NT00061_17. Nadere Toegang op inv. nr. 17. uit de Collectie Digitale Bronnen (61)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00061_17. Nadere Toegang op inv. nr. 17. uit de Collectie Digitale Bronnen (61)"

Transcriptie

1 NT00061_17 Nadere Toegang op inv. nr. 17 uit de Collectie Digitale Bronnen (61) M.S.F. Kemp Februari 2018

2 Inleiding De verzameling bestaat uit enkele tientallen kaartenbakken bevattende regesten die verzameld zijn in de periode Nagenoeg iedere plaats is verdeeld in drie periodes: regesten voor 1500, regesten tussen en regesten na Per dorp zijn de regesten chronologisch geordend. Bij elke periode hoorde een alfabetisch systeem dat het zoeken (in de niet-digitale periode!) moest vergemakkelijken. Dit alfabetisch systeem is inmiddels vernietigd, waarmee de verzameling van oorspronkelijk meer dan 100 kaartenbakken is gereduceerd tot ongeveer 25/30. Vanaf ca werd een begin gemaakt met digitaliseren van de gegevens, een proces dat nu voltooid is. In principe noteerde ik de persoons- en perceelsnamen altijd in de oorspronkelijke vorm: Claes bleef Claes en werd geen Nicolaas. Zo werd ook Goessen geen Gozewijn, zoals in de bewerkingen van Dr. Jacob Kort. Maar bij digitale doorzoeking van het materiaal moet je verdacht zijn op vele spellingsvarianten: zo moet je bij Goessen letten op Goesen, Ghoesen, Goossen, Gosen, Goosen en Ghoessen anders mis je vermeldingen! Dit geldt in principe voor alle (eigen)namen en toponiemen. Met mijn alfabetisch systeem had ik van dat probleem vroeger geen last: de vermeldingen van alle personen Gijsbert zoon van Goesen kwamen nl. hoe ook geschreven keurig en chronologisch terecht op één kaartje... Welke plaatsen zijn in de verzameling opgenomen? Aanvankelijk betrof het onderzoeksgebied uitsluitend de streek tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede die we het Krommerijngebied noemen. Maar in de loop der jaren werd het jachtterrein af en toe uitgebreid, zoals uit onderstaand lijstje valt op te maken: Amerongen en Leersum Bunnik, Vechten c.a. Cothen Darthuizen en Doorn De Bilt (met Achttienhoven, Oostveen) Driebergen, Zeist Goy/Houten, Schonauwen, Wulven en Oud Wulven c.a. Honswijk Jutfaas c.a. (Tollesteeg, Galecop, Geyn) Langbroek (Neder- en Overlangbroek, Hardenbroek, Sterkenburg) Odijk Rhenen Schalkwijk c.a. Tull en het Waal Vreeswijk Werkhoven Woudenberg Wijk bij Duurstede Omdat gedurende een langere periode gegevens zijn verzameld zal niet op alle fronten uniformiteit worden aangetroffen. Toch is er voor gekozen het materiaal nu ter beschikking te stellen, omdat onduidelijk is wat er van de verzameling terecht zou komen als de auteur niet meer zelf zijn licht kan laten schijnen over de totstandkoming en samenstelling ervan. 2

3 Bronnen Welk materiaal is onderzocht, en hoe uitputtend is dit gebeurd? Dit is een lastige vraag. Aanvankelijk zocht de auteur het vooral in het bewerken van charters in de kapittelarchieven, leen-, tijns- en pachtbrieven en -registers. Daarop volgde de ontdekking van de rijke archieven van het Hof van Utrecht: m.n. de series criminele en civiele sententies bevatten honderden verwijzingen naar personen uit het Krommerijngebied. Maar ook de nummers van de eerste afdeling van het Utrechtse stadsarchief (transporten en plechten) bleken een rijke bron, waarbij vooral de eerste helft van de 16e eeuw redelijk goed in kaart is gebracht. Fantastisch materiaal kwam verder aan het licht in het archief van de Staten van Utrecht: registers van morgengeld uit de 15e eeuw, huisgeld en oudschildgeld uit de 16e eeuw. Zij vormen het raamwerk waarbinnen met de overige verzamelde data gespeeld kan worden: op die wijze kunnen nl. veel families en boerderijen in het gebied worden getraceerd en niet zelden ook geïdentificeerd. Belangrijk ondersteunend hulpmiddel daarbij zijn registers van rekeningen van de ontvangsten van de diverse kapittels, kloosters e.d. die veelal niet integraal maar slechts incidenteel zijn bewerkt. Het archief van de Ridderlijke Duitse Orde vormt op dit punt een uitzondering: alle rekeningen van voor 1600 betreffende goederen van de Orde in het Krommerijngebied zijn bestudeerd. Buiten Utrecht is in de leenregisters van Culemborg en Vianen gezocht. Omdat de auteur tientallen jaren vlakbij het Nationaal Archief woonde, treft men ook vermeldingen aan afkomstig uit het archief van het Hof van Holland of uit bij het Centraal Bureau voor Genealogie gedeponeerde familiearchieven. Het is goed te bedenken dat veel materiaal afkomstig van leenregisters in de loop der jaren door dr. J.C.Kort op zijn wijze in diverse jaargangen van Ons Voorgeslacht toegankelijk in kaart is gebracht. Soms vindt men een verwijzing hiernaar als ik een andere 'lezing' had dan Kort. Soms zijn diens vermeldingen (en die van andere gedrukte regestenlijsten!) in mijn databestand opgenomen, maar dit is zeker niet uitputtend gebeurd. Men dient dus naast de onderhavige verzameling altijd ook in druk verschenen data te raadplegen: de verzameling is m.a.w. geen compleet oorkondenboek in de klassieke zin van het woord! Er zijn nog enkele andere belangrijke vooropmerkingen die de gebruiker in het oog moet houden: 1) het is niet alleen gewenst maar een must, om bij en na gebruik altijd het origineel te raadplegen: de verzameling bevat de keuze en interpretatie van de auteur en kan dus nooit meer zijn dan een verwijzend hulpmiddel! 2) in de loop van 50 jaar zijn diverse inventarisnummers gewijzigd omdat archiefbestanddelen soms anders zijn ingedeeld en/of omdat omnummering heeft plaats gevonden; raadpleeg dus bij een niet direct te identificeren bronvermelding ook de oude inventarissen van het Stadsarchief Utrecht, de twee afdelingen (I en II) van de bij de stad Utrecht Bewaarde Archieven, het Rechterlijk Archief van de provincie Utrecht (vooral betreffende het Hof van Utrecht) en de Staten van Utrecht. 3) in diezelfde 50 jaar is ook de wijze van noteren van de auteur zelf - dikwijls ongemerkt - gewijzigd: afkortingen bleven niet altijd hetzelfde. Bij een groot project 3

4 als dit is het onvermijdelijk dat niet alle afkortingen op één lijn zijn gebracht. Een lijst van de meest gebruikte afkortingen volgt hier onder. 4) tal van gegevens kreeg de auteur in de loop der jaren aangereikt door collegaonderzoekers: bij de meeste van deze regesten is de herkomst aangeduid met afkortingen, in alfabetische volgorde: BdK Ben de Keijzer CvB Casper van Burik CvS Cees van Schaik DV Denis Verhoef FdR wijlen de heer F.C. de Rooij (ook: dhr de Rooij) Grab. wijlen de heer Ir. A.I. Grabowsky HdLM Hugo de Lanoy Meijer HK Hans Kuypers HL Huib Leeuwenberg LvdH Léon van der Hoeven PFlippo Paul Flippo NP wijlen Nico Plomp P wijlen de heer A. Pastoors WS of Spies Wout Spies De meest voorkomende afkortingen: A (en E) = Anderzijds, in combinatie met E, Enerzijds a/d = aan de adv. = advocaat afk. = afkomstig Afrt = Amersfoort ald. = aldaar ALG = verwijzing naar een apart file: Utrecht Algemeen (met losse vermeldingen die niet bij een dorp kunnen worden onder gebracht) AM = Amerongen ARA = Algemeen Rijks Archief (later: NA, Nationaal Archief) att. = attestatie B (en E) = (ge)bruiker, in combinatie met E, Eigenaar BA = Bisschoppelijk Archief ben = beneden, meestal in combinatie met bo (boven), bij belendingen bet of bet. = betaalt Bew. Arch. I en II = (bij de stad Utrecht) Bewaarde Archieven bi- en bu-dijckx = binnen- en buitendijks bo = boven, meestal in combinatie met ben (beneden), bij belendingen brasp. of br = braspenning br. = (ge)bruikt of (ge)bruiken Bs. of bs = bisschop BSB = Buurspraakboek (HUA) BuVe = Bunnik en/of Vechten BU = Bunnik 4

5 bv of bv. = bij voorbeeld c.a. of C.A. = cum annexis (met toebehoren) ca of ca. = circa/ongeveer can. (ook wel: kan.) = kanunnik cap = capoen car.gu = caroli gulden CBG = Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag cf = circum ferre (vergelijk) CO = Cothen Coll. = Collectie comp. = compareert/compareren crst of cr = cromstaart c.s. = cum suis (met de zijnen) cst = constitueert (machtigt) Cul. = Culemborg CUL of Cul. = Archief van heren en graven van Culemborg d = duit(en) dh = doorgehaald DH = Duitse Huis (later: RDO, Ridderlijke Duitse Orde) Di = dinsdag DOM = archief van het kapittel ten Dom Do = donderdag eodem die = op dezelfde dag E (en A) = enerzijds, in combinatie met A, anderzijds E (en B) = eigenaar, in combinatie met B, (ge)bruiker EE = Sint Elisabeths en Sint Ewouds gasthuis (Wijk bij Duurstede) erfg of erfg. = erfgenaam/erfgenamen erfp. = erfpacht ev of e.v. = en volgende FA = Familie Archief FI of F.I. = Financiële Instellingen (HUA) fs = filius (zoon van) GA = gemeente archief (bv. Amersfoort, Rhenen, Utrecht) geb of geb. = geboren gebr. = gebruikt/gebruiker gen. = genoemd geref. = gereformeerd gesch. = geschonden (bij zegelbeschrijvingen) get. = getuige GN = Gens Nostra go. of go = gouden GoHo = Goy en Houten Gu of gu = gulden h = hont HUA = Het Utrechts Archief HVW = huwelijkse voorwaarden [ook wel hvw] hvr of hvr. = huisvrouw imp of imp. = impetrant ing. = ingaande 5

6 ipv of i.p.v. = in plaats van it. = item ivm of i.v.m. = in verband met Jb of Jb. = Jaarboek (meestal van het CBG) jd of jdr = jonge dochter jeg of jeg. = jegenwoordig Jfr of Jfr. = Joffrouw jg / jm = jonggezel / jongman Jhr of Jhr. = Joncker (Jonkheer) jl = jongstleden jrl = jaarlijks(e) JuNe = Jutfaas Nedereind JuOv = Jutfaas Overeind ki. = kinderen kiki. = kindskinderen kr = kromstaart (cromstert, zie ook daar) LB = Langbroek lb of Lb = pond LRK = Leen Register Kamer (Archief Graven van Holland, NA) m = morgen m.e.v. = man en voogd Ma = maandag Mgr. = Magister NA = Nationaal Archief (Den Haag; soms ook: ARA (Alg. Rijks Arch.) Nass. Dom. = Archief Nassause Domeinraad (NA, Den Haag) nav. = navolgers NE = nedereind (bv. van Jutfaas, Schalkwijk) NL = tijdschrift De Nederlandsche Leeuw NLB = Nederlangbroek not. = notaris n.o.v. = na opdracht van NU = Notarieel Utrecht (oude nummering!) OA = Oud Archief OIC = Oost Indische Compagnie omschr. = omschreven omtr. = omtrent ONA = Oud Notarieel Archief (betreft Rotterdam) OP = bij transporten luidt dit de ontvangende/aankopende partij in Optstr. v/d Moelen = Opstraeten van der Moelen (FA Van Asch van Wijck) OM = Oudmunster kerk (HUA) OV = Ons Voorgeslacht OLB = Overlangbroek OM = (kapittel van) Oudmunster (HUA) onm. = onmondig(e) otr of otr. = ondertrouw(t) ovl. = overleden pln = plaatsnaam [gebruikt bij vermeldingen wanneer de persoon of handeling die in de beschreven akte vermeld staat, afkomstig lijkt uit de betreffende plaats] 6

7 poss of poss. = possesseur (bezitter) post.gu = postulaat gulden proc. = procuratie procl. = proclamatie(s) r = roede RDB = Raads Dagelijks Boek (HUA) RDO = Archief van de Ridderlijke Duitse Orde (ook: DH, Duitse Huis) rek. = rekening(en) RK = rooms katholiek rs = randschrift (bij zegels) RyGu = Rynsche guldens s of S = solvit (betaald of betaalt) S&S of S & S = schout en schepenen secr. = secretaris SMM = St Maria Magdalenaklooster Sr = senior (in combinatie met junior, jr) Sr = seigneur/sinjeur STE = Sterkenburg St Jan = St Janskerk (HUA) St Jan Baptist = St Jans Baptistkerk (Wijk bij Duurstede) St Marie = St Mariekerk (HUA) St Pieter = St Pieterskerk (HUA) str of str. = strekkende s.v. = sub voce (onder de naam:) tbv (of t.b.v.) = ten behoeve van Th.O = Theo Oskam top. = topografie tr of tr. = trouwt trp = transporteert of transporteren tvv of t.v.v. = ten verzoeke van tz of t.z. = tekent zelf (met eigen naam, geen handmerk dus) UP = Utrechtse Parentelen (delen 1 t/m 5, uitgaven van OV) v/d of vd = van de v/h of vh = van het VG = Veluwse Geslachten vhz of vhzelf = voor of van hem/hen zelf vl = vleemsch/vlaemsch VOC = Verenigde Oost Indische Compagnie vrsz of vs = voorschreven of voorzegd Vrij of Vry = vrijdag VS = gedrukte regestenlijst Van Soest vstw = verklaart schuldig te wezen wed. en wedr. = weduwe en weduwnaar WbD = Wijk bij Duurstede WIC = West Indische Compagnie Wo = woensdag WO = Woudenberg w.o. = waaronder won. = wonend 7

8 WOVR = Werken Oud Vaderlands Recht ws. = waarschijnlijk x = tussen een mans- en vrouwsnaam betekend dit: gehuwd met Z = zegel dat summier beschreven is [meestal weergegeven: (Z)] Z, N, W, O = zuid, noord, west en oost Za = zaterdag zal of zal. = zaliger z.d. = zonder datum z.j. = zonder jaar z.s.m. = zich sterk makende Zo = zondag 8

9 Regesten Oudschildgeld [HUA Staten van Utrecht 571-5] (E=eigenaar, B=bruiker) Darthuizen f.48 1E 2 hoeven Joost van Dompselaer E wed Jhr Johan van Lantscroon en wed. N. Resant B Jan van Brouchuysen B Cornelis Harmansz de Cruyff 2 E 1 hoeve Joost van Dompselaer (behoert Dirck van Oestrum), B Jan van Brouckhuysen E Jhr Johan van Oostrum te Wijck B Jacob Hendrickx 3 E halve hoeve Clooster te Wijk E Clooster te Wijk B Eelgis Hermansz B Cornelis van Ommeren 4 E 3m Bernt Hermansz E Elis Aertsz aen de Bilt B Eelgis Hermansz B Peter van Ommeren 5 E 6m Bernt Hermansz en Peter van Velpen B Eelgis Hermansz 6 E 1 hoeve B Willem Willemsz, Jan Willemsz zijn zoon + kerk van Leersum B Jan de Cruyff ten halven E&B Cornelis van Ommeren E&B Willem Jansz de Cruyff f.49 7 E hofstede 3½ m Jan van Velpen E Cornelis Jansz van Broechuysen te Leersum, B een daghuurder B Jacob Henrickx 8 E 2 hoeven Jfr van Baeckx E Jhr Jacob van Quarebbe B Jacob Bouman B Ros Jansz 9 E 8m Anthonis van Velpen E Dirck Thonisz van Velpen B Adriaen Bouman & Dirck Claesz B Cornelis Willemsz 10 E 2 hoeven Jfr Snoey en Dirck van Broeckhuysen, B Gysbert Pietersz en Dirck Reyersz 11 E 1 hoeve Willem van Nievelt B Wouter Willemsz E Jhr Ludolf Maninga, B Cornelis Evertsz en E i.p.v. Dirck: Gerrit Uyteweert land genaamd de Heetcamp, B Sweer Willemsz Holl E Jhr Willem van Zuylen van Nyevelt 9

10 drost ter Muyden, B Jan Petersz f E 8m Willem de Cruyff en de choralen inde Dom B Wouter Willemsz E Dom en Peter van Ommeren, B Peter van Ommeren 13 E 1 hoeve Dirck Ruysch E Jhr Peter Ruysch B Anthonis Pelgromsz B Cornelis Jansz van Broeckhuysen 14 E 1 hoeve Willem van Nievelt B Anthonis Pelgromsz E&B Peter van Ommeren 15 E halve hoeve Clooster te Wijk E Clooster Wijk B Anthonis Pelgrumsz B Cornelis van Ommeren 16 E halve hoeve Dirck van Oostrum E Jhr Johan van Oostrum en Jan van Dolre, B Dirck Claesz B Elis Jansz van Velpen 17 E halve hoeve van St Catharynen E St Catharynenheren B Elis Broeckhuysen B Jan Jansz van Lockhorst f E halve hoeve Mr Aert te Wijck E Frans, Elisabeth en Alyt de Roy met B Jan Willemsz Peter de Reus, B Willem Jansz de Cruyff 19 E&B hofstede + 2m Jan van E Harman Thijsz opt Vliet Broeckhuysen B Jacob Hendrickx 20 E 1m Capel Derthuysen E Jhr Peter Ruysch B Anthonis van Vecht [sic] B Cornelis Jansz van Broechuysen 21 E 2 akkertjes = ½ m Peter van E Jhr Jacob Quarebbe Wijck B Hendrick Claesz B Sweer Willemsz Doorn f.53 1 E 1 hoeve wed. Huyckenhorst tot E Hendrick Verschuer te Amersfoort Amersfoort B Gijsbert Claesz B Evert Gijsbertsz te Doorn 2 E halve hoeve Jan van Wijck E 4m Dirck Thonisz te Werkhoven, B B Gijsbert Claesz Cornelis Willemsz te Darthuizen; E&B's van 1m Jan Petersz te Darthuizen en 3m Wulphert Tymansz 3 E halve hoeve Vicarie te Wijk E her Willem Uytteneng te Wijk B Gijsbert Claesz B Gijsbert Woutersz te Doorn 4 E halve morgen Mr Aert te Wijk E&B wed. Christoffel Frederickx te Doorn B Gijsbert Claesz 5 E&B halve hoeve Jan Pelgromsz E Pelgrum Jansz te Doorn, B Jan 10

11 Helmertsz f.54 6 E 1½ hoeve en 18m, Balyer van St Catharynen, B Peter van Wijck E St Catharynen, B Wulphert Thymans te Doorn 7 E 1+2m Jan van Wijck E&B 1m Jan Cornelisz te Doorn B Peter van Wijckx weduwe E 2m Frans Martensz schout Renswoude, B Evert Jansz Pannecoeck te Doorn 8 E erff Jan en Peter van Wijck gebroeders, B Peter van Wijck E Frans Martensz schout van Renswoude B Hendrick Fransz 9 E halve m [ws. ook Jan & Peter van Wijck gebroeders] B Jan Jansz E&B Willem Jansz de Cruyff 10 E 4m Anthonis Pelgrumsz E Dirck Thonisz te Werkhoven B Adriaen Bouman B Cornelis Willemsz te Darthuizen 11 E 1 hoeve van StCatharynen E&B Wulphert Tymansz B Lambert Jansz in erfpacht f E halve hoeve Neel Everts te E&B Cornelis Dirckx te Doorn Wijck B Mary Cornelis Aertsz [wed.] 13 E&B halve hoeve Mary Cornelis Aerts weduwe 14 E 2m Mary Cornelis Aerts wed. B Claes Gysbertsz E&B Cornelis Dirckx Blanckesteyn E&B Bruynis Aertsz 15 E halve hoeve Frans Martyn te E Wittevrouwen te Utrecht Amersfoort B Mary Cornelis Aertsz B Pelgrum Jansz te Doorn weduwe 16 E ½ hoeve Mr Rutger Verkerck E Jhr Proeys te Utrecht B Peter van Velpen, schout B Dirck Jansz te Doorn 17 E&B 2m Peter van Velpen schout E&B s Jan Frederickx en Pelgrum Jansz elk 1m E 13m Maritgen Wouter Maesz E Hendrick van Wijck + wed. Jacob Jansz B Cornelis Hendrickx B Gerrit Petersz te Doorn 19 E 1m Kerk van Doorn E kerk te Doorn B Peter van Velpen schout B Wulphert Thymansz te Doorn 20 E ½ hoeve Kapittel van Wijk E Kapittel van Wijk 11

12 B Henrick Aertsz B Jan Frederickx te Doorn 21 E 1 hoeve St Barbaragasthuis E St Barbaragasthuis te Utrecht B Hendrick Aertsz B Pelgrum Jansz te Doorn 22 E&B 1m Hendrick Aertsz Altijt onbekent geweest, bij niemand aangebrocht 23 E&B twee halve hoeven en f.57 half het getimmer, Jan Jansz E 2m Cornelis Dirckx Blanckesteyn, Henrick Jansz van Maren 4m - B Jan Serren; E&B van 2m Aert Blanckesteyn; E van 4m Jfr van Mynden en van 4m Jan Jansz te Doorn - B Harman Aertsz te Doorn 24 E 3m Elis Harmensz E&B wed. van Gijsbert Frederickx B Aelbert Elisz van Noort 25 E ½ hoeve Cornelis Petersz van E Merenburgh te Utrecht Merenburch, B Claes Lubbertsz B Jan Jansz van Nessen 26 E halve hoeve Goert Boelen E Tyman ten Bergh B Cornelis van Scaffelaer B wed. van Gijsbert Frederickx 27 E&B ½ hoeve Cornelis van Scaffelaer E&B Huybert Adriaensz te Doorn 28 E 2 hoeven Domproest Alendorp en Goert Boelen, B Jan Cornelisz E Domproest 10m, dhr van Gent 16m en Jan ten Berge 6m, B Lambert Gijsbertsz te Doorn f E ½ m kerk van Doorn + Goert Boel E kerk van Doorn + Tyman ten Berg B Jan Bertss B Willem Lobe en Jasper Adriaensz 30 E 2 hoeven Domproest E Domproost B Philibert B Beernt Jansz te Doorn 31 E halve hoeve Domproest niet ingevuld B Mathijs de Beer 32 E halve hoeve Domproest (niet ingevuld) B Gerrit Ryckx B Henrick Jansz coster te Doorn 33 E 2m Roerick van Eep E Jhr Adolf van Wael B Gerrit Ryckx B Cornelis Gerritsz te Doorn f E 1 hoeve Dom, B Gerrit Ryckx E kerk van Doorn, is eertyts qualick 12

13 aangebracht B Cornelis Gerritsz te Doorn 35 E 1 hoeve Joost Vergheer E&B Peter Oly te Doorn B Rutger Adriaensz 36 E 11m Bernt Grauwert in NLB E Jfr van Wael B Mor Henrickx B Cornelis Janss Swaeger 37 E 2 hoeven Dirck van Wael B Andries Goertss 38 E ½ hoeve Henrick Zael, Amersfoort B Claes Gijsbertss 39 E 3m Jan Gerritsz te Utrecht B Claes Gijsbertsz E Jhr Adolf van Wael, wort gebruikt bij Moersbergen B s Guert Jansz, Cornelis Fransz, Jelis Jansz molenaer te Doorn en Peter Corss n deel E huisvrouw van Henrick Brant te Amersfoort B Cornelis Cornelisz te Doorn E Wessel Willemsz in de Nederbetuwe, B Jan Jansz van Seijst f E 9m Heylich Cruysgasthuis E Heylich Cruysgasthuis B Beernt Hermansz B Bernt Jansz te Doorn 41E 2m Jan Gerritsz te Utrecht B Beernt Hermansz E Jfr Griet Vermeer te Utrecht B Beernt Jansz te Doorn 42 E 1m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Beernt Hermansz B Beernt Jansz en Gijsbert Gerritsz elk de helft 43 E 4m Capel van Driebergen E Thomas van Hoorn te Utrecht B Beernt Hermansz B Jan Cornelisz Tempel te Doorn 44 E 2m Mijnheer van Lockhorst, Leiden E dhr van Lockhorst te Utrecht B Gerrit Jansz B Jan Gerritsz timmerman te Doorn 45 E 4m dhr van Lockhorst te Leiden en behoren Claes Meertensz c.s. B Gerrit Jansz E dhr van Lockhorst te Utrecht B Jan Gerritsz timmerman te Doorn f E 1m Lambert Geerlofsz, Amersfoort E&B Jan Gerritsz B Gerrit Jansz 47 E 1m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Jacob Gijsbertsz B Gijsbert Gerritsz 13

14 48 E 2m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Jan Lubbertsz B Gijsbert Gerritsz 49 E 3m Oth Speldemaecker E Wessel Willemsz inde Betue B Cornelis Mathijsz B Jan Jansz van Seijst te Doorn 50 E 4m Gijsbrecht van Ysendoorn E&B Roeloff Cornelisz in Langbroek B Cornelis Mathijsz 51 E 4m Wouter Gijsbertsz te Utrecht B Cornelis Philipsz de Langhe E&B Roeloff Cornelisz in Langbroek f E 12m Henrick Valckenaers erfnamen E Jhr Quareb te Utrecht B Daem van Zijl B Jacob Jansz te Doorn 53 E 1 hoeve + 4m Jan Knijff te Utrecht E Peter Olij te Doorn B Floris Jansz van Broeckhuysen B Daem Thonisz 54 E 4m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Dirck Ottensz B Dirck Cornelisz 55 E 4m Jan Ruysch E Jhr Alphert Ruysch B Dirck Ottensz B Cornelis Claesz in Langbroek 56 E ½ hoeve Jan van Sant te E Willem Claesz te Utrecht Utrecht, B Dirck Ottensz B Hendrick Cornelisz Haerman 57 E 1 hoeve St Pieter E&B Jan Jansz opte Horst in erfpacht B Dirck Ottensz f E&B ½ hoeve Jacob van Velpen E&B Herman Henrickx 59 E 3m kerk van Doorn E kerk van Doorn B Jacob van Velpen B Jan Jansz opte Horst 60 E 3m heer Gerrit van Gerderen E&B onbekend B Hendrick Claesz 61 E 6m Thomas van Nykercken E Thomas van Hoorn te Utrecht B Jan Cornelisz B Evert Gijsbertsz op de Horst te Driebergen 62 E 3m Neel van de Bosch E Gijsbert Rutgersz te Driebergen B Jan Evertsz B Jan Cornelisz op de Horst 63 E 2m Convent van Jeruzalem E Convent van Jeruzalem B Jan Evertsz B Henrick Cornelisz Haerman te Driebergen 14

15 f E 2m Jan Gerritsz te Utrecht E Jfr Griet Vermeer te Utrecht B Jan Jacobsz B Jan Jansz onder Driebergen 65 E 1 hoeve Dirck van Wael E Jhr Adolf van Wael B Anthonis Meliss B Cornelis Hendrickx te Doorn 66 E 1m Dirck van Wael E Jhr Adolf van Wael B Anthonis Meliss B Dirck Corss te Doorn 67 E ½ hoeve Egbert van Gruenberch, B Jan Claesz E Jfr van Gruenbergh te Nijmegen B Jan Heijmansz 68 E 8m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Jan Claesz B Jan Heijmansz 69 E 2 hond Melis Sweerss E&B Frans in de Duyvencamp B Thonis Meliss f E 1m Dirck van Wael E Jfr van Wael B Lambert Gerritsz B Elis Jansz molenaer 71 E 4m Mary Cornelis [Aerts] wed. E Jhr van Gruenvelt te Nieumegen B Jan Claesz B Jan Heijmansz te Doorn 72 E&B 4m Jan Claesz E&B Jan Heymansz 73 E 1m St Barbaragasthuis E St Barbaragasthuis B Jan Claesz B Jan Heymansz 74 E 1m Dom E kerk van Doorn B Jan Claesz B Jan Heymansz 75 E 6m Roeloff Willemsz te Amers- E Willem van Cleeff te Utrecht foort, B Aert Jorisz B weduwe van Gijsbert Frederickx f E 10m Anthonis van Ysendoorn E de heer van Braeckel B Eelgis Cornelisz alias Philippusz B Jacob Cornelisz (sic) Lodderdam 77 E 7m Heylige Geest te Utrecht E Heylige Geest te Utrecht B Eelgis Cornelisz alias Philippusz B Jacob Evertsz Lodderdam 78 E 5m Jan Gerritsz E Dirck Verheul & Loenresloot te Utrecht B Eelgis Cornelisz alias Philippusz B Jan Joachimsz in NLB 79 E 6 strypen Aeffgen Jongen E Dirck Verheul & Loenresloot te Utrecht B Eelgis Cornelisz alias Philippusz B Jan Joachimsz in Langbroek 15

16 80 E 4m kerk van Doorn E kerk van Doorn B Eelgis Cornelisz alias Philippusz B Dirck Cornelisz te Doorn 81 E 4m St.Jan + Claes Maertensz niets ingevuld B Gerrit Jansz f E n perceel pastorie Doorn E pastorie te Doorn B Claes Lubbertsz Block[hoven] B Anssem Daniels pastoor te Doorn 83 E 1m pastorie te Doorn E pastorie te Doorn B Frederick Thijsz B Ansem Daniels pastoer te Doorn 84 E 2m pastorie te Doorn E pastorie te Doorn B Claes Jansz B Ansem Daniels pastor te Doorn 85 E 1m pastorie Doorn, verhuurd E pastorie te Doorn door Floris van Broeckhuysen B Cornelis Damen B Steven Adriaensz Nieuw aangemaakte landen onder Doorn 86 E 8m omt huys te Doorn Domproostdij B Jan Thymansz 87 E 1m en 2 bogertjes omt huys Doorn B huyrt de Domproest 88 E 2m Weeshuis te Utrecht N Wouter Evertsz 89 E 1½ m Dom, B Adriaen Adriaensz 90 E 2 hont [Dom?], B Daniel Vermeer 91 E&B 1m Jan Adriaensz 92 E&B hofstede van 1hont: Willem Lobij 1600 ca [NL 1961 k.267] bij Abraham Booth int wapenboek van Geerlof Lucasz Cas: Pieter Ottens van Ommeren gedeeld I 3 gaande leeuwen en II 3 gekroonde hamers 2, /1 [Huis Moersbergen 33] vergaderd ten huize van Daniel Vermeer, schepen en herbergier te Doorn: Jhr Adolph van Wael heer te Moersbergen voor hemzelf en vervangende Jfr Catharina van Mervelt zijn moeder E - Thomas van Nykercken schout van Doorn A nopens konsumptiegeld (1/ ), overeenkomst door tussenspreken van Jhr David van Zuylen van Natewisch maarschalk van het overkwartier (voor Moersbergen) en Cornelis Dirckx en Daem van Zijll schepenen, Jan Heymensz, Pelgrum Jansz van Velpen nabueren te Doorn (voor het gerecht) /10 [HUA RA 1866 Stichtse Lenen] Anthonis Gijsberts van Velpen na dode van Dirck Thonisz van Velpen zijn oom, helft van het goed de Clempt te Doorn 16

17 1600 8/11 [Dom ] Infeud. census ½ hoeve Doorn voor Anthonis Gijsbertsz 1601 [KKK 1291, St Maria Magdalena fxxiii] Adriana Claes de Cruyven weduwe wonend Darthuizen pacht 1 hoeve aldaar jrl voor 13 mud rogge en 3 mud boekweit, belendend E Bernt Hermansz, A Wouter de Cruyff strekkend van Goyerwetering totte Gemeent toe [DA 3+15] 1601 Cornelis Berntss, van Doorn tr. geref. Wijk Aertje Hendricks jdr van Vianen /1 [HUA Hof 228-1] Herman Henrickx wonend Doorn wordt geexecuteerd door Anthonis Dominicusz borger Utrecht aan erfgen opde Horst bij Driebergen te Doorn, belendend bo Capel van Driebergen, ben de gemeente alom, met huysje staan de op leengoed van de Domproost, dat door hem getrp was op 30/ met nog twee akkertjes; onder de opposanten: Jan Jansz, Wolphert Thymansz, Aert Cornelisz weduwe nu x Jacob Cornelisz; Henrick Jansz te Doorn /1 [HUA II 3254] Cornelis Jansz te Darthuizen cst /4 [HUA II 3254] Henrickgen Jan Jansz den Oudendr als erfgename van haar vader en de andere erfgenamen uitgekocht hebbende cst /5 [NA Hof van Holland 1704] Thomas van Nykercken schout tot Doorn int lant van Utrecht, cst /7 [NU f.54] Jfr Josyne van Dompselaer weduwe Sebastiaen van Bemmel wonend Nymegen cst om te vorderen het bezit van de Vedelaerscamp te Darthuizen, goed van de Dom, van Jfr Anna van Couwenhoven wed. Johan van Landtscroen [DA 1] /1 [Dom ] Wolphert Thymansz en Henrick Jansz wonend Darthuizen trp een erf op de Horst, bo Capel te Driebergen en alom de Gemeent, op Dirck van Duverden, leengoed [DO 2?] /2 [HUA RA 582-3; ra Wijk] Cornelis Jansz van Brouckhuysen te Darthuizen vstw Aert Woltsen 19, /4 [HUA RA 582-3; ra Wijk] Jan Jansz van Lockhorst te Darthuizen vstw Steven Gerritsz van Eyndhoven vanwege bier door Steven geleverd aan Jacob Henrickx ook wonend Doorn; -eodem die: Gijsbert van Noort stelt zich borg voor Wulphert Thymansz te Doorn wiens paard is gearresteerd door heer Willem Wtten Eng /6 [NU 189-a-1] Margriet Jansdr weduwe Jan van Velpen te Doorn testeert op kinderen Henrick Jansz van Velpen, Elisabeth Jansdr van Velpen en Jantgen Jansdr van Velpen; haar oudste zoon Pelgrum Jansz van Velpen krijgt uit zijn vaders boedel 3m + huis en nog een halve hoeve te Doorn 1603 [KKK 1291, St Maria Magdalena] Adriaentgen Claes de Cruyven weduwe te Darthuizen, nu haar zoon Cornelis van Ommeren, 1 hoeve E Bernt Hermansz, A Wouter de Cruyff strekkend van Goyerwetering totte Gemeent [DA 3+15] /1 [Dom ] Roeloff Cornelisz schipper wonend onder Sterkenburg vstw een rente van 15,- jrl uit 2 ackertjes van ca 4m te Doorn [DO 51] /1 [Repertorium Hindersteyn 42] hofstede op Tuulrebunt: Mr Johan van Haeften na dode van Herbert van Haeften zijn vader, waarna trp aan Henrick Fransz van Ravenhorst die het weer opdraagt aan Wolfert Tymansz /1 Tyman Wulfertsz na dode van Wolfert Tymansz zijn vader /3 Willem Tymensz na dode van Tymen Wulfertsz zijn vader /1 [HUA RA ra Wijk] Cornelis Evertsz te Darthuizen vstw Gerrit Cornelisz de Bij 61,- 17

18 /2 [HUA Hof 154-4] Jan Jansz van Lockhorst te Darthuizen gedaagde - Peter Jansz van Wijck impetrant -de weduwe van Jan Thymansz te Doorn impetrant -- Philips Willemsz /4 [HUA Hof 154-4] Jan Cornelisz te Doorn impetrant - Willem Andriesz van Schayck -eodem die: Peter Ottensz van Ommeren requirant - Willem Hermansz de Cruyff gerequireerde [geen plaatsnaam] -id. Cornelis Walichsz impetrant - Gerrit Hermansz de Cruyff [geen plaatsnaam] -id. Philips Hermansz c.s. impetrant -- Gijsbert Henrickx te Doorn /6 [HUA RA WbD] Cornelis Jansz van Brouchuysen te Darthuizen principael, Marten Fransz te Woudenberg borg vstw Willem Guertss 5 mud rogge /8 [Leenhof Sterkenburg RAU RA 2065 f 73 + Huis Moersbergen 5] 7 morgen (heet 1693 Vinckenborg) strekkend uyt Goyerwetering aen de gemene wech, bo Dirck van Waell, ben de Stamerwech, beleend Cornelis Cornelisz als voogd van Mechtelt Brant oudste dochter van Henrick Brandt die overleden is [DO 38] /11 [Dom ] Cornelis Goortss van Cleeff x Maria Berntsdr testeerden 23/ bij notaris Jacob de Ridder te Utrecht - de helft van huys/hofstede en stene camer in Doorn geheten Vossesteyn strekkend van Goyerwetering aen Velpermeent, bo Maritge Wouters oft nakomelingen, ben Anthonis van Ysendoorns nacomelingen gaat naar Geertruyt Jansdr van Wijck, enige zuster en erfgename van zaliger Henrick Jansz van Wijck aan wie de andere helft 23/ al was opgedragen /9 [RA Arnhem Cul. 4777] belening van Niclaes van Velpen na dode van zijn vader Willem van Velpen met 10m aan 17 stukken in Velperengh te Doorn /11 [HUA Hof 228-1] Alidt Anthonis de Royendr vstw Dirck van der Muer 364,-; verkocht wordt 1/4e deel van een hoeve van 40m te Darthuizen en 1/4 van de lijftocht aan deze hoeve, waarvan het derde 4e part toekomt Frans de Roy haar broer te Wijk en het vierde 4e part Peter de Reus schout te Schalkwijk - welke hoeve gebruikt wordt door Willem Jansz de Cruyff en Cornelis Lambertsz; opposante Jfr Judith van Schonenborch /11 [HUA II 3253] Cornelis Hermansz, van Darthuizen als een lidmaet van den dorpe van Doorn vstw Jacob Joppen van Herdenberch x Maria Beyers 18,- van jaerrenten die de kerk schuldig is -10/12 (idem): Gerrit Adriaensz Harthals borg voor Cornelis Hermansz de Cruyff tegen Jacob van Hardenberch x Mary Beyers /12 [NU f.135] Peter Oly wonend Doorn cst Jacob van Coeverden zijn jegenwoordige huisvrouwen vader om de coorntiende die hij heeft uyte lande van Valckooch omtrent Schagen te verkopen, verhuren etc /12 [Huis Moersbergen 15] Thomas van Nykercken [Z] schout van Doorn, Pelgrum Jansz van Velpen en Lambert Gijsbertsz schepenen, comp. de gemene erfgenamen van zaliger Cornelis Cornelisz Stuerman: Tuentgen zijn weduwe met Jan Jansz van Lochorst haar voogd, Jan Jansz van Lochorst vrsz zelf voor hemzelf en vervangende Gijsbert Woutersz zijn broeder als man en voogd geweest zijnde van Weyntge Cornelis zijn zaliger huisvrouw; Guert Aelbertsz x Jannegen, Neeltgen Cornelis weduwe Zaer Gerritsz, Cornelis Cornelisz als x Cornelia Jacobsdr, nog hem sterk makende voor Hendrick Jacobsz en Marychgen Jacobsdr zijns huisvrouwen broeder en zuster, trp aan Jhr Adolph van de Wael 2m in Velperengh geheten het Laer met het huys dat Van Wael voort gerecht kocht op 10/7 1603, bo kerk van Doorn en nu de heer van Moers- 18

19 bergen vrsz, ben Heylich Cruys te Utrecht streckkend uyt de Goyerwetering aen de heer van Braeckels lant en Jan Gerrits lant toe /1 [HUA RA 230] Willem Jansz de Cruyff mag testeren /2 [Dom ] Peter Olye x Johanna van Coeverden vstw Jelis Daemss van Seyst lijfrenten op Daem Jeliss out ca 28 jr en Willem Jeliss out ca 27 jr, zijn zoons - op het alinge goed ten Hogenhorst in Doorn [leen] en 1 hoeve [thins], bo de kerk van Doorn, ben Vrouwe van Moersbergen /2 [HUA HSS 1163 x] Lambert Gijsbertsz met Thomas van Nykercken schout van Doorn verklaart gekocht te hebben van Gerrit Jansz te Doorn als erfgenaam van zijn overleden vader Jan Adriaensz, zeker erfgen geheten Blochoven; cf 10/ [DO 91] /5 [HUA II 3253] Henrick Fransz te Doorn op Tuyl wonend vstw Peter Jansz van Wijck borger te Utrecht en gemachtigde van Henrick Jansz van Maren 125,- voor koop van rogge op het veld /7 [HUA II 3253] Heynrick Fransz te Doorn vstw Jacob Jansz van Ommeren 134-,- voor 48 schapen /12 [Huis Moersbergen 15] Guert Aelbertsz [merk] en Jan Jansz van Lockhorst [merk] voor hemzelf en vervangende Gijsbert Woutersz zijn broeder en Teuntgen zijn zuster, als mede-erfgenamen van Cornelis Cornelisz Stuerman, zijn betaald door Adolf van Wael inzake de koop van 2m etc [zie 15/ ]; mee tekent Henrick Jansz, secretaris te Doorn /1 [HUA Hof 233-2] Sebastiaen Willemsz timmerman wonend Doorn cst /3 [HUA Hof 233-2] Jan Willemsz de Cruyff cst om te compareren voor Philippota Wtten Eng weduwe Joost van Ampstel van Mijnden zijn leenvrouwe om de leenweer te verzoeken van land geheten die Rijt te Darthuizen, bo en ben de kerk van Leersum, na dode van Willem de Cruyff Jansz op hem gesuccedeert [DA 6] /3 [HUA II 3253] Gerrit Adriaensz raeymaker borg voor Jacob Evertsz Lodderman [geen plaatsnaam] /3 [HUA RA ra Wijk] Cornelis Evertsz te Darthuizen x Truychgen Hermansdr vstw Cornelis Hermansz aen de Neerdijck onder Wijk /3 [Dom ] Jacob van Coeverden als vader van Catharina van Coeverden zijn innocente dochter, beleend met Cleyn Geresteyn en 1 hoeve gehouden van de Domproest en op 18/ gelegateerd aan Catharina door Peter Olye [DO 35] /3 [Leenhof Zuilenburg] na dode van Willem de Cruyff beleend Jan de Cruyff Willemsz zijn zoon met goed de Ryt te Darthuizen, waarna trp aan Sebastiaen de Wijs Jacobsz /5 Gerrit Lievensz, van Faen in Friesland otr. Amersfoort geref. (met att. naar Doorn) Mechtelt Hendricksdr, van Amersfoort /6 [HUA Hof 233-2] Cornelis Hermensz aen de Neerdijck onder Wijk, borg voor Cornelis Evertsz te Darthuizen tegen de wed. en erfg. van Jacob Schaep /6 [HUA Hof 228-1] Niclaes van Velpen, erfgenaam van Willem Claesz van Velpen zijn vader zaliger, wil tot redding van de boedel 10m aan 17 stukken te Doorn verkopen aan Jhr Lambert Canter; 10m bo Gerrit Knijff, ben Daniel van Heusden aan 17 stucken op Velpenge te Doorn op de Horst, gebruikt door Henrick Cornelisz, leengoed van de grave van Culemborg; opponeren: Aert Matthysz Verhorst, Margaretha van Medenblick en Niclaes van Velpen, Jhr Aelbert van Leeuwen van Groenewoude [DO 56] 19

20 /6 [Dom thins] Cornelia Gijsbertsdr weduwe Peter Jansz van Wijck, met Frederick Cornelisz van Beeck en Jan Heindricks van Wadenoyen als voogden van haar kinderen trp helft van 1 hoeve en een viertel en een acker [omschreven als /6!] op Henrick Franss die het weer overdraagt aan Jhr Johan Botter van Snellenberch /7 [HUA Hof 233-2] Cornelis Evertsz van Velpen te Darthuizen vertelt dat zijn zwager Cornelis Hermansz aen de Neerdijck hem dikwijls borg heeft gesteld etc; hij bewoont en gebruikt de hofstede geheten Catwinckel te Darthuizen, eigendom van Jhr Willem van Matenesse heer tot Rasquert, heeft 75 schapen, 2 paarden, 2 koeien, 2 kalveren 2 varkens, een wagen, ploech en 5 eechden, huysraet etc en trp op Cornelis Harmensz zijn neve [DA 10] /7 [Dom 704-3B CvS] questie met Cornelis Jansz Wildeman uit naam van Cornelis Sandersz c.s. betreffende de tiende van 4m te Darthuizen; met handtekening van Cornelis Jansz Wildeman en getuigen Adriaen Jansz en Jasper Philipsz /8 [HUA Hof 233-2] Gijsbert Dirckx won Doorn cst tegen Jan van Oordt /9 [Dom thins] Willem van Nyenroede gemachtigde van Geertruyt Jansdr van Wijck en Merrichgen wed. van Jacob Jansz van Wijck (voogden van de onmondige kinderen zijn Willem Jacobsz timmerman en Steven Dirckx), resp eigenaren van 2/3 en 1/3 van het erf Vossesteyn trp dit aan Gerrit Willemsz Ploos x Catharyna Thymansdr dewelke het 21/ trp aan Bartholomeus van Wede x Margaretha van Vossesteyn; het oude gebouw Vossesteyn uitgezonderd het huisje in de bogert voor aen de Gemene wech dat de gebruiker toebehoort /10 [HUA Hof 233-2] Cornelis Hermansz de Cruyff won. Darthuizen cst i.v.m. coopcedul met Niclaes Blanckert drost te Heusden x huisvrouw d.d. 29/ en de obligatie t.b.v. Dirck Petersz Schay van 4/ /10 [HUA Hof 233-2] Christiaen Daniels wonend Doorn cst /10 [HUA Hof 233-2] Cornelis Jansz wonend Darthuizen borg voor Peter Jansz wonend Langbroek versus Jan Botter van Snellenberch /1 [HUA II 3253] Jan Cornelisz van Nes won. Doorn borg voor Jhr Thomas Taets van Amerongen Domheer, t.b.v. Jhr Jacob Taets van Amerongen c.s. versus Jan Jansz te Wijk /2 [HUA Hof 233-2] Cornelis Hermansz de Cruyff & Ros Jansz beiden te Darthuizen wonend cst i.v.m. hun rentebrief, met Cornelis Willemsz gepasseerd t.b.v. Dirck van Rynevelt op 28/ /4 [HUA Hof 233-2] heer Wilger van Moerendael wil doen executeren Wulphert Thymansz c.s /4 [HUA Hof 233-2] Wolphert Thymansz wonend Doorn, borg voor Thomas van Nykercken schout aldaar t.b.v. Thomas en Lubbert van Hoorn c.s /4 [HUA Hof 233-2] Cornelis Hermansz de Cruyff wil doen executeren aan Jan Cornelisz de Cruyff te Amersfoort /5 [HUA Hof 233-2] Cornelis Cornelisz Vernoy wonend Driebergen cst /5 [HUA Hof 233-2] Cornelis Jansz van Brouchuysen te Darthuizen is borg voor Cornelis Hermansz de Cruyff en Peter van Ommeren beiden wonend aldaar en Jan Thonisz borger Utrecht in kwestie van Cornelis Hermensz de Cruyff tegen Anthonis Dominicusz /5 [HUA Hof 233-2] Wulphert Thymansz te Doorn cst i.v.m. kwetsie tegen heer Wilger van Moerendael 20

21 /6 [HUA Hof 233-2] Cornelis Hermansz de Cruyff te Darthuizen, Joost Hermansz de Cruyff wonend Leersum en Peter Ottensz van Ommeren cst om te bekennen i.v.m. rentebrief op Deliana & Alidt van Wyckersloot gepasseerd /9 [HUA Hof 233-2] Peter Ottensz van Ommeren te Darthuizen cst i.v.m. renten die Jhr Davidt van Suylen van Natewisch op hem sprekende heeft /9-11/10 [HUA Hof 233-2] St Marie heeft kwestie met Peter van Ommeren & Dirck de With; Peter Ottensz van Ommeren wonend Darthuizen cst i.v.m het voorafgaande /10 [HUA Hof 233-2] Willem Aelten molenaer te Doorn voor hemzelf en als borge voor Jan Cornelisz Hollander /11 [Dom ] Cornelis Cornelisz int Goy trp aan Mr Willem van Cleeff te Utrecht een brede acker en 2 strypen bo Vicarie in Doorn, ben eertyts Gotschalck van Winssen en na Josyna van Wijck, strekkend van de Hogewech inde Torff wech [omschreven als 14/ ] /10 [HUA Hof 233-2] Cornelis Aelbertsz wonend Doorn cst in de conclusie van Marrichgen Soest wed. van Cornelis Cornelisz /11 [HUA Hof 233-2] Pons Jansz wonend buyten Tollesteech borg voor Wouter Jaspersz wonend Papendrecht buiten bij Dordrecht voor alsulke penningen als Jan van Apeldoorn en Jacob Huybertsz beiden te Doorn als copers van zekere wagen en getouw met peert zouden mogen betaelt hebben aan Jacob Breyck; Cornelis Jaspersz ook te Papendrecht belooft Pons te vryen /12 [HUA Hof 233-2] Gerrit Thymansz van Vyffhuysen versus executie aan Gerrit Cornelisz op Vossesteyn tot Doorn gedaagde [DO 18] 1607 [Dom f.63vso] Arnolda van Sterrenborch x Eduwaert van Hemert ontvangen na opdracht van Peter Ottensz van Ommeren x Hillegont Willemsdr, eerder weduwe Jan Woutersz de Cruyff - 12m + ½ hoeve omschreven als / /1 [HUA Hof 233-2] Claes Adriaensz wonend op de Horst voor hemzelf en vervangende Aeffgen zijn dochter, cst /1 [HUA Hof 233-2] Cornelis Aelbertsz wonend Doorn borg voor Christiaen Daniels om te restitueren Cornelis Hermansz de Cruyff & Peter van Ommeren alsulke penningen als hem competeren /3 Cornelis Petersz geb Doorn wonend Oudenrijn otr. geref. Utrecht Teuntgen Adriaens wonend Oudenrijn /3 [HUA Hof 233-2] Johan Cornelisz te Vechten en Peter van Ommeren te Darthuizen cst i.v.m. rentebrief van Huych Willemsz waarvoor zij borgen zijn /4 [HUA Hof 233-2] Wulphert Thymansz wonend Doorn intervenierend voor Evert Jansz cst /6 [HUA Hof 233-2] Pelgrum Jansz van Velpen won. Doorn cst Willem van Nyenrode procureur in omnibus ad lites cum potestate /9 [HUA Hof 233-2] Cornelis Aelbertsz van Cothen wonend Doorn, medeerfgenaam van Aelbert Lauwen x Gerrichgen, cst /9 [HUA Hof 233-2] Reyer Thonisz wonend Doorn x Marichgen Gijsbertsdr tevoren weduwe van Hans in den Duvencamp tot Doorn cst /9 [HUA Hof 233-2] Anthonis Henrickx wonend Sterkenburg en Evert Jacobsz won. gerecht Doorn bij Driebergen cst /10 [HUA Hof 233-2] Gijsbert Henrickx wonend Doorn cst /11 Cornelis Willemsz, van Doorn wordt burger Wijk bij Duurstede /12 Teunis Petersz geboren van Darthuizen, wordt burger Wijk bij Duurstede 21

22 1608 7/3 [HUA Hof 233-2] Cornelis Willemsz de Wijs te Darthuizen cst /3 [HUA Hof 233-2] Jacob Wulpherts te Leersum borg van Wulfert Thymansz en Thyman Wulpherts zijn zoon wonend gerecht Doorn ter somme toe van elk 1000,- [rol van het Hof 7/3 1608] /4 [HUA Hof 233-2] Wulpher Thymansz wonend Doorn, Jan Cornelisz te Vechten en Cornelis Ottensz van Ommeren te Darthuizen, borgen voor de weduwe en erfgenamen van Peter Ottensz van Ommeren voor de evictie van landerijen als Eduwaert van Hemert x Arnolda van Sterrenborch kochten op 21/8 ll. van Peter vrsz en diens huisvrouw, cst /6 [HUA Hof 233-2] Cornelis Vernoy wonend Darthuizen cst /6 [HUA Hof 233-2] Henrick Jansz secretaris tot Doorn cst en vstw Peter de Reus schout tot Schalkwijk die zelf weer voor 20,- had verteerd bij Henrick Jansz vrsz /7 [HUA Hof 233-2] Helmich Willemsz wonend Doorn cst /8 Daniel Ansems van Bloemerweerd, van Doorn tr. geref. Utrecht Geertgen Theunis jdr van de Weerde, met bescheyd van Doorn /9 Aelbert Symonsz, van Doorn, wordt burger Utrecht 1608 okt. Berndt Cornelisz, van Doorn otr. geref. Wijk bij Duurstede Gerrigje Jansen, van Woudenberg /10 [HUA Hof 233-2] Gerrit Jansz van Lockhorst te Darthuizen cst /10 [HUA Hof 233-2] Jan van Ruytenbeeck weerdt inde Swaen tot Doorn, gemachtigde van Willem Huygen tot Arnhem [procuratie voor Schepenen & Raet 18/9 jl] cst /12 [HUA Hof 233-2] Cornelis Lodewijckx van Thienen van Pennock borger Utrecht x Beertgen Macharis van Sprockelrye cst Lucia Mathysdr omme te manen Cornelis Hoeffman eertyts gewoond hebbende te Doorn en nu omtrent Doesburch, wegens coop van laecken /12 [HUA RA f.113vso = ra Wijk] Peter Thonisz wonend Doorn x Henrickgen Henrickx trp een huys op de Vuylesloot aan Gerrit Cornelis Thomasz 1609 jan. [HUA RA 1867] Mr Jacob de Wijs adv. Hof van Utrecht ontving [de helft van] 40m in Darthuizen aan vele percelen daar Lubbert de Wael de wederhelft af heeft, na dode van zijn vader Sebastiaen de Wijs /1 [NL 1944 kk ] Henrick Adriaensz Duyffhuys de jongste wonend Tollesteech tr. Utrecht geref. Neeltje Theunisdr, jdr van Doorn; zij hebben twee kinderen: a Elsgen Henrickx Duyffhuys x 23/ Adriaen Jansz van Rossum dr van Jan en Geertgen Hendricksdr de Keyser b Petertgen Henrockx Duyffhuys die tr 1) 14/ Jan Hermansz van Soestbergen en 2) 4/ Peter Ponsz van Velpen, van Werkhoven /6 [HUA RA 580 = ra Wijk] Willem Verscheijl x Mechteltgen Hermansdr vstw Pelgrum Jansz van Velpen te Doorn een losrente van 6 gu jrl; naast: 28/ verklaart Jan Pelgrumsz van Velpen te Doorn dat dit betaald is /7 Johannes Lopig jm van Dooren uit het Sticht van Utrecht, predikant van het Heylig Evangelie te Herwijnen huwt geref. Zwijndrecht Marighe Joostendr jdr van Zwijndrecht /9 Bert Jacobsz, van Doorn tr. geref. Utrecht Jannetje Bruynen weduwe Willem Claesz van Loenresloot, buyten de Weerde /10 [NU f.164vso] Jhr Eustachius van Aesswijn kanunnik Oudmunster verklaart woensdag 18/10 jl int velt ter jachte geweest te zijn, s avonds kwam 22

23 hij t.h.v. Jan van Apeldoorn weert te Doorn om zich te ververschen ende eens te drincken alwaar hij aantrof Jan Jansz met zijn zoon, een zilversmid, vader en broer van Maycken Jans gewesene dienstbode ten huise van zijn comparants vader de heer van Brakel; vader en dochter spreken hem erop aan de eer van Maycken genomen te hebben, dwingen hem tot schriftelijke verklaring voor 100 daelders jrl gedurende haar leven; getuigen Reyner van Aeswijn Reynhartss en Jacob Jansz van Ommeren /12 [Dom ] Jan Jansz van Velpen de Jonge wonend Driebergen verklaart dat tussen zijn comparants voorouders en de ouders van Jacob Cornelisz van Velpen sekere divisie en lotinge gemaakt was nopende sekere divisie van landen; Jacob had altijd alleenlijk gehad een stuk land op de Horst dat hij 31/ verkocht aan Herman Hendrickx [DO 58] en Jan Jans de Jonge s vrsz vader hield tgoet ter Hogerhorst [omschreven als 3/ ongeveer!]. Jan wil ermee beleend worden na dode van Jan Jansz van Velpen de oude /12 [HUA RA 99-6] proces tussen Wulphert Thymansz en Thyman Wulpherts impetranten in cas van purge versus procureur van het Hof en de maarschalk van het overkwartier; eis van impetranten niet ontvankelijk en ongefundeert, boete van 60,- + kosten /7 [HUA Staten van Utrecht 294-2] request om ondersteuning door Anselmus Daniels predikant te Doorn; waarop 22/ positief wordt beschikt: Ansem Daniels van Blommesweert predikant te Doorn is een oudt dienaer met veel kinderen door oorloch en brant verarmt; men zal hem met 100 ponden van 40 groot tegemoet komen /9 Daniel Ansems, schoenmaker van Doorn, wordt borger Utrecht /12 Steven Jacobsz, van Doorn wonend Oudwijk (met bescheyt) tr. geref. Utrecht Geertgen Jansdr buyten Wittevrouwen /9 Jan Jansz jm van Doorn otr. Wijk geref. Niesje Franssen jdr wonend Amsterdam; att. om te Amsterdam te huwen -NB: Amsterdam (416/5) /10 Jan Jansz mandemaker 24 jr, van Wijk te Duurstede wonend Kalverstraat, met moeders consent, otr. Meinsje Frans 21 jr wonend Nieuwezijds achterburgwal, met Stijntgen Dierickx haar moeder etc /12 [HUA II 3253] Aert Hubertsz herbergier te Doorn, gearresteerde te Hasenberch, vstw Pauwels Claesz Verriet 475, /2 Adriaen Claesz Harthals, molenaer van Doorn wordt burger te Utrecht /3 Adriaen Janss, van Doorn otr. Amersfoort 22/2, tr. 1/3 Aefien Cornelis, van Amersfoort /6 Jan Berntss, van Doorn tr. geref. Wijk bij Duurstede Catharina Wolfsen, van Stirling wonend Wijk /6 [Dom f.108] na opdracht door Hadewich van Amstel van Mynden x Rutger van Essen dijkgraaf op de Veluwe krijgt Eerst Taets van Amerongen de helft van 6 ackers als 29/ waarvan hij de wederhelft al bezit /9 Gerrit Kock, van Amersfoort otr. aldaar geref. (met att. naar Doorn) Annitie Wolfersdr, van Doorn /11 Seger Dirck Jacobsz, van Doirn tr. gerecht Utrecht Jannigie Cornelis Franckensdr wonend Abstede [hij hertrouwt als wedr. van Jannigie Cornelis wonend Abstede, gerecht Utrecht 5/ Maychgen Gerrit Gerrit Keysersdr in Galecop] 23

24 1613 2/3 [AT002b003] Gerrit Dirckx wonend oude gerecht van Doorn [merk] trp aan Gerrit Petersz op de Coedijck 4m rogge jegenwoordig opt erve Cleyn Scherpenzeel tot Doorn bij de vercoper bewoond etc /4 [NU 189-a-10] Ros Jansz [merk] x Catharina Cornelisdr [merk] wonend Darthuizen; eerder testament 28/ bij Jacob van Herwaerden; leengoed in OLB /5 [HUA II 3254 CvS] Aert Huybertsz wonend Doorn cst /10 [Huis Moersbergen 16] Thomas van Nykercken [zegelt] schout, Pelgrum Jansz van Velpen [merk], Robbert Jansz, Jan Wulfferts, Bernt Jansz [merk], Cornelis Dirckx [merk] en Cornelis Gerritsz [merk] schepenen te Doorn, comp. Cornelis Henrickx kerkmeester die bij openbare opslag verkoopt 2m aen het Meuleneynt totnogtoe gebruikt door zaliger Jasper Adriaensz en diens nazaten, strekkend van het Utrechtse voetpat ofte de Muelenwech tot inde Bunt toe, bo O loopt een gemene Buerwech, ben N Thyman ten Berch met enen acker toebehorend een vicarie St Jan Baptistaltaar in de Dom; koper wordt de heer van Moersbergen; er tekent geen Jan Wulffers maar: Wulffer Thymansz [merk]; ook getekend door Henrick Jansz, secretaris 1613 nov. Teunis Reyersz jm van Doorn otr. geref. Wijk Geertje Geersens, van Wijk wonend NLB en att. om aldaar te huwen /2 Egbert Gerrit Egbertsz wonend Suylen otr. Utrecht gerecht Aeltgen Peter Ottens van Ommerensdr wonend Darthuizen /3 Hendrick Willemsz wedr. van Immeke Immers wonend Beusichemmerveer gerecht Wijk tr. geref. Wijk Aeltje Adriaensdr jdr van Doorn /9 Frans Stevensz wedr. van Lijsje tr. geref. Wijk Anna Franssen weduwe van Willem Aelten, molenaar te Doorn /3 [HUA HSS 1163x] Jan Jacobsz van Ruytenberch herbergier te Doorn verklaart gekocht te hebben van Lambert Gijsbertsz een erfgen geheten Blochoven [ /4, nr 91] /5: na dode van Jan Jacobs nu zoon Jacob Jansz van Ruytenberch /4: na dode van Jacob nu op Reyertgen Jans van Ruytenberch zijn zuster /1: na dode van Reyertge ist bestorven op Anna Aelbert Buddinghs lest weduwe Cornelis Joosten Vastrick, haar dochter /12 tr. geref. Utrecht (otr. 12/11) Reynier Jansz, wedr. van Neeltien Jans x Machteltien Aelten jdr van der Nykerck wonend Doorn 1616 [Huis Moersbergen 53] Helmert Willemsz molenaer te Doorn ontvangt van Jhr Adolf van Wael van Moersbergen 2 hond bij zijn huis en rosmeulen /11 [HUA RA 1912 f.33vso] Jhr Johan van Grovesteyn een erfke te Doorn gelegen bij Keyserspath 1m 74½ r, O hijzelf, W de heyde, Z Heerewech, N hijzelf + de heer van Gent en hij mag een buntje aanmaken /12 [HUA RA 1912 f.28vso] Cornelis Rijcksen Tol te Amerongen ontvangt helft van de windkorenmolen op Darthuizerbunt naer dode van Cornelis van Rennoy - gaat gelijk naar zijn zoon Rijck Cornelisz Tol; uitgifte was van 5/ tot lijve van Cornelis van Renoy [=Vernoy?] /7 [HUA RA 1912 f.45vso] Cornelis Ryckx Tol molenaer te Amerongen kocht van de gemene erfgenamen van Willem & Marcelis Sandersz gebroeders, de helft van de wind en corenmeulen op Darthuyzerbunt; coopcedul van 1/

25 /8 [Dom 2368] Thonis Gijsberts van Velpen trp aan Claes Wulphertsz land als omschreven 15/ ; /1 alleen de eerste 2 akkers nog in zijn bezit /9 [HUA RA 1912 f.48vso] Pelgrum Jansz trp ½ hoeve te Doorn aan alrehande stukken aan Jan Pelgrumsz zijn comparants tweede zoon, behoudens zijn lijftocht hieraan [DO 5] /9 [NU 189-b-1 + RAU RA 1867] Anthonis Gijsbertsz van Velpen wonend aen de Ysseldijck lant van Ysselsteyn cst Willem Lobe schout ten Dom om te trp aan Claes Wolfertsz zoon van Wulphert Thymansz te Doorn 2 percelen van 1m te Darthuizen 1) strekkend uyt Tuylerwey aen lant van Jfr Baecx, bo Dirck Jansz van Velpen, ben Dirck Ruysch 2) strekkend uyt Tuylerwey aent Cussen toe, bo Dirck Ruysch, ben Dirck Snoey oft nacomelingen, alsmede om te trp aan de stadthouder de helft van de Clempt te Doorn ten behoeve van Claes vrsz [30/ op Claes Wolphertsz sone van Wolphert Tymansz te Doorn] 1618 Christoffel van Nahuys Henriks soldaet in garnisoen te Emmerik otr. geref. Wijk Marrigje Petersdr van Ommeren jdr van Darthuizen /8 [NU 189-b-2] Jan Heymansz wonend Doorn 80 jr verklaart ten verzoeke van de huysmeesters van St Barbaragasthuis dat hij wel 40 jr - en laatstelijk Adriaen Hubertsz zijn zwager daar hij nu wonende is - 7 percelen land heeft gebruikt waarvan 3 akkertjes aen de Waterbunt, ook enig land van de kerkmeesters van Doorn dat de heer van Braeckel 3 jr geleden kocht, welke drie akkers vant gasthuis zijn [DO 73,74] /10 Willem Jansz, van Doorn tr. geref. Wijk Janneken Hermans, van Wijk /10 [HUA RA 1912 f.100] Lambert Wubbelsz trp een erfke van 1 hont met huysje, bo Slabbendel, ben de Hereweg te Doorn bij de Molen, thinsgoed, op Anthonis Wiggersz te Doorn /11 [HUA Hof 227-3] Wulphert Tymansz te Doorn borg voor Jhr Adriaen en Jfr Agnes Wteweert i.v.m. rechtszaak /9 [HUA Hof 227-3] Helmich [=ws Helmert!] Willemsz molenaar te Doorn casseert obligatie t.b.v. Elias Jansz van Vianen /10 [HUA Hof 227-3] Helmich [Helmert] Willemsz molenaer te Doorn [notaris Wttewaell 30/10], Herbert Henrickx van Rijn zijn zwager, backer en borger te Wijk, borg t.b.v. Elias Jansz van Vianen /11 [HUA Hof 252-7] Kwestie tussen Bernt Adriaensz Schinckell versus de weduwe van Gerrit de Reus. Quiryn Evertsz [merk] te Amerongen 60 jr meldt dat Gerrit de Reus 24/ een halve hoeve (ws. te Amerongen) verkocht; Jan Lambertsz van Bemmel te Amerongen [merk] 38 jr; op 17/ verklaringen van Jan Jansz van Lockhorst te Darthuizen 60 jr [merk], Adriaen van Zijl wonend Amerongsedijk 62 jr. Op 18/12: Wolphert Thymansz te Doorn [merk] 65 jr, Cornelis Gijsbertsz aen de Amerongsedijk [merk] 54 jr, Cornelis Jacobsz te Amerongen wonend op de halve hoeve in kwestie 40 jr [merk] en op 8/ compareert nog Jacob Willemsz van Prattenborch out omtrent 60 jr /10 [HUA Hof 227-3] Helmich Willemsz molenaer te Doorn en Herbert Henrickx van Rijn zijn zwager te Wijk - acte t.b.v. Ernst Willemsz Pauw /12 [Huis Moersbergen71] Thomas van Nykercken schout te Doorn vanwege heer Adolph van Wael van Moersbergen heeft gehoord dat heer Adolph vrsz 18/ door de Staten van Utrecht begifitigd was met de ambachtsheerlijkheid Doorn; hij ging gelijk gelukwensen en vragen of hij schout mocht blijven en dat mocht. Adolph was lang buitenslands o.a. in verband met ziekte van zijn 25