dat dan sprake is van de overdracht van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB. Er is dan geen OB verschuldigd. De overdracht vormt dan geen levering noch dienst. 18. Is de koper terzake van de verkrijging van gebouw 2 overdrachtsbelasting verschuldigd als geopteerd wordt voor belaste levering? versie: 5-dec-14 16:56:00 pag. 6 / 7 blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc

7 Ja. Er is sprake van een verwerving ex art. 2 BRV die niet onder een van de uitzonderingen van art. 3 Wet BRV valt. Verder kan ook geen beroep worden gedaan op een van de vrijstellingen van art. 15 Wet BRV. De vrijstelling van letter a geldt niet omdat de OB niet op grond van art. 11 lid 1 letter a ten eerste maar op grond van art. 11 lid 1 letter a ten tweede wordt geheven. 19. Vangt na de verbouwing en modernisering van gebouw 2 een nieuwe herzieningsperiode (10-jaarstermijn) aan? Nee. Een herzieningstermijn start alleen bij de eerste ingebruikneming van een goed. In casu is er geen sprake van een nieuw goed. De verbouwing is niet zo ingrijpend dat in wezen sprake is van nieuwbouw. De verbouwing kwalificeert daarmee als een dienst en voor (dure) diensten geldt de herzieningsregeling niet. Tijdens de verbouwing worden de huurders tijdelijk elders gehuisvesd. Per 1 september 2013 is de verbouw achter de rug en zijn alle huurders teruggekeerd. Vijf jaar later, op 1 september 2018, verkoopt en levert PvhO gebouw 2 aan een derde. 20. Moet PvhO de in 2013 in aftrek gebrachte OB op de verbouwkosten nu geheel of ten dele herzien? Nee. Zoals bij vraag 19 aangegeven, geldt de herzieningsregeling alleen bij een levering. Door de verbouwing in 2013 ontstond geen nieuw goed. Er was sprake van een dienst. Er geldt geen herzieningsperiode. PvhO hoeft niets terug te betalen. blo2.1b--opdr--les03--herziening ob--antwoorden.doc pag. 7 / 7 versie: 5-dec-14 16:56:00

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Omzetbelasting II -- Deel 2

Omzetbelasting II -- Deel 2 belasting les 3 programma Aftrek voorbelasting hoofdregels aftrek voorbelasting herzieningsregels BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen 1 Aftrek voorbelasting 1 van 2 In art. 15 vinden wij welke

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 1

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 1 Omzetbelasting les 1 programma Levering onroerende zaak (II) Wat is een onroerende zaak? Eén of meer onroerende zaken? Wat is een bouwterrein? Don Bosco-arrest Kinderdagverblijf-arrest Optie belaste levering

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

oefententamen omzetbelasting

oefententamen omzetbelasting oefententamen omzetbelasting vraag 1 De gemeente Reusel-De Mierden kocht in 2008 voor haar afdeling Burgerzaken (o.a. uitgifte paspoorten en rijbewijzen) een aantal computers van een Belgische computerfabrikant.

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

FREBLO0221 Bijzondere regelingen

FREBLO0221 Bijzondere regelingen FREBLO0221 Bijzondere regelingen Alle antwoorden moeten worden gemotiveerd onder vermelding van de van toepassing zijnde artikelen. Opgave 1 Jack Nauss heeft een brood- en banketwinkel. Hij bakt het brood

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR In deze brochure worden de belangrijkste vragen op het gebied van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna Wet OB) behandeld die zich voordoen bij de aankoop, de

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed DE ONROERENDGOEDMARKT: AANSPORING TOT VERANDERING Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. R.N.G. van der Paardt 19 juni 2015 Onderwerpen Bouw en ingrijpende

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART 2016 12.30-14.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 6 2015 NGO-ENS B / 6 Opgave 1 (50 punten) Onderdeel omzetbelasting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Mr. Henk de Kat Bouw- en vastgoedcursus Slot Zeist 11 juni 2015 Programma BTW: Leegstand gebouw Verbouwing / btw-aftrek Overdracht gebouw aan derde/ in de plaats

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw?

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? De verhuur van een onroerende zaak door een btw-ondernemer is op grond van art. 11, lid 1, onderdeel b, Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968)

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 5

Omzetbelasting -- Deel 5 Omzetbelasting week 6 programma Bijzondere regelingen in de omzetbelasting Kleine ondernemersaftrek Landbouwregeling Margeregeling en globalisering 1 KOR 1 van 3 Achterliggende reden Tot 1969 was de detailhandel

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

a. Is de levering van een bouwterrein altijd belast met BTW? d. Kan men voor woonruimte opteren voor BTW op de huur?

a. Is de levering van een bouwterrein altijd belast met BTW? d. Kan men voor woonruimte opteren voor BTW op de huur? V o o r w o o r d De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de theorie tot bloei komen en de lezer een min of meer

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

12 fiscale tips over onroerend goed

12 fiscale tips over onroerend goed Kennisdocument 12 fiscale tips over onroerend goed De laatste jaren is de btw-heffing op onroerend goed volop in beweging geweest. Wellicht heeft u iets meegekregen van het vervallen van de zogenoemde

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Transformatie en belasting

Transformatie en belasting Transformatie en belasting van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wie betaalt de afdracht? Bij transformatie en herbestemming

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

3. Motiveer je antwoord, waar mogelijk door verwijzing naar relevante wetsartikelen. Een antwoord met alleen ja of` nee levert geen punten op.

3. Motiveer je antwoord, waar mogelijk door verwijzing naar relevante wetsartikelen. Een antwoord met alleen ja of` nee levert geen punten op. Tentamen Omzetbelasting studenten 3FE1 en uitwerkingen concept 1 Modulecode : - BTWVS3FE01 - BTWVS3FE02 Datum : 25 juni 2013 Tijdsduur : 17.15 uur 19.15 uur Het tentamen bestaat uit x blz. inclusief het

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Een actuele kijk op commercieel vastgoed

Een actuele kijk op commercieel vastgoed Seminar Een actuele kijk op commercieel vastgoed 26 september 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Antoon van de Water Wendy Boenders Kees Goeman 1 Wendy Boenders Belastingadviseur bij Inventive Control

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

(Ver)bouwen; het fiscale bestek

(Ver)bouwen; het fiscale bestek ;#B#M*/ IÖs (Ver)bouwen; het fiscale bestek Mr. M.A. Broekman en mr. D.J.M. Westerhoff 1 1. Inleiding Bij de afweging een onroerende zaak te renoveren of geheel te slopen en een nieuwe onroerende zaak

Nadere informatie

30 september 2015. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V.

30 september 2015. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Seminar Actualiteiten commercieel vastgoed 30 september 2015 Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Kees Goeman belastingadviseur en partner bij Inventive

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 mr. R.A.W. Maat RechtStaete vastgoedadvocaten en belastingadviseurs B.V. Tel: 020 573 03 84 E-mail: ram@rechtstaete.nl Programma 1. Verhuur en BTW 2. Aan-

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze BTW-nieuwtjes 7/2010 Verlaagd BTW-tarief bij onderhoud woning.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze BTW-nieuwtjes 7/2010 Verlaagd BTW-tarief bij onderhoud woning. BTW-nieuwtjes 8/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 BTW-maatregelen Belastingplan

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

Transformatie en belasting

Transformatie en belasting Transformatie en belasting van het Expertteam Transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wie betaalt de afdracht? Wie betrokken is bij transformatie en herbestemming

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie