LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden"

Transcriptie

1 LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh

2 2

3 Inleiding De 4 sociale restaurants van zorgorganisatie de Wielborgh in Dordrecht zijn een belangrijk onderdeel van het welzijnsconcept dat de Wielborgh hanteert. m deze te kunnen behouden na het wegvallen van subsidies liet de organisatie een exploitatieplan maken. Het doel was om in de gewijzigde omstandigheden de restaurants een structurele plaats te kunnen geven. Samen met In voor zorg! heeft de Wielborgh gewerkt aan het realiseren van betere en meer doelmatige en cliëntgerichte restaurants. Het implementatietraject viel in twee delen uiteen: organisatie en medewerkers worden getraind in bedrijfsmatig denken en werken. Daarnaast worden de restaurants in de markt gezet. Want inkomsten van externe gasten en organisaties zijn nodig om de restaurants rendabel te krijgen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de In voor zorg!-thema s professionals en bedrijfsvoering. Deze praktische tool heeft In voor zorg!-coach Casper van der Most gebruikt op een dag die is georganiseerd voor leidinggevenden van de sociale restaurants van de Wielborgh. Doel: samen aan de slag gaan met verschillende aspecten van leidinggeven. 3

4 Inhoud LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden... 1 Inleiding... 3 Inhoud... 4 Uitganspunten voor leidinggevenden... 5 Communiceren I... 6 Leren... 7 Groei in de organisatie... 8 Vragenlijst: Hoe zie je jezelf als leidinggevende?... 9 Hoe ik als leidinggevende handel Scoretabel voor relatiegerichtheid Coachen Motivatie Communiceren II Aandachtspunten bij communicatie Taak en relatiegericht Kritiek - / Correctiegesprek Vaardigheden Kritiek - / Correctiegesprek Gespreksaanpak voor een correctiegesprek Samenwerkingsgesprek Formulier Samenwerkingsgesprek Deel Deel Vragenlijst voor de beoordeelde Structuur van het Samenwerkingsgesprek Handleiding voor het samenwerkingsgesprek

5 Uitganspunten voor leidinggevenden Leidinggeven is effectief wanneer de leidinggevende flexibel en veerkrachtig genoeg is om medewerkers te stimuleren en te steunen bij hun taakuitvoering. m de medewerkers te motiveren is het nodig dat zij zich betrokken voelen bij de Wielborgh en waardering krijgen voor de door hen uitgevoerde taken. De manier waarop gecommuniceerd wordt is van essentieel belang voor effectieve werkbegeleiding. De onderlinge relatie is gebaseerd op openheid, waardering en vertrouwen. Groei in de organisatie en personen is het uitgangspunt voor begeleiding. Groei vindt plaats omdat mensen zich bewust worden van hun eigen bijdrage aan het geheel van de organisatie en inzicht krijgen in de werking van processen. De rode draad voor leidinggevende is de vraag: Hoe kan ik als leidinggevende zorgdragen voor de organisatie (afdeling) waarin ik leiding geef aan mensen die vanuit hun eigen kwaliteiten kunnen handelen om gezamenlijke doelen te realiseren? 5

6 Communiceren I De manier waarop je leiding geeft bepaalt de beïnvloeding van de medewerkers en de mate van succes. Dat wil zeggen dat jouw manier van communiceren bepaalt hoeveel effect deze woorden op de medewerkers hebben. leren communiceren staat daarom boven aan het lijstje tijdens deze training in de vorm van tweegesprekken op het gebied van kritiek en samenwerkingsgesprekken. p de werkvloer is het verder van belang dat je de mensen weet te motiveren om gezamenlijke doelstellingen binnen de afdeling te bereiken. Motivatie is een van de belangrijkste drijfveren om je werk goed te doen. De acceptatie van iedere medewerker en de betrokkenheid bij het proces vergroten zijn daarbij belangrijke ondersteunende uitgangspunten. Inzicht in het motivatieproces en werkbegeleiding zijn daarom ook belangrijke onderdelen van deze training. 6

7 Leren Er wordt van je gevraagd heel bewust mee te doen tijdens de training om die kennis en inzichten te verwerven die voor je eigen afdeling van belang zijn. Het is belangrijk dat je je zelfbewust en actief opstelt en dus verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces. Wanneer je begrijpt HE je zelf de weg bewandelt die leidt tot bewust en verantwoord leidinggeven, dan kun je later medewerkers ook de leerweg wijzen, die leidt tot beweging en groei. Dat is het doel van leren. Uiteindelijk is dat ook het doel van de Wielborgh. Zorgdragen voor een afdeling in beweging die groeit, doordat er verbindingen tot stand komen tussen mensen en afdelingen. Het is van belang een organisatie niet alleen te zien als een systeem. De organisatie heeft een ziel (de mensen). Er straalt kracht van uit en is een bron van energie. Die energie bundelen, te laten stromen en in goede banen te leiden is de opdracht van de leidinggevende. Hij streeft daarbij naar gelijkgerichtheid en werkt aan verbindingen tussen mensen. Hij stimuleert, door communicatie, de betrokkenheid van alle medewerkers bij het proces van groei. Duidelijke twee-zijdig gerichte communicatie zal de motivatie doen toenemen en het verbindingsproces bevorderen. 7

8 Groei in de organisatie Groei in de organisatie en personen is het uitgangspunt voor begeleiding. Groei vindt plaats omdat mensen zich bewust worden van hun eigen bijdrage aan het geheel van de organisatie en inzicht krijgen in de werking van processen. pdracht Kruis de onderwerpen aan die een positieve kijk geven op groei in de organisatie. Statisch beleid Dynamisch proces Structuren, herstructureren Beweging en groei Mensen zien als machines Mensen zijn de ziel van de organisatie Kortetermijndenken Langetermijndenken Achterblijvende winst Bewust weg uitstippelen Weerstand bestrijden Weerstand gebruiken voor verandering Schijnoplossingen Energie is brandstof voor actie Geen overleg Netwerkstructuur voor samenwerking Taakbeheersing Communiceren Demotiveren Motiveren Afhankelijkheid Verantwoordelijkheid Steeds nieuwe technieken uitproberen Energie bundelen Controle Delegeren Budgetten beleid Gezamenlijke doelen Taken opleggen Dialoogzelfbewustzijn Streep nu de onderwerpen die negatief zijn voor groei door. 8

9 Vragenlijst: Hoe zie je jezelf als leidinggevende? Hieronder volgt een lijst die je kunt gebruiken om te beschrijven hoe je jezelf als leidinggevende ziet. Dit is geen bekwaamheidstest. We vragen je alleen te beschrijven hoe je feitelijk handelt als leidinggevende. Richtlijnen: 1. Lees elk punt aandachtig. 2. verdenk bij elk punt hoe vaak je als leidinggevende zo handelt. 3. verdenk bij elk punt of je altijd, zo nu en dan, zelden of nooit zo handelt. 4. mcirkel één van de vijf letters achter elk punt, overeenkomstig het antwoord die je gekozen hebt. A= Altijd B= Dikwijls C= Zo nu en dan, soms D= Zelden E= Nooit 9

10 Hoe ik als leidinggevende handel 1. Ik heb een goede relatie met mijn medewerkers. A B C D E 2. Ik zeg duidelijk wat ik van iemand prestaties vind. A B C D E 3. Ik stel persoonlijke vragen. A B C D E 4. Ik zeg duidelijk wat er moet gebeuren. A B C D E 5. Ik ben duidelijk de baas. A B C D E 6. Ik vind het belangrijk dat men mijn mening deelt. A B C D E 7. Ik regeer met ijzeren hand. A B C D E 8. Ik maak tijd vrij om met een medewerker te praten. A B C D E 9. Ik bekritiseer slecht werk. A B C D E 10. Ik vind dat het persoonlijk welzijn van mijn A B C D E medewerkers voorop staat. 11. Als ik persé wil dat er iets gebeurt, geldt dat ik geen A B C D E tegenspraak duld. 12. Ik creëer een bepaalde afstand tussen mij en mijn medewerkers. A B C D E 13. Veranderingen kondig ik vooraf aan, zodat men er zich op kan instellen. A B C D E 14. Ik wijs medewerkers aan voor bepaalde taken. A B C D E 15. Gelijke monniken, gelijke kappen. A B C D E 16. Ik deel het werk voor mijn medewerkers in. A B C D E 17. Ik hanteer prestatienormen waarop ik mijn medewerkers beoordeel. A B C D E 18. Ik heb conflicten met mijn medewerkers. A B C D E 19. Ik informeer mijn medewerkers goed. A B C D E 20. Ik behandel mijn medewerkers als ondergeschikten. A B C D E 21. In een conflict met derden sta ik achter mijn medewerkers. A B C D E 22. Ik bestraf iemand die zich niet aan de afspraken houdt. A B C D E 23. Mijn medewerkers vinden het fijn mij als baas te hebben. A B C D E 24. Ik ben voor regels en procedures. A B C D E 25. Ik vertegenwoordig de belangen van mijn groep met succes. A B C D E 10

11 26. De goede sfeer in de groep komt voor mij op de eerste plaats. A B C D E 27. Ik controleer de kwaliteit van het geleverde werk. A B C D E 28. Ik ben vriendelijk en aanspreekbaar. A B C D E 29. Afspraak is afspraak. A B C D E 30. Ik laat na, de nodige stappen te ondernemen. A B C D E 31. Ik stel groepsleden gerust wanneer zij iets moeilijk vinden. A B C D E 32. Ik laat merken, dat ik bepaalde prestaties verlang. A B C D E 11

12 Scoretabel voor relatiegerichtheid Instructies Noteer voor elke vraag je score. Deze kun je bepalen aan de hand van onderstaande tabel. Als bijvoorbeeld je antwoord op vraag 1 dikwijls was, omcirkel je het cijfer 3 achter vraag 1. Dit doe je voor elk van de 13 hieronder vermelde vragen. Let op! bij de vragen: 12, 18, en 20. Tel de 13 scores bij elkaar op, zodat je een totale score voor relatiegerichtheid krijgt. Vraagnr. Altijd Dikwijls / Meestal Zo nu en dan / Soms Zelden Nooit Score: (maximaal 52) 12

13 Coachen Problemen met je leidinggevende rol, je manier van leidinggeven of het persoonlijk contact, de angst voor fouten, lastige medewerkers kunnen stress veroorzaken op je werk. Visie Met goed coachen zijn het echter evenzovele reële kansen om de relaties met medewerkers en de productiviteit te verbeteren! Er is de eerste keer misschien wat moed voor nodig om de rol van coach op je te nemen. Veel dingen zijn de eerste keer moeilijk. Vaak valt het achteraf wel mee. De eerste stap op weg naar coachen van medewerkers zet je al door je kijk op leiderschap te herzien. Als leidinggevende ben je bezig met mensen. Zij zorgen ervoor dat er groei plaats vindt. Het is daarom belangrijk dat je je mensen aan je bindt door hen meer verantwoordelijkheden, een grotere betrokkenheid bij centrale beslissingen binnen hun werk en meer mogelijkheden voor eigen initiatief toe te staan. Dit mobiliseren van creatieve energie wordt voor de leidinggevende heel belangrijk! Coachen is geslaagd wanneer daardoor een positieve werkrelatie ontstaat, in stand wordt gehouden of verbetert tussen leidinggevende en medewerker. Het gaat om vertrouwen in mogelijkheden. Dat wil zeggen dat zowel leidinggevende als medewerker zich moeten kunnen concentreren op hun taken zonder verlies aan negatieve energie (conflicten of langdurige problemen). Het is belangrijk dat je als coach je eigen sterke en zwakke punten kent en ook kijk hebt op de sterke en zwakke punten van je medewerkers. Coachen is dus een manier om mensen zover te krijgen dat zij naar beste vermogen presteren, ongeacht hun talent. Coachen voorziet in een leerproces waarin medewerkers ook zelf dingen ontdekken en bespreken en praktische ervaring opdoen. Delegeren Delegeren, simpel gezegd het overdragen van taken, stuit nogal eens op verzet. Het ligt eraan hoe delegeren gezien wordt. Is het een middel om invloed, controle en persoonlijke macht uit te oefenen? f is delegeren een middel om het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers te winnen? Het doel van delegeren is dat medewerkers vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden en dat zij overtuigd raken dat samenwerken aan een gezamenlijk doel leidt tot plezier in het werk, groei, teamgeest en resultaat. Iedere medewerker neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor zijn deel van de taak en zorgt ervoor dat door samenwerking groei bereikt wordt, daartoe gestimuleerd en ondersteund door de coach. De coach heeft dus een actieve rol in het proces van groei. Hij stuurt aan, ondersteunt en stimuleert de medewerkers en bewaakt het proces van groei. 13

14 Resultaat Wanneer er goed wordt gecoacht is het eindresultaat dat de taak die je als leidinggevende hebt overgedragen (gedelegeerd), met succes wordt uitgevoerd. Terwijl vaardigheden, kennis, motivatie en zelfvertrouwen bij medewerkers tegelijkertijd zijn toegenomen. Bij coachen bepaalt de leidinggevende de streefdoelen, de doelstellingen en doelen betreffende de taken gezamenlijk met de medewerkers. Coachen is een succes als er betere prestaties te zien zijn, wanneer anderen beter in staat zijn hun taken uit te voeren en de medewerkers goed gebruik maken van hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 14

15 Motivatie Notitie Ik krijg mensen niet zover dat ze meer doen dan het minimale. Mijn visie op het probleem. Wat is er mis? Er is niemand die warm loopt op het werk. Mensen maken zich alleen druk over geld, vakantie en vrije dagen. Ze denken: die niets wat je niet moet doen. Het lijkt soms wel of iedereen vertraagd is opgenomen, totdat het tijd is om naar huis te gaan, dan komt er plotseling actie. Wat gebeurt er als ik over werk praat? Dan kijken ze me allemaal wezenloos aan. Niemand hier neemt de verantwoordelijkheid op zich. Als het werk niet af is, is dat mijn probleem. Iedereen doet net voldoende, zodat er niet tegen hen wordt geschreeuwd en ze niet kunnen worden ontslagen. Ze zijn allemaal bang voor veranderingen, niemand doet zijn best om zaken te verbeteren. Steeds als ik iemand probeer te motiveren, levert dat maar heel kort resultaat op. iedereen werkt op zijn eigen manier en voor zijn eigen afdeling. Niemand kijkt verder dan zijn neus lang is. NTITIE De briljante oplossing Waar moet ik beginnen??? Waren ze maar beter gemotiveerd. Motivatiekracht De kracht die mensen laadt met energie. Demotivatie leidt tot energieverlies. 15

16 PDRACHT Hoe maak je mensen verantwoordelijk? Door taken te delegeren. Maar dat delegeren niet makkelijk is, blijkt uit onderstaand verhaaltje. Een verhaal Gemotiveerde mensen voelen zich de eigenaar van hun baan, dragen verantwoordelijkheid en nemen hun eigen beslissingen, had Ronald geleerd. Dus ik ga er nu voor zorgen dat iedereen hier zo wordt. Ik roep iedereen bij elkaar en vertel hen dat het voortaan zo zal zijn, riep hij. Hij deed de ronde over het magazijn en zei tegen iedereen het werk neer te leggen voor een belangrijke vergadering, die niet langer dan vijf minuten zou duren. Mooi, luister goed, zei Ronald, toen iedereen aanwezig was. Van nu af aan zijn jullie eigenaar van jullie baan. Hij is helemaal van jullie. Ik neem geen beslissingen meer, voor wie dan ook. Jullie zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor alles wat met jullie werk verband houdt. En jullie mogen zelf bepalen hoe jullie je werk willen doen. Vanaf dit moment schenk ik jullie alle vertrouwen., en tussen twee haakjes, jullie werk is van belang, dus gedraag je ernaar. Zijn er nog vragen? Natuurlijk waren er geen vragen, want niemand begreep waarover hij het had. Mooi, iedereen weer aan de slag, zei Ronald. Het zal je niet verwonderen dat er weinig verandering plaatsvond in het magazijn van Ronald. Mensen waren juist nog meer gedemotiveerd dan voorheen. Hij was daar erg verbaasd over. Ronald had zichzelf van tevoren geen idee gevormd van zijn eigen rol bij het overdragen van verantwoordelijkheden. 16

17 Probeer nu zelf een betere strategie te bedenken en vul deze zin aan met eigen voorbeelden: Gemotiveerde mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Zelf blijf ik verantwoordelijk voor:..... De manier waarop gedelegeerd wordt is belangrijk. Meestal wordt de hele taak aan de medewerker gegeven. Dan kan behoorlijk riskant zijn. Het is beter een gedeelte van de taak te delegeren, afhankelijk van de zelfstandigheid van de medewerker. Tot dat deze taak de opdracht met succes heeft uitgevoerd. pas daarna kun je meerdere onderdelen van de taak delegeren. p deze wijze raakt een medewerker steeds meer bij de taak betrokken, krijgt hij meer zelfvertrouwen en nemen mogelijkheden en motivatie toe. 17

18 PDRACHT Actie! Motiveren is aanzetten tot activiteit. m activiteiten te kanaliseren, kan men gezamenlijk de weg uitstippelen op weg naar het doel dat bereikt moet worden. Een omschrijving van de richting die we uit willen. Voorbeeld: productieverhoging. Hoe we dat aanpakken. Voorbeeld: activiteiten planning verbeteren, goede werkinstructies ed. Doelstelling. Voorbeeld: effectiever samenwerken waardoor productie in x tijd 10% verhoogd wordt. Maak nu voor jezelf een zelfde omschrijving voor je eigen afdeling. Richting.... Aanpak Doelstelling(en).. 18

19 Communiceren II Boodschap Communiceren is gebaseerd op uitwisseling van informatie tussen twee mensen. men geeft aan elkaar boodschappen door. Degene die de boodschap zendt noemen we de zender. Degene die de boodschap ontvangt noemen we de ontvanger. ZENDER BDSCHAP NTVANGER Zender De boodschap heeft 4 aspecten: 1. Feitelijke zakelijke inhoud; 2. Gevoel erachter, wat drijft hem, hoe voelt hij zich; 3. Relatie, hoe zit de relatie tussen beide personen; 4. Reactie op de ontvanger, instemming, in de war raken. Tijdens het communiceren ben je met twee soorten boodschappen bezig. Je geeft als zender informatie door aan een ander en je ontvangt van de ander informatie. Wanneer er in de communicatie iets mis gaat, denkt men vaak dat het aan de inhoud van de boodschap ligt en niet aan de menselijke reactie van de ontvanger op de boodschap. ntvanger Vaak wordt er iets ander bedoeld door de zender dan de ontvanger begrijpt/ Dat komt dus omdat bij degene die de boodschap ontvangt, allerlei gedachten of gevoelens een rol spelen. Dat kan vooral bij kritiek, slecht nieuws of bij samenwerkingsgesprekken een nadelig effect hebben. Het is altijd van belang na te gaan of je de boodschap goed hebt doorgegeven en of de ontvanger hem goed begrepen heeft. Terugkoppelen Het toverwoord in communicatie is: terugkoppelen. Door het terugkoppelen krijg je twee-zijdige communicatie. Terugkoppelen heeft ook wel feedback of reflectie. Tijdens twee-gesprekken heb je deze vaardigheid hard nodig. In schema: ZENDER BDSCHAP NTVANGER TERUGKPPELEN Communicatie ok wat niet gezegd wordt is communicatie. De persoon waaraan je leiding geeft reageert niet alleen op woorden maar ook op jouw gebaren, lichaamshouding en gedragingen. Ze drukken iets uit, bijvoorbeeld plezier, instemming, kritiek, boosheid of teleurstelling. Het is dus belangrijk dat je op je woorden let, maar ook op je gebaren, houding en gedrag. 19

20 verbrengen Helder en duidelijk communiceren is niet zo gemakkelijk als je denkt. Bij het overbrengen van de boodschap spelen vier factoren mee die bepalen of de communicatie slaagt: Het kennisniveau van de medewerker (is hij op de hoogte van het onderwerp) De houding (hoe staat hij tegenover de boodschap) De spreekvaardigheid (bijvoorbeeld probleem bij allochtonen) De werksituatie- / sfeer Deze factoren spelen een rol bij de interpretatie door de ontvanger van de boodschap. Er zal rekening gehouden moeten worden met de situatie en de persoonlijkheid van de medewerker omdat hij anders belangrijke informatie kan missen. Je kunt er niet snel van uitgaan dat je de boodschap is overgekomen. De zender zal dus rekening mee moeten houden dat hij duidelijke taal gebruikt en dat het onderwerp bij de behoeften van de ontvanger aansluit. Interactie Communicatie is gebaseerd op interactie: Het uitwisselen en terugkoppelen van informatie (is samenspraak). Je communicatiedoel is bereikt wanneer je nagaat of de boodschap goed begrepen is. Door de vraag Begrijp ik goed dat je.. kun je de terugkoppeling inzetten en zorgdragen voor interactie. pen communicatie Een voorwaarde voor communicatie is dat men van elkaar weet welke motieven, gedachten en gevoelens een rol spelen bij het doorgeven van de informatie. Iedere persoon kan ervoor zorgen dat de communicatie open blijft, zodat echte motieven en drijfveren achter de boodschap duidelijk worden. De leidinggevende zorgt ervoor dat er een goede werksfeer is waarin open communicatie plaats kan vinden. Hij kan de communicatie sturen door terugkoppeling. Wanneer werkwijze en verwachtingen ten aanzien van interacties duidelijk zijn zal men minder geneigd zijn om bijvoorbeeld in negatieve termen te praten. Luisteren Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren en steeds de volgende vragen in gedachten hebt: Wat zegt hij precies? Wat bedoelt hij daarmee? Wat wil hij ermee? Luisteren komt voort uit: Acceptatie (ook al heb je een hekel aan deze persoon) & Respect (voor de gevoelens van de ander) Wanneer je de ander accepteert en respecteert met alle gebreken, kun je openstaan voor wat hij zegt, bedoelt en wil. 20

21 EFENING De boodschap achter de opmerking Stel vragen, indien mogelijk met behulp van wie, wat, waar, hoe, welke, waarom, aan de hand van de volgende voorbeelden. Probeer er achter te komen welke boodschap achter deze indirecte uitingen schuilgaat. 1. Sinds ik de leiding heb, ben ik altijd bezig de problemen van anderen op te lossen. Ik heb zogenaamd de leiding, maar zij bepalen wat ik doe. 2. Ik vind dat mijn medewerkers niet zomaar moeten aannemen dat ik altijd klaar sta. Ik heb het vaak zo druk dat ze maar even moeten wachten. 3. Ik zeg altijd tegen de medewerkers dat ze altijd binnen kunnen lopen ook al heb ik het razend druk, mijn deur staat altijd open. 21

22 Aandachtspunten bij communicatie Communicatie is een dagelijkse bezigheid. Je gebruikt je zintuigen, oren, handen, ogen, neus en mond om te communiceren. Je bent zowel zender als ontvanger bij het doorgeven van de boodschap. Je maakt altijd gebruik van twee-zijdige communicatie. Deze is gebaseerd op het uitwisselen van informatie en heet daarom interactie. Er zijn vele zaken die de communicatie tussen mensen beïnvloeden, zoals: karakter levens- en werkervaring milieu persoonlijk welbevinden ontwikkelingsfase opleiding mensbeeld levensvisie gedrag situatie vooroordelen / culturele achtergrond Taak en relatiegericht Als leidinggevende communiceer je over taken en over de relatie, het samenwerken/ Vanuit die rol spreek je met de medewerkers en geef je opdrachten. Het gaat bij leiding geven altijd om beïnvloeding van medewerkers via communicatie. Jouw manier van communiceren bepaalt hoeveel succes die beïnvloeding op de medewerkers heeft. De manier van communiceren bepaalt ook hoeveel leereffect je opmerkingen opleveren, dus wat de medewerkers ermee doen. Als leidinggevende ben je sturend op de taak en ondersteunend naar de medewerker bezig met als basis een heldere en duidelijke manier van communiceren. Door communiceren leer je de medewerkers niet alleen wat ze moeten doen, maar ook HE zij hun taken moeten uitvoeren. 22

23 Kritiek - / Correctiegesprek Structuur van een kritiek of correctiegesprek Begroeten, doel en werkwijze bespreken. Kritiek goed onderbouwd formuleren en toelichten. Reactie van ontvanger peilen en jullie beider visies op het onderwerp samenvatten. Afspraken maken, samenvatten en afsluiten. Het resultaat De kritiekgever heeft zijn boodschap helder en duidelijk uiteengezet en reactie van de ander gekregen. De kritiekgever heeft het belang van gedragsverandering van de ander duidelijk aangegeven. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gedrag van de ander dat moet veranderen. 23

24 Vaardigheden Kritiek - / Correctiegesprek Een kritiekgesprek voeren is niet makkelijk. Enerzijds moet je duidelijk en vasthoudend zijn, jij wilt immers dat je boodschap goed overkomt. Anderzijds moet je in staat zijn om de ander te betrekken bij het gesprek. Door luisteren, vragen stellen en samenvatten kun je je visie van de ander en zijn achtergronden achterhalen. Een bijzondere vaardigheid vraagt de formulering van de oplossing. Je moet samen tot een oplossing komen die haalbaar is en acceptabel. Veel kritiekgevers zijn allang blij dat de ontvanger van de kritiek luistert. Daardoor worden ze minder kritisch als de oplossing gezocht moet worden. De samen gemaakt afspraken zijn van essentieel belang als garantie voor de uitvoering van nieuw gedrag. 24

25 Gespreksaanpak voor een correctiegesprek Een leidinggevende voert een correctie gesprek met een medewerker als het gedrag van de medewerker afwijkt van de werkafspraken die daarover zijn gemaakt en / of als het gedrag van de medewerker bijstelling vereist. 1. Geef het doel van het gesprek aan. 2. Beschrijf de probleemsituatie 3. Beschrijf de feiten en de gevolgen van het gedrag 4. Toets of eventuele regels en afspraken dienaangaande bekend zijn 5. Toets of geconstateerd gedrag inderdaad vertoont is 6. Toets of de medewerker het probleem herkent 7. Vraag de medewerker om zijn visie op de situatie 8. Beseft de medewerker dat zo, voor jou een probleem ontstaat? 9. Welke oplossingen of werkafspraken kan wil de medewerker aandragen? 10. Er worden gemeenschappelijke afspraken gemaakt? Afronding met samenvatting en eventueel schriftelijke vastlegging 25

26 Voorbeeld correctiegesprek Stap 1. Leidinggevende opent Hallo Jan. Ga zitten! Ik wilde je even spreken over onze afspraken betreffende hygiëne. Stap 2. Leidinggevende legt probleemsituatie voor We hebben hier afspraken betreffende hygiëne: handen wassen na toiletbezoek, schone nagels, schone kleding, etc. Ik heb helaas moeten constateren dat jij je handen niet wast na toiletbezoek of na vuil werk en dat je regelmatig zonder pet rondloopt. Dat is een probleem! Stap 3. Leidinggevende toets of regels bij medewerker bekend zijn en of de medewerker genoemd gedrag herkent Jan, jij kent de hygiëneregels? Klopt wat ik heb gezien, dat jij je handen niet wast en dat je vaak zonder pet loopt? Bij tegenstribbelen: Nee, nee, ik wil niet met je in discussie over de zin of onzin van de regels. Ik wil nu eerst van je horen: zijn de regels je bekend? Ja of Nee? Klopt het wat ik vaststel of vergis ik me misschien? Stap 4. Leidinggevende vraagt de medewerker om zijn visie op de situatie en om de oplossing of werkafspraak aan te dragen. Jan, hoe gaan we hiermee om? Hoe lossen we dit op? Vind je hygiëne niet belangrijk? f: Regel is regel! wat kunnen we afspreken? Stap 5. Leidinggevende draagt eventueel zelf verdere suggesties voor oplossingen of werkafspraken aan. Misschien is het goed af te spreken Stap 6. Er worden gemeenschappelijke afspraken gemaakt. Goed Jan, dan spreken we nu samen af? We komen we er dan en dan nog eens op terug om te zien of het beter loopt. Stap 7. Schriftelijke vastlegging 26

27 EFENING Het tweegesprek. CASE Bedenk een werksituatie waarbij zich een probleem voordoet. Roep de falende medewerker op voor een gesprek. Denk aan de structuur van het kritiekgesprek. 27

28 Samenwerkingsgesprek Toelichting voor de medewerker op het samenwerkingsgesprek Het doel: Gaande het jaar is er regelmatig overleg tussen de medewerker en zijn leidinggevende over de voortgang van het werk en komt het dagelijkse functioneren aan de orde. Dit kan in teamverband of individueel zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat er één keer per jaar een Samenwerkingsgesprek wordt gevoerd. In dit gesprek, dat aan het eind van het boekjaar wordt gehouden, wordt specifiek stil gestaan bij de goede en de te verbeteren punten van het functioneren en bij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het is de bedoeling dat er tevens zes maanden later een vervolggesprek plaatsvindt waarin wordt teruggekeken naar de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar. Met name de afspraken en/of aanbevelingen zullen besproken worden: in hoeverre zijn de gemaakte afspraken volgens plan verlopen en is het wenselijk dat deze voor het komende half jaar worden aangescherpt of bijgesteld. Hoe te gebruiken: Bijgaand ontvangt u als medewerker een vragenlijst, waarin aan de hand van een aantal vragen een helder beeld wordt geprobeerd te schetsen over uw functioneren binnen de organisatie het afgelopen jaar. Alle vragen dienen volledig, zorgvuldig en concreet te worden ingevuld! Het gesprek: Een goede voorbereiding is essentieel voor een goed Samenwerkingsgesprek. De plaats en de tijd spelen hierin een belangrijke rol. Zorg dat er van tevoren een ruimte op de vestiging wordt gereserveerd waarbij de privacy en rust gegarandeerd zijn. Plan geen gesprek na een hectische werkdag of even tussen de werkzaamheden door. Zorg dat u goed bent uitgerust. Maak thuis een actiepuntenlijstje met de punten die u in het gesprek aan de orde wilt laten komen. Vraag tijdens het gesprek goed door als u iets niet goed denkt te begrijpen. Tot slot zorg er voor dat u het gesprek altijd met een goed gevoel hebt afsloten. Het gesprek is namelijk geen wedstrijd! In een gelijkwaardig gesprek is immers geen winnaar of verliezer. De procedure: U heeft zojuist een schriftelijke uitnodiging ontvangen van uw leidinggevende voor een Samenwerkingsgesprek. Bij deze uitnodiging heeft u tevens een vragenlijst ontvangen. Deze vragenlijst dient u twee dagen voor het gesprek ingevuld te retourneren naar uw leidinggevende. Heeft u nog vragen hierover of wilt u nog aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met uw leidinggevende. 28

29 Formulier Samenwerkingsgesprek Basisgegevens Naam Afdeling Functie Beoordelingsperiode van: tot: Datum in dienst Datum in huidige functie Beoordelaar(s) Legenda = nvoldoende R = Redelijk G = Goed U = Uitstekend Voorbeeld 1. Kennis en kunde: Voor de functie vereiste kennis, ervaring en vaardigheid R G U X Toelichting: 29

30 Deel 1 1. Kennis en kunde: Voorbeelden: kennis, ervaring en vaardigheid m.b.t. Zijn functie. Toelichting: R G U 2. Zelfstandigheid: Voorbeelden: eigen werk organiseren, problemen oplossen, beslissingen nemen, initiatieven nemen, enzovoort Toelichting: R G U 3. Werkhouding: Voorbeelden: inzet, doorzettingsvermogen en betrokkenheid bij het werk, enzovoort Toelichting: R G U 30

31 4. Samenwerking: Voorbeelden: duidelijkheid, effectiviteit, souplesse bij gezamenlijke taakuitoefening, collegialiteit, enzovoort Toelichting: R G U 5. Kwaliteit: Voorbeelden: het niveau van het werk bekeken vanuit de leidinggevenden, vanuit HACCP, enzovoort Toelichting: R G U 6. Kwantiteit: Voorbeelden: werktempo (blijkend onder meer uit de afgeleverde hoeveelheid werk) prioriteiten kunnen stellen, enzovoort Toelichting: R G U 31

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie