4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting"

Transcriptie

1 De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande abel blijk da he cellenbeon he laagse gehale aan deze radioacieve soffen heef. Gemiddelde radioacieve sraling van verschillende bouwmaerialen (pci/g) [19] Ra 226 Th 232 Blokken in gebakken aarde 2,5 2,3 Beon 0,8 1 Gips 19 0,7 Kalkzandseen 0,7 0,7 Cellenbeon* 0,3 0,3 *Meingen in he laboraorium voor nauurweenschappen van de universiei van Gen 4.9 Berekening van dragend meselwerk onderworpen aan vericale belasing Volgens NBN B (maar 1980) De berekeningen worden uigevoerd volgens de mehode van de oelaabare spanningen (elasische mehode). De serke van he meselwerk word afgeleid ui proeven op maerialen of op consrucieve bouwdelen volgens proeven op bouwmaerialen Cellenbeonblokken hebben he BENOR keurmerk. a) Karakerisieke drukserke: k Deze waarde word afgeleid ui de gemiddelde waarde m verkregen na een reeks drukproeven op afzonderlijke blokken, conform NBN B De zeer kleine radioaciviei van cellenbeon is e danken aan zijn samenselling ui zuiver zand (± 70%), een grondsof me een zeer lage radioaciviei (gemiddeld 3 keer minder dan die van klei waarui bakseen word vervaardigd). Bovendien is er relaief weinig zand nodig om 1 m 3 cellenbeon e maken (opnieuw 3 keer minder dan voor de meese andere ruwbouwmaerialen) Levenscyclus Een duurzame onwikkeling is een onwikkeling die beanwoord aan de huidige eisen zonder de voldoening van de eisen van de oekomsige generaies in he gedrang e brengen. Duurzaam bouwen beva verschillende hoofdlijnen: - de energie-efficiënie van gebouwen, die voornamelijk bepaald word door de hermische isolaie van de gebouwen - he gebruik van maerialen me weinig impac op he milieu, die dus de mens en zijn omgeving onzien gedurende hun hele levenscyclus - vermindering van de bouw- en sloopafval De poliiek evolueer vandaag naar een concep van duurzame onwikkeling, naar een responsabilisering voor alle levensfases van een produc. Een nieuwe concep werd gedefinieerd: engineering van de levenscyclus. Di engineering gaa de milieu- en economische belangen verenigen, en gaa dus rekening houden me alle levenscycli van de maerialen. Da beeken minder grondsoffen, energie, afval, verpakking en meer recyclage, me als objecief de produciekosen e verminderen en een beere ecologische balans e krijgen. Engineering van producen verondersel ook de creaie van ergonomische producen me meer comfor voor de gebruikers. Cellenbeon beanwoord perfec aan de huidige vereisen, laa oe duurzaam e bouwen en oon een opimale levenscyclus. b) Gecorrigeerde karakerisieke drukserke: (k ) corr Deze gecorrigeerde waarde word gebruik om rekening e houden me he formaa van de verschillende blokken. He sandaard proefsuk is een kubus me een ribbe van 200 mm. Deze waarde is he quoiën van de deling van k door een vormfacor c. k (k ) corr c De vormfacor voor cellenbeonblokken bedraag ongeveer 1. Afmeingen (mm) Vormfacor c 600 x 250 x 150 1, x 250 x 200 1, x 250 x 240 1, x 250 x 300 1,0991 c) Morelcaegorieën De verschillende morelcaegorieën worden bepaald op basis van de gemiddelde serke gemeen volgens NBN B We onderscheiden vijf verschillende morelklassen: M1 o M5. De lijmmorel voor cellenbeon behoor o klasse M2 en heef een drukserke van 12 N/mm 2. 33

2 4. Fysische en mechanische eigenschappen Volgens NBN ENV , Eurocode 6 me NAD (juni 1998) De Belgische norm NBN B zal geleidelijk worden vervangen door de Europese norm. Sinds 1998 besaa een NAD (Naionale Toepassingsrichlijn) voor ENV (Design of masonry srucures. General rules for buildings. Rules for reinforced and unreinforced masonry (1995)). De ENV is drie jaar geldig. Deze geldigheidsduur kan evenueel me wee jaar worden verlengd, vanaf de publicaie. Inussen gebruiken de lidsaen de norm als zodanig, of dienen ze voorsellen o wijziging van bepaalde voorschrifen in. De wijzigingen worden voor elk land opgenomen in he NAD. In België word he NAD opgemaak en gepubliceerd door he BIN. Voorlopig zijn er dus wee normen van krach in België: - NBN B (Defeniief) - he NAD bereffende ENV d) Karakerisieke drukserke van meselwerk: Op basis van de gecorrigeerde karakerisieke drukserke (k ) corr en de morelsoor kan de -waarde worden berekend me behulp van abel 5 van de norm NBN B In de prakijk word aangenomen da de serke van meselwerk uigevoerd in cellenbeonblokken en lijmmorel, nie verminder als de blokken door middel van lijmmorel worden verbonden. De drukserke van de gebruike morel is immers 3 o 4 keer groer dan die van de blokken. Bijgevolg word aangenomen da (k ) corr volgens proeven op muurjes De -waarde kan ook rechsreeks worden bepaald door proeven op muren of op muurjes. Na afleiding van kan de eigenlijke berekening worden uigevoerd. De oelaabare drukserke f adm is een fracie van en word berekend door e delen door een veiligheidscoëfficiën 4,5. Deze oelaabare drukserke word vermenigvuldigd me een verminderingscoëfficiën F eneinde rekening e houden me de slankheid van de muur en de excenriciei van de oegepase belasing. Zo krijgen we de oelaabare spanningen in de muur. Ten sloe moeen we nog nagaan of: de opredende spanning f adm F noa: een NA bij EN is in voorbereiding en zal he NAD vervangen. In de prakijk is he wenselijk he gebruik van he NAD voor Eurocode 6 aan e moedigen, omda deze binnen afzienbare ijd de norm NBN B zal vervangen. He NAD bereffende ENV word hierna uivoerig beschreven, me rekenvoorbeelden voor cellenbeon. We saan ook even sil bij ongewapende dragende muren die vericaal worden belas. In de prakijk is he raadzaam wapeningsmaeriaal in de meselvoegen e plaasen om de rekserke en de buig- en drukserke van he meselwerk e verbeeren. De bijzonderheden over de berekening van gewapend meselwerk zijn hier nie overgenomen, maar saan in Eurocode 6. De berekening word uigevoerd volgens de mehode van de uierse grensoesanden. De serke van meselwerk word berekend op basis van proeven die op de maerialen of op de bouwelemenen worden uigevoerd. Doorgaans worden berekeningen gebruik die berusen op proeven uigevoerd op de mees gebruike maerialen. Bijgevolg zullen we deze hier van naderbij bekijken Genormaliseerde drukserke van meselwerkblokken: De gemiddelde serke word verkregen op luchgedroogde kubussen me een ribbe van 100 mm. 34

3 In België word de drukserke doorgaans uigedruk als karakerisieke waarde k die word afgeleid ui de gemiddelde waarde m resulerend ui een reeks drukproeven op blokken volgens EN Willen we o een equivalene gemiddelde serke m, eq komen, zoals bepaald in Eurocode 6, dan moeen we volgens he NAD de karakerisieke waarde vermenigvuldigen me facor 1,2. m, eq 1,2 k Vervolgens word de equivalene gemiddelde serke omgerekend naar genormaliseerde drukserke door omzeing naar drogeluchcondiie, voorzover da nog nie gebeurd is, en door de waarde e vermenigvuldigen me de vormfacor d. Zo krijgen we: d m, eq De vormfacor d word berekend op basis van de ondersaande abel: Hooge Horizonale afmeingen [mm] [mm] ,85 0,75 0, ,95 0,85 0,75 0, ,15 1,00 0,90 0,80 0, ,30 1,20 1,10 1,00 0, ,45 1,35 1,25 1,15 1, ,55 1,45 1,35 1,25 1, Morelcaegorieën De indeling van de morelcaegorieën berus op de gemiddelde serke gemeen volgens EN We onderscheiden vijf verschillende morelklassen. In egenselling o NBN B geef he cijfer na de leer M de gemiddelde drukserke van de morel aan. In de ondersaande abel word de oude indeling volgens NBN B vergeleken me de nieuwe indeling volgens Eurocode 6. Morelklasse Gemiddelde Morelklasse volgens serke volgens NBN ENV [N/mm 2 ] NBN B De lijmmorel voor cellenbeon val nu onder klasse M12 en heef een gemiddelde drukserke na 28 dagen f m 12 N/mm Karakerisieke drukserke van ongewapend meselwerk Op basis van de genormaliseerde drukserke van de meselblokken en de serke f m van de morel kan de karakerisieke serke van he meselwerk op basis van de volgende formules worden berekend: a) Voor gewoon meselwerk, uigevoerd me normale morel, geld: K f m [N/mm 2 ] waarbij K lig ussen 0,40 en 0,60 afhankelijk van he ype senen. De vier groepen meselsenen worden ingedeeld volgens van Eurocode 6 (zie de ondersaande abel). Indeling van Bakseen- Blokken van de groepen blokken beon en kalkzandseen Groep 1 minder dan minder dan 25% holen 25% holen Groep 2a 25-45% 25-50% holen holen Groep 2b 45-55% 50-60% holen holen Groep 3 o 70% o 70% holen holen Als de muurbreede gelijk is aan de dike van de blokken: - voor meselwerk van groep 1: K 0,60 - voor meselwerk van groep 2a: K 0,55 - voor meselwerk van groep 2b: K 0,50 - voor meselwerk van groep 3: K 0,40 b) Voor meselwerk van groep 1, vervaardigd me lijmmorel (dunne voegen van 1 o 3 mm dik), hegeen he geval is voor cellenbeon, word de -waarde als volg berekend: 0,80 0,85 [N/mm 2 ] M20 20 M1 M12 12 M2 M8 8 M3 M5 5 M4 M2,5 2,5 M5 35

4 4. Fysische en mechanische eigenschappen waarde voor verschillende sooren meselwerk De -waarde voor een 200 mm dikke cellenbeonmuur van he ype C3/450 word als volg berekend (blokafmeingen: 600 x 250 x 200 mm): k 3 N/mm 2 (zie par. 4.2.) m, eq 1,2 k 3,6 N/ mm 2 d m, eq 1,25 m, eq 4,5 N/mm 2 0,80 0,85 2,87 N/mm 2 De volgens Eurocode 6 berekende waarde fk 2,87 N/mm 2 is e vergelijken me de waarde fk 1,80 N/mm 2 berekend volgens NBN B Op e merken val da de serke me ruim 50% oegenomen is vergeleken me de oude Belgische norm. De groere serke is e danken aan de laase onderzoeken die de uisekende presaies van gelijmd meselwerk hebben aangeoond. In de ondersaande overzichsabel saan de volgens Eurocode 6 berekende -waarden voor de verschillende densieien van cellenbeonblokken. Dike (mm) -waarde (N/mm 2 ) volgens NBN EN voor cellenbeon Blokafmeingen: L 600 mm, H 250 mm f2 (C2/400) f-klasse (+ ype) f3 (C3/450) f4 (C4/550) f5 (C5/550) 150 2,17 3,07 3,92 4, ,10 2,97 3,79 4, ,04 2,87 3,67 4, ,92 2,72 3,47 4, ,90 2,68 3,42 4, ,90 2,68 3,42 4,13 Bij wijze van voorbeeld hebben we de -waarden vergeleken voor meselsenen me dezelfde k geplaas me morel, of me lijmmorel (voor cellenbeon). 1) 200 mm dikke cellenbeonblokken van he ype C4/550, verwerk me lijmmorel van klasse M12 3,67 N/mm 2 2) Meselblokken van groep 1 (minder dan 25% holen) vervaardigd me morel van klasse M12 (k 4 N/mm 2, blokafmeingen: L 290, H 140, B 190 mm, zijnde d 1) 1,2 d k 4,8 N/mm 2 K f b f m me K 0,60 en f m 12 N/mm 2 3,09 N/mm 2 3) Meselblokken van groep 3 (o 70% holen) vervaardigd me morel van klasse M12 (k 4 N/mm 2, blokafmeingen: L 290, H 140, B 190 mm, zijnde d 1) 1,2 d k 4,8 N/mm 2 K f b f m me K 0,40 en f m 12 N/mm 2 2,06 N/mm 2 4) Meselblokken van groep 3 (o 70% holen) vervaardigd me morel van klasse M5 (k 4 N/mm 2, blokafmeingen: L 290, H 140, B 190 mm, zijnde d 1) 1,2 d k 4,8 N/mm 2 K f b f m me K 0,40 en f m 5 N/mm 2 1,66 N/mm 2 Deze waarden zijn grafisch weergegeven in ondersaand diagram: Cellenbeonmuren hebben hun groe serke e danken aan he fei da de voegen gelijmd zijn me lijmmorel (dunne voegen) en da de blokken nie hol zijn (geen perforaies) Waarden [N/mm 2 ] voor k 4 N/mm 2 volgens de verwerkingswijze (morel of lijmmorel) Cellenbeon, Meselwerk Meselwerk Meselwerk lijmmorel M12 groep 1, groep 3, groep 3, (dunne voegen) morel M12 morel M12 morel M5 36

5 De grafiek oon duidelijk aan da de muren die me lijmmorel zijn vervaardigd, de groose serke hebben. Verder zien we de invloed van de drukserke van de morel, alsook de invloed van he holepercenage in de blokken (groep 1 en 3) Serkeberekening van een muur volgens ENV me NAD Om de serke van een muur e berekenen, passen we een verminderingsfacor F oe, die rekening houd me de slankheid en excenriciei. Deze rekenwijze volg hezelfde principe als NBN B , maar de formules om F e berekenen, zijn verschillend. De resulaen leunen dich aan bij die van de NBN Slankheid van de muur We bepalen h hooge van de muur L afsand ussen vericale muren muurdike We bepalen de slankheid S van de muur: waarbij Er geld: h ef S < 27 ef h ef effecieve hooge van de muur ef effecieve dike van de muur 1) h ef r n h me n 2, 3 of 4 afhankelijk van de manier waarop de muur geseund is. 2) in ons geval is ef wan de blokken zijn even dik als de muur (zie Eurocode 6) a. Muur geseund aan boven- en onderzijde (nie aan de vericale kanen) De verminderingsfacor r n waarbij 0,75 als de muur in de vloer ingeklemd is 1 in de andere gevallen b. Muur geseund aan wee horizonale zijden en aan één vericale zijde De verminderingsfacor r n r 3 me voor h 3,5 L voor h > 3,5 L c. Muur geseund aan wee horizonale zijden en aan wee vericale zijden De verminderingsfacor r n r 4 me voor h L voor h > L r 3 > 0,3 h L r 3 r 4 r 4 [ ] 1,5 L Excenriciei van de belasingen We berekenen de excenriciei e i aan de boven- en onderzijde van de muur, alsook de excenriciei e mk op halve muurhooge: M i e i + e hi + e a 0,05 N i waarbij M i he buigmomen aan de boven- en onderzijde van de muur resulerend ui de excenriciei van de vericale belasing N i de vericale belasing in de beschouwde secie e hi de excenriciei van de horizonale belasingen (bijvoorbeeld de winddruk) e a de oevallige excenriciei h ef /450 M m he buigmomen in he midden van de muur resulerend ui de excenriciei van de vericale belasing h h 1 +[ L ] 0,5 L M m e mk + e hm + e a + e k 0,05 N m h 2 37

6 4. Fysische en mechanische eigenschappen N m de vericale belasing in de beschouwde secie e hm de excenriciei van de horizonale belasingen (bijvoorbeeld de winddruk) e k de excenriciei engevolge van kruip Conrole van de serke van de muur (ongewapend meselwerk) a. Conrole van de bovense en onderse secie van de muur De rekenwaarde van de belasingen in uierse grensoesand moe kleiner zijn dan: me < F i 1-2 < F i e i b. Conrole van de secie op halve hooge De rekenwaarde van de belasingen in uierse grensoesand moe kleiner zijn dan: me gegeven in de ondersaande abel afhankelijk van de slankheid en de excenriciei. [21] De waarden van zijn gegeven in de ondersaande abel: Uivoeringscaegorieën A B C Conrolecaegorie 1 1,7 2,2 2,7 Conrolecaegorie 2 2,0 2,5 3,0 Conrolecaegorie 1 kom overeen me een maeriaal waarop een doorlopend oezich word uigeoefend me saisische inerpreaie (BENOR-procedure of gelijkwaardig). Als geen doorlopend oezich word uigeoefend, neem men conrolecaegorie 2. De Belgische cellenbeonfabrikanen hebben he BENOR-keurmerk gekregen en vallen dus in caegorie ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 e mk / 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0, h ef / ef Uivoeringscaegorieën A B C Minimale vereisen Voordurend oezich door gekwalificeerd en ervaren personeel van de firma Regelmaige en veelvoudige conrole door onafhankelijk personeel Mechanisch aangemaake en geese morel Voordurend oezich door gekwalificeerd en ervaren personeel van de firma Mechanisch aangemaake en geese morel Normale conrole van de aangeleverde maerialen en de uivoering + courane opvolging door de onwerper van he projec Veiligheidsfacoren voor belasingen g f g f Ongunsig Gunsig Permanene belasing g g 1,35 1,0 Veranderlijke belasing g q 1,

7 Rekenvoorbeelden volgens ENV me NAD Voorbeeld 1 Serkeberekening van een buienmuur ui cellenbeonblokken me gevelseen (cellenbeonmuu00 mm + spouw + gevelseen). Gegevens: L 5,00 m, h 2,80 m, Blokken me densiei C4/550, dike 200 mm Excenriciei e wijen aan de winddruk: 5 mm Excenriciei van de belasing (vloerplaa): 20 mm Veiligheidscoëfficiën op he meselwerk: 2,2 De muur is vierzijdig geseund Berekening: a) k 4 N/mm 2, dus 3,67 N /mm 2 (zie par ) b) Slankheid: r 4 0,76 me 1 h [ L ] dus h ef 0,76 h 2,13 m S 2,13 10,66 < 27 0,2 c) Excenriciei: e a oevallige excenriciei h ef / mm e e a + e wind + e vl 30 mm e i e mk d) Conrole van de muur: e i F i 1-2 0,70 0,62 voor e mk 0,15 De serke van de muur in de uierse grensoesand berekenen we dan als volg: Voorbeeld 2 We zullen voorbeeld 1 vergelijken me een gelijkaardige muur in snelbouwblokken. De muur is als volg samengeseld: 140 mm dikke snelbouwblokken + isolaiemaeriaal 60 mm + spouw + gevelseen. Gegevens: L 5,00 m, h 2,80 m k 12 N/mm 2, morel van klasse M8, groep 2b Blokafmeingen: H 140, L 190 mm Excenriciei e wijen aan de winddruk: 5 mm Excenriciei van de belasing (vloerplaa): 20 mm Veiligheidscoëfficiën op he meselwerk: 2,2 De muur is vierzijdig geseund Berekening: a) k 12 N/mm 2 m eq 1,2 k 14,4 N/mm 2 d m eq 1,10 m eq 15,84 N/mm 2 0,50 f m 5,06 N/mm 2 b) Slankheid: r 4 0,76 me 1 h [ L ] dus h ef 0,76. h 2,13 m 2,13 S 15,2 < 27 0,14 c) Excenriciei: e a oevallige excenriciei h ef / mm e e a + e wind + e vl 30 mm e i e mk d) Conrole van de muur: F i 1-2 e i 0,58 207,6 kn/m 0,39 voor e mk 0,21 De serke van de muur in de uierse grensoesand word dan: 126,9 kn/m 39

8 4. Fysische en mechanische eigenschappen Voorbeeld 3 We zullen voorbeeld 1 en 2 vergelijken me een gelijkaardige muur in beonblokken. De muur is als volg samengeseld: 140 mm dikke beonblokken + isolaiemaeriaal 60 mm + spouw + gevelseen. Gegevens: L 5,00 m, h 2,80 m k 8 N/mm 2, morel van klasse M8, groep 3 Blokafmeingen: H 190, L 290 mm Excenriciei e wijen aan de winddruk: 5 mm Excenriciei van de belasing (vloerplaa): 20 mm Veiligheidscoëfficiën op he meselwerk: 2,2 De muur is vierzijdig geseund Berekening: a) k 8 N/mm 2 m eq 1,2 k 9,6 N/mm 2 d. m eq 1,25 m eq 12 N/mm 2 0,40. f b. f m 3,38 N/mm 2 b) Slankheid: r4 0,76 dus h ef 0,76 h 2,13 m 2,13 S 15,2 < 27 0,14 c) Excenriciei: e a oevallige excenriciei h ef / mm e e a + e wind + e vl 30 mm e i e mk d) Conrole van de muur: F i 1-2 e i 0,58 e mk 0,39 voor 0,21 De serke van de muur in uierse grensoesand word dan: 84,4 kn/m 40

9 De resulaen van de drie voorbeelden worden hieronder grafisch voorgeseld. De drie voorbeelden gelden voor een welbepaald ype blok, overeensemmend me de mees gebruike soor. De meese bouwblokken hebben afwijkende kenmerken in ermen van afmeingen en drukserke. Serke van een muur in uierse grensoesand (kn/m) volgens Eurocode 6 voor een buienmuur me gevelseen (muur me L 5 m en H 2,80 m, vierzijdig geseund) Ui de resulaen blijk duidelijk da cellenbeonmuren serker zijn dan andere radiionele bouwsysemen me een groere drukserke k. De groere drukserke van de cellenbeonmuur is e danken aan de combinaie van drie facoren: - Cellenbeonmuren worden geplaas me lijmmorel. - Cellenbeonblokken zijn vol, in egenselling o andere radiionele bouwsysemen die een variërend holepercenage hebben. - Bij cellenbeon word zonder isolaiemaeriaal gewerk, me ies dikkere muren (200 mm in plaas van 140 mm of 300 mm in plaas van 190 mm). Hierdoor kan de muur een groere belasing opnemen Cellenbeon C4/550 dike: 200 mm k 4 N/mm 2 morel M12 Snelbouwblokken dike: 140 mm k 12 N/mm 2 morel M8 Beonblokken dike: 140 mm k 8 N/mm 2 morel M8 De drukserke van cellenbeonblokken is voldoende groo om de belasing van meerdere verdiepingen op e nemen. Deze cellenbeonblokken kunnen dan ook probleemloos worden ingeze als dragende blokken voor apparemens- oanoorgebouwen me meerdere verdiepingen. 41

10 4. Fysische en mechanische eigenschappen Voorbeeld 4: Apparemensgebouw me 6 bouwlagen (begane grond + 5) Zie schema +5 Gegevens: Buienmuren ui cellenbeon van 300 mm dik + buienpleiser. Dragende binnenmuren ui cellenbeonblokken van 200 mm dik. Nie-dragende binnenmuren ui cellenbeonblokken van 100 mm dik. Vloerplaa van gewapend beon (L 5,5 m) Hellend dak (houen spanen) Berekeningen a) Rekenwaarden van de belasingen: - Vloerplaa + chape + afwerking: 4,5 KN/m 2 1,35 6 kn/m 2 - Veranderlijke belasing op vloerplaa: 2,5 KN/m 2 1,5 3,75 kn/m 2 - Toale rekenwaarde van de belasing (vloerplaa): 6 + 3,75 9,75 kn/m 2 - Dak: 1,5 1,35 + 1,0 1,5 3,52 kn/m 2 b) Serke van de muren (uierse grensoesand): mm dikke muur me densiei C3/450 ( 2,68 N/mm 2 ) We krijgen voor L 10 m, h 2,60 m, vierzijdig geseunde muur, excenriciei van de belasingen van 20 mm, 2,2 : 289,6 kn/m mm dikke muur me densiei C4/550 ( 3,67 N/mm 2 ) We krijgen voor L 4 m; h 2,60 m ; vierzijdig geseunde muur; excenriciei 0,05. ; 2,2 : 283,7 kn/m - Voor dezelfde muur (200 mm) me densiei C5/650 ( 4,43 N/mm 2 ), krijgen we: 342,5 kn/m c) Lasendaling: - cenrale muur (200 mm dik): Op he gelijkvloers, rekenwaarde opredende belasing 9,75 5, ,5 3,52 + 0,20 6,35 6 2,6 1,35 314,2 kn/m < 342,5 kn/m Gelijkvloers 30 Cellenbeon We zullen bijgevolg densiei C5/650 gebruiken voor he gelijkvloers. Voor de andere verdiepingen (1, 2, 3, 4, 5), nemen we densiei C4/ buienmuur (300 mm dik): Op he gelijkvloers, rekenwaarde opredende belasing 11,25 5,5/ ,5/2 3,52 + 0,30 3,35 6 2,6 1,35 185,5 kn/m < 289,6 kn/m We zullen bijgevolg densiei C3/450 gebruiken voor alle verdiepingen. Deze dichheid is ruimschoos voldoende voor he draagvermogen en bied een uisekende warme-isolaie (U 0,40 W/m 2 K). d) Conclusie: Cellenbeonblokken zijn bijgevolg uisekend geschik om alle dragende en nie-dragende muren van di apparemensgebouw me 6 verdiepingen e bouwen. Gele op de plaasingssnelheid van de blokken, gecombineerd me de uisekende geluids- en warme-isolerende eigenschappen, vormen cellenbeonblokken een economische en hoog kwaliaieve oplossing. 42

ouate Akoestisch hennep isolatie Thermisch www.ecobati.be ecologisch Duurzaam en hoogperformant isolatie ouate

ouate Akoestisch hennep isolatie Thermisch www.ecobati.be ecologisch Duurzaam en hoogperformant isolatie ouate Thermisch Akoesisch isolaie Oplossing Dak Mur Wand hnep ouae isolaie Thermisch ecologisch Akoesisch isolaie Duurzaam hoogperforman ouae Technische eigschapp Samselling ou a e o he is c rmis he e an laie

Nadere informatie

Druksterkte van lijmwerkwanden *

Druksterkte van lijmwerkwanden * Seenconsrucies Onwerpen en dimensioneren van seenconsrucies (8) Drukserke van lijmwerkwanden * prof.ir.-arch. D.R.W. Marens, Leersoel Sapelbouw TU/e; Sudiebureau Dirk Marens bvba, Zingem (B) He verlijmen

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

TECHNISCHE DATA BOUWSTOFFEN

TECHNISCHE DATA BOUWSTOFFEN TECHISCHE DATA BOUWSTOE BETO De mees voorkomende bouwsof. Vanwege de specifieke serke-eigenschappen en veelzijdige oepasbaarheid word beon gebruik voor de mees uieenlopende oepassingen. Beon kan op de

Nadere informatie

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk 7 Afschuiving HOOFDSTUK in langs- en dwarsriching Ga naar www.pearsonmylab.nl voor sudiemaeriaal en oesen om je begrip en kennis van di hoofdsuk ui e breiden en e oefenen. Ook vind je daar videouiwerkingen

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Cursus BCO. Houten elementen. De Nayer, cursus BCO 15/09/2010

Cursus BCO. Houten elementen. De Nayer, cursus BCO 15/09/2010 Cursus Houen elemenen De Nayer, cursus 15/09/2010 Luc Schuereman/Lincy Pyl www.era-branveilighei.be Rekenregels voor houen elemenen EN1995-1-21 emperauursverloop in een warsoorsnee: gerelaeer aan he proces

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I Eindexamen wiskunde B vwo 2003-I Lenge Ui saisisch onderzoek is gebleken da de volwassen Nederlandse mannen in 999 gemiddeld 80,0 cm lang waren, en da er een sandaardafwijking van 2,8 cm was in de lengeverdeling.

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen VEA 1 Bepalingsmehode van he peil van primair energieverbruik van woongebouwen bvr 19//21 b.s. 8/12/21 wijz. bvr 2/5/2 b.s. 29/8/2 (inwerkingreding 8/9/2) Deze bijlage is enkel van oepassing op dossiers

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Blok 4 - Vaardigheden

Blok 4 - Vaardigheden Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Blok - Vaardigheden bladzijde a domein en bereik b x = = = c Me behulp van onderdeel b en de grafiek: d Eers: log x = ofwel x = = Dan me behulp van de grafiek:

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel)

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel) Faculei Bèaweenschappen Ioniserende Sralen Pracicum chergrondinformaie Eigenschappen van ioniserende sraling Bij he uizenden van ioniserende sraling röngensraling en α-, β- en γ-sraling door maerie gaa

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

1 Herhalingsoefeningen december

1 Herhalingsoefeningen december 1 Herhalingsoefeningen december Een lichaam word vericaal omhoog geworpen. Welke van de ondersaande v, diagrammen geef dan he juise verloop van de snelheidscomponen weer? Jan rijd me de fies over een lange

Nadere informatie

Invloed overzetverhouding op gedrag transformatoren

Invloed overzetverhouding op gedrag transformatoren nvloed overzeverhouding op gedrag ransformaoren 08-64 pmo 16 december 008 Phase o Phase B rechseweg 310 Posbus 100 6800 AC Arnhem T: 06 356 38 00 F: 06 356 36 36 www.phaseophase.nl 08-64 pmo Phase o Phase

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging Beweging Samenvaing Nauurkunde HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Notitie 24 11 2014 Dossier 8550. NPR 9998 Metselwerkwanden belast uit het vlak

Notitie 24 11 2014 Dossier 8550. NPR 9998 Metselwerkwanden belast uit het vlak Noiie 24 11 214 Dossier 855 NPR 9998 Meselwerkwanden belas ui he vlak 1 Inleiding In opdrach van NEN is Adviesbureau Hageman berokken bij he opsellen van NPR 9998, Onwerp en beoordeling van aardbevingsbesendige

Nadere informatie

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012 Herziening van de WWB-raming voor he Cenraal Economisch Plan 2012 CPB Achergronddocumen Maar 2012 Gijs Roelofs 1 Samenvaing In di CPB Achergronddocumen word een nieuwe ramingsregel voor he bijsandsvolume

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Zeelhemse Heide. VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark. Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Zelem ( Halen ) Meldertsestraat, 8 Zelem ( 3545Halen )

Zeelhemse Heide. VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark. Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Zelem ( Halen ) Meldertsestraat, 8 Zelem ( 3545Halen ) VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Meldersesraa, 8 Zelem ( 3545Halen ) Axpromo N.V. Pag : 1 van 9 ALGEMENE OMSCHRIJVING DER UNITS : He volledige bedrijvenpark is zodanig opgeva da de bouwheer

Nadere informatie

VN classificatietesten met consumentenvuurwerk TNO Prins Maurits Laboratorium

VN classificatietesten met consumentenvuurwerk TNO Prins Maurits Laboratorium VN classificaieesen me consumenenvuurwerk TNO Prins Mauris Laboraorium Ed de Jong VN classificaie syseem In welke gevarenklasse val VUURWERK? Gevarenklasse 1: Onplofbare soffen sub-klasse 1.1 sub-klasse

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Brandveilig Constructief Ontwerp Toepassing van de nieuwe op performantiecriteria gebaseerde ontwerpcodes

Brandveilig Constructief Ontwerp Toepassing van de nieuwe op performantiecriteria gebaseerde ontwerpcodes Toepassing van de nieuwe op performaniecrieria gebaseerde onwerpcodes Case sudie Paershofkerk Conac: Parners: Dr. Ir. Lincy Pyl Docen Bouwkunde Hogeschool voor Weenschap & Kuns Campus DE NAYER Jan De Nayerlaan

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Cursus Brandveilig Consrucief Onwerp Inleiding De Nayer, Cursus, 15/09/2010 Lincy Pyl/Luc Schueremans www.era-brandveiligheid.be Inleiding Brandveilig Consrucief Onwerp: oepassing van de nieuwe op performaniecrieria

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Overzicht Examenstof Wiskunde A

Overzicht Examenstof Wiskunde A Oefenoes ij hoofdsuk en Overzih Examensof Wiskunde A a X min 0, X max 0, Y min 0 en Y max 000. 0 lier per minuu. Als de ank leeg is, dan is W 0, dus 00 0 0 dus 0. Na 0 minuen is de ank leeg. a Neem de

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

stjosephbuurt type begijn

stjosephbuurt type begijn sjosephbuur ype begijn sjosephbuur Buur me karaker Welkom in de nieuwe sjosephbuur. Een buur op hisorische grond, ook een buur me veel woon- en werkvoorzieningen. Me behoud van karaker, maar wel een nieuw

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 - Exponentiële functies Hoofsuk - Eponeniële funies lazije 7 V-a hooge in m 7, 8 8, 9 ij in uren 9, Aangezien e punen op een rehe lijn liggen, noemen we eze groei lineair. Als je e rehe lijn naar links voorze, an kun je aflezen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

5Toepassingen Productcode Pagina

5Toepassingen Productcode Pagina Felsaken Roesvrijsalen zelfborene bevesigingsmielen Prouccoe Pagina Clip aan salen- of houen onerconsrucie Hoogwaarige bekleing aan aluminium en salen consrucies SDK-S / SL3-S SX / TDA-S TDB-S RV6604.3.7.

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID. = gekende spanning = corresponderende gemeten stroom als maat voor de geleidbaarheid.

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID. = gekende spanning = corresponderende gemeten stroom als maat voor de geleidbaarheid. 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID De geleidbaarheid is een maasaf voor de ionenaciviei in waer of voor de aanwezigheid van gedissocieerde soffen in een waerige oplossing. Oplossingen van de meese

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Blok - Vaardigheden ladzijde d 9 B B 6 f a a e r 9 9r r r r 8 a De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk aan en he sargeal is dus 7 0 de vergelijking is y x+ De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk

Nadere informatie

elektriciteit voor 5TSO

elektriciteit voor 5TSO e Dirk Sarens 45 elekriciei voor 5TSO versie 1.0 1 2011 Dirk Sarens Versie 1.0 Schooljaar 2011-2012 Gemaak voor he leerplan D/2009/7841/036 Di boek kan worden gekoch via de websie www.nibook.com Had je

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Krommen in het platte vlak

Krommen in het platte vlak Krommen in he plae vlak 1 Een komee beschrijf een baan om de zon. We brengen een assenselsel aan in he vlak van de baan van de komee, me de zon als oorsprong. Als eenheid in he assenselsel nemen we de

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor Bedieningshandleiding (inbouw). Funcie.. De draadloze schakelacor maak draadloos schakelen van elekrische lasen (AC 230 V ~/ 0 A) mogelijk. De draadloze schakelacor kun u evens via een impulsgeveringang

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

Boek 3 hoofdstuk 10 Groei havo 5

Boek 3 hoofdstuk 10 Groei havo 5 Boek 3 hoofdsuk 0 Groei havo 5. Lineaire en exponeniële groei. a. Opp = 750 + 50 me = 0 op juni, per week en opp. in m. Y =750 + 50 Y (3) = 00 m en Y (5) = 500 m (mehode : voer in Y, daarna rekenscherm,

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen MSYSL 2006 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opie au) EK Elo EK EL - - J. Baeen Labo Meesysemen Doelsellingen - Inhoud - Evaluaie Doelsellingen Op basis

Nadere informatie