RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Algemene gegevens Soort sport: Naam: Duiksport TDRB de Snotdolf Adres: Wal 35 Postcode: Plaats: 4691 EG Tholen Telefoon: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Conny Priem Johan Verkamman Raymond Jooren Aantal leden: 82 Aantal werknemers in loondienst: 0 Aantal vrijwilligers: 14 Vereniging aangesloten bij een Arbodienst? Hoeveel ongevallen hebben uw medew./vrijwilligers het afgelopen jaar gehad? Nee 0 RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 1

2 1. Organisatie algemeen 1.1 Beleid 1.01 Heeft uw vereniging haar doelstellingen beschreven? 1.02 Is de continuïteit van uw vereniging geregeld? 1.03 Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de instructeurs/vrijwilligers vastgelegd? 1.04 Worden de bevoegdheden van de vrijwilligers regelmatig gecontroleerd 1.05 Worden de vereiste vergunningen verkregen alvorens de activiteiten te starten? 1.06 Is er een goederen/inventarisverzekering voor de verenigingsmaterialen? 1.07 Zijn er specifieke verzekeringen afgesloten voor de leden van de duikvereniging? 1.08 Is er een verzekering afgesloten voor de wettelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders, instructeurs en vrijwilligers? ja 1.09 Zorgt uw vereniging ervoor dat vergunningen ( zoals een gebruikersvergunning en en een horecavergunning) worden aangevraagd gereviseerd en nageleefd? NVT RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 2

3 1.2 Medewerkers / vrijwilligers algemeen 1.10 Zorgt uw vereniging er voor dat zij op de hoogte blijven van veranderingen met betrekking tot de arbo? 1.11 Zijn in het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tav arbo en milieu vastgelegd? 1.12 Worden medewerkers en vrijwilligers gestimuleerd om mogelijkheden ter verbetering van arbeidsomstandigheden aan te dragen? 1.13 Wordt bij inhuren van derden specifiek aandacht besteed aan aan arbo en milieu ( denk bijv. aan onderhoud)? 1.14 Krijgen nieuwe vrijwilligers, leden duidelijke informatie over de vereniging en hun taken en verantwoordelijkheden? nee 1.15 Krijgen nieuwe vrijwilligers voorlichting en instructie over risico s die ze lopen tijdens het vrijwilligerswerk, maatregelen die de duikvereniging hiertegen heeft getroffen en maatregelen die de vrijwilligers zelf kunnen treffen. Nee 1.16 Heeft uw vereniging regelmatig overleg met vrijwilligers/ instructeurs? 1.17 Heeft u de veiligheid en gezondheid van bijzondere groepen goed geregeld? NVT RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 3

4 1.3 Ongewenst gedrag 1.18 Heeft uw vereniging afspraken gemaakt over ongewenst gedrag? ja 1.19 Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon? 1.20 Heeft uw vereniging een klachtenregeling? Nee 1.21 Kunnen vrijwilligers indien noodzakelijk, met het bestuur overleggen over problemen en deze oplossen? 1.22 Kunnen vrijwilligers advies krijgen van collega s? 1.23 Zijn alle vrijwilligers in het bezit van een VOG? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 4

5 1.4 Roken 1.23 Heeft uw vereniging afspraken gemaakt over roken? ja RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 5

6 2. Sporttechnisch werk 2.1 Organisatie 2.01 Is er periodiek overleg over de werkzaamheden? ( bij het geven van trainingen) 2.02 Zijn competenties en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van trainers/instructeurs beschreven en worden deze toegepast? 2.03 Zijn trainers/instructeurs in bezit van een geldige medische verklaring en wordt dit gecontroleerd? 2.04 Wordt rekening gehouden met een beperking van de fysieke belasting Nee 2.05 Wordt rekening gehouden met een beperking van de psychische belasting? Nee 2.06 Wordt rekening gehouden met voldoende rust en pauze momenten? 2.08 Kan bij incidenten/ongevallen adequaat worden gehandeld? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 6

7 2.2 Vervoer 2.09 Heeft uw vereniging eigen vervoersmiddelen? Nee 2.10 Zijn er afspraken gemaakt over alcoholgebruik en vervoer Nee RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 7

8 2.3 Buitenland 2.11 Worden Reizen naar het buitenland georganiseerd? Nee RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 8

9 3. Gebouwen en accomodaties 3.1 Beheer 3.01 Heeft uw vereniging accomodaties of gebouwen in beheer Nee 3.02 Voldoet uw vereniging aan de regels betreffende de horecaregelgeving NVT 3.03 Gebruikt of huurt uw vereniging gebouwen van derden Nee RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 9

10 Gehuurde accommodatie: Zwembad De Plantage 3.2 Electra en verlichting 3.04 Zijn wandcontactdozen in de accommodatie afgeschermd/beveiligd? 3.05 Zijn zekeringenkasten/meterkasten toegankelijk? 3.06 Wordt bij het vervangen van een zekering of bij het herinschakelen van de beveiliging ( aardlek) de ( vermoedelijke) oorzaak direct geregistreerd en worden er maatregelen genomen? 3.07 Is het verlichtingsniveau voldoende voor werkzaamheden en activiteiten zowel binnen als buiten? 3.08 Zijn TL-armaturen waar nodig afgeschermd? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 10

11 3.3 Kantoor en administratie 3.09 Voldoen stoelen en tafels aan de basis ergonomische eisen? NVT 3.10 Is de opstelling van beeldschermwerkplekken zodanig dat een ergonomische werkhouding mogelijk is? NVT 3.11 Wordt bij langer dan twee uur beeldschermwerk gezorgd voor ander werk cq pauze? NVT 3.12 Is het verlichtingsniveau voldoende en wordt gezorgd dat dit ook voldoende blijft NVT 3.13 Is er ( buiten) zonwering om hinder door zonlicht tegen te gaan? NVT 3.14 Wordt voorkomen dat materiaal boven op kasten wordt opgeslagen? NVT 3.15 Wordt de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 en 70 % gehouden? NVT 3.16 Wordt voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van stekkerblokken? NVT RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 11

12 3.4 Milieu 3.17 Heeft u vereniging milieumaatregelen genomen? nvt 3.18 Wordt afval gescheiden ingezameld en afgevoerd? nvt 3.19 Wordt bij het verlaten van de accommodatie, zoveel mogelijk electriciteit (zwembad De Plantage) uitgeschakeld? 3.20 Stimuleert u het gebruik van fietsen ipv. autos? NVT RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 12

13 Gehuurde accommodatie zwembad De Plantage 3.5 Legionella beheersing 3.21 Heeft het zwembad maatregelen genomen ter voorkoming van legionella besmetting? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 13

14 4. Organisatie 4.1 Organisatie zwembad 4.01 Heeft het zwembad maatregelen genomen om noodsituaties ( zoals brand) te voorkomen en indien nodig te bestrijden? 4.02 Is er een gebruiksvergunning voor het zwembad? 4.03 Heeft één persoon de verantwoordelijkheid voor de noodorganisatie in het zwembad? 4.04 Is er altijd iemand die de leiding neemt als er een calamiteit ontstaat? 4.05 Is er een bedrijfsnoodplan? 4.06 Is er een ontruimingsplan? 4.07 Wordt het noodplan periodiek ( minimaal jaarlijks) nagezien en bijgewerkt? 4.08 Wordt er ( minimaal) jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden? Nee RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 14

15 4.2 Bedrijfshulpverlening zwembad 4.09 Zijn er gedurende de openingstijden van de zwembadlocatie, voldoende BHV ers aanwezig? 4.12 Is er specifieke aandacht voor het ontruimen van niet zelfredzame personen ( rolstoelen e.d.)? 4.13 Worden nieuwe leden en vrijwilligers en derden ( aannemers etc.) geïnstrueerd over evt. noodsituaties? Nee 4.14 Als er sprake is van meerdere verenigingen in één gebouw zoals een sporthal, is de samenwerking in de BHV dan geregeld? NVT RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 15

16 4.3 Alarmeren ( zwembad) 4.15 Is er een goede alarm- en of omroepinstallatie aanwezig? 4.16 Zijn er voldoende veilige verzamelplaatsen aangegeven waar personen zich moeten verzamelen in geval van ontruiming? 4.17 Zijn vluchtwegen vrij van obstakels? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 16

17 4.4 Blussen ( zwembad) 4.18 Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig? 4.19 Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar? 4.20 Is er regelmatige controle ( minimaal 1x per jaar) op de werking van brandblusmiddelen, brandmelders en rookmelders? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 17

18 4.5 Incidenten en ongevallen 4.21 Worden ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties gemeld en geregistreerd? ja 4.22 Worden sportblessures gemeld en geregistreerd? NVT 4.23 Zijn er voldoende EHBO-middelen? 4.24 Zijn er voldoende personen geïnstrueerd op levensreddend handelen? 4.25 Zijn de vrijwilligers gevaccineerd? NVT 4.26 Weten medewerkers en vrijwilligers hoe te handelen bij een prik/bijt of snij accident? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 18

19 4.6 Uitval voorzieningen ( zwembad) 4.27 Kunnen gas, electriciteit en water snel worden afgesloten? 4.28 Is er een noodverlichtingsinstallatie? 4.29 Wordt de noodverlichtingsinstallatie periodiek ( jaarlijks) getest RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 19

20 5. Materialen, machines en stoffen 5.1 Stoffen 5.01 Worden in uw vereniging gevaarlijke stoffen gebruikt? Denk aan lakken, schoonmaakmiddelen, harsen, etc. Nee 5.02 Worden er in het zwembad gevaarlijke stoffen gebruikt? 5.03 Is per product een informatieblad aanwezig? 5.04 Worden gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeslagen? 5.05 Worden gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruikt? 5.06 Wordt afval van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze afgevoerd? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 20

21 5.2 Machines 5.07 Zijn alle machines voorzien van een CE-keur? ja 5.08 Heeft u afspraken gemaakt over het bedienen van gevaarlijke machines? NVT 5.09 Worden persoonlijke beschermingsmiddelen PBMs) gebruikt? nvt 5.10 Worden machines en apparatuur onderhouden 5.11 Bestaat er een onderhoudsschema voor de compressor ja 5.12 Wordt de compressor onderhouden door een erkend installateur? 5.13 Zijn de personen die vullen voldoende onderricht, erkend en gecertificeerd om de installatie te mogen bedienen? 5.14 Worden de filters van de compressor volgens voorschriften van de fabrikant verwisseld of vervangen? 5.15 Bestaat er voor het gebruik van de gehele vulinstallatie een handleiding? Is deze direct beschikbaar? ja 5.16 Zijn de componenten die betrekking hebben op de vulinstallatie beschreven en opgenomen in een periodiek onderhoud en is dit vastgelegd in een logboek bij de vulinstallatie? ja 5.17 Is er bij de vulinstallatie een brandblusser aanwezig? 5.18 Is het binnen de vereniging duidelijk wie er toegang hebben tot de installatie? 5.19 Is het aanzuigpunt van de buitenlucht van de compressor op de op de juiste plaats gemonteerd, zodat er geen uitlaatgassen e.d. in kunnen komen? 5.20 Is de compressor electrisch deugdelijk aangesloten 5.21 Is de compressor zo opgesteld dat er geen knel- of snijgevaar bestaat en RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 21

22 zijn scherpe en draaiende delen afgeschermd? 5.22 Is gehoorbescherming aanwezig in de compressorruimte? 5.23 Zijn de duikflessen juist opgeslagen in de opslagruimte 5.24 Worden de duikflessen op de juiste wijze vervoerd RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 22

23 5.3 Materialen 5.25 Worden duikflessen en automaten genummerd en gekeurd? ja 5.26 Is van de keuringen documentatie aanwezig? 5.27 Zijn stabjacks en andere attributen aan inspectie onderhevig? ja 5.28 Is er een inspectierapport aanwezig van stabjacks en andere attributen? Nee 5.29 Is er een materialenlijst aanwezig? RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 23

24 6. Buitenwateractiviteiten 6.01 Voert de duikinstructeur de instructie uit overeenkomstig de gangbare regels voor veilig duiken, zoals deze gelden voor het sportduiken? 6.02 Hebben de sportduikinstructeurs een geldige medische verklaring en zijn ze geestelijk in staat gevaren te herkennen en zo mogelijk te voorkomen? 6.03 Heeft de instructeur zijn lesplannen, instructeursmap en instructieboeken paraat? 6.04 Stelt het bestuur van de vereniging een programma op voor de georganiseerde- en/of begeleide duiken? ja 6.05 Wordt er een noodplan opgesteld voor de gekozen duikplaats, compleet met reddingsprocedures, gebruik zuurstofset, contactgegevens hulpdiensten? 6.06 Wordt er voor het uitvoeren van de geplande duik door de aanwezige instructeurs of duikcoördinator ter plaatse een taak risicoanalyse ( TRA) uitgevoerd? ( Procedure Check de Steck) ja 6.07 Wordt er bij georganiseerde en begeleide duiken een duikcoördinator aangewezen en is deze goed herkenbaar? 6.08 Hebben leden in opleiding en instructeurs die opleiding geven de beschikking over een alternatieve luchtvoorziening? 6.09 Worden alle vorderingen van de cursisten bijgehouden, evenals hun brevettering en worden deze 5 jaar bewaard? 6.10 Zijn de materialen voor noodgevallen aanwezig tijdens de buitenwateractiviteit, zoals een EHBO-set, een zuurstofset die tenminste 15 liter zuurstof per minuut gedurende 20 minuten kan leveren, een communicatiemiddel waarmee de hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld? 6.11 Is er een duikplan aanwezig, waarin per duiker aangetekend wordt of er voldoende ademgas aanwezig is voor de geplande duik ( zonder dat de reservehoeveelheid ademgas hoeft te worden aangesproken)? ja RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 24

25 6.12 Kunnen alle instructeurs, trainers en begeleiders omgaan met de zuurstofkoffer? 6.13 Vindt ( bijna) ongevallenregistratie plaats? ja 6.14 Wordt de samenstelling van het ademgasmengsel anders dan lucht door de duikcoördinator vlak voor de duik vastgesteld? 6.15 Zijn de instructeurs/vrijwilligers bekend met sportduikinstructie en de regels welke is uitgegeven door de arbeidsinspectie ja 6.16 Is er een up to date overzicht van de medische keuring en bevoegdheden van het instructie-team? ja RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 25

26 RI&E TDRB De Snotdolf januari 2014 Pagina 26

Risico Inventarisatie en Evaluatie. Plan van Aanpak

Risico Inventarisatie en Evaluatie. Plan van Aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie + Plan van Aanpak Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 18-02-2013 Vaststelling in bestuursvergadering van 3 maart 2013 11-03-2013 Gegevens Optisport

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Sportduikinstructie en de regelgeving

Sportduikinstructie en de regelgeving Bron: G:\Nob Tekst\Clubweb\04 Instructeursopleidingen\G10 Naslag - ARBO voor Sportduikinstructie en de regelgeving Deze reader geeft een overzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is voor een

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Een duik in de wet. Waar in de Nederlandse wetgeving is iets geregeld over sportduiken? 12 december 2009 1

Een duik in de wet. Waar in de Nederlandse wetgeving is iets geregeld over sportduiken? 12 december 2009 1 Een duik in de wet Waar in de Nederlandse wetgeving is iets geregeld over sportduiken? 12 december 2009 1 Binnenvaartpolitiereglement Provinciale Milieu Verordening Zeeland Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Sportduikinstructie en de regelgeving.

Sportduikinstructie en de regelgeving. Sportduikinstructie en de regelgeving. Deze reader geeft een overzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is voor een ieder die in Nederland sportduikinstructie verzorgd. Duikscholen, verenigingen,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

TPlan van Aanpak. Duikteam De Oester

TPlan van Aanpak. Duikteam De Oester T Rapportage van de Risico-inventarisatie en evaluatie van Duikteam De Oester Risicoclassificatieam De risicoclassificatie (RC) geeft aan in welke mate een aandachtspunt een risico vormt voor gezondheid

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Checklist ter verkrijging van het veiligheidsvignet in het kader van het project Veiligheid in het Jeugd- en jongerenwerk

Checklist ter verkrijging van het veiligheidsvignet in het kader van het project Veiligheid in het Jeugd- en jongerenwerk ! 1 Checklist ter verkrijging van het veiligheidsvignet in het kader van het project Veiligheid in het Jeugd- en jongerenwerk naam van de club: St. Kindervakantiewerk plaats: Nederweert contactpersoon:

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

SIGMA Vademecum. ARBO Wetgeving. SIGMA Vademecum Page 1 of 10. ARBO Wetgeving

SIGMA Vademecum. ARBO Wetgeving. SIGMA Vademecum Page 1 of 10. ARBO Wetgeving SIGMA Vademecum ARBO Wetgeving SIGMA Vademecum Page 1 of 10 ARBO Wetgeving SIGMA Vademecum Inhoud ARBO Wetgeving 1 Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 ARBO wat is het? 3 2.1 Wat heeft dit nu allemaal met duiken te

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. / Prima voor In dit overzicht zijn de criteria uit het Keurmerk Kinderboerderijen per hoofdstuk weergegeven. Aangegeven is welke criteria ook

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Bijlage 1 Wettelijk kader Het doel van de bestudering van het wettelijk kader is om de regelgeving te bestuderen die in relatie staat tot het rebreatherduiken. Dit om een verband tussen wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van Afdeling: (hier naam invullen) Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Ingevuld door: Datum: 3.1. Algemeen. a. Er is regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van gebouw(en) en/of terreinen over

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist leidinggevenden Binnen het ziekenhuis wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke stof kan worden herkend aan het

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Plan van aanpak 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. ruim onder gemiddelde. Stichtingbreed overleg en teamoverleg directeur 01 08 2015 2.1.10.0

Nadere informatie

ARBO RI&E NOB sportduikverenigingen

ARBO RI&E NOB sportduikverenigingen ARBO RI&E NOB sportduikverenigingen Inleiding Ook vrijwilligers lopen risico's voor hun veiligheid en gezondheid bij hun "werk". Duikverenigingen hebben de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige AWARENESS Bedrijfshulpverlening Taak toegewezen naar groep medewerkers De werkgever

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming I. Veiligheidsbeleid Laatste update 18 januari 2006 Twaalf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling JA

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie