Zorg/seniorenwoningen De Havezate. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg/seniorenwoningen De Havezate. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans"

Transcriptie

1 Zorg/seniorenwoningen De Havezate Wonen, Zorg en Welzijn in Balans

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een zorg/seniorenwoning? 4 2. De verhuizing 5 3. Administratieve zaken Verzekeringen 3.2 Aansprakelijkheid 3.3 Huur en servicekosten 4. Algemene afspraken Huisdieren 4.2 Elektrische rolstoelen en scootmobielen 4.3 Parkeerplaats, fietsenstalling 4.4 Veiligheid 4.5 Roken 4.6 Oud papier, glas, afval en chemisch afval 6. Diensten georganiseerd door derden Kapsalon 6.2 Bloemist 6.3 Spreekuur firma medische hulpmiddelen 6.4 Kledingverkoop 6.5 Trombosedienst 7. Persoonlijke diensten Geestelijke verzorging 7.2 Uitvaartdiensten 8. Cliëntenraad Klachtencommissie 11 Tenslotte Diensten van en georganiseerd door De Havezate Ontspanningsactiviteiten 5.2 Bibliotheek 5.3 Huiswinkel 5.4 Kabelkrant 5.5 Locatiebulletin / Magazine Driezorg Totaal 5.6 Uitgaande post 5.7 Receptie 5.8 Logeermogelijkheid

3 Voorwoord Driezorg kent verschillende woonvormen. In deze brochure beschrijven we de zorg/ seniorenwoningen van de Havezate. Voor informatie betreffende de overige zorg/ seniorenwoningen, de woonzorgcentra of Driezorgwoningen zijn andere brochures beschikbaar. De huidige 184 zorg/seniorenwoningen van onze locatie de Havezate zijn gesitueerd rond het woonzorgcentrum, aan de Gombertstraat. Voor de toekomst is voorzien dat het oude woonzorgcentrum plaats zal maken voor een nieuw gebouw (bouwperiode ). Voor een impressie van de toekomstige nieuwbouw verwijzen wij u naar de schetsen in deze brochure. Zorg/seniorenwoningen zijn woningen voor zelfstandig wonende ouderen met daarin voorbereide voorzieningen voor zorgverlening vanuit het woonzorgcentrum de Havezate. Een prima locatie voor ouderen met een woonzelfstandigheid zolang het kan. Woonzorgcentrum de Havezate is medio 1972 tot stand gekomen. De zorg/seniorenwoningen zijn in 2001 grondig opgeknapt, waarbij o.a. de badkamers, keukens, ramen en kozijnen en technische voorzieningen volledig zijn vervangen. Alle etages zijn per lift bereikbaar. Cliënten van zorg/seniorenwoningen kunnen gebruik maken van alle voorzieningen van het woonzorgcentrum. Daarbij kunt u o.a. denken aan de mogelijkheid om koffie en thee te komen drinken in de recreatiezaal, waar ook regelmatig voorstellingen worden verzorgd door koren en muziekgezelschappen. Woonzorgcentrum de Havezate is gelegen in de wijk Holtenbroek, in het noorden van Zwolle. De Havezate is vanaf de A28 via de ringweg noord eenvoudig en vlot per auto bereikbaar. Lijnen 2 en 10 van de Zwolse stadsbus stoppen meerdere keren per uur direct naast het complex. 3

4 1. Wat is een zorg/seniorenwoning bij locatie de Havezate? Een woonvorm voor zorgbehoeftigen en ouderen waar u zelfstandig een huishouden voert, eventueel aangevuld met geïndiceerde huishoudelijke of lichamelijke zorg. Driezorg werkt, samen met woningcorporaties, de gemeente Zwolle en collega zorginstellingen mee aan de pilot Woonzorgzones in Zwolle. Samen met deze instellingen werken we met één inschrijfwachtlijst voor woningen waaronder ook de woningen van de Havezate vallen. U kunt zich inschrijven wanneer u zorgafhankelijk of 65 jaar en ouder bent. Inschrijven geschiedt door middel van het invullen en opsturen van het inschrijfformulier voor een zorg/seniorenwoning dat te verkrijgen is bij o.a. de receptioniste van de Havezate. Voor de inschrijving bent u eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Bij de toewijziging van een woning wordt gekeken naar de mate van urgentie. Om dit aan te kunnen geven is hiervoor een apart formulier bij het inschrijfformulier gevoegd. Alle mensen van de actieve wachtlijst worden bezocht door de intaker om de urgentie verder te kunnen beoordelen. Het hebben van een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en/of gemeente voor één of meerdere functies is mede van invloed op het bepalen van de urgentie en toewijzing van de woning. Contactpersoon voor u als belanghebbende of als ingeschrevene voor een zorg/seniorenwoning, zijn de zorgkundig intakers van het Servicepunt Zorgwoningen. Als regel zijn zij, tijdens het telefonisch spreekuur, van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van uur. Telefoonnummer (038) Voor een persoonlijk gesprek verzoeken wij u een afspraak te maken. Schriftelijk zijn zij te bereiken via het postadres: Servicepunt Zorgwoningen, Postbus 658, 8000 AR Zwolle. Zoals hierboven al aangegeven, is een zorg/seniorenwoning een zelfstandige woonvorm. Via de alarmering kan in noodgevallen voor eerste hulp een beroep gedaan worden op zorgmede- 4

5 werkers. Structurele hulp die u geboden krijgt is afhankelijk van de indicatie die u van het CIZ en/of gemeente heeft. Hierover zullen wij in overleg met u de hulp afspreken. De zorg/seniorenwoningen bij locatie de Havezate zijn eigendom van woningcorporatie deltawonen te Zwolle. Echter, de inschrijving en toewijziging geschiedt door de zorgkundig intaker van het Servicepunt Zorgwoningen volgens de voorwaarden zoals hiervoor beschreven. N.B. Wonen in een zorg/seniorenwoning geeft u niet automatisch 'recht' of 'voorrang' op het verhuizen naar een woonzorgcentrum, ook niet binnen de locaties van Driezorg. Inschrijving voor een woonzorgcentrum kan alleen dan gebeuren, wanneer u in het bezit bent van een zogeheten indicatie hiervoor, afgegeven door het CIZ en/of gemeente. 2. De verhuizing naar een zorg/seniorenwoning Na een kortere of langere periode op de wachtlijst te hebben gestaan, komt het moment waarop u een woning krijgt toegewezen. U wordt uitgenodigd de woning te komen bekijken. Verhuizen gebeurt altijd geheel op vrijwillige basis. U bepaalt dus zelf of u de aangeboden woning accepteert. Wanneer u besloten heeft te gaan verhuizen wordt een datum afgesproken voor het ingaan van het huurcontract. Dat is tevens de datum waarop u de sleutel van uw woning ontvangt. Vooraf of bij de inhuizing wordt het huurcontract getekend. Wij verzoeken u bij het eventueel opknappen en inrichten van uw appartement rekening te houden met de zondagsrust van anderen. Wanneer er zich in uw woning technische problemen of storingen voordoen, dan kunt u dit doorgeven aan de huismeester van deltawonen. Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van uur telefonisch (tel ) of in zijn kantoor. Afhankelijk van de urgentie van het probleem, zal dit niet altijd dezelfde dag worden opgelost. Defecten en storingen aan uw eigen 5

6 huisraad, alsmede klussen ten behoeve van uw eigendommen, worden niet door deltawonen gedaan. Hiervoor verwijzen wij u naar "Maatwerk klussendienst", te bereiken via telefoonnummer: (038) De opzegtermijn van een woning is minstens één volle maand, dit hoeft niet altijd de 1e van de maand te zijn. Bij het inleveren van de sleutel wordt de woning gecontroleerd. Eventuele beschadigingen of andere schade aan de woning wordt u in rekening gebracht. deltawonen bemiddelt niet in het overdoen van vloerbedekking en dergelijke. 3. Administratieve zaken 3.1 Verzekeringen Driezorg heeft ten behoeve van haar cliënten een collectieve verzekering afgesloten; Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). De voorwaarden voor deze verzekering zijn verkrijgbaar op de administratie. 3.2 Aansprakelijkheid Driezorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, hoe dan ook, door u kan worden geleden. Evenmin is Driezorg aansprakelijk te stellen voor schade door u veroorzaakt binnen of buiten de locatie waar u woont. 3.3 Huur en servicekosten In de huurprijs zijn inbegrepen: de kosten van de verwarming van uw woning, de centrale antenne, kabelnet en overige servicekosten. De kosten voor de zorgserviceovereenkomst moeten worden voldaan aan Driezorg, de huur aan deltawonen. U kunt gebruik maken van het alarmeringssysteem en tevens van de diverse activiteiten/faciliteiten. 6

7 4. Algemene afspraken 4.1 Huisdieren Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen naar uw zorg/seniorenwoning. Voorwaarde is echter wel dat er geen overlast ontstaat in de zin van lawaai of slechte hygiëne. 4.2 Rolstoelen en scootmobielen Elektrische rolstoelen en scootmobielen kunt u stallen in de daarvoor bestemde ruimten, die wij u tonen bij ingang van de huurdatum. 4.3 Parkeerplaats, fietsenstalling U kunt gebruik maken van een parkeerplaats op het terrein. U kunt uw fiets stallen in de fietsenstalling. 4.5 Roken Roken is in het woonzorgcentrum verboden. In uw eigen woning mag u wel roken. Let wel: het roken in bed wordt u, met het oog op brandgevaar, met klem afgeraden. 4.6 Oud papier, glas, afval en chemisch afval Op drie plekken op het terrein zijn vuilcontainers aanwezig. Oud papier kunt u kwijt op de daarvoor aangewezen plaats. Voor het glas staat er een glascontainer achter de keuken. Voor chemisch afval bent u aangewezen op de chemokar van de gemeente die volgens rooster ook de Havezate bezoekt. 4.4 Veiligheid Het gebruik van kaarsen is toegestaan indien u aan een aantal voorwaarden voldoet. U kunt hierbij denken aan: het plaatsen van kaarsen in stevige houder met vlakke ondergrond, kaarsen minimaal 50 cm. uit de buurt van brandbare materialen, geen brandende kaarsen tijdens uw afwezigheid. Open vuur in uw appartement is verboden. Eveneens adviseren wij u voorzichtig te zijn met licht ontvlambare stoffen als spiritus en petroleum. 7

8 5. Diensten van en georganiseerd door de Havezate 5.1 Ontspanningsactiviteiten In de Havezate worden tal van activiteiten georganiseerd. Via de publicatieborden in het woonzorgcentrum, het locatiebulletin en de kabelkrant van het huis, worden deze activiteiten ruim van te voren aangekondigd. U bent daar waar de activiteit ook voor de cliënten van de zorg/seniorenwoningen is, altijd van harte welkom. 5.2 Bibliotheek Er is een groot assortiment (grootletter) boeken. Het beheer hiervan is in handen van vrijwilligers. U kunt gratis boeken lenen. De bibliotheek is geopend op dinsdagmorgen van uur. 5.3 Huiswinkel In de huiswinkel is een aangepast assortiment te koop. Informeert u bij de receptie voor de openingstijden. 5.4 Kabelkrant Op uw televisie kunt u de kabelkrant van de Havezate ontvangen. Hierop zijn alle wetenswaardigheden van de Havezate te vinden. Eén keer per week wordt via dit kanaal het wekelijkse koffiepraatje uitgezonden. 5.5 Locatiebulletin / Magazine Driezorg Totaal Locatiebulletin Per locatie wordt ± 10 x per jaar het locatiebulletin uitgegeven. Hierin vindt u mutaties van cliënten, verjaardagen van de cliënten, eventuele bijzonderheden en activiteiten die in de locatie plaatsvinden. Kopij voor het locatiebulletin is van harte welkom. U kunt deze inleveren bij de receptie. 8

9 5.5.2 Magazine Driezorg Totaal Het magazine Driezorg Totaal verschijnt 4 x per jaar voor alle Driezorg cliënten, medewerkers en externe relaties. Hierin vindt u algemene informatie van Driezorg en bijdragen van interne en externe schrijvers. 5.6 Uitgaande post Wilt u zelf post versturen, dan kunt u deze deponeren in de postbus bij de receptie beneden in de hal van het woonzorgcentrum. Dagelijks wordt deze bus geleegd. 5.7 Receptie De receptie is geopend van maandag t/m vrijdag van uur en van uur. Met uw algemene vragen, het afzeggen en bestellen van maaltijden e.d. kunt u hier terecht. Wij verzoeken u vriendelijk, bij alle niet dringende zaken die u wilt doorgeven, rekening te houden met de openingstijden van de receptie. Bij de receptie kunt u eveneens terecht voor het kopen van kaarten, postzegels, strippenkaarten voor openbaar vervoer en tijdens de zomermaanden voor ijs. 5.8 Logeermogelijkheid Ten behoeve van de cliënten van het woonzorgcentrum en de zorg/seniorenwoningen hebben wij per locatie logeermogelijkheid voor familie of vrienden. Reserveringen lopen via de receptie. Eventuele extra maaltijden kunt u ook via de receptie bestellen. Gemaakte onkosten dient u bij voorkeur per incasso te voldoen. 9

10 6. Diensten georganiseerd door derden, waarvoor ruimte beschikbaar gesteld wordt 6.1 Kapsalon In het woonzorgcentrum is een kapsalon gevestigd voor zowel dames als heren. Voor informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak kunt u terecht bij de receptioniste. 6.2 Bloemist Iedere vrijdagmiddag staat er van uur een bloemist in de hal met een ruim assortiment aan bloemen en planten. 6.3 Spreekuur firma medische hulpmiddelen Wekelijks komt een firma in huis waar u terecht kunt voor o.a. gehoorapparaten. Indien u een bezoek wenst, kunt u dit bij de receptioniste opgeven. 6.4 Kledingverkoop Regelmatig is er een verkoop van kleding. Via publicaties (o.a. de kabelkrant) wordt bekend gemaakt wanneer dit gebeurt. 6.5 Trombosedienst Vanuit de beide ziekenhuizen in Zwolle komt de trombosedienst in het woonzorgcentrum om bloed te prikken. 7. Persoonlijke diensten 7.1 Geestelijke verzorging Omdat Driezorg naast wonen en zorg ook het welzijn belangrijk vindt, zijn er geestelijk verzorgers in dienst. Zij zijn ten dienste van alle cliënten van de woonzorgcentra en zorg/seniorenwoningen. 7.2 Uitvaartdiensten Uitvaartdiensten worden in de regel verzorgd door de predikant/voorganger van de kerkelijke instelling waarbij u ingeschreven bent. Overleg met de geestelijk verzorger is hieromtrent mogelijk, maar deze is niet in eerste instantie de aangewezen persoon voor het leiden van uitvaartdiensten. Uitvaartdiensten kunnen niet plaatsvinden in het woonzorgcentrum. 10

11 8. Cliëntenraad Per locatie is een Cliëntenraad actief. Dit is het medezeggenschapsorgaan voor cliënten. In de raad zitten cliënten van de desbetreffende locatie. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad; namens deze zit één persoon in de Raad van Toezicht. 9. Klachtencommissie Driezorg doet haar uiterste best goede zorg-en dienstverlening te bieden maar overal gaat wel eens iets mis. Dus ook in een zorginstelling. Hebt u een klacht? Bespreek deze met de medewerker of diens leidinggevende. Helpt dat niet, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Hier kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Naam en adres van de onafhankelijke voorzitter kunt u opvragen bij de receptioniste. Tenslotte Wij gaan er van uit dat u door het lezen van deze brochure heel wat informatie heeft gekregen. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er nog vragen zijn overgebleven of dat u behoefte heeft aan een informatief gesprek om u te oriënteren op Driezorg in het algemeen of de Havezate in het bijzonder. Hiertoe zijn wij graag bereid en wij adviseren u in dat geval een afspraak te maken. 11

12 Woonzorgcentrum De Havezate Gombertstraat MK Zwolle Tel. (038) Fax (038) Website: Postadres: Driezorg Postbus AR Zwolle Voor Driezorg-nieuws, specifieke gegevens, ethische aangelegenheden en overige zaken verwijzen wij u naar de website

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten,

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Welkom. 18/2/2015 blz 1

Welkom. 18/2/2015 blz 1 Welkom Van harte welkom bij Hoog Duinen. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie