Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang"

Transcriptie

1 Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2016

2 Voorwoord Medio 2006 is de stichting gehandicaptenzorg Malang opgericht. De stichting zet zich nu ruim tien jaar in voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Malang en omgeving in Indonesië (Oost-Java). Dit met het doel om de leefomstandigheden van gehandicapte kinderen te verbeteren en met name hun zelfredzaamheid te vergroten. Hiervoor werkt de stichting met name samen met het bestuur van het tehuis van de stichting YPAC te Malang. Daarnaast zijn er ook contacten met andere scholen voor kinderen met een beperking. In deze afgelopen jaren is er veel bereikt. Veel praktische zaken zijn verbeterd, zoals het renoveren, aan- en verbouwen in en om het tehuis. De afgelopen jaren richten we ons meer op het welzijn van de kinderen en het verbeteren van de professionele kwaliteit van de medewerkers. Een korte beschrijving van de gerealiseerde activiteiten en projecten in 2016 met begeleidende foto s en de financiële verantwoording kunt u in dit jaarverslag vinden. Op onze website kunt u kennis nemen van de gerealiseerde projecten. In december 2016 is een nieuwsbrief samengesteld en naar alle donateurs gestuurd. In het jaarverslag en in de nieuwsbrief van 2015 hebben we aangegeven dat we dringend behoefte hebben aan uitbreiding van het bestuur, aangezien twee mensen hun bestuurswerk wilden beëindigen. Na een mededeling in de nieuwsbrief van 2016 dat we noodgedwongen onze werkzaamheden moeten beperken, kwamen er reacties binnen van enkele donateurs. Een donateur gaat plaats nemen in het bestuur. Dat gaf ons een goede impuls om enthousiast door te gaan. Rest mij nog om vooral u te bedanken als goede gever. Dank zij uw gulle gaven is het mogelijk om een groot aantal kinderen een beter leven te bieden. Wij hopen dat voort te kunnen zetten en houden u op de hoogte. Met vriendelijke groet, mede namens alle bestuursleden Joke Quax voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2

3 1. Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling Ontstaan Stichting Gehandicaptenzorg Malang (verder genoemd als de stichting is vanuit een particulier initiatief in augustus 2006 opgericht door Ed Verweij en Listy Anoegerah. Listy is opgegroeid in Malang, een stad in Oost-Java, Indonesië en heeft vanuit haar jeugd al een band met het tehuis YPAC. Na meerdere bezoeken aan het tehuis en na het zien van de steeds schrijnender wordende situatie besloten Ed en Listy in 2006 om zich actief te gaan inzetten voor het tehuis en vanuit Nederland hulp te gaan bieden. Oprichting en Kamer van Koophandel De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is officieel opgericht en notarieel vastgelegd op 3 augustus 2006 bij Notaris Kantoor Dobbinga te Langedijk, akte notaris GEHANDIC.ST/ en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dossiernummer: Doelstelling De stichting zet zich in voor de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Malang en omgeving, Indonesië (Oost-Java). Het doel is om de kwaliteit van leven van deze gehandicapten te verbeteren. Hiervoor werkte de stichting ook in 2016 samen met de stichting YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Malang. Door het financieren en aansturen van projecten wordt gestreefd naar een structurele, fundamentele verbetering van de leefomstandigheden van de gehandicapten. Hier wordt gedacht aan educatie en therapieën waarmee de zelfredzaamheid van de gehandicapten wordt vergroot. Beleidsplan De stichting heeft sinds 2007 de ANBI-status. De stichting voldoet aan de eisen die hiervoor door de belastingdienst zijn gesteld. Nieuwsbrief In december 2016 is een nieuwsbrief verstuurd naar onze vaste donateurs en gulle gevers. In deze brief werden de projecten van 2016 kort toegelicht. 3

4 2. Het bestuur Het bestuur bestaat uit ten minste 3 bestuursleden en deze leden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De samenstelling van het bestuur bestond op 31 december 2016 uit de volgende personen: Joke Quax Listy Anoegerah Ed Verweij Sri Mertens voorzitter penningmeester vice voorzitter en p.r bestuurslid Onze secretaris Coby Timmerman-Jonker heeft eind september 2016 na 10 jaar afscheid genomen van het bestuur. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid. Zolang wij nog geen opvolger voor haar hebben gevonden, worden de taken onderling verdeeld. Na diverse pogingen om bestuursleden te vinden, is zeer recent een donateur tot het bestuur toegetreden. Wij zijn er heel blij mee hopen na een inwerkperiode enige taken te kunnen overdragen. Het bestuur heeft in 2016 viermaal een vergadering belegd. Tussentijds vindt er frequent overleg plaats tussen de bestuursleden, hetzij mondeling of via telefoon en . De bestuursleden van de stichting in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Tijdens hun bezoek aan YPAC in Malang zijn Ed en Listy met het bestuur van YPAC overeengekomen om voortaan rechtstreeks contact te onderhouden. Dat geeft onze vaste contactpersoon Lilik Suminijati de ruimte om het contact met de dovenschool Tuna Bangsa goed te onderhouden en nieuwe contacten te leggen met andere noodlijdende instellingen. Zij ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding. 4

5 3. Projecten 2016 Het grootste deel van de hulpverlening aan het tehuis YPAC Malang bestaat uit projecten. De ingeslagen weg van 2015 om kleinere projecten te steunen die direct ten goede komen aan de kinderen hebben wij in 2016 voortgezet. Hydrotherapie Wij zijn verheugd dat wij ook in 2016 weer 24 kinderen hydrotherapie konden aanbieden. Het aantal is iets hoger dan in De stichting zou graag zien dat meer kinderen gebruik kunnen maken van de hydrotherapie. Dit is niet altijd mogelijk, dat hangt ook af van de medische indicatie van een kind. ontspannen aangepaste hydrotherapie Gezonde voeding De stichting geeft al jaren een financiële bijdrage voor gezonde voeding. Het is belangrijk dat de kinderen gezonde en gevarieerde voeding krijgen. Sommige interne patiëntjes hebben een speciaal dieet omdat ze slikproblemen en moeite met de spijsvertering hebben. Het tehuis is gelukkig niet alleen afhankelijk van de stichting voor de voeding, ontvangt ook regelmatig bijv. rijst en olie vanuit de gemeenschap van Malang. De financiële bijdrage voor voeding hebben we in 2016 verhoogd, aangezien levensmiddelen duurder zijn geworden. Bezoek aan Malang In mei 2016 hebben twee bestuursleden Ed en Listy het tehuis en de dovenschool bezocht. Op verzoek van de therapeuten en leerkrachten zijn ter plekke therapiestoelen, hulpmiddelen, educatief materiaal en een audio set aangeschaft. Ook hebben zij vanuit Nederland aangepast 5

6 speelgoed meegenomen. Tijdens dat bezoek is overeengekomen dat de taken en werkuren van de schoonmaker worden uitgebreid. Hij is nu officieel in dienst bij het tehuis YPAC en heeft zijn financiële situatie kunnen verbeteren, zodat hij in staat is zijn gezin beter te onderhouden. Verder zijn wij akkoord gegaan met een bijdrage aan een 4-jarige opleiding van een leerkracht. therapiestoel Listy brengt het speelgoed Gehoorapparaten voor kinderen van de dovenschool Tuna Bangsa in Malang Ook hebben Ed en Listy in 2016 samen met onze contactpersoon de dovenschool bezocht, waarvan drie kinderen in 2015 gehoortoestellen hebben ontvangen. Zij hebben de kinderen ontmoet, met de leerkrachten gesproken en hebben gezien dat het gehoor en de spraak van de kinderen zijn verbeterd. Het kost veel tijd en geduld om aan de toestellen te wennen en er goed mee om te kunnen gaan. De kinderen zijn immers vanaf hun geboorte doof, dus zijn dit hele grote veranderingen. Voor de nazorg en controles zijn afspraken gemaakt. Oefenen doen de kinderen op school of bij de kliniek, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Zij moeten thuis dagelijks oefeningen doen met de kinderen. 6

7 Test via een hoofdtelefoon om de doofheid te meten en de hersenactiviteit bij bepaalde klanken. Aan de hand van de resultaten van deze test zal de kno-arts bepalen of de kinderen geschikt zijn om een gehoorapparaat te ontvangen, zo ja welke type. In 2016 heeft de stichting de financiële middelen beschikbaar gesteld om voor vijf kinderen gehoortoestellen aan te schaffen. Na een strenge selectie en informatie aan de ouders over het gebruik en onderhoud van de gehoortoestellen zijn deze eind 2016 bij de vijf kinderen geplaatst. Via onze contactpersoon kregen wij het verzoek om voor een school voor kinderen met een beperking in Eka Mandiri (in de buurt van Malang) leermiddelen en vijf rolstoelen aan te schaffen. Dit verzoek is ingewilligd en in oktober zijn de leermiddelen en rolstoelen bij de school afgeleverd. Voor 2017 zijn er al weer verschillende verzoeken binnen gekomen bij de stichting. Zoals relingen door het hele gebouw van YPAC in Malang, zodat de kinderen steun hebben bij het lopen. Verder opnieuw gebitscontrôle, orthopedische schoenen, een dagje uit voor de kinderen met begeleiding (bijv. dierenpark of pretpark etc.). Ook is vanuit de dovenschool een verzoek binnen gekomen of de stichting dit jaar voor drie kinderen gehoortoestellen wil financieren. 7

8 4. Overige uitgaven in 2016 Naast het bekostigen van deze projecten heeft de Stichting ook een aantal andere noodzakelijkheden gefinancierd. Een schoonmaker die dagelijks de verschillende gerenoveerde ruimten schoonhoudt. Een maandelijkse tegemoetkoming voor hulpgoederen (bijv. voeding, pampers etc.) Attentie voor alle medewerkers in verband met het Suikerfeest. Onkosten van de vrijwilliger in Malang. Onkosten van het bezoek van 2 bestuursleden aan Malang. Kosten van deze projecten en overige uitgaven zijn terug te vinden in het financiële gedeelte van dit verslag. 5. Inkomsten Het vermogen van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang om haar doelstellingen te verwezenlijken werd in 2016 gevormd door eenmalige giften en vaste donaties van zowel particulieren als bedrijven. De totale inkomsten zijn terug te vinden in het financiële gedeelte van dit verslag. 8

9 6. Contactgegevens Stichting Gehandicaptenzorg Malang Adresgegevens Aletta Jacobsstraat CC HEEMSKERK Telefoon vice voorzitter: Ed Verweij: Website Rekeningnummer NL27INGB t.n.v. Stichting Gehandicaptenzorg Malang te Heemskerk. RSIN-nummer Financieel overzicht Het financieel verslag is gecontroleerd door een externe controleur, mevrouw I.M. van Beurden. 9

10 10