NT00061_22. Nadere Toegang op inv. nr. 22. uit de Collectie Digitale Bronnen (61)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00061_22. Nadere Toegang op inv. nr. 22. uit de Collectie Digitale Bronnen (61)"

Transcriptie

1 NT00061_22 Nadere Toegang op inv. nr. 22 uit de Collectie Digitale Bronnen (61) M.S.F. Kemp Februari 2018

2 Inleiding De verzameling bestaat uit enkele tientallen kaartenbakken bevattende regesten die verzameld zijn in de periode Nagenoeg iedere plaats is verdeeld in drie periodes: regesten voor 1500, regesten tussen en regesten na Per dorp zijn de regesten chronologisch geordend. Bij elke periode hoorde een alfabetisch systeem dat het zoeken (in de niet-digitale periode!) moest vergemakkelijken. Dit alfabetisch systeem is inmiddels vernietigd, waarmee de verzameling van oorspronkelijk meer dan 100 kaartenbakken is gereduceerd tot ongeveer 25/30. Vanaf ca werd een begin gemaakt met digitaliseren van de gegevens, een proces dat nu voltooid is. In principe noteerde ik de persoons- en perceelsnamen altijd in de oorspronkelijke vorm: Claes bleef Claes en werd geen Nicolaas. Zo werd ook Goessen geen Gozewijn, zoals in de bewerkingen van Dr. Jacob Kort. Maar bij digitale doorzoeking van het materiaal moet je verdacht zijn op vele spellingsvarianten: zo moet je bij Goessen letten op Goesen, Ghoesen, Goossen, Gosen, Goosen en Ghoessen anders mis je vermeldingen! Dit geldt in principe voor alle (eigen)namen en toponiemen. Met mijn alfabetisch systeem had ik van dat probleem vroeger geen last: de vermeldingen van alle personen Gijsbert zoon van Goesen kwamen nl. hoe ook geschreven keurig en chronologisch terecht op één kaartje... Welke plaatsen zijn in de verzameling opgenomen? Aanvankelijk betrof het onderzoeksgebied uitsluitend de streek tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede die we het Krommerijngebied noemen. Maar in de loop der jaren werd het jachtterrein af en toe uitgebreid, zoals uit onderstaand lijstje valt op te maken: Amerongen en Leersum Bunnik, Vechten c.a. Cothen Darthuizen en Doorn De Bilt (met Achttienhoven, Oostveen) Driebergen, Zeist Goy/Houten, Schonauwen, Wulven en Oud Wulven c.a. Honswijk Jutfaas c.a. (Tollesteeg, Galecop, Geyn) Langbroek (Neder- en Overlangbroek, Hardenbroek, Sterkenburg) Odijk Rhenen Schalkwijk c.a. Tull en het Waal Vreeswijk Werkhoven Woudenberg Wijk bij Duurstede Omdat gedurende een langere periode gegevens zijn verzameld zal niet op alle fronten uniformiteit worden aangetroffen. Toch is er voor gekozen het materiaal nu ter beschikking te stellen, omdat onduidelijk is wat er van de verzameling terecht zou komen als de auteur niet meer zelf zijn licht kan laten schijnen over de totstandkoming en samenstelling ervan. 2

3 Bronnen Welk materiaal is onderzocht, en hoe uitputtend is dit gebeurd? Dit is een lastige vraag. Aanvankelijk zocht de auteur het vooral in het bewerken van charters in de kapittelarchieven, leen-, tijns- en pachtbrieven en -registers. Daarop volgde de ontdekking van de rijke archieven van het Hof van Utrecht: m.n. de series criminele en civiele sententies bevatten honderden verwijzingen naar personen uit het Krommerijngebied. Maar ook de nummers van de eerste afdeling van het Utrechtse stadsarchief (transporten en plechten) bleken een rijke bron, waarbij vooral de eerste helft van de 16e eeuw redelijk goed in kaart is gebracht. Fantastisch materiaal kwam verder aan het licht in het archief van de Staten van Utrecht: registers van morgengeld uit de 15e eeuw, huisgeld en oudschildgeld uit de 16e eeuw. Zij vormen het raamwerk waarbinnen met de overige verzamelde data gespeeld kan worden: op die wijze kunnen nl. veel families en boerderijen in het gebied worden getraceerd en niet zelden ook geïdentificeerd. Belangrijk ondersteunend hulpmiddel daarbij zijn registers van rekeningen van de ontvangsten van de diverse kapittels, kloosters e.d. die veelal niet integraal maar slechts incidenteel zijn bewerkt. Het archief van de Ridderlijke Duitse Orde vormt op dit punt een uitzondering: alle rekeningen van voor 1600 betreffende goederen van de Orde in het Krommerijngebied zijn bestudeerd. Buiten Utrecht is in de leenregisters van Culemborg en Vianen gezocht. Omdat de auteur tientallen jaren vlakbij het Nationaal Archief woonde, treft men ook vermeldingen aan afkomstig uit het archief van het Hof van Holland of uit bij het Centraal Bureau voor Genealogie gedeponeerde familiearchieven. Het is goed te bedenken dat veel materiaal afkomstig van leenregisters in de loop der jaren door dr. J.C.Kort op zijn wijze in diverse jaargangen van Ons Voorgeslacht toegankelijk in kaart is gebracht. Soms vindt men een verwijzing hiernaar als ik een andere 'lezing' had dan Kort. Soms zijn diens vermeldingen (en die van andere gedrukte regestenlijsten!) in mijn databestand opgenomen, maar dit is zeker niet uitputtend gebeurd. Men dient dus naast de onderhavige verzameling altijd ook in druk verschenen data te raadplegen: de verzameling is m.a.w. geen compleet oorkondenboek in de klassieke zin van het woord! Er zijn nog enkele andere belangrijke vooropmerkingen die de gebruiker in het oog moet houden: 1) het is niet alleen gewenst maar een must, om bij en na gebruik altijd het origineel te raadplegen: de verzameling bevat de keuze en interpretatie van de auteur en kan dus nooit meer zijn dan een verwijzend hulpmiddel! 2) in de loop van 50 jaar zijn diverse inventarisnummers gewijzigd omdat archiefbestanddelen soms anders zijn ingedeeld en/of omdat omnummering heeft plaats gevonden; raadpleeg dus bij een niet direct te identificeren bronvermelding ook de oude inventarissen van het Stadsarchief Utrecht, de twee afdelingen (I en II) van de bij de stad Utrecht Bewaarde Archieven, het Rechterlijk Archief van de provincie Utrecht (vooral betreffende het Hof van Utrecht) en de Staten van Utrecht. 3) in diezelfde 50 jaar is ook de wijze van noteren van de auteur zelf - dikwijls ongemerkt - gewijzigd: afkortingen bleven niet altijd hetzelfde. Bij een groot project als dit is het onvermijdelijk dat niet alle afkortingen op één lijn zijn gebracht. Een lijst van de meest gebruikte afkortingen volgt hier onder. 3

4 4) tal van gegevens kreeg de auteur in de loop der jaren aangereikt door collegaonderzoekers: bij de meeste van deze regesten is de herkomst aangeduid met afkortingen, in alfabetische volgorde: BdK Ben de Keijzer CvB Casper van Burik CvS Cees van Schaik DV Denis Verhoef FdR wijlen de heer F.C. de Rooij (ook: dhr de Rooij) Grab. wijlen de heer Ir. A.I. Grabowsky HdLM Hugo de Lanoy Meijer HK Hans Kuypers HL Huib Leeuwenberg LvdH Léon van der Hoeven PFlippo Paul Flippo NP wijlen Nico Plomp P wijlen de heer A. Pastoors WS of Spies Wout Spies De meest voorkomende afkortingen: A (en E) = Anderzijds, in combinatie met E, Enerzijds a/d = aan de adv. = advocaat afk. = afkomstig Afrt = Amersfoort ald. = aldaar ALG = verwijzing naar een apart file: Utrecht Algemeen (met losse vermeldingen die niet bij een dorp kunnen worden onder gebracht) AM = Amerongen ARA = Algemeen Rijks Archief (later: NA, Nationaal Archief) att. = attestatie B (en E) = (ge)bruiker, in combinatie met E, Eigenaar BA = Bisschoppelijk Archief ben = beneden, meestal in combinatie met bo (boven), bij belendingen bet of bet. = betaalt Bew. Arch. I en II = (bij de stad Utrecht) Bewaarde Archieven bi- en bu-dijckx = binnen- en buitendijks bo = boven, meestal in combinatie met ben (beneden), bij belendingen brasp. of br = braspenning br. = (ge)bruikt of (ge)bruiken Bs. of bs = bisschop BSB = Buurspraakboek (HUA) BuVe = Bunnik en/of Vechten BU = Bunnik bv of bv. = bij voorbeeld c.a. of C.A. = cum annexis (met toebehoren) ca of ca. = circa/ongeveer 4

5 can. (ook wel: kan.) = kanunnik cap = capoen car.gu = caroli gulden CBG = Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag cf = circum ferre (vergelijk) CO = Cothen Coll. = Collectie comp. = compareert/compareren crst of cr = cromstaart c.s. = cum suis (met de zijnen) cst = constitueert (machtigt) Cul. = Culemborg CUL of Cul. = Archief van heren en graven van Culemborg d = duit(en) dh = doorgehaald DH = Duitse Huis (later: RDO, Ridderlijke Duitse Orde) Di = dinsdag DOM = archief van het kapittel ten Dom Do = donderdag eodem die = op dezelfde dag E (en A) = enerzijds, in combinatie met A, anderzijds E (en B) = eigenaar, in combinatie met B, (ge)bruiker EE = Sint Elisabeths en Sint Ewouds gasthuis (Wijk bij Duurstede) erfg of erfg. = erfgenaam/erfgenamen erfp. = erfpacht ev of e.v. = en volgende FA = Familie Archief FI of F.I. = Financiële Instellingen (HUA) fs = filius (zoon van) GA = gemeente archief (bv. Amersfoort, Rhenen, Utrecht) geb of geb. = geboren gebr. = gebruikt/gebruiker gen. = genoemd geref. = gereformeerd gesch. = geschonden (bij zegelbeschrijvingen) get. = getuige GN = Gens Nostra go. of go = gouden GoHo = Goy en Houten Gu of gu = gulden h = hont HUA = Het Utrechts Archief HVW = huwelijkse voorwaarden [ook wel hvw] hvr of hvr. = huisvrouw imp of imp. = impetrant ing. = ingaande ipv of i.p.v. = in plaats van it. = item ivm of i.v.m. = in verband met Jb of Jb. = Jaarboek (meestal van het CBG) 5

6 jd of jdr = jonge dochter jeg of jeg. = jegenwoordig Jfr of Jfr. = Joffrouw jg / jm = jonggezel / jongman Jhr of Jhr. = Joncker (Jonkheer) jl = jongstleden jrl = jaarlijks(e) JuNe = Jutfaas Nedereind JuOv = Jutfaas Overeind ki. = kinderen kiki. = kindskinderen kr = kromstaart (cromstert, zie ook daar) LB = Langbroek lb of Lb = pond LRK = Leen Register Kamer (Archief Graven van Holland, NA) m = morgen m.e.v. = man en voogd Ma = maandag Mgr. = Magister NA = Nationaal Archief (Den Haag; soms ook: ARA (Alg. Rijks Arch.) Nass. Dom. = Archief Nassause Domeinraad (NA, Den Haag) nav. = navolgers NE = nedereind (bv. van Jutfaas, Schalkwijk) NL = tijdschrift De Nederlandsche Leeuw NLB = Nederlangbroek not. = notaris n.o.v. = na opdracht van NU = Notarieel Utrecht (oude nummering!) OA = Oud Archief OIC = Oost Indische Compagnie omschr. = omschreven omtr. = omtrent ONA = Oud Notarieel Archief (betreft Rotterdam) OP = bij transporten luidt dit de ontvangende/aankopende partij in Optstr. v/d Moelen = Opstraeten van der Moelen (FA Van Asch van Wijck) OM = Oudmunster kerk (HUA) OV = Ons Voorgeslacht OLB = Overlangbroek OM = (kapittel van) Oudmunster (HUA) onm. = onmondig(e) otr of otr. = ondertrouw(t) ovl. = overleden pln = plaatsnaam [gebruikt bij vermeldingen wanneer de persoon of handeling die in de beschreven akte vermeld staat, afkomstig lijkt uit de betreffende plaats] poss of poss. = possesseur (bezitter) post.gu = postulaat gulden proc. = procuratie procl. = proclamatie(s) r = roede 6

7 RDB = Raads Dagelijks Boek (HUA) RDO = Archief van de Ridderlijke Duitse Orde (ook: DH, Duitse Huis) rek. = rekening(en) RK = rooms katholiek rs = randschrift (bij zegels) RyGu = Rynsche guldens s of S = solvit (betaald of betaalt) S&S of S & S = schout en schepenen secr. = secretaris SMM = St Maria Magdalenaklooster Sr = senior (in combinatie met junior, jr) Sr = seigneur/sinjeur STE = Sterkenburg St Jan = St Janskerk (HUA) St Jan Baptist = St Jans Baptistkerk (Wijk bij Duurstede) St Marie = St Mariekerk (HUA) St Pieter = St Pieterskerk (HUA) str of str. = strekkende s.v. = sub voce (onder de naam:) tbv (of t.b.v.) = ten behoeve van Th.O = Theo Oskam top. = topografie tr of tr. = trouwt trp = transporteert of transporteren tvv of t.v.v. = ten verzoeke van tz of t.z. = tekent zelf (met eigen naam, geen handmerk dus) UP = Utrechtse Parentelen (delen 1 t/m 5, uitgaven van OV) v/d of vd = van de v/h of vh = van het VG = Veluwse Geslachten vhz of vhzelf = voor of van hem/hen zelf vl = vleemsch/vlaemsch VOC = Verenigde Oost Indische Compagnie vrsz of vs = voorschreven of voorzegd Vrij of Vry = vrijdag VS = gedrukte regestenlijst Van Soest vstw = verklaart schuldig te wezen wed. en wedr. = weduwe en weduwnaar WbD = Wijk bij Duurstede WIC = West Indische Compagnie Wo = woensdag WO = Woudenberg w.o. = waaronder won. = wonend WOVR = Werken Oud Vaderlands Recht ws. = waarschijnlijk x = tussen een mans- en vrouwsnaam betekend dit: gehuwd met Z = zegel dat summier beschreven is [meestal weergegeven: (Z)] Z, N, W, O = zuid, noord, west en oost Za = zaterdag 7

8 zal of zal. z.d. z.j. z.s.m. Zo = zaliger = zonder datum = zonder jaar = zich sterk makende = zondag 8

9 Regesten 1536 [HUA Staten van Utrecht 972] Oudschildgeld Houten en het Goy, 1536 en 1600 Eigenaren gebruiker(s): 1 18m 1536 Jhr van Renesse Jan Ernsten ten halven 1600 Cornelis Eersten Stijn Pellen 8½ m Craeyesteijn 3½ m Anthonis Jacobss Otterspoor 2m Cornelis Aerts van Brunseels 4m 1685 dhr van Wulven Jan Wesselsz & Willem Jansz Bosch 2 10m 1536 Jfr Conincx Daem Eersten, is erfpacht 1600 Daem Adriaensz op haanhaver zelf 1685 Mevr Foeyt Claes Arise Langerack 3 3m 1536 [wed Eerst...] Daem Eersten, van z n moeder 1600 [niet ingevuld] 1685 Peter Joosten zelf 4 ½ morgen 1536 Daem Eersten vrsz 1600 [niet ingevuld] 1685 Jasper Stoffelsz zelf 5 15m 1536 Dom Daem Eersten 1600 Dom Daem Adriaensz 14m, Cornelis Ersten 1m 1685 Dom Arien van Oostrum 12m Cornelis Henrickx Otterspoor 1m Arien Dirckx 2m 6 2m 1536 Pastorie tot Houten Daem Eersten 1600 [niet ingevuld] 1685 Pastorie te Houten Frans van Linden 7 3½ m 1536 RDO Daem Eersten 1600 [niet ingevuld] 1685 RDO Arien van Oostrum 8 1h 1536 kerck van Houten Daem Eersten 9

10 1600 Daem Adriaensz vrsz zelf 1685 niet ingevuld 9 4½m 2h 1536 Jhr Johan van Renes zelf 1600 Craeyesteyn Stijn Pellen 1685 de heer van Wulven Jan Wesselsz en Willem Jansz Bosch 10 ½ hoeve 1536 St Barbarengasthuijs Bernt Jansz 1600 idem Anthonis Jansz Bouman 1685 niet ingevuld 11 3m 1536 Grietgen Vossen tutrecht Beernt Janss vrsz 1600 St Paulusabdij Anthonis Janse Bouman 1685 St Barbarengasthuis Anthonis Jansz Bouman (sic) 12 3m 1536 Oudmunster Beernt Jansz 1600 idem Anthonis Jansz Bouman 1685 St Bartholomeusgasthuis Anthonis Jansz Bouman (sic) 13 11m 1536 Bernt Janss zelf 1600 Bart Otten 6m zelf Marten van Doeyenburch 5m Jan Wortel 1685 Jhr Johan de Goyer 6m Dirck van Rossum Teunis Willemsz 5m zelf 14 2m 1536 pastoer int Goy Bernt Jansz 1600 Anthonis Janse Bouman 5h wed. Jacob Ernsten 7h 1685 dhr Westrenen 5hont, was Theunis Willemsz was Sypesteijn voor 7h vercoft 15 4m 1536 kerck tot Houten Jan Florisz 1600 Huybert Berntss 3m zelf Anthonis & Bernt Fox 1m zelf 1685 Claes Peters 3m zelf Oudmunster 1m Anthonis Jaspersz 16 3m 1536 Delij Oestrums op Rijsbrug Jan Florisz 1600 St Marie Cornelis Crijnen te Loerick, nu Tonis en Bart Pauwels 1685 Broederschap te Houten 1m Wouter Claasz van Haasbergh dhr Bosschaart 2m Wouter Claasz van Haasbergh 10

11 17 1½ m 1536 heer Herman Uterwijck Jan Florisz 1600 pastorie te Houten Jan Aert Jansz 1685 Hendrik Berntsz van Waveren zelf 18 2m 2h 1536 Cornelis van Leeuwen tutrecht Jan Florisz 1600 Huybert Berntss zelf 1685 dhr Bosschaart zelf 19 4 hont 1536 pastoor int Goy Jan Florisz 1600 Jop Janss erfpachtenaar & Cornelis Jansz Verkerck, beyde bruikers 1685 Gerrit Degencamp zelf 20 2 hont 1536 Gerrit Aertsz tutrecht [zelf?] 1600 Steven Willemsz Pauw zelf 1685 Joost Rhoode Claas Petersz 21 2½ m 1536 Reguliers tutrecht Willem van Sandt 1600 idem Herman Huybertsz 1685 Anthonis van Noort zelf 22 6½ m 1536 Willem van Sande zelf 1600 Sijmon Loyen 2m 5h zelf Thonis & Barth [Pauwelsz] 2m zelf Huybert Berntss1m 5h zelf 1685 Gerrit Schats erfg. 2m 5h Claas Petersz van Haasbergh Aart Bartss molenaar 2m erfp Jan Hermansz & Gerrit Jansz Willem van Nyenrode 1m 5h Claas Petersz van Haasbergh 23 2m 1536 Melaten buyten Utrecht Gijsbert Gerritsz 1600 Adriaen Gijsbertsz Cleyer 1685 Peter Joosten zelf 24 18m 1536 Jhr Johan van Renes de Jonge zelf 1600 Craeyesteyn Stijn Pellen 1685 dhr van Wulven Jan Wesselsz en Willem Jansz Bosch 25 39m 1536 Wouter Jacobsz van Asch Willem Aertss ten halven 1600 kinderen van Willem Thonisz van Middelcoop en hun moeye Van Asch Peter Petersz 11

12 1685 de erfg van borgemr Wijck Peter Joosten 26 1½ m op Belchoir 1536 Wouter Jacobsz van Asch [niet ingevuld] 1600 Huybert Jacobsz zelf 1685 dhr Nellesteyn Jan Arise 27 1½ m 4½ h 1536 Wouter Jacobsz van Asch Willem Aertsz ten halven 1600 Mr Steven van Rumelaer zelf 1685 Peter Joosten zelf 28 4m min 1½ h 1536 Frederick van Rijnevelt Willem Aertsz vrsz 1600 Jhr Willem de Voocht van Rynevelt Aris Thonisz 1685 nu dhr van Rhoon Willem Thonise 29 30m 1536 RDO Eerst Willemsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 RDO Cornelis de Ridder off nu Hendrick Joosten de Cruyff 30 8m 1536 RDO Eerst Willemsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 RDO Hendrik Joosten de Cruyff 31 7m 1536 RDO Eerst Willemsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 RDO Hendrik Joosten de Cruyff 32 4m 1536 Jfr Jan Roecks Eerst Willemsz 1600 Eerst Willemsz zelf 1685 Cornelis de Ridder zelf 33 2m 1536 Oudmunster Eerst Willemsz 1600 [niet ingevuld] Gerrit de Wit Biesers 1685 Antonis Baers zelf 34 1m 1536 pastoor int Goy Eerst Willemsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Cornelis de Ridder zelf 35 1m 12

13 1536 Eerst Willemsz zelf 1600 Eerst Willemsz zelf 1685 Cornelis de Ridder zelf 36 8½ m 1536 Oudmunster Steven Andriesz van Rossum 1600 Jfr Christina van Sneeck Adriaen Gysbertsz Cleyer 1685 Peter Joosten zelf 37 8½ m 1536 Steven Andriesz van Rossum vrsz zelf 1600 Jfr Christina van Sneeck Adriaen Gysbertsz Cleyer 1685 Peter Joosten zelf 38 4m 1536 Goort Maessen oft sijn soen Steven Andriesz van Rossum 1600 Jfr Christina van Sneeck 2m Adriaen Gysbertsz Cleyer Steven Henrickx 2m zelf 1685 Peter Joosten 2m zelf Jan en Dirk Bos 2m zelf 39 3m 1536 Schayck Gijsbertsz Aert Claesz 1600 Thonis Hendrickx en Bart Pauwelsz zelf 1685 dhr van Velpen Jan Thoniss 40 24m 1536 Jfr van Cuijck Neel Wouter Luytgensdr ten halven 1600 de dr van Jhr Jan v/d Vecht Thonis Jacobsz, Steven Willemsz van Sijll & Wouter Frederickx elk 1/3 e deel; Arien Jacobs 1685 Jhr Nyburgh Cornelis Thonisz van Doorn 41 3m 1536 Oudwijck Neel Wouter Luytgensdr 1600 idem Wouter voersz [Frederickx] 1685 Oudwijck Dirck Isbrantsz 42 8m 1536 RDO Neel Wouter Luytgensdr, is erfpacht 1600 Adriaen Bemont 7m Wouter Frederickx Cornelis van Odijck 1m zelf 1685 Gerrit Schats erfg 6m 2h zelf Frans van Linden 1m zelf Willem Arise Schep erfg 4hont zelf 43 13m 1536 Oudmunster Cornelis Gerritsz 13

14 1600 idem Bastiaen de Witt 1685 Oudmunster Bastiaan de Moolre 44 3m 1536 Dom Cornelis Gerritsz 1600 [niet ingevuld] Bastiaen de Witt 1685 Mevr Hamel en Jhr Quint Mattheus Dircksz 45 3m 1536 Cornelis de Haen zelf ten halven 1600 Cornelis Eersten van Rossum zelf 1685 Bastiaan de Moolre zelf 46 3m 1536 St Elisabethsgasthuis Cornelis de Haen vrsz 1600 [niet ingevuld] Bastiaen de Witt 1685 Weeshuis tutrecht Mattheus Dirckx 47 3m 1536 St Jacobsgasthuis Cornelis de Haen vrsz 1600 Jannichje wed. Evert Schonevelt zelf 1685 Claas Petersz van Haasbergen zelf 48 4m 1536 heer Jan Westphalinck Cornelis de Haen vrsz 1600 een vicarie Bastiaen de With 1685 Bastiaan de Moolre zelf 49 11m 1536 Cornelis de Haen zelf 1600 erfg v Hendrick Cornelisz Keyser Bastiaen de With 7m en sijn huisvrouw Cornelis van Deuverden 4m 1685 Bastiaan de Moolre 7m zelf wed. van dhr Gerrit de Beer 4m Bastiaan de Moolre 50 3m 1536 heer Claes [Momber!] tot Wijck Adriaen Dircksz 1600 Armenpoth tot Wijck Jan Thonisse van Noirt 1685 Frans van Linden zelf 51 7m 1536 heer Claes tot Wijck Sander Splintersz van Oostrom 1600 Armenpoth tot Wijck Jan Thonisse van Noirt 1685 Frans van Linden, dhr van Ganswijck off Meyster zelf 52 9m 1536 Anthonis van Amerongen Jan van Schaijck 1600 Marten van Doeyenborch Jan Adriaensz Wortell 1685 Jfr Christina Rutgers Teunis Willemsz 14

15 53 5½ h 1536 Johan van Schaijck zelf 1600 Cornelis Dirck Jacobsz zelf 1685 advocaat v/d Bergh zelf 54 6m 1536 St Barbaragasthuis Jan van Schaijck vrsz 1600 idem Jan Wortell 1685 St Barbaragasthuis Cornelis de Ridder 55 6m 1536 Jan van Oostrum Jan van Schaijck vrsz 1600 Adriaen Claesz van Blanckendaell Dirck Adriaensz 1685 erfgenamen van advocaat Uyttenbogaert Symen Hendricksz 56 2m 1536 Jan van Schaijck zelf 1600 Huybert Berntss en Willem de Snijder gebruiken zelf elk de helft 1685 Jan Hermensz smit tot Odijck 8hont zelf Jan Jansz cramer 4hont zelf 57 6m erfpacht 1536 Dom Jan van Schaijck 1600 idem Crijn Gijsen erfpachtenaar 1685 Lambert Pauw Jan Gijsbertsz Pauw 58 3m 1536 Jhr Seyn van Dort Jan van Schaijck 1600 Jhr Aert Berck Thomas Pauwelse 1685 Bastiaan de Moolre zelf 59 1m 1536 pastoor int Goy Jan van Schaijck 1600 idem Cornelis Gijsbertsz van Everdingen 1685 Mevr Hamel en Jhr Quint Mattheus Dirckx 60 4m 1536 OLV & St Barbarenaltaer in de kerck van Houten Jan van Schaijck 1600 [niet ingevuld] Eelgis Philipsz erfpachtenaar 1685 Dirck van Rossum zelf 61 3m 1536 Joost van Lent Jan van Schaijck 1600 Peter Jansz van Wijck Cornelis Willemsz en Jan Sammen 15

16 1685 Cornelis de Ridder zelf 62 3m (leyt achter de Lee, 1600) 1536 Claes van Schaijck Jan van Schaijck vrsz, zijn broeder 1600 Stijn Pellen c.s. zelf 1685 wedue van dhr Ploos Claas Petersz van Haasbergen 63 16m 1536 Jan Ernstenss Stoeck zelf 1600 Jan Cleut[ing] 9m zelf Aert Claesz van Blanckendael 7m zelf 1685 wed van dhr Hattingh 9m zelf heer Cyprianus 7m Arien Dircksz 64 5½ m en 7h 1536 Jan Ernstenss Stoeck zelf 1600 Aert Claesz 7h opte Schaft zelf Egbert Hendrickx 3½ m, "de Hoeck" zelf Jacob van Nes 2m zelf 1685 Jhr Ciprianus, Jhr Brigerius, dhr Jhr Meyster, Wouter Claass, Jhr Brigerius Bosschaart en Willem Cornelisz en Willem Cornelisz bruiken zelf 65 10m 1536 Jacob Jan Lubbertss Jan Lambertsz 1600 Gerrit de Reus 6m zelf Hendrick Biesers 3m zelf Cornelis Meulenaers 1m zelf 1685 Folkert Both 7m zelf Anthonis Pauw 3m zelf 66 4m 1536 Hendrick van Raveswaey Jan Lambertsz 1600 Crijn Gijsen zelf 1685 Lambert Pauw Jan Gijsbertsz Pauw 67 1m 1536 pastoor int Goy Jan Lambertsz 1600 pastorie Rossum Gosensz 1685 advocaat Lommetzum zelf 68 3½ m 1536 de keyser[l. Majt] Jan Lambertsz 1600 de heren Staten Rossum Gosensz vrsz 1685 Jacob Verbeeck zelf 69 4m 1536 Joost van Baern Dirck Jansz ten halven 1600 Jhr Arent Frens Schonevelt 16

17 1685 dhr Obdam niet ingevuld 70 3m 1536 Jan Dircksz en Folpert Goyertsz te Utrecht Dirck Jansz vrsz ten halven 1600 Dirck van Oostrum 2m zelf Adriaen Stevensz 1m zelf 1685 heer Johan Meerman 2m Arie Petersz Jasper Stoffelsz 1m zelf 71 7h 1536 Bagynhof tutrecht Dirck Jansz 1600 idem Jan Aertsz opde Lee 1685 Bagynhof vrsz Claas Petersz 72 16m 1536 heer Dirck Taets & Wouter van Asch 1600 Jhr v/d Vecht, Mr Gerrit van Sevender & de dochter van Asch a/d Gaertbrugge 1685 Jan Dircks van Merenburgh 6½ m 75r, Jfr Agatha Dierout 7m 19r, Vrouwe Cecilia Dierout 2m 2h 6½ r Cornelis Gerritsz van Schayck Dirck de With Arie Claase van Haasberg gebr alles 73 5m 1536 Cornelis Gerritsz van Schayck vrsz zelf 1600 Jan Adriaensz van Schayck zelf 1685 wed van dhr Hattingh Adriaen Dircksz van Schaik 74 6m 1536 Cornelis Gerritsz van Schayck vrsz zelf 1600 Dirck de With zelf 1685 wed. van dhr Ploos Claas Petersz Steven Cornelisz van Schaik zelf (ws elk de helft) 75 2m 1536 Dom Cornelis Gerritsz van Schayck, erfpacht 1600 idem Dirck de With erfpachtenaar 1685 Jhr Ooms Claas Petersz 76 1m 1536 Joost van Baern Gerrit Stael ten halven 1600 Jhr Arent Frens Gijsbert Holl 1685 dhr van Obdam zelf 77 1 h erfpacht 17

18 1536 pastoor int Goy Gerrit Stael 1600 [niet ingevuld] Maes Dircksz smit erfpachtenaar 1685 Cornelis Verwey zelf 78 16m 1536 Melis Uyttenengh Willem Gijsen 1600 vrouwe van Saetsfelt Cornelis Willemsz 1685 Mevr Hamel & Jhr Quint Mattheus Dirckx 79 12m 1536 Joost van Lent Willem Gijsen vrsz 1600 Jfr van Baecx tot Croock Cornelis Willemsz vrsz; Nota en br. selve 1685 Folckert Both 1m zelf wed. Frans v/d Boogaart 8m Bastiaan de Moolre Mevr Hamel en Jfr Quint 3m Mattheus Dirckx 80 5m erfpacht 1536 St Marie Willem Gijsen 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Claas Peters van Haasbergh zelf 81 4m 1536 St Servaes Herman Gerritsz 1600 idem Arris [=Andries] Jansen van Rossum 1685 St Servaas Aelbert Anthonisz van Rossum (sic = ws. Oostrum!) 82 8m 1536 Herman Gerritsz vrsz zelf 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Jfr Meyster zelf 83 14m 1536 H.Geest tutrecht Jan Egbertsz 1600 [niet ingevuld] Cornelis de Ridder 1685 H.Geest tutrecht Arien Cornelisz Hartogh 84 4m 1536 Oostbroeck Jan Egbertsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Oostbroek Arien Hartogh 85 2h 1536 Jan Egbertsz vrsz zelf 1600 Daem Eerstensz van Schaijck zelf 1685 Jacob Martens Jacob Vernoy 86 4m 4h 1536 RDO Jan Egbertsz vrsz 1600 idem Cornelis de Ridder 18

19 1685 RDO Arien Hartogh 87 6m 1536 Jan Egbertsz zelf 1600 Dirck van Oostrum zelf 1685 erfg. van Maygje Lubberden Jan Thonise van Rhijn 88 4m 1536 Oudwijck Jan Egbertsz vrsz 1600 idem Cornelis de Ridder 1685 Oudwijk Arien Hartogh 89 13m 1536 RDO Cornelis de Keyser 1600 idem Jan Cornelisz van Schayck 1685 wed. Cornelis Pauw zelf 90 4m 1536 Oudmunster Cornelis de Keyser vrsz 1600 idem Jan Cornelisz van Schayck vrsz 1685 Oudmunster wedue van Cornelis Pauw 91 2½ m 1536 Stijntje Dirck Gielisz Cornelis de Keyser vrsz 1600 Crijn Gijsen zelf 1685 wedue van Cornelis Pauw zelf 92 2½ m 1536 St Anna-altaer int Goy Cornelis de Keyser 1600 idem Gijs Holl 1685 kerk int Goy 1m 2h Symen Henrickx Jacob Claesz 1m 1½ h zelf 93 6m 1536 de stad Utrecht, plach toe te Cornelis de Keyser behoren de oude schuts 1600 St Bartholomeusgasthuis Jan Cornelisse van Schayck vrsz 1685 St Bartholomeusgasthuis Anthony de Ridder 94 14m 1536 Cornelis de Keyser zelf 1600 St Bartholomeusgasthuis 9m Jan Cornelisz van Schayck vrsz erfg. van Cornelis Willemsz van Dashorst hebben 3m Jan van Schayck vrsz Bastiaen de Witt 3h zelf Jan van Avesaet 5h zelf Gerrit Goes 8h zelf 1685 St Bartholomeusgasthuis 11m 4h Anthony de Ridder Cornelis van Sijll 3hont zelf 19

20 dhr Honthorst 5hont dheer Aemilius 1m 2h Teunis Willemsz Teunis Willemsz 95 18m 1536 Oudwijk Anthonis Adriaensz 1600 idem Cornelis Stevensz 1685 Oudwijk Jan Gerritsz van Schaijck 96 1½ m 1536 Steven de Wit tot Utrecht Jan Henricksz ten halven 1600 Jan Henrickx zelf 1685 Hendrick v/d Nypoort zelf 97 3 hofsteden groot 8h 1536 Steven de Witt vrsz Henrick Jans Witten, Loef die Raeymaecker en de schoemaecker 1600 Symon Claesz van Blanckendaell zelf 1685 dhr Mansveld Dirck Gerritsz 98 4m 1½ h 1536 Jan Henrickx vrsz zelf 1600 Gijsbert Jan Henrickx zelf 1685 Steven Cornelisz van Schaijck 2½ m zelf Hendrick v/d Nypoort 1m 4½ h Dirck van Rossum 99 4h 1536 Steven de With vrsz [niet ingevuld] 1600 Huybert Berntss zelf 1685 dhr de Reuver Hendrick Berenden 100 4m 1½ h 1536 Jan Gerritsz tutrecht Jan Henrickx vrsz ten halven 1600 Meughjen Vermeer Gijsbert Jan Henrickx 1685 Folckert Both zelf 101 5m 1536 Domproost Jan Henrickx vrsz 1600 Jacob de Cock s nasaet Gijsbert Jan Henrickx 3m 2h Thonis & Barth 1m 4h 1685 Jhr van Zuylen 3m 2h Cornelis Vonck Evert Meulenaars 1m 4h zelf 102 2m 1536 Jan Henrickx vrsz zelf 1600 Gijsbert Jan Henrickx zelf 1685 dhr Bosschaert niet ingevuld 103 7m 20

21 1536 Oudwijck Jan Henrickx vrsz 1600 idem Gijsbert Jan Henrickx 1685 Oudwijk Teunis Jansz 104 1½ m 1536 Buurkerk Jan Henrickx 1600 idem Gijsbert Jan Henrickx 1685 Teunis Jansz zelf 105 3½ m 1536 Eelgis Gijsbertsdr Jan Henrickx vrsz 1600 Gijsbert Jan Henrickx zelf 1685 Hendrick v/d Nypoort zelf 106 5h 1536 Gijsbert Jansz te Werkhoven Jan Henrickx vrsz 1600 Daem Adriaensz, de Schaftacker zelf 1685 Mevr Foeyt Claas Arise 107 3½ m 1536 Jan van Oostrum Dircksz zelf 1600 Cornelis Adriaensz de Grooten zelf 1685 St Bartholomeusgasthuis Anthonis de Ridder m 1536 Dom Jan Cosijnsz 1600 Dom 10m Jan Woutersz St Pieter 2m Jan van Galen en Jannichje Everden elk 1m 1685 Dom 10m Jan Hendricksz St Pieter 2m Jan Arise van Ingen m erfpacht 1536 de Melaten buiten Utrecht Jan Cosijnsz vrsz 1600 Jan van Galen schout 7m zelf Jannichje Everden 7m zelf 1685 de erfg. van Jhr Canter Jan Arise van Ingen 110 6m 1536 Wouter van Asch en Christina Mr Goosens wed. van Schoonhoven Jan Cosijnsz vrsz 1600 Jan van Galen 2m en de kinderen van Jacob van Asch 3m Jan van Galen Jannighje Everden 1m 4h oft de verloren ackers zelf 1685 de erfg. van Jhr Canter Jan Arise van Ingen 111 4m 1536 Peter Ruysch wedue Jan Cosijnsz vrsz 21

22 1600 Jan van Galen vrsz zelf 1685 erfg. van Jhr Canter Jan Arise van Ingen 112 9m 1536 St Marie Gerrit Gijsbertsz van Schaijck 1600 idem Dirck de With 1685 St Marie Claas Petersz van Haasbergh 113 4m 1536 heer Aernt Knoop Gerrit Gijsbertsz van Schaijck vrsz 1600 vicarie te Schalkwijk Thonis Egbertsz 1685 dhr van Schonouwen en de Pastorye Jan Gerritsz van Schayck 114 2m 1536 RDO Gerrit Gijsbertsz van Schaijck vrsz 1600 idem Thonis Egbertsz vrsz 1685 RDO niet ingevuld 115 3m 1536 OLV-capel inde kerk van Houten Gerrit Gijsbertsz van Schaijck vrsz 1600 capel vrsz Daem Adriaensz 1685 dhr Hattingh zelf 116 6m 1536 Oudwijck Gerrit Gijsbertsz van Schaijck vrsz 1600 idem Wouter Fredericksz 1685 Oudwijk Dirck Isbrantsz 117 3m 1536 Gerrit Gijsbertsz van Schaijck vrsz zelf 1600 Mary Eersten zelf 1685 Aelbert Anthonisz van Oostrum zelf m 1536 St Marie Hendrick Aertsz 1600 idem Steven Willemsz Pauw 1685 St Marie Jan Thonisse van Rhijn m 1536 de jonge Jfr van Zuylen Hendrick Aertsz vrsz 1600 Jhr Hendrick van Baeckx Steven Willemsz Pauw vrsz 1685 Cornelis van Sijll + Johan van Grootvelt 7m zelf Claes Petersz 2m zelf dhr van Ganswijck oft Meijster zelf m 1536 Joost van Baern Hendrick Aertsz vrsz 22

23 1600 Jhr Arent Frens Steven Willemsz Pauw vrsz 1685 dhr van Obdam Mattheus Dirckx 121 1m erfpacht 1536 St Catharinenheren Hendrick Aertsz vrsz 1600 idem Steven Willemsz Pauw vrsz 1685 Joost Modé Claas Petersz 122 1m 1536 Oudwijck Hendrick Aertsz vrsz 1600 idem Joost Petersz opde Schaft 1685 Oudwijk Peter van Isendoorn 123 5h 1536 kerck te Houten Hendrick Aertsz vrsz 1600 Hendrick de snijder, Cornelis Jansz Verkerck en Jan Jeliss elk 1/3 e deel gebruiken alle drie zelf 1685 Jan Vermeulen en Nicolaas Duyck zelf 124 2½ m 1536 Hendrick Aertsz vrsz zelf 1600 Steven Willemsz Pauw zelf 1685 de scholastery Claes Petersz m 1536 Hendrick Aertsz vrsz met broers en zusters zelf 1600 Eduwart van Hemert 6½ m zelf Jan van Schayck Jr 2½ m zelf Steven Willemsz Pauw 1m zelf 1685 Jasper van Linden 6½ m Dirck van Rossum dhr Meerman 2m Arie Petersz wed. van Anthonis van Oostrum 2½ m zelf m 1536 clooster tot Wijck Dirck Andriesz 1600 idem Splinter Petersz 1685 dheer Johan Meerman Arie Petersz m 1536 Dirck Andriesz vrsz zelf 1600 Marrichge van Westrenen 8m Dirck Willemsz Splinter Petersz 2m zelf Dirck Willemsz 2m zelf 1685 Mevr Hamel & Jhr Quint Mattheus Dirckx 128 3m 23

24 1536 OLV te Houten Dirck Andriesz vrsz ten halven 1600 OLV-capel Jan Hendricksz 1685 OLV-capel Arie Petersz 129 2m 1536 Hannichgen de Ridder zelf 1600 Cornelis de Ridder zelf 1685 dhr Cornelis van Swanenburgh Dirck van Rossum h 1536 Lijsgen Ridders zelf 1600 Jacob Jan Lubbertsz zelf 1685 Christijntje Jacobs zelf 131 4m 1536 Wittevrouwen Steven Gijsbertsz 1600 idem Adriaen Stevensz van Schayck 1685 dhr Johan Meerman Arie Petersz 132 6m 1536 Steven Gijsbertsz vrsz zelf 1600 Adriaen Stevensz van Schayck vrsz zelf 1685 Steven Cornelisz van Schayck zelf 133 2m 1536 Dom Steven Gijsbertsz vrsz 1600 idem Adriaen Stevensz van Schayck vrsz 1685 Steven Cornelisz van Schayck zelf 134 1m 1536 pastoor te Houten Steven Gijsbertsz vrsz 1600 pastorie Adriaen Stevensz van Schayck vrsz 1685 Steven Cornelisz van Schayck zelf 135 8m 1536 St Marie Steven Gijsbertsz vrsz 1600 idem Adriaen Stevensz van Schayck vrsz 1685 St Marie Jan Thonisse van Rhijn 136 2½ m 1536 Jhr Jan van Renes Willem Aertsz 1600 dhr van Craeyesteyn Stijn Pellen 1685 dhr van Wulven Jan Wesselsz & Willem Jansz Bosch 137 1½ m 1536 costerye te Houten Adriaen Claesz ten halven 1600 idem de coster 1685 Costery vrsz Aelbert Theunisz 24

25 138 3m 1536 pastorye int Goy Eelgis Aelbertsz 1600 de pastorye Cornelis Ernstensz 1685 Jhr Meyster zelf 139 4m 1536 Wouter Gijsbertsz te Utrecht Willem Andriesz ten halven 1600 Paulus Schoor Jan Aertsz opde Lee 1685 kinderen van Adriaantge Claas zelf 140 1m 1h 1536 Jan Jansz te Wijck Jan Dircksz 1600 Jan Thonisz van Noort zelf 1685 Johan van Grootvelt + Cornelis van Sijll niet ingevuld 141 7m 1536 St Barbaragasthuis Jacob Jan Lubbertsz 1600 idem Jacob Jan Lubbertsz 1685 idem Christijntje Jacobs 142 3m 2h 1536 St Bartholomeusgasthuis Jacob Jan Lubbertsz 1600 Dirck Jacobsz [= ws Adriaensz!] erfpachtenaar 1685 Nicolaas Wenckum Symen Hendricks 143 5m 1536 H.Geest tutrecht Jacob Jan Lubbertsz 1600 idem Jacob Jan Lubbertsz 1685 idem Christyntje Jacobs 144 3½ m 1536 RDO Jacob Jan Lubbertsz 1600 idem Jacob Jan Lubbertsz 1685 idem Christyntje Jacobs 145 1m 1536 kerk te Werkhoven Jacob Jan Lubbertsz 1600 Jelis Jansz Jacob Jan Lubbertsz 1685 Christijntje Jacobs zelf 146 5h 1536 pastorye int Goy Jacob Jan Lubbertsz 1600 idem Jacob Jan Lubbertsz 1685 Jacob Jan Lubberts (sic) zelf 147 5m 1536 St Jan Jacob Jan Lubbertsz 1600 idem Jacob Jan Lubbertsz 1685 idem Christijntje Jacobs 25

26 148 11h 1536 Cornelis Jansz en zijn broeder Jacob Jan Lubbertsz 1600 Jan Thonisz van Noort zelf 1685 dhr van Eggen zelf 149 7m 1536 Jacob Jan Lubbertsz zelf 1600 Jacob Jansz 4m + huys erop Jacob Jan Lubbertsz gebr. beide Jelis Jansz 3m percelen 1685 Christijntje Jacobs 4m zelf Bastiaan de Moolre en Anthony de Weert 3m Bastiaan de Moolre 150 5m 1536 Mr Jacob van Medenblick canonick St Jan Gosen Hendricksz 1600 St Jan Jan Huybertsz 3m 2h Gosen Huybertsz 10h 1685 St Jan Cornelis Claasz en Frans Gosensz m 1536 Jfr Foeyten Cornelis Jansz 1600 Floris Foeyt Dirck Adriaensz 1685 dhr Emmiclaer Symen Hendrickse m 1536 heer Jan Boel Cornelis Jansz vrsz 1600 vicarie inde Dom Dirck Adriaensz vrsz 1685 dhr van Breen Symen Hendricks 153 5m 1536 Oudmunster Cornelis Jansz vrsz 1600 idem Dirck Adriaensz vrsz 1685 idem Claes Dircksz 154 5½ m 1536 Jan Eersten Neellen Cornelis Jansz vrsz ten halven 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 advocaat v/d Bergh 3m Claas Petersz van Haasbergh wed. van dhr Hattingh 2½ m zelf m 1536 St Marie Hendrick Egbertsz 1600 St Marie 9m 1½ h Egbert Hendricksz Craeyesteyn 1m 4½ h zelf 1685 St Marie 9m Arien Dirckx van Schayck en Aert van Sijll dhr van Wulven 10½ hont Jan Wesselsz en Willem Jansz Bosch 156 2½ m 26

27 1536 RDO Hendrick Egbertsz vrsz 1600 idem Egbert Hendricksz 1685 idem Arien Dirckx van Schayck 157 5m 1536 Jan Adriaensz te Honswijk Hendrick Egbertsz vrsz ten halven 1600 Egbert Hendricksz vrsz zelf 1685 dhr Ruever Hendrick Berende 158 6½ m 1536 Hendrick Egbertsz vrsz zelf 1600 Egbert Hendricksz vrsz zelf 1685 dhr Ruever en Arien van Schayck Hendrick Berenden en Schayck 159 2m 1536 Hendrick Egbertsz vrsz zelf 1600 Egbert Hendricksz vrsz zelf 1685 dhr Bosschaart 160 3m 1536 armen van St Pieter Hendrick Egbertsz vrsz in erfpacht van Mr Jacob van Lichtenberch 1600 Mary Eersten zelf 1685 Jasper Stoffelsz zelf 161 6m 1536 kerk te Houten Hendrick Egbertsz in erfpacht 1600 Egbert Hendricksz vrsz zelf 1685 wijncoper Leeghborgh 2m Arien Dircksz van Schayck de pastorije 2m Cornelis van Schayck 162 4h 1536 pastoor tot Houten Hendrick Egbertsz vrsz 1600 de pastorye Egbert Hendricksz vrsz 1685 Jfr Brigerius zelf 163 1m 1536 priester geheten heer Jan Hendrick Egbertsz vrsz in erfpacht 1600 [niet ingevuld] Mary Eerstyen in erfpacht 1685 Antonis de Ridder zelf 164 ½ m 1536 de weduwe Bollen Hendrick Egbertsz vrsz in erfpacht 1600 Egbert Hendricksz vrsz zelf 1685 Jfr Brigerius zelf 165 2m 1536 Dirck Hermansz Adriaen Damen 1600 Thonis Cornelisz aen de Oord zelf 27

28 1685 dhr van der Eggen zelf 166 4m mette hofsteden 1536 Jan Dircksz tutrecht [niet ingevuld] 1600 Adriaen Bemont Wouter Fredericksz 1685 Jasper van Lijnden zelf 167 3m 1536 Marcelis Jansz van Schayck zelf 1600 mombers van Jan Jansz in Jutfaas Jan Woutersz 2m en Adriaen Jansz 1m 1685 Adriaen Adriaensz van Schayck Aart van Sijll 168 4m 1536 Wittevrouwen Marcelis Jansz, in erfpacht 1600 Adriaen Bemonts wijff Steven Gerritsz 1685 Claas Petersz zelf 169 5m 1536 kerk int Goy Huybert Gerritdz 1600 Gerrit Gijsberts wedue van Aert Jansz Goes zelf 1685 Mevr van Noort oft dhr van Brienen zelf 170 7m 1536 Huybert Gerritsz vrsz zelf 1600 Gerrit Gijsberts wedue van Aert Jansz Goes zelf 1685 vrouwe van Noort oft dhr van Brienen zelf 171 4m 1536 Eelgis Auwert te Wijck Huybert Gerritsz vrsz 1600 Gerrit Gijsberts wedue van Aert Jansz Goes zelf 1685 erfg. van dhr Aemilius Teunis Willemsz 172 2m 1536 kerk int Goy Huybert Gerritsz vrsz 1600 kerk vrsz ½ en Gerrit Goes ½ Gerrit Goes 1685 kerk int Goy 1m Teunis Willemsz Jfr Honthorst 1m Dirck van Rossum 173 4m 1536 Huybert Gerritsz vrsz zelf 1600 Gerrit Goes vrsz zelf 1685 Jfr Honthorst Dirck van Rossum 174 3m 28

29 1536 Gerrit Willemsz zelf 1600 wed. Adriaen Jansz Paymans Thomas Pauwelsz Payman 1685 Monsieur Vianen Dirck van Rossum 175 1m 1536 Cornelis v/d Velde Gerrit Willemsz 1600 wed. Adriaen Jansz Paymans Thomas Pouwelsz Payman 1685 Monsieur Vianen Dirck van Rossum m 1536 RDO Willem Bogaert tot Bunnick 1600 Joost Peter Smits huysvrou Gerrichge Bogaerts erfpachterse 1685 erfg. van Jhr Dirck Canther Jan Arisse van Ingen m 1536 Jfr van Nyenrode te St Servaes Gerrit Gerritsz 1600 St Servaes Gerrit Biesers 1685 St Servaes Teunis Willemsz m 1536 Jan Keytinck Gerrit Gerritsz vrsz 1600 Dom 4m Bastiaen de With Bastiaen de With 7m Bastiaen de With vrsz zelf 1685 Jfr Wyckerslooth Bastiaan de Moolre m 1536 Gerrit Gerritsz vrsz zelf 1600 Gerrit Goes zelf 1685 erfg. van dhr Aemilius Teunis Willemsz m 1536 Joost van Giessen Gerrit Gerritss vrsz 1600 Meth Jan de Witten en Gerrit Biesers haer soon zelf 1685 Vianen, dhr Rossum Rossum en Grootvelt Cornelis Gerritsz van Nijendijck Bastiaan de Moolre 181 7m 1536 Cornelis v/d Velde Gerrit Gerritsz vrsz 1600 dhr van Braeckel zelf, samen met Gerrit Goes 1685 erfg. van dhr Aemilius Teunis Willemsz 182 3m 1536 pastoor int Goy Peter Barten 1600 de pastorye Willem Aertsz de Cruyff 1685 Jfr Christine Meynderts [=Meyster?] Roeloff Cornelisz 183 4m 1536 Bagijnhof tutrecht Evert van Schonevelt 29

30 1600 idem Schonevelt 1685 dhr Jacob Martens Jacob Vernoy h 1536 St Barbarengasthuis Evert van Schonevelt in erfpacht 1600 idem Schonevelt 1685 dhr Jacob Martens Jacob Vernoy 185 ½ m 1536 pastoor te Houten Evert van Schonevelt vrsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 dhr Jacob Martens Jacob Vernoy 186 ½ m 1536 pastoor en kerk te Houten die er elk 3 botdragers uit hebben Evert van Schonevelt vrsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 dhr Jacob Martens Jacob Vernoy h 1536 Joost van Baern Evert van Schonevelt vrsz ten halven 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 dhr van Obdam Jacob Vernoy 188 4h 1536 Oudmunster Evert van Schonevelt vrsz 1600 idem Jan van Schayck den Ouden 1685 Oudmunster wed. Cornelis Aelbertsz de Cruyff 189 1m 1536 Oudwijk Evert van Schonevelt vrsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Oudwijk Jacob Vernoy m 5h 1536 Evert van Schonevelt vrsz zelf 1600 Francois van Sneeck burgemeester Utrecht Schonevelt 1685 dhr Jacob Martens Jacob Vernoy 191 1h 1536 Vander Rietstoeff Evert van Schonevelt vrsz 1600 [niet ingevuld] [niet ingevuld] 1685 Jacob Martens Jacob Vernoy 192 4m 2h 1536 Jan Loeffsz borger tutrecht Gerrit de Keyser in Tollesteech 1600 wedue Aert van Ruemst Eelghis Philipsz 1685 dhr Westrenen Folkert Both 30

31 193 2m 1536 Bartholomeus van Eck Jan van Rossum ten halven 1600 Gerrit Uytteweert Thonis Gerritsz 1685 niet ingevuld 194 8h 1536 Wouter Gijsbertss tutrecht zelf 1600 Stijn Pellen met broers en zusters zelf 1685 dhr Bosschaert zelf 195 2m 1536 Cornelis van Leeuwen tutrecht Heynrickge Jacobs Janszwedue 1600 Huybert Berntsz zelf 1685 dhr Bosschaart zelf 196 3½ m 1536 Heynrickge Jacobs Jansz wed. zelf 1600 Jfr Christina van Sneeck Cornelis Jan Henricksz 1685 dhr Keppel Jan Arisse van Ingen ½ m 1536 heer Cornelis Boelen Lubbert Jansz 1600 vicarie Dom, possesseur heer Tyman ten Berge Jan Lubbertsz 1685 Christijntje Jacobs zelf 198 3m 1536 heer Cornelis Boelen vrsz Lubbert Jansz 1600 Jan van Cuyck Tymansz Cornelis Rycken, nu Wouter Fredericksz 1685 erfg. van Gerrit Schats Claas Petersz m 1536 Jan van Cuylenborchs wed. Lubbert Jansz vrsz ten halven 1600 idem (sic) Willem den Besten 1685 dhr van Weelderen wed. Jan Gerritsz Wttewaal 200 3m 1536 Oudmunster Jan Ersten 1600 idem Isbrant Adriaensz 1685 idem Jan Thonise van Rhijn m 1536 convent van Vredendaal Jan Ersten 1600 idem Isbrant Adriaensz 1685 Bastiaan de Moolre (11m?) zelf Dirck van Rossum 3m zelf Cornelis Aelberts de Cruyffs wedue 2m zelf 31

32 202 2m 1536 Oudwijk Jan Ersten vrsz 1600 idem Isbrant Adriaensz 1685 idem Jan Thonisz van Rhijn 203 7h 1536 Erst van Nijenrode Jan Ersten vrsz 1600 [niet ingevuld] Jan Pauwels erfpachtenaar, op haanhaver 1685 wyncoper Coop Cornelis Arise van Capellehofstede m 1536 Jan Ersten zelf 1600 Marrighje van Westrenen 11½ m Huybert Berntsz 4m, Joost Petersz 1½ m Isbrant Adriaensz 4m 4h zelf Schonevelt 4m zelf Jan Adriaensz 1m 5h zelf Thonis Egbertsz 2m zelf Jan van Isselt 3m zelf 1685 kinderen van Adriaen Adriaensz van Schayck 1m 5h Aart van Sijll Symen Hendricks 1m2h zelf Symen vrsz 4m 4h Cornelis Vonck Cornelis Hendricks 5h zelf Hugo van Oucoop 7m zelf notaris Cooten 2m 4h zelf ki. van Adriaantje Claas 3m zelf Jfr Blocklandt 3½ m en Sr Koop 1m Jan Gerritsz, Anthonis & Rochus de Ridder 205 1½ m 1536 heer Jan van Renesse Jan de Wit Jansz 1600 pastorye te Houten Jan Aert Jansz 1685 Hendrik Berende van Waveren zelf 206 2m 1536 kerk te Houten Jan de Wit Jansz vrsz 1600 pastoor te Houten Jan Aert Jansz 1685 kerk vrsz Hendrik Berende van Waveren m 1536 RDO Jan de Wit Jansz vrsz 1600 idem Jan Aert Jansz 1685 idem Hendrik Berende van Waveren h 1536 Dom Jan de Wit Jansz vrsz 1600 pastorye te Houten Jan Aert Jansz vrsz 1685 pastorie vrsz Hendrik Berende van Waveren 209 4m 32

33 1536 Jan de With brouwer tutrecht Jan de With Jansz ten halven 1600 Symon Claesz van Blanckendael zelf 1685 dhr Mansveld Adriaen Dirckx van Schayck m 1536 Jan de With Jansz zelf 1600 Jan Aert Jansz 5½ m zelf Eduwart van Hemert 4m 1h bruikt Jacob Huybertsz 5½ m van Huybert Jacobsz 8h Jan Damen [overgenomen?] 1685 wed. van Cornelis Aelbertsz de Cruyff 5½ m zelf dhr van Nellesteyn 5½ m zelf 211 7m 1536 Jan de With Jansz vrsz en Dirck van Oestrum Jan de With Jansz 1600 Jan Aert Jansz zelf 1685 Jasper Stoffelsz 3½ m zelf Sr Koop Jan Gerritsz Evert Molenaars 1m zelf m 1536 St Servaes Jan Jansz 1600 idem Jan Jansz den Blinden 1685 St Servaas 10m Hendrick Dircksz thoen dhr Cornelis de Beer 1m Esaias Jansz m 1536 heer Henrick van Cronenborch Jan Jansz 1600 vicarie inde Dom, possesseur br Jan Jansz den Blinden vrsz, Goyert Verhaer br Adriaen Damen en Crijn Gijsen 1685 vicarye inde Dom Jan Gijsbertsz Pauw 214 1½ m 1536 capelle a/d Dwarsdijk Jan Jansz 1600 die capelmeesters zelf 1685 dhr v/d Dussen zelf m 1536 Jan Jansz vrsz met sijn kinderen zelf 1600 Jan Jansz 9m zelf Jan Maesz 5½ m zelf Jacob Gijsbertsz 2m zelf Henrick Biesers 4½ m zelf 1685 Faas Gerritsz 3m zelf Jhr van Amerongen 1½ m zelf Jan Cornelisz Vermeent 1½ m zelf dhr v/d Dussen 7m zelf Peter Esaiasz 2m zelf 33

34 Jasper van Lynden en Cornelis de Beer rest Esaias Jansz 216 2m buytendijckx 1536 Jan Jansz vrsz zelf 1600 Jan Jansz opden Eersbill zelf 1685 Frans & Jaspar van Lynden Hendrick Jansz 217 6m 1536 Jan Eersten indie Weerde Jan van Rossum 1600 Symon Claesz van Blanckendael zelf 1685 dhr van Blanckendaal zelf m 1536 Jhr Jan van Renes Jan van Rossum vrsz, ten halven 1600 dhr van Craeyesteyn Thonis Jacobsz Otterspoor 1685 dhr van Wulven Jan Wesselsz en Willem Jansz Bosch m 1536 RDO Jan [= ws Joost!] van Oostrum 1600 idem Huybert Joosten van Oostrum 1685 idem wed. van Willem van Ochten 220 3m 1536 St Jan Joost van Oostrum vrsz 1600 idem Huybert Joosten van Oostrum vrsz 1685 idem RDO m 1536 heer Willem van Zuylen vicaris St Jan Joost van Oostrum vrsz 1600 Henrick van Zuylen possesseur v/e vicarie inde kerk van St Jan Dirck Henrickx opde Semel 1685 dhr Hoeufft zelf 222 9m 1536 Herman Jacobsz te Werkhoven Herman van Oostrum 1600 Dirck Henrickx zelf 1685 Jfr Hasecamp Jacob thoen 223 3m 1536 Dirck van Broeckhuysen te Wijk Herman van Oostrum 1600 de dochter van Dirck van Broeckhuysen Eerst aen de Dwarsdijck 1685 wed. van Hendrik van Nyenrode niet ingevuld 224 2m 1536 Joost van Lent Gijsbert Gerritsz Stael 1600 Adriaen Laurensz smit Jacob Gijsen coster 34

35 1685 Jasper Stoffelsz zelf m 1536 priorin inden Daell Adriaen Willemsz 1600 den Daell Cornelis Stevensz van Sijll 1685 convent v/d Dael Teunis Jansz 226 1m 1h 1536 RDO Huybert Damen, erfpacht 1600 Marie Ersten zelf 1685 Aelbert Thonisz van Oostrum zelf 227 7m 2h 1536 Claes van Lockhorst Joost van Lockhorst 1600 Eelgis Philipsz zelf 1685 Folckert Both zelf 228 5m met een huys 1536 Claes van Lockhorst vrsz Joost van Lockhorst 1600 Thonis van Lockhorst m + huys zelf Eelgis Philipsz vrsz 1m zelf Gosen Huybertsz en Thonis Martensz elk 3h br. Gosen Huyberts, nu Huybert Berntsz 1685 Dirck van Rossum 3m zelf Frans Gosensz 1m zelf Folckert Both 1m zelf 229 1½ m 1½ h 1536 St Bartholomeusgasthuis Jacob Willemsz 1600 idem Laurens Claesz 1685 idem Huybert Roelen 230 7m 1536 RDO Jan van Oostrum 1600 idem Marij Eersten 1685 idem Aelbert Theunisz van Oostrum 231 1m 1536 Wittevrouwen Jan van Oostrum vrsz 1600 idem Frederick Arrisz, nu Cornelis Jansz Verkerck 1685 idem Cornelis Ellisse 232 4m 1536 Jan van Oostrum vrsz zelf 1600 Cornelis Ersten 2m 5h zelf Steven Willemsz Pauw 7h zelf 1685 dhr Bosschaart 2m 5h dhr v Obdam 7hont beiden niet ingevuld 35

36 233 3½ h 1536 RDO Jan van Oostrum vrsz in erfpacht 1600 Egbert Hendricksz zelf 1685 Jan Lambertsz zelf h 1536 Alijdt van Rossum Jan van Rossum 1600 Thonis Egbertsz 8h zelf Huybert Berntsz 2h zelf 1685 dhr Bosschaart zelf 235 8m 1536 Oudwijk Jan van Rossum vrsz 1600 idem Thonis Egbertsz vrsz 1685 Oudwijk 7 ½ m Claas Arise Langerack Jan Willemsz van Rossum ½ m zelf m 1536 St Barbaragasthuis Jan de With Stevensz in erfpacht 1600 erfpachtenaar Jan de With Stevensz Jan Adriaensz van Schayck 1685 nu van 3m Adriaen Beyer Cornelis Damen 237 5½ m 1536 Jan de With Stevensz vrsz zelf 1600 Jan de With Stevensz vrsz Jan Adriaensz van Schayck vrsz 1685 executeurs van Adriaen Beyer Cornelis Otterspoor ½ m 1536 RDO Jan de With Stevensz in erfpacht 1600 erfpachtenaar Jan de With vrsz Jan Adriaensz van Schayck vrsz 1685 executeurs van Adriaen Beyer Cornelis Otterspoor 239 8m 1536 heer Gerrit Boelen vicaris Dom Jelis Willemsz 1600 Tymen ten Berge, eigenaar v/d vicarie in de Dom Jacob de Veer tot Cuylemborg 1685 vicarye inde Dom Adriaen Dirckx van Schayck ½ m 1536 Dom + Alijdt Dirckx wedue int Veen Eelgis Willemsz in erfpacht 1600 Weeshuis 8m Gijsbert Jan Henrickx Noothulp 3½ m Jan van Schayck den Ouden 1685 Armen Noothulp Arie Claase m 1536 Dom Dirck Jansz 1600 idem Huybert Jacobsz 1685 idem Jan Adriaensz van Schayck 36

37 242 19½ m 1536 St Pieter Anthonis Acrijnsz 1600 idem Crijn Gijsen 1685 St Pieter 16m Jan Gijsbertsz Pauw Jacob Verbeeck 3½ m zelf 243 8m 1536 St Servaes Anthonis Acrijnsz 1600 idem Crijn Gijsen 1685 idem Jan Gijsbertsz Pauw m 1536 Oudmunster Anthonis Acrijnsz 1600 idem Crijn Gijsen 1685 idem Jan Gijsbertsz Pauw 245 4m 1536 Cornelis Willemsz Anthonis Acrijnsz ten halven 1600 Crijn Gijsen zelf 1685 wed Gijsbert Crijnsz zelf 246 2m 1536 Anthonis Acrijnsz vrsz zelf 1600 Crijn Gijsen, nu Rochus Adriaensz Bieser zelf 1685 Jfr Honthorst zelf 247 2m 1536 Oudwijk Jan de Cruijff 1600 idem Jan Thonisz van Noort 1685 idem Jacob thoen 248 2m 1536 Jan de Cruijff vrsz zelf 1600 Oudwijk/Jan Thonisz van Noort zelf 1685 Oudwijk Jacob thoen 249 6m 1536 Gerrit van Lichtenberch tutrecht Roeloff Huybertsz 1600 Dirck ten Boecop 3½ m Jan de With Biesers Jan de With Biesers 2½ m zelf 1685 Jhr Boecop 3½ m zelf dhr Wyborch 8hont zelf Sr Koop 7hont Jan Gerritsz van Schayck 250 6m 1536 Jfr Conincx Dirck Egbertsz 1600 Mevrou van Saetsfelt Jan Aert Jansz 1685 dhr van Wulven Jan Wesselsz 37

38 251 2m 1536 St Bartholomeusgasthuis Andries Claesz, erfpacht 1600 Adriaen Jacobsz van Zijll erfpachtenaar [ws. zelf] 1685 Jfr Brigerius zelf 252 2m 1536 Oudmunster Andries Claesz 1600 idem Adriaen Jacobsz van Zijll 1685 Jfr Brigerius zelf 253 3m 1536 heer Hendrick Gerritsz te Wijk Andries Claesz 1600 Jhr Dirck Canter Adriaen Jacobsz van Zijll 1685 erfg van Jhr Canter Adriaen Dirckx van Schayck m geheten Speetscamp 1536 RDO Andries Claesz 1600 idem Adriaen Jacobsz van Zijll 1685 idem Gijsbert Arisz van Sevenhoven m 1536 Oudmunster Willem Gerritsz Overdam 1600 idem Jan van Schayck den Ouden 1685 idem wed. Cornelis Aelbertsz de Cruyff m 1536 RDO Willem Gerritsz Overdam vrsz, erfpacht 1600 erfpachtenaren Jan van Schayck Sr en Jr elk 7½ m zelf 1685 Arie van Oosterom 7½ m zelf Jfr Kanter 7½ m Jan Arisz van Ingen 257 4½ m 1536 Jonghe Jan de With zelf 1600 Jan van Schayck den Jongen zelf 1685 Jhr Kanters erfgenamen Jan Arisz van Ingen 258 3m 1536 Thonis Herman Jansz Willem Gerritsz Overdam vrsz 1600 Jacob van Nesch zelf (sijn bongerden) 1685 Jfr Foeyt oft de de wed.ploos Claas Pietersz van Haasbergh 259 3m 1536 Cornelis de Reuse zelf 1600 Franck Jansz te Bueren Cornelis de Ridder 1685 Hendrick van Schaycks erfg. Arien Hartogh m 38

39 1536 St Jan Gerrit Hermansz 1600 idem Steven Gerrit Frederickx 1685 idem Aelbert Theunisz van Oostrom 261 5m 1536 pastorye int Goy Gerrit Hermansz 1600 idem Steven Gerrit Frederickx 1685 idem Arie Petersz 262 2m 1536 St Servaes Gerrit Hermansz vrsz 1600 idem Steven Gerrit Frederickx vrsz 1685 idem Arie Petersz 263 7m 1536 Delyaen Gerrit Hermansz vrsz, moeder met drie dochters Gerrit Hermansz vrsz 1600 Jacob Jacobsz schout te Schonouwen zelf 1685 wed. van dhr Blokland Teunis Jansz 264 6m 4½ h 1536 gasthuis ten Heylige Cruys te Utrecht Gerrit Hermansz en hem behoert 1/3 e deel 1600 Steven Gerrit Frederickx 6m zelf Cornelis Jan Henrickx 4½ h zelf 1685 Jhr Meyster zelf 265 2m 1536 Gerrit Hermansz vrsz zelf 1600 Wouter Frederickx zelf 1685 Jfr Ooms Claas Petersz 266 3m 1536 Aeltje van Rossum tutrecht Gerrit Hermansz 1600 Thonis Egbertsz zelf 1685 Jfr Toll Jan Gerritsz van Schayck 267 2m 1536 Dirck Jansz zelf 1600 Jacob van Nesch zelf 1685 Jfr Foeyt en wed. Ploos Claas Petersz van Haasbergh m 1536 RDO Cornelis Hendricksz 1600 idem Gijs Holl 1685 idem Cornelis de Ridder & Hendrik Joosten de Cruyff 269 6m 39